KEGG Metabolic pathways - Actinopolyspora erythraea