KEGG Metabolic pathways - Aedes aegypti (yellow fever mosquito)