SSDB Gene Cluster Search Result

KEGG ID :mrb:Mrub_0978 (329 a.a.)
Definition:malate dehydrogenase (EC:1.1.1.82 1.1.1.37); K00024 malate dehydrogenase
Gap size:
Sort by: SW-score KEGG-species
Search against:All organisms Selected organism group
Threshold:

mrbMrub_0968Mrub_0969(K00525)Mrub_0970(K03647)Mrub_0971Mrub_0972Mrub_0973Mrub_0974Mrub_0975Mrub_0976(K00928)Mrub_0977(K07101)Mrub_0978(K00024)Mrub_0979(K00027)Mrub_0980(K13640)Mrub_0981(K03980)Mrub_0982(K03546)Mrub_0983(K03547)Mrub_0984Mrub_0985(K07130)Mrub_0986(K11783)Mrub_0987(K01990)Mrub_0988
mreK649_04480(K00526)K649_04485(K00525)K649_04490(K03647)K649_04495K649_04500K649_04505K649_04510K649_04515K649_04520(K00928)K649_04525(K07101)K649_04530(K00024)K649_04535(K00027)K649_04540(K13640)K649_04545(K03980)K649_04550(K03546)K649_04555(K03547)K649_04560K649_04565(K07130)K649_04570(K11783)K649_04575(K01990)K649_04580(K01992)
msvMesil_3232(K00526)Mesil_3233(K00525)Mesil_3234(K03647) Mesil_1355Mesil_1356Mesil_1357Mesil_1358Mesil_1711(K00928)Mesil_1712(K07101)Mesil_1713(K00024)Mesil_2079(K00027)Mesil_2078(K13640)Mesil_1883(K03980)Mesil_1882(K03546)Mesil_1881(K03547)Mesil_0850Mesil_0987(K07130)Mesil_1255(K11783)  
ttl   TtJL18_2242TtJL18_1584TtJL18_1144TtJL18_1585TtJL18_1586TtJL18_1542(K00928)TtJL18_1541(K07101)TtJL18_1540(K00024)TtJL18_1556(K00027)TtJL18_1568(K13640)TtJL18_0762(K03980)TtJL18_0760(K03546)TtJL18_0759(K03547)TtJL18_0134TtJL18_2109TtJL18_1519(K11783)  
ttj TTHB209(K00525) TTHB069TTHA0494TTHA0903TTHA0493TTHA0492TTHA0534(K00928)TTHA0535(K07101)TTHA0536(K00024)TTHA0520(K00027)TTHA0508(K13640)TTHA1286(K03980)TTHA1288(K03546)TTHA1289(K03547)TTHA0257 TTHA0556(K11783)  
tth TT_P0162(K00525) TT_P0027TT_C0120TT_C0547TT_C0119TT_C0118TT_C0166(K00928)TT_C0167(K07101)TT_C0168(K00024)TT_C0144(K00027)TT_C0132(K13640)TT_C0920(K03980)TT_C0922(K03546)TT_C0923(K03547)TT_C1728 TT_C0188(K11783)  
tsc TSC_c12110(K00525)  TSC_c19600TSC_c13640TSC_c19590TSC_c19580TSC_c07050(K00928)TSC_c07060(K07101)TSC_c07070(K00024)TSC_c06850(K00027)TSC_c05460(K13640)TSC_c08640(K03980)TSC_c07930(K03546)TSC_c07920(K03547)TSC_c01140TSC_c10680TSC_c08340(K11783)  
tos Theos_2351(K00525) Theos_2380Theos_1815Theos_0916Theos_1816Theos_1817Theos_0762(K00928)Theos_0763(K07101)Theos_0764(K00024)Theos_0741(K00027)Theos_1799(K13640)Theos_0808(K03980)Theos_0806(K03546)Theos_0805(K03547)Theos_1909Theos_2443Theos_0782(K11783)  
mpaMAP_3095c(K00526)MAP_3100c(K00525)MAP_3101c(K03647)  MAP_3973c  MAP_0311c(K00928) MAP_2541c(K00024)MAP_2540c(K00027)MAP_3843(K13640)MAP_4336(K03980) MAP_2494c     
maviRC58_03425(K00526)RC58_03400(K00525)RC58_03395(K03647)  RC58_20315  RC58_17685(K00928) RC58_06335(K00024)RC58_06340(K00027)RC58_19650(K13640)RC58_22175(K03980)RC58_06575RC58_06570     
maoMAP4_0703(K00526)MAP4_0698(K00525)MAP4_0697(K03647)  MAP4_4089  MAP4_3559(K00928) MAP4_1280(K00024)MAP4_1281(K00027)MAP4_3956(K13640)MAP4_4462(K03980) MAP4_1328     
mavuRE97_03430(K00526)RE97_03405(K00525)RE97_03400(K03647)  RE97_20365  RE97_17715(K00928) RE97_06330(K00024)RE97_06335(K00027)RE97_19705(K13640)RE97_22225(K03980) RE97_06560     
mavMAV_3913(K00526)MAV_3919(K00525)MAV_3920(K03647)  MAV_4670  MAV_0393(K00928) MAV_1380(K00024)MAV_1381(K00027)MAV_4805(K13640)MAV_5298(K03980) MAV_1427     
mavaLA64_18035(K00526)LA64_18060(K00525)LA64_18065(K03647)  LA64_21720  LA64_01870(K00928) LA64_06310(K00024)LA64_06315(K00027)LA64_22390(K13640)LA64_24505(K03980) LA64_06535     
mavrLA63_18045(K00526)LA63_18070(K00525)LA63_18075(K03647)  LA63_21755  LA63_01860(K00928) LA63_06295(K00024)LA63_06300(K00027)LA63_22420(K13640)LA63_24540(K03980) LA63_06525     
mavdNF84_17860(K00526)NF84_17885(K00525)NF84_17890(K03647)  NF84_21540  NF84_01805(K00928) NF84_06170(K00024)NF84_06175(K00027)NF84_22200(K13640)NF84_07380 NF84_06395     
mhdMarky_0852(K00526)Marky_0853(K00525)    Marky_1497Marky_1496Marky_1492(K00928) Marky_1259(K00024)Marky_1258(K00027)Marky_1257(K13640)Marky_1320(K03980)Marky_1321(K03546)Marky_1322(K03547)Marky_0571Marky_1513(K07130)Marky_0101(K11783)  
opr      Ocepr_1320Ocepr_1319Ocepr_1316(K00928)Ocepr_1315(K07101)Ocepr_1164(K00024)Ocepr_1163(K00027)Ocepr_1162(K13640)Ocepr_1231(K03980)Ocepr_1232(K03546)Ocepr_1233(K03547)Ocepr_1844 Ocepr_2008(K11783)  
tvrTVD_09145(K00525)TVD_09145(K00525)   TVD_10220  TVD_09185(K00928)TVD_08745(K07101)TVD_12750(K00024)TVD_12755(K00029) TVD_00580(K03980)       
tgrTgr7_2614(K00526)Tgr7_2615(K00525)   Tgr7_2268(K01501)  Tgr7_1290(K00928)Tgr7_1686(K07101)Tgr7_2971(K00024)Tgr7_2970(K00029)Tgr7_0470Tgr7_3214(K03980) Tgr7_1764     
tsnW908_04305(K00526)W908_04310(K00525)   W908_08250  W908_07560(K00928)W908_05400(K07101)W908_02200(K00024)W908_02205(K00029) W908_04200(K03980)W908_02735      
tkmTK90_1442(K00525)TK90_1442(K00525)   TK90_1987(K01501)  TK90_1613(K00928)TK90_1412(K07101)TK90_2377(K00024)TK90_2378(K00029)TK90_0919TK90_2558(K03980) TK90_2298(K03651)     
tbnTBH_C0357(K00527)TBH_C0607(K00525)   TBH_C0184  TBH_C1935(K00928) TBH_C0159(K00024)TBH_C0158(K00029)TBH_C1318TBH_C1028(K03980)      TBH_C0588
cclClocl_0720(K00527)    Clocl_1384  Clocl_2886(K00928) Clocl_3325(K00016)Clocl_3326(K00027)Clocl_2738Clocl_1451(K03980)  Clocl_0063Clocl_0620(K07130)   
tmrTmar_2004(K00526)Tmar_2005(K00525)   Tmar_0619(K01950)  Tmar_0384(K00928)Tmar_0612(K07101)Tmar_1268(K00024)Tmar_1267(K00027)Tmar_1603Tmar_0690(K03980) Tmar_0782Tmar_0154    
seds     AAY24_11880  AAY24_18020(K00928)AAY24_04460(K07101)AAY24_13315(K00024)AAY24_13310(K00029)AAY24_02075AAY24_14840(K03980)AAY24_01145(K03546)AAY24_01140(K03547)     
clbClo1100_1781(K00527)    Clo1100_2041  Clo1100_1560(K00928)Clo1100_3343(K07101)Clo1100_0135(K00016)Clo1100_0136(K00027)Clo1100_2105Clo1100_1754(K03980)Clo1100_0060(K03546)Clo1100_0059(K03547)Clo1100_3964Clo1100_2203   
ctxClo1313_1580(K00527)    Clo1313_2982  Clo1313_0873(K00928) Clo1313_1878(K00016)Clo1313_1879(K00027) Clo1313_1162(K03980)Clo1313_0526 Clo1313_0058    
cthCthe_0646(K00527)    Cthe_2309  Cthe_1375(K00928) Cthe_0345Cthe_0344(K00027)Cthe_1664Cthe_1051(K03980)  Cthe_2427    

=> Graphics

[ SSDB | GENES | KEGG2 | KEGG | GenomeNet ]