KEGG    Network variation - Complement activation (virus) Help
[ Network menu | Network entry ]
ENTRYnt06136
NameComplement activation (virus)
Displayreference   variant   virus   drug   disease type
N00463   
N00589   
N00213