KEGG    Network variation - Human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06161
NameHuman immunodeficiency virus type 1 (HIV-1)
CategoryDisease view; Viral diseases
Pathwayhsa05170
GenomeT40001
DiseaseH01563 HIV infection
H00406 Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
Display drug-target relation   disease type
N00435   
N00436   
N00437   
N00438   
N00439   
 
N00395   
N00440   
 
N00446   
N00447   
N00444   
N00445   
N00151   
N00441   
N00442   
N00443   
 
N00401   
N00432   
N00430   
N00431   
N00433   
N00434   
 
N00363   
N00461   
 
N00455   
N00456   
N00458   
N00457   
N00459   
N00460   
 
N00146   
N00448   
N00449   
N00098   
N00452   
N00451   
N00453   
N00450   
N00454