KEGG    Network variation - RLR signaling (viruses)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06133
NameRLR signaling (viruses)
CategoryPathway view; Viral and bacterial infections
Display drug-target relation   disease type
N00469   
N00727    IAV
N00728    IAV
N00565    HSV
N00685    MV
N00271    HCV
N00268    HBV
N00732    IAV
N00566    HSV
N00567    HSV
N00734    IAV
N01310    SARS-CoV-2
N01320    SARS-CoV-2
N00686    MV
N00568    HSV
N00470    EBV
N00687    MV
N00729    IAV
N01319    SARS-CoV-2
 
N01308   
N01309    SARS-CoV-2
 
N00688   
N00689    MV
N00730    IAV

IAVH00398Influenza
HSVH00365Herpes simplex virus infection
MVH00394Measles
HCVH00048Hepatocellular carcinoma
HBVH00048Hepatocellular carcinoma
SARS-CoV-2H02398COVID-19
EBVH00008Burkitt lymphoma
H00007Hodgkin lymphoma