KEGG   DGROUP: コルチコレリン
エントリ  
DG01167                     DGroup                                 
名称    
コルチコレリン
タイプ   
Chemical
メンバー  
D03905  
コルチコレリン (ヒト) (JAN)  <JP>
D03591  
酢酸コルチコレリン
D03592  
コルチコレリンオウバイントリフルタート  <US>
コード   
ATCコード: V04CD04
LinkDB    

» English version

DBGET integrated database retrieval system