KEGG    Network variation - RIG-I signaling (viruses)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06133
NameRIG-I signaling (viruses)
Display reference network   variant network   drug-target relation   disease type
N00469   
N00727    IAV
N00728    IAV
N00565    HSV
N00685    MV
N00271    HCV
N00268    HBV
N00732    IAV
N00566    HSV
N00567    HSV
N00734    IAV
N00686    MV
N00568    HSV
N00470    EBV
N00687    MV
N00729    IAV
 
N00688   
N00689    MV
N00730    IAV