KEGG Metabolic pathways - Escherichia coli O157:H7 EC4115 (EHEC)