KEGG    Network variation - Cytoskeletal regulation (viruses and bacteria)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06135
NameCytoskeletal regulation (viruses and bacteria)
CategoryDisease view; Viral and bacterial signaling
Display drug-target relation   disease type
N00340   
N00341    HPV
 
N00342   
N00343    HPV
 
N00344   
N00345    HPV
 
N01287   
N01288    Escherichia
 
N01072   
N01098    Yersinia
N01099    Yersinia
N01074    Shigella
N01130    Salmonella
N01131    Salmonella
N01073    Shigella
N01075    Shigella
N01097   
N01088    Escherichia
N01095    Escherichia
N01089    Escherichia
N01104   
N01105    Yersinia
N00393   
N00394    HCMV
N01285   
N01286    Escherichia
 
N01068   
N01111    Yersinia
N01109    Yersinia
N01110    Yersinia
N01086    Escherichia
N01087    Escherichia
N01128    Salmonella
N01069    Shigella
N01077    Shigella
N00951   
N01133    Salmonella
N01132    Salmonella
N01100    Yersinia
N01101    Yersinia
N00952    Shigella
N01102    Yersinia
N01090   
N01091    Escherichia
N01103    Yersinia
 
N01070   
N01096    Escherichia
N01071    Shigella
N01076    Shigella
 
N01066   
N01067    Shigella
N01129    Salmonella
N01084    Escherichia
N01085    Escherichia
N01078   
N01092    Escherichia
N01093    Escherichia
N01094    Escherichia
N01079    Shigella
 
N01080   
N01081    Shigella
N01083    Shigella
N01082    Shigella
N01304   
N01305    Salmonella

Disease nameDisease category
HPVH00030Cervical cancerCancer
EscherichiaH00277Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) infectionBacterial infectious disease
H00278Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) infectionBacterial infectious disease
YersiniaH00297PlagueBacterial infectious disease
H00298YersiniosisBacterial infectious disease
ShigellaH00299ShigellosisBacterial infectious disease
SalmonellaH00113SalmonellosisBacterial infectious disease
HCMVH00368Cytomegalovirus infectionViral infectious disease