KEGG Biosynthesis of secondary metabolites - Achromobacter spanius