KEGG    Siroheme biosynthesis, glutamate => siroheme Help
[ Module menu | Organism menu | KO/Gene/Compound list ]
Entry T31013_M00846
Name Siroheme biosynthesis, glutamate => siroheme
Definition (K01885,K14163) K02492 K01845 K01698 K01749 (K01719,K13542,K13543) (K02302,(K00589,K02303,K02496,K13542,K13543)+
K02304-K03794)
Ortholog table Taxonomy
Type Pathway module
Reaction R05578 C00025 -> C02987
R04109 C02987 -> C03741
R02272 C03741 -> C00430
R00036 C00430 -> C00931
R00084 C00931 -> C01024
R03165 C01024 -> C01051
R03194 C01051 -> C02463
R03947 C02463 -> C05778
R02864 C05778 -> C00748
MODULE IMAGE MODULE-REACTION IMAGE