Ortholog table  M00165  (Module complete)

View all modules
View complete modules T
View incomplete modules T [1 block missing T | 2 blocks missing T ]

 
Grp Genus Organism 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K00855
(PRK)[256]
K01601
(rbcL)[292]
K01602
(rbcS)[311]
K00927
(PGK)[314]
K05298
(GAPA)[104]
K00150
(gap2)[82]
K00134
(GAPDH)[395]
K01623
(ALDO)[333]
K01624
(FBA)[184]
K03841
(FBP)[305]
K02446
(glpX)[3]
K11532
(glpX-SEBP)[127]
K01086
(fbp-SEBP)[21]
K04041
(fbp3)[]
K00615
(E2.2.1.1)[398]
K01623
(ALDO)[333]
K01624
(FBA)[184]
K01100
(E3.1.3.37)[57]
K11532
(glpX-SEBP)[127]
K01086
(fbp-SEBP)[21]
K00615
(E2.2.1.1)[398]
K01807
(rpiA)[289]
K01808
(rpiB)[37]
E.Pla Arabidopsis M ath AT1G32060 ArthCp030 AT1G67090
AT5G38420
AT5G38410
AT5G38430
AT3G12780
AT1G56190
AT1G79550
AT3G26650
AT1G42970
AT1G12900
AT1G13440
AT1G16300
AT1G79530
AT3G04120
AT4G26520
AT2G36460
AT3G52930
AT2G01140
AT4G38970
AT4G26530
AT5G03690
AT2G21330
AT1G43670
AT3G54050
AT5G64380
AT3G60750
AT2G45290
AT4G26520
AT2G36460
AT3G52930
AT2G01140
AT4G38970
AT4G26530
AT5G03690
AT2G21330
AT3G55800 AT3G60750
AT2G45290
AT1G71100
AT2G01290
AT3G04790
AT5G44520
E.Pla Arabidopsis M aly ARALYDRAFT_8907 ARALYDRAFT_4755
ARALYDRAFT_4756
ARALYDRAFT_6758
ARALYDRAFT_4758
ARALYDRAFT_4941
ARALYDRAFT_4941
ARALYDRAFT_4786
ARALYDRAFT_4746
ARALYDRAFT_4771
ARALYDRAFT_4844
ARALYDRAFT_4714
ARALYDRAFT_4737
ARALYDRAFT_4714
ARALYDRAFT_4718
ARALYDRAFT_4776
ARALYDRAFT_4771
ARALYDRAFT_9066
ARALYDRAFT_4921
ARALYDRAFT_4826
ARALYDRAFT_4921
ARALYDRAFT_4906
ARALYDRAFT_9005
ARALYDRAFT_4840
ARALYDRAFT_8992
ARALYDRAFT_4858
ARALYDRAFT_4966
ARALYDRAFT_8913
ARALYDRAFT_4865
ARALYDRAFT_9122
ARALYDRAFT_9066
ARALYDRAFT_4921
ARALYDRAFT_4826
ARALYDRAFT_4921
ARALYDRAFT_4906
ARALYDRAFT_9005
ARALYDRAFT_4840
ARALYDRAFT_8992
ARALYDRAFT_9070 ARALYDRAFT_4865
ARALYDRAFT_9122
ARALYDRAFT_6836
ARALYDRAFT_8949
ARALYDRAFT_8965
E.Pla Eutrema M eus EUTSA_v10007801 EUTSA_v10010325 EUTSA_v10019202
EUTSA_v10027955
EUTSA_v10019199
EUTSA_v10018657
EUTSA_v10020621
EUTSA_v10004349
EUTSA_v10004217
EUTSA_v10007809
EUTSA_v10008131
EUTSA_v10021083
EUTSA_v10018604
EUTSA_v10007716
EUTSA_v10000191
EUTSA_v10025556
EUTSA_v10016856
EUTSA_v10010492
EUTSA_v10000915
EUTSA_v10013921
EUTSA_v10025379
EUTSA_v10004325
EUTSA_v10010414
EUTSA_v10011631
EUTSA_v10001334
EUTSA_v10006511
EUTSA_v10005892
EUTSA_v10000191
EUTSA_v10025556
EUTSA_v10016856
EUTSA_v10010492
EUTSA_v10000915
EUTSA_v10013921
EUTSA_v10025379
EUTSA_v10010434 EUTSA_v10001334
EUTSA_v10006511
EUTSA_v10005892
EUTSA_v10004764
EUTSA_v10021298
EUTSA_v10000998
EUTSA_v10000979
EUTSA_v10019520
E.Pla Citrus M cit 102612734 4271213 102612988
102612348
102623191
102611457
102611752
102626467
102626680
102614495
102578015
102624117
102630521
102617338
102606603
102610883
102610293
102628345
102626679
102611558
102622121
102607267
102617338
102606603
102610883
102610293
102621511 102622121
102607267
102627714
102608472
102630826
E.Pla Theobroma M tcc TCM_016637 ThcaC_p028 TCM_019454
TCM_012342
TCM_009872
TCM_009873
TCM_039193
TCM_033351
TCM_033353
TCM_022208
TCM_017432
TCM_034424
TCM_010757
TCM_014583
TCM_033484
TCM_017080
TCM_006785
TCM_000246
TCM_008998
TCM_022455
TCM_030571
TCM_006444
TCM_007365
TCM_021792
TCM_035507
TCM_021791
TCM_005533
TCM_043182
TCM_006785
TCM_000246
TCM_008998
TCM_022455
TCM_030571
TCM_042607 TCM_005533
TCM_043182
TCM_010816
TCM_026379
TCM_026979
E.Pla Eucalyptus M egr 104442381
104444259
9829664 104435953
104422107
104433278
104425787
104439613
104448686
104451033
104419073
104448945
104417117
104437593
104422675
104423920
104415712
104431506
104451034
104414216
104438376
104456250
104456259
104434011
104433167
104425668
104453379
104418880
104449094
104433100
104433102
104449602
104419879
104442251
104442252
104421781
104438376
104456250
104456259
104434011
104433167
104425668
104453379
104418880
104449094
104421115 104442251
104442252
104421781
104441239
104432508
104431803
104417673
104453734
E.Pla Glycine M gmx 100807126
100777515
3989271 100527679
100794277
547605
100500504
100806826
100807438
100810275
100795933
100796458
100801951
100802480
100778356
732655
732571
100806482
100815649
100786082
100038325
100807342
100782924
100804853
100810217
100789951
100037457
100781161
100783902
100794095
547514
102659537
100818383
100778363
100786504
100527532
100798677
100792394
100815070
100818915
100795446
100775844
100802732
547751
100815943
100793620
100787135
100812684
100799873
100807451
100797157
547809
100815616
100805786
100818028
100781676
100780013
100807314
102667300
100799193
100818383
100778363
100786504
100527532
100798677
100792394
100815070
100818915
100795446
100775844
100802732
547751
100788090
100786122
100805786
100818028
100781676
100780013
100807314
102667300
100799193
100781866
100792666
100790894
100783936
100795150
100776813
E.Pla Phaseolus M pvu PHAVU_002G13310 PhvuCp06
PHAVU_004G15100
PHAVU_005G06110
PHAVU_009G14450
PHAVU_011G08900
PHAVU_011G14530
PHAVU_004G06480
PHAVU_004G06490
PHAVU_004G07340
PHAVU_005G05070
PHAVU_005G05080
PHAVU_004G06530
PHAVU_001G09810
PHAVU_009G00660
PHAVU_004G05760
PHAVU_004G05770
PHAVU_005G05920
PHAVU_001G25900
PHAVU_009G16840
PHAVU_009G16840
PHAVU_009G16850
PHAVU_009G16850
PHAVU_007G22290
PHAVU_007G03380
PHAVU_008G28200
PHAVU_008G18920
PHAVU_011G03910
PHAVU_009G00310
PHAVU_004G09580
PHAVU_008G11200
PHAVU_007G07950
PHAVU_004G12890
PHAVU_002G21340
PHAVU_003G03740
PHAVU_007G00660
PHAVU_007G22290
PHAVU_007G03380
PHAVU_008G28200
PHAVU_008G18920
PHAVU_011G03910
PHAVU_009G00310
PHAVU_001G24020 PHAVU_003G03740
PHAVU_007G00660
PHAVU_006G12230
PHAVU_002G23460
PHAVU_007G03650
PHAVU_006G10060
E.Pla Medicago M mtr MTR_5g027530 MetrCp074
MTR_4g051270
MTR_6g055010
MTR_7g021770
MTR_7g117930
MTR_5g075460
MTR_3g035490
MTR_3g035680
MTR_3g057150
MTR_6g018300
MTR_6g018310
MTR_4g127870
MTR_103s0077
MTR_3g057130
MTR_065s0041
MTR_065s0049
MTR_2g066110
MTR_2g066120
MTR_2g066130
MTR_3g115920
MTR_7g084800
MTR_2g065470
MTR_3g085850
MTR_4g103920
MTR_4g071860
MTR_5g096670
MTR_4g071880
MTR_5g069050
MTR_7g103920
MTR_131s0012
MTR_4g093620
MTR_113s0012
MTR_2g008030
MTR_1g116120
MTR_4g024630
MTR_5g059410
MTR_4g071860
MTR_5g096670
MTR_4g071880
MTR_5g069050
MTR_7g103920
MTR_131s0012
MTR_3g070100 MTR_1g116120
MTR_4g024630
MTR_5g059410
MTR_7g114900
MTR_2g032540
MTR_1g108440
E.Pla Cicer M cam 101503694 6797517
101494759
101499528
105851539
101506568
101506903
101504483
101504112
101503500
101493610
101505130
101493264
101504216
101491441
101491257
101501462
101496901
101497227
101503614
101514784
101494431
101499242
101500563
101494346
101493514
101513714
101511760
101500139
101501462
101496901
101497227
101503614
101514784
101494431
101499242
101509633 101511760
101500139
101515148
101494582
101498920
E.Pla Fragaria M fve 101311094 10251527
101304440
101315253
101303987
101290860
101309082
101309379
101313150
101307033
101296006
101304611
101296832
101301120
101302473
101302070
101299626
101300606
101304014
101304303
101297396
101298526
101308628
105351670
101297772 101302070
101299626
101300606
101304014
101304303
101308648
101293139
101297772 101293480
101291510
101313549
101300356
E.Pla Prunus M pper PRUPE_ppa006386 PrpeC_p029 PRUPE_ppa012300
PRUPE_ppa012174
PRUPE_ppa012123
PRUPE_ppa005669
PRUPE_ppa005031
PRUPE_ppa003108
PRUPE_ppa005598
PRUPE_ppa006610
PRUPE_ppa008250
PRUPE_ppa008227
PRUPE_ppa006087
PRUPE_ppa022368
PRUPE_ppa006831
PRUPEppa1027146
PRUPE_ppa025195
PRUPE_ppa006746
PRUPE_ppa007744
PRUPE_ppa007696
PRUPE_ppa007714
PRUPE_ppb014724
PRUPE_ppa006537
PRUPE_ppa007036
PRUPE_ppa008222
PRUPE_ppa001865 PRUPE_ppa006831
PRUPEppa1027146
PRUPE_ppa025195
PRUPE_ppa006746
PRUPE_ppa007744
PRUPE_ppa007696
PRUPE_ppa007714
PRUPE_ppa006836
PRUPE_ppa006859
PRUPE_ppa001865 PRUPE_ppa002140
PRUPE_ppa009259
PRUPE_ppa009739
E.Pla Prunus M pmum 103336806 103343922
18668039
103323550
103341485
103342654
103325725
103325726
103342166
103336651
103330412
103321966
103325740
103338023
103335607
103339727
103339728
103340180
103341545
103319123
103335874
103336324
103338455
103319240
103331769 103335607
103339727
103339728
103340180
103341545
103319123
103325708
103333033
103331769 103325324
103341565
103318623
E.Pla Cucumis M csv 101220055
101208330
3429289 101219300 101215513
101215670
101219631
101205112
101202856
105436037
101215988
101213074
101213319
101214545
101203472
101204323
101218080
101209429
101219476
101209044
101205576
101211927
101206118
101211447
101206943
101215805
101204323
101218080
101209429
101219476
101209044
101209723 101206943
101215805
101214374
101211316
101221375
101212988
E.Pla Cucumis M cmo 103502796
103490739
103504353 103489286 103487132
103496286
103489632
103493832
103491694
103484224
103484230
103496285
103489630
103485508
103486577
103504585
103499724
103500873
103490175
103490917
103490926
103495393
103488688
103483363
103499017
103486577
103504585
103499724
103500873
103490175
103501419 103483363
103499017
103489339
103504567
103495934
103498321
E.Pla Ricinus M rcu RCOM_1316960 RCOM_1655340
RCOM_1067650
RCOM_ORF00051
RCOM_1301440
RCOM_0835790
RCOM_1653230
RCOM_1292340
RCOM_0754280
RCOM_1571640
RCOM_1158790
RCOM_0030020
RCOM_1574580
RCOM_1574570
RCOM_1355230
RCOM_1601720
RCOM_1443660
RCOM_1970150
RCOM_1574030
RCOM_1507100
RCOM_1507230
RCOM_1679320
RCOM_2049270
RCOM_1538490
RCOM_1450320
RCOM_0577600
RCOM_0383870
RCOM_0291680
RCOM_1180710
RCOM_0454000
RCOM_0887060
RCOM_0449370
RCOM_0086620
RCOM_2120330
RCOM_0011090
RCOM_1611360
RCOM_0262670
RCOM_1538490
RCOM_1450320
RCOM_0577600
RCOM_0383870
RCOM_0291680
RCOM_1180710
RCOM_0498670 RCOM_1611360
RCOM_0262670
RCOM_0770820
RCOM_1090890
RCOM_1427780
E.Pla Jatropha M jcu 105631767 7564870 105642030
105650677
105635578
105642250
105646161
105646162
105630249
105635196
105646156
105644775
105633183
105640236
105637370
105636913
105629454
105639139
105643837
105646664
105629115
105641442
105643137 105637370
105636913
105629454
105639139
105643837
105646676 105643137 105647678
105637196
105636799
105636891
E.Pla Populus M pop POPTR_0001s0163
POPTR_0003s0983
Poptr_cp030
POPTR_0010s0401
POPTR_0004s0991
POPTR_0005s1566
POPTR_0168s0022
POPTR_0010s1787
POPTR_0008s0841
POPTR_0008s0840
POPTR_0010s1786
POPTR_0016s0930
POPTR_0005s2755
POPTR_0002s0084
POPTR_0014s1366
POPTR_0002s2260
POPTR_0001s3629
POPTR_0012s0957
POPTR_0010s0656
POPTR_0008s0834
POPTR_0015s1033
POPTR_0010s1793
POPTR_0008s1794
POPTR_0001s4721
POPTR_0007s1380
POPTR_0009s1271
POPTR_0008s1248
POPTR_0018s0973
POPTR_0004s1692
POPTR_0006s1794
POPTR_0010s1279
POPTR_0011s1678
POPTR_0006s0955
POPTR_0016s1161
POPTR_0005s2136
POPTR_0002s0696
POPTR_0017s0704
POPTR_0016s1162
POPTR_0006s0956
POPTR_0010s2315
POPTR_0002s1473
POPTR_0014s0637
POPTR_0001s4721
POPTR_0007s1380
POPTR_0009s1271
POPTR_0008s1248
POPTR_0018s0973
POPTR_0004s1692
POPTR_0006s1794
POPTR_0010s1279
POPTR_0011s1678
POPTR_0010s2006 POPTR_0010s2315
POPTR_0002s1473
POPTR_0014s0637
POPTR_0001s2329
POPTR_0013s0370
POPTR_0008s1265
POPTR_0005s0536
POPTR_0011s1590
POPTR_0010s1256
E.Pla Vitis M vvi 100244092
100256246
4025045
7498516
100256536
100267942
100249576
100244419
100243165
100259814
100246378
100264789
100242264
100233024
100265689
100267988
100245998
100262354
100852851
100265177
100240924
100247107
100264087
100248004
100262551
100267988
100245998
100262354
100852851
100265177
100260169 100248004
100262551
100247460
100240835
100264080
100257096
E.Pla Solanum M sly 101255322 3950460 543974
543973
101257875
101268337
101253805
101254111
101264854
101249445
101266713
101264004
101253541
101256813
101249641
101255800
101258368
100736499
101263770
101264615
101243907
101264821
101250853
101249787
101246870
101266063
101262466
101262700
101260852
101253137
101266629
101264273
101251315
101245299
101265735
101243907
101264821
101250853
101249787
101246870
101266063
101262466
100316873 101251315
101245299
101265735
101260137
101264255
101266787
E.Pla Solanum M sot 102591470 4099985 102580042
102577450
102600888
102601229
102605737
102606065
102605730
102602623
102606161
102605252
102587206
102605742
102589564
102592694
102577868
102583988
102577529
102577738
102577842
102606020
102577880
102577677
102577667
102580344
102590424
102590778
102588370
102588954
102599458
102577434
102591899
102588555
102577529
102577738
102577842
102606020
102577880
102577677
102577667
102580344
102583431 102591899
102588555
102580638
102581814
102603019
102588569
E.Pla Oryza M osa 4330413
9268984
3131463
4338862
4341443
4351758
4352016
4328326
4351966
4352014
4352015
4352021
4341792
4328435
9268592
4336044
4331495
4336216
4341782
4328446
4329892
4344564
4341496
4326074
4349897
4344545
4338737
4325027
4338912
4325071
4332364
4341770
4335330
4340025
4341496
4326074
4349897
4344545
4338737
4325027
4335227 4335330
4340025
4342543
4335430
4334316
E.Pla Oryza M dosa Os04t0596900-00
Os02t0698000-01
Os10t0356000-00
Os12t0207600-00
Os05t0427800-00
Os01t0899425-00
Os01t0791033-00
Os02t0152400-01
Os12t0292400-01
Os12t0291100-01
Os12t0291400-01
Os12t0274700-01
Os12t0291200-00
Os05t0496200-01
Os02t0169300-01
Os06t0668200-01
Os10t0442100-00
Os01t0800266-00
Os03t0129300-01 Os06t0666600-01
Os02t0171100-01
Os04t0486600-01
Os02t0601300-01
Os08t0126300-01
Os06t0608700-01
Os01t0905800-01
Os08t0120600-01
Os05t0402700-01
Os01t0118000-01
Os11t0171300-01
Os10t0163340-01
Os12t0169600-01
Os01t0866400-01
Os03t0267300-01
Os06t0664200-01
Os05t0438600-01
Os04t0266900-01
Os06t0133800-01
Os06t0608700-01
Os01t0905800-01
Os08t0120600-01
Os05t0402700-01
Os01t0118000-01
Os11t0171300-01
Os10t0163340-01
Os12t0169600-01
Os04t0234600-01 Os04t0266900-01
Os06t0133800-01
Os04t0306400-01
Os07t0176900-01
Os03t0781400-01
E.Pla Brachypodium M bdi 100837995 6439897 100840557
100829841
100845819
100825888
100831948
100822858
100827995
100846055
100829538
100838646
100826763
100843479
100843785
100845915
100839371
100834905
100836194
100832935
100825584
100840857
100821589
100833448
100834106
100841910
100837200
100834905
100836194
100832935
100825584
100828873 100841910
100837200
100840549
100827533
100828827
E.Pla Sorghum M sbi SORBI_06g027270 SobiCp030
SORBI_03g020182
SORBI_05g025125
SORBI_05g025130
SORBI_05g003480
SORBI_08g001646
SORBI_09g024340
SORBI_03g037165
SORBI_01g020930
SORBI_04g004750
SORBI_04g025120
SORBI_09g001600
SORBI_03g043140
SORBI_03g008050
SORBI_10g023850
SORBI_05g004590
SORBI_04g019020
SORBI_08g004500
SORBI_10g026540 SORBI_10g002220
SORBI_06g004280
SORBI_09g005230
SORBI_10g002250
SORBI_03g043140
SORBI_03g008050
SORBI_10g023850
SORBI_05g004590
SORBI_04g019020
SORBI_08g004500
SORBI_03g040100 SORBI_10g002220
SORBI_06g004280
SORBI_09g005230
SORBI_10g002250
SORBI_05g002760
SORBI_08g018730
SORBI_01g006240
E.Pla Zea M zma 100282845
100279820
100281866
845212 542212
100279574
100281237
100274579
100381624
100383528
103635817
542290
542368
103642790
103641723
103641727
100282981
103644630
100191900
542367
100037774
542333
542718
100283676
103644539
100286050
100272845
103648726
100273196
542261
100274515
100272913
103655652
103653043
100502020
100284339
100284739
100273700
100216767
100281068
100382596
103631224
103646666
100279513
103640190
100283676
103644539
100286050
100272845
103648726
100273196
542261
100274515
100272913
103655652
103653043
100502020
100282017 103646666
100279513
103640190
100285676
100284771
100285298
100284292
100283465
103655139
103626247
E.Pla Setaria M sita 101762778
101764636
101756247
19526795
101763632
101763714
101768366
101768770
101770259
101763225
101765234
101775268
101759360
101754103
101785907
101752582
101774537
101768835
101785151
101753287
101763009
101756517
101786189
101771498
101754815
101754112
101753410
101768485
101775263
101756186
101755852
101770545
101762694
101776231
101763911
101756517
101786189
101771498
101754815
101754112
101753410
101768485
101753539 101762694
101776231
101763911
101784778
101772761
101777690
101761721
E.Pla Phoenix M pda 103723861
103720990
103706299
8890518 103719573
103717112
103712908
103704546
103696937
103696938
103713177
103718791
103718792
103721309
103704929
103712350
103712351
103696512
103714477
103715181
103715182
103699110
103721255
103722777
103703210
103714462
103701278
103695602
103702365
103712472
103696106
103708493
103710102
103718756
103704352
103722531
103719448
103723776
103717394
103722777
103703210
103714462
103701278
103695602
103702365
103712472
103696106
103708493
103704063
103695496
103719448
103723776
103717394
103713371
103716826
103719901
103719009
103721353
E.Pla Elaeis M egu 105043976
105061178
105053805
12079473 105048437
105039639
105041203
105046543
105056157
105056168
105033802
105059872
105042746
105050991
105060347
105034336
105037818
105059882
105051363
105036324
105036331
105039685
105049575
105051883
105048474
105038211
105059022
105038393
105060505
105041129
105043516
105050625
105052993
105037462
105059908
105038009
105035321
105049443
105054770
105043080
105059450
105049575
105051883
105048474
105038211
105059022
105038393
105060505
105041129
105043516
105050625
105052993
105046280
105050547
105054770
105043080
105059450
105048462
105046826
105046592
105057517
105032039
105047057
E.Pla Musa M mus 103996111
103982575
103983846
103988823 103991922
103976659
103968721
103987401
103998066
103995606
103971784
103983706
103982121
103986552
103972115
103970142
103987962
104000636
103995602
103996744
103970728
103986429
103983714
103971849
103990730
103971108
103974405
103993470
104000532
103993581
103985718
103977957
103994827
103986422
103974221
103988094
103987382
103994126
103993558
103971774
103983641
103999644
103974660
103977924
103993252
103998561
103973628
103993470
104000532
103993581
103985718
103977957
103994827
103986422
103974221
103988094
103987382
103994126
103983330 103974660
103977924
103993252
103998561
103973628
103980774
103997566
103981170
103980148
103997312
103981703
103981704
103993967
103979932
E.Pla Amborella M atr 18443858 2546579 18446483
18432099
18448088
18448095
18426468
18434583
18445484
18444197
18438472
18443315
18441399
18424214
18436715
18447524
18442644
18437775
18444303
18423165
18422789
18434690
18441399
18424214
18436715
18447524
18422128 18423165
18422789
18434690
18443034
18428113
18427310
18429622
E.Pla Selaginella M smo SELMODRAFT_1849
SELMODRAFT_1826
SemoP_p024
SELMODRAFT_1378
SELMODRAFT_1861
SELMODRAFT_2361
SELMODRAFT_1739
SELMODRAFT_1479
SELMODRAFT_2675
SELMODRAFT_2319
SELMODRAFT_4387
SELMODRAFT_4428
SELMODRAFT_9674
SELMODRAFT_1071
SELMODRAFT_2708
SELMODRAFT_1815
SELMODRAFT_1795
SELMODRAFT_2714
SELMODRAFT_4392
SELMODRAFT_1698
SELMODRAFT_1754
SELMODRAFT_2341
SELMODRAFT_2673
SELMODRAFT_2279
SELMODRAFT_4256
SELMODRAFT_1769
SELMODRAFT_2313
SELMODRAFT_1067
SELMODRAFT_1025
SELMODRAFT_2723
SELMODRAFT_2701
SELMODRAFT_1748
SELMODRAFT_1750
SELMODRAFT_7600
SELMODRAFT_2336
SELMODRAFT_2321
SELMODRAFT_1614
SELMODRAFT_1615
SELMODRAFT_2349
SELMODRAFT_2689
SELMODRAFT_2673
SELMODRAFT_2279
SELMODRAFT_4256
SELMODRAFT_1769
SELMODRAFT_2313
SELMODRAFT_1053
SELMODRAFT_9933
SELMODRAFT_1614
SELMODRAFT_1615
SELMODRAFT_2349
SELMODRAFT_2689
SELMODRAFT_1179
SELMODRAFT_7405
E.Pla Physcomitrella M ppp PHYPADRAFT_6236
PHYPADRAFT_1086
PHYPADRAFT_2327
PhpapaCp031 PHYPADRAFT_1687
PHYPADRAFT_2019
PHYPADRAFT_1150
PHYPADRAFT_1236
PHYPADRAFT_8775
PHYPADRAFT_1160
PHYPADRAFT_1469
PHYPADRAFT_1515
PHYPADRAFT_1258
PHYPADRAFT_1062
PHYPADRAFT_1093
PHYPADRAFT_2011
PHYPADRAFT_7757
PHYPADRAFT_2338
PHYPADRAFT_1520
PHYPADRAFT_1106
PHYPADRAFT_1259
PHYPADRAFT_8774
PHYPADRAFT_2252
PHYPADRAFT_1258
PHYPADRAFT_8310
PHYPADRAFT_2210
PHYPADRAFT_5993
PHYPADRAFT_2267
PHYPADRAFT_6131
PHYPADRAFT_1734
PHYPADRAFT_9227
PHYPADRAFT_1674
PHYPADRAFT_1636
PHYPADRAFT_1692
PHYPADRAFT_6016
PHYPADRAFT_2097
PHYPADRAFT_1714
PHYPADRAFT_1665
PHYPADRAFT_1104
PHYPADRAFT_8546
PHYPADRAFT_2168
PHYPADRAFT_1476
PHYPADRAFT_2027
PHYPADRAFT_2298
PHYPADRAFT_1094
PHYPADRAFT_1244
PHYPADRAFT_1508
PHYPADRAFT_1244
PHYPADRAFT_1923
PHYPADRAFT_2315
PHYPADRAFT_1045
PHYPADRAFT_1500
PHYPADRAFT_1500
PHYPADRAFT_2262
PHYPADRAFT_1246
PHYPADRAFT_1205
PHYPADRAFT_2323
PHYPADRAFT_1408
PHYPADRAFT_1556
PHYPADRAFT_5657
PHYPADRAFT_1486
PHYPADRAFT_2335
PHYPADRAFT_1661
PHYPADRAFT_2044
PHYPADRAFT_5143
PHYPADRAFT_1112
PHYPADRAFT_1599
PHYPADRAFT_2330
PHYPADRAFT_2269
PHYPADRAFT_1330
PHYPADRAFT_2214
PHYPADRAFT_2291
PHYPADRAFT_8417
PHYPADRAFT_1070
PHYPADRAFT_1246
PHYPADRAFT_1205
PHYPADRAFT_2323
PHYPADRAFT_1408
PHYPADRAFT_1556
PHYPADRAFT_5657
PHYPADRAFT_1486
PHYPADRAFT_2335
PHYPADRAFT_1661
PHYPADRAFT_2004
PHYPADRAFT_1227
PHYPADRAFT_2214
PHYPADRAFT_2291
PHYPADRAFT_8417
PHYPADRAFT_1070
PHYPADRAFT_2035
PHYPADRAFT_2217
PHYPADRAFT_1338
E.Pla Chlamydomonas M cre CHLREDRAFT_1959 ChreCp049 CHLREDRAFT_1082
CHLREDRAFT_8298
CHLREDRAFT_6023
CHLREDRAFT_1322 CHLREDRAFT_1290 CHLREDRAFT_1964
CHLREDRAFT_1406
CHLREDRAFT_1528
CHLREDRAFT_1963
CHLREDRAFT_2445
CHLREDRAFT_2918
CHLREDRAFT_2408 CHLREDRAFT_1413 CHLREDRAFT_1528
CHLREDRAFT_1963
CHLREDRAFT_2445
CHLREDRAFT_2918
CHLREDRAFT_1891
CHLREDRAFT_2060
CHLREDRAFT_1413 CHLREDRAFT_5583
CHLREDRAFT_2059
E.Pla Ostreococcus M olu OSTLU_45513 OSTLU_32608 OSTLU_28400
OSTLU_89572
OSTLU_42060
OSTLU_46028
OSTLU_30288
OSTLU_37993
OSTLU_28757
OSTLU_35855 OSTLU_13796
OSTLU_33820
OSTLU_24461
OSTLU_94831 OSTLU_30353
OSTLU_25840
OSTLU_15350
OSTLU_34728
OSTLU_16284 OSTLU_13796
OSTLU_33820
OSTLU_24461
OSTLU_94831 OSTLU_4189 OSTLU_16284 OSTLU_12567
E.Pla Ostreococcus M ota Ot04g02900 OstapCp59
Ot07g01830
Ot18g02030 Ot02g05220 Ot10g03520
Ot01g01490
Ot02g05230 Ot01g03020
Ot03g00610
Ot04g04610
Ot10g01490 Ot03g00330
Ot09g00050
Ot07g04240 Ot01g03020
Ot03g00610
Ot04g04610
Ot10g01490 Ot03g05460 Ot07g04240 Ot05g04200
E.Pla Bathycoccus M bpg Bathy06g04980 Bathy02g03660 Bathy09g00240
Bathy09g00260
Bathy09g00270
Bathy03g01660
Bathy05g00620
Bathy01g01370
Bathy11g03690
Bathy03g01790
Bathy12g01480
Bathy08g04070
Bathy06g02350
Bathy08g01580
Bathy11g01440 Bathy12g03440
Bathy10g04130
Bathy14g00390
Bathy17g02080 Bathy08g04070
Bathy06g02350
Bathy08g01580
Bathy11g01440 Bathy07g00360 Bathy17g02080 Bathy03g04860
E.Pla Micromonas M mis MICPUN_104911 MICPUN_96260 MICPUN_104784
MICPUN_104787
MICPUN_104803
MICPUN_104767
MICPUN_104695
MICPUN_104876
MICPUN_97303
MICPUN_104954
MICPUN_97419
MICPUN_104949
MICPUN_104729
MICPUN_96164
MICPUN_104879 MICPUN_103879
MICPUN_87980
MICPUN_96739
MICPUN_104852 MICPUN_104949
MICPUN_104729
MICPUN_96164
MICPUN_104879 MICPUN_91307 MICPUN_104852 MICPUN_100773
MICPUN_97166
E.Pla Micromonas M mpp MICPUCDRAFT_495 MICPUCDRAFT_575 MICPUCDRAFT_371
MICPUCDRAFT_666
MICPUCDRAFT_371
MICPUCDRAFT_176
MICPUCDRAFT_697
MICPUCDRAFT_494
MICPUCDRAFT_253
MICPUCDRAFT_273
MICPUCDRAFT_497
MICPUCDRAFT_489
MICPUCDRAFT_451
MICPUCDRAFT_273
MICPUCDRAFT_493 MICPUCDRAFT_140
MICPUCDRAFT_489
MICPUCDRAFT_146
MICPUCDRAFT_349 MICPUCDRAFT_451
MICPUCDRAFT_273
MICPUCDRAFT_493 MICPUCDRAFT_493 MICPUCDRAFT_349 MICPUCDRAFT_154
E.Pla Coccomyxa M csl COCSUDRAFT_3508 CospP_p075 COCSUDRAFT_6570 COCSUDRAFT_1702
COCSUDRAFT_5335
COCSUDRAFT_3805 COCSUDRAFT_2645
COCSUDRAFT_5335
COCSUDRAFT_5275
COCSUDRAFT_1170
COCSUDRAFT_2998
COCSUDRAFT_3410
COCSUDRAFT_5441
COCSUDRAFT_5729
COCSUDRAFT_2747
COCSUDRAFT_5486 COCSUDRAFT_5275
COCSUDRAFT_1170
COCSUDRAFT_2998
COCSUDRAFT_3410
COCSUDRAFT_3867 COCSUDRAFT_5486 COCSUDRAFT_1333
COCSUDRAFT_6069
E.Pla Chlorella M cvr CHLNCDRAFT_3116 ChvaP_p029 CHLNCDRAFT_2936
CHLNCDRAFT_5954
CHLNCDRAFT_2960
CHLNCDRAFT_4845
CHLNCDRAFT_4926 CHLNCDRAFT_3638
CHLNCDRAFT_1908
CHLNCDRAFT_1453
CHLNCDRAFT_3717
CHLNCDRAFT_5982
CHLNCDRAFT_4883
CHLNCDRAFT_5765
CHLNCDRAFT_5625
CHLNCDRAFT_4888 CHLNCDRAFT_3717
CHLNCDRAFT_5982
CHLNCDRAFT_4883
CHLNCDRAFT_1431
CHLNCDRAFT_1960
CHLNCDRAFT_4888 CHLNCDRAFT_1413
CHLNCDRAFT_3430
E.Pla Cyanidioschyzon M cme CYME_CMF117C CymeCp013 CymeCp014 CYME_CMJ305C CYME_CMJ042C CYME_CMM167C
CYME_CMJ250C
CYME_CME145C
CYME_CMI049C
CYME_CMD041C
CYME_CMP129C
CYME_CMO245C
CYME_CMO121C CYME_CME145C
CYME_CMI049C
CYME_CMI196C
CYME_CMT362C
CYME_CMO121C CYME_CMO291C
E.Pla Galdieria M gsl Gasu_20140 Gasu_40760
JL72_p053
JL72_p054 Gasu_00270
Gasu_34520
Gasu_48130 Gasu_04650 Gasu_63700
Gasu_01050
Gasu_51810
Gasu_39170
Gasu_29160
Gasu_44510
Gasu_13870
Gasu_54210
Gasu_02220
Gasu_54930
Gasu_20090
Gasu_55180
Gasu_63700
Gasu_01050
Gasu_51810
Gasu_39170
Gasu_29160
Gasu_44510
Gasu_51920
Gasu_60820
Gasu_20090
Gasu_55180
Gasu_37650
Gasu_51780
E.Pla Chondrus M ccp CHC_T0000865100 CHC_950 CHC_955 CHC_T0000917900
CHC_T0000410500
CHC_T0000952300 CHC_T0000839700
CHC_T0000858600
CHC_T0000382600
CHC_T0000853700
CHC_T0000857000
CHC_T0000939000 CHC_T0000839700
CHC_T0000858600
CHC_T0000382600
CHC_T0000836900 CHC_T0000939000 CHC_T0000926400
E.Pro Thalassiosira M tps THAPSDRAFT_4376 THAPSDRAFT_bd20 THAPSDRAFT_2511
THAPS_270304
THAPSDRAFT_4257
THAPSDRAFT_2690
THAPSDRAFT_3990
THAPSDRAFT_2833
THAPSDRAFT_2824
THAPSDRAFT_2823
THAPSDRAFT_3138
THAPSDRAFT_3581
THAPSDRAFT_1176 THAPSDRAFT_2174
THAPSDRAFT_2702
THAPSDRAFT_2562
THAPSDRAFT_5601
THAPS_25437
THAPSDRAFT_2667
THAPSDRAFT_2117
THAPSDRAFT_1176 THAPSDRAFT_2174
THAPSDRAFT_2702
THAPSDRAFT_2703 THAPSDRAFT_2667
THAPSDRAFT_2117
THAPSDRAFT_2703
THAPSDRAFT_3225
B.Bet Ralstonia M rpj N234_28305 N234_28335 N234_28330 N234_28285
N234_02800
N234_28290
N234_17885
N234_23820 N234_28282
N234_02810
N234_04670 N234_28310 N234_22850
N234_22855
N234_28300
N234_17890
N234_11295
N234_11300
N234_23820 N234_28282
N234_02810
N234_28310 N234_22850
N234_22855
N234_28300
N234_17890
N234_11295
N234_11300
N234_13585
B.Bet Cupriavidus M reh H16_B1389
PHG421
H16_B1395
PHG427
H16_B1394
PHG426
H16_A0566
H16_B1385
PHG417
H16_A3146
H16_B1386
PHG418
H16_B0278 H16_A0568
H16_B1384
PHG416
H16_A0999 PHG422
H16_B1390
H16_A3147
H16_B1388
H16_B0278 H16_A0568
H16_B1384
PHG416
PHG422
H16_B1390
H16_A3147
H16_B1388
H16_A2345
B.Bet Cupriavidus M cnc CNE_2c13470 CNE_BB1p11580
CNE_2c13530
CNE_2c13520 CNE_1c05930
CNE_2c13430
CNE_1c31020
CNE_2c13440
CNE_2c03050 CNE_1c05950
CNE_2c13420
CNE_1c09420 CNE_2c13480 CNE_1c31030
CNE_BB1p07970
CNE_BB1p07980
CNE_2c13460
CNE_2c03050 CNE_1c05950
CNE_2c13420
CNE_2c13480 CNE_1c31030
CNE_BB1p07970
CNE_BB1p07980
CNE_2c13460
CNE_1c22550
B.Bet Cupriavidus M rme Rmet_1512 Rmet_1501 Rmet_1500 Rmet_1516
Rmet_0501
Rmet_1515
Rmet_2979
Rmet_1518
Rmet_1492
Rmet_0503
Rmet_0875
Rmet_1507
Rmet_1511 Rmet_1513
Rmet_2980
Rmet_1518
Rmet_1492
Rmet_0503
Rmet_1511 Rmet_1513
Rmet_2980
Rmet_2088
Rmet_1521
B.Bet Cupriavidus M cti RALTA_B1695 RALTA_B1702 RALTA_B1701 RALTA_A0522
RALTA_B1691
RALTA_A2620
RALTA_B1692
RALTA_B0294 RALTA_A0524
RALTA_B1690
RALTA_A0983 RALTA_B1696 RALTA_A2621
RALTA_B1694
RALTA_B0294 RALTA_A0524
RALTA_B1690
RALTA_B1696 RALTA_A2621
RALTA_B1694
RALTA_A1890
B.Bet Advenella M aka TKWG_16040 TKWG_16015
TKWG_05245
TKWG_16020 TKWG_07210 TKWG_07205 TKWG_07265
TKWG_16055
TKWG_16060
TKWG_10285 TKWG_16035 TKWG_07195
TKWG_07200
TKWG_12520
TKWG_07265
TKWG_16055
TKWG_16060
TKWG_16035 TKWG_07195
TKWG_07200
TKWG_12520
TKWG_15490
B.Bet Advenella M amim MIM_c14340 MIM_c08190
MIM_c14380
MIM_c14370 MIM_c27780 MIM_c27790 MIM_c27730
MIM_c14320
MIM_c23250 MIM_c14350 MIM_c27800
MIM_c14330
MIM_c27730
MIM_c14320
MIM_c14350 MIM_c27800
MIM_c14330
MIM_c15130
B.Bet Rhodoferax M rfr Rfer_1392 Rfer_1391 Rfer_3690 Rfer_4111
Rfer_0919
Rfer_0204 Rfer_2704 Rfer_1393 Rfer_4112 Rfer_0204 Rfer_1393 Rfer_4112 Rfer_2206
B.Bet Polaromonas M pna Pnap_1983 Pnap_1978 Pnap_3874
Pnap_1987
Pnap_1986
Pnap_4055
Pnap_3869
Pnap_1988
Pnap_1067 Pnap_1982 Pnap_4499
Pnap_1984
Pnap_4056
Pnap_3869
Pnap_1988
Pnap_1982 Pnap_4499
Pnap_1984
Pnap_4056
Pnap_2616
B.Bet Variovorax M vap Vapar_3025 Vapar_3032
Vapar_1945
Vapar_3031 Vapar_3023
Vapar_5101
Vapar_5258 Vapar_2993 Vapar_3022
Vapar_5097
Vapar_3795 Vapar_3026 Vapar_3024
Vapar_5259
Vapar_3311
Vapar_3312
Vapar_2993 Vapar_3022
Vapar_5097
Vapar_3026 Vapar_3024
Vapar_5259
Vapar_3311
Vapar_3312
Vapar_2156
B.Bet Variovorax M vpd VAPA_1c30910 VAPA_1c20780
VAPA_1c30980
VAPA_2c01390
VAPA_1c30970 VAPA_1c30890
VAPA_1c52920
VAPA_1c54680 VAPA_1c25650 VAPA_1c30880
VAPA_1c52880
VAPA_1c39150 VAPA_1c30920 VAPA_1c54690
VAPA_1c30900
VAPA_1c25650 VAPA_1c30880
VAPA_1c52880
VAPA_1c30920 VAPA_1c54690
VAPA_1c30900
VAPA_1c23340
B.Bet M cbaa SRAA_2323 SRAA_2317 SRAA_2316 SRAA_2327 SRAA_2326 SRAA_2328 SRAA_1160 SRAA_2322 SRAA_2324 SRAA_2328 SRAA_2322 SRAA_2324 SRAA_0687
B.Bet M cbab SMCB_2339 SMCB_2333 SMCB_2332 SMCB_2343 SMCB_2342 SMCB_2344 SMCB_1052 SMCB_2338 SMCB_2340 SMCB_2344 SMCB_2338 SMCB_2340 SMCB_1358
B.Bet Methylibium M mpt Mpe_A1482
Mpe_A2789
Mpe_A2782
Mpe_A1478
Mpe_A1479
Mpe_A2783
Mpe_A0289
Mpe_A2792
Mpe_A1586
Mpe_A0260
Mpe_A2791
Mpe_A0291
Mpe_A2793
Mpe_A2775
Mpe_A1481
Mpe_A2788 Mpe_A0259
Mpe_A2790
Mpe_A0291
Mpe_A2793
Mpe_A2788 Mpe_A0259
Mpe_A2790
Mpe_A2134
B.Bet Leptothrix M lch Lcho_3754 Lcho_3767 Lcho_0355 Lcho_0221 Lcho_3751
Lcho_0361
Lcho_1763 Lcho_3755 Lcho_3753
Lcho_0220
Lcho_4274
Lcho_4275
Lcho_0412
Lcho_3751
Lcho_0361
Lcho_3755 Lcho_3753
Lcho_0220
Lcho_4274
Lcho_4275
Lcho_0412
Lcho_1056 Lcho_0410
B.Bet Rubrivivax M rge RGE_36010 RGE_36060 RGE_36050 RGE_04620 RGE_44760 RGE_35980
RGE_04650
RGE_18460 RGE_36020 RGE_36000
RGE_44770
RGE_35980
RGE_04650
RGE_36020 RGE_36000
RGE_44770
RGE_16160
B.Bet M bbag E1O_14820 E1O_25920
E1O_14120
E1O_25800
E1O_14110
E1O_25790
E1O_00210 E1O_00200 E1O_24920 E1O_00220 E1O_14830 E1O_14810 E1O_24920 E1O_00220 E1O_14830 E1O_14810 E1O_16240
B.Bet Azoarcus M aza AZKH_p0227
AZKH_0978
AZKH_p0231 AZKH_p0230 AZKH_p0224
AZKH_0975
AZKH_p0225
AZKH_0976
AZKH_p0223
AZKH_0970
AZKH_0863 AZKH_p0228 AZKH_p0226
AZKH_p0608
AZKH_p0609
AZKH_p0614
AZKH_0977
AZKH_p0223
AZKH_0970
AZKH_p0228 AZKH_p0226
AZKH_p0608
AZKH_p0609
AZKH_p0614
AZKH_0977
AZKH_0987
B.Bet Accumulibacter M app CAP2UW1_0958 CAP2UW1_0825 CAP2UW1_0487 CAP2UW1_0822
CAP2UW1_2669
CAP2UW1_0820
CAP2UW1_3196
CAP2UW1_3072 CAP2UW1_0957 CAP2UW1_0959
CAP2UW1_0823
CAP2UW1_0820
CAP2UW1_3196
CAP2UW1_0957 CAP2UW1_0959
CAP2UW1_0823
CAP2UW1_4017
B.Alp Mesorhizobium M mci Mesci_4280 Mesci_4283
Mesci_5314
Mesci_4284 Mesci_1394 Mesci_1396 Mesci_1393 Mesci_5178
Mesci_4282
Mesci_4279 Mesci_4213 Mesci_1397
Mesci_4281
Mesci_1393 Mesci_5178
Mesci_4282
Mesci_4213 Mesci_1397
Mesci_4281
Mesci_3884 Mesci_5318
B.Alp Mesorhizobium M mop Mesop_5536 Mesop_5541
Mesop_5775
Mesop_5542 Mesop_1416
Mesop_5539
Mesop_1418
Mesop_5538
Mesop_1415 Mesop_5786
Mesop_5540
Mesop_5535 Mesop_4037 Mesop_0509
Mesop_0510
Mesop_1419
Mesop_5537
Mesop_1415 Mesop_5786
Mesop_5540
Mesop_4037 Mesop_0509
Mesop_0510
Mesop_1419
Mesop_5537
Mesop_4478 Mesop_5783
B.Alp Bradyrhizobium M bja blr2582 blr2585 blr2586 bll1522 bll1523 bll1520 blr2584
bll1521
blr2581 blr4363 blr2168
blr2169
blr2583
bll1524
blr5427
blr5426
bll1520 blr2584
bll1521
blr4363 blr2168
blr2169
blr2583
bll1524
blr5427
blr5426
blr3755
B.Alp Bradyrhizobium M bju BJ6T_72260 BJ6T_72230
BJ6T_64220
BJ6T_72220 BJ6T_83210 BJ6T_83200 BJ6T_83240 BJ6T_72240
BJ6T_83220
BJ6T_83230
BJ6T_72270 BJ6T_54480 BJ6T_83190
BJ6T_76830
BJ6T_76840
BJ6T_72250
BJ6T_83240 BJ6T_72240
BJ6T_83220
BJ6T_83230
BJ6T_54480 BJ6T_83190
BJ6T_76830
BJ6T_76840
BJ6T_72250
BJ6T_61270 BJ6T_57560
B.Alp Bradyrhizobium M bjp RN69_35035 RN69_35020 RN69_35015 RN69_40190 RN69_40185 RN69_40200 RN69_35025
RN69_40195
RN69_35040 RN69_26400 RN69_40180
RN69_35030
RN69_37295
RN69_37300
RN69_40200 RN69_35025
RN69_40195
RN69_26400 RN69_40180
RN69_35030
RN69_37295
RN69_37300
RN69_29670 RN69_27885
B.Alp Bradyrhizobium M bra BRADO1656 BRADO1659
BRADO2274
BRADO2275
BRADO1660
BRADO1122 BRADO1124 BRADO1658
BRADO1120
BRADO1655 BRADO3573 BRADO5169
BRADO5170
BRADO4763
BRADO4764
BRADO1126
BRADO1657
BRADO1658
BRADO1120
BRADO3573 BRADO5169
BRADO5170
BRADO4763
BRADO4764
BRADO1126
BRADO1657
BRADO4714
B.Alp Bradyrhizobium M bbt BBta_6400
BBta_0446
BBta_6397
BBta_0451
BBta_2641
BBta_2642
BBta_6396
BBta_0452
BBta_6926
BBta_0449
BBta_6925
BBta_0448
BBta_6929 BBta_0450
BBta_0455
BBta_6398
BBta_6928
BBta_0445
BBta_6401
BBta_3997 BBta_6923
BBta_6399
BBta_5636
BBta_5637
BBta_3268
BBta_3269
BBta_0447
BBta_6929 BBta_0450
BBta_0455
BBta_6398
BBta_6928
BBta_3997 BBta_6923
BBta_6399
BBta_5636
BBta_5637
BBta_3268
BBta_3269
BBta_0447
BBta_3483
B.Alp Bradyrhizobium M brs S23_54000 S23_53970 S23_53960 S23_10980 S23_10990 S23_10960 S23_53980
S23_10970
S23_54010 S23_39180 S23_53990
S23_11000
S23_22510
S23_22520
S23_10960 S23_53980
S23_10970
S23_39180 S23_53990
S23_11000
S23_22510
S23_22520
S23_44940 S23_41990
B.Alp Bradyrhizobium M aol S58_58820 S58_58790
S58_67690
S58_58780 S58_12290 S58_12310 S58_12260 S58_12270
S58_58800
S58_58830 S58_37300 S58_12330
S58_58810
S58_25160
S58_25170
S58_12260 S58_12270
S58_58800
S58_37300 S58_12330
S58_58810
S58_25160
S58_25170
S58_29590
B.Alp Rhodopseudomonas M rpa RPA4644 RPA1559
RPA4641
RPA2169
RPA0262
RPA1560 RPA0943 RPA0944 RPA0940 RPA4642 RPA4645 RPA2505 RPA0945
RPA4643
RPA0940 RPA4642 RPA2505 RPA0945
RPA4643
RPA1981
B.Alp Rhodopseudomonas M rpb RPB_0948 RPB_3964
RPB_0951
RPB_0300
RPB_3227
RPB_3963 RPB_4468 RPB_4467
RPB_1642
RPB_4471 RPB_0950 RPB_0947 RPB_2965 RPB_0949
RPB_4466
RPB_4471 RPB_0950 RPB_2965 RPB_0949
RPB_4466
RPB_3386
B.Alp Rhodopseudomonas M rpc RPC_2898 RPC_1327
RPC_2895
RPC_0252
RPC_2184
RPC_1328 RPC_4770 RPC_4767 RPC_4773 RPC_2896 RPC_2899 RPC_2815 RPC_2897
RPC_3878
RPC_3879
RPC_4766
RPC_4773 RPC_2896 RPC_2815 RPC_2897
RPC_3878
RPC_3879
RPC_4766
RPC_2076
B.Alp Rhodopseudomonas M rpd RPD_1051 RPD_1549
RPD_3722
RPD_1054
RPD_0462
RPD_2233
RPD_1548
RPD_3721
RPD_4314 RPD_4313 RPD_4317 RPD_1053 RPD_1050 RPD_2496 RPD_4312
RPD_1052
RPD_4317 RPD_1053 RPD_2496 RPD_4312
RPD_1052
RPD_2055
B.Alp Rhodopseudomonas M rpe RPE_2683 RPE_0422
RPE_1361
RPE_2686
RPE_3678
RPE_1362 RPE_4725 RPE_4728 RPE_4722 RPE_2685 RPE_2682 RPE_2936 RPE_1517
RPE_1518
RPE_2684
RPE_4238
RPE_4729
RPE_4722 RPE_2685 RPE_2936 RPE_1517
RPE_1518
RPE_2684
RPE_4238
RPE_4729
RPE_1987 RPE_0572
B.Alp Rhodopseudomonas M rpt Rpal_5125 Rpal_5122
Rpal_2462
Rpal_1747
Rpal_0263
Rpal_1748 Rpal_1013 Rpal_1014 Rpal_1010 Rpal_5123 Rpal_5126 Rpal_2784 Rpal_5124
Rpal_1015
Rpal_1010 Rpal_5123 Rpal_2784 Rpal_5124
Rpal_1015
Rpal_2194
B.Alp Rhodopseudomonas M rpx Rpdx1_4822 Rpdx1_3352
Rpdx1_0372
Rpdx1_3960
Rpdx1_4819
Rpdx1_3959 Rpdx1_1106 Rpdx1_1107 Rpdx1_1105 Rpdx1_4820 Rpdx1_4823 Rpdx1_3011 Rpdx1_4821
Rpdx1_1108
Rpdx1_1105 Rpdx1_4820 Rpdx1_3011 Rpdx1_4821
Rpdx1_1108
Rpdx1_3525
B.Alp Nitrobacter M nwi Nwi_2693 Nwi_1987
Nwi_2929
Nwi_1986
Nwi_2928
Nwi_2736 Nwi_2735 Nwi_2737 Nwi_2692 Nwi_2694 Nwi_1646 Nwi_2734 Nwi_2737 Nwi_2692 Nwi_1646 Nwi_2734 Nwi_1221
B.Alp Nitrobacter M nha Nham_3753
Nham_4047
Nham_4049
Nham_4332
Nham_3751
Nham_4333
Nham_3750
Nham_4050
Nham_3533 Nham_3532 Nham_3534 Nham_3752
Nham_4048
Nham_3754
Nham_4046
Nham_2308 Nham_3531 Nham_3534 Nham_3752
Nham_4048
Nham_2308 Nham_3531 Nham_1480
B.Alp Oligotropha M ocg OCA5_pHCG300420 OCA5_pHCG300470 OCA5_pHCG300480 OCA5_c08050
OCA5_pHCG300450
OCA5_c08060
OCA5_pHCG300440
OCA5_c08040 OCA5_pHCG300460 OCA5_pHCG300410 OCA5_c20090 OCA5_c08070
OCA5_c28900
OCA5_pHCG300430
OCA5_c08040 OCA5_pHCG300460 OCA5_c20090 OCA5_c08070
OCA5_c28900
OCA5_pHCG300430
OCA5_c15310
B.Alp Oligotropha M oco OCA4_pHCG3B0042 OCA4_pHCG3B0047 OCA4_pHCG3B0048 OCA4_c08040
OCA4_pHCG3B0045
OCA4_pHCG3B0044
OCA4_c08050
OCA4_c08030 OCA4_pHCG3B0046 OCA4_pHCG3B0041 OCA4_c20080 OCA4_pHCG3B0043
OCA4_c08060
OCA4_c28920
OCA4_c08030 OCA4_pHCG3B0046 OCA4_c20080 OCA4_pHCG3B0043
OCA4_c08060
OCA4_c28920
OCA4_c15310
B.Alp Xanthobacter M xau Xaut_1914 Xaut_2924
Xaut_1918
Xaut_1917 Xaut_3076 Xaut_3960
Xaut_3075
Xaut_3077 Xaut_1912 Xaut_3528
Xaut_1915
Xaut_3520 Xaut_2041
Xaut_2042
Xaut_1712
Xaut_1713
Xaut_1913
Xaut_1539
Xaut_1540
Xaut_3074
Xaut_1535
Xaut_3077 Xaut_1912 Xaut_3520 Xaut_2041
Xaut_2042
Xaut_1712
Xaut_1713
Xaut_1913
Xaut_1539
Xaut_1540
Xaut_3074
Xaut_1535
Xaut_3221
B.Alp Starkeya M sno Snov_0425 Snov_3661
Snov_0428
Snov_0429 Snov_3071 Snov_1293
Snov_3070
Snov_3072 Snov_0427 Snov_0424 Snov_1366 Snov_0426
Snov_3069
Snov_3072 Snov_0427 Snov_1366 Snov_0426
Snov_3069
Snov_0900 Snov_1740
B.Alp Methylobacterium M met M446_2281 M446_1732 M446_6003 M446_6001 M446_6004 M446_2282 M446_2697 M446_3738
M446_2740
M446_2744
M446_2745
M446_6004 M446_2697 M446_3738
M446_2740
M446_2744
M446_2745
M446_4777 M446_3131
B.Alp Methylobacterium M mno Mnod_0320 Mnod_3435
Mnod_2420
Mnod_7284 Mnod_7286 Mnod_3208 Mnod_7283 Mnod_0319 Mnod_3263 Mnod_5659
Mnod_5660
Mnod_4382
Mnod_4383
Mnod_4387
Mnod_2874
Mnod_3208 Mnod_7283 Mnod_3263 Mnod_5659
Mnod_5660
Mnod_4382
Mnod_4383
Mnod_4387
Mnod_2874
Mnod_4669
B.Alp Rhodomicrobium M rva Rvan_0012 Rvan_1970
Rvan_0010
Rvan_0192
Rvan_0009 Rvan_2138 Rvan_0620 Rvan_2137 Rvan_0013 Rvan_3671 Rvan_0011 Rvan_2137 Rvan_3671 Rvan_0011 Rvan_2330
B.Alp Devosia M deq XM25_03230 XM25_03245 XM25_03250 XM25_14335
XM25_03235
XM25_14325 XM25_14340 XM25_03240 XM25_03225 XM25_05765 XM25_14320 XM25_14340 XM25_03240 XM25_05765 XM25_14320 XM25_03030
B.Alp Rhodobacter M rsp RSP_1284
RSP_3267
RSP_1282
RSP_3271
RSP_1281 RSP_4044 RSP_2959
RSP_3269
RSP_4211
RSP_3270
RSP_1283
RSP_1285
RSP_3266
RSP_0404 RSP_2956
RSP_3268
RSP_3270
RSP_1283
RSP_0404 RSP_2956
RSP_3268
RSP_0359
B.Alp Rhodobacter M rsh Rsph17029_2943
Rsph17029_4000
Rsph17029_2941
Rsph17029_4004
Rsph17029_2940 Rsph17029_1152 Rsph17029_1604
Rsph17029_4002
Rsph17029_4003
Rsph17029_2942
Rsph17029_3999
Rsph17029_2944
Rsph17029_2058 Rsph17029_1601
Rsph17029_4001
Rsph17029_3641
Rsph17029_3642
Rsph17029_4003
Rsph17029_2942
Rsph17029_2058 Rsph17029_1601
Rsph17029_4001
Rsph17029_3641
Rsph17029_3642
Rsph17029_2003
B.Alp Rhodobacter M rsq Rsph17025_2714
Rsph17025_4016
Rsph17025_2712
Rsph17025_4020
Rsph17025_4063
Rsph17025_2711
Rsph17025_4064
Rsph17025_1097 Rsph17025_1387
Rsph17025_1411
Rsph17025_4018
Rsph17025_2713
Rsph17025_4019
Rsph17025_4015
Rsph17025_2715
Rsph17025_0833 Rsph17025_4011
Rsph17025_0889
Rsph17025_4017
Rsph17025_2713
Rsph17025_4019
Rsph17025_0833 Rsph17025_4011
Rsph17025_0889
Rsph17025_4017
Rsph17025_0883
B.Alp Rhodobacter M rsk RSKD131_2683
RSKD131_3442
RSKD131_2681
RSKD131_4141
RSKD131_3446
RSKD131_2680 RSKD131_0804 RSKD131_1280
RSKD131_3444
RSKD131_2682
RSKD131_3445
RSKD131_2684
RSKD131_3441
RSKD131_1735 RSKD131_1277
RSKD131_4322
RSKD131_4323
RSKD131_3443
RSKD131_2682
RSKD131_3445
RSKD131_1735 RSKD131_1277
RSKD131_4322
RSKD131_4323
RSKD131_3443
RSKD131_1688
B.Alp Rhodobacter M rcp RCAP_rcc01833 RCAP_rcc01829
RCAP_rcc00579
RCAP_rcc00578 RCAP_rcc01708 RCAP_rcc02071
RCAP_rcc02160
RCAP_rcc01831
RCAP_rcp00086
RCAP_rcc01707 RCAP_rcc01830 RCAP_rcc01834 RCAP_rcc03062 RCAP_rcc02654
RCAP_rcc02655
RCAP_rcc02146
RCAP_rcc01832
RCAP_rcc01707 RCAP_rcc01830 RCAP_rcc03062 RCAP_rcc02654
RCAP_rcc02655
RCAP_rcc02146
RCAP_rcc01832
RCAP_rcc02396
B.Alp Paracoccus M pde Pden_1696 Pden_1699 Pden_1700 Pden_1918 Pden_1060
Pden_4465
Pden_1698 Pden_1695 Pden_1876 Pden_1275
Pden_1697
Pden_1698 Pden_1876 Pden_1275
Pden_1697
Pden_3668
B.Alp Acidiphilium M acr Acry_0822 Acry_1067
Acry_0824
Acry_0825 Acry_1222 Acry_1221 Acry_0823 Acry_0821 Acry_1297 Acry_0717
Acry_0718
Acry_1220
Acry_0823 Acry_1297 Acry_0717
Acry_0718
Acry_1220
Acry_1272 Acry_2124
B.Alp Acidiphilium M amv ACMV_10910 ACMV_08240
ACMV_10890
ACMV_10880 ACMV_12630 ACMV_12620 ACMV_10900 ACMV_10920 ACMV_13430 ACMV_12610
ACMV_11540
ACMV_11550
ACMV_10900 ACMV_13430 ACMV_12610
ACMV_11540
ACMV_11550
ACMV_23690
B.Alp Rhodospirillum M rru Rru_A2404 Rru_A2400
Rru_A1998
Rru_A0221 Rru_A0222 Rru_A0596 Rru_A2403 Rru_A2409 Rru_A2405
Rru_A0595
Rru_A0596 Rru_A2409 Rru_A2405
Rru_A0595
Rru_A1334
Rru_A1359
Rru_A1828
B.Alp Rhodospirillum M rrf F11_12355 F11_10265
F11_12335
F11_01110 F11_01115 F11_03050 F11_12380 F11_03045
F11_12360
F11_03050 F11_12380 F11_03045
F11_12360
F11_09400
F11_06900
F11_07020
B.Alp Rhodospirillum M rce RC1_4066 RC1_4061
RC1_0239
RC1_4062
RC1_0240
RC1_3381 RC1_1818 RC1_4068 RC1_4065 RC1_1304 RC1_4067
RC1_1817
RC1_3769
RC1_4068 RC1_1304 RC1_4067
RC1_1817
RC1_3769
RC1_1343
B.Alp Pararhodospirillum M rpm RSPPHO_00247 RSPPHO_02788
RSPPHO_03165
RSPPHO_00538
RSPPHO_00537 RSPPHO_00980 RSPPHO_00979 RSPPHO_03126
RSPPHO_01454
RSPPHO_01287 RSPPHO_00246 RSPPHO_03126
RSPPHO_01454
RSPPHO_01287 RSPPHO_00246 RSPPHO_02037
B.Alp Magnetospirillum M mag amb2695 amb2696 amb0513 amb0512 amb1380 amb2661 amb1382 amb3729 amb0066
amb0067
amb1381
amb1380 amb3729 amb0066
amb0067
amb1381
amb2338
B.Alp Magnetospirillum M mgy MGMSRv2__4147
MGMSRv2__0814
MGMSRv2__0815 MGMSRv2__3529 MGMSRv2__3528 MGMSRv2__4145 MGMSRv2__1058 MGMSRv2__4148 MGMSRv2__4035 MGMSRv2__4146
MGMSRv2__4180
MGMSRv2__4181
MGMSRv2__4145 MGMSRv2__4035 MGMSRv2__4146
MGMSRv2__4180
MGMSRv2__4181
MGMSRv2__1174
B.Alp Azospirillum M ali AZOLI_p10719 AZOLI_p10724 AZOLI_p10723 AZOLI_2630 AZOLI_p20464
AZOLI_0815
AZOLI_p10716 AZOLI_1545 AZOLI_p10230
AZOLI_p10231
AZOLI_p10717
AZOLI_p20253
AZOLI_0816
AZOLI_p10716 AZOLI_1545 AZOLI_p10230
AZOLI_p10231
AZOLI_p10717
AZOLI_p20253
AZOLI_0816
AZOLI_0861
B.Alp Magnetospira M magq MGMAQ_3729
MGMAQ_1848
MGMAQ_1600
MGMAQ_1955
MGMAQ_3264
MGMAQ_3160
MGMAQ_3265 MGMAQ_3202 MGMAQ_1382
MGMAQ_0092
MGMAQ_1850 MGMAQ_1762 MGMAQ_1849
MGMAQ_0173
MGMAQ_0174
MGMAQ_1850 MGMAQ_1762 MGMAQ_1849
MGMAQ_0173
MGMAQ_0174
MGMAQ_1652 MGMAQ_1937
B.Alp Polymorphum M pgv SL003B_0991 SL003B_0988 SL003B_0987 SL003B_0905 SL003B_0908 SL003B_0989
SL003B_0904
SL003B_0992 SL003B_2658 SL003B_2450
SL003B_2451
SL003B_0990
SL003B_0909
SL003B_0989
SL003B_0904
SL003B_2658 SL003B_2450
SL003B_2451
SL003B_0990
SL003B_0909
SL003B_2757
B.Act Pseudonocardia M pdx Psed_6243
Psed_1417
Psed_6249 Psed_6250 Psed_6236
Psed_3418
Psed_6237
Psed_3419
Psed_6248 Psed_6523 Psed_0960 Psed_1418 Psed_6244
Psed_3462
Psed_3406
Psed_6248 Psed_6523 Psed_1418 Psed_6244
Psed_3462
Psed_3406
Psed_1910
B.Cya Synechocystis M syn sll1525 slr0009 slr0012 slr0394 sll1342 slr0884 slr0943 sll0018 slr0952 slr2094 sll1070 slr0943 sll0018 slr2094 sll1070 slr0194 ssl2153
B.Cya Synechocystis M syz MYO_119010 MYO_122490 MYO_122510 MYO_119680 MYO_129570 MYO_110440 MYO_118460 MYO_122430 MYO_118610 MYO_114250 MYO_17410 MYO_118460 MYO_122430 MYO_114250 MYO_17410 MYO_124750 MYO_117710
B.Cya Synechocystis M syy SYNGTS_1884 SYNGTS_2225 SYNGTS_2227 SYNGTS_1950 SYNGTS_2929 SYNGTS_1035 SYNGTS_1829 SYNGTS_2219 SYNGTS_1844 SYNGTS_1412 SYNGTS_0736 SYNGTS_1829 SYNGTS_2219 SYNGTS_1412 SYNGTS_0736 SYNGTS_2450 SYNGTS_1753
B.Cya Synechocystis M syt SYNGTI_1883 SYNGTI_2224 SYNGTI_2226 SYNGTI_1949 SYNGTI_2928 SYNGTI_1035 SYNGTI_1829 SYNGTI_2218 SYNGTI_1844 SYNGTI_1412 SYNGTI_0736 SYNGTI_1829 SYNGTI_2218 SYNGTI_1412 SYNGTI_0736 SYNGTI_2449 SYNGTI_1753
B.Cya Synechocystis M sys SYNPCCN_1882 SYNPCCN_2223 SYNPCCN_2225 SYNPCCN_1948 SYNPCCN_2927 SYNPCCN_1034 SYNPCCN_1828 SYNPCCN_2217 SYNPCCN_1843 SYNPCCN_1411 SYNPCCN_0735 SYNPCCN_1828 SYNPCCN_2217 SYNPCCN_1411 SYNPCCN_0735 SYNPCCN_2448 SYNPCCN_1752
B.Cya Synechocystis M syq SYNPCCP_1882 SYNPCCP_2223 SYNPCCP_2225 SYNPCCP_1948 SYNPCCP_2927 SYNPCCP_1034 SYNPCCP_1828 SYNPCCP_2217 SYNPCCP_1843 SYNPCCP_1411 SYNPCCP_0735 SYNPCCP_1828 SYNPCCP_2217 SYNPCCP_1411 SYNPCCP_0735 SYNPCCP_2448 SYNPCCP_1752
B.Cya Synechocystis M syj D082_22840 D082_33200 D082_33220 D082_27090 D082_08170 D082_30060 D082_20570 D082_05840 D082_32800 D082_10870 D082_24910 D082_20570 D082_05840 D082_10870 D082_24910 D082_07160 D082_26580
B.Cya Synechococcus M syw SYNW0785 SYNW1718 SYNW1717 SYNW2329 SYNW0030 SYNW0799 SYNW0791 SYNW1116 SYNW0141 SYNW0791 SYNW1116 SYNW0141 SYNW0609
B.Cya Synechococcus M syc syc0567_d syc0130_c syc0129_c syc0433_c syc2349_c syc1268_d
syc2155_c
syc0113_c syc1767_d syc1015_d syc0983_c syc0113_c syc1015_d syc0983_c syc0939_d
B.Cya Synechococcus M syf Synpcc7942_0977 Synpcc7942_1426 Synpcc7942_1427 Synpcc7942_1116 Synpcc7942_1742 Synpcc7942_0245
Synpcc7942_1939
Synpcc7942_1443 Synpcc7942_2335 Synpcc7942_0505 Synpcc7942_0538 Synpcc7942_1443 Synpcc7942_0505 Synpcc7942_0538 Synpcc7942_0584
B.Cya Synechococcus M syd Syncc9605_1864 Syncc9605_0752 Syncc9605_0753 Syncc9605_2459 Syncc9605_0030 Syncc9605_1846 Syncc9605_1857 Syncc9605_1253 Syncc9605_0124 Syncc9605_1857 Syncc9605_1253 Syncc9605_0124 Syncc9605_2071
B.Cya Synechococcus M sye Syncc9902_0789 Syncc9902_1614 Syncc9902_1613 Syncc9902_2143 Syncc9902_0026 Syncc9902_1815 Syncc9902_0796 Syncc9902_0797 Syncc9902_1229 Syncc9902_0168 Syncc9902_0796 Syncc9902_0797 Syncc9902_1229 Syncc9902_0168 Syncc9902_0601
B.Cya Synechococcus M syg sync_1711 sync_1967 sync_1966 sync_2709 sync_0029 sync_0872 sync_1704 sync_1703 sync_1685 sync_0130 sync_1704 sync_1703 sync_1685 sync_0130 sync_2363
B.Cya Synechococcus M syr SynRCC307_0996 SynRCC307_0819 SynRCC307_0820 SynRCC307_2229 SynRCC307_0028 SynRCC307_0428 SynRCC307_1493 SynRCC307_1255 SynRCC307_0130 SynRCC307_1493 SynRCC307_1255 SynRCC307_0130 SynRCC307_1964
B.Cya Synechococcus M syx SynWH7803_1151 SynWH7803_0678 SynWH7803_0679 SynWH7803_2351 SynWH7803_0029 SynWH7803_1460
SynWH7803_0789
SynWH7803_1145 SynWH7803_1300 SynWH7803_0195 SynWH7803_1145 SynWH7803_1300 SynWH7803_0195 SynWH7803_2066
B.Cya Synechococcus M syp SYNPCC7002_A285
SYNPCC7002_A266
SYNPCC7002_A179 SYNPCC7002_A179 SYNPCC7002_A158 SYNPCC7002_A010 SYNPCC7002_A269 SYNPCC7002_A135 SYNPCC7002_A032 SYNPCC7002_A130 SYNPCC7002_A102 SYNPCC7002_A135 SYNPCC7002_A130 SYNPCC7002_A102 SYNPCC7002_A126
B.Cya Synechococcus M cya CYA_1258 CYA_1194 CYA_1196 CYA_0315 CYA_0325 CYA_2179
CYA_0020
CYA_1500 CYA_1698 CYA_0542 CYA_2346 CYA_1500 CYA_0542 CYA_2346 CYA_2325
B.Cya Synechococcus M cyb CYB_2883
CYB_0441
CYB_2579 CYB_2577 CYB_1693 CYB_1704 CYB_2306
CYB_1429
CYB_0357 CYB_1986 CYB_2257 CYB_1119 CYB_0357 CYB_2257 CYB_1119 CYB_2038
B.Cya Synechococcus M syne Syn6312_1042 Syn6312_2007 Syn6312_2009 Syn6312_2160 Syn6312_3152 Syn6312_2449
Syn6312_2116
Syn6312_0605 Syn6312_2939 Syn6312_0968 Syn6312_3007 Syn6312_0605 Syn6312_0968 Syn6312_3007 Syn6312_3596
B.Cya Synechococcus M synp Syn7502_01594 Syn7502_01669 Syn7502_01667 Syn7502_00312 Syn7502_02294 Syn7502_00085 Syn7502_00729 Syn7502_02267 Syn7502_02653 Syn7502_01195 Syn7502_00729 Syn7502_02653 Syn7502_01195 Syn7502_00615
B.Cya Synechococcus M synk KR100_06215 KR100_05495 KR100_05500 KR100_15180 KR100_00955 KR100_06270 KR100_06275 KR100_09415 KR100_01385
KR100_01390
KR100_01830
KR100_06270 KR100_06275 KR100_09415 KR100_01385
KR100_01390
KR100_01830
KR100_12825
B.Cya Synechococcus M synr KR49_04465 KR49_12850 KR49_12855 KR49_07900 KR49_09050 KR49_04380 KR49_04435 KR49_02735 KR49_09635 KR49_04435 KR49_02735 KR49_09635 KR49_05555
B.Cya Synechococcus M synd KR52_07020 KR52_13200 KR52_13195 KR52_03645 KR52_02330 KR52_07105 KR52_07050 KR52_07055 KR52_10420 KR52_01830 KR52_07050 KR52_07055 KR52_10420 KR52_01830 KR52_05880
B.Cya Synechococcus M syu M744_11825 M744_09460 M744_09455 M744_11085 M744_07770 M744_06730
M744_01800
M744_09355 M744_04600 M744_00435 M744_00260 M744_09355 M744_00435 M744_00260 M744_00015
B.Cya Synechococcus M syh Syncc8109_0816 Syncc8109_1955 Syncc8109_1954 Syncc8109_2568 Syncc8109_0030 Syncc8109_0834 Syncc8109_0824 Syncc8109_1438 Syncc8109_0147 Syncc8109_0824 Syncc8109_1438 Syncc8109_0147 Syncc8109_2161
B.Cya Thermosynechococcus M tel tll1914 tll1506 tll1504 tll2268 tll1466 tll0043 tlr0376 tll0541 tll1276 tll1870 tlr0376 tll1276 tll1870 tll1273
B.Cya Microcystis M mar MAE_38450 MAE_47890 MAE_47870 MAE_43670 MAE_25030 MAE_34890 MAE_32470 MAE_23860 MAE_30020 MAE_14970
MAE_11030
MAE_11040
MAE_32470 MAE_30020 MAE_14970
MAE_11030
MAE_11040
MAE_02500
B.Cya Microcystis M mpk VL20_5540 VL20_3428 VL20_3426 VL20_2588 VL20_4417 VL20_5698 VL20_798 VL20_3917 VL20_5301 VL20_4106
VL20_2421
VL20_2422
VL20_798 VL20_5301 VL20_4106
VL20_2421
VL20_2422
VL20_501
B.Cya Cyanothece M cyt cce_0995 cce_3166 cce_3164 cce_4219 cce_3612
cce_2132
cce_1357 cce_4758 cce_3974 cce_4627 cce_1357 cce_3974 cce_4627 cce_0103
B.Cya Cyanothece M cyp PCC8801_3931 PCC8801_1602 PCC8801_1604 PCC8801_4355 PCC8801_2557 PCC8801_1679 PCC8801_0967 PCC8801_0430 PCC8801_3646 PCC8801_0843 PCC8801_0967 PCC8801_3646 PCC8801_0843 PCC8801_4263
B.Cya Cyanothece M cyc PCC7424_5200 PCC7424_1367 PCC7424_1365 PCC7424_1584 PCC7424_2221 PCC7424_3783 PCC7424_0166 PCC7424_1496 PCC7424_5180 PCC7424_4065 PCC7424_0166 PCC7424_5180 PCC7424_4065 PCC7424_1014
B.Cya Cyanothece M cyn Cyan7425_4240
Cyan7425_4429
Cyan7425_3422 Cyan7425_3420 Cyan7425_0958 Cyan7425_0946 Cyan7425_0669
Cyan7425_0425
Cyan7425_2028 Cyan7425_2029 Cyan7425_3429 Cyan7425_3502 Cyan7425_4511 Cyan7425_2028 Cyan7425_2029 Cyan7425_3502 Cyan7425_4511 Cyan7425_4885
B.Cya Cyanothece M cyh Cyan8802_3980 Cyan8802_1628 Cyan8802_1630 Cyan8802_4417 Cyan8802_3549 Cyan8802_1697 Cyan8802_0994 Cyan8802_0441 Cyan8802_2468 Cyan8802_0870 Cyan8802_0994 Cyan8802_2468 Cyan8802_0870 Cyan8802_4323
B.Cya Cyanothece M cyj Cyan7822_0374
Cyan7822_4085
Cyan7822_2899 Cyan7822_2901 Cyan7822_1455 Cyan7822_4638 Cyan7822_4423 Cyan7822_1659 Cyan7822_4171 Cyan7822_2919 Cyan7822_1076 Cyan7822_1659 Cyan7822_2919 Cyan7822_1076 Cyan7822_0018
B.Cya Acaryochloris M amr AM1_4913 AM1_1785 AM1_1783 AM1_0637 AM1_4369 AM1_0949 AM1_3372 AM1_1506 AM1_6321
AM1_2875
AM1_2283
AM1_5758
AM1_5521 AM1_3372 AM1_1506 AM1_2283
AM1_5758
AM1_5521 AM1_2415 AM1_6263
B.Cya Cyanobium M cgc Cyagr_0731 Cyagr_0014 Cyagr_0013 Cyagr_2775 Cyagr_2332 Cyagr_1440
Cyagr_0696
Cyagr_0655 Cyagr_0725 Cyagr_0516 Cyagr_2185 Cyagr_0655 Cyagr_0725 Cyagr_0516 Cyagr_2185 Cyagr_3025
B.Cya Cyanobacterium M can Cyan10605_1447 Cyan10605_0644 Cyan10605_0642 Cyan10605_1030 Cyan10605_3072 Cyan10605_0608
Cyan10605_0089
Cyan10605_3023 Cyan10605_2809 Cyan10605_0713 Cyan10605_0242 Cyan10605_3023 Cyan10605_0713 Cyan10605_0242 Cyan10605_2861
B.Cya Cyanobacterium M csn Cyast_2117 Cyast_0117 Cyast_0119 Cyast_0563 Cyast_1687 Cyast_0739 Cyast_0008 Cyast_1038 Cyast_0128 Cyast_0544 Cyast_0008 Cyast_0128 Cyast_0544 Cyast_1903
B.Cya Dactylococcopsis M dsl Dacsa_1758
Dacsa_0085
Dacsa_1767 Dacsa_1769 Dacsa_2452 Dacsa_1284 Dacsa_2850 Dacsa_2849 Dacsa_1051 Dacsa_3423 Dacsa_1659 Dacsa_2850 Dacsa_2849 Dacsa_3423 Dacsa_1659 Dacsa_2155
B.Cya Halothece M hao PCC7418_1539
PCC7418_0531
PCC7418_3537 PCC7418_3539 PCC7418_0450 PCC7418_0720 PCC7418_2490 PCC7418_2846 PCC7418_2847 PCC7418_2167 PCC7418_0733 PCC7418_0525 PCC7418_2846 PCC7418_2847 PCC7418_0733 PCC7418_0525 PCC7418_1921
B.Cya Gloeocapsa M glp Glo7428_2824
Glo7428_3297
Glo7428_1042 Glo7428_1044 Glo7428_4554 Glo7428_3592 Glo7428_0386 Glo7428_4904 Glo7428_1625 Glo7428_1633 Glo7428_3245 Glo7428_1373 Glo7428_4904 Glo7428_1625 Glo7428_3245 Glo7428_1373 Glo7428_4711
B.Cya Chamaesiphon M cmp Cha6605_3700
Cha6605_3218
Cha6605_0645 Cha6605_0643 Cha6605_5253 Cha6605_3592 Cha6605_1125
Cha6605_3999
Cha6605_3778
Cha6605_6076
Cha6605_2778 Cha6605_5869 Cha6605_5497 Cha6605_3778
Cha6605_6076
Cha6605_2778 Cha6605_5869 Cha6605_5497 Cha6605_0265
B.Cya Trichodesmium M ter Tery_3654
Tery_1845
Tery_4410 Tery_4408 Tery_3376 Tery_4030 Tery_2881
Tery_3274
Tery_1687 Tery_4099 Tery_0682 Tery_0948 Tery_0450 Tery_1687 Tery_4099 Tery_0948 Tery_0450 Tery_2528
B.Cya Leptolyngbya M lep Lepto7376_3517
Lepto7376_2606
Lepto7376_0178 Lepto7376_0180 Lepto7376_2170 Lepto7376_0133 Lepto7376_1649 Lepto7376_2336 Lepto7376_4284 Lepto7376_4277 Lepto7376_0765 Lepto7376_4439 Lepto7376_2336 Lepto7376_4284 Lepto7376_0765 Lepto7376_4439 Lepto7376_4408
B.Cya Geitlerinema M gei GEI7407_1381 GEI7407_3810 GEI7407_3808 GEI7407_3499 GEI7407_2652 GEI7407_1229 GEI7407_0728 GEI7407_1319 GEI7407_2976 GEI7407_1229 GEI7407_1319 GEI7407_2976 GEI7407_3136
B.Cya Oscillatoria M oac Oscil6304_0149 Oscil6304_0955 Oscil6304_0953 Oscil6304_2912 Oscil6304_0603 Oscil6304_5334 Oscil6304_2691 Oscil6304_1000 Oscil6304_0578 Oscil6304_3599 Oscil6304_2691 Oscil6304_0578 Oscil6304_3599 Oscil6304_0914
B.Cya Oscillatoria M oni Osc7112_5910
Osc7112_5855
Osc7112_5803 Osc7112_5805 Osc7112_3899 Osc7112_4898 Osc7112_0023 Osc7112_3519 Osc7112_2816 Osc7112_4212 Osc7112_6246 Osc7112_3519 Osc7112_4212 Osc7112_6246 Osc7112_0635
B.Cya Pseudanabaena M pseu Pse7367_0109 Pse7367_0918 Pse7367_0916 Pse7367_2802 Pse7367_0081 Pse7367_1416 Pse7367_1158 Pse7367_2792 Pse7367_2881 Pse7367_0242 Pse7367_1158 Pse7367_2881 Pse7367_0242 Pse7367_1184
B.Cya Crinalium M cep Cri9333_1652
Cri9333_2033
Cri9333_4173 Cri9333_4171 Cri9333_3901 Cri9333_2336 Cri9333_1042 Cri9333_3611 Cri9333_2109 Cri9333_1766 Cri9333_1042 Cri9333_2109 Cri9333_1766 Cri9333_3801
B.Cya Microcoleus M mic Mic7113_3651
Mic7113_6166
Mic7113_2336 Mic7113_2338 Mic7113_4370 Mic7113_2091 Mic7113_5594 Mic7113_5523 Mic7113_5217 Mic7113_5723 Mic7113_0360 Mic7113_5523 Mic7113_5723 Mic7113_0360 Mic7113_0054
B.Cya Arthrospira M arp NIES39_O05140 NIES39_K02850 NIES39_K02830 NIES39_J00870 NIES39_C00270 NIES39_D03420 NIES39_L02470 NIES39_A01860 NIES39_E02020 NIES39_D06150 NIES39_L02470 NIES39_E02020 NIES39_D06150 NIES39_E02570
B.Cya Gloeobacter M gvi gvip313
gvip292
gvip575
gvip295 gvip297 gvip315 gvip056 gvip457 gvip083 gvip434 gvip460 glr2297 gvip083 gvip460 glr2297 gvip001 gll1688
B.Cya Gloeobacter M glj GKIL_1445
GKIL_0014
GKIL_0669 GKIL_0667 GKIL_3570 GKIL_1218 GKIL_0996 GKIL_1028 GKIL_2128 GKIL_3444 GKIL_2166 GKIL_0015 GKIL_1028 GKIL_2128 GKIL_2166 GKIL_0015 GKIL_4239 GKIL_0503
GKIL_2366
B.Cya Nostoc M ana alr4123
alr2350
alr1524 alr1526 all4131 all5062 alr1095
all2566
all4563 all4021 alr1041 alr3344
all4052
all4563 alr1041 alr3344
all4052
all0888
B.Cya Nostoc M npu Npun_R6402
Npun_F2752
Npun_F4195 Npun_F4197 Npun_F5938 Npun_R0444 Npun_R0031 Npun_F5584 Npun_F4023 Npun_F3917 Npun_R4557 Npun_F5584 Npun_F3917 Npun_R4557 Npun_R1123 Npun_F4016
B.Cya Nostoc M nos Nos7107_3039
Nos7107_0969
Nos7107_1843 Nos7107_1841 Nos7107_0110 Nos7107_2266 Nos7107_4442 Nos7107_0250 Nos7107_2755 Nos7107_0929 Nos7107_2719 Nos7107_0250 Nos7107_0929 Nos7107_2719 Nos7107_1492
B.Cya Nostoc M nop Nos7524_3254
Nos7524_1006
Nos7524_1120 Nos7524_1122 Nos7524_4526 Nos7524_5283 Nos7524_1610
Nos7524_5249
Nos7524_2561 Nos7524_1318 Nos7524_4264 Nos7524_5030
Nos7524_1021
Nos7524_2561 Nos7524_4264 Nos7524_5030
Nos7524_1021
Nos7524_3489
B.Cya Anabaena M ava Ava_0169
Ava_0781
Ava_3907 Ava_3905 Ava_0772 Ava_2318 Ava_3715
Ava_0495
Ava_2492 Ava_1680 Ava_3697 Ava_3645
Ava_1655
Ava_2492 Ava_3697 Ava_3645
Ava_1655
Ava_4491
B.Cya Anabaena M anb ANA_C12304
ANA_C12737
ANA_C11337 ANA_C11339 ANA_C12852 ANA_C12497 ANA_C13129
ANA_C12799
ANA_C12684 ANA_C12974 ANA_C12784 ANA_C13813 ANA_C12684 ANA_C12784 ANA_C13813 ANA_C12594
B.Cya Anabaena M acy Anacy_1919
Anacy_2366
Anacy_0029 Anacy_0031 Anacy_5268 Anacy_0265 Anacy_5045
Anacy_0503
Anacy_5396 Anacy_1022 Anacy_2453 Anacy_1061
Anacy_4172
Anacy_5396 Anacy_2453 Anacy_1061
Anacy_4172
Anacy_4491
B.Cya Trichormus M naz Aazo_0113
Aazo_4839
Aazo_2153 Aazo_2151 Aazo_4275 Aazo_0813 Aazo_4602 Aazo_1089 Aazo_2776 Aazo_0419
Aazo_1635
Aazo_4602 Aazo_2776 Aazo_0419
Aazo_1635
Aazo_4401
B.Cya Cylindrospermum M csg Cylst_5921
Cylst_3490
Cylst_2045 Cylst_2043 Cylst_0354 Cylst_5376 Cylst_3369 Cylst_6182 Cylst_4216 Cylst_4959 Cylst_4118
Cylst_1791
Cylst_6182 Cylst_4959 Cylst_4118
Cylst_1791
Cylst_5719 Cylst_2107
B.Cya Calothrix M calo Cal7507_2862
Cal7507_3315
Cal7507_0321 Cal7507_0319 Cal7507_1185 Cal7507_0037 Cal7507_2852
Cal7507_1012
Cal7507_0397 Cal7507_4558 Cal7507_1915 Cal7507_2455
Cal7507_5112
Cal7507_0397 Cal7507_1915 Cal7507_2455
Cal7507_5112
Cal7507_1861
B.Cya Calothrix M calt Cal6303_0520
Cal6303_3867
Cal6303_3045 Cal6303_3043 Cal6303_3229 Cal6303_4016 Cal6303_5003
Cal6303_1805
Cal6303_3461 Cal6303_1744 Cal6303_3597 Cal6303_5001 Cal6303_3461 Cal6303_3597 Cal6303_5001 Cal6303_0735
B.Cya Calothrix M calh IJ00_23545
IJ00_25585
IJ00_07485 IJ00_07475 IJ00_23105 IJ00_23650 IJ00_02290
IJ00_10890
IJ00_11305 IJ00_25975 IJ00_12465 IJ00_20410 IJ00_11305 IJ00_12465 IJ00_20410 IJ00_14885
B.Cya Rivularia M riv Riv7116_2830
Riv7116_6746
Riv7116_3468 Riv7116_3466 Riv7116_3310 Riv7116_0750 Riv7116_2018 Riv7116_0444 Riv7116_1237 Riv7116_1476 Riv7116_3625 Riv7116_0444 Riv7116_1476 Riv7116_3625 Riv7116_6838
B.Cya Prochlorococcus M pma Pro_0861 Pro_0551 Pro_0552 Pro_0221 Pro_0023 Pro_1577 Pro_0856 Pro_0855 Pro_0840 Pro_1281
Pro_1280
Pro_1770
Pro_0856 Pro_0855 Pro_0840 Pro_1281
Pro_1280
Pro_1770
Pro_1644
B.Cya Prochlorococcus M pmm PMM0785 PMM0550 PMM0551 PMM0195 PMM0023 PMM0713 PMM0781 PMM0767 PMM1235
PMM1236
PMM1610
PMM0781 PMM0767 PMM1235
PMM1236
PMM1610
PMM1489
B.Cya Prochlorococcus M pmt PMT0532 PMT1205 PMT1204 PMT2106 PMT0028 PMT1000 PMT0537 PMT0568 PMT1957 PMT0537 PMT0568 PMT1957 PMT1511
B.Cya Prochlorococcus M pmn PMN2A_0193 PMN2A_1879 PMN2A_1880 PMN2A_1562 PMN2A_1350 PMN2A_0445 PMN2A_0188 PMN2A_0173 PMN2A_1187 PMN2A_0188 PMN2A_0173 PMN2A_1187 PMN2A_1020
B.Cya Prochlorococcus M pmi PMT9312_0793 PMT9312_0550 PMT9312_0551 PMT9312_0197 PMT9312_0023 PMT9312_0725 PMT9312_0789 PMT9312_0775 PMT9312_1703 PMT9312_0789 PMT9312_0775 PMT9312_1703 PMT9312_1582
B.Cya Prochlorococcus M pmb A9601_08491 A9601_06061 A9601_06071 A9601_02131 A9601_00221 A9601_08451 A9601_08441 A9601_08291 A9601_18201
A9601_14541
A9601_14551
A9601_08451 A9601_08441 A9601_08291 A9601_18201
A9601_14541
A9601_14551
A9601_16931
B.Cya Prochlorococcus M pmc P9515_07961 P9515_06141 P9515_06151 P9515_02241 P9515_00221 P9515_08001 P9515_08011 P9515_08161 P9515_17981 P9515_08001 P9515_08011 P9515_08161 P9515_17981 P9515_16691
B.Cya Prochlorococcus M pmf P9303_17331 P9303_08081 P9303_08091 P9303_27971 P9303_00271 P9303_11051 P9303_23391 P9303_16831 P9303_26081 P9303_23391 P9303_16831 P9303_26081 P9303_04321
B.Cya Prochlorococcus M pmg P9301_08461 P9301_05761 P9301_05771 P9301_02151 P9301_00221 P9301_12361 P9301_08421 P9301_08271 P9301_18031 P9301_08421 P9301_08271 P9301_18031 P9301_16801
B.Cya Prochlorococcus M pmh P9215_08801 P9215_06311 P9215_06321 P9215_02131 P9215_00221 P9215_08761 P9215_08611 P9215_18841 P9215_08761 P9215_08611 P9215_18841 P9215_17581
B.Cya Prochlorococcus M pmj P9211_09761 P9211_05521 P9211_05531 P9211_02131 P9211_00231 P9211_12861 P9211_09801 P9211_09951 P9211_17351 P9211_09801 P9211_09951 P9211_17351 P9211_16111
B.Cya Prochlorococcus M pme NATL1_08251 NATL1_06041 NATL1_06051 NATL1_02711 NATL1_00221 NATL1_11571 NATL1_08201 NATL1_08051 NATL1_20621 NATL1_08201 NATL1_08051 NATL1_20621 NATL1_18901
B.Cya Prochlorococcus M prc EW14_0877 EW14_0596 EW14_0597 EW14_0238 EW14_0023 EW14_1292 EW14_0873 EW14_0872 EW14_0857 EW14_1968 EW14_0873 EW14_0872 EW14_0857 EW14_1968 EW14_1830
B.Cya Prochlorococcus M prm EW15_0876 EW15_0646 EW15_0647 EW15_0284 EW15_0024 EW15_1470
EW15_1164
EW15_0871 EW15_0854 EW15_2133 EW15_0871 EW15_0854 EW15_2133 EW15_1943
B.Cya Chroococcidiopsis M cthe Chro_0049
Chro_0976
Chro_5313 Chro_5315 Chro_1092 Chro_4726 Chro_2847
Chro_0396
Chro_4878 Chro_0757 Chro_5405 Chro_1741 Chro_4878 Chro_5405 Chro_1741 Chro_0520
B.Cya Pleurocapsa M plp Ple7327_4120 Ple7327_0312 Ple7327_0314 Ple7327_3685 Ple7327_4413 Ple7327_4269 Ple7327_4635 Ple7327_4168 Ple7327_2387 Ple7327_2974 Ple7327_4635 Ple7327_2387 Ple7327_2974 Ple7327_2459
B.Cya Stanieria M scs Sta7437_4415
Sta7437_0765
Sta7437_0333 Sta7437_0331 Sta7437_2454 Sta7437_0238 Sta7437_0624 Sta7437_0911 Sta7437_3022 Sta7437_1824 Sta7437_0919
Sta7437_2900
Sta7437_0911 Sta7437_1824 Sta7437_0919
Sta7437_2900
Sta7437_3945