KEGG Metabolic pathways - Escherichia coli 55989 (EAEC)