SSDB Best Search Result

KEGG ID :bme:BMEII0141 (271 a.a.)
Definition:aldehyde dehydrogenase; K00128 aldehyde dehydrogenase (NAD+)
Update status:T00072
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 4724 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
bmel:DK63_3104 aldehyde dehydrogenase family protein        271   1786 ( 1159)   413  1.000  271   <-> 17
bmee:DK62_2294 aldehyde dehydrogenase family protein        389   1780 ( 1153)   412  0.996  271   <-> 17
bmg:BM590_B1133 Aldehyde dehydrogenase               389   1779 ( 1152)   411  0.993  271   <-> 17
bmw:BMNI_II1098 putative aldehyde dehydrogenase          389   1779 ( 1152)   411  0.993  271   <-> 17
bmz:BM28_B1137 Aldehyde dehydrogenase               389   1779 ( 1152)   411  0.993  271   <-> 17
baa:BAA13334_II00130 NAD-dependent aldehyde dehydrogena      468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 18
babb:DK48_2736 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 18
babc:DO78_2976 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 18
babo:DK55_3061 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 18
babr:DO74_2493 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 18
babs:DK51_2662 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 17
babt:DK49_3157 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 18
babu:DK53_2086 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 18
bmb:BruAb2_1092 aldehyde dehydrogenase family protein       468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 15
bmc:BAbS19_II10380 Aldehyde dehydrogenase             468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 16
bmf:BAB2_1114 Aldehyde dehydrogenase                468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 15
bmr:BMI_II1161 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 17
bmt:BSUIS_B1384 Hypothetical protein, conserved          468   1771 ( 1152)   410  0.993  271   <-> 16
bpp:BPI_II1216 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 18
bpv:DK65_2504 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1771 ( 1144)   410  0.993  271   <-> 17
bsuc:BSSP2_II1353 Aldehyde dehydrogenase              468   1771 ( 1152)   410  0.993  271   <-> 17
bsui:BSSP1_II1348 Aldehyde dehydrogenase              468   1771 ( 1152)   410  0.993  271   <-> 17
bsup:BSPT1_II1341 Aldehyde dehydrogenase              468   1771 ( 1152)   410  0.993  271   <-> 17
bsuv:BSPT2_II1342 Aldehyde dehydrogenase              468   1771 ( 1152)   410  0.993  271   <-> 17
bcar:DK60_2839 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1762 ( 1141)   407  0.989  271   <-> 17
bcas:DA85_16065 aldehyde dehydrogenase               468   1762 ( 1141)   407  0.989  271   <-> 17
bcs:BCAN_B1184 Probable aldehyde dehydrogenase           468   1762 ( 1141)   407  0.989  271   <-> 17
bms:BRA1155 aldehyde dehydrogenase family protein         468   1762 ( 1141)   407  0.989  271   <-> 17
bol:BCOUA_II1155 unnamed protein product              436   1762 ( 1141)   407  0.989  271   <-> 17
bsf:BSS2_II1093 aldehyde dehydrogenase               468   1762 ( 1141)   407  0.989  271   <-> 17
bsg:IY72_16800 aldehyde dehydrogenase               468   1762 ( 1141)   407  0.989  271   <-> 19
bsi:BS1330_II1146 aldehyde dehydrogenase family protein      468   1762 ( 1141)   407  0.989  271   <-> 17
bsk:BCA52141_II1333 aldehyde dehydrogenase             468   1762 ( 1143)   407  0.989  271   <-> 16
bsv:BSVBI22_B1145 aldehyde dehydrogenase family protein      468   1762 ( 1141)   407  0.989  271   <-> 17
bsw:IY71_16795 aldehyde dehydrogenase               468   1762 ( 1141)   407  0.989  271   <-> 18
bsz:DK67_3102 aldehyde dehydrogenase family protein        468   1762 ( 1143)   407  0.989  271   <-> 17
rlt:Rleg2_4457 Aldehyde Dehydrogenase               468   1541 ( 873)   357  0.823  271   <-> 34
deq:XM25_03510 aldehyde dehydrogenase               468   1493 ( 398)   346  0.801  271   <-> 18
brk:CWS35_16465 aldehyde dehydrogenase               468   1461 ( 436)   339  0.768  271   <-> 19
ngl:RG1141_PA07550 Phenylacetaldehyde dehydrogenase(PAD      471   1444 ( 789)   335  0.757  272   <-> 23
pht:BLM14_25570 aldehyde dehydrogenase               468   1272 ( 269)   296  0.675  274   <-> 32
shz:shn_15990 aldehyde dehydrogenase                468   1272 ( 409)   296  0.688  272   <-> 37
sino:SS05631_c26800 Aldehyde dehydrogenase             468   1271 ( 616)   296  0.682  274   <-> 28
sil:SPOA0104 aldehyde dehydrogenase family protein         462   1249 ( 578)   291  0.668  274   <-> 20
six:BSY16_3731 aldehyde dehydrogenase family protein        467   1248 ( 592)   290  0.668  274   <-> 43
mmw:Mmwyl1_3135 aldehyde dehydrogenase               463   1238 (  66)   288  0.639  274   <-> 33
ncb:C0V82_12890 aldehyde dehydrogenase               469   1220 ( 549)   284  0.646  271   <-> 24
pphr:APZ00_04915 aldehyde dehydrogenase              479   1215 ( 558)   283  0.657  274   <-> 20
sphd:HY78_09355 aldehyde dehydrogenase               470   1215 ( 230)   283  0.641  273   <-> 29
swi:Swit_3240 aldehyde dehydrogenase                535   1215 ( 202)   283  0.641  273   <-> 38
tmz:Tmz1t_2985 Aldehyde Dehydrogenase               473   1207 ( 492)   281  0.657  271   <-> 11
vbo:CKY39_28990 aldehyde dehydrogenase               463   1204 ( 503)   280  0.643  272   <-> 26
eba:ebA4954 Aldehyde dehydrogenase family protein         474   1191 ( 539)   277  0.631  271   <-> 13
aza:AZKH_p0517 aldehyde dehydrogenase family protein        474   1185 (  1)   276  0.638  271   <-> 22
tak:Tharo_1278 aldehyde dehydrogenase A              478   1177 ( 569)   274  0.649  271   <-> 9
tcl:Tchl_2120 aldehyde dehydrogenase A               478   1177 ( 557)   274  0.649  271   <-> 10
agy:ATC03_14665 aldehyde dehydrogenase               477   1163 ( 530)   271  0.635  271   <-> 14
art:Arth_3511 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))           469   1161 ( 407)   270  0.627  271   <-> 27
arq:BWQ92_08685 aldehyde dehydrogenase               470   1149 ( 489)   268  0.627  271   <-> 28
mars:A8C75_13840 aldehyde dehydrogenase              471   1146 ( 391)   267  0.627  271   <-> 34
arw:MB46_07050 aldehyde dehydrogenase               469   1143 ( 464)   266  0.624  271   <-> 16
mih:BJP65_05130 aldehyde dehydrogenase               475   1141 (  97)   266  0.624  271   <-> 10
tsm:ASU32_07735 aldehyde dehydrogenase               472   1141 ( 444)   266  0.622  270   <-> 23
aaq:AOC05_17515 aldehyde dehydrogenase               469   1140 ( 474)   266  0.616  271   <-> 20
aau:AAur_pTC20102 putative Aldehyde dehydrogenase famil      469   1140 (  2)   266  0.616  271   <-> 32
arr:ARUE_c37600 phenylacetaldehyde dehydrogenase FeaB       470   1138 ( 443)   265  0.627  271   <-> 24
arn:CGK93_20345 aldehyde dehydrogenase               470   1134 (  27)   264  0.624  271   <-> 20
ach:Achl_3616 Aldehyde Dehydrogenase                469   1132 ( 435)   264  0.613  271   <-> 19
satk:SA2016_0052 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))          473   1131 (  11)   264  0.598  271   <-> 22
are:AL755_13955 aldehyde dehydrogenase               469   1130 ( 443)   263  0.620  271   <-> 19
chn:A605_13870 aldehyde dehydrogenase               476   1124 ( 465)   262  0.624  271   <-> 15
skr:BRX40_06720 aldehyde dehydrogenase               469   1120 ( 531)   261  0.606  269   <-> 13
acry:AC20117_05870 aldehyde dehydrogenase             467   1113 (  0)   260  0.598  271   <-> 32
cted:CTEST_00900 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase       469   1112 ( 478)   259  0.616  271   <-> 13
gpo:GPOL_c33160 phenylacetaldehyde dehydrogenase FeaB       477   1110 ( 373)   259  0.598  271   <-> 27
mes:Meso_3589 aldehyde dehydrogenase                475   1109 ( 436)   259  0.588  272   <-> 24
cphy:B5808_01115 aldehyde dehydrogenase              474   1108 ( 455)   258  0.605  271   <-> 19
aak:AA2016_5672 aldehyde dehydrogenase               469   1107 ( 416)   258  0.601  271   <-> 33
mts:MTES_0669 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         490   1107 ( 460)   258  0.605  271   <-> 13
psyg:AK825_04905 aldehyde dehydrogenase              474   1100 ( 469)   257  0.585  270   <-> 15
lan:Lacal_1624 Aldehyde Dehydrogenase               471   1097 ( 518)   256  0.583  271   <-> 9
pspg:AK823_04890 aldehyde dehydrogenase              474   1097 ( 476)   256  0.585  270   <-> 14
mhos:CXR34_14320 aldehyde dehydrogenase              474   1096 ( 444)   256  0.609  271   <-> 11
ccg:CCASEI_13830 aldehyde dehydrogenase              470   1095 ( 476)   255  0.610  269   <-> 13
csta:CSTAT_12840 aldehyde dehydrogenase              470   1094 ( 450)   255  0.606  269   <-> 16
gob:Gobs_1915 Aldehyde Dehydrogenase                477   1094 ( 427)   255  0.580  269   <-> 16
vni:VIBNI_B1981 putative aldehyde dehydrogenase          470   1094 ( 465)   255  0.568  271   <-> 22
pye:A6J80_01780 aldehyde dehydrogenase               467   1090 ( 388)   254  0.576  271   -> 18
pbc:CD58_17370 aldehyde dehydrogenase               473   1087 ( 411)   254  0.601  271   <-> 33
pde:Pden_1710 Betaine-aldehyde dehydrogenase            467   1087 ( 453)   254  0.568  271   -> 30
bly:A2T55_03870 aldehyde dehydrogenase               476   1085 ( 394)   253  0.579  271   <-> 23
blin:BLSMQ_0729 Aldehyde dehydrogenase               471   1083 ( 369)   253  0.598  271   <-> 19
pfs:PFLU_3090 putative aldehyde dehydrogenase           476   1082 ( 402)   252  0.590  271   <-> 31
camg:CAMM_12535 aldehyde dehydrogenase               470   1079 ( 457)   252  0.606  269   <-> 16
psw:LK03_18245 aldehyde dehydrogenase               473   1079 ( 414)   252  0.590  271   <-> 20
pvr:PverR02_10400 aldehyde dehydrogenase              473   1079 ( 407)   252  0.594  271   <-> 38
ppz:H045_07730 putative aldehyde dehydrogenase           473   1077 ( 373)   251  0.594  271   <-> 26
rhs:A3Q41_02961 Phenylacetaldehyde dehydrogenase          468   1076 ( 335)   251  0.584  267   <-> 22
mvd:AWU67_11370 aldehyde dehydrogenase               470   1075 ( 444)   251  0.571  273   <-> 17
mip:AXH82_11355 aldehyde dehydrogenase               468   1074 ( 409)   251  0.598  271   <-> 14
psyr:N018_13930 aldehyde dehydrogenase               476   1074 ( 396)   251  0.587  271   <-> 24
pba:PSEBR_a2339 putative oxidoreductase              473   1070 ( 395)   250  0.583  271   <-> 40
csp:WM42_1486 aldehyde dehydrogenase family protein        469   1069 ( 449)   250  0.590  266   <-> 10
poi:BOP93_13145 aldehyde dehydrogenase               473   1069 ( 385)   250  0.583  271   <-> 22
psk:U771_16420 aldehyde dehydrogenase               476   1069 ( 384)   250  0.585  270   <-> 37
nfr:ERS450000_01311 Phenylacetaldehyde dehydrogenase        474   1066 ( 371)   249  0.581  272   <-> 27
paru:CYR75_13965 aldehyde dehydrogenase              468   1064 ( 457)   248  0.574  270   <-> 15
pfe:PSF113_2481 Aldehyde dehydrogenase               473   1063 ( 364)   248  0.579  271   <-> 37
aai:AARI_26020 aldehyde dehydrogenase family protein        470   1062 ( 386)   248  0.591  269   <-> 15
cstr:CBE89_01360 aldehyde dehydrogenase              469   1062 ( 440)   248  0.583  266   <-> 11
nbr:O3I_022400 phenylacetaldehyde dehydrogenase FeaB        471   1062 ( 365)   248  0.576  271   <-> 30
nfa:NFA_27840 putative aldehyde dehydrogenase           474   1062 ( 367)   248  0.577  272   <-> 25
cgg:C629_00090 hypothetical protein                466   1061 ( 436)   248  0.581  270   <-> 16
cgs:C624_00090 hypothetical protein                466   1061 ( 436)   248  0.581  270   <-> 16
krh:KRH_22340 aldehyde dehydrogenase                468   1061 ( 443)   248  0.557  271   <-> 13
sphp:LH20_08100 aldehyde dehydrogenase               471   1057 (  62)   247  0.585  270   <-> 19
cgt:cgR_0018 hypothetical protein            K00128   469   1056 ( 428)   247  0.581  270   <-> 13
vmi:AL543_16385 aldehyde dehydrogenase               468   1056 ( 409)   247  0.574  270   <-> 9
pla:Plav_0092 aldehyde dehydrogenase                467   1055 ( 151)   246  0.562  267   <-> 11
ptq:P700755_002852 betaine glycine aldehyde dehydrogena      474   1054 ( 481)   246  0.550  271   <-> 11
csx:CSING_13025 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        469   1051 ( 403)   245  0.575  266   <-> 7
micr:BMW26_04890 aldehyde dehydrogenase              481   1051 ( 381)   245  0.579  271   <-> 18
mim:AKG07_00320 aldehyde dehydrogenase               481   1051 ( 381)   245  0.579  271   <-> 16
arl:AFL94_13390 aldehyde dehydrogenase               470   1050 ( 399)   245  0.591  269   <-> 18
ary:ATC04_04575 aldehyde dehydrogenase               470   1050 ( 286)   245  0.591  269   <-> 17
aol:S58_41510 putative aldehyde dehydrogenase family pr      470   1048 ( 339)   245  0.542  271   <-> 16
vvy:VV1572 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase          468   1048 ( 400)   245  0.570  270   <-> 11
ham:HALO0128 Putative aldehyde dehydrogenase            474   1047 ( 377)   245  0.565  271   <-> 24
smaz:LH19_15620 aldehyde dehydrogenase               470   1047 (  74)   245  0.572  271   <-> 23
sch:Sphch_0457 Aldehyde Dehydrogenase               482   1046 (  30)   244  0.554  269   <-> 27
gar:AOZ07_13420 aldehyde dehydrogenase               470   1044 ( 372)   244  0.587  269   <-> 20
roa:Pd630_LPD03593 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS      477   1043 (  9)   244  0.546  271   <-> 84
pcg:AXG94_01800 aldehyde dehydrogenase               473   1042 ( 378)   243  0.568  271   <-> 33
car:cauri_2491 aldehyde dehydrogenase family protein        469   1041 ( 389)   243  0.571  266   <-> 9
cgy:CGLY_10670 Putative aldehyde dehydrogenase (NAD+)       466   1040 (  40)   243  0.571  266   <-> 15
cva:CVAR_0941 hypothetical protein                 497   1040 ( 441)   243  0.568  278   <-> 14
smag:AN936_10975 aldehyde dehydrogenase              471   1038 (  62)   242  0.561  271   <-> 25
meta:Y590_22195 aldehyde dehydrogenase               477   1034 ( 442)   242  0.546  269   <-> 9
cfc:CFLV_12665 aldehyde dehydrogenase               471   1033 ( 428)   241  0.594  266   <-> 13
cpho:CPHO_12140 aldehyde dehydrogenase               469   1033 ( 413)   241  0.571  266   <-> 8
rei:IE4771_PA00071 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot      476   1033 ( 393)   241  0.524  271   <-> 32
pnr:AT302_05960 aldehyde dehydrogenase               486   1032 ( 305)   241  0.556  270   <-> 30
cei:CEPID_09225 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        466   1031 ( 443)   241  0.572  271   <-> 9
cter:A606_03670 hypothetical protein                491   1031 ( 400)   241  0.576  278   <-> 9
gag:Glaag_4155 Aldehyde Dehydrogenase               470   1031 ( 427)   241  0.528  271   <-> 11
rga:RGR602_PA00055 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot      476   1028 ( 352)   240  0.520  271   <-> 23
sgi:SGRAN_1192 putative aldehyde dehydrogenase           477   1028 ( 140)   240  0.539  269   <-> 15
spho:C3E99_02420 aldehyde dehydrogenase              477   1028 (  82)   240  0.539  269   <-> 16
abaa:IX88_15455 aldehyde dehydrogenase               476   1026 ( 348)   240  0.542  271   <-> 18
kphy:AOZ06_39950 aldehyde dehydrogenase              462   1026 ( 363)   240  0.570  272   <-> 32
abaj:BJAB0868_02697 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas      476   1024 ( 346)   239  0.542  271   <-> 23
abb:ABBFA_001005 Phenylacetaldehyde dehydrogenase(PAD)       476   1024 ( 346)   239  0.542  271   -> 22
abc:ACICU_02658 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        476   1024 ( 346)   239  0.542  271   <-> 22
abd:ABTW07_2904 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        476   1024 ( 346)   239  0.542  271   <-> 22
abh:M3Q_2963 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         476   1024 ( 346)   239  0.542  271   <-> 22
abj:BJAB07104_02816 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas      476   1024 ( 346)   239  0.542  271   <-> 21
abr:ABTJ_01056 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        476   1024 ( 346)   239  0.542  271   <-> 22
abw:BL01_06555 aldehyde dehydrogenase               476   1024 ( 346)   239  0.542  271   <-> 20
abx:ABK1_2781 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         476   1024 ( 346)   239  0.542  271   <-> 21
abz:ABZJ_02906 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        476   1024 ( 346)   239  0.542  271   <-> 21
acb:A1S_2452 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         476   1024 ( 378)   239  0.542  271   <-> 18
acw:A0J50_04925 aldehyde dehydrogenase               476   1024 ( 351)   239  0.542  271   <-> 16
bbt:BBta_3845 Putative aldehyde dehydrogenase family pr      470   1024 ( 318)   239  0.531  271   -> 20
abn:AB57_2879 aldehyde dehydrogenase                476   1023 ( 345)   239  0.542  271   <-> 23
abad:ABD1_24390 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        476   1022 ( 344)   239  0.539  271   -> 17
alc:OTEC02_05120 aldehyde dehydrogenase              476   1022 ( 347)   239  0.539  271   -> 25
ano:RR32_05365 aldehyde dehydrogenase               476   1022 ( 339)   239  0.542  271   -> 17
abab:BJAB0715_02839 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas      476   1021 ( 349)   239  0.539  271   <-> 21
abal:ABLAC_10290 aldehyde dehydrogenase (NAD) family pr      476   1021 ( 349)   239  0.539  271   <-> 19
abau:IX87_08920 aldehyde dehydrogenase               476   1021 ( 344)   239  0.539  271   <-> 26
abk:LX00_13385 aldehyde dehydrogenase               476   1021 ( 344)   239  0.539  271   <-> 26
acc:BDGL_001921 betaine aldehyde dehydrogenase           476   1021 ( 344)   239  0.542  271   <-> 23
bjp:RN69_29555 aldehyde dehydrogenase               469   1021 ( 325)   239  0.524  269   -> 20
bju:BJ6T_61030 hypothetical protein                469   1021 ( 325)   239  0.524  269   -> 21
abaz:P795_4695 phenylacetaldehyde dehydrogenase(PAD)        476   1020 (  29)   238  0.539  271   -> 24
gsn:YC6258_05653 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase       473   1019 ( 331)   238  0.554  271   <-> 14
pat:Patl_0153 Betaine-aldehyde dehydrogenase            470   1019 ( 397)   238  0.528  271   <-> 13
hrb:Hrubri_2911 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase pr      479   1018 ( 382)   238  0.563  270   <-> 21
spmi:K663_03465 aldehyde dehydrogenase               470   1018 (  40)   238  0.563  270   <-> 12
sbd:ATN00_03105 aldehyde dehydrogenase               470   1017 ( 327)   238  0.556  270   <-> 11
aby:ABAYE1028 putative aldehyde dehydrogenase           476   1013 ( 335)   237  0.539  271   <-> 20
acd:AOLE_04890 Phenylacetaldehyde dehydrogenase(PAD)        476   1012 ( 335)   237  0.535  271   -> 17
rpj:N234_37795 succinate-semialdehyde dehdyrogenase        473   1008 ( 336)   236  0.528  271   <-> 40
span:AWL63_04160 aldehyde dehydrogenase              467   1008 (  87)   236  0.535  271   <-> 16
amyc:CU254_29290 aldehyde dehydrogenase              458   1007 ( 307)   235  0.582  261   <-> 36
cuh:BJN34_31465 aldehyde dehydrogenase               480   1005 ( 280)   235  0.520  271   <-> 46
btd:BTI_1412 aldehyde dehydrogenase family protein         489   1000 ( 319)   234  0.518  272   <-> 26
bud:AQ610_07120 aldehyde dehydrogenase               489   1000 ( 315)   234  0.518  272   <-> 28
bul:BW21_1549 aldehyde dehydrogenase family protein        489   1000 ( 315)   234  0.518  272   <-> 28
nar:Saro_2503 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   477   998 (  41)   233  0.509  271   -> 25
tcu:Tcur_2494 Betaine-aldehyde dehydrogenase            468   997 ( 352)   233  0.511  270   -> 14
vam:C4F17_30880 aldehyde dehydrogenase               465   997 ( 359)   233  0.524  269   <-> 26
cnc:CNE_BB1p08710 aldehyde dehydrogenase              473   994 ( 313)   232  0.531  271   <-> 53
cser:CCO03_08175 aldehyde dehydrogenase              474   994 (  28)   232  0.530  270   <-> 9
rdi:CMV14_06930 aldehyde dehydrogenase               477   994 (  70)   232  0.524  271   <-> 25
psul:AU252_01140 aldehyde dehydrogenase              486   992 (  0)   232  0.509  269   <-> 28
aep:AMC99_02261 Aldehyde dehydrogenase               475   991 ( 452)   232  0.506  271   -> 9
lmd:METH_16610 aldehyde dehydrogenase               467   990 ( 349)   232  0.491  269   <-> 29
cak:Caul_0438 Aldehyde dehydrogenase                467   989 ( 318)   231  0.552  270   -> 18
afa:UZ73_18765 aldehyde dehydrogenase               488   987 ( 300)   231  0.550  269   -> 15
eli:ELI_09225 aldehyde dehydrogenase family protein        474   987 ( 494)   231  0.500  270   -> 10
cio:CEQ15_11005 aldehyde dehydrogenase               468   986 ( 436)   231  0.504  270   <-> 9
efv:CHH26_04110 aldehyde dehydrogenase               473   986 ( 416)   231  0.496  270   -> 10
elq:Ga0102493_11584 aldehyde dehydrogenase (NAD+)         475   986 ( 307)   231  0.504  266   -> 13
phs:C2L64_23325 aldehyde dehydrogenase               489   984 ( 249)   230  0.515  272   <-> 58
thas:C6Y53_11400 aldehyde dehydrogenase              468   984 ( 350)   230  0.487  269   -> 14
fri:FraEuI1c_5319 Aldehyde Dehydrogenase              468   983 ( 170)   230  0.541  270   <-> 45
lve:103088556 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik      468   982 ( 272)   230  0.528  271   <-> 30
rgu:A4W93_07140 aldehyde dehydrogenase               473   981 ( 344)   229  0.517  269   <-> 20
smy:BJP26_16335 aldehyde dehydrogenase               471   981 ( 123)   229  0.517  269   -> 13
ado:A6F68_00779 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [N      474   979 ( 394)   229  0.502  269   -> 11
hse:Hsero_3530 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase pro      476   979 ( 340)   229  0.537  270   <-> 19
hsz:ACP92_17600 aldehyde dehydrogenase               476   979 ( 340)   229  0.537  270   <-> 19
phz:CHX26_03690 aldehyde dehydrogenase               475   979 (  65)   229  0.498  267   -> 9
cid:P73_0334 aldehyde dehydrogenase                464   978 ( 287)   229  0.549  264   -> 20
sinb:SIDU_11165 aldehyde dehydrogenase               473   978 ( 337)   229  0.522  270   -> 12
sjp:SJA_C2-05010 putative betaine-aldehyde dehydrogenas      473   978 ( 131)   229  0.519  270   -> 14
sphg:AZE99_14555 aldehyde dehydrogenase              476   978 ( 278)   229  0.496  272   -> 18
sphm:G432_19840 putative betaine-aldehyde dehydrogenase      473   978 (  14)   229  0.522  270   -> 16
msl:Msil_3432 Aldehyde Dehydrogenase                474   974 ( 258)   228  0.498  271   -> 9
pns:A9D12_05910 aldehyde dehydrogenase               475   974 ( 418)   228  0.498  267   -> 9
dsh:Dshi_1425 aldehyde dehydrogenase                484   970 ( 353)   227  0.519  270   <-> 12
fre:Franean1_3297 aldehyde dehydrogenase              468   970 ( 294)   227  0.533  270   <-> 32
porl:BG023_11671 aldehyde dehydrogenase (NAD+)           475   969 ( 392)   227  0.494  267   -> 8
rme:Rmet_5515 aldehyde dehydrogenase                479   966 ( 119)   226  0.493  268   -> 22
sphl:LPB140_02195 aldehyde dehydrogenase              470   966 ( 429)   226  0.493  268   -> 8
sphy:CHN51_07885 aldehyde dehydrogenase              476   966 ( 275)   226  0.489  272   -> 17
axy:AXYL_04965 aldehyde dehydrogenase 2              473   965 ( 274)   226  0.507  268   <-> 26
blas:BSY18_1522 aldehyde dehydrogenase family protein       475   965 ( 265)   226  0.478  270   -> 23
sfla:SPHFLASMR4Y_02674 NAD-dependent succinate-semialde      476   965 ( 279)   226  0.485  272   -> 13
spoi:IMCC21906_02747 NAD-dependent aldehyde dehydrogena      466   965 ( 194)   226  0.502  271   <-> 7
avi:Avi_7686 NAD-dependent succinate aldehyde dehydroge      475   964 ( 273)   226  0.506  269   <-> 21
mpq:ABA45_08400 aldehyde dehydrogenase               467   958 ( 322)   224  0.506  271   -> 19
rop:ROP_pROB02-01390 aldehyde dehydrogenase            466   958 ( 214)   224  0.504  270   <-> 74
bfn:OI25_5067 aldehyde dehydrogenase family protein        471   957 ( 219)   224  0.507  270   -> 49
reb:XU06_31865 aldehyde dehydrogenase               486   951 (  66)   223  0.480  269   <-> 29
sphr:BSY17_3529 aldehyde dehydrogenase family protein       472   949 ( 258)   222  0.504  270   -> 19
mei:Msip34_0112 Aldehyde Dehydrogenase               469   948 ( 404)   222  0.543  267   -> 2
hne:HNE_2335 aldehyde dehydrogenase family protein         470   947 ( 288)   222  0.476  271   -> 12
cdo:CDOO_05300 aldehyde dehydrogenase               333   945 ( 343)   221  0.575  254   <-> 5
sphi:TS85_05680 aldehyde dehydrogenase               471   945 ( 242)   221  0.541  257   -> 21
ssy:SLG_27910 benzaldehyde-derivatives dehydrogenase        472   944 (  39)   221  0.524  269   -> 24
mep:MPQ_0131 Aldehyde Dehydrogenase                469   943 ( 399)   221  0.539  267   -> 2
mid:MIP_00265 Betaine-aldehyde dehydrogenase            466   942 ( 245)   221  0.515  268   <-> 23
cman:A9D14_03680 aldehyde dehydrogenase              473   940 ( 245)   220  0.500  268   -> 11
npp:PP1Y_Mpl7134 aldehyde dehydrogenase              467   940 (  36)   220  0.494  269   -> 24
tmo:TMO_b0403 aldehyde dehydrogenase                479   940 ( 266)   220  0.513  261   -> 22
spkc:KC8_16230 aldehyde dehydrogenase               481   939 ( 339)   220  0.493  268   -> 15
gor:KTR9_1528 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         472   936 ( 228)   219  0.502  269   <-> 26
ssan:NX02_17860 hypothetical protein                477   933 ( 265)   219  0.491  269   -> 17
shyd:CJD35_20625 aldehyde dehydrogenase              467   932 (  21)   218  0.483  269   -> 20
gta:BCM27_17650 aldehyde dehydrogenase               485   931 ( 247)   218  0.509  267   -> 30
reu:Reut_A1459 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   472   931 ( 228)   218  0.509  269   -> 39
mmm:W7S_08470 betaine-aldehyde dehydrogenase            466   930 ( 233)   218  0.502  269   <-> 27
npn:JI59_21700 aldehyde dehydrogenase               471   928 (  31)   217  0.485  270   -> 32
cij:WG74_06205 aldehyde dehydrogenase               474   927 ( 347)   217  0.461  271   -> 15
ccup:BKK81_27640 aldehyde dehydrogenase              472   926 ( 229)   217  0.502  269   <-> 31
cuu:BKK79_34635 aldehyde dehydrogenase               472   926 ( 229)   217  0.502  269   <-> 29
cup:BKK80_28685 aldehyde dehydrogenase               472   920 ( 223)   216  0.498  269   -> 29
ster:AOA14_03670 aldehyde dehydrogenase              478   916 ( 303)   215  0.476  269   -> 13
phd:102343289 betaine aldehyde dehydrogenase-like         484   915 (  74)   214  0.491  271   -> 105
mpo:Mpop_1257 Aldehyde Dehydrogenase                478   913 ( 361)   214  0.498  271   -> 6
fsy:FsymDg_2706 Aldehyde Dehydrogenase               481   909 ( 226)   213  0.469  271   -> 9
bpla:bpln_1p1260 aldehyde dehydrogenase              485   902 (  13)   211  0.494  269   -> 30
mme:Marme_2204 Aldehyde Dehydrogenase               476   902 ( 211)   211  0.467  270   -> 19
mpc:Mar181_2374 Aldehyde Dehydrogenase               476   901 ( 213)   211  0.470  270   -> 21
pdx:Psed_1385 Aldehyde Dehydrogenase                486   900 ( 214)   211  0.504  270   -> 17
shs:STEHIDRAFT_160774 NAD-dependent succinate aldehyde       477   899 (  40)   211  0.454  273   <-> 23
gtr:GLOTRDRAFT_44016 aldehyde dehydrogenase family prot      467   898 ( 206)   211  0.474  270   -> 13
nre:BES08_21220 aldehyde dehydrogenase               467   896 ( 170)   210  0.487  269   -> 25
osg:BST96_02730 aldehyde dehydrogenase               480   893 ( 234)   209  0.470  270   -> 20
spht:K426_16035 benzaldehyde-derivatives dehydrogenase       467   892 ( 224)   209  0.469  271   -> 14
mdx:BTO20_28260 aldehyde dehydrogenase               485   890 ( 194)   209  0.481  270   -> 42
sla:SERLADRAFT_480566 hypothetical protein             478   890 ( 168)   209  0.454  271   -> 15
bxb:DR64_7657 aldehyde dehydrogenase family protein        469   889 ( 180)   208  0.498  269   -> 62
bxe:Bxe_C0704 Betaine-aldehyde dehydrogenase            469   889 ( 180)   208  0.498  269   -> 62
asol:BEN76_15880 aldehyde dehydrogenase              469   878 ( 228)   206  0.493  268   <-> 20
nao:Y958_28935 aldehyde dehydrogenase               469   877 ( 166)   206  0.507  268   -> 28
gai:IMCC3135_16815 Phenylacetaldehyde dehydrogenase        471   874 ( 203)   205  0.461  271   -> 33
goc:CXX93_02885 aldehyde dehydrogenase               484   868 ( 184)   204  0.467  270   -> 16
ztr:MYCGRDRAFT_75326 hypothetical protein             478   868 (  5)   204  0.475  265   -> 19
ata:AWN88_01340 aldehyde dehydrogenase               465   858 ( 221)   201  0.481  268   -> 17
snj:A7E77_04460 aldehyde dehydrogenase               466   858 ( 200)   201  0.489  266   -> 11
sya:A6768_08265 aldehyde dehydrogenase               469   858 (  64)   201  0.474  270   -> 21
ppul:RO07_24915 aldehyde dehydrogenase               466   855 ( 153)   201  0.472  271   -> 26
anh:A6F65_02123 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [N      467   852 ( 201)   200  0.472  269   -> 10
sbh:SBI_00629 putative aldehyde dehydrogenase           467   848 ( 162)   199  0.474  268   -> 34
sals:SLNWT_0029 aldehyde dehydrogenase               503   846 ( 170)   199  0.496  270   -> 23
aalt:CC77DRAFT_800630 betaine aldehyde dehydrogenase 1       479   841 (  87)   198  0.434  267   -> 22
ehx:EMIHUDRAFT_558211 putative aldehyde dehydrogenase       470   841 ( 125)   198  0.478  274   -> 23
bor:COCMIDRAFT_107990 hypothetical protein             479   840 ( 189)   197  0.434  267   -> 25
aaf:AURANDRAFT_2200 hypothetical protein              456   837 ( 193)   197  0.485  262   -> 19
bcom:BAUCODRAFT_30926 hypothetical protein             479   837 ( 173)   197  0.437  270   -> 18
cfj:CFIO01_08869 aldehyde dehydrogenase              481   837 (  33)   197  0.433  270   -> 29
fgr:FGSG_11542 hypothetical protein                481   836 (  34)   196  0.439  269   -> 30
psco:LY89DRAFT_601038 aldehyde dehydrogenase            491   835 (  48)   196  0.426  270   -> 23
svl:Strvi_4822 Aldehyde Dehydrogenase               467   835 ( 111)   196  0.463  268   -> 32
fpu:FPSE_08164 hypothetical protein                481   834 (  26)   196  0.435  269   -> 31
pte:PTT_18008 hypothetical protein                 479   834 ( 180)   196  0.419  267   -> 20
bsc:COCSADRAFT_151909 hypothetical protein             479   832 ( 176)   195  0.427  267   -> 25
npa:UCRNP2_8186 putative betaine aldehyde dehydrogenase      476   830 (  93)   195  0.433  268   -> 26
sfa:Sfla_6111 Aldehyde Dehydrogenase                470   829 ( 175)   195  0.466  268   -> 20
strp:F750_0450 aldehyde dehydrogenase               452   829 ( 175)   195  0.466  268   -> 21
kit:CFP65_7288 Putative aldehyde dehydrogenase           467   827 ( 140)   194  0.455  268   -> 18
slx:SLAV_07280 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NA      467   827 ( 187)   194  0.459  268   -> 21
sfi:SFUL_25 Aldehyde dehydrogenase                 514   826 ( 146)   194  0.466  268   -> 24
pno:SNOG_11399 hypothetical protein                472   823 ( 183)   193  0.423  272   -> 20
rha:RHA1_ro11056 aldehyde dehydrogenase         K00128   484   822 ( 106)   193  0.446  269   -> 73
sho:SHJGH_8457 aldehyde dehydrogenase               467   822 ( 166)   193  0.459  268   -> 30
shy:SHJG_8697 aldehyde dehydrogenase                467   822 ( 166)   193  0.459  268   -> 32
uma:UMAG_03402 Indole-3-acetaldehyde dehydrogenase         482   820 ( 181)   193  0.433  270   -> 16
strt:A8713_30875 aldehyde dehydrogenase              469   818 (  90)   192  0.470  268   -> 23
pros:CHL67_08355 hypothetical protein               494   817 ( 373)   192  0.452  259   -> 3
bze:COCCADRAFT_104936 hypothetical protein             479   816 ( 161)   192  0.419  267   -> 25
fox:FOXG_02730 aldehyde dehydrogenase (NAD+)            491   816 (  4)   192  0.429  268   -> 50
pdp:PDIP_77790 Aldehyde dehydrogenase, putative          479   816 (  65)   192  0.428  271   -> 25
samb:SAM23877_6659 putative 4-acetamidopyrrole-2-carbox      485   814 (  30)   191  0.481  264   -> 23
pfj:MYCFIDRAFT_81609 hypothetical protein             473   813 (  14)   191  0.435  269   -> 19
svt:SVTN_36520 aldehyde dehydrogenase               469   813 (  77)   191  0.451  268   -> 27
tre:TRIREDRAFT_121308 hypothetical protein             494   813 (  62)   191  0.432  273   -> 20
afv:AFLA_065720 aldehyde dehydrogenase, putative          474   812 ( 159)   191  0.442  269   -> 29
aor:AO090001000162 unnamed protein product; NAD-depende      474   812 ( 159)   191  0.442  269   -> 27
fvr:FVEG_07248 aldehyde dehydrogenase (NAD+)            484   811 (  11)   191  0.433  270   -> 42
snw:BBN63_01425 aldehyde dehydrogenase               469   809 ( 158)   190  0.475  259   -> 22
aoi:AORI_2107 aldehyde dehydrogenase                413   808 ( 105)   190  0.488  252   <-> 31
arh:AHiyo8_05530 phenylacetaldehyde dehydrogenase         212   808 ( 185)   190  0.614  197   <-> 21
strf:ASR50_01560 aldehyde dehydrogenase              469   808 ( 145)   190  0.463  268   -> 21
aja:AJAP_28975 Hypothetical protein                413   806 ( 101)   190  0.480  252   <-> 30
amyb:BKN51_02700 aldehyde dehydrogenase              408   805 (  82)   189  0.488  252   <-> 27
srw:TUE45_pSRc_0557 Succinate-semialdehyde dehydrogenas      467   803 ( 154)   189  0.444  268   -> 23
pan:PODANSg326 hypothetical protein                485   802 (  36)   189  0.421  273   -> 14
sco:SCO6441 aldehyde dehydrogenase                 468   802 ( 129)   189  0.459  268   -> 23
ure:UREG_07099 hypothetical protein                477   802 ( 172)   189  0.435  269   -> 15
svu:B1H20_02650 aldehyde dehydrogenase               473   801 ( 135)   188  0.463  268   -> 24
tmn:UCRPA7_8631 putative betaine aldehyde dehydrogenase      349   800 (  21)   188  0.421  266   <-> 30
tve:TRV_02101 aldehyde dehydrogenase family protein        479   800 (  10)   188  0.411  270   -> 13
pbn:PADG_06740 hypothetical protein                478   798 ( 200)   188  0.428  269   -> 13
ani:AN3205.2 hypothetical protein                 473   797 (  59)   188  0.420  269   -> 26
sxi:SXIM_42070 aldehyde dehydrogenase               469   797 (  97)   188  0.457  269   -> 15
ang:ANI_1_74014 aldehyde dehydrogenase               477   794 (  14)   187  0.426  270   -> 26
pbl:PAAG_05392 betaine aldehyde dehydrogenase           478   793 ( 172)   187  0.428  269   -> 13
slv:SLIV_06220 aldehyde dehydrogenase               468   793 ( 120)   187  0.455  268   -> 23
nhe:NECHADRAFT_54099 hypothetical protein             481   792 (  1)   186  0.430  270   -> 66
sgb:WQO_03050 aldehyde dehydrogenase                447   792 ( 116)   186  0.455  266   -> 23
abe:ARB_01914 hypothetical protein                 476   791 (  11)   186  0.437  268   -> 13
glz:GLAREA_03053 ALDH-like protein                 479   791 (  1)   186  0.409  269   -> 20
pfy:PFICI_15140 hypothetical protein                485   791 (  29)   186  0.409  269   -> 39
spav:Spa2297_31875 aldehyde dehydrogenase             467   791 ( 124)   186  0.451  268   -> 24
sgr:SGR_6402 putative aldehyde dehydrogenase            471   788 ( 131)   185  0.446  267   -> 23
strd:NI25_06190 aldehyde dehydrogenase               467   788 ( 115)   185  0.444  268   -> 24
smin:v1.2.031795.t1 -                       666   785 ( 282)   185  0.474  266   <-> 16
vda:VDAG_04961 aldehyde dehydrogenase               481   785 (  27)   185  0.424  271   -> 22
cthr:CTHT_0001500 aldehyde dehydrogenase-like protein       474   784 ( 144)   185  0.447  273   -> 10
nfi:NFIA_030700 aldehyde dehydrogenase               474   779 ( 103)   183  0.413  269   -> 26
mtm:MYCTH_113577 aldehyde dehydrogenase-like protein        481   776 (  27)   183  0.446  271   -> 13
cim:CIMG_03252 aldehyde dehydrogenase               477   775 ( 150)   183  0.420  269   -> 14
cpw:CPC735_009280 aldehyde dehydrogenase, putative         477   775 ( 152)   183  0.420  269   -> 14
act:ACLA_056080 aldehyde dehydrogenase               474   773 ( 113)   182  0.405  269   -> 20
afm:AFUA_4G02830 aldehyde dehydrogenase              484   772 (  92)   182  0.412  277   -> 23
cai:Caci_2710 Aldehyde Dehydrogenase                467   772 ( 111)   182  0.433  268   -> 24
zal:AZF00_13940 aldehyde dehydrogenase               506   771 ( 114)   182  0.444  261   -> 12
aje:HCAG_02371 hypothetical protein                478   770 ( 150)   181  0.416  269   -> 12
pmar:B0X71_06430 aldehyde dehydrogenase         K00128   508   770 (  0)   181  0.452  263   -> 11
strc:AA958_00280 aldehyde dehydrogenase              467   770 (  88)   181  0.448  259   -> 17
aac:Aaci_0152 Aldehyde Dehydrogenase                510   769 (  49)   181  0.434  265   -> 12
rci:RCIX91 succinate-semialdehyde dehydrogenase     K00135   479   769 (  -)   181  0.453  265   -> 1
aad:TC41_0193 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   510   767 (  45)   181  0.438  265   -> 13
bur:Bcep18194_B0607 aldehyde dehydrogenase (acceptor)  K00146   501   765 (  31)   180  0.438  267   -> 59
ttt:THITE_2086982 hypothetical protein               481   764 (  9)   180  0.419  270   -> 15
rca:Rcas_0272 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   517   761 (  83)   179  0.451  264   -> 8
pcs:Pc12g13660 Pc12g13660                     479   760 (  24)   179  0.409  269   -> 31
arz:AUT26_19705 aldehyde dehydrogenase               459   759 ( 132)   179  0.447  262   -> 24
diz:CT688_07010 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   493   759 (  55)   179  0.465  258   -> 13
scz:ABE83_00515 aldehyde dehydrogenase               471   759 ( 106)   179  0.442  267   -> 28
eas:Entas_2022 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   499   757 ( 105)   178  0.422  256   -> 16
rrs:RoseRS_0265 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   512   757 (  66)   178  0.443  264   -> 8
bcep:APZ15_27620 aldehyde dehydrogenase         K00146   501   756 (  25)   178  0.438  267   -> 44
bgf:BC1003_3866 Betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   502   756 (  63)   178  0.450  258   -> 35
bue:BRPE67_BCDS08350 NAD-dependent aldehyde dehydrogena K00146   501   756 (  55)   178  0.453  258   -> 47
byi:BYI23_B006070 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase K00146   501   756 (  53)   178  0.453  258   -> 46
siv:SSIL_2623 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         505   756 (  51)   178  0.434  274   -> 14
ssil:SOLI23_05495 aldehyde dehydrogenase              505   756 (  52)   178  0.434  274   -> 14
tna:CTN_0372 Betaine-aldehyde dehydrogenase       K00135   479   756 ( 303)   178  0.448  277   -> 2
enl:A3UG_10305 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   755 ( 131)   178  0.426  256   -> 16
lni:CWR52_01875 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   755 (  92)   178  0.422  256   -> 14
noa:BKM31_14230 carnitine dehydratase          K00128   491   755 (  7)   178  0.456  261   -> 31
pbb:AKN87_05355 aldehyde dehydrogenase         K00146   496   755 ( 100)   178  0.466  249   -> 8
psim:KR76_25715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   496   755 (  96)   178  0.442  258   -> 26
buo:BRPE64_BCDS07530 betaine-aldehyde dehydrogenase   K00146   501   754 (  82)   178  0.446  258   -> 31
enx:NI40_010405 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   754 ( 105)   178  0.422  256   -> 15
eau:DI57_08575 aldehyde dehydrogenase          K00146   499   753 ( 105)   177  0.422  256   -> 16
ppi:YSA_11302 aldehyde dehydrogenase          K00146   497   753 (  93)   177  0.458  260   -> 26
bmet:BMMGA3_02490 Putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   499   752 (  94)   177  0.430  272   -> 7
val:VDBG_06420 aldehyde dehydrogenase               478   752 (  29)   177  0.421  271   -> 22
ecle:ECNIH2_10875 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   751 (  88)   177  0.426  256   -> 15
eclz:LI64_10370 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   751 (  88)   177  0.426  256   -> 15
ehm:AB284_14795 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   751 (  88)   177  0.426  256   -> 14
enc:ECL_02160 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   751 ( 116)   177  0.422  256   -> 16
pen:PSEEN2978 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   497   751 (  93)   177  0.465  260   -> 23
pge:LG71_17900 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydro K00146   499   751 (  70)   177  0.434  256   -> 22
ppf:Pput_2306 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   497   751 (  27)   177  0.458  260   -> 25
ppw:PputW619_2946 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00146   497   751 (  98)   177  0.450  260   -> 26
psv:PVLB_12825 aldehyde dehydrogenase          K00146   497   751 (  83)   177  0.458  260   -> 24
vpn:A21D_00382 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy      505   750 (  51)   177  0.421  261   -> 14
anx:ACH33_09655 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   500   749 (  6)   177  0.421  273   -> 13
bcen:DM39_6554 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   486   749 (  29)   177  0.436  273   -> 55
bpsl:WS57_17690 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   486   749 (  16)   177  0.436  273   -> 55
ecln:ECNIH4_12440 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   749 ( 106)   177  0.422  256   -> 16
ecly:LI62_11015 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   749 (  85)   177  0.426  256   -> 15
ekb:BFV64_10650 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   749 ( 106)   177  0.422  256   -> 16
eno:ECENHK_10285 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   749 ( 106)   177  0.422  256   -> 16
ppb:PPUBIRD1_2327 Aldehyde dehydrogenase        K00146   497   749 (  89)   177  0.458  260   -> 23
ppg:PputGB1_2474 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00146   497   749 (  90)   177  0.454  260   -> 29
ppu:PP_3463 phenylacetaldehyde dehydrogenase      K00146   497   749 (  72)   177  0.458  260   -> 28
ppx:T1E_1616 aldehyde dehydrogenase           K00146   497   749 (  25)   177  0.458  260   -> 30
bmul:NP80_5235 succinate-semialdehyde dehydrogenase fam K00135   486   748 (  26)   176  0.432  273   -> 36
ecla:ECNIH3_10040 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   748 ( 115)   176  0.426  256   -> 13
eclc:ECR091_10010 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   748 ( 115)   176  0.426  256   -> 13
ecli:ECNIH5_11750 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   748 ( 115)   176  0.426  256   -> 13
pmon:X969_14055 aldehyde dehydrogenase         K00146   497   748 (  24)   176  0.458  260   -> 27
pmot:X970_13700 aldehyde dehydrogenase         K00146   497   748 (  24)   176  0.458  260   -> 27
ppj:RK21_01724 aldehyde dehydrogenase          K00146   497   748 (  88)   176  0.458  260   -> 28
ppt:PPS_2942 aldehyde dehydrogenase           K00146   497   748 (  83)   176  0.458  260   -> 31
ppud:DW66_3203 aldehyde dehydrogenase          K00146   497   748 (  59)   176  0.458  260   -> 32
ppuh:B479_14565 aldehyde dehydrogenase         K00146   497   748 (  88)   176  0.458  260   -> 25
vig:BKP57_16000 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   748 (  62)   176  0.437  261   -> 15
bmj:BMULJ_05506 NADP-dependent succinate-semialdehyde d K00135   486   747 (  23)   176  0.432  273   -> 38
bmk:DM80_6471 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   486   747 (  23)   176  0.432  273   -> 41
bmu:Bmul_6021 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   486   747 (  23)   176  0.432  273   -> 39
dmo:Dmoj_GI18106 uncharacterized protein        K00128   510   747 (  1)   176  0.419  272   -> 11
eclg:EC036_20010 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   747 ( 116)   176  0.422  256   -> 16
ppun:PP4_23950 phenylacetaldehyde dehydrogenase PeaE  K00146   497   747 (  91)   176  0.454  260   -> 31
bcon:NL30_01075 aldehyde dehydrogenase         K00146   501   746 (  20)   176  0.431  267   -> 44
ecls:LI67_015520 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   746 (  92)   176  0.422  256   -> 15
mez:Mtc_2099 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         474   746 (  -)   176  0.449  265   -> 1
mfo:Metfor_1666 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        476   746 ( 247)   176  0.408  277   -> 2
pput:L483_18165 aldehyde dehydrogenase         K00146   497   746 (  89)   176  0.454  260   -> 31
srl:SOD_c08390 phenylacetaldehyde dehydrogenase FeaB  K00146   499   746 (  95)   176  0.433  263   -> 19
sry:M621_04610 aldehyde dehydrogenase          K00146   499   746 (  96)   176  0.433  263   -> 19
mpd:MCP_2360 aldehyde dehydrogenase                474   745 (  -)   176  0.437  263   -> 1
palk:PSAKL28_24520 aldehyde dehydrogenase PeaE     K00146   497   745 (  34)   176  0.438  267   -> 28
pbh:AAW51_3569 aldehyde dehydrogenase          K00146   491   745 (  76)   176  0.453  258   -> 9
amq:AMETH_1805 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00128   505   744 (  20)   175  0.469  262   -> 44
eclx:LI66_10215 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   744 (  81)   175  0.426  256   -> 15
eec:EcWSU1_02049 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   744 ( 122)   175  0.418  256   -> 14
elg:BH714_06495 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   744 ( 107)   175  0.418  256   -> 14
exf:BFV63_10400 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   744 (  82)   175  0.426  256   -> 15
gka:GK0199 aldehyde dehydrogenase            K00128   513   744 (  29)   175  0.445  263   -> 17
mem:Memar_1201 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   476   744 ( 275)   175  0.435  269   -> 2
pecq:AD017_32245 hypothetical protein          K00146   489   744 (  37)   175  0.438  258   -> 30
psee:FRP1_29390 hypothetical protein          K00146   489   744 (  37)   175  0.438  258   -> 28
smac:SMDB11_0242 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   744 (  96)   175  0.447  266   -> 20
sro:Sros_7521 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   481   744 (  42)   175  0.454  260   -> 27
tdl:TDEL_0H01830 hypothetical protein          K00128   516   744 (  52)   175  0.430  258   -> 9
tum:CBW65_09700 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   744 (  23)   175  0.444  261   -> 5
gse:GT50_10455 aldehyde dehydrogenase          K00128   513   743 (  27)   175  0.445  263   -> 11
gya:GYMC52_0176 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   513   743 (  25)   175  0.445  263   -> 14
gyc:GYMC61_1054 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   513   743 (  25)   175  0.445  263   -> 14
pre:PCA10_32520 phenylacetaldehyde dehydrogenase PeaE  K00146   497   743 (  20)   175  0.450  260   -> 42
pset:THL1_3181 aldehyde dehydrogenase          K00146   496   742 (  3)   175  0.436  259   -> 48
sply:Q5A_004460 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   742 (  91)   175  0.430  263   -> 18
sra:SerAS13_0909 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   742 (  92)   175  0.433  263   -> 16
srr:SerAS9_0909 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   742 (  92)   175  0.433  263   -> 16
srs:SerAS12_0909 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   742 (  92)   175  0.433  263   -> 16
bced:DM42_5692 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   501   741 (  16)   175  0.431  267   -> 41
bcj:BCAM2298 putative phenylacetaldehyde dehydrogenase K00146   503   741 (  16)   175  0.431  267   -> 38
psec:CCOS191_2323 putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00146   497   741 (  80)   175  0.450  260   -> 26
sce:YER073W aldehyde dehydrogenase (NAD(P)(+)) ALD5   K00128   520   741 (  36)   175  0.422  258   -> 9
bif:N288_02355 aldehyde dehydrogenase               492   740 (  78)   175  0.440  273   -> 11
mgr:MGG_03263 betaine aldehyde dehydrogenase            485   740 ( 101)   175  0.421  271   -> 16
pgv:SL003B_3174 Phenylacetaldehyde dehydrogenase (PAD) K00146   497   740 (  56)   175  0.437  263   -> 21
sers:SERRSCBI_04355 phenylacetaldehyde dehydrogenase  K00146   499   740 (  93)   175  0.444  266   -> 20
efe:EFER_1612 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   739 (  59)   174  0.426  256   -> 12
gct:GC56T3_0175 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   513   739 (  22)   174  0.441  263   -> 16
mkm:Mkms_5624 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K11947   486   739 (  1)   174  0.424  271   -> 29
msp:Mspyr1_01570 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K11947   486   739 (  35)   174  0.424  271   -> 23
ncr:NCU09648 aldehyde dehydrogenase                488   739 (  19)   174  0.413  271   -> 13
axe:P40_21335 aldehyde dehydrogenase          K00146   504   738 (  79)   174  0.434  258   -> 16
gtk:GT3570_01010 aldehyde dehydrogenase         K00128   513   738 (  55)   174  0.441  263   -> 14
lfb:C1X05_03530 betaine-aldehyde dehydrogenase           499   738 (  35)   174  0.423  260   -> 4
mjl:Mjls_1610 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K11947   486   738 (  3)   174  0.424  271   -> 34
mmc:Mmcs_1637 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K11947   486   738 (  32)   174  0.424  271   -> 27
nte:NEUTE1DRAFT120594 hypothetical protein             488   738 ( 122)   174  0.413  271   -> 13
pkc:PKB_3294 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS         487   738 (  1)   174  0.446  260   -> 35
sclo:SCLO_1013980 aldehyde dehydrogenase family protein      505   738 (  19)   174  0.448  259   -> 14
bstl:BBJ41_37815 betaine-aldehyde dehydrogenase          471   737 (  9)   174  0.438  258   -> 46
cna:AB433_13455 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   737 (  64)   174  0.418  268   -> 13
ecoh:ECRM13516_1752 Phenylacetaldehyde dehydrogenase  K00146   499   737 (  50)   174  0.426  256   -> 14
gtm:GT3921_00415 aldehyde dehydrogenase         K00128   513   737 (  21)   174  0.437  263   -> 13
mll:B1R94_12480 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   495   737 (  30)   174  0.455  264   -> 28
bceo:I35_6189 Aldehyde dehydrogenase in Methylamine uti K00146   501   736 (  11)   174  0.427  267   -> 41
bch:Bcen2424_5056 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00146   501   736 (  14)   174  0.431  267   -> 39
bcn:Bcen_3311 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   501   736 (  31)   174  0.431  267   -> 36
mls:MSLAZ_1609 Aldehyde dehydrogenase          K22187   464   736 (  50)   174  0.444  259   -> 3
rav:AAT18_00425 betaine-aldehyde dehydrogenase           482   736 (  50)   174  0.451  266   -> 29
serf:L085_23850 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   736 (  88)   174  0.440  266   -> 20
slq:M495_04185 aldehyde dehydrogenase          K00146   499   736 (  85)   174  0.426  263   -> 22
bcm:Bcenmc03_5228 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00146   501   735 (  12)   173  0.431  267   -> 36
gsr:GS3922_14685 aldehyde dehydrogenase         K00128   513   735 (  33)   173  0.433  263   -> 9
mgi:Mflv_0569 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K11947   486   735 (  0)   173  0.428  271   -> 24
mva:Mvan_0486 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K11947   486   735 (  33)   173  0.424  271   -> 29
phh:AFB00_09770 carnitine dehydratase          K00128   491   735 (  42)   173  0.449  263   -> 20
rhb:NY08_1768 Betaine aldehyde dehydrogenase            501   735 (  20)   173  0.438  260   -> 19
smar:SM39_0303 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   735 (  85)   173  0.440  266   -> 22
smw:SMWW4_v1c09410 phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   499   735 (  82)   173  0.440  266   -> 20
adi:B5T_04380 Aldehyde dehydrogenase          K00146   504   734 (  75)   173  0.434  258   -> 17
apak:AP3564_11225 betaine-aldehyde dehydrogenase          494   734 (  45)   173  0.435  260   -> 13
ela:UCREL1_1198 putative aldehyde dehydrogenase protein      482   734 (  21)   173  0.390  272   -> 31
leh:C3F35_22285 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   734 (  43)   173  0.414  256   -> 17
mbe:MBM_03120 aldehyde dehydrogenase                473   734 (  89)   173  0.407  263   -> 14
rfa:A3L23_00125 Gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       532   734 (  16)   173  0.448  259   -> 20
vne:CFK40_14960 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   492   734 (  64)   173  0.412  257   -> 23
ebt:EBL_c19660 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   498   733 (  52)   173  0.429  254   -> 10
kpt:VK055_1046 feaB                   K00146   499   733 (  56)   173  0.422  256   -> 22
kpx:PMK1_03782 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   733 (  56)   173  0.422  256   -> 21
kpy:KPNIH31_11325 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   733 (  56)   173  0.426  256   -> 23
kpz:KPNIH27_11475 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   733 (  57)   173  0.422  256   -> 23
mef:MSWH1_1503 Aldehyde dehydrogenase          K22187   498   733 (  28)   173  0.448  259   -> 2
meq:MSWHS_1830 Aldehyde dehydrogenase          K22187   498   733 (  28)   173  0.448  259   -> 2
nmg:Nmag_2465 Aldehyde Dehydrogenase                485   733 (  97)   173  0.433  270   -> 12
aql:BXU06_17120 aldehyde dehydrogenase         K00146   500   732 (  81)   173  0.442  258   -> 13
bag:Bcoa_2334 Aldehyde Dehydrogenase          K22187   489   732 (  18)   173  0.438  258   -> 9
kqu:AVR78_16310 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   732 (  56)   173  0.422  256   -> 23
mrh:MycrhN_3157 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K11947   486   732 (  44)   173  0.421  271   -> 30
pmos:O165_011590 aldehyde dehydrogenase         K00146   497   732 (  75)   173  0.446  260   -> 25
spe:Spro_0985 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   732 (  84)   173  0.422  263   -> 20
bsem:WJ12_31380 aldehyde dehydrogenase         K00146   501   731 (  18)   172  0.431  267   -> 39
kfl:Kfla_6525 Aldehyde Dehydrogenase          K00135   486   731 (  68)   172  0.432  271   -> 16
kpa:KPNJ1_03034 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 22
kpb:FH42_03215 aldehyde dehydrogenase          K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 22
kpc:KPNIH10_11835 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 21
kpg:KPNIH32_12130 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 22
kph:KPNIH24_16395 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 22
kpj:N559_2868 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 22
kpm:KPHS_23640 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 23
kpn:KPN_01455 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   731 (  48)   172  0.422  256   -> 21
kpne:KU54_014370 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 21
kpnk:BN49_2515 highly similar to phenylacetaldehyde deh K00146   499   731 (  59)   172  0.422  256   -> 21
kpnu:LI86_14305 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 22
kpo:KPN2242_10050 phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   499   731 (  55)   172  0.422  256   -> 21
kpp:A79E_2776 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   731 (  53)   172  0.422  256   -> 21
kpq:KPR0928_11845 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 21
kpr:KPR_2880 highly similar to phenylacetaldehyde dehyd K00146   499   731 (  61)   172  0.422  256   -> 21
kps:KPNJ2_03034 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 22
kpu:KP1_2465 phenylacetaldehyde dehydrogenase      K00146   499   731 (  53)   172  0.422  256   -> 21
kpv:KPNIH29_11700 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 22
kpw:KPNIH30_12290 aldehyde dehydrogenase        K00146   499   731 (  54)   172  0.422  256   -> 21
ron:TE10_12955 aldehyde dehydrogenase          K00146   499   731 (  57)   172  0.422  256   -> 20
bct:GEM_5254 aldehyde dehydrogenase                488   730 (  16)   172  0.425  261   -> 38
kpi:D364_07170 aldehyde dehydrogenase          K00146   499   730 (  54)   172  0.422  256   -> 22
asw:CVS48_14405 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   729 (  72)   172  0.444  257   -> 27
bck:BCO26_2141 Aldehyde Dehydrogenase          K22187   489   729 (  70)   172  0.438  258   -> 5
kyr:CVV65_08460 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       501   729 (  15)   172  0.427  262   -> 11
pnp:IJ22_33180 aldehyde dehydrogenase               493   729 (  20)   172  0.435  260   -> 22
ttr:Tter_0560 Aldehyde Dehydrogenase          K22187   500   729 ( 161)   172  0.431  262   -> 4
baci:B1NLA3E_14030 Aldehyde Dehydrogenase             500   728 (  90)   172  0.391  274   -> 9
bph:Bphy_5622 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))           488   728 (  20)   172  0.437  263   -> 45
eck:EC55989_1521 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   728 (  36)   172  0.422  256   -> 13
ecr:ECIAI1_1385 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   728 (  37)   172  0.422  256   -> 14
esl:O3K_13545 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   728 (  36)   172  0.422  256   -> 13
esm:O3M_13520 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   728 (  36)   172  0.422  256   -> 13
eso:O3O_12085 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   728 (  36)   172  0.422  256   -> 13
kpe:KPK_3016 phenylacetaldehyde dehydrogenase      K00146   499   728 (  51)   172  0.422  256   -> 23
kva:Kvar_2913 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   728 (  52)   172  0.422  256   -> 22
kvd:KR75_19595 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydro K00146   499   728 (  51)   172  0.422  256   -> 22
kvq:SP68_00635 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydro K00146   499   728 (  52)   172  0.422  256   -> 23
let:O77CONTIG1_00750 Gamma-aminobutyraldehyde dehydroge      494   728 ( 105)   172  0.414  256   -> 6
mari:ACP86_11845 aldehyde dehydrogenase         K00146   501   728 (  75)   172  0.407  273   -> 17
mma:MM_0048 Aldehyde dehydrogenase           K22187   492   728 (  1)   172  0.436  259   -> 3
mmac:MSMAC_2631 Aldehyde dehydrogenase         K22187   492   728 (  3)   172  0.436  259   -> 3
mmaz:MmTuc01_0055 Aldehyde dehydrogenase        K22187   492   728 (  3)   172  0.436  259   -> 3
mmj:MSMAS_1280 Aldehyde dehydrogenase          K22187   492   728 (  1)   172  0.436  259   -> 3
cgr:CAGL0J03212g hypothetical protein          K00128   517   727 (  23)   172  0.415  258   -> 8
lax:APT61_10010 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   727 (  42)   172  0.414  256   -> 17
lef:LJPFL01_1995 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   727 (  62)   172  0.414  256   -> 14
bac:BamMC406_3376 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))         488   726 (  16)   171  0.424  264   -> 41
bcai:K788_0000147 Aldehyde dehydrogenase in Methylamine K00146   501   726 (  32)   171  0.423  267   -> 54
bcoa:BF29_1235 aldehyde dehydrogenase family protein  K22187   489   726 (  69)   171  0.444  252   -> 4
beo:BEH_13370 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   507   726 (  24)   171  0.432  259   -> 24
bmec:WJ16_21300 betaine-aldehyde dehydrogenase           488   726 (  27)   171  0.433  263   -> 40
kqv:B8P98_15350 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   726 (  50)   171  0.422  256   -> 19
pter:C2L65_27400 aldehyde dehydrogenase         K00146   501   726 (  23)   171  0.419  267   -> 58
smaf:D781_0933 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   499   726 (  80)   171  0.414  261   -> 17
aez:C3E78_17335 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   490   725 (  26)   171  0.446  258   -> 14
dha:DEHA2G03740g DEHA2G03740p              K00128   521   725 (  71)   171  0.425  259   -> 11
ebf:D782_2336 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   499   725 (  35)   171  0.410  256   -> 16
ecol:LY180_07245 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   725 (  33)   171  0.418  256   -> 12
ekf:KO11_15185 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   725 (  33)   171  0.418  256   -> 14
eko:EKO11_2428 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   499   725 (  33)   171  0.418  256   -> 14
ell:WFL_07420 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   725 (  33)   171  0.418  256   -> 14
elw:ECW_m1519 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   725 (  33)   171  0.418  256   -> 14
lew:DAI21_16150 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   725 (  68)   171  0.414  256   -> 10
mlq:ASQ50_13200 aldehyde dehydrogenase         K00146   504   725 (  66)   171  0.425  273   -> 11
nno:NONO_c26640 putative aldehyde dehydrogenase DhaS        497   725 (  9)   171  0.434  258   -> 51
asoc:CB4_03347 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   496   724 (  73)   171  0.435  260   -> 12
cbw:RR42_s2371 Aldehyde dehydrogenase          K00146   496   724 (  33)   171  0.457  256   -> 40
eae:EAE_20545 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   724 (  46)   171  0.422  256   -> 22
ear:CCG29773 Phenylacetaldehyde dehydrogenase (EC 1.2.1 K00146   499   724 (  46)   171  0.422  256   -> 21
ebw:BWG_1214 phenylacetaldehyde dehydrogenase      K00146   499   724 (  34)   171  0.418  256   -> 12
ecd:ECDH10B_1510 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   724 (  65)   171  0.418  256   -> 12
ecj:JW1380 phenylacetaldehyde dehydrogenase       K00146   499   724 (  34)   171  0.418  256   -> 13
eco:b1385 phenylacetaldehyde dehydrogenase       K00146   499   724 (  34)   171  0.418  256   -> 13
ecoa:APECO78_10660 phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   499   724 (  40)   171  0.418  256   -> 14
ecw:EcE24377A_1570 phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   499   724 (  38)   171  0.418  256   -> 14
ecy:ECSE_1470 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   724 (  32)   171  0.418  256   -> 14
edh:EcDH1_2260 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   724 (  34)   171  0.418  256   -> 13
edj:ECDH1ME8569_1330 phenylacetaldehyde dehydrogenase  K00146   499   724 (  34)   171  0.418  256   -> 13
elp:P12B_c1741 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   724 (  34)   171  0.418  256   -> 13
eoh:ECO103_1522 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   724 (  32)   171  0.418  256   -> 14
eoj:ECO26_1989 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   724 (  31)   171  0.418  256   -> 14
eun:UMNK88_1792 phenylacetaldehyde dehydrogenase FeaB  K00146   499   724 (  34)   171  0.418  256   -> 13
mao:MAP4_1485 Aldehyde dehydrogenase                488   724 (  38)   171  0.424  264   -> 16
mavi:RC58_07375 aldehyde dehydrogenase               488   724 (  38)   171  0.424  264   -> 17
mavu:RE97_07375 aldehyde dehydrogenase               488   724 (  38)   171  0.424  264   -> 17
mpa:MAP_2338 hypothetical protein                 525   724 (  38)   171  0.424  264   -> 22
baco:OXB_0451 aldehyde dehydrogenase          K00128   500   723 (  24)   171  0.410  256   -> 19
bon:A361_15210 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   723 (  59)   171  0.425  259   -> 17
bpx:BUPH_05343 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   723 (  45)   171  0.420  255   -> 54
ebd:ECBD_2238 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   723 (  38)   171  0.418  256   -> 13
ebe:B21_01370 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   723 (  38)   171  0.418  256   -> 13
ebl:ECD_01357 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   723 (  38)   171  0.418  256   -> 13
ebr:ECB_01357 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   723 (  38)   171  0.418  256   -> 13
ecl:EcolC_2270 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   723 (  38)   171  0.418  256   -> 14
ecx:EcHS_A1472 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   723 (  38)   171  0.418  256   -> 14
mav:MAV_1643 aldehyde dehydrogenase                488   723 (  37)   171  0.424  264   -> 26
mava:LA64_07465 aldehyde dehydrogenase               488   723 (  37)   171  0.424  264   -> 24
mavd:NF84_07305 aldehyde dehydrogenase               488   723 (  37)   171  0.424  264   -> 22
mavr:LA63_07440 aldehyde dehydrogenase               488   723 (  37)   171  0.424  264   -> 24
sfg:AV650_09440 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   497   723 (  69)   171  0.422  263   -> 16
shq:A0259_11040 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   723 (  38)   171  0.418  256   -> 13
tle:Tlet_0192 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00135   478   723 ( 390)   171  0.439  262   -> 2
bug:BC1001_0851 Aldehyde Dehydrogenase         K00146   499   722 (  41)   170  0.420  255   -> 41
caur:QG37_05236 hypothetical protein          K00128   520   722 (  98)   170  0.417  259   -> 10
cge:100768227 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   722 (  63)   170  0.413  271   -> 21
mrr:Moror_3161 aldehyde dehydrogenase          K00128   500   722 (  44)   170  0.415  272   -> 18
bsj:UP17_14600 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   721 (  1)   170  0.420  269   -> 25
cag:Cagg_1018 Aldehyde Dehydrogenase                510   721 (  22)   170  0.439  264   -> 7
esc:Entcl_2426 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   499   721 (  47)   170  0.418  256   -> 18
ggh:GHH_c28490 aldehyde dehydrogenase               496   721 (  25)   170  0.428  257   -> 15
kle:AO703_10105 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   721 (  47)   170  0.418  256   -> 19
kok:KONIH1_13275 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   721 (  31)   170  0.426  256   -> 19
mvq:MYVA_4209 carnitine dehydratase           K00128   513   721 (  39)   170  0.431  276   -> 37
pmw:B2K_14470 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   721 (  84)   170  0.432  257   -> 9
ssl:SS1G_06440 hypothetical protein                492   721 ( 155)   170  0.404  277   -> 13
bdf:WI26_17215 aldehyde dehydrogenase          K00146   497   720 (  8)   170  0.446  260   -> 38
bfz:BAU07_14695 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   489   720 (  60)   170  0.411  270   -> 21
bge:BC1002_1580 Betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   492   720 (  14)   170  0.443  264   -> 31
koc:AB185_21375 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   720 (  30)   170  0.426  256   -> 20
mbak:MSBR3_1118 Aldehyde dehydrogenase         K22187   493   720 (  32)   170  0.425  259   -> 3
mbar:MSBR2_1172 Aldehyde dehydrogenase         K22187   493   720 (  39)   170  0.425  259   -> 4
mby:MSBRM_1238 Aldehyde dehydrogenase          K22187   493   720 (  39)   170  0.425  259   -> 4
mphl:MPHLCCUG_01502 Gamma-aminobutyraldehyde dehydrogen      498   720 (  36)   170  0.438  260   -> 31
pdr:H681_11570 aldehyde dehydrogenase          K00146   497   720 (  74)   170  0.450  260   -> 27
pve:UC34_17515 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA K00135   482   720 (  51)   170  0.419  260   -> 28
sesp:BN6_48470 putative aldehyde dehydrogease           494   720 (  0)   170  0.463  259   -> 23
kla:KLLA0C07777g hypothetical protein          K00128   514   719 (  35)   170  0.403  258   -> 11
metm:MSMTP_0514 Aldehyde dehydrogenase               476   719 (  21)   170  0.415  277   -> 3
mye:AB431_15640 aldehyde dehydrogenase               486   719 (  42)   170  0.421  271   -> 34
age:AA314_08033 Aldehyde dehydrogenase         K00128   496   718 ( 133)   170  0.414  261   -> 13
ago:AGOS_ACL044W ACL044Wp                K00128   513   718 (  25)   170  0.415  258   -> 6
dpd:Deipe_0854 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        482   718 ( 162)   170  0.437  247   -> 8
ecb:100057072 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   512   718 (  56)   170  0.424  269   -> 19
epz:103557113 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   511   718 (  56)   170  0.424  269   -> 18
hav:AT03_19255 aldehyde dehydrogenase          K00146   499   718 (  41)   170  0.411  258   -> 15
smp:SMAC_07270 uncharacterized protein               484   718 (  9)   170  0.397  272   -> 14
tmr:Tmar_1513 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   552   718 (  6)   170  0.427  260   -> 6
ari:UM93_06885 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   481   717 (  83)   169  0.450  258   -> 10
bacu:103013550 aldehyde dehydrogenase 1 family member A K00129   512   717 (  58)   169  0.420  269   -> 18
bpyr:ABD05_19355 betaine-aldehyde dehydrogenase          488   717 (  10)   169  0.426  263   -> 40
btei:WS51_01145 betaine-aldehyde dehydrogenase           488   717 (  12)   169  0.430  263   -> 35
gel:IB49_05715 aldehyde dehydrogenase               496   717 ( 126)   169  0.424  257   -> 6
got:AXE85_04955 aldehyde dehydrogenase               492   717 ( 132)   169  0.450  262   -> 2
kal:KALB_6020 hypothetical protein                 478   717 (  78)   169  0.442  258   -> 30
kpk:A593_21775 aldehyde dehydrogenase          K00146   499   717 (  41)   169  0.418  256   -> 22
lei:C2U54_17565 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   717 (  44)   169  0.414  256   -> 17
mba:Mbar_A2387 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K22187   493   717 (  4)   169  0.421  259   -> 4
mbw:MSBRW_2361 Aldehyde dehydrogenase          K22187   493   717 (  4)   169  0.421  259   -> 4
mek:MSKOL_1716 Aldehyde dehydrogenase          K22187   493   717 (  36)   169  0.421  259   -> 3
mmu:56847 aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A3 K00129   512   717 (  57)   169  0.416  269   -> 20
mvc:MSVAZ_1746 Aldehyde dehydrogenase          K22187   493   717 (  36)   169  0.421  259   -> 3
ofo:BRW83_2234 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   483   717 (  99)   169  0.414  256   -> 2
opo:DSM2777_06140 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehy K00146   499   717 (  36)   169  0.411  258   -> 14
ppuu:PputUW4_01868 aldehyde dehydrogenase        K00146   503   717 (  18)   169  0.426  256   -> 39
rno:266603 aldehyde dehydrogenase 1 family, member A3  K00129   512   717 (  58)   169  0.416  269   -> 21
vma:VAB18032_07090 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase      422   717 (  38)   169  0.457  247   -> 21
aba:Acid345_1381 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00146   496   716 (  71)   169  0.436  259   -> 9
bcew:DM40_4056 aldehyde dehydrogenase family protein        488   716 (  13)   169  0.420  264   -> 37
bdl:AK34_3495 aldehyde dehydrogenase family protein   K00146   501   716 (  28)   169  0.430  258   -> 29
blat:WK25_22595 betaine-aldehyde dehydrogenase           488   716 (  8)   169  0.420  264   -> 32
bmur:ABE28_005130 betaine-aldehyde dehydrogenase          505   716 (  16)   169  0.423  260   -> 23
ncs:NCAS_0E03390 hypothetical protein          K00128   515   716 (  21)   169  0.419  258   -> 8
oor:101279390 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   512   716 (  58)   169  0.420  269   -> 18
pox:MB84_22295 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA K00135   482   716 (  49)   169  0.417  259   -> 25
pse:NH8B_2194 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00146   497   716 (  6)   169  0.454  260   -> 21
azi:AzCIB_2961 Succinate semialdehyde dehydrogenase [NA K00146   500   715 (  82)   169  0.430  258   -> 15
biu:109575619 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   393   715 (  77)   169  0.416  269   -> 18
boc:BG90_5554 aldehyde dehydrogenase family protein   K00146   500   715 (  47)   169  0.438  256   -> 27
bok:DM82_5041 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   715 (  47)   169  0.438  256   -> 27
bom:102284286 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   754   715 (  53)   169  0.416  269   -> 19
bta:507093 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3  K00129   571   715 (  53)   169  0.416  269   -> 18
ead:OV14_a1768 aldehyde dehydrogenase          K00146   504   715 (  1)   169  0.447  255   -> 35
gte:GTCCBUS3UF5_31170 Betaine-aldehyde dehydrogenase        496   715 (  32)   169  0.424  257   -> 13
mgo:AFA91_19735 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   478   715 (  8)   169  0.444  261   -> 47
pco:PHACADRAFT_258089 hypothetical protein       K00128   500   715 (  2)   169  0.441  254   -> 24
sen:SACE_4203 glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   488   715 (  40)   169  0.437  261   -> 26
srz:AXX16_4166 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   715 (  69)   169  0.410  261   -> 16
thu:AC731_017195 aldehyde dehydrogenase         K00146   500   715 (  85)   169  0.438  258   -> 9
apb:SAR116_1424 succinate-semialdehyde dehydrogenase pr K00135   483   714 (  61)   169  0.426  272   -> 13
bts:Btus_1241 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   492   714 (  12)   169  0.427  260   -> 13
ctm:Cabther_B0098 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00146   499   714 (  74)   169  0.428  257   -> 4
eai:106839471 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   714 (  53)   169  0.420  269   -> 19
mab:MAB_3328 Putative aldehyde dehydrogenase      K00130   491   714 (  52)   169  0.442  260   -> 20
mabo:NF82_16660 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00130   502   714 (  52)   169  0.442  260   -> 20
mak:LH56_07475 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00130   470   714 (  52)   169  0.442  260   -> 17
may:LA62_16905 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00130   470   714 (  52)   169  0.442  260   -> 20
maz:LA61_16810 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00130   470   714 (  52)   169  0.442  260   -> 20
mpl:Mpal_0566 Aldehyde Dehydrogenase                476   714 (  -)   169  0.437  277   -> 1
sad:SAAV_0135 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   714 ( 139)   169  0.423  272   -> 5
sah:SaurJH1_0158 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
saj:SaurJH9_0153 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
sam:MW0142 ORFID:MW0142; aldehyde dehydrogenase homolog K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
sams:NI36_00770 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 5
sar:SAR0169 putative aldehyde dehydrogenase       K00128   495   714 (  85)   169  0.423  272   -> 6
sas:SAS0142 putative aldehyde dehydrogenase       K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
sau:SA0162 ORFID:SA0162; aldehyde dehydrogenase homolog K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
saua:SAAG_00650 aldehyde dehydrogenase aldA       K00128   495   714 (  85)   169  0.423  272   -> 6
saud:CH52_04890 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
saue:RSAU_000121 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
saug:SA268_0146 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
sauj:SAI2T2_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
sauk:SAI3T3_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
sauq:SAI4T8_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
saur:SABB_01674 putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   495   714 (  85)   169  0.423  272   -> 6
saus:SA40_0134 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
saut:SAI1T1_2001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
sauu:SA957_0149 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
sauv:SAI7S6_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
sauw:SAI5S5_1001190 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
saux:SAI6T6_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
sauy:SAI8T7_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
sauz:SAZ172_0177 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   714 (  85)   169  0.423  272   -> 6
sav:SAV0167 aldehyde dehydrogenase homologue      K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
saw:SAHV_0166 aldehyde dehydrogenase homologue     K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
suc:ECTR2_131 acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetaldehyd K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 5
sue:SAOV_0114 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 5
suf:SARLGA251_01410 putative aldehyde dehydrogenase   K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
suj:SAA6159_00151 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
suk:SAA6008_00145 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   714 (  85)   169  0.423  272   -> 6
suq:HMPREF0772_10331 aldehyde dehydrogenase (NAD) famil K00128   495   714 (  85)   169  0.423  272   -> 6
sut:SAT0131_00158 Putative aldehyde dehydrogenase AldA K00128   495   714 (  85)   169  0.423  272   -> 6
suu:M013TW_0157 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
suw:SATW20_01780 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   714 (  85)   169  0.423  272   -> 6
sux:SAEMRSA15_01330 putative aldehyde dehydrogenase   K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
suy:SA2981_0168 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   714 (  86)   169  0.423  272   -> 6
bam:Bamb_5214 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00130   488   713 (  4)   168  0.426  263   -> 39
con:TQ29_05645 aldehyde dehydrogenase          K00146   481   713 (  22)   168  0.448  259   -> 15
cput:CONPUDRAFT_67148 aldehyde dehydrogenase      K00128   502   713 (  26)   168  0.426  270   -> 17
elh:ETEC_1460 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   713 (  37)   168  0.414  256   -> 13
ipa:Isop_0423 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   500   713 (  55)   168  0.441  256   -> 6
mac:MA_2860 aldehyde dehydrogenase (NAD+)        K22187   503   713 (  27)   168  0.440  259   -> 4
mmv:MYCMA_1834 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00130   491   713 (  51)   168  0.442  260   -> 18
myc:NF90_07525 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00130   502   713 (  51)   168  0.442  260   -> 18
mys:NF92_07525 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00130   502   713 (  51)   168  0.442  260   -> 18
pfg:AB870_04555 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   482   713 (  63)   168  0.420  255   -> 26
pspu:NA29_10395 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   713 (  50)   168  0.413  259   -> 31
sauc:CA347_179 putative aldehyde dehydrogenase AldA   K00128   495   713 (  85)   168  0.423  272   -> 6
bbro:BAU06_19085 carnitine dehydratase         K00128   487   712 (  7)   168  0.437  261   -> 26
boh:AKI39_11185 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   489   712 (  84)   168  0.405  269   -> 17
ccan:109685045 aldehyde dehydrogenase family 1 member A K00129   512   712 (  47)   168  0.424  269   -> 24
dvi:Dvir_GJ16294 uncharacterized protein        K00128   527   712 (  41)   168  0.420  257   -> 10
hlr:HALLA_01910 aldehyde dehydrogenase               481   712 (  5)   168  0.439  255   -> 13
kaf:KAFR_0L01040 hypothetical protein          K00128   520   712 (  2)   168  0.415  258   -> 8
laz:A8A57_10285 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   499   712 (  65)   168  0.406  256   -> 15
mcb:Mycch_1171 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        499   712 (  66)   168  0.427  260   -> 30
oaa:100083368 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   422   712 (  80)   168  0.430  258   -> 17
pmq:PM3016_2846 DhaS                  K00128   493   712 (  75)   168  0.428  257   -> 11
pms:KNP414_02599 DhaS                  K00128   493   712 (  75)   168  0.428  257   -> 9
ppnm:LV28_07180 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   482   712 (  68)   168  0.417  264   -> 30
ppno:DA70_23530 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   712 (  68)   168  0.417  264   -> 31
psil:PMA3_17240 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   502   712 (  28)   168  0.422  256   -> 41
ptl:AOT13_14975 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   712 (  12)   168  0.419  258   -> 16
sab:SAB0108 aldehyde dehdydrogenase           K00128   495   712 (  84)   168  0.423  272   -> 6
sfw:WN53_13890 aldehyde dehydrogenase          K00146   497   712 (  58)   168  0.414  263   -> 15
cdk:105093453 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   711 (  49)   168  0.416  269   -> 19
cfr:102504927 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   563   711 (  49)   168  0.416  269   -> 19
chx:102179885 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   711 (  50)   168  0.416  269   -> 18
gth:Geoth_1573 Betaine-aldehyde dehydrogenase           489   711 (  11)   168  0.419  258   -> 17
mabb:MASS_3266 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00130   491   711 (  27)   168  0.442  260   -> 18
mabl:MMASJCM_3327 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   506   711 (  49)   168  0.442  260   -> 18
ocu:100356011 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   711 (  49)   168  0.413  269   -> 16
pcq:PcP3B5_29840 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   497   711 (  8)   168  0.440  268   -> 43
ppa:PAS_chr4_0043 Mitochondrial aldehyde dehydrogenase K00128   501   711 (  50)   168  0.397  272   -> 9
ppk:U875_06460 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   482   711 (  67)   168  0.417  264   -> 32
sap:Sulac_1635 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   498   711 (  30)   168  0.412  260   -> 9
say:TPY_3276 Aldehyde Dehydrogenase                498   711 (  30)   168  0.412  260   -> 9
esi:Exig_0395 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   502   710 (  23)   168  0.412  260   -> 8
far:ABE41_003565 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   710 (  31)   168  0.425  254   -> 10
gmc:GY4MC1_1481 Aldehyde Dehydrogenase               489   710 (  10)   168  0.415  258   -> 16
koe:A225_2711 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   710 (  22)   168  0.422  256   -> 19
kom:HR38_17535 aldehyde dehydrogenase          K00146   499   710 (  20)   168  0.422  256   -> 18
kox:KOX_19195 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   710 (  22)   168  0.422  256   -> 20
koy:J415_18435 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   499   710 (  22)   168  0.422  256   -> 19
mmi:MMAR_3556 aldehyde dehydrogenase NAD dependent   K00130   496   710 (  32)   168  0.446  260   -> 20
msj:MSSAC_2851 Aldehyde dehydrogenase          K22187   492   710 (  22)   168  0.440  259   -> 5
msw:MSSIT_2551 Aldehyde dehydrogenase          K22187   492   710 (  14)   168  0.440  259   -> 4
msz:MSSIH_2507 Aldehyde dehydrogenase          K22187   492   710 (  14)   168  0.440  259   -> 5
sagu:CDO87_23015 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   710 (  68)   168  0.441  256   -> 15
tmu:101352608 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   512   710 (  50)   168  0.416  269   -> 19
dsq:DICSQDRAFT_152781 NAD-dependent succinate aldehyde       490   709 (  11)   167  0.406  271   -> 18
hgl:101700669 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   511   709 (  47)   167  0.416  269   -> 21
lth:KLTH0A04796g KLTH0A04796p              K00128   517   709 (  13)   167  0.415  258   -> 10
mmae:MMARE11_34720 aldehyde dehydrogenase NAD dependent      496   709 (  22)   167  0.446  260   -> 22
pmk:MDS_2856 aldehyde dehydrogenase           K00146   495   709 (  43)   167  0.429  259   -> 19
ror:RORB6_07580 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   499   709 (  39)   167  0.414  256   -> 23
rst:ATY39_01215 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   709 (  7)   167  0.415  260   -> 9
slb:AWJ20_1758 aldehyde dehydrogenase (NADP(+)) ALD4  K00128   495   709 (  94)   167  0.379  272   -> 12
tab:CIG75_04085 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   501   709 (  82)   167  0.417  264   -> 4
vpo:Kpol_538p48 hypothetical protein          K00128   516   709 ( 101)   167  0.422  258   -> 7
zdf:AN401_04110 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   502   709 (  36)   167  0.438  256   -> 23
aag:5571397 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial    K00128   516   708 (  97)   167  0.399  273   -> 11
aju:106972083 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   509   708 (  46)   167  0.413  269   -> 18
cci:CC1G_05826 aldehyde dehydrogenase          K00128   500   708 ( 115)   167  0.406  271   -> 12
csab:103231285 aldehyde dehydrogenase 1 family member A K00129   512   708 (  45)   167  0.413  269   -> 19
cten:CANTEDRAFT_117236 hypothetical protein       K00128   517   708 (  82)   167  0.409  257   -> 10
fca:101081050 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   512   708 (  46)   167  0.413  269   -> 18
gjf:M493_14325 betaine-aldehyde dehydrogenase           496   708 (  12)   167  0.429  254   -> 13
lav:100671859 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   422   708 (  47)   167  0.413  269   -> 21
mbg:BN140_1817 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA      477   708 (  -)   167  0.420  269   -> 1
mcc:694231 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3  K00129   512   708 (  45)   167  0.413  269   -> 19
mcf:102115665 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   708 (  45)   167  0.413  269   -> 19
mche:BB28_16780 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       470   708 (  68)   167  0.438  260   -> 14
nml:Namu_1348 Betaine-aldehyde dehydrogenase            817   708 (  58)   167  0.422  256   -> 13
ptg:102952022 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   504   708 (  46)   167  0.413  269   -> 17
saa:SAUSA300_0170 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   708 (  80)   167  0.419  272   -> 6
sac:SACOL0154 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   708 (  80)   167  0.419  272   -> 6
sae:NWMN_0113 aldehyde dehydrogenase homolog      K00128   495   708 (  80)   167  0.419  272   -> 6
sao:SAOUHSC_00132 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   708 (  80)   167  0.419  272   -> 6
saub:C248_0156 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   708 (  82)   167  0.419  272   -> 6
sauf:X998_0150 putative aldehyde dehydrogenase AldA   K00128   495   708 (  80)   167  0.419  272   -> 6
saui:AZ30_00875 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   708 (  80)   167  0.419  272   -> 6
saum:BN843_1730 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   708 (  80)   167  0.419  272   -> 6
sax:USA300HOU_0181 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00128   495   708 (  80)   167  0.419  272   -> 6
scm:SCHCODRAFT_83849 hypothetical protein        K00128   502   708 (  40)   167  0.422  270   -> 17
sud:ST398NM01_0181 Aldehyde dehydrogenase B       K00128   495   708 (  82)   167  0.419  272   -> 6
sug:SAPIG0181 aldehyde dehydrogenase B         K00128   495   708 (  82)   167  0.419  272   -> 6
bfo:BRAFLDRAFT_290854 hypothetical protein       K00128   516   707 (  2)   167  0.416  257   -> 21
bko:CKF48_21625 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   498   707 (  10)   167  0.427  262   -> 18
bne:DA69_03060 aldehyde dehydrogenase          K00151   497   707 (  63)   167  0.410  271   -> 9
cfa:100856346 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   707 (  45)   167  0.416  269   -> 18
fme:FOMMEDRAFT_89325 NAD-aldehyde dehydrogenase     K00128   500   707 (  24)   167  0.402  271   -> 16
mema:MMAB1_2345 Succinate-semialdehyde dehydrogenase (N      476   707 (  -)   167  0.416  269   -> 1
ngi:103747192 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   707 (  48)   167  0.416  269   -> 20
oca:OCAR_5100 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   707 (  89)   167  0.404  270   -> 6
ocg:OCA5_c28640 aldehyde dehydrogenase (NAD)      K00128   495   707 (  89)   167  0.404  270   -> 6
oco:OCA4_c28660 aldehyde dehydrogenase (NAD)      K00128   495   707 (  89)   167  0.404  270   -> 6
papi:SG18_01475 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   707 (  35)   167  0.401  267   -> 25
prb:X636_03115 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA K00135   482   707 (  61)   167  0.417  264   -> 32
psea:WY02_17810 carnitine dehydratase          K00128   491   707 (  18)   167  0.430  263   -> 15
rbb:108522929 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   707 (  44)   167  0.413  269   -> 21
rro:104676802 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   707 (  44)   167  0.413  269   -> 20
ssc:102162530 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   512   707 (  45)   167  0.413  269   -> 18
suh:SAMSHR1132_01410 putative aldehyde dehydrogenase  K00128   495   707 (  91)   167  0.419  272   -> 6
achr:C2U31_25700 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   706 (  26)   167  0.436  257   -> 23
cap:CLDAP_09440 betaine aldehyde dehydrogenase           499   706 (  14)   167  0.419  265   -> 5
dpn:BCB69_00320 aldehyde dehydrogenase               495   706 (  -)   167  0.426  263   -> 1
fpn:ABE65_003495 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   706 (  6)   167  0.425  254   -> 9
lfu:HR49_02810 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   706 (  69)   167  0.405  259   -> 12
mli:MULP_03815 aldehyde dehydrogenase NAD dependent        496   706 (  22)   167  0.442  260   -> 17
ndi:NDAI_0E04930 hypothetical protein          K00128   518   706 (  10)   167  0.407  258   -> 10
oro:101381188 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   512   706 (  44)   167  0.420  269   -> 19
saun:SAKOR_00147 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   706 (  78)   167  0.419  272   -> 6
sphj:BSL82_04275 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   495   706 (  32)   167  0.438  258   -> 13
ssif:AL483_11865 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   706 (  74)   167  0.427  274   -> 6
suv:SAVC_00605 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   706 (  78)   167  0.419  272   -> 6
umr:103660039 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   535   706 (  43)   167  0.416  269   -> 19
yli:YALI0C03025g YALI0C03025p              K00128   496   706 (  1)   167  0.396  268   -> 14
aamy:GFC30_1765 aldehyde dehydrogenase family protein       505   705 (  66)   167  0.427  260   -> 10
abai:IMCC26256_112254 NAD-dependent aldehyde dehydrogen      473   705 ( 105)   167  0.436  257   -> 9
but:X994_6299 aldehyde dehydrogenase family protein        488   705 (  17)   167  0.422  263   -> 30
mhor:MSHOH_0561 Aldehyde dehydrogenase               474   705 (  1)   167  0.418  263   -> 3
parb:CJU94_32300 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   705 (  54)   167  0.410  256   -> 41
pbv:AR543_02645 aldehyde dehydrogenase               499   705 ( 159)   167  0.413  276   -> 7
rxy:Rxyl_1749 lactaldehyde dehydrogenase              481   705 (  22)   167  0.420  262   -> 17
sbq:101054138 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   685   705 (  43)   167  0.416  269   -> 18
suz:MS7_0161 putative aldehyde dehydrogenase AldA    K00128   495   705 (  74)   167  0.415  272   -> 6
zro:ZYRO0C08646g hypothetical protein          K00128   517   705 (  25)   167  0.411  258   -> 8
aay:WYH_01192 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   497   704 (  7)   166  0.432  259   -> 16
aml:100467752 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   509   704 (  42)   166  0.416  269   -> 20
anl:GFC29_1205 aldehyde dehydrogenase family protein        505   704 (  27)   166  0.415  260   -> 9
anm:GFC28_419 aldehyde dehydrogenase family protein        505   704 (  27)   166  0.415  260   -> 9
cam:101506901 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   530   704 (  36)   166  0.432  259   -> 20
cjc:100397394 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   704 (  42)   166  0.416  269   -> 21
ggo:101135029 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   704 (  42)   166  0.413  269   -> 22
hmc:HYPMC_0195 putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00146   499   704 (  58)   166  0.432  257   -> 17
hsa:220 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3    K00129   512   704 (  43)   166  0.413  269   -> 19
mdo:100616732 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   704 (  41)   166  0.422  258   -> 21
msb:LJ00_08320 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       495   704 (  66)   166  0.431  260   -> 39
msg:MSMEI_1625 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   495   704 (  66)   166  0.431  260   -> 39
msh:LI98_08320 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       495   704 (  66)   166  0.431  260   -> 39
msm:MSMEG_1665 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00130   493   704 (  66)   166  0.431  260   -> 39
msn:LI99_08320 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       495   704 (  66)   166  0.431  260   -> 39
ntr:B0W44_13865 aldehyde dehydrogenase               482   704 (  34)   166  0.415  265   -> 12
por:APT59_11900 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   481   704 (  0)   166  0.420  262   -> 20
pps:100967518 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   704 (  42)   166  0.413  269   -> 19
ptr:453686 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3  K00129   512   704 (  42)   166  0.413  269   -> 19
tvs:TRAVEDRAFT_27280 NAD-aldehyde dehydrogenase     K00128   504   704 (  47)   166  0.415  265   -> 16
adl:AURDEDRAFT_180223 NAD-aldehyde dehydrogenase    K00128   503   703 (  26)   166  0.407  270   -> 15
adt:APT56_09275 aldehyde dehydrogenase         K00146   502   703 (  31)   166  0.428  257   -> 17
aga:AgaP_AGAP003652 AGAP003652-PB            K00128   515   703 (  71)   166  0.396  273   -> 9
hma:rrnB0092 aldehyde dehydrogenase           K00128   532   703 (  9)   166  0.422  270   -> 10
mmal:CKJ54_09070 betaine-aldehyde dehydrogenase          468   703 (  5)   166  0.444  257   -> 25
mne:D174_13780 aldehyde dehydrogenase               496   703 (  6)   166  0.424  262   -> 24
myn:MyAD_13535 aldehyde dehydrogenase               496   703 (  6)   166  0.424  262   -> 24
oas:101109831 LOW QUALITY PROTEIN: aldehyde dehydrogena K00129   759   703 (  42)   166  0.409  269   -> 17
sauo:BV401_39655 carnitine dehydratase               495   703 (  42)   166  0.449  256   -> 25
smal:SMALA_7207 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))          495   703 (  19)   166  0.449  256   -> 33
srt:Srot_2020 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   495   703 (  50)   166  0.454  251   -> 9
cwo:Cwoe_4862 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   498   702 (  15)   166  0.426  258   -> 31
dae:Dtox_4269 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   496   702 ( 515)   166  0.424  262   -> 2
ean:Eab7_0371 aldehyde dehydrogenase dhaS             502   702 (  27)   166  0.412  260   -> 8
hau:Haur_3788 aldehyde dehydrogenase          K00128   510   702 (  63)   166  0.409  264   -> 7
lsp:Bsph_0114 Aldehyde dehydrogenase          K00128   500   702 (  15)   166  0.413  259   -> 13
pfn:HZ99_07115 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   702 (  20)   166  0.431  260   -> 25
hir:HETIRDRAFT_439152 hypothetical protein       K00128   504   701 (  30)   166  0.414  268   -> 14
hlc:CHINAEXTREME09180 aldehyde dehydrogenase            477   701 ( 139)   166  0.438  260   -> 3
msd:MYSTI_06222 2-aminomuconic semialdehyde dehydrogena K00128   496   701 ( 122)   166  0.400  275   -> 14
mthe:MSTHC_1827 Aldehyde dehydrogenase               476   701 (  13)   166  0.418  263   -> 5
mthr:MSTHT_1461 Aldehyde dehydrogenase               476   701 (  13)   166  0.418  263   -> 5
plh:VT85_12500 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   492   701 (  41)   166  0.419  258   -> 6
plv:ERIC2_c09950 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   474   701 (  25)   166  0.423  265   -> 5
pseh:XF36_23770 carnitine dehydratase          K00128   491   701 (  18)   166  0.426  263   -> 19
sea:SeAg_B2904 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA K00135   482   701 (  38)   166  0.414  261   -> 13
seb:STM474_2926 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
seeb:SEEB0189_006220 succinate-semialdehyde dehdyrogena K00135   482   701 (  44)   166  0.414  261   -> 14
seeh:SEEH1578_22765 succinate-semialdehyde dehydrogenas K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 12
seen:SE451236_20050 succinate-semialdehyde dehdyrogenas K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
sef:UMN798_3030 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
seh:SeHA_C2971 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 12
sej:STMUK_2779 succinate-semialdehyde dehydrogenase I  K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
sem:STMDT12_C28440 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
senc:SEET0819_20765 succinate-semialdehyde dehydrogenas K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 14
send:DT104_27931 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
senh:CFSAN002069_18315 succinate-semialdehyde dehdyroge K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 12
seni:CY43_14590 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
sens:Q786_13405 succinate-semialdehyde dehdyrogenase  K00135   482   701 (  38)   166  0.414  261   -> 13
seo:STM14_3367 succinate-semialdehyde dehydrogenase I  K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 12
setc:CFSAN001921_03125 succinate-semialdehyde dehdyroge K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
setu:STU288_14125 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
sev:STMMW_27581 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
sey:SL1344_2775 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
shb:SU5_03276 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 12
shv:AAT16_12695 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   701 (  25)   166  0.412  260   -> 9
snl:BJD96_13970 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   701 (  10)   166  0.430  272   -> 10
stm:STM2791 succinate-semialdehyde dehydrogenase I   K00135   482   701 (  39)   166  0.414  261   -> 13
tos:Theos_1541 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   492   701 ( 120)   166  0.423  260   -> 8
bha:BH0539 NADP-dependent aldehyde dehydrogenase    K00128   498   700 (  41)   165  0.438  256   -> 13
kmx:KLMA_40404 aldehyde dehydrogenase 5         K00128   514   700 (  1)   165  0.395  258   -> 10
malg:MALG_04810 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        499   700 (  11)   165  0.423  265   -> 25
mchi:AN480_08410 aldehyde dehydrogenase              488   700 (  6)   165  0.409  264   -> 27
msa:Mycsm_01197 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        501   700 (  16)   165  0.431  260   -> 24
plak:A1s21155_04570 betaine-aldehyde dehydrogenase         475   700 (  57)   165  0.420  257   -> 7
pseq:AD006_04150 carnitine dehydratase         K00128   491   700 (  2)   165  0.430  263   -> 27
psq:PUNSTDRAFT_132791 NAD-aldehyde dehydrogenase    K00128   503   700 (  29)   165  0.411  270   -> 15
scb:SCAB_89381 putative aldehyde dehydrogenase           480   700 (  31)   165  0.432  257   -> 36
sed:SeD_A3092 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NAD K00135   482   700 (  37)   165  0.414  261   -> 13
see:SNSL254_A2988 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   700 (  38)   165  0.414  261   -> 12
seec:CFSAN002050_20240 succinate-semialdehyde dehdyroge K00135   482   700 (  46)   165  0.414  261   -> 15
seg:SG2697 succinate-semialdehyde dehydrogenase     K00135   482   700 (  35)   165  0.414  261   -> 11
sega:SPUCDC_2771 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   700 (  36)   165  0.414  261   -> 11
sel:SPUL_2785 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   450   700 (  36)   165  0.414  261   -> 11
sena:AU38_13370 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   700 (  35)   165  0.414  261   -> 12
senb:BN855_28270 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   700 (  43)   165  0.414  261   -> 13
sene:IA1_13325 succinate-semialdehyde dehdyrogenase   K00135   482   700 (  38)   165  0.414  261   -> 13
senj:CFSAN001992_19565 succinate-semialdehyde dehydroge K00135   482   700 (  39)   165  0.414  261   -> 12
senl:IY59_13965 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   700 (  35)   165  0.414  261   -> 12
senn:SN31241_38810 Succinic semialdehyde dehydrogenase K00135   482   700 (  38)   165  0.414  261   -> 12
seno:AU37_13380 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   700 (  35)   165  0.414  261   -> 12
senq:AU40_15060 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   700 (  35)   165  0.414  261   -> 12
senv:AU39_13380 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   700 (  35)   165  0.414  261   -> 12
set:SEN2635 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   700 (  35)   165  0.414  261   -> 12
ssch:LH95_02170 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   700 (  40)   165  0.428  269   -> 6
sscz:RN70_02455 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   700 (  39)   165  0.428  269   -> 6
tpf:TPHA_0N00180 hypothetical protein          K00128   527   700 ( 302)   165  0.419  258   -> 5
axn:AX27061_1935 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   502   699 (  29)   165  0.428  257   -> 18
axx:ERS451415_01933 Phenylacetaldehyde dehydrogenase  K00146   502   699 (  29)   165  0.428  257   -> 18
sall:SAZ_27160 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   476   699 (  72)   165  0.421  252   -> 31
salu:DC74_5090 hypothetical protein           K00128   476   699 (  67)   165  0.421  252   -> 28
sei:SPC_2834 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   699 (  63)   165  0.414  261   -> 10
thk:CCZ27_00415 aldehyde dehydrogenase         K00146   500   699 (  20)   165  0.422  258   -> 11
xdo:XDD1_3133 putative aldehyde dehydrogenase AldA         494   699 (  69)   165  0.419  267   -> 10
axo:NH44784_037041 Phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   502   698 (  28)   165  0.428  257   -> 18
axs:LH59_08930 aldehyde dehydrogenase          K00146   485   698 (  33)   165  0.428  257   -> 18
bhk:B4U37_11775 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   698 (  69)   165  0.415  260   -> 9
bkw:BkAM31D_23495 Geranial dehydrogenase              481   698 (  1)   165  0.408  267   -> 12
bpy:Bphyt_6025 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   483   698 (  38)   165  0.406  256   -> 43
btha:DR62_3987 aldehyde dehydrogenase          K00146   500   698 (  12)   165  0.422  256   -> 27
btz:BTL_4300 aldehyde dehydrogenase family protein   K00146   500   698 (  12)   165  0.422  256   -> 27
glp:Glo7428_2472 Aminobutyraldehyde dehydrogenase         492   698 (  53)   165  0.425  252   -> 6
gwc:GWCH70_0886 Aldehyde Dehydrogenase         K00146   473   698 (  5)   165  0.412  257   -> 9
hhi:HAH_4360 aldehyde dehydrogenase           K00128   483   698 (  1)   165  0.415  265   -> 7
hhn:HISP_17025 aldehyde dehydrogenase          K00128   483   698 (  1)   165  0.415  265   -> 7
mhd:Marky_1279 Betaine-aldehyde dehydrogenase           482   698 ( 103)   165  0.427  255   -> 6
miz:BAB75_17735 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       498   698 (  14)   165  0.431  260   -> 26
ses:SARI_00182 hypothetical protein           K00135   482   698 (  53)   165  0.418  261   -> 12
zma:100302679 uncharacterized protein LOC100302679   K00130   505   698 (  13)   165  0.423  265   -> 25
brad:BF49_1272 Aldehyde dehydrogenase EC 1213      K00128   494   697 (  30)   165  0.426  256   -> 11
cha:CHAB381_1759 aldehyde dehydrogenase B             486   697 ( 110)   165  0.415  260   -> 2
hab:SG26_12565 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   508   697 (  1)   165  0.414  273   -> 7
mia:OCU_17300 hypothetical protein                 488   697 (  3)   165  0.409  264   -> 29
mie:LG41_08150 aldehyde dehydrogenase               488   697 (  3)   165  0.409  264   -> 26
mir:OCQ_14770 hypothetical protein                 488   697 (  3)   165  0.409  264   -> 28
myo:OEM_15090 hypothetical protein                 488   697 (  4)   165  0.409  264   -> 24
pon:100452276 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   512   697 (  54)   165  0.409  269   -> 18
saci:Sinac_6246 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   491   697 (  82)   165  0.430  258   -> 8
sec:SCH_2723 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, NA K00135   482   697 (  34)   165  0.414  261   -> 10
avd:AvCA6_18440 Aldehyde dehydrogenase family protein       499   696 (  26)   164  0.407  273   -> 19
avl:AvCA_18440 Aldehyde dehydrogenase family protein        499   696 (  26)   164  0.407  273   -> 19
avn:Avin_18440 Aldehyde dehydrogenase family protein        499   696 (  26)   164  0.407  273   -> 19
calh:IJ00_18675 hypothetical protein                495   696 (  24)   164  0.401  274   -> 8
dit:C3V38_02315 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   491   696 (  42)   164  0.414  266   -> 10
gba:J421_2194 Aldehyde Dehydrogenase                485   696 (  81)   164  0.434  258   -> 9
lyb:C3943_00225 betaine-aldehyde dehydrogenase           502   696 (  38)   164  0.423  260   -> 14
req:REQ_36080 aldehyde dehydrogenase          K00146   497   696 (  46)   164  0.432  257   -> 18
scu:SCE1572_51840 betaine-aldehyde dehydrogenase          480   696 (  10)   164  0.438  258   -> 14
sek:SSPA2469 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   696 (  45)   164  0.410  261   -> 12
spsy:AZE41_14080 betaine-aldehyde dehydrogenase          505   696 (  14)   164  0.419  260   -> 13
spt:SPA2648 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   696 (  45)   164  0.410  261   -> 12
syne:Syn6312_0979 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase       510   696 ( 276)   164  0.421  259   -> 3
acs:100555228 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   514   695 (  54)   164  0.401  269   -> 15
bcl:ABC0047 aldehyde dehydrogenase           K00128   498   695 (  72)   164  0.427  255   -> 14
cau:Caur_0954 aldehyde dehydrogenase                485   695 (  5)   164  0.396  260   -> 7
chl:Chy400_1040 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))          488   695 (  5)   164  0.396  260   -> 7
dosa:Os08t0424500-01 Betaine aldehyde dehydrogenase, Ri K00130   503   695 (  54)   164  0.413  259   -> 16
gej:A0V43_07655 betaine-aldehyde dehydrogenase           502   695 (  8)   164  0.419  260   -> 16
goq:ACH46_16235 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   695 (  22)   164  0.408  272   -> 16
kau:B6264_15020 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   493   695 (  38)   164  0.417  252   -> 16
ncn:BZZ01_08485 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   503   695 (  26)   164  0.419  258   -> 7
nsl:BOX37_12995 carnitine dehydratase          K00128   492   695 (  46)   164  0.427  274   -> 25
osa:4345606 betaine aldehyde dehydrogenase 2      K00130   503   695 (  54)   164  0.413  259   -> 18
pku:AUO94_04805 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   474   695 (  28)   164  0.403  268   -> 11
prap:111003208 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-li K00128   511   695 (  19)   164  0.395  271   -> 12
psuf:A1sIA56_04485 betaine-aldehyde dehydrogenase         475   695 ( 140)   164  0.424  257   -> 5
scoh:BZ166_05475 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   695 (  25)   164  0.423  272   -> 7
senr:STMDT2_26961 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   695 (  33)   164  0.410  261   -> 13
shr:100920413 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   512   695 (  31)   164  0.419  258   -> 19
bstg:WT74_29030 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   500   694 (  26)   164  0.410  256   -> 35
bte:BTH_II1537 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   573   694 (  15)   164  0.418  256   -> 26
bthe:BTN_3945 aldehyde dehydrogenase family protein   K00146   500   694 (  15)   164  0.418  256   -> 26
bthl:BG87_4279 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   500   694 (  15)   164  0.418  256   -> 26
bthm:BTRA_4142 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   694 (  15)   164  0.418  256   -> 26
btj:BTJ_3451 phenylacetaldehyde dehydrogenase      K00146   500   694 (  15)   164  0.418  256   -> 26
btq:BTQ_4823 phenylacetaldehyde dehydrogenase      K00146   500   694 (  15)   164  0.418  256   -> 26
btv:BTHA_3657 aldehyde dehydrogenase family protein   K00146   500   694 (  15)   164  0.418  256   -> 26
cgi:CGB_F1340C aldehyde dehydrogenase          K00128   506   694 (  25)   164  0.426  251   -> 13
cnt:JT31_00415 aldehyde dehydrogenase          K00146   500   694 (  31)   164  0.403  258   -> 15
exm:U719_01360 succinate-semialdehyde dehdyrogenase   K00135   478   694 (  6)   164  0.418  268   -> 9
gtn:GTNG_1899 Putative aldehyde dehydrogenase      K00130   502   694 (  18)   164  0.415  260   -> 15
isc:IscW_ISCW014613 aldehyde dehydrogenase, putative  K00128   520   694 (  32)   164  0.411  258   -> 16
lpil:LIP_2085 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   477   694 (  6)   164  0.422  258   -> 9
mit:OCO_20620 aldehyde dehydrogenase                468   694 (  0)   164  0.436  257   -> 27
ppsl:BJP27_09920 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   694 (  51)   164  0.412  262   -> 21
psoj:PHYSODRAFT_501339 hypothetical protein       K00128   523   694 (  16)   164  0.425  259   -> 22
ptx:ABW99_20660 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   485   694 (  85)   164  0.411  263   -> 21
scv:A4G25_09700 aldehyde dehydrogenase         K00128   510   694 (  15)   164  0.412  274   -> 8
azo:azo2250 probable succinate semialdehyde dehydrogena K00146   500   693 (  56)   164  0.415  258   -> 14
eoi:ECO111_3385 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, K00135   482   693 (  41)   164  0.414  261   -> 12
fhw:RN87_05310 aldehyde dehydrogenase               491   693 ( 471)   164  0.433  263   -> 2
flu:CHH17_00720 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   693 ( 144)   164  0.417  254   -> 6
kmi:VW41_11875 aldehyde dehydrogenase          K00146   500   693 (  43)   164  0.403  258   -> 16
metr:BSY238_2881 succinate-semialdehyde dehydrogenase f K00135   492   693 ( 163)   164  0.413  264   -> 3
mul:MUL_2789 aldehyde dehydrogenase NAD dependent    K00130   496   693 (  26)   164  0.438  260   -> 16
obr:102722979 betaine aldehyde dehydrogenase 2     K00130   466   693 (  41)   164  0.412  262   -> 18
pap:PSPA7_3909 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde       487   693 (  33)   164  0.429  261   -> 21
pprf:DPRO_1092 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depe      491   693 ( 238)   164  0.380  274   -> 2
rbar:AWN76_003290 aldehyde dehydrogenase        K22187   494   693 (  52)   164  0.434  256   -> 6
rrd:RradSPS_1663 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00135   481   693 (  11)   164  0.405  262   -> 15
salj:SMD11_4129 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   487   693 (  6)   164  0.411  258   -> 24
sbv:N643_11790 succinate-semialdehyde dehdyrogenase   K00135   482   693 (  78)   164  0.406  261   -> 8
bacs:AUL54_00850 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   692 (  65)   164  0.401  257   -> 10
bbe:BBR47_49840 probable succinate-semialdehyde dehydro K00135   480   692 (  85)   164  0.411  265   -> 13
brc:BCCGELA001_15665 betaine-aldehyde dehydrogenase   K00128   494   692 (  39)   164  0.426  256   -> 13
caz:CARG_01340 hypothetical protein                477   692 (  22)   164  0.420  264   -> 5
cwa:CwatDRAFT_0842 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00128   490   692 ( 217)   164  0.422  258   -> 5
cyt:cce_3229 aldehyde dehydrogenase           K00128   490   692 ( 233)   164  0.422  258   -> 5
ece:Z3959 succinate-semialdehyde dehydrogenase, NADP-de K00135   482   692 (  31)   164  0.414  261   -> 11
ecf:ECH74115_3903 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   692 (  31)   164  0.414  261   -> 11
ecs:ECs3522 succinate-semialdehyde dehydrogenase I   K00135   482   692 (  31)   164  0.414  261   -> 11
elr:ECO55CA74_15750 succinate-semialdehyde dehydrogenas K00135   482   692 (  31)   164  0.414  261   -> 11
elx:CDCO157_3283 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   692 (  31)   164  0.414  261   -> 11
eok:G2583_3307 Succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA K00135   482   692 (  31)   164  0.414  261   -> 11
etw:ECSP_3606 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, N K00135   482   692 (  31)   164  0.414  261   -> 11
fal:FRAAL6022 putative aldehyde dehydrogenase      K00130   476   692 (  7)   164  0.435  260   -> 24
fpd:CTM68_06535 aldehyde dehydrogenase               491   692 (  -)   164  0.430  263   -> 1
npe:Natpe_2488 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   506   692 ( 106)   164  0.400  270   -> 12
plim:PHILAsVB114_04715 betaine-aldehyde dehydrogenase       486   692 (  24)   164  0.405  257   -> 9
ppla:BBI15_06580 succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00135   474   692 (  38)   164  0.404  260   -> 8
pspw:BJG93_18705 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   692 (  56)   164  0.406  256   -> 27
pvn:A7sIIA15_02465 betaine-aldehyde dehydrogenase         474   692 (  55)   164  0.418  256   -> 9
sbg:SBG_2416 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   692 (  67)   164  0.402  261   -> 9
sbz:A464_2812 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   482   692 (  68)   164  0.402  261   -> 9
spq:SPAB_03467 hypothetical protein           K00135   482   692 (  29)   164  0.410  261   -> 14
ssn:SSON_2805 succinate-semialdehyde dehydrogenase, NAD K00135   482   692 (  36)   164  0.414  261   -> 9
xho:A9255_11350 aldehyde dehydrogenase               494   692 (  43)   164  0.399  276   -> 11
aoa:dqs_2381 succinate semialdehyde dehydrogenase    K00146   500   691 (  51)   163  0.415  258   -> 14
bacw:QR42_09450 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   691 (  78)   163  0.390  267   -> 8
bvg:104894202 betaine aldehyde dehydrogenase, chloropla      500   691 (  25)   163  0.423  265   -> 24
cen:LH86_15400 aldehyde dehydrogenase          K00146   500   691 (  32)   163  0.407  258   -> 14
dcr:108192326 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   525   691 (  11)   163  0.426  263   -> 24
dhk:BO996_15345 aldehyde dehydrogenase         K00146   502   691 (  21)   163  0.411  258   -> 20
harc:HARCEL1_01255 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   506   691 (  -)   163  0.414  273   -> 1
pfae:AJGP001_12735 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   474   691 (  23)   163  0.403  268   -> 11
sls:SLINC_7438 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        493   691 (  31)   163  0.442  265   -> 31
tpro:Ga0080559_TMP184 aldehyde dehydrogenase (NAD+)   K00128   495   691 (  63)   163  0.419  260   -> 19
adu:107458746 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   539   690 (  25)   163  0.425  259   -> 31
bmyc:DJ92_474 betaine aldehyde dehydrogenase            490   690 (  17)   163  0.409  269   -> 13
bsaf:BSL056_10470 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   494   690 (  71)   163  0.390  267   -> 9
bub:BW23_5568 aldehyde dehydrogenase family protein   K00146   500   690 (  16)   163  0.410  256   -> 31
del:DelCs14_3419 Aldehyde Dehydrogenase         K00146   502   690 (  20)   163  0.411  258   -> 22
dts:BI380_02435 aldehyde dehydrogenase         K00146   502   690 (  5)   163  0.411  258   -> 22
ecok:ECMDS42_2165 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   690 (  31)   163  0.414  261   -> 11
ect:ECIAI39_2847 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   690 ( 121)   163  0.414  261   -> 9
eoc:CE10_3079 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, N K00135   482   690 (  28)   163  0.414  261   -> 10
llu:AKJ09_08174 Aldehyde dehydrogenase               503   690 (  68)   163  0.417  252   -> 15
put:PT7_3279 aldehyde dehydrogenase                487   690 (  42)   163  0.413  276   -> 17
sbi:8075627 betaine aldehyde dehydrogenase 2      K00130   505   690 (  33)   163  0.411  265   -> 17
ahi:VU14_02610 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   476   689 (  71)   163  0.410  266   -> 10
bacp:SB24_19165 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   689 (  56)   163  0.397  257   -> 9
bama:RBAU_1875 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   689 (  48)   163  0.397  257   -> 9
bamc:U471_19650 dhaS                  K00128   495   689 (  57)   163  0.397  257   -> 9
bamf:U722_10395 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   689 (  62)   163  0.397  257   -> 9
bami:KSO_009835 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   689 (  62)   163  0.397  257   -> 9
baml:BAM5036_1837 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   689 (  56)   163  0.397  257   -> 9
bamn:BASU_1856 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   689 (  57)   163  0.397  257   -> 9
bamp:B938_09865 DhaS                  K00128   495   689 (  57)   163  0.397  257   -> 9
bamt:AJ82_10825 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   689 (  56)   163  0.397  257   -> 9
bamy:V529_19360 DhaS                  K00128   495   689 (  57)   163  0.397  257   -> 9
baq:BACAU_1906 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   689 (  62)   163  0.397  257   -> 9
bay:RBAM_019060 DhaS                  K00128   495   689 (  57)   163  0.397  257   -> 9
bja:blr3776 betaine aldehyde dehydrogenase       K00128   495   689 (  15)   163  0.418  256   -> 16
buz:AYM40_32075 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   689 (  25)   163  0.406  256   -> 30
bvm:B9C48_09715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   689 (  57)   163  0.397  257   -> 9
fnu:FN0454 aldehyde dehydrogenase                 491   689 (  -)   163  0.430  263   -> 1
hbo:Hbor_38310 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   507   689 (  28)   163  0.396  275   -> 7
nve:NEMVE_v1g192075 hypothetical protein        K00149   465   689 (  16)   163  0.389  270   -> 25
pcz:PCL1606_28190 aldehyde dehydrogenase        K00146   495   689 (  17)   163  0.432  257   -> 29
plp:Ple7327_0161 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   504   689 (  36)   163  0.430  258   -> 5
prt:AUC31_16055 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   474   689 (  57)   163  0.408  260   -> 9
psem:TO66_16575 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   689 (  12)   163  0.432  257   -> 29
rhz:RHPLAN_60640 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [ K00135   485   689 (  71)   163  0.408  262   -> 8
rva:Rvan_2331 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   689 ( 144)   163  0.430  265   -> 7
tsc:TSC_c16730 aldehyde dehydrogenase          K00128   493   689 (  62)   163  0.429  259   -> 8
acan:ACA1_280650 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial, K00128   534   688 (  96)   163  0.411  258   -> 14
ahh:RY45_19740 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   476   688 (  75)   163  0.410  266   -> 10
ahj:V469_02375 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   476   688 (  72)   163  0.410  266   -> 11
ahp:V429_21140 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   476   688 (  72)   163  0.410  266   -> 10
ahr:V428_21110 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   476   688 (  72)   163  0.410  266   -> 10
ahy:AHML_20245 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   476   688 (  72)   163  0.410  266   -> 11
amim:MIM_c20850 aldehyde dehydrogenase               502   688 (  3)   163  0.427  262   -> 24
bcer:BCK_17490 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   688 (  61)   163  0.416  257   -> 10
bfm:BP422_20685 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   480   688 (  98)   163  0.408  265   -> 12
bpd:BURPS668_A1274 phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   500   688 (  6)   163  0.414  256   -> 25
bpk:BBK_3570 phenylacetaldehyde dehydrogenase      K00146   500   688 (  6)   163  0.414  256   -> 28
bpl:BURPS1106A_A1201 phenylacetaldehyde dehydrogenase  K00146   500   688 (  6)   163  0.414  256   -> 26
bpm:BURPS1710b_A2466 phenylacetaldehyde dehydrogenase  K00146   500   688 (  13)   163  0.414  256   -> 28
bpq:BPC006_II1218 phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   500   688 (  6)   163  0.414  256   -> 26
bps:BPSS0868 phenylacetaldehyde dehydrogenase      K00146   500   688 (  6)   163  0.414  256   -> 29
bpsa:BBU_5163 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   688 (  6)   163  0.414  256   -> 28
bpsd:BBX_5996 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   688 (  14)   163  0.414  256   -> 30
bpse:BDL_4156 aldehyde dehydrogenase family protein   K00146   500   688 (  14)   163  0.414  256   -> 30
bpsh:DR55_4468 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   688 (  6)   163  0.414  256   -> 28
bpsm:BBQ_5269 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   688 (  6)   163  0.414  256   -> 29
bpso:X996_4104 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   688 (  6)   163  0.414  256   -> 28
bpsu:BBN_4327 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   688 (  6)   163  0.414  256   -> 29
bpz:BP1026B_II0953 phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   500   688 (  6)   163  0.414  256   -> 28
btm:MC28_2419 Aldehyde dehydrogenase                450   688 (  13)   163  0.406  271   -> 10
bty:Btoyo_0523 Aldehyde dehydrogenase               490   688 (  13)   163  0.406  271   -> 12
buq:AC233_24115 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   688 (  36)   163  0.410  256   -> 37
ccaj:109805768 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mi K17761   536   688 (  20)   163  0.425  259   -> 32
cin:100182755 aldehyde dehydrogenase family 16 member A K00128   827   688 (  56)   163  0.433  247   -> 18
eah:FA04_16125 aldehyde dehydrogenase               492   688 (  17)   163  0.418  251   -> 35
exu:ESP131_03790 succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00135   478   688 (  6)   163  0.414  268   -> 8
hcs:FF32_04505 aldehyde dehydrogenase          K00146   494   688 (  31)   163  0.403  273   -> 22
hgi:ABY42_16225 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   507   688 (  9)   163  0.411  275   -> 8
lgi:LOTGIDRAFT_218707 hypothetical protein       K07249   499   688 (  31)   163  0.443  264   -> 14
mtr:MTR_2g067660 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K17761   522   688 (  21)   163  0.425  259   -> 29
nmo:Nmlp_1730 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   688 ( 104)   163  0.407  273   -> 4
sagq:EP23_07730 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   688 (  31)   163  0.413  269   -> 8
tet:TTHERM_00405530 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00128   492   688 ( 119)   163  0.410  256   -> 11
amj:102573093 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   514   687 (  25)   162  0.411  258   -> 16
asn:102368111 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   422   687 (  25)   162  0.411  258   -> 16
bpus:UP12_09505 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   687 (  68)   162  0.386  267   -> 8
bwe:BcerKBAB4_3176 aldehyde dehydrogenase             490   687 (  12)   162  0.410  271   -> 11
bww:bwei_1473 betaine aldehyde dehydrogenase            490   687 (  13)   162  0.410  271   -> 12
cqu:CpipJ_CPIJ007198 aldehyde dehydrogenase, mitochondr K00128   517   687 (  72)   162  0.385  273   -> 10
dac:Daci_3350 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00146   502   687 (  21)   162  0.411  258   -> 19
dre:751785 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3  K00129   513   687 (  43)   162  0.429  254   -> 21
ecoo:ECRM13514_3499 Succinate-semialdehyde dehydrogenas K00135   482   687 (  29)   162  0.406  261   -> 14
ema:C1192_22385 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   687 (  33)   162  0.410  261   -> 10
hdl:HALDL1_15555 aldehyde dehydrogenase              489   687 (  93)   162  0.419  265   -> 10
htu:Htur_4763 Aldehyde Dehydrogenase                500   687 (  29)   162  0.389  262   -> 18
meh:M301_1034 Aminobutyraldehyde dehydrogenase     K00137   477   687 (  63)   162  0.426  258   -> 6
melm:C7H73_08885 succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00135   493   687 ( 112)   162  0.408  262   -> 6
pgb:H744_1c0332 putative succinate-semialdehyde dehydro K00135   482   687 ( 179)   162  0.403  263   -> 9
sent:TY21A_13605 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   687 (  25)   162  0.410  261   -> 10
sex:STBHUCCB_28280 Succinate semialdehyde dehydrogenase K00135   482   687 (  25)   162  0.410  261   -> 10
stt:t2686 succinate-semialdehyde dehydrogenase     K00135   482   687 (  25)   162  0.410  261   -> 10
sty:STY2911 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   687 (  25)   162  0.410  261   -> 9
tbi:Tbis_0364 Betaine-aldehyde dehydrogenase            478   687 (  22)   162  0.413  259   -> 12
bacb:OY17_12660 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   686 (  54)   162  0.393  257   -> 9
bqy:MUS_2280 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   686 (  54)   162  0.393  257   -> 9
bya:BANAU_2029 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   686 (  54)   162  0.393  257   -> 9
ecoj:P423_14580 succinate-semialdehyde dehdyrogenase  K00135   482   686 (  24)   162  0.410  261   -> 10
ecos:EC958_2925 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   686 (  24)   162  0.410  261   -> 10
ena:ECNA114_2692 Succinate-semialdehyde dehydrogenase-N K00135   482   686 (  24)   162  0.410  261   -> 10
ese:ECSF_2458 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   482   686 (  24)   162  0.410  261   -> 10
gli:GLN3_03115 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   686 (  26)   162  0.419  260   -> 9
lbc:LACBIDRAFT_191009 NAD-dependent aldehyde dehydrogen K00128   500   686 (  34)   162  0.406  271   -> 14
mlr:MELLADRAFT_115037 hypothetical protein       K00128   499   686 (  31)   162  0.379  264   -> 12
pbj:VN24_13180 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   686 (  71)   162  0.413  269   -> 12
pcp:JM49_14510 aldehyde dehydrogenase          K00146   495   686 (  8)   162  0.428  257   -> 23
plx:CW734_12580 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   474   686 (  34)   162  0.404  260   -> 10
ppd:Ppro_2886 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   486   686 (  83)   162  0.410  268   -> 4
sle:sle_27650 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   483   686 (  54)   162  0.412  260   -> 18
snr:SNOUR_16710 aldehyde dehydrogenase dhaS       K00128   476   686 (  58)   162  0.421  252   -> 26
sphk:SKP52_01035 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   500   686 (  94)   162  0.420  257   -> 13
src:M271_28960 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   486   686 (  16)   162  0.413  252   -> 38
ter:Tery_2599 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   490   686 ( 246)   162  0.422  258   -> 4
var:108333866 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   539   686 (  23)   162  0.429  259   -> 24
amed:B224_0217 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   476   685 (  70)   162  0.406  266   -> 10
bamb:BAPNAU_1840 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   495   685 (  53)   162  0.393  257   -> 9
bhm:D558_1513 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   438   685 (  18)   162  0.391  261   -> 14
bho:D560_1522 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   438   685 (  18)   162  0.391  261   -> 15
bmp:NG74_01984 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00128   495   685 (  53)   162  0.393  257   -> 9
bmyo:BG05_2537 aldehyde dehydrogenase family protein        490   685 (  8)   162  0.410  271   -> 11
bpu:BPUM_1857 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   685 (  80)   162  0.393  257   -> 6
clu:CLUG_04537 hypothetical protein           K00128   518   685 (  71)   162  0.402  259   -> 9
clus:A9F13_25g00330 putative aldehyde dehydrogenase (NA K00128   518   685 (  64)   162  0.402  259   -> 9
elo:EC042_2858 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NA K00135   482   685 (  25)   162  0.410  261   -> 11
erc:Ecym_5004 hypothetical protein           K00128   517   685 ( 144)   162  0.391  258   -> 5
pbor:BSF38_00050 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00128   491   685 (  39)   162  0.395  258   -> 6
pfl:PFL_4130 phenylacetaldehyde dehydrogenase PeaE   K00146   496   685 (  11)   162  0.423  265   -> 27
rde:RD1_0840 5-oxovalerate dehydrogenase, putative   K22187   478   685 (  51)   162  0.424  264   -> 8
rer:RER_07680 putative aldehyde dehydrogenase           461   685 (  9)   162  0.419  270   -> 32
sita:101780729 betaine aldehyde dehydrogenase 2     K00130   505   685 (  18)   162  0.400  265   -> 19
vra:106761951 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   539   685 (  19)   162  0.425  259   -> 22
xpo:XPG1_0638 putative aldehyde dehydrogenase AldA         494   685 (  52)   162  0.397  272   -> 4
zne:110836489 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   513   685 (  22)   162  0.416  257   -> 11
aaj:BOQ57_19930 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   476   684 (  68)   162  0.406  266   -> 10
abv:AGABI2DRAFT135276 NAD-aldehyde dehydrogenase    K00128   505   684 (  16)   162  0.405  269   -> 22
ahd:AI20_00115 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   476   684 (  65)   162  0.406  266   -> 11
aip:107612919 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   539   684 (  18)   162  0.421  259   -> 34
bao:BAMF_2002 DhaS                   K00128   495   684 (  57)   162  0.393  257   -> 8
baz:BAMTA208_07510 DhaS                 K00128   495   684 (  57)   162  0.393  257   -> 8
bma:BMAA1365 phenylacetaldehyde dehydrogenase      K00146   500   684 (  2)   162  0.410  256   -> 23
bmab:BM45_3244 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   500   684 (  2)   162  0.410  256   -> 23
bmae:DM78_3289 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   684 (  2)   162  0.410  256   -> 23
bmaf:DM51_5017 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   500   684 (  2)   162  0.410  256   -> 23
bmai:DM57_10230 aldehyde dehydrogenase         K00146   500   684 (  2)   162  0.410  256   -> 23
bmal:DM55_4158 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   684 (  2)   162  0.410  256   -> 19
bmaq:DM76_4858 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   684 (  2)   162  0.410  256   -> 19
bmaz:BM44_4122 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   500   684 (  2)   162  0.410  256   -> 23
bml:BMA10229_0628 phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   500   684 (  2)   162  0.410  256   -> 22
bmn:BMA10247_A0943 phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   500   684 (  2)   162  0.410  256   -> 22
bmor:733015 mitochondrial aldehyde dehydrogenase    K00128   513   684 (  54)   162  0.393  270   -> 11
bmv:BMASAVP1_0348 phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   500   684 (  2)   162  0.410  256   -> 18
bql:LL3_02102 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   495   684 (  57)   162  0.393  257   -> 8
bxh:BAXH7_01527 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   684 (  57)   162  0.393  257   -> 8
bxi:BK049_17635 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   684 (  57)   162  0.382  267   -> 8
caqu:CAQU_01290 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   481   684 (  67)   162  0.415  258   -> 7
dan:Dana_GF22728 uncharacterized protein        K00128   520   684 (  68)   162  0.388  273   -> 10
gmx:100808318 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   537   684 (  4)   162  0.421  259   -> 46
mmk:MU9_76 Aldehyde dehydrogenase B                494   684 (  42)   162  0.396  273   -> 4
myb:102241863 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   475   684 (  20)   162  0.401  269   -> 19
pgu:PGUG_03008 hypothetical protein           K00128   514   684 (  55)   162  0.393  270   -> 13
phc:BBI08_09775 aldehyde dehydrogenase         K22187   493   684 (  5)   162  0.412  262   -> 12
psos:POS17_4225 phenylacetaldehyde dehydrogenase PeaE  K00146   496   684 (  10)   162  0.434  258   -> 32
pvs:A1sIA79_04350 betaine-aldehyde dehydrogenase          475   684 (  38)   162  0.414  256   -> 3
salf:SMD44_06286 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase      501   684 (  38)   162  0.405  269   -> 25
ssia:A7J05_02025 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   684 (  15)   162  0.412  274   -> 21
aca:ACP_1688 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K22187   497   683 (  66)   162  0.435  262   -> 6
arm:ART_3582 aldehyde dehydrogenase                471   683 (  18)   162  0.440  250   -> 13
balt:CFN77_10025 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   494   683 (  70)   162  0.386  267   -> 8
bpum:BW16_10190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   683 (  70)   162  0.386  267   -> 8
bsd:BLASA_4185 aldehyde dehydrogenase               496   683 (  39)   162  0.411  258   -> 13
ceh:CEW89_14140 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   474   683 (  8)   162  0.426  258   -> 15
cem:LH23_16410 aldehyde dehydrogenase          K00146   500   683 (  5)   162  0.399  258   -> 15
dba:Dbac_2823 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   491   683 (  75)   162  0.401  262   -> 3
eal:EAKF1_ch3336c succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   683 (  38)   162  0.406  261   -> 9
gga:395389 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3  K00129   512   683 (  19)   162  0.407  258   -> 16
magx:XM1_2532 aldehyde dehydrogenase DhaS        K00146   501   683 (  41)   162  0.405  259   -> 8
meso:BSQ44_09990 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   683 (  19)   162  0.411  258   -> 25
nca:Noca_3634 aldehyde dehydrogenase                480   683 (  26)   162  0.413  264   -> 30
pbar:105429237 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   510   683 (  51)   162  0.390  272   -> 8
ppro:PPC_4231 phenylacetaldehyde dehydrogenase PeaE   K00146   496   683 (  9)   162  0.423  265   -> 29
stre:GZL_03769 putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   462   683 (  44)   162  0.417  252   -> 27
vte:BHY08_03710 aldehyde dehydrogenase               492   683 ( 197)   162  0.413  269   -> 3
adh:CK627_01325 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   476   682 (  66)   161  0.406  266   -> 10
aem:CK911_05160 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   476   682 (  59)   161  0.402  266   -> 7
amex:103032207 aldehyde dehydrogenase family 1 member A K00129   513   682 (  48)   161  0.423  265   -> 15
bcy:Bcer98_2229 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00128   494   682 (  31)   161  0.416  255   -> 10
bpr:GBP346_A4247 phenylacetaldehyde dehydrogenase (PAD) K00146   501   682 (  68)   161  0.430  258   -> 12
fis:FIS3754_48250 aldehyde dehydrogenase        K22187   498   682 ( 204)   161  0.412  262   -> 6
kur:ASO14_2661 aldehyde dehydrogenase family protein  K22187   488   682 (  28)   161  0.425  259   -> 10
macr:BHM04_07695 aldehyde dehydrogenase         K00128   492   682 (  24)   161  0.409  269   -> 4
mki:LH54_22745 aldehyde dehydrogenase               495   682 (  23)   161  0.424  262   -> 17
mkn:MKAN_22845 aldehyde dehydrogenase               504   682 (  23)   161  0.424  262   -> 17
mks:LG40_22615 aldehyde dehydrogenase               495   682 (  23)   161  0.424  262   -> 17
pprc:PFLCHA0_c41910 putative aldehyde dehydrogenase Dha K00146   496   682 (  10)   161  0.423  265   -> 29
spet:CEP67_11725 aldehyde dehydrogenase         K00128   497   682 (  39)   161  0.418  273   -> 6
sru:SRU_1228 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   529   682 (  78)   161  0.405  252   -> 5
tae:TepiRe1_0142 aldehyde dehydrogenase B             491   682 ( 159)   161  0.412  272   -> 2
tep:TepRe1_0132 Aldehyde Dehydrogenase               491   682 ( 159)   161  0.412  272   -> 2
xne:XNC1_0875 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      494   682 (  48)   161  0.408  267   -> 11
xnm:XNC2_0859 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      494   682 (  48)   161  0.408  267   -> 11
abp:AGABI1DRAFT84828 hypothetical protein        K00128   505   681 (  14)   161  0.408  265   -> 22
avr:B565_1619 Betaine-aldehyde dehydrogenase protein  K00137   476   681 (  53)   161  0.398  266   -> 9
bah:BAMEG_1021 aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
bai:BAA_3638 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
bal:BACI_c34980 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   681 (  52)   161  0.416  255   -> 9
ban:BA_3609 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
banh:HYU01_17660 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
banr:A16R_36620 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
bans:BAPAT_3457 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
bant:A16_36160 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
banv:DJ46_2329 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
bar:GBAA_3609 aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
bat:BAS3348 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
bax:H9401_3432 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
bcf:bcf_17615 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   681 (  50)   161  0.416  255   -> 10
bcu:BCAH820_3562 aldehyde dehydrogenase (NAD)      K00128   494   681 (  51)   161  0.416  255   -> 9
bcx:BCA_3648 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00128   494   681 (  50)   161  0.416  255   -> 10
bcz:BCE33L3263 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   681 (  46)   161  0.416  255   -> 10
btk:BT9727_3313 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   681 (  52)   161  0.416  255   -> 9
btl:BALH_3195 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   494   681 (  50)   161  0.416  255   -> 10
cjo:107318982 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   681 (  17)   161  0.407  258   -> 13
cyb:CYB_0715 aldehyde dehydrogenase family protein   K00130   480   681 ( 263)   161  0.415  260   -> 4
hco:LOKO_01220 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy      489   681 (  31)   161  0.423  265   -> 17
hwa:HQ_1972A aldehyde dehydrogenase           K00128   508   681 ( 235)   161  0.403  273   -> 2
hwc:Hqrw_2140 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   681 ( 240)   161  0.403  273   -> 2
lja:Lj3g3v0948280.2 -                  K17761   403   681 (  34)   161  0.421  259   -> 37
mgp:100546607 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   681 (  20)   161  0.407  258   -> 16
mpro:BJP34_10025 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   681 ( 195)   161  0.419  258   -> 5
pami:JCM7686_pAMI1p045 aldehyde dehydrogenase      K00128   480   681 (  49)   161  0.407  273   -> 20
pln:Plano_2505 aldehyde dehydrogenase          K22187   493   681 (  6)   161  0.412  262   -> 8
pmad:BAY61_03525 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   477   681 (  14)   161  0.402  256   -> 25
psc:A458_20865 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   482   681 (  57)   161  0.412  262   -> 14
rmg:Rhom172_1346 Aldehyde Dehydrogenase         K22187   496   681 (  79)   161  0.395  261   -> 6
rmr:Rmar_1303 Aldehyde Dehydrogenase          K22187   516   681 (  84)   161  0.395  261   -> 6
scl:sce5007 putative Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))  K00128   464   681 (  6)   161  0.425  252   -> 14
thw:BMG03_13640 betaine-aldehyde dehydrogenase           483   681 (  55)   161  0.421  254   -> 19
acyg:106036495 aldehyde dehydrogenase family 1 member A K00129   422   680 (  18)   161  0.407  258   -> 14
apla:101793139 aldehyde dehydrogenase 1 family member A K00129   422   680 (  18)   161  0.407  258   -> 14
bmq:BMQ_2038 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00146   497   680 (  29)   161  0.401  257   -> 22
bpt:Bpet4702 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   492   680 (  22)   161  0.427  262   -> 15
dtm:BJL86_0405 Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial        493   680 (  33)   161  0.388  263   -> 13
fch:102050613 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   422   680 (  18)   161  0.407  258   -> 16
fpg:101915870 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   422   680 (  18)   161  0.407  258   -> 14
hoh:Hoch_4370 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   486   680 (  13)   161  0.427  260   -> 10
hru:Halru_3145 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   479   680 (  88)   161  0.414  266   -> 5
led:BBK82_00785 betaine-aldehyde dehydrogenase           471   680 (  22)   161  0.411  275   -> 25
malk:MalAC0309_2631 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogen      481   680 (  15)   161  0.414  263   -> 13
reh:H16_B1939 putative phenylacetaldehyde dehydrogenase K00146   486   680 (  26)   161  0.412  260   -> 35
salv:SALWKB2_0719 Succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   485   680 ( 217)   161  0.412  267   -> 4
sdt:SPSE_0383 aldehyde dehydrogenase          K00128   496   680 (  32)   161  0.412  262   -> 6
shi:Shel_05560 lactaldehyde dehydrogenase        K07248   478   680 ( 298)   161  0.388  273   -> 2
ssd:SPSINT_2083 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   496   680 (  29)   161  0.412  262   -> 6
sure:SporoP32a_01860 succinate-semialdehyde dehydrogena K00135   472   680 (  13)   161  0.405  259   -> 11
aam:106495827 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   422   679 (  22)   161  0.407  258   -> 17
aha:AHA_3818 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase   K00137   476   679 (  62)   161  0.402  266   -> 10
bgy:BGLY_2501 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   679 (  44)   161  0.397  257   -> 9
bna:106430724 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   531   679 (  1)   161  0.409  264   -> 60
boe:106296445 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   531   679 (  17)   161  0.409  264   -> 26
btw:BF38_4728 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   679 (  49)   161  0.416  255   -> 9
ctu:CTU_22550 Lactaldehyde dehydrogenase        K07248   492   679 (  39)   161  0.394  274   -> 10
egz:104122868 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   422   679 (  17)   161  0.407  258   -> 14
ghi:107922277 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   519   679 (  3)   161  0.425  259   -> 44
lang:109334436 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mi K17761   527   679 (  3)   161  0.429  259   -> 33
pch:EY04_16160 aldehyde dehydrogenase          K00146   495   679 (  3)   161  0.428  257   -> 28
pdg:BCM40_04380 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   474   679 (  3)   161  0.396  268   -> 12
psa:PST_0096 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   744   679 (  56)   161  0.405  262   -> 12
sca:SCA_2103 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   510   679 (  15)   161  0.405  274   -> 8
sgh:107563436 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   511   679 (  6)   161  0.441  254   -> 28
adf:107345189 retinal dehydrogenase 1-like       K07249   331   678 (  80)   160  0.407  273   -> 15
bdi:100845613 betaine aldehyde dehydrogenase 2     K00130   501   678 (  11)   160  0.392  265   -> 17
brp:103832421 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   530   678 (  19)   160  0.417  259   -> 25
btrm:SAMEA390648700030 succinate-semialdehyde dehydroge K00135   487   678 (  63)   160  0.396  273   -> 12
cko:CKO_04008 hypothetical protein           K00135   482   678 (  23)   160  0.398  261   -> 13
cpic:101946404 aldehyde dehydrogenase 1 family member A K00129   512   678 (  20)   160  0.405  269   -> 14
dmr:Deima_1099 Betaine-aldehyde dehydrogenase           483   678 (  79)   160  0.425  254   -> 7
fte:Fluta_1926 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   500   678 ( 129)   160  0.417  254   -> 7
gja:107116104 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   678 (  53)   160  0.391  258   -> 16
hhy:Halhy_5184 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00135   490   678 ( 107)   160  0.418  261   -> 9
lao:AOX59_17790 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   480   678 (  0)   160  0.397  267   -> 17
non:NOS3756_38390 aldehyde dehydrogenase        K22187   498   678 (  12)   160  0.420  262   -> 6
ntp:CRH09_26110 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       497   678 (  33)   160  0.426  263   -> 31
pgc:109863680 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   510   678 (  34)   160  0.397  272   -> 9
pll:I858_011970 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   474   678 (  1)   160  0.403  263   -> 7
pls:VT03_07540 Aldehyde dehydrogenase PuuC       K00128   493   678 (  71)   160  0.405  257   -> 6
pspi:PS2015_553 Aldehyde dehydrogenase         K00128   475   678 ( 218)   160  0.430  270   -> 6
shu:SHYC_02410 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   678 (  20)   160  0.409  269   -> 7
srm:SRM_01418 Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pre K00128   529   678 (  74)   160  0.401  252   -> 5
suam:BOO69_05090 betaine-aldehyde dehydrogenase          485   678 (  64)   160  0.397  262   -> 16
acx:Achr_3220 succinate-semialdehyde dehydrogenase I  K00135   483   677 (  74)   160  0.402  261   -> 10
bapi:BBC0122_019410 betaine-aldehyde dehydrogenase         491   677 (  66)   160  0.426  251   -> 8
bcb:BCB4264_A3662 aldehyde dehydrogenase (NAD)     K00128   494   677 (  50)   160  0.416  255   -> 8
bce:BC3555 aldehyde dehydrogenase            K00128   494   677 (  46)   160  0.416  255   -> 8
bcef:BcrFT9_02713 Aldehyde dehydrogenase        K00128   471   677 (  42)   160  0.416  255   -> 8
bcg:BCG9842_B1655 aldehyde dehydrogenase (NAD)     K00128   494   677 (  45)   160  0.412  255   -> 8
bcq:BCQ_3348 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   677 (  46)   160  0.416  255   -> 7
bgi:BGM20_04240 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   677 (  40)   160  0.393  257   -> 11
bro:BRAD285_2513 Aldehyde dehydrogenase (ALDDH)     K00128   492   677 (  52)   160  0.402  261   -> 16
bsl:A7A1_2801 Aldehyde dehydrogenase          K00128   498   677 (  40)   160  0.393  257   -> 11
bsus:Q433_11500 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   677 (  40)   160  0.393  257   -> 11
btb:BMB171_C3229 aldehyde dehydrogenase         K00128   417   677 (  45)   160  0.416  255   -> 8
btf:YBT020_17405 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   677 (  49)   160  0.416  255   -> 8
bti:BTG_01610 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   677 (  45)   160  0.412  255   -> 8
btn:BTF1_15525 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   677 (  44)   160  0.412  255   -> 8
ccw:104683903 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   422   677 (  15)   160  0.403  258   -> 12
cnb:CNBF0940 hypothetical protein            K00128   506   677 (  30)   160  0.410  251   -> 14
cne:CNF03900 aldehyde dehydrogenase (alddh)       K00128   506   677 (  30)   160  0.410  251   -> 14
cyj:Cyan7822_5005 Aldehyde Dehydrogenase        K00128   490   677 (  27)   160  0.415  258   -> 6
ddn:DND132_1039 Aldehyde Dehydrogenase         K00130   480   677 (  65)   160  0.393  262   -> 4
dej:AWY79_00445 betaine-aldehyde dehydrogenase           491   677 ( 157)   160  0.389  275   -> 4
els:105014397 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   515   677 (  35)   160  0.417  264   -> 19
eum:ECUMN_2985 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, K00135   482   677 (  16)   160  0.402  261   -> 13
fab:101816772 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   677 (  15)   160  0.403  258   -> 13
gra:105782967 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   519   677 (  31)   160  0.425  259   -> 25
halo:BWR19_14095 succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00135   474   677 (  39)   160  0.413  264   -> 21
mcl:MCCL_0390 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   677 (  75)   160  0.398  259   -> 4
nda:Ndas_5405 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   529   677 (  11)   160  0.412  277   -> 16
phi:102105549 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   677 (  15)   160  0.403  258   -> 17
pmaj:107209559 aldehyde dehydrogenase family 1 member A K00129   512   677 (  15)   160  0.403  258   -> 16
pman:OU5_1442 polyketide synthase            K00146   491   677 (  14)   160  0.422  258   -> 33
pmy:Pmen_3441 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   479   677 (  29)   160  0.409  264   -> 17
psh:Psest_4237 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   482   677 (  1)   160  0.408  262   -> 13
pvu:PHAVU_005G048000g hypothetical protein       K17761   347   677 (  6)   160  0.427  253   -> 23
rlb:RLEG3_32780 succinate-semialdehyde dehdyrogenase  K00135   493   677 (  40)   160  0.397  267   -> 23
rpy:Y013_25440 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   499   677 (  27)   160  0.428  257   -> 23
sld:T261_3121 hypothetical protein           K00128   478   677 (  33)   160  0.409  252   -> 23
sti:Sthe_0359 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   502   677 (  22)   160  0.392  260   -> 6
svi:Svir_38450 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        486   677 (  10)   160  0.442  267   -> 15
tup:102491549 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   514   677 (  15)   160  0.396  273   -> 19
xma:102232034 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   511   677 (  57)   160  0.425  254   -> 21
aua:M673_09335 hypothetical protein           K00130   702   676 (  64)   160  0.391  261   -> 12
clv:102089147 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   422   676 (  14)   160  0.403  258   -> 15
cspf:CSF_0503 aldehyde dehydrogenase B               486   676 ( 381)   160  0.405  269   -> 2
fnc:HMPREF0946_00010 hypothetical protein             491   676 (  -)   160  0.418  263   -> 1
hla:Hlac_3047 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   508   676 (  68)   160  0.399  273   -> 5
hmn:HM131_18380 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K00151   507   676 (  3)   160  0.419  267   -> 17
kin:AB182_12770 aldehyde dehydrogenase         K07248   479   676 (  21)   160  0.394  274   -> 10
myv:G155_08715 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       495   676 (  8)   160  0.419  260   -> 30
pale:102889864 aldehyde dehydrogenase 1 family member A K00129   495   676 (  15)   160  0.397  272   -> 18
pfb:VO64_3241 Glutarate-semialdehyde dehydrogenase Succ K00135   480   676 (  50)   160  0.410  261   -> 22
pfk:PFAS1_02690 aldehyde dehydrogenase         K00146   496   676 (  4)   160  0.422  258   -> 30
pfx:A7318_00150 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   480   676 (  9)   160  0.410  261   -> 19
pses:PSCI_1952 succinate-semialdehyde dehydrogenase I  K00135   480   676 (  13)   160  0.399  263   -> 30
pss:102450892 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   469   676 (  11)   160  0.411  258   -> 13
sgu:SGLAU_24385 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       511   676 (  21)   160  0.414  263   -> 17
tgu:100231202 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   676 (  17)   160  0.399  258   -> 15
thj:104808138 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   532   676 (  17)   160  0.421  259   -> 24
wse:WALSEDRAFT_54711 aldehyde dehydrogenase       K00128   504   676 (  46)   160  0.412  274   -> 8
all:CRK59835 Aldehyde dehydrogenase                476   675 (  8)   160  0.402  256   -> 23
bca:BCE_3569 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   675 (  47)   160  0.416  255   -> 10
bmd:BMD_1994 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00146   497   675 (  24)   160  0.397  257   -> 20
bmeg:BG04_4339 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   487   675 (  35)   160  0.397  257   -> 23
bmh:BMWSH_3238 Aldehyde dehydrogenase          K00128   497   675 (  21)   160  0.397  257   -> 18
bpf:BpOF4_12595 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K10217   487   675 (  71)   160  0.402  271   -> 12
ccx:COCOR_06121 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   675 ( 129)   160  0.389  275   -> 13
csat:104714237 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mi K17761   538   675 (  1)   160  0.421  259   -> 45
dpo:Dpse_GA17661 uncharacterized protein        K00128   521   675 (  19)   160  0.395  258   -> 13
git:C6V83_16360 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   498   675 (  58)   160  0.408  262   -> 12
mcak:MCCS_05940 Putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   492   675 (  55)   160  0.398  259   -> 4
para:BTO02_27055 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   675 (  5)   160  0.398  256   -> 31
pbi:103056376 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   513   675 (  9)   160  0.388  268   -> 19
pic:PICST_29563 Aldehyde dehydrogenase         K00128   495   675 (  32)   160  0.405  259   -> 10
pstt:CH92_04420 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   483   675 (  23)   160  0.402  261   -> 18
pstu:UIB01_21580 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   675 (  52)   160  0.405  262   -> 15
sasa:106562593 aldehyde dehydrogenase family 1 member A K00129   515   675 (  26)   160  0.425  254   -> 33
spor:SporoP33_01230 succinate-semialdehyde dehydrogenas K00135   472   675 (  11)   160  0.398  259   -> 13
stro:STRMOE7_24350 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   476   675 (  38)   160  0.409  252   -> 24
vhl:BME96_15645 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   675 (  2)   160  0.407  253   -> 16
vir:X953_15930 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   675 (  1)   160  0.407  253   -> 14
asr:WL1483_3009 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   476   674 (  51)   159  0.412  260   -> 10
bby:CY96_16765 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   674 (  46)   159  0.412  255   -> 8
bld:BLi02249 putative aldehyde dehydrogenase DhaS    K00146   498   674 (  29)   159  0.397  257   -> 10
bli:BL00585 aldehyde dehydrogenase           K00146   495   674 (  29)   159  0.397  257   -> 10
bsr:I33_2169 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   674 (  34)   159  0.389  257   -> 10
btc:CT43_CH3498 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   674 (  41)   159  0.412  255   -> 8
btg:BTB_c36300 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   674 (  41)   159  0.412  255   -> 8
bthi:BTK_18820 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   674 (  56)   159  0.412  255   -> 9
bthr:YBT1520_18880 aldehyde dehydrogenase        K00128   494   674 (  45)   159  0.412  255   -> 9
btht:H175_ch3556 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   674 (  41)   159  0.412  255   -> 8
bthu:YBT1518_19495 Aldehyde dehydrogenase        K00128   494   674 (  38)   159  0.412  255   -> 8
bthy:AQ980_12190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   674 (  45)   159  0.412  255   -> 9
btt:HD73_3826 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   674 (  45)   159  0.412  255   -> 9
cmy:102939103 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   674 (  15)   159  0.411  258   -> 15
gfr:102037159 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   674 (  12)   159  0.399  258   -> 15
hta:BVU17_15250 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   674 (  71)   159  0.404  265   -> 5
hvo:HVO_A0512 aldehyde dehydrogenase                483   674 (  67)   159  0.426  258   -> 7
mau:Micau_0804 Aldehyde Dehydrogenase               476   674 (  3)   159  0.421  254   -> 18
mil:ML5_1047 Aldehyde Dehydrogenase                476   674 (  3)   159  0.421  254   -> 18
nge:Natgr_2311 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   504   674 (  95)   159  0.408  272   -> 3
sanh:107692006 aldehyde dehydrogenase family 1 member A K00129   511   674 (  0)   159  0.437  254   -> 28
scw:TU94_20550 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   481   674 (  32)   159  0.407  258   -> 20
sfh:SFHH103_05615 putative aldehyde dehydrogenase    K07248   475   674 (  11)   159  0.402  276   -> 29
sgs:AVL59_25770 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   674 (  15)   159  0.410  273   -> 36
skl:C7J89_02190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   496   674 (  29)   159  0.389  257   -> 10
slc:SL103_31135 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   476   674 (  35)   159  0.405  252   -> 24
soe:110776905 betaine aldehyde dehydrogenase, chloropla K00130   497   674 (  23)   159  0.404  265   -> 23
srx:107742307 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   511   674 (  9)   159  0.437  254   -> 31
stsi:A4E84_28955 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase      511   674 (  15)   159  0.414  263   -> 33
aey:CDG81_10270 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   494   673 (  33)   159  0.395  271   -> 12
ats:109749955 betaine aldehyde dehydrogenase            506   673 (  17)   159  0.409  259   -> 21
crb:17894487 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mito K17761   528   673 (  7)   159  0.417  259   -> 14
ctp:CTRG_01342 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pr K00128   499   673 (  20)   159  0.408  260   -> 13
dbr:Deba_1258 Aldehyde Dehydrogenase                886   673 (  -)   159  0.403  268   -> 1
dpe:Dper_GL26145 GL26145 gene product from transcript G K00128   521   673 (  16)   159  0.395  258   -> 16
eab:ECABU_c29240 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   673 (  14)   159  0.402  261   -> 10
ecc:c3209 Succinate-semialdehyde dehydrogenase (NADP+) K00135   482   673 (  11)   159  0.402  261   -> 11
eci:UTI89_C3016 [NADP+] succinate-semialdehyde dehydrog K00135   482   673 (  11)   159  0.402  261   -> 10
ecm:EcSMS35_2781 succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00135   482   673 (  13)   159  0.402  261   -> 11
ecoi:ECOPMV1_02913 Succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   673 (  11)   159  0.402  261   -> 10
ecp:ECP_2624 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   673 (  11)   159  0.402  261   -> 9
ecq:ECED1_3114 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, K00135   482   673 (  11)   159  0.402  261   -> 11
ecv:APECO1_3859 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, K00135   482   673 (  11)   159  0.402  261   -> 11
ecz:ECS88_2925 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, K00135   482   673 (  11)   159  0.402  261   -> 11
eih:ECOK1_3027 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA K00135   482   673 (  11)   159  0.402  261   -> 10
elc:i14_2940 succinate-semialdehyde dehydrogenase I   K00135   482   673 (  11)   159  0.402  261   -> 10
eld:i02_2940 succinate-semialdehyde dehydrogenase I   K00135   482   673 (  11)   159  0.402  261   -> 10
elf:LF82_0782 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [Nad K00135   482   673 (  10)   159  0.402  261   -> 11
eln:NRG857_13025 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   673 (  10)   159  0.402  261   -> 11
elu:UM146_03285 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   673 (  11)   159  0.402  261   -> 10
goy:GLS_c18290 lactaldehyde dehydrogenase/glycolaldehyd K07248   480   673 ( 125)   159  0.401  277   -> 8
pif:PITG_18012 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pr K00128   494   673 (  1)   159  0.403  258   -> 15
plan:A1s21148_04730 betaine-aldehyde dehydrogenase         475   673 (  28)   159  0.406  256   -> 5
psr:PSTAA_0115 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   482   673 (  46)   159  0.401  262   -> 12
psz:PSTAB_0149 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   482   673 (  45)   159  0.401  262   -> 11
pvt:110072975 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   513   673 (  1)   159  0.384  268   -> 16
rpln:B1209_21850 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   482   673 (  9)   159  0.398  261   -> 17
sng:SNE_A19100 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NA K00135   487   673 ( 206)   159  0.393  270   -> 3
srub:C2R22_24385 carnitine dehydratase         K00128   494   673 (  62)   159  0.410  271   -> 7
tsp:Tsp_07907 retinal dehydrogenase 2               462   673 (  98)   159  0.396  273   -> 6
bacl:BS34A_21420 aldehyde dehydrogenase DhaS      K00128   495   672 (  35)   159  0.389  257   -> 11
bacy:QF06_08780 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   672 (  35)   159  0.389  257   -> 11
bae:BATR1942_08325 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   672 (  30)   159  0.387  256   -> 11
balm:BsLM_2053 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   672 (  35)   159  0.389  257   -> 11
batr:TD68_07525 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   672 (  30)   159  0.387  256   -> 11
bic:LMTR13_33760 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   498   672 (  58)   159  0.381  278   -> 13
bsh:BSU6051_19310 putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   495   672 (  35)   159  0.389  257   -> 11
bsm:BSM4216_2183 Aldehyde dehydrogenase B        K22187   501   672 (  3)   159  0.426  256   -> 8
bsn:BSn5_01000 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   672 (  35)   159  0.389  257   -> 11
bso:BSNT_08494 aldehyde dehydrogenase          K00128   490   672 (  35)   159  0.389  257   -> 10
bsp:U712_10180 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   495   672 (  35)   159  0.389  257   -> 11
bsq:B657_19310 Putative aldehyde dehydrogenase     K00128   502   672 (  35)   159  0.389  257   -> 11
bsu:BSU19310 aldehyde dehydrogenase DhaS        K00128   495   672 (  35)   159  0.389  257   -> 11
bsul:BSUA_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   672 (  35)   159  0.389  257   -> 11
bsut:BSUB_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   672 (  35)   159  0.389  257   -> 11
bsy:I653_09995 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   672 (  35)   159  0.389  257   -> 11
cure:CUREO_1291 aldehyde dehydrogenase               486   672 (  -)   159  0.408  260   -> 1
dgr:Dgri_GH13324 GH13324 gene product from transcript G K00128   521   672 (  1)   159  0.399  258   -> 10
dpx:DAPPUDRAFT_51170 hypothetical protein        K00128   501   672 (  31)   159  0.403  258   -> 15
ery:CP97_14130 succinate-semialdehyde dehdyrogenase   K00135   492   672 (  73)   159  0.388  268   -> 10
eus:EUTSA_v10018394mg hypothetical protein       K17761   527   672 (  24)   159  0.413  259   -> 15
fra:Francci3_3777 aldehyde dehydrogenase        K00130   476   672 (  83)   159  0.407  258   -> 7
gox:GOX1712 Aldehyde dehydrogenase           K07248   480   672 ( 222)   159  0.401  277   -> 6
ini:109190816 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   528   672 (  60)   159  0.421  259   -> 25
krd:A3780_11900 aldehyde dehydrogenase         K07248   479   672 (  32)   159  0.396  275   -> 12
lhu:105671548 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   510   672 (  50)   159  0.379  272   -> 9
mde:101888165 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   526   672 (  0)   159  0.403  258   -> 10
mft:XA26_17470 Betaine aldehyde dehydrogenase           479   672 (  14)   159  0.419  260   -> 30
nal:B005_1735 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   508   672 (  16)   159  0.421  261   -> 14
npr:108789830 retinal dehydrogenase 2 isoform X1    K07249   518   672 (  1)   159  0.387  271   -> 18
pana:BBH88_08185 succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00135   474   672 (  2)   159  0.396  260   -> 11
plu:plu0142 unnamed protein product; Similar to NADP-de K00128   489   672 (  9)   159  0.414  261   -> 11
rss:109444900 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   512   672 (  3)   159  0.401  269   -> 24
sscu:CEP64_04275 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   460   672 (  42)   159  0.386  267   -> 11
sth:STH722 succinate-semialdehyde dehydrogenase     K00135   477   672 ( 136)   159  0.420  264   -> 4
tca:656328 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial    K00128   513   672 (  78)   159  0.386  277   -> 13
tfu:Tfu_0279 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   484   672 (  32)   159  0.432  259   -> 11
tro:trd_1825 aldehyde dehydrogenase aldh              501   672 (  10)   159  0.412  262   -> 4
wic:J056_000206 Aldehyde dehydrogenase         K00128   504   672 (  40)   159  0.425  261   -> 8
azl:AZL_b03600 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   476   671 (  36)   159  0.422  270   -> 19
bgl:bglu_2g05630 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   489   671 (  5)   159  0.407  268   -> 30
bgu:KS03_5351 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   671 (  5)   159  0.407  268   -> 30
cbac:JI75_06690 aldehyde dehydrogenase               494   671 (  -)   159  0.414  263   -> 1
ccro:CMC5_010990 aldehyde dehydrogenase         K00128   485   671 (  2)   159  0.419  258   -> 13
cfo:105251959 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   513   671 (  21)   159  0.386  272   -> 8
cgd:CR3_4330 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         500   671 (  1)   159  0.410  256   -> 22
cui:AFK65_10640 aldehyde dehydrogenase         K07248   479   671 (  32)   159  0.387  274   -> 10
cyn:Cyan7425_2741 Aldehyde Dehydrogenase        K00130   492   671 (  50)   159  0.407  258   -> 4
dpa:109543090 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   519   671 (  54)   159  0.409  257   -> 15
ecg:E2348C_1553 aldehyde dehydrogenase A, NAD-linked  K07248   479   671 (  2)   159  0.380  274   -> 11
enr:H650_02505 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   474   671 (  3)   159  0.398  264   -> 11
fmr:Fuma_04383 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   493   671 (  89)   159  0.391  258   -> 7
fne:FSDG_01109 hypothetical protein                491   671 ( 441)   159  0.422  263   -> 2
fnt:HMPREF0405_01251 hypothetical protein             491   671 (  -)   159  0.418  263   -> 1
fus:HMPREF0409_00162 hypothetical protein             491   671 ( 440)   159  0.422  263   -> 2
goh:B932_0318 aldehyde dehydrogenase          K07248   480   671 (  6)   159  0.390  267   -> 9
hae:halTADL_2368 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   508   671 (  82)   159  0.396  273   -> 5
ksa:C813_03135 1-pyrroline dehydrogenase        K00137   474   671 (  8)   159  0.398  264   -> 11
lak:106156733 retinal dehydrogenase 1-like       K00128   494   671 (  37)   159  0.392  273   -> 23
lmoi:VV02_10170 betaine-aldehyde dehydrogenase           485   671 (  42)   159  0.411  253   -> 15
mste:MSTE_00869 aldehyde dehydrogenase               480   671 (  5)   159  0.420  262   -> 19
nsr:NS506_03772 Succinylglutamate-semialdehyde dehydrog      492   671 (  22)   159  0.430  263   -> 24
rbm:TEF_15495 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NAD K00135   475   671 (  5)   159  0.410  266   -> 7
shw:Sputw3181_3065 succinate semialdehyde dehydrogenase K00135   482   671 (  98)   159  0.388  263   -> 10
slz:B5P37_04130 aldehyde dehydrogenase         K00128   496   671 (  24)   159  0.395  281   -> 7
sma:SAVERM_7159 putative succinate-semialdehyde dehydro K00135   482   671 (  12)   159  0.402  271   -> 25
spc:Sputcn32_1099 succinate semialdehyde dehydrogenase K00135   482   671 (  98)   159  0.388  263   -> 10
tms:TREMEDRAFT_34131 hypothetical protein        K00128   507   671 (  50)   159  0.386  259   -> 9
abam:B1s21122_04485 betaine-aldehyde dehydrogenase         475   670 (  13)   159  0.406  256   -> 8
aof:109835690 LOW QUALITY PROTEIN: betaine aldehyde deh      504   670 (  1)   159  0.401  262   -> 25
aun:AWM73_04225 aldehyde dehydrogenase               493   670 ( 145)   159  0.415  272   -> 2
bths:CNY62_07195 succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00135   491   670 (  34)   159  0.409  264   -> 4
cdn:BN940_17516 Aldehyde dehydrogenase         K00146   497   670 (  42)   159  0.412  257   -> 23
cwe:CO701_04175 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   670 (  13)   159  0.402  261   -> 11
flm:MY04_1482 Aldehyde dehydrogenase          K00128   482   670 (  22)   159  0.394  264   -> 12
kab:B7C62_02070 aldehyde dehydrogenase               464   670 (  16)   159  0.417  254   -> 21
mhad:B586_10995 phenylacetaldehyde dehydrogenase          481   670 ( 101)   159  0.416  257   -> 9
mmed:Mame_00824 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehydr K00128   478   670 (  61)   159  0.434  258   -> 19
msq:BKP64_14690 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   475   670 (  1)   159  0.410  256   -> 18
nhi:B1s21160_04365 betaine-aldehyde dehydrogenase         475   670 (  17)   159  0.412  257   -> 9
noe:CLI64_13470 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   489   670 (  15)   159  0.419  258   -> 7
pda:103713049 betaine aldehyde dehydrogenase 2-like   K00130   503   670 (  33)   159  0.409  259   -> 17
pfz:AV641_22250 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   480   670 (  3)   159  0.410  261   -> 17
phl:KKY_2742 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NADP K00135   491   670 (  76)   159  0.413  264   -> 15
ppsy:AOC04_19655 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   480   670 (  48)   159  0.410  261   -> 16
sbc:SbBS512_E1635 aldehyde dehydrogenase A       K07248   479   670 (  92)   159  0.380  274   -> 9
sus:Acid_6729 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   469   670 (  53)   159  0.403  263   -> 11
tbc:A0O31_02243 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K00128   492   670 (  86)   159  0.423  260   -> 8
actn:L083_7506 aldehyde dehydrogenase          K00128   472   669 (  48)   158  0.397  252   -> 16
ath:AT1G79440 aldehyde dehydrogenase 5F1        K17761   528   669 (  14)   158  0.413  259   -> 14
bss:BSUW23_10320 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   669 (  36)   158  0.389  257   -> 11
bsx:C663_1983 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   490   669 (  32)   158  0.389  257   -> 11
cdu:CD36_17740 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pr K00128   499   669 (  60)   158  0.396  260   -> 9
cmk:103187716 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   669 (  13)   158  0.407  258   -> 15
cre:CHLREDRAFT_135609 aldehyde dehydrogenase      K00128   536   669 (  51)   158  0.401  257   -> 9
der:Dere_GG25345 uncharacterized protein        K00128   520   669 (  49)   158  0.384  268   -> 10
dji:CH75_09650 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   493   669 ( 128)   158  0.391  261   -> 7
eca:ECA1542 putative aldehyde dehydrogenase       K00137   474   669 (  14)   158  0.402  264   -> 9
fil:BN1229_v1_2607 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   481   669 ( 140)   158  0.405  262   -> 4
fiy:BN1229_v1_3310 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   481   669 ( 140)   158  0.405  262   -> 4
hyb:Q5W_03780 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   484   669 (  18)   158  0.429  261   -> 14
lcm:102366661 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   511   669 (  19)   158  0.399  258   -> 17
ptt:VY86_14745 aldehyde dehydrogenase               494   669 (  1)   158  0.391  271   -> 10
rhi:NGR_b14320 aldehyde dehydrogenase          K07248   475   669 (  25)   158  0.406  276   -> 32
scx:AS200_19180 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   669 (  4)   158  0.395  256   -> 28
sdv:BN159_2760 Gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       508   669 (  2)   158  0.408  260   -> 25
sind:105175117 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mi K17761   532   669 (  32)   158  0.419  260   -> 17
sje:AAV35_002775 betaine-aldehyde dehydrogenase          488   669 (  55)   158  0.386  267   -> 10
tes:BW730_03885 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   482   669 ( 116)   158  0.405  264   -> 5
bbm:BN115_1708 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NA K00135   489   668 (  6)   158  0.391  274   -> 25
bbx:BBS798_1707 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   489   668 (  6)   158  0.391  274   -> 26
bgo:BM43_4365 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   668 (  3)   158  0.406  266   -> 39
bgp:BGL_2c07450 betaine aldehyde dehydrogenase BetB   K00130   489   668 (  40)   158  0.410  266   -> 27
blh:BaLi_c23350 putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   498   668 (  34)   158  0.393  257   -> 10
bpc:BPTD_1946 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   489   668 (  72)   158  0.392  273   -> 15
bpe:BP1976 succinate-semialdehyde dehydrogenase     K00135   489   668 (  72)   158  0.392  273   -> 15
bper:BN118_0985 succinate-semialdehyde dehydrogenase [N K00135   489   668 (  72)   158  0.392  273   -> 16
bpet:B1917_1749 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   489   668 (  72)   158  0.392  273   -> 14
bpeu:Q425_15320 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   489   668 (  72)   158  0.392  273   -> 15
cal:CAALFM_C202970CA aldehyde dehydrogenase (NAD(P)(+)) K00128   499   668 (  28)   158  0.392  260   -> 10
cama:F384_14495 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   668 (  20)   158  0.398  261   -> 12
cfd:CFNIH1_00305 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   668 (  16)   158  0.398  261   -> 13
cmos:111451231 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mi K17761   460   668 (  17)   158  0.412  260   -> 20
cpep:111796065 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mi K17761   549   668 (  17)   158  0.412  260   -> 23
dme:Dmel_CG3752 aldehyde dehydrogenase, isoform B    K00128   520   668 (  42)   158  0.395  258   -> 10
drt:Dret_0129 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   494   668 (  33)   158  0.385  262   -> 3
dse:Dsec_GM17439 Dsec\GM17439-PA            K00128   520   668 (  40)   158  0.395  258   -> 10
dsi:Dsimw501_GD23600 GD23600 gene product from transcri K00128   520   668 (  43)   158  0.395  258   -> 10
dzi:111276100 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   517   668 (  13)   158  0.417  259   -> 35
hag:BB497_11480 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   668 (  3)   158  0.423  267   -> 17
hak:KO116_00656 succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   483   668 (  11)   158  0.404  260   -> 28
hat:RC74_17480 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   474   668 (  45)   158  0.391  266   -> 16
hhu:AR456_12745 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   503   668 (  32)   158  0.432  264   -> 20
jcu:105641372 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   531   668 (  14)   158  0.417  259   -> 17
mbn:Mboo_1307 Betaine-aldehyde dehydrogenase            476   668 (  -)   158  0.399  276   -> 1
mtp:Mthe_0395 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00130   475   668 (  -)   158  0.426  263   -> 1
myi:110453102 retinal dehydrogenase 2-like       K07249   497   668 (  0)   158  0.412  257   -> 16
pfc:PflA506_0191 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   480   668 (  53)   158  0.402  261   -> 19
smo:SELMODRAFT_230009 hypothetical protein       K17761   499   668 (  10)   158  0.417  264   -> 59
taz:TREAZ_1835 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot      493   668 ( 186)   158  0.405  269   -> 3
vil:CFK37_02305 aldehyde dehydrogenase         K22187   499   668 (  6)   158  0.417  264   -> 17
acad:UA74_14380 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        497   667 (  23)   158  0.418  261   -> 13
acti:UA75_14970 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        497   667 (  27)   158  0.418  261   -> 13
bbh:BN112_1709 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   489   667 (  5)   158  0.391  274   -> 26
bbr:BB1806 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NADP+] K00135   489   667 (  5)   158  0.391  274   -> 26
bgd:bgla_2g07160 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   489   667 (  22)   158  0.406  266   -> 42
bpa:BPP2356 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NADP+ K00135   489   667 (  21)   158  0.385  273   -> 22
bpar:BN117_1509 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   489   667 (  21)   158  0.385  273   -> 20
cart:PA27867_0537 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   493   667 (  55)   158  0.403  268   -> 9
cez:CBP52_11825 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   488   667 (  47)   158  0.411  265   -> 5
cif:AL515_17930 NADP-dependent succinate-semialdehyde d K00135   482   667 (  14)   158  0.398  261   -> 12
csa:Csal_3191 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   483   667 (  1)   158  0.378  262   -> 21
csz:CSSP291_08300 aldehyde dehydrogenase A       K07248   479   667 (  31)   158  0.383  274   -> 11
hmg:100205406 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   488   667 (  32)   158  0.399  258   -> 15
kfv:AS188_05910 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   509   667 (  22)   158  0.391  271   -> 17
laca:LAC1533_0349 Aldehyde dehydrogenase A       K07248   365   667 ( 233)   158  0.369  274   -> 3
lha:LHA_0256 Betaine aldehyde dehydrogenase            488   667 ( 165)   158  0.403  258   -> 8
maur:BOH66_04520 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   485   667 (  23)   158  0.392  268   -> 13
mpal:BO218_06780 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   488   667 (  85)   158  0.407  268   -> 8
myl:C3E77_01810 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       475   667 (  7)   158  0.395  261   -> 7
nop:Nos7524_1322 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   489   667 (  6)   158  0.419  258   -> 6
pfq:QQ39_00545 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   485   667 (  13)   158  0.412  262   -> 8
pgr:PGTG_15008 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   500   667 (  10)   158  0.381  265   -> 9
psin:CAK95_03295 hypothetical protein               490   667 (  10)   158  0.402  259   -> 17
pxl:BS614_02710 aldehyde dehydrogenase               496   667 (  57)   158  0.395  276   -> 8
rcu:8279668 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mitoc K17761   604   667 (  13)   158  0.421  259   -> 20
sct:SCAT_3804 putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   484   667 (  12)   158  0.413  254   -> 21
scy:SCATT_37930 aldehyde dehydrogenase         K00128   484   667 (  12)   158  0.413  254   -> 21
shp:Sput200_1104 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyd K00135   482   667 (  95)   158  0.384  263   -> 10
sno:Snov_0502 Aminobutyraldehyde dehydrogenase     K00137   479   667 (  40)   158  0.404  260   -> 18
tcc:18594997 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mito K17761   517   667 (  12)   158  0.417  259   -> 18
tpx:Turpa_0510 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   513   667 ( 106)   158  0.388  258   -> 5
xla:108712817 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   512   667 (  6)   158  0.390  269   -> 26
abac:LuPra_04735 Aldehyde dehydrogenase, thermostable  K22187   497   666 (  87)   158  0.401  262   -> 5
afs:AFR_39505 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   475   666 (  27)   158  0.402  256   -> 20
amd:AMED_7558 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   471   666 (  4)   158  0.398  261   -> 30
amm:AMES_7446 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   471   666 (  4)   158  0.398  261   -> 30
amn:RAM_38835 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   471   666 (  4)   158  0.398  261   -> 30
amz:B737_7446 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   471   666 (  4)   158  0.398  261   -> 30
apk:APA386B_1069 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   495   666 (  2)   158  0.395  258   -> 12
brh:RBRH_02259 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NA K00135   490   666 ( 112)   158  0.392  263   -> 7
cfl:Cfla_1495 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   480   666 (  30)   158  0.405  264   -> 5
cyc:PCC7424_3759 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   490   666 (  59)   158  0.411  258   -> 5
dpi:BN4_10270 Betaine aldehyde dehydrogenase            491   666 ( 158)   158  0.380  274   -> 3
dru:Desru_3510 Aldehyde Dehydrogenase               491   666 ( 131)   158  0.392  273   -> 3
dya:Dyak_GE18837 uncharacterized protein        K00128   520   666 (  38)   158  0.395  258   -> 11
egu:105039123 betaine aldehyde dehydrogenase 2     K00130   503   666 (  28)   158  0.405  259   -> 20
ica:Intca_1221 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          491   666 (  34)   158  0.405  252   -> 14
jan:Jann_3789 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)            515   666 (  54)   158  0.430  265   -> 18
kor:AWR26_12195 aldehyde dehydrogenase         K07248   479   666 (  26)   158  0.393  275   -> 11
lagg:B0E33_05500 aldehyde dehydrogenase              495   666 (  4)   158  0.424  255   -> 24
lap:ACP90_22070 aldehyde dehydrogenase               495   666 (  3)   158  0.420  255   -> 22
paeb:NCGM1900_3818 aldehyde dehydrogenase        K00130   492   666 (  12)   158  0.386  272   -> 21
pato:GZ59_15800 putative aldehyde dehydrogenase     K00137   474   666 (  11)   158  0.402  264   -> 9
patr:EV46_07800 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   474   666 (  11)   158  0.402  264   -> 9
plab:C6361_12590 betaine-aldehyde dehydrogenase          476   666 (  31)   158  0.409  252   -> 16
plat:C6W10_09700 betaine-aldehyde dehydrogenase          476   666 (  28)   158  0.409  252   -> 16
pnc:NCGM2_3708 aldehyde dehydrogenase          K00130   492   666 (  12)   158  0.386  272   -> 23
rey:O5Y_08730 aldehyde dehydrogenase                499   666 (  7)   158  0.416  257   -> 23
rqi:C1M55_09205 betaine-aldehyde dehydrogenase           499   666 (  30)   158  0.416  257   -> 26
sgv:B1H19_25715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   476   666 (  17)   158  0.409  254   -> 25
spri:SPRI_3478 benzaldehyde dehydrogenase        K00141   470   666 (  22)   158  0.419  265   -> 24
syb:TZ53_19615 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   491   666 (  7)   158  0.402  261   -> 18
vpi:BW732_09025 aldehyde dehydrogenase               492   666 ( 185)   158  0.405  262   -> 3
xbo:XBJ1_3649 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      493   666 (  20)   158  0.399  258   -> 10
ais:BUW96_10285 betaine-aldehyde dehydrogenase           486   665 (  3)   157  0.424  262   -> 21
ana:alr3771 aldehyde dehydrogenase           K22187   498   665 ( 190)   157  0.408  262   -> 5
apf:APA03_22090 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   665 (  1)   157  0.395  256   -> 14
apg:APA12_22090 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   665 (  1)   157  0.395  256   -> 14
apq:APA22_22090 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   665 (  1)   157  0.395  256   -> 14
apt:APA01_22090 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   665 (  1)   157  0.395  256   -> 14
apu:APA07_22090 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   665 (  1)   157  0.395  256   -> 14
apw:APA42C_22090 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   665 (  1)   157  0.395  256   -> 13
apx:APA26_22090 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   665 (  1)   157  0.395  256   -> 14
apz:APA32_22090 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   665 (  1)   157  0.395  256   -> 14
bjs:MY9_2113 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00128   495   665 (  34)   157  0.385  257   -> 11
bst:GYO_2333 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   665 (  33)   157  0.385  257   -> 9
dsu:Dsui_0105 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         476   665 (  17)   157  0.438  265   -> 4
hhd:HBHAL_2382 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semial K00151   507   665 (  7)   157  0.413  259   -> 15
labr:CHH27_26505 aldehyde dehydrogenase              495   665 (  12)   157  0.416  255   -> 19
maj:MAA_08515 succinate semialdehyde dehydrogenase         458   665 (  7)   157  0.386  272   -> 23
mix:AB663_000110 aldehyde dehydrogenase         K00135   488   665 (  2)   157  0.419  270   -> 11
mmar:MODMU_4802 aldehyde dehydrogenase               480   665 (  17)   157  0.395  256   -> 12
mrb:Mrub_0152 Aminobutyraldehyde dehydrogenase     K00137   480   665 (  19)   157  0.407  258   -> 10
mre:K649_00370 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   470   665 (  19)   157  0.407  258   -> 10
palc:A0T30_02725 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   483   665 (  50)   157  0.402  261   -> 12
pbm:CL52_00825 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   482   665 (  37)   157  0.391  261   -> 12
pci:PCH70_49450 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   485   665 (  9)   157  0.406  261   -> 20
pcv:BCS7_07120 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   474   665 (  18)   157  0.405  264   -> 7
pfw:PF1751_v1c01750 succinate-semialdehyde dehydrogenas K00135   480   665 (  7)   157  0.406  261   -> 24
pir:VN12_11985 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   491   665 (  81)   157  0.388  258   -> 6
pol:Bpro_5115 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   489   665 (  48)   157  0.396  260   -> 24
pret:103462270 aldehyde dehydrogenase family 1 member A K00129   511   665 (  34)   157  0.417  254   -> 18
salc:C2138_02730 betaine-aldehyde dehydrogenase          484   665 (  21)   157  0.397  267   -> 12
spl:Spea_0951 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   665 (  57)   157  0.392  263   -> 10
ara:Arad_0136 succinate-semialdehyde dehydrogenase prot K00135   493   664 (  31)   157  0.390  267   -> 24
cbra:A6J81_22940 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   482   664 (  15)   157  0.395  261   -> 13
cmai:BFX80_13970 betaine-aldehyde dehydrogenase          493   664 (  2)   157  0.404  265   -> 21
cmo:103493941 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop K00130   503   664 (  18)   157  0.405  262   -> 15
hali:BV210_11150 aldehyde dehydrogenase         K00128   515   664 (  95)   157  0.401  262   -> 6
lal:AT746_00800 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   486   664 (  19)   157  0.385  260   -> 12
myd:102755098 aldehyde dehydrogenase 1 family member A2 K07249   422   664 (  24)   157  0.407  258   -> 18
nfl:COO91_02963 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   664 ( 190)   157  0.411  258   -> 6
nle:100604565 aldehyde dehydrogenase 1 family member A2 K07249   518   664 (  24)   157  0.403  258   -> 18
pazo:AYR47_08050 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   480   664 (  1)   157  0.406  261   -> 29
pff:PFLUOLIPICF707310 succinate-semialdehyde dehdyrogen K00135   480   664 (  6)   157  0.406  261   -> 25
pkt:AT984_00685 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   482   664 (  33)   157  0.392  260   -> 10
rhp:LPB142_07430 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   474   664 (  17)   157  0.404  260   -> 15
rpha:AMC79_PD00734 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogena K00137   479   664 (  24)   157  0.417  259   -> 25
seep:I137_14970 aldehyde dehydrogenase         K00146   494   664 ( 119)   157  0.420  257   -> 6
sly:100147726 succinic semialdehyde dehydrogenase    K17761   522   664 (  26)   157  0.417  259   -> 17
sob:CSE16_01710 aldehyde dehydrogenase         K22187   493   664 (  30)   157  0.405  262   -> 10
spop:SporoP37_11420 aldehyde dehydrogenase       K22187   491   664 (  0)   157  0.405  262   -> 10
aci:ACIAD1577 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   487   663 (  72)   157  0.407  258   -> 17
cro:ROD_16231 aldehyde dehydrogenase A         K07248   479   663 (  32)   157  0.383  274   -> 13
cti:RALTA_B1831 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   488   663 (  9)   157  0.424  257   -> 25
cya:CYA_0364 aldehyde dehydrogenase family protein   K00130   480   663 ( 562)   157  0.409  259   -> 2
eclo:ENC_11350 lactaldehyde dehydrogenase        K07248   471   663 (  32)   157  0.376  274   -> 9
ges:VT84_32325 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   495   663 (  27)   157  0.403  258   -> 8
gqu:AWC35_02220 aldehyde dehydrogenase         K07248   480   663 (  28)   157  0.391  274   -> 23
hhh:CLM76_16080 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   663 (  15)   157  0.419  267   -> 18
ncy:NOCYR_4767 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, K00135   484   663 (  3)   157  0.387  266   -> 20
pcc:PCC21_014330 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   474   663 (  12)   157  0.405  264   -> 9
plk:CIK06_25030 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   663 (  33)   157  0.409  252   -> 11
rht:NT26_0754 Betaine aldehyde dehydrogenase            487   663 (  27)   157  0.395  258   -> 24
rle:RL0101 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NADP+] K00135   493   663 (  34)   157  0.390  267   -> 28
salb:XNR_1185 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   481   663 (  5)   157  0.395  258   -> 17
sbac:BVH56_00400 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   663 (  97)   157  0.387  271   -> 5
woc:BA177_15420 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   490   663 (  13)   157  0.398  256   -> 13
xbv:XBW1_3954 putative aldehyde dehydrogenase AldA         493   663 (  24)   157  0.399  258   -> 11
ahg:AHOG_13525 Aldehyde dehydrogenase PuuC             494   662 (  16)   157  0.412  262   -> 13
aur:HMPREF9243_1132 aldehyde dehydrogenase (NAD) family      493   662 ( 137)   157  0.412  272   -> 2
bav:BAV2549 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NADP+ K00135   485   662 (  56)   157  0.390  269   -> 12
bcv:Bcav_0735 Aldehyde Dehydrogenase          K00135   490   662 (  3)   157  0.405  269   -> 10
bfx:BC359_13045 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   498   662 (  44)   157  0.405  257   -> 8
ddc:Dd586_2606 1-pyrroline dehydrogenase        K00137   478   662 (  60)   157  0.405  264   -> 9
hai:109390699 aldehyde dehydrogenase 1 family member A2 K07249   518   662 (  2)   157  0.403  258   -> 18
hbr:110660672 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   530   662 (  7)   157  0.421  259   -> 27
kco:BWI95_16820 aldehyde dehydrogenase         K07248   479   662 (  20)   157  0.393  275   -> 9
kge:TQ33_1098 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   477   662 (  84)   157  0.390  267   -> 6
lxy:O159_07860 aldehyde dehydrogenase               498   662 (  19)   157  0.405  252   -> 8
maga:Mag101_06045 aldehyde dehydrogenase        K07248   484   662 (  42)   157  0.394  277   -> 19
mhi:Mhar_1347 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   485   662 (  -)   157  0.403  273   -> 1
moc:BB934_42060 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   484   662 (  54)   157  0.403  263   -> 22
mus:103998054 betaine aldehyde dehydrogenase 2-like   K00130   505   662 (  33)   157  0.419  253   -> 19
pay:PAU_01081 aldehyde dehydrogenase b (lactaldehyde de      494   662 (  11)   157  0.393  270   -> 9
riv:Riv7116_5722 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   489   662 ( 154)   157  0.407  258   -> 6
slau:SLA_1145 phenylacetaldehyde dehydrogenase           473   662 (  15)   157  0.434  256   -> 19
vpd:VAPA_1c22520 succinate-semialdehyde dehydrogenase N K00135   485   662 (  29)   157  0.394  259   -> 28
apm:HIMB5_00009680 aldehyde dehydrogenase family protei K00128   477   661 (  93)   157  0.406  261   -> 5
asd:AS9A_2470 Aldehyde dehydrogenase (Acceptor)     K00130   496   661 (  23)   157  0.415  258   -> 24
att:AMQ28_12770 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   483   661 (  88)   157  0.389  270   -> 6
azc:AZC_1184 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   700   661 (  48)   157  0.405  259   -> 14
buk:MYA_3053 Betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   489   661 (  3)   157  0.398  269   -> 29
cls:CXIVA_06100 hypothetical protein                506   661 (  56)   157  0.425  261   -> 2
cmj:AFK66_008940 aldehyde dehydrogenase         K07248   479   661 (  25)   157  0.380  274   -> 10
csi:P262_02704 aldA protein               K07248   471   661 (  25)   157  0.380  274   -> 10
csk:ES15_1885 aldehyde dehydrogenase A         K07248   479   661 (  26)   157  0.383  274   -> 11
csv:101213657 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop K00130   503   661 (  21)   157  0.401  262   -> 15
dct:110095088 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop K00130   503   661 (  18)   157  0.414  251   -> 17
ddt:AAY81_08105 aldehyde dehydrogenase         K07248   477   661 (  -)   157  0.389  275   -> 1
edl:AAZ33_06685 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   490   661 (  19)   157  0.397  262   -> 5
ete:ETEE_3257 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semiald K00135   490   661 (  19)   157  0.397  262   -> 6
gbr:Gbro_3822 Aldehyde Dehydrogenase                498   661 (  12)   157  0.416  257   -> 17
lco:104929720 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   661 (  12)   157  0.421  254   -> 20
mca:MCA1756 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NADP+ K00135   491   661 (  -)   157  0.409  259   -> 1
mjd:JDM601_4240 aldehyde dehydrogenase         K00146   480   661 (  12)   157  0.428  257   -> 25
pec:W5S_1731 Gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase   K00137   474   661 (  5)   157  0.402  264   -> 7
pmib:BB2000_2185 aldehyde dehydrogenase              475   661 (  68)   157  0.402  271   -> 5
pmr:PMI2113 aldehyde dehydrogenase                 493   661 (  68)   157  0.402  271   -> 5
ppar:A8F97_09735 1-pyrroline dehydrogenase       K00137   474   661 (  5)   157  0.402  264   -> 7
psb:Psyr_3402 aldehyde dehydrogenase          K00128   486   661 (  5)   157  0.396  268   -> 20
ptv:AA957_08050 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   474   661 (  9)   157  0.399  258   -> 31
pvl:AOB99_12375 aldehyde dehydrogenase               493   661 (  68)   157  0.402  271   -> 5
rlg:Rleg_4355 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   493   661 (  28)   157  0.390  267   -> 24
rpa:RPA2324 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   483   661 (  65)   157  0.398  264   -> 10
rpc:RPC_3493 succinate semialdehyde dehydrogenase    K00135   483   661 (  57)   157  0.394  264   -> 12
rpt:Rpal_2568 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   486   661 (  54)   157  0.398  264   -> 10
sbo:SBO_1672 aldehyde dehydrogenase, NAD-linked     K07248   427   661 (  78)   157  0.376  274   -> 9
sbp:Sbal223_3036 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   661 (  3)   157  0.385  260   -> 10
sew:SeSA_A3305 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   494   661 (  25)   157  0.420  257   -> 12
sphb:EP837_00049 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00128   491   661 (  35)   157  0.395  261   -> 13
acta:C1701_14210 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   479   660 (  88)   156  0.387  256   -> 14
agm:DCE93_01890 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   489   660 (  1)   156  0.399  268   -> 13
bvc:CEP68_04985 aldehyde dehydrogenase         K00128   491   660 (  83)   156  0.418  256   -> 8
ccv:CCV52592_1278 aldehyde dehydrogenase B             492   660 (  -)   156  0.395  271   -> 1
cfar:CI104_19495 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   482   660 (  4)   156  0.387  261   -> 12
cmar:IMCC12053_328 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   486   660 (  45)   156  0.382  259   -> 7
csg:Cylst_5773 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   489   660 ( 161)   156  0.422  258   -> 6
gea:GARCT_00422 Aldehyde dehydrogenase, thermostable  K22187   493   660 (  40)   156  0.405  262   -> 6
mio:AOA12_05020 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   493   660 (  5)   156  0.426  263   -> 29
nab:B1sIIB91_04140 betaine-aldehyde dehydrogenase         475   660 (  22)   156  0.406  256   -> 6
oeu:111372213 betaine aldehyde dehydrogenase, chloropla      503   660 (  6)   156  0.404  265   -> 24
opf:CBP31_06880 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   482   660 (  74)   156  0.381  270   -> 6
pae:PA4073 aldehyde dehydrogenase            K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 22
paec:M802_4201 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 21
paeg:AI22_29150 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 23
paei:N296_4203 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 22
pael:T223_04415 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   660 (  26)   156  0.409  257   -> 22
paem:U769_04475 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 22
paeo:M801_4069 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 21
paes:SCV20265_0899 Phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 22
paeu:BN889_04522 putative aldehyde dehydrogenase    K00146   396   660 (  38)   156  0.409  257   -> 23
paev:N297_4203 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 22
paf:PAM18_0867 putative aldehyde dehydrogenase     K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 21
pag:PLES_09031 probable aldehyde dehydrogenase     K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 22
pao:Pat9b_5803 succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   484   660 (  45)   156  0.383  266   -> 17
pau:PA14_11190 putative aldehyde dehydrogenase     K00146   495   660 (  17)   156  0.409  257   -> 22
pavl:BKM03_01395 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   485   660 (  1)   156  0.402  261   -> 20
pdk:PADK2_03960 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 20
pfr:PFREUD_19300 Lactaldehyde dehydrogenase            498   660 (  47)   156  0.397  272   -> 5
pfre:RM25_1838 Putative aldehyde dehydrogenase AldA        498   660 (  43)   156  0.397  272   -> 5
pkr:AYO71_03755 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   480   660 (  4)   156  0.398  261   -> 20
prp:M062_21485 aldehyde dehydrogenase          K00146   495   660 (  18)   156  0.409  257   -> 21
sbl:Sbal_1324 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   660 (  3)   156  0.385  260   -> 10
sbs:Sbal117_1428 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   660 (  3)   156  0.385  260   -> 10
sot:102597977 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   522   660 (  28)   156  0.413  259   -> 15
spar:SPRG_08538 hypothetical protein          K00128   504   660 (  77)   156  0.395  258   -> 13
aly:ARALYDRAFT_895359 ALDH10A8             K00130   501   659 (  7)   156  0.393  262   -> 19
ami:Amir_2078 aldehyde dehydrogenase                452   659 (  1)   156  0.398  256   -> 16
api:100169093 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   515   659 (  5)   156  0.395  256   -> 16
cdq:BOQ54_16925 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   487   659 (  21)   156  0.423  260   -> 14
cpap:110816839 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chloro      503   659 (  46)   156  0.390  259   -> 17
csj:CSK29544_02961 aldehyde dehydrogenase A       K07248   479   659 (  22)   156  0.383  274   -> 11
edw:QY76_13770 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   490   659 (  99)   156  0.397  262   -> 4
epa:110232957 retinal dehydrogenase 1-like       K07249   495   659 (  3)   156  0.385  273   -> 19
esa:ESA_01703 hypothetical protein           K07248   486   659 (  15)   156  0.380  274   -> 10
fcd:110848255 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   519   659 (  17)   156  0.381  257   -> 16
gsb:GSUB_01250 betaine-aldehyde dehydrogenase           491   659 ( 153)   156  0.378  262   -> 3
halh:HTSR_0222 aldehyde dehydrogenase          K00128   504   659 ( 120)   156  0.390  269   -> 2
hhsr:HSR6_0209 aldehyde dehydrogenase          K00128   504   659 ( 117)   156  0.390  269   -> 3
hsi:BOX17_12700 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   481   659 (  13)   156  0.408  260   -> 17
ksk:KSE_30090 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   498   659 (  36)   156  0.389  252   -> 18
mcg:GL4_2480 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NADP K00135   486   659 (  91)   156  0.414  263   -> 3
mgg:MPLG2_1625 medium chain aldehyde dehydrogenase         481   659 (  8)   156  0.411  258   -> 6
ndk:I601_0325 Geranial dehydrogenase                497   659 (  33)   156  0.413  264   -> 16
ngg:RG540_CH26970 Putative aldehyde dehydrogenase DhaS       512   659 (  29)   156  0.402  271   -> 18
npu:Npun_F1205 aldehyde dehydrogenase          K22187   498   659 ( 206)   156  0.412  262   -> 5
paby:Ga0080574_TMP321 aldehyde dehydrogenase (NAD+)   K00128   496   659 (  28)   156  0.408  260   -> 23
ppoa:BJK05_02305 1-pyrroline dehydrogenase       K00137   474   659 (  13)   156  0.402  264   -> 9
psg:G655_04315 putative aldehyde dehydrogenase     K00146   495   659 (  17)   156  0.415  258   -> 22
pws:A7983_22460 1-pyrroline dehydrogenase        K00137   474   659 (  10)   156  0.402  264   -> 6
rge:RGE_26320 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d      498   659 (  38)   156  0.396  273   -> 7
rir:BN877_p0595 succinate semialdehyde dehydrogenase  K00135   492   659 (  24)   156  0.400  265   -> 21
scap:AYP1020_1673 Lactaldehyde dehydrogenase      K07248   475   659 (  18)   156  0.370  273   -> 6
soc:105197432 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   510   659 (  22)   156  0.375  272   -> 10
son:SO_1275 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde deh K00135   482   659 ( 100)   156  0.380  263   -> 7
tsn:W908_03670 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   476   659 (  40)   156  0.388  260   -> 11
vrm:44547418_01474 Putative aldehyde dehydrogenase AldA      494   659 (  -)   156  0.413  269   -> 1
zju:107405416 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop K00130   503   659 (  0)   156  0.400  255   -> 24
apre:CNX65_10620 aldehyde dehydrogenase              452   658 (  4)   156  0.398  256   -> 15
asu:Asuc_1065 aldehyde dehydrogenase                494   658 (  -)   156  0.419  270   -> 1
brx:BH708_10260 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   489   658 (  23)   156  0.396  268   -> 10
bsb:Bresu_2132 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   501   658 (  34)   156  0.408  260   -> 13
bve:AK36_5088 aldehyde dehydrogenase family protein        486   658 (  5)   156  0.442  258   -> 29
bvi:Bcep1808_5597 aldehyde dehydrogenase              481   658 (  4)   156  0.442  258   -> 33
ccon:AFK62_10160 aldehyde dehydrogenase         K07248   479   658 (  12)   156  0.376  274   -> 10
cel:CELE_F36H1.6 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenas K00289   908   658 (  41)   156  0.386  259   -> 12
chel:AL346_05180 carnitine dehydratase         K00128   492   658 (  11)   156  0.412  274   -> 20
chro:CXB49_01710 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   486   658 (  60)   156  0.410  266   -> 9
gal:A0U94_02645 aldehyde dehydrogenase         K07248   480   658 (  40)   156  0.400  270   -> 6
gvi:glr3848 aldehyde dehydrogenase           K22187   498   658 (  59)   156  0.398  266   -> 4
ipu:108271441 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   510   658 (  16)   156  0.408  265   -> 17
jeo:JMA_06260 succinate-semialdehyde dehdyrogenase   K00135   474   658 (  86)   156  0.405  259   -> 5
mln:A9174_00715 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   475   658 (  24)   156  0.392  260   -> 30
nvi:100120559 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   511   658 (  50)   156  0.376  271   -> 10
oih:OB0861 aldehyde dehydrogenase            K22187   497   658 (  10)   156  0.391  261   -> 15
pfo:Pfl01_1044 putative betaine aldehyde dehydrogenase K00137   474   658 (  10)   156  0.391  258   -> 25
pfv:Psefu_0219 succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   482   658 (  35)   156  0.395  261   -> 27
rbt:NOVO_01840 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NA K00135   487   658 ( 328)   156  0.375  264   -> 2
spun:BFF78_40610 betaine-aldehyde dehydrogenase          489   658 (  2)   156  0.399  273   -> 24
stax:MC45_16650 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   490   658 ( 132)   156  0.410  261   -> 7
ato:CIW82_05155 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehydr K00146   497   657 (  1)   156  0.421  261   -> 14
bter:100648346 retinal dehydrogenase 1         K00128   494   657 (  13)   156  0.402  264   -> 8
cmax:111483779 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mi K17761   543   657 (  3)   156  0.412  260   -> 20
coa:DR71_945 aldehyde dehydrogenase family protein         522   657 (  82)   156  0.385  278   -> 4
csl:COCSUDRAFT_54894 aldehyde dehydrogenase       K00128   565   657 (  9)   156  0.381  265   -> 9
dco:SAMEA4475696_0861 Gamma-aminobutyraldehyde dehydrog      473   657 (  52)   156  0.420  262   -> 6
dfn:CVE23_08255 aminobutyraldehyde dehydrogenase    K00137   478   657 (  43)   156  0.398  264   -> 11
gur:Gura_0112 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   484   657 (  68)   156  0.401  269   -> 5
jsv:CNX70_01830 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   484   657 (  60)   156  0.405  264   -> 13
msr:AU15_18945 aldehyde dehydrogenase               471   657 (  34)   156  0.396  265   -> 12
nta:107830185 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   522   657 (  1)   156  0.413  259   -> 32
nto:104088088 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   557   657 (  29)   156  0.413  259   -> 16
pamg:BKM19_019925 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   486   657 (  2)   156  0.396  268   -> 20
same:SAMCFNEI73_Ch2874 aldehyde dehydrogenase      K00128   477   657 (  7)   156  0.431  260   -> 26
sbb:Sbal175_3157 succinic semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   657 (  15)   156  0.380  263   -> 10
sbn:Sbal195_1350 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   657 (  10)   156  0.385  260   -> 10
sbt:Sbal678_1381 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   657 (  10)   156  0.385  260   -> 10
sfe:SFxv_2014 Aldehyde dehydrogenase          K07248   479   657 (  6)   156  0.376  274   -> 8
sfl:SF1797 aldehyde dehydrogenase            K07248   479   657 (  6)   156  0.376  274   -> 7
sfn:SFy_2571 AldA                    K07248   471   657 (  6)   156  0.376  274   -> 10
sfs:SFyv_2630 AldA                   K07248   471   657 (  6)   156  0.376  274   -> 10
sft:NCTC1_01933 aldehyde dehydrogenase A,Lactaldehyde d K07248   479   657 (  92)   156  0.376  274   -> 9
sfv:SFV_1791 aldehyde dehydrogenase, NAD-linked     K07248   479   657 (  6)   156  0.376  274   -> 8
sfx:S1475 aldehyde dehydrogenase            K07248   479   657 (  6)   156  0.376  274   -> 7
shl:Shal_1001 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   657 (  48)   156  0.384  263   -> 12
shn:Shewana3_3092 succinate semialdehyde dehydrogenase K00135   482   657 (  99)   156  0.369  263   -> 8
tml:GSTUM_00004330001 hypothetical protein       K00128   496   657 ( 111)   156  0.383  274   -> 10
xtr:100485844 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   657 (  8)   156  0.396  265   -> 17
apc:HIMB59_00006760 succinate-semialdehyde dehydrogenas K00135   485   656 (  14)   155  0.379  261   -> 8
asz:ASN_1382 phenylacetaldehyde dehydrogenase      K00146   497   656 (  0)   155  0.418  261   -> 17
bhz:ACR54_01262 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [N K00135   487   656 (  28)   155  0.375  269   -> 23
bpdz:BBN53_15440 succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00135   487   656 (  1)   155  0.375  269   -> 20
brs:S23_62250 putative betaine aldehyde dehydrogenase  K00128   498   656 (  11)   155  0.381  278   -> 10
cmw:AFK63_08280 aldehyde dehydrogenase         K07248   479   656 (  19)   155  0.376  274   -> 11
haz:A9404_08910 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   487   656 (  92)   155  0.399  263   -> 4
hch:HCH_00850 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   656 (  93)   155  0.400  260   -> 13
hht:F506_12945 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   484   656 (  50)   155  0.395  266   -> 18
msu:MS1551 PutA protein                      494   656 ( 296)   155  0.419  270   -> 2
nsy:104238267 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   520   656 (  24)   155  0.413  259   -> 15
pct:PC1_1415 1-pyrroline dehydrogenase         K00137   474   656 (  13)   155  0.394  264   -> 9
psp:PSPPH_3324 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   486   656 (  3)   155  0.396  268   -> 17
pwa:Pecwa_2544 succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   490   656 (  6)   155  0.381  270   -> 7
tad:TRIADDRAFT_37388 expressed hypothetical protein   K00128   494   656 (  21)   155  0.406  261   -> 10
acep:105623312 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   478   655 (  16)   155  0.379  272   -> 8
ajo:RZ95_18865 aldehyde dehydrogenase               478   655 (  58)   155  0.385  275   -> 10
ava:Ava_1554 Aldehyde dehydrogenase           K22187   498   655 ( 179)   155  0.407  263   -> 5
bvv:BHK69_22725 aldehyde dehydrogenase               485   655 (  33)   155  0.404  267   -> 16
ccap:AES38_04225 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   491   655 ( 180)   155  0.402  271   -> 5
cps:CPS_0096 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   491   655 (  23)   155  0.403  253   -> 21
jal:BZG29_01725 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   484   655 (  50)   155  0.405  264   -> 15
kus:B9G99_16625 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   655 (  38)   155  0.404  260   -> 11
lsv:111877932 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop      504   655 (  10)   155  0.406  256   -> 25
mlo:mlr5385 aldehyde dehydrogenase           K00137   475   655 (  17)   155  0.396  260   -> 25
nos:Nos7107_2625 Aldehyde Dehydrogenase         K22187   497   655 ( 159)   155  0.409  264   -> 5
paep:PA1S_04465 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   655 (  13)   155  0.405  257   -> 22
paer:PA1R_gp1962 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   495   655 (  13)   155  0.405  257   -> 20
panr:A7J50_0190 succinate-semialdehyde dehdyrogenase  K00135   480   655 (  35)   155  0.395  261   -> 23
rrz:CS378_11275 aminobutyraldehyde dehydrogenase          475   655 (  1)   155  0.406  261   -> 26
sfd:USDA257_c49670 putative aldehyde dehydrogenase   K00128   477   655 (  2)   155  0.427  260   -> 26
sfm:108942070 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   524   655 (  11)   155  0.375  269   -> 20
she:Shewmr4_2913 succinate semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   655 (  96)   155  0.369  263   -> 8
shf:CEQ32_09565 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   655 (  96)   155  0.369  263   -> 8
spaa:SPAPADRAFT_136378 hypothetical protein       K00128   501   655 (  36)   155  0.382  259   -> 9
spas:STP1_1006 aldehyde dehydrogenase family protein  K07248   475   655 (  16)   155  0.370  273   -> 6
spo:SPCC550.10 aldehyde dehydrogenase Meu8 (predicted) K00130   500   655 (  11)   155  0.407  268   -> 7
ssx:SACTE_4845 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   479   655 (  17)   155  0.391  256   -> 22
tut:107368714 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   489   655 (  17)   155  0.391  258   -> 11
ahm:TL08_24300 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   477   654 (  65)   155  0.391  256   -> 13
clw:CLAC_11725 betaine-aldehyde dehydrogenase           522   654 (  62)   155  0.407  273   -> 6
dzc:W909_07270 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   478   654 (  50)   155  0.398  264   -> 8
enf:AKI40_3208 Aldehyde dehydrogenase family protein  K00137   474   654 (  0)   155  0.390  264   -> 10
ent:Ent638_2124 Betaine-aldehyde dehydrogenase     K00137   474   654 (  5)   155  0.386  264   -> 8
haa:A5892_15850 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   654 (  15)   155  0.431  260   -> 20
hro:HELRODRAFT_186284 hypothetical protein             498   654 (  5)   155  0.398  259   -> 12
mad:HP15_3945 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   471   654 (  44)   155  0.396  268   -> 15
mno:Mnod_6789 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   495   654 (  31)   155  0.412  260   -> 24
nwa:Nwat_1262 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   654 (  31)   155  0.405  257   -> 6
ppv:NJ69_17515 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   480   654 (  36)   155  0.398  261   -> 14
psl:Psta_2398 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   492   654 ( 160)   155  0.372  258   -> 4
pst:PSPTO_0257 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   485   654 (  6)   155  0.398  261   -> 21
rtn:A6122_2133 NAD-dependent succinate-semialdehyde deh K00135   495   654 ( 146)   155  0.384  271   -> 5
sclf:BB341_09620 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   654 (  4)   155  0.398  256   -> 23
sde:Sde_2257 succinate semialdehyde dehydrogenase    K00135   485   654 (  66)   155  0.393  262   -> 4
shew:CKQ84_01930 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   654 (  21)   155  0.380  263   -> 10
spen:107031056 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mi K17761   522   654 (  16)   155  0.409  259   -> 16
ssm:Spirs_2638 Aldehyde Dehydrogenase               493   654 (  31)   155  0.407  270   -> 5
thi:THI_1017 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NADP K00135   497   654 (  81)   155  0.398  269   -> 8
wma:WM2015_1463 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K10217   481   654 ( 185)   155  0.431  260   -> 5
aace:A0U92_15825 NAD-dependent phenylacetaldehyde dehyd K00146   497   653 (  11)   155  0.395  258   -> 10
abq:ABAZ39_20450 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   486   653 (  29)   155  0.396  260   -> 15
aka:TKWG_23620 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   489   653 (  34)   155  0.383  261   -> 11
aqu:100632055 aldehyde dehydrogenase-like             394   653 (  37)   155  0.426  263   -> 18
arx:ARZXY2_4681 aldehyde dehydrogenase               457   653 (  4)   155  0.404  255   -> 22
ccoc:CCON33237_0809 aldehyde dehydrogenase B            491   653 (  -)   155  0.384  271   -> 1
cmh:VO01_11600 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   491   653 (  39)   155  0.403  268   -> 8
egr:104451041 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   533   653 (  17)   155  0.417  259   -> 32
gbi:PG2T_01975 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   487   653 (  26)   155  0.403  258   -> 9
mcha:111007082 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chloro K00130   503   653 (  18)   155  0.397  262   -> 14
phr:C6569_13605 aldehyde dehydrogenase family protein  K22187   481   653 (  22)   155  0.391  266   -> 8
ppse:BN5_0156 succinate-semialdehyde dehydrogenase I  K00135   483   653 (  19)   155  0.391  261   -> 12
sbm:Shew185_1171 succinic semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   653 (  2)   155  0.380  263   -> 10
shm:Shewmr7_2995 succinate semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   653 (  94)   155  0.369  263   -> 8
sna:Snas_2393 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   501   653 (  12)   155  0.395  271   -> 12
sod:Sant_3710 Aldehyde Dehydrogenase          K07248   480   653 (  17)   155  0.383  274   -> 11
spu:581706 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial    K00128   525   653 (  10)   155  0.377  268   -> 21
vpr:Vpar_1382 Aldehyde Dehydrogenase                494   653 (  -)   155  0.416  269   -> 1
ain:Acin_0724 aldehyde dehydrogenase                495   652 ( 329)   154  0.406  271   -> 2
bbev:BBEV_3197 Betaine aldehyde dehydrogenase           490   652 (  42)   154  0.397  267   -> 9
bgj:AWC36_00635 aldehyde dehydrogenase               493   652 (  17)   154  0.408  267   -> 12
cbr:CBG05984 C. briggsae CBR-ALH-3 protein       K00289   908   652 (  63)   154  0.386  259   -> 10
cvi:CV_3927 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD(P K00135   486   652 (  55)   154  0.404  260   -> 11
cyq:Q91_0670 Succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   483   652 (  78)   154  0.384  263   -> 7
cyy:CPC19_09340 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   483   652 (  73)   154  0.384  263   -> 7
dnx:107167460 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   516   652 (  26)   154  0.391  256   -> 9
dwi:Dwil_GK24201 uncharacterized protein        K00128   521   652 (  19)   154  0.374  273   -> 10
hdi:HDIA_4501 Gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   475   652 (  23)   154  0.385  260   -> 16
kna:B0W47_00195 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   489   652 (  8)   154  0.401  269   -> 11
lcf:108894298 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   511   652 (  19)   154  0.409  254   -> 21
man:A11S_98 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NADP+ K00135   486   652 (  30)   154  0.399  268   -> 5
mdm:103455259 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop K00130   503   652 (  1)   154  0.385  265   -> 42
nnu:104607975 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop K00130   506   652 (  15)   154  0.395  256   -> 19
pmum:103325589 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mi K17761   526   652 (  2)   154  0.403  263   -> 18
rbn:RBXJA2T_08640 aldehyde dehydrogenase              498   652 (  47)   154  0.392  273   -> 6
rhl:LPU83_0164 succinate-semialdehyde dehydrogenase pro K00135   493   652 (  3)   154  0.386  267   -> 25
rmb:K529_019960 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   652 (  8)   154  0.401  269   -> 23
rpx:Rpdx1_2441 succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   483   652 (  22)   154  0.405  264   -> 10
rsp:RSP_4032 succinate semialdehyde dehydrogenase    K00135   481   652 (  21)   154  0.406  261   -> 14
sci:B446_26565 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       509   652 (  2)   154  0.405  264   -> 22
seds:AAY24_02355 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   485   652 (  75)   154  0.396  260   -> 7
sera:Ser39006_017230 aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   474   652 (  16)   154  0.386  264   -> 14
tap:GZ22_14185 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   652 (  26)   154  0.396  255   -> 11
xpe:BJD13_13120 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   652 (  65)   154  0.410  271   -> 10
acts:ACWT_7624 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   472   651 (  11)   154  0.389  252   -> 14
ase:ACPL_7755 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   472   651 (  11)   154  0.389  252   -> 14
brl:BZG35_16440 betaine-aldehyde dehydrogenase           497   651 (  2)   154  0.414  256   -> 6
bsan:CHH28_12310 betaine-aldehyde dehydrogenase          484   651 (  36)   154  0.389  262   -> 8
caf:AL524_14665 aldehyde dehydrogenase         K07248   479   651 (  6)   154  0.376  274   -> 12
cir:C2U53_22630 aldehyde dehydrogenase         K07248   479   651 (  6)   154  0.376  274   -> 12
cmt:CCM_08475 aldehyde dehydrogenase, putative     K00128   499   651 (  19)   154  0.394  264   -> 18
colw:A3Q33_13875 aldehyde dehydrogenase              491   651 (  21)   154  0.415  253   -> 19
cthe:Chro_1967 Aldehyde Dehydrogenase               500   651 (  32)   154  0.427  253   -> 6
des:DSOUD_1083 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   486   651 (  79)   154  0.398  259   -> 3
hel:HELO_3081 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NAD K00135   481   651 (  21)   154  0.385  260   -> 19
phu:Phum_PHUM307790 Aldehyde dehydrogenase, putative  K00128   515   651 (  26)   154  0.389  257   -> 7
pper:18778265 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   526   651 (  7)   154  0.403  263   -> 17
prh:LT40_15660 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   480   651 (  28)   154  0.398  261   -> 19
rbh:B4966_06220 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   486   651 (  56)   154  0.429  254   -> 6
rin:ACS15_0249 betaine aldehyde dehydrogenase           507   651 (  26)   154  0.399  258   -> 18
rpla:A4Z71_00385 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   493   651 (  24)   154  0.366  268   -> 8
samy:DB32_003544 Aldehyde dehydrogenase         K00128   815   651 (  16)   154  0.390  251   -> 9
seqo:SE1039_23560 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   497   651 (  12)   154  0.393  262   -> 7
sfr:Sfri_3004 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   482   651 (  55)   154  0.380  263   -> 10
xcv:XCV0775 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   651 (  66)   154  0.410  271   -> 10
xfu:XFF4834R_chr07270 Probable betaine aldehyde dehydro K00130   490   651 (  80)   154  0.410  271   -> 9
app:CAP2UW1_2841 succinic semialdehyde dehydrogenase  K00135   483   650 ( 209)   154  0.408  255   -> 5
cza:CYCME_1929 Succinate-semialdehyde dehydrogenase / g K00135   483   650 (  71)   154  0.384  263   -> 7
ehr:EHR_06400 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   485   650 (  -)   154  0.372  274   -> 1
geh:HYN69_11815 betaine-aldehyde dehydrogenase           484   650 (  29)   154  0.391  258   -> 11
iva:Isova_1232 Succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   490   650 (  18)   154  0.410  268   -> 7
lgy:T479_02015 aldehyde dehydrogenase          K22187   495   650 (  72)   154  0.401  262   -> 12
nmn:NMCC_0245 aldehyde dehydrogenase A         K07248   480   650 (  19)   154  0.377  276   -> 4
rel:REMIM1_PE00458 aldehyde dehydrogenase protein    K00128   474   650 (  18)   154  0.412  267   -> 28
ros:CTJ15_01145 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   502   650 (  75)   154  0.399  263   -> 13
rsk:RSKD131_4373 Succinate semialdehyde dehydrogenase  K00135   481   650 (  18)   154  0.406  261   -> 14
tbl:TBLA_0F01820 hypothetical protein          K00128   520   650 (  92)   154  0.384  258   -> 5
vat:B7L28_07005 aldehyde dehydrogenase               494   650 (  -)   154  0.399  273   -> 1
xph:XppCFBP6546_16530 betaine-aldehyde dehydrogenase        490   650 ( 146)   154  0.412  262   -> 6
xve:BJD12_08660 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   650 (  64)   154  0.406  271   -> 9
ag:BAH79100 2-hydroxymuconate-6-semialdehyde dehydrogen      486   649 (  44)   154  0.380  271   -> 17
ahu:A6A40_13475 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   649 ( 271)   154  0.398  264   -> 2
amt:Amet_4338 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   497   649 ( 448)   154  0.396  275   -> 2
asv:WG31_02760 aldehyde dehydrogenase          K07248   482   649 (  35)   154  0.406  278   -> 8
ced:LH89_04500 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   478   649 (  30)   154  0.394  264   -> 11
cep:Cri9333_1281 Aldehyde Dehydrogenase         K22187   498   649 ( 196)   154  0.393  262   -> 4
cms:CMS0193 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   491   649 ( 179)   154  0.395  271   -> 5
cvc:BKX93_10395 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   485   649 (  55)   154  0.400  260   -> 11
cvr:CHLNCDRAFT_50233 hypothetical protein        K00128   597   649 (  2)   154  0.403  258   -> 7
lbz:LBRM_25_1100 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   649 (  23)   154  0.391  261   -> 5
mvi:X808_20820 Aldehyde Dehydrogenase          K07248   506   649 (  39)   154  0.382  275   -> 3
pfp:PFL1_05937 hypothetical protein           K00128   514   649 (  25)   154  0.380  274   -> 11
pop:7481606 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mitoc K17761   536   649 (  7)   154  0.413  259   -> 24
rsq:Rsph17025_2311 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   483   649 (  36)   154  0.399  253   -> 10
shd:SUTH_01736 succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   480   649 (  68)   154  0.402  261   -> 4
sxl:SXYLSMQ121_0225 Betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   497   649 (  13)   154  0.389  262   -> 9
sxo:SXYL_00225 Glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   497   649 (  4)   154  0.389  262   -> 9
sxy:BE24_10960 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   497   649 (  7)   154  0.389  262   -> 9
vei:Veis_1250 aldehyde dehydrogenase                503   649 (  0)   154  0.421  261   -> 27
xac:XAC0719 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   649 (  74)   154  0.410  271   -> 10
xao:XAC29_03655 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   649 (  74)   154  0.410  271   -> 9
xcf:J172_00832 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   649 (  74)   154  0.410  271   -> 10
xci:XCAW_03863 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00130   490   649 (  76)   154  0.410  271   -> 10
xcj:J158_00838 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   649 (  74)   154  0.410  271   -> 10
xcm:J164_00837 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   649 (  74)   154  0.410  271   -> 10
xcn:J169_00837 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   649 (  74)   154  0.410  271   -> 10
xcr:J163_00837 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   649 (  74)   154  0.410  271   -> 10
xct:J151_00841 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   649 (  74)   154  0.410  271   -> 10
xcu:J159_00838 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   649 (  74)   154  0.410  271   -> 10
xcw:J162_00837 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   649 (  74)   154  0.410  271   -> 10
amx:AM2010_1953 Aldehyde dehydrogenase (Acceptor)    K00146   504   648 (  27)   154  0.383  277   -> 9
aru:ASPU41_20510 aldehyde dehydrogenase              456   648 (  8)   154  0.415  258   -> 19
caw:Q783_11070 succinate-semialdehyde dehdyrogenase   K00135   487   648 ( 221)   154  0.388  276   -> 2
cpae:CPAST_c23760 putative aldehyde dehydrogenase AldA       498   648 (  65)   154  0.402  271   -> 3
cpat:CLPA_c23760 putative aldehyde dehydrogenase AldA       498   648 (  65)   154  0.402  271   -> 3
dso:A4U42_16660 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   478   648 (  27)   154  0.394  264   -> 10
gem:GM21_2991 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   485   648 ( 155)   154  0.389  262   -> 3
lcd:clem_13885 Betaine aldehyde dehydrogenase           488   648 ( 132)   154  0.388  258   -> 8
magn:WV31_17475 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   485   648 (  36)   154  0.402  264   -> 5
mas:Mahau_2111 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          491   648 (  32)   154  0.385  275   -> 5
maw:MAC_00231 hypothetical protein           K00129   494   648 (  16)   154  0.398  256   -> 21
mop:Mesop_0149 Aldehyde Dehydrogenase          K00137   475   648 (  12)   154  0.385  260   -> 29
ngr:NAEGRDRAFT_39494 aldehyde dehydrogenase       K00128   423   648 (  28)   154  0.381  265   -> 11
nwe:SAMEA3174300_1231 aldehyde dehydrogenase A     K07248   480   648 (  14)   154  0.377  276   -> 5
pavi:110766863 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chloro      503   648 (  6)   154  0.381  265   -> 17
pdh:B9T62_22255 aldehyde dehydrogenase         K07248   476   648 ( 109)   154  0.371  275   -> 4
psj:PSJM300_18745 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   648 (  49)   154  0.393  262   -> 10
pso:PSYCG_04575 succinate-semialdehyde dehdyrogenase  K00135   488   648 (  48)   154  0.390  264   -> 12
pxb:103932632 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   526   648 (  2)   154  0.409  259   -> 26
rpf:Rpic12D_4428 succinic semialdehyde dehydrogenase  K00135   499   648 (  24)   154  0.378  262   -> 18
rpi:Rpic_4318 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   499   648 (  25)   154  0.378  262   -> 14
srh:BAY15_3153 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   648 ( 150)   154  0.410  271   -> 7
strm:M444_07555 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   648 (  5)   154  0.419  260   -> 22
tin:Tint_0777 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   497   648 (  77)   154  0.394  269   -> 6
vap:Vapar_5886 Aldehyde Dehydrogenase               481   648 (  13)   154  0.408  267   -> 22
vvi:100246770 betaine aldehyde dehydrogenase 2, mitocho K00130   503   648 (  10)   154  0.396  265   -> 22
adn:Alide_2912 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   497   647 (  18)   153  0.407  273   -> 19
brz:CFK38_04875 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   489   647 (  39)   153  0.394  264   -> 9
cann:107864249 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mi K17761   520   647 (  9)   153  0.405  259   -> 16
ccn:H924_11415 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   500   647 (  62)   153  0.387  271   -> 8
cco:CCC13826_1326 aldehyde dehydrogenase B             491   647 (  -)   153  0.380  271   -> 1
cit:102615494 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop K00130   505   647 (  3)   153  0.401  262   -> 18
cmi:CMM_0933 putative succinate-semialdehyde dehydrogen K00135   491   647 (  31)   153  0.399  268   -> 8
cpy:Cphy_0958 Aldehyde Dehydrogenase                492   647 ( 146)   153  0.395  263   -> 4
cry:B7495_02645 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   493   647 (  39)   153  0.399  268   -> 9
idi:CWC33_02810 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   647 ( 103)   153  0.395  261   -> 6
ipi:CEW91_09785 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   647 ( 105)   153  0.395  261   -> 6
kra:Krad_0841 aldehyde dehydrogenase          K00130   478   647 (  43)   153  0.408  262   -> 8
lpe:lp12_0242 glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   488   647 ( 145)   153  0.391  258   -> 8
lpm:LP6_0239 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   488   647 ( 145)   153  0.391  258   -> 8
lpn:lpg0238 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   488   647 ( 145)   153  0.391  258   -> 8
lpu:LPE509_02987 Aldehyde dehydrogenase         K00130   488   647 ( 145)   153  0.391  258   -> 8
mamo:A6B35_06420 aldehyde dehydrogenase         K22187   479   647 (  3)   153  0.383  264   -> 30
msv:Mesil_2413 Aminobutyraldehyde dehydrogenase     K00137   481   647 (  58)   153  0.396  260   -> 8
mvg:X874_19550 Aldehyde Dehydrogenase          K07248   481   647 (  31)   153  0.382  275   -> 4
ngv:CDO52_20410 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   473   647 (  7)   153  0.417  264   -> 18
nou:Natoc_0759 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   483   647 (  1)   153  0.403  258   -> 8
pzh:CX676_03455 betaine-aldehyde dehydrogenase           481   647 (  31)   153  0.405  257   -> 15
pzu:PHZ_c1999 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   496   647 (  40)   153  0.414  261   -> 10
sse:Ssed_3929 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   489   647 (  55)   153  0.384  263   -> 10
tru:100294697 retinaldehyde dehydrogenase 3       K00129   511   647 (  20)   153  0.396  265   -> 23
bqu:BQ02840 Aldehyde dehydrogenase           K00128   476   646 (  -)   153  0.393  272   -> 1
cate:C2869_00870 aldehyde dehydrogenase         K07248   487   646 (  26)   153  0.385  278   -> 6
dze:Dd1591_2700 1-pyrroline dehydrogenase        K00137   478   646 (  46)   153  0.394  264   -> 8
geb:GM18_1151 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   485   646 ( 147)   153  0.401  262   -> 3
har:HEAR2670 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NADP K00135   492   646 ( 225)   153  0.390  269   -> 3
lmi:LMXM_25_1120 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   646 (  55)   153  0.391  261   -> 5
mpi:Mpet_2565 Aldehyde Dehydrogenase          K00135   469   646 ( 253)   153  0.393  270   -> 2
mve:X875_430 Aldehyde Dehydrogenase           K07248   506   646 (  35)   153  0.382  275   -> 4
pdq:CL55_00002730 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   492   646 (  43)   153  0.404  265   -> 4
rec:RHECIAT_CH0000096 succinate-semialdehyde dehydrogen K00135   493   646 (  2)   153  0.384  263   -> 22
smd:Smed_5602 aldehyde dehydrogenase          K00128   487   646 (  3)   153  0.406  271   -> 27
smon:AWR27_11420 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   646 ( 100)   153  0.407  258   -> 7
swa:A284_01935 hypothetical protein           K07248   475   646 (  11)   153  0.366  273   -> 6
xax:XACM_0719 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   646 (  63)   153  0.406  271   -> 10
apom:CPF11_04990 aldehyde dehydrogenase         K07248   482   645 (  31)   153  0.403  278   -> 10
apro:F751_2895 Aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial K00128   732   645 (  0)   153  0.403  258   -> 8
asan:AWM72_02690 aldehyde dehydrogenase              493   645 (  47)   153  0.420  264   -> 3
bgg:CFK41_02790 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   489   645 (  44)   153  0.388  268   -> 8
bpec:110162751 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   519   645 (  18)   153  0.391  258   -> 17
btr:BT_0571 aldehyde dehydrogenase           K00128   476   645 (  -)   153  0.397  272   -> 1
btx:BM1374166_00535 aldehyde dehydrogenase       K00128   476   645 (  -)   153  0.397  272   -> 1
ccj:UL81_11395 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00135   491   645 (  8)   153  0.389  262   -> 7
cic:CICLE_v10019800mg hypothetical protein       K00130   505   645 (  1)   153  0.397  262   -> 18
dar:Daro_3748 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   484   645 (  81)   153  0.402  259   -> 8
fve:101300512 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   529   645 (  4)   153  0.399  263   -> 19
hoe:IMCC20628_02982 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00137   475   645 (  21)   153  0.387  266   -> 20
micc:AUP74_03191 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehyd K00128   477   645 (  27)   153  0.411  275   -> 15
panp:PSNIH2_08605 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   488   645 (  13)   153  0.413  264   -> 11
rtr:RTCIAT899_CH00450 succinate-semialdehyde dehydrogen K00135   493   645 (  4)   153  0.371  267   -> 26
sme:SMc02780 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NADP K00135   484   645 (  2)   153  0.391  261   -> 27
smeg:C770_GR4Chr0015 succinate-semialdehyde dehydrogena K00135   484   645 (  2)   153  0.391  261   -> 28
smel:SM2011_c02780 putative succinate-semialdehyde dehy K00135   484   645 (  2)   153  0.391  261   -> 27
smer:DU99_00070 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   484   645 (  2)   153  0.391  261   -> 29
smq:SinmeB_3121 succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   484   645 (  2)   153  0.391  261   -> 28
smx:SM11_chr3479 succinate-semialdehyde dehydrogenase [ K00135   484   645 (  2)   153  0.391  261   -> 28
spse:SULPSESMR1_00648 NAD/NADP-dependent betaine aldehy      484   645 (  2)   153  0.376  255   -> 20
tgo:TGME49_222160 aldehyde dehydrogenase        K07249   497   645 ( 217)   153  0.376  271   -> 4
thac:CSC3H3_10575 betaine-aldehyde dehydrogenase          485   645 (  27)   153  0.391  258   -> 18
bqr:RM11_0263 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   644 (  -)   153  0.390  272   -> 1
brv:CFK39_06210 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   494   644 (  51)   153  0.394  264   -> 6
cdm:AFK67_09495 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase K00137   474   644 (  2)   153  0.372  258   -> 10
cmc:CMN_00896 putative succinate-semialdehyde dehydroge K00135   491   644 ( 107)   153  0.407  268   -> 7
cmr:Cycma_4851 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   492   644 ( 101)   153  0.373  271   -> 6
cyh:Cyan8802_1556 Retinal dehydrogenase         K00128   490   644 ( 174)   153  0.407  258   -> 4
cyp:PCC8801_1527 transposase, IS605 OrfB family     K00128   421   644 ( 188)   153  0.407  258   -> 3
daa:AKL17_2044 Betaine-aldehyde dehydrogenase protein  K00137   486   644 (  14)   153  0.375  261   -> 25
fsi:Flexsi_0773 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   644 ( 125)   153  0.378  262   -> 4
gxy:GLX_02710 aldehyde/betaine dehydrogenase      K00135   489   644 (  47)   153  0.390  269   -> 8
hyl:LPB072_08435 succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00135   492   644 (  23)   153  0.381  268   -> 17
jaz:YQ44_26300 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   486   644 (  39)   153  0.394  264   -> 13
mai:MICA_105 succinate-semialdehyde dehydrogenase famil K00135   486   644 (  6)   153  0.392  268   -> 5
masw:AM586_25630 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   484   644 (  34)   153  0.392  260   -> 17
pxy:105394354 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial-l K00128   488   644 (  0)   153  0.391  271   -> 22
rcp:RCAP_rcc00897 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   483   644 (  25)   153  0.411  258   -> 12
rep:IE4803_PC00471 betaine aldehyde dehydrogenase prote K00130   496   644 (  3)   153  0.411  253   -> 24
rox:BV494_23610 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   484   644 (  20)   153  0.391  261   -> 10
slg:SLGD_00479 Aldehyde dehydrogenase B         K00128   497   644 (  23)   153  0.393  270   -> 5
sln:SLUG_04770 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   497   644 (  23)   153  0.393  270   -> 5
smi:BN406_00604 Betaine aldehyde dehydrogenase 1    K00130   487   644 (  1)   153  0.395  258   -> 34
sve:SVEN_5318 4-aminobutyraldehyde dehydrogenase    K00130   478   644 (  0)   153  0.387  256   -> 23
tcr:507641.60 aldehyde dehydrogenase          K00135   504   644 ( 109)   153  0.397  272   -> 10
tez:BKM78_10590 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   479   644 ( 150)   153  0.386  264   -> 4
txi:TH3_13330 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   486   644 (  12)   153  0.380  274   -> 16
cmd:B841_12595 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   490   643 (  32)   152  0.391  261   -> 9
cpas:Clopa_2141 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        499   643 (  54)   152  0.395  271   -> 5
dmi:Desmer_3357 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K09472   499   643 ( 237)   152  0.393  262   -> 4
fbl:Fbal_0431 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   484   643 (  47)   152  0.396  265   -> 10
han:110879770 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop K00130   503   643 (  1)   152  0.393  262   -> 36
lih:L63ED372_01614 Aldehyde dehydrogenase PuuC     K09472   494   643 (  48)   152  0.414  263   -> 8
mam:Mesau_00144 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00137   475   643 (  13)   152  0.388  260   -> 22
nel:NELON_04485 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   480   643 (  6)   152  0.390  259   -> 5
otk:C6570_16335 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   493   643 (  62)   152  0.383  264   -> 12
pagg:AL522_21230 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   483   643 (  17)   152  0.374  273   -> 12
sbj:CF168_05385 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   643 (  84)   152  0.365  263   -> 8
serj:SGUI_0764 Betaine aldehyde dehydrogenase           506   643 (  9)   152  0.423  265   -> 9
smk:Sinme_0658 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   643 (  1)   152  0.395  258   -> 27
afl:Aflv_1246 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K22187   491   642 (  0)   152  0.407  263   -> 8
agn:AFK25_08280 aldehyde dehydrogenase         K22187   491   642 (  69)   152  0.407  263   -> 7
ccz:CCALI_01028 NAD-dependent aldehyde dehydrogenases  K22187   507   642 (  80)   152  0.424  262   -> 4
cmv:CMUST_11960 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        471   642 (  24)   152  0.391  258   -> 8
crg:105334905 retinal dehydrogenase 1          K07249   497   642 (  8)   152  0.388  260   -> 18
dai:Desaci_2682 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00130   503   642 ( 223)   152  0.383  261   -> 3
ddd:Dda3937_02687 4-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   478   642 (  22)   152  0.390  264   -> 9
dfa:DFA_06161 aldehyde dehydrogenase          K00128   484   642 (  56)   152  0.387  266   -> 10
hme:HFX_6374 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   483   642 (  23)   152  0.403  258   -> 5
masz:C9I28_24425 aldehyde dehydrogenase family protein       492   642 (  16)   152  0.400  275   -> 9
nat:NJ7G_1141 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   505   642 (  41)   152  0.377  260   -> 6
rlu:RLEG12_31765 succinate-semialdehyde dehdyrogenase  K00135   493   642 (  6)   152  0.388  263   -> 28
sfo:Z042_05130 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase  K00137   474   642 (  2)   152  0.380  258   -> 16
sha:SH0547 aldehyde dehydrogenase homologue       K00128   497   642 (  8)   152  0.393  270   -> 7
vpk:M636_04955 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydrogen K00130   486   642 (  41)   152  0.378  259   -> 10
ams:AMIS_74700 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   474   641 (  7)   152  0.393  252   -> 26
bfa:Bfae_27380 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   489   641 (  30)   152  0.390  264   -> 7
cfu:CFU_4378 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   498   641 (  24)   152  0.409  264   -> 18
crn:CAR_c24520 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   490   641 ( 225)   152  0.380  274   -> 2
cub:BJK06_07960 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   509   641 (  32)   152  0.384  268   -> 8
ebi:EbC_19410 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   488   641 (  16)   152  0.398  264   -> 13
gps:C427_4058 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   483   641 (  50)   152  0.363  273   -> 9
hna:Hneap_2373 succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   486   641 (  62)   152  0.390  259   -> 5
hst:105188920 retinal dehydrogenase 1          K00128   488   641 (  46)   152  0.390  259   -> 7
len:LEP3755_35170 aldehyde dehydrogenase              503   641 (  1)   152  0.401  269   -> 5
lpf:lpl0292 hypothetical protein            K00130   488   641 ( 138)   152  0.388  258   -> 8
mcj:MCON_2755 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   477   641 (  -)   152  0.407  270   -> 1
meye:TL18_02565 lactaldehyde dehydrogenase             470   641 (  -)   152  0.411  258   -> 1
mthd:A3224_10060 aldehyde dehydrogenase         K07248   482   641 (  31)   152  0.394  277   -> 13
ola:100049450 retinal dehydrogenase 2          K07249   518   641 (  4)   152  0.384  268   -> 17
paea:R70723_16320 aldehyde dehydrogenase        K07248   476   641 ( 106)   152  0.367  275   -> 4
rtc:APU90_07865 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   496   641 ( 121)   152  0.375  269   -> 4
rtx:TI83_09210 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   496   641 ( 121)   152  0.375  269   -> 4
sur:STAUR_3536 Aldehyde dehydrogenase          K00137   479   641 (  50)   152  0.405  259   -> 12
tpr:Tpau_0386 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   500   641 (  28)   152  0.402  266   -> 16
ypq:DJ40_907 aldehyde dehydrogenase family protein   K00135   498   641 (  29)   152  0.392  278   -> 8
ypr:BZ20_659 aldehyde dehydrogenase           K00135   498   641 (  11)   152  0.392  278   -> 8
ypy:YPK_2771 Aldehyde Dehydrogenase           K00135   498   641 (  11)   152  0.392  278   -> 8
bgr:Bgr_03900 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   640 (  -)   152  0.393  272   -> 1
cef:CE1587 putative succinate-semialdehyde dehydrogenas K00135   540   640 (  13)   152  0.402  256   -> 7
cgra:CGRAC_0397 acetaldehyde dehydrogenase             488   640 (  -)   152  0.400  260   -> 1
emu:EMQU_0262 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   485   640 ( 268)   152  0.383  274   -> 3
esj:SJ05684_a37820 Aldehyde dehydrogenase             501   640 (  4)   152  0.408  262   -> 27
frp:AX769_00220 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       489   640 (  17)   152  0.409  257   -> 13
hbc:AEM38_13405 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   481   640 (  8)   152  0.395  261   -> 11
kpl:KPaMU14_00675 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   492   640 (  15)   152  0.385  270   -> 10
lel:LELG_03249 similar to aldehyde dehydrogenase    K00129   502   640 (  15)   152  0.394  277   -> 11
lpa:lpa_00426 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   483   640 ( 137)   152  0.388  258   -> 8
lys:LBYS11_02055 aldehyde dehydrogenase         K22187   492   640 (  76)   152  0.389  262   -> 11
met:M446_0786 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   493   640 (  72)   152  0.394  259   -> 15
och:CES85_3000 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   490   640 (  5)   152  0.379  261   -> 25
ovi:T265_11661 hypothetical protein           K00128   422   640 ( 100)   152  0.399  258   -> 7
pib:BBD41_24020 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   474   640 (  72)   152  0.382  267   -> 5
pmv:PMCN06_1803 succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   481   640 (  98)   152  0.383  266   -> 4
rpb:RPB_3136 succinate semialdehyde dehydrogenase    K00135   483   640 (  45)   152  0.397  262   -> 10
tnr:Thena_0877 Aldehyde Dehydrogenase               493   640 ( 210)   152  0.384  271   -> 4
tpz:Tph_c21630 aldehyde dehydrogenase AldA             491   640 (  -)   152  0.395  271   -> 1
vpb:VPBB_A1017 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   486   640 (  49)   152  0.378  259   -> 11
abs:AZOBR_p1120048 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   486   639 (  16)   152  0.392  260   -> 15
acra:BSY15_3709 succinate-semialdehyde dehydrogenase fa K00135   494   639 (  81)   152  0.399  271   -> 10
adk:Alide2_1535 Betaine-aldehyde dehydrogenase           497   639 (  10)   152  0.403  273   -> 17
aer:AERYTH_04115 betaine-aldehyde dehydrogenase          482   639 (  3)   152  0.385  252   -> 13
ame:408559 retinal dehydrogenase 1           K00128   489   639 (  17)   152  0.390  259   -> 8
apr:Apre_1244 Aldehyde Dehydrogenase                490   639 ( 109)   152  0.374  270   -> 3
beba:BWI17_09725 succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00135   495   639 (  50)   152  0.391  261   -> 9
dda:Dd703_1303 1-pyrroline dehydrogenase        K00137   474   639 (  7)   152  0.390  264   -> 6
gho:AL542_03410 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   479   639 (  16)   152  0.374  262   -> 8
kpd:CW740_06355 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   477   639 (  68)   152  0.378  267   -> 6
mct:MCR_0787 succinic semialdehyde dehydrogenase Msp75 K00135   498   639 (  54)   152  0.373  271   -> 3
obi:106870426 retinal dehydrogenase 1-like       K07249   496   639 (  0)   152  0.395  258   -> 14
paee:R70331_15710 aldehyde dehydrogenase        K07248   476   639 ( 103)   152  0.367  275   -> 5
palh:B1H58_17975 betaine-aldehyde dehydrogenase          486   639 (  3)   152  0.410  266   -> 10
pcr:Pcryo_0818 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   488   639 (  33)   152  0.386  264   -> 12
sali:L593_02430 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   639 (  73)   152  0.386  267   -> 5
slo:Shew_3173 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   485   639 (  72)   152  0.383  266   -> 8
splu:LK06_020725 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   476   639 (  5)   152  0.385  257   -> 20
spsw:Sps_03940 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   508   639 (  21)   152  0.417  247   -> 14
ssp:SSP0195 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   497   639 (  15)   152  0.385  262   -> 7
vfl:AL536_20525 betaine-aldehyde dehydrogenase           486   639 (  34)   152  0.375  259   -> 13
vpf:M634_20980 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydrogen K00130   486   639 (  56)   152  0.378  259   -> 11
atu:Atu3401 aldehyde dehydrogenase           K00128   487   638 (  8)   151  0.395  266   -> 20
bim:100741713 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   552   638 (  1)   151  0.389  257   -> 9
care:LT85_4935 Aldehyde dehydrogenase B         K00135   484   638 (  24)   151  0.412  260   -> 14
csem:103388719 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   518   638 (  9)   151  0.388  258   -> 17
dpp:DICPUDRAFT_152496 hypothetical protein       K00128   488   638 (  34)   151  0.371  256   -> 12
etd:ETAF_0519 Succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   483   638 ( 288)   151  0.398  264   -> 3
etr:ETAE_0571 succinate-semialdehyde dehydrogenase I  K00135   483   638 ( 288)   151  0.398  264   -> 3
glo:Glov_2774 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   486   638 (  1)   151  0.396  260   -> 3
ido:I598_2666 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehyd K00146   496   638 (  7)   151  0.425  259   -> 8
lpc:LPC_0314 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   488   638 ( 135)   151  0.388  258   -> 8
mcs:DR90_1152 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   498   638 (  53)   151  0.369  271   -> 3
mms:mma_2905 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NADP K00135   490   638 ( 220)   151  0.383  261   -> 3
naj:B1756_07100 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   638 (  25)   151  0.390  259   -> 7
nch:A0U93_13550 aldehyde dehydrogenase         K07248   482   638 (  77)   151  0.383  277   -> 10
nmc:NMC1942 aldehyde dehydrogenase A          K07248   480   638 (  2)   151  0.373  276   -> 4
nmm:NMBM01240149_0219 aldehyde dehydrogenase A     K07248   475   638 (  4)   151  0.373  276   -> 4
oac:Oscil6304_3212 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase K22187   498   638 ( 193)   151  0.387  271   -> 4
pali:A3K91_2018 Aldehyde dehydrogenase               513   638 (  15)   151  0.405  259   -> 16
rhu:A3Q40_02638 Succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   495   638 (  77)   151  0.380  258   -> 12
sko:100377174 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   470   638 (  6)   151  0.405  247   -> 19
tbr:Tb10.70.0630 aldehyde dehydrogenase, putative    K00135   563   638 ( 218)   151  0.394  259   -> 4
tng:GSTEN00009913G001 unnamed protein product      K00128   518   638 (  39)   151  0.384  258   -> 23
vph:VPUCM_20564 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   486   638 (  50)   151  0.373  271   -> 11
ypa:YPA_1008 succinate semialdehyde dehydrogenase    K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 7
ypd:YPD4_1140 putative aldehyde dehydrogenase      K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 7
ype:YPO1290 aldehyde dehydrogenase           K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 6
ypg:YpAngola_A1516 putative succinate-semialdehyde dehy K00135   498   638 ( 102)   151  0.388  278   -> 5
yph:YPC_2904 putative aldehyde dehydrogenase      K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 5
ypj:CH55_1257 aldehyde dehydrogenase          K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 6
ypk:y2894 succinate-semialdehyde dehydrogenase     K00135   498   638 (  84)   151  0.388  278   -> 6
ypl:CH46_3839 aldehyde dehydrogenase          K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 7
ypm:YP_1301 putative aldehyde dehydrogenase       K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 6
ypn:YPN_2688 succinate semialdehyde dehydrogenase    K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 6
ypp:YPDSF_2406 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 7
ypt:A1122_20345 putative aldehyde dehydrogenase     K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 6
ypv:BZ15_2264 aldehyde dehydrogenase          K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 7
ypw:CH59_553 aldehyde dehydrogenase           K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 7
ypx:YPD8_1005 putative aldehyde dehydrogenase      K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 7
ypz:YPZ3_1179 putative aldehyde dehydrogenase      K00135   498   638 (  50)   151  0.388  278   -> 6
ace:Acel_1850 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   453   637 (  13)   151  0.402  266   -> 8
amin:AUMI_18740 aldehyde dehydrogenase               478   637 (  15)   151  0.389  257   -> 12
bprc:D521_0261 Succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   490   637 (  83)   151  0.392  268   -> 6
calo:Cal7507_3273 Aldehyde Dehydrogenase        K22187   498   637 ( 153)   151  0.402  256   -> 5
dpl:KGM_206880 cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehy K00289   927   637 (  18)   151  0.371  264   -> 9
gxl:H845_1215 Succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   489   637 (  91)   151  0.383  269   -> 9
jte:ASJ30_05135 phenylacetaldehyde dehydrogenase          481   637 (  30)   151  0.407  263   -> 10
lbf:LBF_2575 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00130