KEGG    Network variation - Hepatitis B virus (HBV)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06162
NameHepatitis B virus (HBV)
CategoryDisease view; Viral diseases
Pathwayhsa05161 Hepatitis B
GenomeT40004
DiseaseH00412 Hepatitis B
H00048 Hepatocellular carcinoma
Display drug-target relation   disease type
N00001   
N00540   
N00216   
N00541   
N00545   
 
N00542   
N00543   
 
N00538   
N00539   
 
N00033   
N00267   
 
N00063   
N00531   
 
N00053   
N00548   
 
N00435   
N00556   
N00557   
N00549   
N00550   
N00438   
N00551   
N00553   
N00554   
N00555   
N00149   
N00552   
 
N00469   
N00268   
 
N00150   
N00558   
 
N00546   
N00547   
 
N00536   
N00537   
 
N00146   
N00534   
N00533   
 
N00532   
N00535   
N00544