KEGG Biosynthesis of secondary metabolites - Burkholderia pseudomallei 668