KEGG Biosynthesis of secondary metabolites - Bordetella bronchialis