KEGG   ENZYME: 2.5.1.108
Entry
EC 2.5.1.108                Enzyme                                 

Name
2-(3-amino-3-carboxypropyl)histidine synthase;
Dph2
Class
Transferases;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups (only sub-subclass identified to date)
Sysname
S-adenosyl-L-methionine:L-histidine-[translation elongation factor 2] 2-[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]transferase
Reaction(IUBMB)
S-adenosyl-L-methionine + L-histidine-[translation elongation factor 2] = S-methyl-5'-thioadenosine + 2-[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]-L-histidine-[translation elongation factor 2] [RN:R10455]
Reaction(KEGG)
R10455
Substrate
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019];
L-histidine-[translation elongation factor 2] [CPD:C20663]
Product
S-methyl-5'-thioadenosine [CPD:C00170];
2-[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]-L-histidine-[translation elongation factor 2] [CPD:C04441]
Comment
A [4Fe-4S] enzyme that modifies a histidine residue of the translation elongation factor 2 (EF2) via a 3-amino-3-carboxypropyl radical. The enzyme is present in archae and eukaryotes but not in eubacteria. The enzyme is a member of the 'AdoMet radical' (radical SAM) family and generates the 3-amino-3-carboxypropyl radical by an uncanonical clevage of S-adenosyl-L-methionine. The relevant histidine of EF2 is His715 in mammals, His699 in yeast and His600 in Pyrococcus horikoshii. Part of diphthamide biosynthesis.
History
EC 2.5.1.108 created 2013
Orthology
K07561  2-(3-amino-3-carboxypropyl)histidine synthase
Genes
HSA: 1801(DPH1)
PTR: 454415(DPH1)
PPS: 100982647(DPH1)
GGO: 101129660(DPH1)
PON: 100458975(DPH1)
NLE: 100586565(DPH1)
MCC: 721275(DPH1)
MCF: 102121428(DPH1)
CSAB: 103242124(DPH1)
RRO: 104682026(DPH1)
RBB: 108526254
CJC: 100401736(DPH1)
SBQ: 101044961(DPH1)
MMU: 116905(Dph1)
MCAL: 110305553(Dph1)
MPAH: 110331660(Dph1)
RNO: 287523(Dph1)
MUN: 110551476(Dph1)
CGE: 100765648(Dph1)
NGI: 103730524(Dph1)
HGL: 101700222(Dph1)
CCAN: 109690016(Dph1)
OCU: 100340691(DPH1)
TUP: 102497125(DPH1)
CFA: 480653(DPH1)
VVP: 112933095(DPH1)
AML: 100466082(DPH1)
UMR: 103667386(DPH1)
UAH: 113269133(DPH1)
ORO: 101371699(DPH1)
ELK: 111151686
FCA: 101083810(DPH1)
PTG: 102950536(DPH1)
PPAD: 109255182(DPH1)
AJU: 106983186(DPH1)
BTA: 534099(DPH1)
BOM: 102283537(DPH1)
BIU: 109574109(DPH1)
BBUB: 102407230(DPH1)
CHX: 106501727(DPH1)
OAS: 101104511(DPH1)
SSC: 100525608(DPH1)
CFR: 102512929(DPH1)
CDK: 105088105(DPH1)
BACU: 103020317(DPH1)
LVE: 103081677(DPH1)
OOR: 101279783(DPH1)
DLE: 111185867(DPH1)
PCAD: 102975515(DPH1)
ECB: 100060117(DPH1)
EPZ: 103554995(DPH1)
EAI: 106822029(DPH1)
MYB: 102259154(DPH1)
MYD: 102774413(DPH1)
MNA: 107535621(DPH1)
HAI: 109386901(DPH1)
DRO: 112308716(DPH1)
PALE: 102890379(DPH1)
RAY: 107507708(DPH1)
MJV: 108391807(DPH1)
LAV: 100665713(DPH1)
TMU: 101361771
MDO: 100018617(DPH1)
SHR: 100932196(DPH1)
PCW: 110222142(DPH1)
OAA: 100092375(DPH1)
GGA: 417564(DPH1)
MGP: 100541629(DPH1)
CJO: 107322679(DPH1)
NMEL: 110407890(DPH1)
APLA: 101799692(DPH1)
ACYG: 106041387(DPH1)
TGU: 100230974(DPH1)
LSR: 110482086(DPH1)
SCAN: 103820278(DPH1)
GFR: 102035981(DPH1)
FAB: 101821750(DPH1)
PHI: 102113503(DPH1)
PMAJ: 107212770(DPH1)
CCAE: 111937942(DPH1)
CCW: 104691204
ETL: 114060480(DPH1)
FPG: 101918525(DPH1)
FCH: 102046767(DPH1)
CLV: 102093067(DPH1)
EGZ: 104131833(DPH1)
NNI: 104012796(DPH1)
ACUN: 113487328(DPH1)
ASN: 102373929(DPH1)
AMJ: 102572925(DPH1)
PSS: 102446537(DPH1)
CMY: 102944597(DPH1)
CPIC: 101934242(DPH1)
ACS: 100567562(dph1)
PVT: 110084253(DPH1)
PBI: 103060999(DPH1)
PMUR: 107296196(DPH1)
TSR: 106554992(DPH1)
PMUA: 114585363(DPH1)
GJA: 107119413(DPH1)
XLA: 443615(dph1.L)
XTR: 100216186(dph1)
NPR: 108787960(DPH1)
DRE: 550559(dph1)
SRX: 107743654(dph1) 107744807
IPU: 108278197(dph1)
PHYP: 113533104(dph1)
AMEX: 103028439(dph1)
EEE: 113569787(dph1)
TRU: 101074864(dph1)
LCO: 104923539(dph1)
NCC: 104962091(dph1)
MZE: 101468218(dph1)
ONL: 100694665(dph1)
OLA: 101164330(dph1)
XMA: 102236846(dph1)
XCO: 114133320(dph1)
PRET: 103474164(dph1)
CVG: 107089877(dph1)
NFU: 107380120(dph1)
KMR: 108246325(dph1)
ALIM: 106535228(dph1)
AOCE: 111569743(dph1)
CSEM: 103378239(dph1)
POV: 109630404(dph1)
LCF: 108877969(dph1)
SDU: 111232318(dph1)
SLAL: 111656715(dph1)
HCQ: 109518487(dph1)
BPEC: 110163645(dph1)
MALB: 109968534(dph1)
SASA: 106581169(dph1) 106612930
SALP: 111982831
ELS: 105023187(dph1)
SFM: 108932081(dph1)
PKI: 111847109(dph1)
LCM: 102356549 102362800(DPH1)
CMK: 103186918(dph1)
RTP: 109911802
BFO: 118425627
CIN: 100175202
SPU: 590421
APLC: 110976648
SKO: 100378925
DME: Dmel_CG11652(Dph1)
DER: 6544364
DSE: 6605319
DSI: Dsimw501_GD12784(Dsim_GD12784)
DAN: 6507156
DSR: 110178916
DPE: 6602801
DMN: 108152505
DWI: 6645473
DAZ: 108613629
DNV: 108651878
DHE: 111592804
DVI: 6623641
MDE: 101891032
LCQ: 111687020
AAG: 5575478
AME: 552087
BIM: 100742824
BTER: 100648784
CCAL: 108632411
OBB: 114871148
SOC: 105204836
MPHA: 105827800
AEC: 105150583
ACEP: 105620195
PBAR: 105423357
VEM: 105561228
HST: 105191986
DQU: 106747427
CFO: 105257743
LHU: 105679855
PGC: 109856788
OBO: 105275571
PCF: 106786512
NVI: 100124031
CSOL: 105361299
MDL: 103578195
TCA: 660204
DPA: 109544261
ATD: 109594059
NVL: 108558695
BMOR: 692933
BMAN: 114247696
PMAC: 106711106
HAW: 110370774
PXY: 105386869
API: 100160913
DNX: 107171092
AGS: 114129255
RMD: 113556639
BTAB: 109044711
CLEC: 106666049
ZNE: 110834467
FCD: 110853011
PVM: 113814263
TUT: 107372150
PTEP: 107455657
CEL: CELE_C14B1.5(dph-1)
CBR: CBG09207
TSP: Tsp_02291
PCAN: 112563107
CRG: 105343490
MYI: 110461373
OBI: 106869814
LAK: 106178089
SHX: MS3_01404
EGL: EGR_08329
NVE: 5506664
EPA: 110234679
AMIL: 114948626
SPIS: 111321849
DGT: 114538233
HMG: 100197050
AQU: 100640276
ATH: AT5G62030
ALY: 9300842
CRB: 17875347
BRP: 103874640
BNA: 106427201
BOE: 106336400
RSZ: 108805289
THJ: 104798941
CIT: 102622644
TCC: 18607388
GRA: 105795453
GHI: 107908609
GAB: 108475932
DZI: 111308673
EGR: 104452750
GMX: 100797181
GSJ: 114424997
VRA: 106776523
VAR: 108318976
VUN: 114166536
CCAJ: 109810882
CAM: 101514419
LJA: Lj2g3v2124830.1(Lj2g3v2124830.1)
LANG: 109348570
FVE: 101291951
RCN: 112179850
PPER: 18789979
PMUM: 103319117
PAVI: 110764828
MDM: 103435443
ZJU: 107416271
CSV: 101214699
CMO: 103495461
MCHA: 111021686
CMAX: 111486020
CMOS: 111434567
CPEP: 111792145
RCU: 8277537
JCU: 105635596
MESC: 110600059
POP: 7491070
PEU: 105115044
JRE: 109007067
VVI: 100252989
SLY: 101256980
SPEN: 107023734
SOT: 102581184
CANN: 107872862
NTA: 107791245
NSY: 104212199
NTO: 104104957
NAU: 109227210
INI: 109152915
SIND: 105165124
OEU: 111377255
HAN: 110930111
LSV: 111887509
CCAV: 112529220
DCR: 108224438
BVG: 104891236
SOE: 110793601
NNU: 104604110
OSA: 4331131
DOSA: Os02t0815600-01(Os02g0815600)
OBR: 102718717
BDI: 100829197
ATS: 109779032(LOC109779032)
SBI: 8056439
ZMA: 100284663
SITA: 101767368
PDA: 103706948
EGU: 105059175
MUS: 103985278
DCT: 110093728
PEQ: 110032881
AOF: 109851117
ATR: 18422363
PPP: 112292317
APRO: F751_2153
SCE: YIL103W(DPH1)
ERC: Ecym_3310
KMX: KLMA_80145(DPH1)
NCS: NCAS_0B06320(NCAS0B06320)
NDI: NDAI_0B03620(NDAI0B03620)
TPF: TPHA_0C03300(TPHA0C03300)
TBL: TBLA_0G02400(TBLA0G02400)
TDL: TDEL_0C03900(TDEL0C03900)
KAF: KAFR_0H03400(KAFR0H03400)
CAL: CAALFM_C205840WA(CaO19.5207)
SLB: AWJ20_2165(DPH1)
NCR: NCU08503
NTE: NEUTE1DRAFT83361(NEUTE1DRAFT_83361)
MGR: MGG_03237
SSCK: SPSK_09046
MAW: MAC_05653
MAJ: MAA_10721
CMT: CCM_05185
MBE: MBM_05350
ANI: AN6283.2
ANG: ANI_1_2500024(An02g04630)
ABE: ARB_04875
TVE: TRV_06574
PNO: SNOG_07675(SNOG_07674)
PTE: PTT_12706
CNE: CNA07400
CNB: CNBA7230
TASA: A1Q1_04953
ABP: AGABI1DRAFT58324(AGABI1DRAFT_58324)
ABV: AGABI2DRAFT202335(AGABI2DRAFT_202335)
MGL: MGL_0765
MRT: MRET_0053
DDI: DDB_G0284257(dph1)
DFA: DFA_09388(dph1)
EHI: EHI_199050(87.t00020)
PCB: PCHAS_102970(PC000703.00.0)
TAN: TA12765
TPV: TP02_0364
BBO: BBOV_III005980(17.m07527)
CPV: cgd6_2230
SMIN: v1.2.033984.t1(symbB.v1.2.033984.t1)
SPAR: SPRG_05058
TCR: 467795.9
MJA: MJ_0483
MMP: MMP0188
MMD: GYY_00960
MMAK: MMKA1_01920(dph2)
MMAO: MMOS7_02180(dph2)
MMAD: MMJJ_08970
MAE: Maeo_0905
MVO: Mvol_1475
METF: CFE53_06405(dph2)
MTH: MTH_1319
METC: MTCT_1196
METE: tca_01273
METK: FVF72_04980(dph2)
MTHM: FZP57_08365(dph2)
MST: Msp_1537
MRU: mru_0166
MSI: Msm_1358
MEB: Abm4_1653
MMIL: sm9_2228
MEYE: TL18_00635
MOL: YLM1_1511
METH: MBMB1_1930
MFC: BRM9_2270
MCUB: MCBB_2208(dph2)
METT: CIT01_04810(dph2)
METO: CIT02_07880(dph2)
MFV: Mfer_1013
MKA: MK1517(dph2)
AFU: AF_1803
FPL: Ferp_2108
GAC: GACE_0213
GAH: GAH_00083
PFU: PF1063
PFI: PFC_04550
PHO: PH1105(PH1105)
PAB: PAB0746
PYN: PNA2_1802
PYS: Py04_1021
TKO: TK1928
TON: TON_1934
TGA: TGAM_0526
TSI: TSIB_0075
THE: GQS_05470
THA: TAM4_694
THM: CL1_0735
TLT: OCC_06736
THS: TES1_1725
TNU: BD01_2020
TEU: TEU_04410
THH: CDI07_00430(dph2)
PPAC: PAP_09280
MBAR: MSBR2_2867
MBAK: MSBR3_1919
MAC: MA_0718
MMA: MM_1877(dph2)
MMAC: MSMAC_1628
METM: MSMTP_2709
MTHR: MSTHT_1400
MTHE: MSTHC_1888
MHOR: MSHOH_3509
MFZ: AOB57_005990(dph2)
MBU: Mbur_1436
MMET: MCMEM_1920
MMH: Mmah_1741
MPY: Mpsy_2110
MZI: HWN40_11645(dph2)
MTP: Mthe_1635
MCJ: MCON_3424
MHI: Mhar_0746
MHU: Mhun_2613
MLA: Mlab_0218
MBG: BN140_0543(dph2)
MEMA: MMAB1_0680(dph)
MPI: Mpet_0339
MBN: Mboo_2168
MPL: Mpal_2082
MPD: MCP_1404
MEZ: Mtc_1792(dph2)
RCI: RRC214(dph2)
HAL: VNG_0854C
HSL: OE_2257F(dph2)
HHB: Hhub_2059(dph2)
HALH: HTSR_1307
HHSR: HSR6_1380
SALR: FQU85_10060(dph2)
HALR: EFA46_009840(dph2)
HMA: rrnAC0405
HHI: HAH_1224(dph2)
HALJ: G9465_10610(dph2)
NPH: NP_3154A(dph2)
NMO: Nmlp_2693(dph2)
HUT: Huta_2799
HTI: HTIA_2708
HALA: Hrd1104_04445(dph2)
HMU: Hmuk_2492
HALZ: E5139_15600(dph2)
HALL: LC1Hm_1854(dph2)
HSN: DV733_13340(dph2)
HRR: HZS55_17235(dph2)
HPEL: HZS54_20585(dph2)
HLT: I7X12_18430(dph2)
HARC: HARCEL1_07870(dph2)
HWA: HQ_2590A(dph2)
HWC: Hqrw_2904(dph2)
HVO: HVO_1631(dph2)
HME: HFX_1717(dph2)
HALE: G3A49_11255(dph2)
HAQ: DU484_14040(dph2)
HAJ: DU500_14070(dph2)
HAER: DU502_12115(dph2)
HRA: EI982_18135(dph2)
HLM: DV707_12005(dph2)
HALM: FCF25_15125(dph2)
HLA: Hlac_0813
HALP: DOS48_04245(dph2)
HALB: EKH57_06730(dph2)
HEZZ: EO776_05730(dph2)
HALQ: Hrr1229_000620(dph2)
SRUB: C2R22_10160(dph2)
HALN: B4589_014060(dph2)
HALG: HUG10_05115(dph2)
HALU: HUG12_11920(dph2)
HDF: AArcSl_2069(dph2)
HTU: Htur_1803
HJT: DVR14_19995(dph2) DVR14_24135(dph2)
HALY: HYG82_01930(dph2)
NMG: Nmag_3588(dph2)
NAT: NJ7G_3013
NVR: FEJ81_10640(dph2)
NPL: FGF80_10285(dph2)
SALI: L593_11010
NBG: DV706_14895(dph2)
NAS: GCU68_15115(dph2)
TAC: Ta0255
TVO: TVG1411317(TVG1411317)
PTO: PTO0430
FAI: FAD_1627
CDIV: CPM_1838
MEAR: Mpt1_c01750(dph2)
MARC: AR505_1420
ABI: Aboo_0484
ACJ: ACAM_0327
SMR: Smar_0630
IHO: Igni_0998
IIS: EYM_06540
DKA: DKAM_1412
TAG: Tagg_0035
IAG: Igag_1048
HBU: Hbut_1652
STO: STK_22630(dph2)
SOH: D1869_12445(dph2)
SSO: SSO0293
SOL: Ssol_1270
SSOA: SULA_1313(dph2)
SSOL: SULB_1314(dph2)
SSOF: SULC_1312(dph2)
SAI: Saci_0175
SID: M164_1855
SII: LD85_2066
SIH: SiH_1783
SIR: SiRe_1703
SIC: SiL_1697
SULE: GFS03_10115(dph2)
MSE: Msed_1864
MCN: Mcup_0419
MHK: DFR87_09260(dph2)
MPRU: DFR88_08880(dph2)
MTEN: GWK48_02770(dph2)
AHO: Ahos_1225
ABRI: DFR85_09860(dph2)
ASUL: DFR86_08905(dph2)
AAMB: D1866_01025(dph2)
SAZO: D1868_08180(dph2)
STEP: IC006_1548
PAI: PAE2994
PIS: Pisl_0393
PCL: Pcal_1114
PAS: Pars_1360
PYR: P186_1539
POG: Pogu_0854
TNE: Tneu_1734
CMA: Cmaq_1133
TTN: TTX_1298(dph2)
TUZ: TUZN_0093
VDI: Vdis_1857
VMO: VMUT_0294
TPE: Tpen_0882
THEL: IG193_03225(dph2)
ASC: ASAC_1193
ACIA: SE86_07135
NMR: Nmar_1563
NIW: Nisw_06085(dph2)
NCL: C5F47_08195(dph2)
NOX: C5F49_08080(dph2)
NUE: C5F50_11440(dph2)
NCT: NMSP_0196(dph2)
NIC: DSQ20_09105(dph2)
NEV: NTE_02703
NCV: NCAV_0164
NBV: T478_1283(dph2)
NDV: NDEV_1927
CCAI: NAS2_0164
BARC: AOA65_2291(dph2)
BARB: AOA66_0106(dph2)
NEQ: NEQ226
MARH: Mia14_0794
 » show all
Reference
1  [PMID:15485916]
  Authors
Liu S, Milne GT, Kuremsky JG, Fink GR, Leppla SH
  Title
Identification of the proteins required for biosynthesis of diphthamide, the target of bacterial ADP-ribosylating toxins on translation elongation factor 2.
  Journal
Mol Cell Biol 24:9487-97 (2004)
DOI:10.1128/MCB.24.21.9487-9497.2004
  Sequence
[mmu:116905] [sce:YIL103W]
Reference
2  [PMID:20559380]
  Authors
Zhang Y, Zhu X, Torelli AT, Lee M, Dzikovski B, Koralewski RM, Wang E, Freed J, Krebs C, Ealick SE, Lin H
  Title
Diphthamide biosynthesis requires an organic radical generated by an iron-sulphur enzyme.
  Journal
Nature 465:891-6 (2010)
DOI:10.1038/nature09138
  Sequence
[pho:PH1105]
Reference
3  [PMID:20931132]
  Authors
Zhu X, Dzikovski B, Su X, Torelli AT, Zhang Y, Ealick SE, Freed JH, Lin H
  Title
Mechanistic understanding of Pyrococcus horikoshii Dph2, a [4Fe-4S] enzyme required for diphthamide biosynthesis.
  Journal
Mol Biosyst 7:74-81 (2011)
DOI:10.1039/c0mb00076k
  Sequence
[pho:PH1105]
Reference
4  [PMID:27465315]
  Authors
Dong M, Horitani M, Dzikovski B, Pandelia ME, Krebs C, Freed JH, Hoffman BM, Lin H
  Title
Organometallic Complex Formed by an Unconventional Radical S-Adenosylmethionine Enzyme.
  Journal
J Am Chem Soc 138:9755-8 (2016)
DOI:10.1021/jacs.6b04155
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.5.1.108
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.5.1.108
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.5.1.108
BRENDA, the Enzyme Database: 2.5.1.108
LinkDB

DBGET integrated database retrieval system