SSDB Best Search Result

KEGG ID :dra:DR_A0348 (515 a.a.)
Definition:aldehyde dehydrogenase; K00138 aldehyde dehydrogenase
Update status:T00025
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 4704 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
spop:SporoP37_08545 aldehyde dehydrogenase       K00138   513   2813 (  64)   647  0.812  511   <-> 10
spor:SporoP33_08090 aldehyde dehydrogenase       K00138   513   2813 (  59)   647  0.812  511   <-> 13
sure:SporoP32a_08430 aldehyde dehydrogenase       K00138   513   2798 ( 1857)   644  0.808  511   <-> 11
lyb:C3943_26370 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2796 ( 1571)   643  0.810  504   <-> 14
lgy:T479_23150 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2793 ( 1643)   642  0.808  504   <-> 12
lsp:Bsph_4662 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2790 ( 1496)   642  0.806  504   <-> 13
lfu:HR49_00665 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2785 ( 1576)   641  0.804  504   <-> 12
lys:LBYS11_22430 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2785 ( 1721)   641  0.806  504   <-> 11
xve:BJD12_13135 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2765 ( 1584)   636  0.805  498   <-> 11
spsy:AZE41_01225 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2764 ( 1571)   636  0.798  511   <-> 13
xac:XAC0129 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   509   2758 ( 1601)   635  0.807  498   <-> 11
xao:XAC29_00645 chloroacetaldehyde dehydrogenase    K00138   509   2758 ( 1601)   635  0.807  498   <-> 10
xcf:J172_00234 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2758 ( 1601)   635  0.807  498   <-> 11
xci:XCAW_00518 Chloroacetaldehyde dehydrogenase     K00138   509   2758 ( 1601)   635  0.807  498   <-> 11
xcj:J158_00241 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2758 ( 1601)   635  0.807  498   <-> 11
xcm:J164_00240 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2758 ( 1601)   635  0.807  498   <-> 11
xcn:J169_00239 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2758 ( 1601)   635  0.807  498   <-> 11
xcr:J163_00240 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2758 ( 1601)   635  0.807  498   <-> 11
xct:J151_00243 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2758 ( 1601)   635  0.807  498   <-> 11
xcu:J159_00241 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2758 ( 1601)   635  0.807  498   <-> 11
xcw:J162_00240 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2758 ( 1601)   635  0.807  498   <-> 11
ssil:SOLI23_17935 aldehyde dehydrogenase        K00138   508   2756 ( 221)   634  0.796  504   <-> 14
siv:SSIL_0174 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   508   2755 ( 215)   634  0.796  504   <-> 14
baco:OXB_0754 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   513   2753 (  26)   633  0.793  511   <-> 19
xcv:XCV0105 putative aldehyde dehydrogenase       K00138   509   2749 ( 1583)   632  0.805  498   <-> 11
xpe:BJD13_16455 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2749 ( 1583)   632  0.805  498   <-> 11
pana:BBH88_05460 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2746 ( 1607)   632  0.800  504   <-> 11
xax:XACM_0104 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2743 ( 1581)   631  0.803  498   <-> 11
phc:BBI08_10645 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2741 ( 1613)   631  0.800  504   <-> 12
xcb:XC_0104 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   509   2741 ( 1581)   631  0.799  498   <-> 12
xcc:XCC0101 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   509   2741 ( 1582)   631  0.799  498   <-> 12
xfu:XFF4834R_chr01250 probable Aldehyde dehydrogenase B K00138   510   2741 ( 1575)   631  0.805  498   <-> 11
pku:AUO94_02285 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2740 ( 1610)   630  0.800  504   <-> 11
pdg:BCM40_01860 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2738 ( 1606)   630  0.796  504   <-> 12
xca:xcc-b100_0110 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   509   2737 ( 1577)   630  0.797  498   <-> 10
xcp:XCR_0117 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   509   2737 ( 1578)   630  0.797  498   <-> 10
pll:I858_009465 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2736 ( 1598)   630  0.800  504   <-> 7
xsa:SB85_12750 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2736 ( 1494)   630  0.793  503   <-> 14
pln:Plano_2650 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2734 ( 1602)   629  0.800  504   <-> 8
pfae:AJGP001_15335 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2732 ( 1611)   629  0.796  504   <-> 11
sob:CSE16_20795 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2731 ( 218)   628  0.790  504   <-> 10
anl:GFC29_2548 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2726 ( 1517)   627  0.784  504   <-> 9
anm:GFC28_2886 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2726 ( 1517)   627  0.784  504   <-> 9
tsy:THSYN_11365 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2726 ( 2268)   627  0.788  504   <-> 2
xhr:XJ27_16230 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2723 ( 1565)   627  0.791  498   <-> 10
gwc:GWCH70_3145 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2721 ( 1331)   626  0.784  504   <-> 9
vam:C4F17_01925 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2720 ( 1452)   626  0.786  501   <-> 27
agn:AFK25_06295 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2717 ( 1798)   625  0.774  504   <-> 7
bhk:B4U37_11430 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2715 ( 1463)   625  0.786  504   <-> 9
txi:TH3_12700 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2715 ( 1469)   625  0.790  504   <-> 17
jeo:JMA_17610 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2713 ( 1802)   624  0.784  504   <-> 5
psd:DSC_01640 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2711 ( 1537)   624  0.793  498   <-> 9
stek:AXG53_17780 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2711 ( 1490)   624  0.787  503   <-> 10
xga:BI317_00925 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2711 ( 1553)   624  0.789  498   <-> 10
bbe:BBR47_56550 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2709 ( 1507)   623  0.794  504   <-> 13
vbo:CKY39_14175 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2709 ( 1421)   623  0.782  501   <-> 27
gte:GTCCBUS3UF5_35830 Aldehyde dehydrogenase      K00138   564   2708 (  20)   623  0.768  513   <-> 13
gka:GK3198 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2707 (  14)   623  0.780  504   <-> 17
gtk:GT3570_15685 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2707 (  28)   623  0.780  504   <-> 14
splk:AV944_01535 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2707 ( 1925)   623  0.798  491   <-> 7
gjf:M493_16565 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2706 ( 1492)   623  0.778  504   <-> 14
ccup:BKK81_28280 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2705 ( 1455)   622  0.797  492   <-> 33
cup:BKK80_28095 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2705 ( 1462)   622  0.797  492   <-> 31
cuu:BKK79_34010 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2705 ( 1464)   622  0.797  492   <-> 31
gea:GARCT_03238 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   506   2705 ( 1414)   622  0.778  504   <-> 7
gel:IB49_08390 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2705 (  12)   622  0.778  504   <-> 7
aav:Aave_3230 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2704 ( 1774)   622  0.788  505   <-> 13
pmar:B0X71_16115 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2704 ( 1465)   622  0.782  504   <-> 12
aaa:Acav_2020 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2703 ( 1628)   622  0.786  505   <-> 22
bfm:BP422_23830 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2702 ( 1496)   622  0.790  504   <-> 12
ppla:BBI15_09520 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2702 ( 1575)   622  0.788  504   <-> 8
gse:GT50_07910 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2701 ( 1463)   622  0.778  504   <-> 11
gya:GYMC52_3326 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2701 ( 1425)   622  0.778  504   <-> 14
gyc:GYMC61_3296 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2701 ( 1425)   622  0.778  504   <-> 14
gmc:GY4MC1_0254 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2700 ( 1253)   621  0.776  504   <-> 15
gth:Geoth_0268 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2700 ( 1265)   621  0.776  504   <-> 16
ptl:AOT13_01635 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2700 ( 1254)   621  0.776  504   <-> 15
reu:Reut_B3678 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2700 ( 1509)   621  0.787  497   <-> 39
ggh:GHH_c32780 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2699 ( 1428)   621  0.776  504   <-> 15
meta:Y590_16805 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2699 ( 1792)   621  0.771  510   <-> 8
gli:GLN3_08695 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2698 (  11)   621  0.774  504   <-> 9
mrd:Mrad2831_0149 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   507   2697 ( 1528)   621  0.769  510   <-> 11
plx:CW734_15620 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2697 ( 1667)   621  0.788  504   <-> 10
aamy:GFC30_352 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2696 (  13)   620  0.777  503   <-> 10
gct:GC56T3_3211 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2696 (  9)   620  0.776  504   <-> 16
gej:A0V43_13825 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2696 (  9)   620  0.778  504   <-> 16
mor:MOC_0153 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   507   2696 ( 1493)   620  0.769  510   <-> 10
mphy:MCBMB27_05133 long-chain-aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2696 ( 1526)   620  0.769  510   <-> 9
cti:RALTA_B1661 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   504   2694 ( 1431)   620  0.791  492   <-> 27
prt:AUC31_12795 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2694 ( 1775)   620  0.786  504   <-> 9
afl:Aflv_1604 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   508   2693 ( 1489)   620  0.764  504   <-> 8
mpo:Mpop_3616 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2693 ( 1702)   620  0.769  510   <-> 7
slm:BIZ42_09675 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2692 ( 1467)   619  0.777  503   <-> 12
rhy:RD110_14935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2691 ( 1680)   619  0.780  501   <-> 15
gtn:GTNG_3117 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2690 ( 1493)   619  0.772  504   <-> 15
pnp:IJ22_29300 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2690 ( 1439)   619  0.774  504   <-> 22
gsr:GS3922_00270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2689 ( 1451)   619  0.774  504   <-> 11
dtx:ATSB10_32230 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2687 ( 1866)   618  0.783  494   <-> 8
pbh:AAW51_1401 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2687 ( 1533)   618  0.780  501   <-> 9
cgd:CR3_1409 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2685 ( 1457)   618  0.795  492   <-> 23
cuh:BJN34_22230 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2684 (  10)   618  0.795  492   <-> 47
mdi:METDI4227 aldehyde dehydrogenase, chloroacetaldehyd K00138   507   2684 ( 1757)   618  0.765  510   <-> 6
mex:Mext_3423 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2684 ( 1844)   618  0.765  510   <-> 5
mza:B2G69_24675 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   507   2684 ( 1827)   618  0.765  510   <-> 5
nsl:BOX37_25900 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2684 ( 144)   618  0.767  503   <-> 24
mch:Mchl_3732 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2683 ( 1840)   617  0.765  510   <-> 4
mno:Mnod_1585 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2683 (  11)   617  0.778  500   <-> 21
nno:NONO_c20100 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2683 ( 1446)   617  0.777  503   <-> 51
reh:H16_B1960 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2681 ( 1413)   617  0.789  492   <-> 33
rpj:N234_31410 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2681 ( 1287)   617  0.793  492   <-> 41
mea:Mex_1p3652 aldehyde dehydrogenase; chloroacetaldehy K00138   507   2680 ( 1826)   617  0.763  510   <-> 3
thi:THI_0486 aldehyde dehydrogenase B          K00138   506   2679 ( 1502)   617  0.776  501   <-> 8
bmee:DK62_1213 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2678 ( 1479)   616  0.803  492   <-> 17
bmr:BMI_I206 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2678 ( 1478)   616  0.803  492   <-> 17
bha:BH0681 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2677 ( 1305)   616  0.772  504   <-> 13
gtm:GT3921_02945 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2677 ( 1419)   616  0.774  504   <-> 13
hmn:HM131_03165 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2676 ( 1479)   616  0.750  504   <-> 18
smy:BJP26_06995 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2676 (  0)   616  0.788  491   <-> 15
vil:CFK37_11395 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2675 ( 1512)   616  0.782  504   <-> 17
bly:A2T55_05800 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2674 ( 115)   615  0.780  504   <-> 22
bvl:BF3285c1_0481 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate sem K00138   505   2674 ( 1545)   615  0.801  492   <-> 15
babs:DK51_1252 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2673 ( 1472)   615  0.801  492   <-> 17
bcar:DK60_303 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2673 ( 1475)   615  0.801  492   <-> 17
bcas:DA85_00980 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2673 ( 1473)   615  0.801  492   <-> 17
bcs:BCAN_A0206 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2673 ( 1475)   615  0.801  492   <-> 17
bol:BCOUA_I0202 unnamed protein product         K00138   505   2673 ( 1473)   615  0.801  492   <-> 17
bsk:BCA52141_I1366 aldehyde dehydrogenase        K00138   505   2673 ( 1473)   615  0.801  492   <-> 16
bsz:DK67_2036 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2673 ( 1473)   615  0.801  492   <-> 17
bmt:BSUIS_A0203 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2672 ( 1472)   615  0.801  492   <-> 16
bsuc:BSSP2_I0199 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2672 ( 1472)   615  0.801  492   <-> 18
cnc:CNE_2c19240 acetaldehyde dehydrogenase       K00138   506   2672 ( 1368)   615  0.785  492   <-> 51
hhd:HBHAL_4849 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2672 ( 1556)   615  0.754  504   <-> 15
rgu:A4W93_24780 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2672 (  48)   615  0.772  501   <-> 20
azc:AZC_1917 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2670 ( 1522)   614  0.791  494   <-> 15
bme:BMEI1747 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2670 ( 1471)   614  0.801  492   <-> 20
bmel:DK63_1738 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2670 ( 1471)   614  0.801  492   <-> 19
ncy:NOCYR_4581 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2670 ( 1582)   614  0.771  503   <-> 22
bpp:BPI_I204 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2669 ( 1469)   614  0.801  492   <-> 18
bpv:DK65_1168 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2669 ( 1469)   614  0.801  492   <-> 17
bvr:BVIR_1129 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2668 ( 1756)   614  0.772  504   <-> 6
bsui:BSSP1_I0199 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2667 ( 1467)   614  0.799  492   <-> 18
bsup:BSPT1_I0201 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2667 ( 1467)   614  0.799  492   <-> 18
bsuv:BSPT2_I0202 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2667 ( 1467)   614  0.799  492   <-> 18
stem:CLM74_00145 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   509   2667 ( 1497)   614  0.785  492   <-> 11
ble:BleG1_1074 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2666 ( 1597)   614  0.769  503   <-> 13
cfu:CFU_1655 Aldehyde dehydrogenase; Acetaldehyde dehyd K00138   506   2666 ( 1543)   614  0.797  492   <-> 17
blr:BRLA_c027890 acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   506   2665 ( 1862)   613  0.772  504   <-> 6
bms:BR0202 aldehyde dehydrogenase family protein    K00138   505   2665 ( 1465)   613  0.799  492   <-> 17
bsf:BSS2_I0197 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2665 ( 1465)   613  0.799  492   <-> 17
bsg:IY72_00850 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2665 ( 1465)   613  0.799  492   <-> 19
bsi:BS1330_I0202 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2665 ( 1465)   613  0.799  492   <-> 17
bsv:BSVBI22_A0202 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2665 ( 1465)   613  0.799  492   <-> 17
bsw:IY71_01125 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2665 ( 1465)   613  0.799  492   <-> 18
mln:A9174_13805 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2665 ( 1445)   613  0.791  492   <-> 28
bmg:BM590_A0209 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2664 ( 1465)   613  0.799  492   <-> 18
bmi:BMEA_A0211 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2664 ( 1465)   613  0.799  492   <-> 13
bmw:BMNI_I0199 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2664 ( 1465)   613  0.799  492   <-> 18
bmz:BM28_A0212 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2664 ( 1465)   613  0.799  492   <-> 18
bov:BOV_0194 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2663 ( 1495)   613  0.799  492   <-> 12
bcet:V910_101773 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase K00138   505   2662 ( 1462)   613  0.799  492   <-> 16
mmas:MYMAC_004918 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2662 ( 1460)   613  0.766  504   <-> 11
nfa:NFA_29950 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   505   2662 ( 1480)   613  0.769  503   <-> 26
nfr:ERS450000_01085 EPTC-inducible aldehyde dehydrogena K00138   505   2662 ( 1475)   613  0.769  503   <-> 28
vne:CFK40_06585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2662 ( 1370)   613  0.778  504   <-> 23
met:M446_6813 Aldehyde Dehydrogenase_          K00138   506   2661 (  4)   612  0.783  492   <-> 13
pow:IJ21_33600 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2661 ( 1790)   612  0.762  504   <-> 6
pns:A9D12_06430 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2660 ( 1870)   612  0.788  491   <-> 9
prw:PsycPRwf_1192 aldehyde dehydrogenase        K00138   508   2660 ( 1771)   612  0.759  506   <-> 9
rpm:RSPPHO_01355 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2659 ( 1485)   612  0.770  504   <-> 5
maqu:Maq22A_c22860 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2658 ( 1572)   612  0.778  492   <-> 17
mfu:LILAB_33100 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2658 ( 1454)   612  0.764  504   <-> 13
thac:CSC3H3_12245 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2657 ( 1427)   611  0.768  504   <-> 18
exm:U719_09770 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2656 ( 1491)   611  0.774  504   <-> 9
pjd:Pjdr2_5424 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2656 ( 1949)   611  0.762  504   <-> 6
mab:MAB_0972 Putative aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2654 ( 200)   611  0.769  503   <-> 20
mabo:NF82_04900 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2654 ( 200)   611  0.769  503   <-> 20
may:LA62_04905 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2654 ( 200)   611  0.769  503   <-> 20
maz:LA61_04815 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2654 ( 200)   611  0.769  503   <-> 20
mgy:MGMSRv2__2998 aldehyde dehydrogenase B       K00138   506   2654 ( 1605)   611  0.772  504   <-> 4
blep:AL038_11485 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2653 ( 1466)   611  0.754  504   <-> 5
cbw:RR42_s2821 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2653 ( 1400)   611  0.781  497   <-> 42
miz:BAB75_05210 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2653 ( 197)   611  0.767  503   <-> 27
mste:MSTE_00906 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   505   2653 ( 163)   611  0.765  503   <-> 19
mxa:MXAN_5040 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2653 ( 1452)   611  0.766  504   <-> 14
pali:A3K91_2056 Aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2653 ( 1533)   611  0.749  506   <-> 17
sphr:BSY17_1611 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   507   2653 (  24)   611  0.791  488   <-> 20
exu:ESP131_11870 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2652 ( 1487)   610  0.772  504   <-> 8
mche:BB28_04400 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2652 ( 159)   610  0.769  503   <-> 15
sno:Snov_2415 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   505   2652 ( 1373)   610  0.778  492   <-> 19
mamo:A6B35_24600 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2651 ( 1432)   610  0.787  492   <-> 30
jsv:CNX70_27745 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2650 ( 1503)   610  0.776  505   <-> 13
psya:AOT82_1107 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2650 ( 1540)   610  0.757  506   <-> 10
mabl:MMASJCM_0889 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2649 ( 189)   610  0.767  503   <-> 18
mak:LH56_18145 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2649 ( 189)   610  0.767  503   <-> 17
mmv:MYCMA_0515 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2649 ( 189)   610  0.767  503   <-> 18
myc:NF90_18605 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2649 ( 189)   610  0.767  503   <-> 18
mys:NF92_18600 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2649 ( 189)   610  0.767  503   <-> 18
sls:SLINC_1298 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2649 ( 1487)   610  0.766  504   <-> 33
thu:AC731_009595 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2649 ( 1425)   610  0.758  504   <-> 9
bts:Btus_0847 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2648 (  56)   609  0.762  504   <-> 13
cij:WG74_13035 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2648 ( 1716)   609  0.774  501   <-> 15
mop:Mesop_6021 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2648 ( 1392)   609  0.780  492   <-> 28
ops:A8A54_00755 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2648 ( 1396)   609  0.793  492   <-> 21
sfd:USDA257_c46810 acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   502   2648 ( 1461)   609  0.783  492   <-> 27
eah:FA04_12020 aldehyde dehydrogenase          K00138   502   2646 ( 1425)   609  0.783  492   <-> 40
mlo:mll6639 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2646 ( 1458)   609  0.785  492   <-> 26
mabb:MASS_0956 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2645 ( 185)   609  0.765  503   <-> 18
metr:BSY238_3535 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   504   2645 ( 1761)   609  0.742  504   <-> 4
phz:CHX26_04980 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2645 ( 1800)   609  0.782  491   <-> 8
rpc:RPC_1964 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2645 ( 1739)   609  0.764  504   <-> 10
sdv:BN159_7435 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2645 ( 1482)   609  0.764  504   <-> 23
acm:AciX9_2779 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   510   2644 ( 1924)   609  0.745  513   <-> 8
jal:BZG29_05900 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2644 ( 1535)   609  0.772  505   <-> 15
oan:Oant_0271 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2644 ( 1439)   609  0.795  492   <-> 17
sco:SCO1174 aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2644 ( 1485)   609  0.758  504   <-> 24
oah:DR92_37 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   505   2643 ( 1438)   608  0.793  492   <-> 17
sje:AAV35_001595 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2643 ( 1482)   608  0.752  504   <-> 10
rva:Rvan_1827 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2642 ( 1767)   608  0.766  504   <-> 8
slv:SLIV_31930 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2642 ( 1484)   608  0.754  504   <-> 25
jaz:YQ44_22265 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2641 ( 1521)   608  0.772  505   <-> 13
masw:AM586_04640 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2641 ( 1243)   608  0.776  505   <-> 17
phd:102316905 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik      507   2641 (  71)   608  0.776  491   <-> 109
mam:Mesau_02516 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2640 ( 1433)   608  0.780  492   <-> 22
mym:A176_001845 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2640 ( 1430)   608  0.766  504   <-> 11
och:CES85_0225 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2640 ( 1417)   608  0.793  492   <-> 27
rrf:F11_04800 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2640 ( 1491)   608  0.762  504   <-> 8
rru:Rru_A0931 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2640 ( 1491)   608  0.762  504   <-> 8
sfh:SFHH103_02183 aldehyde dehydrogenase        K00138   502   2640 ( 1407)   608  0.785  492   <-> 32
sya:A6768_17130 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2640 ( 1585)   608  0.776  491   <-> 21
abf:AMK58_03455 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2639 ( 1548)   607  0.769  494   <-> 14
abq:ABAZ39_11315 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2639 ( 1414)   607  0.769  494   <-> 15
dko:I596_983 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2639 ( 1402)   607  0.774  492   <-> 7
ean:Eab7_1574 Aldehyde dehydrogenase dhaS        K00138   506   2639 ( 1439)   607  0.764  504   <-> 8
lao:AOX59_18155 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2639 ( 1380)   607  0.768  504   <-> 17
rhm:B5V46_13845 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2639 ( 1742)   607  0.774  492   <-> 10
strd:NI25_33335 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2639 ( 1484)   607  0.762  504   <-> 26
vir:X953_14250 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2639 ( 1342)   607  0.770  504   <-> 15
rhi:NGR_c23150 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   502   2638 ( 1384)   607  0.780  492   <-> 33
sino:SS05631_c24200 Aldehyde dehydrogenase       K00138   502   2637 ( 1494)   607  0.778  492   <-> 30
acv:AMD27_09280 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2636 ( 1567)   607  0.742  503   <-> 7
sci:B446_05995 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2636 ( 1457)   607  0.758  504   <-> 23
dei:C4375_16495 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2635 ( 1498)   606  0.783  492   <-> 10
nml:Namu_1779 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2635 ( 1489)   606  0.774  504   <-> 13
oih:OB2534 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2635 ( 1486)   606  0.766  504   <-> 15
pami:JCM7686_3396 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00138   508   2635 ( 1493)   606  0.760  509   <-> 19
ead:OV14_3807 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   504   2634 ( 1366)   606  0.776  492   <-> 36
smaz:LH19_24720 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2634 ( 1537)   606  0.785  492   <-> 23
elq:Ga0102493_111639 aldehyde dehydrogenase       K00138   545   2633 ( 1485)   606  0.777  493   <-> 13
npp:PP1Y_AT5672 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2633 ( 1237)   606  0.772  491   <-> 25
samb:SAM23877_1262 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetal K00138   507   2633 ( 1484)   606  0.756  504   <-> 24
vei:Veis_3514 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2632 ( 1483)   606  0.758  501   <-> 26
shyd:CJD35_06175 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2631 ( 1421)   606  0.774  491   <-> 20
mph:MLP_28950 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2630 ( 1541)   605  0.770  504   <-> 20
par:Psyc_1612 aldehyde dehydrogenase family protein, NA K00138   508   2630 ( 1505)   605  0.749  506   <-> 7
smag:AN936_21295 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2630 ( 1530)   605  0.785  492   <-> 24
pso:PSYCG_10050 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2629 ( 1520)   605  0.741  506   <-> 13
spav:Spa2297_04230 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2629 ( 1474)   605  0.754  504   <-> 25
src:M271_09570 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2629 ( 1382)   605  0.760  504   <-> 42
mass:CR152_06350 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2628 ( 1512)   605  0.768  505   <-> 10
sfa:Sfla_0494 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2628 ( 1423)   605  0.755  503   <-> 19
srw:TUE45_01535 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2628 ( 1448)   605  0.762  504   <-> 26
strp:F750_6499 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2628 ( 1423)   605  0.755  503   <-> 19
aua:M673_18190 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2627 (  0)   605  0.778  491   <-> 13
bpy:Bphyt_0024 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2627 ( 1423)   605  0.783  492   <-> 40
ccr:CC_3580 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2627 ( 1429)   605  0.766  492   <-> 15
ccs:CCNA_03695 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2627 ( 1429)   605  0.766  492   <-> 15
mrm:A7982_11414 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2627 ( 1404)   605  0.758  504   <-> 13
scb:SCAB_79811 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2627 ( 1462)   605  0.752  504   <-> 37
aak:AA2016_1081 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2626 ( 1392)   604  0.767  494   <-> 34
hrb:Hrubri_1778 NAD+ dependent acetaldehyde dehydrogena K00138   506   2626 ( 1114)   604  0.783  492   <-> 22
nsr:NS506_04607 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2626 (  79)   604  0.748  503   <-> 26
psyc:DABAL43B_2118 aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00138   508   2626 ( 1494)   604  0.743  506   <-> 11
scx:AS200_37810 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2626 ( 314)   604  0.748  504   <-> 28
thk:CCZ27_04645 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2626 ( 1327)   604  0.752  504   <-> 13
tra:Trad_1538 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2626 ( 1462)   604  0.767  494   <-> 9
vhl:BME96_13585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2626 ( 1329)   604  0.762  504   <-> 16
amv:ACMV_17880 aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2625 ( 1485)   604  0.765  510   <-> 13
ccx:COCOR_00596 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2625 ( 1441)   604  0.758  504   <-> 13
eat:EAT1b_2411 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2625 ( 1764)   604  0.756  504   <-> 6
sgs:AVL59_31030 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2625 ( 1467)   604  0.758  504   <-> 37
sho:SHJGH_2390 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2625 (  31)   604  0.758  504   <-> 31
shy:SHJG_2626 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2625 (  31)   604  0.758  504   <-> 35
tmz:Tmz1t_2872 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2625 ( 1415)   604  0.758  504   <-> 10
svl:Strvi_3149 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2624 ( 1380)   604  0.756  504   <-> 34
cse:Cseg_4065 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2623 ( 1418)   604  0.766  492   <-> 12
bcai:K788_0003532 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2622 ( 1309)   604  0.778  492   <-> 55
gor:KTR9_0095 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K18370   507   2622 ( 1422)   604  0.762  504   <-> 29
phs:C2L64_00055 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2622 ( 1319)   604  0.778  492   <-> 60
pcr:Pcryo_1844 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   508   2621 ( 1538)   603  0.741  506   <-> 12
pht:BLM14_08520 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2621 (  26)   603  0.789  492   <-> 34
ros:CTJ15_19110 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2621 ( 1567)   603  0.778  492   <-> 15
bfn:OI25_1410 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2620 (  21)   603  0.780  492   <-> 50
cbaa:SRAA_1677 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2620 ( 1412)   603  0.760  504   <-> 7
aeh:Mlg_2726 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2619 ( 1844)   603  0.756  504   <-> 4
ajn:BVL33_10025 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   503   2619 ( 1477)   603  0.738  503   <-> 8
sma:SAVERM_7177 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2619 ( 1416)   603  0.750  504   <-> 25
gbr:Gbro_0109 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K18370   507   2618 ( 1439)   603  0.760  504   <-> 17
pter:C2L65_00055 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2618 ( 1310)   603  0.776  492   <-> 59
bkw:BkAM31D_12825 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   505   2617 ( 1438)   602  0.744  503   <-> 12
cna:AB433_13250 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2617 ( 1211)   602  0.774  491   <-> 13
mcg:GL4_0813 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2617 ( 1713)   602  0.759  494   <-> 3
pye:A6J80_08910 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   508   2617 ( 1422)   602  0.752  509   <-> 19
stsi:A4E84_05345 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2617 ( 1433)   602  0.751  503   <-> 35
acr:Acry_1743 aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2616 ( 1476)   602  0.763  510   <-> 11
bic:LMTR13_18950 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2616 ( 1336)   602  0.774  492   <-> 14
aza:AZKH_1603 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2615 (  39)   602  0.750  504   <-> 22
azi:AzCIB_1081 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2615 ( 1314)   602  0.750  504   <-> 15
sme:SMc02689 aldehyde dehydrogenase           K00138   502   2615 ( 1392)   602  0.768  492   <-> 29
smeg:C770_GR4Chr2456 NAD-dependent aldehyde dehydrogena K00138   502   2615 ( 1485)   602  0.768  492   <-> 30
smel:SM2011_c02689 putative aldehyde dehydrogenase   K00138   502   2615 ( 1392)   602  0.768  492   <-> 29
smer:DU99_13135 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2615 ( 1485)   602  0.768  492   <-> 29
smi:BN406_02201 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   502   2615 ( 1392)   602  0.768  492   <-> 34
smk:Sinme_2396 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   502   2615 ( 1485)   602  0.768  492   <-> 27
smq:SinmeB_2178 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   502   2615 ( 1396)   602  0.768  492   <-> 29
smx:SM11_chr0830 probabable aldehyde dehydrogenase prot K00138   502   2615 ( 1485)   602  0.768  492   <-> 29
aer:AERYTH_13350 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2614 ( 1420)   602  0.770  504   <-> 12
ajs:Ajs_1890 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2614 ( 1627)   602  0.759  506   <-> 11
buq:AC233_00225 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2614 ( 1422)   602  0.783  492   <-> 37
dia:Dtpsy_1694 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2614 ( 1687)   602  0.759  506   <-> 9
esi:Exig_1715 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2614 ( 1410)   602  0.756  504   <-> 8
msd:MYSTI_05536 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2614 ( 1374)   602  0.746  504   <-> 16
ars:ADJ73_09400 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2613 ( 1689)   601  0.750  504   <-> 8
buz:AYM40_00175 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2613 ( 1292)   601  0.774  492   <-> 29
eba:ebA2242 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2613 (  26)   601  0.754  504   <-> 12
pspg:AK823_09555 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2613 ( 1484)   601  0.739  506   <-> 14
rgi:RGI145_19005 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2613 ( 1392)   601  0.774  492   <-> 14
rlg:Rleg_3801 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   502   2613 ( 1514)   601  0.770  492   <-> 25
sauo:BV401_36890 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2613 ( 1350)   601  0.756  504   <-> 24
xau:Xaut_0366 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2613 ( 1546)   601  0.774  492   <-> 13
pcon:B0A89_07900 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2612 ( 1533)   601  0.762  509   <-> 7
aid:CTZ23_08205 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   503   2611 ( 1452)   601  0.742  503   <-> 7
aoa:dqs_3079 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2611 ( 1406)   601  0.752  504   <-> 15
azo:azo2939 aldehyde dehydrogenase (NAD+)        K00138   506   2611 ( 1402)   601  0.752  504   <-> 15
cbot:ATE48_11485 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2611 ( 1290)   601  0.750  503   <-> 11
esj:SJ05684_c23970 Aldehyde dehydrogenase        K00138   502   2611 ( 1428)   601  0.764  492   <-> 27
hse:Hsero_1896 NAD+ dependent acetaldehyde dehydrogenas K00138   506   2611 ( 1528)   601  0.776  492   <-> 20
hsz:ACP92_09450 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2611 ( 1528)   601  0.776  492   <-> 20
kfl:Kfla_6807 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2611 ( 1456)   601  0.752  504   <-> 16
mei:Msip34_1176 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2611 ( 1760)   601  0.755  497   <-> 2
mep:MPQ_1244 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2611 ( 1755)   601  0.755  497   <-> 2
psyg:AK825_09775 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2611 ( 1490)   601  0.739  506   <-> 15
spun:BFF78_36425 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2611 ( 1446)   601  0.754  504   <-> 25
trs:Terro_4085 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2611 ( 1884)   601  0.751  502   <-> 4
att:AMQ28_13520 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2610 ( 1755)   601  0.744  503   <-> 6
bud:AQ610_00740 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2610 ( 1431)   601  0.783  492   <-> 29
bul:BW21_268 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2610 ( 1431)   601  0.783  492   <-> 30
buo:BRPE64_DCDS02550 aldehyde Dehydrogenase       K00138   567   2610 ( 1294)   601  0.738  516   <-> 30
gpo:GPOL_c02950 alcohol dehydrogenase          K18370   507   2610 ( 1439)   601  0.756  504   <-> 28
aez:C3E78_03295 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2609 ( 1435)   601  0.758  504   <-> 14
bue:BRPE67_DCDS11000 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2609 ( 1292)   601  0.770  492   <-> 46
byi:BYI23_D009060 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2609 ( 1264)   601  0.770  492   <-> 46
mfa:Mfla_1995 Lactaldehyde dehydrogenase        K00138   506   2609 (  -)   601  0.761  497   <-> 1
rle:RL4267 putative acetaldehyde dehydrogenase     K00138   502   2609 ( 1494)   601  0.766  492   <-> 30
ssia:A7J05_31565 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2609 ( 1440)   601  0.748  504   <-> 22
dpy:BA022_05625 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2608 ( 1681)   600  0.757  506   <-> 10
nao:Y958_25655 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2608 ( 1369)   600  0.756  501   <-> 28
pde:Pden_2366 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   508   2608 ( 1384)   600  0.754  509   <-> 30
smal:SMALA_6656 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   507   2608 ( 1345)   600  0.754  504   <-> 32
bug:BC1001_0030 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2607 ( 1427)   600  0.780  492   <-> 39
smd:Smed_2260 aldehyde dehydrogenase          K00138   502   2607 ( 1492)   600  0.768  492   <-> 28
bgf:BC1003_0049 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2606 ( 1309)   600  0.780  492   <-> 34
btd:BTI_195 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2606 ( 1429)   600  0.780  492   <-> 28
bxb:DR64_2116 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2606 (  31)   600  0.780  492   <-> 59
bxe:Bxe_A4441 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2606 (  30)   600  0.780  492   <-> 59
nae:BHE16_08875 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2606 ( 1531)   600  0.756  504   <-> 8
asw:CVS48_04260 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2604 ( 1401)   599  0.754  501   <-> 28
gta:BCM27_00870 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2604 ( 1418)   599  0.754  504   <-> 31
mbl:AAX09_06780 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2604 ( 1535)   599  0.745  505   <-> 4
moc:BB934_16355 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2604 ( 1529)   599  0.758  496   <-> 22
snj:A7E77_00860 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2604 ( 1503)   599  0.769  494   <-> 12
adt:APT56_02010 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2603 ( 1409)   599  0.756  501   <-> 18
ara:Arad_7039 aldehyde dehydrogenase protein      K00138   505   2603 ( 1368)   599  0.768  492   <-> 24
axn:AX27061_0363 Aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2603 ( 1398)   599  0.756  501   <-> 19
axo:NH44784_018301 Aldehyde dehydrogenase        K00138   509   2603 ( 1409)   599  0.756  501   <-> 19
axs:LH59_01805 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2603 ( 1388)   599  0.756  501   <-> 19
axx:ERS451415_00361 Acetaldehyde dehydrogenase 2    K00138   509   2603 ( 1398)   599  0.756  501   <-> 19
blin:BLSMQ_1201 Aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2603 (  34)   599  0.760  504   <-> 19
bpf:BpOF4_10305 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2603 ( 1399)   599  0.746  504   <-> 12
dac:Daci_5650 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2603 ( 1289)   599  0.756  504   <-> 19
del:DelCs14_0950 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   507   2603 ( 1222)   599  0.756  504   <-> 22
dhk:BO996_26390 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2603 ( 1291)   599  0.756  504   <-> 20
dts:BI380_26835 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2603 ( 1300)   599  0.756  504   <-> 22
moi:MOVS_02920 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2603 ( 1524)   599  0.745  505   <-> 5
bpx:BUPH_03937 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2602 ( 203)   599  0.778  492   <-> 51
nre:BES08_15985 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2602 ( 1457)   599  0.760  491   <-> 28
salj:SMD11_5624 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2602 ( 1446)   599  0.752  504   <-> 25
ssy:SLG_27210 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   508   2602 ( 304)   599  0.768  492   <-> 24
afr:AFE_1742 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00138   506   2601 (  59)   599  0.744  504   <-> 4
avi:Avi_3181 aldehyde dehydrogenase           K00138   504   2601 ( 1454)   599  0.760  492   <-> 22
hyl:LPB072_13770 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2600 ( 1311)   599  0.754  504   <-> 17
meu:ACJ67_07740 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2600 (  -)   599  0.753  497   <-> 1
rlu:RLEG12_28850 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2600 ( 1429)   599  0.764  492   <-> 31
six:BSY16_362 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   502   2600 ( 1369)   599  0.758  492   <-> 44
vig:BKP57_17375 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2600 ( 1048)   599  0.758  505   <-> 15
axy:AXYL_00335 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   509   2599 ( 1302)   598  0.749  501   <-> 26
pur:AOC03_09795 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2599 ( 1591)   598  0.737  506   <-> 7
pzh:CX676_03205 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2599 ( 1522)   598  0.740  512   <-> 16
rtr:RTCIAT899_PC06775 acetaldehyde dehydrogenase    K00138   502   2599 ( 1417)   598  0.762  492   <-> 26
same:SAMCFNEI73_Ch2649 acetaldehyde dehydrogenase 2   K00138   536   2599 ( 1459)   598  0.764  492   <-> 28
rhn:AMJ98_CH03959 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00138   502   2598 ( 1488)   598  0.764  492   <-> 20
shz:shn_12900 aldehyde dehydrogenase          K00138   502   2598 ( 1375)   598  0.760  492   <-> 39
span:AWL63_11000 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2598 ( 1462)   598  0.768  491   <-> 17
acra:BSY15_1401 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   507   2597 ( 1658)   598  0.754  504   <-> 11
ala:BFG52_10515 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2597 ( 1483)   598  0.736  503   <-> 13
mpt:Mpe_A0599 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2597 ( 1426)   598  0.750  504   <-> 11
rga:RGR602_PC01115 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2597 ( 1329)   598  0.768  492   <-> 23
sbh:SBI_02310 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2597 ( 1415)   598  0.750  504   <-> 36
slau:SLA_7242 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2596 ( 253)   598  0.750  504   <-> 22
vpd:VAPA_2c01990 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2596 ( 1309)   598  0.748  504   <-> 30
bpr:GBP346_A4109 acetaldehyde dehydrogenase 2 (acetalde K00138   539   2595 ( 1499)   597  0.778  492   <-> 12
brc:BCCGELA001_20320 aldehyde dehydrogenase       K00138   505   2595 ( 1332)   597  0.763  494   <-> 15
pnl:PNK_1796 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2595 ( 2062)   597  0.742  504   <-> 3
rel:REMIM1_CH03802 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2595 ( 1463)   597  0.762  492   <-> 28
rlb:RLEG3_30040 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2595 ( 1492)   597  0.764  492   <-> 24
sur:STAUR_2162 Aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   508   2595 ( 1378)   597  0.740  504   <-> 12
aql:BXU06_01210 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2594 ( 1439)   597  0.757  494   <-> 12
rec:RHECIAT_CH0003997 putative aldehyde dehydrogenase ( K00138   502   2594 ( 1400)   597  0.764  492   <-> 22
splu:LK06_029455 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2594 ( 1407)   597  0.750  504   <-> 24
gbc:GbCGDNIH3_1022 Aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2593 ( 1441)   597  0.757  494   <-> 5
gbe:GbCGDNIH1_1022 aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2593 ( 1447)   597  0.757  494   <-> 4
gbs:GbCGDNIH4_1022 Aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2593 ( 1453)   597  0.757  494   <-> 5
sals:SLNWT_0728 betaine aldehyde dehydrogenase     K00138   505   2593 ( 1386)   597  0.738  503   <-> 24
yan:AYJ57_16830 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2593 ( 1378)   597  0.766  491   <-> 21
nda:Ndas_4883 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2592 ( 1452)   597  0.758  504   <-> 17
psim:KR76_24715 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2592 ( 1383)   597  0.752  504   <-> 27
rei:IE4771_CH04051 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2592 ( 1327)   597  0.762  492   <-> 33
rhl:LPU83_pLPU83d1935 Acetaldehyde dehydrogenase 2   K00138   502   2592 ( 1467)   597  0.762  492   <-> 24
rhx:AMK02_CH03845 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00138   502   2592 ( 1468)   597  0.764  492   <-> 20
rpha:AMC79_CH03928 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2592 ( 1399)   597  0.762  492   <-> 26
salf:SMD44_08166 aldehyde dehydrogenase         K00138   518   2592 ( 1438)   597  0.750  504   <-> 24
spri:SPRI_2563 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2592 ( 1419)   597  0.740  503   <-> 23
ack:C380_22945 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2591 ( 1662)   596  0.752  504   <-> 16
bjp:RN69_24020 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2591 ( 1311)   596  0.763  494   <-> 20
bju:BJ6T_49260 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2591 ( 1311)   596  0.763  494   <-> 22
bro:BRAD285_0888 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2591 ( 1347)   596  0.770  492   <-> 17
rsb:RS694_18955 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2591 ( 1427)   596  0.748  504   <-> 9
bcl:ABC1818 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2590 ( 1225)   596  0.750  504   <-> 14
bpsd:BBX_400 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2590 ( 1399)   596  0.776  492   <-> 30
bpse:BDL_2009 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2590 ( 1399)   596  0.776  492   <-> 30
bpsm:BBQ_3469 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2590 ( 1393)   596  0.776  492   <-> 29
bpso:X996_741 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2590 ( 1393)   596  0.776  492   <-> 28
bpsu:BBN_54 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2590 ( 1393)   596  0.776  492   <-> 29
rbh:B4966_08155 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2590 ( 1692)   596  0.746  504   <-> 6
rep:IE4803_CH04109 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2590 ( 1459)   596  0.762  492   <-> 24
ret:RHE_CH03723 putative aldehyde dehydrogenase protein K00138   502   2590 ( 1404)   596  0.760  492   <-> 22
ais:BUW96_27410 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   509   2589 ( 1287)   596  0.749  501   <-> 22
bma:BMA2986 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   506   2589 ( 1425)   596  0.774  492   <-> 23
bmab:BM45_2919 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2589 ( 1425)   596  0.774  492   <-> 23
bmae:DM78_39 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2589 ( 1425)   596  0.774  492   <-> 23
bmaf:DM51_2597 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2589 ( 1425)   596  0.774  492   <-> 23
bmai:DM57_1670 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2589 ( 1425)   596  0.774  492   <-> 23
bmal:DM55_1117 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2589 ( 1425)   596  0.774  492   <-> 19
bmaq:DM76_1094 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2589 ( 1425)   596  0.774  492   <-> 19
bmaz:BM44_305 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2589 ( 1425)   596  0.774  492   <-> 23
bml:BMA10229_A1552 aldehyde dehydrogenase family protei K00138   539   2589 ( 1425)   596  0.774  492   <-> 22
bmn:BMA10247_3050 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   539   2589 ( 1425)   596  0.774  492   <-> 22
bmv:BMASAVP1_A3320 aldehyde dehydrogenase family protei K00138   539   2589 ( 1425)   596  0.774  492   <-> 18
bpd:BURPS668_3936 acetaldehyde dehydrogenase      K00138   570   2589 ( 1392)   596  0.774  492   <-> 25
bpl:BURPS1106A_4008 acetaldehyde dehydrogenase     K00138   539   2589 ( 1392)   596  0.774  492   <-> 26
bpm:BURPS1710b_0138 acetaldehyde dehydrogenase     K00138   506   2589 ( 1392)   596  0.774  492   <-> 28
bpq:BPC006_I4044 acetaldehyde dehydrogenase (acetylatin K00138   539   2589 ( 1392)   596  0.774  492   <-> 26
bps:BPSL3369 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   506   2589 ( 1392)   596  0.774  492   <-> 29
bpsa:BBU_2166 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2589 ( 1392)   596  0.774  492   <-> 28
bpsh:DR55_1136 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2589 ( 1392)   596  0.774  492   <-> 28
bpz:BP1026B_I3657 acetaldehyde dehydrogenase      K00138   539   2589 ( 1392)   596  0.774  492   <-> 28
but:X994_2732 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2589 ( 1267)   596  0.774  492   <-> 31
gbi:PG2T_07230 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2589 ( 1148)   596  0.746  504   <-> 9
pseh:XF36_26335 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2589 ( 1456)   596  0.740  504   <-> 19
ptx:ABW99_13955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2589 ( 1412)   596  0.774  492   <-> 19
rav:AAT18_18430 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2589 ( 1349)   596  0.742  504   <-> 29
rsu:NHU_03134 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2589 ( 1579)   596  0.760  492   <-> 13
bgo:BM43_1505 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2588 ( 126)   596  0.766  492   <-> 40
fri:FraEuI1c_4957 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   507   2588 ( 1440)   596  0.756  504   <-> 48
gbh:GbCGDNIH2_1022 Aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2588 ( 1447)   596  0.755  494   <-> 4
para:BTO02_01050 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2588 ( 1373)   596  0.774  492   <-> 28
bgd:bgla_1g01120 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2587 ( 118)   596  0.766  492   <-> 41
boc:BG90_1641 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2587 ( 1404)   596  0.776  492   <-> 28
bok:DM82_3095 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2587 ( 1405)   596  0.776  492   <-> 28
btrm:SAMEA390648702060 aldehyde dehydrogenase      K00138   509   2587 ( 1363)   596  0.744  507   <-> 12
achr:C2U31_06720 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2586 ( 1396)   595  0.749  501   <-> 23
cfus:CYFUS_005940 aldehyde dehydrogenase        K00138   509   2586 (  42)   595  0.734  504   <-> 15
hau:Haur_1159 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2586 ( 1363)   595  0.750  504   <-> 7
bph:Bphy_0010 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2585 ( 1255)   595  0.762  492   <-> 43
brad:BF49_6756 Aldehyde dehydrogenase EC 1213      K00138   505   2585 ( 1307)   595  0.763  494   <-> 11
kal:KALB_6181 hypothetical protein           K00138   507   2585 ( 1384)   595  0.748  504   <-> 31
pol:Bpro_4570 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2585 ( 1477)   595  0.746  504   <-> 26
rrz:CS378_07950 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   507   2585 ( 1386)   595  0.742  504   <-> 25
sgb:WQO_32840 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2585 ( 1417)   595  0.742  504   <-> 22
snw:BBN63_33025 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2585 ( 1420)   595  0.746  504   <-> 22
sphi:TS85_18760 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2585 ( 1328)   595  0.770  492   <-> 20
agc:BSY240_4369 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   504   2584 ( 1435)   595  0.758  492   <-> 17
bpk:BBK_1494 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2584 ( 1387)   595  0.774  492   <-> 28
mbac:BN1209_0674 aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2584 (  -)   595  0.742  497   <-> 1
rlt:Rleg2_3506 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   502   2584 ( 1382)   595  0.762  492   <-> 36
bte:BTH_I3247 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2583 ( 1406)   595  0.770  492   <-> 27
btha:DR62_1124 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2583 ( 1412)   595  0.770  492   <-> 29
bthe:BTN_932 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2583 ( 1407)   595  0.770  492   <-> 27
bthl:BG87_636 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2583 ( 1406)   595  0.770  492   <-> 27
bthm:BTRA_634 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2583 ( 1406)   595  0.770  492   <-> 27
btj:BTJ_2516 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2583 ( 1407)   595  0.770  492   <-> 27
btq:BTQ_3187 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2583 ( 1406)   595  0.770  492   <-> 27
btv:BTHA_337 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2583 ( 1407)   595  0.770  492   <-> 27
btz:BTL_433 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2583 ( 1406)   595  0.770  492   <-> 28
cdq:BOQ54_17160 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2583 ( 1610)   595  0.764  492   <-> 14
psea:WY02_14440 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2583 ( 1448)   595  0.740  504   <-> 14
sphb:EP837_03955 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2583 ( 1511)   595  0.736  504   <-> 15
mbry:B1812_13450 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2582 (  85)   594  0.759  497   <-> 7
mlu:Mlut_21440 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2582 ( 1409)   594  0.750  504   <-> 10
ncb:C0V82_05430 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2582 ( 1264)   594  0.754  496   <-> 25
rfr:Rfer_2866 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2582 ( 1403)   594  0.746  504   <-> 14
sgr:SGR_351 putative aldehyde dehydrogenase       K00138   507   2582 ( 1408)   594  0.738  504   <-> 24
ami:Amir_1089 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2581 ( 1556)   594  0.752  504   <-> 16
apre:CNX65_05475 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2581 ( 1554)   594  0.752  504   <-> 16
asj:AsACE_CH02778 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00138   503   2581 (  1)   594  0.734  503   <-> 11
brv:CFK39_11380 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2581 ( 1416)   594  0.750  504   <-> 6
kse:Ksed_24920 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2581 ( 1547)   594  0.753  503   <-> 9
rpa:RPA1206 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2581 ( 1358)   594  0.757  498   <-> 10
rpt:Rpal_1399 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2581 ( 1371)   594  0.757  498   <-> 10
vap:Vapar_5690 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2581 ( 1303)   594  0.744  504   <-> 22
ahl:AHTJS_11735 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2580 ( 1422)   594  0.732  503   <-> 11
ajo:RZ95_07405 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2580 (  5)   594  0.728  503   <-> 11
ati:AL072_23940 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2580 ( 1357)   594  0.753  494   <-> 17
bgp:BGL_1c00910 acetaldehyde dehydrogenase AcoD     K00138   506   2580 ( 1420)   594  0.774  492   <-> 26
bpla:bpln_1g00910 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2580 ( 1420)   594  0.774  492   <-> 28
ica:Intca_0294 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2580 ( 1398)   594  0.752  504   <-> 13
rdi:CMV14_19375 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   504   2580 ( 277)   594  0.758  492   <-> 25
afs:AFR_05700 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2579 ( 1413)   594  0.750  504   <-> 19
sjp:SJA_C2-05820 putative aldehyde dehydrogenase    K00138   501   2579 ( 281)   594  0.756  491   <-> 14
aci:ACIAD2018 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetaldehyd K00138   503   2578 ( 1446)   593  0.724  503   <-> 17
aoi:AORI_7063 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2578 ( 1373)   593  0.740  504   <-> 30
asol:BEN76_05995 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2578 ( 1420)   593  0.726  503   <-> 21
bra:BRADO1387 aldehyde dehydrogenase          K00138   514   2578 ( 1406)   593  0.766  492   <-> 11
brk:CWS35_30175 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2578 ( 1315)   593  0.768  492   <-> 19
oni:Osc7112_2800 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2578 ( 1875)   593  0.736  503   <-> 4
sphd:HY78_23180 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2578 ( 280)   593  0.764  491   <-> 29
swi:Swit_0703 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2578 ( 1285)   593  0.764  491   <-> 38
aja:AJAP_03835 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2577 ( 1368)   593  0.740  504   <-> 31
jab:VN23_14025 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2577 ( 1687)   593  0.754  501   <-> 6
vff:VITFI_CDS0301 (NAD(+)) aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2577 ( 1412)   593  0.742  504   <-> 10
kfv:AS188_07995 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2576 ( 1447)   593  0.742  516   <-> 18
mva:Mvan_1468 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2576 ( 1465)   593  0.744  504   <-> 30
vpn:A21D_00195 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   507   2576 ( 1023)   593  0.750  505   <-> 14
aei:AOY20_11970 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2575 ( 1707)   593  0.726  503   <-> 7
art:Arth_3088 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2575 ( 1347)   593  0.744  504   <-> 27
bgg:CFK41_02095 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2574 ( 1450)   593  0.748  504   <-> 8
bja:bll4784 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2574 ( 1289)   593  0.761  494   <-> 17
ntp:CRH09_18230 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2574 ( 1456)   593  0.740  503   <-> 31
age:AA314_01025 Aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2573 ( 1308)   592  0.734  504   <-> 11
cga:Celgi_3073 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2573 ( 1712)   592  0.752  504   <-> 4
mmb:Mmol_0791 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2573 ( 2464)   592  0.736  497   <-> 2
phh:AFB00_13060 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2573 ( 1401)   592  0.740  504   <-> 20
sgu:SGLAU_04400 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2573 ( 1403)   592  0.736  504   <-> 18
apn:Asphe3_29190 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2572 ( 1369)   592  0.746  504   <-> 22
bbt:BBta_6715 aldehyde dehydrogenase          K00138   514   2572 ( 1319)   592  0.766  492   <-> 21
cbab:SMCB_1630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2572 ( 1372)   592  0.740  504   <-> 8
hdi:HDIA_4742 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2572 ( 1356)   592  0.752  492   <-> 17
nal:B005_2471 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2572 ( 1416)   592  0.754  504   <-> 14
rhu:A3Q40_00437 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2572 ( 1579)   592  0.738  504   <-> 12
sinb:SIDU_18405 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2572 ( 274)   592  0.754  491   <-> 12
fsy:FsymDg_3486 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   505   2571 ( 1445)   592  0.742  503   <-> 9
mbd:MEBOL_003731 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2571 (  27)   592  0.732  504   <-> 10
mcb:Mycch_5925 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   505   2571 (  0)   592  0.754  505   <-> 29
parb:CJU94_14955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2571 ( 1366)   592  0.764  492   <-> 39
pecq:AD017_15000 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2571 ( 1373)   592  0.740  504   <-> 31
psee:FRP1_28005 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2571 ( 1373)   592  0.740  504   <-> 30
pseq:AD006_07185 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2571 ( 1402)   592  0.740  504   <-> 29
rhw:BFN03_03265 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2571 ( 1497)   592  0.740  504   <-> 14
sclf:BB341_00205 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2571 ( 1401)   592  0.740  504   <-> 24
scz:ABE83_00825 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2571 ( 1404)   592  0.748  504   <-> 28
aai:AARI_01370 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   507   2570 ( 1433)   592  0.746  504   <-> 14
azl:AZL_d02870 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2570 ( 1406)   592  0.753  494   <-> 22
ccro:CMC5_005890 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2570 ( 1321)   592  0.742  504   <-> 14
goc:CXX93_01430 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2570 ( 1341)   592  0.742  504   <-> 16
lve:103090253 aldehyde dehydrogenase-like             503   2570 (  83)   592  0.728  503   <-> 30
psul:AU252_16200 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2570 ( 114)   592  0.748  504   <-> 28
actn:L083_1162 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2569 ( 1424)   591  0.746  504   <-> 18
bgl:bglu_1g00950 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2569 ( 1389)   591  0.770  492   <-> 30
bgu:KS03_1004 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2569 ( 1389)   591  0.770  492   <-> 30
svt:SVTN_37910 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2569 ( 1366)   591  0.744  504   <-> 28
aol:S58_15070 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2568 ( 1330)   591  0.760  492   <-> 17
hni:W911_12740 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2568 ( 1667)   591  0.753  494   <-> 6
acts:ACWT_0938 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2567 ( 1445)   591  0.740  504   <-> 14
ase:ACPL_1056 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2567 ( 1445)   591  0.740  504   <-> 14
mrh:MycrhN_3011 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   525   2567 (  62)   591  0.750  505   <-> 31
nca:Noca_2092 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2567 ( 1419)   591  0.744  504   <-> 31
simp:C6571_09630 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2567 ( 1537)   591  0.738  504   <-> 11
ams:AMIS_8620 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2566 ( 1402)   591  0.740  504   <-> 27
chel:AL346_22580 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2566 ( 1326)   591  0.758  492   <-> 21
glj:GKIL_2969 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2566 ( 1454)   591  0.736  504   <-> 7
nbr:O3I_014150 dehydrogenase              K00138   507   2566 (  64)   591  0.736  504   <-> 32
pse:NH8B_3453 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2566 ( 1387)   591  0.756  496   <-> 22
rst:ATY39_14580 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2566 ( 1367)   591  0.742  503   <-> 9
sall:SAZ_36790 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2566 ( 1417)   591  0.748  504   <-> 30
salu:DC74_7095 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2566 ( 1417)   591  0.748  504   <-> 27
sfi:SFUL_98 Aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2565 ( 1391)   591  0.738  504   <-> 22
aau:AAur_pTC20196 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2564 (  19)   590  0.744  504   <-> 33
ach:Achl_2788 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2564 ( 1342)   590  0.742  504   <-> 21
ary:ATC04_17345 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2564 ( 1374)   590  0.740  504   <-> 17
syb:TZ53_08375 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2564 ( 266)   590  0.752  491   <-> 18
acry:AC20117_16195 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2563 ( 1331)   590  0.750  504   <-> 33
amq:AMETH_5579 betaine aldehyde dehydrogenase      K00138   505   2563 (  45)   590  0.747  505   <-> 46
arl:AFL94_00670 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2563 ( 1373)   590  0.740  504   <-> 18
aru:ASPU41_01470 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2563 ( 1334)   590  0.745  505   <-> 18
ssan:NX02_11300 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2563 ( 265)   590  0.752  491   <-> 18
are:AL755_06380 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2562 ( 1307)   590  0.746  504   <-> 20
mll:B1R94_22430 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2562 ( 1418)   590  0.740  504   <-> 26
aep:AMC99_02328 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2561 ( 1742)   590  0.749  501   <-> 9
bsb:Bresu_2007 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2561 ( 1503)   590  0.750  492   <-> 14
iva:Isova_0858 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2561 ( 1364)   590  0.744  504   <-> 8
mgi:Mflv_4952 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2560 ( 1472)   589  0.742  504   <-> 26
spht:K426_25279 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   501   2560 ( 262)   589  0.749  491   <-> 15
ali:AZOLI_p40300 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2559 ( 1436)   589  0.753  494   <-> 12
llu:AKJ09_06280 Aldehyde dehydrogenase         K00138   527   2559 ( 1370)   589  0.726  511   <-> 17
rop:ROP_61390 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2559 ( 1303)   589  0.740  504   <-> 77
sen:SACE_2915 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2559 (  9)   589  0.746  504   <-> 28
arw:MB46_02825 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2558 ( 1375)   589  0.742  504   <-> 17
led:BBK82_40805 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2558 ( 1125)   589  0.754  504   <-> 25
mphl:MPHLCCUG_02548 EPTC-inducible aldehyde dehydrogena K00138   507   2558 ( 1537)   589  0.740  504   <-> 30
roa:Pd630_LPD02722 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenas K00138   507   2558 ( 1305)   589  0.740  504   <-> 86
dar:Daro_1008 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2557 ( 1481)   589  0.726  504   <-> 6
rha:RHA1_ro06081 dehydrogenase             K00138   507   2557 (  5)   589  0.738  504   <-> 75
brz:CFK38_16115 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2556 ( 1401)   588  0.744  504   <-> 11
msp:Mspyr1_43690 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2556 ( 1469)   588  0.740  504   <-> 25
arm:ART_4080 aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2555 ( 1392)   588  0.742  504   <-> 14
gar:AOZ07_00720 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2555 ( 1341)   588  0.744  504   <-> 20
rhb:NY08_1940 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2555 ( 1430)   588  0.730  504   <-> 21
arq:BWQ92_15980 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2554 ( 1337)   588  0.744  504   <-> 29
brd:JL11_05810 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2554 ( 1695)   588  0.756  492   <-> 7
cvi:CV_0393 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00138   501   2554 ( 1441)   588  0.751  498   <-> 12
fil:BN1229_v1_3729 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetal K00138   506   2554 ( 1700)   588  0.738  497   <-> 4
fiy:BN1229_v1_3721 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetal K00138   506   2554 ( 1700)   588  0.738  497   <-> 4
jte:ASJ30_14255 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2554 ( 1435)   588  0.736  504   <-> 10
bfa:Bfae_28630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2553 ( 1449)   588  0.756  504   <-> 8
rpy:Y013_08725 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2553 ( 1389)   588  0.734  504   <-> 25
aex:Astex_1745 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2552 ( 1332)   588  0.750  492   <-> 9
rfa:A3L23_00286 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2552 ( 1435)   588  0.732  504   <-> 22
apac:S7S_07235 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot K00138   506   2551 ( 1456)   587  0.718  504   <-> 9
bhz:ACR54_03655 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   509   2551 ( 1330)   587  0.739  501   <-> 23
cvc:BKX93_13485 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2551 ( 1436)   587  0.747  498   <-> 11
aaq:AOC05_03050 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2549 ( 1366)   587  0.740  504   <-> 21
hmc:HYPMC_0549 aldehyde dehydrogenase, chloroacetaldehy K00138   506   2548 ( 1310)   587  0.743  491   <-> 16
rhs:A3Q41_03128 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2548 ( 1332)   587  0.732  504   <-> 24
sna:Snas_1782 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2548 ( 1392)   587  0.742  504   <-> 13
bid:Bind_2852 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2546 ( 1648)   586  0.738  497   <-> 13
dsu:Dsui_1464 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2546 ( 1585)   586  0.734  504   <-> 4
ido:I598_1403 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2546 ( 1448)   586  0.734  504   <-> 8
dni:HX89_01545 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2545 ( 1486)   586  0.754  504   <-> 9
rac:RA876_14240 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2545 ( 1352)   586  0.736  504   <-> 7
amyc:CU254_33990 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2544 ( 1314)   586  0.736  504   <-> 36
kra:Krad_3272 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2544 ( 1510)   586  0.746  504   <-> 9
strm:M444_28985 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2544 ( 1298)   586  0.736  504   <-> 24
brx:BH708_11020 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2543 ( 1413)   586  0.742  504   <-> 12
bvc:CEP68_14900 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2543 ( 1375)   586  0.750  492   <-> 7
don:BSK21_15295 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2543 ( 1456)   586  0.737  495   <-> 12
srt:Srot_2059 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   505   2543 ( 1512)   586  0.736  503   <-> 9
stre:GZL_01556 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2543 ( 1400)   586  0.738  504   <-> 25
abaa:IX88_13050 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2542 ( 1406)   585  0.722  503   <-> 19
abad:ABD1_21020 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2542 ( 1404)   585  0.722  503   <-> 19
abal:ABLAC_14120 Acetaldehyde dehydrogenase 2(Acetaldeh K00138   503   2542 ( 1405)   585  0.722  503   <-> 20
abau:IX87_06490 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2542 ( 1395)   585  0.722  503   <-> 27
abaz:P795_6445 aldehyde dehydrogenase 1         K00138   503   2542 ( 1399)   585  0.722  503   <-> 25
abk:LX00_11385 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2542 ( 1395)   585  0.722  503   <-> 27
acb:A1S_2102 aldehyde dehydrogenase 1          K00138   503   2542 ( 1401)   585  0.722  503   <-> 19
afe:Lferr_1790 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2542 ( 1731)   585  0.734  504   <-> 3
cid:P73_4223 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2542 ( 1324)   585  0.742  492   <-> 21
diz:CT688_01135 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2541 ( 1285)   585  0.722  504   <-> 13
adi:B5T_01644 Aldehyde dehydrogenase (NAD) family prote K00138   506   2540 ( 1246)   585  0.724  504   <-> 17
asd:AS9A_4238 Dehydrogenase               K00138   518   2540 ( 1418)   585  0.728  504   <-> 25
goq:ACH46_01465 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2540 ( 1329)   585  0.732  504   <-> 18
msl:Msil_2342 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2540 ( 1321)   585  0.735  494   <-> 6
gdi:GDI0640 Aldehyde dehydrogenase           K00128   511   2539 ( 117)   585  0.750  492   <-> 13
gdj:Gdia_1366 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   511   2539 ( 117)   585  0.750  492   <-> 12
hdt:HYPDE_34548 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2539 ( 1326)   585  0.741  491   <-> 5
meh:M301_0904 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2539 ( 1386)   585  0.728  497   <-> 6
snr:SNOUR_06665 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2539 ( 1381)   585  0.738  504   <-> 25
tcl:Tchl_1175 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   505   2539 ( 1608)   585  0.733  502   <-> 10
abab:BJAB0715_02411 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00138   503   2538 ( 1401)   584  0.722  503   <-> 22
abaj:BJAB0868_02340 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00138   503   2538 ( 1408)   584  0.720  503   <-> 24
abc:ACICU_02298 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   503   2538 ( 1401)   584  0.720  503   <-> 25
abd:ABTW07_2495 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   503   2538 ( 1402)   584  0.720  503   <-> 23
abh:M3Q_2550 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   503   2538 ( 1400)   584  0.720  503   <-> 23
abj:BJAB07104_02458 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00138   503   2538 ( 1400)   584  0.720  503   <-> 22
abm:ABSDF1638 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2538 ( 1403)   584  0.722  503   <-> 8
abr:ABTJ_01442 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2538 ( 1400)   584  0.720  503   <-> 23
abw:BL01_16435 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2538 ( 1402)   584  0.720  503   <-> 21
abx:ABK1_1436 ald1                   K00138   503   2538 ( 1400)   584  0.720  503   <-> 22
abz:ABZJ_02453 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2538 ( 1401)   584  0.720  503   <-> 22
slc:SL103_21545 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2537 ( 1339)   584  0.736  504   <-> 24
abb:ABBFA_001365 Acetaldehyde dehydrogenase 2(Acetaldeh K00138   503   2536 ( 1400)   584  0.720  503   <-> 23
abn:AB57_2434 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2536 ( 1400)   584  0.720  503   <-> 24
aby:ABAYE1460 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2536 ( 1400)   584  0.720  503   <-> 21
mvq:MYVA_1217 aldehyde dehydrogenase          K00138   494   2536 ( 1284)   584  0.739  494   <-> 39
halo:BWR19_14585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2535 ( 1366)   584  0.728  504   <-> 21
hdn:Hden_2315 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2535 ( 1321)   584  0.743  491   <-> 5
reb:XU06_08920 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2535 ( 1310)   584  0.732  504   <-> 31
rer:RER_18100 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2535 ( 1312)   584  0.732  504   <-> 33
rey:O5Y_08680 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2535 ( 1310)   584  0.732  504   <-> 24
rqi:C1M55_09155 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2535 ( 1310)   584  0.732  504   <-> 27
cke:B5M06_03450 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2534 ( 1771)   583  0.730  504   <-> 7
mars:A8C75_12600 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2534 ( 1338)   583  0.726  504   <-> 36
miu:ABE85_20530 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2534 ( 1436)   583  0.724  504   <-> 13
mye:AB431_03615 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2534 (  5)   583  0.730  504   <-> 34
rdp:RD2015_515 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2534 ( 1587)   583  0.730  504   <-> 9
stro:STRMOE7_34135 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2534 ( 1335)   583  0.736  504   <-> 24
mtw:CQW49_11425 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2533 ( 1682)   583  0.736  492   <-> 4
pna:Pnap_3013 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2533 ( 1606)   583  0.728  504   <-> 16
req:REQ_36160 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2533 ( 1327)   583  0.724  504   <-> 19
ceh:CEW89_10810 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2532 ( 1323)   583  0.715  516   <-> 17
hco:LOKO_01818 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   506   2532 ( 1358)   583  0.726  504   <-> 17
sld:T261_0673 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2531 ( 1348)   583  0.736  504   <-> 24
slx:SLAV_31940 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2531 ( 1279)   583  0.738  504   <-> 23
xce:Xcel_0913 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2531 ( 1616)   583  0.740  504   <-> 5
arz:AUT26_15035 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2530 ( 1308)   583  0.730  504   <-> 25
axe:P40_07745 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2530 ( 1232)   583  0.722  504   <-> 17
dtm:BJL86_0833 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2530 ( 1446)   583  0.736  504   <-> 13
gau:GAU_3007 aldehyde dehydrogenase           K00138   517   2530 ( 1457)   583  0.725  512   <-> 8
git:C6V83_02395 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2530 ( 1335)   583  0.728  504   <-> 12
tak:Tharo_3296 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   504   2530 ( 1630)   583  0.731  502   <-> 8
ano:RR32_07335 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2529 ( 1392)   582  0.722  503   <-> 20
mft:XA26_15460 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2529 ( 1517)   582  0.728  504   <-> 28
myv:G155_07755 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2529 ( 1479)   582  0.728  504   <-> 28
kit:CFP65_6620 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2527 ( 1363)   582  0.726  504   <-> 21
sgv:B1H19_36130 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2527 ( 1343)   582  0.734  504   <-> 23
alc:OTEC02_06865 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2526 ( 1235)   582  0.716  503   <-> 25
msb:LJ00_04475 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2526 (  21)   582  0.724  504   <-> 40
msg:MSMEI_0879 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2526 (  21)   582  0.724  504   <-> 40
msh:LI98_04475 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2526 (  21)   582  0.724  504   <-> 40
msm:MSMEG_0900 eptc-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2526 (  12)   582  0.724  504   <-> 40
msn:LI99_04475 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2526 (  21)   582  0.724  504   <-> 40
cphy:B5808_04295 aldehyde dehydrogenase         K00138   524   2525 ( 1351)   581  0.717  515   <-> 20
mau:Micau_0975 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   501   2525 ( 1328)   581  0.756  492   <-> 17
mil:ML5_1222 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   501   2525 ( 1328)   581  0.756  492   <-> 19
acd:AOLE_06655 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2524 ( 1395)   581  0.718  503   <-> 19
acw:A0J50_06630 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2524 ( 1394)   581  0.718  503   <-> 16
hsi:BOX17_04240 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2524 ( 1368)   581  0.722  504   <-> 18
pau:PA14_38840 NAD+ dependent acetaldehyde dehydrogenas K00138   506   2524 (  11)   581  0.734  504   <-> 22
acc:BDGL_001587 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2523 ( 1388)   581  0.716  503   <-> 24
arr:ARUE_c32130 putative acetaldehyde dehydrogenase   K00138   507   2523 ( 1318)   581  0.732  504   <-> 25
arx:ARZXY2_616 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2523 ( 1328)   581  0.730  504   <-> 23
avd:AvCA6_08000 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2523 ( 908)   581  0.724  504   <-> 19
avl:AvCA_08000 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2523 ( 908)   581  0.724  504   <-> 19
avn:Avin_08000 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2523 ( 908)   581  0.724  504   <-> 19
rbn:RBXJA2T_18613 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2523 ( 1343)   581  0.728  504   <-> 6
colw:A3Q33_01085 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2522 ( 1256)   581  0.720  504   <-> 20
msc:BN69_1577 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2522 ( 1694)   581  0.730  508   <-> 5
cet:B8281_16660 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2521 ( 1626)   580  0.730  504   <-> 9
mav:MAV_4691 eptc-inducible aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2520 ( 1367)   580  0.722  504   <-> 26
mava:LA64_21830 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2520 ( 1367)   580  0.722  504   <-> 24
mavd:NF84_21645 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2520 ( 1367)   580  0.722  504   <-> 22
mavr:LA63_21860 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2520 ( 1367)   580  0.722  504   <-> 24
mbat:BN1208_0869 aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2520 (  -)   580  0.726  492   <-> 1
arn:CGK93_17410 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2519 ( 1301)   580  0.730  504   <-> 20
ata:AWN88_16050 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2519 ( 1419)   580  0.736  492   <-> 17
rir:BN877_I2299 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2519 ( 1430)   580  0.736  492   <-> 20
pnc:NCGM2_2957 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2518 (  5)   580  0.732  504   <-> 23
tpr:Tpau_4058 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2518 ( 1425)   580  0.724  504   <-> 16
agr:AGROH133_07750 aldehyde dehydrogenase        K00138   505   2517 ( 1417)   580  0.720  510   <-> 18
aro:B0909_01985 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2517 ( 1430)   580  0.734  492   <-> 17
atf:Ach5_21010 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2517 ( 1409)   580  0.720  510   <-> 18
lmoi:VV02_09665 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2517 ( 1374)   580  0.726  504   <-> 16
mgo:AFA91_00750 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2517 (  7)   580  0.722  504   <-> 49
tpro:Ga0080559_TMP982 aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2517 ( 1303)   580  0.724  500   <-> 19
hel:HELO_2817 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2516 ( 1354)   579  0.720  504   <-> 23
mdx:BTO20_27860 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2516 (  19)   579  0.726  504   <-> 42
pap:PSPA7_3310 probable aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2516 (  11)   579  0.730  504   <-> 22
cceu:CBR64_14685 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2515 ( 1399)   579  0.728  504   <-> 8
mjl:Mjls_0620 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2515 ( 1331)   579  0.726  504   <-> 34
mkm:Mkms_0640 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2515 ( 1336)   579  0.726  504   <-> 32
mmc:Mmcs_0627 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2515 ( 1336)   579  0.726  504   <-> 29
mne:D174_07185 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2514 ( 1377)   579  0.718  504   <-> 24
myn:MyAD_07050 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2514 ( 1377)   579  0.718  504   <-> 24
mao:MAP4_4068 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2513 ( 1488)   579  0.720  504   <-> 16
mavi:RC58_20210 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2513 ( 1488)   579  0.720  504   <-> 17
mavu:RE97_20260 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2513 ( 1488)   579  0.720  504   <-> 17
mey:TM49_22270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2513 ( 1422)   579  0.744  492   <-> 13
mpa:MAP_3952 hypothetical protein            K00138   507   2513 ( 1488)   579  0.720  504   <-> 22
paeb:NCGM1900_0941 putative aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2513 (  12)   579  0.728  504   <-> 20
paem:U769_04730 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2513 (  12)   579  0.728  504   <-> 22
paep:PA1S_04720 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2513 (  1)   579  0.728  504   <-> 22
paer:PA1R_gp1911 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2513 ( 1337)   579  0.728  504   <-> 20
paf:PAM18_0918 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2513 (  5)   579  0.728  504   <-> 21
psg:G655_04570 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2513 (  1)   579  0.728  504   <-> 22
pae:PA1984 NAD+ dependent aldehyde dehydrogenase ExaC  K00138   506   2512 (  16)   578  0.730  504   <-> 22
paec:M802_2045 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2512 (  16)   578  0.730  504   <-> 21
paeg:AI22_18000 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2512 (  16)   578  0.730  504   <-> 23
paei:N296_2047 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2512 (  16)   578  0.730  504   <-> 22
pael:T223_17050 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2512 (  16)   578  0.730  504   <-> 22
paeo:M801_2046 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2512 (  16)   578  0.730  504   <-> 21
paes:SCV20265_3408 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2512 ( 744)   578  0.730  504   <-> 23
paev:N297_2047 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2512 (  16)   578  0.730  504   <-> 22
pag:PLES_33381 probable aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2512 (  16)   578  0.730  504   <-> 22
pdk:PADK2_15730 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2512 (  16)   578  0.730  504   <-> 20
thw:BMG03_11375 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2512 ( 1294)   578  0.726  507   <-> 20
krh:KRH_16890 NAD(+)-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2510 ( 1319)   578  0.728  504   <-> 13
sct:SCAT_0945 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2510 ( 1360)   578  0.724  507   <-> 20
scy:SCATT_09460 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2510 ( 1360)   578  0.724  507   <-> 20
rge:RGE_35630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2509 ( 1316)   578  0.728  504   <-> 6
tmo:TMO_1069 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   515   2509 ( 1340)   578  0.720  510   <-> 21
atu:Atu2224 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2508 ( 1323)   578  0.730  492   <-> 20
pset:THL1_822 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2508 (  28)   578  0.724  504   <-> 47
saz:Sama_3435 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2508 ( 1352)   578  0.720  504   <-> 10
ngl:RG1141_PA02720 Chloroacetaldehyde dehydrogenase   K00138   506   2507 ( 1307)   577  0.737  495   <-> 23
pre:PCA10_07720 hydrazone dehydrogenase         K00138   506   2506 (  43)   577  0.722  504   <-> 42
rmb:K529_020250 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2506 ( 1278)   577  0.734  492   <-> 23
psa:PST_2071 probable aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2505 ( 118)   577  0.722  504   <-> 12
psz:PSTAB_1965 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2505 ( 120)   577  0.722  504   <-> 11
bcew:DM40_909 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2504 ( 1154)   577  0.740  492   <-> 38
blat:WK25_02030 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2504 ( 1165)   577  0.740  492   <-> 33
msa:Mycsm_01088 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2504 ( 1324)   577  0.726  504   <-> 25
psr:PSTAA_2103 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2504 ( 119)   577  0.720  504   <-> 12
ari:UM93_00850 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2503 ( 1290)   576  0.724  504   <-> 11
zga:ZOBELLIA_2757 NAD dependent aldehyde dehydrogenase K00138   506   2503 ( 1614)   576  0.727  491   <-> 9
odi:ODI_R2645 Aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2502 ( 1462)   576  0.740  492   <-> 16
slo:Shew_3574 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2502 ( 1375)   576  0.718  504   <-> 10
bcen:DM39_22 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   508   2501 ( 1170)   576  0.732  492   <-> 57
bpsl:WS57_13635 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2501 ( 1171)   576  0.732  492   <-> 56
kpl:KPaMU14_08950 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2501 ( 1378)   576  0.714  504   <-> 11
ngg:RG540_PA14330 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase K00138   506   2501 ( 1384)   576  0.728  500   <-> 18
pmon:X969_01150 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2501 (  44)   576  0.710  504   <-> 29
pmot:X970_01140 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2501 (  44)   576  0.710  504   <-> 29
bcep:APZ15_04605 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2499 ( 1176)   575  0.732  492   <-> 46
cdn:BN940_08441 Aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2499 ( 1206)   575  0.742  492   <-> 22
hhh:CLM76_01930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2499 ( 1327)   575  0.708  504   <-> 18
mbs:MRBBS_1214 Aldehyde dehydrogenase          K00138   524   2499 ( 1360)   575  0.705  518   <-> 20
ppj:RK21_04465 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2499 ( 106)   575  0.708  504   <-> 30
ppt:PPS_0541 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2499 ( 106)   575  0.708  504   <-> 33
ppud:DW66_0555 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2499 ( 106)   575  0.708  504   <-> 34
bac:BamMC406_0134 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   508   2498 ( 1175)   575  0.736  492   <-> 42
bam:Bamb_0124 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   508   2498 ( 1152)   575  0.736  492   <-> 41
dit:C3V38_07340 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2498 ( 1282)   575  0.718  504   <-> 10
hak:KO116_P200141 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   506   2498 (  18)   575  0.710  504   <-> 30
nom:AAT17_02240 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2498 ( 1227)   575  0.722  492   <-> 8
nsd:BST91_03630 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2498 ( 1239)   575  0.722  492   <-> 8
tsm:ASU32_22895 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2498 ( 1245)   575  0.716  504   <-> 24
bmj:BMULJ_03133 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   508   2497 ( 1168)   575  0.736  492   <-> 38
bmu:Bmul_0132 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   508   2497 ( 1168)   575  0.736  492   <-> 39
bmul:NP80_260 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2497 ( 1170)   575  0.736  492   <-> 38
bub:BW23_1578 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2497 ( 1309)   575  0.730  492   <-> 31
hcs:FF32_01930 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2497 ( 1273)   575  0.706  504   <-> 22
lch:Lcho_2104 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2497 ( 1399)   575  0.722  504   <-> 15
ppg:PputGB1_0590 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2497 (  51)   575  0.708  504   <-> 31
rfo:REIFOR_02352 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2497 ( 1379)   575  0.702  504   <-> 11
acx:Achr_33230 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2496 ( 1260)   575  0.718  504   <-> 10
bmk:DM80_1560 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2496 ( 1167)   575  0.734  492   <-> 43
hag:BB497_07145 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2496 ( 1298)   575  0.704  504   <-> 17
mos:AXE82_00045 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2496 ( 1467)   575  0.712  503   <-> 6
prp:M062_21230 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2496 ( 1320)   575  0.722  504   <-> 21
srn:A4G23_05431 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2496 ( 1325)   575  0.714  504   <-> 16
bcon:NL30_18825 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2495 ( 1171)   575  0.732  492   <-> 46
mmed:Mame_03313 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   506   2495 ( 1405)   575  0.744  492   <-> 20
thas:C6Y53_11360 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2495 ( 1418)   575  0.732  497   <-> 14
eol:Emtol_2716 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2494 ( 1644)   574  0.731  491   <-> 7
marb:CJ263_02850 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2494 ( 1845)   574  0.717  492   <-> 7
mul:MUL_0494 aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2494 (  71)   574  0.730  504   <-> 15
pmos:O165_026750 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2494 ( 1279)   574  0.712  504   <-> 27
bdl:AK34_2952 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2493 ( 1232)   574  0.734  492   <-> 29
mmae:MMARE11_47220 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2493 (  42)   574  0.730  504   <-> 20
mmi:MMAR_4912 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2493 (  42)   574  0.730  504   <-> 20
pkc:PKB_4885 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2493 (  81)   574  0.720  504   <-> 36
bcm:Bcenmc03_0148 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   508   2492 ( 1150)   574  0.734  492   <-> 37
bstg:WT74_00800 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2492 ( 1308)   574  0.730  492   <-> 35
psv:PVLB_22390 NAD+ dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2492 ( 1266)   574  0.708  504   <-> 25
ham:HALO1188 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2491 ( 1298)   574  0.706  504   <-> 25
mhc:MARHY3262 NAD+ dependent acetaldehyde dehydrogenase K00138   506   2491 ( 1389)   574  0.706  504   <-> 8
pbm:CL52_09095 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2491 (  70)   574  0.716  504   <-> 13
ppuh:B479_03230 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2491 (  35)   574  0.706  504   <-> 27
ppw:PputW619_0597 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   506   2491 ( 1269)   574  0.712  504   <-> 27
amim:MIM_c02280 acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   507   2490 ( 1269)   573  0.729  491   <-> 26
bpyr:ABD05_06700 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2490 ( 1181)   573  0.732  492   <-> 42
dsh:Dshi_1095 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2490 ( 1407)   573  0.731  495   <-> 12
psec:CCOS191_4776 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2490 ( 1280)   573  0.710  504   <-> 26
rsi:Runsl_2605 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2490 ( 1676)   573  0.723  491   <-> 8
sit:TM1040_3621 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2490 ( 1243)   573  0.734  492   <-> 21
son:SO_4480 NAD+-dependent acetaldehyde dehydrogenase E K00138   506   2490 ( 1364)   573  0.720  504   <-> 8
tol:TOL_3274 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2490 ( 1839)   573  0.700  504   <-> 8
kau:B6264_00405 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2489 ( 1336)   573  0.712  504   <-> 17
pea:PESP_b0416 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2489 ( 1387)   573  0.704  504   <-> 9
rhp:LPB142_08865 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2489 ( 1303)   573  0.719  502   <-> 16
mpq:ABA45_06205 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2488 ( 1356)   573  0.714  504   <-> 20
sbb:Sbal175_3996 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2488 ( 1315)   573  0.716  504   <-> 10
sbl:Sbal_0248 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2488 ( 1305)   573  0.716  504   <-> 10
sbm:Shew185_0248 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2488 ( 1291)   573  0.716  504   <-> 10
sbn:Sbal195_0251 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2488 ( 1311)   573  0.716  504   <-> 10
sbs:Sbal117_0350 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2488 ( 1305)   573  0.716  504   <-> 10
sbt:Sbal678_0257 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2488 ( 1311)   573  0.716  504   <-> 10
shp:Sput200_0222 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2488 ( 1341)   573  0.716  504   <-> 10
tor:R615_15425 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2488 ( 1837)   573  0.700  504   <-> 8
adk:Alide2_4466 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   508   2487 ( 1260)   573  0.734  492   <-> 17
bch:Bcen2424_0134 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   508   2487 ( 1146)   573  0.732  492   <-> 40
bcn:Bcen_2921 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   553   2487 ( 1214)   573  0.732  492   <-> 37
mec:Q7C_54 Aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2487 ( 1861)   573  0.709  506   <-> 4
opo:DSM2777_05770 aldehyde dehydrogenase        K00138   511   2487 ( 1346)   573  0.715  501   <-> 13
ppro:PPC_2262 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2487 (  33)   573  0.716  504   <-> 31
shew:CKQ84_09550 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2487 ( 1298)   573  0.714  504   <-> 10
shf:CEQ32_17700 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2487 ( 1343)   573  0.714  504   <-> 8
shw:Sputw3181_0214 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00138   506   2487 ( 1332)   573  0.714  504   <-> 10
spc:Sputcn32_0364 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   506   2487 ( 1340)   573  0.714  504   <-> 10
adn:Alide_4113 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   508   2486 ( 1259)   573  0.734  492   <-> 19
bct:GEM_0125 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   508   2486 ( 1147)   573  0.734  492   <-> 41
bdf:WI26_00680 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2485 ( 1153)   572  0.734  492   <-> 39
mmal:CKJ54_21805 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2485 ( 1454)   572  0.704  504   <-> 24
mie:LG41_21700 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2484 ( 1366)   572  0.704  504   <-> 26
mit:OCO_45860 hypothetical protein           K00138   507   2484 ( 1366)   572  0.704  504   <-> 27
mmm:W7S_23040 hypothetical protein           K00138   507   2484 ( 1453)   572  0.704  504   <-> 26
myo:OEM_46010 hypothetical protein           K00138   507   2484 ( 1453)   572  0.704  504   <-> 23
ome:OLMES_0464 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2484 ( 1642)   572  0.710  504   <-> 8
paby:Ga0080574_TMP3309 aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2484 ( 1267)   572  0.728  500   <-> 23
pbw:D172_018070 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2484 ( 1398)   572  0.702  504   <-> 11
pdr:H681_04050 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2484 ( 1320)   572  0.708  504   <-> 26
pen:PSEEN0634 NAD+ dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2484 ( 1262)   572  0.708  504   <-> 24
cgy:CGLY_00990 Aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2483 ( 1364)   572  0.726  503   <-> 15
pfl:PFL_2222 aldehyde dehydrogenase PedI        K00138   506   2483 (  29)   572  0.714  504   <-> 30
sbp:Sbal223_0252 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2483 ( 1295)   572  0.714  504   <-> 10
mox:DAMO_1526 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2482 ( 1720)   572  0.712  504   <-> 3
ppb:PPUBIRD1_0594 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2482 (  17)   572  0.706  504   <-> 25
psh:Psest_2276 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2482 (  99)   572  0.710  504   <-> 13
pstu:UIB01_11590 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2482 (  11)   572  0.710  504   <-> 15
bced:DM42_1643 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2481 ( 1111)   571  0.732  492   <-> 43
bceo:I35_0066 Aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2481 ( 1111)   571  0.732  492   <-> 43
bcj:BCAL0064 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   508   2481 ( 1111)   571  0.732  492   <-> 39
cps:CPS_1885 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2481 ( 1296)   571  0.700  504   <-> 23
mhad:B586_19730 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2481 ( 1466)   571  0.709  508   <-> 10
ppi:YSA_06120 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2481 (  16)   571  0.706  504   <-> 28
ppsy:AOC04_23050 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2481 ( 1326)   571  0.724  504   <-> 18
gvi:gll1504 aldehyde dehydrogenase           K00138   512   2480 ( 1543)   571  0.712  504   <-> 4
ppx:T1E_4523 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2480 (  23)   571  0.706  504   <-> 33
aka:TKWG_01325 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2479 ( 1452)   571  0.721  491   <-> 12
amin:AUMI_112500 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2479 ( 1433)   571  0.720  504   <-> 13
cfi:Celf_0284 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2479 ( 1341)   571  0.710  504   <-> 5
maq:Maqu_3410 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2479 ( 1356)   571  0.700  504   <-> 10
pin:Ping_2539 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2479 ( 1282)   571  0.704  504   <-> 9
ppf:Pput_0584 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2479 (  14)   571  0.706  504   <-> 27
ppun:PP4_06170 hydrazone dehydrogenase         K00138   506   2479 (  49)   571  0.706  504   <-> 33
swp:swp_0216 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2479 ( 1304)   571  0.706  504   <-> 12
cmar:IMCC12053_1281 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2478 ( 1332)   571  0.699  512   <-> 8
ngv:CDO52_14765 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2478 ( 1284)   571  0.712  504   <-> 19
pcg:AXG94_01435 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2478 (  28)   571  0.712  504   <-> 33
ppu:PP_0545 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2478 (  16)   571  0.704  504   <-> 31
bmec:WJ16_00670 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2477 ( 1134)   570  0.730  492   <-> 41
bur:Bcep18194_A3314 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00138   508   2477 ( 1141)   570  0.726  492   <-> 61
mpur:MARPU_13640 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2477 ( 1772)   570  0.710  504   <-> 3
pput:L483_02855 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2477 (  32)   570  0.704  504   <-> 35
bbh:BN112_0214 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2476 ( 1279)   570  0.734  493   <-> 27
bbr:BB2388 aldehyde dehydrogenase            K00138   509   2476 ( 1296)   570  0.734  493   <-> 27
bbx:BBS798_2228 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2476 ( 1294)   570  0.734  493   <-> 27
marm:YQ22_12725 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2476 ( 1591)   570  0.713  491   <-> 8
otk:C6570_02360 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2476 ( 1431)   570  0.730  492   <-> 12
ppse:BN5_2341 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2476 (  25)   570  0.712  504   <-> 13
swd:Swoo_2254 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2476 ( 1297)   570  0.718  504   <-> 15
bsem:WJ12_00700 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2475 ( 1171)   570  0.730  492   <-> 41
buk:MYA_0131 Aldehyde dehydrogenase           K00138   508   2475 ( 1300)   570  0.730  492   <-> 29
bve:AK36_628 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   508   2475 ( 1296)   570  0.730  492   <-> 29
bvi:Bcep1808_0140 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   508   2475 ( 1295)   570  0.730  492   <-> 33
hav:AT03_19640 aldehyde dehydrogenase          K00138   511   2475 ( 1327)   570  0.711  501   <-> 14
hbe:BEI_2989 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2475 ( 1312)   570  0.698  504   <-> 23
mart:BTR34_12580 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2475 ( 1844)   570  0.719  491   <-> 7
mlq:ASQ50_07955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2475 ( 1265)   570  0.700  504   <-> 11
pfe:PSF113_2975 ExaC                  K00138   506   2475 (  44)   570  0.710  504   <-> 36
psw:LK03_08160 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2475 ( 1253)   570  0.708  504   <-> 20
acta:C1701_19340 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2474 ( 1351)   570  0.710  504   <-> 16
bstl:BBJ41_10240 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2474 ( 1151)   570  0.728  492   <-> 49
pfk:PFAS1_27370 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2474 (  17)   570  0.716  504   <-> 30
pxy:105396912 aldehyde dehydrogenase-like             506   2474 (  90)   570  0.700  504   <-> 23
cmai:BFX80_14710 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2473 ( 1264)   570  0.706  504   <-> 22
mix:AB663_000823 aldehyde dehydrogenase         K00138   517   2473 ( 1266)   570  0.691  517   <-> 11
pba:PSEBR_a2666 Aldehyde dehydrogenase NAD(+)      K00138   506   2473 (  29)   570  0.710  504   <-> 40
ppv:NJ69_15725 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2473 ( 1258)   570  0.700  504   <-> 16
spiu:SPICUR_03375 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2473 ( 1285)   570  0.716  504   <-> 8
bpa:BPP1323 aldehyde dehydrogenase           K00138   530   2472 ( 1291)   569  0.732  493   <-> 23
pcq:PcP3B5_51870 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2472 (  6)   569  0.714  504   <-> 43
rcp:RCAP_rcc01620 aldehyde dehydrogenase (NADP(+))   K00138   508   2472 ( 1288)   569  0.721  495   <-> 11
sbj:CF168_19600 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2472 ( 1294)   569  0.710  504   <-> 8
she:Shewmr4_0249 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   506   2472 ( 1308)   569  0.710  504   <-> 8
shm:Shewmr7_3772 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   506   2472 ( 1301)   569  0.710  504   <-> 8
bpar:BN117_2303 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2471 ( 1305)   569  0.732  493   <-> 20
btei:WS51_11485 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2471 ( 1133)   569  0.732  492   <-> 36
mli:MULP_05153 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2471 ( 1453)   569  0.724  504   <-> 16
psc:A458_10395 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2471 (  90)   569  0.708  504   <-> 14
maad:AZF01_10270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2470 ( 1348)   569  0.738  492   <-> 21
paln:B0W48_03040 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2470 ( 1382)   569  0.700  504   <-> 10
pfz:AV641_02875 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2470 ( 1233)   569  0.720  504   <-> 19
pprc:PFLCHA0_c22830 aldehyde dehydrogenase AldA     K00138   506   2470 (  16)   569  0.712  504   <-> 30
psm:PSM_B0267 aldehyde dehydrogenase B (wide specificit K00138   506   2470 ( 1360)   569  0.702  504   <-> 9
psos:POS17_2171 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2470 (  25)   569  0.708  504   <-> 34
spsw:Sps_00324 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2469 ( 1268)   569  0.702  504   <-> 14
bbm:BN115_2725 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2468 ( 1284)   568  0.732  493   <-> 26
stp:Strop_0957 aldehyde dehydrogenase          K00138   501   2468 ( 1322)   568  0.730  492   <-> 15
bge:BC1002_0785 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   508   2467 ( 1129)   568  0.720  492   <-> 29
ppr:PBPRB0309 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2467 ( 1565)   568  0.694  504   <-> 10
ptd:PTET_b0343 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2467 ( 1349)   568  0.700  504   <-> 9
sdn:Sden_2339 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2467 ( 1288)   568  0.700  504   <-> 9
smav:CFF01_17705 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2467 ( 1333)   568  0.706  504   <-> 9
afa:UZ73_05565 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2466 ( 1332)   568  0.717  492   <-> 15
ahd:AI20_13000 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2466 ( 1307)   568  0.700  503   <-> 12
bper:BN118_1361 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2466 ( 1294)   568  0.734  493   <-> 16
hba:Hbal_2744 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2466 ( 1277)   568  0.717  492   <-> 12
lagg:B0E33_06225 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2466 ( 1208)   568  0.728  492   <-> 27
pman:OU5_6119 hypothetical protein           K00138   506   2466 (  25)   568  0.716  504   <-> 34
hhu:AR456_15230 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2465 ( 1292)   568  0.704  504   <-> 22
mjd:JDM601_0444 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2465 ( 1398)   568  0.712  504   <-> 24
sesp:BN6_12930 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2465 ( 1307)   568  0.726  504   <-> 23
lap:ACP90_22800 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2464 ( 1248)   568  0.728  492   <-> 24
ptn:PTRA_b0345 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2464 ( 1372)   568  0.700  504   <-> 14
spse:SULPSESMR1_02893 long-chain-aldehyde dehydrogenase K00138   507   2464 (  3)   568  0.719  498   <-> 21
adh:CK627_19930 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2463 ( 1324)   567  0.698  503   <-> 10
mip:AXH82_06330 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2463 ( 1259)   567  0.692  517   <-> 14
pha:PSHAb0219 aldehyde dehydrogenase B (wide specificit K00138   506   2463 ( 1377)   567  0.698  504   <-> 11
png:PNIG_b0320 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2463 ( 1366)   567  0.698  504   <-> 11
ppuu:PputUW4_02942 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2463 (  26)   567  0.706  504   <-> 39
psil:PMA3_15650 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2463 (  8)   567  0.710  504   <-> 43
seds:AAY24_05085 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2463 ( 1551)   567  0.702  504   <-> 6
shn:Shewana3_0250 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2463 ( 1292)   567  0.708  504   <-> 8
rmm:ROSMUCSMR3_01273 acetaldehyde dehydrogenase 2    K00138   506   2462 ( 1428)   567  0.721  498   <-> 12
asp:AOR13_188 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2461 ( 1239)   567  0.696  503   <-> 12
asq:AVL57_17535 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2461 ( 1239)   567  0.696  503   <-> 12
con:TQ29_20030 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2461 ( 1174)   567  0.721  498   <-> 15
part:PARC_b0323 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2461 ( 1374)   567  0.698  504   <-> 11
pia:PI2015_3320 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2461 ( 1343)   567  0.698  504   <-> 9
psj:PSJM300_11120 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2461 (  18)   567  0.706  504   <-> 10
bsan:CHH28_15270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2460 ( 1319)   567  0.702  504   <-> 8
cur:cu1813 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2460 ( 1344)   567  0.712  503   <-> 7
ahi:VU14_16450 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2459 ( 1328)   566  0.698  503   <-> 11
amed:B224_3968 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2459 ( 1340)   566  0.698  503   <-> 10
gai:IMCC3135_12945 Long-chain-aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2459 ( 1258)   566  0.694  504   <-> 36
shl:Shal_0328 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2459 ( 1314)   566  0.704  504   <-> 12
aal:EP13_15510 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2458 ( 1541)   566  0.694  503   <-> 12
saq:Sare_0895 aldehyde dehydrogenase          K00138   501   2458 ( 1305)   566  0.728  492   <-> 14
cted:CTEST_12095 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2457 ( 1255)   566  0.700  503   <-> 12
gfl:GRFL_3627 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2457 ( 1657)   566  0.715  491   <-> 9
rme:Rmet_5128 aldehyde dehydrogenase 2 (ACDH-II)    K00138   506   2457 ( 1202)   566  0.704  504   <-> 22
vsp:VS_II1334 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2457 ( 183)   566  0.692  504   <-> 8
cpho:CPHO_11070 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2456 ( 1276)   566  0.712  503   <-> 8
aaj:BOQ57_06060 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2455 ( 1326)   565  0.696  503   <-> 11
acav:VI35_15230 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2455 ( 1323)   565  0.698  503   <-> 7
aha:AHA_1248 aldehyde dehydrogenase           K00138   520   2455 ( 1331)   565  0.696  503   <-> 11
ahh:RY45_06655 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2455 ( 1323)   565  0.696  503   <-> 10
spl:Spea_3942 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2455 ( 1286)   565  0.700  504   <-> 11
ahj:V469_16525 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2454 ( 1323)   565  0.696  503   <-> 12
ahp:V429_06825 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2454 ( 1323)   565  0.696  503   <-> 11
ahr:V428_06825 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2454 ( 1323)   565  0.696  503   <-> 11
ahy:AHML_06595 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2454 ( 1323)   565  0.696  503   <-> 12
cef:CE2625 putative aldehyde dehydrogenase       K00138   561   2454 ( 1511)   565  0.706  503   <-> 7
cua:CU7111_1747 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2454 ( 1694)   565  0.714  503   <-> 8
hch:HCH_01852 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   525   2452 ( 1269)   565  0.691  517   <-> 13
pbb:AKN87_02745 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2452 ( 1324)   565  0.698  504   <-> 8
sod:Sant_0106 Aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   532   2452 ( 1195)   565  0.713  501   <-> 10
alt:ambt_01100 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2451 ( 1333)   565  0.692  503   <-> 10
mari:ACP86_06345 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2451 ( 1257)   565  0.694  504   <-> 17
avr:B565_2959 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2450 ( 1332)   564  0.696  503   <-> 8
gho:AL542_11385 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2450 ( 1530)   564  0.710  503   <-> 8
plz:S4054249_25730 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2450 ( 1814)   564  0.704  504   <-> 7
labr:CHH27_25800 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2449 ( 1221)   564  0.717  492   <-> 19
mad:HP15_3144 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   533   2449 ( 1315)   564  0.684  512   <-> 15
mia:OCU_45580 hypothetical protein           K00138   494   2449 ( 1331)   564  0.711  494   <-> 29
micr:BMW26_17260 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2449 ( 1247)   564  0.689  517   <-> 17
mid:MIP_06946 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   494   2449 ( 1419)   564  0.711  494   <-> 23
mim:AKG07_12550 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2449 ( 1247)   564  0.689  517   <-> 16
mir:OCQ_46920 hypothetical protein           K00138   494   2449 ( 1302)   564  0.711  494   <-> 27
palk:PSAKL28_06260 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2449 ( 1090)   564  0.700  504   <-> 29
aeo:O23A_p0399 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2448 ( 1242)   564  0.694  503   <-> 10
avo:AMS64_17550 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2448 ( 1318)   564  0.694  503   <-> 8
ptv:AA957_04145 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2448 (  39)   564  0.700  504   <-> 33
vmi:AL543_16545 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2448 ( 1213)   564  0.708  503   <-> 8
mela:C6568_11465 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2447 ( 1432)   564  0.717  492   <-> 9
msq:BKP64_17930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2447 ( 1282)   564  0.690  504   <-> 18
lul:LPB138_03380 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2446 ( 1794)   563  0.715  491   <-> 6
mchi:AN480_23915 aldehyde dehydrogenase         K00138   494   2446 ( 1415)   563  0.709  494   <-> 27
pch:EY04_28270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2446 ( 1281)   563  0.706  504   <-> 29
pcp:JM49_03995 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2446 ( 1277)   563  0.706  504   <-> 24
rsc:RCFBP_10309 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2446 ( 1392)   563  0.700  504   <-> 8
mej:Q7A_1892 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2445 ( 1784)   563  0.692  504   <-> 3
mme:Marme_1320 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2444 ( 1270)   563  0.692  503   <-> 20
cva:CVAR_0116 aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2443 ( 1381)   563  0.709  515   <-> 13
pspu:NA29_01935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2443 ( 1212)   563  0.706  504   <-> 30
rpf:Rpic12D_2104 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2443 ( 1310)   563  0.706  504   <-> 17
rpi:Rpic_2498 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2443 ( 1310)   563  0.706  504   <-> 13
pvr:PverR02_20150 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2442 (  37)   562  0.698  504   <-> 39
rsn:RSPO_c00353 aldehyde dehydrogenase (nad(+))     K00138   506   2442 ( 1452)   562  0.698  504   <-> 16
gqu:AWC35_11065 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2441 (  93)   562  0.701  501   <-> 23
gsn:YC6258_00056 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2441 ( 1209)   562  0.690  504   <-> 14
pbc:CD58_26070 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2441 ( 1251)   562  0.704  504   <-> 34
pmk:MDS_2936 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2441 ( 1270)   562  0.708  504   <-> 17
pazo:AYR47_17420 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2440 (  39)   562  0.698  504   <-> 30
pcz:PCL1606_07960 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2439 ( 1262)   562  0.702  504   <-> 32
pkr:AYO71_26800 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2439 ( 1228)   562  0.704  504   <-> 21
psem:TO66_27710 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2439 ( 1263)   562  0.702  504   <-> 32
vfu:vfu_B00564 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2439 ( 1344)   562  0.690  504   <-> 13
palc:A0T30_04955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2438 ( 1299)   562  0.704  504   <-> 12
pfw:PF1751_v1c34000 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2438 (  38)   562  0.698  504   <-> 25
vfl:AL536_05760 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2438 ( 1239)   562  0.692  504   <-> 12
bpc:BPTD_2123 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2437 ( 1265)   561  0.732  493   <-> 14
bpe:BP2157 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2437 ( 1265)   561  0.732  493   <-> 14
bpet:B1917_1937 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2437 ( 1265)   561  0.732  493   <-> 13
bpeu:Q425_28930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2437 ( 1265)   561  0.732  493   <-> 14
daa:AKL17_2515 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2437 ( 1268)   561  0.712  503   <-> 27
aalg:AREALGSMS7_00865 long-chain-aldehyde dehydrogenase K00138   507   2436 ( 1679)   561  0.711  491   <-> 11
cter:A606_11560 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2436 ( 1257)   561  0.699  515   <-> 9
vcl:VCLMA_A1572 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2436 ( 1580)   561  0.687  504   <-> 5
asr:WL1483_282 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2435 ( 1316)   561  0.694  503   <-> 11
pff:PFLUOLIPICF718925 aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2435 (  35)   561  0.698  504   <-> 26
pphe:PP2015_1847 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2435 ( 1302)   561  0.702  504   <-> 9
tho:SP60_01425 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2435 ( 1924)   561  0.693  505   <-> 2
lei:C2U54_05625 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2434 ( 1338)   561  0.701  501   <-> 17
rin:ACS15_4565 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2434 ( 1220)   561  0.702  504   <-> 19
sbg:SBG_3262 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2434 ( 1334)   561  0.699  502   <-> 9
sbv:N643_16205 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2434 ( 1470)   561  0.699  502   <-> 8
cub:BJK06_00195 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2433 ( 1446)   560  0.694  516   <-> 8
vcz:VAB027_2471 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2433 ( 1587)   560  0.685  504   <-> 5
chn:A605_12715 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2432 ( 1206)   560  0.694  503   <-> 15
mmw:Mmwyl1_3281 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2432 ( 1290)   560  0.692  503   <-> 35
rso:RSc3128 putative nad+ dependent acetaldehyde dehydr K00138   506   2432 ( 1354)   560  0.694  504   <-> 16
sbz:A464_3751 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2432 ( 1333)   560  0.699  502   <-> 9
vcx:VAA049_1052 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2432 ( 1604)   560  0.688  504   <-> 5
rse:F504_3151 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2431 ( 1344)   560  0.694  504   <-> 17
lax:APT61_21475 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2430 ( 1254)   560  0.701  501   <-> 17
laz:A8A57_00865 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2430 ( 1264)   560  0.701  501   <-> 16
leh:C3F35_10970 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2430 ( 1254)   560  0.701  501   <-> 17
pspo:PSPO_a3190 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2430 ( 1302)   560  0.694  504   <-> 8
cgt:cgR_2686 hypothetical protein            K00138   506   2429 ( 1481)   560  0.702  503   <-> 14
chm:B842_11675 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2429 ( 1559)   560  0.710  503   <-> 10
pphr:APZ00_17945 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2429 ( 1221)   560  0.712  496   <-> 21
psk:U771_20880 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2429 (  13)   560  0.696  504   <-> 38
papi:SG18_06710 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2428 ( 1234)   559  0.704  504   <-> 26
pat:Patl_1874 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2428 ( 1293)   559  0.685  504   <-> 13
rsm:CMR15_10272 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2428 ( 1341)   559  0.694  504   <-> 19
vce:Vch1786_I1312 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2428 ( 270)   559  0.685  504   <-> 6
vcf:IR04_14270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2428 ( 169)   559  0.685  504   <-> 5
vch:VC1819 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2428 ( 270)   559  0.685  504   <-> 6
vci:O3Y_08820 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2428 ( 169)   559  0.685  504   <-> 6
vcj:VCD_002555 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2428 ( 169)   559  0.685  504   <-> 6
vcm:VCM66_1742 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2428 ( 169)   559  0.685  504   <-> 6
vcq:EN18_12235 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2428 ( 169)   559  0.685  504   <-> 6
vcs:MS6_1586 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2428 ( 169)   559  0.685  504   <-> 6
pfo:Pfl01_4989 putative aldehyde dehydrigenase     K00138   520   2427 ( 1208)   559  0.702  504   <-> 26
ppoa:BJK05_17005 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2427 ( 1276)   559  0.696  506   <-> 9
rmn:TK49_14895 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2427 ( 1292)   559  0.698  504   <-> 16
cgx:SB89_13160 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2426 ( 1478)   559  0.700  503   <-> 9
cmd:B841_06270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2426 ( 1305)   559  0.704  503   <-> 9
mpc:Mar181_0954 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   505   2426 ( 1297)   559  0.688  503   <-> 22
sera:Ser39006_001375 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2426 ( 1264)   559  0.696  500   <-> 16
cgb:cg3096 ALDEHYDE DEHYDROGENASE            K00138   506   2425 ( 1483)   559  0.700  503   <-> 10
cgl:NCgl2698 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2425 ( 1483)   559  0.700  503   <-> 10
cgm:cgp_3096 acetaldehyde dehydrogenase (acetylating)  K00138   506   2425 ( 1483)   559  0.700  503   <-> 9
cgu:WA5_2698 NAD-dependent acetaldehyde dehydrogenase  K00138   506   2425 ( 1483)   559  0.700  503   <-> 10
haa:A5892_16565 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2425 ( 1214)   559  0.692  504   <-> 20
cgg:C629_13690 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2424 ( 1481)   558  0.700  503   <-> 17
cgs:C624_13685 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2424 ( 1481)   558  0.700  503   <-> 17
psp:PSPPH_4666 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2424 ( 1212)   558  0.698  504   <-> 18
cvt:B843_11720 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2423 ( 1584)   558  0.716  503   <-> 8
mcz:BN45_10507 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2423 ( 1446)   558  0.692  504   <-> 10
vco:VC0395_A1414 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2423 ( 164)   558  0.683  504   <-> 6
vcr:VC395_1934 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2423 ( 164)   558  0.683  504   <-> 6
cdi:DIP2115 Putative aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2422 ( 1371)   558  0.706  503   <-> 4
cdip:ERS451417_02140 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2422 ( 1377)   558  0.706  503   <-> 4
cds:CDC7B_2087 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2422 ( 1377)   558  0.706  503   <-> 4
dfe:Dfer_0072 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   517   2422 ( 1789)   558  0.709  492   <-> 8
eic:NT01EI_3474 aldehyde dehydrogenase family protein, K00138   509   2422 ( 1577)   558  0.705  501   <-> 6
pmy:Pmen_1964 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2422 ( 1226)   558  0.698  504   <-> 17
sek:SSPA3297 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2422 ( 1325)   558  0.699  501   <-> 11
spt:SPA3531 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2422 ( 1325)   558  0.699  501   <-> 11
cro:ROD_42301 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2421 ( 1331)   558  0.697  501   <-> 10
evi:Echvi_0481 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2421 ( 1718)   558  0.695  501   <-> 6
pcc:PCC21_000840 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2421 ( 1277)   558  0.694  506   <-> 9
pox:MB84_02215 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2421 ( 1224)   558  0.700  504   <-> 24
ppk:U875_01030 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2421 (  65)   558  0.704  504   <-> 31
ppnm:LV28_11965 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2421 ( 1197)   558  0.704  504   <-> 30
ppno:DA70_18465 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2421 (  65)   558  0.704  504   <-> 31
prb:X636_08365 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2421 (  65)   558  0.704  504   <-> 31
psyr:N018_03565 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2421 ( 1198)   558  0.696  504   <-> 24
ptu:PTUN_a4119 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2421 ( 1697)   558  0.688  504   <-> 9
cko:CKO_05043 hypothetical protein           K00138   512   2420 ( 1289)   557  0.699  501   <-> 11
mki:LH54_18115 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2420 ( 1330)   557  0.696  504   <-> 15
mkn:MKAN_18190 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2420 ( 1318)   557  0.696  504   <-> 16
mks:LG40_18015 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2420 ( 1330)   557  0.696  504   <-> 16
pamg:BKM19_004810 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2420 ( 1219)   557  0.696  504   <-> 21
pfn:HZ99_13680 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2420 ( 760)   557  0.696  504   <-> 28
ppsl:BJP27_11690 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2420 ( 1198)   557  0.700  504   <-> 21
psb:Psyr_0629 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2420 ( 1196)   557  0.696  504   <-> 20
rsl:RPSI07_0359 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2420 ( 1428)   557  0.688  504   <-> 16
bfv:C628_13855 hypothetical protein           K00138   506   2419 ( 1462)   557  0.698  503   <-> 10
cdx:CDES_12545 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2419 ( 1612)   557  0.698  503   <-> 9
cgj:AR0_13540 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2419 ( 1468)   557  0.698  503   <-> 11
cgq:CGLAR1_13405 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2419 ( 1468)   557  0.698  503   <-> 11
dzc:W909_00265 aldehyde dehydrogenase          K00138   511   2419 ( 1352)   557  0.697  501   <-> 8
eclg:EC036_01700 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2419 ( 1304)   557  0.695  501   <-> 16
pub:SAR11_0756 Acetaldehyde dehydrogenase II (ACDH-II) K00138   516   2419 ( 1350)   557  0.720  492   <-> 8
raq:Rahaq2_0055 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   512   2419 ( 1313)   557  0.695  501   <-> 11
seb:STM474_3852 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
seen:SE451236_02520 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
sef:UMN798_3998 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
sej:STMUK_3666 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
sem:STMDT12_C37370 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
send:DT104_36631 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
seni:CY43_19100 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
senr:STMDT2_35641 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
seo:STM14_4438 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 11
ses:SARI_03969 hypothetical protein           K00138   522   2419 ( 1313)   557  0.699  501   <-> 10
setc:CFSAN001921_22045 aldehyde dehydrogenase      K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
setu:STU288_18590 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
sev:STMMW_36681 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
sew:SeSA_A3879 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2419 ( 1321)   557  0.699  501   <-> 9
sey:SL1344_3645 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
stm:STM3680 aldehyde dehydrogenase           K00138   512   2419 ( 1322)   557  0.697  501   <-> 12
cser:CCO03_02940 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2418 ( 1453)   557  0.711  492   <-> 9
cuc:CULC809_01972 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2418 ( 1273)   557  0.706  503   <-> 6
cue:CULC0102_2115 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2418 ( 1270)   557  0.706  503   <-> 6
cul:CULC22_02123 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2418 ( 1270)   557  0.706  503   <-> 6
cuq:Cul210931_2044 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2418 ( 1271)   557  0.706  503   <-> 6
cus:CulFRC11_1990 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2418 ( 1278)   557  0.706  503   <-> 4
cuz:Cul05146_2088 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2418 ( 1271)   557  0.706  503   <-> 6
enc:ECL_00177 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2418 ( 1295)   557  0.695  501   <-> 16
ent:Ent638_0143 Lactaldehyde dehydrogenase       K00138   512   2418 ( 1383)   557  0.699  501   <-> 9
sea:SeAg_B3894 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2418 ( 1321)   557  0.697  501   <-> 12
sed:SeD_A4065 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2418 ( 1323)   557  0.697  501   <-> 11
seeb:SEEB0189_001475 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2418 ( 1321)   557  0.697  501   <-> 12
seec:CFSAN002050_25370 aldehyde dehydrogenase      K00138   512   2418 ( 1321)   557  0.697  501   <-> 12
seeh:SEEH1578_04485 aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2418 ( 1321)   557  0.697  501   <-> 11
seg:SG3750 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2418 ( 1307)   557  0.697  501   <-> 10
seh:SeHA_C4003 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2418 ( 1321)   557  0.697  501   <-> 11
sena:AU38_17890 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2418 ( 1315)   557  0.697  501   <-> 11
senb:BN855_37680 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2418 ( 1321)   557  0.697  501   <-> 12
senc:SEET0819_02160 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2418 ( 1315)   557  0.697  501   <-> 12
senh:CFSAN002069_13640 aldehyde dehydrogenase      K00138   512   2418 ( 1321)   557  0.697  501   <-> 11
senl:IY59_18525 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2418 ( 1315)   557  0.697  501   <-> 11
seno:AU37_18080 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2418 ( 1315)   557  0.697  501   <-> 11
senq:AU40_20145 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2418 ( 1315)   557  0.697  501   <-> 11
sens:Q786_17980 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2418 ( 1321)   557  0.697  501   <-> 12
senv:AU39_18085 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2418 ( 1315)   557  0.697  501   <-> 11
set:SEN3502 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2418 ( 1315)   557  0.697  501   <-> 11
shb:SU5_04157 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2418 ( 1321)   557  0.697  501   <-> 11
spq:SPAB_04573 hypothetical protein           K00138   512   2418 ( 1327)   557  0.697  501   <-> 12
vhr:AL538_01470 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2418 ( 1240)   557  0.679  504   <-> 9
cgv:CGLAU_11175 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2417 ( 1763)   557  0.696  503   <-> 5
cum:NI26_08640 aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2417 ( 1766)   557  0.686  516   <-> 5
cun:Cul210932_2103 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2417 ( 1270)   557  0.706  503   <-> 6
maf:MAF_04610 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2417 ( 1536)   557  0.690  504   <-> 9
mbb:BCG_0498 Probable aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2417 ( 1536)   557  0.690  504   <-> 11
mbk:K60_004840 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2417 ( 1536)   557  0.690  504   <-> 12
mbm:BCGMEX_0469 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2417 ( 1536)   557  0.690  504   <-> 11
mbo:BQ2027_MB0467 PROBABLE ALDEHYDE DEHYDROGENASE    K00138   507   2417 ( 1536)   557  0.690  504   <-> 10
mbt:JTY_0468 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2417 ( 1536)   557  0.690  504   <-> 10
mbx:BCGT_0232 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2417 ( 1536)   557  0.690  504   <-> 10
mbz:LH58_02460 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2417 ( 1536)   557  0.690  504   <-> 11
mce:MCAN_04571 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mcq:BN44_10508 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mcx:BN42_20182 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.692  504   <-> 10
mmic:RN08_0511 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2417 ( 1536)   557  0.690  504   <-> 10
mra:MRA_0464 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtb:TBMG_00460 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtc:MT0474 aldehyde dehydrogenase            K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtd:UDA_0458 unnamed protein product          K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mte:CCDC5079_0431 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtf:TBFG_10465 hypothetical aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtg:MRGA327_02905 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtj:J112_02440 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtk:TBSG_00465 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtl:CCDC5180_0424 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtn:ERDMAN_0503 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mto:MTCTRI2_0462 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtq:HKBS1_0476 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtu:Rv0458 aldehyde dehydrogenase            K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtub:MT7199_0467 putative ALDEHYDE DEHYDROGENASE    K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtue:J114_02440 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtul:TBHG_00455 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtur:CFBS_0476 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtut:HKBT1_0476 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtuu:HKBT2_0476 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtv:RVBD_0458 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
mtz:TBXG_000458 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2417 ( 1437)   557  0.690  504   <-> 10
rah:Rahaq_0049 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2417 ( 1288)   557  0.695  501   <-> 9
amk:AMBLS11_15305 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2416 ( 1341)   557  0.684  503   <-> 9
cbra:A6J81_17995 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2416 ( 1314)   557  0.697  501   <-> 12
pnr:AT302_05865 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2416 ( 1231)   557  0.702  504   <-> 28
see:SNSL254_A3958 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2416 ( 1319)   557  0.697  501   <-> 11
sene:IA1_17875 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2416 ( 1319)   557  0.697  501   <-> 12
senn:SN31241_2030 Aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2416 ( 1319)   557  0.697  501   <-> 11
abg:Asbog_02108 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2415 ( 1695)   556  0.695  492   <-> 7
cdd:CDCE8392_2009 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2415 ( 1364)   556  0.704  503   <-> 4
cfd:CFNIH1_05565 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2415 ( 1328)   556  0.699  501   <-> 12
ddc:Dd586_0067 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   511   2415 ( 1349)   556  0.697  501   <-> 8
ecle:ECNIH2_22650 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2415 ( 1312)   556  0.701  501   <-> 15
ecly:LI62_23965 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2415 ( 1313)   556  0.701  501   <-> 14
eclz:LI64_21010 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2415 ( 1321)   556  0.701  501   <-> 15
ehm:AB284_02880 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2415 ( 1312)   556  0.701  501   <-> 14
exf:BFV63_21280 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2415 ( 1319)   556  0.701  501   <-> 15
pfb:VO64_2313 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2415 ( 1263)   556  0.694  504   <-> 23
vca:M892_01315 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2415 ( 1243)   556  0.677  504   <-> 9
vha:VIBHAR_02420 hypothetical protein          K00138   506   2415 ( 1243)   556  0.677  504   <-> 9
amh:I633_17085 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2414 ( 1746)   556  0.682  503   <-> 9
cart:PA27867_1859 Aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2414 ( 1443)   556  0.687  504   <-> 8
cdz:CD31A_2130 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2414 (  0)   556  0.704  503   <-> 4
cnt:JT31_13275 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2414 ( 1297)   556  0.701  501   <-> 16
com:CMT41_11295 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2414 ( 1545)   556  0.681  504   <-> 10
eclx:LI66_21940 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2414 ( 1311)   556  0.699  501   <-> 15
mcv:BN43_10497 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2414 ( 1435)   556  0.690  504   <-> 10
cem:LH23_04430 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2413 ( 1305)   556  0.699  501   <-> 16
cuv:CUREI_10145 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2413 ( 1690)   556  0.700  503   <-> 4
cwe:CO701_22860 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2413 ( 1363)   556  0.693  502   <-> 11
enf:AKI40_0154 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2413 (  38)   556  0.686  516   <-> 10
enl:A3UG_00910 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2413 ( 1293)   556  0.695  501   <-> 16
pve:UC34_22290 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2413 ( 1173)   556  0.700  504   <-> 26
senj:CFSAN001992_15245 aldehyde dehydrogenase B     K00138   512   2413 ( 1308)   556  0.695  501   <-> 11
vow:A9237_16270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2413 ( 1233)   556  0.677  504   <-> 11
ccjz:ccrud_12585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2412 ( 1456)   556  0.694  503   <-> 10
cir:C2U53_08810 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2412 ( 1304)   556  0.697  501   <-> 10
cuj:CUL131002_2008c Aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2412 ( 1272)   556  0.702  503   <-> 6
ebi:EbC_26130 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2412 ( 1234)   556  0.696  504   <-> 13
amac:MASE_15565 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2411 ( 1341)   555  0.682  503   <-> 10
amag:I533_15550 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2411 ( 1334)   555  0.682  503   <-> 11
amb:AMBAS45_16000 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2411 ( 1336)   555  0.682  503   <-> 9
amg:AMEC673_15860 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2411 ( 1341)   555  0.682  503   <-> 10
cdb:CDBH8_2076 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2411 ( 1360)   555  0.702  503   <-> 4
eau:DI57_17740 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2411 ( 1311)   555  0.693  501   <-> 15
gag:Glaag_1861 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2411 ( 1269)   555  0.679  504   <-> 11
pavl:BKM03_04185 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2411 ( 1181)   555  0.692  504   <-> 20
sfe:SFxv_3952 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   542   2411 ( 1331)   555  0.680  515   <-> 7
sfl:SF3626 aldehyde dehydrogenase            K00138   542   2411 ( 1323)   555  0.680  515   <-> 6
sfx:S4142 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde dehydr K00138   542   2411 ( 1324)   555  0.680  515   <-> 6
ske:Sked_13410 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2411 ( 1559)   555  0.694  504   <-> 4
sse:Ssed_0269 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2411 ( 1215)   555  0.692  504   <-> 11
vga:BSQ33_18505 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2411 ( 1242)   555  0.679  504   <-> 6
cdh:CDB402_1967 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2410 ( 1359)   555  0.702  503   <-> 4
cen:LH86_04350 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2410 ( 1303)   555  0.697  501   <-> 15
cif:AL515_00495 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2410 ( 1361)   555  0.697  501   <-> 10
pfc:PflA506_4734 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2410 ( 1263)   555  0.694  504   <-> 21
poi:BOP93_22935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2410 ( 1186)   555  0.694  504   <-> 22
sec:SCH_3604 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde deh K00138   512   2410 ( 1313)   555  0.695  501   <-> 9
cdp:CD241_2008 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2409 ( 1362)   555  0.702  503   <-> 4
cdt:CDHC01_2009 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2409 ( 1362)   555  0.702  503   <-> 4
cdw:CDPW8_2073 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2409 ( 1350)   555  0.702  503   <-> 4
cmq:B840_11350 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2409 ( 1529)   555  0.696  503   <-> 8
ecla:ECNIH3_21250 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2409 ( 1295)   555  0.699  501   <-> 13
eclc:ECR091_21180 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2409 ( 1295)   555  0.699  501   <-> 13
ecli:ECNIH5_21170 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2409 ( 1295)   555  0.699  501   <-> 13
elo:EC042_3898 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2409 ( 1295)   555  0.697  501   <-> 9
eok:G2583_4323 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   542   2409 ( 1293)   555  0.680  515   <-> 9
kmi:VW41_22630 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2409 ( 1283)   555  0.697  501   <-> 17
panp:PSNIH2_09455 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2409 ( 1214)   555  0.692  504   <-> 12
pfg:AB870_09115 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2409 ( 1232)   555  0.704  504   <-> 24
sfn:SFy_5169 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2409 ( 1321)   555  0.695  501   <-> 9
sfs:SFyv_5245 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2409 ( 1321)   555  0.695  501   <-> 9
sft:NCTC1_03922 aldehyde dehydrogenase B,Aldehyde dehyd K00138   512   2409 ( 1321)   555  0.695  501   <-> 8
sfv:SFV_3945 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2409 ( 1294)   555  0.695  501   <-> 7
vdb:AL552_15305 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2409 ( 1220)   555  0.681  504   <-> 12
cfar:CI104_00755 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2408 ( 1288)   555  0.697  501   <-> 10
eas:Entas_0152 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2408 ( 1227)   555  0.699  501   <-> 15
eci:UTI89_C4129 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde K00138   542   2408 ( 1317)   555  0.680  515   <-> 8
ecos:EC958_3995 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde K00138   542   2408 ( 1317)   555  0.680  515   <-> 8
ecv:APECO1_2866 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde K00138   542   2408 ( 1317)   555  0.680  515   <-> 8
ecy:ECSE_3865 aldehyde dehydrogenase          K00138   542   2408 ( 1294)   555  0.680  515   <-> 12
eec:EcWSU1_00147 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   542   2408 ( 1316)   555  0.680  515   <-> 15
kpe:KPK_1140 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2408 ( 1283)   555  0.688  504   <-> 23
kpk:A593_05125 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2408 ( 1281)   555  0.688  504   <-> 21
kpy:KPNIH31_19620 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2408 ( 1279)   555  0.690  504   <-> 21
kva:Kvar_1079 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2408 ( 1283)   555  0.688  504   <-> 22
kvd:KR75_02540 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2408 ( 1281)   555  0.688  504   <-> 21
kvq:SP68_09110 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2408 ( 1283)   555  0.688  504   <-> 23
pel:SAR11G3_00851 aldehyde dehydrogenase        K00138   515   2408 ( 1473)   555  0.711  492   <-> 5
seep:I137_18640 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2408 ( 1305)   555  0.695  501   <-> 6
vex:VEA_003330 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2408 ( 1225)   555  0.681  504   <-> 12
amaa:amad1_16510 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2407 ( 1342)   555  0.678  503   <-> 11
amad:I636_15825 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2407 ( 1342)   555  0.678  503   <-> 10
amai:I635_16465 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2407 ( 1342)   555  0.678  503   <-> 11
cai:Caci_4527 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2407 ( 1215)   555  0.690  504   <-> 26
cama:F384_19415 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2407 ( 1299)   555  0.697  501   <-> 11
eal:EAKF1_ch2355 aldehyde dehydrogenase B        K00138   542   2407 ( 1305)   555  0.678  515   <-> 7
ecc:c4408 Aldehyde dehydrogenase B           K00138   542   2407 ( 1300)   555  0.682  515   <-> 8
ecg:E2348C_3837 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2407 ( 1308)   555  0.697  501   <-> 8
ecoh:ECRM13516_4378 Aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2407 ( 1293)   555  0.695  501   <-> 13
ecoo:ECRM13514_4580 Aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2407 ( 1293)   555  0.695  501   <-> 12
ecq:ECED1_4273 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2407 ( 1365)   555  0.697  501   <-> 8
elr:ECO55CA74_20705 aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2407 ( 1291)   555  0.695  501   <-> 9
pct:PC1_4158 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   511   2407 ( 1269)   555  0.692  506   <-> 9
ppz:H045_17605 putative aldehyde dehydrigenase     K00138   506   2407 ( 1250)   555  0.694  504   <-> 26
pst:PSPTO_0728 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2407 ( 1201)   555  0.690  504   <-> 21
vpa:VP1703 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2407 ( 1189)   555  0.679  504   <-> 13
vph:VPUCM_1783 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2407 ( 1189)   555  0.679  504   <-> 12
vpk:M636_13560 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2407 ( 1192)   555  0.679  504   <-> 12
cor:Cp267_1964 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2406 ( 1280)   554  0.704  503   <-> 4
cou:Cp162_1869 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2406 ( 1267)   554  0.704  503   <-> 4
dze:Dd1591_0058 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   511   2406 ( 1323)   554  0.695  501   <-> 9
eck:EC55989_4046 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2406 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 11
ecl:EcolC_0125 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2406 ( 1291)   554  0.695  501   <-> 12
ecm:EcSMS35_3915 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2406 ( 1294)   554  0.695  501   <-> 9
ecoa:APECO78_21760 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2406 ( 1293)   554  0.695  501   <-> 12
ecoi:ECOPMV1_03923 Aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2406 ( 1315)   554  0.695  501   <-> 8
ecoj:P423_19955 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2406 ( 1315)   554  0.695  501   <-> 8
ecol:LY180_18460 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2406 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 11
ecr:ECIAI1_3756 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2406 ( 1289)   554  0.695  501   <-> 12
ecw:EcE24377A_4086 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2406 ( 1290)   554  0.695  501   <-> 11
ecz:ECS88_4004 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2406 ( 1315)   554  0.695  501   <-> 8
eih:ECOK1_4032 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2406 ( 1315)   554  0.695  501   <-> 8
ekf:KO11_04770 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2406 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 12
eko:EKO11_0137 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2406 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 12
ell:WFL_18870 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2406 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 12
elp:P12B_c3717 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   512   2406 ( 1290)   554  0.695  501   <-> 11
elu:UM146_18100 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2406 ( 1315)   554  0.695  501   <-> 8
elw:ECW_m3863 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2406 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 12
ena:ECNA114_3740 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2406 ( 1315)   554  0.695  501   <-> 8
eoh:ECO103_4646 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2406 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 12
eoi:ECO111_4408 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2406 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 10
eoj:ECO26_5013 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2406 ( 1300)   554  0.695  501   <-> 13
ese:ECSF_3423 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2406 ( 1305)   554  0.695  501   <-> 8
esl:O3K_00905 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2406 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 11
esm:O3M_00935 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2406 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 11
eso:O3O_24765 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2406 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 11
eun:UMNK88_4374 acetaldehyde dehydrogenase II      K00138   512   2406 ( 1290)   554  0.695  501   <-> 11
phn:PAEH1_12945 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2406 ( 1340)   554  0.706  493   <-> 7
pseo:OM33_02825 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2406 ( 1283)   554  0.687  504   <-> 8
raa:Q7S_00235 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2406 ( 1277)   554  0.693  501   <-> 9
sbc:SbBS512_E4003 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2406 ( 1306)   554  0.695  501   <-> 7
sent:TY21A_19505 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2406 ( 1408)   554  0.693  501   <-> 9
sex:STBHUCCB_40520 Aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2406 ( 1408)   554  0.693  501   <-> 9
stt:t3839 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2406 ( 1408)   554  0.693  501   <-> 9
sty:STY4116 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2406 ( 1408)   554  0.693  501   <-> 8
tfa:BW733_09480 aldehyde dehydrogenase         K00138   519   2406 ( 1643)   554  0.692  519   <-> 4
coe:Cp258_1909 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2405 ( 1272)   554  0.704  503   <-> 4
coi:CpCIP5297_1919 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2405 ( 1272)   554  0.704  503   <-> 4
cpg:Cp316_1948 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2405 ( 1272)   554  0.704  503   <-> 4
eab:ECABU_c40280 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2405 ( 1298)   554  0.697  501   <-> 8
ect:ECIAI39_4105 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2405 ( 1294)   554  0.695  501   <-> 7
ecx:EcHS_A3793 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2405 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 12
efe:EFER_3582 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2405 ( 1308)   554  0.695  501   <-> 9
elc:i14_4073 aldehyde dehydrogenase B          K00138   542   2405 ( 1298)   554  0.697  501   <-> 8
eld:i02_4073 aldehyde dehydrogenase B          K00138   542   2405 ( 1298)   554  0.697  501   <-> 8
eoc:CE10_4147 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2405 ( 1294)   554  0.695  501   <-> 8
cop:Cp31_1884 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2404 ( 1271)   554  0.704  503   <-> 4
eae:EAE_01340 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2404 ( 1294)   554  0.690  504   <-> 23
eca:ECA0094 aldehyde dehydrogenase B          K00138   511   2404 ( 1272)   554  0.694  506   <-> 9
ece:Z5008 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde dehydr K00138   542   2404 ( 1287)   554  0.678  515   <-> 9
ecls:LI67_001655 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2404 ( 1312)   554  0.680  507   <-> 15
enx:NI40_000690 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2404 ( 1303)   554  0.691  501   <-> 14
kpi:D364_15250 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2404 ( 1275)   554  0.688  504   <-> 20
kpn:KPN_02991 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de K00138   506   2404 ( 1275)   554  0.688  504   <-> 20
kpp:A79E_1108 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2404 ( 1276)   554  0.688  504   <-> 19
kpu:KP1_4252 aldehyde dehydrogenase B          K00138   506   2404 ( 1276)   554  0.688  504   <-> 19
kpv:KPNIH29_20395 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2404 ( 1275)   554  0.688  504   <-> 20
kpx:PMK1_00466 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   506   2404 ( 1276)   554  0.688  504   <-> 19
kpz:KPNIH27_19605 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2404 ( 1273)   554  0.688  504   <-> 21
pato:GZ59_01000 aldehyde dehydrogenase B        K00138   511   2404 ( 1263)   554  0.694  506   <-> 9
patr:EV46_00485 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2404 ( 1263)   554  0.694  506   <-> 9
pcv:BCS7_00270 aldehyde dehydrogenase          K00138   511   2404 ( 1355)   554  0.686  506   <-> 6
pec:W5S_4618 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   511   2404 ( 1351)   554  0.694  506   <-> 6
ppar:A8F97_19255 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2404 ( 1351)   554  0.694  506   <-> 6
pwa:Pecwa_4440 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   511   2404 ( 1343)   554  0.694  506   <-> 6
vag:N646_0769 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2404 ( 1201)   554  0.677  504   <-> 14
caf:AL524_02185 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2403 ( 1292)   554  0.695  501   <-> 10
cda:CDHC04_2040 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2403 ( 1352)   554  0.700  503   <-> 4
cdr:CDHC03_2009 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2403 ( 1357)   554  0.700  503   <-> 4
cdv:CDVA01_1935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2403 ( 1352)   554  0.700  503   <-> 4
dda:Dd703_0074 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   512   2403 ( 1373)   554  0.693  501   <-> 7
ecln:ECNIH4_00925 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2403 ( 1290)   554  0.691  501   <-> 16
eho:A9798_01850 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2403 ( 1501)   554  0.707  501   <-> 6
ekb:BFV64_00665 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2403 ( 1296)   554  0.691  501   <-> 16
eno:ECENHK_00910 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2403 ( 1305)   554  0.691  501   <-> 16
fli:Fleli_0700 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2403 ( 1179)   554  0.695  491   <-> 6
kqu:AVR78_24715 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2403 ( 1290)   554  0.687  504   <-> 23
pfv:Psefu_2102 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2403 (  4)   554  0.694  504   <-> 27
por:APT59_19775 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2403 ( 1179)   554  0.692  504   <-> 21
pws:A7983_08365 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2403 ( 1359)   554  0.696  506   <-> 5
vni:VIBNI_A1321 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2403 ( 1346)   554  0.690  503   <-> 24
bgj:AWC36_19265 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2402 ( 1254)   553  0.702  494   <-> 11
cry:B7495_09130 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2402 ( 1418)   553  0.687  504   <-> 8
ecf:ECH74115_4958 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2402 ( 1285)   553  0.693  501   <-> 9
ecs:ECs4464 aldehyde dehydrogenase           K00138   512   2402 ( 1289)   553  0.693  501   <-> 9
elx:CDCO157_4201 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2402 ( 1285)   553  0.693  501   <-> 9
ema:C1192_17695 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2402 ( 1355)   553  0.693  501   <-> 7
etw:ECSP_4580 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2402 ( 1285)   553  0.693  501   <-> 9
eum:ECUMN_4103 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2402 ( 1290)   553  0.695  501   <-> 10
kpnk:BN49_1133 unnamed protein product; highly similar K00138   506   2402 ( 1267)   553  0.688  504   <-> 20
pfs:PFLU_5441 putative aldehyde dehydrigenase      K00138   506   2402 ( 1178)   553  0.687  504   <-> 33
prh:LT40_19050 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2402 ( 1215)   553  0.692  504   <-> 19
rox:BV494_16425 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2402 ( 1399)   553  0.687  501   <-> 11
tbn:TBH_C1075 aldehyde dehydrogenase          K00138   498   2402 ( 1340)   553  0.697  491   <-> 2
kpa:KPNJ1_01255 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2401 ( 1274)   553  0.688  504   <-> 20
kpb:FH42_10965 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2401 ( 1274)   553  0.688  504   <-> 20
kpc:KPNIH10_20245 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2401 ( 1274)   553  0.688  504   <-> 19
kpg:KPNIH32_21265 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2401 ( 1274)   553  0.688  504   <-> 20
kph:KPNIH24_08465 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2401 ( 1274)   553  0.688  504   <-> 20
kpj:N559_1244 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de K00138   506   2401 ( 1274)   553  0.688  504   <-> 20
kpne:KU54_006165 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2401 ( 1274)   553  0.688  504   <-> 19
kpnu:LI86_06170 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2401 ( 1274)   553  0.688  504   <-> 20
kpq:KPR0928_19725 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2401 ( 1274)   553  0.688  504   <-> 19
kps:KPNJ2_01281 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2401 ( 1274)   553  0.688  504   <-> 20
kpw:KPNIH30_20405 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2401 ( 1274)   553  0.688  504   <-> 19
pses:PSCI_2099 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2401 (  17)   553  0.688  504   <-> 31
sfo:Z042_12290 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2401 ( 1262)   553  0.685  504   <-> 16
vvl:VV93_v1c42520 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase K00138   506   2401 ( 1255)   553  0.679  504   <-> 8
vvm:VVMO6_04237 aldehyde dehydrogenase         K00128   506   2401 ( 1253)   553  0.679  504   <-> 8
vvu:VV2_0869 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2401 ( 1262)   553  0.679  504   <-> 8
ddq:DDI_4375 Aldehyde dehydrogenase           K00138   511   2400 ( 1334)   553  0.693  501   <-> 8
ebt:EBL_c00940 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2400 ( 1299)   553  0.691  501   <-> 11
eln:NRG857_17850 lactaldehyde dehydrogenase       K00138   512   2400 ( 1304)   553  0.693  501   <-> 8
hym:N008_04615 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2400 ( 1246)   553  0.704  494   <-> 8
kpt:VK055_4528 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2400 ( 1267)   553  0.687  504   <-> 20
lef:LJPFL01_0136 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2400 ( 1335)   553  0.695  501   <-> 12
lew:DAI21_03680 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2400 ( 1345)   553  0.695  501   <-> 11
maur:BOH66_00100 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2400 ( 1214)   553  0.690  516   <-> 14
mvs:MVIS_2732 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2400 ( 1210)   553  0.679  504   <-> 9
ror:RORB6_24260 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2400 ( 1281)   553  0.688  504   <-> 24
vro:BSZ04_15465 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2400 ( 1228)   553  0.671  504   <-> 10
vvy:VVA1341 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2400 ( 1172)   553  0.679  504   <-> 11
amae:I876_15965 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2399 ( 1335)   553  0.676  503   <-> 10
amal:I607_15665 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2399 ( 1335)   553  0.676  503   <-> 9
amao:I634_15910 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2399 ( 1335)   553  0.676  503   <-> 10
ear:CCG33730 Aldehyde dehydrogenase (EC 1.2.1.3)    K00138   506   2399 ( 1284)   553  0.688  504   <-> 22
put:PT7_2456 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   508   2399 ( 1187)   553  0.703  492   <-> 17
shv:AAT16_10405 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2399 ( 1241)   553  0.707  501   <-> 9
hyd:PK28_05235 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2398 ( 1234)   552  0.710  493   <-> 6
hyg:AUC43_00525 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2398 ( 1257)   552  0.704  493   <-> 11
kqv:B8P98_06250 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2398 ( 1281)   552  0.685  504   <-> 18
vej:VEJY3_07895 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2398 ( 1184)   552  0.675  504   <-> 19
vna:PN96_05305 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2398 ( 1193)   552  0.675  504   <-> 21
vpb:VPBB_1562 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2398 ( 1178)   552  0.677  504   <-> 12
vpf:M634_08975 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2398 ( 1173)   552  0.675  504   <-> 11
ccn:H924_11765 hypothetical protein           K00138   506   2397 ( 1499)   552  0.684  503   <-> 8
csa:Csal_2913 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2397 ( 1205)   552  0.675  504   <-> 21
ebd:ECBD_0142 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   512   2397 ( 1288)   552  0.693  501   <-> 11
ebe:B21_03394 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   512   2397 ( 1288)   552  0.693  501   <-> 11
ebl:ECD_03443 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2397 ( 1288)   552  0.693  501   <-> 11
ebr:ECB_03443 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2397 ( 1288)   552  0.693  501   <-> 11
ebw:BWG_3278 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2397 ( 1288)   552  0.693  501   <-> 10
ecd:ECDH10B_3769 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2397 ( 1281)   552  0.693  501   <-> 10
ecj:JW3561 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2397 ( 1281)   552  0.693  501   <-> 11
eco:b3588 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2397 ( 1281)   552  0.693  501   <-> 11
ecok:ECMDS42_3025 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2397 ( 1281)   552  0.693  501   <-> 9
edh:EcDH1_0120 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2397 ( 1281)   552  0.693  501   <-> 11
edj:ECDH1ME8569_3470 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2397 ( 1281)   552  0.693  501   <-> 11
elg:BH714_15890 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2397 ( 1291)   552  0.691  501   <-> 15
elh:ETEC_3832 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2397 ( 1281)   552  0.693  501   <-> 11
pstt:CH92_18080 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2397 ( 1191)   552  0.688  504   <-> 18
sbo:SBO_3588 aldehyde dehydrogenase B          K00138   542   2397 ( 1293)   552  0.678  515   <-> 7
sel:SPUL_3885 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2397 ( 1294)   552  0.693  501   <-> 10
sgn:SGRA_1893 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2397 ( 1769)   552  0.697  491   <-> 6
shq:A0259_21790 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2397 ( 1288)   552  0.693  501   <-> 11
dso:A4U42_09455 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2396 ( 1288)   552  0.695  501   <-> 9
lni:CWR52_11830 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2396 ( 1310)   552  0.687  501   <-> 14
mtx:M943_02375 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2396 ( 1416)   552  0.688  504   <-> 10
enr:H650_01040 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2395 ( 1287)   552  0.685  504   <-> 11
hsw:Hsw_0677 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   508   2395 ( 1201)   552  0.708  493   <-> 9
kpo:KPN2242_17925 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyd K00138   506   2395 ( 1278)   552  0.685  504   <-> 19
palh:B1H58_18700 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2395 ( 1170)   552  0.696  504   <-> 11
panr:A7J50_5161 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2395 ( 1251)   552  0.687  504   <-> 24
psai:C3B54_11556 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2395 ( 1271)   552  0.687  504   <-> 10
ced:LH89_11890 aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2394 ( 1302)   552  0.693  501   <-> 10
ddd:Dda3937_00988 Aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2394 ( 1266)   552  0.693  501   <-> 8
dfn:CVE23_00390 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2394 ( 1296)   552  0.693  501   <-> 10
hye:AM218_10980 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2394 ( 1229)   552  0.710  493   <-> 8
pfx:A7318_24080 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2394 ( 1255)   552  0.683  504   <-> 21
cde:CDHC02_2011 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2393 ( 1342)   551  0.698  503   <-> 4
vct:JV59_20280 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2393 ( 1648)   551  0.673  504   <-> 10
vtu:IX91_18840 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2393 (  83)   551  0.673  504   <-> 13
kln:LH22_17615 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2392 (  76)   551  0.687  504   <-> 10
ppul:RO07_06300 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2392 ( 1291)   551  0.690  504   <-> 25
srz:AXX16_1281 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2392 (  99)   551  0.687  504   <-> 16
vcy:IX92_18755 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2392 ( 1205)   551  0.673  504   <-> 12
vsh:BSZ05_20000 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2392 ( 1205)   551  0.675  504   <-> 17
elf:LF82_0065 aldehyde dehydrogenase B         K00138   542   2391 ( 1295)   551  0.676  515   <-> 8
mcw:A8L33_03675 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2391 ( 1205)   551  0.680  516   <-> 9
sei:SPC_3760 aldehyde dehydrogenase B          K00138   511   2391 ( 1308)   551  0.695  501   <-> 9
cii:CIMIT_10685 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2390 ( 1488)   551  0.688  503   <-> 7
ebf:D782_0132 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   512   2390 ( 1281)   551  0.687  501   <-> 15
mio:AOA12_21355 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2389 ( 1213)   550  0.680  516   <-> 30
sfw:WN53_08260 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2389 ( 1188)   550  0.679  501   <-> 17
erj:EJP617_31840 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2388 ( 1213)   550  0.688  504   <-> 8
frp:AX769_14405 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2388 ( 1413)   550  0.692  504   <-> 13
sega:SPUCDC_3871 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2388 ( 1285)   550  0.691  501   <-> 10
sfg:AV650_02595 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2388 ( 1190)   550  0.681  501   <-> 17
ksa:C813_24295 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2387 ( 1289)   550  0.683  504   <-> 11
ypb:YPTS_2271 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2387 ( 1262)   550  0.690  504   <-> 9
ypc:BZ23_1765 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2387 ( 1271)   550  0.690  504   <-> 9
ypo:BZ17_263 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2387 ( 1267)   550  0.690  504   <-> 9
ypq:DJ40_110 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2387 ( 1257)   550  0.690  504   <-> 10
ypr:BZ20_4054 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2387 ( 1257)   550  0.690  504   <-> 9
yps:YPTB2197 probable aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2387 ( 1267)   550  0.690  504   <-> 9
ypu:BZ21_1478 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2387 ( 1262)   550  0.690  504   <-> 9
ypy:YPK_1974 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   506   2387 ( 1262)   550  0.690  504   <-> 9
car:cauri_2317 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2386 ( 1186)   550  0.680  503   <-> 9
gsl:Gasu_62010 aldehyde dehydrogenase (NAD+)            512   2386 ( 253)   550  0.667  507   <-> 16
ypf:BZ19_1555 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2386 ( 1253)   550  0.688  504   <-> 9
ypi:YpsIP31758_1862 aldehyde dehydrogenase (NAD) family K00138   506   2386 ( 1253)   550  0.688  504   <-> 9
cpi:Cpin_4152 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   509   2385 ( 1452)   549  0.678  503   <-> 10
kna:B0W47_00390 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2385 ( 1422)   549  0.693  492   <-> 11
kpr:KPR_1299 unnamed protein product; highly similar to K00138   506   2385 ( 1256)   549  0.685  504   <-> 21
pci:PCH70_44920 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2385 ( 1182)   549  0.685  504   <-> 20
epr:EPYR_01634 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2384 ( 1200)   549  0.687  504   <-> 8
epy:EpC_15180 Aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2384 ( 1203)   549  0.687  504   <-> 8
hyz:AXW84_03780 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2384 ( 1746)   549  0.700  493   <-> 8
nch:A0U93_06515 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2384 ( 1431)   549  0.681  495   <-> 11
sscu:CEP64_10015 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2384 ( 1220)   549  0.685  504   <-> 11
keu:S101446_00387 Long-chain-aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2382 ( 1411)   549  0.691  492   <-> 10
oho:Oweho_1614 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   508   2382 ( 1130)   549  0.684  497   <-> 8
gxl:H845_1253 Aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2381 ( 1402)   549  0.691  492   <-> 10
mhos:CXR34_00105 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2381 ( 1202)   549  0.680  516   <-> 12
pge:LG71_09055 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2381 (  44)   549  0.683  504   <-> 23
kin:AB182_14895 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2380 ( 1348)   548  0.681  504   <-> 10
gxy:GLX_11750 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2379 ( 1422)   548  0.691  492   <-> 9
smac:SMDB11_1665 putative chloroacetaldehyde dehydrogen K00138   506   2379 ( 1202)   548  0.683  504   <-> 21
kba:A0U89_01460 aldehyde dehydrogenase         K00138   504   2377 ( 1374)   548  0.682  497   <-> 9
ron:TE10_21820 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2377 ( 1270)   548  0.681  504   <-> 19
cku:UL82_09520 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2376 ( 1619)   547  0.690  503   <-> 2
paj:PAJ_0310 aldehyde dehydrogenase AldA        K00138   506   2376 (  67)   547  0.683  504   <-> 14
pam:PANA_0984 AldA                   K00138   506   2376 (  72)   547  0.683  504   <-> 14
paq:PAGR_g3222 aldehyde dehydrogenase AldA       K00138   506   2376 (  69)   547  0.683  504   <-> 14
fbl:Fbal_0934 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   506   2375 ( 1342)   547  0.681  504   <-> 9
fbr:FBFL15_1270 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   501   2375 ( 1793)   547  0.705  492   <-> 7
hyp:A0257_19265 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2375 ( 1739)   547  0.698  493   <-> 11
cfk:CFRA_05225 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2373 ( 1317)   547  0.690  503   <-> 6
sht:KO02_19370 aldehyde dehydrogenase          K00138   500   2372 ( 1487)   547  0.696  493   <-> 8
spe:Spro_2410 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2372 ( 1209)   547  0.669  504   <-> 21
cmv:CMUST_13760 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2371 ( 1349)   546  0.682  503   <-> 8
koc:AB185_13600 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2371 ( 1227)   546  0.677  504   <-> 20
koe:A225_4518 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2371 ( 1240)   546  0.677  504   <-> 19
kok:KONIH1_22665 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2371 ( 1245)   546  0.677  504   <-> 19
kom:HR38_26445 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2371 ( 1241)   546  0.677  504   <-> 17
kox:KOX_00375 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2371 ( 1234)   546  0.677  504   <-> 20
koy:J415_09335 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2371 ( 1234)   546  0.677  504   <-> 19
malk:MalAC0309_1663 aldehyde dehydrogenase       K00138   507   2371 ( 1217)   546  0.681  504   <-> 14
mih:BJP65_09060 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2371 ( 1157)   546  0.669  517   <-> 12
mpal:BO218_11155 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2371 ( 1146)   546  0.684  516   <-> 7
plf:PANA5342_3316 aldehyde dehydrogenase (NAD) family p K00138   506   2371 (  64)   546  0.683  504   <-> 14
serf:L085_16685 aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2371 ( 1203)   546  0.681  504   <-> 20
smar:SM39_1839 putative chloroacetaldehyde dehydrogenas K00138   506   2371 ( 1185)   546  0.683  504   <-> 22
smw:SMWW4_v1c23970 aldehyde dehydrogenase B       K00138   506   2371 ( 1206)   546  0.681  504   <-> 20
sers:SERRSCBI_11265 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2370 ( 1212)   546  0.681  504   <-> 20
tes:BW730_12825 aldehyde dehydrogenase         K00138   518   2370 ( 1515)   546  0.674  518   <-> 5
cstr:CBE89_02380 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2369 ( 1189)   546  0.680  503   <-> 11
fln:FLA_5479 aldehyde dehydrogenase           K00138   510   2369 ( 1483)   546  0.685  492   <-> 13
pao:Pat9b_0931 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2368 (  42)   546  0.677  504   <-> 20
eam:EAMY_2114 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2367 ( 1170)   545  0.683  504   <-> 9
eay:EAM_2048 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2367 ( 1170)   545  0.683  504   <-> 9
sry:M621_12325 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2367 ( 1204)   545  0.673  504   <-> 19
slq:M495_11930 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2366 ( 1199)   545  0.667  504   <-> 24
coa:DR71_399 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2365 ( 1258)   545  0.680  503   <-> 4
ege:EM595_1531 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2365 ( 1266)   545  0.679  504   <-> 10
fae:FAES_3117 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   508   2365 ( 1670)   545  0.696  493   <-> 7
kco:BWI95_18160 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2365 ( 1266)   545  0.666  506   <-> 9
krd:A3780_13110 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2365 ( 1315)   545  0.681  504   <-> 12
mts:MTES_1530 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   516   2365 ( 1182)   545  0.671  517   <-> 13
our:CEQ07_01075 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2365 ( 1452)   545  0.693  492   <-> 5
sra:SerAS13_2385 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2365 ( 1210)   545  0.673  504   <-> 17
srr:SerAS9_2384 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2365 ( 1210)   545  0.673  504   <-> 17
srs:SerAS12_2384 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2365 ( 1210)   545  0.673  504   <-> 17
alm:AO498_07845 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2364 ( 1751)   545  0.686  491   <-> 7
muc:MuYL_0125 aldehyde dehydrogenase          K00138   500   2364 ( 1666)   545  0.694  493   <-> 5
sply:Q5A_012540 Long-chain-aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2364 ( 1193)   545  0.671  504   <-> 18
srl:SOD_c22410 aldehyde dehydrogenase AldA       K00138   506   2363 ( 1201)   544  0.671  504   <-> 19
csx:CSING_11995 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2362 ( 1383)   544  0.678  503   <-> 7
pko:PKOR_18545 aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2362 ( 1171)   544  0.687  492   <-> 10
mgot:MgSA37_01631 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   508   2361 ( 1740)   544  0.674  494   <-> 5
mup:A0256_17310 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2361 ( 1773)   544  0.688  493   <-> 6
oce:GU3_08785 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2361 ( 1242)   544  0.672  503   <-> 18
cei:CEPID_01515 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2360 ( 1157)   544  0.682  503   <-> 9
zdf:AN401_05440 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2360 ( 1076)   544  0.670  503   <-> 24
cdo:CDOO_12265 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2359 ( 1505)   544  0.690  503   <-> 6
kor:AWR26_11010 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2359 ( 1310)   544  0.679  504   <-> 10
cfc:CFLV_11510 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2358 ( 1215)   543  0.674  503   <-> 13
clw:CLAC_08430 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2358 ( 1248)   543  0.676  503   <-> 6
fpsz:AMR72_03870 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2358 ( 1674)   543  0.689  492   <-> 6
esc:Entcl_2778 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2354 ( 1250)   542  0.675  504   <-> 17
crd:CRES_0300 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2352 ( 1279)   542  0.692  503   <-> 7
kle:AO703_08300 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2352 ( 1249)   542  0.675  504   <-> 18
pep:AQ505_05685 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2347 ( 1458)   541  0.682  493   <-> 9
seqo:SE1039_24070 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2347 ( 1182)   541  0.667  504   <-> 7
skl:C7J89_02760 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2343 ( 1208)   540  0.671  504   <-> 10
agm:DCE93_05330 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2342 ( 1108)   540  0.673  504   <-> 14
mtt:Ftrac_0952 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2341 ( 1138)   539  0.686  493   <-> 7
sphn:BV902_24835 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2340 ( 1481)   539  0.686  493   <-> 8
aace:A0U92_12420 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2338 ( 1179)   539  0.680  493   <-> 10
cmr:Cycma_3926 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   508   2337 ( 1241)   539  0.680  491   <-> 7
ctu:CTU_22770 Aldehyde dehydrogenase          K00138   536   2337 ( 1210)   539  0.675  504   <-> 11
cjk:jk0202 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2336 ( 1204)   538  0.666  503   <-> 5
noc:Noc_2916 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   519   2336 ( 1067)   538  0.682  493   <-> 5
cmj:AFK66_008825 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2335 ( 1184)   538  0.673  504   <-> 10
csi:P262_02667 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2335 ( 1184)   538  0.673  504   <-> 10
csj:CSK29544_02937 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2335 ( 1197)   538  0.673  504   <-> 11
csk:ES15_1865 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2335 ( 1189)   538  0.673  504   <-> 11
csz:CSSP291_08180 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2335 ( 1188)   538  0.673  504   <-> 11
camu:CA2015_3877 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   508   2334 ( 1257)   538  0.673  499   <-> 6
nwa:Nwat_3005 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   519   2334 ( 1053)   538  0.657  516   <-> 6
camg:CAMM_11590 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2333 ( 1158)   538  0.668  503   <-> 16
cui:AFK65_10750 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2333 ( 1205)   538  0.671  504   <-> 11
cfn:CFAL_01200 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2332 ( 1225)   537  0.668  503   <-> 7
esa:ESA_01681 hypothetical protein           K00138   506   2332 ( 1186)   537  0.671  504   <-> 10
pant:PSNIH1_12190 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2332 ( 1218)   537  0.675  504   <-> 9
pstw:DSJ_11345 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2332 ( 1212)   537  0.671  504   <-> 9
cio:CEQ15_12655 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2331 ( 1555)   537  0.693  492   <-> 10
pva:Pvag_1020 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2329 ( 1225)   537  0.671  504   <-> 11
cdm:AFK67_10520 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2327 ( 1147)   536  0.675  504   <-> 10
wvi:Weevi_R0033 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   500   2327 ( 1583)   536  0.683  492   <-> 5
cmw:AFK63_08170 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2325 ( 1191)   536  0.671  504   <-> 11
smiz:4412673_03182 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   500   2325 ( 1444)   536  0.677  493   <-> 6
sxy:BE24_11205 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2325 ( 1146)   536  0.661  504   <-> 9
bbd:Belba_0071 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   517   2324 ( 1739)   536  0.686  491   <-> 5
pagg:AL522_12330 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2324 ( 1224)   536  0.671  504   <-> 12
sxl:SXYLSMQ121_0177 Aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2323 ( 1149)   535  0.659  504   <-> 10
chry:CEY12_08740 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2321 ( 1446)   535  0.687  492   <-> 11
pagc:BEE12_14665 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2321 ( 1223)   535  0.673  504   <-> 9
kus:B9G99_09820 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2319 ( 1129)   534  0.675  504   <-> 12
arb:A9P82_13190 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2318 ( 1421)   534  0.677  493   <-> 4
fra:Francci3_2944 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00138   506   2318 ( 1331)   534  0.667  504   <-> 7
sxo:SXYL_00173 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2318 ( 1144)   534  0.659  504   <-> 10
caqu:CAQU_11415 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2317 ( 1095)   534  0.664  503   <-> 8
ccon:AFK62_10265 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2317 ( 1182)   534  0.665  504   <-> 10
eao:BD94_3067 Aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2315 ( 1714)   534  0.677  492   <-> 6
pcm:AY601_3490 Aldehyde dehydrogenase          K00138   497   2315 ( 1632)   534  0.681  492   <-> 8
emg:BBD33_07580 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2314 ( 1723)   533  0.677  492   <-> 5
emn:M876_12790 aldehyde dehydrogenase          K00138   518   2314 ( 1704)   533  0.677  492   <-> 6
elb:VO54_03491 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   510   2313 ( 1704)   533  0.675  492   <-> 8
srd:SD10_13180 aldehyde dehydrogenase          K00138   504   2313 ( 1656)   533  0.674  491   <-> 8
ccg:CCASEI_12930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2311 ( 1111)   533  0.660  503   <-> 13
chz:CHSO_3821 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2310 ( 1702)   532  0.685  492   <-> 8
egm:AYC65_01555 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2310 ( 1704)   532  0.677  492   <-> 7
fib:A6C57_12230 aldehyde dehydrogenase         K00138   504   2308 ( 1629)   532  0.670  491   <-> 8
csta:CSTAT_11815 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2306 ( 1108)   531  0.658  503   <-> 16
een:BBD30_10955 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2306 ( 1698)   531  0.675  492   <-> 6
cpip:CJF12_19805 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2303 ( 1695)   531  0.683  492   <-> 10
chh:A0O34_14860 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2300 ( 1709)   530  0.664  515   <-> 8
ego:BBD34_05160 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2299 ( 1692)   530  0.675  492   <-> 7
kma:B9H00_05020 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2299 ( 1133)   530  0.671  504   <-> 14
sbd:ATN00_20950 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2298 ( 1033)   530  0.664  500   <-> 10
sch:Sphch_4198 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2298 ( 1125)   530  0.662  500   <-> 27
sclo:SCLO_2000510 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2298 ( 698)   530  0.664  500   <-> 14
skr:BRX40_22975 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2298 ( 1409)   530  0.664  500   <-> 13
sphj:BSL82_19215 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2298 ( 995)   530  0.664  500   <-> 14
sphm:G432_19590 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2298 ( 1049)   530  0.664  500   <-> 16
spmi:K663_19383 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2298 ( 1291)   530  0.664  500   <-> 12
smaf:D781_1790 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2294 ( 1129)   529  0.669  502   <-> 17
sal:Sala_2454 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2277 ( 1422)   525  0.665  493   <-> 11
spkc:KC8_13905 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2277 ( 1049)   525  0.658  500   <-> 15
sli:Slin_2333 aldehyde dehydrogenase          K00138   504   2276 ( 1603)   525  0.664  491   <-> 8
fjg:BB050_03855 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   524   2273 ( 1325)   524  0.663  492   <-> 8
syi:SB49_10635 aldehyde dehydrogenase          K00138   499   2270 ( 1654)   523  0.661  492   <-> 8
cak:Caul_2340 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2267 ( 1033)   523  0.657  496   <-> 20
fin:KQS_05320 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   501   2265 ( 1615)   522  0.663  492   <-> 3
spir:CWM47_07965 aldehyde dehydrogenase         K00138   504   2265 ( 1616)   522  0.656  491   <-> 8
abl:A7H1H_0379 NAD+-dependent acetaldehyde dehydrogenas K00138   498   2248 ( 1666)   518  0.646  492   <-> 2
abu:Abu_0378 aldehyde dehydrogenase           K00138   498   2248 ( 1666)   518  0.646  492   <-> 2
fjo:Fjoh_2967 aldehyde dehydrogenase          K00138   501   2246 ( 1583)   518  0.657  492   <-> 6
abt:ABED_0353 aldehyde dehydrogenase          K00138   498   2242 ( 1664)   517  0.644  492   <-> 2
tmar:MARIT_1914 aldehyde dehydrogenase B        K00138   500   2233 ( 1024)   515  0.659  492   <-> 6
lvn:BWR22_07420 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2231 ( 977)   514  0.650  492   <-> 9
satk:SA2016_3956 aldehyde dehydrogenase         K00138   430   2231 ( 1048)   514  0.763  430   <-> 23
laci:CW733_06210 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2226 (  40)   513  0.646  492   <-> 8
mct:MCR_0557 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   442   2225 ( 1299)   513  0.707  444   <-> 3
ndo:DDD_3172 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   499   2220 ( 945)   512  0.638  492   <-> 8
oll:CW732_14640 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2209 (  21)   509  0.644  492   <-> 9
mcat:MC25239_00561 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   442   2208 ( 1285)   509  0.705  444   <-> 3
zpr:ZPR_3649 aldehyde dehydrogenase           K00138   499   2207 ( 1544)   509  0.648  492   <-> 7
shal:SHALO_2805 acetaldehyde dehydrogenase       K00138   498   2205 ( 1323)   508  0.638  492   <-> 5
mtuc:J113_03265 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2200 ( 1228)   507  0.648  508   <-> 7
salt:AO058_00990 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2197 ( 1576)   507  0.635  496   <-> 7
smul:SMUL_3037 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   498   2196 ( 1327)   506  0.636  492   <-> 4
lut:Lupro_04275 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2192 ( 986)   506  0.641  493   <-> 7
ant:Arnit_2776 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   498   2190 ( 1219)   505  0.632  492   <-> 7
poa:CW731_01900 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2190 ( 929)   505  0.642  492   <-> 8
clh:IX49_07155 aldehyde dehydrogenase          K00138   500   2182 ( 1297)   503  0.646  492   <-> 10
cly:Celly_1449 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   500   2182 ( 1297)   503  0.646  492   <-> 10
ptq:P700755_000173 NAD+-dependent acetylaldehyde dehydr K00138   499   2182 (  49)   503  0.634  492   <-> 11
sulj:SJPD1_2710 acetaldehyde dehydrogenase       K00138   498   2182 ( 1285)   503  0.634  492   <-> 4
suls:Sdiek1_2803 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   498   2182 ( 1412)   503  0.630  492   <-> 3
lan:Lacal_2209 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   500   2178 ( 958)   502  0.644  492   <-> 9
sulr:B649_05220 hypothetical protein          K00138   498   2176 ( 1538)   502  0.622  492   <-> 2
arc:ABLL_0509 aldehyde dehydrogenase          K00138   498   2149 ( 1178)   496  0.616  492   <-> 3
mcs:DR90_1365 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   421   2149 ( 1228)   496  0.721  423   <-> 3
sba:Sulba_0330 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   498   2146 ( 1559)   495  0.619  491   <-> 3
alp:LPB137_02750 aldehyde dehydrogenase         K00138   498   2142 ( 1535)   494  0.625  491   <-> 5
sdl:Sdel_0312 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   498   2137 (  -)   493  0.615  491   <-> 1
ehx:EMIHUDRAFT_450336 putative mitochondrial aldehyde d      529   2125 ( 366)   490  0.642  489   <-> 24
aaci:ASQ49_03595 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2042 ( 913)   471  0.593  504   <-> 11
pbo:PACID_02980 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   507   2034 ( 905)   469  0.591  504   <-> 11
lxy:O159_09580 aldehyde dehydrogenase          K00138   533   1990 ( 846)   459  0.569  510   <-> 9
cpu:cpfrc_01893 aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1964 ( 833)   454  0.690  420   <-> 4
cpse:CPTA_00281 Aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1956 ( 825)   452  0.688  420   <-> 6
cpsf:CPTC_00916 Aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1956 ( 825)   452  0.688  420   <-> 6
cpsu:CPTB_01249 Aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1956 ( 825)   452  0.688  420   <-> 6
lxx:Lxx22600 aldehyde dehydrogenase           K00138   509   1888 ( 842)   436  0.568  505   <-> 5
dpn:BCB69_00320 aldehyde dehydrogenase               495   1648 (  -)   382  0.475  495   <-> 1
dru:Desru_3510 Aldehyde Dehydrogenase               491   1644 ( 923)   381  0.501  489   <-> 3
leo:AMK43_04410 aldehyde dehydrogenase               494   1644 ( 975)   381  0.496  494   <-> 2
mbr:MONBRDRAFT_26571 hypothetical protein             355   1644 ( 662)   381  0.680  356   <-> 11
tnr:Thena_0877 Aldehyde Dehydrogenase               493   1640 ( 1157)   380  0.505  491   <-> 4
tae:TepiRe1_0142 aldehyde dehydrogenase B             491   1628 ( 898)   377  0.509  491   <-> 2
tep:TepRe1_0132 Aldehyde Dehydrogenase               491   1628 ( 898)   377  0.509  491   <-> 2
med:MELS_1156 aldehyde dehydrogenase family protein        492   1623 ( 808)   376  0.493  491   <-> 2
ssm:Spirs_2638 Aldehyde Dehydrogenase               493   1617 ( 605)   374  0.493  491   <-> 5
cbe:Cbei_0729 aldehyde dehydrogenase                493   1608 ( 338)   372  0.489  495   <-> 6
cbz:Cbs_0729 aldehyde dehydrogenase                493   1608 ( 338)   372  0.489  495   <-> 6
cbei:LF65_00802 aldehyde dehydrogenase               493   1606 ( 752)   372  0.487  495   <-> 5
ain:Acin_0724 aldehyde dehydrogenase                495   1605 ( 1203)   372  0.482  494   <-> 2
cpy:Cphy_0958 Aldehyde Dehydrogenase                492   1603 ( 957)   371  0.479  495   <-> 3
mas:Mahau_2111 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          491   1599 ( 720)   370  0.481  489   <-> 5
aur:HMPREF9243_1132 aldehyde dehydrogenase (NAD) family      493   1597 ( 703)   370  0.482  492   <-> 2
aun:AWM73_04225 aldehyde dehydrogenase               493   1595 ( 691)   369  0.482  492   <-> 2
gan:UMN179_01656 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase      495   1593 ( 737)   369  0.480  494   <-> 5
kur:ASO14_1 aldehyde dehydrogenase family protein    K00138   337   1593 ( 290)   369  0.706  337   <-> 10
deo:CAY53_05565 aldehyde dehydrogenase               495   1586 ( 682)   367  0.471  495   <-> 5
cls:CXIVA_06100 hypothetical protein                506   1581 ( 643)   366  0.475  495   <-> 2
fpd:CTM68_06535 aldehyde dehydrogenase               491   1581 (  -)   366  0.487  493   <-> 1
cct:CC1_34210 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          494   1575 ( 1110)   365  0.475  493   <-> 2
fnt:HMPREF0405_01251 hypothetical protein             491   1574 (  -)   365  0.479  493   <-> 1
csh:Closa_1722 Aldehyde Dehydrogenase               495   1567 ( 927)   363  0.475  495   <-> 2
fhw:RN87_05310 aldehyde dehydrogenase               491   1567 (  -)   363  0.483  493   <-> 1
ibu:IB211_02280 Aldehyde dehydrogenase B              513   1566 ( 1129)   363  0.470  491   <-> 3
fnc:HMPREF0946_00010 hypothetical protein             491   1564 (  -)   362  0.479  493   <-> 1
cpae:CPAST_c23760 putative aldehyde dehydrogenase AldA       498   1563 ( 810)   362  0.478  494   <-> 3
cpat:CLPA_c23760 putative aldehyde dehydrogenase AldA       498   1563 ( 810)   362  0.478  494   <-> 3
fnu:FN0454 aldehyde dehydrogenase                 491   1561 (  -)   362  0.475  493   <-> 1
fus:HMPREF0409_00162 hypothetical protein             491   1559 (  -)   361  0.477  493   <-> 1
pmr:PMI2113 aldehyde dehydrogenase                 493   1557 ( 469)   361  0.479  480   <-> 4
pvl:AOB99_12375 aldehyde dehydrogenase               493   1557 ( 469)   361  0.479  480   <-> 4
taz:TREAZ_1835 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot      493   1557 ( 897)   361  0.465  493   <-> 3
ccv:CCV52592_1278 aldehyde dehydrogenase B             492   1554 (  -)   360  0.478  490   <-> 1
cure:CUREO_1291 aldehyde dehydrogenase               486   1554 (  -)   360  0.478  496   <-> 1
fne:FSDG_01109 hypothetical protein                491   1553 (  -)   360  0.475  493   <-> 1
pmib:BB2000_2185 aldehyde dehydrogenase              475   1553 ( 465)   360  0.482  477   <-> 4
tpz:Tph_c21630 aldehyde dehydrogenase AldA             491   1552 (  -)   360  0.481  489   <-> 1
vte:BHY08_03710 aldehyde dehydrogenase               492   1552 ( 799)   360  0.486  490   <-> 3
pfr:PFREUD_19300 Lactaldehyde dehydrogenase            498   1544 ( 533)   358  0.471  488   <-> 4
pfre:RM25_1838 Putative aldehyde dehydrogenase AldA        498   1544 ( 532)   358  0.471  488   <-> 4
psts:E05_48920 AldA protein               K00138   337   1543 ( 472)   358  0.680  337   <-> 16
cbac:JI75_06690 aldehyde dehydrogenase               494   1542 (  -)   357  0.475  495   <-> 1
mve:X875_3380 Aldehyde dehydrogenase                494   1542 ( 631)   357  0.482  492   <-> 4
gpa:GPA_02080 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          494   1539 ( 1033)   357  0.462  491   <-> 2
mvg:X874_16640 Aldehyde dehydrogenase               494   1537 ( 622)   356  0.482  492   <-> 4
ccoc:CCON33237_0809 aldehyde dehydrogenase B            491   1533 (  -)   355  0.464  491   <-> 1
pay:PAU_01081 aldehyde dehydrogenase b (lactaldehyde de      494   1533 ( 429)   355  0.473  484   <-> 10
asan:AWM72_02690 aldehyde dehydrogenase              493   1532 ( 662)   355  0.480  494   <-> 3
ele:Elen_1838 Aldehyde Dehydrogenase                494   1531 ( 1042)   355  0.458  491   <-> 2
got:AXE85_04955 aldehyde dehydrogenase               492   1530 ( 700)   355  0.459  492   <-> 2
vrm:44547418_01474 Putative aldehyde dehydrogenase AldA      494   1530 (  -)   355  0.457  494   <-> 1
apa:APP7_2098 Putative aldehyde dehydrogenase aldA         493   1529 ( 1010)   354  0.476  492   <-> 2
apl:APL_2011 Putative aldehyde dehydrogenase aldA         493   1529 ( 1012)   354  0.476  492   <-> 2
mmk:MU9_76 Aldehyde dehydrogenase B                494   1529 ( 611)   354  0.476  483   <-> 3
bpsi:IX83_03970 aldehyde dehydrogenase               492   1528 ( 389)   354  0.461  495   <-> 6
cco:CCC13826_1326 aldehyde dehydrogenase B             491   1527 (  -)   354  0.460  491   <-> 1
apj:APJL_2061 putative aldehyde dehydrogenase           493   1526 ( 1008)   354  0.474  492   <-> 2
nsi:A6J88_06175 aldehyde dehydrogenase               491   1519 ( 690)   352  0.472  492   <-> 5
asi:ASU2_11155 aldehyde dehydrogenase aldA             493   1518 ( 1015)   352  0.472  492   <-> 3
ass:ASU1_11175 aldehyde dehydrogenase aldA             493   1518 ( 1015)   352  0.472  492   <-> 3
msu:MS1551 PutA protein                      494   1518 ( 1051)   352  0.470  492   <-> 3
def:CNY67_02230 aldehyde dehydrogenase               493   1516 ( 643)   351  0.462  493   <-> 2
eyy:EGYY_18160 hypothetical protein                494   1514 ( 1025)   351  0.450  491   <-> 2
nel:NELON_09695 aldehyde dehydrogenase               491   1511 ( 650)   350  0.465  492   <-> 5
cpas:Clopa_2141 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        499   1510 ( 728)   350  0.464  489   <-> 4
vpi:BW732_09025 aldehyde dehydrogenase               492   1509 ( 775)   350  0.469  497   <-> 4
cpor:BED41_15810 aldehyde dehydrogenase              497   1508 ( 670)   350  0.458  493   <-> 4
ecor:SAMEA4412678_1070 Putative aldehyde dehydrogenase       491   1508 ( 625)   350  0.469  493   <-> 4
asu:Asuc_1065 aldehyde dehydrogenase                494   1507 ( 1307)   349  0.470  492   <-> 2
hhm:BN341_14870 Aldehyde dehydrogenase         K00138   307   1507 ( 641)   349  0.697  307   <-> 3
rdn:HMPREF0733_11439 aldehyde dehydrogenase B           491   1506 ( 469)   349  0.465  492   <-> 4
cha:CHAB381_1759 aldehyde dehydrogenase B             486   1505 ( 693)   349  0.468  494   <-> 2
dds:Ddes_1981 Aldehyde Dehydrogenase                502   1505 ( 454)   349  0.460  493   <-> 3
xdo:XDD1_3133 putative aldehyde dehydrogenase AldA         494   1505 ( 363)   349  0.480  481   <-> 10
vpr:Vpar_1382 Aldehyde Dehydrogenase                494   1504 (  -)   349  0.457  494   <-> 1
ptt:VY86_14745 aldehyde dehydrogenase               494   1501 ( 394)   348  0.465  482   <-> 9
vat:B7L28_07005 aldehyde dehydrogenase               494   1500 (  -)   348  0.453  494   <-> 1
plu:plu3739 Aldehyde dehydrogenase B (Lactaldehyde dehy      494   1494 ( 150)   346  0.467  482   <-> 11
meb:Abm4_1628 aldehyde dehydrogenase family protein        498   1488 ( 742)   345  0.449  492   <-> 2
ccu:Ccur_13620 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          497   1487 (  -)   345  0.449  494   <-> 1
nwe:SAMEA3174300_1081 putative succinate-semialdehyde d      493   1486 ( 546)   345  0.457  495   <-> 5
bths:CNY62_03440 aldehyde dehydrogenase              491   1485 ( 449)   344  0.456  489   <-> 4
efd:EFD32_0195 acetaldehyde dehydrogenase 2 domain prot      496   1482 (  -)   344  0.458  489   <-> 1
xbo:XBJ1_3649 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      493   1482 ( 328)   344  0.468  481   <-> 9
efa:EF0253 aldehyde dehydrogenase                 496   1474 (  -)   342  0.456  489   <-> 1
efi:OG1RF_10198 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))          496   1474 ( 759)   342  0.456  489   <-> 2
efq:DR75_2276 acyl-CoA reductase family protein          496   1474 (  -)   342  0.456  489   <-> 1
efl:EF62_0622 acetaldehyde dehydrogenase 2 domain prote      496   1473 (  -)   342  0.456  489   <-> 1
efn:DENG_00232 Aldehyde dehydrogenase               496   1473 ( 759)   342  0.456  489   <-> 2
efs:EFS1_0194 aldehyde dehydrogenase                496   1473 (  -)   342  0.456  489   <-> 1
cgra:CGRAC_0397 acetaldehyde dehydrogenase             488   1469 (  -)   341  0.476  496   <-> 1
ene:ENT_03190 NAD-dependent aldehyde dehydrogenases        496   1469 (  -)   341  0.454  489   <-> 1
xpo:XPG1_0638 putative aldehyde dehydrogenase AldA         494   1467 ( 516)   340  0.465  482   <-> 6
mol:YLM1_1594 aldehyde dehydrogenase                497   1466 ( 685)   340  0.456  491   <-> 2
xho:A9255_11350 aldehyde dehydrogenase               494   1466 ( 325)   340  0.461  482   <-> 13
cspf:CSF_0503 aldehyde dehydrogenase B               486   1456 ( 1115)   338  0.454  493   <-> 2
xne:XNC1_0875 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      494   1456 ( 301)   338  0.452  482   <-> 11
xnm:XNC2_0859 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      494   1456 ( 301)   338  0.452  482   <-> 11
xbv:XBW1_3954 putative aldehyde dehydrogenase AldA         493   1454 ( 304)   337  0.459  481   <-> 10
macr:BHM04_07695 aldehyde dehydrogenase         K00128   492   1451 ( 507)   337  0.446  493   <-> 4
smur:BWP33_08135 aldehyde dehydrogenase              491   1450 ( 639)   336  0.454  493   <-> 4
apr:Apre_1244 Aldehyde Dehydrogenase                490   1445 ( 635)   335  0.449  494   <-> 3
apak:AP3564_00625 betaine-aldehyde dehydrogenase          483   1444 (  34)   335  0.459  490   <-> 13
mcak:MCCS_05940 Putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   492   1442 ( 484)   335  0.436  493   <-> 4
mcl:MCCL_0390 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1440 ( 474)   334  0.432  493   <-> 4
anx:ACH33_13110 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   497   1436 ( 104)   333  0.459  499   <-> 13
ery:CP97_14245 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          501   1432 ( 408)   332  0.451  492   <-> 10
ess:ATZ33_15855 aldehyde dehydrogenase               498   1432 ( 748)   332  0.456  489   <-> 3
snl:BJD96_00475 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1427 (  19)   331  0.429  489   <-> 10
ssif:AL483_11865 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1417 ( 218)   329  0.431  489   <-> 6
nar:Saro_3848 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          501   1413 ( 294)   328  0.455  492   <-> 25
lfb:C1X05_01075 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   500   1407 ( 183)   327  0.461  488   <-> 4
npn:JI59_24660 aldehyde dehydrogenase               499   1406 ( 169)   326  0.453  492   <-> 32
spet:CEP67_11725 aldehyde dehydrogenase         K00128   497   1406 ( 180)   326  0.421  492   <-> 6
bcy:Bcer98_1480 aldehyde dehydrogenase               490   1405 (  85)   326  0.446  493   <-> 10
sca:SCA_2103 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   510   1405 (  51)   326  0.431  489   <-> 8
scoh:BZ166_05475 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1405 ( 257)   326  0.423  489   <-> 7
sscz:RN70_02455 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1405 ( 247)   326  0.424  490   <-> 6
sagq:EP23_07730 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1404 ( 251)   326  0.430  491   <-> 8
ssch:LH95_02170 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1404 ( 247)   326  0.424  490   <-> 6
pmq:PM3016_2846 DhaS                  K00128   493   1403 ( 113)   326  0.471  482   -> 11
pms:KNP414_02599 DhaS                  K00128   493   1403 ( 113)   326  0.471  482   -> 9
sbac:BVH56_00400 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1403 ( 452)   326  0.419  489   <-> 5
scv:A4G25_09700 aldehyde dehydrogenase         K00128   510   1402 (  37)   325  0.429  489   <-> 8
pmw:B2K_14470 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1396 ( 107)   324  0.469  482   -> 10
shh:ShL2_02157 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1396 ( 252)   324  0.420  493   <-> 7
aac:Aaci_2504 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   497   1395 ( 126)   324  0.469  495   <-> 13
bmet:BMMGA3_08330 Putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   494   1395 (  76)   324  0.474  483   <-> 8
bsj:UP17_13275 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1393 (  28)   323  0.466  481   <-> 25
sphy:CHN51_06995 aldehyde dehydrogenase              499   1393 ( 226)   323  0.447  492   <-> 17
shu:SHYC_02410 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1388 ( 237)   322  0.426  491   <-> 7
ncn:BZZ01_08485 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   503   1386 ( 458)   322  0.460  480   <-> 7
aad:TC41_2804 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   497   1385 ( 131)   322  0.473  482   -> 14
tum:CBW65_02735 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   501   1384 ( 243)   321  0.448  502   <-> 5
ctm:Cabther_B0098 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00146   499   1382 ( 220)   321  0.468  489   <-> 4
acid:CBP33_05365 aldehyde dehydrogenase              511   1381 ( 322)   321  0.446  495   <-> 11
asoc:CB4_03347 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   496   1381 (  60)   321  0.459  501   <-> 12
sab:SAB0108 aldehyde dehdydrogenase           K00128   495   1380 ( 203)   320  0.413  489   <-> 5
sdt:SPSE_0383 aldehyde dehydrogenase          K00128   496   1380 ( 214)   320  0.411  491   <-> 6
ssd:SPSINT_2083 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   496   1380 ( 212)   320  0.411  491   <-> 6
acin:CBP34_05200 aldehyde dehydrogenase              511   1379 ( 306)   320  0.446  495   <-> 10
acip:CBP36_05815 aldehyde dehydrogenase              511   1379 ( 320)   320  0.446  495   <-> 13
acis:CBP35_13130 aldehyde dehydrogenase              511   1379 ( 320)   320  0.446  495   <-> 10
bfx:BC359_13045 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   498   1378 ( 463)   320  0.472  483   <-> 8
plv:ERIC2_c20610 putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   494   1378 ( 244)   320  0.471  482   <-> 5
saci:Sinac_6246 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   491   1377 (  94)   320  0.467  480   -> 8
saub:C248_0156 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1377 ( 198)   320  0.413  489   <-> 5
sauc:CA347_179 putative aldehyde dehydrogenase AldA   K00128   495   1377 ( 194)   320  0.413  489   <-> 5
slg:SLGD_00479 Aldehyde dehydrogenase B         K00128   497   1377 ( 254)   320  0.421  492   <-> 5
sln:SLUG_04770 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   497   1377 ( 255)   320  0.421  492   <-> 5
sud:ST398NM01_0181 Aldehyde dehydrogenase B       K00128   495   1377 ( 198)   320  0.413  489   <-> 5
sug:SAPIG0181 aldehyde dehydrogenase B         K00128   495   1377 ( 198)   320  0.413  489   <-> 5
sux:SAEMRSA15_01330 putative aldehyde dehydrogenase   K00128   495   1376 ( 189)   319  0.413  489   <-> 5
saue:RSAU_000121 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1375 ( 192)   319  0.413  489   <-> 5
sue:SAOV_0114 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1375 ( 192)   319  0.413  489   <-> 5
suf:SARLGA251_01410 putative aldehyde dehydrogenase   K00128   495   1375 ( 188)   319  0.413  489   <-> 5
suj:SAA6159_00151 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1375 ( 196)   319  0.413  489   <-> 5
saa:SAUSA300_0170 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
sac:SACOL0154 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
sae:NWMN_0113 aldehyde dehydrogenase homolog      K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
sams:NI36_00770 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 4
sao:SAOUHSC_00132 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
sauf:X998_0150 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
saug:SA268_0146 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
saui:AZ30_00875 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
saum:BN843_1730 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
saus:SA40_0134 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
sauu:SA957_0149 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
sax:USA300HOU_0181 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
slz:B5P37_04130 aldehyde dehydrogenase         K00128   496   1374 ( 187)   319  0.415  492   <-> 7
suu:M013TW_0157 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1374 ( 191)   319  0.413  489   <-> 5
plp:Ple7327_0161 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   504   1373 ( 437)   319  0.443  508   -> 4
suv:SAVC_00605 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1373 ( 190)   319  0.413  489   <-> 5
bmd:BMD_1994 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00146   497   1372 (  62)   319  0.457  497   -> 20
bmeg:BG04_4339 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   487   1372 (  82)   319  0.457  497   -> 23
bmh:BMWSH_3238 Aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1372 (  54)   319  0.457  497   -> 18
bmq:BMQ_2038 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00146   497   1372 (  62)   319  0.457  497   -> 22
sad:SAAV_0135 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1372 ( 405)   319  0.413  489   <-> 4
sah:SaurJH1_0158 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
saj:SaurJH9_0153 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
sam:MW0142 ORFID:MW0142; aldehyde dehydrogenase homolog K00128   495   1372 ( 189)   319  0.413  489   <-> 5
sau:SA0162 ORFID:SA0162; aldehyde dehydrogenase homolog K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
saud:CH52_04890 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
sauj:SAI2T2_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
sauk:SAI3T3_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
sauq:SAI4T8_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
saut:SAI1T1_2001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
sauv:SAI7S6_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
sauw:SAI5S5_1001190 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
saux:SAI6T6_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
sauy:SAI8T7_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
sav:SAV0167 aldehyde dehydrogenase homologue      K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
saw:SAHV_0166 aldehyde dehydrogenase homologue     K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
suc:ECTR2_131 acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetaldehyd K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
suy:SA2981_0168 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1372 ( 187)   319  0.413  489   <-> 5
bmur:ABE28_006590 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1371 (  22)   318  0.464  485   <-> 24
bsm:BSM4216_1665 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1371 ( 107)   318  0.455  483   -> 8
sar:SAR0169 putative aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1371 ( 187)   318  0.413  489   <-> 5
saua:SAAG_00650 aldehyde dehydrogenase aldA       K00128   495   1371 ( 187)   318  0.413  489   <-> 5
saur:SABB_01674 putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   495   1371 ( 187)   318  0.413  489   <-> 5
sauz:SAZ172_0177 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1371 ( 187)   318  0.413  489   <-> 5
suk:SAA6008_00145 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1371 ( 187)   318  0.413  489   <-> 5
suq:HMPREF0772_10331 aldehyde dehydrogenase (NAD) famil K00128   495   1371 ( 187)   318  0.413  489   <-> 5
sut:SAT0131_00158 Putative aldehyde dehydrogenase AldA K00128   495   1371 ( 187)   318  0.413  489   <-> 5
suw:SATW20_01780 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1371 ( 187)   318  0.413  489   <-> 5
sas:SAS0142 putative aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1370 ( 187)   318  0.413  489   <-> 5
hbo:Hbor_38310 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   507   1368 ( 294)   318  0.457  477   <-> 7
cyc:PCC7424_3759 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   490   1367 ( 402)   317  0.456  482   <-> 5
ges:VT84_32325 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   495   1367 ( 125)   317  0.458  483   -> 8
harc:HARCEL1_01255 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   506   1367 (  -)   317  0.471  478   <-> 1
lpil:LIP_2324 betaine-aldehyde dehydrogenase            493   1367 ( 189)   317  0.466  494   <-> 9
min:Minf_1839 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   512   1367 ( 614)   317  0.467  484   -> 3
riv:Riv7116_5722 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   489   1367 ( 670)   317  0.454  482   <-> 6
suh:SAMSHR1132_01410 putative aldehyde dehydrogenase  K00128   495   1367 ( 201)   317  0.411  489   <-> 5
bko:CKF48_21155 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1366 ( 142)   317  0.454  482   -> 18
mpro:BJP34_10025 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1366 ( 449)   317  0.456  482   -> 5
saun:SAKOR_00147 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1366 ( 183)   317  0.411  489   <-> 5
sep:SE2071 aldehyde dehydrogenase            K00128   497   1366 ( 233)   317  0.424  490   <-> 6
sepp:SEB_02077 Aldehyde dehydrogenase B         K00128   497   1366 ( 224)   317  0.424  490   <-> 6
seps:DP17_1013 putative aldehyde dehydrogenase AldA   K00128   497   1366 ( 229)   317  0.424  490   <-> 6
ser:SERP2084 aldehyde dehydrogenase           K00128   497   1366 ( 224)   317  0.424  490   <-> 6
psl:Psta_2398 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   492   1365 ( 585)   317  0.448  484   -> 4
sha:SH0547 aldehyde dehydrogenase homologue       K00128   497   1365 ( 222)   317  0.416  493   <-> 7
suz:MS7_0161 putative aldehyde dehydrogenase AldA    K00128   495   1365 ( 179)   317  0.411  489   <-> 5
tmr:Tmar_1513 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   552   1364 ( 131)   317  0.454  480   <-> 6
scap:AYP1020_1677 Putative aldehyde dehydrogenase AldA K00128   497   1360 ( 202)   316  0.427  489   <-> 6
bon:A361_12885 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1357 (  9)   315  0.454  482   -> 17
tap:GZ22_14185 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1357 ( 366)   315  0.461  482   -> 11
cyt:cce_3229 aldehyde dehydrogenase           K00128   490   1356 ( 626)   315  0.461  482   -> 6
hwa:HQ_1972A aldehyde dehydrogenase           K00128   508   1356 ( 666)   315  0.444  484   <-> 3
hwc:Hqrw_2140 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1356 ( 661)   315  0.444  484   <-> 3
bif:N288_12280 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1355 ( 515)   315  0.453  481   <-> 11
cwa:CwatDRAFT_0842 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00128   490   1355 ( 647)   315  0.463  482   <-> 5
cyh:Cyan8802_1556 Retinal dehydrogenase         K00128   490   1355 ( 605)   315  0.454  482   <-> 4
hma:rrnAC0201 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1354 ( 105)   314  0.444  505   <-> 10
ter:Tery_2599 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   490   1354 ( 659)   314  0.452  480   <-> 4
hla:Hlac_3047 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   508   1353 ( 452)   314  0.446  482   <-> 5
cyj:Cyan7822_5005 Aldehyde Dehydrogenase        K00128   490   1352 ( 430)   314  0.450  480   <-> 5
non:NOS3756_31890 aldehyde dehydrogenase        K00128   488   1352 ( 420)   314  0.459  481   <-> 6
tab:CIG75_04085 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   501   1351 ( 452)   314  0.442  502   <-> 4
hlr:HALLA_01880 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   505   1349 ( 236)   313  0.468  479   <-> 13
csg:Cylst_5773 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   489   1348 ( 584)   313  0.461  479   -> 6
plh:VT85_12500 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   492   1347 ( 436)   313  0.446  496   <-> 5
bcoa:BF29_303 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1344 ( 411)   312  0.444  489   <-> 4
nmo:Nmlp_1730 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1344 ( 525)   312  0.451  479   <-> 4
pbj:VN24_22140 betaine-aldehyde dehydrogenase           485   1344 (  55)   312  0.451  488   <-> 13
sap:Sulac_1635 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   498   1344 ( 170)   312  0.432  493   -> 9
say:TPY_3276 Aldehyde Dehydrogenase                498   1344 ( 170)   312  0.432  493   -> 9
bag:Bcoa_3250 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   494   1343 (  66)   312  0.446  489   <-> 10
bck:BCO26_1277 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   494   1343 ( 395)   312  0.444  489   <-> 6
fpn:ABE65_003495 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1343 ( 126)   312  0.460  483   <-> 9
hae:halTADL_2368 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   508   1343 ( 591)   312  0.442  482   <-> 6
tbc:A0O31_02243 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K00128   492   1340 ( 136)   311  0.451  497   <-> 8
afv:AFLA_111070 aldehyde dehydrogenase, putative    K00129   502   1338 (  98)   311  0.446  480   <-> 29
aor:AO090023000697 unnamed protein product; aldehyde de      502   1338 (  98)   311  0.446  480   <-> 28
pbor:BSF38_00050 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00128   491   1337 ( 407)   311  0.454  480   -> 6
far:ABE41_003565 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1335 ( 119)   310  0.460  483   <-> 9
hab:SG26_12565 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   508   1335 ( 351)   310  0.442  505   <-> 7
hhi:HAH_0949 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   508   1335 ( 361)   310  0.442  505   <-> 7
hhn:HISP_04880 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   508   1335 ( 361)   310  0.442  505   <-> 7
swa:A284_01890 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1335 ( 181)   310  0.400  492   <-> 6
aba:Acid345_1381 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00146   496   1332 (  78)   309  0.452  480   -> 9
micc:AUP74_02645 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde de      487   1332 ( 165)   309  0.447  479   <-> 15
nfl:COO91_02963 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1331 ( 587)   309  0.449  481   -> 5
nop:Nos7524_1322 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   489   1330 ( 418)   309  0.449  481   <-> 6
bmyo:BG05_2457 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   494   1329 (  19)   309  0.445  483   <-> 12
noe:CLI64_13470 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   489   1329 ( 403)   309  0.446  482   -> 6
bcer:BCK_17490 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1328 ( 101)   309  0.442  480   <-> 10
spas:STP1_1015 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1328 ( 178)   309  0.398  492   <-> 6
bwe:BcerKBAB4_3257 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00128   494   1327 (  11)   308  0.445  483   <-> 11
bww:bwei_1385 Aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1326 (  9)   308  0.443  483   <-> 12
bcx:BCA_3648 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00128   494   1325 ( 101)   308  0.442  480   <-> 10
cwo:Cwoe_4862 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   498   1325 ( 217)   308  0.461  488   <-> 29
nat:NJ7G_1141 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   505   1325 ( 347)   308  0.447  501   <-> 6
stax:MC45_16650 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   490   1325 ( 536)   308  0.426  488   <-> 7
bah:BAMEG_1021 aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1324 ( 129)   308  0.440  480   <-> 9
bai:BAA_3638 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00128   494   1324 ( 129)   308  0.440  480   <-> 9
ban:BA_3609 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1324 ( 129)   308  0.440  480   <-> 9
banh:HYU01_17660 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1324 ( 129)   308  0.440  480   <-> 9
banr:A16R_36620 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1324 ( 129)   308  0.440  480   <-> 9
bans:BAPAT_3457 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1324 ( 129)   308  0.440  480   <-> 9
bant:A16_36160 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1324 ( 129)   308  0.440  480   <-> 9
banv:DJ46_2329 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   494   1324 ( 129)   308  0.440  480   <-> 9
bar:GBAA_3609 aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1324 ( 129)   308  0.440  480   <-> 9
bat:BAS3348 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1324 ( 129)   308  0.440  480   <-> 9
bax:H9401_3432 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1324 ( 129)   308  0.440  480   <-> 9
bcf:bcf_17615 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1324 ( 100)   308  0.440  480   <-> 10
bcu:BCAH820_3562 aldehyde dehydrogenase (NAD)      K00128   494   1324 ( 128)   308  0.440  480   <-> 9
bcz:BCE33L3263 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1324 ( 123)   308  0.440  480   <-> 10
btk:BT9727_3313 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1324 ( 135)   308  0.440  480   <-> 9
btl:BALH_3195 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   494   1324 ( 100)   308  0.440  480   <-> 10
fmr:Fuma_04383 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1324 ( 250)   308  0.442  482   <-> 8
gtt:GUITHDRAFT_64806 hypothetical protein        K00128   482   1324 (  37)   308  0.446  484   <-> 13
pls:VT03_07540 Aldehyde dehydrogenase PuuC       K00128   493   1324 (  47)   308  0.446  482   -> 5
bal:BACI_c34980 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1323 ( 471)   307  0.440  480   <-> 10
bmyc:DJ92_537 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1323 (  4)   307  0.452  480   <-> 14
bst:GYO_2333 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1323 ( 178)   307  0.447  483   <-> 10
bty:Btoyo_0523 Aldehyde dehydrogenase               490   1323 (  11)   307  0.428  488   <-> 12
btf:YBT020_17405 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1320 ( 127)   307  0.442  480   <-> 8
btw:BF38_4728 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1320 ( 124)   307  0.438  480   <-> 9
mhd:Marky_1263 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semial K00151   506   1320 (  34)   307  0.453  494   -> 6
bcq:BCQ_3348 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1318 ( 126)   306  0.442  480   <-> 7
bss:BSUW23_10320 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1318 ( 188)   306  0.445  483   <-> 11
pfy:PFICI_04020 aldehyde dehydrogenase-like protein   K00129   501   1318 (  60)   306  0.436  500   <-> 39
bjs:MY9_2113 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00128   495   1317 ( 149)   306  0.443  483   <-> 11
bpu:BPUM_1857 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1316 ( 106)   306  0.440  482   -> 6
bsaf:BSL056_10470 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   494   1316 (  96)   306  0.440  482   -> 9
ipa:Isop_1288 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   489   1316 (  10)   306  0.444  480   -> 7
bby:CY96_16765 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1315 ( 110)   306  0.440  480   <-> 8
bca:BCE_3569 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1315 ( 101)   306  0.440  480   <-> 10
bthi:BTK_18820 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1315 ( 111)   306  0.440  480   <-> 9
bthr:YBT1520_18880 aldehyde dehydrogenase        K00128   494   1315 ( 111)   306  0.440  480   <-> 9
bthu:YBT1518_19495 Aldehyde dehydrogenase        K00128   494   1315 ( 102)   306  0.440  480   <-> 8
bthy:AQ980_12190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1315 ( 111)   306  0.440  480   <-> 9
btt:HD73_3826 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1315 ( 111)   306  0.440  480   <-> 9
bcb:BCB4264_A3662 aldehyde dehydrogenase (NAD)     K00128   494   1314 ( 112)   305  0.440  480   <-> 8
bce:BC3555 aldehyde dehydrogenase            K00128   494   1314 ( 112)   305  0.440  480   <-> 8
bsx:C663_1983 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   490   1314 ( 151)   305  0.445  483   <-> 11
hgi:ABY42_16225 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   507   1314 (  2)   305  0.453  477   <-> 8
bpt:Bpet4702 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   492   1313 (  72)   305  0.453  486   <-> 15
bpus:UP12_09505 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1313 (  85)   305  0.438  482   -> 8
btc:CT43_CH3498 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1313 ( 111)   305  0.440  480   <-> 8
btg:BTB_c36300 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   1313 ( 111)   305  0.440  480   <-> 8
btht:H175_ch3556 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1313 ( 111)   305  0.440  480   <-> 8
btm:MC28_2703 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1313 (  43)   305  0.442  480   <-> 10
pbs:Plabr_2163 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   496   1313 ( 515)   305  0.439  494   -> 5
bcg:BCG9842_B1655 aldehyde dehydrogenase (NAD)     K00128   494   1312 ( 105)   305  0.438  480   <-> 8
beo:BEH_02420 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   496   1312 (  56)   305  0.442  480   -> 25
bgi:BGM20_04240 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1312 ( 152)   305  0.443  483   -> 11
bsl:A7A1_2801 Aldehyde dehydrogenase          K00128   498   1312 ( 152)   305  0.443  483   -> 11
bsus:Q433_11500 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1312 ( 152)   305  0.443  483   -> 11
bti:BTG_01610 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1312 ( 109)   305  0.438  480   <-> 8
btn:BTF1_15525 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1312 ( 109)   305  0.438  480   <-> 8
bsr:I33_2169 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1311 ( 145)   305  0.443  483   -> 11
bacl:BS34A_21420 aldehyde dehydrogenase DhaS      K00128   495   1310 ( 150)   304  0.445  483   -> 11
balm:BsLM_2053 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1310 ( 150)   304  0.445  483   -> 11
bsh:BSU6051_19310 putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   495   1310 ( 150)   304  0.445  483   -> 11
bso:BSNT_08494 aldehyde dehydrogenase          K00128   490   1310 ( 147)   304  0.445  483   -> 10
bsp:U712_10180 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   495   1310 ( 150)   304  0.445  483   -> 11
bsq:B657_19310 Putative aldehyde dehydrogenase     K00128   502   1310 ( 150)   304  0.445  483   -> 11
bsu:BSU19310 aldehyde dehydrogenase DhaS        K00128   495   1310 ( 150)   304  0.445  483   -> 11
bsul:BSUA_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1310 ( 150)   304  0.445  483   -> 11
bsut:BSUB_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1310 ( 150)   304  0.445  483   -> 11
cvr:CHLNCDRAFT_133364 hypothetical protein       K00128   497   1310 ( 238)   304  0.420  498   <-> 8
bacy:QF06_08780 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1309 ( 150)   304  0.443  483   -> 11
bsn:BSn5_01000 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1309 ( 149)   304  0.443  483   -> 11
htu:Htur_4012 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   508   1309 (  42)   304  0.444  478   <-> 19
nfi:NFIA_107580 aldehyde dehydrogenase Ald3, putative  K00129   552   1309 (  58)   304  0.444  482   <-> 26
afm:AFUA_4G08600 aldehyde dehydrogenase         K00129   550   1308 (  60)   304  0.444  482   <-> 23
bacw:QR42_09450 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1308 (  87)   304  0.438  482   -> 8
bsy:I653_09995 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1307 ( 144)   304  0.443  483   -> 11
nge:Natgr_2311 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   504   1307 ( 529)   304  0.458  480   <-> 3
balt:CFN77_10025 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   494   1306 (  73)   304  0.434  482   -> 8
bpum:BW16_10190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1306 (  73)   304  0.434  482   -> 8
cel:CELE_F54D8.3 ALdehyde deHydrogenase         K00128   510   1306 (  2)   304  0.423  508   <-> 12
tos:Theos_1541 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   492   1306 (  76)   304  0.427  497   <-> 9
bacs:AUL54_00850 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1305 ( 161)   303  0.448  482   <-> 10
sind:105157191 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   536   1304 (  54)   303  0.447  497   <-> 18
bcef:BcrFT9_02713 Aldehyde dehydrogenase        K00128   471   1303 ( 101)   303  0.438  479   <-> 8
bao:BAMF_2002 DhaS                   K00128   495   1302 ( 154)   303  0.446  482   <-> 8
baz:BAMTA208_07510 DhaS                 K00128   495   1302 ( 154)   303  0.446  482   <-> 8
bql:LL3_02102 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   495   1302 ( 154)   303  0.446  482   <-> 8
bxh:BAXH7_01527 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1302 ( 154)   303  0.446  482   <-> 8
bxi:BK049_17635 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1302 (  74)   303  0.436  482   -> 8
lgi:LOTGIDRAFT_177987 hypothetical protein       K00128   495   1301 ( 121)   302  0.434  505   <-> 15
tad:TRIADDRAFT_37388 expressed hypothetical protein   K00128   494   1301 ( 206)   302  0.429  499   -> 11
ani:AN1689.2 hypothetical protein            K00129   501   1299 (  40)   302  0.445  483   <-> 28
rba:RB10172 aldehyde dehydrogenase           K00128   489   1298 ( 218)   302  0.428  481   -> 7
smo:SELMODRAFT_164447 hypothetical protein       K00128   500   1298 (  0)   302  0.453  488   <-> 76
bsc:COCSADRAFT_183174 hypothetical protein       K00129   498   1297 (  84)   301  0.443  492   <-> 24
ang:ANI_1_1748184 aldehyde dehydrogenase        K00129   549   1296 ( 112)   301  0.434  488   <-> 26
cre:CHLREDRAFT_135609 aldehyde dehydrogenase      K00128   536   1296 ( 152)   301  0.431  497   <-> 10
dpx:DAPPUDRAFT_51170 hypothetical protein        K00128   501   1296 (  95)   301  0.449  488   <-> 13
lbc:LACBIDRAFT_256254 aldehyde dehydrogenase      K00128   502   1296 (  76)   301  0.446  482   -> 14
pcs:Pc18g02760 Pc18g02760                K00129   502   1296 (  58)   301  0.446  480   <-> 31
pdp:PDIP_73110 hypothetical protein           K00129   502   1296 (  58)   301  0.446  480   <-> 26
pgr:PGTG_15008 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   500   1296 (  22)   301  0.421  484   <-> 12
bae:BATR1942_08325 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   1295 ( 140)   301  0.442  482   -> 11
batr:TD68_07525 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1295 ( 140)   301  0.442  482   -> 11
nvl:108569720 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   512   1295 ( 176)   301  0.442  486   <-> 9
isc:IscW_ISCW014613 aldehyde dehydrogenase, putative  K00128   520   1294 ( 151)   301  0.454  485   <-> 19
cman:A9D14_14425 aldehyde dehydrogenase              477   1293 (  48)   301  0.443  479   -> 11
dpt:Deipr_2622 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semial K00151   524   1293 ( 618)   301  0.440  491   -> 4
rpd:RPD_0049 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   505   1293 (  66)   301  0.426  484   <-> 8
bamb:BAPNAU_1840 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   495   1291 ( 142)   300  0.440  482   <-> 9
bmp:NG74_01984 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00128   495   1291 ( 142)   300  0.440  482   <-> 9
fgr:FGSG_02273 aldehyde dehydrogenase          K00129   500   1291 (  23)   300  0.441  488   <-> 30
bacp:SB24_19165 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1290 ( 145)   300  0.438  482   <-> 9
lcf:108886103 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   518   1290 ( 100)   300  0.431  508   <-> 22
aalt:CC77DRAFT_1057494 aldehyde dehydrogenase      K00129   499   1289 (  24)   300  0.454  482   <-> 22
baml:BAM5036_1837 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1289 ( 144)   300  0.438  482   <-> 9
csl:COCSUDRAFT_54894 aldehyde dehydrogenase       K00128   565   1289 (  47)   300  0.452  485   -> 9
pic:PICST_63844 mitochondrial aldehyde dehydrogenase  K00129   501   1289 (  91)   300  0.436  493   <-> 10
ten:LPB136_00565 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrog K10217   490   1289 ( 648)   300  0.427  483   -> 5
bcom:BAUCODRAFT_74129 hypothetical protein       K00129   501   1288 ( 100)   299  0.447  481   <-> 18
nve:NEMVE_v1g179476 hypothetical protein        K00128   523   1288 ( 151)   299  0.438  493   <-> 27
fvr:FVEG_10377 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00129   562   1287 (  1)   299  0.418  500   <-> 41
nhe:NECHADRAFT_42156 hypothetical protein        K00128   493   1287 (  12)   299  0.454  480   -> 66
prap:111003208 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-li K00128   511   1287 ( 104)   299  0.427  506   <-> 14
sita:101761749 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   549   1287 (  47)   299  0.450  496   <-> 18
bacb:OY17_12660 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1286 ( 137)   299  0.438  482   <-> 9
bqy:MUS_2280 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1286 ( 137)   299  0.438  482   <-> 9
bya:BANAU_2029 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   1286 ( 137)   299  0.438  482   <-> 9
cbr:CBG23008 C. briggsae CBR-ALH-1 protein       K00128   511   1286 ( 257)   299  0.422  509   <-> 10
bamc:U471_19650 dhaS                  K00128   495   1285 ( 142)   299  0.438  482   <-> 9
bamf:U722_10395 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1285 ( 143)   299  0.438  482   <-> 9
bamp:B938_09865 DhaS                  K00128   495   1285 ( 132)   299  0.438  482   <-> 9
bamy:V529_19360 DhaS                  K00128   495   1285 ( 138)   299  0.438  482   <-> 9
bay:RBAM_019060 DhaS                  K00128   495   1285 ( 142)   299  0.438  482   <-> 9
pir:VN12_11985 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   491   1285 ( 416)   299  0.425  480   -> 7
bama:RBAU_1875 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1284 ( 138)   299  0.438  482   <-> 9
bami:KSO_009835 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1284 ( 142)   299  0.438  482   <-> 9
bamn:BASU_1856 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1284 ( 135)   299  0.438  482   <-> 9
baq:BACAU_1906 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   1284 ( 142)   299  0.438  482   <-> 9
bvm:B9C48_09715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1284 ( 137)   299  0.436  482   <-> 9
cmo:103496058 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   537   1284 (  46)   299  0.432  498   <-> 15
fpu:FPSE_00296 hypothetical protein           K00129   500   1284 (  19)   299  0.439  488   <-> 31
pfj:MYCFIDRAFT_26177 hypothetical protein        K00129   501   1284 ( 114)   299  0.447  481   <-> 20
bamt:AJ82_10825 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1283 ( 137)   298  0.436  482   <-> 9
brs:S23_62250 putative betaine aldehyde dehydrogenase  K00128   498   1283 (  71)   298  0.432  484   -> 10
fox:FOXG_03898 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00129   501   1283 (  3)   298  0.424  488   <-> 52
cbut:ATN24_07905 betaine-aldehyde dehydrogenase          493   1282 (  44)   298  0.424  493   <-> 4
ddr:Deide_2p00080 putative NAD-dependent aldehyde dehyd K00151   517   1282 ( 370)   298  0.442  486   -> 8
mdm:103451955 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   534   1282 (  22)   298  0.439  499   <-> 45
val:VDBG_08711 aldehyde dehydrogenase          K00129   503   1282 (  34)   298  0.441  488   <-> 23
cpap:110813141 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   533   1281 (  34)   298  0.438  500   <-> 18
dre:100536795 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   516   1281 (  8)   298  0.413  511   -> 22
mze:101468171 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   547   1281 (  83)   298  0.430  502   <-> 22
vvi:100267386 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   538   1281 (  40)   298  0.444  496   <-> 22
bze:COCCADRAFT_2153 hypothetical protein        K00129   498   1280 (  64)   298  0.438  493   <-> 25
cmax:111491755 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   535   1280 (  15)   298  0.436  498   <-> 20
mcha:111025564 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   531   1280 (  38)   298  0.433  499   <-> 13
pgu:PGUG_00081 hypothetical protein           K00129   501   1280 (  94)   298  0.433  494   <-> 14
egr:104433549 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   544   1278 (  11)   297  0.433  499   <-> 32
npa:UCRNP2_324 putative aldehyde dehydrogenase protein K00129   501   1278 (  1)   297  0.435  490   -> 26
nsy:104212298 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   542   1278 (  3)   297  0.425  510   <-> 15
pan:PODANSg4863 hypothetical protein          K00129   495   1278 (  50)   297  0.433  483   <-> 14
bvg:104897405 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   534   1277 (  8)   297  0.438  498   <-> 24
cmos:111462440 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   535   1277 (  13)   297  0.436  498   <-> 19
fcd:110848255 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   519   1277 ( 127)   297  0.419  487   <-> 17
fte:Fluta_1400 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K10217   480   1277 (  94)   297  0.412  483   <-> 8
lel:LELG_03249 similar to aldehyde dehydrogenase    K00129   502   1277 (  32)   297  0.425  480   <-> 11
pob:LPB03_06875 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K10217   479   1277 ( 603)   297  0.415  480   -> 6
rla:Rhola_00000830 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase      502   1277 ( 326)   297  0.416  495   <-> 6
vda:VDAG_06372 aldehyde dehydrogenase          K00129   503   1277 (  28)   297  0.436  488   <-> 22
wij:BWZ20_05975 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K10217   480   1277 ( 655)   297  0.419  484   -> 6
zma:732806 mitochondrial aldehyde dehydrogenase 2    K00128   549   1277 (  36)   297  0.448  496   <-> 26
pxb:103953515 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   534   1276 (  38)   297  0.437  499   <-> 27
soe:110790139 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   534   1276 (  12)   297  0.433  501   <-> 23
sot:102597448 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   537   1276 (  22)   297  0.437  501   <-> 17
bgy:BGLY_2501 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   1275 (  58)   296  0.432  482   -> 9
prn:BW723_00735 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K10217   480   1275 ( 374)   296  0.413  484   -> 6
ini:109191192 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   535   1274 (  22)   296  0.438  486   <-> 25
ksd:KS2013_2033 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K10217   481   1274 ( 364)   296  0.417  482   -> 6
sla:SERLADRAFT_362195 putative 1-pyrroline-5-carboxylat K00128   500   1273 (  98)   296  0.440  480   -> 15
aip:107631463 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   535   1272 (  35)   296  0.444  482   <-> 38
bld:BLi02249 putative aldehyde dehydrogenase DhaS    K00146   498   1272 (  51)   296  0.432  481   -> 10
bli:BL00585 aldehyde dehydrogenase           K00146   495   1272 (  51)   296  0.432  481   -> 10
nta:107794974 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   540   1272 (  2)   296  0.438  502   <-> 33
obr:102704156 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   549   1272 (  38)   296  0.447  481   <-> 18
thj:104818230 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   539   1272 (  33)   296  0.438  482   <-> 23
tje:TJEJU_1410 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrogen K10217   479   1272 ( 405)   296  0.426  481   -> 7
cann:107848079 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   533   1271 (  29)   296  0.431  483   <-> 17
cot:CORT_0D04080 trimethylaminobutyraldehyde dehydrogen K00129   501   1271 (  55)   296  0.428  479   <-> 10
gra:105764264 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   531   1271 (  34)   296  0.439  497   <-> 25
cpep:111805898 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   535   1270 (  5)   295  0.434  498   <-> 22
ncr:NCU00378 aldehyde dehydrogenase           K00129   546   1270 (  54)   295  0.431  480   <-> 13
nfu:107378988 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   517   1270 ( 107)   295  0.430  488   <-> 17
nte:NEUTE1DRAFT42209 aldehyde dehydrogenase       K00129   495   1270 (  56)   295  0.431  480   <-> 13
psco:LY89DRAFT_682744 aldehyde dehydrogenase      K00129   501   1270 (  72)   295  0.428  481   <-> 22
sly:101257095 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   534   1270 (  19)   295  0.436  500   -> 18
smp:SMAC_06449 uncharacterized protein         K00129   495   1270 ( 146)   295  0.432  482   <-> 16
sti:Sthe_0359 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   502   1270 (  80)   295  0.421  496   -> 8
zju:107428629 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   537   1270 (  37)   295  0.438  496   <-> 28
abv:AGABI2DRAFT196116 aldehyde dehydrogenase      K00128   500   1269 (  6)   295  0.427  480   <-> 23
csr:Cspa_c29000 betaine aldehyde dehydrogenase GbsA   K00130   493   1269 ( 420)   295  0.422  493   <-> 5
fme:FOMMEDRAFT_147108 aldehyde dehydrogenase      K00128   500   1269 (  15)   295  0.444  480   -> 16
oeu:111405286 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   533   1269 (  59)   295  0.433  497   <-> 23
tng:GSTEN00009913G001 unnamed protein product      K00128   518   1269 ( 122)   295  0.436  488   <-> 25
tru:101077479 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   518   1269 (  86)   295  0.434  488   <-> 23
abp:AGABI1DRAFT86450 hypothetical protein        K00128   500   1268 (  9)   295  0.425  480   <-> 25
adu:107481311 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   535   1268 (  36)   295  0.442  482   <-> 33
blh:BaLi_c23350 putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   498   1268 (  73)   295  0.430  481   -> 10
cic:CICLE_v10031155mg hypothetical protein       K00128   546   1268 (  44)   295  0.424  500   <-> 19
cit:102608060 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   546   1268 (  41)   295  0.424  500   <-> 19
dge:Dgeo_2416 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semiald K00151   517   1268 ( 563)   295  0.440  486   -> 8
glz:GLAREA_12896 ALDH-like protein           K00129   503   1268 (  49)   295  0.426  484   <-> 20
mdo:100019618 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 K00128   517   1268 (  95)   295  0.432  502   <-> 21
var:108323921 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   539   1268 (  34)   295  0.435  487   <-> 24
aly:ARALYDRAFT_472641 hypothetical protein       K00128   534   1267 (  20)   295  0.436  484   <-> 17
bdi:100832456 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4 K12355   504   1267 (  1)   295  0.431  511   -> 18
bpec:110162751 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   519   1267 (  67)   295  0.430  488   <-> 20
eha:Ethha_0578 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   494   1267 ( 610)   295  0.428  493   <-> 2
sanh:107662045 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-li K00128   516   1267 (  63)   295  0.426  512   <-> 32
sbi:110430835 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   557   1267 (  28)   295  0.442  496   <-> 17
vra:106769426 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   543   1267 (  16)   295  0.435  487   <-> 24
act:ACLA_047970 aldehyde dehydrogenase Ald3, putative  K00129   502   1266 (  14)   294  0.436  482   <-> 20
cthr:CTHT_0006570 mitochondrial aldehyde dehydrogenase- K00128   590   1266 (  44)   294  0.429  489   -> 9
dfa:DFA_07461 aldehyde dehydrogenase               1085   1266 (  68)   294  0.405  491   -> 11
dzi:111283062 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   541   1266 (  3)   294  0.433  501   <-> 36
fve:101310892 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   535   1266 (  18)   294  0.431  499   <-> 20
lsv:111891660 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   538   1266 (  24)   294  0.417  503   <-> 25
pte:PTT_15834 hypothetical protein           K00129   501   1266 (  83)   294  0.440  480   <-> 22
sasa:106605645 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-li K00128   518   1266 (  4)   294  0.425  508   <-> 39
tro:trd_1825 aldehyde dehydrogenase aldh              501   1266 ( 188)   294  0.436  495   -> 4
dmr:Deima_1882 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semial K00151   520   1265 (  49)   294  0.431  487   -> 7
han:110879822 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   532   1265 (  8)   294  0.429  499   <-> 37
lja:Lj4g3v1534920.2 -                  K00128   543   1265 (  27)   294  0.429  496   <-> 39
psq:PUNSTDRAFT_109421 aldehyde dehydrogenase      K00128   500   1265 ( 139)   294  0.431  480   -> 15
ure:UREG_02786 aldehyde dehydrogenase          K00129   502   1265 (  19)   294  0.427  480   <-> 14
aay:WYH_03336 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehyd K00128   493   1264 ( 104)   294  0.431  501   -> 17
csv:101202756 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   537   1264 (  32)   294  0.422  498   <-> 15
dai:Desaci_2682 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00130   503   1264 ( 788)   294  0.434  488   -> 3
spen:107028772 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   534   1264 (  13)   294  0.434  500   -> 16
yli:YALI0C03025g YALI0C03025p              K00128   496   1264 (  34)   294  0.419  485   -> 13
aof:109819736 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      499   1263 (  59)   294  0.430  479   -> 26
ats:109740989 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7