KEGG Biosynthesis of secondary metabolites - Actinopolyspora erythraea