KEGG  Biosynthesis of secondary metabolites - Kitasatospora aureofaciens