SSDB Paralog Search Result

KEGG ID :oan:Oant_3782 (481 a.a.)
Definition:aldehyde dehydrogenase; K00128 aldehyde dehydrogenase (NAD+)
Update status:T00568 (aso,ass,badl,baft,bcar,bcor,bdh,bdo,bgs,bmyc,bpv,bsz,btx,caj,caq,cii,cjc,cuv,eaa,eao,eft,ete,fpc,gst,hro,kok,mbq,mcr,mjh,ngg,nle,oah,palk,rat,rbt,sbv,sfn,sht,sxy,umr : calculation not yet completed)
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Sort by : SW-score SW-score by species KEGG-species
Search against:All organisms Selected organism group
Threshold:

Search Result : 24 hits

    Entry                         KO    len SW-score bits identity overlap
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
oan:Oant_4697 aldehyde dehydrogenase                496  1184   276  0.415  480   
oan:Oant_1275 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   483  1092   255  0.387  475   
oan:Oant_0874 aldehyde dehydrogenase                504  1065   249  0.384  471   
oan:Oant_1286 aldehyde dehydrogenase           K00128   490  1049   245  0.406  473   
oan:Oant_2710 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   487  1026   240  0.388  477   
oan:Oant_2836 aldehyde dehydrogenase           K00128   798  1021   239  0.378  466   
oan:Oant_3471 aldehyde dehydrogenase           K15786   498   990   232  0.373  475   
oan:Oant_0277 aldehyde dehydrogenase           K00128   477   957   224  0.372  471   
oan:Oant_0271 aldehyde dehydrogenase           K00138   505   911   214  0.357  474   
oan:Oant_2792 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase   K00137   474   895   210  0.352  474   
oan:Oant_4390 aldehyde dehydrogenase           K00135   478   894   210  0.345  478   
oan:Oant_1068 methylmalonate-semialdehyde dehydrogenase K00140   498   712   168  0.312  458   
oan:Oant_3882 aldehyde dehydrogenase                461   685   162  0.303  445   
oan:Oant_1459 aldehyde dehydrogenase           K00128   510   572   136  0.284  457   
oan:Oant_1325 aldehyde dehydrogenase           K00154   465   557   133  0.307  427   
oan:Oant_3846 bifunctional proline dehydrogenase/pyrrol K13821  1227   489   117  0.270  470   
oan:Oant_0978 HemY domain-containing protein       K02498   553   116   32  0.240  304   
oan:Oant_2124 multi-sensor hybrid histidine kinase    K13587   857   106   30  0.319  113   
oan:Oant_1056 gamma-glutamyl phosphate reductase     K00147   427   105   30  0.270  233   
oan:Oant_0647 conjugal transfer coupling protein TraG  K03205   637   103   29  0.254  236   
oan:Oant_1011 electron transfer flavoprotein subunit al K03521   248   103   29  0.211  232   
oan:Oant_4742 N-6 DNA methylase                  1702   102   29  0.275  109   
oan:Oant_1488 TP901 family phage tail tape measure prot       781   100   29  0.211  279   
oan:Oant_4346 nitrous-oxide reductase          K00376   638   100   29  0.230  282   

[ SSDB | GENES | KEGG2 | KEGG | GenomeNet ]