KEGG    Network variation - Apoptosis (viruses and bacteria)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06131
NameApoptosis (viruses and bacteria)
CategoryPathway view for disease categories; Viral and bacterial infections
Display drug-target relation   disease type
N00145   
N00350    HPV
N00524    HCV
N00351    HPV
N00936    Escherichia
N00528    HCV
N00352    HPV
N00579    HSV
N00937    Escherichia
 
N00146   
N00448    HIV
N00527    HCV
N00449    HIV
N00425    HCMV
N00166    KSHV
N00526    HCV
N00477    EBV
N00164    KSHV
N00426    HCMV
N00534    HBV
N00950    Shigella
N00533    HBV
N00165    KSHV
N00580    HSV
 
N00098   
N00262    EBV
N00474    EBV
N00585    HSV
N00452    HIV
N00384    HPV
N00475    EBV
N00478    EBV
N00453    HIV
N00451    HIV
N00476    EBV
N00383    HPV
N00450    HIV
N00454    HIV
N00938    Escherichia
N00745    IAV
N00939    Escherichia