KEGG  Metabolic pathways - Allobranchiibius sp. GilTou73