KEGG   ENZYME: 2.6.1.44Help
Entry
EC 2.6.1.44                 Enzyme                                 

Name
alanine---glyoxylate transaminase;
AGT;
alanine-glyoxylate aminotransferase;
alanine-glyoxylic aminotransferase;
L-alanine-glycine transaminase
Class
Transferases;
Transferring nitrogenous groups;
Transaminases
BRITE hierarchy
Sysname
L-alanine:glyoxylate aminotransferase
Reaction(IUBMB)
L-alanine + glyoxylate = pyruvate + glycine [RN:R00369]
Reaction(KEGG)
R00369;
(other) R00372 R10992
Show
Substrate
L-alanine [CPD:C00041];
glyoxylate [CPD:C00048]
Product
pyruvate [CPD:C00022];
glycine [CPD:C00037]
Comment
A pyridoxal-phosphate protein. With one component of the animal enzyme, 2-oxobutanoate can replace glyoxylate. A second component also catalyses the reaction of EC 2.6.1.51 serine---pyruvate transaminase.
History
EC 2.6.1.44 created 1972, modified 1982
Pathway
Alanine, aspartate and glutamate metabolism
Glycine, serine and threonine metabolism
Cysteine and methionine metabolism
Metabolic pathways
Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K00827  
alanine-glyoxylate transaminase / (R)-3-amino-2-methylpropionate-pyruvate transaminase
K00830  
alanine-glyoxylate transaminase / serine-glyoxylate transaminase / serine-pyruvate transaminase
K14272  
glutamate--glyoxylate aminotransferase
Genes
HSA: 
189(AGXT) 64902(AGXT2)
PTR: 
460073(AGXT) 471573(AGXT2)
PPS: 
100982568(AGXT2) 100993087(AGXT)
GGO: 
101147587(AGXT2) 101152477(AGXT)
PON: 
100171524(AGXT2) 100171897(AGXT)
NLE: 
100583132(AGXT) 100607531(AGXT2)
MCC: 
699250(AGXT2) 699941(AGXT)
MCF: 
102132786(AGXT) 102140666(AGXT2)
CSAB: 
103215117(AGXT2) 103218227(AGXT)
RRO: 
104673090(AGXT) 104678746(AGXT2)
RBB: 
108521078(AGXT) 108543800(AGXT2)
CJC: 
100390388(AGXT) 100403023(AGXT2)
SBQ: 
101031290(AGXT) 101045858(AGXT2)
MMU: 
11611(Agxt) 268782(Agxt2)
RNO: 
24792(Agxt) 83784(Agxt2)
CGE: 
100759906(Agxt2) 100771278(Agxt)
NGI: 
103730838(Agxt) 103735910(Agxt2)
HGL: 
101709143(Agxt) 101714498(Agxt2)
CCAN: 
109690881(Agxt2) 109698707(Agxt)
OCU: 
100009147(AGXT) 100352336(AGXT2)
TUP: 
102487945(AGXT) 102501713(AGXT2)
CFA: 
100855679(AGXT) 607355 612589(AGXT2)
AML: 
100477831(AGXT) 100482092(AGXT2)
UMR: 
103662813(AGXT) 103664720(AGXT2)
ORO: 
101362087(AGXT) 101375130(AGXT2)
FCA: 
101097947(AGXT2) 727692(AGXT)
PTG: 
102960731(AGXT) 102966139(AGXT2)
AJU: 
106980604(AGXT2) 106984612(AGXT)
BTA: 
521553(AGXT2) 789572(AGXT)
BOM: 
102268165(AGXT) 102269782(AGXT2)
BIU: 
109556593(AGXT) 109575007(AGXT2)
PHD: 
102320044(AGXT2)
CHX: 
102176828(AGXT2) 102187185(AGXT)
OAS: 
101103446(AGXT) 101111660(AGXT2)
SSC: 
100513890(AGXT2) 100517616(AGXT)
CFR: 
102506707(AGXT) 102515152(AGXT2)
CDK: 
105087007(AGXT2) 105096182(AGXT)
BACU: 
LVE: 
ECB: 
100053849(AGXT2) 100067459(AGXT)
EPZ: 
103545309(AGXT2) 103560431(AGXT)
EAI: 
106824782(AGXT2) 106832216(AGXT)
MYB: 
102239222(AGXT2) 102243500(AGXT)
MYD: 
102764532(AGXT) 102773052(AGXT2)
HAI: 
109374113(AGXT) 109385510(AGXT2)
RSS: 
109434616(AGXT) 109450224(AGXT2)
PALE: 
102888844(AGXT2) 102897995(AGXT)
LAV: 
100663089(AGXT) 100668434(AGXT2)
TMU: 
MDO: 
100020759(AGXT2) 100616909(AGXT)
SHR: 
100917044(AGXT2) 100921337(AGXT)
OAA: 
100078063(AGXT2) 100080454(AGXT)
GGA: 
431666(AGXT2) 770344(AGXT)
MGP: 
100541842(AGXT2) 100543344(AGXT)
CJO: 
107305776(AGXT2) 107318004(AGXT)
APLA: 
101789792(AGXT) 101799853(AGXT2)
ACYG: 
106036349(AGXT2) 106039153(AGXT)
TGU: 
100230972(AGXT2) 100232024(AGXT)
GFR: 
102033340(AGXT2) 102037730(AGXT)
FAB: 
101810573(AGXT2) 101817935(AGXT)
PHI: 
102109437(AGXT2) 102111727(AGXT)
PMAJ: 
107198191(AGXT2) 107208550(AGXT)
CCW: 
104686756(AGXT2) 104693080(AGXT)
FPG: 
101911080(AGXT2) 101924050(AGXT)
FCH: 
102049112(AGXT) 102052632(AGXT2)
CLV: 
102084145(AGXT) 102087277(AGXT2)
EGZ: 
104131298(AGXT) 104133922(AGXT2)
AAM: 
106482172(AGXT) 106499541(AGXT2)
ASN: 
102375742(AGXT2) 102379808(AGXT)
AMJ: 
102559340(AGXT2) 102572593(AGXT)
PSS: 
102449032(AGXT2) 106731855(AGXT)
CMY: 
CPIC: 
101937486(AGXT2) 101942906(AGXT)
ACS: 
100559450(agxt) 100565387(agxt2)
PVT: 
110075840(AGXT) 110080093(AGXT2)
PBI: 
103060614(AGXT2) 103062103(AGXT)
GJA: 
107107502(AGXT2) 107123591(AGXT)
XLA: 
108705425(agxt2.S) 108718166(agxt.S) 108718414(agxt2.L) 398137(agxt.L)
XTR: 
100491739(agxt2) 448338(agxt)
NPR: 
108792653(AGXT2) 108796432(AGXT)
DRE: 
436603(agxta) 619269(agxt2) 79378(agxtb)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
AMEX: 
TRU: 
TNG: 
LCO: 
NCC: 
MZE: 
OLA: 
XMA: 
PRET: 
NFU: 
CSEM: 
LCF: 
HCQ: 
BPEC: 
SASA: 
ELS: 
SFM: 
LCM: 
102356225(AGXT2) 102364803(AGXT)
CMK: 
103188322(agxt)
BFO: 
CIN: 
SPU: 
APLC: 
SKO: 
DME: 
Dmel_CG11241(CG11241) Dmel_CG3926(Spat)
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD12056(Dsim_GD12056) Dsimw501_GD16801(Dsim_GD16801)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
BIM: 
BTER: 
SOC: 
PBAR: 
HST: 
PGC: 
NVI: 
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
FCD: 
DPX: 
ISC: 
TUT: 
CEL: 
CELE_T09B4.8(T09B4.8) CELE_T14D7.1(agxt-1)
CBR: 
NAI: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
NVE: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
AT1G23310(GGT1) AT1G70580(AOAT2) AT2G13360(AGT) AT2G38400(AGT3) AT3G08860(PYD4) AT4G39660(AGT2)
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj1g3v2444980.1(Lj1g3v2444980.1) Lj2g3v1415440.1(Lj2g3v1415440.1) Lj2g3v1415440.2(Lj2g3v1415440.2) Lj2g3v1415440.3(Lj2g3v1415440.3) Lj2g3v3058530.1(Lj2g3v3058530.1) Lj4g3v2800580.1(Lj4g3v2800580.1) Lj6g3v0937010.1(Lj6g3v0937010.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0001s26020g(POPTRDRAFT_815301) POPTR_0005s08380g POPTR_0006s10740g(POPTRDRAFT_866890) POPTR_0007s06190g(POPTRDRAFT_1082658) POPTR_0007s06700g(POPTRDRAFT_562721) POPTR_0008s19160g(POPTRDRAFT_565169) POPTR_0009s05240g(POPTRDRAFT_723016) POPTR_0010s05530g(POPTRDRAFT_833470) POPTR_0016s13970g(POPTRDRAFT_835604)
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os03t0171900-01(Os03g0171900) Os03t0338000-01(Os03g0338000) Os05t0475400-01(Os05g0475400) Os07t0108300-01(Os07g0108300) Os08t0502700-01(Os08g0502700)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109734653(LOC109734653) 109747472(LOC109747472) 109754438(LOC109754438) 109772808(LOC109772808) 109784440(LOC109784440)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
CME: 
GSL: 
SCE: 
YFL030W(AGX1)
KLA: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0C03790(NCAS0C03790)
NDI: 
NDAI_0G03130(NDAI0G03130)
TPF: 
TPHA_0D00400(TPHA0D00400)
TBL: 
TBLA_0G03410(TBLA0G03410)
TDL: 
TDEL_0C00620(TDEL0C00620)
KAF: 
KAFR_0C03500(KAFR0C03500)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT130518(NEUTE1DRAFT_130518)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_146074(An08g01000)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
TVS: 
DSQ: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT132065(AGABI1DRAFT_132065) AGABI1DRAFT83342(AGABI1DRAFT_83342)
ABV: 
AGABI2DRAFT151665(AGABI2DRAFT_151665) AGABI2DRAFT180088(AGABI2DRAFT_180088)
CPUT: 
SLA: 
WSE: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
DFA_02451(agxt)
ACAN: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
GTT: 
NGR: 
PSHI: 
DKO: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA3292(SYNW1075)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PSTT: 
PRH: 
PAR: 
Psyc_1388(sgaA)
PCR: 
PSO: 
PUR: 
PSYC: 
SON: 
SO_4343(agxT)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
CPS: 
COM: 
COZ: 
COLW: 
PAT: 
PLZ: 
MBS: 
MPQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GPS: 
FBL: 
MVS: 
SPOI: 
OSG: 
HJA: 
MCA: 
MCA1406(sgaA)
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
CYQ: 
CZA: 
CYY: 
TIG: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
NTT: 
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_2885(pucG_[H])
TTI: 
TVR: 
SSAL: 
EBS: 
APRS: 
GAI: 
HCH: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
HHH: 
MARS: 
OME: 
ZDF: 
GBI: 
SLIM: 
SEDS: 
TSN: 
THO: 
PSPI: 
TTC: 
RMA: 
VOK: 
EBH: 
ENM: 
RPJ: 
REU: 
REH: 
H16_B1170(h16_B1170)
CNC: 
RME: 
Rmet_5630(sgaA)
CTI: 
CBW: 
CUH: 
BUR: 
BCEP: 
BSTL: 
BGP: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BYI: 
BUO: 
BUE: 
BUQ: 
BPLA: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PNU: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPER: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
BHZ: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AIS: 
PUT: 
POL: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VBO: 
RTA: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
MPT: 
HAR: 
HEAR2731(sgaA)
MMS: 
JAB: 
HHT: 
HEE: 
CFU: 
CFU_0046(sgaA)
CARE: 
CPRA: 
MASW: 
OFO: 
BRW83_0220(pucG_1) BRW83_0558(pucG_2)
NEU: 
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
METR: 
TBD: 
SLT: 
SDR: 
SULF: 
ATW: 
BPRC: 
BEB: 
BEBA: 
DVU: 
DVL: 
DVG: 
DDS: 
DFI: 
DEF: 
DAT: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
MBD: 
CFUS: 
SAMY: 
MRM: 
HOH: 
DTI: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SAME: 
SINO: 
ESJ: 
REL: 
REP: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCA5_c13760(sgaA1) OCA5_c13780(sgaA2)
OCO: 
OCA4_c13760(sgaA1) OCA4_c13780(sgaA2)
BOP: 
BOS: 
BVV: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MEE: 
BID: 
MSL: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
FIL: 
FIY: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MTW: 
MCG: 
PSIN: 
HDI: 
RBM: 
SIL: 
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RDE: 
RD1_1750(sgaA) RD1_2892(sgaA)
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PCON: 
PZH: 
PARO: 
DSH: 
KVU: 
KVL: 
KRO: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
CMAG: 
MALG: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
SPHD: 
SSY: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
MAG: 
MAGX: 
XM1_0741(agxt)
MAGN: 
MAGQ: 
PGV: 
PEL: 
APC: 
APB: 
MFN: 
ANX: 
BTS: 
KYR: 
STH: 
SAY: 
SAP: 
TNR: 
LPIL: 
CAX: 
CFK: 
NBR: 
NSR: 
NTP: 
SALU: 
SALL: 
SNW: 
SALF: 
ARR: 
ARM: 
ARL: 
ARE: 
ARH: 
ARY: 
ARZ: 
ARN: 
ARX: 
AAU: 
PSUL: 
AAI: 
GAR: 
KRH: 
SATK: 
NCA: 
NAL: 
NGV: 
NOA: 
BSD: 
MMAR: 
SEN: 
AJA: 
PDX: 
PSEA: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
KAL: 
KPHY: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
ALL: 
PMAD: 
AEY: 
ABAI: 
RXY: 
AYM: 
SYW: 
SYC: 
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
SYR: 
SYX: 
SYP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
SYNW: 
CGC: 
CYI: 
CMP: 
LEP: 
HHG: 
PMA: 
PMM: 
PMM0919(spt)
PMT: 
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
PME: 
PRC: 
PRM: 
AMR: 
CWA: 
GLP: 
CHON: 
CYT: 
CYP: 
CYC: 
CYH: 
CYJ: 
MPRO: 
CEP: 
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
AVA: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
PLP: 
SCS: 
STAN: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DGO: 
DPD: 
DSW: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
TRA: 
TTH: 
TTJ: 
TTS: 
TTL: 
TSC: 
THC: 
TOS: 
TAQ: 
TBC: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
MHD: 
CCZ: 
MIN: 
PSL: 
PLS: 
FMR: 
GES: 
IPA: 
SACI: 
PHM: 
SCD: 
ABAC: 
TLI: 
CPOR: 
GAU: 
GAU_3795(sgaA)
GPH: 
KDI: 
DOK: 
DDO: 
LACI: 
TEN: 
TJE: 
TMAR: 
OLL: 
NDE: 
NMV: 
NJA: 
NSJP_2147(pucG)
PRF: 
HDL: 
HHB: 
HJE: 
HSU: 
HSF: 
HMA: 
rrnAC1999(spaT)
HHI: 
HAH_2501(spaT)
HHN: 
HAB: 
NPH: 
HALI: 
HVO: 
HME: 
HGI: 
HLA: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
SALI: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
PCL: 
PAS: 
HAH: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:629740]
  Authors
Noguchi T, Okuno E, Takada Y, Minatogawa Y, Okai K, Kido R.
  Title
Characteristics of hepatic alanine-glyoxylate aminotransferase in different mammalian species.
  Journal
Biochem. J. 169 (1978) 113-22.
Reference
2  [PMID:6803844]
  Authors
Okuno E, Minatogawa Y, Kido R.
  Title
Co-purification of alanine-glyoxylate aminotransferase with 2-aminobutyrate aminotransferase in rat kidney.
  Journal
Biochim. Biophys. Acta. 715 (1982) 97-104.
Reference
3  [PMID:6038488]
  Authors
Thompson JS, Richardson KE.
  Title
Isolation and characterization of an L-alanine: glyoxylate aminotransferase from human liver.
  Journal
J. Biol. Chem. 242 (1967) 3614-9.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9015-67-2
LinkDB All DBs

KEGG   ENZYME: 2.6.1.40Help
Entry
EC 2.6.1.40                 Enzyme                                 

Name
(R)-3-amino-2-methylpropionate---pyruvate transaminase;
D-3-aminoisobutyrate---pyruvate transaminase;
beta-aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase;
D-3-aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase;
D-3-aminoisobutyrate-pyruvate transaminase;
(R)-3-amino-2-methylpropionate transaminase;
D-beta-aminoisobutyrate:pyruvate aminotransferase
Class
Transferases;
Transferring nitrogenous groups;
Transaminases
BRITE hierarchy
Sysname
(R)-3-amino-2-methylpropanoate:pyruvate aminotransferase
Reaction(IUBMB)
(R)-3-amino-2-methylpropanoate + pyruvate = 2-methyl-3-oxopropanoate + L-alanine [RN:R02050]
Reaction(KEGG)
Substrate
(R)-3-amino-2-methylpropanoate [CPD:C01205];
pyruvate [CPD:C00022]
Product
2-methyl-3-oxopropanoate [CPD:C00349];
L-alanine [CPD:C00041]
Comment
The two enantiomers of the 2-methyl-3-oxopropanoate formed by the enzyme interconvert by enolization, so that this enzyme, together with EC 2.6.1.22, (S)-3-amino-2-methylpropionate transaminase, provide a route for interconversion of the enantiomers of 3-amino-2-methylpropanoate.
History
EC 2.6.1.40 created 1972 (EC 2.6.1.61 created 1982, incorporated 2004) modified 2004
Pathway
Valine, leucine and isoleucine degradation
Orthology
K00827  
alanine-glyoxylate transaminase / (R)-3-amino-2-methylpropionate-pyruvate transaminase
Genes
HSA: 
64902(AGXT2)
PTR: 
471573(AGXT2)
PPS: 
100982568(AGXT2)
GGO: 
101147587(AGXT2)
PON: 
100171524(AGXT2)
NLE: 
100607531(AGXT2)
MCC: 
699250(AGXT2)
MCF: 
102140666(AGXT2)
CSAB: 
103215117(AGXT2)
RRO: 
104678746(AGXT2)
RBB: 
108543800(AGXT2)
CJC: 
100403023(AGXT2)
SBQ: 
101045858(AGXT2)
MMU: 
268782(Agxt2)
RNO: 
83784(Agxt2)
CGE: 
100759906(Agxt2)
NGI: 
103735910(Agxt2)
HGL: 
101714498(Agxt2)
CCAN: 
109690881(Agxt2)
OCU: 
100352336(AGXT2)
TUP: 
102501713(AGXT2)
CFA: 
612589(AGXT2)
AML: 
100482092(AGXT2)
UMR: 
103664720(AGXT2)
ORO: 
101375130(AGXT2)
FCA: 
101097947(AGXT2)
PTG: 
102966139(AGXT2)
AJU: 
106980604(AGXT2)
BTA: 
521553(AGXT2)
BOM: 
102269782(AGXT2)
BIU: 
109575007(AGXT2)
PHD: 
102320044(AGXT2)
CHX: 
102176828(AGXT2)
OAS: 
101111660(AGXT2)
SSC: 
100513890(AGXT2)
CFR: 
102515152(AGXT2)
CDK: 
105087007(AGXT2)
BACU: 
103010921(AGXT2)
LVE: 
103080731(AGXT2)
ECB: 
100053849(AGXT2)
EPZ: 
103545309(AGXT2)
EAI: 
106824782(AGXT2)
MYB: 
102239222(AGXT2)
MYD: 
102773052(AGXT2)
HAI: 
109385510(AGXT2)
RSS: 
109450224(AGXT2)
PALE: 
102888844(AGXT2)
LAV: 
100668434(AGXT2)
TMU: 
MDO: 
100020759(AGXT2)
SHR: 
100917044(AGXT2)
OAA: 
100078063(AGXT2)
GGA: 
431666(AGXT2)
MGP: 
100541842(AGXT2)
CJO: 
107305776(AGXT2)
APLA: 
101799853(AGXT2)
ACYG: 
106036349(AGXT2)
TGU: 
100230972(AGXT2)
GFR: 
102033340(AGXT2)
FAB: 
101810573(AGXT2)
PHI: 
102109437(AGXT2)
PMAJ: 
107198191(AGXT2)
CCW: 
104686756(AGXT2)
FPG: 
101911080(AGXT2)
FCH: 
102052632(AGXT2)
CLV: 
102087277(AGXT2)
EGZ: 
104133922(AGXT2)
AAM: 
106499541(AGXT2)
ASN: 
102375742(AGXT2)
AMJ: 
102559340(AGXT2)
PSS: 
102449032(AGXT2)
CMY: 
102930944(AGXT2)
CPIC: 
101937486(AGXT2)
ACS: 
100565387(agxt2)
PVT: 
110080093(AGXT2)
PBI: 
103060614(AGXT2)
GJA: 
107107502(AGXT2)
XLA: 
108705425(agxt2.S) 108718414(agxt2.L)
XTR: 
100491739(agxt2)
NPR: 
108792653(AGXT2)
DRE: 
619269(agxt2)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
109069820(agxt2)
IPU: 
108279281(agxt2)
AMEX: 
103047265(agxt2)
TRU: 
101075075(agxt2)
TNG: 
LCO: 
NCC: 
MZE: 
101477079(agxt2)
XMA: 
102217588(agxt2)
PRET: 
103473873(agxt2)
NFU: 
107374696(agxt2)
CSEM: 
103390290(agxt2)
LCF: 
HCQ: 
109523626(agxt2)
BPEC: 
110160563(agxt2)
SASA: 
106568486(agxt2)
ELS: 
105007583(agxt2)
SFM: 
108935619(agxt2)
LCM: 
102356225(AGXT2)
BFO: 
CIN: 
SPU: 
APLC: 
SKO: 
DME: 
Dmel_CG11241(CG11241)
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD12056(Dsim_GD12056)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AGA: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
BIM: 
BTER: 
NVI: 
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
FCD: 
DPX: 
ISC: 
TUT: 
CEL: 
CELE_T09B4.8(T09B4.8)
CBR: 
NAI: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
NVE: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
AT2G38400(AGT3) AT3G08860(PYD4) AT4G39660(AGT2)
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj1g3v2444980.1(Lj1g3v2444980.1) Lj4g3v2800580.1(Lj4g3v2800580.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0005s08380g POPTR_0006s10740g(POPTRDRAFT_866890) POPTR_0007s06190g(POPTRDRAFT_1082658) POPTR_0007s06700g(POPTRDRAFT_562721) POPTR_0016s13970g(POPTRDRAFT_835604)
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os03t0171900-01(Os03g0171900) Os03t0338000-01(Os03g0338000) Os05t0475400-01(Os05g0475400)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109754438(LOC109754438) 109772808(LOC109772808) 109784440(LOC109784440)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
MBR: 
ACAN: 
NGR: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:5773299]
  Authors
Kakimoto Y, Taniguchi K, Sano I.
  Title
D-beta-aminoisobutyrate:pyruvate aminotransferase in mammalian liver and excretion of beta-aminoisobutyrate by man.
  Journal
J. Biol. Chem. 244 (1969) 335-40.
Reference
2  [PMID:10989446]
  Authors
Tamaki N, Sakata SF, Matsuda K.
  Title
Purification, properties, and sequencing of aminoisobutyrate aminotransferases from rat liver.
  Journal
Methods. Enzymol. 324 (2000) 376-89.
  Sequence
[rno:83784]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
37279-00-8
LinkDB All DBs

DBGET integrated database retrieval system