KEGG    Network variation - NLR signaling (viruses and bacteria)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06139
NameNLR signaling (viruses and bacteria)
Display reference network   variant network   drug-target relation   disease type
N00940   
N00941   
N01112   
 
N00742   
N00743   
N00864   
N00933   
N00948   
N01127   
N01126   
N00863   
N00867   
N00865   
N00949   
N00868   
N00866   
 
N00934   
N00935