SSDB Paralog Search Result

KEGG ID :fsy:FsymDg_3922 (442 a.a.)
Definition:alanine racemase (EC:5.1.1.1); K01775 alanine racemase
Update status:T01530 (awa,ccon,cdm,cgd,cmj,cui,des,edu,fbt,hye,lhi,mari,mim,ppeo,psea,psee,samb,skn,sll : calculation not yet completed)
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Sort by : SW-score SW-score by species KEGG-species
Search against:All organisms Selected organism group
Threshold:

Search Result : 75 hits

    Entry                         KO    len SW-score bits identity overlap
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
fsy:FsymDg_1441 serine/threonine protein kinase (EC:2.7       722   201   52  0.269  376   
fsy:FsymDg_1085 hypothetical protein                598   198   51  0.296  453   
fsy:FsymDg_2112 extracellular ligand-binding receptor        543   182   47  0.295  352   
fsy:FsymDg_0598 DNA polymerase III subunits gamma and t K02343   940   176   46  0.284  317   
fsy:FsymDg_2137 coagulation factor 5/8 type domain-cont      1544   166   44  0.264  375   
fsy:FsymDg_3052 beta-ketoacyl-acyl-carrier-protein synt K09458   826   163   43  0.264  424   
fsy:FsymDg_2373 amidohydrolase              K07047   575   160   42  0.274  508   
fsy:FsymDg_1811 TRAM domain-containing protein           537   157   42  0.309  233   
fsy:FsymDg_0686 PadR-like family transcriptional regula       279   156   41  0.444  63   
fsy:FsymDg_3257 HAD-superfamily hydrolase              444   154   41  0.273  385   
fsy:FsymDg_3327 chorismate synthase (EC:4.2.3.5)     K01736   411   152   40  0.253  400   
fsy:FsymDg_3209 short-chain dehydrogenase/reductase SDR       273   150   40  0.281  278   
fsy:FsymDg_0244 hypothetical protein                264   141   38  0.300  160   
fsy:FsymDg_2967 hypothetical protein                375   137   37  0.410  61   
fsy:FsymDg_2969 hypothetical protein                540   132   36  0.463  54   
fsy:FsymDg_3905 branched-chain amino acid ABC transport K01999   539   124   34  0.409  66   
fsy:FsymDg_1609 soluble ligand binding domain-containin K02237   367   123   34  0.321  112   
fsy:FsymDg_2534 hypothetical protein                337   123   34  0.361  72   
fsy:FsymDg_1512 hypothetical protein                492   121   33  0.359  92   
fsy:FsymDg_1553 nicotinate-nucleotide adenylyltransfera K00969   259   121   33  0.342  79   
fsy:FsymDg_4475 hypothetical protein                186   121   33  0.403  62   
fsy:FsymDg_3158 hypothetical protein                237   120   33  0.426  54   
fsy:FsymDg_4062 proline dehydrogenase          K00318   428   120   33  0.313  284   
fsy:FsymDg_2136 GAF sensor-containing diguanylate cycla      1200   119   33  0.414  87   
fsy:FsymDg_4521 single-strand binding protein      K03111   186   119   33  0.386  57   
fsy:FsymDg_0801 hypothetical protein                182   118   33  0.310  58   
fsy:FsymDg_0902 DNA repair protein            K10979   329   118   33  0.373  67   
fsy:FsymDg_0891 antibiotic biosynthesis monooxygenase        157   117   33  0.345  110   
fsy:FsymDg_3133 hypothetical protein                415   116   32  0.388  67   
fsy:FsymDg_0281 hypothetical protein                258   115   32  0.418  67   
fsy:FsymDg_1505 group 1 glycosyl transferase            583   115   32  0.322  87   
fsy:FsymDg_3316 carbamoyl-phosphate synthase small subu K01956   830   115   32  0.406  69   
fsy:FsymDg_2666 sulfate-transporting ATPase (EC:3.6.3.2       954   114   32  0.320  128   
fsy:FsymDg_3255 putative translation initiation/elongat       137   114   32  0.373  67   
fsy:FsymDg_3329 shikimate dehydrogenase (EC:1.1.1.25)  K00014   355   114   32  0.314  153   
fsy:FsymDg_0763 NADH dehydrogenase (ubiquinone) (EC:1.6 K03885   499   113   32  0.340  97   
fsy:FsymDg_1841 adenylylsulfate kinase (EC:2.7.1.25)   K00958   616   113   32  0.363  91   
fsy:FsymDg_4409 protein serine/threonine phosphatase        572   113   32  0.356  73   
fsy:FsymDg_4452 peptidase S1 and S6 chymotrypsin/Hap   K08372   578   113   32  0.305  141   
fsy:FsymDg_1775 G-D-S-L family lipolytic protein          399   112   31  0.366  71   
fsy:FsymDg_4449 hypothetical protein                155   112   31  0.373  59   
fsy:FsymDg_1194 adenine deaminase (EC:3.5.4.2)      K01486   584   111   31  0.418  55   
fsy:FsymDg_0674 ATP-dependent metalloprotease FtsH (EC: K03798   720   110   31  0.393  61   
fsy:FsymDg_1514 exodeoxyribonuclease III Xth       K01142   425   110   31  0.393  56   
fsy:FsymDg_2815 prolipoprotein diacylglyceryl transfera       375   110   31  0.349  86   
fsy:FsymDg_4177 FMN-binding domain-containing protein        204   109   31  0.352  71   
fsy:FsymDg_0592 hypothetical protein           K09747   153   108   30  0.301  153   
fsy:FsymDg_3269 3-methyladenine DNA glycosylase     K03652   312   108   30  0.308  130   
fsy:FsymDg_3702 2-phospho-L-lactate guanylyltransferase K14941   248   108   30  0.309  220   
fsy:FsymDg_0219 aminoglycoside phosphotransferase         2109   107   30  0.368  68   
fsy:FsymDg_0735 ribosomal RNA small subunit methyltrans K02528   319   107   30  0.327  159   
fsy:FsymDg_1055 hypothetical protein                533   107   30  0.365  74   
fsy:FsymDg_2571 glycogen debranching protein GlgX (EC:3 K02438   971   107   30  0.330  115   
fsy:FsymDg_0963 type 11 methyltransferase              295   106   30  0.405  84   
fsy:FsymDg_1103 glycerophosphoryl diester phosphodieste       348   106   30  0.364  66   
fsy:FsymDg_2976 serine/threonine protein kinase (EC:2.7       776   106   30  0.343  67   
fsy:FsymDg_3872 glycoside hydrolase                 340   106   30  0.304  79   
fsy:FsymDg_4050 glutamyl-tRNA reductase         K02492   457   106   30  0.323  127   
fsy:FsymDg_0241 hypothetical protein                426   105   30  0.344  64   
fsy:FsymDg_2985 GntR family transcriptional regulator        379   105   30  0.480  50   
fsy:FsymDg_3892 hypothetical protein                231   105   30  0.343  67   
fsy:FsymDg_1736 ABC transporter             K02034   337   104   30  0.389  54   
fsy:FsymDg_2823 ABC transporter periplasmic protein   K02030   350   104   30  0.382  55   
fsy:FsymDg_1249 putative F420-dependent protein           205   103   29  0.440  50   
fsy:FsymDg_4400 dolichyl-phosphate beta-D-mannosyltrans K00721   432   103   29  0.300  223   
fsy:FsymDg_1114 hypothetical protein                438   102   29  0.436  55   
fsy:FsymDg_1546 cellulase (EC:3.2.1.4)          K01179   422   102   29  0.371  62   
fsy:FsymDg_3641 hypothetical protein                108   102   29  0.397  58   
fsy:FsymDg_4496 hypothetical protein                505   102   29  0.313  83   
fsy:FsymDg_1056 hypothetical protein                548   101   29  0.392  74   
fsy:FsymDg_1673 hypothetical protein                347   101   29  0.331  172   
fsy:FsymDg_4274 forkhead-associated protein             413   101   29  0.326  89   
fsy:FsymDg_1131 hypothetical protein                324   100   29  0.326  129   
fsy:FsymDg_4018 sulfite reductase (ferredoxin) (EC:1.8. K00392   614   100   29  0.313  134   
fsy:FsymDg_4451 family 2 glycosyl transferase            518   100   29  0.431  58   

[ SSDB | GENES | KEGG2 | KEGG | GenomeNet ]