SSDB Best Search Result

KEGG ID :gsu:GSU1466 (317 a.a.)
Definition:malate dehydrogenase; K00024 malate dehydrogenase
Update status:T00155
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 4467 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
gsk:KN400_1493 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   317   2035 (  -)   470  1.000  317   <-> 1
gpi:GPICK_08730 malate dehydrogenase          K00024   317   1867 ( 1760)   431  0.918  317   <-> 2
gme:Gmet_1360 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   1854 (  -)   428  0.902  317   <-> 1
deu:DBW_1361 malate dehydrogenase            K00024   317   1823 (  -)   421  0.890  317   <-> 1
geb:GM18_2787 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   1818 (  -)   420  0.893  317   <-> 1
gem:GM21_1325 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   1810 (  -)   418  0.893  317   <-> 1
des:DSOUD_1472 malate dehydrogenase           K00024   318   1807 (  -)   418  0.877  316   <-> 1
gbm:Gbem_2900 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   1798 ( 1666)   416  0.886  317   <-> 2
glo:Glov_1625 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   1788 (  -)   413  0.867  316   <-> 1
gsb:GSUB_04815 malate dehydrogenase           K00024   318   1757 (  -)   406  0.855  317   <-> 1
afw:Anae109_1589 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   316   1741 ( 552)   403  0.855  317   <-> 3
ade:Adeh_2226 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   316   1731 ( 557)   400  0.849  317   <-> 2
ank:AnaeK_1649 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   316   1731 ( 574)   400  0.849  317   <-> 2
acp:A2cp1_1722 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   316   1725 ( 568)   399  0.845  317   <-> 2
geo:Geob_2664 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   1707 ( 1247)   395  0.824  318   <-> 3
gur:Gura_2193 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   318   1707 (  -)   395  0.824  318   <-> 1
ppd:Ppro_2327 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   317   1706 (  -)   395  0.804  317   <-> 1
ial:IALB_2127 Malate dehydrogenase           K00024   321   1618 ( 1151)   375  0.760  317   <-> 2
mro:MROS_2852 malate dehydrogenase           K00024   321   1587 (  -)   368  0.756  316   <-> 1
ddf:DEFDS_0919 malate dehydrogenase           K00024   325   1581 (  -)   366  0.752  315   <-> 1
din:Selin_2133 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   321   1575 (  -)   365  0.757  317   <-> 1
cni:Calni_0463 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   324   1569 (  -)   363  0.771  315   <-> 1
fsi:Flexsi_0688 Malate dehydrogenase          K00024   324   1540 ( 1440)   357  0.740  315   <-> 2
dap:Dacet_2346 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   326   1503 ( 1400)   348  0.737  315   <-> 2
pef:A7E78_05910 malate dehydrogenase          K00024   317   1478 (  -)   343  0.697  317   <-> 1
pca:Pcar_1037 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   1477 (  -)   343  0.671  316   <-> 1
pace:A6070_10105 malate dehydrogenase          K00024   318   1435 (  -)   333  0.655  316   <-> 1
cdq:BOQ54_01960 malate dehydrogenase          K00024   321   1361 (  -)   316  0.653  317   <-> 1
thac:CSC3H3_01640 malate dehydrogenase         K00024   316   1360 ( 911)   316  0.659  317   <-> 2
mpo:Mpop_1587 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1356 (  -)   315  0.655  313   <-> 1
chel:AL346_08860 malate dehydrogenase          K00024   321   1355 (  -)   315  0.647  317   <-> 1
meta:Y590_07735 malate dehydrogenase          K00024   320   1355 (  -)   315  0.655  313   <-> 1
moc:BB934_14045 malate dehydrogenase          K00024   320   1355 (  -)   315  0.653  317   <-> 1
bvv:BHK69_03170 malate dehydrogenase          K00024   320   1347 (  -)   313  0.647  317   <-> 1
vgo:GJW-30_1_01225 malate dehydrogenase         K00024   321   1347 (  -)   313  0.662  317   <-> 1
mch:Mchl_1925 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1344 (  -)   312  0.634  317   <-> 1
mea:Mex_1p1537 malate dehydrogenase           K00024   320   1344 (  -)   312  0.634  317   <-> 1
mex:Mext_1643 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1344 (  -)   312  0.634  317   <-> 1
mza:B2G69_15875 malate dehydrogenase          K00024   320   1344 (  -)   312  0.634  317   <-> 1
txi:TH3_01305 malate dehydrogenase           K00024   316   1342 ( 870)   312  0.653  317   <-> 2
cid:P73_3870 malate dehydrogenase            K00024   320   1339 ( 951)   311  0.653  317   <-> 2
pzh:CX676_05545 malate dehydrogenase          K00024   320   1339 (  -)   311  0.647  317   <-> 1
bos:BSY19_4237 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1338 ( 1238)   311  0.644  317   <-> 2
mno:Mnod_1123 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1337 (  -)   311  0.647  317   <-> 1
mdi:METDI2311 malate dehydrogenase           K00024   320   1336 (  -)   310  0.631  317   <-> 1
paro:CUV01_17730 malate dehydrogenase          K00024   320   1335 (  -)   310  0.644  317   <-> 1
bop:AXW83_16085 malate dehydrogenase          K00024   320   1333 (  -)   310  0.650  317   <-> 1
met:M446_2161 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1331 (  -)   309  0.634  317   <-> 1
pami:JCM7686_2576 malate dehydrogenase         K00024   320   1330 (  -)   309  0.640  317   <-> 1
pde:Pden_0561 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   1329 (  -)   309  0.634  317   <-> 1
rcp:RCAP_rcc00718 malate dehydrogenase         K00024   320   1327 ( 837)   308  0.631  317   <-> 2
paru:CYR75_02965 malate dehydrogenase          K00024   320   1324 (  -)   308  0.628  317   <-> 1
rsh:Rsph17029_2628 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   1323 (  -)   307  0.634  317   <-> 1
rsk:RSKD131_2360 Malate dehydrogenase          K00024   320   1323 (  -)   307  0.634  317   <-> 1
rsp:RSP_0968 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   320   1323 (  -)   307  0.634  317   <-> 1
npn:JI59_15555 malate dehydrogenase           K00024   320   1322 (  -)   307  0.625  317   <-> 1
npp:PP1Y_AT17313 malate dehydrogenase          K00024   320   1322 (  -)   307  0.625  317   <-> 1
mor:MOC_1133 Malate dehydrogenase            K00024   320   1321 ( 1217)   307  0.625  317   <-> 2
mphy:MCBMB27_00514 malate dehydrogenase         K00024   320   1321 ( 1215)   307  0.625  317   <-> 2
pcon:B0A89_09540 malate dehydrogenase          K00024   320   1320 (  -)   307  0.634  317   <-> 1
psf:PSE_0614 Malate dehydrogenase            K00024   320   1320 ( 841)   307  0.637  317   <-> 2
maqu:Maq22A_c11320 malate dehydrogenase         K00024   320   1318 (  -)   306  0.637  317   <-> 1
pye:A6J80_13285 malate dehydrogenase          K00024   320   1318 (  -)   306  0.625  317   <-> 1
rsq:Rsph17025_0080 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   1317 ( 1215)   306  0.631  317   <-> 2
ceh:CEW89_10115 malate dehydrogenase          K00024   320   1316 ( 870)   306  0.640  317   <-> 2
don:BSK21_11450 malate dehydrogenase          K00024   320   1316 (  -)   306  0.640  317   <-> 1
cna:AB433_05925 malate dehydrogenase          K00024   320   1315 ( 1214)   306  0.615  317   <-> 2
kvl:KVU_2458 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   320   1315 ( 1206)   306  0.637  317   <-> 2
kvu:EIO_0118 malate dehydrogenase            K00024   320   1315 ( 1206)   306  0.637  317   <-> 2
thas:C6Y53_10225 malate dehydrogenase          K00024   320   1315 (  -)   306  0.631  317   <-> 1
geh:HYN69_13125 malate dehydrogenase          K00024   320   1314 (  -)   305  0.621  317   <-> 1
rhp:LPB142_03405 malate dehydrogenase          K00024   320   1314 (  -)   305  0.621  317   <-> 1
thw:BMG03_06655 malate dehydrogenase          K00024   320   1312 (  -)   305  0.628  317   <-> 1
daa:AKL17_3634 malate dehydrogenase           K00024   320   1311 ( 823)   305  0.625  317   <-> 3
mey:TM49_11030 malate dehydrogenase           K00024   320   1309 ( 787)   304  0.631  317   <-> 2
mrd:Mrad2831_0919 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   1309 (  -)   304  0.625  317   <-> 1
deq:XM25_17310 Malate dehydrogenase           K00024   320   1308 (  -)   304  0.625  317   <-> 1
mmed:Mame_02091 Malate dehydrogenase          K00024   320   1308 (  -)   304  0.631  317   <-> 1
rmb:K529_020730 malate dehydrogenase          K00024   320   1308 (  -)   304  0.637  317   <-> 1
sit:TM1040_3517 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   1308 (  -)   304  0.637  317   <-> 1
lmd:METH_03295 malate dehydrogenase           K00024   320   1305 (  -)   303  0.634  317   <-> 1
meso:BSQ44_00040 malate dehydrogenase          K00024   321   1305 ( 1200)   303  0.632  315   <-> 2
sil:SPO0349 malate dehydrogenase, NAD-dependent     K00024   320   1305 (  -)   303  0.650  317   <-> 1
sno:Snov_3299 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   1305 (  -)   303  0.636  313   <-> 1
hdi:HDIA_4731 Malate dehydrogenase           K00024   320   1304 (  -)   303  0.625  317   <-> 1
kro:BVG79_00132 malate dehydrogenase          K00024   320   1304 (  -)   303  0.628  317   <-> 1
rbg:BG454_09555 malate dehydrogenase          K00024   320   1304 ( 1204)   303  0.621  317   <-> 2
pgv:SL003B_4234 Malate dehydrogenase 1         K00024   320   1301 (  -)   302  0.637  317   <-> 1
mai:MICA_643 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   316   1300 (  -)   302  0.618  317   <-> 1
man:A11S_560 Malate dehydrogenase            K00024   316   1300 (  -)   302  0.618  317   <-> 1
rpt:Rpal_0187 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   322   1300 (  -)   302  0.640  317   <-> 1
cmar:IMCC12053_3022 malate dehydrogenase        K00024   322   1299 (  -)   302  0.621  317   <-> 1
suam:BOO69_13660 malate dehydrogenase          K00024   320   1299 ( 1189)   302  0.628  317   <-> 2
msl:Msil_2501 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   1298 ( 1192)   302  0.618  317   <-> 2
pga:PGA1_c03650 malate dehydrogenase Mdh        K00024   320   1297 (  -)   301  0.631  317   <-> 1
pgd:Gal_03137 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   1297 (  -)   301  0.631  317   <-> 1
pgl:PGA2_c03210 malate dehydrogenase Mdh        K00024   320   1297 (  -)   301  0.631  317   <-> 1
rpa:RPA0192 malate dehydrogenase            K00024   322   1297 (  -)   301  0.637  317   <-> 1
rpc:RPC_0194 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   1297 ( 212)   301  0.631  317   <-> 2
maad:AZF01_04145 malate dehydrogenase          K00024   320   1296 (  -)   301  0.625  317   <-> 1
rce:RC1_4080 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1296 ( 849)   301  0.636  316   <-> 2
rpx:Rpdx1_0446 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   1296 (  -)   301  0.634  317   <-> 1
yan:AYJ57_04580 malate dehydrogenase          K00024   320   1296 ( 819)   301  0.640  317   <-> 2
aex:Astex_0205 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1295 (  -)   301  0.631  317   <-> 1
app:CAP2UW1_1299 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   316   1295 (  -)   301  0.627  314   <-> 1
ppic:PhaeoP14_00282 malate dehydrogenase Mdh      K00024   320   1295 ( 1194)   301  0.631  317   <-> 2
red:roselon_01728 Malate dehydrogenase         K00024   325   1295 ( 875)   301  0.637  317   <-> 3
rpb:RPB_0281 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   1295 (  -)   301  0.631  317   <-> 1
con:TQ29_02430 malate dehydrogenase           K00024   320   1294 ( 814)   301  0.618  317   <-> 2
fil:BN1229_v1_1122 Malate dehydrogenase         K00024   321   1294 (  -)   301  0.635  315   <-> 1
fiy:BN1229_v1_1122 Malate dehydrogenase         K00024   321   1294 (  -)   301  0.635  315   <-> 1
sagu:CDO87_04405 malate dehydrogenase          K00024   320   1294 ( 819)   301  0.631  317   <-> 4
labr:CHH27_21910 malate dehydrogenase          K00024   320   1293 ( 1186)   301  0.625  317   <-> 2
spse:SULPSESMR1_00391 malate dehydrogenase       K00024   320   1293 (  -)   301  0.625  317   <-> 1
dsh:Dshi_2876 malate dehydrogenase           K00024   320   1292 ( 1173)   300  0.628  317   <-> 2
malg:MALG_02748 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1292 ( 1182)   300  0.634  317   <-> 3
pphr:APZ00_05485 malate dehydrogenase          K00024   320   1292 ( 1180)   300  0.628  317   <-> 4
lvs:LOKVESSMR4R_02806 malate dehydrogenase       K00024   320   1291 ( 1187)   300  0.625  317   <-> 2
lagg:B0E33_09070 malate dehydrogenase          K00024   320   1290 (  -)   300  0.625  317   <-> 1
lap:ACP90_25650 malate dehydrogenase          K00024   320   1290 (  -)   300  0.625  317   <-> 1
paby:Ga0080574_TMP3140 malate dehydrogenase (NAD)    K00024   320   1290 ( 842)   300  0.637  317   <-> 2
rmm:ROSMUCSMR3_02508 malate dehydrogenase        K00024   320   1290 ( 1189)   300  0.640  317   <-> 2
rpd:RPD_0535 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   1290 (  -)   300  0.625  317   <-> 1
brk:CWS35_07155 malate dehydrogenase          K00024   322   1289 (  -)   300  0.631  317   <-> 1
ocg:OCA5_c33630 malate dehydrogenase Mdh        K00024   322   1289 (  -)   300  0.621  317   <-> 1
oco:OCA4_c33110 malate dehydrogenase Mdh        K00024   322   1289 (  -)   300  0.621  317   <-> 1
rpe:RPE_0300 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   1289 (  -)   300  0.625  317   <-> 1
tpro:Ga0080559_TMP1139 malate dehydrogenase (NAD)    K00024   320   1289 ( 845)   300  0.637  317   <-> 3
abs:AZOBR_200162 malate dehydrogenase          K00024   322   1288 ( 812)   299  0.631  317   <-> 2
cmag:CBW24_13090 malate dehydrogenase          K00024   320   1288 (  -)   299  0.615  317   <-> 1
php:PhaeoP97_02991 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   1288 (  -)   299  0.628  317   <-> 1
hba:Hbal_2253 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1287 (  -)   299  0.637  317   <-> 1
aht:ANTHELSMS3_02124 malate dehydrogenase        K00024   320   1286 ( 837)   299  0.621  317   <-> 4
ncb:C0V82_10445 malate dehydrogenase          K00024   321   1286 (  -)   299  0.621  319   <-> 1
rsu:NHU_00721 malate dehydrogenase           K00024   320   1286 ( 773)   299  0.618  317   <-> 4
mbry:B1812_20510 malate dehydrogenase          K00024   320   1285 (  -)   299  0.618  317   <-> 1
sphd:HY78_20070 malate dehydrogenase          K00024   320   1285 ( 1183)   299  0.618  317   <-> 2
swi:Swit_1300 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   1285 ( 1177)   299  0.618  317   <-> 2
ado:A6F68_01317 Malate dehydrogenase          K00024   320   1283 (  -)   298  0.603  317   <-> 1
cmb:CSW64_19915 malate dehydrogenase          K00024   320   1283 (  -)   298  0.621  317   <-> 1
nre:BES08_09050 malate dehydrogenase          K00024   320   1283 (  -)   298  0.596  317   <-> 1
phr:C6569_01345 malate dehydrogenase          K00024   321   1283 ( 1183)   298  0.609  317   <-> 2
abf:AMK58_02575 malate dehydrogenase          K00024   322   1282 ( 796)   298  0.628  317   <-> 2
abq:ABAZ39_12205 malate dehydrogenase          K00024   322   1282 ( 802)   298  0.628  317   <-> 3
bic:LMTR13_37670 malate dehydrogenase          K00024   322   1282 ( 1169)   298  0.621  317   <-> 2
bvr:BVIR_2648 Malate dehydrogenase           K00024   321   1282 (  -)   298  0.610  315   <-> 1
cbot:ATE48_10030 malate dehydrogenase          K00024   320   1282 (  -)   298  0.621  317   <-> 1
nar:Saro_1182 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   1282 ( 1180)   298  0.596  317   <-> 2
bid:Bind_3604 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1281 (  -)   298  0.618  317   <-> 1
nha:Nham_0545 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   322   1281 (  -)   298  0.621  317   <-> 1
rbm:TEF_19555 malate dehydrogenase           K00024   320   1281 (  -)   298  0.612  317   <-> 1
ali:AZOLI_0207 malate dehydrogenase           K00024   322   1280 ( 770)   298  0.628  317   <-> 2
azl:AZL_025750 malate dehydrogenase           K00024   322   1280 ( 767)   298  0.628  317   <-> 3
ccr:CC_3655 malate dehydrogenase            K00024   320   1280 ( 1179)   298  0.631  317   <-> 2
ccs:CCNA_03770 malate dehydrogenase           K00024   320   1280 ( 1179)   298  0.631  317   <-> 2
sphi:TS85_21465 malate dehydrogenase          K00024   320   1280 ( 813)   298  0.606  317   <-> 3
hni:W911_02285 malate dehydrogenase           K00024   321   1279 (  -)   297  0.613  315   <-> 1
tom:BWR18_01005 malate dehydrogenase          K00024   320   1279 ( 1167)   297  0.631  317   <-> 2
ati:AL072_02315 malate dehydrogenase          K00024   322   1278 ( 739)   297  0.628  317   <-> 2
barw:BWD162_014600 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   321   1278 (  -)   297  0.616  315   <-> 1
cman:A9D14_04230 malate dehydrogenase          K00024   320   1278 (  -)   297  0.599  317   <-> 1
rhm:B5V46_04460 malate dehydrogenase          K00024   320   1278 ( 753)   297  0.612  317   <-> 4
bja:bll0456 malate dehydrogenase            K00024   322   1277 (  -)   297  0.618  317   <-> 1
bjp:RN69_02060 malate dehydrogenase           K00024   322   1277 ( 1175)   297  0.618  317   <-> 2
bju:BJ6T_04250 malate dehydrogenase           K00024   322   1277 ( 1175)   297  0.618  317   <-> 2
brs:S23_03860 malate dehydrogenase           K00024   322   1276 (  -)   297  0.615  317   <-> 1
nao:Y958_10830 malate dehydrogenase           K00024   319   1276 ( 1050)   297  0.630  316   <-> 2
rdi:CMV14_08430 malate dehydrogenase          K00024   320   1276 (  -)   297  0.612  317   <-> 1
cak:Caul_5004 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1275 (  -)   296  0.625  317   <-> 1
hjo:AY555_04755 malate dehydrogenase          K00024   319   1275 ( 824)   296  0.601  313   <-> 2
hat:RC74_09350 malate dehydrogenase           K00024   320   1274 (  -)   296  0.615  317   <-> 1
phd:102327494 L-lactate dehydrogenase-like             320   1274 (  4)   296  0.625  317   <-> 13
rde:RD1_1617 malate dehydrogenase            K00024   320   1274 (  -)   296  0.621  317   <-> 1
ssan:NX02_16545 malate dehydrogenase          K00024   320   1274 (  -)   296  0.609  317   <-> 1
jan:Jann_0818 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   1273 (  -)   296  0.618  317   <-> 1
phl:KKY_3192 Malate dehydrogenase            K00024   320   1273 (  -)   296  0.606  317   <-> 1
psin:CAK95_07480 malate dehydrogenase          K00024   321   1273 (  -)   296  0.625  317   <-> 1
pla:Plav_1450 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   333   1272 (  -)   296  0.606  317   <-> 1
rhc:RGUI_0625 Malate dehydrogenase           K00024   320   1272 (  -)   296  0.609  317   <-> 1
bgr:Bgr_20150 malate dehydrogenase           K00024   320   1271 (  -)   296  0.616  315   <-> 1
bra:BRADO0403 malate dehydrogenase           K00024   322   1271 (  -)   296  0.621  317   <-> 1
otm:OSB_04730 Malate dehydrogenase           K00024   320   1271 (  -)   296  0.613  315   <-> 1
rva:Rvan_0646 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   323   1271 (  -)   296  0.619  315   <-> 1
nwi:Nwi_0419 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   1270 (  -)   295  0.618  317   <-> 1
porl:BG023_112265 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   1270 (  -)   295  0.603  317   <-> 1
rli:RLO149_c030910 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   1270 (  -)   295  0.621  317   <-> 1
brc:BCCGELA001_01930 malate dehydrogenase        K00024   322   1269 (  -)   295  0.618  317   <-> 1
bme:BMEI0137 malate dehydrogenase            K00024   326   1267 (  -)   295  0.619  315   <-> 1
bmel:DK63_1298 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1267 (  -)   295  0.619  315   <-> 1
bro:BRAD285_7240 malate dehydrogenase          K00024   322   1267 (  -)   295  0.618  317   <-> 1
cse:Cseg_4147 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1267 (  -)   295  0.625  317   <-> 1
oat:OAN307_c41550 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   1267 (  -)   295  0.603  317   <-> 1
bcee:V568_100141 malate dehydrogenase          K00024   320   1266 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
bcet:V910_100128 malate dehydrogenase          K00024   320   1266 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
bmee:DK62_1646 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1266 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
bmg:BM590_A1913 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1266 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
bmi:BMEA_A1984 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1266 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
bmw:BMNI_I1833 Malate dehydrogenase           K00024   320   1266 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
bmz:BM28_A1918 malate dehydrogenase           K00024   320   1266 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
bne:DA69_11885 malate dehydrogenase           K00024   320   1266 ( 1160)   294  0.621  317   <-> 2
bov:BOV_1856 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1266 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
bpp:BPI_I1986 malate dehydrogenase           K00024   320   1266 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
bpv:DK65_1595 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1266 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
bbk:BARBAKC583_0022 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   321   1265 (  -)   294  0.606  312   <-> 1
bbt:BBta_0392 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   322   1265 (  -)   294  0.618  317   <-> 1
bhs:BM1374165_01712 malate dehydrogenase        K00024   320   1265 (  -)   294  0.616  315   <-> 1
brd:JL11_04760 malate dehydrogenase           K00024   320   1265 (  -)   294  0.609  317   <-> 1
brg:A4249_12680 malate dehydrogenase          K00024   320   1265 (  -)   294  0.618  317   <-> 1
ery:CP97_07310 malate dehydrogenase           K00024   320   1265 (  -)   294  0.612  317   <-> 1
ptp:RCA23_c14010 malate dehydrogenase Mdh        K00024   343   1265 (  -)   294  0.603  317   <-> 1
ssy:SLG_00710 malate dehydrogenase           K00024   320   1265 (  -)   294  0.607  313   <-> 1
aep:AMC99_01505 Malate dehydrogenase          K00024   320   1264 ( 1163)   294  0.590  317   <-> 2
oar:OA238_c04210 malate dehydrogenase Mdh        K00024   320   1264 (  -)   294  0.603  317   <-> 1
sphk:SKP52_03330 Malate dehydrogenase          K00024   320   1263 (  -)   294  0.603  317   <-> 1
bmr:BMI_I1949 malate dehydrogenase           K00024   320   1262 (  -)   294  0.616  315   <-> 1
chq:AQ619_17490 malate dehydrogenase          K00024   320   1262 ( 1158)   294  0.625  317   <-> 2
mtw:CQW49_18955 malate dehydrogenase          K00024   320   1262 (  -)   294  0.609  317   <-> 1
oah:DR92_471 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1262 ( 1151)   294  0.619  315   <-> 2
oan:Oant_0930 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1262 ( 1151)   294  0.619  315   <-> 2
och:CES85_2514 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1262 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
ops:A8A54_17135 malate dehydrogenase          K00024   320   1262 (  -)   294  0.619  315   <-> 1
rbt:NOVO_04595 Malate dehydrogenase           K00024   315   1262 ( 939)   294  0.600  315   <-> 2
sphm:G432_03965 malate dehydrogenase          K00024   320   1262 (  -)   294  0.590  317   <-> 1
baa:BAA13334_I00906 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
babb:DK48_250 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
babc:DO78_1774 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
babo:DK55_1869 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
babr:DO74_18 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
babs:DK51_1689 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
babt:DK49_1627 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
babu:DK53_1854 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bcar:DK60_1912 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bcas:DA85_09250 malate dehydrogenase          K00024   320   1261 ( 1160)   293  0.616  315   <-> 2
bcs:BCAN_A1971 Malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bhn:PRJBM_01644 malate dehydrogenase          K00024   320   1261 (  -)   293  0.613  315   <-> 1
bmb:BruAb1_1903 Mdh, malate dehydrogenase        K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bmc:BAbS19_I18080 Lactate/malate dehydrogenase     K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bmf:BAB1_1927 Lactate/malate dehydrogenase:L-lactate de K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bms:BR1927 malate dehydrogenase             K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bol:BCOUA_I1927 mdh                   K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bsf:BSS2_I1863 mdh                   K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bsg:IY72_09195 malate dehydrogenase           K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bsi:BS1330_I1921 malate dehydrogenase          K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bsk:BCA52141_I2119 malate dehydrogenase         K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bsv:BSVBI22_A1923 malate dehydrogenase         K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bsw:IY71_09455 malate dehydrogenase           K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bsz:DK67_428 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1261 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
btr:BT_2679 malate dehydrogenase            K00024   320   1261 (  -)   293  0.613  315   <-> 1
btx:BM1374166_02320 malate dehydrogenase        K00024   320   1261 (  -)   293  0.613  315   <-> 1
brad:BF49_0402 Malate dehydrogenase EC 11137      K00024   322   1260 (  -)   293  0.612  317   <-> 1
bvc:CEP68_06805 malate dehydrogenase          K00024   320   1260 ( 1149)   293  0.615  317   <-> 2
msc:BN69_1515 Malate dehydrogenase           K00024   320   1260 (  -)   293  0.584  317   <-> 1
azc:AZC_4016 malate dehydrogenase            K00024   321   1259 ( 1152)   293  0.616  315   <-> 2
aol:S58_04110 malate dehydrogenase           K00024   322   1258 (  -)   293  0.615  317   <-> 1
bmt:BSUIS_A1767 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1258 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
brl:BZG35_01805 malate dehydrogenase          K00024   320   1258 ( 1045)   293  0.612  317   <-> 4
bsuc:BSSP2_I1734 Malate dehydrogenase          K00024   320   1258 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bsui:BSSP1_I1729 Malate dehydrogenase          K00024   320   1258 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bsup:BSPT1_I1745 Malate dehydrogenase          K00024   320   1258 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
bsuv:BSPT2_I1729 Malate dehydrogenase          K00024   320   1258 (  -)   293  0.616  315   <-> 1
mlo:mll4308 malate dehydrogenase            K00024   322   1258 ( 1153)   293  0.613  315   <-> 2
sphp:LH20_16175 malate dehydrogenase          K00024   320   1258 (  -)   293  0.603  317   <-> 1
sphq:BWQ93_11265 malate dehydrogenase          K00024   320   1258 (  -)   293  0.599  317   <-> 1
bhe:BH16570 Malate dehydrogenase            K00024   320   1257 (  -)   292  0.610  315   <-> 1
dei:C4375_12750 malate dehydrogenase          K00024   320   1256 (  -)   292  0.613  315   <-> 1
hne:HNE_3218 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1256 (  -)   292  0.603  317   <-> 1
mln:A9174_05025 malate dehydrogenase          K00024   322   1256 (  -)   292  0.610  315   <-> 1
amx:AM2010_541 malate dehydrogenase           K00024   320   1255 (  -)   292  0.596  317   <-> 1
bvl:BF3285c1_0615 malate dehydrogenase         K00024   320   1255 (  -)   292  0.616  315   <-> 1
pns:A9D12_13695 malate dehydrogenase          K00024   320   1255 (  -)   292  0.593  317   <-> 1
stax:MC45_03530 malate dehydrogenase          K00024   320   1255 (  -)   292  0.596  317   <-> 1
tmo:TMO_3009 malate dehydrogenase            K00024   314   1255 (  -)   292  0.617  316   <-> 1
mci:Mesci_0987 malate dehydrogenase NAD-dependent    K00024   322   1254 ( 1144)   292  0.610  315   <-> 2
mesw:A9K65_005100 malate dehydrogenase         K00024   322   1254 ( 1149)   292  0.610  315   <-> 2
thd:BHV28_17220 Malate dehydrogenase          K00024   320   1254 ( 1151)   292  0.615  312   <-> 2
snj:A7E77_14565 malate dehydrogenase          K00024   320   1253 (  -)   291  0.593  317   <-> 1
splk:AV944_16220 malate dehydrogenase          K00024   320   1253 ( 1015)   291  0.590  317   <-> 2
baus:BAnh1_12780 malate dehydrogenase          K00024   320   1252 (  -)   291  0.616  315   <-> 1
bvn:BVwin_15120 malate dehydrogenase          K00024   320   1252 (  -)   291  0.610  315   <-> 1
mop:Mesop_1025 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   1252 ( 1143)   291  0.606  315   <-> 3
rhz:RHPLAN_04990 malate dehydrogenase          K00024   322   1252 (  -)   291  0.603  315   <-> 1
ster:AOA14_10225 malate dehydrogenase          K00024   320   1252 (  -)   291  0.599  317   <-> 1
aak:AA2016_0967 malate dehydrogenase          K00024   322   1251 (  -)   291  0.606  315   <-> 1
ahu:A6A40_00810 malate dehydrogenase          K00024   322   1251 ( 727)   291  0.615  317   <-> 3
mam:Mesau_01058 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   1251 ( 1139)   291  0.606  315   <-> 3
phz:CHX26_12485 malate dehydrogenase          K00024   320   1251 (  -)   291  0.590  317   <-> 1
sgi:SGRAN_0932 Malate dehydrogenase           K00024   320   1251 (  -)   291  0.587  317   <-> 1
sme:SMc02479 malate dehydrogenase            K00024   320   1251 (  -)   291  0.606  315   <-> 1
smeg:C770_GR4Chr3193 malate dehydrogenase, NAD-dependen K00024   320   1251 (  -)   291  0.606  315   <-> 1
smel:SM2011_c02479 putative malate dehydrogenase    K00024   320   1251 (  -)   291  0.606  315   <-> 1
smer:DU99_16830 malate dehydrogenase          K00024   320   1251 (  -)   291  0.606  315   <-> 1
smi:BN406_02912 malate dehydrogenase          K00024   320   1251 (  -)   291  0.606  315   <-> 1
smk:Sinme_3109 Malate dehydrogenase           K00024   320   1251 (  -)   291  0.606  315   <-> 1
smq:SinmeB_2883 Malate dehydrogenase          K00024   320   1251 (  -)   291  0.606  315   <-> 1
smx:SM11_chr3235 malate dehydrogenase          K00024   320   1251 (  -)   291  0.606  315   <-> 1
spho:C3E99_01040 malate dehydrogenase          K00024   320   1251 (  -)   291  0.587  317   <-> 1
aay:WYH_00117 Malate dehydrogenase           K00024   320   1250 (  -)   291  0.599  317   <-> 1
sphy:CHN51_04650 malate dehydrogenase          K00024   320   1250 (  -)   291  0.596  317   <-> 1
smag:AN936_01325 malate dehydrogenase          K00024   320   1249 (  -)   291  0.596  317   <-> 1
smaz:LH19_01365 malate dehydrogenase          K00024   320   1249 (  -)   291  0.596  317   <-> 1
spkc:KC8_17990 malate dehydrogenase           K00024   321   1249 (  -)   291  0.591  318   <-> 1
mes:Meso_3395 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   321   1248 (  -)   290  0.615  312   <-> 1
smd:Smed_2944 malate dehydrogenase           K00024   320   1248 (  -)   290  0.603  315   <-> 1
bapi:BBC0122_024550 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   320   1247 (  -)   290  0.613  315   <-> 1
esj:SJ05684_c31350 Malate dehydrogenase         K00024   338   1247 (  -)   290  0.603  315   <-> 1
smy:BJP26_07915 malate dehydrogenase          K00024   320   1247 (  -)   290  0.590  317   <-> 1
span:AWL63_01975 malate dehydrogenase          K00024   320   1247 (  -)   290  0.596  317   <-> 1
blas:BSY18_1626 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1246 (  -)   290  0.587  317   <-> 1
eaa:I862_00315 malate/lactate dehydrogenase       K00024   318   1245 (  -)   290  0.592  314   <-> 1
hbc:AEM38_13310 malate dehydrogenase          K00024   320   1245 (  -)   290  0.618  317   <-> 1
xau:Xaut_0153 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   1245 ( 1045)   290  0.597  315   <-> 2
apb:SAR116_1831 Malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   1244 (  -)   289  0.593  312   <-> 1
magq:MGMAQ_3621 malate dehydrogenase          K00024   317   1244 (  -)   289  0.587  317   <-> 1
splm:BXU08_17380 malate dehydrogenase          K00024   320   1244 (  -)   289  0.593  317   <-> 1
bara:BA1379B_012230 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   320   1242 (  -)   289  0.622  312   <-> 1
bcd:BARCL_1381 malate dehydrogenase           K00024   320   1242 (  -)   289  0.622  312   <-> 1
mamo:A6B35_03305 malate dehydrogenase          K00024   322   1242 (  -)   289  0.603  315   <-> 1
rtr:RTCIAT899_CH16845 malate dehydrogenase, NAD-depende K00024   320   1241 (  -)   289  0.603  315   <-> 1
sal:Sala_2230 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   1241 (  -)   289  0.593  317   <-> 1
bqu:BQ13450 Malate dehydrogenase            K00024   320   1240 (  -)   288  0.613  315   <-> 1
bsb:Bresu_0442 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1240 (  -)   288  0.606  317   <-> 1
rpm:RSPPHO_02650 Malate dehydrogenase          K00024   368   1240 (  -)   288  0.585  313   <-> 1
rrf:F11_06265 malate dehydrogenase           K00024   318   1240 ( 1133)   288  0.580  317   <-> 2
rru:Rru_A1210 malate dehydrogenase           K00024   318   1240 ( 1133)   288  0.580  317   <-> 2
sphl:LPB140_02925 malate dehydrogenase         K00024   320   1240 (  -)   288  0.606  317   <-> 1
hoe:IMCC20628_04397 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   320   1239 ( 761)   288  0.597  315   <-> 2
rec:RHECIAT_CH0004174 malate dehydrogenase protein   K00024   320   1239 (  -)   288  0.600  315   <-> 1
rel:REMIM1_CH03984 malate dehydrogenase         K00024   320   1239 (  -)   288  0.600  315   <-> 1
ret:RHE_CH03891 malate dehydrogenase protein      K00024   320   1239 ( 1138)   288  0.600  315   <-> 2
rpha:AMC79_CH04107 malate dehydrogenase         K00024   320   1239 (  -)   288  0.600  315   <-> 1
sbd:ATN00_19025 malate dehydrogenase          K00024   320   1239 (  -)   288  0.590  317   <-> 1
sinb:SIDU_02840 malate dehydrogenase          K00024   320   1239 (  -)   288  0.587  317   <-> 1
sjp:SJA_C1-24340 malate dehydrogenase          K00024   320   1239 (  -)   288  0.587  317   <-> 1
sch:Sphch_1354 Malate dehydrogenase           K00024   320   1238 (  -)   288  0.587  317   <-> 1
sphc:CVN68_18095 malate dehydrogenase          K00024   320   1238 (  -)   288  0.587  317   <-> 1
bqr:RM11_1240 malate dehydrogenase           K00024   320   1237 (  -)   288  0.613  315   <-> 1
sfh:SFHH103_03162 malate dehydrogenase         K00024   320   1237 (  -)   288  0.594  315   <-> 1
elq:Ga0102493_112187 malate dehydrogenase        K00024   320   1236 ( 1129)   288  0.571  317   <-> 2
rhi:NGR_c31300 malate dehydrogenase           K00024   321   1236 (  -)   288  0.594  315   <-> 1
sfd:USDA257_c55800 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   1236 (  -)   288  0.597  315   <-> 1
sfla:SPHFLASMR4Y_02193 malate dehydrogenase       K00024   320   1236 (  -)   288  0.590  317   <-> 1
spmi:K663_05330 malate dehydrogenase          K00024   320   1236 (  -)   288  0.590  317   <-> 1
ead:OV14_0624 malate dehydrogenase           K00024   321   1235 ( 1130)   287  0.600  315   <-> 2
hdn:Hden_3231 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   323   1235 (  -)   287  0.586  319   <-> 1
efv:CHH26_06480 malate dehydrogenase          K00024   320   1234 (  -)   287  0.574  317   <-> 1
rep:IE4803_CH04275 malate dehydrogenase         K00024   320   1234 ( 1133)   287  0.597  315   <-> 2
rhn:AMJ98_CH04120 malate dehydrogenase         K00024   320   1234 (  -)   287  0.597  315   <-> 1
rhx:AMK02_CH04018 malate dehydrogenase         K00024   320   1234 (  -)   287  0.597  315   <-> 1
sphb:EP837_00682 Malate dehydrogenase          K00024   320   1234 (  -)   287  0.587  317   <-> 1
banc:PU02_0435 Malate dehydrogenase           K00024   320   1233 (  -)   287  0.619  312   <-> 1
rga:RGR602_CH03811 malate dehydrogenase         K00024   320   1233 ( 1133)   287  0.594  315   <-> 2
same:SAMCFNEI73_Ch3500 malate dehydrogenase       K00024   339   1232 ( 762)   287  0.587  315   <-> 3
sphg:AZE99_01200 malate dehydrogenase          K00024   320   1232 (  -)   287  0.593  317   <-> 1
shz:shn_18640 malate dehydrogenase           K00024   320   1231 (  -)   286  0.597  315   <-> 1
barr:Bra60_013350 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   1230 (  -)   286  0.619  312   <-> 1
bart:BJB15x_012120 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   334   1230 (  -)   286  0.609  312   <-> 1
hdt:HYPDE_39493 malate dehydrogenase          K00024   323   1230 (  -)   286  0.580  319   <-> 1
pht:BLM14_19195 malate dehydrogenase          K00024   320   1229 (  -)   286  0.600  315   <-> 1
spht:K426_14880 malate dehydrogenase          K00024   320   1228 (  -)   286  0.580  317   <-> 1
syb:TZ53_14850 malate dehydrogenase           K00024   320   1228 (  -)   286  0.577  317   <-> 1
ara:Arad_4338 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1227 ( 1119)   286  0.600  315   <-> 2
avi:Avi_4129 malate dehydrogenase            K00024   320   1227 ( 760)   286  0.594  315   <-> 2
six:BSY16_3422 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1227 (  -)   286  0.597  315   <-> 1
rei:IE4771_CH04217 malate dehydrogenase         K00024   320   1226 ( 1125)   285  0.594  315   <-> 2
rgi:RGI145_15980 malate dehydrogenase          K00024   317   1226 ( 770)   285  0.593  317   <-> 2
rlb:RLEG3_30935 malate dehydrogenase          K00024   320   1226 ( 1124)   285  0.597  315   <-> 2
rle:RL4439 putative malate dehydrogenase        K00024   320   1226 ( 1124)   285  0.597  315   <-> 2
rlg:Rleg_3974 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   1226 ( 1124)   285  0.597  315   <-> 2
rlt:Rleg2_3685 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1226 ( 1125)   285  0.597  315   <-> 2
rlu:RLEG12_29865 malate dehydrogenase          K00024   321   1226 ( 1122)   285  0.597  315   <-> 2
ros:CTJ15_14730 malate dehydrogenase          K00024   317   1226 ( 774)   285  0.593  317   <-> 2
sino:SS05631_c35000 Malate dehydrogenase        K00024   339   1226 (  -)   285  0.590  315   <-> 1
ata:AWN88_18075 malate dehydrogenase          K00024   320   1225 (  -)   285  0.594  315   <-> 1
ngg:RG540_CH36730 Malate dehydrogenase         K00024   320   1225 (  -)   285  0.594  315   <-> 1
rir:BN877_I2724 malate dehydrogenase          K00024   320   1225 (  -)   285  0.594  315   <-> 1
rmo:MCI_06790 malate dehydrogenase           K00024   314   1225 (  -)   285  0.569  313   <-> 1
cij:WG74_14065 malate dehydrogenase           K00024   324   1224 (  -)   285  0.575  315   <-> 1
rht:NT26_3492 malate dehydrogenase           K00024   320   1224 (  -)   285  0.594  315   <-> 1
eah:FA04_16595 malate dehydrogenase           K00024   321   1223 ( 1119)   285  0.590  315   <-> 3
gbe:GbCGDNIH1_2071 malate dehydrogenase         K00024   324   1223 ( 1120)   285  0.588  313   <-> 2
gbh:GbCGDNIH2_2071 Malate dehydrogenase         K00024   324   1223 ( 1120)   285  0.588  313   <-> 2
agr:AGROH133_08855 malate dehydrogenase         K00024   320   1222 (  -)   284  0.594  315   <-> 1
atf:Ach5_25240 malate dehydrogenase           K00024   320   1222 (  -)   284  0.594  315   <-> 1
atu:Atu2639 putative malate dehydrogenase        K00024   320   1222 ( 1121)   284  0.587  315   <-> 2
mmr:Mmar10_2829 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   1222 ( 1107)   284  0.596  317   <-> 2
skr:BRX40_08475 malate dehydrogenase          K00024   320   1222 (  -)   284  0.577  317   <-> 1
agc:BSY240_3116 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   1221 ( 742)   284  0.594  315   <-> 2
anh:A6F65_01349 Malate dehydrogenase          K00024   324   1221 (  -)   284  0.575  315   <-> 1
rau:MC5_05255 malate dehydrogenase           K00024   314   1221 (  -)   284  0.562  313   <-> 1
shyd:CJD35_01610 malate dehydrogenase          K00024   320   1221 ( 1114)   284  0.577  317   <-> 2
mgy:MGMSRv2__3606 malate dehydrogenase         K00024   318   1220 (  -)   284  0.600  315   <-> 1
rpk:RPR_05955 malate dehydrogenase           K00024   321   1220 (  -)   284  0.565  313   <-> 1
rsv:Rsl_608 Malate dehydrogenase            K00024   314   1220 (  -)   284  0.565  313   <-> 1
rsw:MC3_02965 malate dehydrogenase           K00024   314   1220 (  -)   284  0.565  313   <-> 1
sclo:SCLO_1014500 malate dehydrogenase         K00024   320   1220 (  -)   284  0.577  317   <-> 1
tpx:Turpa_0360 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   323   1220 (  -)   284  0.600  315   <-> 1
lau:G293_04755 malate dehydrogenase           K00024   320   1219 (  -)   284  0.584  315   <-> 1
ngl:RG1141_CH36110 Malate dehydrogenase         K00024   320   1219 (  -)   284  0.587  315   <-> 1
sya:A6768_02450 malate dehydrogenase          K00024   320   1219 ( 726)   284  0.577  317   <-> 2
rbo:A1I_04320 malate dehydrogenase           K00024   314   1218 (  -)   283  0.562  313   <-> 1
rhl:LPU83_3920 malate dehydrogenase           K00024   320   1218 (  -)   283  0.590  315   <-> 1
rrp:RPK_03550 malate dehydrogenase           K00024   314   1218 (  -)   283  0.565  313   <-> 1
gbc:GbCGDNIH3_2071 Malate dehydrogenase         K00024   324   1217 ( 1114)   283  0.585  313   <-> 2
gbs:GbCGDNIH4_2071 Malate dehydrogenase         K00024   324   1217 ( 1114)   283  0.585  313   <-> 2
rhe:Rh054_02960 malate dehydrogenase          K00024   314   1217 (  -)   283  0.565  313   <-> 1
rbe:RBE_0644 Malate dehydrogenase            K00024   314   1214 (  -)   283  0.562  313   <-> 1
eli:ELI_07980 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   324   1213 (  -)   282  0.568  315   <-> 1
rco:RC0520 malate dehydrogenase             K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rmi:RMB_05435 malate dehydrogenase           K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rms:RMA_0536 Malate dehydrogenase            K00024   320   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rph:RSA_02890 malate dehydrogenase           K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rra:RPO_02935 malate dehydrogenase           K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rrb:RPN_03980 malate dehydrogenase           K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rrc:RPL_02920 malate dehydrogenase           K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rrh:RPM_02915 malate dehydrogenase           K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rri:A1G_02950 malate dehydrogenase           K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rrj:RrIowa_0618 malate dehydrogenase          K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rrm:RRM_02805 malate dehydrogenase           K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rrn:RPJ_02910 malate dehydrogenase           K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rrr:RRR_02800 malate dehydrogenase           K00024   314   1213 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rpp:MC1_02935 malate dehydrogenase           K00024   314   1211 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
rtb:RTB9991CWPP_01795 malate dehydrogenase       K00024   314   1211 (  -)   282  0.565  313   <-> 1
rtt:RTTH1527_01785 malate dehydrogenase         K00024   314   1211 (  -)   282  0.565  313   <-> 1
rty:RT0365 Malic dehydrogenase             K00024   314   1211 (  -)   282  0.565  313   <-> 1
rja:RJP_0405 malate dehydrogenase            K00024   314   1210 (  -)   282  0.562  313   <-> 1
raf:RAF_ORF0481 Malate dehydrogenase          K00024   314   1209 (  -)   281  0.559  313   <-> 1
lso:CKC_03190 malate dehydrogenase           K00024   320   1208 (  -)   281  0.587  315   <-> 1
mcg:GL4_0105 malate dehydrogenase            K00024   322   1208 (  -)   281  0.564  314   <-> 1
rfe:RF_0590 Malate dehydrogenase            K00024   314   1208 (  -)   281  0.556  313   <-> 1
wen:wHa_09390 Malate dehydrogenase           K00024   316   1208 (  -)   281  0.561  314   <-> 1
wol:WD_1121 malate dehydrogenase            K00024   316   1208 (  -)   281  0.561  314   <-> 1
wri:WRi_012940 malate dehydrogenase           K00024   316   1208 (  -)   281  0.561  314   <-> 1
wbm:Wbm0244 Malate dehydrogenase            K00024   316   1207 (  -)   281  0.557  314   <-> 1
hmc:HYPMC_4529 malate dehydrogenase           K00024   323   1206 (  -)   281  0.571  319   <-> 1
rmc:RMONA_05880 Malate dehydrogenase          K00024   314   1206 (  -)   281  0.556  313   <-> 1
rre:MCC_03470 malate dehydrogenase           K00024   314   1206 (  -)   281  0.559  313   <-> 1
rcm:A1E_03540 malate dehydrogenase           K00024   314   1205 (  -)   281  0.562  313   <-> 1
isc:IscW_ISCW016026 NAD-dependent malate dehydrogenase,      330   1201 ( 856)   280  0.556  313   <-> 3
rak:A1C_02825 malate dehydrogenase           K00024   314   1201 (  -)   280  0.553  313   <-> 1
egn:BMF35_a1530 Malate dehydrogenase          K00024   323   1200 (  -)   279  0.568  315   <-> 1
rab:AL573_03215 malate dehydrogenase          K00024   314   1199 (  -)   279  0.559  313   <-> 1
ram:MCE_03470 malate dehydrogenase           K00024   314   1199 (  -)   279  0.559  313   <-> 1
ttk:TST_0784 malate dehydrogenase            K00024   315   1198 (  -)   279  0.551  314   <-> 1
rcc:RCA_03215 malate dehydrogenase           K00024   314   1197 (  -)   279  0.564  314   <-> 1
wed:wNo_07420 Malate dehydrogenase           K00024   314   1194 (  -)   278  0.561  310   <-> 1
naf:GQ61_00445 malate dehydrogenase           K00024   324   1192 (  -)   278  0.568  317   <-> 1
rpg:MA5_03190 malate dehydrogenase           K00024   314   1192 (  -)   278  0.553  313   <-> 1
rpl:H375_2330 Malate dehydrogenase           K00024   314   1192 (  -)   278  0.553  313   <-> 1
rpo:MA1_01830 malate dehydrogenase           K00024   314   1192 (  -)   278  0.553  313   <-> 1
rpq:rpr22_CDS368 Malate dehydrogenase          K00024   314   1192 (  -)   278  0.553  313   <-> 1
rpr:RP376 malate dehydrogenase             K00024   314   1192 (  -)   278  0.553  313   <-> 1
rps:M9Y_01835 malate dehydrogenase           K00024   314   1192 (  -)   278  0.553  313   <-> 1
rpv:MA7_01825 malate dehydrogenase           K00024   314   1192 (  -)   278  0.553  313   <-> 1
rpw:M9W_01830 malate dehydrogenase           K00024   314   1192 (  -)   278  0.553  313   <-> 1
rpz:MA3_01850 malate dehydrogenase           K00024   314   1192 (  -)   278  0.553  313   <-> 1
magn:WV31_15070 malate dehydrogenase          K00024   319   1188 ( 1082)   277  0.580  319   <-> 2
woo:wOo_07720 malate dehydrogenase           K00024   316   1188 (  -)   277  0.557  314   <-> 1
tgo:TGME49_318430 malate dehydrogenase MDH             511   1187 ( 167)   276  0.559  313   <-> 3
laa:WSI_04580 malate dehydrogenase           K00024   320   1186 (  -)   276  0.578  315   <-> 1
las:CLIBASIA_04750 malate dehydrogenase         K00024   320   1186 (  -)   276  0.578  315   <-> 1
lat:CGUJ_04750 malate dehydrogenase           K00024   320   1186 (  -)   276  0.578  315   <-> 1
mag:amb3957 Malate/lactate dehydrogenase        K00024   319   1186 (  -)   276  0.580  319   <-> 1
maes:Ga0123461_1447 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   326   1183 (  -)   276  0.561  314   <-> 1
rpn:H374_6970 Malate dehydrogenase           K00024   314   1183 (  -)   276  0.550  313   <-> 1
wcl:WCLE_005380 malate dehydrogenase          K00024   316   1183 (  -)   276  0.545  314   <-> 1
caq:IM40_07240 malate dehydrogenase           K00024   314   1182 (  -)   275  0.544  316   <-> 1
wpi:WP0855 malate dehydrogenase             K00024   314   1179 (  -)   275  0.555  310   <-> 1
magx:XM1_1392 Malate dehydrogenase(Malate dehydrogenase K00024   319   1174 ( 1065)   273  0.574  319   <-> 2
dgi:Desgi_1960 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   1172 ( 1070)   273  0.539  317   <-> 2
pth:PTH_1367 malate dehydrogenase            K00024   312   1171 ( 704)   273  0.546  313   <-> 2
dku:Desku_1368 Malate dehydrogenase           K00024   310   1168 ( 665)   272  0.535  316   <-> 2
ptc:phytr_1630 mdh malate dehydrogenase         K00024   311   1165 (  -)   271  0.554  314   <-> 1
hmo:HM1_1472 malate dehydrogenase, nad-dependent    K00024   309   1164 ( 682)   271  0.553  313   <-> 2
ttf:THTE_1184 Malate dehydrogenase           K00024   315   1164 (  -)   271  0.560  318   <-> 1
bmd:BMD_3656 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   1163 (  56)   271  0.565  317   <-> 3
bmq:BMQ_3673 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   1163 (  55)   271  0.565  317   <-> 3
mxa:MXAN_3538 malate dehydrogenase           K00024   314   1163 ( 1057)   271  0.558  317   <-> 4
efk:P856_777 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   1162 (  -)   271  0.558  317   <-> 1
mfu:LILAB_25675 malate dehydrogenase          K00024   314   1162 ( 1052)   271  0.552  317   <-> 2
mmas:MYMAC_003480 malate dehydrogenase         K00024   314   1159 ( 1049)   270  0.552  317   <-> 2
anx:ACH33_14725 malate dehydrogenase          K00024   314   1157 (  -)   270  0.577  317   <-> 1
lar:lam_773 Malate/lactate dehydrogenase        K00024   319   1157 (  -)   270  0.566  311   <-> 1
mym:A176_003373 Malate dehydrogenase          K00024   314   1155 ( 1050)   269  0.552  317   <-> 2
thal:A1OE_1464 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   318   1155 (  -)   269  0.564  312   <-> 1
dao:Desac_0037 Malate dehydrogenase           K00024   311   1154 (  -)   269  0.532  316   <-> 1
bif:N288_19595 malate dehydrogenase           K00024   312   1153 ( 641)   269  0.557  318   <-> 3
msd:MYSTI_04435 malate dehydrogenase          K00024   314   1151 ( 1050)   268  0.552  317   <-> 2
rrs:RoseRS_0253 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   309   1151 (  -)   268  0.530  315   <-> 1
baci:B1NLA3E_17145 malate dehydrogenase         K00024   312   1150 ( 626)   268  0.547  318   <-> 3
bon:A361_22175 malate dehydrogenase           K00024   313   1150 (  14)   268  0.553  318   <-> 4
age:AA314_05041 Malate dehydrogenase          K00024   313   1149 ( 624)   268  0.555  317   <-> 2
samy:DB32_003679 Malate dehydrogenase          K00024   312   1146 ( 725)   267  0.572  318   <-> 2
aba:Acid345_1951 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   308   1143 ( 587)   266  0.556  311   <-> 2
mbd:MEBOL_006870 malate dehydrogenase          K00024   311   1143 ( 633)   266  0.552  319   <-> 2
acm:AciX9_1376 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   1142 ( 867)   266  0.561  310   <-> 2
bmet:BMMGA3_13050 Malate dehydrogenase         K00024   312   1142 (  -)   266  0.541  318   <-> 1
hmn:HM131_05500 malate dehydrogenase          K00024   317   1142 (  35)   266  0.543  317   <-> 4
bfm:BP422_02090 malate dehydrogenase          K00024   312   1141 (  23)   266  0.568  317   <-> 2
rba:RB7652 malate dehydrogenase             K00024   315   1141 ( 663)   266  0.566  318   <-> 3
bbe:BBR47_13910 malate dehydrogenase          K00024   312   1140 (  11)   266  0.565  317   <-> 2
chl:Chy400_0980 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   1140 ( 605)   266  0.533  315   <-> 2
apc:HIMB59_00002650 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   315   1137 (  -)   265  0.538  312   <-> 1
cau:Caur_0900 malate dehydrogenase           K00024   309   1135 ( 600)   265  0.530  315   <-> 2
vir:X953_08735 malate dehydrogenase           K00024   312   1135 (  -)   265  0.555  319   <-> 1
dol:Dole_2374 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   1134 (  -)   264  0.541  314   <-> 1
lfb:C1X05_04905 malate dehydrogenase          K00024   312   1134 (  -)   264  0.533  317   <-> 1
vhl:BME96_07625 malate dehydrogenase          K00024   312   1134 (  -)   264  0.552  319   <-> 1
asoc:CB4_03718 Malate dehydrogenase           K00024   312   1133 (  -)   264  0.570  316   <-> 1
cfus:CYFUS_004557 malate dehydrogenase         K00024   313   1133 ( 582)   264  0.541  318   <-> 2
rca:Rcas_0283 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   1131 (  -)   264  0.521  315   <-> 1
ccx:COCOR_04502 malate dehydrogenase          K00024   313   1130 (  -)   263  0.543  317   <-> 1
sur:STAUR_4051 Malate dehydrogenase           K00024   314   1130 ( 608)   263  0.539  317   <-> 2
bse:Bsel_1355 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   1129 ( 624)   263  0.535  318   <-> 3
mrm:A7982_11513 Malate dehydrogenase          K00024   313   1128 ( 654)   263  0.562  317   <-> 2
spsy:AZE41_20430 malate dehydrogenase          K00024   313   1126 (  68)   263  0.535  314   <-> 3
gsn:YC6258_01039 malate/lactate dehydrogenase      K00024   313   1124 ( 645)   262  0.592  314   <-> 2
gst:HW35_05660 malate dehydrogenase           K00024   312   1124 ( 573)   262  0.528  318   <-> 3
lpil:LIP_1537 malate dehydrogenase           K00024   309   1124 ( 598)   262  0.542  310   <-> 3
psl:Psta_4330 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   315   1124 ( 617)   262  0.556  315   <-> 2
beo:BEH_21145 malate dehydrogenase           K00024   312   1123 ( 591)   262  0.547  318   <-> 2
bsm:BSM4216_2849 Malate dehydrogenase          K00024   312   1123 ( 613)   262  0.541  318   <-> 2
hau:Haur_4206 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   314   1122 (  -)   262  0.527  315   <-> 1
bts:Btus_2428 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   314   1119 (  -)   261  0.541  316   <-> 1
vne:CFK40_08350 malate dehydrogenase          K00024   312   1119 (  18)   261  0.539  319   <-> 4
bag:Bcoa_2522 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   1118 ( 585)   261  0.544  318   <-> 3
lcc:B488_07450 Malate dehydrogenase           K00024   320   1118 (  -)   261  0.545  314   <-> 1
blr:BRLA_c009170 malate dehydrogenase          K00024   312   1117 ( 564)   260  0.552  317   <-> 2
hhd:HBHAL_3757 malate dehydrogenase           K00024   312   1117 ( 558)   260  0.536  317   <-> 3
pel:SAR11G3_00477 malate dehydrogenase         K00024   320   1117 (  -)   260  0.536  317   <-> 1
gya:GYMC52_2769 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1116 ( 592)   260  0.542  319   <-> 3
gyc:GYMC61_0783 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1116 ( 592)   260  0.542  319   <-> 3
mmn:midi_00923 malate/lactate dehydrogenase       K00024   317   1116 (  -)   260  0.516  314   <-> 1
cag:Cagg_2290 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   1115 ( 603)   260  0.524  315   <-> 2
vpn:A21D_02971 Malate dehydrogenase           K00024   312   1115 ( 628)   260  0.547  318   <-> 3
bbw:BDW_14015 malate dehydrogenase           K00024   313   1114 (  -)   260  0.560  316   <-> 1
paca:ID47_01790 malate dehydrogenase          K00024   320   1114 (  -)   260  0.533  317   <-> 1
sob:CSE16_15930 malate dehydrogenase          K00024   312   1114 ( 1004)   260  0.541  318   <-> 2
bbev:BBEV_0892 Malate dehydrogenase           K00024   311   1113 ( 584)   260  0.531  318   <-> 3
bcl:ABC2713 malate dehydrogenase            K00024   314   1113 ( 614)   260  0.528  318   <-> 3
oih:OB2166 malate dehydrogenase             K00024   312   1113 ( 594)   260  0.536  319   <-> 3
plv:ERIC2_c34230 malate dehydrogenase Mdh        K00024   313   1113 ( 573)   260  0.546  313   <-> 2
scl:sce1050 Malate dehydrogenase            K00024   313   1113 ( 552)   260  0.565  317   <-> 3
gej:A0V43_11605 malate dehydrogenase          K00024   312   1112 ( 574)   259  0.539  319   <-> 3
ggh:GHH_c28150 malate dehydrogenase           K00024   312   1112 ( 577)   259  0.539  319   <-> 3
gka:GK2734 malate dehydrogenase             K00024   312   1112 ( 579)   259  0.539  319   <-> 3
gse:GT50_05160 malate dehydrogenase           K00024   312   1112 ( 588)   259  0.539  319   <-> 3
gtm:GT3921_05760 malate dehydrogenase          K00024   312   1112 ( 579)   259  0.539  319   <-> 2
aamy:GFC30_3046 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   1111 ( 576)   259  0.541  318   <-> 2
bhk:B4U37_16605 malate dehydrogenase          K00024   312   1111 ( 587)   259  0.538  318   <-> 3
ctm:Cabther_B0639 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   307   1111 ( 614)   259  0.524  317   <-> 2
kyr:CVV65_12105 malate dehydrogenase          K00024   315   1111 ( 125)   259  0.538  316   <-> 2
pxl:BS614_13535 malate dehydrogenase          K00024   313   1111 ( 622)   259  0.537  315   <-> 4
bfx:BC359_03895 malate dehydrogenase          K00024   312   1110 ( 581)   259  0.544  316   <-> 3
bsr:I33_2970 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   1110 ( 582)   259  0.551  316   <-> 2
jeo:JMA_24220 malate dehydrogenase           K00024   314   1110 ( 610)   259  0.532  316   <-> 2
gel:IB49_05555 malate dehydrogenase           K00024   312   1109 ( 584)   259  0.533  319   <-> 4
gli:GLN3_06500 malate dehydrogenase           K00024   312   1109 ( 578)   259  0.533  319   <-> 4
pta:HPL003_16235 malate dehydrogenase          K00024   313   1109 ( 604)   259  0.533  315   <-> 3
vil:CFK37_12965 malate dehydrogenase          K00024   312   1109 (  -)   259  0.539  319   <-> 1
aca:ACP_0090 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   308   1108 (  -)   258  0.535  310   <-> 1
bacl:BS34A_31750 malate dehydrogenase          K00024   312   1108 ( 572)   258  0.547  316   <-> 2
balm:BsLM_2892 malate dehydrogenase           K00024   312   1108 ( 574)   258  0.547  316   <-> 2
bco:Bcell_3218 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   314   1108 ( 584)   258  0.522  318   <-> 2
bmeg:BG04_1759 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1108 ( 551)   258  0.544  316   <-> 3
bpum:BW16_13780 malate dehydrogenase          K00024   312   1108 ( 599)   258  0.538  316   <-> 3
bsh:BSU6051_29120 malate dehydrogenase Mdh       K00024   312   1108 ( 572)   258  0.547  316   <-> 2
bsp:U712_14415 Malate dehydrogenase           K00024   312   1108 ( 572)   258  0.547  316   <-> 2
bsq:B657_29120 Malate dehydrogenase           K00024   312   1108 ( 572)   258  0.547  316   <-> 2
bsu:BSU29120 malate dehydrogenase            K00024   312   1108 ( 572)   258  0.547  316   <-> 2
bsul:BSUA_03100 malate dehydrogenase          K00024   312   1108 ( 572)   258  0.547  316   <-> 2
bsut:BSUB_03100 malate dehydrogenase          K00024   312   1108 ( 572)   258  0.547  316   <-> 2
gea:GARCT_02789 Malate dehydrogenase          K00024   312   1108 ( 583)   258  0.530  319   <-> 4
scu:SCE1572_07600 malate dehydrogenase         K00024   313   1108 ( 550)   258  0.562  317   <-> 2
spop:SporoP37_08885 malate dehydrogenase        K00024   313   1108 (  51)   258  0.525  314   <-> 2
bmh:BMWSH_0483 Malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1107 ( 549)   258  0.544  316   <-> 2
ppy:PPE_01588 malate dehydrogenase           K00024   313   1107 ( 608)   258  0.533  315   <-> 3
spor:SporoP33_08435 malate dehydrogenase        K00024   313   1107 (  45)   258  0.525  314   <-> 2
bacy:QF06_12760 malate dehydrogenase          K00024   312   1106 ( 570)   258  0.547  316   <-> 2
bck:BCO26_1962 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   311   1106 ( 570)   258  0.538  318   <-> 3
bgi:BGM20_08505 malate dehydrogenase          K00024   312   1106 ( 570)   258  0.547  316   <-> 2
bjs:MY9_2904 malate dehydrogenase            K00024   312   1106 ( 580)   258  0.547  316   <-> 2
bsl:A7A1_0769 Malate dehydrogenase           K00024   312   1106 ( 571)   258  0.547  316   <-> 2
bsn:BSn5_05390 malate dehydrogenase           K00024   312   1106 ( 570)   258  0.547  316   <-> 2
bsus:Q433_15775 malate dehydrogenase          K00024   312   1106 ( 570)   258  0.547  316   <-> 2
bsy:I653_13910 malate dehydrogenase           K00024   312   1106 ( 578)   258  0.547  316   <-> 2
dfg:B0537_09220 malate dehydrogenase          K00024   308   1106 (  -)   258  0.518  311   <-> 1
gjf:M493_14180 malate dehydrogenase           K00024   312   1106 ( 577)   258  0.539  319   <-> 2
bso:BSNT_09333 malate dehydrogenase           K00024   312   1105 ( 570)   258  0.547  316   <-> 2
bss:BSUW23_14155 malate dehydrogenase          K00024   312   1105 ( 576)   258  0.547  316   <-> 2
bst:GYO_3164 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   1105 ( 572)   258  0.547  316   <-> 3
dal:Dalk_0818 Malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   1105 ( 996)   258  0.530  315   <-> 2
gma:AciX8_1289 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   1105 (  -)   258  0.535  310   <-> 1
pih:UB51_15160 malate dehydrogenase           K00024   313   1105 ( 590)   258  0.537  315   <-> 4
ppeo:ABE82_08450 malate dehydrogenase          K00024   313   1105 ( 605)   258  0.533  315   <-> 3
shv:AAT16_08315 malate dehydrogenase          K00024   310   1105 (  -)   258  0.530  319   <-> 1
apak:AP3564_19360 malate dehydrogenase         K00024   312   1104 ( 529)   257  0.528  318   <-> 3
balt:CFN77_13735 malate dehydrogenase          K00024   312   1104 ( 596)   257  0.535  316   <-> 3
bko:CKF48_16495 malate dehydrogenase          K00024   318   1104 (  -)   257  0.525  318   <-> 1
bpu:BPUM_2554 malate dehydrogenase           K00024   312   1104 ( 587)   257  0.535  316   <-> 3
bpus:UP12_13075 malate dehydrogenase          K00024   312   1104 ( 589)   257  0.535  316   <-> 3
gmc:GY4MC1_0835 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   310   1104 ( 588)   257  0.533  319   <-> 2
ptl:AOT13_18115 malate dehydrogenase          K00024   310   1104 ( 588)   257  0.533  319   <-> 2
sure:SporoP32a_08865 malate dehydrogenase        K00024   316   1104 (  42)   257  0.530  313   <-> 2
agn:AFK25_11605 malate dehydrogenase          K00024   312   1103 ( 556)   257  0.533  319   <-> 2
gct:GC56T3_0759 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1103 ( 568)   257  0.536  319   <-> 3
gsr:GS3922_02545 malate dehydrogenase          K00024   312   1103 ( 586)   257  0.536  319   <-> 4
gwc:GWCH70_2677 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1103 ( 602)   257  0.533  319   <-> 2
pdg:BCM40_09915 malate dehydrogenase          K00024   312   1103 (  2)   257  0.538  316   <-> 2
pkb:B4V02_17015 malate dehydrogenase          K00024   313   1103 ( 608)   257  0.530  315   <-> 3
gte:GTCCBUS3UF5_30790 Malate dehydrogenase       K00024   312   1102 ( 569)   257  0.539  319   <-> 3
vin:AKJ08_1404 Malate dehydrogenase           K00024   312   1102 (  -)   257  0.550  320   <-> 1
afl:Aflv_0506 Malate dehydrogenase           K00024   312   1101 ( 551)   257  0.536  319   <-> 2
bsj:UP17_18150 malate dehydrogenase           K00024   311   1101 ( 606)   257  0.539  317   <-> 2
pcx:LPB68_17890 malate dehydrogenase          K00024   313   1101 ( 587)   257  0.540  315   <-> 3
pll:I858_001335 malate dehydrogenase          K00024   312   1101 (  -)   257  0.539  317   <-> 1
ppoy:RE92_03870 malate dehydrogenase          K00024   313   1101 ( 597)   257  0.532  314   <-> 3
ppq:PPSQR21_016760 malate dehydrogenase, nad-dependent K00024   313   1101 ( 597)   257  0.532  314   <-> 3
bld:BLi03060 malate dehydrogenase Mdh          K00024   312   1100 ( 572)   257  0.535  316   <-> 2
bli:BL00397 malate dehydrogenase            K00024   312   1100 ( 572)   257  0.535  316   <-> 2
gtn:GTNG_2658 Malate dehydrogenase           K00024   312   1100 ( 559)   257  0.530  319   <-> 4
pvo:PVOR_26458 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   1100 ( 588)   257  0.538  314   <-> 3
bacw:QR42_12885 malate dehydrogenase          K00024   312   1099 ( 590)   256  0.532  316   <-> 2
bmur:ABE28_016950 malate dehydrogenase         K00024   311   1099 ( 600)   256  0.539  317   <-> 3
bsaf:BSL056_14480 malate dehydrogenase         K00024   312   1099 ( 586)   256  0.532  316   <-> 3
bxi:BK049_14250 malate dehydrogenase          K00024   312   1099 ( 585)   256  0.532  316   <-> 3
dsf:UWK_03173 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   1099 (  -)   256  0.521  313   <-> 1
gth:Geoth_0904 Malate dehydrogenase           K00024   310   1099 ( 583)   256  0.530  319   <-> 2
paih:ASL14_03075 malate dehydrogenase          K00024   315   1099 ( 598)   256  0.535  312   <-> 3
ppol:X809_08645 malate dehydrogenase          K00024   313   1099 ( 599)   256  0.530  315   <-> 3
anl:GFC29_2016 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1098 ( 556)   256  0.539  317   <-> 2
anm:GFC28_3418 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1098 ( 556)   256  0.539  317   <-> 2
bcoa:BF29_1039 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   311   1098 ( 562)   256  0.531  318   <-> 3
far:ABE41_014295 malate dehydrogenase          K00024   312   1098 ( 994)   256  0.535  316   <-> 3
gym:GYMC10_4926 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   1098 ( 588)   256  0.538  314   <-> 3
ppm:PPSC2_08310 malate dehydrogenase          K00024   313   1098 ( 600)   256  0.535  314   <-> 3
ppo:PPM_1576 malate dehydrogenase            K00024   313   1098 ( 600)   256  0.535  314   <-> 3
siv:SSIL_1187 malate/lactate dehydrogenase       K00024   312   1098 (  -)   256  0.530  319   <-> 1
bsx:C663_2757 malate dehydrogenase           K00024   312   1097 ( 569)   256  0.544  316   <-> 2
dti:Desti_3839 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   311   1097 ( 636)   256  0.527  313   <-> 2
pln:Plano_1110 malate dehydrogenase           K00024   312   1097 (  -)   256  0.535  316   <-> 1
aac:Aaci_2347 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   1096 ( 564)   256  0.550  318   <-> 3
blh:BaLi_c31410 malate dehydrogenase Mdh        K00024   312   1096 ( 563)   256  0.532  316   <-> 2
pbv:AR543_09875 malate dehydrogenase          K00024   314   1095 ( 615)   255  0.533  315   <-> 3
pib:BBD41_21040 malate dehydrogenase          K00024   313   1095 ( 988)   255  0.535  314   <-> 2
sus:Acid_1549 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   310   1095 ( 992)   255  0.524  315   <-> 2
vig:BKP57_02505 malate dehydrogenase          K00024   312   1095 ( 584)   255  0.527  319   <-> 3
dca:Desca_1386 Malate dehydrogenase           K00024   309   1094 ( 639)   255  0.522  316   <-> 2
drm:Dred_1867 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   1094 ( 589)   255  0.506  316   <-> 2
pfae:AJGP001_06760 malate dehydrogenase         K00024   312   1094 (  -)   255  0.538  316   <-> 1
pir:VN12_20515 Malate dehydrogenase           K00024   316   1094 ( 573)   255  0.528  318   <-> 2
rst:ATY39_09050 malate dehydrogenase          K00024   312   1094 ( 987)   255  0.538  316   <-> 2
dml:Dmul_21750 Mdh: malate dehydrogenase        K00024   310   1093 ( 988)   255  0.540  309   <-> 2
fpn:ABE65_015480 malate dehydrogenase          K00024   312   1093 ( 992)   255  0.538  316   <-> 2
llu:AKJ09_10386 Malate dehydrogenase          K00024   312   1093 ( 989)   255  0.527  317   <-> 3
pku:AUO94_10510 malate dehydrogenase          K00024   312   1093 (  -)   255  0.535  316   <-> 1
tap:GZ22_10780 malate dehydrogenase           K00024   312   1093 ( 525)   255  0.511  319   <-> 3
hmr:Hipma_0134 Malate dehydrogenase           K00024   316   1092 (  -)   255  0.520  319   <-> 1
pub:SAR11_0240 Malate dehydrogenase           K00024   320   1092 (  -)   255  0.526  310   <-> 1
bcy:Bcer98_3276 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1091 ( 511)   255  0.541  318   <-> 4
bwh:A9C19_04780 malate dehydrogenase          K00024   312   1091 ( 990)   255  0.535  318   <-> 2
exm:U719_12235 malate dehydrogenase           K00024   312   1090 ( 597)   254  0.527  317   <-> 2
pmar:B0X71_06770 malate dehydrogenase          K00024   312   1090 ( 988)   254  0.544  316   <-> 3
bacb:OY17_16385 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
bacp:SB24_15590 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
bacs:AUL54_16695 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 539)   254  0.538  316   <-> 2
bama:RBAU_2754 malate dehydrogenase           K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
bamb:BAPNAU_0937 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
bamc:U471_27200 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
bamf:U722_14185 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 550)   254  0.538  316   <-> 2
bami:KSO_005950 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 554)   254  0.538  316   <-> 2
baml:BAM5036_2556 malate dehydrogenase         K00024   312   1089 ( 540)   254  0.538  316   <-> 2
bamn:BASU_2560 malate dehydrogenase           K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
bamp:B938_13530 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
bamt:AJ82_14795 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
bamy:V529_29040 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
bao:BAMF_2715 malate dehydrogenase           K00024   312   1089 ( 540)   254  0.538  316   <-> 2
baq:BACAU_2633 malate dehydrogenase           K00024   312   1089 ( 554)   254  0.538  316   <-> 2
bay:RBAM_026160 Mdh                   K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
baz:BAMTA208_14305 malate dehydrogenase         K00024   312   1089 ( 537)   254  0.538  316   <-> 2
bmp:NG74_02758 Malate dehydrogenase           K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
bql:LL3_03000 Malate dehydrogenase           K00024   312   1089 ( 537)   254  0.538  316   <-> 2
bqy:MUS_3188 malate dehydrogenase            K00024   321   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
btm:MC28_3870 Malate dehydrogenase           K00024   312   1089 ( 527)   254  0.535  318   <-> 5
bty:Btoyo_1829 Malate dehydrogenase           K00024   312   1089 ( 527)   254  0.535  318   <-> 4
bvm:B9C48_13375 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
bxh:BAXH7_02928 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 537)   254  0.538  316   <-> 2
bya:BANAU_2831 malate dehydrogenase           K00024   312   1089 ( 541)   254  0.538  316   <-> 2
pana:BBH88_14340 malate dehydrogenase          K00024   312   1089 ( 989)   254  0.538  316   <-> 2
tco:Theco_2612 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   1089 (  -)   254  0.530  315   <-> 1
tmr:Tmar_1268 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   309   1089 ( 982)   254  0.506  316   <-> 2
fsc:FSU_3185 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   313   1088 (  -)   254  0.577  312   <-> 1
fsu:Fisuc_2615 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   1088 (  -)   254  0.577  312   <-> 1
gau:GAU_1670 malate dehydrogenase            K00024   309   1088 (  -)   254  0.518  307   <-> 1
gtk:GT3570_13405 malate dehydrogenase          K00024   305   1088 ( 987)   254  0.535  314   <-> 2
ssil:SOLI23_12340 malate dehydrogenase         K00024   312   1088 (  -)   254  0.524  319   <-> 1
aad:TC41_2631 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   1087 ( 967)   254  0.553  313   <-> 2
apm:HIMB5_00000160 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   1087 (  -)   254  0.523  310   <-> 1
bah:BAMEG_4868 malate dehydrogenase           K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bai:BAA_4848 malate dehydrogenase            K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bal:BACI_c45840 malate dehydrogenase          K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
ban:BA_4837 malate dehydrogenase            K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
banh:HYU01_23570 malate dehydrogenase          K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
banr:A16R_48940 malate dehydrogenase          K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bans:BAPAT_4638 malate dehydrogenase          K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bant:A16_48290 malate dehydrogenase           K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
banv:DJ46_3503 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bar:GBAA_4837 malate dehydrogenase           K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bat:BAS4486 malate dehydrogenase            K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bax:H9401_4615 Malate dehydrogenase           K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bby:CY96_22115 malate dehydrogenase           K00024   312   1087 ( 524)   254  0.531  318   <-> 4
bca:BCE_4723 malate dehydrogenase            K00024   312   1087 ( 523)   254  0.531  318   <-> 4
bcb:BCB4264_A4702 malate dehydrogenase         K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bcef:BcrFT9_03640 malate dehydrogenase         K00024   312   1087 ( 523)   254  0.531  318   <-> 4
bcer:BCK_12260 malate dehydrogenase           K00024   312   1087 ( 524)   254  0.531  318   <-> 4
bcf:bcf_23000 Malate dehydrogenase           K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bcg:BCG9842_B0536 malate dehydrogenase         K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 5
bcq:BCQ_4396 malate dehydrogenase            K00024   312   1087 ( 524)   254  0.531  318   <-> 5
bcr:BCAH187_A4718 malate dehydrogenase         K00024   312   1087 ( 523)   254  0.531  318   <-> 5
bcu:BCAH820_4707 malate dehydrogenase          K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bcx:BCA_4702 malate dehydrogenase            K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
bex:A11Q_2510 hypothetical protein           K00024   314   1087 (  -)   254  0.554  316   <-> 1
bnc:BCN_4493 malate dehydrogenase            K00024   312   1087 ( 523)   254  0.531  318   <-> 5
btc:CT43_CH4612 malate dehydrogenase          K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 6
btf:YBT020_22580 malate dehydrogenase          K00024   312   1087 ( 523)   254  0.531  318   <-> 4
btg:BTB_c47440 malate dehydrogenase Mdh         K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 6
bthi:BTK_24100 malate dehydrogenase           K00024   312   1087 ( 526)   254  0.531  318   <-> 4
bthr:YBT1520_24260 malate dehydrogenase         K00024   312   1087 ( 524)   254  0.531  318   <-> 4
btht:H175_ch4686 Malate dehydrogenase          K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 6
bthu:YBT1518_25385 malate dehydrogenase         K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 5
bthy:AQ980_06920 malate dehydrogenase          K00024   312   1087 ( 524)   254  0.531  318   <-> 4
bti:BTG_25900 malate dehydrogenase           K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 5
btk:BT9727_4321 malate dehydrogenase          K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
btl:BALH_4176 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 4
btn:BTF1_21505 malate dehydrogenase           K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 6
btt:HD73_4887 hypothetical protein           K00024   312   1087 ( 524)   254  0.531  318   <-> 4
btw:BF38_348 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   1087 ( 520)   254  0.531  318   <-> 5
frm:BBG19_0732 Malate dehydrogenase           K00024   319   1087 (  -)   254  0.532  314   <-> 1
opr:Ocepr_1164 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   317   1087 (  -)   254  0.525  314   <-> 1
plx:CW734_08030 malate dehydrogenase          K00024   312   1087 (  -)   254  0.538  316   <-> 1
bae:BATR1942_12345 malate dehydrogenase         K00024   312   1086 ( 564)   253  0.532  316   <-> 2
batr:TD68_11390 malate dehydrogenase          K00024   312   1086 ( 564)   253  0.532  316   <-> 2
bce:BC4592 malate dehydrogenase             K00024   312   1086 ( 520)   253  0.528  318   <-> 4
btb:BMB171_C4235 malate dehydrogenase          K00024   312   1086 ( 523)   253  0.528  318   <-> 4
bcz:BCE33L4333 malate dehydrogenase           K00024   312   1085 ( 518)   253  0.531  318   <-> 4
bgy:BGLY_3447 Malate dehydrogenase           K00024   312   1085 ( 539)   253  0.532  316   <-> 2
dau:Daud_1121 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   1085 ( 595)   253  0.503  316   <-> 2
exu:ESP131_14340 malate dehydrogenase          K00024   312   1085 ( 593)   253  0.521  317   <-> 2
ftd:AS84_1549 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1085 (  -)   253  0.538  314   <-> 1
ftn:FTN_0980 malate dehydrogenase            K00024   319   1085 (  -)   253  0.538  314   <-> 1
ftx:AW25_1032 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1085 (  -)   253  0.538  314   <-> 1
mfn:Ga0123462_0964 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   326   1085 (  -)   253  0.524  313   <-> 1
pri:PRIO_2348 Malate dehydrogenase           K00024   313   1085 ( 579)   253  0.535  314   <-> 3
pyg:AWM70_03475 malate dehydrogenase          K00024   314   1085 ( 587)   253  0.545  312   <-> 3
baco:OXB_1308 malate dehydrogenase           K00024   313   1084 (  14)   253  0.524  317   <-> 5
fgu:SD28_05080 malate dehydrogenase           K00024   319   1084 (  -)   253  0.533  315   <-> 1
fty:CH70_968 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1083 (  -)   253  0.535  314   <-> 1
pmq:PM3016_1603 Mdh                   K00024   313   1083 ( 559)   253  0.527  315   <-> 3
pmw:B2K_08155 malate dehydrogenase           K00024   313   1083 ( 555)   253  0.527  315   <-> 3
bha:BH3158 malate dehydrogenase             K00024   314   1082 ( 565)   252  0.519  318   <-> 2
bkw:BkAM31D_18650 Malate dehydrogenase         K00024   314   1082 ( 545)   252  0.516  318   <-> 5
fcf:FNFX1_1014 Malate dehydrogenase           K00024   319   1082 (  -)   252  0.535  314   <-> 1
tad:TRIADDRAFT_34967 hypothetical protein             316   1082 (  -)   252  0.514  315   <-> 1
bwe:BcerKBAB4_4422 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   312   1081 ( 515)   252  0.528  318   <-> 5
bww:bwei_0303 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   1081 ( 515)   252  0.528  318   <-> 5
ccro:CMC5_021150 malate dehydrogenase          K00024   313   1081 ( 978)   252  0.536  317   <-> 2
dav:DESACE_02010 malate dehydrogenase          K00024   316   1081 (  3)   252  0.520  319   <-> 2
lsp:Bsph_2109 Malate dehydrogenase           K00024   315   1081 (  8)   252  0.508  313   <-> 2
lyb:C3943_09560 malate dehydrogenase          K00024   314   1081 (  21)   252  0.505  313   <-> 3
fcn:FN3523_1085 Malate dehydrogenase          K00024   319   1080 (  -)   252  0.535  314   <-> 1
fhi:FSC454_04890 malate dehydrogenase          K00024   319   1080 (  -)   252  0.535  314   <-> 1
phc:BBI08_02275 malate dehydrogenase          K00024   312   1080 (  -)   252  0.525  316   <-> 1
pswu:SY83_21555 malate dehydrogenase          K00024   313   1080 ( 536)   252  0.517  315   <-> 2
lgy:T479_17510 malate dehydrogenase           K00024   312   1079 (  20)   252  0.525  318   <-> 2
ntr:B0W44_03845 malate dehydrogenase          K00024   312   1079 (  -)   252  0.511  317   <-> 1
pms:KNP414_01283 Mdh                  K00024   313   1079 ( 551)   252  0.529  314   <-> 3
sje:AAV35_004690 malate dehydrogenase          K00024   312   1079 ( 566)   252  0.502  319   <-> 3
tam:Theam_0602 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   1079 ( 974)   252  0.528  320   <-> 2
lfu:HR49_15565 malate dehydrogenase           K00024   315   1078 (  2)   252  0.505  313   <-> 2
lys:LBYS11_07530 malate dehydrogenase          K00024   315   1078 (  8)   252  0.505  313   <-> 3
pod:PODO_09425 malate dehydrogenase           K00024   313   1078 ( 575)   252  0.538  314   <-> 3
rrd:RradSPS_1262 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   309   1078 (  -)   252  0.503  316   <-> 1
frt:F7308_1265 Malate dehydrogenase           K00024   319   1077 (  -)   251  0.532  314   <-> 1
fta:FTA_1040 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1077 (  -)   251  0.532  314   <-> 1
ftc:DA46_1816 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1077 (  -)   251  0.532  314   <-> 1
fth:FTH_0966 malate dehydrogenase            K00024   336   1077 (  -)   251  0.532  314   <-> 1
fti:FTS_0967 malate dehydrogenase            K00024   319   1077 (  -)   251  0.532  314   <-> 1
ftl:FTL_0987 lactate dehydrogenase           K00024   319   1077 (  -)   251  0.532  314   <-> 1
ftm:FTM_1149 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1077 (  -)   251  0.532  314   <-> 1
fto:X557_05150 malate dehydrogenase           K00024   319   1077 (  -)   251  0.532  314   <-> 1
ftv:CH67_1327 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1077 (  -)   251  0.532  314   <-> 1
ftz:CH68_1059 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1077 (  -)   251  0.532  314   <-> 1
pbj:VN24_17360 malate dehydrogenase           K00024   314   1077 ( 597)   251  0.521  315   <-> 3
bmyo:BG05_1448 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1076 ( 511)   251  0.525  318   <-> 5
ftf:FTF0535c lactate dehydrogenase           K00024   319   1076 (  -)   251  0.529  314   <-> 1
ftg:FTU_0582 Malate dehydrogenase            K00024   319   1076 (  -)   251  0.529  314   <-> 1
ftq:RO31_0610 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1076 (  -)   251  0.529  314   <-> 1
ftr:NE061598_03030 malate dehydrogenase         K00024   319   1076 (  -)   251  0.529  314   <-> 1
ftt:FTV_0498 Malate dehydrogenase            K00024   319   1076 (  -)   251  0.529  314   <-> 1
ftu:FTT_0535c malate dehydrogenase           K00024   319   1076 (  -)   251  0.529  314   <-> 1
ftw:FTW_1007 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1076 (  -)   251  0.529  314   <-> 1
bpf:BpOF4_03355 malate dehydrogenase          K00024   314   1075 ( 538)   251  0.506  318   <-> 3
erg:ERGA_CDS_04180 Malate dehydrogenase         K00024   317   1075 (  -)   251  0.518  313   <-> 1
eru:Erum4090 malate dehydrogenase            K00024   314   1075 (  -)   251  0.518  313   <-> 1
erw:ERWE_CDS_04240 Malate dehydrogenase         K00024   317   1075 ( 955)   251  0.518  313   <-> 2
fper:ACH24_02640 malate dehydrogenase          K00024   319   1075 (  -)   251  0.529  314   <-> 1
fph:Fphi_1620 malate dehydrogenase           K00024   319   1075 (  -)   251  0.530  315   <-> 1
fpi:BF30_1895 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1075 (  -)   251  0.530  315   <-> 1
fpm:LA56_545 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1075 (  -)   251  0.533  315   <-> 1
fpx:KU46_1680 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1075 (  -)   251  0.530  315   <-> 1
bmyc:DJ92_1678 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   1074 ( 509)   251  0.525  318   <-> 4
fpj:LA02_1316 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1074 (  -)   251  0.530  315   <-> 1
fpt:BZ13_371 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1074 (  -)   251  0.530  315   <-> 1
frf:LO80_00530 malate dehydrogenase           K00024   319   1074 (  -)   251  0.521  315   <-> 1
ppla:BBI15_02290 malate dehydrogenase          K00024   312   1074 (  -)   251  0.541  316   <-> 1
dru:Desru_2008 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   1073 ( 946)   250  0.505  311   <-> 2
fpz:LA55_1166 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   1073 (  -)   250  0.530  315   <-> 1
pnp:IJ22_04820 malate dehydrogenase           K00024   313   1073 (  -)   250  0.514  315   <-> 1
prt:AUC31_03460 malate dehydrogenase          K00024   312   1073 (  -)   250  0.535  316   <-> 1
ecn:Ecaj_0398 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   1071 (  -)   250  0.506  316   <-> 1
pow:IJ21_15010 malate dehydrogenase           K00024   313   1071 (  -)   250  0.508  315   <-> 1
frx:F7310_05410 malate dehydrogenase          K00024   319   1070 (  -)   250  0.522  314   <-> 1
paeh:H70357_11235 malate dehydrogenase         K00024   313   1070 ( 572)   250  0.531  318   <-> 3
rmr:Rmar_0912 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   1070 ( 605)   250  0.506  314   <-> 2
fha:CDV26_07865 malate dehydrogenase          K00024   319   1068 (  -)   249  0.519  314   <-> 1
mhd:Marky_1259 Malate dehydrogenase           K00024   317   1067 ( 631)   249  0.529  314   <-> 2
pjd:Pjdr2_4471 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   1067 ( 646)   249  0.498  315   <-> 2
sscu:CEP64_04835 malate dehydrogenase          K00024   310   1066 ( 506)   249  0.524  319   <-> 3
sti:Sthe_1112 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   308   1066 (  -)   249  0.524  315   <-> 1
paen:P40081_11425 malate dehydrogenase         K00024   313   1065 ( 568)   249  0.516  318   <-> 3
pbd:PBOR_11665 malate dehydrogenase           K00024   313   1065 ( 570)   249  0.516  318   <-> 3
pgm:PGRAT_10825 malate dehydrogenase          K00024   313   1065 ( 557)   249  0.525  314   <-> 3
rmg:Rhom172_1954 Malate dehydrogenase          K00024   312   1065 ( 587)   249  0.503  314   <-> 2
cwa:CwatDRAFT_5886 Malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   323   1064 (  -)   248  0.523  306   <-> 1
paeq:R50912_10970 malate dehydrogenase         K00024   313   1064 ( 568)   248  0.516  318   <-> 3
ble:BleG1_2707 malate dehydrogenase           K00024   314   1063 (  -)   248  0.519  318   <-> 1
gba:J421_3301 Malate dehydrogenase           K00024   309   1062 ( 670)   248  0.508  307   <-> 3
mev:Metev_1117 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   307   1062 (  -)   248  0.503  312   <-> 1
spet:CEP67_02605 malate dehydrogenase          K00024   311   1062 ( 445)   248  0.506  318   <-> 4
gph:GEMMAAP_09045 malate dehydrogenase         K00024   309   1060 (  -)   247  0.505  307   <-> 1
fna:OOM_1755 malate dehydrogenase            K00024   319   1059 (  -)   247  0.527  315   <-> 1
fnl:M973_06150 malate dehydrogenase           K00024   319   1059 (  -)   247  0.527  315   <-> 1
fts:F92_05450 malate dehydrogenase           K00024   302   1059 (  -)   247  0.543  302   <-> 1
tab:CIG75_05585 malate dehydrogenase          K00024   314   1059 (  -)   247  0.506  316   <-> 1
dbr:Deba_1366 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   1058 ( 950)   247  0.529  312   <-> 2
dte:Dester_0738 Malate dehydrogenase          K00024   313   1057 (  -)   247  0.503  320   <-> 1
paea:R70723_10595 malate dehydrogenase         K00024   313   1057 ( 560)   247  0.519  318   <-> 4
pdh:B9T62_05545 malate dehydrogenase          K00024   313   1057 ( 549)   247  0.513  318   <-> 5
emr:EMUR_02160 malate dehydrogenase           K00024   313   1056 (  -)   247  0.500  316   <-> 1
ehh:EHF_0570 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   313   1054 (  -)   246  0.503  316   <-> 1
tum:CBW65_00665 malate dehydrogenase          K00024   314   1053 (  -)   246  0.508  315   <-> 1
kur:ASO14_891 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   1052 ( 605)   246  0.519  318   <-> 2
dak:DaAHT2_0941 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   1049 (  -)   245  0.513  310   <-> 1
eat:EAT1b_0665 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   310   1049 ( 534)   245  0.506  316   <-> 3
cyj:Cyan7822_3004 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   329   1048 ( 512)   245  0.516  306   <-> 2
esi:Exig_2207 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   1048 ( 553)   245  0.491  316   <-> 2
paej:H70737_09205 malate dehydrogenase         K00024   313   1048 ( 549)   245  0.516  314   <-> 3
cyc:PCC7424_2178 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   326   1047 ( 488)   245  0.534  298   <-> 2
ech:ECH_0641 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   313   1047 (  -)   245  0.500  316   <-> 1
echa:ECHHL_0565 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   1047 (  -)   245  0.500  316   <-> 1
echj:ECHJAX_0492 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   313   1047 (  -)   245  0.500  316   <-> 1
echl:ECHLIB_0493 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   313   1047 (  -)   245  0.500  316   <-> 1
echp:ECHWP_0562 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   1047 (  -)   245  0.500  316   <-> 1
echs:ECHOSC_0574 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   313   1047 (  -)   245  0.500  316   <-> 1
echv:ECHSTV_0481 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   313   1047 (  -)   245  0.500  316   <-> 1
echw:ECHWAK_0486 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   313   1047 (  -)   245  0.500  316   <-> 1
mhaz:BHR79_07980 malate dehydrogenase          K00024   307   1046 (  -)   244  0.513  312   <-> 1
paee:R70331_10265 malate dehydrogenase         K00024   313   1044 ( 546)   244  0.509  318   <-> 3
paef:R50345_09640 malate dehydrogenase         K00024   313   1044 ( 541)   244  0.516  312   <-> 3
cyt:cce_1850 malate dehydrogenase            K00024   324   1043 ( 503)   244  0.515  309   <-> 2
snl:BJD96_11405 malate dehydrogenase          K00024   312   1043 ( 464)   244  0.505  319   <-> 4
tvo:TVG1151701 malate dehydrogenase           K00024   325   1041 (  -)   243  0.484  320   <-> 1
sap:Sulac_1333 Malate dehydrogenase           K00024   313   1040 (  -)   243  0.497  318   <-> 1
say:TPY_3585 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   313   1040 (  -)   243  0.497  318   <-> 1
tro:trd_0921 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   1040 (  -)   243  0.508  315   <-> 1
mmh:Mmah_1107 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   307   1034 (  -)   242  0.506  312   <-> 1
nja:NSJP_0411 Malate dehydrogenase           K00024   340   1034 ( 930)   242  0.516  320   <-> 2
ssif:AL483_08155 malate dehydrogenase          K00024   312   1034 ( 455)   242  0.489  319   <-> 4
miq:B5D77_24260 malate dehydrogenase          K00024   325   1033 ( 530)   241  0.511  317   <-> 2
nmv:NITMOv2_4066 Malate dehydrogenase          K00024   312   1033 (  -)   241  0.509  320   <-> 1
plp:Ple7327_1935 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   333   1030 ( 505)   241  0.511  305   <-> 2
mar:MAE_09540 malate dehydrogenase           K00024   325   1029 ( 527)   240  0.508  317   <-> 2
mzh:Mzhil_1752 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   1029 ( 925)   240  0.465  314   <-> 2
mic:Mic7113_3876 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   319   1027 ( 566)   240  0.508  299   <-> 2
mhz:Metho_2062 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   316   1026 (  -)   240  0.486  313   <-> 1
tcm:HL41_05185 malate dehydrogenase           K00024   309   1026 (  -)   240  0.527  313   <-> 1
mcak:MCCS_17740 Malate dehydrogenase          K00024   309   1023 ( 500)   239  0.486  317   <-> 3
hhg:XM38_008870 Malate dehydrogenase          K00024   321   1022 ( 732)   239  0.497  310   <-> 2
mox:DAMO_1996 malate dehydrogenase           K00024   309   1020 (  -)   238  0.494  316   <-> 1
tac:Ta0952 probable malate dehydrogenase        K00024   325   1020 (  -)   238  0.487  320   <-> 1
csn:Cyast_0397 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   321   1019 ( 479)   238  0.487  310   <-> 2
scap:AYP1020_0057 Malate dehydrogenase         K00024   313   1019 ( 437)   238  0.483  317   <-> 2
sth:STH2543 malate dehydrogenase            K00024   315   1019 (  -)   238  0.508  319   <-> 1
mhor:MSHOH_3396 Malate dehydrogenase          K00024   307   1018 ( 916)   238  0.497  312   <-> 2
nio:NITINOP_0980 Malate dehydrogenase          K00024   340   1016 (  -)   237  0.486  319   <-> 1
dto:TOL2_C28250 Mdh: malate dehydrogenase        K00024   319   1012 ( 360)   237  0.498  315   <-> 2
lbo:LBWT_10410 malate/lactate dehydrogenase       K00024   322   1012 (  -)   237  0.497  310   <-> 1
ncn:BZZ01_32565 malate dehydrogenase          K00024   326   1010 (  -)   236  0.495  307   <-> 1
ssp:SSP2027 malate dehydrogenase            K00024   312   1010 ( 422)   236  0.495  319   <-> 3
skl:C7J89_02220 malate dehydrogenase          K00024   311   1009 ( 520)   236  0.495  319   <-> 3
cdiv:CPM_0403 malate dehydrogenase           K00024   322   1008 (  -)   236  0.470  317   <-> 1
nop:Nos7524_4278 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   327   1008 (  -)   236  0.490  310   <-> 1
cli:Clim_1713 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   1007 (  -)   235  0.487  314   <-> 1
syp:SYNPCC7002_A2093 malate dehydrogenase, NAD-dependen K00024   323   1007 (  -)   235  0.487  310   <-> 1
cho:Chro.70062 malate dehydrogenase                316   1006 (  22)   235  0.476  315   <-> 2
cyh:Cyan8802_0539 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   1006 (  -)   235  0.477  310   <-> 1
cyp:PCC8801_0522 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   1006 (  -)   235  0.477  310   <-> 1
oac:Oscil6304_5304 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   327   1006 ( 503)   235  0.485  305   <-> 2
acn:ACIS_00745 malate dehydrogenase           K00024   457   1002 (  -)   234  0.479  313   <-> 1
cpv:cgd7_470 malate dehydrogenase                 328   1002 (  15)   234  0.473  317   <-> 2
len:LEP3755_26010 malate dehydrogenase         K00024   320   1002 (  -)   234  0.474  310   <-> 1
mma:MM_1966 Malate dehydrogenase            K00024   307   1002 (  -)   234  0.489  313   <-> 1
mmac:MSMAC_1705 Malate dehydrogenase          K00024   307   1002 (  -)   234  0.489  313   <-> 1
mmaz:MmTuc01_2047 Malate dehydrogenase         K00024   307   1002 (  -)   234  0.489  313   <-> 1
mmj:MSMAS_2716 Malate dehydrogenase           K00024   307   1002 (  -)   234  0.489  313   <-> 1
ots:OTBS_1845 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   1002 (  -)   234  0.461  317   <-> 1
nsp:BMF81_01925 malate dehydrogenase          K00024   318   1001 ( 765)   234  0.494  310   <-> 2
slg:SLGD_02139 Malate dehydrogenase           K00024   314   1001 ( 416)   234  0.480  319   <-> 3
sln:SLUG_21110 lactate/malate dehydrogenase family prot K00024   314   1001 ( 416)   234  0.480  319   <-> 3
hyd:PK28_05915 malate dehydrogenase           K00024   313   1000 (  -)   234  0.478  314   <-> 1
hye:AM218_10320 malate dehydrogenase          K00024   313   1000 (  -)   234  0.478  314   <-> 1
rbar:AWN76_004160 malate dehydrogenase         K00024   311   1000 ( 489)   234  0.484  314   <-> 2
cyl:AA637_02500 malate dehydrogenase Mdh        K00024   321   999 ( 444)   234  0.484  310   <-> 2
mef:MSWH1_2588 Malate dehydrogenase           K00024   307   999 (  -)   234  0.489  313   <-> 1
meq:MSWHS_2448 Malate dehydrogenase           K00024   307   999 (  -)   234  0.489  313   <-> 1
non:NOS3756_08560 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   997 (  -)   233  0.477  310   <-> 1
slz:B5P37_07880 malate dehydrogenase          K00024   314   997 ( 457)   233  0.480  319   <-> 3
lep:Lepto7376_2148 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   323   996 ( 594)   233  0.474  310   <-> 2
ava:Ava_1273 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   324   995 (  -)   233  0.487  310   <-> 1
mek:MSKOL_0418 Malate dehydrogenase           K00024   307   995 (  -)   233  0.476  313   <-> 1
mvc:MSVAZ_0435 Malate dehydrogenase           K00024   307   995 (  -)   233  0.476  313   <-> 1
nfl:COO91_04456 mdh, malate dehydrogenase        K00024   323   995 ( 507)   233  0.481  310   <-> 2
seqo:SE1039_05180 malate dehydrogenase         K00024   311   995 ( 450)   233  0.489  319   <-> 3
ssch:LH95_09770 malate dehydrogenase          K00024   317   995 ( 439)   233  0.476  319   <-> 5
sscz:RN70_10535 malate dehydrogenase          K00024   317   995 ( 439)   233  0.476  319   <-> 4
alm:AO498_05730 malate dehydrogenase          K00024   311   994 (  -)   232  0.471  314   <-> 1
nde:NIDE3562 Malate dehydrogenase            K00024   313   993 (  -)   232  0.481  320   <-> 1
scv:A4G25_05995 malate dehydrogenase          K00024   312   993 ( 430)   232  0.483  319   <-> 4
csg:Cylst_4943 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   326   992 ( 888)   232  0.484  306   <-> 2
mbak:MSBR3_1756 Malate dehydrogenase          K00024   307   992 (  -)   232  0.470  313   <-> 1
mls:MSLAZ_2638 Malate dehydrogenase           K00024   307   992 (  -)   232  0.486  313   <-> 1
mthe:MSTHC_2003 Malate dehydrogenase          K00024   307   992 (  -)   232  0.478  312   <-> 1
mthr:MSTHT_1283 Malate dehydrogenase          K00024   307   992 (  -)   232  0.478  312   <-> 1
noe:CLI64_18375 malate dehydrogenase          K00024   327   992 (  -)   232  0.490  310   <-> 1
npu:Npun_R3934 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   327   992 ( 502)   232  0.474  310   <-> 2
sca:SCA_0338 putative malate dehydrogenase       K00024   311   992 ( 419)   232  0.483  319   <-> 4
ama:AM564 malate dehydrogenase             K00024   317   991 (  -)   232  0.476  313   <-> 1
ccz:CCALI_00260 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   991 (  -)   232  0.465  318   <-> 1
cts:Ctha_0098 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   990 ( 530)   232  0.479  307   <-> 2
metm:MSMTP_2623 Malate dehydrogenase          K00024   307   990 (  -)   232  0.481  312   <-> 1
cthi:THC_0946 malate dehydrogenase           K00024   307   989 (  -)   231  0.495  313   <-> 1
ean:Eab7_2053 Malate dehydrogenase           K00024   304   989 ( 494)   231  0.474  306   <-> 2
mmet:MCMEM_1393 Malate dehydrogenase          K00024   307   989 (  -)   231  0.481  314   <-> 1
msj:MSSAC_0757 Malate dehydrogenase           K00024   307   989 ( 889)   231  0.484  312   <-> 2
msz:MSSIH_0701 Malate dehydrogenase           K00024   307   989 ( 889)   231  0.484  312   <-> 2
ott:OTT_1326 malate dehydrogenase            K00024   318   989 (  -)   231  0.461  317   <-> 1
tid:Thein_1427 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   989 (  -)   231  0.505  315   <-> 1
pto:PTO0994 malate dehydrogenase            K00024   324   988 (  -)   231  0.483  319   <-> 1
sxl:SXYLSMQ121_2005 Malate dehydrogenase        K00024   311   988 ( 396)   231  0.480  319   <-> 3
amp:U128_02185 malate dehydrogenase           K00024   317   987 (  -)   231  0.476  313   <-> 1
hyz:AXW84_04845 malate dehydrogenase          K00024   313   987 (  -)   231  0.481  314   <-> 1
amf:AMF_421 malate dehydrogenase            K00024   317   986 (  -)   231  0.476  313   <-> 1
nos:Nos7107_0916 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   321   986 (  -)   231  0.477  310   <-> 1
scoh:BZ166_02095 malate dehydrogenase          K00024   312   986 ( 622)   231  0.467  319   <-> 3
mba:Mbar_A1748 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   307   985 (  -)   230  0.473  313   <-> 1
mbw:MSBRW_2990 Malate dehydrogenase           K00024   307   985 (  -)   230  0.473  313   <-> 1
mcl:MCCL_1360 malate dehydrogenase homolog       K00024   309   985 ( 470)   230  0.473  317   <-> 3
msw:MSSIT_0729 Malate dehydrogenase           K00024   307   985 ( 885)   230  0.481  312   <-> 2
syn:sll0891 2-ketoacid dehydrogenase; malate dehydrogen K00024   324   985 (  -)   230  0.474  310   <-> 1
syo:C7I86_13125 malate dehydrogenase          K00024   324   985 (  -)   230  0.474  310   <-> 1
syq:SYNPCCP_2505 2-ketoacid dehydrogenase using malate K00024   324   985 (  -)   230  0.474  310   <-> 1
sys:SYNPCCN_2505 2-ketoacid dehydrogenase using malate K00024   324   985 (  -)   230  0.474  310   <-> 1
syt:SYNGTI_2506 2-ketoacid dehydrogenase using malate o K00024   324   985 (  -)   230  0.474  310   <-> 1
syy:SYNGTS_2507 2-ketoacid dehydrogenase using malate o K00024   324   985 (  -)   230  0.474  310   <-> 1
syz:MYO_125320 2-ketoacid dehydrogenase malate dehydrog K00024   324   985 (  -)   230  0.474  310   <-> 1
plt:Plut_1510 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   310   984 (  -)   230  0.492  307   <-> 1
gen:GM3709_1605 malate dehydrogenase          K00024   325   983 ( 444)   230  0.484  310   <-> 2
mac:MA_0819 malate dehydrogenase            K00024   307   983 ( 878)   230  0.474  312   <-> 2
sxo:SXYL_02158 Malate dehydrogenase           K00024   311   983 ( 402)   230  0.476  319   <-> 3
syj:D082_19660 Malate dehydrogenase           K00024   336   983 (  -)   230  0.474  310   <-> 1
bbd:Belba_0394 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   979 (  -)   229  0.462  314   <-> 1
calh:IJ00_19110 malate dehydrogenase          K00024   329   979 (  -)   229  0.482  313   <-> 1
flu:CHH17_06380 malate dehydrogenase          K00024   312   979 (  -)   229  0.479  315   <-> 1
clz:BIU88_03150 malate dehydrogenase          K00024   310   978 (  -)   229  0.495  307   <-> 1
gei:GEI7407_3380 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   330   978 ( 439)   229  0.476  309   <-> 2
mbar:MSBR2_2906 Malate dehydrogenase          K00024   307   978 (  -)   229  0.463  313   <-> 1
mby:MSBRM_2946 Malate dehydrogenase           K00024   307   978 (  -)   229  0.463  313   <-> 1
pvi:Cvib_1331 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   309   978 (  -)   229  0.489  313   <-> 1
sxy:BE24_01215 malate dehydrogenase           K00024   311   978 ( 385)   229  0.476  319   <-> 3
gvi:gll2542 malate dehydrogenase            K00024   325   977 ( 476)   229  0.455  312   <-> 2
hym:N008_03740 malate dehydrogenase           K00024   313   977 (  -)   229  0.465  314   <-> 1
min:Minf_1373 Malate/lactate dehydrogenase       K00024   309   977 (  -)   229  0.478  301   <-> 1
rti:DC20_02625 malate dehydrogenase           K00024   312   977 (  -)   229  0.478  314   <-> 1
ruf:TH63_12265 malate dehydrogenase           K00024   312   977 ( 877)   229  0.478  314   <-> 2
srm:SRM_01768 Malate dehydrogenase           K00024   314   977 ( 505)   229  0.478  314   <-> 2
sru:SRU_1571 malate dehydrogenase            K00024   314   977 ( 505)   229  0.478  314   <-> 2
chu:CHU_3020 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   312   976 ( 876)   228  0.470  315   <-> 2
hyg:AUC43_19515 malate dehydrogenase          K00024   312   976 (  -)   228  0.471  314   <-> 1
macr:BHM04_02065 malate dehydrogenase          K00024   313   976 ( 439)   228  0.473  319   <-> 2
mpro:BJP34_06010 malate dehydrogenase          K00024   323   976 (  -)   228  0.476  313   <-> 1
cte:CT1507 malate dehydrogenase             K00024   310   975 (  -)   228  0.498  307   <-> 1
fbt:D770_25405 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   311   975 ( 569)   228  0.459  314   <-> 2
fsy:FsymDg_3885 Malate dehydrogenase          K00024   310   975 ( 875)   228  0.484  308   <-> 2
swa:A284_09860 malate dehydrogenase           K00024   315   975 ( 392)   228  0.481  316   <-> 2
calo:Cal7507_2202 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   323   974 (  -)   228  0.481  310   <-> 1
hyp:A0257_02130 malate dehydrogenase          K00024   312   974 ( 864)   228  0.471  314   <-> 2
cpb:Cphamn1_0832 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   310   972 (  -)   227  0.470  313   <-> 1
rud:TH61_01850 malate dehydrogenase           K00024   312   972 (  -)   227  0.475  314   <-> 1
spas:STP1_1779 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   971 ( 390)   227  0.476  317   <-> 2
gee:GM3708_3239 malate dehydrogenase          K00024   324   970 ( 431)   227  0.481  310   <-> 2
hsw:Hsw_0857 malate dehydrogenase            K00024   313   970 (  -)   227  0.459  314   <-> 1
abac:LuPra_04162 Malate dehydrogenase          K00024   308   969 ( 795)   227  0.497  310   <-> 2
pph:Ppha_1029 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   968 (  -)   226  0.482  307   <-> 1
asx:CDL62_03995 malate dehydrogenase          K00024   309   966 (  -)   226  0.459  318   <-> 1
pko:PKOR_02215 malate dehydrogenase           K00024   313   966 ( 860)   226  0.462  314   <-> 2
sdt:SPSE_2052 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   966 ( 412)   226  0.476  319   <-> 4
sep:SE0461 malate dehydrogenase             K00024   315   966 ( 362)   226  0.464  317   <-> 3
sepp:SEB_00380 Malate dehydrogenase           K00024   313   966 ( 362)   226  0.464  317   <-> 3
seps:DP17_1762 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   966 ( 360)   226  0.464  317   <-> 3
ser:SERP0347 malate dehydrogenase            K00024   313   966 ( 362)   226  0.464  317   <-> 3
ssd:SPSINT_0402 Malate dehydrogenase          K00024   312   966 ( 412)   226  0.476  319   <-> 4
cpc:Cpar_1594 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   965 (  -)   226  0.487  306   <-> 1
let:O77CONTIG1_04010 Malate dehydrogenase        K00024   321   965 (  -)   226  0.477  310   <-> 1
camu:CA2015_2326 Malate dehydrogenase          K00024   312   964 (  -)   226  0.462  314   <-> 1
arp:NIES39_M01090 malate dehydrogenase         K00024   323   963 (  -)   225  0.461  310   <-> 1
oni:Osc7112_4586 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   317   962 (  -)   225  0.470  300   <-> 1
evi:Echvi_2076 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   961 (  -)   225  0.451  317   <-> 1
paa:Paes_1603 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   961 (  -)   225  0.466  313   <-> 1
cmr:Cycma_2394 Malate dehydrogenase           K00024   312   960 (  -)   225  0.452  314   <-> 1
pseu:Pse7367_0256 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   322   960 ( 467)   225  0.442  312   <-> 3
blq:L21SP5_02967 Malate dehydrogenase          K00024   313   958 (  83)   224  0.468  316   <-> 2
glp:Glo7428_0432 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   323   958 ( 457)   224  0.454  313   <-> 2
nhm:NHE_0911 malate dehydrogenase            K00024   315   958 (  -)   224  0.460  315   <-> 1
pros:CHL67_03245 malate dehydrogenase          K00024   310   957 (  -)   224  0.479  313   <-> 1
fis:FIS3754_09590 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   328   956 (  -)   224  0.467  306   <-> 1
tye:THEYE_A1587 malate dehydrogenase          K00024   312   956 (  0)   224  0.451  315   <-> 2
top:TOPB45_0217 Malate dehydrogenase          K00024   308   954 (  -)   223  0.486  313   <-> 1
prs:B9H02_03705 malate dehydrogenase          K00024   310   952 ( 843)   223  0.463  313   <-> 2
cbae:COR50_09945 malate dehydrogenase          K00024   313   951 (  -)   223  0.476  315   <-> 1
shu:SHYC_10245 malate dehydrogenase           K00024   315   951 ( 390)   223  0.470  319   <-> 4
slw:BRW62_08380 malate dehydrogenase          K00024   311   950 (  -)   222  0.453  309   <-> 1
synp:Syn7502_00257 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   321   950 (  -)   222  0.433  312   <-> 1
leg:ABH19_07990 malate dehydrogenase          K00024   320   949 (  -)   222  0.436  314   <-> 1
lfi:LFML04_1134 malate/lactate dehydrogenase      K00024   320   949 (  -)   222  0.436  314   <-> 1
lfp:Y981_05230 malate dehydrogenase           K00024   320   949 (  -)   222  0.436  314   <-> 1
bbo:BBOV_IV011270 lactate dehydrogenase              330   946 (  -)   221  0.483  317   <-> 1
mej:Q7A_97 malate dehydrogenase             K00024   314   946 (  -)   221  0.455  319   <-> 1
apd:YYY_02995 malate dehydrogenase           K00024   323   944 (  -)   221  0.453  311   <-> 1
aph:APH_0629 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   944 (  -)   221  0.453  311   <-> 1
apha:WSQ_02985 malate dehydrogenase           K00024   323   944 (  -)   221  0.453  311   <-> 1
apy:YYU_02990 malate dehydrogenase           K00024   323   944 (  -)   221  0.453  311   <-> 1
proc:Ptc2401_00606 Malate dehydrogenase         K00024   310   944 (  -)   221  0.457  313   <-> 1
cph:Cpha266_1900 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   310   943 (  -)   221  0.471  314   <-> 1
fre:Franean1_5970 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   310   943 (  -)   221  0.471  308   <-> 1
amr:AM1_2135 malate dehydrogenase            K00024   328   941 ( 521)   220  0.444  313   <-> 2
mpy:Mpsy_2157 malate dehydrogenase           K00024   304   941 (  -)   220  0.467  306   <-> 1
saq:Sare_4174 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   316   940 (  -)   220  0.470  315   <-> 1
tgr:Tgr7_2971 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   940 ( 453)   220  0.444  315   <-> 3
cpi:Cpin_1656 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   939 (  -)   220  0.463  315   <-> 1
mbas:ALGA_2100 malate dehydrogenase           K00024   312   939 ( 445)   220  0.449  314   <-> 2
syne:Syn6312_0208 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   314   939 (  -)   220  0.438  315   <-> 1
sgn:SGRA_0963 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   374   938 (  -)   220  0.435  315   <-> 1
plab:C6361_33230 malate dehydrogenase          K00024   316   936 ( 827)   219  0.463  315   <-> 2
plat:C6W10_23915 malate dehydrogenase          K00024   316   936 ( 827)   219  0.463  315   <-> 2
fai:FAD_0718 malate dehydrogenase            K00024   322   935 (  -)   219  0.461  317   <-> 1
ddl:Desdi_0506 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   317   934 (  -)   219  0.476  315   <-> 1
fac:FACI_IFERC01G1744 hypothetical protein       K00024   322   932 (  -)   218  0.457  317   <-> 1
slim:SCL_2752 malate dehydrogenase           K00024   308   931 (  -)   218  0.435  315   <-> 1
sagq:EP23_11905 malate dehydrogenase          K00024   314   930 ( 370)   218  0.458  319   <-> 4
nri:NRI_0913 malate dehydrogenase            K00024   315   929 (  -)   218  0.453  311   <-> 1
nse:NSE_0956 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   315   926 (  -)   217  0.450  311   <-> 1
lfc:LFE_1495 malate dehydrogenase            K00024   318   925 (  -)   217  0.430  314   <-> 1
ise:JBKA6_0939 malate dehydrogenase           K00024   310   924 (  -)   216  0.448  319   <-> 1
pcb:PCHAS_111720 malate dehydrogenase, putative          313   924 ( 101)   216  0.450  307   <-> 3
afs:AFR_05125 lactate/malate dehydrogenase       K00024   316   923 ( 800)   216  0.473  315   <-> 2
cch:Cag_0862 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   310   923 (  -)   216  0.436  307   <-> 1
stp:Strop_3794 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   316   923 (  -)   216  0.470  315   <-> 1
plk:CIK06_04775 malate dehydrogenase          K00024   316   922 (  -)   216  0.463  315   <-> 1
nwa:Nwat_0286 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   921 (  -)   216  0.442  312   <-> 1
tkm:TK90_2377 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   921 (  -)   216  0.449  314   <-> 1
tpv:TP01_1182 L-lactate dehydrogenase               321   921 (  -)   216  0.453  320   <-> 1
mau:Micau_5383 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   316   920 (  -)   216  0.457  315   <-> 1
mil:ML5_0476 Lactate/malate dehydrogenase        K00024   316   920 (  -)   216  0.457  315   <-> 1
osp:Odosp_3284 Malate dehydrogenase           K00024   311   920 (  -)   216  0.455  314   <-> 1
acta:C1701_13925 malate dehydrogenase          K00024   318   918 ( 813)   215  0.473  319   <-> 2
fli:Fleli_1366 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   917 (  -)   215  0.449  314   <-> 1
hhy:Halhy_0859 Malate dehydrogenase           K00024   310   917 (  -)   215  0.437  311   <-> 1
pcy:PCYB_113900 malate dehydrogenase                313   913 (  55)   214  0.450  307   <-> 3
tot:TOT_010001117 L-lactate dehydrogenase             323   912 (  -)   214  0.470  315   <-> 1
vma:VAB18032_00480 lactate/malate dehydrogenase     K00024   316   912 (  -)   214  0.448  315   <-> 1
acad:UA74_27580 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   318   910 ( 809)   213  0.467  319   <-> 2
acti:UA75_28125 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   318   910 ( 809)   213  0.467  319   <-> 2
beq:BEWA_042870 L-lactate dehydrogenase, putative         321   909 (  -)   213  0.457  315   <-> 1
dhd:Dhaf_1799 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   909 ( 809)   213  0.459  314   <-> 2
dsy:DSY3584 hypothetical protein            K00024   320   909 ( 809)   213  0.459  314   <-> 3
nhl:Nhal_0324 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   909 (  -)   213  0.439  312   <-> 1
ahg:AHOG_25445 Malate dehydrogenase           K00024   318   908 ( 806)   213  0.461  319   <-> 2
pyo:PY17X_1118800 malate dehydrogenase, putative          313   908 (  91)   213  0.443  307   <-> 3
gob:Gobs_4414 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   907 ( 790)   213  0.465  310   <-> 3
pbe:PBANKA_111770 malate dehydrogenase, putative          313   907 (  93)   213  0.446  307   <-> 3
sdl:Sdel_1088 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   316   907 ( 481)   213  0.426  319   <-> 2
sba:Sulba_1164 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   316   905 ( 496)   212  0.437  318   <-> 2
tvr:TVD_12750 malate dehydrogenase           K00024   307   902 (  -)   211  0.433  314   <-> 1
tti:THITH_16370 malate dehydrogenase          K00024   307   901 ( 383)   211  0.446  314   <-> 2
ace:Acel_0387 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   330   900 (  -)   211  0.453  316   <-> 1
ahm:TL08_24505 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   318   899 (  -)   211  0.461  319   <-> 1
ana:alr4322 malate dehydrogenase            K00024   284   898 (  -)   211  0.484  285   <-> 1
nam:NAMH_1234 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   316   898 (  -)   211  0.449  314   <-> 1
noc:Noc_2802 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   311   898 (  -)   211  0.436  312   <-> 1
sna:Snas_0615 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   316   897 (  -)   210  0.441  315   <-> 1
pkn:PKH_113090 malate dehydrogenase                313   895 (  32)   210  0.448  306   <-> 3
enm:EBS_2362 malate dehydrogenase            K00024   312   894 (  -)   210  0.420  314   <-> 1
pvx:PVX_114050 malate dehydrogenase                313   894 (  38)   210  0.440  307   <-> 3
tni:TVNIR_0224 Malate dehydrogenase           K00024   307   894 ( 370)   210  0.439  314   <-> 2
psuf:A1sIA56_05265 malate dehydrogenase         K00024   316   892 (  -)   209  0.444  315   <-> 1
plak:A1s21155_05340 malate dehydrogenase        K00024   316   891 (  -)   209  0.444  315   <-> 1
bsd:BLASA_4209 Malate dehydrogenase           K00024   317   890 ( 784)   209  0.452  310   <-> 2
fln:FLA_4669 malate dehydrogenase            K00024   309   890 (  -)   209  0.446  316   <-> 1
sulr:B649_06125 hypothetical protein          K00024   320   890 (  -)   209  0.439  314   <-> 1
ppn:Palpr_2611 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   886 (  -)   208  0.434  316   <-> 1
mmar:MODMU_4825 Malate dehydrogenase          K00024   317   885 ( 781)   208  0.458  310   <-> 2
pvs:A1sIA79_05170 malate dehydrogenase         K00024   316   885 (  -)   208  0.444  315   <-> 1
fjg:BB050_00387 Malate dehydrogenase          K00024   311   882 (  -)   207  0.415  316   <-> 1
sulj:SJPD1_1421 malate dehydrogenase          K00024   317   882 ( 466)   207  0.425  315   <-> 2
pfa:PF3D7_0618500 malate dehydrogenase               313   881 (  25)   207  0.438  308   <-> 3
pfh:PFHG_04607 hypothetical protein similar to malate d      313   881 (  25)   207  0.438  308   <-> 3
aae:aq_1782 malate dehydrogenase            K00024   335   880 ( 115)   206  0.436  330   <-> 2
sku:Sulku_1463 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   319   880 ( 772)   206  0.436  314   <-> 2
deb:DehaBAV1_0428 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   307   878 (  -)   206  0.439  312   <-> 1
tbn:TBH_C0159 malate dehydrogenase           K00024   311   878 (  -)   206  0.417  314   <-> 1
deg:DehalGT_0392 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   307   877 (  -)   206  0.439  312   <-> 1
det:DET0451 malate dehydrogenase, NAD-dependent     K00024   307   877 (  -)   206  0.439  312   <-> 1
dmc:btf_416 L-lactate dehydrogenase-like malate dehydro K00024   307   877 (  -)   206  0.439  312   <-> 1
dmz:X794_01680 malate dehydrogenase           K00024   307   877 (  -)   206  0.439  312   <-> 1
suls:Sdiek1_1487 Malate dehydrogenase          K00024   317   877 ( 463)   206  0.422  315   <-> 2
deh:cbdbA409 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   876 (  -)   206  0.439  312   <-> 1
dmy:X793_01935 malate dehydrogenase           K00024   307   876 (  -)   206  0.436  312   <-> 1
fjo:Fjoh_2255 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   311   875 ( 763)   205  0.408  316   <-> 2
csy:CENSYa_1575 malate/L-lactate dehydrogenase     K00024   302   874 (  -)   205  0.423  312   <-> 1
bvs:BARVI_09515 malate dehydrogenase          K00024   312   873 ( 559)   205  0.433  321   <-> 2
shal:SHALO_1420 malate dehydrogenase          K00024   322   872 ( 450)   205  0.424  314   <-> 2
dmd:dcmb_462 L-lactate dehydrogenase-like malate dehydr K00024   307   870 (  -)   204  0.436  312   <-> 1
ncv:NCAV_1613 malate dehydrogenase           K00024   304   870 (  -)   204  0.419  313   <-> 1
dev:DhcVS_393 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   308   869 (  -)   204  0.436  312   <-> 1
parc:CI960_13095 malate dehydrogenase          K00024   313   869 ( 521)   204  0.437  316   <-> 2
pdi:BDI_0389 malate dehydrogenase            K00024   313   869 ( 521)   204  0.437  316   <-> 2
plan:A1s21148_05710 malate dehydrogenase        K00024   321   869 (  -)   204  0.436  314   <-> 1
smul:SMUL_1443 malate dehydrogenase           K00024   316   869 ( 146)   204  0.424  314   <-> 3
bbau:AEM51_02085 malate dehydrogenase          K00024   313   868 (  -)   204  0.427  316   <-> 1
bhf:C3V43_06225 malate dehydrogenase          K00024   313   868 (  -)   204  0.437  316   <-> 1
nhi:B1s21160_00915 malate dehydrogenase         K00024   318   868 (  -)   204  0.433  319   <-> 1
bth:BT_3911 malate dehydrogenase            K00024   313   867 ( 533)   203  0.430  316   <-> 3
btho:Btheta7330_00504 Malate dehydrogenase       K00024   313   867 ( 533)   203  0.430  316   <-> 3
bzg:C4H11_12545 malate dehydrogenase          K00024   313   866 (  -)   203  0.434  316   <-> 1
saf:SULAZ_0634 malate dehydrogenase           K00024   332   866 (  -)   203  0.425  332   <-> 1
sli:Slin_4496 malate dehydrogenase           K00024   313   866 (  -)   203  0.453  311   <-> 1
srd:SD10_24280 malate dehydrogenase           K00024   313   865 (  -)   203  0.450  311   <-> 1
sua:Saut_1114 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   318   865 (  -)   203  0.433  314   <-> 1
sva:SVA_3852 malate dehydrogenase            K00024   308   865 (  -)   203  0.406  315   <-> 1
dmg:GY50_0376 malate dehydrogenase           K00024   308   861 (  -)   202  0.429  312   <-> 1
duc:UCH007_03830 malate dehydrogenase          K00024   308   861 (  -)   202  0.429  312   <-> 1
plim:PHILAsVB114_01530 malate dehydrogenase       K00024   316   860 (  -)   202  0.433  314   <-> 1
sul:SYO3AOP1_0624 Lactate/malate dehydrogenase     K00024   332   859 (  -)   202  0.422  332   <-> 1
dmx:X792_02175 malate dehydrogenase           K00024   308   857 (  -)   201  0.429  312   <-> 1
oca:OCAR_4581 malate dehydrogenase           K00024   236   857 (  -)   201  0.576  231   <-> 1
bcac:CGC64_06275 malate dehydrogenase          K00024   313   856 ( 528)   201  0.424  316   <-> 3
pfd:PFDG_01422 L-lactate dehydrogenase               316   856 ( 277)   201  0.445  319   <-> 3
selt:BCS37_05780 malate dehydrogenase          K00024   316   856 ( 481)   201  0.437  325   <-> 2
bdh:GV66_01445 malate dehydrogenase           K00024   313   855 ( 535)   201  0.430  309   <-> 2
bdo:EL88_20415 malate dehydrogenase           K00024   313   855 ( 535)   201  0.430  309   <-> 2
smon:AWR27_24675 malate dehydrogenase          K00024   311   855 ( 751)   201  0.441  315   <-> 2
bcae:A4V03_01535 malate dehydrogenase          K00024   313   854 ( 518)   201  0.424  316   <-> 3
fcm:BIW12_11435 malate dehydrogenase          K00024   311   854 (  -)   201  0.411  316   <-> 1
nab:B1sIIB91_00845 malate dehydrogenase         K00024   318   854 (  -)   201  0.442  319   <-> 1
nct:NMSP_1364 Malate dehydrogenase           K00024   304   854 (  -)   201  0.412  313   <-> 1
abam:B1s21122_01105 malate dehydrogenase        K00024   318   853 ( 702)   200  0.429  319   <-> 2
bhl:Bache_0106 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   853 ( 517)   200  0.430  316   <-> 2
boa:Bovatus_04024 Malate dehydrogenase         K00024   313   853 ( 535)   200  0.424  316   <-> 3
bvu:BVU_0256 malate dehydrogenase            K00024   313   853 ( 535)   200  0.430  309   <-> 2
bxy:BXY_30180 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   853 ( 520)   200  0.424  316   <-> 3
mpur:MARPU_15675 malate dehydrogenase          K00024   311   853 ( 370)   200  0.410  315   <-> 2
nir:NSED_01625 malate dehydrogenase           K00024   304   853 ( 366)   200  0.409  313   <-> 2
pvn:A7sIIA15_05820 malate dehydrogenase         K00024   316   852 (  -)   200  0.436  314   <-> 1
sele:ADJ74_09195 malate dehydrogenase          K00024   316   852 ( 482)   200  0.425  325   <-> 2
selo:AXE86_00130 malate dehydrogenase          K00024   316   852 ( 482)   200  0.425  325   <-> 2
tal:Thal_0684 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   334   852 (  -)   200  0.435  333   <-> 1
bfb:VU15_17890 malate dehydrogenase           K00024   313   851 ( 542)   200  0.430  316   <-> 3
bfg:BF638R_3828 putative malate dehydrogenase      K00024   313   851 ( 542)   200  0.430  316   <-> 3
bfr:BF3978 malate dehydrogenase             K00024   313   851 ( 547)   200  0.430  316   <-> 3
bfs:BF9343_3653 putative malate dehydrogenase      K00024   313   851 ( 543)   200  0.430  316   <-> 3
ele:Elen_1140 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   851 ( 280)   200  0.420  312   <-> 2
nko:Niako_0304 Malate dehydrogenase           K00024   309   851 (  -)   200  0.432  317   <-> 1
nin:NADRNF5_1914 Malate dehydrogenase          K00024   304   849 ( 382)   199  0.406  313   <-> 2
nsa:Nitsa_0356 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   326   849 ( 729)   199  0.420  319   <-> 2
ape:APE_0672.1 malate dehydrogenase           K00024   308   848 (  -)   199  0.437  311   <-> 1
fla:SY85_22665 malate dehydrogenase           K00024   309   847 (  -)   199  0.408  316   <-> 1
caby:Cabys_3850 mdh malate dehydrogenase (NAD)     K00024   318   846 ( 445)   199  0.454  317   <-> 2
nev:NTE_02800 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   304   845 (  -)   198  0.415  311   <-> 1
tdn:Suden_1048 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   319   845 (  -)   198  0.420  314   <-> 1
fco:FCOL_06830 malate dehydrogenase           K00024   310   844 (  -)   198  0.425  315   <-> 1
nis:NIS_0835 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   844 (  -)   198  0.419  320   <-> 1
nvn:NVIE_013940 malate dehydrogenase          K00024   304   844 (  -)   198  0.412  311   <-> 1
bacc:BRDCF_p4 Malate dehydrogenase           K00024   313   841 (  -)   198  0.402  316   <-> 1
dly:Dehly_0359 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   306   841 (  -)   198  0.412  313   <-> 1
nid:NPIRD3C_0742 Malate dehydrogenase          K00024   304   841 ( 298)   198  0.403  313   <-> 2
rsi:Runsl_1624 Malate dehydrogenase           K00024   309   840 (  -)   197  0.424  316   <-> 1
acj:ACAM_0497 malate dehydrogenase           K00024   308   839 (  -)   197  0.431  311   <-> 1
ant:Arnit_1922 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   839 ( 369)   197  0.420  317   <-> 2
fbr:FBFL15_1825 Malate dehydrogenase          K00024   311   839 (  -)   197  0.410  317   <-> 1
fin:KQS_07850 Malate dehydrogenase           K00024   311   838 (  -)   197  0.396  316   <-> 1
pmx:PERMA_1130 malate dehydrogenase           K00024   332   838 (  -)   197  0.404  332   <-> 1
ppg:PputGB1_0697 Lactate/malate dehydrogenase      K00024   309   838 (  -)   197  0.414  314   <-> 1
acx:Achr_f210 lactate/malate dehydrogenase, NAD binding K00024   309   837 (  -)   197  0.428  306   <-> 1
bcp:BLBCPU_576 malate dehydrogenase           K00024   310   837 (  -)   197  0.417  314   <-> 1
hte:Hydth_0756 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   334   837 (  -)   197  0.441  329   <-> 1
hth:HTH_0756 malate dehydrogenase            K00024   334   837 (  -)   197  0.441  329   <-> 1
spir:CWM47_04785 malate dehydrogenase          K00024   313   837 (  -)   197  0.441  311   <-> 1
trd:THERU_05285 malate dehydrogenase          K00024   332   837 (  -)   197  0.438  336   <-> 1
dfo:Dform_01254 malate dehydrogenase          K00024   307   836 (  -)   196  0.417  312   <-> 1
nkr:NKOR_01540 malate dehydrogenase           K00024   304   833 ( 324)   196  0.393  313   <-> 2
bcel:BcellWH2_01805 Malate dehydrogenase        K00024   313   832 ( 486)   195  0.421  316   <-> 2
gpa:GPA_31300 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   307   832 ( 281)   195  0.413  312   <-> 2
fib:A6C57_03070 malate dehydrogenase          K00024   309   831 (  -)   195  0.411  316   <-> 1
puf:UFO1_4059 Malate dehydrogenase           K00024   312   831 ( 727)   195  0.415  311   <-> 2
palk:PSAKL28_22680 malate/lactate dehydrogenase     K00024   309   830 (  -)   195  0.414  314   <-> 1
ppun:PP4_46090 malate dehydrogenase           K00024   309   830 (  -)   195  0.414  314   <-> 1
fpc:FPSM_01809 Malate dehydrogenase           K00024   311   829 (  -)   195  0.420  317   <-> 1
fpk:IA06_02590 malate dehydrogenase           K00024   311   829 (  -)   195  0.420  317   <-> 1
fpo:FPG3_05070 malate dehydrogenase           K00024   311   829 (  -)   195  0.420  317   <-> 1
fpq:IB65_02560 malate dehydrogenase           K00024   311   829 (  -)   195  0.420  317   <-> 1
fps:FP0528 Malate dehydrogenase             K00024   311   829 (  -)   195  0.420  317   <-> 1
fpv:IA03_02640 malate dehydrogenase           K00024   311   829 (  -)   195  0.420  317   <-> 1
fpw:IA04_02550 malate dehydrogenase           K00024   311   829 (  -)   195  0.420  317   <-> 1
fpy:FPG101_08985 malate dehydrogenase          K00024   311   829 (  -)   195  0.420  317   <-> 1
lul:LPB138_13870 malate dehydrogenase          K00024   308   828 (  -)   195  0.414  309   <-> 1
nga:Ngar_c01960 malate dehydrogenase          K00024   305   828 (  -)   195  0.410  312   <-> 1
ppu:PP_0654 malate dehydrogenase            K00024   310   828 (  -)   195  0.417  314   <-> 1
bpi:BPLAN_024 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   827 (  -)   194  0.410  315   <-> 1
fgl:EM308_08770 malate dehydrogenase          K00024   311   827 (  -)   194  0.408  316   <-> 1
nso:NIASO_02730 malate dehydrogenase          K00024   309   827 (  -)   194  0.424  316   <-> 1
ppb:PPUBIRD1_0698 Malate dehydrogenase         K00024   309   827 (  -)   194  0.414  314   <-> 1
ppx:T1E_0782 Malate dehydrogenase            K00024   309   827 (  -)   194  0.414  314   <-> 1
tan:TA09590 L-lactate dehydrogenase, putative           367   827 (  -)   194  0.411  360   <-> 1
fae:FAES_4618 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   306   826 (  -)   194  0.415  311   <-> 1
pep:AQ505_22650 malate dehydrogenase          K00024   312   826 (  -)   194  0.412  311   <-> 1
pgs:CPT03_22280 malate dehydrogenase          K00024   312   826 (  -)   194  0.413  315   <-> 1
ndv:NDEV_0298 Malate dehydrogenase           K00024   304   825 (  -)   194  0.396  313   <-> 1
ppf:Pput_0687 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   309   825 (  -)   194  0.414  314   <-> 1
tah:SU86_004260 malate dehydrogenase          K00024   302   824 ( 341)   194  0.397  307   <-> 3
bbq:BLBBOR_613 malate dehydrogenase           K00024   309   823 (  -)   193  0.406  315   <-> 1
pft:JBW_00783 Malate dehydrogenase           K00024   312   823 ( 335)   193  0.412  311   <-> 3
arc:ABLL_2449 malate dehydrogenase           K00024   313   822 (  9)   193  0.417  319   <-> 2
alp:LPB137_03920 malate dehydrogenase          K00024   313   821 (  -)   193  0.434  318   <-> 1
phe:Phep_0864 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   821 (  -)   193  0.400  315   <-> 1
pary:A4V02_09630 malate dehydrogenase          K00024   311   820 ( 503)   193  0.394  315   <-> 2
pset:THL1_2223 malate dehydrogenase           K00024   321   820 (  -)   193  0.415  306   <-> 1
mpw:MPR_1249 malate dehydrogenase            K00024   309   819 (  -)   193  0.411  309   <-> 1
ppi:YSA_06385 Malate dehydrogenase           K00024   309   819 (  -)   193  0.414  314   <-> 1
psty:BFS30_13840 malate dehydrogenase          K00024   312   819 (  -)   193  0.418  311   <-> 1
bbl:BLBBGE_617 malate dehydrogenase           K00024   308   818 (  -)   192  0.397  315   <-> 1
muc:MuYL_3137 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   818 (  -)   192  0.418  311   <-> 1
hho:HydHO_0597 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   332   817 (  -)   192  0.442  326   <-> 1
hys:HydSN_0608 malate/lactate dehydrogenase       K00024   332   817 (  -)   192  0.442  326   <-> 1
lan:Lacal_0359 Malate dehydrogenase           K00024   308   817 (  -)   192  0.411  309   <-> 1
nmr:Nmar_0338 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   304   817 ( 321)   192  0.399  313   <-> 2
psv:PVLB_10715 malate dehydrogenase           K00024   314   816 (  -)   192  0.418  306   <-> 1
afd:Alfi_0936 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   313   815 ( 540)   192  0.406  315   <-> 2
dfe:Dfer_4459 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   815 (  -)   192  0.425  315   <-> 1
nia:A8C56_12255 malate dehydrogenase          K00024   309   815 (  -)   192  0.421  316   <-> 1
rbc:BN938_2168 Malate dehydrogenase           K00024   313   815 (  -)   192  0.408  316   <-> 1
lvn:BWR22_04135 malate dehydrogenase          K00024   308   814 (  -)   191  0.408  309   <-> 1
pmon:X969_01685 malate dehydrogenase          K00024   309   814 (  -)   191  0.398  314   <-> 1
pmot:X970_01675 malate dehydrogenase          K00024   309   814 (  -)   191  0.398  314   <-> 1
ppj:RK21_04358 malate dehydrogenase           K00024   309   814 (  -)   191  0.398  314   <-> 1
ppud:DW66_0662 malate dehydrogenase           K00024   309   814 (  -)   191  0.398  314   <-> 1
ppuh:B479_03725 malate dehydrogenase          K00024   309   812 (  -)   191  0.398  314   <-> 1
laci:CW733_09120 malate dehydrogenase          K00024   308   811 (  -)   191  0.411  309   <-> 1
shg:Sph21_3933 Malate dehydrogenase           K00024   312   811 (  -)   191  0.406  315   <-> 1
ten:LPB136_07150 malate dehydrogenase          K00024   308   810 (  -)   190  0.400  310   <-> 1
fpsz:AMR72_04740 malate dehydrogenase          K00024   311   809 (  -)   190  0.392  316   <-> 1
mgot:MgSA37_02315 Malate dehydrogenase         K00024   312   809 (  -)   190  0.412  311   <-> 1
nbv:T478_0268 putative malate dehydrogenase, NAD-depend K00024   304   809 (  -)   190  0.399  313   <-> 1
scn:Solca_0487 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   809 (  -)   190  0.413  315   <-> 1
ssg:Selsp_1656 Malate dehydrogenase           K00024   322   809 (  -)   190  0.402  331   <-> 1
dew:DGWBC_1316 malate dehydrogenase           K00024   306   808 (  -)   190  0.401  312   <-> 1
pai:PAE2370 malate dehydrogenase            K00024   309   807 (  -)   190  0.426  312   <-> 1
psn:Pedsa_0166 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   807 ( 706)   190  0.415  316   <-> 2
sri:SELR_19080 putative malate dehydrogenase      K00024   322   806 ( 353)   190  0.402  331   <-> 3
pput:L483_03370 malate dehydrogenase          K00024   309   805 (  -)   189  0.395  314   <-> 1
mod:AS202_12340 malate dehydrogenase          K00024   309   803 (  -)   189  0.401  309   <-> 1
blp:BPAA_023 malate dehydrogenase            K00024   312   802 (  -)   189  0.394  315   <-> 1
dori:FH5T_10725 malate dehydrogenase          K00024   306   802 (  -)   189  0.400  315   <-> 1
ppt:PPS_0655 lactate/malate dehydrogenase        K00024   303   802 (  -)   189  0.400  310   <-> 1
bbg:BGIGA_024 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   305   801 (  -)   188  0.389  314   <-> 1
myz:BK054_11895 malate dehydrogenase          K00024   309   800 (  -)   188  0.401  309   <-> 1
csu:CSUB_C1043 malate dehydrogenase           K00024   309   799 (  -)   188  0.421  311   <-> 1
myr:MYRA21_2480 Malate/lactate dehydrogenase      K00024   309   799 (  -)   188  0.401  309   <-> 1
pcm:AY601_3407 Malate dehydrogenase           K00024   312   799 (  -)   188  0.402  316   <-> 1
pola:BXQ17_06815 malate dehydrogenase          K00024   308   799 (  -)   188  0.396  308   <-> 1
pre:PCA10_23230 malate dehydrogenase          K00024   309   799 (  -)   188  0.404  307   <-> 1
wsu:WS1064 MALATE DEHYDROGENASE             K00024   314   799 (  -)   188  0.407  312   <-> 1
emg:BBD33_00080 malate dehydrogenase          K00024   308   798 (  -)   188  0.392  316   <-> 1
prn:BW723_02085 malate dehydrogenase          K00024   308   798 (  -)   188  0.390  308   <-> 1
ndo:DDD_0422 malate dehydrogenase            K00024   306   797 (  -)   188  0.395  309   <-> 1
poa:CW731_14430 malate dehydrogenase          K00024   308   797 ( 695)   188  0.396  308   <-> 2
cao:Celal_0509 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   796 (  -)   187  0.403  315   <-> 1
bmm:MADAR_023 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   795 (  -)   187  0.408  314   <-> 1
mars:A8C75_07480 malate dehydrogenase          K00024   309   795 ( 695)   187  0.385  314   <-> 2
nob:CW736_01355 malate dehydrogenase          K00024   306   795 (  -)   187  0.397  315   <-> 1
tdi:AUW17_09825 malate dehydrogenase          K00024   308   794 (  -)   187  0.403  310   <-> 1
asc:ASAC_0288 Putative L-lactate dehydrogenase     K00024   308   793 (  -)   187  0.423  312   <-> 1
pcl:Pcal_1699 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   309   793 (  -)   187  0.401  312   <-> 1
oll:CW732_17740 malate dehydrogenase          K00024   308   792 (  -)   186  0.401  309   <-> 1
cma:Cmaq_1675 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   309   791 (  -)   186  0.412  306   <-> 1
eao:BD94_0778 Malate dehydrogenase           K00024   308   791 ( 691)   186  0.389  316   <-> 2
een:BBD30_03425 malate dehydrogenase          K00024   308   791 ( 691)   186  0.389  316   <-> 2
egm:AYC65_13600 malate dehydrogenase          K00024   308   791 ( 691)   186  0.389  316   <-> 2
ego:BBD34_12810 malate dehydrogenase          K00024   308   791 (  -)   186  0.389  316   <-> 1
emn:M876_02175 malate dehydrogenase           K00024   317   791 ( 691)   186  0.389  316   <-> 2
hya:HY04AAS1_0605 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   332   791 (  -)   186  0.437  327   <-> 1
pis:Pisl_0612 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   309   791 (  -)   186  0.413  312   <-> 1
pyw:PYWP30_01600 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   309   791 (  -)   186  0.417  312   <-> 1
mlt:VC82_669 malate dehydrogenase            K00024   319   790 (  -)   186  0.398  309   <-> 1
ash:AL1_23160 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   294   789 ( 492)   186  0.430  291   <-> 2
elb:VO54_01892 Malate dehydrogenase           K00024   308   789 ( 689)   186  0.389  316   <-> 2
orh:Ornrh_0641 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   789 (  -)   186  0.397  315   <-> 1
ori:Q785_06525 malate dehydrogenase           K00024   308   789 (  -)   186  0.397  315   <-> 1
ahz:APS56_13830 malate dehydrogenase          K00024   308   788 (  -)   185  0.393  308   <-> 1
ddo:I597_1388 Malate dehydrogenase           K00024   308   788 (  -)   185  0.398  309   <-> 1
dok:MED134_12971 malate dehydrogenase          K00024   308   787 (  -)   185  0.395  309   <-> 1
sze:AW14_08620 malate dehydrogenase           K00024   306   787 (  -)   185  0.378  315   <-> 1
vdi:Vdis_1757 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   309   787 (  -)   185  0.412  306   <-> 1
kdi:Krodi_1926 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   786 (  -)   185  0.394  317   <-> 1
zpr:ZPR_3792 malate dehydrogenase            K00024   308   786 ( 677)   185  0.392  309   <-> 2
lby:Lbys_1576 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   309   785 (  -)   185  0.399  318   <-> 1
vmo:VMUT_0204 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   309   785 (  -)   185  0.412  306   <-> 1
pas:Pars_1571 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   309   784 (  -)   185  0.413  312   <-> 1
abt:ABED_1228 malate dehydrogenase           K00024   314   783 (  -)   184  0.396  318   <-> 1
cgh:CGC50_10690 malate dehydrogenase          K00024   310   783 (  -)   184  0.396  316   <-> 1
pyr:P186_0500 malate dehydrogenase           K00024   309   783 ( 627)   184  0.413  312   <-> 2
tje:TJEJU_3166 Malate dehydrogenase           K00024   308   783 (  -)   184  0.397  310   <-> 1
mhg:MHY_19490 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   782 ( 367)   184  0.404  329   <-> 5
pog:Pogu_0643 Malate/lactate dehydrogenase       K00024   309   782 (  -)   184  0.410  312   <-> 1
fbu:UJ101_00634 malate dehydrogenase          K00024   306   781 (  -)   184  0.390  315   <-> 1
flm:MY04_1163 Malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   781 (  -)   184  0.393  308   <-> 1
sun:SUN_0572 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   314   781 (  13)   184  0.387  318   <-> 2
aalg:AREALGSMS7_02646 malate dehydrogenase       K00024   308   780 (  -)   184  0.398  309   <-> 1
asl:Aeqsu_0584 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   780 (  -)   184  0.373  316   <-> 1
clk:CGC53_02230 malate dehydrogenase          K00024   310   780 (  -)   184  0.394  315   <-> 1
tmar:MARIT_0889 Malate dehydrogenase          K00024   310   780 (  -)   184  0.390  315   <-> 1
blu:K645_2896 Malate dehydrogenase           K00024   316   779 (  -)   183  0.382  317   <-> 1
clh:IX49_11450 malate dehydrogenase           K00024   308   779 ( 675)   183  0.393  308   <-> 2
cly:Celly_2294 Malate dehydrogenase           K00024   308   779 (  -)   183  0.393  308   <-> 1
lut:Lupro_11510 malate dehydrogenase          K00024   307   779 (  -)   183  0.395  309   <-> 1
abl:A7H1H_1311 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   314   778 (  -)   183  0.396  318   <-> 1
nom:AAT17_09980 malate dehydrogenase          K00024   307   777 (  -)   183  0.392  309   <-> 1
nsd:BST91_08835 malate dehydrogenase          K00024   307   777 ( 674)   183  0.392  309   <-> 2
aps:CFPG_305 malate dehydrogenase            K00024   307   776 (  -)   183  0.387  315   <-> 1
coc:Coch_1689 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   310   776 (  -)   183  0.390  315   <-> 1
col:AM608_00930 malate dehydrogenase          K00024   310   776 (  -)   183  0.390  315   <-> 1
capn:CBG49_07775 malate dehydrogenase          K00024   310   775 (  -)   183  0.390  315   <-> 1
cspu:CGC55_03655 malate dehydrogenase          K00024   310   775 (  -)   183  0.390  315   <-> 1
pen:PSEEN2621 malate dehydrogenase           K00024   280   775 (  -)   183  0.418  287   <-> 1
pob:LPB03_15110 malate dehydrogenase          K00024   308   775 (  -)   183  0.384  310   <-> 1
slh:YH65_08285 malate dehydrogenase           K00024   314   775 (  2)   183  0.387  318   <-> 3
sphn:BV902_24170 malate dehydrogenase          K00024   312   775 ( 674)   183  0.370  316   <-> 2
ccm:Ccan_13970 Malate dehydrogenase           K00024   310   774 (  -)   182  0.390  315   <-> 1
chg:AXF12_09020 malate dehydrogenase          K00024   310   773 (  -)   182  0.390  315   <-> 1
gfl:GRFL_0715 Malate dehydrogenase           K00024   308   773 ( 673)   182  0.392  309   <-> 2
smiz:4412673_01231 Malate dehydrogenase         K00024   314   773 (  -)   182  0.375  315   <-> 1
aue:C5O00_01960 malate dehydrogenase          K00024   308   772 (  -)   182  0.386  308   <-> 1
for:FORMB_18340 malate dehydrogenase          K00024   308   772 (  -)   182  0.392  316   <-> 1
mrs:Murru_0501 Malate dehydrogenase           K00024   308   771 (  -)   182  0.385  309   <-> 1
cbal:M667_00430 malate dehydrogenase          K00024   308   770 (  -)   181  0.389  316   <-> 1
cbat:M666_00410 malate dehydrogenase          K00024   308   770 (  -)   181  0.389  316   <-> 1
abu:Abu_1315 malate dehydrogenase            K00024   314   769 (  -)   181  0.390  318   <-> 1
clg:Calag_1244 malate/lactate dehydrogenase       K00024   308   769 (  -)   181  0.385  312   <-> 1
taj:C1A40_03470 malate dehydrogenase          K00024   308   769 (  -)   181  0.390  308   <-> 1
rbi:RB2501_10467 putative malate dehydrogenase     K00024   308   768 (  -)   181  0.393  308   <-> 1
fek:C1H87_17590 malate dehydrogenase          K00024   310   767 (  -)   181  0.382  309   <-> 1
tne:Tneu_1509 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   308   767 (  -)   181  0.412  313   <-> 1
mtt:Ftrac_0965 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   306   766 (  -)   180  0.388  309   <-> 1
wfu:AXE80_12365 malate dehydrogenase          K00024   308   765 ( 658)   180  0.385  309   <-> 2
salt:AO058_01350 malate dehydrogenase          K00024   308   764 ( 656)   180  0.386  308   <-> 2
foh:FORMA_05370 malate dehydrogenase          K00024   308   763 (  -)   180  0.382  309   <-> 1
seon:BWZ22_04410 malate dehydrogenase          K00024   308   759 (  -)   179  0.379  309   <-> 1
syi:SB49_07815 malate dehydrogenase           K00024   308   759 (  -)   179  0.374  310   <-> 1
fbc:FB2170_01791 putative malate dehydrogenase     K00024   308   758 (  -)   179  0.373  308   <-> 1
oho:Oweho_0241 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   758 ( 642)   179  0.375  309   <-> 2
win:WPG_0446 malate dehydrogenase            K00024   308   758 (  -)   179  0.379  309   <-> 1
marb:CJ263_02895 malate dehydrogenase          K00024   308   757 (  -)   178  0.373  308   <-> 1
marm:YQ22_12685 malate dehydrogenase          K00024   308   757 (  -)   178  0.380  308   <-> 1
pom:MED152_12129 malate dehydrogenase          K00024   308   756 (  -)   178  0.380  308   <-> 1
gfo:GFO_2747 malate dehydrogenase            K00024   308   755 (  -)   178  0.382  309   <-> 1
grs:C7S20_01690 malate dehydrogenase          K00024   308   755 (  -)   178  0.375  309   <-> 1
taa:NMY3_01945 Malate dehydrogenase           K00024   305   755 (  -)   178  0.372  312   <-> 1
fte:Fluta_3158 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   754 (  -)   178  0.370  316   <-> 1
tuz:TUZN_2130 malate dehydrogenase           K00024   308   754 (  -)   178  0.404  312   <-> 1
cat:CA2559_08746 malate dehydrogenase          K00024   308   752 (  -)   177  0.373  316   <-> 1
eol:Emtol_3421 Malate dehydrogenase           K00024   312   752 (  -)   177  0.377  318   <-> 1
grl:LPB144_12860 malate dehydrogenase          K00024   308   752 (  -)   177  0.379  309   <-> 1
chh:A0O34_14460 malate dehydrogenase          K00024   308   751 (  -)   177  0.370  316   <-> 1
mpt:Mpe_B0497 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   432   749 ( 517)   177  0.396  303   <-> 2
cgn:OK18_02195 malate dehydrogenase           K00024   308   747 (  -)   176  0.370  316   <-> 1
cih:ATE47_10855 malate dehydrogenase          K00024   308   747 (  -)   176  0.367  316   <-> 1
wij:BWZ20_12505 malate dehydrogenase          K00024   308   747 (  -)   176  0.379  309   <-> 1
chz:CHSO_3895 malate dehydrogenase           K00024   308   746 (  -)   176  0.367  316   <-> 1
zga:ZOBELLIA_2748 Malate dehydrogenase         K00024   308   746 (  -)   176  0.379  309   <-> 1
ttn:TTX_1427 malate dehydrogenase            K00024   308   741 (  -)   175  0.385  312   <-> 1
cio:CEQ15_13015 malate dehydrogenase          K00024   308   738 (  -)   174  0.361  316   <-> 1
rae:G148_0992 Malate/lactate dehydrogenase       K00024   308   736 (  -)   174  0.373  316   <-> 1
rai:RA0C_0863 malate dehydrogenase (nad)        K00024   308   736 (  -)   174  0.373  316   <-> 1
ran:Riean_0627 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   736 (  -)   174  0.373  316   <-> 1
rar:RIA_1625 Malate/lactate dehydrogenase        K00024   308   736 (  -)   174  0.373  316   <-> 1
fba:FIC_02092 Malate dehydrogenase           K00024   308   734 (  -)   173  0.370  316   <-> 1
rag:B739_1252 Malate/lactate dehydrogenase       K00024   308   733 ( 628)   173  0.372  317   <-> 2
rat:M949_1734 malate dehydrogenase (nad)        K00024   308   733 (  -)   173  0.372  317   <-> 1
mart:BTR34_12535 malate dehydrogenase          K00024   308   729 (  -)   172  0.373  308   <-> 1
sht:KO02_17125 malate dehydrogenase           K00024   312   726 (  -)   171  0.345  316   <-> 1
ptq:P700755_002629 malate dehydrogenase Mdh       K00024   307   720 (  -)   170  0.369  309   <-> 1
cpip:CJF12_19515 malate dehydrogenase          K00024   308   718 (  -)   170  0.358  316   <-> 1
chry:CEY12_09095 malate dehydrogenase          K00024   308   717 (  -)   169  0.354  316   <-> 1
hty:BN2458_PEG0489 Malate dehydrogenase         K00024   315   708 (  -)   167  0.375  317   <-> 1
hhe:HH_1571 Malate dehydrogenase            K00024   315   706 (  -)   167  0.362  318   <-> 1
pdx:Psed_2085 Malate dehydrogenase           K00024   430   688 ( 471)   163  0.351  313   <-> 3
hcb:HCBAA847_1811 malate dehydrogenase         K00024   315   687 (  -)   162  0.364  321   <-> 1
hcp:HCN_1584 malate dehydrogenase            K00024   315   687 (  -)   162  0.364  321   <-> 1
nml:Namu_2341 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   390   651 ( 130)   154  0.353  309   <-> 3
bhan:CGC63_06810 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   639 (  -)   152  0.363  317   <-> 1
ljo:LJ_1403 L-lactate dehydrogenase           K00016   308   629 (  50)   149  0.334  317   <-> 3
lff:LBFF_1732 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   628 (  76)   149  0.340  315   <-> 5
lga:LGAS_0849 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   308   628 (  51)   149  0.331  317   <-> 3
ljf:FI9785_863 L-lactate dehydrogenase         K00016   308   627 (  49)   149  0.331  317   <-> 3
ljh:LJP_0837 L-lactate dehydrogenase          K00016   308   627 (  49)   149  0.334  317   <-> 3
rav:AAT18_12345 lactate dehydrogenase          K00024   314   623 ( 119)   148  0.332  316   <-> 2
ljn:T285_04105 L-lactate dehydrogenase         K00016   308   622 (  43)   148  0.334  317   <-> 3
suh:SAMSHR1132_24170 L-lactate dehydrogenase 2     K00016   319   622 (  84)   148  0.354  316   <-> 3
saa:SAUSA300_2537 L-lactate dehydrogenase        K00016   319   620 ( 128)   147  0.354  316   <-> 3
sab:SAB2475c L-lactate dehydrogenase          K00016   319   620 (  75)   147  0.354  316   <-> 3
sac:SACOL2618 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   620 (  82)   147  0.354  316   <-> 3
sae:NWMN_2499 L-lactate dehydrogenase 2         K00016   319   620 (  82)   147  0.354  316   <-> 3
sam:MW2521 L-lactate dehydrogenase           K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
sams:NI36_13040 lactate dehydrogenase          K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 2
sao:SAOUHSC_02922 L-lactate dehydrogenase        K00016   319   620 ( 128)   147  0.354  316   <-> 3
sar:SAR2680 L-lactate dehydrogenase 2          K00016   319   620 (  74)   147  0.354  316   <-> 3
sas:SAS2487 L-lactate dehydrogenase 2          K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
saua:SAAG_00420 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   319   620 (  85)   147  0.354  316   <-> 3
saub:C248_2661 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
sauc:CA347_2678 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   620 (  75)   147  0.354  316   <-> 3
saue:RSAU_002443 L-lactate dehydrogenase Ldh2      K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
sauf:X998_2584 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   620 (  82)   147  0.354  316   <-> 3
saug:SA268_2538 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
saui:AZ30_13615 lactate dehydrogenase          K00016   319   620 (  82)   147  0.354  316   <-> 3
saum:BN843_26380 L-lactate dehydrogenase        K00016   319   620 (  82)   147  0.354  316   <-> 3
saun:SAKOR_02595 L-lactate dehydrogenase        K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
saur:SABB_02013 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
saus:SA40_2356 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
sauu:SA957_2440 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
sauz:SAZ172_2720 L-lactate dehydrogenase        K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
scq:SCULI_v1c00900 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   620 (  -)   147  0.352  310   <-> 1
sud:ST398NM01_2650 L-lactate dehydrogenase       K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
sue:SAOV_2646c L-lactate dehydrogenase         K00016   319   620 (  84)   147  0.354  316   <-> 3
suf:SARLGA251_23750 L-lactate dehydrogenase 2      K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
sug:SAPIG2650 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
suj:SAA6159_02498 L-lactate dehydrogenase 2       K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
suk:SAA6008_02659 L-lactate dehydrogenase 2       K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
suq:HMPREF0772_10590 L-lactate dehydrogenase      K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
sut:SAT0131_02834 L-lactate dehydrogenase 2       K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
suu:M013TW_2579 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
suv:SAVC_11880 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   620 (  87)   147  0.354  316   <-> 3
suw:SATW20_27410 L-lactate dehydrogenase 2       K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
sux:SAEMRSA15_25060 L-lactate dehydrogenase 2      K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
suz:MS7_2607 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   620 (  80)   147  0.354  316   <-> 3
sad:SAAV_2668 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
sah:SaurJH1_2678 L-lactate dehydrogenase        K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
saj:SaurJH9_2624 malate dehydrogenase (NAD)       K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
sau:SA2395 L-lactate dehydrogenase           K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
saud:CH52_05995 lactate dehydrogenase          K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
sauj:SAI2T2_1019440 L-lactate dehydrogenase 2      K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
sauk:SAI3T3_1019430 L-lactate dehydrogenase 2      K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
sauq:SAI4T8_1019440 L-lactate dehydrogenase 2      K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
saut:SAI1T1_2019430 L-lactate dehydrogenase 2      K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
sauv:SAI7S6_1019430 L-lactate dehydrogenase 2      K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
sauw:SAI5S5_1019370 L-lactate dehydrogenase 2      K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
saux:SAI6T6_1019380 L-lactate dehydrogenase 2      K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
sauy:SAI8T7_1019410 L-lactate dehydrogenase 2      K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
sav:SAV2602 L-lactate dehydrogenase           K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
saw:SAHV_2586 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
suc:ECTR2_2456 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
suy:SA2981_2540 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   619 (  79)   147  0.354  316   <-> 3
ckl:CKL_1381 Hypothetical protein            K00016   315   618 (  -)   147  0.318  318   <-> 1
ckr:CKR_1277 hypothetical protein            K00016   315   618 (  -)   147  0.318  318   <-> 1
clt:CM240_1552 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   319   605 (  -)   144  0.311  318   <-> 1
lru:HMPREF0538_20655 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   603 (  37)   143  0.312  314   <-> 7
thz:CELL2_04825 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   601 (  -)   143  0.327  315   <-> 1
tma:TM1867 L-lactate dehydrogenase           K00016   319   601 (  -)   143  0.327  315   <-> 1
tmi:THEMA_04835 lactate dehydrogenase          K00016   319   601 (  -)   143  0.327  315   <-> 1
tmm:Tmari_1882 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   601 (  -)   143  0.327  315   <-> 1
tmq:THMB_1917 lactate dehydrogenase           K00016   319   601 (  -)   143  0.327  315   <-> 1
tmw:THMA_1917 lactate dehydrogenase           K00016   319   601 (  -)   143  0.327  315   <-> 1
tmx:THMC_1917 lactate dehydrogenase           K00016   319   601 (  -)   143  0.327  315   <-> 1
tnp:Tnap_0624 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   601 (  -)   143  0.327  315   <-> 1
tpt:Tpet_0930 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   319   601 (  -)   143  0.327  315   <-> 1
cbn:CbC4_0597 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   600 (  41)   143  0.326  319   <-> 3
lje:BUE77_04200 L-lactate dehydrogenase         K00016   307   599 (  -)   142  0.338  311   <-> 1
mmo:MMOB0410 l-lactate dehydrogenase          K00016   318   599 (  -)   142  0.351  308   <-> 1
clb:Clo1100_0135 L-lactate dehydrogenase        K00016   310   598 (  41)   142  0.318  314   <-> 2
lai:LAC30SC_01270 L-lactate dehydrogenase        K00016   323   598 (  42)   142  0.323  322   <-> 3
lam:LA2_01445 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   598 (  45)   142  0.323  322   <-> 3
lay:LAB52_01335 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   598 (  45)   142  0.323  322   <-> 3
lca:LSEI_2549 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   598 (  25)   142  0.326  316   <-> 3
lcb:LCABL_27160 L-lactate dehydrogenase (L-LDH)     K00016   326   598 (  29)   142  0.326  316   <-> 3
lce:LC2W_2698 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   598 (  29)   142  0.326  316   <-> 3
lcl:LOCK919_2767 L-lactate dehydrogenase        K00016   326   598 (  25)   142  0.326  316   <-> 3
lcs:LCBD_2724 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   598 (  29)   142  0.326  316   <-> 3
lcw:BN194_26560 L-lactate dehydrogenase         K00016   335   598 (  29)   142  0.326  316   <-> 3
lcx:LCA12A_0221 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   598 (  25)   142  0.326  316   <-> 3
lcz:LCAZH_2512 l-lactate dehydrogenase         K00016   326   598 (  25)   142  0.326  316   <-> 3
lpap:LBPC_2502 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   598 (  25)   142  0.326  316   <-> 3
lpi:LBPG_01112 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   598 (  25)   142  0.326  316   <-> 3
lpq:AF91_12650 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   598 (  25)   142  0.326  316   <-> 3
lra:LRHK_2547 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   598 (  24)   142  0.326  316   <-> 3
lrc:LOCK908_2601 L-lactate dehydrogenase        K00016   326   598 (  24)   142  0.326  316   <-> 3
lrl:LC705_02527 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   598 ( 113)   142  0.326  316   <-> 3
lro:LOCK900_2513 L-lactate dehydrogenase        K00016   326   598 (  27)   142  0.326  316   <-> 4
lac:LBA0271 L-LDH                    K00016   323   597 (  49)   142  0.323  322   <-> 3
lad:LA14_0264 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   597 (  49)   142  0.323  322   <-> 3
laf:SD55_0262 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   597 (  49)   142  0.323  322   <-> 3
thq:T2812B_04820 L-lactate dehydrogenase        K00016   319   597 (  -)   142  0.324  315   <-> 1
llk:LLKF_0427 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   596 (  75)   142  0.289  318   <-> 4
llx:NCDO2118_0435 L-lactate dehydrogenase 2       K00016   314   596 (  75)   142  0.289  318   <-> 4
trq:TRQ2_0952 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   596 (  -)   142  0.324  315   <-> 1
lla:L0018 L-lactate dehydrogenase            K00016   314   595 (  74)   141  0.289  318   <-> 3
lld:P620_02310 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   595 (  74)   141  0.289  318   <-> 4
llj:LG36_0375 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   595 (  74)   141  0.289  318   <-> 4
llt:CVCAS_0359 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   595 (  74)   141  0.289  318   <-> 3
lrr:N134_08430 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   595 (  21)   141  0.308  315   <-> 7
mwo:MWSIV6_0603 Malate dehydrogenase {ECO:0000255|HAMAP K00024   323   595 (  -)   141  0.335  316   <-> 1
wcb:AO080_04345 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   595 (  49)   141  0.337  315   <-> 5
apal:BN85409090 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   594 (  -)   141  0.335  313   <-> 1
lde:LDBND_0089 L-lactate dehydrogenase         K00016   307   594 ( 199)   141  0.342  316   <-> 2
lhi:JP39_01730 lactate dehydrogenase          K00016   327   594 ( 223)   141  0.309  311   <-> 3
llc:LACR_0421 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   314   594 (  73)   141  0.292  318   <-> 4
llm:llmg_0392 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   594 (  73)   141  0.289  318   <-> 4
lln:LLNZ_02045 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   594 (  73)   141  0.289  318   <-> 4
salv:SALWKB2_2218 L-lactate dehydrogenase        K00016   325   594 (  -)   141  0.331  305   <-> 1
apo:Arcpr_0622 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   294   593 (  -)   141  0.365  310   <-> 1
ccun:CCUN_1051 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   300   592 (  -)   141  0.360  303   <-> 1
eft:M395_08375 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   592 (  37)   141  0.310  316   <-> 2
ehr:EHR_11930 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   592 (  41)   141  0.306  317   <-> 2
lrg:LRHM_2421 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   592 (  13)   141  0.323  316   <-> 3
lrh:LGG_02523 L-lactate dehydrogenase          K00016   326   592 (  13)   141  0.323  316   <-> 3
lrt:LRI_0436 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   592 (  21)   141  0.308  315   <-> 6
cpae:CPAST_c17540 L-lactate dehydrogenase 1       K00016   314   591 ( 164)   141  0.312  317   <-> 2
cpat:CLPA_c17540 L-lactate dehydrogenase 1       K00016   314   591 ( 164)   141  0.312  317   <-> 2
lah:LA20533_02575 L-lactate dehydrogenase        K00016   324   591 (  -)   141  0.337  315   <-> 1
lls:lilo_0339 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   591 (  70)   141  0.286  318   <-> 4
thr:TRQ7_05435 lactate dehydrogenase          K00016   314   590 (  -)   140  0.307  313   <-> 1
tna:CTN_0802 L-lactate dehydrogenase          K00016   329   590 (  -)   140  0.307  313   <-> 1
cpas:Clopa_2980 L-lactate dehydrogenase         K00016   321   589 ( 138)   140  0.313  313   <-> 2
lli:uc509_0395 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   589 (  69)   140  0.289  318   <-> 4
llw:kw2_0375 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   589 (  68)   140  0.289  318   <-> 4
efau:EFAU085_01402 L-lactate dehydrogenase       K00016   314   588 (  33)   140  0.307  316   <-> 2
efc:EFAU004_00945 L-lactate dehydrogenase        K00016   314   588 (  33)   140  0.307  316   <-> 2
efm:M7W_1881 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   588 (  33)   140  0.307  316   <-> 2
efu:HMPREF0351_11377 L-lactate dehydrogenase      K00016   314   588 (  33)   140  0.307  316   <-> 2
lbn:LBUCD034_1629 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   588 ( 175)   140  0.314  318   <-> 3
camp:CFT03427_0905 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   312   587 (  -)   140  0.345  313   <-> 1
cfp:CR44_04600 malate dehydrogenase           K00024   306   587 (  -)   140  0.345  313   <-> 1
dtn:DTL3_0053 L-lactate dehydrogenase          K00016   305   587 (  -)   140  0.329  313   <-> 1
lbh:Lbuc_1571 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   587 ( 182)   140  0.314  318   <-> 2
lii:JL52_01165 lactate dehydrogenase          K00016   313   587 ( 101)   140  0.326  313   <-> 5
liw:AX25_01170 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   587 ( 101)   140  0.326  313   <-> 5
elj:ELUMI_v1c05960 L-lactate dehydrogenase       K00016   318   586 (  -)   139  0.338  308   <-> 1
lalw:BTM29_00990 L-lactate dehydrogenase        K00016   327   586 ( 212)   139  0.302  311   <-> 3
lbu:LBUL_0100 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   307   586 ( 191)   139  0.343  315   <-> 2
lio:JL53_01440 lactate dehydrogenase          K00016   313   585 ( 115)   139  0.326  313   <-> 4
ccl:Clocl_1449 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   584 (  30)   139  0.321  315   <-> 2
ldl:LBU_0084 L-lactate dehydrogenase          K00016   307   584 ( 189)   139  0.343  315   <-> 2
lke:WANG_1884 L-lactate dehydrogenase 1         K00016   323   584 (  14)   139  0.320  322   <-> 3
llr:llh_2195 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   584 (  63)   139  0.289  318   <-> 5
cff:CFF8240_0912 malate dehydrogenase          K00024   306   583 (  -)   139  0.335  313   <-> 1
cft:CFF04554_0913 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   312   583 (  -)   139  0.335  313   <-> 1
cfv:CFVI03293_0842 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   306   583 (  -)   139  0.335  313   <-> 1
cfx:CFV97608_0973 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   312   583 (  -)   139  0.335  313   <-> 1
cfz:CSG_10800 Malate dehydrogenase           K00024   312   583 (  -)   139  0.335  313   <-> 1
lct:BI355_0380 L-lactate dehydrogenase         K00016   327   583 ( 244)   139  0.299  311   <-> 2
mol:YLM1_0649 malate dehydrogenase Mdh         K00024   318   583 (  -)   139  0.321  318   <-> 1
mtab:MTABA_v1c06450 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   583 (  -)   139  0.341  314   <-> 1
sphr:BSY17_2261 lactate/malate dehydrogenase, NAD bindi K00024   139   583 ( 100)   139  0.628  137   <-> 3
apr:Apre_1065 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   582 (  65)   139  0.330  318   <-> 2
lgn:ABM34_05600 lactate dehydrogenase          K00016   327   582 ( 190)   139  0.320  316   <-> 3
lko:ABN16_01210 lactate dehydrogenase          K00016   316   582 (  51)   139  0.328  311   <-> 2
lagl:BEN83_00160 L-lactate dehydrogenase        K00016   322   581 ( 199)   138  0.309  317   <-> 2
lmt:LMRG_02632 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   581 ( 104)   138  0.323  313   <-> 4
mete:tca_00171 L-lactate dehydrogenase         K00024   325   581 (  -)   138  0.324  315   <-> 1
rho:RHOM_15885 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   581 (  -)   138  0.312  320   <-> 1
scla:SCLARK_001852 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   581 (  -)   138  0.337  315   <-> 1
cce:Ccel_0137 L-lactate dehydrogenase               310   580 (  27)   138  0.317  315   <-> 2
dvg:Deval_0552 L-lactate dehydrogenase         K00016   309   580 (  -)   138  0.348  302   <-> 1
dvl:Dvul_2352 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   309   580 (  -)   138  0.348  302   <-> 1
dvu:DVU0600 L-lactate dehydrogenase           K00016   309   580 (  -)   138  0.348  302   <-> 1
lia:JL58_01100 lactate dehydrogenase          K00016   313   580 ( 110)   138  0.323  313   <-> 4
cno:NT01CX_0236 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   579 ( 478)   138  0.301  319   <-> 2
liv:LIV_0180 Putative L-lactate dehydrogenase      K00016   313   579 (  93)   138  0.323  313   <-> 5
ggo:101147645 lactate dehydrogenase A like 6A      K00016   332   578 (  39)   138  0.330  315   <-> 12
hsa:160287 lactate dehydrogenase A like 6A       K00016   332   578 (  38)   138  0.330  315   <-> 8
lcr:LCRIS_00274 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   578 (  16)   138  0.311  315   <-> 3
lhl:LBHH_1205 L-lactate dehydrogenase 2         K00016   308   578 (  5)   138  0.325  317   <-> 3
mchc:CK556_03350 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   578 (  -)   138  0.334  314   <-> 1
mfl:Mfl596 L-lactate dehydrogenase           K00016   317   578 (  -)   138  0.338  314   <-> 1
mfw:mflW37_6420 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   578 (  -)   138  0.338  314   <-> 1
mpf:MPUT_0032 L-lactate/malate dehydrogenase      K00016   320   578 (  -)   138  0.333  318   <-> 1
mput:MPUT9231_7060 L-lactate dehydrogenase       K00016   320   578 (  -)   138  0.333  318   <-> 1
pps:100990051 lactate dehydrogenase A like 6A      K00016   332   578 (  37)   138  0.330  315   <-> 10
ptr:466460 L-lactate dehydrogenase A-like 6A      K00016   411   578 (  37)   138  0.330  315   <-> 9
mth:MTH_188 lactate dehydrogenase            K00024   325   577 (  -)   137  0.321  312   <-> 1
bfi:CIY_31450 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   576 (  -)   137  0.326  319   <-> 1
ldb:Ldb0120 L-lactate dehydrogenase           K00016   307   576 ( 181)   137  0.340  315   <-> 2
cbac:JI75_07160 lactate dehydrogenase          K00016   317   575 (  -)   137  0.316  316   <-> 1
lin:ldh similar to L-lactate dehydrogenase       K00016   313   575 (  98)   137  0.319  313   <-> 4
lle:AYR59_03635 L-lactate dehydrogenase         K00016   321   575 ( 155)   137  0.312  308   <-> 2
lmx:LMOSLCC2372_0211 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   575 (  93)   137  0.319  313   <-> 4
pce:PECL_235 L-lactate dehydrogenase          K00016   325   575 ( 176)   137  0.311  315   <-> 2
lhe:lhv_0289 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   574 (  18)   137  0.311  322   <-> 3
lmox:AX24_13660 lactate dehydrogenase          K00016   313   574 (  88)   137  0.325  314   <-> 4
lre:Lreu_1272 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   312   574 (  18)   137  0.309  317   <-> 6
lrf:LAR_1206 L-lactate dehydrogenase          K00016   312   574 (  18)   137  0.309  317   <-> 6
pmo:Pmob_1893 L-lactate dehydrogenase          K00016   307   574 (  -)   137  0.328  314   <-> 1
lhd:HUO_02330 lactate dehydrogenase           K00016   323   573 (  17)   136  0.311  322   <-> 3
lhh:LBH_0222 L-lactate dehydrogenase 1         K00016   336   573 (  3)   136  0.311  322   <-> 3
lhr:R0052_01480 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   573 (  20)   136  0.311  322   <-> 3
lhv:lhe_1813 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   573 (  1)   136  0.311  322   <-> 3
lmc:Lm4b_00208 Putative L-lactate dehydrogenase     K00016   313   573 (  87)   136  0.319  313   <-> 4
lmf:LMOf2365_0221 L-lactate dehydrogenase        K00016   313   573 (  87)   136  0.319  313   <-> 4
lmg:LMKG_03146 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   573 (  91)   136  0.319  313   <-> 4
lmj:LMOG_03044 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   573 (  91)   136  0.319  313   <-> 4
lmn:LM5578_2808 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   573 (  91)   136  0.319  313   <-> 4
lmo:lmo0210 L-lactate dehydrogenase           K00016   313   573 (  91)   136  0.319  313   <-> 4
lmoa:LMOATCC19117_0217 L-lactate dehydrogenase     K00016   313   573 (  87)   136  0.319  313   <-> 4
lmob:BN419_0226 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   313   573 (  92)   136  0.319  313   <-> 4
lmoe:BN418_0221 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   313   573 (  92)   136  0.319  313   <-> 4
lmog:BN389_02240 L-lactate dehydrogenase 1       K00016   313   573 (  87)   136  0.319  313   <-> 4
lmoj:LM220_06632 lactate dehydrogenase         K00016   313   573 ( 199)   136  0.319  313   <-> 3
lmok:CQ02_01125 lactate dehydrogenase          K00016   313   573 (  87)   136  0.319  313   <-> 4
lmol:LMOL312_0207 L-lactate dehydrogenase        K00016   313   573 (  87)   136  0.319  313   <-> 4
lmom:IJ09_09315 lactate dehydrogenase          K00016   313   573 (  91)   136  0.319  313   <-> 4
lmoq:LM6179_0500 L-lactate dehydrogenase        K00016   313   573 (  92)   136  0.319  313   <-> 4
lmos:LMOSLCC7179_0204 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   573 (  91)   136  0.319  313   <-> 4
lmoy:LMOSLCC2479_0210 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   573 (  91)   136  0.319  313   <-> 4
lmoz:LM1816_16635 L-lactate dehydrogenase        K00016   313   573 (  87)   136  0.319  313   <-> 4
lmp:MUO_01195 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   573 (  87)   136  0.319  313   <-> 4
lmr:LMR479A_0219 L-lactate dehydrogenase        K00016   313   573 (  91)   136  0.319  313   <-> 4
lms:LMLG_2374 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   573 (  91)   136  0.319  313   <-> 4
lmv:Y193_00165 lactate dehydrogenase          K00016   313   573 (  87)   136  0.319  313   <-> 4
lmy:LM5923_2757 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   573 (  91)   136  0.319  313   <-> 4
lmz:LMOSLCC2482_0210 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   573 (  87)   136  0.319  313   <-> 4
lzy:LZ3411_0553 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   573 (  40)   136  0.312  317   <-> 2
tsi:TSIB_1633 Malate dehydrogenase           K00024   309   573 (  -)   136  0.339  313   <-> 1
lae:LBAT_0817 L-lactate dehydrogenase          K00016   309   572 (  6)   136  0.332  316   <-> 4
lmw:LMOSLCC2755_0208 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   572 (  86)   136  0.319  313   <-> 4
mcol:MCOLE_v1c06220 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   572 (  -)   136  0.334  314   <-> 1
mew:MSWAN_1786 Malate dehydrogenase           K00024   329   572 (  -)   136  0.340  312   <-> 1
ppe:PEPE_1554 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   572 ( 186)   136  0.310  316   <-> 2
atm:ANT_16210 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   571 (  -)   136  0.289  315   <-> 1
cbt:CLH_3305 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   571 ( 105)   136  0.303  320   <-> 2
fpl:Ferp_2001 L-lactate dehydrogenase          K00024   295   571 (  -)   136  0.343  309   <-> 1
lpar:FAM21731_01866 L-lactate dehydrogenase       K00016   315   571 ( 158)   136  0.316  320   <-> 3
paci:A4V11_05190 L-lactate dehydrogenase        K00016   323   571 ( 189)   136  0.308  315   <-> 2
scou:SCORR_v1c01310 L-lactate dehydrogenase       K00016   318   571 (  -)   136  0.324  309   <-> 1
lcu:PL11_007260 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   570 ( 205)   136  0.308  318   <-> 2
lho:LOOC260_104000 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   570 ( 176)   136  0.311  315   <-> 5
lmot:LMOSLCC2540_0213 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   570 (  84)   136  0.319  313   <-> 4
mmg:MTBMA_c06400 malate dehydrogenase          K00024   325   570 (  -)   136  0.320  316   <-> 1
ppen:T256_07670 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   570 ( 183)   136  0.310  316   <-> 2
rbb:108519239 lactate dehydrogenase A like 6A      K00016   356   570 (  35)   136  0.327  315   <-> 16
rro:104667650 lactate dehydrogenase A like 6A      K00016   332   570 (  30)   136  0.327  315   <-> 18
lgl:AO203_01580 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   569 (  13)   136  0.307  322   <-> 3
lku:APS55_01245 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   569 ( 182)   136  0.312  311   <-> 2
lsg:lse_0196 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   569 (  73)   136  0.316  313   <-> 4
sll:SLITO_v1c01330 L-lactate dehydrogenase       K00016   318   569 (  -)   136  0.318  308   <-> 1
ccol:BN865_15550c Malate dehydrogenase         K00024   302   568 ( 227)   135  0.343  303   <-> 2
lamy:B1745_01190 L-lactate dehydrogenase        K00016   323   568 (  10)   135  0.307  313   <-> 3
lmoo:LMOSLCC2378_0222 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   568 (  82)   135  0.319  313   <-> 4
ment:CS528_03370 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   568 (  -)   135  0.331  314   <-> 1
metc:MTCT_0154 malate dehydrogenase           K00024   325   568 (  -)   135  0.320  316   <-> 1
myt:MYE_00365 L-lactate dehydrogenase          K00016   319   568 (  -)   135  0.314  315   <-> 1
nle:100606586 lactate dehydrogenase A like 6A      K00016   332   568 (  32)   135  0.327  315   <-> 11
ain:Acin_2417 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   567 ( 169)   135  0.309  314   <-> 2
lwe:lwe0172 L-lactate dehydrogenase homolog Ldh     K00016   313   567 (  87)   135  0.316  313   <-> 4
meth:MBMB1_1406 Malate dehydrogenase          K00024   319   567 (  -)   135  0.330  315   <-> 1
pon:100443907 L-lactate dehydrogenase A-like 6A     K00016   332   567 (  28)   135  0.327  315   <-> 9
scj:SCANT_v1c08910 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   567 (  -)   135  0.327  315   <-> 1
stur:STURON_00133 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   567 (  -)   135  0.320  309   <-> 1
bprs:CK3_22510 L-lactate dehydrogenase         K00016   322   566 (  -)   135  0.312  314   <-> 1
ccoo:ATE51_03144 Malate dehydrogenase          K00024   302   566 ( 217)   135  0.340  303   <-> 2
cac:CA_C0267 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   565 (  53)   135  0.308  318   <-> 2
cae:SMB_G0272 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   565 (  52)   135  0.308  318   <-> 2
cay:CEA_G0273 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   565 (  53)   135  0.308  318   <-> 2
ccf:YSQ_07195 malate dehydrogenase           K00024   302   565 ( 222)   135  0.340  303   <-> 2
ccof:VC76_02775 Malate dehydrogenase          K00024   302   565 ( 208)   135  0.340  303   <-> 2
ccoi:YSU_06205 malate dehydrogenase           K00024   302   565 ( 223)   135  0.340  303   <-> 2
ccq:N149_0521 Malate dehydrogenase           K00024   302   565 ( 221)   135  0.340  303   <-> 2
cct:CC1_13410 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   565 (  -)   135  0.297  320   <-> 1
csab:103239109 lactate dehydrogenase A like 6A     K00016   381   565 (  29)   135  0.327  315   <-> 9
cth:Cthe_0345 L-lactate dehydrogenase               318   565 (  26)   135  0.301  319   <-> 2
ctx:Clo1313_1878 L-lactate dehydrogenase        K00016   318   565 (  26)   135  0.301  319   <-> 2
lmoc:LMOSLCC5850_0204 L-lactate dehydrogenase      K00016   315   565 (  88)   135  0.318  314   <-> 4
lmod:LMON_0208 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   565 (  88)   135  0.318  314   <-> 4
lmow:AX10_09505 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   565 (  88)   135  0.318  314   <-> 4
mka:MK1069 NADPH-dependent L-malate dehydrogenase    K00024   317   565 (  -)   135  0.340  312   <-> 1
ccc:G157_06005 malate dehydrogenase           K00024   302   564 ( 207)   134  0.337  303   <-> 2
ccy:YSS_02460 malate dehydrogenase           K00024   302   564 ( 222)   134  0.337  303   <-> 2
cjd:JJD26997_1398 malate dehydrogenase         K00024   300   564 ( 258)   134  0.343  303   <-> 2
cjx:BN867_05420 Malate dehydrogenase          K00024   300   564 ( 215)   134  0.343  303   <-> 3
cthd:CDO33_08375 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   564 (  11)   134  0.310  316   <-> 3
gah:GAH_00039 Malate/lactate dehydrogenase       K00024   295   564 (  -)   134  0.331  308   <-> 1
lmh:LMHCC_2433 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   564 (  79)   134  0.316  313   <-> 4
lml:lmo4a_0226 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   564 (  79)   134  0.316  313   <-> 4
lmq:LMM7_0231 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   564 (  79)   134  0.316  313   <-> 4
lmu:LBLM1_01165 lactate dehydrogenase          K00016   306   564 (  11)   134  0.322  314   <-> 5
lrm:LRC_03460 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   564 ( 181)   134  0.308  318   <-> 2
scc:Spico_1643 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   564 ( 464)   134  0.333  312   <-> 2
shj:SHELI_v1c00920 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   564 (  -)   134  0.328  305   <-> 1
tup:102498254 lactate dehydrogenase A like 6B      K00016   380   564 (  43)   134  0.334  317   <-> 11
ecas:ECBG_00130 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   319   563 (  9)   134  0.274  314   <-> 2
efa:EF0255 L-lactate dehydrogenase           K00016   327   563 (  8)   134  0.326  313   <-> 2
efd:EFD32_0196 L-lactate dehydrogenase         K00016   327   563 (  8)   134  0.326  313   <-> 2
efi:OG1RF_10199 L-lactate dehydrogenase         K00016   403   563 (  8)   134  0.326  313   <-> 2
efl:EF62_0623 L-lactate dehydrogenase          K00016   327   563 (  8)   134  0.326  313   <-> 2
efn:DENG_00234 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   327   563 (  8)   134  0.326  313   <-> 2
efq:DR75_2277 L-lactate dehydrogenase          K00016   327   563 (  8)   134  0.326  313   <-> 2
efs:EFS1_0195 L-lactate dehydrogenase          K00016   327   563 (  8)   134  0.326  313   <-> 2
ene:ENT_03200 L-lactate dehydrogenase          K00016   327   563 (  8)   134  0.326  313   <-> 2
lsa:LCA_1606 L-lactate dehydrogenase          K00016   325   563 ( 249)   134  0.324  315   <-> 2
mcc:693907 lactate dehydrogenase A like 6A       K00016   332   563 (  29)   134  0.327  315   <-> 12
mcf:102134594 lactate dehydrogenase A like 6A      K00016   381   563 (  29)   134  0.327  315   <-> 12
mmil:sm9_1029 malate dehydrogenase Mdh         K00024   317   563 (  -)   134  0.318  318   <-> 1
ceu:A7L45_03225 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   562 (  12)   134  0.297  317   <-> 2
eml:EMELA_v1c08170 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   562 (  -)   134  0.328  314   <-> 1
lgv:LCGL_0168 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   562 (  45)   134  0.284  317   <-> 3
lsi:HN6_01147 L-lactate dehydrogenase (L-LDH)      K00016   322   562 ( 131)   134  0.314  318   <-> 2
lsj:LSJ_1423 L-lactate dehydrogenase          K00016   322   562 (  -)   134  0.314  318   <-> 1
lsl:LSL_1362 L-lactate dehydrogenase          K00016   322   562 ( 131)   134  0.314  318   <-> 2
mpb:C985_0679 lactate dehydrogenase           K00016   312   562 (  -)   134  0.331  320   <-> 1
mpj:MPNE_0786 L-lactate dehydrogenase          K00016   330   562 (  -)   134  0.331  320   <-> 1
mpm:MPNA6740 L-lactate dehydrogenase          K00016   312   562 (  -)   134  0.331  320   <-> 1
mpn:MPN674 L-lactate dehydrogenase           K00016   312   562 (  -)   134  0.331  320   <-> 1
nsy:104231866 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   562 (  29)   134  0.325  311   <-> 11
sfz:SFLOR_v1c10050 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   562 (  -)   134  0.328  317   <-> 1
srub:C2R22_02710 L-lactate dehydrogenase        K00016   319   562 (  79)   134  0.338  320   <-> 2
cuv:CUREI_04860 lactate dehydrogenase          K00016   319   561 ( 305)   134  0.305  311   <-> 3
fpla:A4U99_11180 L-lactate dehydrogenase        K00016   314   561 (  -)   134  0.321  318   <-> 1
lpx:ASU28_00750 L-lactate dehydrogenase         K00016   309   561 (  4)   134  0.328  317   <-> 5
cjer:H730_03535 malate dehydrogenase          K00024   300   560 ( 206)   133  0.343  303   <-> 2
cjm:CJM1_0507 Probable malate dehydrogenase       K00024   300   560 ( 213)   133  0.343  303   <-> 2
cjq:UC78_0516 Malate dehydrogenase           K00024   300   560 ( 216)   133  0.343  303   <-> 2
cju:C8J_0493 malate dehydrogenase            K00024   300   560 ( 213)   133  0.343  303   <-> 3
cjv:MTVDSCj20_0549 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   300   560 ( 213)   133  0.343  303   <-> 2
egr:104441897 L-lactate dehydrogenase A         K00016   351   560 (  8)   133  0.313  313   <-> 12
emu:EMQU_1380 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   560 (  3)   133  0.297  317   <-> 2
pxb:103943134 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   355   560 (  32)   133  0.318  305   <-> 19
ehl:EHLA_2279 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   559 (  30)   133  0.322  320   <-> 3
gac:GACE_0262 Malate dehydrogenase           K00024   295   559 (  -)   133  0.321  308   <-> 1
lpb:SH83_02260 lactate dehydrogenase          K00016   320   559 (  3)   133  0.304  312   <-> 5
lpj:JDM1_0436 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   559 (  8)   133  0.304  312   <-> 5
lpl:lp_0537 L-lactate dehydrogenase           K00016   320   559 (  3)   133  0.304  312   <-> 5
lpr:LBP_cg0430 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   320   559 (  3)   133  0.304  312   <-> 5
lps:LPST_C0446 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   559 (  29)   133  0.304  312   <-> 5
lpt:zj316_0683 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   317   559 (  3)   133  0.304  312   <-> 5
lpz:Lp16_0467 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   559 (  3)   133  0.304  312   <-> 5
lth:KLTH0G19536g KLTH0G19536p              K00016   327   559 (  28)   133  0.312  314   <-> 6
mmy:MSC_0532 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   559 (  -)   133  0.323  316   <-> 1
mmyi:mycmycITA_00566 l-lactate dehydrogenase      K00016   318   559 (  -)   133  0.323  316   <-> 1
mmym:MMS_A0584 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   559 (  -)   133  0.323  316   <-> 1
aly:ARALYDRAFT_493149 lactate dehydrogenase       K00016   353   558 ( 177)   133  0.324  321   <-> 11
lmon:LMOSLCC2376_0180 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   558 (  73)   133  0.313  313   <-> 4
mcac:MCCP01_0524 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   558 (  -)   133  0.323  316   <-> 1
mcap:MCCPF38_00531 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   558 (  -)   133  0.323  316   <-> 1
mcar:MCCPILRI181_00529 L-lactate dehydrogenase     K00016   317   558 (  -)   133  0.323  316   <-> 1
mcp:MCAP_0439 L-lactate/malate dehydrogenase      K00016   317   558 (  -)   133  0.323  316   <-> 1
bhu:bhn_I0363 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   557 (  -)   133  0.310  316   <-> 1
eus:EUTSA_v10025596mg hypothetical protein       K00016   351   557 (  26)   133  0.332  310   <-> 13
lcv:FBA2_08125 L-lactate dehydrogenase         K00016   325   557 (  -)   133  0.321  315   <-> 1
lsn:LSA_11450 L-lactate dehydrogenase, malate dehydroge K00016   318   557 (  46)   133  0.316  316   <-> 3
mcai:MCCG_0521 lactate dehydrogenase          K00016   317   557 (  -)   133  0.323  316   <-> 1
mlc:MSB_A0453 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   557 (  -)   133  0.323  316   <-> 1
mlh:MLEA_002530 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   557 (  -)   133  0.323  316   <-> 1
ssyr:SSYRP_v1c03870 L-lactate dehydrogenase       K00016   316   557 (  -)   133  0.311  315   <-> 1
cbei:LF65_07015 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   556 (  54)   133  0.305  321   <-> 3
pale:102895089 lactate dehydrogenase A like 6B     K00016   381   556 (  22)   133  0.339  319   <-> 7
psor:RSJ16_02390 L-lactate dehydrogenase        K00016   329   556 ( 111)   133  0.310  326   <-> 2
apn:Asphe3_38070 malate dehydrogenase (NAD)       K00016   315   555 (  -)   132  0.287  317   <-> 1
ath:AT4G17260 Lactate/malate dehydrogenase family prote K00016   353   555 ( 176)   132  0.324  321   <-> 10
ccv:CCV52592_1883 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   297   555 (  -)   132  0.351  316   <-> 1
cjj:CJJ81176_0557 malate dehydrogenase         K00024   300   555 ( 199)   132  0.340  303   <-> 2
cjn:ICDCCJ07001_479 malate dehydrogenase        K00024   300   555 ( 210)   132  0.340  303   <-> 2
ega:AL523_08920 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   555 (  1)   132  0.271  314   <-> 2
lor:AYI71_14820 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   555 ( 170)   132  0.316  313   <-> 7
nta:107780728 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   555 (  12)   132  0.325  311   <-> 26
scr:SCHRY_v1c03800 L-lactate dehydrogenase       K00016   316   555 (  -)   132  0.305  315   <-> 1
cpel:CPEL_0885 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   298   554 (  -)   132  0.347  303   <-> 1
mml:MLC_5130 L lactate dehydrogenase          K00016   318   554 (  -)   132  0.316  316   <-> 1
nte:NEUTE1DRAFT71072 hypothetical protein        K00016   324   554 ( 137)   132  0.310  313   <-> 3
rpla:A4Z71_06325 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   554 (  -)   132  0.294  316   <-> 1
caj:CIG1485E_0883 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   301   553 (  -)   132  0.326  313   <-> 1
carc:NY10_1858 L-lactate dehydrogenase         K00016   325   553 ( 293)   132  0.310  323   <-> 2
cow:Calow_1634 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   553 (  -)   132  0.297  317   <-> 1
ctyk:CTK_C11900 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   553 (  78)   132  0.280  314   <-> 2
edu:LIU_08070 lactate dehydrogenase           K00016   314   553 (  2)   132  0.291  316   <-> 2
jre:109013131 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   378   553 (  34)   132  0.335  313   <-> 16
lgr:LCGT_0168 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   553 (  36)   132  0.281  317   <-> 3
cjb:BN148_0532 malate dehydrogenase           K00024   300   552 ( 201)   132  0.340  303   <-> 2
cje:Cj0532 malate dehydrogenase             K00024   300   552 ( 201)   132  0.340  303   <-> 2
cjei:N135_00581 malate dehydrogenase          K00024   300   552 ( 193)   132  0.340  303   <-> 2
cjej:N564_00518 malate dehydrogenase          K00024   300   552 ( 193)   132  0.340  303   <-> 2
cjen:N755_00565 malate dehydrogenase          K00024   300   552 ( 193)   132  0.340  303   <-> 2
cjeu:N565_00566 malate dehydrogenase          K00024   300   552 ( 193)   132  0.340  303   <-> 2
cji:CJSA_0499 malate dehydrogenase           K00024   300   552 ( 203)   132  0.340  303   <-> 2
cjl:PJ17_02575 malate dehydrogenase           K00024   300   552 ( 202)   132  0.340  303   <-> 2
cjr:CJE0636 malate dehydrogenase            K00024   300   552 ( 195)   132  0.340  303   <-> 2
cjs:CJS3_0522 Malate dehydrogenase           K00024   300   552 ( 195)   132  0.340  303   <-> 2
cjw:PJ18_02645 malate dehydrogenase           K00024   300   552 ( 193)   132  0.340  303   <-> 2
cjy:QZ67_00542 Malate dehydrogenase           K00024   300   552 ( 193)   132  0.340  303   <-> 2
cjz:M635_07005 malate dehydrogenase           K00024   300   552 ( 204)   132  0.340  303   <-> 2
eth:CK496_11650 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   552 (  5)   132  0.327  312   <-> 2
eyy:EGYY_05450 hypothetical protein           K00016   317   552 (  -)   132  0.311  318   <-> 1
fca:101086566 L-lactate dehydrogenase A-like 6B     K00016   381   552 (  12)   132  0.327  303   <-> 8
lbt:AYR52_01160 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   552 ( 173)   132  0.306  314   <-> 2
lfe:LAF_0806 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   552 ( 165)   132  0.322  307   <-> 5
lfr:LC40_0532 L-lactate dehydrogenase (L-LDH)      K00016   317   552 ( 163)   132  0.322  307   <-> 5
lpg:BB562_14340 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   552 (  1)   132  0.298  312   <-> 5
rim:ROI_01790 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   552 (  44)   132  0.305  318   <-> 2
rix:RO1_41870 L-lactate dehydrogenase          K00016   328   552 (  44)   132  0.305  318   <-> 2
tbe:Trebr_0251 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   552 (  47)   132  0.292  318   <-> 2
avs:AWM76_01805 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   551 ( 100)   131  0.307  313   <-> 2
cjp:A911_02590 malate dehydrogenase           K00024   300   551 ( 201)   131  0.340  303   <-> 2
law:LACWKB8_1018 L-lactate dehydrogenase        K00016   309   551 ( 127)   131  0.311  315   <-> 2
aun:AWM73_05000 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   550 ( 217)   131  0.313  316   <-> 2
ave:Arcve_1885 Malate dehydrogenase           K00024   291   550 (  -)   131  0.319  307   <-> 1
bbf:BBB_0519 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   550 (  85)   131  0.322  311   <-> 2
bbi:BBIF_0564 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   550 (  79)   131  0.322  311   <-> 2
bprl:CL2_09070 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   550 ( 127)   131  0.319  317   <-> 2
chv:CHELV3228_0908 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   300   550 (  -)   131  0.337  303   <-> 1
cki:Calkr_0782 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   550 (  -)   131  0.300  317   <-> 1
clc:Calla_1554 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   550 (  -)   131  0.300  317   <-> 1
ctc:CTC_01998 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   550 ( 449)   131  0.315  314   <-> 2
dcr:108198790 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   550 (  17)   131  0.317  315   <-> 14
hpk:Hprae_1033 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   550 (  -)   131  0.295  315   <-> 1
ini:109189745 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   550 (  2)   131  0.321  308   <-> 13
smp:SMAC_01412 uncharacterized protein         K00016   324   550 ( 147)   131  0.315  314   <-> 4
sot:102604318 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   550 (  21)   131  0.321  308   <-> 12
cob:COB47_1726 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   549 (  -)   131  0.297  317   <-> 1
gra:105789910 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   549 (  9)   131  0.302  315   <-> 17
mpu:MYPU_7590 L-LACTATE DEHYDROGENASE          K00016   315   549 (  -)   131  0.314  315   <-> 1
ssab:SSABA_v1c09310 L-lactate dehydrogenase       K00016   318   549 (  5)   131  0.327  318   <-> 2
cbv:U729_878 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   548 ( 110)   131  0.289  315   <-> 2
ctet:BN906_02192 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   548 ( 438)   131  0.315  314   <-> 2
mel:Metbo_0579 Malate dehydrogenase           K00024   315   548 (  -)   131  0.326  313   <-> 1
mps:MPTP_0263 L-lactate dehydrogenase          K00016   324   548 (  -)   131  0.313  313   <-> 1
rss:109442152 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   353   548 (  11)   131  0.324  318   <-> 13
sapi:SAPIS_v1c00750 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   548 (  -)   131  0.346  298   <-> 1
satk:SA2016_3228 lactate dehydrogenase         K00016   317   548 ( 287)   131  0.291  313   <-> 2
stai:STAIW_v1c09930 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   548 (  -)   131  0.311  315   <-> 1
tcc:18606285 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   548 ( 164)   131  0.321  308   <-> 9
var:108334756 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   343   548 (  35)   131  0.315  314   <-> 8
ate:Athe_1918 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   547 (  -)   131  0.300  317   <-> 1
aui:APT62_08400 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   547 (  82)   131  0.300  313   <-> 2
cjc:100385261 lactate dehydrogenase A like 6A      K00016   368   547 (  11)   131  0.319  317   <-> 11
csb:CLSA_c43720 L-lactate dehydrogenase 3        K00016   315   547 (  19)   131  0.297  320   <-> 3
han:110864287 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   547 (  12)   131  0.312  308   <-> 18
malk:MalAC0309_1263 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   547 (  -)   131  0.307  313   <-> 1
ncr:NCU00720 tricarboxylic acid-17           K00016   324   547 ( 133)   131  0.304  313   <-> 3
nnu:104598555 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   390   547 (  45)   131  0.325  305   <-> 12
rla:Rhola_00012940 L-lactate dehydrogenase       K00016   316   547 (  -)   131  0.297  313   <-> 1
bang:BBAG_1145 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   546 (  74)   130  0.316  307   <-> 2
brp:103868260 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   546 (  23)   130  0.318  318   <-> 16
camr:CAQ16704_0722 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   298   546 (  -)   130  0.342  307   <-> 1
ptg:102957287 lactate dehydrogenase A like 6B      K00016   381   546 (  6)   130  0.320  303   <-> 9
adu:107485794 L-lactate dehydrogenase A         K00016   349   545 (  20)   130  0.321  315   <-> 14
bna:106381484 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   545 (  0)   130  0.318  318   <-> 36
boe:106297833 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   545 (  25)   130  0.318  318   <-> 18
csat:104718618 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   353   545 (  0)   130  0.318  318   <-> 32
csc:Csac_1027 L-lactate dehydrogenase          K00016   314   545 (  -)   130  0.288  316   <-> 1
mlac:CP520_01420 L-lactate dehydrogenase        K00016   318   545 (  -)   130  0.318  302   <-> 1
mpx:MPD5_0242 L-lactate dehydrogenase          K00016   324   545 (  -)   130  0.323  316   <-> 1
pio:PI20285_07695 L-lactate dehydrogenase        K00016   320   545 ( 182)   130  0.301  316   <-> 2
sly:101252012 L-lactate dehydrogenase          K00016   350   545 (  17)   130  0.325  308   <-> 12
tbo:Thebr_2046 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   545 (  -)   130  0.294  313   <-> 1
tex:Teth514_0216 L-lactate dehydrogenase        K00016   311   545 (  -)   130  0.294  313   <-> 1
thx:Thet_0256 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   545 (  -)   130  0.294  313   <-> 1
tpd:Teth39_1997 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   545 (  -)   130  0.294  313   <-> 1
zju:107418882 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   545 ( 145)   130  0.310  313   <-> 9
cin:100174998 L-lactate dehydrogenase B-B chain-like  K00016   341   544 ( 156)   130  0.324  315   <-> 3
ckn:Calkro_0797 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   544 (  -)   130  0.293  317   <-> 1
clx:CLAN_0850 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   299   544 (  -)   130  0.323  303   <-> 1
cpep:111795690 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   544 (  7)   130  0.321  308   <-> 12
eel:EUBELI_20026 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   544 (  -)   130  0.309  320   <-> 1
hbr:110650349 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   349   544 (  2)   130  0.316  304   <-> 15
jda:BW727_101485 L-lactate dehydrogenase        K00016   325   544 (  -)   130  0.306  317   <-> 1
mst:Msp_0672 malate/lactate dehydrogenase        K00024   317   544 (  -)   130  0.305  318   <-> 1
rcu:8276935 L-lactate dehydrogenase B          K00016   350   544 (  27)   130  0.319  313   <-> 10
sdi:SDIMI_v3c07410 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   544 (  -)   130  0.325  317   <-> 1
stu:STH8232_1504 lipoprotein              K00016   328   544 ( 146)   130  0.322  317   <-> 2
vra:106776606 L-lactate dehydrogenase B         K00016   351   544 (  15)   130  0.315  314   <-> 8
aju:106975726 lactate dehydrogenase A like 6B      K00016   381   543 (  2)   130  0.317  303   <-> 11
cann:107867486 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   543 (  18)   130  0.317  315   <-> 13
cco:CCC13826_2254 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   297   543 ( 433)   130  0.331  314   <-> 3
era:ERE_06110 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   543 (  -)   130  0.303  320   <-> 1
ere:EUBREC_2331 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   543 (  -)   130  0.303  320   <-> 1
ert:EUR_27930 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   543 (  -)   130  0.303  320   <-> 1
mdm:103403474 L-lactate dehydrogenase B         K00016   355   543 ( 135)   130  0.315  305   <-> 18
metn:BK008_01575 malate dehydrogenase          K00024   321   543 (  -)   130  0.329  313   <-> 1
nto:104097700 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   543 (  11)   130  0.315  308   <-> 14
raj:RA11412_1794 L-lactate dehydrogenase        K00016   319   543 (  -)   130  0.306  314   <-> 1
spen:107027989 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   543 (  15)   130  0.325  308   <-> 12
tit:Thit_0237 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   543 (  -)   130  0.296  314   <-> 1
tmt:Tmath_0320 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   543 (  -)   130  0.296  314   <-> 1
aip:107629994 L-lactate dehydrogenase A         K00016   349   542 (  23)   129  0.321  315   <-> 11
mgc:CM9_02710 lactate dehydrogenase           K00016   312   542 (  -)   129  0.334  320   <-> 1
mge:MG_460 L-lactate dehydrogenase/malate dehydrogenase K00016   312   542 (  -)   129  0.334  320   <-> 1
mgq:CM3_02835 lactate dehydrogenase           K00016   312   542 (  -)   129  0.334  320   <-> 1
mgu:CM5_02655 lactate dehydrogenase           K00016   312   542 (  -)   129  0.334  320   <-> 1
mgx:CM1_02750 lactate dehydrogenase           K00016   312   542 (  -)   129  0.334  320   <-> 1
msub:BK009_06035 malate dehydrogenase          K00024   321   542 (  -)   129  0.326  313   <-> 1
pavi:110762791 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   424   542 (  10)   129  0.318  318   <-> 11
pmum:103321348 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   352   542 (  6)   129  0.318  318   <-> 11
pper:18792896 L-lactate dehydrogenase A         K00016   352   542 (  29)   129  0.318  318   <-> 11
bbp:BBPR_0539 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   541 (  81)   129  0.318  311   <-> 2
cbe:Cbei_4903 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   541 (  36)   129  0.296  321   <-> 4
cbz:Cbs_4903 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   541 (  36)   129  0.296  321   <-> 4
ccb:Clocel_1533 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   541 (  11)   129  0.303  314   <-> 2
crb:17880878 L-lactate dehydrogenase B         K00016   353   541 ( 159)   129  0.322  317   <-> 10
fve:101310897 L-lactate dehydrogenase A         K00016   350   541 ( 148)   129  0.324  312   <-> 9
lpd:AYR62_02410 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   541 ( 169)   129  0.287  317   <-> 3
rto:RTO_28190 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   541 (  -)   129  0.309  320   <-> 1
aur:HMPREF9243_0952 L-lactate dehydrogenase       K00016   322   540 ( 201)   129  0.314  315   <-> 2
cbk:CLL_A3511 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   540 (  62)   129  0.291  320   <-> 2
kfv:AS188_14520 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   540 (  53)   129  0.285  316   <-> 3
stc:str1280 L-lactate dehydrogenase           K00016   328   540 ( 138)   129  0.319  317   <-> 2
sths:AVT04_08465 L-lactate dehydrogenase        K00016   328   540 ( 138)   129  0.319  317   <-> 2
tjr:TherJR_0751 L-lactate dehydrogenase         K00016   334   540 (  -)   129  0.292  312   <-> 1
tmu:101361915 L-lactate dehydrogenase A chain isoform X K00016   361   540 (  23)   129  0.325  308   <-> 7
aml:100483734 L-lactate dehydrogenase A-like 6A     K00016   375   539 (  17)   129  0.311  315   <-> 9
lpk:LACPI_1375 L-lactate dehydrogenase         K00016   325   539 ( 328)   129  0.310  316   <-> 2
mcub:MCBB_1647 Malate dehydrogenase {ECO:0000255|HAMAP- K00024   317   539 (  -)   129  0.327  312   <-> 1
ahe:Arch_1453 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   538 ( 286)   128  0.297  316   <-> 2
ast:Asulf_00195 Malate/lactate dehydrogenase      K00024   295   538 ( 433)   128  0.319  310   <-> 2
cld:CLSPO_c15460 L-lactate dehydrogenase Ldh      K00016   318   538 (  -)   128  0.293  314   <-> 1
cmax:111468835 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   538 (  3)   128  0.318  308   <-> 12
cmos:111459629 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   538 (  1)   128  0.315  308   <-> 13
dzi:111290053 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   416   538 (  3)   128  0.306  310   <-> 14
ghi:107940833 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   538 (  1)   128  0.305  308   <-> 23
meye:TL18_05160 malate dehydrogenase          K00024   323   538 (  -)   128  0.317  315   <-> 1
mru:mru_1255 malate dehydrogenase Mdh          K00024   316   538 (  -)   128  0.314  315   <-> 1
pdm:ADU72_1500 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   538 ( 164)   128  0.294  313   <-> 2
prl:BCB70_00910 L-lactate dehydrogenase         K00016   322   538 (  37)   128  0.284  313   <-> 4
sax:USA300HOU_0251 L-lactate dehydrogenase       K00016   317   538 ( 426)   128  0.303  310   <-> 2
xla:380394 lactate dehydrogenase A L homeolog      K00016   332   538 (  7)   128  0.307  322   <-> 10
acg:AWM71_06835 L-lactate dehydrogenase         K00016   321   537 ( 189)   128  0.316  313   <-> 2
cbut:ATN24_14975 L-lactate dehydrogenase        K00016   312   537 (  19)   128  0.289  318   <-> 4
cgv:CGLAU_05050 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   331   537 ( 313)   128  0.285  312   <-> 2
cmo:103482619 L-lactate dehydrogenase A         K00016   350   537 ( 153)   128  0.318  308   <-> 9
csd:Clst_2023 Ldh                    K00016   317   537 (  -)   128  0.287  317   <-> 1
css:Cst_c21180 L-lactate dehydrogenase Ldh       K00016   317   537 (  -)   128  0.287  317   <-> 1
myb:102259229 lactate dehydrogenase A like 6B      K00016   381   537 (  22)   128  0.326  316   <-> 10
pvu:PHAVU_002G062000g hypothetical protein       K00016   352   537 (  16)   128  0.316  310   <-> 8
sij:SCIP_0968 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   537 ( 214)   128  0.318  311   <-> 2
umr:103660860 L-lactate dehydrogenase A-like 6A     K00016   375   537 (  6)   128  0.311  315   <-> 10
bacu:103018917 lactate dehydrogenase C         K00016   339   536 (  2)   128  0.313  310   <-> 10
bom:102274105 L-lactate dehydrogenase C chain      K00016   332   536 (  2)   128  0.307  322   <-> 8
chd:Calhy_0866 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   536 (  -)   128  0.294  316   <-> 1
mcw:A8L33_04965 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   536 ( 275)   128  0.293  314   <-> 2
oas:101107202 L-lactate dehydrogenase A-like 6B     K00016   381   536 (  9)   128  0.314  315   <-> 7
vvi:100250615 L-lactate dehydrogenase A         K00016   350   536 (  3)   128  0.319  313   <-> 13
cpin:CPIN18020_0803 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   297   535 (  -)   128  0.331  317   <-> 1
crd:CRES_0511 L-lactate dehydrogenase          K00016   322   535 ( 301)   128  0.303  310   <-> 2
cthr:CTHT_0055530 L-lactate dehydrogenase-like protein K00016   316   535 ( 117)   128  0.294  313   <-> 3
lrn:CMV25_00145 L-lactate dehydrogenase         K00016   325   535 ( 291)   128  0.310  316   <-> 2
mfc:BRM9_0641 malate dehydrogenase Mdh         K00024   323   535 (  -)   128  0.322  311   <-> 1
ste:STER_1257 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   328   535 ( 143)   128  0.315  317   <-> 2
sthe:T303_07345 lactate dehydrogenase          K00016   328   535 ( 143)   128  0.315  317   <-> 2
stl:stu1280 L-lactate dehydrogenase           K00016   328   535 ( 144)   128  0.315  317   <-> 2
stn:STND_1230 L-lactate dehydrogenase 1         K00016   328   535 ( 143)   128  0.315  317   <-> 2
stw:Y1U_C1197 L-lactate dehydrogenase          K00016   328   535 ( 143)   128  0.315  317   <-> 2
tez:BKM78_06000 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   535 ( 305)   128  0.326  313   <-> 2
hgl:101715364 lactate dehydrogenase A          K00016   332   534 (  13)   128  0.313  319   <-> 8
ocu:100009107 lactate dehydrogenase A          K00016   332   534 (  3)   128  0.321  308   <-> 9
pop:18093976 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   534 ( 138)   128  0.323  313   <-> 19
pra:PALO_06620 L-lactate dehydrogenase         K00016   319   534 (  34)   128  0.284  313   <-> 4
crn:CAR_c01880 L-lactate dehydrogenase         K00016   324   533 ( 287)   127  0.309  317   <-> 2
csta:CSTAT_12330 lactate dehydrogenase         K00016   315   533 ( 328)   127  0.306  314   <-> 2
dre:436747 L-lactate dehydrogenase B-B chain      K00016   334   533 (  25)   127  0.322  307   <-> 7
laca:LAC1533_0774 L-lactate dehydrogenase        K00016   324   533 ( 139)   127  0.280  321   <-> 2
maur:BOH66_15070 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   533 ( 219)   127  0.303  314   <-> 2
npr:108788318 L-lactate dehydrogenase B chain-like   K00016   334   533 (  26)   127  0.315  317   <-> 6
twi:Thewi_0277 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   533 (  -)   127  0.294  316   <-> 1
bad:BAD_1117 L-lactate dehydrogenase 2         K00016   369   532 (  -)   127  0.303  307   <-> 1
badl:BADO_1167 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   320   532 (  -)   127  0.303  307   <-> 1
bado:BBMN23_1262 L-lactate dehydrogenase 2       K00016   319   532 (  -)   127  0.303  307   <-> 1
ccoc:CCON33237_0994 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   297   532 ( 423)   127  0.318  314   <-> 2
coa:DR71_998 L-lactate dehydrogenase          K00016   315   532 (  57)   127  0.298  312   <-> 3
cpy:Cphy_1117 L-lactate dehydrogenase          K00016   325   532 (  60)   127  0.285  319   <-> 2
csm:CSUB8521_0875 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   298   532 (  -)   127  0.334  302   <-> 1
ess:ATZ33_15860 L-lactate dehydrogenase         K00016   326   532 ( 155)   127  0.319  313   <-> 2
gmx:100818856 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   352   532 (  10)   127  0.308  315   <-> 18
jcu:105632247 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   532 ( 132)   127  0.319  304   <-> 9
kol:Kole_0912 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   532 (  -)   127  0.299  314   <-> 1
msyr:CXP39_02005 L-lactate dehydrogenase        K00016   318   532 (  -)   127  0.305  311   <-> 1
ngi:103732966 lactate dehydrogenase A          K00016   332   532 (  38)   127  0.325  308   <-> 7
csf:CSUB8523_0962 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   298   531 (  -)   127  0.331  302   <-> 1
fsa:C5Q98_05635 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   531 (  -)   127  0.278  317   <-> 1
lsv:111892866 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   531 (  16)   127  0.299  308   <-> 11
mtr:MTR_5g012390 L-lactate dehydrogenase A-like protein K00016   350   531 (  7)   127  0.302  315   <-> 9
oaa:791112 lactate dehydrogenase A           K00016   332   531 (  84)   127  0.315  308   <-> 5
pach:PAGK_1262 L-lactate dehydrogenase         K00016   322   531 (  43)   127  0.281  313   <-> 4
pacn:TIA1EST1_04360 lactate dehydrogenase        K00016   335   531 (  43)   127  0.281  313   <-> 4
pak:HMPREF0675_3945 L-lactate dehydrogenase       K00016   322   531 (  43)   127  0.281  313   <-> 4
pav:TIA2EST22_04420 L-lactate dehydrogenase       K00016   322   531 (  43)   127  0.281  313   <-> 4
paw:PAZ_c09240 L-lactate dehydrogenase         K00016   322   531 (  43)   127  0.281  313   <-> 4
paz:TIA2EST2_04340 L-lactate dehydrogenase       K00016   322   531 (  45)   127  0.281  313   <-> 4
sbq:101045050 L-lactate dehydrogenase A-like 6B     K00016   381   531 (  2)   127  0.306  317   <-> 9
thl:TEH_24580 L-lactate dehydrogenase          K00016   324   531 ( 146)   127  0.314  312   <-> 3
bcat:BBCT_1222 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   530 ( 135)   127  0.303  307   <-> 2
cfa:476882 L-lactate dehydrogenase A chain       K00016   332   530 (  9)   127  0.321  308   <-> 9
eai:106837534 lactate dehydrogenase A          K00016   332   530 (  0)   127  0.321  308   <-> 8
ecb:100057016 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   332   530 (  1)   127  0.321  308   <-> 8
epz:103565604 lactate dehydrogenase A          K00016   332   530 (  1)   127  0.321  308   <-> 8
erh:ERH_0086 L-lactate dehydrogenase          K00016   313   530 (  -)   127  0.292  318   <-> 1
ers:K210_07540 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   530 (  -)   127  0.292  318   <-> 1
sgh:107551416 L-lactate dehydrogenase B-B chain     K00016   334   530 (  3)   127  0.310  319   <-> 12
tdl:TDEL_0H04490 hypothetical protein          K00016   315   530 (  30)   127  0.310  313   <-> 6
arm:ART_2963 lactate dehydrogenase           K00016   317   529 ( 296)   126  0.284  310   <-> 2
biu:109554446 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   332   529 (  7)   126  0.325  308   <-> 7
bka:AH68_07475 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   529 ( 151)   126  0.305  308   <-> 2
bks:BBKW_1423 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   529 ( 147)   126  0.305  308   <-> 2
bpsc:BBPC_1284 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   529 ( 147)   126  0.305  308   <-> 2
bta:281274 lactate dehydrogenase A           K00016   332   529 (  0)   126  0.325  308   <-> 7
bvg:104907820 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   529 ( 136)   126  0.314  315   <-> 9
mfi:DSM1535_0614 Malate dehydrogenase          K00024   323   529 (  -)   126  0.318  311   <-> 1
mmu:16828 lactate dehydrogenase A            K00016   332   529 (  15)   126  0.318  308   <-> 7
srx:107732284 L-lactate dehydrogenase B-B chain     K00016   334   529 (  2)   126  0.310  319   <-> 10
cacn:RN83_04805 L-lactate dehydrogenase         K00016   322   528 (  48)   126  0.281  313   <-> 4
lav:100667968 L-lactate dehydrogenase C chain      K00016   332   528 (  1)   126  0.301  322   <-> 8
lcm:102348878 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   333   528 (  8)   126  0.319  320   <-> 5
lve:103068567 lactate dehydrogenase A          K00016   361   528 (  51)   126  0.318  305   <-> 8
micr:BMW26_04270 L-lactate dehydrogenase        K00016   312   528 ( 273)   126  0.297  317   <-> 2
mim:AKG07_17140 lactate dehydrogenase          K00016   312   528 ( 275)   126  0.297  317   <-> 2
oro:101373853 L-lactate dehydrogenase A chain-like isof K00016   346   528 (  0)   126  0.325  308   <-> 21
pac:PPA0887 L-lactate dehydrogenase           K00016   322   528 (  40)   126  0.281  313   <-> 4
pacc:PAC1_04695 L-lactate dehydrogenase         K00016   322   528 (  40)   126  0.281  313   <-> 4
pad:TIIST44_10215 L-lactate dehydrogenase        K00016   322   528 (  48)   126  0.281  313   <-> 4
pcn:TIB1ST10_04585 L-lactate dehydrogenase       K00016   322   528 (  40)   126  0.281  313   <-> 4
sbac:BVH56_01090 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   528 (  -)   126  0.313  310   <-> 1
ssc:100153697 L-lactate dehydrogenase A-like 6B     K00016   381   528 (  4)   126  0.314  315   <-> 9
vte:BHY08_00385 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   528 ( 419)   126  0.304  312   <-> 3
xtr:394758 lactate dehydrogenase A           K00016   332   528 (  49)   126  0.301  322   <-> 5
cge:100689064 lactate dehydrogenase A          K00016   332   527 (  29)   126  0.318  308   <-> 7
hcr:X271_00457 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   527 (  -)   126  0.299  308   <-> 1
mvd:AWU67_16565 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   527 ( 259)   126  0.264  311   <-> 2
pax:TIA2EST36_04390 L-lactate dehydrogenase       K00016   335   527 (  39)   126  0.278  313   <-> 4
psco:LY89DRAFT_760602 L-lactate dehydrogenase      K00016   336   527 (  51)   126  0.316  313   <-> 4
bln:Blon_0840 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   526 (  66)   126  0.308  308   <-> 2
blon:BLIJ_0857 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   526 (  66)   126  0.308  308   <-> 2
cchv:BTM20_01620 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   526 (  12)   126  0.298  319   <-> 3
chx:102189835 L-lactate dehydrogenase C chain      K00016   354   526 (  1)   126  0.298  322   <-> 7
chyo:CHH_0922 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   304   526 (  -)   126  0.326  310   <-> 1
erl:AOC36_01705 L-lactate dehydrogenase         K00016   313   526 (  -)   126  0.305  325   <-> 1
oor:101272057 L-lactate dehydrogenase A chain isoform X K00016   361   526 (  11)   126  0.318  305   <-> 8
rob:CK5_07930 L-lactate dehydrogenase          K00016   317   526 (  -)   126  0.306  320   <-> 1
seri:SERIO_v1c08230 L-lactate dehydrogenase       K00016   321   526 (  -)   126  0.299  314   <-> 1
sha:SH0525 unnamed protein product; hypothetical protei K00016   318   526 ( 414)   126  0.305  311   <-> 2
ars:ADJ73_01395 lactate dehydrogenase          K00016   316   525 ( 264)   126  0.308  318   <-> 2
art:Arth_3978 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   315   525 (  -)   126  0.281  317   <-> 1
blb:BBMN68_193 Ldh                   K00016   320   525 (  66)   126  0.309  311   <-> 2
blf:BLIF_1339 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   525 (  65)   126  0.309  311   <-> 2
blg:BIL_06700 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   320   525 (  66)   126  0.309  311   <-> 2
blj:BLD_0165 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   525 (  66)   126  0.309  311   <-> 2
blk:BLNIAS_00973 L-lactate dehydrogenase        K00016   320   525 (  60)   126  0.309  311   <-> 2
blm:BLLJ_1290 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   525 (  60)   126  0.309  311   <-> 2
blo:BL1308 lactate dehydrogenase            K00016   320   525 (  60)   126  0.309  311   <-> 2
blz:BLGT_06945 lactate dehydrogenase          K00016   320   525 (  60)   126  0.309  311   <-> 2
can:Cyan10605_1816 L-lactate dehydrogenase       K00016   331   525 (  -)   126  0.294  316   <-> 1
ccaj:109808619 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   349   525 (  3)   126  0.320  309   <-> 9
ccan:109696004 L-lactate dehydrogenase A chain     K00016   332   525 (  7)   126  0.315  308   <-> 9
clw:CLAC_12055 lactate dehydrogenase          K00016   315   525 (  78)   126  0.308  315   <-> 4
cyb:CYB_2165 L-lactate dehydrogenase          K00016   306   525 (  -)   126  0.292  315   <-> 1
has:Halsa_1287 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   525 (  -)   126  0.287  317   <-> 1
lja:Lj2g3v2002130.1 -                  K00016   350   525 (  0)   126  0.305  315   <-> 19
pan:PODANSg09793 hypothetical protein          K00016   319   525 ( 185)   126  0.313  313   <-> 4
cdk:105095329 lactate dehydrogenase A          K00016   332   524 (  4)   125  0.318  308   <-> 7
cfr:102520430 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   332   524 (  4)   125  0.318  308   <-> 7
csr:Cspa_c55730 L-lactate dehydrogenase 3        K00016   315   524 (  26)   125  0.291  320   <-> 3
got:AXE85_00720 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   524 (  -)   125  0.297  316   <-> 1
hme:HFX_3026 malate dehydrogenase            K00024   304   524 (  -)   125  0.323  316   <-> 1
hvo:HVO_3007 malate dehydrogenase            K00024   304   524 (  36)   125  0.326  316   <-> 2
mcha:111021951 L-lactate dehydrogenase A        K00016   350   524 ( 133)   125  0.308  308   <-> 8
myd:102763713 lactate dehydrogenase A          K00016   361   524 (  5)   125  0.315  308   <-> 9
pdu:PDUR_01970 lactate dehydrogenase          K00016   317   524 (  32)   125  0.290  321   <-> 2
bbrc:B7019_1455 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   523 (  50)   125  0.309  311   <-> 2
bll:BLJ_1311 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   523 (  55)   125  0.308  308   <-> 2
blx:GS08_06815 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   523 (  55)   125  0.308  308   <-> 2
bpec:110172433 L-lactate dehydrogenase B chain     K00016   334   523 (  7)   125  0.304  322   <-> 7
caw:Q783_00560 L-lactate dehydrogenase         K00016   324   523 ( 314)   125  0.306  317   <-> 2
cry:B7495_09765 L-lactate dehydrogenase         K00016   328   523 ( 292)   125  0.287  321   <-> 2
lbk:LVISKB_0531 L-lactate dehydrogenase 1        K00016   321   523 (  -)   125  0.284  317   <-> 1
lbr:LVIS_0514 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   318   523 (  -)   125  0.284  317   <-> 1
shh:ShL2_00421 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   523 ( 411)   125  0.305  311   <-> 2
bpsp:AH67_06555 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   522 ( 155)   125  0.312  308   <-> 2
cpic:101953234 L-lactate dehydrogenase A chain     K00016   332   522 (  40)   125  0.317  309   <-> 5
mus:103990442 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   522 (  9)   125  0.297  317   <-> 16
ppp:112295180 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   427   522 (  4)   125  0.314  315   <-> 14
sind:105164308 L-lactate dehydrogenase B        K00016   350   522 ( 121)   125  0.304  316   <-> 11
thj:104813333 L-lactate dehydrogenase B         K00016   389   522 (  85)   125  0.297  310   <-> 14
agm:DCE93_11190 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   521 ( 275)   125  0.284  313   <-> 2
bsca:BBSC_1841 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   521 (  59)   125  0.312  311   <-> 2
cfl:Cfla_1564 L-lactate dehydrogenase          K00016   334   521 ( 414)   125  0.288  309   <-> 4
cme:CYME_CMA145C L-lactate dehydrogenase        K00016   354   521 (  0)   125  0.283  314   <-> 7
cmk:103181069 lactate dehydrogenase B          K00016   335   521 (  17)   125  0.328  308   <-> 6
dva:DAD186_09370 L-lactate dehydrogenase        K00016   329   521 (  -)   125  0.307  313   <-> 1
mfe:Mefer_0722 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   313   521 (  -)   125  0.325  323   <-> 1
mfs:MFS40622_1761 Malate dehydrogenase (NADP(+))    K00024   313   521 (  -)   125  0.328  323   <-> 1
rdn:HMPREF0733_11916 L-lactate dehydrogenase      K00016   319   521 (  -)   125  0.298  315   <-> 1
sanh:107694687 L-lactate dehydrogenase B-A chain    K00016   334   521 (  1)   125  0.316  320   <-> 12
vda:VDAG_02077 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   521 ( 122)   125  0.299  318   <-> 4
cbj:H04402_01586 L-lactate dehydrogenase        K00016   318   520 (  -)   124  0.288  316   <-> 1
cstr:CBE89_01975 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   520 (  -)   124  0.315  305   <-> 1
hmu:Hmuk_0803 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   304   520 (  -)   124  0.313  316   <-> 1
hsc:HVS_07625 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   520 (  -)   124  0.274  317   <-> 1
mhos:CXR34_15935 L-lactate dehydrogenase        K00016   317   520 ( 252)   124  0.302  315   <-> 3
shr:100914404 L-lactate dehydrogenase A chain isoform X K00016   421   520 (  37)   124  0.324  306   <-> 7
cba:CLB_1540 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   519 (  -)   124  0.288  316   <-> 1
cbh:CLC_1552 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   519 (  -)   124  0.288  316   <-> 1
cbo:CBO1519 L-lactate dehydrogenase           K00016   318   519 (  -)   124  0.288  316   <-> 1
cgo:Corgl_0719 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   519 ( 161)   124  0.276  315   <-> 2
clr:UPTC16701_0826 malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   298   519 ( 411)   124  0.327  303   <-> 2
cpap:110817463 L-lactate dehydrogenase B        K00016   350   519 ( 131)   124  0.308  315   <-> 7
csv:101217863 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   519 (  13)   124  0.312  308   <-> 9
cya:CYA_2670 L-lactate dehydrogenase          K00016   306   519 (  -)   124  0.289  315   <-> 1
dco:SAMEA4475696_0465 L-lactate dehydrogenase P     K00016   316   519 ( 232)   124  0.314  315   <-> 2
els:105020182 L-lactate dehydrogenase B chain      K00016   334   519 (  20)   124  0.307  319   <-> 6
erb:A4V01_17800 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   519 (  4)   124  0.317  312   <-> 2
harc:HARCEL1_10580 L-lactate dehydrogenase       K00016   316   519 (  -)   124  0.302  318   <-> 1
pbi:103059439 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   332   519 (  35)   124  0.325  308   <-> 5
tki:TKV_c02310 L-lactate dehydrogenase Ldh       K00016   311   519 (  -)   124  0.280  314   <-> 1
bani:Bl12_1138 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   518 ( 198)   124  0.308  308   <-> 2
banl:BLAC_06125 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   320   518 ( 198)   124  0.308  308   <-> 2
banm:EN10_06165 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   518 ( 198)   124  0.308  308   <-> 2
bbb:BIF_00382 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   518 ( 198)   124  0.308  308   <-> 2
bbc:BLC1_1176 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   518 ( 198)   124  0.308  308   <-> 2
bbs:BbiDN127_0086 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   518 (  -)   124  0.273  322   <-> 1
bde:BDP_1558 ldh2 L-lactate dehydrogenase        K00024   320   518 (  -)   124  0.302  311   <-> 1
bdn:BBDE_1479 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   518 (  -)   124  0.302  311   <-> 1
blc:Balac_1214 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   320   518 ( 198)   124  0.308  308   <-> 2
bls:W91_1245 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   518 ( 198)   124  0.308  308   <-> 2
blt:Balat_1214 L-lactate dehydrogenase 2        K00016   320   518 ( 198)   124  0.308  308   <-> 2
blv:BalV_1178 L-lactate dehydrogenase 2         K00016   320   518 ( 198)   124  0.308  308   <-> 2
blw:W7Y_1218 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   518 ( 198)   124  0.308  308   <-> 2
bni:BANAN_05930 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   518 ( 200)   124  0.308  308   <-> 2
bnm:BALAC2494_00029 L-lactate dehydrogenase       K00016   320   518 ( 198)   124  0.308  308   <-> 2
cbb:CLD_3035 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   518 (  -)   124  0.288  316   <-> 1
cbf:CLI_1599 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   518 (  -)   124  0.288  316   <-> 1
cbm:CBF_1580 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   518 (  -)   124  0.288  316   <-> 1
cby:CLM_1754 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   518 (  -)   124  0.288  316   <-> 1
ccj:UL81_10905 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   518 (  -)   124  0.311  312   <-> 1
cml:BN424_462 L-lactate dehydrogenase          K00016   321   518 (  20)   124  0.297  317   <-> 4
pss:102462542 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   332   518 (  36)   124  0.311  309   <-> 5
sbi:8085169 L-lactate dehydrogenase           K00016   361   518 (  28)   124  0.298  305   <-> 12
tur:AT726_10575 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   518 (  8)   124  0.287  317   <-> 2
camg:CAMM_12045 lactate dehydrogenase          K00016   315   517 ( 314)   124  0.298  309   <-> 2
cfc:CFLV_12015 lactate dehydrogenase          K00016   315   517 (  -)   124  0.322  314   <-> 1
cfi:Celf_1585 L-lactate dehydrogenase          K00016   333   517 ( 386)   124  0.291  313   <-> 3
jep:BW721_10825 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   517 (  -)   124  0.305  315   <-> 1
mja:MJ_0490 L-lactate dehydrogenase EGAD|7256|705    K00024   313   517 ( 406)   124  0.327  321   <-> 2
soe:110792497 L-lactate dehydrogenase B         K00016   351   517 ( 119)   124  0.317  315   <-> 9
str:Sterm_2675 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   517 (  -)   124  0.322  317   <-> 1
amex:103028647 L-lactate dehydrogenase B-B chain isofor K00016   355   516 (  5)   123  0.307  319   <-> 5
bbrd:BBBR_1334 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   516 (  37)   123  0.305  311   <-> 2
bbre:B12L_1219 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   516 (  37)   123  0.305  311   <-> 2
bbrj:B7017_1244 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   516 (  42)   123  0.305  311   <-> 2
bbrn:B2258_1249 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   516 (  29)   123  0.305  311   <-> 2
bbrs:BS27_1296 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   516 (  41)   123  0.305  311   <-> 2
bbru:Bbr_1273 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   516 (  29)   123  0.305  311   <-> 2
bbrv:B689b_1302 L-lactate dehydrogenase         K00016   320   516 (  41)   123  0.305  311   <-> 2
bbv:HMPREF9228_0596 L-lactate dehydrogenase       K00016   320   516 (  30)   123  0.305  311   <-> 2
bmay:A7X70_00430 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   516 (  -)   123  0.267  322   <-> 1
brm:Bmur_1505 L-lactate dehydrogenase          K00016   322   516 (  -)   123  0.314  312   <-> 1
btp:D805_0597 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   516 (  -)   123  0.313  310   <-> 1
ccg:CCASEI_13390 L-lactate dehydrogenase        K00016   315   516 ( 293)   123  0.299  314   <-> 2
cgy:CGLY_15335 L-lactate dehydrogenase         K00016   321   516 ( 257)   123  0.297  317   <-> 2
clq:UPTC4110_0837 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   298   516 (  -)   123  0.320  303   <-> 1
hdl:HALDL1_16470 malate dehydrogenase          K00024   304   516 (  -)   123  0.307  316   <-> 1
hro:HELRODRAFT_166102 hypothetical protein       K00016   347   516 (  80)   123  0.302  315   <-> 6
ipu:108275055 L-lactate dehydrogenase B-B chain     K00016   355   516 (  22)   123  0.298  319   <-> 6
mdo:100012604 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   332   516 (  0)   123  0.304  303   <-> 9
mig:Metig_0031 Malate dehydrogenase           K00024   313   516 ( 397)   123  0.324  321   <-> 2
ncc:104948055 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   331   516 (  25)   123  0.320  306   <-> 7
psab:PSAB_01665 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   516 (  -)   123  0.282  316   <-> 1
skn:SKUN_00486 L-lactate dehydrogenase         K00016   318   516 (  -)   123  0.318  305   <-> 1
cmy:102935646 lactate dehydrogenase A          K00016   332   515 (  34)   123  0.317  309   <-> 5
hgi:ABY42_15005 malate dehydrogenase          K00024   304   515 (  29)   123  0.320  316   <-> 2
hje:HacjB3_00765 malate dehydrogenase          K00024   304   515 ( 210)   123  0.313  316   <-> 2
rno:24533 lactate dehydrogenase A            K00016   332   515 (  8)   123  0.305  308   <-> 7
agy:ATC03_15000 L-lactate dehydrogenase         K00016   314   514 ( 256)   123  0.275  313   <-> 2
bla:BLA_0792 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   514 ( 194)   123  0.305  308   <-> 2
bpip:BPP43_03610 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   514 (  -)   123  0.332  304   <-> 1
carg:RSJ17_06980 L-lactate dehydrogenase        K00016   318   514 (  -)   123  0.278  316   <-> 1
epo:Epro_1031 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   514 (  -)   123  0.308  315   <-> 1
fmr:Fuma_03492 L-lactate dehydrogenase         K00016   309   514 ( 104)   123  0.319  317   <-> 4
lang:109350048 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   350   514 ( 127)   123  0.319  313   <-> 17
pret:103465809 L-lactate dehydrogenase C chain isoform K00016   355   514 (  5)   123  0.300  320   <-> 6
bact:AB656_00910 L-lactate dehydrogenase        K00016   320   513 (  -)   123  0.322  311   <-> 1
bbj:BbuJD1_0087 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   513 (  -)   123  0.267  322   <-> 1
bbur:L144_00435 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   513 (  -)   123  0.267  322   <-> 1
bbz:BbuZS7_0087 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   513 (  -)   123  0.267  322   <-> 1
bpj:B2904_orf1170 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   513 (  -)   123  0.329  304   <-> 1
bpo:BP951000_2248 L-lactate dehydrogenase        K00016   316   513 (  -)   123  0.332  304   <-> 1
bpw:WESB_1215 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   513 (  -)   123  0.329  304   <-> 1
bths:CNY62_05630 L-lactate dehydrogenase        K00016   310   513 (  26)   123  0.282  316   <-> 3
cam:101498137 L-lactate dehydrogenase A-like      K00016   350   513 (  2)   123  0.295  308   <-> 10
mjh:JH146_1406 Malate dehydrogenase           K00024   313   513 (  -)   123  0.327  321   <-> 1
mpal:BO218_12460 L-lactate dehydrogenase        K00016   318   513 ( 230)   123  0.295  315   <-> 3
pda:103720685 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   513 ( 121)   123  0.313  307   <-> 14
rmu:RMDY18_10640 malate/lactate dehydrogenase      K00024   319   513 (  -)   123  0.306  314   <-> 1
xma:102231484 L-lactate dehydrogenase B chain isoform X K00016   334   513 (  4)   123  0.300  320   <-> 7
bbn:BbuN40_0087 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   512 (  -)   123  0.267  322   <-> 1
car:cauri_2403 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   512 (  -)   123  0.301  312   <-> 1
csem:103380556 L-lactate dehydrogenase B-A chain    K00016   333   512 (  16)   123  0.306  320   <-> 7
nsi:A6J88_07270 L-lactate dehydrogenase         K00016   317   512 (  -)   123  0.315  308   <-> 1
saci:Sinac_1764 malate/lactate dehydrogenase      K00016   364   512 ( 216)   123  0.334  320   <-> 2
sasa:106561670 L-lactate dehydrogenase B-A chain-like  K00016   355   512 (  15)   123  0.312  308   <-> 10
strs:SSAL8618_06265 lactate dehydrogenase        K00016   328   512 ( 134)   123  0.308  321   <-> 2
tpy:CQ11_08885 lactate dehydrogenase          K00016   314   512 ( 247)   123  0.302  315   <-> 2
tpyo:X956_09310 lactate dehydrogenase          K00016   314   512 ( 247)   123  0.303  314   <-> 3
vpi:BW732_06815 L-lactate dehydrogenase         K00016   321   512 ( 143)   123  0.290  317   <-> 2
cdm:AFK67_10035 lactate dehydrogenase          K00016   314   511 ( 150)   122  0.302  315   <-> 2
cln:UPTC3659_0935 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   298   511 (  -)   122  0.317  303   <-> 1
mze:101475396 L-lactate dehydrogenase B chain      K00016   334   511 (  5)   122  0.300  320   <-> 5
pdo:PSDT_0502 L-lactate dehydrogenase          K00016   320   511 (  -)   122  0.295  308   <-> 1
scf:Spaf_0976 L-lactate dehydrogenase 1         K00016   355   511 (  83)   122  0.308  321   <-> 2
sig:N596_02215 lactate dehydrogenase          K00016   328   511 ( 408)   122  0.314  315   <-> 2
sip:N597_03930 lactate dehydrogenase          K00016   328   511 (  -)   122  0.314  315   <-> 1
sox:TM7x_01995 lactate dehydrogenase          K00016   314   511 (  -)   122  0.284  317   <-> 1
ssah:HSISS4_01135 L-lactate dehydrogenase        K00016   328   511 ( 133)   122  0.308  321   <-> 2
ssr:SALIVB_0824 L-lactate dehydrogenase (L-LDH)     K00016   328   511 ( 126)   122  0.308  321   <-> 3
stf:Ssal_00903 L-lactate dehydrogenase         K00016   328   511 ( 126)   122  0.308  321   <-> 3
stj:SALIVA_1275 L-lactate dehydrogenase (L-LDH)     K00016   328   511 ( 125)   122  0.308  321   <-> 3
bgb:KK9_0086 Ldh                    K00016   316   510 (  -)   122  0.267  322   <-> 1
bgc:BLA33_03850 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   510 (  -)   122  0.267  322   <-> 1
bgn:BgCN_0088 L-lactate dehydrogenase          K00016   316   510 (  -)   122  0.267  322   <-> 1
bgs:X921_03885 lactate dehydrogenase          K00016   316   510 (  -)   122  0.267  322   <-> 1
cbi:CLJ_B1617 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   510 (  -)   122  0.282  316   <-> 1
cbl:CLK_0997 L-lactate dehydrogenase          K00016   318   510 (  -)   122  0.285  316   <-> 1
cll:CONCH_0834 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   298   510 (  -)   122  0.320  303   <-> 1
csq:CSCA_1055 Lactate/malate dehydrogenase       K00016   318   510 (  75)   122  0.283  314   <-> 2
ctu:CTU_21690 L-lactate dehydrogenase 2         K00016   343   510 ( 152)   122  0.295  315   <-> 2
cui:AFK65_10245 lactate dehydrogenase          K00016   314   510 ( 150)   122  0.306  317   <-> 2
esx:ESOMN_v1c03560 L-lactate dehydrogenase       K00016   318   510 (  -)   122  0.303  307   <-> 1
gva:HMPREF0424_0584 L-lactate dehydrogenase       K00024   320   510 ( 127)   122  0.303  310   <-> 2
gvg:HMPREF0421_20527 L-lactate dehydrogenase      K00016   320   510 ( 135)   122  0.303  310   <-> 2
gvh:HMPREF9231_1027 L-lactate dehydrogenase       K00016   320   510 ( 134)   122  0.303  310   <-> 2
kpl:KPaMU14_12135 lactate dehydrogenase         K00016   316   510 ( 307)   122  0.292  319   <-> 2
scp:HMPREF0833_10440 L-lactate dehydrogenase      K00016   355   510 (  82)   122  0.308  321   <-> 3
sita:101769096 L-lactate dehydrogenase A        K00016   352   510 (  5)   122  0.316  310   <-> 13
soi:I872_04835 L-lactate dehydrogenase         K00016   328   510 (  -)   122  0.311  315   <-> 1
zma:100282503 L-lactate dehydrogenase          K00016   355   510 (  8)   122  0.298  309   <-> 16
bane:N187_00415 L-lactate dehydrogenase         K00016   316   509 (  -)   122  0.265  321   <-> 1
ckp:ckrop_0111 L-lactate dehydrogenase         K00016   328   509 (  40)   122  0.307  316   <-> 3
egu:105054989 L-lactate dehydrogenase B-like      K00016   351   509 (  3)   122  0.313  307   <-> 14
hbo:Hbor_02300 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   304   509 (  -)   122  0.310  316   <-> 1
ipa:Isop_1634 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   349   509 ( 268)   122  0.300  317   <-> 2
pbar:105422259 L-lactate dehydrogenase-like       K00016   332   509 (  87)   122  0.300  323   <-> 4
ats:109780092 L-lactate dehydrogenase B         K00016   357   508 (  14)   122  0.306  307   <-> 11
ccel:CCDG5_1474 L-lactate dehydrogenase         K00016   315   508 (  -)   122  0.278  316   <-> 1
cfn:CFAL_00735 lactate dehydrogenase          K00016   313   508 ( 272)   122  0.300  310   <-> 2
cic:CICLE_v10020910mg hypothetical protein       K00016   350   508 ( 117)   122  0.295  308   <-> 9
cit:102614633 L-lactate dehydrogenase B         K00016   350   508 ( 108)   122  0.299  308   <-> 8
cla:Cla_0818 malate dehydrogenase            K00024   298   508 (  -)   122  0.316  304   <-> 1
csp:WM42_0003 lactate/malate dehydrogenase, alpha/beta K00016   333   508 (  24)   122  0.311  315   <-> 2
fro:AALO17_22140 L-lactate dehydrogenase        K00016   334   508 (  6)   122  0.311  315   <-> 2
gfr:102042151 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   331   508 (  72)   122  0.312  320   <-> 5
nfu:107381468 L-lactate dehydrogenase B chain      K00016   334   508 (  3)   122  0.306  320   <-> 5
ola:101162597 L-lactate dehydrogenase C chain isoform X K00016   355   508 (  3)   122  0.300  320   <-> 5
phi:102107358 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   331   508 (  86)   122  0.315  321   <-> 5
pmaj:107205764 L-lactate dehydrogenase A chain     K00016   331   508 (  83)   122  0.315  321   <-> 5
ssa:SSA_1221 L-lactate dehydrogenase          K00016   328   508 (  -)   122  0.305  315   <-> 1
tgu:100223914 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   331   508 (  78)   122  0.312  320   <-> 6
aam:106497061 L-lactate dehydrogenase A chain      K00016   332   507 (  38)   121  0.314  309   <-> 5
bcor:BCOR_0447 L-lactate dehydrogenase