KEGG    Catechol meta-cleavage, catechol => pyruvate + acetaldehyde Help
[ Module menu | Organism menu | KO/Gene/Compound list ]
Entry T30050_M00569
Name Catechol meta-cleavage, catechol => pyruvate + acetaldehyde
Definition K00446 K10217 K01821 K01617 K02554 K01666
Ortholog table Taxonomy
Type Pathway module
Organism MetaHIT sample from healthy Danish male
Reaction R00816 C00090 -> C00682
R02762 C00682 -> C02501
R03966 C02501 -> C03453
R02602 C03453 -> C00596
R02601 C00596 -> C03589
R00750 C03589 -> C00022 + C00084
R05295 C06730 -> C06760
R05353 C06760 -> C07478
R05389 C07478 -> C07479
R05374 C07479 -> C11354
R05864 C11354 -> C06762
R05298 C06762 -> C00022 + C00479
MODULE IMAGE MODULE-REACTION IMAGE