KEGG    Network variation - Hepatitis C virus (HCV)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06163
NameHepatitis C virus (HCV)
CategoryDisease view; Viral diseases
Pathwayhsa05160
GenomeT40066
DiseaseH00413 Hepatitis C
H00048 Hepatocellular carcinoma
Display drug-target relation   disease type
N00001   
N00274   
N00216   
N00518   
N00519   
 
N00033   
N00272   
 
N00149   
N00516   
N00517   
 
N00469   
N00271   
 
N00515   
N00273   
 
N00150   
N00270   
 
N00151   
N00525   
N00269   
 
N00066   
N00521   
N00520   
N00522   
N00523   
 
N00145   
N00524   
N00528   
N00146   
N00527   
N00526   
 
N00529   
N00530