KEGG Genome Browser - Ahniella affigens D13

[ Copy URL | Image file | Help ]