KEGG   PATHWAY: osa00520
Entry
osa00520                    Pathway                                
Name
Amino sugar and nucleotide sugar metabolism - Oryza sativa japonica (Japanese rice) (RefSeq)
Class
Metabolism; Carbohydrate metabolism
Pathway map
osa00520  Amino sugar and nucleotide sugar metabolism
osa00520

Module
osa_M00549  Nucleotide sugar biosynthesis, glucose => UDP-glucose [PATH:osa00520]
osa_M00892  UDP-N-acetyl-D-glucosamine biosynthesis, eukaryotes, glucose => UDP-GlcNAc [PATH:osa00520]
Other DBs
GO: 0006040 0009225
Organism
Oryza sativa japonica (Japanese rice) (RefSeq) [GN:osa]
Gene
4329920  chitinase 6 [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4336263  chitinase 4 [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4325067  hevamine-A [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4336265  chitinase 5 [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4324117  acidic endochitinase [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4327172  acidic endochitinase [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4350476  chitinase-3-like protein 1 [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4325066  acidic endochitinase [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
107281488  acidic endochitinase-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4323899  acidic endochitinase SE2 [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4335610  chitinase-like protein 4 [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
107281711  hevamine-A-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4338208  xylanase inhibitor protein 2-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4338209  xylanase inhibitor protein 2-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4338211  xylanase inhibitor protein 2-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4338213  xylanase inhibitor protein 2-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4340994  xylanase inhibitor protein 1 [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4344002  xylanase inhibitor protein 1 [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4346051  xylanase inhibitor protein 2-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4346052  xylanase inhibitor protein 1-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4351185  xylanase inhibitor protein 1-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4351186  xylanase inhibitor protein 1-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4351187  xylanase inhibitor protein 2 [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4351188  xylanase inhibitor protein 2-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4351190  xylanase inhibitor protein 2-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4351191  xylanase inhibitor protein 2-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4351192  xylanase inhibitor protein 2-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4351194  xylanase inhibitor protein 1 [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4351195  xylanase inhibitor protein 1-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4351197  xylanase inhibitor protein 1-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4351198  xylanase inhibitor protein 1-like [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
9271757  acidic endochitinase [KO:K01183] [EC:3.2.1.14]
4338718  chitinase 2 [KO:K20547] [EC:3.2.1.14]
4342115  chitinase 1 [KO:K20547] [EC:3.2.1.14]
4342114  chitinase 3 [KO:K20547] [EC:3.2.1.14]
4333121  chitinase 12 [KO:K20547] [EC:3.2.1.14]
4331519  chitinase 11 [KO:K20547] [EC:3.2.1.14]
4338720  chitinase 7 [KO:K20547] [EC:3.2.1.14]
4338719  chitinase 9 [KO:K20547] [EC:3.2.1.14]
4349267  chitinase 8 [KO:K20547] [EC:3.2.1.14]
4332084  beta-hexosaminidase 2 [KO:K12373] [EC:3.2.1.52]
4338802  beta-hexosaminidase 3 [KO:K12373] [EC:3.2.1.52]
4337620  beta-hexosaminidase 1 [KO:K12373] [EC:3.2.1.52]
4343697  beta-hexosaminidase 2 [KO:K12373] [EC:3.2.1.52]
4324914  beta-hexosaminidase 3 [KO:K12373] [EC:3.2.1.52]
4343113  hexokinase-1 [KO:K00844] [EC:2.7.1.1]
4326547  hexokinase-6 [KO:K00844] [EC:2.7.1.1]
4339420  hexokinase-2 [KO:K00844] [EC:2.7.1.1]
4342654  hexokinase-4, chloroplastic [KO:K00844] [EC:2.7.1.1]
4339361  hexokinase-5 [KO:K00844] [EC:2.7.1.1]
4326776  hexokinase-8 isoform X2 [KO:K00844] [EC:2.7.1.1]
4324666  hexokinase-9 isoform X1 [KO:K00844] [EC:2.7.1.1]
4326516  hexokinase-3 [KO:K00844] [EC:2.7.1.1]
4338010  hexokinase-7 [KO:K00844] [EC:2.7.1.1]
107275630  hexokinase-10 [KO:K00844] [EC:2.7.1.1]
4324962  fructokinase-1 [KO:K00847] [EC:2.7.1.4]
4340579  probable fructokinase-6, chloroplastic [KO:K00847] [EC:2.7.1.4]
4344497  fructokinase-2 [KO:K00847] [EC:2.7.1.4]
4351413  glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 2 [KO:K00820] [EC:2.6.1.16]
4349694  glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase [isomerizing] 2 isoform X1 [KO:K00820] [EC:2.6.1.16]
4347432  glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase 1 [KO:K00621] [EC:2.3.1.4]
9266241  probable glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase 2 [KO:K00621] [EC:2.3.1.4]
4342646  phosphoacetylglucosamine mutase [KO:K01836] [EC:5.4.2.3]
4334679  galactokinase [KO:K18674] [EC:2.7.1.157]
4344934  UDP-N-acetylglucosamine diphosphorylase 1 [KO:K00972] [EC:2.7.7.23 2.7.7.83]
4336977  UDP-N-acetylglucosamine diphosphorylase 2 isoform X1 [KO:K00972] [EC:2.7.7.23 2.7.7.83]
4327126  NADH-cytochrome b5 reductase-like protein [KO:K00326] [EC:1.6.2.2]
4339153  NADH--cytochrome b5 reductase 1 [KO:K00326] [EC:1.6.2.2]
4327480  NADH--cytochrome b5 reductase 1 [KO:K00326] [EC:1.6.2.2]
4328266  L-arabinokinase [KO:K12446] [EC:2.7.1.46]
4341977  L-arabinokinase isoform X1 [KO:K12446] [EC:2.7.1.46]
4341967  UDP-sugar pyrophosphorylase [KO:K12447] [EC:2.7.7.64]
4333393  UDP-arabinopyranose mutase 1 [KO:K13379] [EC:2.4.1.- 5.4.99.30]
4337282  probable UDP-arabinopyranose mutase 2 [KO:K13379] [EC:2.4.1.- 5.4.99.30]
4343849  UDP-arabinopyranose mutase 3 [KO:K13379] [EC:2.4.1.- 5.4.99.30]
4349683  alpha-L-arabinofuranosidase 1 isoform X1 [KO:K01209] [EC:3.2.1.55]
4351401  alpha-L-arabinofuranosidase 1 [KO:K01209] [EC:3.2.1.55]
4332668  alpha-L-arabinofuranosidase 1 isoform X1 [KO:K01209] [EC:3.2.1.55]
107276997  alpha-L-arabinofuranosidase 1-like [KO:K01209] [EC:3.2.1.55]
4349687  alpha-L-arabinofuranosidase 1 [KO:K01209] [EC:3.2.1.55]
4351402  alpha-L-arabinofuranosidase 1 isoform X1 [KO:K01209] [EC:3.2.1.55]
9268316  alpha-L-arabinofuranosidase 1 [KO:K01209] [EC:3.2.1.55]
9268769  alpha-L-arabinofuranosidase 1 [KO:K01209] [EC:3.2.1.55]
4350084  glucuronokinase 1 [KO:K16190] [EC:2.7.1.43]
4327367  UDP-glucuronic acid decarboxylase 1 [KO:K08678] [EC:4.1.1.35]
4332424  UDP-glucuronic acid decarboxylase 6 [KO:K08678] [EC:4.1.1.35]
4327295  UDP-glucuronic acid decarboxylase 4 [KO:K08678] [EC:4.1.1.35]
4332441  UDP-glucuronic acid decarboxylase 1 [KO:K08678] [EC:4.1.1.35]
4344260  UDP-glucuronic acid decarboxylase 2 [KO:K08678] [EC:4.1.1.35]
4338546  UDP-glucuronic acid decarboxylase 2 [KO:K08678] [EC:4.1.1.35]
4323835  UDP-D-apiose/UDP-D-xylose synthase [KO:K12449]
107276048  cellulose synthase-like protein D4 [KO:K00770] [EC:2.4.2.24]
4337166  beta-D-xylosidase 4 [KO:K15920] [EC:3.2.1.37]
4326722  probable beta-D-xylosidase 2 [KO:K15920] [EC:3.2.1.37]
4342364  probable UDP-arabinose 4-epimerase 1 [KO:K12448] [EC:5.1.3.5]
4337011  probable UDP-arabinose 4-epimerase 2 [KO:K12448] [EC:5.1.3.5]
4344584  probable UDP-arabinose 4-epimerase 3 [KO:K12448] [EC:5.1.3.5]
4333895  phosphoglucomutase, cytoplasmic 2 [KO:K01835] [EC:5.4.2.2]
4348230  phosphoglucomutase, chloroplastic [KO:K01835] [EC:5.4.2.2]
4347800  UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase [KO:K00963] [EC:2.7.7.9]
4328091  UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase [KO:K00963] [EC:2.7.7.9]
4326201  UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase [KO:K00963] [EC:2.7.7.9]
4332425  trifunctional UDP-glucose 4,6-dehydratase/UDP-4-keto-6-deoxy-D-glucose 3,5-epimerase/UDP-4-keto-L-rhamnose-reductase RHM1 isoform X1 [KO:K12450] [EC:4.2.1.76]
9267465  bifunctional dTDP-4-dehydrorhamnose 3,5-epimerase/dTDP-4-dehydrorhamnose reductase [KO:K12451] [EC:5.1.3.- 1.1.1.-]
4352147  UDP-glucose 6-dehydrogenase 5 [KO:K00012] [EC:1.1.1.22]
4334169  UDP-glucose 6-dehydrogenase 3 [KO:K00012] [EC:1.1.1.22]
4333156  UDP-glucose 6-dehydrogenase 1 [KO:K00012] [EC:1.1.1.22]
4333410  UDP-glucose 6-dehydrogenase 2 [KO:K00012] [EC:1.1.1.22]
4352146  UDP-glucose 6-dehydrogenase 4 [KO:K00012] [EC:1.1.1.22]
4338660  UDP-sulfoquinovose synthase, chloroplastic [KO:K06118] [EC:3.13.1.1]
4342514  ADP-glucose phosphorylase [KO:K00965] [EC:2.7.7.12]
4339812  UDP-glucose 4-epimerase 1 [KO:K01784] [EC:5.1.3.2]
4347638  UDP-glucose 4-epimerase 3 [KO:K01784] [EC:5.1.3.2]
4346723  UDP-glucose 4-epimerase 4 [KO:K01784] [EC:5.1.3.2]
4345415  UDP-glucose 4-epimerase 2 [KO:K01784] [EC:5.1.3.2]
4330975  UDP-glucuronate 4-epimerase 1 [KO:K08679] [EC:5.1.3.6]
4347499  UDP-glucuronate 4-epimerase 6 [KO:K08679] [EC:5.1.3.6]
4332258  UDP-glucuronate 4-epimerase 3 [KO:K08679] [EC:5.1.3.6]
4340350  UDP-glucuronate 4-epimerase 1 [KO:K08679] [EC:5.1.3.6]
4346094  UDP-glucuronate 4-epimerase 6 [KO:K08679] [EC:5.1.3.6]
4336928  galacturonokinase [KO:K18677] [EC:2.7.1.44]
4344307  probable galacturonosyltransferase 7 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4345284  probable galacturonosyltransferase 4 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4337139  probable galacturonosyltransferase 10 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4333107  probable galacturonosyltransferase 11 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4342125  probable galacturonosyltransferase 3 isoform X1 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4347671  polygalacturonate 4-alpha-galacturonosyltransferase isoform X1 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4329416  galacturonosyltransferase 8 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4332727  probable galacturonosyltransferase 7 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4350824  probable galacturonosyltransferase 4 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4348449  probable galacturonosyltransferase 3 isoform X1 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
9269982  polygalacturonate 4-alpha-galacturonosyltransferase [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4349640  probable galacturonosyltransferase 7 isoform X1 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4351364  probable galacturonosyltransferase 7 isoform X1 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4330716  probable galacturonosyltransferase 9 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
9266709  probable galacturonosyltransferase 9 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4339139  probable galacturonosyltransferase 7 isoform X1 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
9266160  probable galacturonosyltransferase 4 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4347389  probable galacturonosyltransferase 4 [KO:K13648] [EC:2.4.1.43]
4347311  glucose-6-phosphate isomerase 1, chloroplastic [KO:K01810] [EC:5.3.1.9]
4334290  glucose-6-phosphate isomerase, cytosolic A [KO:K01810] [EC:5.3.1.9]
4340677  glucose-6-phosphate isomerase, cytosolic B [KO:K01810] [EC:5.3.1.9]
4345842  glucose-6-phosphate isomerase 1, chloroplastic [KO:K01810] [EC:5.3.1.9]
4325991  mannose-6-phosphate isomerase 1 isoform X1 [KO:K01809] [EC:5.3.1.8]
4350861  mannose-6-phosphate isomerase 1 [KO:K01809] [EC:5.3.1.8]
4337437  phosphomannomutase [KO:K17497] [EC:5.4.2.8]
4332014  mannose-1-phosphate guanyltransferase alpha [KO:K00966] [EC:2.7.7.13]
4332373  probable mannose-1-phosphate guanylyltransferase 1 [KO:K00966] [EC:2.7.7.13]
4327472  probable mannose-1-phosphate guanylyltransferase 2 [KO:K00966] [EC:2.7.7.13]
4345021  probable mannose-1-phosphate guanylyltransferase 3 [KO:K00966] [EC:2.7.7.13]
4340050  GDP-mannose 4,6 dehydratase 1 [KO:K01711] [EC:4.2.1.47]
4341699  probable GDP-L-fucose synthase 1 [KO:K02377] [EC:1.1.1.271]
4341698  putative GDP-L-fucose synthase 2 [KO:K02377] [EC:1.1.1.271]
4348636  GDP-mannose 3,5-epimerase 1 [KO:K10046] [EC:5.1.3.18 5.1.3.-]
4350816  GDP-mannose 3,5-epimerase 2 [KO:K10046] [EC:5.1.3.18 5.1.3.-]
4331392  bifunctional fucokinase/fucose pyrophosphorylase isoform X1 [KO:K25314] [EC:2.7.1.52 2.7.7.30]
4346656  glucose-1-phosphate adenylyltransferase small subunit, chloroplastic/amyloplastic-like [KO:K00975] [EC:2.7.7.27]
4342819  glucose-1-phosphate adenylyltransferase large subunit 1 [KO:K00975] [EC:2.7.7.27]
4345339  glucose-1-phosphate adenylyltransferase small subunit, chloroplastic/amyloplastic isoform X1 [KO:K00975] [EC:2.7.7.27]
4334020  glucose-1-phosphate adenylyltransferase large subunit [KO:K00975] [EC:2.7.7.27]
4339718  glucose-1-phosphate adenylyltransferase large subunit, chloroplastic/amyloplastic [KO:K00975] [EC:2.7.7.27]
4326594  glucose-1-phosphate adenylyltransferase large subunit 1, chloroplastic/amyloplastic [KO:K00975] [EC:2.7.7.27]
Compound
C00029  UDP-glucose
C00031  D-Glucose
C00043  UDP-N-acetyl-alpha-D-glucosamine
C00052  UDP-alpha-D-galactose
C00085  D-Fructose 6-phosphate
C00095  D-Fructose
C00096  GDP-mannose
C00103  D-Glucose 1-phosphate
C00128  CMP-N-acetylneuraminate
C00140  N-Acetyl-D-glucosamine
C00159  D-Mannose
C00167  UDP-glucuronate
C00181  D-Xylose
C00190  UDP-D-xylose
C00191  D-Glucuronate
C00203  UDP-N-acetyl-D-galactosamine
C00216  D-Arabinose
C00259  L-Arabinose
C00267  alpha-D-Glucose
C00270  N-Acetylneuraminate
C00275  D-Mannose 6-phosphate
C00325  GDP-L-fucose
C00329  D-Glucosamine
C00333  D-Galacturonate
C00352  D-Glucosamine 6-phosphate
C00357  N-Acetyl-D-glucosamine 6-phosphate
C00394  GDP-glucose
C00446  alpha-D-Galactose 1-phosphate
C00461  Chitin
C00498  ADP-glucose
C00501  CDP-glucose
C00617  UDP-D-galacturonate
C00636  D-Mannose 1-phosphate
C00645  N-Acetyl-D-mannosamine
C00668  alpha-D-Glucose 6-phosphate
C00714  Pectin
C00734  Chitosan
C00935  UDP-L-arabinose
C00976  GDP-D-mannuronate
C00984  alpha-D-Galactose
C00996  Ferricytochrome b5
C00999  Ferrocytochrome b5
C01019  L-Fucose
C01050  UDP-N-acetylmuramate
C01132  N-Acetyl-D-galactosamine
C01170  UDP-N-acetyl-D-mannosamine
C01219  CDP-4-dehydro-6-deoxy-D-glucose
C01222  GDP-4-dehydro-6-deoxy-D-mannose
C01623  UDP-apiose
C01674  Chitobiose
C01788  CDP-abequose
C02199  UDP-L-rhamnose
C02280  GDP-L-galactose
C02352  1,4-beta-D-Xylan
C02474  Arabinan
C02713  N-Acetylmuramate
C02977  GDP-6-deoxy-D-talose
C02985  L-Fucose 1-phosphate
C03117  GDP-6-deoxy-D-mannose
C03410  N-Glycoloyl-neuraminate
C03598  CDP-3,6-dideoxy-D-glucose
C03599  CDP-3,6-dideoxy-D-mannose
C03691  CMP-N-glycoloylneuraminate
C03733  UDP-alpha-D-galactofuranose
C03906  beta-L-Arabinose 1-phosphate
C04037  1-Phospho-alpha-D-galacturonate
C04089  UDP-4-dehydro-6-deoxy-D-glucose
C04257  N-Acetyl-D-mannosamine 6-phosphate
C04297  CDP-4-dehydro-3,6-dideoxy-D-glucose
C04501  N-Acetyl-alpha-D-glucosamine 1-phosphate
C04573  UDP-N-acetyl-2-amino-2-deoxy-D-glucuronate
C04613  UDP-2-acetamido-4-dehydro-2,6-dideoxyglucose
C04630  UDP-2-acetamido-4-amino-2,4,6-trideoxy-alpha-D-glucose
C04631  UDP-N-acetyl-3-(1-carboxyvinyl)-D-glucosamine
C05385  D-Glucuronate 1-phosphate
C06023  D-Glucosaminide
C06156  alpha-D-Glucosamine 1-phosphate
C06240  UDP-N-acetyl-D-mannosaminouronate
C06241  N-Acetylneuraminate 9-phosphate
C06377  D-Galactosamine 6-phosphate
C11521  UDP-6-sulfoquinovose
C13952  UDP-N-acetyl-D-galactosaminuronic acid
C15925  GDP-L-gulose
C16153  UDP-L-Ara4N
C16154  UDP-L-Ara4FN
C16155  UDP-L-Ara4O
C16156  Undecaprenyl phosphate alpha-L-Ara4FN
C16157  Undecaprenyl phosphate alpha-L-Ara4N
C16183  alpha-D-Arabinopyranose 1-phosphate
C16698  N-Acetylmuramic acid 6-phosphate
C17269  GDP-D-arabinopyranose
C17326  CDP-4-dehydro-3,6-dideoxy-D-glucose epimer
C17327  CDP-ascarylose
C17328  UDP-4-keto-rhamnose
C18060  N-Acetyl-alpha-D-galactosamine 1-phosphate
C18094  UDP-L-arabinofuranose
C19725  UDP-2,3-diacetamido-2,3-dideoxy-alpha-D-glucuronate
C19745  UDP-2,3-diacetamido-2,3-dideoxy-alpha-D-mannuronate
C19769  1,6-Anhydro-N-acetyl-beta-muramate
C19823  UDP-2-acetamido-2,6-dideoxy-beta-L-arabino-hexos-4-ulose
C19961  UDP-4-amino-4,6-dideoxy-N-acetyl-beta-L-altrosamine
C19971  UDP-2,4-bis(acetamido)-2,4,6-trideoxy-beta-L-altropyranose
C19972  2,4-Bis(acetamido)-2,4,6-trideoxy-beta-L-altropyranose
C20082  Pseudaminic acid
C20083  CMP-pseudaminic acid
C20357  UDP-N,N'-diacetylbacillosamine
C20359  UDP-2-acetamido-3-amino-2,3-dideoxy-alpha-D-glucuronate
C20395  UDP-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-ribo-hex-3-uluronate
C20418  N,N'-Diacetyllegionaminate
C20419  CMP-N,N'-diacetyllegionaminate
C20424  2,4-Diacetamido-2,4,6-trideoxy-D-mannopyranose
C20638  GDP-4-amino-4,6-dideoxy-alpha-D-mannose
C20672  GDP-4-acetamido-4,6-dideoxy-alpha-D-mannose
C20934  3-Deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulopyranosonate
C21027  N-Acetylmuramic acid alpha-1-phosphate
C21383  3-Deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulopyranosonate 9-phosphate
C21384  CMP-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-ulopyranosonate
C22029  alpha-D-Galactosamine 1-phosphate
Reference
PMID:2793832
  Authors
Wyk P, Reeves P
  Title
Identification and sequence of the gene for abequose synthase, which confers antigenic specificity on group B salmonellae: homology with galactose epimerase.
  Journal
J Bacteriol 171:5687-93 (1989)
DOI:10.1128/JB.171.10.5687-5693.1989
Reference
PMID:8071227
  Authors
Thorson JS, Lo SF, Ploux O, He X, Liu HW
  Title
Studies of the biosynthesis of 3,6-dideoxyhexoses: molecular cloning and characterization of the asc (ascarylose) region from Yersinia pseudotuberculosis serogroup VA.
  Journal
J Bacteriol 176:5483-93 (1994)
DOI:10.1128/JB.176.17.5483-5493.1994
Reference
PMID:8444803
  Authors
Kessler AC, Haase A, Reeves PR
  Title
Molecular analysis of the 3,6-dideoxyhexose pathway genes of Yersinia pseudotuberculosis serogroup IIA.
  Journal
J Bacteriol 175:1412-22 (1993)
DOI:10.1128/JB.175.5.1412-1422.1993
Reference
PMID:9811644
  Authors
Danese PN, Oliver GR, Barr K, Bowman GD, Rick PD, Silhavy TJ
  Title
Accumulation of the enterobacterial common antigen lipid II biosynthetic intermediate stimulates degP transcription in Escherichia coli.
  Journal
J Bacteriol 180:5875-84 (1998)
DOI:10.1128/JB.180.22.5875-5884.1998
Reference
  Authors
Skurnik M, Peippo A, Ervela E
  Title
Characterization of the O-antigen gene clusters of Yersinia pseudotuberculosis and the cryptic O-antigen gene cluster of Yersinia pestis shows that the plague bacillus is most closely related to and has evolved from Y. pseudotuberculosis serotype O:1b.
  Journal
Mol Microbiol 37:316-30 (2000)
DOI:10.1046/j.1365-2958.2000.01993.x
Reference
  Authors
Stover CK, Pham XQ, Erwin AL, Mizoguchi SD, Warrener P, Hickey MJ, Brinkman FS, Hufnagle WO, Kowalik DJ, Lagrou M, Garber RL, Goltry L, Tolentino E, Westbrock-Wadman S, Yuan Y, Brody LL, Coulter SN, Folger KR, Kas A, Larbig K, Lim R, Smith K, Spencer D, Wong GK, Wu Z, Paulsen IT, Reizer J, Saier MH, Hancock RE, Lory S, Olson MV
  Title
Complete genome sequence of Pseudomonas aeruginosa PAO1, an opportunistic pathogen.
  Journal
Nature 406:959-64 (2000)
DOI:10.1038/35023079
Reference
  Authors
Ringenberg M, Lichtensteiger C, Vimr E
  Title
Redirection of sialic acid metabolism in genetically engineered Escherichia coli.
  Journal
Glycobiology 11:533-9 (2001)
DOI:10.1093/glycob/11.7.533
Reference
  Authors
McCoy AJ, Sandlin RC, Maurelli AT
  Title
In vitro and in vivo functional activity of Chlamydia MurA, a UDP-N-acetylglucosamine enolpyruvyl transferase involved in peptidoglycan synthesis and fosfomycin resistance.
  Journal
J Bacteriol 185:1218-28 (2003)
DOI:10.1128/JB.185.4.1218-1228.2003
Reference
  Authors
JACOBSON B, DAVIDSON EA
  Title
Biosynthesis of uronic acids by skin enzymes. I. Uridine diphosphate-D-glucuronic acid-5-epimerase.
  Journal
J Biol Chem 237:638-42 (1962)
Reference
  Authors
Seifert GJ
  Title
Nucleotide sugar interconversions and cell wall biosynthesis: how to bring the inside to the outside.
  Journal
Curr Opin Plant Biol 7:277-84 (2004)
DOI:10.1016/j.pbi.2004.03.004
Reference
  Authors
Uehara T, Park JT
  Title
The N-acetyl-D-glucosamine kinase of Escherichia coli and its role in murein recycling.
  Journal
J Bacteriol 186:7273-9 (2004)
DOI:10.1128/JB.186.21.7273-7279.2004
Reference
  Authors
Breazeale SD, Ribeiro AA, McClerren AL, Raetz CR.
  Title
A formyltransferase required for polymyxin resistance in Escherichia coli and the modification of lipid A with 4-Amino-4-deoxy-L-arabinose. Identification and function oF UDP-4-deoxy-4-formamido-L-arabinose.
  Journal
J Biol Chem 280:14154-67 (2005)
DOI:10.1074/jbc.M414265200
Reference
  Authors
Williams GJ, Breazeale SD, Raetz CR, Naismith JH.
  Title
Structure and function of both domains of ArnA, a dual function decarboxylase and a formyltransferase, involved in 4-amino-4-deoxy-L-arabinose biosynthesis.
  Journal
J Biol Chem 280:23000-8 (2005)
DOI:10.1074/jbc.M501534200
Reference
  Authors
Maliekal P, Vertommen D, Delpierre G, Van Schaftingen E
  Title
Identification of the sequence encoding N-acetylneuraminate-9-phosphate phosphatase.
  Journal
Glycobiology 16:165-72 (2006)
DOI:10.1093/glycob/cwj050
Reference
  Authors
Campbell CT, Yarema KJ
  Title
Large-scale approaches for glycobiology.
  Journal
Genome Biol 6:236 (2005)
DOI:10.1186/gb-2005-6-11-236
Reference
  Authors
Uehara T, Suefuji K, Jaeger T, Mayer C, Park JT
  Title
MurQ Etherase is required by Escherichia coli in order to metabolize anhydro-N-acetylmuramic acid obtained either from the environment or from its own cell wall.
  Journal
J Bacteriol 188:1660-2 (2006)
DOI:10.1128/JB.188.4.1660-1662.2006
Reference
  Authors
Lanot A, Hodge D, Jackson RG, George GL, Elias L, Lim EK, Vaistij FE, Bowles DJ
  Title
The glucosyltransferase UGT72E2 is responsible for monolignol 4-O-glucoside production in Arabidopsis thaliana.
  Journal
Plant J 48:286-95 (2006)
DOI:10.1111/j.1365-313X.2006.02872.x
Reference
  Authors
Muller R, Morant M, Jarmer H, Nilsson L, Nielsen TH
  Title
Genome-wide analysis of the Arabidopsis leaf transcriptome reveals interaction of phosphate and sugar metabolism.
  Journal
Plant Physiol 143:156-71 (2007)
DOI:10.1104/pp.106.090167
Reference
  Authors
Oka T, Nemoto T, Jigami Y
  Title
Functional analysis of Arabidopsis thaliana RHM2/MUM4, a multidomain protein involved in UDP-D-glucose to UDP-L-rhamnose conversion.
  Journal
J Biol Chem 282:5389-403 (2007)
DOI:10.1074/jbc.M610196200
Reference
  Authors
Greenberg DE, Porcella SF, Zelazny AM, Virtaneva K, Sturdevant DE, Kupko JJ 3rd, Barbian KD, Babar A, Dorward DW, Holland SM.
  Title
Genome sequence analysis of the emerging human pathogenic acetic acid bacterium Granulibacter bethesdensis.
  Journal
J Bacteriol 189:8727-36 (2007)
DOI:10.1128/JB.00793-07
Reference
  Authors
Kotake T, Hojo S, Tajima N, Matsuoka K, Koyama T, Tsumuraya Y
  Title
A bifunctional enzyme with L-fucokinase and GDP-L-fucose pyrophosphorylase activities salvages free L-fucose in Arabidopsis.
  Journal
J Biol Chem 283:8125-35 (2008)
DOI:10.1074/jbc.M710078200
Reference
  Authors
Vorholter FJ, Schneiker S, Goesmann A, Krause L, Bekel T, Kaiser O, Linke B, Patschkowski T, Ruckert C, Schmid J, Sidhu VK, Sieber V, Tauch A, Watt SA, Weisshaar B, Becker A, Niehaus K, Puhler A.
  Title
The genome of Xanthomonas campestris pv. campestris B100 and its use for the reconstruction of metabolic pathways involved in xanthan biosynthesis.
  Journal
J Biotechnol 134:33-45 (2008)
DOI:10.1016/j.jbiotec.2007.12.013
Reference
  Authors
Albermann C, Piepersberg W
  Title
Expression and identification of the RfbE protein from Vibrio cholerae O1 and its use for the enzymatic synthesis of GDP-D-perosamine.
  Journal
Glycobiology 11:655-61 (2001)
DOI:10.1093/glycob/11.8.655
Related
pathway
osa00010  Glycolysis / Gluconeogenesis
osa00040  Pentose and glucuronate interconversions
osa00051  Fructose and mannose metabolism
osa00052  Galactose metabolism
osa00053  Ascorbate and aldarate metabolism
osa00500  Starch and sucrose metabolism
osa00510  N-Glycan biosynthesis
KO pathway
ko00520   
LinkDB

DBGET integrated database retrieval system