KEGG Metabolic pathways - Burkholderia glumae BGR1