SSDB Gene Cluster Search Result

KEGG ID :hte:Hydth_1782 (288 a.a.)
Definition:D-alanine/D-alanine ligase (EC:6.3.2.4); K01921 D-alanine-D-alanine ligase
Include: best hitsGap size:
Sort by: SW-score KEGG-species
Search against:All organisms Selected organism group
Threshold:

hteHydth_1772(K00340)Hydth_1773(K00339)Hydth_1774(K00338)Hydth_1775(K04078)Hydth_1776(K04077)Hydth_1777(K00981)Hydth_1778(K00806)Hydth_1779Hydth_1780(K03281)Hydth_1781(K00075)Hydth_1782(K01921)Hydth_1783(K03589)Hydth_1784(K03590)Hydth_1785(K03531)Hydth_1786Hydth_1787Hydth_1788(K07798)Hydth_1789Hydth_1790Hydth_1791Hydth_1792
hthHTH_1790(K00340)HTH_1791(K00339)HTH_1792(K00338)HTH_1793(K04078)HTH_1794(K04077)HTH_1795(K00981)HTH_1796(K00806)HTH_1797HTH_1798(K03281)HTH_1799(K00075)HTH_1800(K01921)HTH_1801(K03589)HTH_1802(K03590)HTH_1803(K03531)HTH_1804HTH_1805HTH_1806(K07798)HTH_1807HTH_1808HTH_1809HTH_1810
trdTHERU_02520(K00340)THERU_02525(K00339)THERU_02530(K00338)THERU_06900(K04078)THERU_06905(K04077)THERU_00840(K00981)THERU_00835(K00806)THERU_03135 THERU_06200(K00075)THERU_06205(K01921)THERU_06210(K03589)THERU_06215(K03590)THERU_06220(K03531)       
talThal_1207(K00340)Thal_1206(K00339)Thal_1205(K00338)Thal_1446(K04078)Thal_1445(K04077)Thal_0571(K00981)Thal_0572(K00806)Thal_0573 Thal_0388(K00075)Thal_0387(K01921)Thal_0386(K03589)Thal_0385(K03590)Thal_0384(K03531)Thal_0383   Thal_1556Thal_1557 
aaeaq_1319(K00340)aq_1318(K00339)aq_1317(K00338)aq_2199(K04078)aq_2200(K04077)aq_1249(K00981)aq_1248(K00806)aq_1247 aq_520(K00075)aq_521(K01921)aq_522aq_523(K03590)aq_525(K03531) aq_1133aq_1132    
hyaHY04AAS1_0752(K00340)HY04AAS1_0751(K00339)HY04AAS1_0750(K00338)HY04AAS1_0859(K04078)HY04AAS1_0860(K04077)HY04AAS1_1107(K00981)HY04AAS1_1252(K00806)HY04AAS1_1108HY04AAS1_0583(K03281)HY04AAS1_0138(K00075)HY04AAS1_0137(K01921)HY04AAS1_0136(K03589)HY04AAS1_1412(K03590)HY04AAS1_0151(K03531)      HY04AAS1_0302
hysHydSN_0764(K00340)HydSN_0763(K00339)HydSN_0762(K00338)HydSN_0879(K04078)HydSN_0880(K04077)HydSN_1147(K00981)HydSN_1271(K00806)HydSN_1146HydSN_0580(K03281)HydSN_0149(K00075)HydSN_0148(K01921)HydSN_0147(K03589)HydSN_1430(K03590)HydSN_0162(K03531)      HydSN_0312
hhoHydHO_0748(K00340)HydHO_0747(K00339)HydHO_0746(K00338)HydHO_0856(K04078)HydHO_0857(K04077)HydHO_1119(K00981)HydHO_1242(K00806)HydHO_1118HydHO_0569(K03281)HydHO_0144(K00075)HydHO_0143(K01921)HydHO_0142(K03589)HydHO_1393(K03590)HydHO_0156(K03531)HydHO_1411     HydHO_0301
tye THEYE_A0917(K00339)THEYE_A1124(K00338)THEYE_A0606(K04078)THEYE_A0605(K04077)THEYE_A0227(K00981)THEYE_A0228(K00806)THEYE_A2097 THEYE_A1320(K00075)THEYE_A1319(K01921) THEYE_A1317(K03590)THEYE_A1316(K03531)       
pca Pcar_0212(K00339)Pcar_0211(K00338)Pcar_2771(K04078)Pcar_2770(K04077)Pcar_2778(K00981)Pcar_1917(K00806)Pcar_2973Pcar_1620(K03281)Pcar_2200(K00075)Pcar_2199(K01921) Pcar_2197(K03590)Pcar_2196(K03531) Pcar_1716Pcar_1715(K15727)    
geoGeob_0472(K00340)Geob_1271(K00339)Geob_0470(K00338)Geob_0399(K04078)Geob_0398(K04077)Geob_1517(K00981)Geob_1518(K00806)Geob_1555 Geob_0782(K00075)Geob_0783(K01921) Geob_0785(K03590)Geob_0786(K03531) Geob_2562Geob_2563(K07798)    
desDSOUD_0265(K00340)DSOUD_3411(K00339) DSOUD_3378(K04078)DSOUD_3377(K04077)DSOUD_1334(K00981)DSOUD_1333(K00806)DSOUD_3560DSOUD_0046(K03281)DSOUD_2922(K00075)DSOUD_2921(K01921) DSOUD_2919(K03590)DSOUD_2918(K03531) DSOUD_1850DSOUD_1851(K07798)   DSOUD_3369
gurGura_4234(K00340) Gura_4236(K00338)Gura_4306(K04078)Gura_4307(K04077)Gura_3728(K00981)Gura_3729(K00806)Gura_0201 Gura_3972(K00075)Gura_3971(K01921) Gura_3969(K03590)Gura_3968(K03531) Gura_0087Gura_0088(K07798)    
epo  Epro_0041Epro_0159(K04078)Epro_0160(K04077)Epro_0274(K00981)Epro_0273(K00806)Epro_0518 Epro_0926(K00075)Epro_0925(K01921) Epro_0923(K03590)Epro_0922(K03531)       
gsu  GSU0346(K00338)GSU3339(K04078)GSU3340(K04077)GSU1916(K00981)GSU1917(K00806)GSU0023GSU2363(K03281)GSU3067(K00075)GSU3066(K01921) GSU3064(K03590)GSU3063(K03531) GSU1330GSU1331(K07798)   GSU1258
gpi  GPICK_15270(K00338)GPICK_00100(K04078)GPICK_00095(K04077)GPICK_06030(K00981)GPICK_06025(K00806)GPICK_16375GPICK_11720(K03281)GPICK_02370(K00075)GPICK_02375(K01921) GPICK_02385(K03590)GPICK_02390(K03531) GPICK_09300GPICK_09295(K07798)    
sul  SYO3AOP1_0880(K00338)SYO3AOP1_0587(K04078)SYO3AOP1_0586(K04077)SYO3AOP1_0814(K00981)SYO3AOP1_0640(K00806)SYO3AOP1_0641 SYO3AOP1_0419(K00075)SYO3AOP1_0420(K01921) SYO3AOP1_0422(K03590)SYO3AOP1_0423(K03531) SYO3AOP1_1617  SYO3AOP1_1706  
gsk  KN400_0314(K00338)KN400_3283(K04078)KN400_3284(K04077)KN400_1942(K00981)KN400_1943(K00806)KN400_0024KN400_2306(K03281)KN400_3006(K00075)KN400_3005(K01921) KN400_3003(K03590)KN400_3002(K03531) KN400_1303KN400_1304(K07798)   KN400_1232
pmx  PERMA_1415(K00338)PERMA_0001(K04078)PERMA_2026(K04077)PERMA_0378(K00981)PERMA_0376(K00806)PERMA_0375PERMA_1270(K03281)PERMA_0621(K00075)PERMA_0620(K01921) PERMA_0618(K03590)PERMA_0617(K03531) PERMA_0852PERMA_0853(K07798) PERMA_0048PERMA_0880 
gemGM21_4000(K00340) GM21_4002(K00338)GM21_0232(K04078)GM21_0233(K04077)GM21_1490(K00981)GM21_1489(K00806)GM21_3584GM21_0274GM21_0510(K00075)GM21_0511(K01921) GM21_0513(K03590)GM21_0514(K03531) GM21_2056GM21_2057(K07798) GM21_2737 GM21_3636
gmeGmet_3345(K00340) Gmet_3347(K00338)Gmet_0028(K04078)Gmet_0029(K04077)Gmet_1255(K00981)Gmet_1254(K00806)Gmet_3542Gmet_3470(K03281)Gmet_0414(K00075)Gmet_0415(K01921) Gmet_0416(K03590)Gmet_0417(K03531) Gmet_1549Gmet_1548(K07798)    
gebGM18_4380(K00340) GM18_4382(K00338)GM18_0277(K04078)GM18_0278(K04077)GM18_2617(K00981)GM18_2618(K00806)GM18_0572GM18_3385(K04767)GM18_3885(K00075)GM18_3884(K01921) GM18_3882(K03590)GM18_3881(K03531) GM18_2074GM18_2075(K07798)    
ipo   Ilyop_1371(K04078)Ilyop_1370(K04077)Ilyop_1773(K00981)Ilyop_1774(K00806) Ilyop_1122Ilyop_1853(K00075)Ilyop_1852(K01921) Ilyop_1850(K03590)Ilyop_1849(K03531)       
gloGlov_3128(K00340) Glov_3130(K00338)Glov_2928(K04078)Glov_2929(K04077)Glov_1099(K00981)Glov_2712(K00806)Glov_3269 Glov_0668(K00075)Glov_0667(K01921) Glov_0665(K03590)Glov_0664(K03531) Glov_3077Glov_3078(K07798)   Glov_1474
gbmGbem_3916(K00340)Gbem_3917(K00339)Gbem_3918(K00338)Gbem_0248(K04078)Gbem_0249(K04077)Gbem_2751(K00981)Gbem_2752(K00806)Gbem_3515Gbem_0292Gbem_0493(K00075)Gbem_0494(K01921) Gbem_0496(K03590)Gbem_0497(K03531) Gbem_2166Gbem_2165(K07798)   Gbem_3586
sphiTS85_08825(K00340) TS85_08835(K00338)TS85_21395(K04078)TS85_21390(K04077)TS85_07160(K00981)TS85_07155(K00806)  TS85_10020(K00075)TS85_10015(K01921) TS85_10005(K03590)TS85_10000(K03531)       
rsd   TGRD_678(K04078)TGRD_677(K04077)TGRD_408(K00981)TGRD_407(K00806)  TGRD_637(K00075)TGRD_636(K01921) TGRD_634(K03590)TGRD_633(K03531)       
vin AKJ08_0056(K00339)AKJ08_1076(K00338)AKJ08_1765(K04078)AKJ08_1766(K04077)AKJ08_1750(K00981)AKJ08_1751(K00806) AKJ08_0683(K03281)AKJ08_2248(K00075)AKJ08_2247(K01921) AKJ08_2243(K03590)AKJ08_2242(K03531) AKJ08_1811AKJ08_1810(K07798)    
sphk  SKP52_08520(K00338)SKP52_03730(K04078)SKP52_03735(K04077)SKP52_15320(K00981)SKP52_15325(K00806) SKP52_18650(K03281)SKP52_14795(K00075)SKP52_14790(K01921) SKP52_14780(K03590)SKP52_14775(K03531)  SKP52_22860(K07798)    
sal  Sala_1301(K00338)Sala_2078(K04078)Sala_2079(K04077)Sala_1955(K00981)Sala_1956(K00806)  Sala_1879(K00075)Sala_1878(K01921) Sala_1876(K03590)Sala_1875(K03531) Sala_2395Sala_2549(K07798)    
sphp  LH20_11430(K00338)LH20_10405(K04078)LH20_10400(K04077)LH20_13970(K00981)LH20_13975(K00806) LH20_08770LH20_14505(K00075)LH20_14500(K01921) LH20_14490(K03590)LH20_14485(K03531)  LH20_19860(K07798)    
nmvNITMOv2_0534(K00340) NITMOv2_0162(K00338)NITMOv2_1294(K04078)NITMOv2_1293(K04077)NITMOv2_1410(K00981)NITMOv2_1411(K00806)NITMOv2_3693 NITMOv2_0624(K00075)NITMOv2_0625(K01921) NITMOv2_0627(K03590)NITMOv2_0628(K03531) NITMOv2_4223NITMOv2_4224(K07798)    
nar  Saro_2292(K00338)Saro_0034(K04078)Saro_0035(K04077)Saro_1374(K00981)Saro_1373(K00806) Saro_0107(K03281)Saro_1135(K00075)Saro_1136(K01921) Saro_1138(K03590)Saro_1139(K03531) Saro_2148(K15725)     
ssy  SLG_23100(K00338)SLG_00810(K04078)SLG_26710(K04077)SLG_15480(K00981)SLG_15470(K00806) SLG_21300SLG_05960(K00075)SLG_05970(K01921) SLG_05990(K03590)SLG_06000(K03531) SLG_p_00530(K15725)SLG_p_00520(K07798)    
mno  Mnod_4134(K00338)Mnod_0674(K04078)Mnod_0673(K04077)Mnod_1535(K00981)Mnod_1536(K00806)Mnod_5489Mnod_2094Mnod_7440(K00075)Mnod_7439(K01921) Mnod_7437(K03590)Mnod_7436(K03531)  Mnod_7982(K07798)    
fnu   FN0676(K04078)FN0675(K04077)FN1308(K00981)FN1326(K00806) FN1727FN1455(K00075)FN1454(K01921) FN1452(K03590)FN1451(K03531)       
eliELI_06615(K00340) ELI_06625(K00338)ELI_04160(K04078)ELI_04155(K04077)ELI_03800(K00981)ELI_03795(K00806) ELI_04485ELI_01805(K00075)ELI_01810(K01921) ELI_01820(K03590)ELI_01825(K03531) ELI_04495ELI_04500(K07798)    
mejQ7A_2872(K00340)Q7A_2873(K00339)Q7A_2874(K00338)Q7A_19(K04078)Q7A_18(K04077)Q7A_1133(K00981)Q7A_1132(K00806)  Q7A_1018(K00075)Q7A_1019(K01921) Q7A_1021(K03590)Q7A_1022(K03531) Q7A_1831Q7A_1832(K07798)    
fus   HMPREF0409_00468(K04078)HMPREF0409_00469(K04077)HMPREF0409_01012(K00981)HMPREF0409_01031(K00806) HMPREF0409_01835HMPREF0409_01591(K00075)HMPREF0409_01590(K01921) HMPREF0409_01588(K03590)HMPREF0409_01587(K03531)       
fnc   HMPREF0946_00163(K04078)HMPREF0946_00162(K04077)HMPREF0946_00768(K00981)HMPREF0946_00785(K00806) HMPREF0946_01319HMPREF0946_01138(K00075)HMPREF0946_01137(K01921) HMPREF0946_01135(K03590)HMPREF0946_01134(K03531)       
fne   FSDG_00722(K04078)FSDG_00721(K04077)FSDG_00151(K00981)FSDG_00133(K00806) FSDG_02342FSDG_01765(K00075)FSDG_01766(K01921) FSDG_01768(K03590)FSDG_01769(K03531)       
npn  JI59_02950(K00338)JI59_08370(K04078)JI59_08375(K04077)JI59_05620(K00981)JI59_05625(K00806)  JI59_14375(K00075)JI59_14380(K01921) JI59_14390(K03590)JI59_14395(K03531)       
syb  TZ53_20545(K00338)TZ53_01795(K04078)TZ53_01800(K04077)TZ53_14970(K00981)TZ53_14965(K00806) TZ53_23820TZ53_00910(K00075)TZ53_00905(K01921) TZ53_00895(K03590)TZ53_00890(K03531) TZ53_17780TZ53_17775(K07798)    
afw  Anae109_1296(K00338)Anae109_3714(K04078)Anae109_3715(K04077)Anae109_3705(K00981)Anae109_3706(K00806) Anae109_2388(K03281)Anae109_3886(K00075)Anae109_3887(K01921) Anae109_3893(K03590)Anae109_3894(K03531) Anae109_4262Anae109_4263(K07798)    
saf  SULAZ_0283(K00338)SULAZ_1700(K04078)SULAZ_1699(K04077)SULAZ_1657(K00981)SULAZ_1658(K00806)SULAZ_1659 SULAZ_1193(K00075)SULAZ_1192(K01921) SULAZ_1190(K03590)SULAZ_1189(K03531) SULAZ_0788SULAZ_0789(K07798)   SULAZ_0790
acp  A2cp1_1385(K00338)A2cp1_3734(K04078)A2cp1_3735(K04077)A2cp1_3724(K00981)A2cp1_3725(K00806) A2cp1_2504(K03281)A2cp1_3913(K00075)A2cp1_3914(K01921) A2cp1_3917(K03590)A2cp1_3918(K03531) A2cp1_4257A2cp1_4256   A2cp1_0467
amx  AM2010_1299(K00338)AM2010_1989(K04078)AM2010_1990(K04077)AM2010_735(K00981)AM2010_734(K00806)  AM2010_440(K00075)AM2010_441(K01921) AM2010_443(K03590)AM2010_444(K03531)       
ank  AnaeK_1284(K00338)AnaeK_3660(K04078)AnaeK_3661(K04077)AnaeK_3650(K00981)AnaeK_3651(K00806) AnaeK_2417(K03281)AnaeK_3829(K00075)AnaeK_3830(K01921) AnaeK_3833(K03590)AnaeK_3834(K03531) AnaeK_4234AnaeK_4233   AnaeK_0472
aay  WYH_00626(K00338)WYH_02626(K04078)WYH_02733(K04077)WYH_00834(K00981)WYH_00835(K00806) WYH_00918WYH_01342(K00075)WYH_01341(K01921) WYH_01339(K03590)WYH_01338(K03531) WYH_02585WYH_02586(K07798)    
fnt   HMPREF0405_01095(K04078)HMPREF0405_01096(K04077)HMPREF0405_00473(K00981)HMPREF0405_00456(K00806) HMPREF0405_00076HMPREF0405_00268(K00075)HMPREF0405_00269(K01921) HMPREF0405_00271(K03590)HMPREF0405_00272(K03531)       
msdMYSTI_01125(K00340) MYSTI_03131(K00338)MYSTI_05383(K04078)MYSTI_05384(K04077)MYSTI_02947(K00981)MYSTI_02946(K00806) MYSTI_05721MYSTI_06192(K00075)MYSTI_06191(K01921) MYSTI_06189(K03590)MYSTI_06187(K03531) MYSTI_04892MYSTI_04893(K07798)    
ndeNIDE0605(K00340) NIDE0231(K00338)NIDE1379(K04078)NIDE1378(K04077)NIDE1512(K00981)NIDE1513(K00806)NIDE3357 NIDE0763(K00075)NIDE0764(K01921) NIDE0766(K03590)NIDE0767(K03531)     NIDE3924 
sjp  SJA_C1-13310(K00338)SJA_C1-21260(K04078)SJA_C1-21250(K04077)SJA_C1-24110(K00981)SJA_C1-24120(K00806)  SJA_C1-27890(K00075)SJA_C1-27880(K01921) SJA_C1-27860(K03590)SJA_C1-27850(K03531) SJA_C1-05230(K15725)SJA_C1-05240(K07798)    
afi  Acife_2546(K00338)Acife_2282(K04078)Acife_2283(K04077)Acife_1301(K00981)Acife_1300(K00806)Acife_0133Acife_3151(K03281)Acife_2821(K00075)Acife_2822(K01921) Acife_2824(K03590)Acife_2825(K03531) Acife_0894Acife_2146(K07798)    
sch  Sphch_1178(K00338)Sphch_2488(K04078)Sphch_2487(K04077)Sphch_1333(K00981)Sphch_1334(K00806)  Sphch_1420(K00075)Sphch_1419(K01921) Sphch_1417(K03590)Sphch_1416(K03531) Sphch_4087(K15725)Sphch_4088(K07798)    
mymA176_005885(K00340) A176_004303(K00338)A176_001983(K04078)A176_001982(K04077)A176_004483(K00981)A176_004484(K00806) A176_000592(K03281)A176_001319(K00075)A176_001320(K01921) A176_001322(K03590)A176_001325(K03531) A176_005916A176_005985(K07798)    
ade  Adeh_2564(K00338)Adeh_3593(K04078)Adeh_3594(K04077)Adeh_3584(K00981)Adeh_3585(K00806) Adeh_1443(K03281)Adeh_3773(K00075)Adeh_3774(K01921) Adeh_3777(K03590)Adeh_3778(K03531) Adeh_4106Adeh_4105(K07798)   Adeh_0438
zmp   Zymop_1193(K04078)Zymop_1192(K04077)Zymop_0146(K00981)Zymop_0145(K00806) Zymop_0424Zymop_0430(K00075)Zymop_0429(K01921) Zymop_0427(K03590)Zymop_0426(K03531) Zymop_0548Zymop_0547(K07798)    
msc  BN69_1742(K00338)BN69_1324(K04078)BN69_1325(K04077)BN69_3139(K00981)BN69_3138(K00806) BN69_1670(K03281)BN69_0673(K00075)BN69_0672(K01921) BN69_0670(K03590)BN69_0669(K03531)  BN69_1813(K07798)    
sphmG432_00215(K00340) G432_00205(K00338)G432_16520(K04078)G432_16525(K04077)G432_04265(K00981)G432_04270(K00806) G432_20065G432_05535(K00075)G432_05530(K01921) G432_05520(K03590)G432_05515(K03531)       
mfuLILAB_03220(K00340) LILAB_21335(K00338)LILAB_32440(K04078)LILAB_32445(K04077)LILAB_20455(K00981)LILAB_20450(K00806)LILAB_33675LILAB_15100LILAB_35475(K00075)LILAB_35470(K01921) LILAB_35460(K03590)LILAB_35450(K03531)  LILAB_03765(K07798)    
caq  IM40_07300(K00338)IM40_01495(K04078)IM40_01500(K04077) IM40_04525(K00806) IM40_00610(K15987)IM40_02860(K00075)IM40_02865(K01921) IM40_02875(K03590)IM40_02880(K03531)       
shd SUTH_01387(K00339)SUTH_01386(K00338)SUTH_00174(K04078)SUTH_00175(K04077)SUTH_02270(K00981)SUTH_02271(K00806) SUTH_02004SUTH_03071(K00075)SUTH_03070(K01921) SUTH_03068(K03590)SUTH_03067(K03531)      SUTH_02539
zmc   A265_01243(K04078)A265_01242(K04077)A265_00180(K00981)A265_00179(K00806) A265_00463A265_00469(K00075)A265_00468(K01921) A265_00466(K03590)A265_00465(K03531)       
chel  AL346_17610(K00338)AL346_00955(K04078)AL346_00960(K04077)AL346_17750(K00981)AL346_17745(K00806) AL346_12800AL346_01830(K00075)AL346_01825(K01921) AL346_01815(K03590)AL346_01810(K03531)       
zmi   ZCP4_1254(K04078)ZCP4_1253(K04077)ZCP4_0180(K00981)ZCP4_0179(K00806) ZCP4_0469ZCP4_0475(K00075)ZCP4_0474(K01921) ZCP4_0472(K03590)ZCP4_0471(K03531)       
zmr   A254_01242(K04078)A254_01241(K04077)A254_00180(K00981)A254_00179(K00806) A254_00463A254_00469(K00075)A254_00468(K01921) A254_00466(K03590)A254_00465(K03531)       
mgm  Mmc1_3627(K00338)Mmc1_0296(K04078)Mmc1_0295(K04077)Mmc1_1845(K00981)Mmc1_1844(K00806)Mmc1_0465Mmc1_3482(K03281)Mmc1_0751(K00075)Mmc1_0750(K01921) Mmc1_0748(K03590)Mmc1_0747(K03531)  Mmc1_3384    
zmm   Zmob_1239(K04078)Zmob_1238(K04077)Zmob_0176(K00981)Zmob_0175(K00806) Zmob_0455Zmob_0461(K00075)Zmob_0460(K01921) Zmob_0458(K03590)Zmob_0457(K03531)       
zmb   ZZ6_1222(K04078)ZZ6_1221(K04077)ZZ6_0177(K00981)ZZ6_0176(K00806) ZZ6_0453ZZ6_0459(K00075)ZZ6_0458(K01921) ZZ6_0456(K03590)ZZ6_0455(K03531)       
zmn   Za10_1216(K04078)Za10_1215(K04077)Za10_0175(K00981)Za10_0174(K00806) Za10_0449Za10_0455(K00075)Za10_0454(K01921) Za10_0452(K03590)Za10_0451(K03531)       
zmo   ZMO1928(K04078)ZMO1929(K04077)ZMO1151(K00981)ZMO1152(K00806) ZMO0841ZMO0833(K00075)ZMO0834(K01921) ZMO0836(K03590)ZMO0837(K03531)       
bid  Bind_2390(K00338)Bind_1737(K04078)Bind_1738(K04077)Bind_0298(K00981)Bind_0299(K00806) Bind_0191(K03281)Bind_0694(K00075)Bind_0695(K01921) Bind_0697(K03590)Bind_0698(K03531)       
mxaMXAN_1083(K00340) MXAN_2726(K00338)MXAN_4894(K04078)MXAN_4895(K04077)MXAN_2556(K00981)MXAN_2555(K00806) MXAN_6307(K03281)MXAN_5602(K00075)MXAN_5601(K01921) MXAN_5599(K03590)MXAN_5597(K03531)  MXAN_0989(K07798)    
rva  Rvan_3642(K00338)Rvan_2854(K04078)Rvan_2853(K04077)Rvan_2000(K00981)Rvan_1999(K00806) Rvan_2667Rvan_2114(K00075)Rvan_2113(K01921) Rvan_2111(K03590)Rvan_2110(K03531)  Rvan_2062(K07798)    
swi  Swit_2993(K00338)Swit_3375(K04078)Swit_3376(K04077)Swit_0465(K00981)Swit_0464(K00806) Swit_3157Swit_3944(K00075)Swit_3943(K01921) Swit_3941(K03590)Swit_3940(K03531)       
azc  AZC_1676(K00338)AZC_0425(K04078)AZC_2312(K04077)AZC_1698(K00981)AZC_1697(K00806) AZC_2008(K03281)AZC_4560(K00075)AZC_4561(K01921) AZC_4563(K03590)AZC_4564(K03531)       
lfi LFML04_0939(K00339) LFML04_1105(K04078)LFML04_1106(K04077)LFML04_2141(K00981)LFML04_2142(K00806)LFML04_1158LFML04_1651(K03281)LFML04_0842(K00075)LFML04_0843(K01921) LFML04_0845(K03590)LFML04_0847(K03531) LFML04_0637LFML04_0636(K07798)  LFML04_1429 
lfp Y981_04130(K00339) Y981_05075(K04078)Y981_05080(K04077)Y981_10975(K00981)Y981_10980(K00806)Y981_05350Y981_08305(K03281)Y981_03690(K00075)Y981_03695(K01921) Y981_03705(K03590)Y981_03710(K03531) Y981_00185Y981_00180(K07798)    
mcgGL4_2078(K00340) GL4_2076(K00338)GL4_0947(K04078)GL4_2732(K04077)GL4_2095(K00981)GL4_2094(K00806) GL4_2982(K03281)GL4_1579(K00075)GL4_1580(K01921) GL4_1582(K03590)GL4_1583(K03531)  GL4_3104(K07798)    
gbsGbCGDNIH4_1292(K00340) GbCGDNIH4_1294(K00338)GbCGDNIH4_2181(K04078)GbCGDNIH4_2180(K04077)GbCGDNIH4_0937(K00981)GbCGDNIH4_0936(K00806) GbCGDNIH4_1350(K03281)GbCGDNIH4_0427(K00075)GbCGDNIH4_0426(K01921) GbCGDNIH4_0424(K03590)GbCGDNIH4_0423(K03531)       
mor MOC_2439(K00339)MOC_2440(K00338)MOC_0691(K04078)MOC_0690(K04077)MOC_3958(K00981)MOC_1013(K00806) MOC_5917MOC_2781(K00075)MOC_2780(K01921) MOC_2778(K03590)MOC_2777(K03531)       
gbhGbCGDNIH2_1292(K00340) GbCGDNIH2_1294(K00338)GbCGDNIH2_2181(K04078)GbCGDNIH2_2180(K04077)GbCGDNIH2_0937(K00981)GbCGDNIH2_0936(K00806) GbCGDNIH2_1350(K03281)GbCGDNIH2_0427(K00075)GbCGDNIH2_0426(K01921) GbCGDNIH2_0424(K03590)GbCGDNIH2_0423(K03531)       
mecQ7C_1201(K00340)Q7C_1202(K00339)Q7C_1203(K00338)Q7C_1743(K04078)Q7C_1742(K04077)Q7C_718(K00981)Q7C_719(K00806)  Q7C_867(K00075)Q7C_866(K01921) Q7C_864(K03590)Q7C_863(K03531)       
gbeGbCGDNIH1_1292(K00340) GbCGDNIH1_1294(K00338)GbCGDNIH1_2181(K04078)GbCGDNIH1_2180(K04077)GbCGDNIH1_0937(K00981)GbCGDNIH1_0936(K00806) GbCGDNIH1_1350(K03281)GbCGDNIH1_0427(K00075)GbCGDNIH1_0426(K01921) GbCGDNIH1_0424(K03590)GbCGDNIH1_0423(K03531)       
gbcGbCGDNIH3_1292(K00340) GbCGDNIH3_1294(K00338)GbCGDNIH3_2181(K04078)GbCGDNIH3_2180(K04077)GbCGDNIH3_0937(K00981)GbCGDNIH3_0936(K00806) GbCGDNIH3_1350(K03281)GbCGDNIH3_0427(K00075)GbCGDNIH3_0426(K01921) GbCGDNIH3_0424(K03590)GbCGDNIH3_0423(K03531)       
ssanNX02_23745(K00340) NX02_23755(K00338)NX02_05300(K04078)NX02_05295(K04077)NX02_06540(K00981)NX02_14355(K00806) NX02_16930NX02_00750(K00075)NX02_00755(K01921) NX02_00765(K03590)NX02_00770(K03531) NX02_p0940NX02_p0945(K07798)    
nmu Nmul_A1100(K00339)Nmul_A1099(K00338)Nmul_A2345(K04078)Nmul_A2344(K04077)Nmul_A0662(K00981)Nmul_A0661(K00806)Nmul_A2712 Nmul_A2492(K00075)Nmul_A2491(K01921) Nmul_A2489(K03590)Nmul_A2488(K03531) Nmul_A1408Nmul_A1407(K07798)    
slt Slit_1079(K00339)Slit_1078(K00338)Slit_0186(K04078)Slit_0187(K04077)Slit_1646(K00981)Slit_1647(K00806) Slit_0922Slit_2717(K00075)Slit_2716(K01921) Slit_2714(K03590)Slit_2713(K03531)  Slit_1864(K07798)    
mrd  Mrad2831_2051(K00338)Mrad2831_0535(K04078)Mrad2831_0534(K04077)Mrad2831_3445(K00981)Mrad2831_0802(K00806) Mrad2831_5349Mrad2831_2354(K00075)Mrad2831_2353(K01921) Mrad2831_2351(K03590)Mrad2831_2350(K03531)  Mrad2831_3812(K07798)    
tmo TMO_1969(K00339)TMO_1970(K00338)TMO_1697(K04078)TMO_1696(K04077)TMO_1777(K00981)TMO_1778(K00806)  TMO_c0239(K00075)TMO_c0238(K01921) TMO_c0236(K03590)TMO_c0235(K03531) TMO_c0003     
sno  Snov_1855(K00338)Snov_2095(K04078)Snov_2096(K04077)Snov_1833(K00981)Snov_1834(K00806) Snov_0821(K03281)Snov_3141(K00075)Snov_3140(K01921) Snov_3138(K03590)Snov_3137(K03531)       
ati  AL072_08225(K00338)AL072_05725(K04078)AL072_05730(K04077)AL072_12675(K00981)AL072_12680(K00806) AL072_22160(K03281)AL072_08505(K00075)AL072_08500(K01921) AL072_08490(K03590)AL072_08485(K03531)       
hohHoch_1927(K00340) Hoch_4515(K00338)Hoch_5366(K04078)Hoch_6589(K04077)Hoch_0485(K00981)Hoch_0486(K00806)Hoch_0500Hoch_2495(K03281)Hoch_0359(K00075)Hoch_0360(K01921) Hoch_5215(K03590)Hoch_5214(K03531) Hoch_3567Hoch_3566(K07798)    
ppd  Ppro_0636(K00338)Ppro_2803(K04078)Ppro_2802(K04077)Ppro_2049(K00981)Ppro_2048(K00806)Ppro_0531Ppro_3273Ppro_3287(K00075)Ppro_3286(K01921) Ppro_3284(K03590)Ppro_3283(K03531) Ppro_3648Ppro_3649(K07798)    
hmrHipma_0240(K00340)Hipma_0239(K00339)Hipma_0238(K00338)Hipma_1267(K04078)Hipma_1268(K04077)Hipma_1507(K00981)Hipma_1508(K00806)Hipma_0945Hipma_1060(K03281)Hipma_0974(K00075)Hipma_0975(K01921) Hipma_0977(K03590)Hipma_0978(K03531)       
nco AAW31_03840(K00339)AAW31_03845(K00338)AAW31_05970(K04078)AAW31_05965(K04077)AAW31_08800(K00981)AAW31_08795(K00806)  AAW31_07390(K00075)AAW31_07385(K01921) AAW31_07375(K03590)AAW31_07370(K03531) AAW31_04260AAW31_04255(K07798)    
leg ABH19_08980(K00339) ABH19_08145(K04078)ABH19_08140(K04077)ABH19_11555(K00981)ABH19_11560(K00806)ABH19_07875ABH19_04785(K03281)ABH19_09400(K00075)ABH19_09395(K01921) ABH19_09385(K03590)ABH19_09380(K03531) ABH19_04355ABH19_04360(K07798)    
mmt   Metme_0804(K04078)Metme_0805(K04077)Metme_1639(K00981)Metme_1638(K00806) Metme_3589(K03281)Metme_0257(K00075)Metme_0256(K01921) Metme_0254(K03590)Metme_0253(K03531) Metme_0233Metme_0232(K07798)    
mdi  METDI1558(K00338)METDI4130(K04078)METDI4129(K04077)METDI2850(K00981)METDI2851(K00806) METDI3546(K03281)METDI3715(K00075)METDI3716(K01921) METDI3718(K03590)METDI3719(K03531)  METDI1351(K07798)    
nhl   Nhal_0164(K04078)Nhal_0165(K04077)Nhal_2457(K00981)Nhal_2456(K00806)Nhal_0185Nhal_0265Nhal_0492(K00075)Nhal_0493(K01921) Nhal_0495(K03590)Nhal_0496(K03531) Nhal_1687Nhal_1673(K07798)    
phl  KKY_1323(K00338)KKY_460(K04078)KKY_459(K04077)KKY_1341(K00981)KKY_1340(K00806) KKY_1966(K03281)KKY_1998(K00075)KKY_1997(K01921) KKY_1995(K03590)KKY_1989(K03531)  KKY_249(K03777)    
nii Nit79A3_2924(K00339)Nit79A3_2925(K00338)Nit79A3_1932(K04078)Nit79A3_1931(K04077)Nit79A3_3474(K00981)Nit79A3_3473(K00806)Nit79A3_0225 Nit79A3_3538(K00075)Nit79A3_3539(K01921) Nit79A3_3541(K03590)Nit79A3_3542(K03531) Nit79A3_2691Nit79A3_2690(K07798)    
mea  Mex_1p0847(K00338)Mex_1p5240(K04078)Mex_1p3552(K04077)Mex_1p2069(K00981)Mex_1p2070(K00806) Mex_1p2979(K03281)Mex_1p3150(K00075)Mex_1p3151(K01921) Mex_1p3153(K03590)Mex_1p3154(K03531)  Mex_2p0114(K07798)    
afr  AFE_2622(K00338)AFE_0543(K04078)AFE_0542(K04077)AFE_1449(K00981)AFE_1448(K00806)AFE_0070AFE_3129(K03281)AFE_0204(K00075)AFE_0203(K01921) AFE_0201(K03590)AFE_0200(K03531) AFE_2434AFE_1948(K07798)    
afe  Lferr_2249(K00338)Lferr_0699(K04078)Lferr_0698(K04077)Lferr_1165(K00981)Lferr_1164(K00806)Lferr_0071Lferr_2728(K03281)Lferr_0383(K00075)Lferr_0382(K01921) Lferr_0380(K03590)Lferr_0379(K03531) Lferr_0170Lferr_1618(K07798)    
mch  Mchl_1206(K00338)Mchl_5250(K04078)Mchl_3659(K04077)Mchl_2358(K00981)Mchl_2359(K00806) Mchl_3006(K03281)Mchl_3172(K00075)Mchl_3173(K01921) Mchl_3175(K03590)Mchl_3176(K03531)  Mchl_1020(K07798)    
hdtHYPDE_28893(K00340) HYPDE_28883(K00338)HYPDE_36318(K04078)HYPDE_24318(K04077)HYPDE_29003(K00981)HYPDE_28993(K00806) HYPDE_38348HYPDE_23758(K00075)HYPDE_23763(K01921) HYPDE_23773(K03590)HYPDE_23778(K03531)  HYPDE_26013(K07798)  HYPDE_38458(K02421) 
goy   GLS_c20150(K04078)GLS_c20160(K04077)GLS_c19340(K00981)GLS_c19330(K00806) GLS_c10350(K03281)GLS_c01860(K00075)GLS_c01870(K01921) GLS_c01890(K03590)GLS_c01900(K03531)  GLS_c06490    
magq  MGMAQ_1973(K00338)MGMAQ_3213(K04078)MGMAQ_3214(K04077)MGMAQ_2091(K00981)MGMAQ_2092(K00806)MGMAQ_1401MGMAQ_0511(K03281)MGMAQ_0849(K00075)MGMAQ_0848(K01921) MGMAQ_0846(K03590)MGMAQ_0845(K03531)       
blepAL038_09120(K00340)AL038_09115(K00339)AL038_09105(K00338)AL038_16905(K04078)AL038_12865(K04077)AL038_15250(K00981)AL038_15245(K00806)AL038_06410AL038_15005AL038_00395(K00075)AL038_00400(K01921)  AL038_00415(K03531)       
tig THII_2949(K00339)THII_2952(K00338)THII_1489(K04078)THII_1490(K04077)THII_1742(K00981)THII_1743(K00806)THII_0786THII_3529THII_2534(K00075)THII_2535(K01921) THII_2537(K03590)THII_2538(K03531)       
bpvDK65_553(K00340) DK65_555(K00338)DK65_2277(K04078)DK65_2278(K04077)DK65_220(K00981)DK65_219(K00806) DK65_871(K03281)DK65_2049(K00075)DK65_2050(K01921) DK65_2052(K03590)DK65_2053(K03531)       
dav DESACE_01280(K00339)DESACE_01275(K00338)DESACE_07930(K04078)DESACE_07925(K04077)DESACE_05315(K00981)DESACE_05320(K00806)DESACE_04595DESACE_04975(K03281)DESACE_03240(K00075)DESACE_03235(K01921) DESACE_03225(K03590)DESACE_03220(K03531)       
mex  Mext_1077(K00338)Mext_0740(K04078)Mext_3334(K04077)Mext_2084(K00981)Mext_2085(K00806) Mext_2779(K03281)Mext_2945(K00075)Mext_2946(K01921) Mext_2948(K03590)Mext_2949(K03531) Mext_0743     
tmb  Thimo_0593(K00338)Thimo_0176(K04078)Thimo_0175(K04077)Thimo_0724(K00981)Thimo_0723(K00806)Thimo_0576Thimo_2087Thimo_3109(K00075)Thimo_3108(K01921) Thimo_3106(K03590)Thimo_3105(K03531)     Thimo_1654 
pdePden_2234(K00340) Pden_2238(K00338)Pden_4586(K04078)Pden_3654(K04077)Pden_3996(K00981)Pden_3995(K00806) Pden_3037Pden_4491(K00075)Pden_4490(K01921) Pden_4488(K03590)Pden_4487(K03531)      Pden_4215(K19342)
azlAZL_021380(K00340) AZL_021400(K00338)AZL_003450(K04078)AZL_003460(K04077)AZL_016210(K00981)AZL_016220(K00806) AZL_a04270(K03281)AZL_020840(K00075)AZL_020850(K01921) AZL_020870(K03590)AZL_020880(K03531) AZL_016690(K03406)     
gox   GOX1901(K04078)GOX1902(K04077)GOX1815(K00981)GOX1814(K00806) GOX0957(K03281)GOX0160(K00075)GOX0161(K01921) GOX0163(K03590)GOX0164(K03531)  GOX0555    
nit NAL212_2732(K00339)NAL212_2733(K00338)NAL212_2521(K04078)NAL212_2520(K04077)NAL212_3129(K00981)NAL212_3128(K00806)NAL212_0617 NAL212_0240(K00075)NAL212_0241(K01921) NAL212_0243(K03590)NAL212_0244(K03531) NAL212_0158NAL212_0219(K07798)    
rbu PG1C_08250(K00339)PG1C_08255(K00338)PG1C_00310(K04078)PG1C_00315(K04077)PG1C_06605(K00981)PG1C_06600(K00806)  PG1C_02585(K00075)PG1C_02590(K01921) PG1C_02600(K03590)PG1C_02605(K03531) PG1C_09255PG1C_09260(K07798) PG1C_09350  
pub  SAR11_0891(K00338)SAR11_0161(K04078)SAR11_0162(K04077)SAR11_0911(K00981)SAR11_0910(K00806)  SAR11_0022(K00075)SAR11_0021(K01921)  SAR11_0032(K03531)  SAR11_0190    
bovBOV_0807(K00340) BOV_0805(K00338)BOV_A0178(K04078)BOV_A0177(K04077)BOV_1114(K00981)BOV_1115(K00806) BOV_A0318BOV_1386(K00075)BOV_1385(K01921) BOV_1383(K03590)BOV_1382(K03531)       
oahDR92_1874(K00340) DR92_1876(K00338)DR92_3476(K04078)DR92_3477(K04077)DR92_3618(K00981)DR92_1525(K00806) DR92_4318DR92_1230(K00075)DR92_1231(K01921) DR92_1233(K03590)DR92_1234(K03531)       
oanOant_2413(K00340) Oant_2415(K00338)Oant_3027(K04078)Oant_3026(K04077)Oant_2887(K00981)Oant_2033(K00806) Oant_3939Oant_1746(K00075)Oant_1747(K01921) Oant_1749(K03590)Oant_1750(K03531)       
eryCP97_09540(K00340)CP97_09535(K00339)CP97_09530(K00338)CP97_03405(K04078)CP97_03400(K04077)CP97_08635(K00981)CP97_08630(K00806)  CP97_12090(K00075)CP97_12085(K01921) CP97_12075(K03590)CP97_12070(K03531)       
aeh Mlg_1961(K00339)Mlg_1962(K00338)Mlg_0020(K04078)Mlg_0019(K04077)Mlg_1858(K00981)Mlg_1859(K00806) Mlg_1772Mlg_2191(K00075)Mlg_2190(K01921) Mlg_2188(K03590)Mlg_2187(K03531) Mlg_1388Mlg_1389(K07798)   Mlg_1078(K19342)
bmcBAbS19_I07760(K00340) BAbS19_I07740(K00338)BAbS19_II01800(K04078)BAbS19_II01790(K04077)BAbS19_I10960(K00981)BAbS19_I10970(K00806) BAbS19_II07890BAbS19_I13540(K00075)BAbS19_I13530(K01921) BAbS19_I13510(K03590)BAbS19_I13500(K03531)       
bmfBAB1_0832(K00340) BAB1_0830(K00338)BAB2_0190(K04078)BAB2_0189(K04077)BAB1_1179(K00981)BAB1_1180(K00806) BAB2_0852BAB1_1448(K00075)BAB1_1447(K01921) BAB1_1445(K03590)BAB1_1444(K03531)       
baboDK55_828(K00340) DK55_826(K00338)DK55_2186(K04078)DK55_2185(K04077)DK55_1161(K00981)DK55_1162(K00806) DK55_2808DK55_1413(K00075)DK55_1412(K01921) DK55_1410(K03590)DK55_1409(K03531)       
noc Noc_2556(K00339)Noc_2557(K00338)Noc_2922(K04078)Noc_2921(K04077)Noc_1726(K00981)Noc_0812(K00806)Noc_0147Noc_0358Noc_2859(K00075)Noc_2858(K01921) Noc_2856(K03590)Noc_2855(K03531) Noc_1528Noc_1536    
meuACJ67_05600(K00340)ACJ67_05595(K00339)ACJ67_05590(K00338)ACJ67_04700(K04078)ACJ67_03665(K04077)ACJ67_05855(K00981)ACJ67_05850(K00806) ACJ67_01425ACJ67_12500(K00075)ACJ67_12495(K01921) ACJ67_12485(K03590)ACJ67_12480(K03531)       
babrDO74_1060(K00340) DO74_1062(K00338)DO74_2260(K04078)DO74_2261(K04077)DO74_730(K00981)DO74_729(K00806) DO74_2122DO74_477(K00075)DO74_478(K01921) DO74_480(K03590)DO74_481(K03531)       
babbDK48_1290(K00340) DK48_1292(K00338)DK48_2505(K04078)DK48_2506(K04077)DK48_959(K00981)DK48_958(K00806) DK48_2989DK48_707(K00075)DK48_708(K01921) DK48_710(K03590)DK48_711(K03531)       
baaBAA13334_I02674(K00340) BAA13334_I02677(K00338)BAA13334_II00520(K04078)BAA13334_II00518(K04077)BAA13334_I02130(K00981)BAA13334_I02129(K00806) BAA13334_II01553BAA13334_I01690(K00075)BAA13334_I01691(K01921) BAA13334_I01695(K03590)BAA13334_I01696(K03531)       
bmbBruAb1_0826(K00340) BruAb1_0824(K00338)BruAb2_0191(K04078)BruAb2_0190(K04077)BruAb1_1163(K00981)BruAb1_1164(K00806) BruAb2_0831BruAb1_1424(K00075)BruAb1_1423(K01921) BruAb1_1421(K03590)BruAb1_1420(K03531)       
babcDO78_734(K00340) DO78_732(K00338)DO78_2109(K04078)DO78_2108(K04077)DO78_1065(K00981)DO78_1066(K00806) DO78_2247DO78_1317(K00075)DO78_1316(K01921) DO78_1314(K03590)DO78_1313(K03531)       
babsDK51_645(K00340) DK51_647(K00338)DK51_2436(K04078)DK51_2437(K04077)DK51_314(K00981)DK51_313(K00806) DK51_2295DK51_63(K00075)DK51_64(K01921) DK51_66(K03590)DK51_67(K03531)       
mepMPQ_0717(K00340)MPQ_0716(K00339)MPQ_0715(K00338)MPQ_0420(K04078)MPQ_2248(K04077)MPQ_1479(K00981)MPQ_1480(K00806)MPQ_1157(K19804) MPQ_0483(K00075)MPQ_0484(K01921) MPQ_0486(K03590)MPQ_0487(K03531)       
babtDK49_587(K00340) DK49_585(K00338)DK49_2294(K04078)DK49_2293(K04077)DK49_917(K00981)DK49_918(K00806) DK49_2432DK49_1170(K00075)DK49_1169(K01921) DK49_1167(K03590)DK49_1166(K03531)       
xauXaut_4623(K00340)Xaut_4624(K00339)Xaut_4625(K00338)Xaut_1165(K04078)Xaut_4264(K04077)Xaut_4434(K00981)Xaut_4435(K00806) Xaut_3883(K03281)Xaut_0324(K00075)Xaut_0325(K01921)Xaut_0326(K03589)Xaut_0327(K03590)Xaut_0328(K03531)  Xaut_3973(K07798)    
babuDK53_813(K00340) DK53_811(K00338)DK53_2948(K04078)DK53_2949(K04077)DK53_1144(K00981)DK53_1145(K00806) DK53_2810DK53_1396(K00075)DK53_1395(K01921) DK53_1393(K03590)DK53_1392(K03531)       
bmzBM28_A0824(K00340) BM28_A0822(K00338)BM28_B0191(K04078)BM28_B0190(K04077)BM28_A1164(K00981)BM28_A1165(K00806) BM28_B0341BM28_A1442(K00075)BM28_A1441(K01921) BM28_A1439(K03590)BM28_A1438(K03531)       
bmiBMEA_A0854(K00340) BMEA_A0852(K00338)BMEA_B0196(K04078)BMEA_B0195(K04077)BMEA_A1200(K00981)BMEA_A1201(K00806) BMEA_B0349BMEA_A1477(K00075)BMEA_A1476(K01921) BMEA_A1474(K03590)BMEA_A1473(K03531)       
bmelDK63_265(K00340) DK63_263(K00338)DK63_2210(K04078)DK63_2209(K04077)DK63_592(K00981)DK63_593(K00806) DK63_2351DK63_845(K00075)DK63_844(K01921) DK63_842(K03590)DK63_841(K03531)       
hmcHYPMC_2888(K00340) HYPMC_2890(K00338)HYPMC_0892(K04078)HYPMC_0893(K04077)HYPMC_2867(K00981)HYPMC_2868(K00806) HYPMC_2721(K03281)HYPMC_0338(K00075)HYPMC_0339(K01921) HYPMC_0341(K03590)HYPMC_0342(K03531)  HYPMC_1483(K07798)    
meiMsip34_0681(K00340)Msip34_0680(K00339)Msip34_0679(K00338)Msip34_0403(K04078)Msip34_0402(K04077)Msip34_1406(K00981)Msip34_1407(K00806)Msip34_1101(K19804) Msip34_0462(K00075)Msip34_0463(K01921) Msip34_0465(K03590)Msip34_0466(K03531)       
bmgBM590_A0822(K00340) BM590_A0820(K00338)BM590_B0191(K04078)BM590_B0190(K04077)BM590_A1156(K00981)BM590_A1157(K00806) BM590_B0339BM590_A1430(K00075)BM590_A1429(K01921) BM590_A1427(K03590)BM590_A1426(K03531)       
bmeeDK62_594(K00340) DK62_596(K00338)DK62_3198(K04078)DK62_3199(K04077)DK62_266(K00981)DK62_265(K00806) DK62_3057DK62_11(K00075)DK62_12(K01921) DK62_14(K03590)DK62_15(K03531)       
txiTH3_10585(K00340) TH3_10595(K00338)TH3_12460(K04078)TH3_12455(K04077)TH3_10485(K00981)TH3_10490(K00806) TH3_16025(K03281)TH3_15830(K00075)TH3_15835(K01921) TH3_15910(K03590)TH3_15915(K03531)       
bmeBMEI1148(K00340) BMEI1150(K00338)BMEII1047(K04078)BMEII1048(K04077)BMEI0828(K00981)BMEI0827(K00806) BMEII0897BMEI0581(K00075)BMEI0582(K01921) BMEI0584(K03590)BMEI0585(K03531)       
bmwBMNI_I0804(K00340) BMNI_I0802(K00338)BMNI_II0189(K04078)BMNI_II0188(K04077)BMNI_I1126(K00981)BMNI_I1127(K00806) BMNI_II0332BMNI_I1382(K00075)BMNI_I1381(K01921) BMNI_I1379(K03590)BMNI_I1378(K03531)       
bppBPI_I852(K00340) BPI_I850(K00338)BPI_II194(K04078)BPI_II193(K04077)BPI_I1203(K00981)BPI_I1204(K00806) BPI_I519(K03281)BPI_I1481(K00075)BPI_I1480(K01921) BPI_I1478(K03590)BPI_I1477(K03531)       
bceeV568_101305(K00340) V568_101307(K00338)V568_201178(K04078)V568_201179(K04077)V568_100922(K00981)V568_100921(K00806) V568_201009V568_100637(K00075)V568_100638(K01921) V568_100640(K03590)V568_100641(K03531)       
bcetV910_101163(K00340) V910_101165(K00338)V910_201011(K04078)V910_201012(K04077)V910_100832(K00981)V910_100831(K00806) V910_101471(K03281)V910_100572(K00075)V910_100573(K01921) V910_100575(K03590)V910_100576(K03531)       
bmrBMI_I813(K00340) BMI_I811(K00338)BMI_II193(K04078)BMI_II192(K04077)BMI_I1168(K00981)BMI_I1169(K00806) BMI_I492(K03281)BMI_I1441(K00075)BMI_I1440(K01921) BMI_I1438(K03590)BMI_I1437(K03531)       
bsupBSPT1_I0904(K00340) BSPT1_I0906(K00338)BSPT1_II0158(K04078)BSPT1_II0157(K04077)BSPT1_I0553(K00981)BSPT1_I0552(K00806) BSPT1_I1228(K03281)BSPT1_I1461(K00075)BSPT1_I1460(K01921) BSPT1_I1458(K03590)BSPT1_I1457(K03531)       
bsuvBSPT2_I0891(K00340) BSPT2_I0893(K00338)BSPT2_II0158(K04078)BSPT2_II0157(K04077)BSPT2_I0543(K00981)BSPT2_I0542(K00806) BSPT2_I1212(K03281)BSPT2_I1445(K00075)BSPT2_I1444(K01921) BSPT2_I1442(K03590)BSPT2_I1441(K03531)       
bszDK67_1721(K00340) DK67_1719(K00338)DK67_2217(K04078)DK67_2216(K04077)DK67_1133(K00981)DK67_1132(K00806) DK67_1417(K03281)DK67_878(K00075)DK67_879(K01921) DK67_881(K03590)DK67_882(K03531)       
mfa Mfla_2052(K00339)Mfla_2053(K00338)Mfla_0365(K04078)Mfla_0364(K04077)Mfla_1525(K00981)Mfla_1526(K00806)Mfla_0924(K19804)Mfla_2360Mfla_2267(K00075)Mfla_2266(K01921) Mfla_2264(K03590)Mfla_2263(K03531)       
bsucBSSP2_I0824(K00340) BSSP2_I0822(K00338)BSSP2_II0161(K04078)BSSP2_II0160(K04077)BSSP2_I1175(K00981)BSSP2_I1176(K00806) BSSP2_I0502(K03281)BSSP2_I1450(K00075)BSSP2_I1449(K01921) BSSP2_I1447(K03590)BSSP2_I1446(K03531)       
bsvBSVBI22_A0808(K00340) BSVBI22_A0806(K00338)BSVBI22_B0192(K04078)BSVBI22_B0191(K04077)BSVBI22_A1153(K00981)BSVBI22_A1154(K00806) BSVBI22_A0491(K03281)BSVBI22_A1423(K00075)BSVBI22_A1422(K01921) BSVBI22_A1420(K03590)BSVBI22_A1419(K03531)       
bsfBSS2_I0794(K00340) BSS2_I0792(K00338)BSS2_II0185(K04078)BSS2_II0184(K04077)BSS2_I1126(K00981)BSS2_I1127(K00806) BSS2_I0480(K03281)BSS2_I1389(K00075)BSS2_I1388(K01921) BSS2_I1386(K03590)BSS2_I1385(K03531)       
bswIY71_04070(K00340) IY71_04060(K00338)IY71_10075(K04078)IY71_10070(K04077) IY71_05745(K00806) IY71_02490(K03281)IY71_07040(K00075)IY71_07035(K01921) IY71_07025(K03590)IY71_07020(K03531)       
bmsBR0812(K00340) BR0810(K00338)BRA0196(K04078)BRA0195(K04077)BR1157(K00981)BR1158(K00806) BR0490(K03281)BR1429(K00075)BR1428(K01921) BR1426(K03590)BR1425(K03531)       
cexCSE_04090(K05567)  CSE_12250(K04078)CSE_12260(K04077) CSE_08090(K00806) CSE_14240(K03281)CSE_11790(K00075)CSE_11780(K01921) CSE_11760(K03590)CSE_11750(K03531)       
bmtBSUIS_A0851(K00340) BSUIS_A0849(K00338)BSUIS_B0199(K04078)BSUIS_B0198(K04077)BSUIS_A1204(K00981)BSUIS_A1205(K00806) BSUIS_A0517(K03281)BSUIS_A1481(K00075)BSUIS_A1480(K01921) BSUIS_A1478(K03590)BSUIS_A1477(K03531)       
rru Rru_A1564(K00339)Rru_A1563(K00338)Rru_A0586(K04078)Rru_A0587(K04077)Rru_A1591(K00981)Rru_A1590(K00806) Rru_A1534(K03281)Rru_A0948(K00075)Rru_A0947(K01921) Rru_A0945(K03590)Rru_A0944(K03531)       
bsgIY72_03800(K00340) IY72_03790(K00338)IY72_09810(K04078)IY72_09805(K04077)IY72_05480(K00981)IY72_05485(K00806) IY72_02220(K03281)IY72_06785(K00075)IY72_06780(K01921) IY72_06770(K03590)IY72_06765(K03531)       
bsuiBSSP1_I0892(K00340) BSSP1_I0894(K00338)BSSP1_II0157(K04078)BSSP1_II0156(K04077)BSSP1_I0543(K00981)BSSP1_I0542(K00806) BSSP1_I1216(K03281)BSSP1_I1447(K00075)BSSP1_I1446(K01921) BSSP1_I1444(K03590)BSSP1_I1443(K03531)       
bsiBS1330_I0808(K00340) BS1330_I0806(K00338)BS1330_II0193(K04078)BS1330_II0192(K04077)BS1330_I1153(K00981)BS1330_I1154(K00806) BS1330_I0491(K03281)BS1330_I1423(K00075)BS1330_I1422(K01921) BS1330_I1420(K03590)BS1330_I1419(K03531)       
rrf F11_08075(K00339)F11_08070(K00338)F11_03000(K04078)F11_03005(K04077)F11_08210(K00981)F11_08205(K00806) F11_07915(K03281)F11_04885(K00075)F11_04880(K01921) F11_04870(K03590)F11_04865(K03531)       
tti THITH_12945(K00339)THITH_12950(K00338)THITH_15275(K04078)THITH_15270(K04077)THITH_10435(K00981)THITH_10440(K00806) THITH_07545THITH_14455(K00075)THITH_14450(K01921) THITH_14440(K03590)THITH_14435(K03531)    THITH_08895 THITH_15255
aliAZOLI_2196(K00340) AZOLI_2198(K00338)AZOLI_2686(K04078)AZOLI_p10389(K04077)AZOLI_1075(K00981)AZOLI_1074(K00806) AZOLI_p10847(K03281)AZOLI_2133(K00075)AZOLI_2134(K01921) AZOLI_2136(K03590)AZOLI_2137(K03531)       
rhi NGR_c22190(K00339)NGR_c10580(K00338)NGR_b05810(K04078)NGR_b05100(K04077)NGR_c13390(K00981)NGR_c13380(K00806) NGR_c26760NGR_c21050(K00075)NGR_c21040(K01921)NGR_c24210NGR_c21020(K03590)NGR_c21010(K03531)  NGR_b08510(K07798)    
sitTM1040_0757(K00340) TM1040_0754(K00338)TM1040_0596(K04078)TM1040_0597(K04077)TM1040_1411(K00981)TM1040_1412(K00806) TM1040_0693(K03281)TM1040_0685(K00075)TM1040_0686(K01921) TM1040_0688(K03590)TM1040_0689(K03531)  TM1040_2791(K03782)    
neu NE1768(K00339)NE1769(K00338)NE0027(K04078)NE0028(K04077)NE1713(K00981)NE1714(K00806) NE1332NE0993(K00075)NE0994(K01921) NE0996(K03590)NE0997(K03531)       
tni TVNIR_3117(K00339)TVNIR_3118(K00338)TVNIR_0483(K04078)TVNIR_0484(K04077)TVNIR_1967(K00981)TVNIR_1968(K00806) TVNIR_1343TVNIR_2602(K00075)TVNIR_2601(K01921) TVNIR_2599(K03590)TVNIR_2598(K03531)      TVNIR_0488
bcarDK60_876(K00340) DK60_874(K00338)DK60_3070(K04078)DK60_3069(K04077)DK60_1206(K00981)DK60_1207(K00806) DK60_573(K03281)DK60_1459(K00075)DK60_1458(K01921) DK60_1456(K03590)DK60_1455(K03531)       
bcsBCAN_A0827(K00340) BCAN_A0825(K00338)BCAN_B0196(K04078)BCAN_B0195(K04077)BCAN_A1175(K00981)BCAN_A1176(K00806) BCAN_A0498(K03281)BCAN_A1462(K00075)BCAN_A1461(K01921) BCAN_A1459(K03590)BCAN_A1458(K03531)       
bolBCOUA_I0812(K00340) BCOUA_I0810(K00338)BCOUA_II0196(K04078)BCOUA_II0195(K04077)BCOUA_I1157(K00981)BCOUA_I1158(K00806) BCOUA_I0490(K03281)BCOUA_I1429(K00075)BCOUA_I1428(K01921) BCOUA_I1426(K03590)BCOUA_I1425(K03531)       
bcasDA85_03870(K00340) DA85_03860(K00338)DA85_11440(K04078)DA85_11435(K04077)DA85_05530(K00981)DA85_05535(K00806) DA85_02340(K03281)DA85_06845(K00075)DA85_06840(K01921) DA85_06830(K03590)DA85_06825(K03531)       
absAZOBR_100253(K00340) AZOBR_100251(K00338)AZOBR_20015(K04078)AZOBR_p170096(K04077)AZOBR_100280(K00981)AZOBR_100279(K00806)AZOBR_100326AZOBR_100411AZOBR_180104(K00075)AZOBR_180105(K01921) AZOBR_180107(K03590)AZOBR_180108(K03531)       
bskBCA52141_I0431(K00340) BCA52141_I0434(K00338)BCA52141_II0932(K04078)BCA52141_II0934(K04077)BCA52141_I3328(K00981)BCA52141_I3327(K00806) BCA52141_I0907(K03281)BCA52141_I2895(K00075)BCA52141_I2896(K01921) BCA52141_I2900(K03590)BCA52141_I2901(K03531)       
net Neut_0931(K00339)Neut_0930(K00338)Neut_0207(K04078)Neut_0206(K04077)Neut_2030(K00981)Neut_2031(K00806)Neut_0291 Neut_0244(K00075)Neut_0243(K01921) Neut_0241(K03590)Neut_0240(K03531)  Neut_1766(K15727)    
tvr  TVD_03625(K00338)TVD_12290(K04078)TVD_12285(K04077)TVD_07260(K00981)TVD_07265(K00806)  TVD_02190(K00075)TVD_02195(K01921) TVD_02205(K03590)TVD_02210(K03531)       
sdrSCD_n00949(K00340)SCD_n00948(K00339)SCD_n00947(K00338)SCD_n00490(K04078)SCD_n00489(K04077)SCD_n01630(K00981)SCD_n01631(K00806)SCD_n00678SCD_n01205SCD_n02483(K00075)SCD_n02482(K01921) SCD_n02480(K03590)SCD_n02479(K03531) SCD_n01853SCD_n01854(K07798)   SCD_n00357
goh B932_1866(K00339)B932_1867(K00338)B932_0080(K04078)B932_0079(K04077)B932_0256(K00981)B932_0257(K00806) B932_1206(K03281)B932_2323(K00075)B932_2322(K01921) B932_2320(K03590)B932_2319(K03531)       
abqABAZ39_08340(K00340) ABAZ39_08350(K00338)ABAZ39_13365(K04078)ABAZ39_16005(K04077)ABAZ39_08210(K00981)ABAZ39_08215(K00806)ABAZ39_08000ABAZ39_08860(K03281)ABAZ39_02785(K00075)ABAZ39_02780(K01921) ABAZ39_02770(K03590)ABAZ39_02765(K03531)       
tsn W908_01855(K00339)W908_01850(K00338)W908_04180(K04078)W908_04175(K04077)W908_08655(K00981)W908_08650(K00806)W908_04470 W908_02580(K00075)W908_02575(K01921) W908_03550(K03590)        
mag  amb2779(K00338) amb0203(K04077)amb2493(K00981)amb2494(K00806)  amb3850(K00075)amb3851(K01921) amb3853(K03590)amb3854(K03531)      amb2909
sfd USDA257_c46090(K00339)USDA257_c33070(K00338)USDA257_c05080(K04078)USDA257_c16530(K04077)USDA257_c35400(K00981)USDA257_c35390(K00806) USDA257_c39660USDA257_c44980(K00075)USDA257_c44970(K01921) USDA257_c44950(K03590)USDA257_c44940(K03531)  USDA257_c27150(K07798)   USDA257_c39020(K19342)
conTQ29_06395 TQ29_06380TQ29_03090TQ29_03095TQ29_08545TQ29_08540 TQ29_06075TQ29_06035TQ29_06040 TQ29_06050TQ29_06055     TQ29_02115 
mgy  MGMSRv2__1319(K00338)MGMSRv2__2694(K04078)MGMSRv2__2695(K04077)MGMSRv2__1202(K00981)MGMSRv2__1203(K00806)  MGMSRv2__2499(K00075)MGMSRv2__2500(K01921) MGMSRv2__2502(K03590)MGMSRv2__2324(K03531)      MGMSRv2__0260
cza   CYCME_2177(K04078)CYCME_2176(K04077)CYCME_1583(K00981)CYCME_1584(K00806) CYCME_2420CYCME_2281(K00075)CYCME_2280(K01921) CYCME_2278(K03590)CYCME_2277(K03531) CYCME_1308CYCME_1325(K07798)    
cyq   Q91_0463(K04078)Q91_0464(K04077)Q91_1015(K00981)Q91_1014(K00806) Q91_0252Q91_0367(K00075)Q91_0368(K01921) Q91_0370(K03590)Q91_0371(K03531) Q91_1278Q91_0907(K07798)    
sfh SFHH103_02112(K00339)SFHH103_00994(K00338)SFHH103_00476(K04078)SFHH103_03404(K04077)SFHH103_01223(K00981)SFHH103_01222(K00806) SFHH103_00630SFHH103_02004(K00075)SFHH103_02003(K01921) SFHH103_02001(K03590)SFHH103_02000(K03531)  SFHH103_06084(K07798)    
rspRSP_2526(K00340) RSP_2523(K00338)RSP_2310(K04078)RSP_2311(K04077)RSP_2708(K00981)RSP_2707(K00806)  RSP_2110(K00075)RSP_2111(K01921) RSP_2113(K03590)RSP_2114(K03531)     RSP_1748(K09970) 
rshRsph17029_1188(K00340) Rsph17029_1185(K00338)Rsph17029_0984(K04078)Rsph17029_0985(K04077)Rsph17029_1365(K00981)Rsph17029_1364(K00806)  Rsph17029_0786(K00075)Rsph17029_0787(K01921) Rsph17029_0789(K03590)Rsph17029_0790(K03531)     Rsph17029_0394(K09970) 
pla Plav_3217(K00339)Plav_3218(K00338)Plav_0611(K04078)Plav_0610(K04077)Plav_3191(K00981)Plav_3192(K00806)Plav_2124Plav_2437(K03281)Plav_2423(K00075)Plav_2424(K01921) Plav_2426(K03590)Plav_2427(K03531)  Plav_0354(K07798)    
pel  SAR11G3_01015(K00338)SAR11G3_00644(K04078)SAR11G3_00643(K04077)SAR11G3_01036(K00981)SAR11G3_01035(K00806)  SAR11G3_00762(K00075)SAR11G3_00763(K01921) SAR11G3_00765(K03590)SAR11G3_00749(K03531)       
cidP73_3432(K00340) P73_3435(K00338)P73_3632(K04078)P73_3631(K04077)P73_2618(K00981)P73_2619(K00806) P73_3192(K03281)P73_3201(K00075)P73_3200(K01921) P73_3198(K03590)P73_3197(K03531)    P73_1937  
pglPGA2_c10360(K00340) PGA2_c10330(K00338)PGA2_c22930(K04078)PGA2_c22920(K04077)PGA2_c14140(K00981)PGA2_c14130(K00806) PGA2_c09620(K03281)PGA2_c09540(K00075)PGA2_c09550(K01921) PGA2_c09570(K03590)PGA2_c09580(K03531)       
mmb  Mmol_1598(K00338)Mmol_0429(K04078)Mmol_0428(K04077)Mmol_1163(K00981)Mmol_1164(K00806) Mmol_2094Mmol_2002(K00075)Mmol_2001(K01921) Mmol_1999(K03590)Mmol_1998(K03531) Mmol_1486Mmol_1484(K07798)    
alvAlvin_2420(K00340) Alvin_2422(K00338)Alvin_0440(K04078)Alvin_0853Alvin_2049(K00981)Alvin_2048(K00806)Alvin_0957 Alvin_0135(K00075)Alvin_0136(K01921) Alvin_0138(K03590)Alvin_0139(K03531)  Alvin_1522(K07798)    
rbe  RBE_0103(K00338)RBE_0591(K04078)RBE_0590(K04077)RBE_0746(K00981)RBE_0745(K00806)RBE_0227 RBE_0962(K00075)RBE_0961(K01921) RBE_0958(K03590)RBE_1071(K03531)       
rcc  RCA_04695(K00338)RCA_01535(K04078)RCA_01540(K04077)RCA_02930(K00981)RCA_02925(K00806)RCA_01250 RCA_01350(K00075)RCA_01355(K01921) RCA_01365(K03590)RCA_04050(K03531)       
psf  PSE_3429(K00338)PSE_1491(K04078)PSE_1490(K04077)PSE_3406(K00981)PSE_3407(K00806) PSE_4243(K03281)PSE_4270(K00075)PSE_4269(K01921) PSE_4267(K03590)PSE_4266(K03531)  PSE_1914(K07798)    
fiyBN1229_v1_2910(K00340) BN1229_v1_2907(K00338)BN1229_v1_2403(K04078)BN1229_v1_0189(K04077)BN1229_v1_2941(K00981)BN1229_v1_2940(K00806)BN1229_v1_0245 BN1229_v1_3975(K00075)BN1229_v1_3976(K01921) BN1229_v1_3978(K03590)BN1229_v1_3979(K03531)  BN1229_v1_1647(K07798)    
filBN1229_v1_3006(K00340) BN1229_v1_3009(K00338)BN1229_v1_3518(K04078)BN1229_v1_0185(K04077)BN1229_v1_2976(K00981)BN1229_v1_2977(K00806)BN1229_v1_0241 BN1229_v1_3988(K00075)BN1229_v1_3989(K01921) BN1229_v1_3991(K03590)BN1229_v1_3992(K03531)  BN1229_v1_1645(K07798)    
tnr  Thena_1754(K00338)Thena_0043(K04078)Thena_0044(K04077)Thena_0714(K00981)Thena_0713(K00806) Thena_1845(K03281)Thena_0667(K00075)Thena_0668(K01921) Thena_0672(K03590)Thena_0673(K03531)       
acr  Acry_0929(K00338)Acry_2504(K04078)Acry_2503(K04077)Acry_2556(K00981)Acry_2555(K00806) Acry_3462Acry_0065(K00075)Acry_0066(K01921) Acry_0068(K03590)Acry_0069(K03531)       
amv  ACMV_09580(K00338)ACMV_28240(K04078)ACMV_28230(K04077)ACMV_28810(K00981)ACMV_28800(K00806) ACMV_03460ACMV_00890(K00075)ACMV_00900(K01921) ACMV_00920(K03590)ACMV_00930(K03531)       
lfcLFE_1690(K00340) LFE_1692(K00338)LFE_1520(K04078)LFE_1519(K04077)LFE_1946(K00981)LFE_1947(K00806)LFE_1269LFE_0822(K03281)LFE_1785(K00075)LFE_1784(K01921) LFE_1782(K03590)LFE_1781(K03531) LFE_1286LFE_1285(K07798)    
gxy  GLX_08690(K00338)GLX_26500(K04078)GLX_26510(K04077)GLX_25800(K00981)GLX_25790(K00806) GLX_30350(K03281)GLX_08250(K00075)GLX_08260(K01921) GLX_08280(K03590)GLX_08290(K03531)       
silSPO2766(K00340) SPO2770(K00338)SPO0886(K04078)SPO0887(K04077)SPO1666(K00981)SPO1665(K00806) SPO1208(K03281)SPO1200(K00075)SPO1201(K01921) SPO1203(K03590)SPO1204(K03531)       
hdnHden_1932(K00340) Hden_1934(K00338)Hden_2547(K04078)Hden_2546(K04077)Hden_1913(K00981)Hden_1914(K00806) Hden_2555Hden_0245(K00075)Hden_0246(K01921) Hden_0248(K03590)Hden_0249(K03531)  Hden_1743(K07798)  Hden_3057(K02421)Hden_1878(K19342)
mpurMARPU_04415(K00340) MARPU_04405(K00338)MARPU_01125(K04078)MARPU_01130(K04077)MARPU_04935(K00981)MARPU_04930(K00806)MARPU_11305MARPU_00035MARPU_14230(K00075)MARPU_14225(K01921) MARPU_14215(K03590)MARPU_14210(K03531)  MARPU_08480(K07798)    
rmo  MCI_03400(K00338)MCI_02035(K04078)MCI_02030(K04077)MCI_00060(K00981)MCI_00065(K00806)MCI_05760 MCI_05870(K00075)MCI_05875(K01921) MCI_05885(K03590)MCI_02280(K03531)       
mesMeso_1032(K00340) Meso_1030(K00338)Meso_0358(K04078)Meso_3095(K04077)Meso_1386(K00981)Meso_1385(K00806) Meso_1046Meso_2005(K00075)Meso_2004(K01921) Meso_2002(K03590)Meso_2001(K03531)  Meso_4385(K07798)    
rbo  A1I_07420(K00338)A1I_03370(K04078)A1I_03365(K04077)A1I_04835(K00981)A1I_04830(K00806)A1I_06620 A1I_03845(K00075)A1I_03850(K01921) A1I_03870(K03590)A1I_01985(K03531)       
lmdMETH_12080(K00340) METH_12100(K00338)METH_04890(K04078)METH_17690(K04077)METH_10225(K00981)METH_10230(K00806) METH_12465(K03281)METH_12505(K00075)METH_12500(K01921) METH_12490(K03590)METH_12485(K03531)  METH_21200(K07798)  METH_01255(K09970) 
pgaPGA1_c10520(K00340) PGA1_c10490(K00338)PGA1_c24930(K04078)PGA1_c24920(K04077)PGA1_c14240(K00981)PGA1_c14230(K00806) PGA1_c09730(K03281)PGA1_c09650(K00075)PGA1_c09660(K01921) PGA1_c09680(K03590)PGA1_c09690(K03531)       
ptpRCA23_c13670(K00340) RCA23_c13650(K00338)RCA23_c20750(K04078)RCA23_c20740(K04077)RCA23_c15200(K00981)RCA23_c15190(K00806) RCA23_c07870(K03281)RCA23_c10470(K00075)RCA23_c10480(K01921) RCA23_c10500(K03590)RCA23_c10510(K03531)       
rfe  RF_1260(K00338)RF_0408(K04078)RF_0409(K04077)RF_0655(K00981)RF_0656(K00806)RF_0991 RF_1036(K00075)RF_1035(K01921) RF_1033(K03590)RF_0270(K03531)       
rsqRsph17025_1994(K00340) Rsph17025_1997(K00338)Rsph17025_2190(K04078)Rsph17025_2189(K04077)Rsph17025_2150(K00981)Rsph17025_2151(K00806)  Rsph17025_0696(K00075)Rsph17025_0697(K01921) Rsph17025_0699(K03590)Rsph17025_0700(K03531)     Rsph17025_2502(K09970) 
tviThivi_3922(K00340)Thivi_3921(K00339)Thivi_3920(K00338)Thivi_0660(K04078)Thivi_0661(K04077)Thivi_3292(K00981)Thivi_2749(K00806)Thivi_1790 Thivi_2317(K00075)Thivi_2316(K01921) Thivi_2314(K03590)Thivi_2313(K03531)  Thivi_1899(K07798)    
rco  RC1229(K00338)RC0969(K04078)RC0968(K04077)RC0589(K00981)RC0590(K00806)RC0312 RC0332(K00075)RC0333(K01921) RC0335(K03590)RC1015(K03531)       
hhc M911_04570(K00339)M911_04565(K00338)M911_07640(K04078)M911_07635(K04077)M911_05345(K00981)M911_05340(K00806)M911_03020 M911_02705(K00075)M911_02710(K01921) M911_02720(K03590)M911_02725(K03531)       
thal  A1OE_595(K00338)A1OE_455(K04078)A1OE_454(K04077)A1OE_816(K00981)A1OE_815(K00806)  A1OE_1200(K00075)A1OE_1201(K01921)          
rskRSKD131_0841(K00340) RSKD131_0838(K00338)RSKD131_0632(K04078)RSKD131_0633(K04077)RSKD131_1024(K00981)RSKD131_1023(K00806)  RSKD131_0420(K00075)RSKD131_0421(K01921) RSKD131_0423(K03590)RSKD131_0424(K03531)     RSKD131_0047(K09970) 
rcm  A1E_05070(K00338)A1E_01615(K04078)A1E_01620(K04077)A1E_03235(K00981)A1E_03230(K00806)A1E_01330 A1E_01425(K00075)A1E_01430(K01921) A1E_01440(K03590)A1E_04405(K03531)       
pamiJCM7686_2496(K00340) JCM7686_2499(K00338)JCM7686_1935(K04078)JCM7686_1936(K04077)JCM7686_1878(K00981)JCM7686_1879(K00806)  JCM7686_0686(K00075)JCM7686_0687(K01921) JCM7686_0689(K03590)JCM7686_0690(K03531)       
tbnTBH_C1224(K00340)TBH_C1223(K00339)TBH_C1222(K00338)TBH_C0017(K04078)TBH_C0018(K04077)TBH_C1156(K00981)TBH_C1155(K00806) TBH_C0782TBH_C0560(K00075)TBH_C0561(K01921) TBH_C0563(K03590)TBH_C0564(K03531) TBH_C2166TBH_C2165(K07798) TBH_C1448  
raf  RAF_ORF1120(K00338)RAF_ORF0872(K04078)RAF_ORF0871(K04077)RAF_ORF0549(K00981)RAF_ORF0550(K00806)RAF_ORF0290 RAF_ORF0309(K00075)RAF_ORF0310(K01921) RAF_ORF0312(K03590)RAF_ORF0920(K03531)       
nwa  Nwat_0564(K00338)Nwat_2919(K04078)Nwat_2918(K04077)Nwat_2297(K00981)Nwat_2298(K00806)Nwat_0136Nwat_2745Nwat_0229(K00075)Nwat_0230(K01921) Nwat_0232(K03590)Nwat_0233(K03531) Nwat_1614Nwat_1601(K07798)    
rrp  RPK_06700(K00338)RPK_05300(K04078)RPK_05295(K04077)RPK_03180(K00981)RPK_03175(K00806)RPK_01735 RPK_01860(K00075)RPK_01865(K01921) RPK_01875(K03590)RPK_05590(K03531)       
rja  RJP_0906(K00338)RJP_0675(K04078)RJP_0676(K04077)RJP_0455(K00981)RJP_0456(K00806)RJP_0244 RJP_0263(K00075)RJP_0264(K01921) RJP_0266(K03590)RJP_0770(K03531)       
mbac BN1209_1187(K00339)BN1209_1188(K00338)BN1209_0301(K04078)BN1209_0300(K04077)BN1209_0853(K00981)BN1209_0852(K00806)  BN1209_1530(K00075)BN1209_1529(K01921) BN1209_1527(K03590)BN1209_1526(K03531)       
pgdGal_02441(K00340) Gal_02444(K00338)Gal_00899(K04078)Gal_00900(K04077)Gal_01979(K00981)Gal_01980(K00806) Gal_02518(K03281)Gal_02526(K00075)Gal_02525(K01921) Gal_02523(K03590)Gal_02522(K03531)       
ram  MCE_07745(K00338)MCE_06365(K04078)MCE_06360(K04077)MCE_03835(K00981)MCE_03840(K00806)MCE_02225 MCE_02365(K00075)MCE_02370(K01921) MCE_02380(K03590)MCE_06620(K03531)       
rre  MCC_07320(K00338)MCC_05985(K04078)MCC_05980(K04077)MCC_03860(K00981)MCC_03865(K00806)MCC_02315 MCC_02450(K00075)MCC_02455(K01921) MCC_02465(K03590)MCC_06230(K03531)       
mca  MCA1352(K00338)MCA0706(K04078)MCA1704(K04077)MCA0572(K00981)MCA0571(K00806)MCA1231MCA2509MCA2427(K00075)MCA2426(K01921) MCA2424(K03590)MCA2423(K03531) MCA2262MCA2263(K07798)    
rpp  MC1_06780(K00338)MC1_05395(K04078) MC1_03335(K00981)MC1_03340(K00806)MC1_01765 MC1_01865(K00075)MC1_01870(K01921) MC1_01880(K03590)MC1_05665(K03531)       
rrr  RRR_06275(K00338)RRR_04975(K04078)RRR_04970(K04077)RRR_03170(K00981)RRR_03175(K00806)RRR_01715 RRR_01835(K00075)RRR_01840(K01921) RRR_01850(K03590)RRR_05250(K03531)       
rrm  RRM_06285(K00338)RRM_05005(K04078)RRM_05000(K04077)RRM_03175(K00981)RRM_03180(K00806)RRM_01725 RRM_01845(K00075)RRM_01850(K01921) RRM_01860(K03590)RRM_05280(K03531)       
rrc  RPL_06765(K00338)RPL_05370(K04078)RPL_05365(K04077)RPL_03310(K00981)RPL_03315(K00806)RPL_01760 RPL_01875(K00075)RPL_01880(K01921) RPL_01890(K03590)RPL_05645(K03531)       
rrb  RPN_00275(K00338)RPN_01665(K04078)RPN_01670(K04077)RPN_03600(K00981)RPN_03595(K00806)RPN_05140 RPN_05020(K00075)RPN_05015(K01921) RPN_05005(K03590)RPN_01380(K03531)       
pgv  SL003B_2077(K00338)SL003B_3454(K04078)SL003B_3455(K04077)SL003B_2098(K00981)SL003B_2097(K00806) SL003B_1364(K03281)SL003B_1349(K00075)SL003B_1350(K01921) SL003B_1352(K03590)SL003B_1353(K03531)       
rra  RPO_06780(K00338)RPO_05390(K04078)RPO_05385(K04077)RPO_03320(K00981)RPO_03325(K00806)RPO_01765 RPO_01885(K00075)RPO_01890(K01921) RPO_01900(K03590)RPO_05665(K03531)       
rrj  RrIowa_1439(K00338)RrIowa_1145(K04078)RrIowa_1144(K04077)RrIowa_0704(K00981)RrIowa_0705(K00806)RrIowa_0377 RrIowa_0402(K00075)RrIowa_0403(K01921) RrIowa_0405(K03590)RrIowa_1207(K03531)       
sedsAAY24_08225(K00340) AAY24_08235(K00338)AAY24_11455(K04078)AAY24_11450(K04077)AAY24_01915(K00981)AAY24_01910(K00806)AAY24_17165AAY24_13765AAY24_09420(K00075)AAY24_09415(K01921) AAY24_09405(K03590)AAY24_09400(K03531)      AAY24_16830
rrh  RPM_06745(K00338)RPM_05355(K04078)RPM_05350(K04077)RPM_03295(K00981)RPM_03300(K00806)RPM_01750 RPM_01870(K00075)RPM_01875(K01921) RPM_01885(K03590)RPM_05635(K03531)       
rrn  RPJ_06725(K00338)RPJ_05330(K04078)RPJ_05325(K04077)RPJ_03290(K00981)RPJ_03295(K00806)RPJ_01750 RPJ_01870(K00075)RPJ_01875(K01921) RPJ_01885(K03590)RPJ_05610(K03531)       
rri  A1G_06730(K00338)A1G_05325(K04078)A1G_05320(K04077)A1G_03320(K00981)A1G_03325(K00806)A1G_01780 A1G_01905(K00075)A1G_01910(K01921) A1G_01920(K03590)A1G_05600(K03531)       
rph  RSA_06760(K00338)RSA_05350(K04078)RSA_05345(K04077)RSA_03270(K00981)RSA_03275(K00806)RSA_01725 RSA_01845(K00075)RSA_01850(K01921) RSA_01860(K03590)RSA_05630(K03531)       
apm  HIMB5_00005490(K00338)HIMB5_00000930(K04078)HIMB5_00000920(K04077)HIMB5_00005670(K00981)HIMB5_00005660(K00806)  HIMB5_00002010(K00075)HIMB5_00002020(K01921)  HIMB5_00001910(K03531)       
tkm  TK90_0716(K00338)TK90_0291(K04078)TK90_0292(K04077)TK90_1492(K00981)TK90_1493(K00806)  TK90_2199(K00075)TK90_2198(K01921) TK90_2196(K03590)TK90_2195(K03531)       
janJann_1193(K00340) Jann_1187(K00338)Jann_3359(K04078)Jann_3358(K04077)Jann_2456(K00981)Jann_2457(K00806) Jann_2746(K03281)Jann_2754(K00075)Jann_2753(K01921) Jann_2751(K03590)Jann_2750(K03531)       
apb  SAR116_0149(K00338)SAR116_1896(K04078)SAR116_1897(K04077)SAR116_0514(K00981)SAR116_0515(K00806) SAR116_0838(K03281)SAR116_2332(K00075)SAR116_2331(K01921) SAR116_2329(K03590)SAR116_2328(K03531)       
rcp  RCAP_rcc01531(K00338)RCAP_rcc02477(K04078)RCAP_rcc02478(K04077)RCAP_rcc01702(K00981)RCAP_rcc01627(K00806)  RCAP_rcc00822(K00075)RCAP_rcc00823(K01921) RCAP_rcc00825(K03590)RCAP_rcc00826(K03531)      RCAP_rcc00889
apkAPA386B_558(K00340) APA386B_560(K00338)APA386B_726(K04078)APA386B_727(K04077)APA386B_2154(K00981)APA386B_2153(K00806) APA386B_1162(K03281)APA386B_805(K00075)APA386B_806(K01921) APA386B_808(K03590)APA386B_809(K03531)       
kvuEIO_2272(K00340) EIO_2274(K00338)EIO_0940(K04078)EIO_0941(K04077)EIO_1567(K00981)EIO_1568(K00806)  EIO_0376(K00075)EIO_0377(K01921)  EIO_0380(K03531)       
rsw  MC3_06810(K00338)MC3_05385(K04078)MC3_05380(K04077)MC3_03330(K00981)MC3_03335(K00806)MC3_01790 MC3_01915(K00075)MC3_01920(K01921) MC3_01930(K03590)MC3_05655(K03531)       
rsv  Rsl_1400(K00338)Rsl_1118(K04078)Rsl_1117(K04077)Rsl_687(K00981)Rsl_688(K00806)Rsl_368 Rsl_394(K00075)Rsl_395(K01921) Rsl_397(K03590)Rsl_1171(K03531)       
meh M301_1762(K00339)M301_1763(K00338)M301_0412(K04078)M301_0411(K04077)M301_1317(K00981)M301_1316(K00806) M301_1815M301_2420(K00075)M301_2419(K01921) M301_2417(K03590)M301_2416(K03531)       
bsb  Bresu_1947(K00338)Bresu_0191(K04078)Bresu_0190(K04077)Bresu_2494(K00981)Bresu_2495(K00806) Bresu_0894Bresu_2691(K00075)Bresu_2690(K01921) Bresu_2688(K03590)Bresu_2686(K03531)       
mlomll1357(K00340) mll1359(K00338)mll8202(K04078)mlr2394(K04077)mll0639(K00981)mll0640(K00806) mll1477mll1552(K00075)mll1551(K01921) mll1549(K03590)mll1546(K03531)       
bhnPRJBM_00871(K00340) PRJBM_00873(K00338)PRJBM_01337(K04078)PRJBM_01336(K04077)PRJBM_00639(K00981)   PRJBM_01084(K00075)PRJBM_01083(K01921) PRJBM_01081(K03590)PRJBM_01080(K03531)       
rli  RLO149_c024940(K00338)RLO149_c027200(K04078)RLO149_c027190(K04077)RLO149_c019680(K00981)RLO149_c019690(K00806) RLO149_c025600(K03281)RLO149_c025680(K00075)RLO149_c025670(K01921) RLO149_c025650(K03590)RLO149_c025640(K03531)  RLO149_p830440(K07798)    
tgr Tgr7_0995(K00339)Tgr7_0994(K00338)Tgr7_0438(K04078)Tgr7_0439(K04077)Tgr7_1164(K00981)Tgr7_1163(K00806)Tgr7_2227Tgr7_2521Tgr7_0771(K00075)Tgr7_0772(K01921) Tgr7_0774(K03590)Tgr7_0775(K03531)       
bheBH08850(K00340) BH08870(K00338)BH13540(K04078)BH13530(K04077)BH06260(K00981)   BH11220(K00075)BH11210(K01921) BH11190(K03590)BH11180(K03531)       
rms  RMA_1246(K00338)RMA_0998(K04078)RMA_0997(K04077)RMA_0605(K00981)RMA_0606(K00806)RMA_0318 RMA_0340(K00075)RMA_0341(K01921) RMA_0343(K03590)RMA_1048(K03531)       
apqAPA22_16330(K00340) APA22_16350(K00338)APA22_17860(K04078)APA22_17870(K04077)APA22_06530(K00981)APA22_06520(K00806) APA22_23210(K03281)APA22_19010(K00075)APA22_19020(K01921) APA22_19040(K03590)APA22_19050(K03531)       
aptAPA01_16330(K00340) APA01_16350(K00338)APA01_17860(K04078)APA01_17870(K04077)APA01_06530(K00981)APA01_06520(K00806) APA01_23210(K03281)APA01_19010(K00075)APA01_19020(K01921) APA01_19040(K03590)APA01_19050(K03531)       
apgAPA12_16330(K00340) APA12_16350(K00338)APA12_17860(K04078)APA12_17870(K04077)APA12_06530(K00981)APA12_06520(K00806) APA12_23210(K03281)APA12_19010(K00075)APA12_19020(K01921) APA12_19040(K03590)APA12_19050(K03531)       
hha Hhal_1756(K00339)Hhal_1757(K00338)Hhal_2340(K04078)Hhal_2341(K04077)Hhal_1461(K00981)Hhal_1462(K00806)  Hhal_2089(K00075)Hhal_2088(K01921) Hhal_2086(K03590)Hhal_2085(K03531)       
apfAPA03_16330(K00340) APA03_16350(K00338)APA03_17860(K04078)APA03_17870(K04077)APA03_06530(K00981)APA03_06520(K00806) APA03_23210(K03281)APA03_19010(K00075)APA03_19020(K01921) APA03_19040(K03590)APA03_19050(K03531)       
ott  OTT_1590(K00338)OTT_0258(K04078)OTT_0259(K04077)OTT_1390(K00981)OTT_1391(K00806)  OTT_0948(K00075)OTT_0949(K01921) OTT_0577(K03590)OTT_0905(K03531)       
apwAPA42C_16330(K00340) APA42C_16350(K00338)APA42C_17860(K04078)APA42C_17870(K04077)APA42C_06530(K00981)APA42C_06520(K00806) APA42C_23210(K03281)APA42C_19010(K00075)APA42C_19020(K01921) APA42C_19040(K03590)APA42C_19050(K03531)       
rhe  Rh054_06695(K00338)Rh054_05325(K04078)Rh054_05320(K04077)Rh054_03325(K00981)Rh054_03330(K00806)Rh054_01780 Rh054_01900(K00075)Rh054_01905(K01921) Rh054_01915(K03590)Rh054_05585(K03531)       
apzAPA32_16330(K00340) APA32_16350(K00338)APA32_17860(K04078)APA32_17870(K04077)APA32_06530(K00981)APA32_06520(K00806) APA32_23210(K03281)APA32_19010(K00075)APA32_19020(K01921) APA32_19040(K03590)APA32_19050(K03531)       
apuAPA07_16330(K00340) APA07_16350(K00338)APA07_17860(K04078)APA07_17870(K04077)APA07_06530(K00981)APA07_06520(K00806) APA07_23210(K03281)APA07_19010(K00075)APA07_19020(K01921) APA07_19040(K03590)APA07_19050(K03531)       
apxAPA26_16330(K00340) APA26_16350(K00338)APA26_17860(K04078)APA26_17870(K04077)APA26_06530(K00981)APA26_06520(K00806) APA26_23210(K03281)APA26_19010(K00075)APA26_19020(K01921) APA26_19040(K03590)APA26_19050(K03531)       
rde  RD1_3275(K00338)RD1_0773(K04078)RD1_0772(K04077)RD1_2588(K00981)RD1_2587(K00806) RD1_3343(K03281)RD1_3352(K00075)RD1_3351(K01921) RD1_3349(K03590)RD1_3348(K03531)       
ssalSPISAL_03145(K00340) SPISAL_03135(K00338)SPISAL_00630(K04078)SPISAL_00635(K04077)SPISAL_04475(K00981)SPISAL_04480(K00806) SPISAL_07690SPISAL_06820(K00075)SPISAL_06815(K01921) SPISAL_06805(K03590)SPISAL_06800(K03531)       
mah   MEALZ_1297(K04078)MEALZ_1298(K04077)MEALZ_2957(K00981)MEALZ_2958(K00806) MEALZ_0715MEALZ_3599(K00075)MEALZ_3598(K01921) MEALZ_3596(K03590)MEALZ_3595(K03531) MEALZ_2609MEALZ_2610(K07798)    
pbrPB2503_11814(K00340) PB2503_01812(K00338)PB2503_01512(K04078)PB2503_01507(K04077)PB2503_02462(K00981)PB2503_02477(K00806)PB2503_08299PB2503_08294(K03281)PB2503_09734(K00075)PB2503_09739(K01921)  PB2503_08519(K03531)  PB2503_00155(K07798)    
gxl  H845_2037(K00338)H845_594(K04078)H845_595(K04077)H845_524(K00981)H845_523(K00806) H845_3469(K03281)H845_1981(K00075)H845_1982(K01921) H845_1984(K03590)H845_1985(K03531)       
rmi  RMB_01775(K00338)RMB_03110(K04078)RMB_03115(K04077)RMB_05085(K00981)RMB_05080(K00806)RMB_06605 RMB_06480(K00075)RMB_06475(K01921) RMB_06465(K03590)RMB_02880(K03531)       
mam  Mesau_03564(K00338)Mesau_05953(K04078)Mesau_03166(K04077)Mesau_04025(K00981)Mesau_04024(K00806) Mesau_03471Mesau_03423(K00075)Mesau_03424(K01921) Mesau_03426(K03590)Mesau_03427(K03531)       
bhsBM1374165_00969(K00340) BM1374165_00971(K00338)BM1374165_01411(K04078)BM1374165_01410(K04077)BM1374165_00614(K00981)   BM1374165_01162(K00075)BM1374165_01161(K01921) BM1374165_01159(K03590)BM1374165_01158(K03531)       
malg  MALG_02350(K00338)MALG_00646(K04078)MALG_00647(K04077)MALG_01755(K00981)MALG_01754(K00806) MALG_01083(K03281)MALG_01074(K00075)MALG_01075(K01921) MALG_01077(K03590)MALG_01078(K03531)       
hni  W911_15990(K00338)W911_15010(K04078)W911_15005(K04077)W911_13670(K00981)W911_13665(K00806)  W911_16370(K00075)W911_16365(K01921) W911_16355(K03590)W911_16350(K03531)       
bvnBVwin_07890(K00340) BVwin_07910(K00338)BVwin_12430(K04078)BVwin_12420(K04077)BVwin_03780(K00981)   BVwin_09600(K00075)BVwin_09590(K01921) BVwin_09570(K03590)BVwin_09560(K03531)       
acz   Acaty_c2047(K04078)Acaty_c2048(K04077)Acaty_c0829(K00981)Acaty_c0828(K00806)Acaty_c2656Acaty_c1293Acaty_c2509(K00075)Acaty_c2510(K01921) Acaty_c2512(K03590)Acaty_c2513(K03531) Acaty_c1714Acaty_c1713(K07798)    
acu   Atc_2204(K04078)Atc_2205(K04077)Atc_0846(K00981)Atc_0845(K00806)Atc_2805Atc_1523Atc_2662(K00075)Atc_2663(K01921) Atc_2665(K03590)Atc_2666(K03531) Atc_m084Atc_m083(K07798)    
rpm  RSPPHO_02702(K00338)RSPPHO_00496(K04078)RSPPHO_00497(K04077)RSPPHO_00150(K00981)RSPPHO_00149(K00806)  RSPPHO_02658(K00075)RSPPHO_02657(K01921) RSPPHO_02655(K03590)RSPPHO_02654(K03531)       
rau  MC5_01700(K00338)MC5_03025(K04078)MC5_03030(K04077)MC5_04905(K00981)MC5_04900(K00806)MC5_06415 MC5_06285(K00075)MC5_06280(K01921) MC5_06270(K03590)MC5_02755(K03531)       
rtt  RTTH1527_03760(K00338)RTTH1527_02975(K04078)RTTH1527_02970(K04077)RTTH1527_02020(K00981)RTTH1527_02025(K00806)RTTH1527_01080 RTTH1527_01165(K00075)RTTH1527_01170(K01921) RTTH1527_01180(K03590)RTTH1527_03165(K03531)       
rty  RT0782(K00338)RT0618(K04078)RT0617(K04077)RT0410(K00981)RT0411(K00806)RT0222 RT0240(K00075)RT0241(K01921) RT0243(K03590)RT0658(K03531)       
rtb  RTB9991CWPP_03760(K00338)RTB9991CWPP_02980(K04078)RTB9991CWPP_02975(K04077)RTB9991CWPP_02030(K00981)RTB9991CWPP_02035(K00806)RTB9991CWPP_01085 RTB9991CWPP_01170(K00075)RTB9991CWPP_01175(K01921) RTB9991CWPP_01185(K03590)RTB9991CWPP_03170(K03531)       
rmc  RMONA_01020(K00338)RMONA_04375(K04078)RMONA_04380(K04077)RMONA_05155(K00981)RMONA_05160(K00806)RMONA_03855 RMONA_04015(K00075)RMONA_04020(K01921) RMONA_04030(K03590)RMONA_08320(K03531)       
rpk  RPR_04890(K00338)RPR_07275(K04078)RPR_07270(K04077)RPR_05570(K00981)RPR_05565(K00806)RPR_01675 RPR_02145(K00075)RPR_02150(K01921) RPR_02160(K03590)RPR_06280(K03531)       
bqrRM11_0550(K00340) RM11_0548(K00338)RM11_0998(K04078)RM11_0997(K04077)RM11_0660(K00981)   RM11_0839(K00075)RM11_0838(K01921) RM11_0836(K03590)RM11_0835(K03531)       
rps  M9Y_03855(K00338)M9Y_03020(K04078)M9Y_03015(K04077)M9Y_02065(K00981)M9Y_02070(K00806)M9Y_01130 M9Y_01215(K00075)M9Y_01220(K01921) M9Y_01230(K03590)M9Y_03200(K03531)       
rpw  M9W_03850(K00338)M9W_03015(K04078)M9W_03010(K04077)M9W_02060(K00981)M9W_02065(K00806)M9W_01125 M9W_01210(K00075)M9W_01215(K01921) M9W_01225(K03590)M9W_03195(K03531)       
rpv  MA7_03845(K00338)MA7_03010(K04078)MA7_03005(K04077)MA7_02055(K00981)MA7_02060(K00806)MA7_01120 MA7_01205(K00075)MA7_01210(K01921) MA7_01220(K03590)MA7_03190(K03531)       
rpq  rpr22_CDS776(K00338)rpr22_CDS607(K04078)rpr22_CDS606(K04077)rpr22_CDS414(K00981)rpr22_CDS415(K00806)rpr22_CDS225 rpr22_CDS242(K00075)rpr22_CDS243(K01921) rpr22_CDS245(K03590)rpr22_CDS643(K03531)       
rpg  MA5_00935(K00338)MA5_00085(K04078)MA5_00080(K04077)MA5_03420(K00981)MA5_03425(K00806)MA5_02485 MA5_02570(K00075)MA5_02575(K01921) MA5_02585(K03590)MA5_00265(K03531)       
rpr  RP795(K00338)RP627(K04078)RP626(K04077)RP424(K00981)RP425(K00806)RP230 RP248(K00075)RP249(K01921) RP251(K03590)RP666(K03531)       
oarOA238_c28560(K00340) OA238_c28590(K00338)OA238_c32420(K04078)OA238_c12260(K04077)OA238_c21650(K00981)OA238_c21660(K00806) OA238_118p0640(K03281)OA238_c25780(K00075)OA238_c25770(K01921) OA238_c25750(K03590)OA238_c25740(K03531)      OA238_160p0030(K18996)
rpz  MA3_03890(K00338)MA3_03055(K04078)MA3_03050(K04077)MA3_02085(K00981)MA3_02090(K00806)MA3_01135 MA3_01220(K00075)MA3_01225(K01921) MA3_01235(K03590)MA3_03235(K03531)       
rpo  MA1_03845(K00338)MA1_03010(K04078)MA1_03005(K04077)MA1_02060(K00981)MA1_02065(K00806)MA1_01120 MA1_01205(K00075)MA1_01210(K01921) MA1_01220(K03590)MA1_03190(K03531)       
baus  BAnh1_06850(K00338)BAnh1_10460(K04078)BAnh1_10450(K04077)BAnh1_05460(K00981)BAnh1_05450(K00806)  BAnh1_08380(K00075)BAnh1_08370(K01921) BAnh1_08350(K03590)BAnh1_08340(K03531)       
otmOSB_20550(K00340) OSB_20590(K00338)OSB_06670(K04078)OSB_06680(K04077)OSB_13870(K00981)OSB_13860(K00806) OSB_11180(K03281)OSB_11080(K00075)OSB_11090(K01921) OSB_11110(K03590)OSB_11120(K03531)       
rpl  H375_7280(K00338)H375_9040(K04078)H375_9050(K04077)H375_1850(K00981)H375_1840(K00806)H375_3870 H375_3690(K00075)H375_3680(K01921) H375_3660(K03590)H375_8670(K03531)       
rpn  H374_2510(K00338)H374_4270(K04078)H374_4280(K04077)H374_6470(K00981)H374_6460(K00806)H374_8610 H374_8430(K00075)H374_8420(K01921) H374_8400(K03590)H374_3890(K03531)       
brd JL11_09990JL11_09985JL11_03135JL11_03140JL11_10100JL11_10095 JL11_06875JL11_15965JL11_15960 JL11_15950JL11_15940 JL11_08790JL11_08350    
bquBQ05740(K00340) BQ05720(K00338)BQ10760(K04078)BQ10750(K04077)BQ06970(K00981)   BQ08840(K00075)BQ08830(K01921) BQ08810(K03590)BQ08800(K03531)       
btx  BM1374166_01143(K00338)BM1374166_01964(K04078)BM1374166_01963(K04077)BM1374166_00854(K00981)   BM1374166_01516(K00075)BM1374166_01515(K01921) BM1374166_01513(K03590)BM1374166_01512(K03531)       
btr  BT_1209(K00338)BT_2245(K04078)BT_2244(K04077)BT_0916(K00981)   BT_1589(K00075)BT_1588(K01921) BT_1586(K03590)BT_1585(K03531)       
rak  A1C_06135(K00338)A1C_04930(K04078)A1C_04925(K04077)A1C_03175(K00981)A1C_03180(K00806)A1C_01700 A1C_01805(K00075)A1C_01810(K01921) A1C_01820(K03590)A1C_05145(K03531)       
tbd Tbd_1151(K00339)Tbd_1150(K00338)Tbd_0092(K04078)Tbd_0091(K04077)Tbd_0790(K00981)Tbd_0789(K00806)Tbd_0959(K19804)Tbd_1844Tbd_0121(K00075)Tbd_0122(K01921) Tbd_0124(K03590)Tbd_0125(K03531) Tbd_1335Tbd_1334(K07798)   Tbd_1397
dsh  Dshi_1322(K00338)Dshi_2920(K04078)Dshi_2919(K04077)Dshi_1496(K00981)Dshi_1495(K00806) Dshi_2412(K03281)Dshi_2420(K00075)Dshi_2419(K01921) Dshi_2417(K03590)Dshi_2416(K03531)  Dshi_0916    
bbkBARBAKC583_0788(K00340) BARBAKC583_0786(K00338)BARBAKC583_1173(K04078)BARBAKC583_1172(K04077)BARBAKC583_0587(K00981)   BARBAKC583_0945(K00075)BARBAKC583_0944(K01921) BARBAKC583_0942(K03590)BARBAKC583_0941(K03531)       
thoSP60_05665(K00340)SP60_05660(K00339)SP60_05655(K00338)SP60_07860(K04078)SP60_07855(K04077)SP60_04155(K00981)SP60_04160(K00806) SP60_06325SP60_06395(K00075)SP60_06390(K01921) SP60_00525(K03590)        
mop  Mesop_3690(K00338)Mesop_6478(K04078)Mesop_3286(K04077)Mesop_4260(K00981)Mesop_4259(K00806) Mesop_3598Mesop_3543(K00075)Mesop_3544(K01921) Mesop_3546(K03590)Mesop_3547(K03531) Mesop_6565(K13924)     
mciMesci_3295(K00340) Mesci_3293(K00338)Mesci_2904(K04078)Mesci_2905(K04077)Mesci_4610(K00981)Mesci_3978(K00806) Mesci_3206Mesci_3152(K00075)Mesci_3153(K01921) Mesci_3155(K03590)Mesci_3156(K03531)       
oatOAN307_c21140(K00340) OAN307_c21110(K00338)OAN307_c08520(K04078)OAN307_c08530(K04077)OAN307_c23710(K00981)OAN307_c23700(K00806) OAN307_c12120(K03281)OAN307_c12030(K00075)OAN307_c12040(K01921) OAN307_c12060(K03590)OAN307_c12070(K03531)       
bgrBgr_10420(K00340) Bgr_10400(K00338)Bgr_17770(K04078)Bgr_17760(K04077)Bgr_07100(K00981)   Bgr_13950(K00075)Bgr_13940(K01921) Bgr_13920(K03590)Bgr_13910(K03531)       
bcdBARCL_0726(K00340) BARCL_0724(K00338)BARCL_1144(K04078)BARCL_1143(K04077)BARCL_0877(K00981)   BARCL_0996(K00075)BARCL_0995(K01921) BARCL_0993(K03590)BARCL_0992(K03531)       
ots  OTBS_2161(K00338)OTBS_0916(K04078)OTBS_0917(K04077)OTBS_0267(K00981)OTBS_0268(K00806)  OTBS_0599(K00075)OTBS_0598(K01921) OTBS_1109(K03590)OTBS_1614(K03531)       
cap  CLDAP_08700(K00338)CLDAP_06590(K04078)CLDAP_06600(K04077)CLDAP_41150(K00981)CLDAP_41140(K00806) CLDAP_20760(K03281)CLDAP_38060(K00075)CLDAP_38050(K01921) CLDAP_38030(K03590)CLDAP_38020(K03531)       
gdjGdia_3338(K00340) Gdia_3336(K00338)Gdia_0272(K04078)Gdia_0271(K04077)Gdia_0368(K00981)Gdia_0369(K00806) Gdia_1483(K03281)Gdia_3168(K00075)Gdia_3167(K01921) Gdia_3165(K03590)Gdia_3164(K03531)       
vokCOSY_0239(K00340)COSY_0238(K00339)COSY_0237(K00338)COSY_0515(K04078)COSY_0516(K04077)COSY_0026(K00981)COSY_0027(K00806) COSY_0709COSY_0700(K00075)COSY_0701(K01921)          
manA11S_1285(K00340) A11S_1290(K00338)A11S_354(K04078)A11S_355(K04077)A11S_1266(K00981)A11S_1267(K00806)  A11S_1809(K00075)A11S_1808(K01921) A11S_1806(K03590)A11S_1803(K03531)       
mbat BN1208_0469(K00339)BN1208_0468(K00338)BN1208_0264(K04078)BN1208_0263(K04077)BN1208_0768(K00981)BN1208_0767(K00806)BN1208_1249BN1208_1261BN1208_1170(K00075)BN1208_1169(K01921) BN1208_1167(K03590)BN1208_1166(K03531)       
maiMICA_1354(K00340) MICA_1360(K00338)MICA_369(K04078)MICA_370(K04077)MICA_1334(K00981)MICA_1335(K00806)  MICA_1898(K00075)MICA_1897(K01921) MICA_1895(K03590)MICA_1892(K03531)       
spiuSPICUR_03265(K00340) SPICUR_03255(K00338)SPICUR_00550(K04078)SPICUR_00555(K04077)SPICUR_04985(K00981)SPICUR_04990(K00806) SPICUR_08660SPICUR_07625(K00075)SPICUR_07620(K01921) SPICUR_07610(K03590)SPICUR_07605(K03531)       
cmarIMCC12053_2421 IMCC12053_2424IMCC12053_1121IMCC12053_1120IMCC12053_512IMCC12053_513 IMCC12053_810IMCC12053_820IMCC12053_819 IMCC12053_817IMCC12053_815       
rmaRmag_0247(K00340)Rmag_0246(K00339)Rmag_0245(K00338)Rmag_0561(K04078)Rmag_0562(K04077)Rmag_0026(K00981)Rmag_0027(K00806) Rmag_0773Rmag_0758(K00075)Rmag_0759(K01921) Rmag_0443(K03590)        
redroselon_00173(K00340) roselon_00176(K00338)roselon_01967(K04078)roselon_01968(K04077) roselon_02698(K00806) roselon_03429(K03281)roselon_03437(K00075)roselon_03436(K01921) roselon_03434(K03590)roselon_03433(K03531)       
rrs RoseRS_2995(K00339)RoseRS_2235(K00338)RoseRS_4130(K04078)RoseRS_4131(K04077)RoseRS_2014(K00981)RoseRS_2015(K00806) RoseRS_0916(K07182)RoseRS_3790(K00075)RoseRS_3791(K01921) RoseRS_3793(K03590)RoseRS_3794(K03531)       
tmcLMI_0243(K00340) LMI_0241(K00338)LMI_2390(K04078)LMI_2389(K04077)LMI_0839(K00981)LMI_0838(K00806) LMI_1920(K03281)LMI_0321(K00075)LMI_0322(K01921) LMI_0324(K03590)LMI_0325(K03531)    LMI_2610LMI_2941 
cau  Caur_2904(K00338)Caur_2737(K04078)Caur_2888(K04077)Caur_3570(K00981)Caur_3569(K00806)  Caur_0752(K00075)Caur_0751(K01921) Caur_0749(K03590)Caur_0748(K03531)       
tro  trd_1470(K00338)trd_1301(K04078)trd_1300(K04077)trd_1003(K00981)trd_1002(K00806) trd_1718trd_0064(K00075)trd_0065(K01921)  trd_0068(K03531)       
rca  Rcas_3387(K00338)Rcas_1212(K04078)Rcas_1211(K04077)Rcas_3930(K00981)Rcas_3929(K00806) Rcas_3778(K07182)Rcas_1091(K00075)Rcas_1090(K01921) Rcas_1088(K03590)Rcas_1087(K03531)       
hau Haur_3215(K00339)Haur_3216(K00338)Haur_3678(K04078)Haur_3679(K04077)Haur_3934(K00981)Haur_0177(K00806) Haur_1026Haur_3507(K00075)Haur_3506(K01921) Haur_3503(K03590)Haur_3502(K03531)       
ttr  Tter_1536(K00338)Tter_0564(K04078)Tter_0563(K04077)Tter_1515(K00981)Tter_1516(K00806) Tter_1084Tter_1604(K00075)Tter_1603(K01921) Tter_1601(K03590)Tter_1600(K03531)       
atmANT_08390(K00340)ANT_10430(K00339)ANT_08370(K00338)ANT_26660(K04078)ANT_26670(K04077)ANT_03490(K00981)ANT_03500(K00806) ANT_12500ANT_23420(K00075)ANT_23430(K01921) ANT_23450(K03590)ANT_23460(K03531)       
lhaLHA_2984(K00340) LHA_2986(K00338)LHA_2309(K04078)LHA_2308(K04077)LHA_0605(K00981)LHA_0604(K00806)LHA_2677LHA_3052(K03281)LHA_2903(K00075)LHA_2902(K01921) LHA_2900(K03590)LHA_2899(K03531)       
apcHIMB59_00012720(K00340) HIMB59_00012740(K00338)HIMB59_00001000(K04078)HIMB59_00000990(K04077)HIMB59_00012550(K00981)HIMB59_00012560(K00806)  HIMB59_00000240(K00075)HIMB59_00000230(K01921) HIMB59_00000210(K03590)HIMB59_00000200(K03531)       
brsS23_32740(K00340) S23_32720(K00338)S23_49090(K04078)S23_49080(K04077)S23_33320(K00981)S23_33310(K00806) S23_21260(K03281)S23_17210(K00075)S23_17220(K01921) S23_17240(K03590)S23_17250(K03531)       
cag Cagg_1040(K00339)Cagg_1041(K00338)Cagg_0489(K04078)Cagg_1055(K04077)Cagg_0530(K00981)Cagg_0529(K00806) Cagg_3525(K03281)Cagg_2855(K00075)Cagg_2856(K01921) Cagg_2858(K03590)Cagg_2859(K03531) Cagg_1326(K14449)     
nhaNham_2210(K00340) Nham_2212(K00338)Nham_3195(K04078)Nham_1176(K04077)Nham_1699(K00981)Nham_1698(K00806) Nham_1902Nham_1282(K00075)Nham_1283(K01921) Nham_1285(K03590)Nham_1286(K03531)  Nham_4405(K07798)    
llo  LLO_0285(K00338)LLO_0616(K04078)LLO_0617(K04077)LLO_2690(K00981)LLO_2691(K00806)LLO_2086LLO_2265LLO_2755(K00075)LLO_2754(K01921) LLO_2752(K03590)LLO_2751(K03531)       
bjuBJ6T_47810(K00340) BJ6T_47790(K00338)BJ6T_20300(K04078)BJ6T_20290(K04077)BJ6T_48550(K00981)BJ6T_48540(K00806) BJ6T_37010BJ6T_28270(K00075)BJ6T_28280(K01921) BJ6T_28300(K03590)BJ6T_28310(K03531)  BJ6T_66760(K07798)    
bjpRN69_23305(K00340) RN69_23295(K00338)RN69_09960(K04078)RN69_09955(K04077)RN69_23665(K00981)RN69_23660(K00806) RN69_42205(K03281)RN69_13805(K00075)RN69_13810(K01921) RN69_13820(K03590)RN69_13825(K03531)  RN69_32370(K07798)    
lpo  LPO_3071(K00338)LPO_0766(K04078)LPO_0767(K04077)LPO_0573(K00981)LPO_0572(K00806)LPO_2145LPO_1772(K03281)LPO_2889(K00075)LPO_2888(K01921) LPO_2886(K03590)LPO_2885(K03531) LPO_2804LPO_2805(K07798)    
lpe  lp12_2772(K00338)lp12_0694(K04078)lp12_0695(K04077)lp12_0508(K00981)lp12_0507(K00806)lp12_1983lp12_1671(K03281)lp12_2606(K00075)lp12_2605(K01921) lp12_2603(K03590)lp12_2602(K03531) lp12_1071lp12_1072(K07798)    
lpn  lpg2781(K00338)lpg0687(K04078)lpg0688(K04077)lpg0504(K00981)lpg0503(K00806)lpg2042lpg1733(K03281)lpg2613(K00075)lpg2612(K01921) lpg2610(K03590)lpg2609(K03531) lpg1018lpg1095(K07798)    
lpu  LPE509_00249(K00338)LPE509_02526(K04078)LPE509_02525(K04077)LPE509_02712(K00981)LPE509_02713(K00806)LPE509_01136LPE509_01458(K03281)LPE509_00422(K00075)LPE509_00423(K01921) LPE509_00425(K03590)LPE509_00427(K03531) LPE509_01081LPE509_02087(K07798)    
lpf  lpl2697(K00338)lpl0723(K04078)lpl0724(K04077)lpl0543(K00981)lpl0542(K00806)lpl2020lpl1697(K03281)lpl2536(K00075)lpl2535(K01921) lpl2533(K03590)lpl2532(K03531) lpl2081     
lpm  LP6_2810(K00338)LP6_0669(K04078)LP6_0670(K04077)LP6_0496(K00981)LP6_0495(K00806)LP6_2022LP6_1710(K03281)LP6_2644(K00075)LP6_2643(K01921) LP6_2641(K03590)LP6_2640(K03531) LP6_1076LP6_1077(K07798)    
lpp  lpp2828(K00338)lpp0742(K04078)lpp0743(K04077)lpp0567(K00981)lpp0566(K00806)lpp2025lpp1698(K03281)lpp2666(K00075)lpp2665(K01921) lpp2663(K03590)lpp2662(K03531) lpp2363lpp2362(K07798)    
lpa  lpa_04050(K00338)lpa_01070(K04078)lpa_01071(K04077)lpa_00761(K00981)lpa_00760(K00806)lpa_02979lpa_02514(K03281)lpa_03823(K00075)lpa_03822(K01921) lpa_03819(K03590)lpa_03817(K03531) lpa_01579lpa_01553(K07798)    
lph  LPV_3132(K00338)LPV_0807(K04078)LPV_0808(K04077)LPV_0605(K00981)LPV_0604(K00806)LPV_2346LPV_2000(K03281)LPV_2950(K00075)LPV_2949(K01921) LPV_2947(K03590)LPV_2946(K03531) LPV_1180LPV_1160(K07798) LPV_1752  
lpc  LPC_3067(K00338)LPC_2607(K04078)LPC_2606(K04077)LPC_2841(K00981)LPC_2842(K00806)LPC_1528LPC_1174(K03281)LPC_0528(K00075)LPC_0529(K01921) LPC_0531(K03590)LPC_0532(K03531) LPC_2241LPC_2261(K07798)    
nwiNwi_1877(K00340) Nwi_1879(K00338)Nwi_2114(K04078)Nwi_2192(K04077)Nwi_1854(K00981)Nwi_1855(K00806) Nwi_1023Nwi_1054(K00075)Nwi_1055(K01921) Nwi_1057(K03590)Nwi_1058(K03531)  Nwi_3130(K07798)    
braBRADO4174(K00340) BRADO4176(K00338)BRADO6114(K04078)BRADO2697(K04077)BRADO4135(K00981)BRADO4136(K00806) BRADO2394(K03281)BRADO5657(K00075)BRADO5656(K01921) BRADO5654(K03590)BRADO5653(K03531)       
lfaLFA_3487(K00340) LFA_3489(K00338)LFA_2830(K04078)LFA_2829(K04077)LFA_2626(K00981)LFA_2627(K00806)LFA_2249LFA_1767(K03281)LFA_2547(K00075)LFA_2546(K01921) LFA_2544(K03590)LFA_2543(K03531) LFA_pA0168LFA_pA0167(K07798)    
aolS58_34200(K00340) S58_34180(K00338)S58_63010(K04078)S58_47210(K04077)S58_34570(K00981)S58_34560(K00806) S58_52090(K03281)S58_19590(K00075)S58_19600(K01921) S58_19620(K03590)S58_19630(K03531)  S58_29270(K07798)    
bbtBBta_4551(K00340) BBta_4553(K00338)BBta_1672(K04078)BBta_3034(K04077)BBta_4512(K00981)BBta_4513(K00806)BBta_6876BBta_2747(K03281)BBta_6170(K00075)BBta_6169(K01921) BBta_6167(K03590)BBta_6166(K03531)  BBta_3642(K07798)    

=> Graphics

[ SSDB | GENES | KEGG2 | KEGG | GenomeNet ]