KEGG icon

薬物間相互作用


問合せ:
D10758  ツロクトコグアルファペゴル (遺伝子組換え) (JAN)

相互作用: 2 hits    [ ATC 分類 | 薬効分類 ]

D01136  トラネキサム酸 (JP17) (P) unclassified
D08812  フィブリノゲン加第XIII因子 (CI) unclassified