KEGG   ENZYME: 4.1.1.39Help
Entry
EC 4.1.1.39                 Enzyme                                 

Name
ribulose-bisphosphate carboxylase;
D-ribulose 1,5-diphosphate carboxylase;
D-ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase;
RuBP carboxylase;
carboxydismutase;
diphosphoribulose carboxylase;
ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase;
ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase;
ribulose 1,5-diphosphate carboxylase;
ribulose 1,5-diphosphate carboxylase/oxygenase;
ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase;
ribulose diphosphate carboxylase;
ribulose diphosphate carboxylase/oxygenase;
rubisco;
3-phospho-D-glycerate carboxy-lyase (dimerizing)
Class
Lyases;
Carbon-carbon lyases;
Carboxy-lyases
BRITE hierarchy
Sysname
3-phospho-D-glycerate carboxy-lyase (dimerizing; D-ribulose-1,5-bisphosphate-forming)
Reaction(IUBMB)
2 3-phospho-D-glycerate + 2 H+ = D-ribulose 1,5-bisphosphate + CO2 + H2O [RN:R00024]
Reaction(KEGG)
R00024;
(other) R03140
Show
Substrate
3-phospho-D-glycerate [CPD:C00197];
H+ [CPD:C00080]
Product
D-ribulose 1,5-bisphosphate [CPD:C01182];
CO2 [CPD:C00011];
H2O [CPD:C00001]
Comment
Will utilize O2 instead of CO2, forming 3-phospho-D-glycerate and 2-phosphoglycolate.
History
EC 4.1.1.39 created 1965, modified 2001, modified 2003
Pathway
Glyoxylate and dicarboxylate metabolism
Carbon fixation in photosynthetic organisms
Metabolic pathways
Biosynthesis of secondary metabolites
Microbial metabolism in diverse environments
Biosynthesis of antibiotics
Orthology
K01601  
ribulose-bisphosphate carboxylase large chain
K01602  
ribulose-bisphosphate carboxylase small chain
Genes
ATH: 
AT1G67090(RBCS1A) AT5G38410(RBCS3B) AT5G38420(RBCS2B) AT5G38430(RBCS1B) ArthCp030(rbcL)
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj0g3v0054319.1(Lj0g3v0054319.1) Lj0g3v0207869.1(Lj0g3v0207869.1) Lj1g3v3316260.1(Lj1g3v3316260.1) Lj1g3v3316260.2(Lj1g3v3316260.2) Lj1g3v3317360.1(Lj1g3v3317360.1) Lj1g3v3317360.2(Lj1g3v3317360.2) Lj1g3v4435400.1(Lj1g3v4435400.1) Lj1g3v4435400.2(Lj1g3v4435400.2) Lj2g3v0179290.1(Lj2g3v0179290.1) Lj4g3v1330570.1(Lj4g3v1330570.1) Lj4g3v2120370.1(Lj4g3v2120370.1) Ljclg3v0000040.1(Ljchlorog3v0000040.1) Ljmtg3v0000680.1(Ljmitog3v0000680.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
101219300(RBCS) 3429289(rbcL)
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
JRE: 
VVI: 
SLY: 
101257875 101268337(Rbcs-3B) 108449891(rbcS3A) 3950460(rbcL) 543973(rbcS1) 543974(LESS_5)
SPEN: 
SOT: 
102577450 102580042 102600888(rbcS2c) 102601229(RBCS-2B) 102605737(RBCS-C) 4099985(rbcL)
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os01t0791033-00(Os01g0791033) Os01t0899425-00(Os01g0899425) Os02t0152400-01(Os02g0152400) Os05t0427800-00(Os05g0427800) Os10t0356000-00(Os10g0356000) Os12t0207600-00(Os12g0207600) Os12t0274700-01(Os12g0274700) Os12t0291100-01(Os12g0291100) Os12t0291200-00(Os12g0291200) Os12t0291400-01(Os12g0291400) Os12t0292400-01(Os12g0292400)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109754280(LOC109754280) 109754281(LOC109754281) 109754299(LOC109754299) 109754300(LOC109754300) 109754312(LOC109754312) 109756851(LOC109756851) 109763713(LOC109763713)
SBI: 
ZMA: 
100279574 542212(ssu1) 845212(rbcL)
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
CME: 
CymeCp013(rbcL) CymeCp014(rbcS)
GSL: 
CCP: 
CHC_950(rbcL) CHC_955(rbcS)
TPS: 
AAF: 
AuanCp071(rbcL) AuanCp072(rbcS)
DKO: 
GHO: 
PPF: 
PPI: 
TMC: 
MCA: 
MCA2743(cbbL) MCA2744(cbbS)
TCX: 
TCY: 
TAO: 
MEJ: 
TIG: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
NTT: 
TSY: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_2991(cbbS_[H]) TVNIR_2992(cbbL_[H])
TTI: 
TVR: 
EBS: 
APRS: 
HNA: 
HAZ: 
WMA: 
CSA: 
HEL: 
HHU: 
MMW: 
MME: 
MARS: 
GBI: 
SLIM: 
TBN: 
SEDS: 
TSN: 
THO: 
TTC: 
RMA: 
VOK: 
COSY_0653(cbbM)
EBH: 
ENM: 
VFF: 
RPJ: 
REH: 
H16_B1394(cbbS2) H16_B1395(cbbL2) PHG426(cbbSp) PHG427(cbbLp)
CNC: 
RME: 
Rmet_1500(cbbS) Rmet_1501(cbbL)
CTI: 
CUH: 
BAC: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BYI: 
BUO: 
BUE: 
BUQ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PTX: 
PFG: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BBRO: 
BFZ: 
BOH: 
AXY: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ASW: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
AFA: 
ODI: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
POL: 
PNA: 
ACK: 
DAC: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VBO: 
LIH: 
HYR: 
HYL: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
Mpe_A1478(cbbL) Mpe_A1479(cbbS) Mpe_A2782(cbbL) Mpe_A2783(cbbS)
HHT: 
HEE: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
THI_0135(rbcL) THI_0136(cbbS) THI_2041(cbbM)
RGE: 
RGE_36050(cbbS) RGE_36060(cbbL)
RBN: 
RGU: 
BBAG: 
PBH: 
NEU: 
NE1920(cbbS) NE1921(cbbL)
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
METR: 
BSY238_1872(cbbL1) BSY238_1873(cbxSC)
TBD: 
Tbd_2623(cbbS) Tbd_2624(cbbL) Tbd_2638(cbbM)
SLT: 
GCA: 
SDR: 
SCD_n02031(cbbL) SCD_n02032(cbbS) SCD_n02850(cbbM)
SULF: 
DAR: 
AZA: 
AZKH_p0230(cbbS_rbcS) AZKH_p0231(cbbL_rbcL)
THU: 
THK: 
APP: 
BEBA: 
DHY: 
DAS: 
PPRF: 
DPRO_1575(cbbM)
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESW: 
PHT: 
SME: 
SM_b20197(cbbS) SM_b20198(rbcL) SM_b20393(rbcL)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
NGR_b22000(rbcL1) NGR_c06470(rbcL2)
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
OV14_a1403(rbcL2) OV14_b0206(rbcL1)
EAH: 
ESJ: 
ARA: 
Arad_9230(rbcL)
AGC: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
RLE: 
pRL120396(cbbl1)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RTR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_0669(cbbS) NT26_0670(cbbL)
RHX: 
SHZ: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
OCH: 
BJA: 
blr2585(rbcL) blr2586(cbbS)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BRADO1659(cbbL) BRADO1660(cbbS) BRADO2274(cbbL) BRADO2275(cbbS)
BBT: 
BBta_0451(cbbL) BBta_0452(cbbS) BBta_2641(cbbL) BBta_2642(cbbS) BBta_6396(cbbS) BBta_6397(cbbL)
BRS: 
S23_53960(cbbS) S23_53970(cbbL)
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPA0262(rlp2) RPA1559(cbbL) RPA1560(cbbS) RPA2169(rlp1) RPA4641(cbbM)
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCG: 
OCO: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MET: 
MNO: 
MEE: 
MOC: 
MSL: 
RVA: 
DEQ: 
BVR: 
MBRY: 
MMED: 
AUA: 
PSIN: 
HDI: 
HDIA_3858(cbxSC) HDIA_3859(cbbL)
RSP: 
RSP_1281(cbbS) RSP_1282(cbbL) RSP_3271(rbpL)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
Jann_3063(rbcL)
PDE: 
PYE: 
PZH: 
OAT: 
PTP: 
CMAR: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
LAGG: 
DAA: 
YAN: 
SPSE: 
TPRO: 
PABY: 
THW: 
LVS: 
SPHI: 
SKR: 
SPHC: 
SYA: 
GOY: 
ACR: 
AMV: 
ACMV_08240(rbcL) ACMV_10880(cbbS) ACMV_10890(cbbL)
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_0239(cbbL2) RC1_0240(ccbS2) RC1_4061(cbbL1) RC1_4062(cbbS1)
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
XM1_3514(cbbM)
MAGN: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
MAGQ: 
MGMAQ_3160(cbbM) MGMAQ_3264(cbbL) MGMAQ_3265(cbbS)
NAO: 
PGV: 
AFE: 
AFR: 
AFE_1690(cbbS-2) AFE_1691(cbbL-2) AFE_2155(cbbL2) AFE_3051(cbbL-1) AFE_3052(cbbS-1)
ACU: 
ACZ: 
AFI: 
MAES: 
MFN: 
GYM: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
POW: 
BTS: 
KYR: 
CSQ: 
CCL: 
DMT: 
SAY: 
TPY_0781(rbcS) TPY_0782(rbcL)
SAP: 
ADG: 
TNR: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
DPN: 
PUF: 
LPIL: 
MCHI: 
MLL: 
NCY: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
NTP: 
GOR: 
SLS: 
MIP: 
MHOS: 
CPHY: 
ARR: 
AAU: 
ACH: 
GAR: 
SATK: 
MPH: 
TEZ: 
TCU: 
GOB: 
PDX: 
PSEE: 
PSEQ: 
PECQ: 
PLAN: 
AFO: 
SYN: 
slr0009(rbcL) slr0012(rbcS)
SYZ: 
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYJ: 
SYW: 
SYNW1717(rbcS) SYNW1718(rbcL)
SYC: 
syc0129_c(rbcS) syc0130_c(rbcL)
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
sync_1966(cbbS) sync_1967(cbbL)
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYA_1194(cbbL) CYA_1196(cbbS)
CYB: 
CYB_2577(cbbS) CYB_2579(cbbL)
SYNE: 
SYNP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
SYNW: 
SLW: 
TEL: 
tll1504(rbcS) tll1506(rbcL)
THN: 
CGC: 
CYI: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
LBO: 
HHG: 
PSEU: 
PMA: 
Pro_0551(rbcL) Pro_0552(rbcS)
PMM: 
PMM0550(rbcL) PMM0551(rbcS)
PMT: 
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
PRC: 
PRM: 
AMR: 
AM1_1783(rbcS) AM1_1785(rbcL)
MAR: 
MAE_47870(rbcS) MAE_47890(rbcL)
MPK: 
CAN: 
CSN: 
CYL: 
HAO: 
CWA: 
GLP: 
GEN: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
cce_3164(rbcS) cce_3166(rbcL)
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
gvip295(rbcL) gvip297(rbcS)
GLJ: 
GKIL_0667(rbcS) GKIL_0669(rbcL)
ANA: 
alr1524(rbcL) alr1526(rbcS)
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
NOE: 
AVA: 
NAZ: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
STAN: 
TRO: 
CAP: 
TOS: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
OPR: 
MIN: 
Minf_1263(rbcS) Minf_1264(rbcL)
VBA: 
PLM: 
IPA: 
GPH: 
RMR: 
RMG: 
NKO: 
NSO: 
PHE: 
SHG: 
EVI: 
DFE: 
RTI: 
FBT: 
FCM: 
POB: 
CTE: 
CT1772(rbcL)
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
PROS: 
CTS: 
TLE: 
NDE: 
NMV: 
NJA: 
LFC: 
LFI: 
LFP: 
LEG: 
MOX: 
DAMO_2165(cbbL) DAMO_2166(cbbS)
SRB: 
MJA: 
MFE: 
MVU: 
MFS: 
MJH: 
MIG: 
MOK: 
MAC: 
MA_4555(rbcL)
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
MMET: 
MMH: 
MHAZ: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MTP: 
MCJ: 
MCON_3086(cbbM)
MHI: 
MHU: 
MLA: 
MEM: 
MBG: 
MEMA: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MPD: 
MCP_1116(rbcL)
MEZ: 
Mtc_1074(rbcL)
RCI: 
RCIX222(rbcL)
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
GAH: 
HALH: 
HTSR_1161(rbcL)
HHSR: 
HSR6_1196(rbcL)
HSU: 
HSF: 
NPH: 
NP_2770A(rbcL)
HMU: 
HALI: 
HVO: 
HVO_0970(rbcL)
HME: 
HFX_0967(rbcL)
HGI: 
HBO: 
SRUB: 
NMG: 
NAT: 
NAJ: 
TAR: 
MAX: 
MER: 
MEAR: 
MARC: 
PHO: 
PH0939(PH0939)
PAB: 
PFU: 
PFI: 
PFC_05005(rbcL)
PYN: 
PYA: 
PYS: 
PYC: 
TKO: 
TON: 
TGA: 
TGAM_1751(rbcL)
TSI: 
TBA: 
THE: 
GQS_09490(rbcL)
THA: 
THM: 
TLT: 
THS: 
TNU: 
TEU: 
TGY: 
THV: 
TCH: 
TPEP: 
TGG: 
TCE: 
TBS: 
THH: 
TSL: 
TTD: 
TPRF: 
TRL: 
TPAF: 
PPAC: 
ABI: 
ACF: 
SMR: 
SHC: 
DKA: 
DFD: 
DMU: 
TAG: 
IAG: 
THG: 
HBU: 
PDL: 
TPE: 
THB: 
TCB: 
THF: 
BARC: 
LOKI: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:4331471]
  Authors
Bowes G, Ogren WL, Hageman RH.
  Title
Phosphoglycolate production catalyzed by ribulose diphosphate carboxylase.
  Journal
Biochem. Biophys. Res. Commun. 45 (1971) 716-22.
Reference
2  [PMID:4310607]
  Authors
Wishnick M, Lane MD, Scrutton MC, Mildvan AS.
  Title
The presence of tightly bound copper in ribulose diphosphate carboxylase from spinach.
  Journal
J. Biol. Chem. 244 (1969) 5761-3.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9027-23-0
LinkDB All DBs

DBGET integrated database retrieval system