KEGG  Metabolic pathways - Hyaena hyaena (striped hyena)