KEGG2 icon  Nucleotide Codes, Amino Acid Codes, and Genetic Codes


Nucleotide codes

A   Adenine
G Guanine
C Cytosine
T Thymine
U Uracil
R Purine (A or G)
Y Pyrimidine (C or T)
Z 2-Aminoadenine
N Any nucleotide
W Weak (A or T)
S Strong (G or C)
M Amino (A or C)
K Keto (G or T)
B Not A (G or C or T)
H Not G (A or C or T)
D Not C (A or G or T)
V Not T (A or G or C)

Amino acid codes

Ala    A   Alanine
Arg R Arginine
Asn N Asparagine
Asp D Aspartic acid
Cys C Cysteine
Gln Q Glutamine
Glu E Glutamic acid
Gly G Glycine
His H Histidine
Ile I Isoleucine
Leu L Leucine
Lys K Lysine
Met M Methionine
Phe F Phenylalanine
Pro P Proline
Ser S Serine
Thr T Threonine
Trp W Tryptophan
Tyr Y Tyrosine
Val V Valine
Asx B Asn or Asp
Glx Z Gln or Glu
Xle J Leu or Ile
Sec U Selenocysteine (UGA)
Pyl O Pyrrolysine (UAG)
Unk X Unknown

Standard genetic code

1st
position
2nd position 3rd
position
U C A G
U UUU   Phe    UCU   Ser    UAU   Tyr    UGU   Cys U
UUC Phe UCC Ser UAC Tyr UGC Cys C
UUA Leu UCA Ser UAA Stop UGA Stop A
UUG Leu UCG Ser UAG Stop UGG Trp G
C CUU Leu CCU Pro CAU His CGU Arg U
CUC Leu CCC Pro CAC His CGC Arg C
CUA Leu CCA Pro CAA Gln CGA Arg A
CUG Leu CCG Pro CAG Gln CGG Arg G
A AUU Ile ACU Thr AAU Asn AGU Ser U
AUC Ile ACC Thr AAC Asn AGC Ser C
AUA Ile ACA Thr AAA Lys AGA Arg A
AUG Met ACG Thr AAG Lys AGG Arg G
G GUU Val GCU Ala GAU Asp GGU Gly U
GUC Val GCC Ala GAC Asp GGC Gly C
GUA Val GCA Ala GAA Glu GGA Gly A
GUG Val GCG Ala GAG Glu GGG Gly G

Special genetic codes (taken from: NCBI Taxonomy)

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T9 T10 T12 T13 T14 T15 T16 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T33
UUA Leu - - - - - - - - - - - - - - Stop - - - - - - - - -
CUU   Leu - Thr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUC Leu - Thr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUA Leu - Thr - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CUG Leu - Thr - - - - - Ser - - - - - - - - - Ala - - - - - -
AUA Ile Met Met - Met - - - - Met - - - Met - - - - - - - - - - -
UCA Ser - - - - - - - - - - - - - Stop - - - - - - - - - -
UAA Stop - - - - Gln - - - - Tyr - - - - - - - - Gln Gln
Stop
Tyr Glu Glu
Stop
Tyr
UAG Stop - - - - Gln - - - - - Gln Leu - Leu - - - - Gln Gln
Stop
Tyr Glu Glu
Stop
AAA Lys - - - - - Asn - - - Asn - - - - - - - - - - - - - -
UGA Stop Trp Trp Trp Trp - Trp Cys - Trp Trp - - Trp - - Trp Gly - Stop
Trp
Trp
Stop
- - Trp Trp
AGA Arg Stop - - Ser - Ser - - Gly Ser - - Ser - - Ser - - - - - - - Ser
AGG Arg Stop - - Ser - Ser - - Gly Ser - - Ser - - Lys - - - - - - - Ser


[ BRITE | KEGG ]
Last updated: April 11, 2022