KEGG Metabolic pathways - Escherichia coli O45:K1:H7 S88 (ExPEC)