Yersinia pestis KIM10+ (biovar Mediaevalis)

ypk:y2700  K11903 type VI secretion system secreted protein Hcp | (GenBank) hypothetical
ypk:y2702  no KO assigned | (GenBank) hypothetical
ypk:y2703  K11892 type VI secretion system protein ImpK | (GenBank) hypothetical
ypk:y2704  K11893 type VI secretion system protein ImpJ | (GenBank) hypothetical
ypk:y2705  K11900 type VI secretion system protein ImpC | (GenBank) hypothetical
ypk:y2706  K11901 type VI secretion system protein ImpB | (GenBank) hypothetical

DBGET integrated database retrieval system, GenomeNet