KEGG    Network variation - Calcium signaling (virus) Help
[ Network menu | Network entry ]
ENTRYnt06120
NameCalcium signaling (virus)
Displayreference   variant   virus   drug   disease type
N00147   
N00180   
N00172   
N00487   
N00488   
N00490