SSDB Best Search Result

KEGG ID :kra:Krad_3272 (507 a.a.)
Definition:aldehyde dehydrogenase; K00138 aldehyde dehydrogenase
Update status:T00562
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 4712 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
xce:Xcel_0913 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2890 ( 2043)   665  0.834  507   <-> 4
iva:Isova_0858 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2885 ( 1791)   663  0.832  507   <-> 7
ido:I598_1403 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2872 ( 1810)   661  0.824  507   <-> 8
sct:SCAT_0945 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2863 ( 1741)   658  0.826  507   <-> 24
scy:SCATT_09460 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2863 ( 1741)   658  0.826  507   <-> 24
cet:B8281_16660 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2860 ( 1978)   658  0.822  507   <-> 5
cceu:CBR64_14685 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2852 ( 1764)   656  0.819  507   <-> 8
kfl:Kfla_6807 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2850 ( 1757)   655  0.822  507   <-> 16
amyc:CU254_33990 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2845 ( 1665)   654  0.811  507   <-> 37
bfa:Bfae_28630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2840 ( 1746)   653  0.821  507   <-> 9
kal:KALB_6181 hypothetical protein           K00138   507   2836 ( 1664)   652  0.821  507   <-> 29
aoi:AORI_7063 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2834 ( 1669)   652  0.817  507   <-> 32
brx:BH708_11020 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2834 ( 1756)   652  0.811  507   <-> 10
aja:AJAP_03835 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2833 ( 1684)   652  0.817  507   <-> 29
aer:AERYTH_13350 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2830 ( 1709)   651  0.828  507   <-> 12
ami:Amir_1089 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2825 ( 1756)   650  0.826  507   <-> 19
apre:CNX65_05475 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2825 ( 1779)   650  0.826  507   <-> 18
bgg:CFK41_02095 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2822 ( 1762)   649  0.809  507   <-> 9
led:BBK82_40805 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2813 ( 1201)   647  0.822  507   <-> 27
pecq:AD017_15000 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2807 ( 1568)   646  0.805  507   <-> 29
psee:FRP1_28005 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2807 ( 1568)   646  0.805  507   <-> 28
pseq:AD006_07185 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2807 ( 1568)   646  0.805  507   <-> 27
nda:Ndas_4883 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2806 ( 1705)   645  0.811  507   <-> 19
sna:Snas_1782 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2799 ( 1706)   644  0.807  507   <-> 13
mau:Micau_0975 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   501   2785 ( 1681)   641  0.803  507   <-> 17
mil:ML5_1222 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   501   2785 ( 1681)   641  0.803  507   <-> 18
cga:Celgi_3073 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2784 ( 2033)   640  0.811  507   <-> 6
nsr:NS506_02347 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2783 ( 193)   640  0.799  507   <-> 24
mph:MLP_28950 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2782 ( 1651)   640  0.809  507   <-> 21
aez:C3E78_03295 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2779 ( 1609)   639  0.799  507   <-> 15
brv:CFK39_11380 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2776 ( 1631)   639  0.797  507   <-> 7
nal:B005_2471 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2775 ( 1686)   638  0.797  507   <-> 17
cai:Caci_4527 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2774 ( 1647)   638  0.791  507   <-> 27
sen:SACE_2915 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2773 (  5)   638  0.799  507   <-> 28
phh:AFB00_13060 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2770 ( 1580)   637  0.797  507   <-> 21
svl:Strvi_3149 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2769 ( 1472)   637  0.799  507   <-> 37
ngv:CDO52_14765 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2767 ( 1676)   637  0.791  507   <-> 21
psea:WY02_14440 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2766 ( 1636)   636  0.789  507   <-> 15
sauo:BV401_36890 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2766 ( 1459)   636  0.795  507   <-> 27
sgb:WQO_32840 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2766 ( 1610)   636  0.795  507   <-> 26
smal:SMALA_6656 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   507   2765 ( 1458)   636  0.795  507   <-> 37
pseh:XF36_26335 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2764 ( 1651)   636  0.789  507   <-> 19
sma:SAVERM_7177 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2763 ( 1587)   636  0.791  507   <-> 29
src:M271_09570 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2763 ( 1471)   636  0.791  507   <-> 45
arq:BWQ92_15980 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2762 ( 1605)   635  0.801  507   <-> 30
sci:B446_05995 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2760 ( 1604)   635  0.791  507   <-> 25
sls:SLINC_1298 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2759 ( 1602)   635  0.791  507   <-> 34
spav:Spa2297_04230 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2758 ( 1613)   635  0.793  507   <-> 28
ssia:A7J05_31565 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2755 ( 1598)   634  0.791  507   <-> 24
kit:CFP65_6620 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2748 ( 1628)   632  0.793  507   <-> 24
nml:Namu_1779 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2745 ( 1630)   632  0.801  507   <-> 14
sbh:SBI_02310 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2745 ( 1581)   632  0.787  507   <-> 43
actn:L083_1162 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2743 ( 1631)   631  0.787  507   <-> 16
acts:ACWT_0938 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2743 ( 1643)   631  0.787  507   <-> 17
ase:ACPL_1056 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2743 ( 1643)   631  0.787  507   <-> 17
salj:SMD11_5624 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2743 ( 1614)   631  0.791  507   <-> 27
afs:AFR_05700 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2741 ( 1595)   631  0.785  507   <-> 24
salf:SMD44_08166 aldehyde dehydrogenase         K00138   518   2741 ( 1601)   631  0.789  507   <-> 27
slc:SL103_21545 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2741 ( 1585)   631  0.789  507   <-> 28
sall:SAZ_36790 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2739 ( 1572)   630  0.791  507   <-> 33
salu:DC74_7095 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2739 ( 1572)   630  0.791  507   <-> 30
stro:STRMOE7_34135 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2739 ( 1580)   630  0.787  507   <-> 27
aai:AARI_01370 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   507   2736 ( 1675)   630  0.779  507   <-> 14
aau:AAur_1380 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prote K00138   507   2736 (  5)   630  0.795  507   <-> 34
srw:TUE45_01535 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2736 ( 1591)   630  0.787  507   <-> 27
mgi:Mflv_4952 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2735 ( 1668)   629  0.787  507   <-> 27
snw:BBN63_33025 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2734 ( 1596)   629  0.785  507   <-> 24
spun:BFF78_36425 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2733 ( 1575)   629  0.785  507   <-> 28
arz:AUT26_15035 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2732 ( 1564)   629  0.783  507   <-> 25
snr:SNOUR_06665 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2732 ( 1561)   629  0.789  507   <-> 28
stre:GZL_01556 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2732 ( 1588)   629  0.791  507   <-> 29
msp:Mspyr1_43690 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2731 ( 1658)   628  0.785  507   <-> 25
rha:RHA1_ro06081 dehydrogenase             K00138   507   2731 (  5)   628  0.783  507   <-> 77
rop:ROP_61390 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2731 ( 1462)   628  0.781  507   <-> 77
slau:SLA_7242 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2731 ( 233)   628  0.781  507   <-> 27
roa:Pd630_LPD02722 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenas K00138   507   2730 ( 1465)   628  0.781  507   <-> 87
samb:SAM23877_1262 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetal K00138   507   2730 ( 1599)   628  0.789  507   <-> 28
arl:AFL94_00670 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2729 ( 1569)   628  0.785  507   <-> 19
splu:LK06_029455 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2729 ( 1585)   628  0.775  507   <-> 24
rpy:Y013_08725 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2728 ( 1569)   628  0.783  507   <-> 24
rrz:CS378_07950 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   507   2728 ( 1542)   628  0.783  507   <-> 29
rav:AAT18_18430 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2727 ( 1545)   627  0.779  507   <-> 31
sdv:BN159_7435 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2727 ( 1573)   627  0.779  507   <-> 28
psul:AU252_16200 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2725 (  88)   627  0.781  507   <-> 29
ary:ATC04_17345 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2724 ( 1564)   627  0.785  507   <-> 17
sho:SHJGH_2390 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2724 ( 121)   627  0.785  507   <-> 34
shy:SHJG_2626 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2724 ( 121)   627  0.785  507   <-> 37
stp:Strop_0957 aldehyde dehydrogenase          K00138   501   2724 ( 1576)   627  0.785  507   <-> 17
strd:NI25_33335 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2723 ( 1582)   627  0.781  507   <-> 26
sld:T261_0673 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2722 ( 1569)   626  0.781  507   <-> 27
arx:ARZXY2_616 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2721 ( 1550)   626  0.781  507   <-> 24
mva:Mvan_1468 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2721 ( 1643)   626  0.781  507   <-> 31
req:REQ_36160 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2721 ( 1524)   626  0.783  507   <-> 20
sesp:BN6_12930 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2720 ( 1548)   626  0.799  507   <-> 22
fri:FraEuI1c_4957 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   507   2718 ( 1596)   625  0.787  507   <-> 47
ach:Achl_2788 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2717 ( 1530)   625  0.785  507   <-> 22
dni:HX89_01545 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2717 ( 1614)   625  0.779  507   <-> 9
aru:ASPU41_01470 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2716 ( 1564)   625  0.780  508   <-> 19
art:Arth_3088 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2715 ( 1568)   625  0.779  507   <-> 29
scx:AS200_37810 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2715 ( 433)   625  0.775  507   <-> 33
acry:AC20117_16195 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2714 ( 1526)   624  0.789  507   <-> 33
brz:CFK38_16115 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2714 ( 1591)   624  0.775  507   <-> 9
mye:AB431_03615 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2714 (  35)   624  0.781  507   <-> 34
rhw:BFN03_03265 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2713 ( 1656)   624  0.771  507   <-> 16
apn:Asphe3_29190 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2712 ( 1565)   624  0.781  507   <-> 22
rhb:NY08_1940 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2712 ( 1567)   624  0.779  507   <-> 20
mft:XA26_15460 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2710 ( 1718)   624  0.785  507   <-> 30
myv:G155_07755 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2710 ( 1687)   624  0.785  507   <-> 30
scb:SCAB_79811 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2710 ( 1556)   624  0.777  507   <-> 40
svt:SVTN_37910 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2710 ( 1546)   624  0.779  507   <-> 31
saq:Sare_0895 aldehyde dehydrogenase          K00138   501   2709 ( 1549)   623  0.781  507   <-> 16
sco:SCO1174 aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2709 ( 1563)   623  0.777  507   <-> 25
slv:SLIV_31930 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2709 ( 1566)   623  0.777  507   <-> 25
sgr:SGR_351 putative aldehyde dehydrogenase       K00138   507   2707 ( 1545)   623  0.775  507   <-> 26
ams:AMIS_8620 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2705 ( 1582)   622  0.783  507   <-> 25
bts:Btus_0847 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2705 (  33)   622  0.772  505   <-> 13
mdx:BTO20_27860 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2705 (  14)   622  0.787  507   <-> 42
gar:AOZ07_00720 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2704 ( 1471)   622  0.773  507   <-> 20
sclf:BB341_00205 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2704 ( 1560)   622  0.781  507   <-> 25
sgs:AVL59_31030 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2702 ( 1530)   622  0.771  507   <-> 41
sfi:SFUL_98 Aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2701 ( 1540)   622  0.771  507   <-> 23
acta:C1701_19340 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2700 ( 1624)   621  0.783  507   <-> 15
mgo:AFA91_31200 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2699 (  15)   621  0.775  507   <-> 50
arn:CGK93_17410 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2697 ( 1542)   621  0.775  507   <-> 22
reb:XU06_08920 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2697 ( 1492)   621  0.767  507   <-> 32
rer:RER_18100 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2697 ( 1494)   621  0.767  507   <-> 33
rey:O5Y_08680 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2697 ( 1492)   621  0.767  507   <-> 24
rqi:C1M55_09155 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2697 ( 1492)   621  0.767  507   <-> 28
mll:B1R94_22430 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2696 ( 1612)   620  0.787  507   <-> 26
msb:LJ00_04475 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2695 (  2)   620  0.771  507   <-> 42
msg:MSMEI_0879 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2695 (  2)   620  0.771  507   <-> 42
msh:LI98_04475 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2695 (  2)   620  0.771  507   <-> 42
msm:MSMEG_0900 eptc-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2695 (  2)   620  0.771  507   <-> 42
msn:LI99_04475 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2695 (  2)   620  0.771  507   <-> 42
rhu:A3Q40_00437 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2695 ( 1739)   620  0.771  507   <-> 11
arr:ARUE_c32130 putative acetaldehyde dehydrogenase   K00138   507   2694 ( 1542)   620  0.775  507   <-> 26
nae:BHE16_08875 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2694 ( 1627)   620  0.771  507   <-> 8
nbr:O3I_014150 dehydrogenase              K00138   507   2694 ( 236)   620  0.773  507   <-> 31
mav:MAV_4691 eptc-inducible aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2693 ( 1550)   620  0.773  507   <-> 26
mava:LA64_21830 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2693 ( 1550)   620  0.773  507   <-> 24
mavd:NF84_21645 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2693 ( 1550)   620  0.773  507   <-> 22
mavr:LA63_21860 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2693 ( 1550)   620  0.773  507   <-> 24
cub:BJK06_00195 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2692 ( 1726)   619  0.779  506   <-> 8
nca:Noca_2092 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2692 ( 1584)   619  0.785  507   <-> 29
psim:KR76_24715 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2692 ( 1439)   619  0.777  507   <-> 28
rfa:A3L23_00286 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2692 ( 1550)   619  0.771  507   <-> 22
are:AL755_06380 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2691 ( 1447)   619  0.781  507   <-> 21
mao:MAP4_4068 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2691 ( 1706)   619  0.773  507   <-> 16
mavi:RC58_20210 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2691 ( 1706)   619  0.773  507   <-> 17
mavu:RE97_20260 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2691 ( 1706)   619  0.773  507   <-> 17
mpa:MAP_3952 hypothetical protein            K00138   507   2691 ( 1706)   619  0.773  507   <-> 22
rhs:A3Q41_03128 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2691 ( 1539)   619  0.769  507   <-> 25
dtm:BJL86_0833 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2690 ( 1616)   619  0.771  507   <-> 13
mip:AXH82_06330 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2690 ( 1571)   619  0.780  505   <-> 16
asd:AS9A_4238 Dehydrogenase               K00138   518   2689 ( 1630)   619  0.769  507   <-> 25
aaq:AOC05_03050 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2686 ( 1566)   618  0.775  507   <-> 21
sgv:B1H19_36130 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2684 ( 1537)   618  0.771  507   <-> 26
kfv:AS188_07995 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2682 ( 1577)   617  0.769  506   <-> 20
sgu:SGLAU_04400 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2680 ( 1533)   617  0.763  507   <-> 22
cfi:Celf_0284 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2679 ( 1536)   617  0.765  507   <-> 7
ica:Intca_0294 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2679 ( 1585)   617  0.785  507   <-> 15
arw:MB46_02825 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2677 ( 1571)   616  0.769  507   <-> 17
scz:ABE83_00825 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2677 ( 1518)   616  0.773  507   <-> 29
msa:Mycsm_01088 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2675 ( 1604)   616  0.767  507   <-> 26
blin:BLSMQ_1201 Aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2674 (  61)   615  0.757  507   <-> 20
ari:UM93_00850 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2673 ( 1506)   615  0.767  507   <-> 11
arm:ART_4080 aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2673 ( 1602)   615  0.769  507   <-> 14
amq:AMETH_5920 betaine aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2672 (  96)   615  0.775  507   <-> 47
cum:NI26_08640 aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2671 ( 1989)   615  0.773  506   <-> 5
goc:CXX93_01430 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2668 ( 1470)   614  0.765  507   <-> 16
mul:MUL_0494 aldehyde dehydrogenase           K00138   507   2666 (  76)   614  0.773  507   <-> 15
lmoi:VV02_09665 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2663 ( 1568)   613  0.777  507   <-> 16
mcb:Mycch_1057 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2660 ( 119)   612  0.763  507   <-> 29
mmae:MMARE11_47220 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2660 (  46)   612  0.771  507   <-> 21
mmi:MMAR_4912 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2660 (  46)   612  0.771  507   <-> 20
strm:M444_28985 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2660 ( 1411)   612  0.765  507   <-> 27
mrh:MycrhN_1185 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2659 ( 131)   612  0.769  507   <-> 32
cphy:B5808_04295 aldehyde dehydrogenase         K00138   524   2658 ( 1563)   612  0.771  506   <-> 19
mste:MSTE_02740 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2658 (  93)   612  0.769  507   <-> 20
mvq:MYVA_1217 aldehyde dehydrogenase          K00138   494   2657 ( 1416)   611  0.777  494   <-> 39
mche:BB28_13925 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2655 (  83)   611  0.767  507   <-> 16
maur:BOH66_00100 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2654 ( 1557)   611  0.765  506   <-> 15
mhad:B586_19730 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2654 ( 1674)   611  0.757  511   <-> 10
mit:OCO_45860 hypothetical protein           K00138   507   2654 ( 1536)   611  0.755  507   <-> 27
mmal:CKJ54_21805 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2654 ( 1642)   611  0.755  507   <-> 24
mmm:W7S_23040 hypothetical protein           K00138   507   2654 ( 1633)   611  0.755  507   <-> 26
mphl:MPHLCCUG_02548 EPTC-inducible aldehyde dehydrogena K00138   507   2654 ( 1621)   611  0.761  507   <-> 30
myo:OEM_46010 hypothetical protein           K00138   507   2654 ( 1635)   611  0.755  507   <-> 23
mix:AB663_000823 aldehyde dehydrogenase         K00138   517   2653 ( 1543)   611  0.765  507   <-> 13
mne:D174_07185 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2653 ( 1554)   611  0.753  507   <-> 24
myn:MyAD_07050 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2653 ( 1554)   611  0.753  507   <-> 24
mpal:BO218_11155 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2650 ( 1522)   610  0.769  506   <-> 7
micr:BMW26_17260 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2649 ( 1533)   610  0.765  507   <-> 17
mim:AKG07_12550 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2649 ( 1533)   610  0.765  507   <-> 16
maf:MAF_04610 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2646 ( 1797)   609  0.761  507   <-> 9
mbb:BCG_0498 Probable aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2646 ( 1797)   609  0.761  507   <-> 12
mbk:K60_004840 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2646 ( 1797)   609  0.761  507   <-> 13
mbm:BCGMEX_0469 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2646 ( 1797)   609  0.761  507   <-> 12
mbo:BQ2027_MB0467 PROBABLE ALDEHYDE DEHYDROGENASE    K00138   507   2646 ( 1797)   609  0.761  507   <-> 10
mbt:JTY_0468 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2646 ( 1797)   609  0.761  507   <-> 11
mbx:BCGT_0232 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2646 ( 1797)   609  0.761  507   <-> 10
mbz:LH58_02460 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2646 ( 1797)   609  0.761  507   <-> 11
mce:MCAN_04571 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mcq:BN44_10508 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mcx:BN42_20182 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2646 ( 1716)   609  0.763  507   <-> 10
mmic:RN08_0511 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2646 ( 1797)   609  0.761  507   <-> 10
mra:MRA_0464 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtb:TBMG_00460 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtc:MT0474 aldehyde dehydrogenase            K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtd:UDA_0458 unnamed protein product          K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mte:CCDC5079_0431 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2646 ( 1727)   609  0.761  507   <-> 10
mtf:TBFG_10465 hypothetical aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtg:MRGA327_02905 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtj:J112_02440 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2646 ( 1727)   609  0.761  507   <-> 10
mtk:TBSG_00465 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtl:CCDC5180_0424 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2646 ( 1727)   609  0.761  507   <-> 10
mtn:ERDMAN_0503 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mto:MTCTRI2_0462 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtq:HKBS1_0476 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2646 ( 1727)   609  0.761  507   <-> 10
mtu:Rv0458 aldehyde dehydrogenase            K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtub:MT7199_0467 putative ALDEHYDE DEHYDROGENASE    K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtue:J114_02440 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtul:TBHG_00455 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtur:CFBS_0476 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2646 ( 1727)   609  0.761  507   <-> 10
mtut:HKBT1_0476 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2646 ( 1727)   609  0.761  507   <-> 10
mtuu:HKBT2_0476 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2646 ( 1727)   609  0.761  507   <-> 10
mtv:RVBD_0458 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
mtz:TBXG_000458 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2646 ( 1723)   609  0.761  507   <-> 10
kau:B6264_00405 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2645 ( 1536)   609  0.761  507   <-> 18
nsl:BOX37_25900 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2645 ( 101)   609  0.766  505   <-> 26
bly:A2T55_04625 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2644 (  24)   609  0.759  507   <-> 22
mhos:CXR34_00105 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2644 ( 1540)   609  0.765  506   <-> 14
diz:CT688_01135 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2643 ( 1475)   608  0.755  507   <-> 13
gbr:Gbro_0109 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K18370   507   2643 ( 1468)   608  0.761  507   <-> 18
mabb:MASS_2732 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2643 (  70)   608  0.759  507   <-> 19
mabl:MMASJCM_2751 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2643 (  66)   608  0.759  507   <-> 19
mak:LH56_10140 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2643 (  66)   608  0.759  507   <-> 18
mcz:BN45_10507 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2643 ( 1715)   608  0.759  507   <-> 10
mie:LG41_21700 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2643 ( 1525)   608  0.751  507   <-> 26
mmv:MYCMA_1530 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2643 (  66)   608  0.759  507   <-> 19
myc:NF90_10445 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2643 (  66)   608  0.759  507   <-> 19
mys:NF92_10450 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2643 (  66)   608  0.759  507   <-> 19
goq:ACH46_01465 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2641 ( 1457)   608  0.751  507   <-> 17
gpo:GPOL_c02950 alcohol dehydrogenase          K18370   507   2640 ( 1454)   608  0.759  507   <-> 28
mcv:BN43_10497 Putative aldehyde dehydrogenase     K00138   507   2640 ( 1718)   608  0.759  507   <-> 10
mli:MULP_05153 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2638 ( 1577)   607  0.765  507   <-> 16
mts:MTES_1530 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   516   2638 ( 1518)   607  0.765  507   <-> 14
ncy:NOCYR_4581 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2637 ( 1626)   607  0.766  504   <-> 20
tes:BW730_12825 aldehyde dehydrogenase         K00138   518   2637 ( 1813)   607  0.761  507   <-> 6
ars:ADJ73_09400 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2635 ( 1758)   606  0.746  507   <-> 8
nno:NONO_c20100 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2634 ( 1451)   606  0.762  505   <-> 52
anl:GFC29_2548 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2633 ( 1442)   606  0.764  505   <-> 9
anm:GFC28_2886 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2633 ( 1442)   606  0.764  505   <-> 9
malk:MalAC0309_1663 aldehyde dehydrogenase       K00138   507   2631 ( 1535)   606  0.759  507   <-> 14
spri:SPRI_2563 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2631 ( 1482)   606  0.760  505   <-> 26
mjl:Mjls_0620 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2630 ( 1475)   605  0.757  507   <-> 35
mkm:Mkms_0640 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2630 ( 1480)   605  0.757  507   <-> 31
mlu:Mlut_21440 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2630 ( 1498)   605  0.759  507   <-> 10
mmc:Mmcs_0627 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   507   2630 ( 1480)   605  0.757  507   <-> 28
krh:KRH_16890 NAD(+)-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2629 ( 1498)   605  0.746  507   <-> 13
mio:AOA12_21355 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2629 ( 1457)   605  0.769  506   <-> 32
slx:SLAV_31940 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2629 ( 1397)   605  0.757  507   <-> 25
tfa:BW733_09480 aldehyde dehydrogenase         K00138   519   2629 ( 1849)   605  0.761  507   <-> 4
mab:MAB_2792c Probable aldehyde dehydrogenase      K00138   507   2628 (  42)   605  0.755  507   <-> 21
mabo:NF82_13940 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2628 (  42)   605  0.755  507   <-> 21
may:LA62_14170 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2628 (  42)   605  0.755  507   <-> 21
maz:LA61_14065 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2628 (  42)   605  0.755  507   <-> 21
psai:C3B54_11556 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2628 ( 1540)   605  0.740  507   <-> 10
gel:IB49_08390 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2627 (  66)   605  0.758  505   <-> 7
nfa:NFA_29950 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   505   2627 ( 1454)   605  0.765  507   <-> 26
nfr:ERS450000_01085 EPTC-inducible aldehyde dehydrogena K00138   505   2627 ( 1450)   605  0.765  507   <-> 27
dit:C3V38_07340 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2626 ( 1456)   604  0.750  507   <-> 11
mcw:A8L33_03675 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2626 ( 1492)   604  0.759  506   <-> 10
rgu:A4W93_24780 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2626 (  69)   604  0.767  507   <-> 20
mtx:M943_02375 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2625 ( 1702)   604  0.759  507   <-> 10
ske:Sked_13410 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2625 ( 1838)   604  0.755  507   <-> 5
amin:AUMI_112500 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2624 ( 1623)   604  0.755  507   <-> 12
sals:SLNWT_0728 betaine aldehyde dehydrogenase     K00138   505   2624 ( 1492)   604  0.764  505   <-> 29
gea:GARCT_03238 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   506   2623 ( 1451)   604  0.756  505   <-> 7
ggh:GHH_c32780 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2621 ( 1391)   603  0.756  505   <-> 15
gli:GLN3_08695 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2620 (  80)   603  0.756  505   <-> 9
gtk:GT3570_15685 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2620 (  60)   603  0.756  505   <-> 14
bhk:B4U37_11430 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2619 ( 1392)   603  0.762  505   <-> 9
aamy:GFC30_427 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2618 (  48)   603  0.762  505   <-> 10
jte:ASJ30_14255 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2618 ( 1557)   603  0.746  507   <-> 10
pnp:IJ22_29300 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2618 ( 1391)   603  0.760  505   <-> 22
gte:GTCCBUS3UF5_35830 Aldehyde dehydrogenase      K00138   564   2617 (  61)   602  0.754  505   <-> 13
agn:AFK25_06295 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2616 ( 1785)   602  0.758  505   <-> 7
gka:GK3198 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2616 (  55)   602  0.752  505   <-> 17
spiu:SPICUR_03375 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2616 ( 1492)   602  0.747  505   <-> 9
mih:BJP65_09060 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2614 ( 1514)   602  0.757  507   <-> 12
gor:KTR9_0095 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K18370   507   2612 ( 1441)   601  0.753  507   <-> 27
cfus:CYFUS_005940 aldehyde dehydrogenase        K00138   509   2611 (  65)   601  0.754  505   <-> 13
gse:GT50_07910 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2610 ( 1378)   601  0.750  505   <-> 11
gya:GYMC52_3326 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2610 ( 1386)   601  0.750  505   <-> 14
gyc:GYMC61_3296 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2610 ( 1386)   601  0.750  505   <-> 14
srn:A4G23_05431 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2610 ( 1470)   601  0.751  507   <-> 20
gjf:M493_16565 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2609 ( 1389)   601  0.749  505   <-> 14
gct:GC56T3_3211 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2607 (  67)   600  0.750  505   <-> 16
gej:A0V43_13825 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2606 (  66)   600  0.750  505   <-> 16
gta:BCM27_00870 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2606 ( 1411)   600  0.750  507   <-> 31
gwc:GWCH70_3145 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2606 ( 1239)   600  0.750  505   <-> 9
llu:AKJ09_06280 Aldehyde dehydrogenase         K00138   527   2606 ( 1463)   600  0.756  504   <-> 16
mia:OCU_45580 hypothetical protein           K00138   494   2605 ( 1487)   600  0.761  494   <-> 29
mid:MIP_06946 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   494   2605 ( 1593)   600  0.761  494   <-> 23
mir:OCQ_46920 hypothetical protein           K00138   494   2605 ( 1450)   600  0.761  494   <-> 27
bjp:RN69_24020 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2604 ( 1355)   599  0.771  494   <-> 20
bju:BJ6T_49260 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2604 ( 1355)   599  0.771  494   <-> 22
miz:BAB75_15075 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2604 (  29)   599  0.746  507   <-> 27
git:C6V83_02395 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2602 ( 1406)   599  0.746  507   <-> 12
afl:Aflv_1604 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   508   2601 ( 1418)   599  0.750  505   <-> 8
fsy:FsymDg_3486 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   505   2601 ( 1455)   599  0.764  504   <-> 9
mmas:MYMAC_004918 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2600 ( 1357)   599  0.754  505   <-> 12
mfu:LILAB_33100 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2599 ( 1355)   598  0.754  505   <-> 13
gsr:GS3922_00270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2598 ( 1391)   598  0.747  505   <-> 10
mchi:AN480_23915 aldehyde dehydrogenase         K00138   494   2598 ( 1577)   598  0.759  494   <-> 27
gmc:GY4MC1_0254 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2597 ( 1232)   598  0.750  505   <-> 15
gth:Geoth_0268 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2597 ( 1237)   598  0.750  505   <-> 16
mki:LH54_18115 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2597 ( 1494)   598  0.746  507   <-> 16
mkn:MKAN_18190 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2597 ( 1487)   598  0.746  507   <-> 17
mks:LG40_18015 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2597 ( 1494)   598  0.746  507   <-> 17
mym:A176_001845 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2597 ( 1368)   598  0.752  505   <-> 14
ptl:AOT13_01635 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2597 ( 1233)   598  0.750  505   <-> 15
tra:Trad_1538 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2597 ( 1498)   598  0.752  505   <-> 9
gtn:GTNG_3117 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2596 ( 1414)   598  0.743  505   <-> 16
gtm:GT3921_02945 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2595 ( 1375)   597  0.750  505   <-> 13
dtx:ATSB10_32230 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2594 ( 1800)   597  0.771  494   <-> 9
mxa:MXAN_5040 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2594 ( 1348)   597  0.750  505   <-> 13
agm:DCE93_05330 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2592 ( 1459)   597  0.742  507   <-> 16
aak:AA2016_1081 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2590 ( 1405)   596  0.767  494   <-> 35
dei:C4375_16495 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2590 ( 1516)   596  0.766  492   <-> 10
mbd:MEBOL_000677 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2590 (  8)   596  0.747  505   <-> 10
ntp:CRH09_18230 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2589 ( 1496)   596  0.747  505   <-> 33
brad:BF49_6756 Aldehyde dehydrogenase EC 1213      K00138   505   2587 ( 1390)   596  0.763  494   <-> 11
brc:BCCGELA001_20320 aldehyde dehydrogenase       K00138   505   2585 ( 1387)   595  0.767  494   <-> 15
mgy:MGMSRv2__2998 aldehyde dehydrogenase B       K00138   506   2584 ( 1604)   595  0.745  505   <-> 4
tpr:Tpau_4058 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2584 ( 1542)   595  0.742  507   <-> 16
tsm:ASU32_22895 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2583 ( 1379)   595  0.742  507   <-> 26
txi:TH3_12700 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2583 ( 1412)   595  0.741  505   <-> 18
blr:BRLA_c027890 acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   506   2581 ( 1866)   594  0.758  505   <-> 8
frp:AX769_14405 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2580 ( 1615)   594  0.738  504   <-> 13
stsi:A4E84_05345 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2580 ( 1422)   594  0.749  505   <-> 36
bja:bll4784 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2579 ( 1363)   594  0.763  494   <-> 16
stem:CLM74_00145 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   509   2579 ( 1443)   594  0.768  492   <-> 12
lys:LBYS11_22430 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2578 ( 1609)   593  0.743  505   <-> 11
pmar:B0X71_16115 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2578 ( 1319)   593  0.749  505   <-> 12
xca:xcc-b100_0110 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   509   2578 ( 1456)   593  0.772  492   <-> 9
xcp:XCR_0117 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   509   2578 ( 1457)   593  0.772  492   <-> 10
oan:Oant_0271 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2577 ( 1338)   593  0.776  492   <-> 17
slm:BIZ42_09675 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2577 ( 1347)   593  0.770  492   <-> 11
ssy:SLG_27210 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   508   2577 ( 382)   593  0.768  492   <-> 25
thi:THI_0486 aldehyde dehydrogenase B          K00138   506   2577 ( 1390)   593  0.752  501   <-> 8
xac:XAC0129 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   509   2577 ( 1454)   593  0.770  492   <-> 10
xao:XAC29_00645 chloroacetaldehyde dehydrogenase    K00138   509   2577 ( 1454)   593  0.770  492   <-> 9
xcf:J172_00234 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2577 ( 1454)   593  0.770  492   <-> 10
xci:XCAW_00518 Chloroacetaldehyde dehydrogenase     K00138   509   2577 ( 1454)   593  0.770  492   <-> 10
xcj:J158_00241 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2577 ( 1454)   593  0.770  492   <-> 10
xcm:J164_00240 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2577 ( 1454)   593  0.770  492   <-> 10
xcn:J169_00239 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2577 ( 1454)   593  0.770  492   <-> 10
xcr:J163_00240 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2577 ( 1454)   593  0.770  492   <-> 10
xct:J151_00243 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2577 ( 1454)   593  0.770  492   <-> 10
xcu:J159_00241 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2577 ( 1454)   593  0.770  492   <-> 10
xcw:J162_00240 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2577 ( 1454)   593  0.770  492   <-> 10
oah:DR92_37 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   505   2576 ( 1337)   593  0.774  492   <-> 17
pjd:Pjdr2_5424 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2576 ( 1890)   593  0.743  505   <-> 5
rhy:RD110_14935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2576 ( 1614)   593  0.743  501   <-> 16
age:AA314_01025 Aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2575 ( 1302)   593  0.743  506   <-> 13
rhm:B5V46_13845 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2575 ( 1686)   593  0.758  492   <-> 11
tsy:THSYN_11365 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2575 ( 2161)   593  0.741  505   <-> 2
xcv:XCV0105 putative aldehyde dehydrogenase       K00138   509   2575 ( 1442)   593  0.768  492   <-> 11
xpe:BJD13_16455 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2575 ( 1438)   593  0.768  492   <-> 11
cij:WG74_13035 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2574 ( 1682)   593  0.742  507   <-> 15
vam:C4F17_01925 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2574 ( 1346)   593  0.750  501   <-> 27
vbo:CKY39_14175 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2574 ( 1333)   593  0.750  501   <-> 28
cbw:RR42_s2821 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2573 ( 1341)   592  0.773  497   <-> 41
vei:Veis_3514 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2573 ( 1443)   592  0.749  501   <-> 28
xcb:XC_0104 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   509   2572 ( 1450)   592  0.770  492   <-> 11
xcc:XCC0101 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   509   2572 ( 1451)   592  0.770  492   <-> 11
baco:OXB_2388 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   513   2570 (  28)   592  0.743  505   <-> 19
bbe:BBR47_56550 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2570 ( 1401)   592  0.752  505   <-> 13
ccup:BKK81_28280 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2570 ( 1361)   592  0.778  492   <-> 32
cup:BKK80_28095 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2570 ( 1360)   592  0.778  492   <-> 30
cuu:BKK79_34010 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2570 ( 1362)   592  0.778  492   <-> 30
pzh:CX676_03205 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2570 ( 1551)   592  0.738  508   <-> 16
cti:RALTA_B1661 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   504   2568 ( 1337)   591  0.772  492   <-> 27
lgy:T479_23150 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2568 ( 1440)   591  0.737  505   <-> 12
lyb:C3943_26370 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2567 ( 1341)   591  0.739  505   <-> 14
mamo:A6B35_24600 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2567 ( 1406)   591  0.770  492   <-> 31
mjd:JDM601_0444 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2567 ( 1550)   591  0.751  507   <-> 24
pde:Pden_2366 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   508   2567 ( 1330)   591  0.747  501   <-> 32
smag:AN936_21295 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2566 ( 1470)   591  0.756  500   <-> 27
ccx:COCOR_00596 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2565 ( 1347)   591  0.739  505   <-> 16
kse:Ksed_24920 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2565 ( 1544)   591  0.742  507   <-> 10
mop:Mesop_6021 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2565 ( 1385)   591  0.770  492   <-> 28
xax:XACM_0104 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2565 ( 1437)   591  0.766  492   <-> 11
bcar:DK60_303 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2564 ( 1403)   590  0.774  492   <-> 18
bcas:DA85_00980 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2564 ( 1400)   590  0.774  492   <-> 18
bcs:BCAN_A0206 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2564 ( 1403)   590  0.774  492   <-> 18
bmee:DK62_1213 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2564 ( 1401)   590  0.774  492   <-> 19
bmr:BMI_I206 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2564 ( 1400)   590  0.774  492   <-> 18
bol:BCOUA_I0202 unnamed protein product         K00138   505   2564 ( 1400)   590  0.774  492   <-> 18
bsk:BCA52141_I1366 aldehyde dehydrogenase        K00138   505   2564 ( 1400)   590  0.774  492   <-> 17
bsz:DK67_2036 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2564 ( 1400)   590  0.774  492   <-> 18
lsp:Bsph_4662 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2564 ( 1315)   590  0.739  505   <-> 14
och:CES85_0225 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2564 ( 1326)   590  0.769  493   <-> 26
sob:CSE16_20795 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2564 ( 121)   590  0.735  505   <-> 10
mln:A9174_13805 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2563 ( 1327)   590  0.768  492   <-> 29
ops:A8A54_00755 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2563 ( 1356)   590  0.765  493   <-> 22
smaz:LH19_24720 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2563 ( 1441)   590  0.754  500   <-> 24
xfu:XFF4834R_chr01250 probable Aldehyde dehydrogenase B K00138   510   2562 ( 1426)   590  0.766  492   <-> 12
bsui:BSSP1_I0199 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2561 ( 1397)   590  0.774  492   <-> 19
bsup:BSPT1_I0201 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2561 ( 1397)   590  0.774  492   <-> 19
bsuv:BSPT2_I0202 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2561 ( 1397)   590  0.774  492   <-> 19
bvl:BF3285c1_0481 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate sem K00138   505   2561 ( 1512)   590  0.772  492   <-> 16
spop:SporoP37_08545 aldehyde dehydrogenase       K00138   513   2561 (  28)   590  0.739  505   <-> 10
spor:SporoP33_08090 aldehyde dehydrogenase       K00138   513   2561 (  25)   590  0.739  505   <-> 13
sure:SporoP32a_08430 aldehyde dehydrogenase       K00138   513   2561 ( 1676)   590  0.745  505   <-> 11
bmt:BSUIS_A0203 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2560 ( 1396)   589  0.774  492   <-> 17
bsuc:BSSP2_I0199 Aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2560 ( 1396)   589  0.774  492   <-> 19
rsu:NHU_03134 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2560 ( 1646)   589  0.754  492   <-> 15
xsa:SB85_12750 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2560 ( 1353)   589  0.772  492   <-> 14
xve:BJD12_13135 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2560 ( 1416)   589  0.764  492   <-> 10
babs:DK51_1252 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2559 ( 1394)   589  0.772  492   <-> 17
kpl:KPaMU14_08950 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2559 ( 1461)   589  0.710  507   <-> 11
sfa:Sfla_0494 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2559 ( 1379)   589  0.743  505   <-> 22
strp:F750_6499 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2559 ( 1379)   589  0.743  505   <-> 22
lfu:HR49_00665 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2558 ( 1392)   589  0.739  505   <-> 12
cart:PA27867_1859 Aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2557 ( 1663)   589  0.726  507   <-> 10
cry:B7495_09130 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2557 ( 1572)   589  0.732  507   <-> 8
reh:H16_B1960 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2557 ( 1347)   589  0.770  492   <-> 35
bme:BMEI1747 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2556 ( 1393)   588  0.772  492   <-> 22
bmel:DK63_1738 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2556 ( 1393)   588  0.772  492   <-> 21
bms:BR0202 aldehyde dehydrogenase family protein    K00138   505   2556 ( 1392)   588  0.772  492   <-> 18
bsf:BSS2_I0197 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2556 ( 1392)   588  0.772  492   <-> 18
bsg:IY72_00850 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2556 ( 1392)   588  0.772  492   <-> 20
bsi:BS1330_I0202 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2556 ( 1392)   588  0.772  492   <-> 18
bsv:BSVBI22_A0202 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2556 ( 1392)   588  0.772  492   <-> 18
bsw:IY71_01125 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2556 ( 1392)   588  0.772  492   <-> 19
hmn:HM131_03165 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2556 ( 1399)   588  0.717  505   <-> 17
bpp:BPI_I204 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2555 ( 1391)   588  0.772  492   <-> 19
bpv:DK65_1168 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   505   2555 ( 1391)   588  0.772  492   <-> 18
brk:CWS35_30175 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2555 ( 1299)   588  0.760  492   <-> 20
mrm:A7982_11414 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2555 ( 1449)   588  0.737  505   <-> 14
bfm:BP422_23830 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2553 ( 1391)   588  0.745  505   <-> 12
mlo:mll6639 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2553 ( 1355)   588  0.766  492   <-> 25
pll:I858_009465 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2553 ( 1519)   588  0.739  505   <-> 7
pln:Plano_2650 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2553 ( 1534)   588  0.737  505   <-> 8
mdi:METDI4227 aldehyde dehydrogenase, chloroacetaldehyd K00138   507   2552 ( 1698)   588  0.754  492   <-> 6
mex:Mext_3423 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2552 ( 1733)   588  0.754  492   <-> 5
mza:B2G69_24675 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   507   2552 ( 1732)   588  0.754  492   <-> 5
aol:S58_15070 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2551 ( 1352)   587  0.756  492   <-> 16
ccro:CMC5_005890 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2551 ( 1345)   587  0.750  505   <-> 15
hau:Haur_1159 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2551 ( 1350)   587  0.739  505   <-> 7
pana:BBH88_05460 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2551 ( 1469)   587  0.735  505   <-> 11
siv:SSIL_0174 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   508   2551 ( 110)   587  0.731  505   <-> 14
ssil:SOLI23_17935 aldehyde dehydrogenase        K00138   508   2551 ( 118)   587  0.731  505   <-> 14
bmg:BM590_A0209 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2550 ( 1387)   587  0.772  492   <-> 20
bmi:BMEA_A0211 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2550 ( 1387)   587  0.772  492   <-> 14
bmw:BMNI_I0199 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2550 ( 1387)   587  0.772  492   <-> 20
bmz:BM28_A0212 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2550 ( 1387)   587  0.772  492   <-> 20
mch:Mchl_3732 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2550 ( 1708)   587  0.754  492   <-> 4
rva:Rvan_1827 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2550 ( 1702)   587  0.731  505   <-> 7
bov:BOV_0194 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2549 ( 1396)   587  0.770  492   <-> 13
cuh:BJN34_32360 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2549 (  33)   587  0.766  492   <-> 47
mpo:Mpop_3616 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2549 ( 1644)   587  0.754  492   <-> 7
prw:PsycPRwf_1192 aldehyde dehydrogenase        K00138   508   2549 ( 1705)   587  0.718  507   <-> 9
spsy:AZE41_01225 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2549 ( 1417)   587  0.739  505   <-> 13
bcet:V910_101773 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase K00138   505   2548 ( 1384)   587  0.770  492   <-> 17
cgd:CR3_1409 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2548 ( 1318)   587  0.774  492   <-> 22
pht:BLM14_08520 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2548 (  33)   587  0.758  492   <-> 34
sno:Snov_2415 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   505   2548 ( 1350)   587  0.748  492   <-> 17
xhr:XJ27_16230 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2548 ( 1441)   587  0.760  492   <-> 9
cnc:CNE_2c19240 acetaldehyde dehydrogenase       K00138   506   2547 ( 1270)   586  0.766  492   <-> 53
mea:Mex_1p3652 aldehyde dehydrogenase; chloroacetaldehy K00138   507   2547 ( 1717)   586  0.752  492   <-> 3
reu:Reut_B3678 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2547 ( 1389)   586  0.759  497   <-> 39
aep:AMC99_02328 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2546 ( 1751)   586  0.734  507   <-> 9
bvr:BVIR_1129 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2545 ( 1665)   586  0.736  504   <-> 6
pdg:BCM40_01860 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2545 ( 1527)   586  0.729  505   <-> 12
pku:AUO94_02285 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2545 ( 1504)   586  0.733  505   <-> 11
rpj:N234_31410 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2545 ( 1136)   586  0.770  492   <-> 42
xga:BI317_00925 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2545 ( 1438)   586  0.760  492   <-> 9
dra:DR_A0348 aldehyde dehydrogenase           K00138   515   2544 ( 1332)   586  0.746  504   <-> 8
pami:JCM7686_3396 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00138   508   2543 ( 1432)   586  0.750  496   <-> 21
pfae:AJGP001_15335 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2543 ( 1500)   586  0.731  505   <-> 11
phc:BBI08_10645 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2543 ( 1524)   586  0.731  505   <-> 12
acm:AciX9_2779 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   510   2542 ( 1849)   585  0.735  501   <-> 8
rdi:CMV14_19375 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   504   2542 ( 341)   585  0.758  492   <-> 26
ajs:Ajs_1890 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2541 ( 1547)   585  0.753  498   <-> 11
dia:Dtpsy_1694 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2541 ( 1622)   585  0.753  498   <-> 9
pow:IJ21_33600 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2541 ( 1715)   585  0.747  505   <-> 5
sphi:TS85_18760 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2541 ( 1294)   585  0.750  500   <-> 20
cbot:ATE48_11485 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2540 ( 1293)   585  0.752  492   <-> 11
sur:STAUR_2162 Aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   508   2540 ( 1311)   585  0.729  505   <-> 14
bra:BRADO1387 aldehyde dehydrogenase          K00138   514   2539 ( 1403)   585  0.750  492   <-> 11
bro:BRAD285_0888 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2539 ( 1348)   585  0.752  492   <-> 17
dpy:BA022_05625 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2539 ( 1620)   585  0.753  498   <-> 10
bha:BH0681 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2538 ( 1193)   584  0.733  505   <-> 13
mam:Mesau_02516 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   505   2538 ( 1341)   584  0.760  492   <-> 22
smy:BJP26_09870 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2538 ( 108)   584  0.765  489   <-> 13
sphr:BSY17_3994 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2538 (  48)   584  0.735  505   <-> 21
maqu:Maq22A_c22860 aldehyde dehydrogenase        K00138   507   2536 ( 1492)   584  0.752  492   <-> 17
mee:CS521_11445 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2535 ( 1507)   584  0.749  502   <-> 16
snj:A7E77_00860 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2535 ( 1467)   584  0.765  489   <-> 11
mno:Mnod_1585 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2533 (  6)   583  0.756  492   <-> 22
pbh:AAW51_1401 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2533 ( 1373)   583  0.759  502   <-> 10
bbt:BBta_6715 aldehyde dehydrogenase          K00138   514   2532 ( 1312)   583  0.750  492   <-> 22
bcl:ABC1818 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2532 ( 1205)   583  0.728  504   <-> 14
pye:A6J80_08910 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   508   2532 ( 1322)   583  0.743  495   <-> 21
thac:CSC3H3_12245 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2532 ( 1359)   583  0.725  505   <-> 19
buo:BRPE64_DCDS02550 aldehyde Dehydrogenase       K00138   567   2531 ( 1273)   583  0.756  492   <-> 30
meta:Y590_16805 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2531 ( 1611)   583  0.748  492   <-> 8
mrd:Mrad2831_0149 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   507   2531 ( 1352)   583  0.752  492   <-> 12
bfn:OI25_1410 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2530 (  71)   583  0.760  492   <-> 51
nao:Y958_25655 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2528 ( 1392)   582  0.737  502   <-> 29
ara:Arad_7039 aldehyde dehydrogenase protein      K00138   505   2527 ( 1315)   582  0.754  492   <-> 24
mor:MOC_0153 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   507   2527 ( 1350)   582  0.744  500   <-> 10
mphy:MCBMB27_05133 long-chain-aldehyde dehydrogenase  K00138   507   2527 ( 1356)   582  0.744  500   <-> 9
cfu:CFU_1655 Aldehyde dehydrogenase; Acetaldehyde dehyd K00138   506   2526 ( 1397)   582  0.756  492   <-> 17
jsv:CNX70_27745 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2525 ( 1374)   581  0.739  499   <-> 13
aeh:Mlg_2726 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2524 ( 1815)   581  0.729  505   <-> 4
psd:DSC_01640 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2524 ( 1404)   581  0.756  492   <-> 10
eat:EAT1b_2411 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2523 ( 1724)   581  0.717  505   <-> 6
moc:BB934_16355 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2523 ( 1500)   581  0.734  496   <-> 24
ncb:C0V82_05430 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2522 ( 1278)   581  0.758  496   <-> 25
pcon:B0A89_07900 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2522 ( 1474)   581  0.739  501   <-> 7
cdq:BOQ54_17160 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2521 ( 1608)   580  0.756  492   <-> 14
cna:AB433_13250 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2521 ( 1141)   580  0.761  490   <-> 13
gau:GAU_3007 aldehyde dehydrogenase           K00138   517   2521 ( 1468)   580  0.751  489   <-> 8
dko:I596_983 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2520 ( 1316)   580  0.752  492   <-> 7
hhd:HBHAL_4849 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2520 ( 1443)   580  0.711  505   <-> 15
jaz:YQ44_22265 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2520 ( 1378)   580  0.737  499   <-> 13
rpc:RPC_1964 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2520 ( 1686)   580  0.728  504   <-> 12
aav:Aave_3230 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2518 ( 1594)   580  0.748  497   <-> 14
jal:BZG29_05900 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2518 ( 1364)   580  0.735  499   <-> 15
masw:AM586_04640 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2517 ( 1227)   580  0.739  499   <-> 19
pali:A3K91_2056 Aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2517 ( 1473)   580  0.706  507   <-> 17
spht:K426_25279 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   501   2517 ( 322)   580  0.763  490   <-> 16
azc:AZC_1917 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   505   2516 ( 1394)   579  0.745  494   <-> 16
stek:AXG53_17780 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2515 ( 1305)   579  0.746  492   <-> 9
bic:LMTR13_18950 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2514 ( 1325)   579  0.750  492   <-> 15
vil:CFK37_11395 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2514 ( 1362)   579  0.722  504   <-> 18
ppla:BBI15_09520 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2512 ( 1444)   578  0.725  505   <-> 8
shyd:CJD35_06175 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2512 ( 1372)   578  0.753  490   <-> 21
sphd:HY78_23180 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2511 ( 308)   578  0.746  503   <-> 29
swi:Swit_0703 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2511 ( 1310)   578  0.746  503   <-> 38
vir:X953_14250 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2511 ( 1254)   578  0.728  504   <-> 15
ble:BleG1_1074 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2510 ( 1480)   578  0.733  505   <-> 13
byi:BYI23_D009060 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2510 ( 1258)   578  0.750  492   <-> 46
met:M446_6813 Aldehyde Dehydrogenase_          K00138   506   2510 (  4)   578  0.746  500   <-> 15
sya:A6768_17130 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2510 ( 1402)   578  0.749  490   <-> 22
bug:BC1001_0030 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2509 ( 1284)   578  0.758  492   <-> 41
jab:VN23_14025 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2509 ( 1699)   578  0.737  501   <-> 6
phd:102316905 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik      507   2509 ( 153)   578  0.747  490   <-> 111
amv:ACMV_17880 aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2507 ( 1474)   577  0.727  505   <-> 13
bue:BRPE67_DCDS11000 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2507 ( 1251)   577  0.750  492   <-> 47
oih:OB2534 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2507 ( 1433)   577  0.720  504   <-> 15
plx:CW734_15620 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2507 ( 1502)   577  0.725  505   <-> 10
aua:M673_22760 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2505 (  55)   577  0.728  503   <-> 14
chel:AL346_22580 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2505 ( 1283)   577  0.748  492   <-> 20
hse:Hsero_1896 NAD+ dependent acetaldehyde dehydrogenas K00138   506   2505 ( 1428)   577  0.754  492   <-> 22
hsz:ACP92_09450 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2505 ( 1428)   577  0.754  492   <-> 22
msd:MYSTI_05536 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2504 ( 1258)   577  0.721  505   <-> 16
vne:CFK40_06585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2504 ( 1256)   577  0.724  504   <-> 23
hrb:Hrubri_1778 NAD+ dependent acetaldehyde dehydrogena K00138   506   2503 ( 1075)   576  0.756  492   <-> 22
jeo:JMA_17610 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2503 ( 1661)   576  0.708  504   <-> 5
prt:AUC31_12795 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2503 ( 1590)   576  0.723  505   <-> 9
trs:Terro_4085 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2503 ( 1787)   576  0.727  501   <-> 4
gbc:GbCGDNIH3_1022 Aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2502 ( 1461)   576  0.751  489   <-> 5
gbe:GbCGDNIH1_1022 aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2502 ( 1462)   576  0.751  489   <-> 4
gbs:GbCGDNIH4_1022 Aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2502 ( 1469)   576  0.751  489   <-> 5
hmc:HYPMC_0549 aldehyde dehydrogenase, chloroacetaldehy K00138   506   2502 ( 1282)   576  0.753  489   <-> 17
cse:Cseg_4065 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2501 ( 1371)   576  0.740  492   <-> 12
aaa:Acav_2020 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2500 ( 1432)   576  0.744  497   <-> 22
buz:AYM40_00175 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2500 ( 1263)   576  0.750  492   <-> 30
gbh:GbCGDNIH2_1022 Aldehyde dehydrogenase        K00138   513   2500 ( 1465)   576  0.751  489   <-> 4
sjp:SJA_C2-05820 putative aldehyde dehydrogenase    K00138   501   2500 ( 297)   576  0.761  490   <-> 14
pnl:PNK_1796 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2499 ( 1989)   575  0.719  505   <-> 3
psyc:DABAL43B_2118 aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00138   508   2499 ( 1438)   575  0.710  507   <-> 12
syb:TZ53_08375 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2499 ( 298)   575  0.757  490   <-> 18
acr:Acry_1743 aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2498 ( 1465)   575  0.725  505   <-> 11
blep:AL038_11485 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2498 ( 1355)   575  0.717  505   <-> 5
psya:AOT82_1107 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2498 ( 1438)   575  0.704  507   <-> 10
bpx:BUPH_03937 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2497 ( 276)   575  0.754  492   <-> 53
pur:AOC03_09795 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2497 ( 1475)   575  0.710  507   <-> 7
rrf:F11_04800 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2497 ( 1331)   575  0.713  505   <-> 8
rru:Rru_A0931 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2497 ( 1331)   575  0.713  505   <-> 8
axs:LH59_01805 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2496 ( 1330)   575  0.728  507   <-> 18
abf:AMK58_03455 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2495 ( 1434)   575  0.755  489   <-> 14
abq:ABAZ39_11315 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2495 ( 1286)   575  0.755  489   <-> 15
bxb:DR64_2116 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2495 (  45)   575  0.754  492   <-> 61
bxe:Bxe_A4441 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2495 (  45)   575  0.754  492   <-> 61
mass:CR152_06350 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2494 ( 1361)   574  0.729  499   <-> 11
msc:BN69_1577 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2494 ( 1721)   574  0.748  492   <-> 6
adt:APT56_02010 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2493 ( 1342)   574  0.735  501   <-> 17
axn:AX27061_0363 Aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2493 ( 1337)   574  0.735  501   <-> 18
axo:NH44784_018301 Aldehyde dehydrogenase        K00138   509   2493 ( 1342)   574  0.735  501   <-> 18
axx:ERS451415_00361 Acetaldehyde dehydrogenase 2    K00138   509   2493 ( 1337)   574  0.735  501   <-> 18
bgf:BC1003_0049 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2493 ( 1269)   574  0.752  492   <-> 34
gbi:PG2T_07230 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2493 ( 1142)   574  0.739  505   <-> 10
same:SAMCFNEI73_Ch2649 acetaldehyde dehydrogenase 2   K00138   536   2493 ( 1446)   574  0.740  492   <-> 28
sinb:SIDU_18405 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2493 ( 298)   574  0.759  490   <-> 13
ccr:CC_3580 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2492 ( 1305)   574  0.736  492   <-> 16
ccs:CCNA_03695 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2492 ( 1305)   574  0.736  492   <-> 16
aoa:dqs_3079 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2491 ( 1369)   574  0.717  505   <-> 16
azo:azo2939 aldehyde dehydrogenase (NAD+)        K00138   506   2491 ( 1364)   574  0.717  505   <-> 16
fil:BN1229_v1_3729 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetal K00138   506   2490 ( 1662)   573  0.732  497   <-> 4
fiy:BN1229_v1_3721 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetal K00138   506   2490 ( 1662)   573  0.732  497   <-> 4
rpm:RSPPHO_01355 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2490 ( 1267)   573  0.719  505   <-> 5
srt:Srot_2059 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   505   2489 ( 1460)   573  0.717  505   <-> 9
vhl:BME96_13585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2489 ( 1232)   573  0.718  504   <-> 16
bkw:BkAM31D_12825 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   505   2488 ( 1332)   573  0.713  505   <-> 12
buq:AC233_00225 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2488 ( 1248)   573  0.750  492   <-> 37
ean:Eab7_1574 Aldehyde dehydrogenase dhaS        K00138   506   2488 ( 1377)   573  0.719  505   <-> 8
bph:Bphy_0010 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2487 ( 1260)   573  0.746  492   <-> 46
lao:AOX59_18155 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2487 ( 1304)   573  0.718  504   <-> 17
exu:ESP131_11870 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2486 ( 1426)   573  0.713  505   <-> 8
psyg:AK825_09775 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2486 ( 1406)   573  0.702  507   <-> 15
esi:Exig_1715 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2485 ( 1381)   572  0.713  505   <-> 8
exm:U719_09770 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2484 ( 1419)   572  0.713  505   <-> 9
phs:C2L64_00055 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2484 ( 1200)   572  0.746  492   <-> 61
rle:RL4267 putative acetaldehyde dehydrogenase     K00138   502   2484 ( 1354)   572  0.740  489   <-> 30
sfh:SFHH103_02183 aldehyde dehydrogenase        K00138   502   2484 ( 1301)   572  0.742  492   <-> 31
hdt:HYPDE_34548 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2483 ( 1258)   572  0.746  489   <-> 5
par:Psyc_1612 aldehyde dehydrogenase family protein, NA K00138   508   2483 ( 1429)   572  0.704  507   <-> 7
hdn:Hden_2315 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2482 ( 1240)   572  0.746  489   <-> 5
ssan:NX02_11300 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2482 ( 279)   572  0.735  490   <-> 18
achr:C2U31_06720 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2481 ( 1327)   571  0.731  501   <-> 23
pso:PSYCG_10050 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2481 ( 1419)   571  0.698  507   <-> 14
pspg:AK823_09555 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2480 ( 1395)   571  0.700  507   <-> 14
pter:C2L65_00055 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2480 ( 1263)   571  0.744  492   <-> 59
sfd:USDA257_c46810 acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   502   2480 ( 1405)   571  0.742  492   <-> 28
bcai:K788_0003532 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2479 ( 1232)   571  0.744  492   <-> 56
nre:BES08_15985 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2479 ( 1388)   571  0.728  503   <-> 28
sje:AAV35_001595 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2479 ( 1366)   571  0.701  505   <-> 10
span:AWL63_11000 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2477 ( 1313)   570  0.730  507   <-> 19
rhl:LPU83_pLPU83d1935 Acetaldehyde dehydrogenase 2   K00138   502   2476 ( 1344)   570  0.738  492   <-> 26
hdi:HDIA_4742 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2475 ( 1350)   570  0.742  489   <-> 17
pcr:Pcryo_1844 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   508   2475 ( 1428)   570  0.698  507   <-> 13
rgi:RGI145_19005 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2475 ( 1301)   570  0.742  492   <-> 13
sino:SS05631_c24200 Aldehyde dehydrogenase       K00138   502   2474 ( 1406)   570  0.738  492   <-> 31
asw:CVS48_04260 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2473 ( 1303)   570  0.725  501   <-> 28
rhi:NGR_c23150 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   502   2473 ( 1236)   570  0.734  492   <-> 34
rlb:RLEG3_30040 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2473 ( 1420)   570  0.738  489   <-> 24
sme:SMc02689 aldehyde dehydrogenase           K00138   502   2473 ( 1221)   570  0.738  492   <-> 28
smeg:C770_GR4Chr2456 NAD-dependent aldehyde dehydrogena K00138   502   2473 ( 1409)   570  0.738  492   <-> 29
smel:SM2011_c02689 putative aldehyde dehydrogenase   K00138   502   2473 ( 1221)   570  0.738  492   <-> 28
smer:DU99_13135 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2473 ( 1418)   570  0.738  492   <-> 29
smi:BN406_02201 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   502   2473 ( 1221)   570  0.738  492   <-> 34
smk:Sinme_2396 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   502   2473 ( 1409)   570  0.738  492   <-> 26
smq:SinmeB_2178 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   502   2473 ( 1225)   570  0.738  492   <-> 28
smx:SM11_chr0830 probabable aldehyde dehydrogenase prot K00138   502   2473 ( 1418)   570  0.738  492   <-> 28
rec:RHECIAT_CH0003997 putative aldehyde dehydrogenase ( K00138   502   2472 ( 1311)   569  0.738  489   <-> 22
ais:BUW96_27410 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   509   2471 ( 1233)   569  0.725  501   <-> 22
rlu:RLEG12_28850 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2471 ( 1367)   569  0.734  489   <-> 30
rtr:RTCIAT899_PC06775 acetaldehyde dehydrogenase    K00138   502   2471 ( 1329)   569  0.730  489   <-> 26
bpy:Bphyt_0024 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2470 ( 1231)   569  0.746  492   <-> 42
para:BTO02_01050 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2470 ( 1212)   569  0.750  492   <-> 30
pse:NH8B_3453 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2469 ( 1321)   569  0.732  496   <-> 22
shz:shn_12900 aldehyde dehydrogenase          K00138   502   2469 ( 1229)   569  0.738  492   <-> 38
smd:Smed_2260 aldehyde dehydrogenase          K00138   502   2469 ( 1412)   569  0.740  492   <-> 28
axy:AXYL_00335 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   509   2468 ( 1249)   568  0.723  501   <-> 28
bpf:BpOF4_10305 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2468 ( 1353)   568  0.721  505   <-> 12
parb:CJU94_14955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2468 ( 1231)   568  0.738  492   <-> 38
ros:CTJ15_19110 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2468 ( 1493)   568  0.740  492   <-> 15
ptx:ABW99_13955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2467 ( 1327)   568  0.748  492   <-> 19
rlg:Rleg_3801 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   502   2467 ( 1418)   568  0.734  489   <-> 26
miu:ABE85_20530 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2466 ( 1334)   568  0.713  505   <-> 12
phz:CHX26_04980 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2466 ( 1583)   568  0.751  489   <-> 8
bhz:ACR54_03655 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   509   2463 ( 1273)   567  0.725  501   <-> 23
pns:A9D12_06430 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2463 ( 1673)   567  0.753  489   <-> 10
rei:IE4771_CH04051 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2461 ( 1223)   567  0.734  489   <-> 32
rel:REMIM1_CH03802 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2461 ( 1336)   567  0.734  489   <-> 28
xau:Xaut_0366 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2461 ( 1411)   567  0.736  492   <-> 13
rep:IE4803_CH04109 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2457 ( 1395)   566  0.732  489   <-> 24
ret:RHE_CH03723 putative aldehyde dehydrogenase protein K00138   502   2457 ( 1329)   566  0.732  489   <-> 22
rpha:AMC79_CH03928 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2455 ( 1295)   565  0.732  489   <-> 25
avi:Avi_3181 aldehyde dehydrogenase           K00138   504   2454 ( 1387)   565  0.734  489   <-> 22
boc:BG90_1641 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2454 ( 1269)   565  0.742  492   <-> 30
bok:DM82_3095 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2454 ( 1269)   565  0.742  492   <-> 30
rga:RGR602_PC01115 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00138   502   2454 ( 1203)   565  0.730  492   <-> 23
rhn:AMJ98_CH03959 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00138   502   2454 ( 1394)   565  0.732  489   <-> 21
rhx:AMK02_CH03845 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00138   502   2454 ( 1389)   565  0.734  489   <-> 21
mcg:GL4_0813 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2452 ( 1646)   565  0.723  494   <-> 3
vpn:A21D_00195 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   507   2452 ( 951)   565  0.709  505   <-> 14
btd:BTI_195 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2451 ( 1252)   565  0.742  492   <-> 31
esj:SJ05684_c23970 Aldehyde dehydrogenase        K00138   502   2451 ( 1285)   565  0.726  492   <-> 27
mtw:CQW49_11425 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2451 ( 1654)   565  0.718  493   <-> 4
vig:BKP57_17375 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2451 ( 935)   565  0.709  505   <-> 15
azi:AzCIB_1081 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2450 ( 1213)   564  0.701  505   <-> 16
bud:AQ610_00740 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2450 ( 1251)   564  0.742  492   <-> 32
bul:BW21_268 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2450 ( 1251)   564  0.742  492   <-> 33
rdp:RD2015_515 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2450 ( 1573)   564  0.703  505   <-> 10
msl:Msil_2342 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2448 ( 1255)   564  0.734  488   <-> 7
npp:PP1Y_AT5672 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2448 ( 1082)   564  0.739  490   <-> 26
btrm:SAMEA390648702060 aldehyde dehydrogenase      K00138   509   2447 ( 1244)   564  0.723  501   <-> 12
cvc:BKX93_13485 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2447 ( 1364)   564  0.738  489   <-> 11
brd:JL11_05810 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2446 ( 1626)   563  0.720  493   <-> 6
rlt:Rleg2_3506 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   502   2446 ( 1276)   563  0.730  489   <-> 35
six:BSY16_362 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   502   2446 ( 1223)   563  0.732  492   <-> 45
ati:AL072_23940 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2445 ( 1217)   563  0.730  489   <-> 20
bpr:GBP346_A4109 acetaldehyde dehydrogenase 2 (acetalde K00138   539   2444 ( 1309)   563  0.742  492   <-> 13
mei:Msip34_1176 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2444 ( 1651)   563  0.710  497   <-> 2
mep:MPQ_1244 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2444 ( 1645)   563  0.710  497   <-> 2
metr:BSY238_3535 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   504   2444 ( 1524)   563  0.709  505   <-> 3
agc:BSY240_4369 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   504   2442 ( 1374)   562  0.722  489   <-> 18
elq:Ga0102493_111639 aldehyde dehydrogenase       K00138   545   2442 ( 1360)   562  0.733  490   <-> 13
eah:FA04_12020 aldehyde dehydrogenase          K00138   502   2440 ( 1275)   562  0.732  492   <-> 37
eba:ebA4625 putative aldehyde dehydrogenase       K00138   504   2440 (  36)   562  0.719  501   <-> 16
rpt:Rpal_1399 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2440 ( 1261)   562  0.726  492   <-> 10
bpsd:BBX_400 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2439 ( 1244)   562  0.740  492   <-> 32
bpse:BDL_2009 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2439 ( 1244)   562  0.740  492   <-> 32
bpsm:BBQ_3469 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2439 ( 1244)   562  0.740  492   <-> 32
bpso:X996_741 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2439 ( 1244)   562  0.740  492   <-> 31
bpsu:BBN_54 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2439 ( 1244)   562  0.740  492   <-> 32
satk:SA2016_3956 aldehyde dehydrogenase         K00138   430   2439 ( 1321)   562  0.835  430   <-> 28
bma:BMA2986 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   506   2438 ( 1238)   562  0.738  492   <-> 25
bmab:BM45_2919 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2438 ( 1238)   562  0.738  492   <-> 25
bmae:DM78_39 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2438 ( 1238)   562  0.738  492   <-> 24
bmaf:DM51_2597 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2438 ( 1238)   562  0.738  492   <-> 25
bmai:DM57_1670 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2438 ( 1238)   562  0.738  492   <-> 25
bmal:DM55_1117 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2438 ( 1238)   562  0.738  492   <-> 21
bmaq:DM76_1094 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2438 ( 1238)   562  0.738  492   <-> 21
bmaz:BM44_305 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2438 ( 1238)   562  0.738  492   <-> 25
bml:BMA10229_A1552 aldehyde dehydrogenase family protei K00138   539   2438 ( 1238)   562  0.738  492   <-> 24
bmn:BMA10247_3050 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   539   2438 ( 1238)   562  0.738  492   <-> 24
bmv:BMASAVP1_A3320 aldehyde dehydrogenase family protei K00138   539   2438 ( 1303)   562  0.738  492   <-> 20
bpd:BURPS668_3936 acetaldehyde dehydrogenase      K00138   570   2438 ( 1243)   562  0.738  492   <-> 27
bpl:BURPS1106A_4008 acetaldehyde dehydrogenase     K00138   539   2438 ( 1252)   562  0.738  492   <-> 29
bpm:BURPS1710b_0138 acetaldehyde dehydrogenase     K00138   506   2438 ( 1247)   562  0.738  492   <-> 32
bpq:BPC006_I4044 acetaldehyde dehydrogenase (acetylatin K00138   539   2438 ( 1243)   562  0.738  492   <-> 29
bps:BPSL3369 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   506   2438 ( 1247)   562  0.738  492   <-> 31
bpsa:BBU_2166 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2438 ( 1243)   562  0.738  492   <-> 31
bpsh:DR55_1136 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2438 ( 1243)   562  0.738  492   <-> 31
bpz:BP1026B_I3657 acetaldehyde dehydrogenase      K00138   539   2438 ( 1243)   562  0.738  492   <-> 31
but:X994_2732 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2438 ( 1221)   562  0.738  492   <-> 34
ead:OV14_3807 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   504   2437 ( 1210)   561  0.732  492   <-> 36
bte:BTH_I3247 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2436 ( 1243)   561  0.738  492   <-> 30
btha:DR62_1124 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2436 ( 1248)   561  0.738  492   <-> 30
bthe:BTN_932 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2436 ( 1243)   561  0.738  492   <-> 30
bthl:BG87_636 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2436 ( 1243)   561  0.738  492   <-> 30
bthm:BTRA_634 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2436 ( 1248)   561  0.738  492   <-> 30
btj:BTJ_2516 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2436 ( 1248)   561  0.738  492   <-> 30
btq:BTQ_3187 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2436 ( 1243)   561  0.738  492   <-> 30
btv:BTHA_337 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2436 ( 1248)   561  0.738  492   <-> 30
btz:BTL_433 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2436 ( 1248)   561  0.738  492   <-> 30
cvi:CV_0393 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00138   501   2436 ( 1339)   561  0.730  489   <-> 12
maad:AZF01_10270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2436 ( 1314)   561  0.722  492   <-> 21
mtuc:J113_03265 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2436 ( 1521)   561  0.722  511   <-> 7
rpa:RPA1206 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2435 ( 1255)   561  0.726  492   <-> 11
mmed:Mame_03313 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   506   2434 ( 1386)   561  0.720  492   <-> 20
pol:Bpro_4570 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2434 ( 1352)   561  0.703  505   <-> 24
splk:AV944_01535 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2434 ( 1616)   561  0.716  507   <-> 7
bpk:BBK_1494 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   506   2433 ( 1247)   560  0.738  492   <-> 29
bvc:CEP68_14900 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2433 ( 1392)   560  0.716  493   <-> 7
hni:W911_12740 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2433 ( 1532)   560  0.713  505   <-> 7
mbry:B1812_13450 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2432 (  5)   560  0.724  497   <-> 9
mey:TM49_22270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2432 ( 1368)   560  0.715  492   <-> 12
cke:B5M06_03450 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2431 ( 1700)   560  0.699  505   <-> 8
gdi:GDI0640 Aldehyde dehydrogenase           K00128   511   2431 ( 193)   560  0.719  499   <-> 13
gdj:Gdia_1366 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   511   2431 ( 193)   560  0.719  499   <-> 12
vff:VITFI_CDS0301 (NAD(+)) aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2431 ( 1242)   560  0.695  505   <-> 11
bgd:bgla_1g01120 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2429 ( 218)   560  0.736  492   <-> 44
bsb:Bresu_2007 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2428 ( 1418)   559  0.704  493   <-> 12
tak:Tharo_3296 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   504   2428 ( 1539)   559  0.715  501   <-> 11
rbn:RBXJA2T_18613 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2425 ( 1227)   559  0.701  505   <-> 6
aza:AZKH_1603 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2424 (  2)   558  0.697  505   <-> 22
bgo:BM43_1505 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2423 ( 222)   558  0.734  492   <-> 41
bid:Bind_2852 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2420 ( 1579)   557  0.710  497   <-> 13
mbl:AAX09_06780 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2418 ( 1370)   557  0.698  506   <-> 4
tcl:Tchl_1175 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   505   2417 ( 1518)   557  0.711  501   <-> 13
rge:RGE_35630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2415 ( 1213)   556  0.699  505   <-> 8
rbh:B4966_08155 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2414 ( 1499)   556  0.699  505   <-> 8
aql:BXU06_01210 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2412 ( 1225)   556  0.716  489   <-> 14
rst:ATY39_14580 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2410 ( 1271)   555  0.693  505   <-> 9
afr:AFE_1742 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00138   506   2407 (  98)   555  0.695  505   <-> 4
thk:CCZ27_04645 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2407 ( 1260)   555  0.701  505   <-> 12
ali:AZOLI_p40300 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2406 ( 1336)   554  0.716  489   <-> 12
mbat:BN1208_0869 aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2406 (  -)   554  0.707  492   <-> 1
mfa:Mfla_1995 Lactaldehyde dehydrogenase        K00138   506   2406 (  -)   554  0.704  497   <-> 1
moi:MOVS_02920 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2406 ( 1353)   554  0.694  506   <-> 5
azl:AZL_d02870 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2402 ( 1236)   553  0.714  489   <-> 23
thu:AC731_009595 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2402 ( 1246)   553  0.689  505   <-> 10
ajo:RZ95_07405 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2399 (  16)   553  0.679  505   <-> 10
pub:SAR11_0756 Acetaldehyde dehydrogenase II (ACDH-II) K00138   516   2397 ( 1377)   552  0.720  492   <-> 8
rfr:Rfer_2866 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2397 ( 1198)   552  0.687  505   <-> 13
cbaa:SRAA_1677 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2394 ( 1182)   552  0.689  505   <-> 8
mbac:BN1209_0674 aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2394 (  -)   552  0.696  497   <-> 1
cbab:SMCB_1630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2393 ( 1185)   551  0.693  505   <-> 8
acv:AMD27_09280 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2392 ( 1396)   551  0.679  504   <-> 7
vpd:VAPA_2c01990 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2391 ( 1165)   551  0.687  504   <-> 28
cmd:B841_06270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2390 ( 1289)   551  0.679  507   <-> 9
aci:ACIAD2018 Acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetaldehyd K00138   503   2388 ( 1294)   550  0.675  504   <-> 17
bgp:BGL_1c00910 acetaldehyde dehydrogenase AcoD     K00138   506   2387 ( 1254)   550  0.720  492   <-> 27
bpla:bpln_1g00910 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2387 ( 1254)   550  0.720  492   <-> 29
aid:CTZ23_08205 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   503   2386 ( 1269)   550  0.687  505   <-> 7
ala:BFG52_10515 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2384 ( 1279)   549  0.681  505   <-> 13
pel:SAR11G3_00851 aldehyde dehydrogenase        K00138   515   2382 ( 1544)   549  0.711  492   <-> 5
ack:C380_22945 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2381 ( 1510)   549  0.688  507   <-> 16
oni:Osc7112_2800 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2381 ( 1741)   549  0.683  505   <-> 4
glj:GKIL_2969 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2379 ( 1276)   548  0.685  505   <-> 6
simp:C6571_09630 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2379 ( 1305)   548  0.688  507   <-> 11
acra:BSY15_1401 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   507   2377 ( 1502)   548  0.690  507   <-> 11
lve:103090253 aldehyde dehydrogenase-like             503   2377 (  78)   548  0.677  504   <-> 30
meu:ACJ67_07740 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2377 (  -)   548  0.686  497   <-> 1
abab:BJAB0715_02411 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00138   503   2376 ( 1292)   547  0.677  505   <-> 22
asol:BEN76_05995 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2376 ( 1282)   547  0.671  505   <-> 21
dac:Daci_5650 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2376 ( 1213)   547  0.692  507   <-> 18
del:DelCs14_0950 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   507   2376 ( 1108)   547  0.692  507   <-> 21
dhk:BO996_26390 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2376 ( 1210)   547  0.692  507   <-> 19
dts:BI380_26835 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2376 ( 1213)   547  0.692  507   <-> 23
tpro:Ga0080559_TMP982 aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2376 ( 1194)   547  0.676  503   <-> 19
ajn:BVL33_10025 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   503   2375 ( 1251)   547  0.683  504   <-> 8
vap:Vapar_5690 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2375 ( 1156)   547  0.679  504   <-> 22
mpt:Mpe_A0599 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2374 ( 1206)   547  0.690  504   <-> 12
alc:OTEC02_06865 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2373 ( 1182)   547  0.679  505   <-> 25
att:AMQ28_13520 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2373 ( 1569)   547  0.673  505   <-> 6
ceh:CEW89_10810 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2373 ( 1215)   547  0.672  503   <-> 16
asj:AsACE_p100012 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00138   503   2372 (  19)   547  0.675  505   <-> 10
mmb:Mmol_0791 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2372 (  -)   547  0.686  497   <-> 1
tmz:Tmz1t_2872 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2372 ( 1229)   547  0.679  505   <-> 12
abaj:BJAB0868_02340 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00138   503   2371 ( 1294)   546  0.677  505   <-> 24
abc:ACICU_02298 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   503   2371 ( 1284)   546  0.677  505   <-> 25
abd:ABTW07_2495 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   503   2371 ( 1284)   546  0.677  505   <-> 23
abh:M3Q_2550 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   503   2371 ( 1286)   546  0.677  505   <-> 23
abj:BJAB07104_02458 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00138   503   2371 ( 1286)   546  0.677  505   <-> 22
abr:ABTJ_01442 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2371 ( 1286)   546  0.677  505   <-> 23
abw:BL01_16435 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2371 ( 1284)   546  0.677  505   <-> 21
abx:ABK1_1436 ald1                   K00138   503   2371 ( 1286)   546  0.677  505   <-> 22
abz:ABZJ_02453 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2371 ( 1287)   546  0.677  505   <-> 22
acc:BDGL_001587 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2370 ( 1272)   546  0.677  505   <-> 24
ngl:RG1141_PA02720 Chloroacetaldehyde dehydrogenase   K00138   506   2370 ( 1211)   546  0.697  495   <-> 24
rcp:RCAP_rcc01620 aldehyde dehydrogenase (NADP(+))   K00138   508   2370 ( 1198)   546  0.691  495   <-> 11
ano:RR32_07335 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2369 ( 1275)   546  0.675  505   <-> 20
lagg:B0E33_06225 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2369 ( 1169)   546  0.699  492   <-> 25
pna:Pnap_3013 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2369 ( 1494)   546  0.681  505   <-> 14
lap:ACP90_22800 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2367 ( 1214)   545  0.699  492   <-> 23
sera:Ser39006_001375 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2367 ( 1297)   545  0.678  500   <-> 15
sphb:EP837_03955 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2366 ( 1274)   545  0.677  505   <-> 14
abaa:IX88_13050 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2365 ( 1281)   545  0.675  505   <-> 19
abad:ABD1_21020 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2365 ( 1277)   545  0.675  505   <-> 19
abal:ABLAC_14120 Acetaldehyde dehydrogenase 2(Acetaldeh K00138   503   2365 ( 1281)   545  0.675  505   <-> 20
abau:IX87_06490 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2365 ( 1185)   545  0.675  505   <-> 27
abaz:P795_6445 aldehyde dehydrogenase 1         K00138   503   2365 ( 1189)   545  0.675  505   <-> 25
abk:LX00_11385 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2365 ( 1185)   545  0.675  505   <-> 27
acb:A1S_2102 aldehyde dehydrogenase 1          K00138   503   2365 ( 1274)   545  0.675  505   <-> 19
acd:AOLE_06655 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2365 ( 1272)   545  0.675  505   <-> 19
eclg:EC036_01700 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2365 ( 1216)   545  0.675  501   <-> 15
thas:C6Y53_11360 aldehyde dehydrogenase         K00138   515   2365 ( 1305)   545  0.702  497   <-> 14
acw:A0J50_06630 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2364 ( 1275)   545  0.675  505   <-> 16
chm:B842_11675 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2364 ( 1528)   545  0.686  507   <-> 9
enc:ECL_00177 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2364 ( 1215)   545  0.675  501   <-> 15
mhc:MARHY3262 NAD+ dependent acetaldehyde dehydrogenase K00138   506   2364 ( 1292)   545  0.663  505   <-> 8
abb:ABBFA_001365 Acetaldehyde dehydrogenase 2(Acetaldeh K00138   503   2363 ( 1276)   544  0.675  505   <-> 23
abn:AB57_2434 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2363 ( 1276)   544  0.675  505   <-> 24
aby:ABAYE1460 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2363 ( 1276)   544  0.675  505   <-> 21
rsb:RS694_18955 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2363 ( 1216)   544  0.682  507   <-> 9
cur:cu1813 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2362 ( 1306)   544  0.675  507   <-> 7
abm:ABSDF1638 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2361 ( 1281)   544  0.675  505   <-> 8
dsu:Dsui_1464 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2361 ( 1432)   544  0.677  505   <-> 4
aei:AOY20_11970 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2360 ( 1567)   544  0.671  505   <-> 7
ebt:EBL_c00940 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2360 ( 1236)   544  0.677  501   <-> 11
chn:A605_12715 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2359 ( 1241)   544  0.671  507   <-> 15
ngg:RG540_PA14330 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase K00138   506   2359 ( 1234)   544  0.679  507   <-> 18
ahl:AHTJS_11735 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2358 ( 1243)   543  0.677  504   <-> 11
cua:CU7111_1747 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2358 ( 1628)   543  0.671  507   <-> 8
dar:Daro_1008 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2358 ( 1270)   543  0.677  505   <-> 9
enl:A3UG_00910 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2358 ( 1206)   543  0.675  501   <-> 16
hco:LOKO_01818 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   506   2357 ( 1216)   543  0.667  505   <-> 19
cted:CTEST_12095 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2356 ( 1236)   543  0.671  507   <-> 12
ecle:ECNIH2_22650 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2356 ( 1205)   543  0.675  501   <-> 15
ecly:LI62_23965 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2356 ( 1205)   543  0.675  501   <-> 14
eclz:LI64_21010 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2356 ( 1207)   543  0.675  501   <-> 14
ehm:AB284_02880 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2356 ( 1204)   543  0.675  501   <-> 14
exf:BFV63_21280 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2356 ( 1211)   543  0.675  501   <-> 15
colw:A3Q33_01085 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2355 ( 1134)   543  0.663  505   <-> 20
eclx:LI66_21940 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2355 ( 1205)   543  0.673  501   <-> 15
paby:Ga0080574_TMP3309 aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2355 ( 1179)   543  0.682  503   <-> 23
pcq:PcP3B5_36430 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   506   2355 (  28)   543  0.679  505   <-> 44
cem:LH23_04430 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2354 ( 1258)   542  0.677  501   <-> 15
cro:ROD_42301 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2354 ( 1234)   542  0.679  501   <-> 10
ecln:ECNIH4_00925 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2354 ( 1214)   542  0.675  501   <-> 16
ekb:BFV64_00665 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2354 ( 1205)   542  0.675  501   <-> 16
eno:ECENHK_00910 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2354 ( 1206)   542  0.675  501   <-> 16
maq:Maqu_3410 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2354 ( 1285)   542  0.657  505   <-> 9
bgl:bglu_1g00950 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2353 ( 1217)   542  0.705  492   <-> 31
bgu:KS03_1004 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   506   2353 ( 1217)   542  0.705  492   <-> 31
halo:BWR19_14585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2353 ( 1202)   542  0.665  505   <-> 21
eau:DI57_17740 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2352 ( 1202)   542  0.675  501   <-> 14
kmi:VW41_22630 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2352 ( 1234)   542  0.675  501   <-> 16
bsan:CHH28_15270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2351 ( 1267)   542  0.671  505   <-> 8
eas:Entas_0152 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2351 ( 1204)   542  0.675  501   <-> 14
ecla:ECNIH3_21250 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2350 ( 1199)   542  0.673  501   <-> 13
eclc:ECR091_21180 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2350 ( 1199)   542  0.673  501   <-> 13
ecli:ECNIH5_21170 aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2350 ( 1199)   542  0.673  501   <-> 13
ecls:LI67_001655 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2350 ( 1204)   542  0.673  501   <-> 14
cuc:CULC809_01972 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2349 ( 1298)   541  0.677  507   <-> 6
cue:CULC0102_2115 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2349 ( 1295)   541  0.677  507   <-> 6
cul:CULC22_02123 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2349 ( 1295)   541  0.677  507   <-> 6
cuq:Cul210931_2044 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2349 ( 1296)   541  0.677  507   <-> 6
cus:CulFRC11_1990 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2349 ( 1306)   541  0.677  507   <-> 4
cuz:Cul05146_2088 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2349 ( 1296)   541  0.677  507   <-> 6
hsi:BOX17_04240 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2349 ( 1214)   541  0.661  505   <-> 17
lch:Lcho_2104 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2349 ( 1237)   541  0.675  505   <-> 16
seb:STM474_3852 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
seen:SE451236_02520 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
sef:UMN798_3998 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
sej:STMUK_3666 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
sem:STMDT12_C37370 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
send:DT104_36631 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
seni:CY43_19100 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
senr:STMDT2_35641 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
seo:STM14_4438 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 10
setc:CFSAN001921_22045 aldehyde dehydrogenase      K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
setu:STU288_18590 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
sev:STMMW_36681 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
sew:SeSA_A3879 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2349 ( 1192)   541  0.679  501   <-> 9
sey:SL1344_3645 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
stm:STM3680 aldehyde dehydrogenase           K00138   512   2349 ( 1196)   541  0.677  501   <-> 11
cen:LH86_04350 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2348 ( 1249)   541  0.673  501   <-> 14
cun:Cul210932_2103 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2348 ( 1295)   541  0.677  507   <-> 6
mos:AXE82_00045 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2348 ( 1349)   541  0.665  504   <-> 6
sea:SeAg_B3894 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2348 ( 1195)   541  0.677  501   <-> 11
sed:SeD_A4065 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2348 ( 1197)   541  0.677  501   <-> 10
seeb:SEEB0189_001475 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2348 ( 1195)   541  0.677  501   <-> 12
seec:CFSAN002050_25370 aldehyde dehydrogenase      K00138   512   2348 ( 1195)   541  0.677  501   <-> 11
seeh:SEEH1578_04485 aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2348 ( 1195)   541  0.677  501   <-> 10
seg:SG3750 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2348 ( 1192)   541  0.677  501   <-> 9
seh:SeHA_C4003 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2348 ( 1195)   541  0.677  501   <-> 10
sena:AU38_17890 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2348 ( 1189)   541  0.677  501   <-> 10
senb:BN855_37680 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2348 ( 1195)   541  0.677  501   <-> 11
senc:SEET0819_02160 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2348 ( 1189)   541  0.677  501   <-> 11
senh:CFSAN002069_13640 aldehyde dehydrogenase      K00138   512   2348 ( 1195)   541  0.677  501   <-> 10
senl:IY59_18525 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2348 ( 1189)   541  0.677  501   <-> 10
seno:AU37_18080 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2348 ( 1189)   541  0.677  501   <-> 10
senq:AU40_20145 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2348 ( 1189)   541  0.677  501   <-> 10
sens:Q786_17980 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2348 ( 1195)   541  0.677  501   <-> 11
senv:AU39_18085 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2348 ( 1189)   541  0.677  501   <-> 10
set:SEN3502 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2348 ( 1189)   541  0.677  501   <-> 10
shb:SU5_04157 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2348 ( 1195)   541  0.677  501   <-> 10
spq:SPAB_04573 hypothetical protein           K00138   512   2348 ( 1201)   541  0.677  501   <-> 11
cgv:CGLAU_11175 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2347 ( 1653)   541  0.677  507   <-> 5
hag:BB497_07145 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2347 ( 1220)   541  0.653  505   <-> 17
mlq:ASQ50_07955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2347 ( 1247)   541  0.655  505   <-> 12
don:BSK21_15295 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2346 ( 1301)   541  0.677  495   <-> 12
rmb:K529_020250 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2346 ( 1207)   541  0.685  492   <-> 23
sek:SSPA3297 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2346 ( 1193)   541  0.677  501   <-> 10
spt:SPA3531 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2346 ( 1193)   541  0.677  501   <-> 10
dda:Dd703_0074 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   512   2345 ( 1329)   540  0.675  502   <-> 6
enx:NI40_000690 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2345 ( 1197)   540  0.673  501   <-> 13
ham:HALO1188 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2345 ( 1225)   540  0.655  505   <-> 25
lei:C2U54_05625 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2345 ( 1193)   540  0.677  501   <-> 16
rhp:LPB142_08865 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2345 ( 1126)   540  0.680  503   <-> 17
sbg:SBG_3262 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2345 ( 1179)   540  0.677  501   <-> 8
sbv:N643_16205 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2345 ( 1367)   540  0.677  501   <-> 7
lni:CWR52_11830 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2344 ( 1205)   540  0.673  501   <-> 13
see:SNSL254_A3958 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2343 ( 1190)   540  0.675  501   <-> 10
sene:IA1_17875 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2343 ( 1190)   540  0.675  501   <-> 11
senj:CFSAN001992_15245 aldehyde dehydrogenase B     K00138   512   2343 ( 1182)   540  0.675  501   <-> 10
senn:SN31241_2030 Aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2343 ( 1190)   540  0.675  501   <-> 10
hak:KO116_P200141 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   506   2342 (  18)   540  0.659  505   <-> 30
dzc:W909_00265 aldehyde dehydrogenase          K00138   511   2341 ( 1276)   539  0.675  501   <-> 8
hcs:FF32_01930 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2341 ( 1203)   539  0.653  505   <-> 24
sbz:A464_3751 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2341 ( 1176)   539  0.675  501   <-> 8
cdx:CDES_12545 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2340 ( 1600)   539  0.679  507   <-> 9
cuj:CUL131002_2008c Aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2340 ( 1297)   539  0.673  507   <-> 6
oho:Oweho_1614 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   508   2340 ( 1134)   539  0.668  497   <-> 8
pre:PCA10_07720 hydrazone dehydrogenase         K00138   506   2340 (  25)   539  0.669  504   <-> 44
pset:THL1_822 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2340 (  27)   539  0.673  504   <-> 49
cgg:C629_13690 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2339 ( 1467)   539  0.679  507   <-> 17
cgs:C624_13685 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2339 ( 1467)   539  0.679  507   <-> 17
pxy:105396466 uncharacterized LOC105396466            1350   2338 (  46)   539  0.671  501   <-> 23
seep:I137_18640 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2338 ( 1179)   539  0.675  501   <-> 4
sent:TY21A_19505 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2338 ( 1330)   539  0.675  501   <-> 8
sex:STBHUCCB_40520 Aldehyde dehydrogenase        K00138   512   2338 ( 1330)   539  0.675  501   <-> 8
stt:t3839 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2338 ( 1330)   539  0.675  501   <-> 8
sty:STY4116 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2338 ( 1330)   539  0.675  501   <-> 7
ddc:Dd586_0067 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   511   2337 ( 1274)   539  0.675  501   <-> 8
lax:APT61_21475 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2337 ( 1171)   539  0.671  501   <-> 17
leh:C3F35_10970 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2337 ( 1171)   539  0.671  501   <-> 17
sec:SCH_3604 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde deh K00138   512   2337 ( 1184)   539  0.673  501   <-> 8
ses:SARI_03969 hypothetical protein           K00138   522   2337 ( 1173)   539  0.677  501   <-> 10
cid:P73_4223 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2336 ( 1188)   538  0.675  492   <-> 20
cps:CPS_1885 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2336 ( 1222)   538  0.653  505   <-> 22
eec:EcWSU1_00147 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   542   2336 ( 1202)   538  0.667  501   <-> 14
ema:C1192_17695 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2336 ( 1286)   538  0.679  501   <-> 7
mox:DAMO_1526 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2336 ( 1619)   538  0.665  504   <-> 3
pcv:BCS7_00270 aldehyde dehydrogenase          K00138   511   2336 ( 1313)   538  0.675  502   <-> 6
sel:SPUL_3885 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2336 ( 1177)   538  0.675  501   <-> 9
spse:SULPSESMR1_02893 long-chain-aldehyde dehydrogenase K00138   507   2336 (  8)   538  0.674  500   <-> 21
cgb:cg3096 ALDEHYDE DEHYDROGENASE            K00138   506   2335 ( 1473)   538  0.677  507   <-> 10
cgl:NCgl2698 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2335 ( 1473)   538  0.677  507   <-> 10
cgm:cgp_3096 acetaldehyde dehydrogenase (acetylating)  K00138   506   2335 ( 1473)   538  0.677  507   <-> 9
cgu:WA5_2698 NAD-dependent acetaldehyde dehydrogenase  K00138   506   2335 ( 1473)   538  0.677  507   <-> 10
cmar:IMCC12053_1281 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2335 ( 1270)   538  0.677  492   <-> 8
mec:Q7C_54 Aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2335 ( 1669)   538  0.665  505   <-> 4
pap:PSPA7_3310 probable aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2335 (  11)   538  0.671  505   <-> 22
pdr:H681_04050 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2335 ( 1137)   538  0.661  504   <-> 26
ppse:BN5_2341 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2335 (  9)   538  0.665  505   <-> 13
cgt:cgR_2686 hypothetical protein            K00138   506   2334 ( 1463)   538  0.677  507   <-> 14
cii:CIMIT_10685 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2334 ( 1471)   538  0.665  507   <-> 7
cmq:B840_11350 EPTC-inducible aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2334 ( 1498)   538  0.667  507   <-> 8
dsh:Dshi_1095 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2334 ( 1295)   538  0.677  495   <-> 12
cnt:JT31_13275 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2333 ( 1230)   538  0.673  501   <-> 15
hhh:CLM76_01930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2333 ( 1204)   538  0.653  505   <-> 18
pae:PA1984 NAD+ dependent aldehyde dehydrogenase ExaC  K00138   506   2333 (  12)   538  0.669  505   <-> 22
paec:M802_2045 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2333 (  12)   538  0.669  505   <-> 21
paeg:AI22_18000 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2333 (  12)   538  0.669  505   <-> 23
paei:N296_2047 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2333 (  12)   538  0.669  505   <-> 22
pael:T223_17050 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2333 (  12)   538  0.669  505   <-> 22
paeo:M801_2046 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2333 (  12)   538  0.669  505   <-> 21
paep:PA1S_15775 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2333 (  11)   538  0.669  505   <-> 22
paes:SCV20265_3408 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2333 ( 669)   538  0.669  505   <-> 23
paev:N297_2047 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2333 (  12)   538  0.669  505   <-> 22
pag:PLES_33381 probable aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2333 (  12)   538  0.669  505   <-> 22
pau:PA14_38840 NAD+ dependent acetaldehyde dehydrogenas K00138   506   2333 (  11)   538  0.669  505   <-> 22
pdk:PADK2_15730 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2333 (  12)   538  0.669  505   <-> 20
psg:G655_15185 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2333 (  11)   538  0.669  505   <-> 22
elg:BH714_15890 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2332 ( 1198)   537  0.665  501   <-> 14
labr:CHH27_25800 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2332 ( 1148)   537  0.681  492   <-> 19
laz:A8A57_00865 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2332 ( 1199)   537  0.667  501   <-> 15
meh:M301_0904 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2332 ( 1139)   537  0.676  497   <-> 6
sei:SPC_3760 aldehyde dehydrogenase B          K00138   511   2332 ( 1193)   537  0.675  501   <-> 8
thw:BMG03_11375 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2332 ( 1216)   537  0.677  496   <-> 21
ccjz:ccrud_12585 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2331 ( 1432)   537  0.680  507   <-> 10
cgx:SB89_13160 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2331 ( 1471)   537  0.675  507   <-> 9
cwe:CO701_22860 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2331 ( 1309)   537  0.675  501   <-> 10
elo:EC042_3898 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2331 ( 1186)   537  0.677  501   <-> 9
otk:C6570_02360 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2331 ( 1272)   537  0.685  492   <-> 12
cef:CE2625 putative aldehyde dehydrogenase       K00138   561   2330 ( 1443)   537  0.675  507   <-> 7
ect:ECIAI39_4105 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2330 ( 1187)   537  0.677  501   <-> 7
ecx:EcHS_A3793 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2330 ( 1177)   537  0.677  501   <-> 12
efe:EFER_3582 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2330 ( 1177)   537  0.677  501   <-> 9
eoc:CE10_4147 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2330 ( 1259)   537  0.677  501   <-> 8
ppoa:BJK05_17005 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2330 ( 1201)   537  0.673  502   <-> 9
sit:TM1040_3621 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2330 ( 1164)   537  0.683  492   <-> 20
sod:Sant_0106 Aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   532   2330 ( 1060)   537  0.673  501   <-> 10
swd:Swoo_2254 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2330 ( 1212)   537  0.667  505   <-> 15
cir:C2U53_08810 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2329 ( 1263)   537  0.671  501   <-> 10
dze:Dd1591_0058 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   511   2329 ( 1259)   537  0.673  501   <-> 8
mbs:MRBBS_1214 Aldehyde dehydrogenase          K00138   524   2329 ( 1263)   537  0.659  505   <-> 20
mpq:ABA45_06205 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2329 ( 1272)   537  0.659  505   <-> 19
paf:PAM18_3061 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2329 (  7)   537  0.667  505   <-> 21
bfv:C628_13855 hypothetical protein           K00138   506   2328 ( 1469)   537  0.675  507   <-> 10
cgj:AR0_13540 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2328 ( 1467)   537  0.675  507   <-> 11
cgq:CGLAR1_13405 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2328 ( 1467)   537  0.675  507   <-> 11
con:TQ29_20030 aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2328 ( 1116)   537  0.681  499   <-> 15
ddq:DDI_4375 Aldehyde dehydrogenase           K00138   511   2328 ( 1263)   537  0.673  501   <-> 8
ecoh:ECRM13516_4378 Aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2328 ( 1175)   537  0.675  501   <-> 12
ecoo:ECRM13514_4580 Aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2328 ( 1175)   537  0.675  501   <-> 12
elr:ECO55CA74_20705 aldehyde dehydrogenase B      K00138   512   2328 ( 1188)   537  0.675  501   <-> 9
eok:G2583_4323 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   542   2328 ( 1188)   537  0.675  501   <-> 9
msq:BKP64_17930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2328 ( 1158)   537  0.646  505   <-> 19
cfar:CI104_00755 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2327 ( 1269)   536  0.671  501   <-> 10
cfd:CFNIH1_05565 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2327 ( 1214)   536  0.673  501   <-> 11
cif:AL515_00495 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2327 ( 1287)   536  0.673  501   <-> 10
lew:DAI21_03680 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2327 ( 1303)   536  0.667  501   <-> 10
pcc:PCC21_000840 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2327 ( 1235)   536  0.671  502   <-> 9
pnc:NCGM2_2957 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2327 (  5)   536  0.667  505   <-> 23
sega:SPUCDC_3871 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2327 ( 1168)   536  0.673  501   <-> 9
sfe:SFxv_3952 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   542   2327 ( 1191)   536  0.675  501   <-> 7
sfl:SF3626 aldehyde dehydrogenase            K00138   542   2327 ( 1191)   536  0.675  501   <-> 6
sfn:SFy_5169 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2327 ( 1191)   536  0.675  501   <-> 9
sfs:SFyv_5245 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2327 ( 1191)   536  0.675  501   <-> 9
sft:NCTC1_03922 aldehyde dehydrogenase B,Aldehyde dehyd K00138   512   2327 ( 1191)   536  0.675  501   <-> 8
sfv:SFV_3945 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2327 ( 1185)   536  0.675  501   <-> 7
sfx:S4142 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde dehydr K00138   542   2327 ( 1191)   536  0.675  501   <-> 6
bgj:AWC36_19265 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2326 ( 1223)   536  0.679  489   <-> 10
cuv:CUREI_10145 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2326 ( 1596)   536  0.675  507   <-> 4
paeb:NCGM1900_4503 putative aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2326 (  4)   536  0.667  505   <-> 20
paem:U769_15355 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2326 (  4)   536  0.667  505   <-> 22
tmo:TMO_1069 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   515   2326 ( 1111)   536  0.686  503   <-> 25
eab:ECABU_c40280 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2325 ( 1262)   536  0.677  501   <-> 8
ecc:c4408 Aldehyde dehydrogenase B           K00138   542   2325 ( 1262)   536  0.677  501   <-> 8
ecg:E2348C_3837 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2325 ( 1272)   536  0.677  501   <-> 8
ecq:ECED1_4273 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2325 ( 1286)   536  0.677  501   <-> 8
elc:i14_4073 aldehyde dehydrogenase B          K00138   542   2325 ( 1262)   536  0.677  501   <-> 8
eld:i02_4073 aldehyde dehydrogenase B          K00138   542   2325 ( 1262)   536  0.677  501   <-> 8
eln:NRG857_17850 lactaldehyde dehydrogenase       K00138   512   2325 ( 1272)   536  0.675  501   <-> 8
enf:AKI40_0154 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2325 ( 129)   536  0.669  501   <-> 9
eum:ECUMN_4103 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2325 ( 1172)   536  0.675  501   <-> 10
eal:EAKF1_ch2355 aldehyde dehydrogenase B        K00138   542   2324 ( 1188)   536  0.677  501   <-> 7
eci:UTI89_C4129 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde K00138   542   2324 ( 1257)   536  0.675  501   <-> 8
eck:EC55989_4046 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 11
ecl:EcolC_0125 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2324 ( 1175)   536  0.675  501   <-> 12
ecm:EcSMS35_3915 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2324 ( 1169)   536  0.675  501   <-> 9
ecoa:APECO78_21760 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 12
ecoi:ECOPMV1_03923 Aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2324 ( 1257)   536  0.675  501   <-> 8
ecol:LY180_18460 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 11
ecr:ECIAI1_3756 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 12
ecv:APECO1_2866 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde K00138   542   2324 ( 1257)   536  0.675  501   <-> 8
ecw:EcE24377A_4086 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2324 ( 1176)   536  0.675  501   <-> 11
ecy:ECSE_3865 aldehyde dehydrogenase          K00138   542   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 12
ecz:ECS88_4004 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2324 ( 1257)   536  0.675  501   <-> 8
eih:ECOK1_4032 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2324 ( 1257)   536  0.675  501   <-> 8
ekf:KO11_04770 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 12
eko:EKO11_0137 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 12
ell:WFL_18870 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 12
elp:P12B_c3717 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   512   2324 ( 1183)   536  0.675  501   <-> 11
elu:UM146_18100 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2324 ( 1257)   536  0.675  501   <-> 8
elw:ECW_m3863 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 12
eoh:ECO103_4646 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 12
eoi:ECO111_4408 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 10
eoj:ECO26_5013 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 12
ese:ECSF_3423 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2324 ( 1264)   536  0.675  501   <-> 9
esl:O3K_00905 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 11
esm:O3M_00935 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 11
eso:O3O_24765 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 11
eun:UMNK88_4374 acetaldehyde dehydrogenase II      K00138   512   2324 ( 1183)   536  0.675  501   <-> 11
rmm:ROSMUCSMR3_01273 acetaldehyde dehydrogenase 2    K00138   506   2324 ( 1328)   536  0.675  499   <-> 12
sbc:SbBS512_E4003 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2324 ( 1171)   536  0.675  501   <-> 8
cama:F384_19415 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2323 ( 1277)   535  0.671  501   <-> 11
ece:Z5008 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde dehydr K00138   542   2323 ( 1183)   535  0.673  501   <-> 9
ecf:ECH74115_4958 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2323 ( 1183)   535  0.673  501   <-> 9
ecs:ECs4464 aldehyde dehydrogenase           K00138   512   2323 ( 1183)   535  0.673  501   <-> 9
elx:CDCO157_4201 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2323 ( 1183)   535  0.673  501   <-> 9
etw:ECSP_4580 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2323 ( 1183)   535  0.673  501   <-> 9
paer:PA1R_gp1911 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2322 ( 1138)   535  0.667  504   <-> 20
shv:AAT16_10405 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2322 ( 1177)   535  0.669  505   <-> 9
ced:LH89_11890 aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2321 ( 1253)   535  0.673  501   <-> 10
dfn:CVE23_00390 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2321 ( 1226)   535  0.673  501   <-> 10
eca:ECA0094 aldehyde dehydrogenase B          K00138   511   2321 ( 1217)   535  0.673  502   <-> 9
ecoj:P423_19955 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2321 ( 1253)   535  0.675  501   <-> 9
ecos:EC958_3995 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde K00138   542   2321 ( 1253)   535  0.675  501   <-> 9
ena:ECNA114_3740 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2321 ( 1253)   535  0.675  501   <-> 9
pato:GZ59_01000 aldehyde dehydrogenase B        K00138   511   2321 ( 1206)   535  0.673  502   <-> 9
patr:EV46_00485 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2321 ( 1206)   535  0.673  502   <-> 9
prp:M062_21230 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2321 ( 1137)   535  0.667  504   <-> 21
yan:AYJ57_16830 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2321 ( 1141)   535  0.687  492   <-> 22
caf:AL524_02185 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2320 ( 1251)   535  0.669  501   <-> 10
gqu:AWC35_11065 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2320 ( 187)   535  0.673  501   <-> 21
hhu:AR456_15230 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2319 ( 1167)   534  0.657  505   <-> 22
hyl:LPB072_13770 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2319 ( 1083)   534  0.669  505   <-> 17
muc:MuYL_0125 aldehyde dehydrogenase          K00138   500   2319 ( 1673)   534  0.675  492   <-> 5
pct:PC1_4158 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   511   2319 ( 1232)   534  0.669  504   <-> 9
mars:A8C75_12600 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2318 ( 1116)   534  0.653  505   <-> 35
nch:A0U93_06515 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2318 ( 1358)   534  0.671  498   <-> 11
pazo:AYR47_17420 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2318 (  52)   534  0.663  505   <-> 29
pws:A7983_08365 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2318 ( 1298)   534  0.671  502   <-> 5
adn:Alide_4113 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   508   2317 ( 1066)   534  0.687  492   <-> 19
ddd:Dda3937_00988 Aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2317 ( 1226)   534  0.671  501   <-> 8
eic:NT01EI_3474 aldehyde dehydrogenase family protein, K00138   509   2317 ( 1516)   534  0.679  501   <-> 5
lef:LJPFL01_0136 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2317 ( 1273)   534  0.663  501   <-> 11
ebd:ECBD_0142 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   512   2316 ( 1160)   534  0.673  501   <-> 11
ebe:B21_03394 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   512   2316 ( 1160)   534  0.673  501   <-> 11
ebl:ECD_03443 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2316 ( 1160)   534  0.673  501   <-> 11
ebr:ECB_03443 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2316 ( 1160)   534  0.673  501   <-> 11
shq:A0259_21790 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2316 ( 1160)   534  0.673  501   <-> 12
acx:Achr_33230 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2315 ( 1080)   534  0.669  504   <-> 10
cko:CKO_05043 hypothetical protein           K00138   512   2315 ( 1249)   534  0.671  501   <-> 11
ebw:BWG_3278 aldehyde dehydrogenase B          K00138   512   2315 ( 1174)   534  0.673  501   <-> 10
ecd:ECDH10B_3769 aldehyde dehydrogenase B        K00138   512   2315 ( 1174)   534  0.673  501   <-> 10
ecj:JW3561 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2315 ( 1174)   534  0.673  501   <-> 11
eco:b3588 aldehyde dehydrogenase B           K00138   512   2315 ( 1174)   534  0.673  501   <-> 11
ecok:ECMDS42_3025 aldehyde dehydrogenase B       K00138   512   2315 ( 1174)   534  0.673  501   <-> 9
edh:EcDH1_0120 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2315 ( 1174)   534  0.673  501   <-> 11
edj:ECDH1ME8569_3470 aldehyde dehydrogenase       K00138   512   2315 ( 1174)   534  0.673  501   <-> 11
elh:ETEC_3832 aldehyde dehydrogenase B         K00138   512   2315 ( 1174)   534  0.673  501   <-> 11
ent:Ent638_0143 Lactaldehyde dehydrogenase       K00138   512   2315 ( 1278)   534  0.661  501   <-> 8
hbe:BEI_2989 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2315 ( 1173)   534  0.655  505   <-> 23
cbra:A6J81_17995 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2314 ( 1152)   533  0.669  501   <-> 11
cor:Cp267_1964 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2314 ( 1268)   533  0.665  507   <-> 4
cou:Cp162_1869 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2314 ( 1257)   533  0.665  507   <-> 4
elf:LF82_0065 aldehyde dehydrogenase B         K00138   542   2314 ( 1261)   533  0.673  501   <-> 8
coe:Cp258_1909 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2313 ( 1245)   533  0.665  507   <-> 4
coi:CpCIP5297_1919 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2313 ( 1245)   533  0.665  507   <-> 4
cpg:Cp316_1948 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2313 ( 1245)   533  0.665  507   <-> 4
gag:Glaag_1861 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2313 ( 1247)   533  0.640  505   <-> 11
haa:A5892_16565 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2313 ( 1146)   533  0.661  504   <-> 21
sbo:SBO_3588 aldehyde dehydrogenase B          K00138   542   2313 ( 1163)   533  0.673  501   <-> 8
adk:Alide2_4466 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   508   2312 ( 1061)   533  0.685  492   <-> 17
cop:Cp31_1884 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2312 ( 1244)   533  0.665  507   <-> 4
dso:A4U42_09455 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2312 ( 1240)   533  0.669  501   <-> 9
tho:SP60_01425 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2312 ( 1830)   533  0.653  505   <-> 2
pmk:MDS_2936 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2311 ( 1127)   533  0.661  505   <-> 18
adi:B5T_01644 Aldehyde dehydrogenase (NAD) family prote K00138   506   2310 ( 1135)   532  0.655  505   <-> 17
pba:PSEBR_a2666 Aldehyde dehydrogenase NAD(+)      K00138   506   2310 (  46)   532  0.665  505   <-> 40
sfo:Z042_12290 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2310 ( 1188)   532  0.663  505   <-> 15
aex:Astex_1745 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2309 ( 1184)   532  0.669  507   <-> 8
afe:Lferr_1790 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2309 ( 1545)   532  0.665  504   <-> 3
mari:ACP86_06345 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2309 ( 1133)   532  0.646  505   <-> 18
pat:Patl_1874 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2309 ( 1236)   532  0.640  505   <-> 13
pfl:PFL_5469 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2309 (  46)   532  0.661  504   <-> 29
pprc:PFLCHA0_c54390 aldehyde dehydrogenase AldA     K00138   506   2309 (  31)   532  0.661  504   <-> 29
ppro:PPC_5438 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2309 (  44)   532  0.661  504   <-> 31
tol:TOL_3274 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2309 ( 1680)   532  0.651  505   <-> 7
amim:MIM_c02280 acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   507   2308 ( 1064)   532  0.701  492   <-> 25
eho:A9798_01850 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2308 ( 1487)   532  0.679  501   <-> 4
pec:W5S_4618 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   511   2307 ( 1290)   532  0.669  502   <-> 6
ppar:A8F97_19255 aldehyde dehydrogenase         K00138   511   2307 ( 1290)   532  0.669  502   <-> 6
pwa:Pecwa_4440 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   511   2307 ( 1293)   532  0.669  502   <-> 6
tor:R615_15425 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2307 ( 1678)   532  0.651  505   <-> 7
apac:S7S_07235 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot K00138   506   2306 ( 1241)   531  0.653  505   <-> 9
daa:AKL17_2515 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2306 ( 1187)   531  0.661  505   <-> 31
mad:HP15_3144 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   533   2306 ( 1119)   531  0.641  507   <-> 16
pfe:PSF113_2975 ExaC                  K00138   506   2306 (  28)   531  0.661  505   <-> 37
pfz:AV641_02875 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2306 ( 1142)   531  0.665  504   <-> 20
pin:Ping_2539 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2306 ( 1222)   531  0.644  505   <-> 9
ppsy:AOC04_23050 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2306 ( 1148)   531  0.665  504   <-> 17
axe:P40_07745 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2305 ( 1081)   531  0.653  505   <-> 16
gsn:YC6258_00056 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2305 ( 1125)   531  0.661  505   <-> 15
hba:Hbal_2744 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   507   2305 ( 1100)   531  0.669  492   <-> 13
hel:HELO_2817 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2305 ( 1146)   531  0.659  505   <-> 22
marm:YQ22_12725 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2305 ( 1419)   531  0.671  493   <-> 8
pses:PSCI_2514 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2305 (  39)   531  0.661  504   <-> 32
ata:AWN88_16050 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2304 ( 1263)   531  0.671  499   <-> 17
avd:AvCA6_08000 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2304 ( 784)   531  0.663  504   <-> 20
avl:AvCA_08000 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2304 ( 784)   531  0.663  504   <-> 20
avn:Avin_08000 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2304 ( 784)   531  0.663  504   <-> 20
pphr:APZ00_17945 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2304 ( 1154)   531  0.675  496   <-> 21
psv:PVLB_22390 NAD+ dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2304 ( 1079)   531  0.661  504   <-> 27
rir:BN877_I2299 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2304 ( 1265)   531  0.671  499   <-> 20
sscu:CEP64_10015 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2304 ( 1225)   531  0.657  504   <-> 11
aka:TKWG_01325 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   2303 ( 1287)   531  0.693  492   <-> 11
cvt:B843_11720 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2303 ( 1499)   531  0.667  507   <-> 8
agr:AGROH133_07750 aldehyde dehydrogenase        K00138   505   2302 ( 1231)   531  0.671  499   <-> 18
atf:Ach5_21010 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2302 ( 1230)   531  0.671  499   <-> 18
ebf:D782_0132 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   512   2302 ( 1146)   531  0.659  501   <-> 16
atu:Atu2224 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   2301 ( 1185)   530  0.669  499   <-> 20
opo:DSM2777_05770 aldehyde dehydrogenase        K00138   511   2301 ( 1158)   530  0.665  501   <-> 12
pbm:CL52_09095 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2301 (  57)   530  0.657  505   <-> 13
ppv:NJ69_15725 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2301 ( 1080)   530  0.663  504   <-> 16
psc:A458_10395 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2301 (  58)   530  0.657  505   <-> 14
pstu:UIB01_10075 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2301 (  2)   530  0.657  505   <-> 15
aro:B0909_01985 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2300 ( 1236)   530  0.667  499   <-> 17
palk:PSAKL28_06260 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2300 ( 1061)   530  0.659  504   <-> 28
psos:POS17_5427 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2300 (  14)   530  0.659  504   <-> 34
psh:Psest_2276 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2299 (  57)   530  0.657  505   <-> 15
pmos:O165_026750 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2298 ( 1059)   530  0.665  504   <-> 26
gfl:GRFL_3627 Aldehyde dehydrogenase          K00138   507   2297 ( 1543)   529  0.673  493   <-> 9
hav:AT03_19640 aldehyde dehydrogenase          K00138   511   2297 ( 1154)   529  0.663  501   <-> 13
ppb:PPUBIRD1_2995 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2297 (  8)   529  0.659  505   <-> 26
ppf:Pput_3083 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2297 (  14)   529  0.659  505   <-> 28
ppi:YSA_09645 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2297 (  10)   529  0.659  505   <-> 29
cdn:BN940_08441 Aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2296 ( 1057)   529  0.699  492   <-> 24
cpho:CPHO_11070 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2296 ( 1162)   529  0.659  507   <-> 8
mpur:MARPU_13640 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2296 ( 1591)   529  0.661  505   <-> 3
pen:PSEEN0634 NAD+ dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2296 ( 1068)   529  0.661  504   <-> 25
pmon:X969_01150 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2296 (  23)   529  0.659  504   <-> 30
pmot:X970_01140 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2296 (  23)   529  0.659  504   <-> 30
ppw:PputW619_0597 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   506   2296 ( 1083)   529  0.661  504   <-> 27
cdb:CDBH8_2076 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2295 ( 1317)   529  0.661  507   <-> 4
cdd:CDCE8392_2009 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2295 ( 1319)   529  0.661  507   <-> 4
cter:A606_11560 aldehyde dehydrogenase         K00138   513   2295 ( 1066)   529  0.665  504   <-> 9
hch:HCH_01852 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   525   2295 ( 1196)   529  0.651  505   <-> 14
pcg:AXG94_01435 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2295 (  1)   529  0.657  505   <-> 33
spl:Spea_3942 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2295 ( 1188)   529  0.655  505   <-> 11
cdw:CDPW8_2073 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2294 ( 1311)   529  0.661  507   <-> 4
palc:A0T30_04955 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2294 ( 1212)   529  0.653  505   <-> 12
pkc:PKB_4885 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2294 (  8)   529  0.659  504   <-> 37
ppu:PP_2680 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2294 (  9)   529  0.659  505   <-> 32
psec:CCOS191_4776 Aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2294 ( 1059)   529  0.663  504   <-> 27
ptv:AA957_04145 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2294 (  5)   529  0.655  505   <-> 32
skl:C7J89_02760 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2294 ( 1218)   529  0.646  505   <-> 10
swp:swp_0216 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2294 ( 1152)   529  0.650  505   <-> 12
cdi:DIP2115 Putative aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2293 ( 1317)   529  0.661  507   <-> 4
dfe:Dfer_0072 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   517   2293 ( 1644)   529  0.673  492   <-> 8
ome:OLMES_0464 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2293 ( 1497)   529  0.653  505   <-> 8
pmy:Pmen_1964 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2293 ( 1105)   529  0.655  505   <-> 17
ppg:PputGB1_3123 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2293 (  1)   529  0.657  505   <-> 32
pput:L483_10860 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2293 (  6)   529  0.663  505   <-> 34
psk:U771_20880 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2293 (  9)   529  0.651  505   <-> 37
cdip:ERS451417_02140 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2292 ( 1321)   528  0.659  507   <-> 4
cds:CDC7B_2087 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2292 ( 1321)   528  0.659  507   <-> 4
gai:IMCC3135_12945 Long-chain-aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2292 ( 1156)   528  0.644  505   <-> 35
mej:Q7A_1892 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2292 ( 1633)   528  0.648  505   <-> 3
pfk:PFAS1_24575 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2292 (  11)   528  0.655  504   <-> 30
ppun:PP4_06170 hydrazone dehydrogenase         K00138   506   2292 (  8)   528  0.659  504   <-> 33
cdh:CDB402_1967 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2291 ( 1314)   528  0.659  507   <-> 4
gvi:gll1504 aldehyde dehydrogenase           K00138   512   2291 ( 1433)   528  0.664  506   <-> 4
rac:RA876_14240 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2291 ( 1141)   528  0.659  505   <-> 7
avo:AMS64_17550 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2290 ( 1176)   528  0.659  505   <-> 7
ccn:H924_11765 hypothetical protein           K00138   506   2290 ( 1392)   528  0.657  507   <-> 8
psw:LK03_08160 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2290 ( 1094)   528  0.663  504   <-> 20
cdz:CD31A_2130 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00138   506   2289 (  0)   528  0.659  507   <-> 4
ppx:T1E_2684 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2289 (  3)   528  0.657  505   <-> 35
psj:PSJM300_11120 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2289 (  16)   528  0.653  505   <-> 10
pfs:PFLU_5441 putative aldehyde dehydrigenase      K00138   506   2288 ( 1093)   527  0.649  504   <-> 32
acav:VI35_15230 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2287 ( 1153)   527  0.661  505   <-> 7
adh:CK627_19930 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2287 ( 1161)   527  0.659  505   <-> 9
amed:B224_3968 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2287 ( 1172)   527  0.661  505   <-> 9
fbr:FBFL15_1270 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   501   2287 ( 1711)   527  0.671  493   <-> 7
mup:A0256_17310 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2287 ( 1742)   527  0.665  492   <-> 6
rmn:TK49_14895 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2287 ( 1102)   527  0.653  504   <-> 16
seds:AAY24_05085 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2287 ( 1436)   527  0.651  504   <-> 6
mela:C6568_11465 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2286 ( 1266)   527  0.677  492   <-> 11
noc:Noc_2916 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   519   2286 ( 1087)   527  0.668  494   <-> 5
nwa:Nwat_3005 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   519   2286 ( 1045)   527  0.668  494   <-> 6
odi:ODI_R2645 Aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2286 ( 1254)   527  0.691  492   <-> 16
pman:OU5_6119 hypothetical protein           K00138   506   2286 (  4)   527  0.655  505   <-> 34
ppuh:B479_03230 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2286 (  14)   527  0.655  504   <-> 28
ppuu:PputUW4_02572 aldehyde dehydrogenase        K00128   506   2286 (  2)   527  0.651  504   <-> 40
rsc:RCFBP_10309 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2286 ( 1231)   527  0.648  505   <-> 8
aaj:BOQ57_06060 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2285 ( 1168)   527  0.661  505   <-> 9
aha:AHA_1248 aldehyde dehydrogenase           K00138   520   2285 ( 1173)   527  0.661  505   <-> 9
ahh:RY45_06655 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2285 ( 1165)   527  0.661  505   <-> 9
prh:LT40_19050 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2285 ( 1099)   527  0.651  504   <-> 21
psa:PST_2071 probable aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2285 (  55)   527  0.655  505   <-> 12
psz:PSTAB_1965 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2285 (  56)   527  0.655  505   <-> 12
son:SO_4480 NAD+-dependent acetaldehyde dehydrogenase E K00138   506   2285 ( 1184)   527  0.659  505   <-> 7
ahd:AI20_13000 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2284 ( 1157)   526  0.659  505   <-> 10
ahj:V469_16525 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2284 ( 1165)   526  0.661  505   <-> 10
ahp:V429_06825 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2284 ( 1165)   526  0.661  505   <-> 9
ahr:V428_06825 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2284 ( 1165)   526  0.661  505   <-> 9
ahy:AHML_06595 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2284 ( 1165)   526  0.661  505   <-> 10
cdo:CDOO_12265 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2284 ( 1496)   526  0.655  507   <-> 6
gho:AL542_11385 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2284 ( 1421)   526  0.653  505   <-> 8
pbc:CD58_26070 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2284 ( 1080)   526  0.655  504   <-> 34
pch:EY04_28270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2284 ( 1063)   526  0.653  504   <-> 30
pcp:JM49_03995 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2284 ( 1079)   526  0.653  504   <-> 24
pfb:VO64_2313 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2284 ( 1103)   526  0.649  504   <-> 22
ppsl:BJP27_11690 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2284 ( 1063)   526  0.659  504   <-> 21
psr:PSTAA_2103 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2284 (  55)   526  0.655  505   <-> 12
panr:A7J50_5161 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2283 ( 1102)   526  0.647  504   <-> 23
psil:PMA3_19090 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2283 (  1)   526  0.653  504   <-> 43
cdp:CD241_2008 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2282 ( 1308)   526  0.657  507   <-> 4
cdt:CDHC01_2009 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2282 ( 1308)   526  0.657  507   <-> 4
bbd:Belba_0071 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   517   2281 ( 1747)   526  0.667  490   <-> 5
pci:PCH70_44920 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2281 ( 1087)   526  0.649  504   <-> 20
pfx:A7318_24080 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2281 ( 1111)   526  0.645  504   <-> 20
poi:BOP93_22935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2281 ( 1088)   526  0.649  504   <-> 21
ppj:RK21_04465 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2281 (  52)   526  0.655  504   <-> 31
ppt:PPS_0541 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2281 (  52)   526  0.655  504   <-> 34
ppud:DW66_0555 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2281 (  52)   526  0.655  504   <-> 35
pspo:PSPO_a3190 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2281 ( 1213)   526  0.650  505   <-> 8
cva:CVAR_0116 aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2280 ( 1234)   526  0.667  505   <-> 13
pfc:PflA506_4734 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2280 ( 1092)   526  0.647  504   <-> 20
pff:PFLUOLIPICF711665 aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2280 (  6)   526  0.647  504   <-> 26
pfw:PF1751_v1c48570 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2280 (  2)   526  0.647  504   <-> 25
por:APT59_19775 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2280 ( 1085)   526  0.655  504   <-> 22
sfg:AV650_02595 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2280 ( 1116)   526  0.653  501   <-> 16
sfw:WN53_08260 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2280 ( 1116)   526  0.653  501   <-> 15
aeo:O23A_p0399 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2279 ( 1128)   525  0.659  505   <-> 9
ahi:VU14_16450 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2279 ( 1160)   525  0.659  505   <-> 9
avr:B565_2959 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2279 ( 1174)   525  0.657  505   <-> 8
pcz:PCL1606_07960 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2279 ( 1087)   525  0.649  504   <-> 32
ppz:H045_17605 putative aldehyde dehydrigenase     K00138   506   2279 ( 1093)   525  0.645  504   <-> 25
psem:TO66_27710 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2279 ( 1081)   525  0.649  504   <-> 31
psp:PSPPH_4666 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2279 ( 1084)   525  0.653  504   <-> 18
rsn:RSPO_c00353 aldehyde dehydrogenase (nad(+))     K00138   506   2279 ( 1322)   525  0.647  504   <-> 16
zga:ZOBELLIA_2757 NAD dependent aldehyde dehydrogenase K00138   506   2279 ( 1431)   525  0.665  493   <-> 9
alm:AO498_07845 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2278 ( 1715)   525  0.665  490   <-> 6
camu:CA2015_3877 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   508   2278 ( 1225)   525  0.661  490   <-> 6
csta:CSTAT_11815 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2278 ( 1085)   525  0.651  507   <-> 16
mart:BTR34_12580 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2278 ( 1683)   525  0.663  493   <-> 7
pfv:Psefu_2102 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2278 (  4)   525  0.653  505   <-> 27
shn:Shewana3_0250 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2278 ( 1141)   525  0.655  505   <-> 8
cmai:BFX80_14710 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2277 ( 1080)   525  0.642  505   <-> 22
pge:LG71_02170 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2277 (  83)   525  0.661  501   <-> 21
psb:Psyr_0629 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2277 ( 1071)   525  0.653  504   <-> 20
pvr:PverR02_20150 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2277 (  7)   525  0.650  505   <-> 38
rsl:RPSI07_0359 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2277 ( 1307)   525  0.645  504   <-> 16
cda:CDHC04_2040 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2276 ( 1300)   525  0.655  507   <-> 4
cdr:CDHC03_2009 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2276 ( 1304)   525  0.655  507   <-> 4
cdv:CDVA01_1935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2276 ( 1299)   525  0.655  507   <-> 4
pkr:AYO71_26800 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2276 ( 1081)   525  0.651  504   <-> 21
sbj:CF168_19600 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2276 ( 1139)   525  0.655  505   <-> 8
she:Shewmr4_0249 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   506   2276 ( 1128)   525  0.655  505   <-> 8
shm:Shewmr7_3772 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   506   2276 ( 1135)   525  0.655  505   <-> 8
pamg:BKM19_004810 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2275 ( 1086)   524  0.651  504   <-> 21
pseo:OM33_02825 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2275 ( 1208)   524  0.646  505   <-> 8
shl:Shal_0328 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2275 ( 1167)   524  0.650  505   <-> 12
shf:CEQ32_17700 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2274 ( 1160)   524  0.655  505   <-> 8
rso:RSc3128 putative nad+ dependent acetaldehyde dehydr K00138   506   2273 ( 1212)   524  0.641  504   <-> 16
vsh:BSZ05_20000 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2273 ( 1147)   524  0.650  505   <-> 18
ccg:CCASEI_12930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2272 ( 1097)   524  0.647  507   <-> 13
cmr:Cycma_3926 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   508   2272 ( 1187)   524  0.659  490   <-> 7
cpi:Cpin_4152 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   509   2272 ( 1427)   524  0.645  502   <-> 10
fln:FLA_5479 aldehyde dehydrogenase           K00138   510   2272 ( 1412)   524  0.652  503   <-> 12
pfo:Pfl01_4989 putative aldehyde dehydrigenase     K00138   520   2272 ( 1071)   524  0.649  504   <-> 26
rse:F504_3151 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2272 ( 1196)   524  0.641  504   <-> 16
cde:CDHC02_2011 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2271 ( 1295)   524  0.655  507   <-> 4
pfn:HZ99_13680 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2271 ( 727)   524  0.643  504   <-> 27
rpf:Rpic12D_2104 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2271 ( 1058)   524  0.653  504   <-> 17
rpi:Rpic_2498 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2271 ( 1066)   524  0.653  504   <-> 13
eol:Emtol_2716 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2270 ( 1434)   523  0.669  492   <-> 7
fpsz:AMR72_03870 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2270 ( 1628)   523  0.655  493   <-> 7
psyr:N018_03565 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2270 ( 1059)   523  0.651  504   <-> 24
palh:B1H58_18700 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2269 ( 1083)   523  0.665  504   <-> 10
pao:Pat9b_1565 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2268 (  97)   523  0.651  504   <-> 19
pbb:AKN87_02745 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2267 ( 1193)   523  0.651  505   <-> 8
rsi:Runsl_2605 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2267 ( 1456)   523  0.669  492   <-> 9
srz:AXX16_3340 Aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2267 (  61)   523  0.679  489   <-> 15
cfk:CFRA_05225 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2266 ( 1254)   522  0.673  507   <-> 7
pavl:BKM03_04185 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2266 ( 1065)   522  0.647  504   <-> 20
marb:CJ263_02850 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2265 ( 1596)   522  0.650  492   <-> 7
rsm:CMR15_10272 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   506   2265 ( 1195)   522  0.639  504   <-> 18
asr:WL1483_282 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2264 ( 1152)   522  0.653  505   <-> 10
evi:Echvi_0481 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   509   2264 ( 1636)   522  0.656  503   <-> 6
pst:PSPTO_0728 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2264 ( 1075)   522  0.647  504   <-> 21
bstg:WT74_00800 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2263 ( 1081)   522  0.675  492   <-> 36
bcen:DM39_22 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   508   2262 ( 1042)   521  0.679  492   <-> 59
bpsl:WS57_13635 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2262 ( 1043)   521  0.679  492   <-> 58
erj:EJP617_31840 Aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2262 ( 1165)   521  0.655  504   <-> 8
pant:PSNIH1_12190 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2262 ( 1177)   521  0.657  504   <-> 9
pspu:NA29_01935 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2262 ( 1085)   521  0.655  504   <-> 30
sbb:Sbal175_3996 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2262 ( 1142)   521  0.650  505   <-> 10
sbl:Sbal_0248 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2262 ( 1128)   521  0.650  505   <-> 10
sbm:Shew185_0248 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2262 ( 1133)   521  0.650  505   <-> 10
sbn:Sbal195_0251 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2262 ( 1131)   521  0.650  505   <-> 10
sbs:Sbal117_0350 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2262 ( 1128)   521  0.650  505   <-> 10
sbt:Sbal678_0257 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2262 ( 1131)   521  0.650  505   <-> 10
shp:Sput200_0222 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2262 ( 1136)   521  0.650  505   <-> 10
papi:SG18_06710 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2261 ( 1158)   521  0.659  504   <-> 24
rfo:REIFOR_02352 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   506   2261 ( 1155)   521  0.646  505   <-> 11
shew:CKQ84_09550 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2261 ( 1130)   521  0.648  505   <-> 10
shw:Sputw3181_0214 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00138   506   2261 ( 1128)   521  0.648  505   <-> 9
spc:Sputcn32_0364 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   506   2261 ( 1135)   521  0.648  505   <-> 9
bstl:BBJ41_10240 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2260 ( 1036)   521  0.679  492   <-> 50
epr:EPYR_01634 putative aldehyde dehydrogenase     K00138   506   2260 ( 1157)   521  0.653  504   <-> 8
epy:EpC_15180 Aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2260 ( 1157)   521  0.653  504   <-> 8
gsl:Gasu_62010 aldehyde dehydrogenase (NAD+)            512   2260 ( 322)   521  0.630  505   <-> 16
bbm:BN115_2725 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2259 ( 1051)   521  0.684  493   <-> 25
part:PARC_b0323 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2259 ( 1202)   521  0.651  505   <-> 11
bper:BN118_1361 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2258 ( 1056)   521  0.684  493   <-> 15
spsw:Sps_00324 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2258 ( 1128)   521  0.645  504   <-> 14
vsp:VS_II1334 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2258 ( 173)   521  0.632  505   <-> 9
bac:BamMC406_0134 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   508   2257 ( 1047)   520  0.673  492   <-> 44
bam:Bamb_0124 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   508   2257 ( 1030)   520  0.673  492   <-> 42
ege:EM595_1531 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2257 ( 1222)   520  0.649  504   <-> 9
pko:PKOR_18545 aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2257 ( 1096)   520  0.633  510   <-> 9
sbp:Sbal223_0252 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2257 ( 1124)   520  0.648  505   <-> 10
kba:A0U89_01460 aldehyde dehydrogenase         K00138   504   2256 ( 1293)   520  0.655  495   <-> 9
ptn:PTRA_b0345 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2256 ( 1210)   520  0.651  505   <-> 14
saz:Sama_3435 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2256 ( 1120)   520  0.644  505   <-> 10
bsem:WJ12_00700 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2255 ( 1049)   520  0.675  492   <-> 42
cku:UL82_09520 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2255 ( 1500)   520  0.645  507   <-> 2
keu:S101446_00387 Long-chain-aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2255 ( 1333)   520  0.654  492   <-> 8
kna:B0W47_00390 aldehyde dehydrogenase         K00138   503   2255 ( 1305)   520  0.654  492   <-> 13
pha:PSHAb0219 aldehyde dehydrogenase B (wide specificit K00138   506   2255 ( 1217)   520  0.650  505   <-> 11
png:PNIG_b0320 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2255 ( 1206)   520  0.650  505   <-> 11
vfu:vfu_B00564 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2255 ( 1249)   520  0.634  505   <-> 13
vhr:AL538_01470 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2255 ( 1141)   520  0.636  505   <-> 9
bced:DM42_1643 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2254 ( 1011)   520  0.673  492   <-> 45
bceo:I35_0066 Aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2254 ( 1011)   520  0.673  492   <-> 43
bcj:BCAL0064 acetaldehyde dehydrogenase         K00138   508   2254 ( 982)   520  0.673  492   <-> 40
btei:WS51_11485 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2254 ( 1028)   520  0.675  492   <-> 36
gxl:H845_1253 Aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2254 ( 1344)   520  0.654  492   <-> 9
kln:LH22_14430 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2254 (  58)   520  0.655  504   <-> 10
pstw:DSJ_11345 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2254 ( 1185)   520  0.653  504   <-> 9
bub:BW23_1578 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2253 ( 1074)   519  0.671  492   <-> 32
cgy:CGLY_00990 Aldehyde dehydrogenase          K00138   513   2253 ( 1189)   519  0.659  504   <-> 15
psm:PSM_B0267 aldehyde dehydrogenase B (wide specificit K00138   506   2253 ( 1184)   519  0.648  505   <-> 10
pstt:CH92_18080 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2253 ( 1065)   519  0.645  504   <-> 18
ptd:PTET_b0343 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2253 ( 1176)   519  0.648  505   <-> 10
rme:Rmet_5128 aldehyde dehydrogenase 2 (ACDH-II)    K00138   506   2253 ( 1007)   519  0.641  504   <-> 23
sse:Ssed_0269 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2253 ( 1124)   519  0.644  505   <-> 11
clw:CLAC_08430 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2252 ( 1146)   519  0.635  507   <-> 6
fae:FAES_3117 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   508   2252 ( 1591)   519  0.657  508   <-> 7
phn:PAEH1_12945 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2252 ( 1260)   519  0.673  492   <-> 7
pia:PI2015_3320 Aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2252 ( 1175)   519  0.646  505   <-> 10
smav:CFF01_17705 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2252 ( 1105)   519  0.640  505   <-> 10
bmj:BMULJ_03133 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   508   2251 ( 1033)   519  0.677  492   <-> 41
bmu:Bmul_0132 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   508   2251 ( 1033)   519  0.677  492   <-> 42
bmul:NP80_260 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2251 ( 1032)   519  0.677  492   <-> 39
ppk:U875_01030 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2251 (  3)   519  0.655  504   <-> 31
ppnm:LV28_11965 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2251 ( 1073)   519  0.655  504   <-> 30
ppno:DA70_18465 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2251 (  3)   519  0.655  504   <-> 31
prb:X636_08365 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2251 (  3)   519  0.655  504   <-> 31
ptu:PTUN_a4119 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2251 ( 1559)   519  0.642  505   <-> 7
vtu:IX91_18840 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2251 ( 174)   519  0.634  505   <-> 13
bmk:DM80_1560 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2250 ( 1032)   519  0.675  492   <-> 45
cmv:CMUST_13760 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2250 ( 1294)   519  0.639  507   <-> 8
gxy:GLX_11750 aldehyde dehydrogenase          K00138   503   2250 ( 1272)   519  0.654  492   <-> 9
pfg:AB870_09115 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2250 ( 1141)   519  0.655  504   <-> 24
pox:MB84_02215 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2250 ( 1159)   519  0.653  504   <-> 24
aalg:AREALGSMS7_00865 long-chain-aldehyde dehydrogenase K00138   507   2249 ( 1544)   518  0.663  492   <-> 11
bcon:NL30_18825 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2249 ( 1013)   518  0.671  492   <-> 46
bur:Bcep18194_A3314 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00138   508   2249 ( 1016)   518  0.673  492   <-> 61
bcm:Bcenmc03_0148 Aldehyde Dehydrogenase        K00138   508   2248 ( 1028)   518  0.671  492   <-> 39
eam:EAMY_2114 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2248 ( 1151)   518  0.649  504   <-> 9
eay:EAM_2048 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2248 ( 1151)   518  0.649  504   <-> 8
ebi:EbC_26130 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2248 ( 1135)   518  0.649  504   <-> 13
raq:Rahaq2_0055 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   512   2248 ( 1168)   518  0.655  501   <-> 10
vro:BSZ04_15465 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2248 ( 1138)   518  0.630  505   <-> 9
amk:AMBLS11_15305 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2247 ( 1176)   518  0.640  505   <-> 8
bdf:WI26_00680 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2247 ( 1030)   518  0.673  492   <-> 39
smaf:D781_1790 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   503   2247 ( 1090)   518  0.671  489   <-> 16
bpyr:ABD05_06700 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2246 ( 1031)   518  0.671  492   <-> 43
lul:LPB138_03380 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2246 ( 1691)   518  0.651  493   <-> 6
rin:ACS15_4565 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2245 ( 1072)   518  0.643  504   <-> 20
slo:Shew_3574 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2245 ( 1111)   518  0.638  505   <-> 9
abg:Asbog_02108 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2244 ( 1530)   517  0.652  492   <-> 8
afa:UZ73_05565 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2244 ( 1152)   517  0.675  492   <-> 15
bcew:DM40_909 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2244 ( 1005)   517  0.671  492   <-> 40
blat:WK25_02030 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2244 ( 1016)   517  0.671  492   <-> 35
ppr:PBPRB0309 putative aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2244 ( 1411)   517  0.628  505   <-> 10
vct:JV59_20280 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2244 ( 1524)   517  0.628  505   <-> 10
vfl:AL536_05760 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2244 ( 1121)   517  0.634  505   <-> 12
bch:Bcen2424_0134 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   508   2243 ( 1021)   517  0.669  492   <-> 42
bcn:Bcen_2921 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   553   2243 ( 1053)   517  0.669  492   <-> 39
cser:CCO03_02940 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2243 ( 1338)   517  0.663  492   <-> 10
panp:PSNIH2_09455 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2243 ( 1094)   517  0.647  504   <-> 11
pbw:D172_018070 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2243 ( 1181)   517  0.636  505   <-> 11
vca:M892_01315 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2243 ( 1135)   517  0.630  505   <-> 8
vcy:IX92_18755 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2243 ( 1090)   517  0.628  505   <-> 12
vga:BSQ33_18505 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2243 ( 1150)   517  0.628  505   <-> 6
vha:VIBHAR_02420 hypothetical protein          K00138   506   2243 ( 1135)   517  0.630  505   <-> 8
amac:MASE_15565 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2242 ( 1175)   517  0.638  505   <-> 9
amb:AMBAS45_16000 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2242 ( 1170)   517  0.638  505   <-> 8
amg:AMEC673_15860 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2242 ( 1175)   517  0.638  505   <-> 9
bbh:BN112_0214 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2242 ( 1031)   517  0.677  493   <-> 26
bbr:BB2388 aldehyde dehydrogenase            K00138   509   2242 ( 1037)   517  0.677  493   <-> 26
bbx:BBS798_2228 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2242 ( 1043)   517  0.677  493   <-> 26
pphe:PP2015_1847 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2242 ( 1161)   517  0.650  505   <-> 9
vvu:VV2_0869 Aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2242 ( 1132)   517  0.636  505   <-> 8
cfc:CFLV_11510 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2241 ( 1078)   517  0.639  507   <-> 13
vow:A9237_16270 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2241 ( 1127)   517  0.630  505   <-> 11
amh:I633_17085 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2240 ( 1599)   516  0.644  505   <-> 8
vvm:VVMO6_04237 aldehyde dehydrogenase         K00128   506   2240 ( 1132)   516  0.636  505   <-> 8
paj:PAJ_0902 aldehyde dehydrogenase AldA        K00138   506   2239 (  63)   516  0.651  504   <-> 13
pea:PESP_b0416 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2239 ( 1173)   516  0.634  505   <-> 10
vvy:VVA1341 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2239 ( 1072)   516  0.636  505   <-> 11
bmec:WJ16_00670 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2238 ( 1014)   516  0.669  492   <-> 43
bpa:BPP1323 aldehyde dehydrogenase           K00138   530   2238 ( 1033)   516  0.675  493   <-> 22
nom:AAT17_02240 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2238 ( 1092)   516  0.657  492   <-> 8
nsd:BST91_03630 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2238 ( 1094)   516  0.657  492   <-> 8
pagg:AL522_12330 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2238 ( 1163)   516  0.645  504   <-> 12
paq:PAGR_g2582 aldehyde dehydrogenase AldA       K00138   506   2238 (  62)   516  0.651  504   <-> 13
plf:PANA5342_2659 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00138   506   2238 (  67)   516  0.651  504   <-> 13
ppul:RO07_06300 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2238 ( 1161)   516  0.653  504   <-> 26
bpar:BN117_2303 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2237 ( 1037)   516  0.675  493   <-> 20
camg:CAMM_11590 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2237 ( 1090)   516  0.641  507   <-> 16
csa:Csal_2913 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2237 ( 1092)   516  0.628  505   <-> 21
pva:Pvag_1020 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2237 ( 1169)   516  0.643  504   <-> 11
vvl:VV93_v1c42520 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase K00138   506   2237 ( 1127)   516  0.636  505   <-> 8
amaa:amad1_16510 aldehyde dehydrogenase family protein K00138   505   2236 ( 1181)   516  0.634  505   <-> 10
amad:I636_15825 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2236 ( 1181)   516  0.634  505   <-> 9
amai:I635_16465 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2236 ( 1181)   516  0.634  505   <-> 10
bct:GEM_0125 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   508   2236 ( 1015)   516  0.669  492   <-> 44
pnr:AT302_05865 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2236 ( 1136)   516  0.647  504   <-> 29
rah:Rahaq_0049 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   512   2236 ( 1124)   516  0.651  501   <-> 9
amag:I533_15550 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2235 ( 1168)   515  0.638  505   <-> 10
vej:VEJY3_07895 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2235 ( 1084)   515  0.628  505   <-> 19
vna:PN96_05305 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2235 ( 1089)   515  0.628  505   <-> 22
bcep:APZ15_04605 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2234 ( 1000)   515  0.667  492   <-> 45
bdl:AK34_2952 acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   508   2234 ( 1046)   515  0.669  492   <-> 29
seqo:SE1039_24070 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2234 ( 1145)   515  0.632  505   <-> 7
vmi:AL543_16545 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2234 ( 1065)   515  0.640  505   <-> 8
bpc:BPTD_2123 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2233 ( 1031)   515  0.682  493   <-> 14
bpe:BP2157 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2233 ( 1031)   515  0.682  493   <-> 14
bpet:B1917_1937 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2233 ( 1031)   515  0.682  493   <-> 13
bpeu:Q425_28930 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2233 ( 1031)   515  0.682  493   <-> 15
pve:UC34_22290 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2233 ( 1053)   515  0.653  504   <-> 26
vpa:VP1703 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2233 ( 1071)   515  0.626  505   <-> 13
vph:VPUCM_1783 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2233 ( 1069)   515  0.626  505   <-> 12
vpk:M636_13560 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2233 ( 1073)   515  0.626  505   <-> 12
paln:B0W48_03040 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2231 ( 1175)   514  0.636  505   <-> 10
pam:PANA_1562 AldA                   K00138   506   2231 (  55)   514  0.649  504   <-> 13
rox:BV494_16425 aldehyde dehydrogenase         K00138   512   2231 ( 1205)   514  0.647  501   <-> 11
vdb:AL552_15305 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2231 ( 1072)   514  0.626  505   <-> 13
mtt:Ftrac_0952 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   507   2230 ( 1040)   514  0.661  492   <-> 7
sers:SERRSCBI_11265 aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2230 ( 1072)   514  0.653  504   <-> 19
vex:VEA_003330 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2230 ( 1067)   514  0.626  505   <-> 13
aal:EP13_15510 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2229 ( 1330)   514  0.636  505   <-> 11
amae:I876_15965 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2228 ( 1172)   514  0.632  505   <-> 9
amal:I607_15665 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2228 ( 1172)   514  0.632  505   <-> 8
amao:I634_15910 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2228 ( 1172)   514  0.632  505   <-> 9
cstr:CBE89_02380 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2228 ( 1051)   514  0.641  507   <-> 11
vpf:M634_08975 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2227 ( 1062)   513  0.624  505   <-> 12
buk:MYA_0131 Aldehyde dehydrogenase           K00138   508   2226 ( 1047)   513  0.665  492   <-> 30
bve:AK36_628 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   508   2226 ( 1045)   513  0.665  492   <-> 30
bvi:Bcep1808_0140 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00138   508   2226 ( 1056)   513  0.665  492   <-> 34
spkc:KC8_13905 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2226 ( 1009)   513  0.648  506   <-> 16
bge:BC1002_0785 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   508   2225 ( 993)   513  0.661  492   <-> 31
raa:Q7S_00235 aldehyde dehydrogenase          K00138   512   2225 ( 1113)   513  0.649  501   <-> 9
cei:CEPID_01515 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2224 ( 1115)   513  0.641  507   <-> 9
hsw:Hsw_0677 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00138   508   2224 ( 1001)   513  0.646  508   <-> 9
mme:Marme_1320 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   505   2224 ( 1086)   513  0.630  505   <-> 20
pagc:BEE12_14665 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2224 ( 1158)   513  0.641  504   <-> 9
smac:SMDB11_1665 putative chloroacetaldehyde dehydrogen K00138   506   2224 ( 1059)   513  0.651  504   <-> 22
vpb:VPBB_1562 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2224 ( 1062)   513  0.624  505   <-> 12
zdf:AN401_05440 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2220 ( 1009)   512  0.632  505   <-> 24
csx:CSING_11995 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2219 ( 1322)   512  0.635  507   <-> 7
serf:L085_16685 aldehyde dehydrogenase B        K00138   506   2218 ( 1050)   511  0.647  504   <-> 20
smw:SMWW4_v1c23970 aldehyde dehydrogenase B       K00138   506   2218 ( 1051)   511  0.647  504   <-> 20
sxo:SXYL_00173 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2218 ( 1112)   511  0.624  505   <-> 9
asp:AOR13_188 Aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2217 ( 1046)   511  0.628  505   <-> 13
asq:AVL57_17535 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2217 ( 1046)   511  0.628  505   <-> 13
caqu:CAQU_11415 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2217 ( 1110)   511  0.631  507   <-> 8
vcz:VAB027_2471 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2217 ( 1449)   511  0.622  505   <-> 5
mmw:Mmwyl1_3281 aldehyde dehydrogenase         K00138   505   2216 ( 1092)   511  0.632  505   <-> 35
cjk:jk0202 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2215 ( 1143)   511  0.629  507   <-> 5
hym:N008_04615 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2215 ( 1048)   511  0.651  495   <-> 8
sxy:BE24_11205 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2215 ( 1114)   511  0.622  505   <-> 9
sgn:SGRA_1893 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2214 ( 1596)   511  0.648  492   <-> 6
hyd:PK28_05235 aldehyde dehydrogenase          K00138   508   2213 ( 1056)   510  0.638  508   <-> 6
sphn:BV902_24835 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2213 ( 1432)   510  0.638  492   <-> 8
sxl:SXYLSMQ121_0177 Aldehyde dehydrogenase       K00138   506   2213 ( 1107)   510  0.620  505   <-> 9
vag:N646_0769 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2213 ( 1051)   510  0.618  505   <-> 15
tbn:TBH_C1075 aldehyde dehydrogenase          K00138   498   2212 ( 1151)   510  0.655  493   <-> 2
vcl:VCLMA_A1572 Aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2212 ( 1436)   510  0.622  505   <-> 5
ypf:BZ19_1555 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2212 ( 1088)   510  0.641  504   <-> 8
ypi:YpsIP31758_1862 aldehyde dehydrogenase (NAD) family K00138   506   2212 ( 1088)   510  0.641  504   <-> 8
alt:ambt_01100 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   505   2211 ( 1153)   510  0.626  505   <-> 10
vni:VIBNI_A1321 aldehyde dehydrogenase         K00138   502   2211 ( 1162)   510  0.634  505   <-> 24
wvi:Weevi_R0033 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   500   2211 ( 1487)   510  0.629  499   <-> 4
ypb:YPTS_2271 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2211 ( 1083)   510  0.641  504   <-> 8
ypc:BZ23_1765 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2211 ( 1083)   510  0.641  504   <-> 8
ypo:BZ17_263 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2211 ( 1083)   510  0.641  504   <-> 8
ypq:DJ40_110 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2211 ( 1089)   510  0.641  504   <-> 9
ypr:BZ20_4054 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2211 ( 1089)   510  0.641  504   <-> 8
yps:YPTB2197 probable aldehyde dehydrogenase      K00138   506   2211 ( 1083)   510  0.641  504   <-> 8
ypu:BZ21_1478 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2211 ( 1083)   510  0.641  504   <-> 8
ypy:YPK_1974 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   506   2211 ( 1074)   510  0.641  504   <-> 8
hye:AM218_10980 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2210 ( 1067)   510  0.638  508   <-> 8
plz:S4054249_25730 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2210 ( 1606)   510  0.640  505   <-> 8
car:cauri_2317 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2208 ( 1073)   509  0.631  507   <-> 9
com:CMT41_11295 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2207 ( 1442)   509  0.622  505   <-> 9
kpe:KPK_1140 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2207 ( 1044)   509  0.633  504   <-> 21
kpk:A593_05125 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2207 ( 1050)   509  0.633  504   <-> 21
kva:Kvar_1079 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2207 ( 1051)   509  0.633  504   <-> 20
kvd:KR75_02540 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2207 ( 1051)   509  0.633  504   <-> 20
kvq:SP68_09110 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2207 ( 1050)   509  0.633  504   <-> 21
crd:CRES_0300 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2206 ( 1191)   509  0.637  507   <-> 7
kpi:D364_15250 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2206 ( 1055)   509  0.633  504   <-> 20
kpn:KPN_02991 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de K00138   506   2206 ( 1049)   509  0.633  504   <-> 19
kpp:A79E_1108 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2206 ( 1049)   509  0.633  504   <-> 19
kpu:KP1_4252 aldehyde dehydrogenase B          K00138   506   2206 ( 1049)   509  0.633  504   <-> 19
kpv:KPNIH29_20395 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2206 ( 1049)   509  0.633  504   <-> 19
kpx:PMK1_00466 Aldehyde dehydrogenase B         K00138   506   2206 ( 1050)   509  0.633  504   <-> 19
kpy:KPNIH31_19620 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2206 ( 1050)   509  0.633  504   <-> 21
kpz:KPNIH27_19605 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2206 ( 1049)   509  0.633  504   <-> 21
mvs:MVIS_2732 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2206 ( 1119)   509  0.616  505   <-> 8
hyz:AXW84_03780 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2205 ( 1528)   508  0.644  494   <-> 9
oce:GU3_08785 aldehyde dehydrogenase          K00138   505   2205 ( 1056)   508  0.634  505   <-> 18
kpnk:BN49_1133 unnamed protein product; highly similar K00138   506   2204 ( 1048)   508  0.633  504   <-> 19
spmi:K663_19383 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2204 ( 1304)   508  0.638  503   <-> 12
vce:Vch1786_I1312 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2204 ( 145)   508  0.620  505   <-> 6
vcf:IR04_14270 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2204 (  71)   508  0.620  505   <-> 5
vch:VC1819 aldehyde dehydrogenase            K00138   506   2204 ( 145)   508  0.620  505   <-> 6
vci:O3Y_08820 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2204 (  71)   508  0.620  505   <-> 6
vcj:VCD_002555 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2204 (  71)   508  0.620  505   <-> 6
vcm:VCM66_1742 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2204 (  71)   508  0.620  505   <-> 6
vcq:EN18_12235 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2204 (  71)   508  0.620  505   <-> 6
vcs:MS6_1586 aldehyde dehydrogenase           K00138   506   2204 (  71)   508  0.620  505   <-> 6
kpa:KPNJ1_01255 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2203 ( 1047)   508  0.633  504   <-> 20
kpb:FH42_10965 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2203 ( 1046)   508  0.633  504   <-> 20
kpc:KPNIH10_20245 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2203 ( 1047)   508  0.633  504   <-> 19
kpg:KPNIH32_21265 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2203 ( 1047)   508  0.633  504   <-> 20
kph:KPNIH24_08465 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2203 ( 1047)   508  0.633  504   <-> 20
kpj:N559_1244 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de K00138   506   2203 ( 1047)   508  0.633  504   <-> 20
kpne:KU54_006165 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2203 ( 1047)   508  0.633  504   <-> 19
kpnu:LI86_06170 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2203 ( 1047)   508  0.633  504   <-> 20
kpq:KPR0928_19725 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2203 ( 1047)   508  0.633  504   <-> 19
kps:KPNJ2_01281 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2203 ( 1047)   508  0.633  504   <-> 20
kpw:KPNIH30_20405 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2203 ( 1047)   508  0.633  504   <-> 19
sbd:ATN00_20950 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2203 ( 968)   508  0.638  503   <-> 10
sclo:SCLO_2000510 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2203 ( 707)   508  0.638  503   <-> 14
skr:BRX40_22975 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2203 ( 1313)   508  0.638  503   <-> 13
sphj:BSL82_19215 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2203 ( 970)   508  0.638  503   <-> 13
sphm:G432_19590 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00138   506   2203 ( 999)   508  0.638  503   <-> 16
kpt:VK055_4528 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2202 ( 1046)   508  0.631  504   <-> 20
kqu:AVR78_24715 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2202 ( 1044)   508  0.631  504   <-> 21
arb:A9P82_13190 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   2201 ( 1355)   508  0.626  492   <-> 4
fjg:BB050_03855 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   524   2201 ( 1353)   508  0.629  493   <-> 8
coa:DR71_399 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   506   2200 ( 1095)   507  0.623  507   <-> 4
kqv:B8P98_06250 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2200 ( 1044)   507  0.629  504   <-> 17
cak:Caul_2340 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2199 ( 1024)   507  0.646  492   <-> 21
kus:B9G99_09820 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2199 ( 1031)   507  0.631  504   <-> 12
pep:AQ505_05685 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2199 ( 1360)   507  0.634  492   <-> 9
smar:SM39_1839 putative chloroacetaldehyde dehydrogenas K00138   506   2199 ( 1024)   507  0.639  504   <-> 21
vco:VC0395_A1414 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2199 (  66)   507  0.618  505   <-> 6
vcr:VC395_1934 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2199 (  66)   507  0.618  505   <-> 6
vcx:VAA049_1052 aldehyde dehydrogenase family protein  K00138   506   2199 ( 1436)   507  0.620  505   <-> 5
ror:RORB6_24260 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2198 ( 1029)   507  0.631  504   <-> 22
fjo:Fjoh_2967 aldehyde dehydrogenase          K00138   501   2197 ( 1506)   507  0.629  493   <-> 6
kpo:KPN2242_17925 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyd K00138   506   2197 ( 1046)   507  0.629  504   <-> 19
ksa:C813_24295 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2197 ( 1111)   507  0.633  504   <-> 10
cmw:AFK63_08170 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2196 ( 1084)   506  0.631  504   <-> 10
eae:EAE_01340 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2196 ( 1040)   506  0.633  504   <-> 21
enr:H650_01040 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2196 ( 1096)   506  0.633  504   <-> 10
cmj:AFK66_008825 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2195 ( 1034)   506  0.627  504   <-> 9
csi:P262_02667 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2195 ( 1034)   506  0.627  504   <-> 9
csj:CSK29544_02937 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2195 ( 1027)   506  0.627  504   <-> 10
csk:ES15_1865 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2195 ( 1019)   506  0.627  504   <-> 10
csz:CSSP291_08180 aldehyde dehydrogenase        K00138   506   2195 ( 1018)   506  0.627  504   <-> 10
esa:ESA_01681 hypothetical protein           K00138   506   2195 ( 1019)   506  0.629  504   <-> 9
mpc:Mar181_0954 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   505   2195 ( 1060)   506  0.622  505   <-> 22
sal:Sala_2454 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2195 ( 1333)   506  0.654  492   <-> 11
sch:Sphch_4198 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2195 ( 1007)   506  0.632  503   <-> 27
cpip:CJF12_19805 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2193 ( 1641)   506  0.635  493   <-> 9
srd:SD10_13180 aldehyde dehydrogenase          K00138   504   2192 ( 1556)   506  0.633  507   <-> 8
ccon:AFK62_10265 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2191 ( 1148)   505  0.621  504   <-> 9
cio:CEQ15_12655 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2191 ( 1440)   505  0.616  510   <-> 10
ear:CCG33730 Aldehyde dehydrogenase (EC 1.2.1.3)    K00138   506   2191 ( 1035)   505  0.631  504   <-> 20
put:PT7_2456 Aldehyde Dehydrogenase           K00138   508   2191 ( 990)   505  0.651  501   <-> 18
ctu:CTU_22770 Aldehyde dehydrogenase          K00138   536   2190 ( 1029)   505  0.625  504   <-> 10
hyg:AUC43_00525 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2190 ( 1042)   505  0.640  494   <-> 13
kpr:KPR_1299 unnamed protein product; highly similar to K00138   506   2190 ( 1047)   505  0.631  504   <-> 19
krd:A3780_13110 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2190 ( 1187)   505  0.629  504   <-> 11
sht:KO02_19370 aldehyde dehydrogenase          K00138   500   2190 ( 1367)   505  0.632  492   <-> 7
chry:CEY12_08740 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2189 ( 1364)   505  0.637  493   <-> 11
cdm:AFK67_10520 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2188 ( 1027)   505  0.627  504   <-> 9
fib:A6C57_12230 aldehyde dehydrogenase         K00138   504   2188 ( 1532)   505  0.649  493   <-> 8
hyp:A0257_19265 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2188 ( 1552)   505  0.638  494   <-> 10
ron:TE10_21820 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2188 ( 992)   505  0.627  504   <-> 18
slq:M495_11930 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2188 ( 1043)   505  0.623  504   <-> 23
kma:B9H00_05020 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2187 ( 1021)   504  0.631  504   <-> 13
kor:AWR26_11010 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2187 ( 1178)   504  0.629  504   <-> 10
cfn:CFAL_01200 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2186 ( 1159)   504  0.619  507   <-> 7
spe:Spro_2410 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2184 ( 1045)   504  0.623  504   <-> 20
cui:AFK65_10750 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2183 ( 1046)   503  0.623  504   <-> 11
koc:AB185_13600 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2182 ( 1007)   503  0.631  504   <-> 18
koe:A225_4518 Aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2182 ( 1017)   503  0.631  504   <-> 17
kok:KONIH1_22665 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2182 ( 1016)   503  0.631  504   <-> 17
kom:HR38_26445 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2182 ( 1006)   503  0.631  504   <-> 16
kox:KOX_00375 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00138   506   2182 ( 1006)   503  0.631  504   <-> 18
koy:J415_09335 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2182 ( 1006)   503  0.631  504   <-> 17
fra:Francci3_2944 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00138   506   2181 ( 1226)   503  0.631  504   <-> 7
our:CEQ07_01075 aldehyde dehydrogenase         K00138   508   2181 ( 1276)   503  0.654  492   <-> 5
fin:KQS_05320 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   501   2180 ( 1619)   503  0.627  493   <-> 3
fli:Fleli_0700 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   506   2180 ( 1044)   503  0.633  493   <-> 6
aace:A0U92_12420 aldehyde dehydrogenase         K00138   501   2179 ( 1044)   503  0.634  500   <-> 10
eao:BD94_3067 Aldehyde dehydrogenase          K00138   510   2176 ( 1643)   502  0.614  502   <-> 7
pcm:AY601_3490 Aldehyde dehydrogenase          K00138   497   2176 ( 1526)   502  0.628  492   <-> 8
emn:M876_12790 aldehyde dehydrogenase          K00138   518   2175 ( 1633)   502  0.614  502   <-> 7
chz:CHSO_3821 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   2174 ( 1632)   501  0.627  493   <-> 8
elb:VO54_03491 Acetaldehyde dehydrogenase 2       K00138   510   2174 ( 1619)   501  0.612  502   <-> 9
emg:BBD33_07580 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2173 ( 1644)   501  0.610  510   <-> 6
kin:AB182_14895 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2172 ( 1173)   501  0.617  504   <-> 8
sdn:Sden_2339 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00138   506   2172 ( 1034)   501  0.610  505   <-> 9
egm:AYC65_01555 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2171 ( 1620)   501  0.612  502   <-> 8
esc:Entcl_2778 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   506   2171 ( 1021)   501  0.623  504   <-> 17
fbl:Fbal_0934 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   506   2171 ( 1126)   501  0.622  505   <-> 9
sply:Q5A_012540 Long-chain-aldehyde dehydrogenase    K00138   506   2171 ( 1027)   501  0.621  504   <-> 17
kle:AO703_08300 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2168 ( 1021)   500  0.621  504   <-> 17
een:BBD30_10955 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2167 ( 1627)   500  0.612  502   <-> 7
chh:A0O34_14860 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   2165 ( 1618)   499  0.620  503   <-> 8
kco:BWI95_18160 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   2165 ( 1087)   499  0.621  504   <-> 8
sry:M621_12325 aldehyde dehydrogenase          K00138   506   2164 ( 1029)   499  0.619  504   <-> 18
ego:BBD34_05160 aldehyde dehydrogenase         K00138   510   2163 ( 1616)   499  0.612  502   <-> 8
smiz:4412673_03182 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   500   2163 ( 1300)   499  0.616  492   <-> 7
sra:SerAS13_2385 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2163 ( 1024)   499  0.619  504   <-> 15
srr:SerAS9_2384 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2163 ( 1024)   499  0.619  504   <-> 15
srs:SerAS12_2384 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   506   2163 ( 1024)   499  0.619  504   <-> 15
srl:SOD_c22410 aldehyde dehydrogenase AldA       K00138   506   2160 ( 1026)   498  0.617  504   <-> 18
sli:Slin_2333 aldehyde dehydrogenase          K00138   504   2155 ( 1569)   497  0.631  507   <-> 7
mgot:MgSA37_01631 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   508   2149 ( 1536)   496  0.623  493   <-> 5
ndo:DDD_3172 chloroacetaldehyde dehydrogenase      K00138   499   2148 ( 960)   495  0.619  493   <-> 8
lut:Lupro_04275 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2139 ( 1046)   493  0.622  492   <-> 7
spir:CWM47_07965 aldehyde dehydrogenase         K00138   504   2138 ( 1545)   493  0.635  493   <-> 8
laci:CW733_06210 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2118 (  85)   489  0.617  493   <-> 8
mct:MCR_0557 acetaldehyde dehydrogenase 2        K00138   442   2116 ( 1262)   488  0.684  446   <-> 3
lvn:BWR22_07420 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2114 ( 937)   488  0.615  493   <-> 9
ptq:P700755_000173 NAD+-dependent acetylaldehyde dehydr K00138   499   2112 (  92)   487  0.611  493   <-> 11
pbo:PACID_02980 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   507   2111 ( 1078)   487  0.613  507   <-> 9
zpr:ZPR_3649 aldehyde dehydrogenase           K00138   499   2109 ( 1457)   487  0.619  493   <-> 7
syi:SB49_10635 aldehyde dehydrogenase          K00138   499   2107 ( 1561)   486  0.611  493   <-> 8
oll:CW732_14640 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2105 (  69)   486  0.611  493   <-> 9
mcat:MC25239_00561 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   442   2101 ( 1250)   485  0.682  446   <-> 3
aaci:ASQ49_03595 aldehyde dehydrogenase         K00138   507   2098 ( 1065)   484  0.609  507   <-> 10
abu:Abu_0378 aldehyde dehydrogenase           K00138   498   2085 ( 1551)   481  0.612  492   <-> 2
abl:A7H1H_0379 NAD+-dependent acetaldehyde dehydrogenas K00138   498   2082 ( 1552)   480  0.610  492   <-> 2
abt:ABED_0353 aldehyde dehydrogenase          K00138   498   2079 ( 1547)   480  0.610  492   <-> 2
tmar:MARIT_1914 aldehyde dehydrogenase B        K00138   500   2062 ( 892)   476  0.600  492   <-> 6
mcs:DR90_1365 aldehyde dehydrogenase family protein   K00138   421   2060 ( 1211)   475  0.701  425   <-> 3
ehx:EMIHUDRAFT_450336 putative mitochondrial aldehyde d      529   2052 ( 358)   474  0.620  490   <-> 30
salt:AO058_00990 aldehyde dehydrogenase         K00138   499   2051 ( 1400)   473  0.589  496   <-> 7
sulr:B649_05220 hypothetical protein          K00138   498   2049 ( 1410)   473  0.598  492   <-> 2
poa:CW731_01900 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   2044 ( 839)   472  0.596  492   <-> 8
shal:SHALO_2805 acetaldehyde dehydrogenase       K00138   498   2043 ( 1149)   472  0.606  492   <-> 5
lxy:O159_09580 aldehyde dehydrogenase          K00138   533   2039 ( 979)   471  0.580  507   <-> 8
clh:IX49_07155 aldehyde dehydrogenase          K00138   500   2038 ( 1176)   470  0.598  493   <-> 10
cly:Celly_1449 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   500   2038 ( 1176)   470  0.598  493   <-> 10
arc:ABLL_0509 aldehyde dehydrogenase          K00138   498   2037 ( 1045)   470  0.593  494   <-> 3
ant:Arnit_2776 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00138   498   2035 ( 1104)   470  0.596  492   <-> 7
lan:Lacal_2209 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   500   2034 ( 922)   469  0.596  493   <-> 9
smul:SMUL_3037 acetaldehyde dehydrogenase        K00138   498   2034 ( 1154)   469  0.604  492   <-> 4
suls:Sdiek1_2803 Acetaldehyde dehydrogenase 2      K00138   498   2032 ( 1277)   469  0.604  492   <-> 3
sulj:SJPD1_2710 acetaldehyde dehydrogenase       K00138   498   2024 ( 1210)   467  0.602  493   <-> 4
alp:LPB137_02750 aldehyde dehydrogenase         K00138   498   2021 ( 1466)   467  0.592  493   <-> 5
sdl:Sdel_0312 Aldehyde Dehydrogenase          K00138   498   2021 (  -)   467  0.600  492   <-> 1
sba:Sulba_0330 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   498   2010 ( 1478)   464  0.598  492   <-> 3
lxx:Lxx22600 aldehyde dehydrogenase           K00138   509   1934 ( 931)   447  0.575  506   <-> 4
cpu:cpfrc_01893 aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1874 ( 823)   433  0.646  424   <-> 4
cpse:CPTA_00281 Aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1866 ( 815)   431  0.644  424   <-> 6
cpsf:CPTC_00916 Aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1866 ( 815)   431  0.644  424   <-> 6
cpsu:CPTB_01249 Aldehyde dehydrogenase         K00138   424   1866 ( 815)   431  0.644  424   <-> 6
kur:ASO14_1 aldehyde dehydrogenase family protein    K00138   337   1634 ( 433)   378  0.709  337   <-> 10
mbr:MONBRDRAFT_26571 hypothetical protein             355   1602 ( 616)   371  0.658  357   <-> 12
aun:AWM73_04225 aldehyde dehydrogenase               493   1584 ( 748)   367  0.484  490   <-> 2
tae:TepiRe1_0142 aldehyde dehydrogenase B             491   1583 ( 906)   367  0.492  490   <-> 2
tep:TepRe1_0132 Aldehyde Dehydrogenase               491   1583 ( 906)   367  0.492  490   <-> 2
aur:HMPREF9243_1132 aldehyde dehydrogenase (NAD) family      493   1580 ( 745)   366  0.482  490   <-> 2
med:MELS_1156 aldehyde dehydrogenase family protein        492   1577 ( 783)   365  0.490  490   <-> 2
cpy:Cphy_0958 Aldehyde Dehydrogenase                492   1574 ( 910)   365  0.480  496   <-> 3
dpn:BCB69_00320 aldehyde dehydrogenase               495   1571 (  -)   364  0.462  496   <-> 1
mas:Mahau_2111 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          491   1571 ( 717)   364  0.480  492   <-> 6
tnr:Thena_0877 Aldehyde Dehydrogenase               493   1552 ( 1066)   360  0.483  495   <-> 4
leo:AMK43_04410 aldehyde dehydrogenase               494   1551 ( 953)   359  0.470  496   <-> 2
dru:Desru_3510 Aldehyde Dehydrogenase               491   1550 ( 892)   359  0.482  492   <-> 3
cbei:LF65_00802 aldehyde dehydrogenase               493   1546 ( 769)   358  0.472  496   <-> 4
taz:TREAZ_1835 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot      493   1546 ( 983)   358  0.459  490   <-> 3
ibu:IB211_02280 Aldehyde dehydrogenase B              513   1542 ( 1132)   357  0.469  499   <-> 3
cbe:Cbei_0729 aldehyde dehydrogenase                493   1541 ( 397)   357  0.472  496   <-> 6
cbz:Cbs_0729 aldehyde dehydrogenase                493   1541 ( 397)   357  0.472  496   <-> 6
ssm:Spirs_2638 Aldehyde Dehydrogenase               493   1538 ( 477)   356  0.467  492   <-> 5
cct:CC1_34210 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          494   1533 ( 1069)   355  0.474  492   <-> 2
pfr:PFREUD_19300 Lactaldehyde dehydrogenase            498   1525 ( 560)   353  0.480  498   <-> 5
pfre:RM25_1838 Putative aldehyde dehydrogenase AldA        498   1525 ( 559)   353  0.480  498   <-> 5
cpae:CPAST_c23760 putative aldehyde dehydrogenase AldA       498   1521 ( 815)   353  0.461  490   <-> 2
cpat:CLPA_c23760 putative aldehyde dehydrogenase AldA       498   1521 ( 815)   353  0.461  490   <-> 2
cbac:JI75_06690 aldehyde dehydrogenase               494   1520 (  -)   352  0.462  496   <-> 1
ele:Elen_1838 Aldehyde Dehydrogenase                494   1518 ( 1014)   352  0.459  490   <-> 2
tpz:Tph_c21630 aldehyde dehydrogenase AldA             491   1518 (  -)   352  0.474  492   <-> 1
asan:AWM72_02690 aldehyde dehydrogenase              493   1516 ( 647)   351  0.481  489   <-> 3
gpa:GPA_02080 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          494   1516 ( 1011)   351  0.461  490   <-> 2
cls:CXIVA_06100 hypothetical protein                506   1512 ( 606)   350  0.456  496   <-> 2
deo:CAY53_05565 aldehyde dehydrogenase               495   1510 ( 714)   350  0.459  497   <-> 5
ecor:SAMEA4412678_1070 Putative aldehyde dehydrogenase       491   1510 ( 695)   350  0.475  493   <-> 4
gan:UMN179_01656 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase      495   1509 ( 729)   350  0.460  496   <-> 5
psts:E05_48920 AldA protein               K00138   337   1506 ( 468)   349  0.650  337   <-> 16
eyy:EGYY_18160 hypothetical protein                494   1505 ( 996)   349  0.455  490   <-> 2
bths:CNY62_03440 aldehyde dehydrogenase              491   1502 ( 531)   348  0.457  492   <-> 4
apa:APP7_2098 Putative aldehyde dehydrogenase aldA         493   1495 ( 977)   347  0.471  490   <-> 2
apj:APJL_2061 putative aldehyde dehydrogenase           493   1495 ( 981)   347  0.469  490   <-> 2
apl:APL_2011 Putative aldehyde dehydrogenase aldA         493   1495 ( 978)   347  0.471  490   <-> 2
vte:BHY08_03710 aldehyde dehydrogenase               492   1495 ( 785)   347  0.462  489   <-> 3
ain:Acin_0724 aldehyde dehydrogenase                495   1494 ( 1087)   346  0.461  495   <-> 2
vpr:Vpar_1382 Aldehyde Dehydrogenase                494   1494 (  -)   346  0.461  492   <-> 1
vrm:44547418_01474 Putative aldehyde dehydrogenase AldA      494   1493 (  -)   346  0.459  492   <-> 1
asi:ASU2_11155 aldehyde dehydrogenase aldA             493   1491 ( 975)   346  0.469  490   <-> 3
ass:ASU1_11175 aldehyde dehydrogenase aldA             493   1491 ( 975)   346  0.469  490   <-> 3
bpsi:IX83_03970 aldehyde dehydrogenase               492   1489 ( 406)   345  0.460  494   <-> 6
cpor:BED41_15810 aldehyde dehydrogenase              497   1489 ( 692)   345  0.449  490   <-> 5
rdn:HMPREF0733_11439 aldehyde dehydrogenase B           491   1488 ( 568)   345  0.457  494   <-> 4
nsi:A6J88_06175 aldehyde dehydrogenase               491   1487 ( 602)   345  0.457  494   <-> 5
nel:NELON_09695 aldehyde dehydrogenase               491   1483 ( 601)   344  0.455  494   <-> 5
vat:B7L28_07005 aldehyde dehydrogenase               494   1483 (  -)   344  0.455  492   <-> 1
cpas:Clopa_2141 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        499   1482 ( 763)   344  0.455  490   <-> 4
def:CNY67_02230 aldehyde dehydrogenase               493   1481 ( 634)   343  0.456  493   <-> 2
ccv:CCV52592_1278 aldehyde dehydrogenase B             492   1477 (  -)   343  0.458  491   <-> 1
ccu:Ccur_13620 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          497   1471 ( 1359)   341  0.443  492   <-> 2
dds:Ddes_1981 Aldehyde Dehydrogenase                502   1470 ( 471)   341  0.454  493   <-> 3
msu:MS1551 PutA protein                      494   1465 ( 1015)   340  0.457  494   <-> 2
vpi:BW732_09025 aldehyde dehydrogenase               492   1464 ( 751)   340  0.455  490   <-> 3
fpd:CTM68_06535 aldehyde dehydrogenase               491   1460 (  -)   339  0.459  490   <-> 1
asu:Asuc_1065 aldehyde dehydrogenase                494   1459 (  -)   338  0.460  494   <-> 1
csh:Closa_1722 Aldehyde Dehydrogenase               495   1456 ( 854)   338  0.444  496   <-> 2
fhw:RN87_05310 aldehyde dehydrogenase               491   1456 (  -)   338  0.459  490   <-> 1
smur:BWP33_08135 aldehyde dehydrogenase              491   1455 ( 645)   338  0.457  495   <-> 4
fnc:HMPREF0946_00010 hypothetical protein             491   1454 (  -)   337  0.457  490   <-> 1
fnu:FN0454 aldehyde dehydrogenase                 491   1454 (  -)   337  0.455  490   <-> 1
cure:CUREO_1291 aldehyde dehydrogenase               486   1451 ( 1348)   337  0.443  497   <-> 2
efi:OG1RF_10198 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))          496   1450 ( 825)   336  0.448  493   <-> 2
efq:DR75_2276 acyl-CoA reductase family protein          496   1450 (  -)   336  0.448  493   <-> 1
efa:EF0253 aldehyde dehydrogenase                 496   1449 (  -)   336  0.448  493   <-> 1
efl:EF62_0622 acetaldehyde dehydrogenase 2 domain prote      496   1449 (  -)   336  0.448  493   <-> 1
efn:DENG_00232 Aldehyde dehydrogenase               496   1449 ( 824)   336  0.448  493   <-> 2
efs:EFS1_0194 aldehyde dehydrogenase                496   1449 (  -)   336  0.448  493   <-> 1
fnt:HMPREF0405_01251 hypothetical protein             491   1446 (  -)   335  0.455  490   <-> 1
nwe:SAMEA3174300_1081 putative succinate-semialdehyde d      493   1446 ( 531)   335  0.449  490   <-> 6
ene:ENT_03190 NAD-dependent aldehyde dehydrogenases        496   1445 (  -)   335  0.446  493   <-> 1
mve:X875_3380 Aldehyde dehydrogenase                494   1445 ( 488)   335  0.451  494   <-> 4
efd:EFD32_0195 acetaldehyde dehydrogenase 2 domain prot      496   1444 (  -)   335  0.448  493   <-> 1
mvg:X874_16640 Aldehyde dehydrogenase               494   1441 ( 470)   334  0.451  494   <-> 4
pmr:PMI2113 aldehyde dehydrogenase                 493   1440 ( 368)   334  0.451  483   <-> 4
pvl:AOB99_12375 aldehyde dehydrogenase               493   1440 ( 368)   334  0.451  483   <-> 4
sbac:BVH56_00400 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1440 ( 542)   334  0.429  499   <-> 5
pay:PAU_01081 aldehyde dehydrogenase b (lactaldehyde de      494   1436 ( 312)   333  0.457  484   <-> 10
pmib:BB2000_2185 aldehyde dehydrogenase              475   1436 ( 364)   333  0.457  477   <-> 4
cha:CHAB381_1759 aldehyde dehydrogenase B             486   1435 ( 640)   333  0.442  491   <-> 2
ccoc:CCON33237_0809 aldehyde dehydrogenase B            491   1431 (  -)   332  0.433  492   <-> 1
cgra:CGRAC_0397 acetaldehyde dehydrogenase             488   1429 (  -)   332  0.462  491   <-> 1
xdo:XDD1_3133 putative aldehyde dehydrogenase AldA         494   1429 ( 248)   332  0.458  485   <-> 10
fus:HMPREF0409_00162 hypothetical protein             491   1428 ( 1222)   331  0.451  490   <-> 2
meb:Abm4_1628 aldehyde dehydrogenase family protein        498   1427 ( 691)   331  0.435  492   <-> 2
apr:Apre_1244 Aldehyde Dehydrogenase                490   1425 ( 630)   331  0.457  499   <-> 3
cco:CCC13826_1326 aldehyde dehydrogenase B             491   1425 (  -)   331  0.429  492   <-> 1
got:AXE85_04955 aldehyde dehydrogenase               492   1423 ( 613)   330  0.441  492   <-> 2
mmk:MU9_76 Aldehyde dehydrogenase B                494   1423 ( 570)   330  0.442  486   <-> 3
fne:FSDG_01109 hypothetical protein                491   1422 ( 1217)   330  0.449  490   <-> 2
cspf:CSF_0503 aldehyde dehydrogenase B               486   1405 ( 1081)   326  0.431  492   <-> 2
shu:SHYC_02410 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1404 ( 301)   326  0.426  493   <-> 7
ess:ATZ33_15855 aldehyde dehydrogenase               498   1403 ( 763)   326  0.441  492   <-> 3
apak:AP3564_02695 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1402 (  38)   325  0.448  505   <-> 14
xne:XNC1_0875 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      494   1402 ( 251)   325  0.446  484   <-> 11
xnm:XNC2_0859 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      494   1402 ( 251)   325  0.446  484   <-> 11
mcl:MCCL_0390 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1401 ( 472)   325  0.425  492   <-> 4
sagq:EP23_07730 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1399 ( 286)   325  0.430  493   <-> 8
ptt:VY86_14745 aldehyde dehydrogenase               494   1397 ( 274)   324  0.434  486   <-> 9
sphy:CHN51_06995 aldehyde dehydrogenase              499   1397 ( 312)   324  0.454  491   <-> 17
mcak:MCCS_05940 Putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   492   1396 ( 448)   324  0.421  492   <-> 4
xbo:XBJ1_3649 aldehyde dehydrogenase B (lactaldehyde de      493   1396 ( 249)   324  0.453  483   <-> 9
plu:plu3739 Aldehyde dehydrogenase B (Lactaldehyde dehy      494   1393 ( 175)   323  0.435  485   <-> 10
xpo:XPG1_0638 putative aldehyde dehydrogenase AldA         494   1392 ( 543)   323  0.451  481   <-> 4
sca:SCA_2103 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   510   1387 (  69)   322  0.425  492   <-> 9
snl:BJD96_00475 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1384 (  26)   321  0.416  495   <-> 10
ssif:AL483_11865 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1384 ( 255)   321  0.424  493   <-> 6
scv:A4G25_09700 aldehyde dehydrogenase         K00128   510   1383 (  58)   321  0.428  493   <-> 8
bsm:BSM4216_1665 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1380 ( 245)   320  0.450  482   <-> 8
nar:Saro_3848 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          501   1380 ( 295)   320  0.449  490   <-> 25
npn:JI59_24660 aldehyde dehydrogenase               499   1380 ( 244)   320  0.447  490   <-> 32
xho:A9255_11350 aldehyde dehydrogenase               494   1380 ( 223)   320  0.440  484   <-> 11
macr:BHM04_07695 aldehyde dehydrogenase         K00128   492   1379 ( 500)   320  0.419  492   <-> 4
bfx:BC359_13045 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   498   1376 ( 570)   319  0.465  484   <-> 8
mol:YLM1_1594 aldehyde dehydrogenase                497   1376 ( 575)   319  0.429  494   <-> 2
tum:CBW65_02735 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   501   1376 ( 257)   319  0.445  508   <-> 5
pmq:PM3016_2846 DhaS                  K00128   493   1375 ( 159)   319  0.469  480   <-> 12
pms:KNP414_02599 DhaS                  K00128   493   1375 ( 159)   319  0.469  480   <-> 11
scoh:BZ166_05475 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1375 ( 270)   319  0.409  499   <-> 7
xbv:XBW1_3954 putative aldehyde dehydrogenase AldA         493   1373 ( 219)   319  0.447  483   <-> 10
spet:CEP67_11725 aldehyde dehydrogenase         K00128   497   1371 ( 221)   318  0.410  502   <-> 6
pmw:B2K_14470 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1368 ( 160)   318  0.467  480   <-> 10
ery:CP97_14245 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          501   1367 ( 370)   317  0.437  490   <-> 10
hhm:BN341_14870 Aldehyde dehydrogenase         K00138   307   1367 ( 552)   317  0.633  308   <-> 3
anx:ACH33_13110 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   497   1365 (  65)   317  0.461  479   <-> 13
shh:ShL2_02157 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1359 ( 259)   316  0.421  494   <-> 7
hbo:Hbor_38310 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   507   1358 ( 335)   315  0.461  475   <-> 7
lfb:C1X05_01075 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   500   1357 ( 157)   315  0.455  488   <-> 4
asoc:CB4_03347 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   496   1356 ( 102)   315  0.461  479   <-> 12
bmd:BMD_1994 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00146   497   1354 ( 136)   314  0.457  481   <-> 20
bmeg:BG04_4339 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   487   1354 ( 136)   314  0.457  481   <-> 23
bmh:BMWSH_3238 Aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1354 ( 133)   314  0.457  481   <-> 18
tab:CIG75_04085 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   501   1353 ( 551)   314  0.445  508   <-> 4
hgi:ABY42_16225 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   507   1352 (  75)   314  0.469  478   <-> 8
bmq:BMQ_2038 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00146   497   1349 ( 136)   313  0.455  481   <-> 22
hwa:HQ_1972A aldehyde dehydrogenase           K00128   508   1349 ( 672)   313  0.455  483   <-> 2
hwc:Hqrw_2140 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1349 ( 677)   313  0.455  483   <-> 2
hab:SG26_12565 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   508   1347 ( 383)   313  0.455  483   <-> 6
hhi:HAH_0949 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   508   1347 ( 376)   313  0.455  483   <-> 6
hhn:HISP_04880 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   508   1347 ( 376)   313  0.455  483   <-> 6
hma:rrnAC0201 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1343 ( 109)   312  0.458  483   <-> 10
aad:TC41_2804 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   497   1342 (  82)   312  0.455  483   <-> 14
hla:Hlac_3047 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   508   1341 ( 467)   312  0.449  485   <-> 5
aac:Aaci_2504 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   497   1340 (  56)   311  0.455  483   <-> 12
bcy:Bcer98_1480 aldehyde dehydrogenase               490   1340 (  50)   311  0.437  492   <-> 10
bmur:ABE28_006590 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1340 ( 111)   311  0.446  484   <-> 23
sdt:SPSE_0383 aldehyde dehydrogenase          K00128   496   1340 ( 218)   311  0.411  501   <-> 7
ssd:SPSINT_2083 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   496   1340 ( 216)   311  0.411  501   <-> 8
ssch:LH95_02170 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1338 ( 221)   311  0.406  493   <-> 6
sscz:RN70_02455 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1338 ( 220)   311  0.406  493   <-> 6
bsj:UP17_13275 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1337 (  3)   311  0.447  481   <-> 25
beo:BEH_02420 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   496   1335 (  94)   310  0.455  481   <-> 24
ges:VT84_32325 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   495   1334 ( 104)   310  0.448  484   <-> 7
slg:SLGD_00479 Aldehyde dehydrogenase B         K00128   497   1334 ( 264)   310  0.412  493   <-> 5
sln:SLUG_04770 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   497   1334 ( 267)   310  0.412  493   <-> 5
nmo:Nmlp_1730 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1333 ( 506)   310  0.459  484   <-> 4
hae:halTADL_2368 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   508   1331 ( 524)   309  0.445  485   <-> 6
sab:SAB0108 aldehyde dehdydrogenase           K00128   495   1331 ( 219)   309  0.402  493   <-> 5
saub:C248_0156 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1331 ( 215)   309  0.404  493   <-> 5
sep:SE2071 aldehyde dehydrogenase            K00128   497   1331 ( 269)   309  0.416  500   <-> 6
sepp:SEB_02077 Aldehyde dehydrogenase B         K00128   497   1331 ( 261)   309  0.416  500   <-> 6
seps:DP17_1013 putative aldehyde dehydrogenase AldA   K00128   497   1331 ( 266)   309  0.416  500   <-> 6
ser:SERP2084 aldehyde dehydrogenase           K00128   497   1331 ( 261)   309  0.416  500   <-> 6
sud:ST398NM01_0181 Aldehyde dehydrogenase B       K00128   495   1331 ( 215)   309  0.404  493   <-> 5
sug:SAPIG0181 aldehyde dehydrogenase B         K00128   495   1331 ( 215)   309  0.404  493   <-> 5
sauc:CA347_179 putative aldehyde dehydrogenase AldA   K00128   495   1330 ( 214)   309  0.404  493   <-> 5
sha:SH0547 aldehyde dehydrogenase homologue       K00128   497   1329 ( 230)   309  0.408  493   <-> 7
bko:CKF48_21155 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1328 ( 224)   309  0.446  480   <-> 18
saa:SAUSA300_0170 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   1328 ( 210)   309  0.404  493   <-> 5
sac:SACOL0154 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1328 ( 210)   309  0.404  493   <-> 5
sae:NWMN_0113 aldehyde dehydrogenase homolog      K00128   495   1328 ( 210)   309  0.404  493   <-> 5
sao:SAOUHSC_00132 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   1328 ( 210)   309  0.404  493   <-> 5
sauf:X998_0150 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1328 ( 210)   309  0.404  493   <-> 5
saui:AZ30_00875 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1328 ( 210)   309  0.404  493   <-> 5
saum:BN843_1730 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1328 ( 210)   309  0.404  493   <-> 5
sax:USA300HOU_0181 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00128   495   1328 ( 210)   309  0.404  493   <-> 5
bmyo:BG05_2457 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   494   1327 ( 141)   308  0.430  481   <-> 12
htu:Htur_4012 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   508   1327 (  57)   308  0.464  478   <-> 20
pfy:PFICI_04020 aldehyde dehydrogenase-like protein   K00129   501   1327 (  91)   308  0.452  496   <-> 40
suv:SAVC_00605 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1327 ( 209)   308  0.404  493   <-> 5
tap:GZ22_14185 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1327 ( 416)   308  0.445  481   <-> 11
saue:RSAU_000121 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1326 ( 208)   308  0.402  493   <-> 5
sue:SAOV_0114 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1326 ( 208)   308  0.402  493   <-> 5
suf:SARLGA251_01410 putative aldehyde dehydrogenase   K00128   495   1326 ( 210)   308  0.402  493   <-> 5
suj:SAA6159_00151 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1326 ( 214)   308  0.402  493   <-> 5
bwe:BcerKBAB4_3257 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00128   494   1325 ( 135)   308  0.430  481   <-> 11
sams:NI36_00770 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1325 ( 207)   308  0.402  493   <-> 4
saug:SA268_0146 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1325 ( 207)   308  0.402  493   <-> 5
saus:SA40_0134 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1325 ( 207)   308  0.402  493   <-> 5
sauu:SA957_0149 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1325 ( 207)   308  0.402  493   <-> 5
suh:SAMSHR1132_01410 putative aldehyde dehydrogenase  K00128   495   1325 ( 199)   308  0.404  493   <-> 5
suu:M013TW_0157 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1325 ( 207)   308  0.402  493   <-> 5
bww:bwei_1385 Aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1324 ( 137)   308  0.428  481   <-> 12
sux:SAEMRSA15_01330 putative aldehyde dehydrogenase   K00128   495   1324 ( 202)   308  0.402  493   <-> 5
far:ABE41_003565 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1323 ( 124)   307  0.455  481   <-> 9
harc:HARCEL1_01255 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   506   1323 ( 1219)   307  0.465  484   <-> 2
sad:SAAV_0135 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1323 ( 379)   307  0.402  493   <-> 4
sah:SaurJH1_0158 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
saj:SaurJH9_0153 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
sam:MW0142 ORFID:MW0142; aldehyde dehydrogenase homolog K00128   495   1323 ( 205)   307  0.402  493   <-> 5
sau:SA0162 ORFID:SA0162; aldehyde dehydrogenase homolog K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
saud:CH52_04890 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
sauj:SAI2T2_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
sauk:SAI3T3_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
sauq:SAI4T8_1001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
saut:SAI1T1_2001200 Aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
sauv:SAI7S6_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
sauw:SAI5S5_1001190 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
saux:SAI6T6_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
sauy:SAI8T7_1001200 Putative aldehyde dehydrogenase Ald K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
sav:SAV0167 aldehyde dehydrogenase homologue      K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
saw:SAHV_0166 aldehyde dehydrogenase homologue     K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
suc:ECTR2_131 acetaldehyde dehydrogenase 2 (Acetaldehyd K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
suy:SA2981_0168 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1323 ( 208)   307  0.402  493   <-> 5
bcer:BCK_17490 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1322 ( 130)   307  0.431  478   <-> 10
bif:N288_12280 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1322 ( 510)   307  0.434  488   <-> 11
sar:SAR0169 putative aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1322 ( 203)   307  0.402  493   <-> 5
sas:SAS0142 putative aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1322 ( 204)   307  0.402  493   <-> 5
saua:SAAG_00650 aldehyde dehydrogenase aldA       K00128   495   1322 ( 203)   307  0.402  493   <-> 5
saur:SABB_01674 putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   495   1322 ( 203)   307  0.402  493   <-> 5
sauz:SAZ172_0177 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1322 ( 203)   307  0.402  493   <-> 5
suk:SAA6008_00145 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1322 ( 203)   307  0.402  493   <-> 5
suq:HMPREF0772_10331 aldehyde dehydrogenase (NAD) famil K00128   495   1322 ( 203)   307  0.402  493   <-> 5
sut:SAT0131_00158 Putative aldehyde dehydrogenase AldA K00128   495   1322 ( 203)   307  0.402  493   <-> 5
suw:SATW20_01780 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1322 ( 203)   307  0.402  493   <-> 5
arh:AHiyo8_48250 probable aldehyde dehydrogenase    K00138   282   1321 ( 153)   307  0.752  270   <-> 33
bon:A361_12885 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1320 (  74)   307  0.444  480   <-> 17
cyt:cce_3229 aldehyde dehydrogenase           K00128   490   1320 ( 641)   307  0.453  481   <-> 5
plv:ERIC2_c20610 putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   494   1320 ( 238)   307  0.441  481   <-> 6
bpt:Bpet4702 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   492   1319 (  44)   307  0.440  486   <-> 17
slz:B5P37_04130 aldehyde dehydrogenase         K00128   496   1319 ( 192)   307  0.401  496   <-> 7
bal:BACI_c34980 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1318 ( 482)   306  0.429  478   <-> 10
bcx:BCA_3648 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00128   494   1318 ( 139)   306  0.431  478   <-> 10
cwa:CwatDRAFT_0842 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00128   490   1318 ( 664)   306  0.455  481   <-> 4
nat:NJ7G_1141 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   505   1318 ( 391)   306  0.460  483   <-> 7
bah:BAMEG_1021 aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1317 ( 139)   306  0.429  478   <-> 9
bai:BAA_3638 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00128   494   1317 ( 139)   306  0.429  478   <-> 9
ban:BA_3609 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1317 ( 139)   306  0.429  478   <-> 9
banh:HYU01_17660 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1317 ( 139)   306  0.429  478   <-> 9
banr:A16R_36620 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1317 ( 139)   306  0.429  478   <-> 9
bans:BAPAT_3457 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1317 ( 139)   306  0.429  478   <-> 9
bant:A16_36160 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1317 ( 139)   306  0.429  478   <-> 9
banv:DJ46_2329 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   494   1317 ( 139)   306  0.429  478   <-> 9
bar:GBAA_3609 aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1317 ( 139)   306  0.429  478   <-> 9
bat:BAS3348 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1317 ( 139)   306  0.429  478   <-> 9
bax:H9401_3432 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1317 ( 139)   306  0.429  478   <-> 9
bcf:bcf_17615 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1317 ( 138)   306  0.429  478   <-> 10
bcu:BCAH820_3562 aldehyde dehydrogenase (NAD)      K00128   494   1317 ( 138)   306  0.429  478   <-> 9
bcz:BCE33L3263 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1317 ( 138)   306  0.429  478   <-> 10
btk:BT9727_3313 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1317 ( 136)   306  0.429  478   <-> 9
btl:BALH_3195 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   494   1317 ( 138)   306  0.429  478   <-> 10
fpn:ABE65_003495 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1317 ( 128)   306  0.449  481   <-> 9
kphy:AOZ06_05690 hypothetical protein          K00138   424   1317 ( 174)   306  0.447  488   <-> 32
psl:Psta_2398 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   492   1317 ( 579)   306  0.449  485   <-> 6
saun:SAKOR_00147 Aldehyde dehydrogenase B        K00128   495   1316 ( 198)   306  0.400  493   <-> 5
aba:Acid345_1535 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00130   493   1315 (  62)   306  0.453  497   <-> 9
bmet:BMMGA3_08330 Putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   494   1315 (  5)   306  0.441  481   <-> 7
btw:BF38_4728 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1315 ( 136)   306  0.429  478   <-> 9
suz:MS7_0161 putative aldehyde dehydrogenase AldA    K00128   495   1315 ( 194)   306  0.400  493   <-> 5
bby:CY96_16765 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1313 ( 122)   305  0.429  478   <-> 8
bthi:BTK_18820 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1313 ( 123)   305  0.429  478   <-> 9
bthr:YBT1520_18880 aldehyde dehydrogenase        K00128   494   1313 ( 123)   305  0.429  478   <-> 9
bthu:YBT1518_19495 Aldehyde dehydrogenase        K00128   494   1313 ( 114)   305  0.429  478   <-> 8
bthy:AQ980_12190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1313 ( 123)   305  0.429  478   <-> 9
btt:HD73_3826 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1313 ( 123)   305  0.429  478   <-> 9
bcb:BCB4264_A3662 aldehyde dehydrogenase (NAD)     K00128   494   1312 ( 118)   305  0.429  478   <-> 8
bce:BC3555 aldehyde dehydrogenase            K00128   494   1312 ( 118)   305  0.429  478   <-> 8
bcq:BCQ_3348 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1312 ( 123)   305  0.431  478   <-> 8
btf:YBT020_17405 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1312 ( 133)   305  0.431  478   <-> 8
btc:CT43_CH3498 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1311 ( 121)   305  0.429  478   <-> 8
btg:BTB_c36300 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   1311 ( 121)   305  0.429  478   <-> 8
btht:H175_ch3556 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1311 ( 121)   305  0.429  478   <-> 8
bca:BCE_3569 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1310 ( 123)   304  0.429  478   <-> 10
btm:MC28_2703 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1310 ( 100)   304  0.431  478   <-> 10
pls:VT03_07540 Aldehyde dehydrogenase PuuC       K00128   493   1310 (  67)   304  0.437  506   <-> 6
bcg:BCG9842_B1655 aldehyde dehydrogenase (NAD)     K00128   494   1309 ( 121)   304  0.427  478   <-> 8
bti:BTG_01610 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1309 ( 117)   304  0.427  478   <-> 8
btn:BTF1_15525 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1309 ( 117)   304  0.427  478   <-> 8
bty:Btoyo_0767 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1309 ( 105)   304  0.429  478   <-> 12
cyh:Cyan8802_1556 Retinal dehydrogenase         K00128   490   1309 ( 590)   304  0.439  483   <-> 4
apro:F751_3645 Aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   481   1308 ( 228)   304  0.448  480   <-> 6
tmr:Tmar_1513 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   552   1308 ( 135)   304  0.438  498   <-> 6
pbor:BSF38_00050 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00128   491   1306 ( 405)   304  0.456  480   <-> 7
plh:VT85_12500 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   492   1304 ( 428)   303  0.442  502   <-> 5
riv:Riv7116_5722 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   489   1304 ( 659)   303  0.441  481   <-> 6
bmyc:DJ92_537 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1303 ( 118)   303  0.432  481   <-> 15
scap:AYP1020_1677 Putative aldehyde dehydrogenase AldA K00128   497   1303 ( 217)   303  0.408  500   <-> 6
ter:Tery_2599 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   490   1300 ( 669)   302  0.443  479   <-> 4
bcef:BcrFT9_02713 Aldehyde dehydrogenase        K00128   471   1299 ( 110)   302  0.428  477   <-> 8
swa:A284_01890 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1298 ( 226)   302  0.394  500   <-> 6
cyc:PCC7424_3759 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   490   1296 ( 412)   301  0.441  479   <-> 5
cyj:Cyan7822_5005 Aldehyde Dehydrogenase        K00128   490   1294 ( 422)   301  0.445  479   <-> 5
sap:Sulac_1635 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   498   1293 ( 132)   301  0.421  484   <-> 9
say:TPY_3276 Aldehyde Dehydrogenase                498   1293 ( 132)   301  0.421  484   <-> 9
bcoa:BF29_303 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1292 ( 401)   300  0.416  498   <-> 4
bag:Bcoa_3250 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   494   1291 ( 114)   300  0.416  498   <-> 10
non:NOS3756_31890 aldehyde dehydrogenase        K00128   488   1291 ( 380)   300  0.441  479   <-> 6
bck:BCO26_1277 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   494   1290 ( 389)   300  0.416  498   <-> 6
spas:STP1_1015 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1290 ( 226)   300  0.392  500   <-> 6
hlr:HALLA_01880 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   505   1289 ( 217)   300  0.452  484   <-> 13
fox:FOXG_11443 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00129   559   1288 (  21)   299  0.429  504   <-> 51
nge:Natgr_2311 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   504   1288 ( 487)   299  0.443  492   <-> 5
cre:CHLREDRAFT_135609 aldehyde dehydrogenase      K00128   536   1287 ( 203)   299  0.447  492   <-> 13
fvr:FVEG_10377 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00129   562   1287 (  5)   299  0.429  504   <-> 41
mpro:BJP34_10025 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1287 ( 410)   299  0.441  481   <-> 5
fpu:FPSE_00296 hypothetical protein           K00129   500   1285 (  43)   299  0.445  481   <-> 31
nfl:COO91_02963 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1285 ( 628)   299  0.442  480   <-> 5
csl:COCSUDRAFT_54894 aldehyde dehydrogenase       K00128   565   1284 (  28)   299  0.454  478   <-> 9
nhe:NECHADRAFT_70076 hypothetical protein        K00129   500   1283 (  37)   298  0.427  499   <-> 67
fgr:FGSG_02273 aldehyde dehydrogenase          K00129   500   1282 (  35)   298  0.445  481   <-> 30
bxi:BK049_17635 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1280 ( 157)   298  0.427  480   <-> 8
ncn:BZZ01_08485 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   503   1279 ( 422)   297  0.434  507   <-> 8
balt:CFN77_10025 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   494   1278 ( 158)   297  0.425  480   <-> 8
bpum:BW16_10190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1278 ( 158)   297  0.425  480   <-> 8
bsaf:BSL056_10470 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   494   1278 ( 145)   297  0.423  480   <-> 9
bpu:BPUM_1857 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1277 ( 153)   297  0.425  480   <-> 6
plm:Plim_1868 Retinal dehydrogenase           K00128   492   1276 ( 654)   297  0.435  481   <-> 7
bpus:UP12_09505 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1274 ( 131)   296  0.423  480   <-> 8
nop:Nos7524_1322 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   489   1274 ( 415)   296  0.435  480   <-> 6
bgy:BGLY_2501 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   1273 ( 105)   296  0.424  481   <-> 9
blh:BaLi_c23350 putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   498   1273 ( 127)   296  0.423  480   <-> 10
tbc:A0O31_02243 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K00128   492   1271 ( 110)   296  0.438  484   <-> 8
bacw:QR42_09450 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1270 ( 124)   295  0.421  480   <-> 8
acid:CBP33_05365 aldehyde dehydrogenase              511   1268 ( 177)   295  0.405  494   <-> 11
kmx:KLMA_50012 potassium-activated aldehyde dehydrogena K00128   521   1268 (  78)   295  0.441  488   <-> 10
bld:BLi02249 putative aldehyde dehydrogenase DhaS    K00146   498   1267 ( 110)   295  0.421  480   <-> 10
bli:BL00585 aldehyde dehydrogenase           K00146   495   1267 ( 110)   295  0.421  480   <-> 10
hyb:Q5W_22305 aldehyde dehydrogenase PuuC             496   1267 (  66)   295  0.446  482   <-> 15
rba:RB10172 aldehyde dehydrogenase           K00128   489   1267 ( 267)   295  0.437  481   <-> 8
rca:Rcas_0272 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   517   1267 ( 147)   295  0.440  498   <-> 9
val:VDBG_08711 aldehyde dehydrogenase          K00129   503   1267 (  97)   295  0.443  488   <-> 23
acin:CBP34_05200 aldehyde dehydrogenase              511   1266 ( 188)   294  0.405  494   <-> 9
acip:CBP36_05815 aldehyde dehydrogenase              511   1266 ( 170)   294  0.405  494   <-> 13
acis:CBP35_13130 aldehyde dehydrogenase              511   1266 ( 170)   294  0.405  494   <-> 10
vda:VDAG_06372 aldehyde dehydrogenase          K00129   503   1266 ( 104)   294  0.439  488   <-> 22
bsr:I33_2169 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1264 ( 155)   294  0.417  480   <-> 11
bgi:BGM20_04240 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1263 ( 146)   294  0.417  480   <-> 11
bsl:A7A1_2801 Aldehyde dehydrogenase          K00128   498   1263 ( 146)   294  0.417  480   <-> 11
bsus:Q433_11500 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1263 ( 146)   294  0.417  480   <-> 11
caur:QG37_05236 hypothetical protein          K00128   520   1263 (  41)   294  0.452  476   <-> 10
ipa:Isop_1288 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   489   1263 (  52)   294  0.433  480   <-> 6
noe:CLI64_13470 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   489   1263 ( 409)   294  0.429  480   <-> 7
lcm:102360306 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   523   1262 (  33)   294  0.453  466   <-> 17
bacl:BS34A_21420 aldehyde dehydrogenase DhaS      K00128   495   1261 ( 144)   293  0.419  480   <-> 11
balm:BsLM_2053 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1261 ( 144)   293  0.419  480   <-> 11
bao:BAMF_2002 DhaS                   K00128   495   1261 ( 131)   293  0.419  480   <-> 8
baz:BAMTA208_07510 DhaS                 K00128   495   1261 ( 131)   293  0.419  480   <-> 8
bql:LL3_02102 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   495   1261 ( 131)   293  0.419  480   <-> 8
bsh:BSU6051_19310 putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   495   1261 ( 144)   293  0.419  480   <-> 11
bso:BSNT_08494 aldehyde dehydrogenase          K00128   490   1261 ( 152)   293  0.419  480   <-> 10
bsp:U712_10180 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   495   1261 ( 144)   293  0.419  480   <-> 11
bsq:B657_19310 Putative aldehyde dehydrogenase     K00128   502   1261 ( 144)   293  0.419  480   <-> 11
bsu:BSU19310 aldehyde dehydrogenase DhaS        K00128   495   1261 ( 144)   293  0.419  480   <-> 11
bsul:BSUA_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1261 ( 144)   293  0.419  480   <-> 11
bsut:BSUB_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1261 ( 144)   293  0.419  480   <-> 11
bxh:BAXH7_01527 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1261 ( 131)   293  0.419  480   <-> 8
kla:KLLA0F00440g hypothetical protein          K00128   522   1261 (  59)   293  0.436  488   <-> 10
lcf:108886103 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   518   1261 ( 131)   293  0.430  502   <-> 22
psoj:PHYSODRAFT_353899 hypothetical protein       K00128   520   1261 (  13)   293  0.443  479   <-> 23
bacy:QF06_08780 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1260 ( 144)   293  0.417  480   <-> 11
bsn:BSn5_01000 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1260 ( 143)   293  0.417  480   <-> 11
ctm:Cabther_B0098 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00146   499   1260 ( 130)   293  0.426  498   <-> 4
fme:FOMMEDRAFT_147108 aldehyde dehydrogenase      K00128   500   1260 (  53)   293  0.443  481   <-> 16
isc:IscW_ISCW014613 aldehyde dehydrogenase, putative  K00128   520   1260 ( 104)   293  0.442  486   <-> 18
pgr:PGTG_15008 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   500   1260 (  20)   293  0.421  484   <-> 11
bst:GYO_2333 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1259 ( 158)   293  0.417  480   <-> 9
xtr:448267 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondri K00128   521   1259 (  80)   293  0.449  470   <-> 17
bsx:C663_1983 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   490   1258 ( 148)   293  0.417  480   <-> 11
nfu:107378988 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   517   1258 ( 159)   293  0.444  471   <-> 17
pbs:Plabr_2163 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   496   1258 ( 602)   293  0.429  480   <-> 5
pdp:PDIP_73110 hypothetical protein           K00129   502   1258 (  44)   293  0.443  485   <-> 26
sasa:106605645 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-li K00128   518   1258 (  8)   293  0.447  470   <-> 39
bsy:I653_09995 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1257 ( 147)   292  0.417  480   <-> 11
mhd:Marky_1279 Betaine-aldehyde dehydrogenase           482   1257 (  3)   292  0.434  489   -> 8
pir:VN12_11985 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   491   1257 ( 457)   292  0.438  484   <-> 7
spaa:SPAPADRAFT_59619 hypothetical protein       K00129   501   1257 (  51)   292  0.415  491   <-> 9
sxi:SXIM_05150 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1257 ( 154)   292  0.434  484   <-> 17
bacs:AUL54_00850 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1256 ( 130)   292  0.415  480   <-> 10
bdi:100832456 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4 K12355   504   1256 (  57)   292  0.440  505   <-> 17
bpec:110162751 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   519   1256 ( 122)   292  0.436  482   <-> 19
lpil:LIP_2324 betaine-aldehyde dehydrogenase            493   1256 ( 100)   292  0.431  496   <-> 10
mze:101468171 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   547   1256 ( 120)   292  0.438  482   <-> 22
maw:MAC_02349 aldehyde dehydrogenase          K00129   502   1255 (  50)   292  0.433  501   <-> 24
saci:Sinac_5995 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   490   1255 (  1)   292  0.424  479   <-> 9
min:Minf_1839 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   512   1254 ( 496)   292  0.435  485   <-> 3
tos:Theos_1541 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   492   1254 (  66)   292  0.425  482   <-> 8
bjs:MY9_2113 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00128   495   1253 ( 131)   291  0.413  480   <-> 11
bss:BSUW23_10320 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1253 ( 170)   291  0.415  480   <-> 11
sla:SERLADRAFT_362195 putative 1-pyrroline-5-carboxylat K00128   500   1253 (  99)   291  0.426  481   <-> 15
tru:101077479 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   518   1253 ( 118)   291  0.442  482   <-> 22
csg:Cylst_5773 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   489   1252 ( 599)   291  0.440  480   <-> 6
plp:Ple7327_0161 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   504   1252 ( 388)   291  0.412  502   <-> 4
haz:A9404_08905 aldehyde dehydrogenase PuuC            495   1251 ( 437)   291  0.441  481   <-> 4
pic:PICST_63844 mitochondrial aldehyde dehydrogenase  K00129   501   1251 (  38)   291  0.433  480   <-> 11
els:105019148 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   518   1250 (  99)   291  0.440  468   <-> 19
tre:TRIREDRAFT_65142 hypothetical protein        K00129   502   1250 (  78)   291  0.435  481   <-> 20
bae:BATR1942_08325 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   1249 ( 155)   291  0.410  480   <-> 11
batr:TD68_07525 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1249 ( 155)   291  0.410  480   <-> 11
mcc:713451 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondri K00128   517   1249 (  56)   291  0.453  470   <-> 18
micc:AUP74_02645 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde de      487   1249 ( 155)   291  0.425  478   <-> 15
afm:AFUA_6G11430 aldehyde dehydrogenase AldA      K00128   559   1248 (  20)   290  0.429  490   <-> 23
fpg:101923880 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   492   1248 ( 110)   290  0.444  468   <-> 15
tmu:101349890 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   521   1248 (  87)   290  0.455  470   <-> 18
cjc:100388478 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   517   1247 (  86)   290  0.444  484   <-> 19
ipu:100304853 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   518   1247 ( 118)   290  0.438  468   <-> 18
rrs:RoseRS_0265 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   512   1245 ( 125)   290  0.440  498   <-> 8
afv:AFLA_111070 aldehyde dehydrogenase, putative    K00129   502   1244 (  47)   289  0.420  495   <-> 28
aor:AO090023000697 unnamed protein product; aldehyde de      502   1244 (  47)   289  0.420  495   <-> 28
dha:DEHA2G03740g DEHA2G03740p              K00128   521   1244 (  7)   289  0.431  483   <-> 12
nfi:NFIA_057120 aldehyde dehydrogenase         K00128   497   1244 (  16)   289  0.429  489   <-> 26
npr:108788543 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial iso K00128   522   1244 (  65)   289  0.447  470   <-> 20
pcs:Pc18g02760 Pc18g02760                K00129   502   1244 (  34)   289  0.435  485   <-> 33
sanh:107662045 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-li K00128   516   1244 ( 114)   289  0.438  470   <-> 35
ang:ANI_1_1748184 aldehyde dehydrogenase        K00129   549   1243 (  52)   289  0.428  493   <-> 26
bamb:BAPNAU_1840 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   495   1243 ( 112)   289  0.410  480   <-> 9
bmp:NG74_01984 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00128   495   1243 ( 112)   289  0.410  480   <-> 9
csab:103239134 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitocho K00128   557   1243 (  47)   289  0.451  470   <-> 18
fmr:Fuma_04383 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1243 ( 240)   289  0.410  495   <-> 7
gja:107112148 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   525   1243 ( 121)   289  0.442  468   <-> 16
mcf:102122135 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   557   1243 (  49)   289  0.451  470   <-> 18
npa:UCRNP2_324 putative aldehyde dehydrogenase protein K00129   501   1243 (  34)   289  0.432  495   <-> 27
sfm:108934828 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial iso K00128   526   1243 (  87)   289  0.440  468   <-> 22
bacp:SB24_19165 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1242 ( 110)   289  0.408  480   <-> 9
sbq:101047165 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   517   1242 (  43)   289  0.453  470   <-> 19
tng:GSTEN00009913G001 unnamed protein product      K00128   518   1242 ( 124)   289  0.439  483   <-> 25
baml:BAM5036_1837 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1241 ( 109)   289  0.408  480   <-> 9
ksd:KS2013_2033 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K10217   481   1241 ( 455)   289  0.403  481   <-> 6
lgi:LOTGIDRAFT_177987 hypothetical protein       K00128   495   1241 (  63)   289  0.430  493   <-> 15
sind:105157191 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   536   1241 (  43)   289  0.434  505   <-> 16
dmo:Dmoj_GI18107 uncharacterized protein        K00128   516   1240 (  16)   288  0.424  484   <-> 11
obr:102704156 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   549   1240 (  40)   288  0.442  482   <-> 17
ola:101172271 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   520   1240 ( 104)   288  0.434  486   <-> 17
rpd:RPD_0049 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   505   1240 (  94)   288  0.407  491   <-> 10
xla:446857 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondri K00128   521   1240 (  72)   288  0.445  470   <-> 26
bze:COCCADRAFT_2153 hypothetical protein        K00129   498   1239 (  47)   288  0.435  467   <-> 25
clu:CLUG_04537 hypothetical protein           K00128   518   1239 (  11)   288  0.447  476   <-> 9
clus:A9F13_25g00330 putative aldehyde dehydrogenase (NA K00128   518   1239 (  11)   288  0.447  476   <-> 9
pbi:103051894 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   526   1239 (  90)   288  0.439  469   <-> 19
rbb:108512199 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   517   1239 (  43)   288  0.449  470   <-> 20
rro:104674556 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   517   1239 (  43)   288  0.449  470   <-> 19
sphp:LH20_19200 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1239 ( 305)   288  0.442  484   <-> 19
tgu:100217978 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   520   1239 ( 109)   288  0.447  468   <-> 16
bacb:OY17_12660 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1238 ( 107)   288  0.408  480   <-> 9
bqy:MUS_2280 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1238 ( 107)   288  0.408  480   <-> 9
bya:BANAU_2029 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   1238 ( 107)   288  0.408  480   <-> 9
ccw:104688675 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   520   1238 (  99)   288  0.447  468   <-> 13
cvr:CHLNCDRAFT_133364 hypothetical protein       K00128   497   1238 ( 152)   288  0.423  494   <-> 9
dpx:DAPPUDRAFT_51170 hypothetical protein        K00128   501   1238 (  96)   288  0.431  483   <-> 14
hna:Hneap_2372 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K09472   495   1238 ( 416)   288  0.437  481   <-> 4
pif:PITG_10940 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pr K00128   525   1238 (  64)   288  0.436  479   <-> 15
smo:SELMODRAFT_164447 hypothetical protein       K00128   500   1238 (  2)   288  0.429  504   <-> 84
yli:YALI0E00264g YALI0E00264p              K00128   522   1238 (  11)   288  0.428  493   <-> 15
amex:103036383 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   521   1237 ( 107)   288  0.436  466   <-> 16
bamf:U722_10395 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1237 ( 110)   288  0.408  480   <-> 9
bamy:V529_19360 DhaS                  K00128   495   1237 ( 105)   288  0.408  480   <-> 9
bsc:COCSADRAFT_183174 hypothetical protein       K00129   498   1237 (  48)   288  0.434  465   <-> 24
dre:100536795 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   516   1237 (  8)   288  0.432  468   <-> 22
nve:NEMVE_v1g179476 hypothetical protein        K00128   523   1237 (  96)   288  0.425  487   <-> 27
phi:102102503 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   520   1237 (  99)   288  0.447  468   <-> 16
pon:100171596 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pre K00128   517   1237 (  46)   288  0.449  470   <-> 19
bama:RBAU_1875 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1236 ( 104)   288  0.408  480   <-> 9
bami:KSO_009835 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1236 ( 109)   288  0.408  480   <-> 9
bamn:BASU_1856 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1236 ( 105)   288  0.408  480   <-> 9
baq:BACAU_1906 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   1236 ( 109)   288  0.408  480   <-> 9
bvm:B9C48_09715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1236 ( 104)   288  0.406  480   <-> 9
cel:CELE_F54D8.3 ALdehyde deHydrogenase         K00128   510   1236 (  17)   288  0.419  497   <-> 12
dzi:111283062 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   541   1236 (  17)   288  0.441  485   <-> 35
ggo:101150906 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   517   1236 (  42)   288  0.449  470   <-> 20
shr:100918959 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   517   1236 (  33)   288  0.445  470   <-> 20
bamt:AJ82_10825 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1235 ( 103)   287  0.406  480   <-> 10
hsa:217 aldehyde dehydrogenase 2 family member     K00128   517   1235 (  32)   287  0.449  470   <-> 18
kge:TQ33_1983 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrogena K10217   480   1235 ( 450)   287  0.392  480   <-> 6
pps:100970208 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   517   1235 (  31)   287  0.449  470   <-> 19
ptr:107967644 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial iso K00128   517   1235 (  39)   287  0.449  470   <-> 19
scm:SCHCODRAFT_16378 hypothetical protein        K00128   499   1235 (  33)   287  0.432  481   <-> 16
mrr:Moror_14154 aldehyde dehydrogenase         K00128   503   1234 (  2)   287  0.421  482   <-> 19
pmaj:107211700 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   520   1234 (  99)   287  0.447  468   <-> 13
gga:416880 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondri K00128   587   1233 (  92)   287  0.444  468   <-> 17
pgc:109863680 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   510   1233 ( 111)   287  0.436  484   <-> 8
woc:BA177_02065 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   504   1233 (  18)   287  0.424  484   <-> 13
bamc:U471_19650 dhaS                  K00128   495   1232 ( 109)   287  0.406  480   <-> 9
bamp:B938_09865 DhaS                  K00128   495   1232 ( 102)   287  0.406  480   <-> 10
bay:RBAM_019060 DhaS                  K00128   495   1232 ( 109)   287  0.406  480   <-> 9
cfj:CFIO01_00877 aldehyde dehydrogenase         K00129   501   1232 (  2)   287  0.431  485   <-> 29
cot:CORT_0D04080 trimethylaminobutyraldehyde dehydrogen K00129   501   1232 (  27)   287  0.416  488   <-> 10
ini:109191192 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   535   1232 (  21)   287  0.430  484   <-> 29
soe:110782931 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   537   1232 (  7)   287  0.440  480   <-> 20
tad:TRIADDRAFT_37388 expressed hypothetical protein   K00128   494   1232 ( 148)   287  0.423  487   <-> 12
ani:AN0554.2 DHAL_EMENI Aldehyde dehydrogenase (ALDDH) K00128   497   1231 (  2)   286  0.431  490   <-> 26
bvg:104897407 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   550   1231 (  7)   286  0.425  504   <-> 27
pco:PHACADRAFT_246179 hypothetical protein       K00128   500   1231 (  99)   286  0.414  481   <-> 25
slb:AWJ20_1758 aldehyde dehydrogenase (NADP(+)) ALD4  K00128   495   1231 (  52)   286  0.420  488   <-> 13
cjo:107321157 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   580   1230 (  84)   286  0.444  468   <-> 13
hgl:101706449 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   521   1230 (  73)   286  0.447  470   <-> 21
lak:106150950 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   518   1230 (  33)   286  0.431  483   <-> 25
lsv:111891660 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   538   1230 (  21)   286  0.429  482   <-> 24
nvi:100120559 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   511   1230 (  99)   286  0.427  503   <-> 11
bta:508629 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondri K00128   520   1229 (  71)   286  0.449  470   <-> 18
chx:102170543 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   520   1229 (  70)   286  0.447  470   <-> 19
ddr:Deide_2p00080 putative NAD-dependent aldehyde dehyd K00151   517   1229 ( 334)   286  0.422  491   <-> 8
ocu:100338523 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   521   1229 (  71)   286  0.449  470   <-> 18
fcd:110848255 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   519   1228 ( 141)   286  0.408  480   <-> 17
gra:105764264 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   531   1228 (  18)   286  0.443  483   <-> 25
oas:101116511 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   520   1228 (  69)   286  0.447  470   <-> 17
pgu:PGUG_00081 hypothetical protein           K00129   501   1228 (  54)   286  0.424  481   <-> 13
phu:Phum_PHUM307790 Aldehyde dehydrogenase, putative  K00128   515   1228 ( 140)   286  0.422  483   <-> 7
sbi:8082171 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4  K12355   504   1228 (  11)   286  0.427  504   <-> 19
aip:107644362 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      504   1227 (  20)   286  0.434  486   <-> 38
biu:109571183