SSDB Paralog Search Result

KEGG ID :fsy:FsymDg_3146 (341 a.a.)
Definition:6-phosphofructokinase; K00850 6-phosphofructokinase 1
Update status:T01530 (aso,ass,badl,baft,bcor,bdh,bdo,bgs,bmyc,bpv,btx,caj,caq,cii,cjc,cuv,eaa,eao,ete,fpc,gst,mcr,mjh,ngg,nle,oah,palk,rat,rbt,sbv,sht,sxy : calculation not yet completed)
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Sort by : SW-score SW-score by species KEGG-species
Search against:All organisms Selected organism group
Threshold:

Search Result : 19 hits

    Entry                         KO    len SW-score bits identity overlap
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
fsy:FsymDg_4192 6-phosphofructokinase (EC:2.7.1.11)   K00850   488   483   116  0.325  345   
fsy:FsymDg_3115 UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2 K01929   476   119   33  0.257  268   
fsy:FsymDg_4528 peptidoglycan glycosyltransferase (EC:2       950   119   33  0.246  130   
fsy:FsymDg_2499 imidazole glycerol phosphate synthase s K02501   202   116   32  0.297  165   
fsy:FsymDg_1684 oxidoreductase domain-containing protei       808   115   32  0.269  308   
fsy:FsymDg_1711 sulfate-transporting ATPase (EC:3.6.3.2 K01990   313   110   31  0.267  247   
fsy:FsymDg_3923 YjeF-like protein                  507   110   31  0.274  259   
fsy:FsymDg_3203 adenosylcobinamide-phosphate guanylyltr K02231   544   109   31  0.269  242   
fsy:FsymDg_4198 hypothetical protein                467   109   31  0.293  116   
fsy:FsymDg_4386 phosphoribosylamine--glycine ligase (EC K01945   433   109   31  0.273  198   
fsy:FsymDg_2802 nitrogenase MoFe cofactor biosynthesis  K02587   516   107   30  0.259  143   
fsy:FsymDg_0237 dihydropteroate synthase (EC:2.5.1.15)  K00796   339   106   30  0.234  295   
fsy:FsymDg_1673 hypothetical protein                347   105   30  0.300  130   
fsy:FsymDg_0975 signal transduction histidine kinase        490   104   30  0.251  327   
fsy:FsymDg_0750 transcription-repair coupling factor   K03723  1238   103   29  0.257  304   
fsy:FsymDg_0937 hypothetical protein           K09118   991   103   29  0.239  309   
fsy:FsymDg_1776 group 1 glycosyl transferase       K14335   396   103   29  0.237  224   
fsy:FsymDg_1169 Dimethylallyltranstransferase (EC:2.5.1 K13787   338   101   29  0.270  189   
fsy:FsymDg_2419 heavy metal translocating P-type ATPase K17686   835   101   29  0.276  163   

[ SSDB | GENES | KEGG2 | KEGG | GenomeNet ]