SSDB Best Search Result

KEGG ID :gau:GAU_3382 (510 a.a.)
Definition:aldehyde dehydrogenase; K00128 aldehyde dehydrogenase (NAD+)
Update status:T00878
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 4745 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
mph:MLP_38330 aldehyde dehydrogenase          K00128   392   2006 ( 1017)   463  0.674  491   <-> 19
spkc:KC8_02880 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   485   1896 ( 746)   438  0.604  482   <-> 16
hja:BST95_14125 aldehyde dehydrogenase         K00128   500   1861 ( 765)   430  0.591  486   <-> 10
abai:IMCC26256_1124 aldehyde dehydrogenase, Rv0768 fami K00128   487   1765 ( 561)   408  0.558  486   <-> 10
gbr:Gbro_3847 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   488   1757 ( 653)   406  0.553  488   <-> 17
fre:Franean1_4733 aldehyde dehydrogenase        K00128   492   1756 ( 115)   406  0.551  488   <-> 37
fri:FraEuI1c_3320 Aldehyde Dehydrogenase              487   1755 (  42)   406  0.558  484   <-> 48
fal:FRAAL0315 Aldehyde dehydrogenase.          K00128   494   1746 (  35)   404  0.550  484   <-> 24
tcu:Tcur_2580 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   492   1746 ( 539)   404  0.559  481   <-> 18
gor:KTR9_3787 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   488   1740 ( 472)   402  0.557  492   <-> 27
gpo:GPOL_c37100 aldehyde dehydrogenase         K00128   488   1726 ( 525)   399  0.555  490   <-> 28
gta:BCM27_19825 aldehyde dehydrogenase         K00128   488   1717 ( 537)   397  0.549  490   <-> 30
sdf:ACG33_03585 aldehyde dehydrogenase         K00128   490   1701 ( 578)   394  0.546  489   <-> 7
goc:CXX93_18570 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1693 ( 632)   392  0.540  496   <-> 16
mye:AB431_25825 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1684 (  43)   390  0.538  481   <-> 36
mmm:W7S_08775 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   490   1679 (  25)   389  0.517  489   <-> 26
mrh:MycrhN_6261 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   488   1678 (  91)   388  0.520  488   <-> 32
nfr:ERS450000_05265 Putative aldehyde dehydrogenase SA1 K00128   489   1676 ( 495)   388  0.550  482   <-> 26
nfa:NFA_46630 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   489   1674 ( 492)   387  0.548  482   <-> 24
goq:ACH46_16335 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1672 ( 544)   387  0.542  491   <-> 17
myo:OEM_16600 aldehyde Dehydrogenase          K00128   490   1666 (  12)   386  0.513  489   <-> 24
rrz:CS378_20930 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1666 ( 375)   386  0.536  485   <-> 26
mchi:AN480_09620 aldehyde dehydrogenase         K00128   490   1665 (  27)   385  0.511  489   <-> 30
req:REQ_13770 aldehyde dehydrogenase          K00128   490   1663 ( 403)   385  0.538  483   <-> 19
rhq:IM25_09925 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1660 ( 411)   384  0.538  485   <-> 18
rer:RER_33820 probable aldehyde dehydrogenase      K00128   488   1658 ( 385)   384  0.532  485   <-> 32
mid:MIP_01087 Aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1656 ( 130)   383  0.537  482   <-> 24
mmal:CKJ54_08065 aldehyde dehydrogenase         K00128   490   1655 (  35)   383  0.511  489   <-> 25
rav:AAT18_05430 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1654 ( 364)   383  0.532  485   <-> 30
rqi:C1M55_16835 aldehyde dehydrogenase         K00128   488   1654 ( 445)   383  0.532  485   <-> 27
rey:O5Y_15585 aldehyde dehydrogenase          K00128   488   1653 ( 382)   383  0.532  485   <-> 23
reb:XU06_15820 aldehyde dehydrogenase          K00128   488   1652 ( 384)   382  0.530  485   <-> 30
mia:OCU_06090 aldA_1                  K00128   489   1651 ( 121)   382  0.533  482   <-> 30
mie:LG41_03040 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1651 ( 114)   382  0.533  482   <-> 27
mir:OCQ_06200 aldA_1                  K00128   489   1651 ( 132)   382  0.533  482   <-> 28
mit:OCO_06050 aldA_1                  K00128   489   1651 ( 125)   382  0.533  482   <-> 28
rhod:AOT96_27020 aldehyde dehydrogenase         K00128   488   1651 ( 436)   382  0.532  485   <-> 36
ncy:NOCYR_4389 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   492   1648 ( 458)   382  0.531  490   <-> 20
rha:RHA1_ro04663 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1645 ( 422)   381  0.540  483   <-> 76
maf:MAF_07800 putative aldehyde dehydrogenase NAD depen K00128   489   1644 ( 773)   381  0.531  486   <-> 10
mbb:BCG_0820 Probable aldehyde dehydrogenase NAD depend K00128   489   1644 ( 774)   381  0.531  486   <-> 13
mbk:K60_008210 aldehyde dehydrogenase NAD dependent Ald K00128   489   1644 ( 774)   381  0.531  486   <-> 14
mbm:BCGMEX_0791 Putative aldehyde dehydrogenase NAD dep K00128   489   1644 ( 774)   381  0.531  486   <-> 13
mbo:BQ2027_MB0791 probable aldehyde dehydrogenase nad d K00128   489   1644 ( 774)   381  0.531  486   <-> 11
mbt:JTY_0790 putative aldehyde dehydrogenase NAD depend K00128   489   1644 ( 774)   381  0.531  486   <-> 12
mbx:BCGT_0568 Aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1644 ( 774)   381  0.531  486   <-> 11
mbz:LH58_04180 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1644 ( 774)   381  0.531  486   <-> 12
mmic:RN08_0857 aldehyde dehydrogenase AldA       K00128   489   1644 ( 774)   381  0.531  486   <-> 11
mra:MRA_0777 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase AldA K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtb:TBMG_00783 aldehyde dehydrogenase NAD-dependent ald K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtc:MT0792 aldehyde dehydrogenase            K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtf:TBFG_10783 aldehyde dehydrogenase NAD dependent ald K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtg:MRGA327_04780 aldehyde dehydrogenase NAD-dependent K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mti:MRGA423_04795 aldehyde dehydrogenase NAD-dependent K00128   489   1644 ( 779)   381  0.531  486   <-> 7
mtk:TBSG_00788 aldehyde dehydrogenase NAD-dependent ald K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtn:ERDMAN_0850 aldehyde dehydrogenase NAD dependent  K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mto:MTCTRI2_0787 aldehyde dehydrogenase NAD dependent A K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtu:Rv0768 aldehyde dehydrogenase AldA         K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtub:MT7199_0789 putative ALDEHYDE DEHYDROGENASE NAD DE K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtue:J114_04100 aldehyde dehydrogenase NAD dependent  K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtul:TBHG_00760 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtv:RVBD_0768 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtx:M943_04020 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mtz:TBXG_000776 aldehyde dehydrogenase NAD-dependent al K00128   489   1644 ( 404)   381  0.531  486   <-> 11
mcv:BN43_20204 Putative aldehyde dehydrogenase NAD depe K00128   489   1642 ( 403)   380  0.531  486   <-> 12
mtd:UDA_0768 aldA                    K00128   489   1641 ( 401)   380  0.527  484   <-> 11
mte:CCDC5079_0710 aldehyde dehydrogenase NAD dependent K00128   489   1640 ( 400)   380  0.531  486   <-> 11
mtj:J112_04130 aldehyde dehydrogenase NAD dependent ald K00128   489   1640 ( 400)   380  0.531  486   <-> 11
mtl:CCDC5180_0702 aldehyde dehydrogenase NAD dependent K00128   489   1640 ( 400)   380  0.531  486   <-> 11
mtq:HKBS1_0807 aldehyde dehydrogenase NAD-dependent   K00128   489   1640 ( 400)   380  0.531  486   <-> 11
mtur:CFBS_0807 aldehyde dehydrogenase NAD-dependent   K00128   489   1640 ( 400)   380  0.531  486   <-> 11
mtut:HKBT1_0807 aldehyde dehydrogenase NAD-dependent  K00128   489   1640 ( 400)   380  0.531  486   <-> 11
mtuu:HKBT2_0808 aldehyde dehydrogenase NAD-dependent  K00128   489   1640 ( 400)   380  0.531  486   <-> 11
rop:ROP_47610 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   489   1639 (  19)   379  0.544  485   <-> 77
mcq:BN44_10838 Putative aldehyde dehydrogenase NAD depe K00128   489   1634 ( 394)   378  0.527  486   <-> 11
mcx:BN42_20527 Putative aldehyde dehydrogenase NAD depe K00128   489   1632 ( 414)   378  0.529  486   <-> 11
mao:MAP4_3263 aldehyde dehydrogenase NAD-dependent AldA K00128   489   1631 ( 102)   378  0.533  482   <-> 16
mavi:RC58_16195 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1631 ( 102)   378  0.533  482   <-> 17
mavu:RE97_16225 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1631 ( 102)   378  0.533  482   <-> 17
mce:MCAN_07721 putative aldehyde dehydrogenase NAD depe K00128   489   1631 ( 391)   378  0.526  489   <-> 11
mcz:BN45_20037 Putative aldehyde dehydrogenase NAD depe K00128   489   1631 ( 402)   378  0.526  489   <-> 11
mpa:MAP_0602 AldA_1                   K00128   489   1631 ( 102)   378  0.533  482   <-> 22
mmi:MMAR_4928 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase, Ald K00128   489   1630 (  61)   377  0.525  486   <-> 19
mjd:JDM601_3600 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase Al K00128   489   1627 (  3)   377  0.529  486   <-> 24
mmae:MMARE11_47380 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase K00128   489   1627 (  46)   377  0.525  486   <-> 19
mav:MAV_0713 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00128   489   1626 (  65)   376  0.531  482   <-> 26
mava:LA64_03345 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1626 (  57)   376  0.531  482   <-> 24
mavd:NF84_03240 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1626 (  57)   376  0.531  482   <-> 22
mavr:LA63_03335 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1626 (  57)   376  0.531  482   <-> 24
msa:Mycsm_05677 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   488   1626 (  51)   376  0.520  481   <-> 24
mphl:MPHLCCUG_02135 Putative aldehyde dehydrogenase        494   1625 (  22)   376  0.523  486   <-> 32
mhad:B586_05075 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1624 ( 447)   376  0.521  486   <-> 10
roa:Pd630_LPD01165 Putative aldehyde dehydrogenase   K00128   489   1623 ( 377)   376  0.536  483   <-> 89
mdx:BTO20_30810 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1620 (  6)   375  0.520  492   <-> 44
mul:MUL_0477 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase, AldA K00128   489   1615 ( 440)   374  0.521  486   <-> 15
nbr:O3I_020155 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   485   1615 ( 426)   374  0.535  484   <-> 32
psim:KR76_04960 aldehyde dehydrogenase         K00128   486   1615 ( 358)   374  0.526  496   <-> 28
nno:NONO_c29940 aldehyde dehydrogenase               500   1614 (  18)   374  0.491  501   <-> 55
mter:4434518_03579 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase K00128   489   1611 (  22)   373  0.523  486   <-> 20
mva:Mvan_0904 aldehyde dehydrogenase                481   1611 (  29)   373  0.516  479   <-> 31
mjl:Mjls_4961 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1610 (  74)   373  0.513  489   <-> 36
mkm:Mkms_4666 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1609 (  63)   373  0.513  489   <-> 34
mmc:Mmcs_4578 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1609 (  63)   373  0.513  489   <-> 30
dlu:A6035_11700 aldehyde dehydrogenase         K00128   491   1607 ( 458)   372  0.540  483   <-> 18
mgo:AFA91_11425 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1605 ( 121)   372  0.518  492   <-> 48
mne:D174_23840 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1603 ( 364)   371  0.523  486   <-> 25
myn:MyAD_23385 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1603 ( 364)   371  0.523  486   <-> 25
msb:LJ00_28975 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1601 (  51)   371  0.510  492   <-> 42
msg:MSMEI_5700 putative aldehyde dehydrogenase AldA   K00128   489   1601 (  51)   371  0.510  492   <-> 42
msh:LI98_28985 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1601 (  51)   371  0.510  492   <-> 42
msm:MSMEG_5859 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1601 (  51)   371  0.510  492   <-> 42
msn:LI99_28980 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1601 (  51)   371  0.510  492   <-> 42
mki:LH54_11230 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1599 (  4)   370  0.516  486   <-> 16
mkn:MKAN_11260 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1599 (  4)   370  0.516  486   <-> 17
mks:LG40_11105 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1599 (  4)   370  0.516  486   <-> 17
mche:BB28_06045 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1597 ( 354)   370  0.513  483   <-> 15
mll:B1R94_24580 aldehyde dehydrogenase         K00128   488   1593 ( 343)   369  0.523  482   <-> 26
nsl:BOX37_21990 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1592 (  58)   369  0.532  483   <-> 26
mft:XA26_09880 Aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1587 (  11)   368  0.507  493   <-> 30
myv:G155_05120 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1587 (  1)   368  0.507  493   <-> 30
mste:MSTE_01184 putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   489   1586 ( 340)   367  0.505  483   <-> 20
diz:CT688_12075 aldehyde dehydrogenase         K00128   501   1583 ( 404)   367  0.526  485   <-> 13
msao:MYCSP_05380 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1582 ( 339)   366  0.509  483   <-> 14
mcb:Mycch_2488 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   486   1581 (  11)   366  0.531  478   <-> 30
dpc:A6048_12615 aldehyde dehydrogenase         K00128   501   1579 ( 395)   366  0.505  503   <-> 12
mgi:Mflv_4340 aldehyde dehydrogenase                513   1576 (  22)   365  0.498  486   <-> 30
msp:Mspyr1_36850 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase       513   1574 (  23)   365  0.500  486   <-> 28
mli:MULP_04523 aldehyde dehydrogenase NAD dependent Ald      497   1569 (  55)   363  0.514  486   <-> 16
miz:BAB75_06635 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1567 ( 340)   363  0.505  483   <-> 28
noa:BKM31_07850 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1562 ( 320)   362  0.528  485   <-> 35
ntp:CRH09_02435 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1558 ( 307)   361  0.530  481   <-> 32
mvq:MYVA_1905 aldehyde dehydrogenase          K00128   487   1556 (  13)   361  0.499  483   <-> 40
mabb:MASS_1216 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1551 ( 299)   359  0.502  486   <-> 19
mabl:MMASJCM_1245 aldehyde dehydrogenase        K00128   492   1551 ( 299)   359  0.502  486   <-> 21
mak:LH56_16980 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1551 ( 300)   359  0.502  486   <-> 19
mmv:MYCMA_0653 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1545 ( 295)   358  0.500  486   <-> 18
myc:NF90_17455 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1545 ( 295)   358  0.500  486   <-> 19
mys:NF92_17450 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1545 ( 295)   358  0.500  486   <-> 20
mab:MAB_1218 Probable aldehyde dehydrogenase AldA    K00128   492   1542 ( 288)   357  0.500  486   <-> 21
mabo:NF82_06160 aldehyde dehydrogenase         K00128   492   1542 ( 288)   357  0.500  486   <-> 21
may:LA62_06185 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1542 ( 288)   357  0.500  486   <-> 21
maz:LA61_06090 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1542 ( 288)   357  0.500  486   <-> 21
dtm:BJL86_2464 Betaine aldehyde dehydrogenase, chloropl K00128   487   1521 ( 113)   353  0.511  489   <-> 13
mtuc:J113_05420 aldehyde dehydrogenase NAD dependent  K00128   446   1514 ( 282)   351  0.534  438   <-> 6
nsr:NS506_00422 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00128   489   1481 ( 338)   343  0.488  490   <-> 23
blas:BSY18_798 aldehyde dehydrogenase family protein        488   1410 ( 243)   327  0.482  483   <-> 25
sphr:BSY17_3744 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   488   1406 ( 311)   326  0.472  485   <-> 22
sphg:AZE99_00795 aldehyde dehydrogenase         K00128   488   1401 ( 249)   325  0.474  485   <-> 18
sya:A6768_20465 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1400 ( 270)   325  0.470  485   <-> 22
phd:102326625 aldehyde dehydrogenase-like             489   1391 ( 259)   323  0.466  485   <-> 108
nre:BES08_04910 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1360 ( 227)   316  0.458  485   <-> 27
amd:AMED_3833 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   485   1343 ( 105)   312  0.444  493   <-> 32
amm:AMES_3788 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   485   1343 ( 105)   312  0.444  493   <-> 32
amn:RAM_19525 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   485   1343 ( 105)   312  0.444  493   <-> 32
amz:B737_3788 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   485   1343 ( 105)   312  0.444  493   <-> 32
rpf:Rpic12D_1403 Aldehyde Dehydrogenase              478   1326 ( 361)   308  0.464  491   <-> 18
tfu:Tfu_1471 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1319 ( 174)   307  0.469  493   <-> 11
rpi:Rpic_1338 Aldehyde Dehydrogenase                478   1316 ( 361)   306  0.460  491   <-> 14
reh:H16_A1919 Putative Lactaldehyde dehydrogenase         477   1315 ( 113)   306  0.454  491   <-> 35
rsn:RSPO_c01897 betaine aldehyde dehydrogenase (badh) p      478   1310 ( 308)   304  0.464  491   <-> 17
rsl:RPSI07_1913 aldehyde dehydrogenase               478   1308 ( 330)   304  0.470  489   <-> 19
rme:Rmet_1577 Betaine-aldehyde dehydrogenase            476   1306 ( 148)   304  0.456  491   <-> 22
aym:YM304_30640 aldehyde dehydrogenase         K00128   472   1305 ( 128)   303  0.453  481   <-> 8
ccup:BKK81_10065 aldehyde dehydrogenase family protein       477   1303 ( 291)   303  0.455  486   <-> 31
cnc:CNE_1c18970 lactaldehyde dehydrogenase             477   1303 ( 175)   303  0.450  491   <-> 54
cup:BKK80_10510 aldehyde dehydrogenase family protein       477   1303 ( 297)   303  0.455  486   <-> 29
cuu:BKK79_02600 aldehyde dehydrogenase family protein       477   1303 ( 294)   303  0.455  486   <-> 29
rse:F504_1499 Betaine aldehyde dehydrogenase            478   1301 ( 299)   302  0.462  491   <-> 17
cti:RALTA_A1609 putative ALDEHYDE DEHYDROGENASE          477   1300 ( 117)   302  0.450  491   <-> 26
bmk:DM80_3258 aldehyde dehydrogenase family protein        478   1299 ( 161)   302  0.453  488   <-> 42
ptx:ABW99_08015 aldehyde dehydrogenase               475   1299 ( 161)   302  0.456  485   <-> 21
rsc:RCFBP_11892 aldehyde dehydrogenase               478   1299 ( 295)   302  0.462  491   <-> 9
rsm:CMR15_20665 aldehyde dehydrogenase               478   1298 ( 309)   302  0.462  491   <-> 18
cuh:BJN34_10135 aldehyde dehydrogenase family protein       477   1296 (  22)   301  0.448  491   <-> 48
rso:RSc1456 putative betaine aldehyde dehydrogenase (ba K00130   478   1296 ( 294)   301  0.460  491   <-> 17
bmj:BMULJ_01737 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   478   1295 ( 158)   301  0.451  488   <-> 39
bmu:Bmul_1505 Aldehyde Dehydrogenase                478   1295 ( 158)   301  0.451  488   <-> 40
stsi:A4E84_12050 aldehyde dehydrogenase              483   1295 (  72)   301  0.451  490   <-> 33
spri:SPRI_0414 aldehyde dehydrogenase               486   1293 (  45)   301  0.450  484   <-> 24
sall:SAZ_15390 aldehyde dehydrogenase               483   1292 ( 120)   300  0.455  492   <-> 31
cgd:CR3_1231 betaine-aldehyde dehydrogenase            477   1291 ( 236)   300  0.444  491   <-> 22
reu:Reut_A1842 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   476   1289 (  88)   300  0.445  485   <-> 39
salu:DC74_2802 oxidoreductase                   483   1289 ( 117)   300  0.455  492   <-> 27
sho:SHJGH_0683 aldehyde dehydrogenase               479   1287 (  75)   299  0.461  482   <-> 31
shy:SHJG_0850 aldehyde dehydrogenase                479   1287 (  75)   299  0.461  482   <-> 34
rpj:N234_11175 betaine-aldehyde dehydrogenase           477   1284 ( 146)   299  0.445  485   <-> 43
sld:T261_5765 Geranial dehydrogenase                484   1284 (  91)   299  0.452  489   <-> 26
sgv:B1H19_13455 aldehyde dehydrogenase               484   1283 (  46)   298  0.451  490   <-> 23
sgs:AVL59_38675 aldehyde dehydrogenase               483   1282 ( 118)   298  0.441  492   <-> 37
mio:AOA12_17685 aldehyde dehydrogenase               487   1281 ( 121)   298  0.449  492   <-> 30
snr:SNOUR_28660 aldehyde dehydrogenase               483   1281 (  82)   298  0.446  491   <-> 30
scb:SCAB_65401 putative oxidoreductase               497   1280 ( 144)   298  0.443  492   <-> 38
cbw:RR42_m2285 Betaine aldehyde dehydrogenase           477   1279 ( 167)   297  0.440  491   <-> 46
rin:ACS15_1782 aldehyde dehydrogenase family protein        478   1277 ( 333)   297  0.448  491   <-> 18
buk:MYA_1560 Aldehyde dehydrogenase                478   1275 ( 180)   296  0.449  486   <-> 31
svu:B1H20_08530 aldehyde dehydrogenase               486   1275 (  80)   296  0.447  485   <-> 26
kit:CFP65_2126 aldehyde dehydrogenase               501   1274 ( 269)   296  0.453  481   <-> 24
vap:Vapar_5977 Aldehyde Dehydrogenase               475   1274 ( 210)   296  0.459  484   <-> 23
slc:SL103_07570 aldehyde dehydrogenase               483   1273 ( 121)   296  0.448  493   <-> 27
spun:BFF78_29450 aldehyde dehydrogenase              483   1273 (  99)   296  0.437  492   <-> 27
stre:GZL_06181 aldehyde dehydrogenase               483   1273 (  74)   296  0.446  491   <-> 27
bve:AK36_2171 aldehyde dehydrogenase family protein        478   1272 ( 179)   296  0.444  486   <-> 31
sgb:WQO_09485 aldehyde dehydrogenase                489   1272 (  76)   296  0.439  492   <-> 24
cai:Caci_2132 Aldehyde Dehydrogenase                488   1271 (  33)   296  0.450  487   <-> 29
rmn:TK49_11795 aldehyde dehydrogenase               478   1271 ( 296)   296  0.453  486   <-> 16
sgr:SGR_5177 putative aldehyde dehydrogenase            486   1271 (  51)   296  0.441  492   <-> 24
svl:Strvi_4558 Aldehyde Dehydrogenase               493   1270 (  54)   295  0.437  485   <-> 34
pbh:AAW51_3544 aldehyde dehydrogenase          K00128   474   1269 ( 193)   295  0.449  485   <-> 10
pve:UC34_11385 aldehyde dehydrogenase               477   1269 ( 261)   295  0.453  486   <-> 27
bvi:Bcep1808_1698 Betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   478   1268 ( 175)   295  0.447  486   <-> 35
stro:STRMOE7_12450 aldehyde dehydrogenase             483   1268 (  84)   295  0.448  493   <-> 25
ppk:U875_12615 aldehyde dehydrogenase               477   1267 ( 276)   295  0.453  481   <-> 31
ndk:I601_0325 Geranial dehydrogenase                497   1266 ( 227)   294  0.438  502   <-> 17
sfi:SFUL_1909 Aldehyde dehydrogenase                489   1266 (  62)   294  0.433  492   <-> 23
srw:TUE45_02909 Geranial dehydrogenase               483   1266 (  61)   294  0.435  490   <-> 27
sct:SCAT_1417 Aldehyde dehydrogenase                488   1264 (  61)   294  0.449  483   <-> 24
scy:SCATT_14190 aldehyde dehydrogenase               488   1264 (  61)   294  0.449  483   <-> 24
kab:B7C62_08470 aldehyde dehydrogenase               486   1263 (  51)   294  0.433  492   <-> 21
ssia:A7J05_25265 aldehyde dehydrogenase              496   1263 ( 102)   294  0.435  503   <-> 22
btei:WS51_19250 aldehyde dehydrogenase               478   1262 ( 187)   294  0.453  486   <-> 37
salj:SMD11_4764 aldehyde dehydrogenase               486   1262 (  60)   294  0.448  484   <-> 24
salf:SMD44_02556 aldehyde dehydrogenase              492   1261 (  98)   293  0.433  497   <-> 23
bam:Bamb_1682 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   502   1260 ( 165)   293  0.448  487   <-> 41
svt:SVTN_11435 aldehyde dehydrogenase               487   1260 ( 111)   293  0.445  494   <-> 29
bdf:WI26_08355 aldehyde dehydrogenase               478   1258 ( 183)   293  0.448  487   <-> 41
bac:BamMC406_1677 Aldehyde Dehydrogenase              478   1257 ( 170)   292  0.448  487   <-> 42
bok:DM82_1437 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1257 ( 231)   292  0.458  480   <-> 28
prb:X636_22085 aldehyde dehydrogenase               477   1257 ( 266)   292  0.449  481   <-> 31
sdv:BN159_6072 betaine aldehyde dehydrogenase           485   1256 (  41)   292  0.437  492   <-> 24
slau:SLA_1943 aldehyde dehydrogenase                490   1255 ( 110)   292  0.448  493   <-> 22
sma:SAVERM_5852 putative aldehyde dehydrogenase          502   1255 (  74)   292  0.429  492   <-> 26
bcon:NL30_14055 aldehyde dehydrogenase               478   1254 ( 126)   292  0.445  485   <-> 46
ppno:DA70_05010 aldehyde dehydrogenase               477   1254 ( 263)   292  0.449  481   <-> 31
aja:AJAP_18610 Geranial dehydrogenase               486   1253 (  32)   291  0.460  483   <-> 31
ppnm:LV28_01250 aldehyde dehydrogenase               477   1253 ( 264)   291  0.447  481   <-> 30
sclf:BB341_20440 aldehyde dehydrogenase              506   1253 ( 275)   291  0.427  497   <-> 23
boc:BG90_3256 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1252 ( 226)   291  0.456  480   <-> 28
bub:BW23_3223 aldehyde dehydrogenase family protein        478   1252 ( 161)   291  0.439  490   <-> 32
buq:AC233_09055 aldehyde dehydrogenase               474   1252 ( 145)   291  0.460  480   <-> 39
sci:B446_12175 aldehyde dehydrogenase               483   1252 (  84)   291  0.431  490   <-> 23
pseh:XF36_16195 aldehyde dehydrogenase               496   1251 (  60)   291  0.452  507   <-> 21
bcew:DM40_2368 aldehyde dehydrogenase family protein        478   1250 ( 154)   291  0.443  488   <-> 39
blat:WK25_08550 aldehyde dehydrogenase               478   1250 ( 154)   291  0.443  488   <-> 34
rpy:Y013_11580 aldehyde dehydrogenase               482   1249 (  41)   291  0.447  486   <-> 24
splu:LK06_008545 aldehyde dehydrogenase              483   1249 (  76)   291  0.431  492   <-> 21
btha:DR62_2965 aldehyde dehydrogenase          K00128   478   1248 ( 196)   290  0.446  480   <-> 31
btz:BTL_1946 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1248 ( 196)   290  0.446  480   <-> 31
pspu:NA29_17045 aldehyde dehydrogenase               477   1248 ( 261)   290  0.447  486   <-> 32
scx:AS200_34860 aldehyde dehydrogenase         K00128   462   1248 (  21)   290  0.450  484   <-> 28
bct:GEM_1658 Aldehyde Dehydrogenase                478   1247 ( 193)   290  0.443  488   <-> 42
bsem:WJ12_08795 aldehyde dehydrogenase               478   1247 ( 178)   290  0.447  486   <-> 42
dra:DR_A0126 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1247 ( 349)   290  0.449  492   <-> 8
kal:KALB_4726 hypothetical protein                 477   1247 (  73)   290  0.452  482   <-> 31
ahg:AHOG_07450 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehydro K00128   476   1246 ( 219)   290  0.448  491   <-> 15
nca:Noca_3634 aldehyde dehydrogenase                480   1246 ( 199)   290  0.440  484   <-> 30
ppd:Ppro_2352 aldehyde dehydrogenase                474   1246 ( 355)   290  0.443  485   <-> 4
sfk:KY5_2391c Aldehyde dehydrogenase                488   1246 (  61)   290  0.425  492   <-> 29
bced:DM42_3430 aldehyde dehydrogenase family protein        478   1245 ( 124)   290  0.444  486   <-> 44
bceo:I35_1748 aldehyde dehydrogenase                478   1245 ( 167)   290  0.444  486   <-> 44
bcj:BCAL1831 putative betaine aldehyde dehydrogenase        478   1245 ( 189)   290  0.444  486   <-> 39
sls:SLINC_2658 aldehyde dehydrogenase               485   1244 (  36)   289  0.435  492   <-> 33
bstl:BBJ41_03200 aldehyde dehydrogenase              478   1242 ( 135)   289  0.445  488   <-> 50
bur:Bcep18194_B1170 Aldehyde dehydrogenase       K00130   488   1242 (  2)   289  0.437  485   <-> 60
pca:Pcar_1701 omega-oxo-fatty acid dehydrogenase    K00130   472   1242 ( 486)   289  0.445  481   <-> 4
pnr:AT302_21935 aldehyde dehydrogenase               480   1242 ( 159)   289  0.449  483   <-> 29
sgu:SGLAU_07480 Putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   462   1242 ( 247)   289  0.444  484   <-> 20
amyc:CU254_22060 aldehyde dehydrogenase family protein       470   1241 ( 275)   289  0.462  478   <-> 37
bte:BTH_I2271 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1241 ( 182)   289  0.433  492   <-> 30
amyb:BKN51_13170 aldehyde dehydrogenase              483   1240 ( 286)   288  0.448  489   <-> 28
bstg:WT74_09280 aldehyde dehydrogenase               478   1240 ( 151)   288  0.427  492   <-> 36
ppul:RO07_20170 aldehyde dehydrogenase               477   1240 ( 262)   288  0.440  480   <-> 25
pspi:PS2015_553 Aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1240 ( 605)   288  0.439  481   <-> 6
strd:NI25_30650 aldehyde dehydrogenase         K00128   462   1240 (  16)   288  0.452  484   <-> 28
btd:BTI_1765 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1239 ( 190)   288  0.446  480   <-> 30
bud:AQ610_08745 aldehyde dehydrogenase         K00128   478   1239 ( 187)   288  0.446  480   <-> 30
bul:BW21_1874 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1239 ( 187)   288  0.446  480   <-> 31
pfg:AB870_21780 aldehyde dehydrogenase               477   1239 ( 225)   288  0.444  486   <-> 24
bcai:K788_0008258 Aldehyde dehydrogenase              489   1238 (  52)   288  0.445  490   <-> 57
bcm:Bcenmc03_1771 Aldehyde Dehydrogenase              478   1238 ( 173)   288  0.442  486   <-> 38
pox:MB84_15770 aldehyde dehydrogenase               477   1238 ( 251)   288  0.442  486   <-> 25
sauo:BV401_14780 aldehyde dehydrogenase              488   1238 ( 189)   288  0.433  490   <-> 23
bthe:BTN_2816 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1237 ( 178)   288  0.442  480   <-> 30
bthl:BG87_2171 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1237 ( 178)   288  0.442  480   <-> 30
bthm:BTRA_2229 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1237 ( 178)   288  0.442  480   <-> 30
btj:BTJ_707 aldehyde dehydrogenase family protein    K00128   478   1237 ( 178)   288  0.442  480   <-> 29
btq:BTQ_1648 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1237 ( 178)   288  0.442  480   <-> 30
btv:BTHA_2101 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1237 ( 178)   288  0.442  480   <-> 30
samb:SAM23877_1766 3-succinoylsemialdehyde-pyridine deh K00128   462   1237 ( 230)   288  0.448  484   <-> 25
smal:SMALA_2264 aldehyde dehydrogenase               488   1237 ( 189)   288  0.433  490   <-> 32
bcep:APZ15_13655 aldehyde dehydrogenase              478   1235 ( 144)   287  0.442  486   <-> 45
ngv:CDO52_12240 aldehyde dehydrogenase               478   1235 (  43)   287  0.438  486   <-> 19
psee:FRP1_16680 aldehyde dehydrogenase               496   1235 (  15)   287  0.444  507   <-> 29
sve:SVEN_2038 Aldehyde dehydrogenase                487   1235 (  44)   287  0.429  494   <-> 22
bpsl:WS57_27145 aldehyde dehydrogenase               478   1234 ( 120)   287  0.440  486   <-> 57
slx:SLAV_28940 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehydro K00128   470   1234 (  4)   287  0.448  484   <-> 22
asd:AS9A_0993 Aldehyde dehydrogenase                481   1233 (  3)   287  0.434  484   <-> 25
bch:Bcen2424_1758 aldehyde dehydrogenase        K00130   478   1233 ( 174)   287  0.438  486   <-> 42
bcn:Bcen_6321 aldehyde dehydrogenase                478   1233 ( 174)   287  0.438  486   <-> 39
scz:ABE83_26285 aldehyde dehydrogenase               492   1233 (  14)   287  0.431  490   <-> 28
spav:Spa2297_06695 aldehyde dehydrogenase        K00128   462   1233 ( 253)   287  0.448  484   <-> 27
aoa:dqs_2991 aldehyde dehydrogenase                477   1232 ( 148)   287  0.456  482   <-> 14
aoi:AORI_4056 aldehyde dehydrogenase family protein        486   1232 (  76)   287  0.450  480   <-> 31
bcen:DM39_1721 aldehyde dehydrogenase family protein        478   1232 ( 121)   287  0.440  486   <-> 56
palk:PSAKL28_23970 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase      471   1232 ( 206)   287  0.444  484   <-> 27
papi:SG18_19275 aldehyde dehydrogenase               477   1232 ( 250)   287  0.441  481   <-> 24
snw:BBN63_28010 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   470   1232 ( 150)   287  0.450  484   <-> 23
bmec:WJ16_08955 aldehyde dehydrogenase               478   1231 ( 164)   286  0.442  486   <-> 41
strm:M444_11760 aldehyde dehydrogenase               490   1231 (  7)   286  0.429  499   <-> 25
bpx:BUPH_01984 betaine-aldehyde dehydrogenase           474   1230 ( 117)   286  0.457  479   <-> 55
bug:BC1001_1469 Aldehyde Dehydrogenase               474   1230 ( 159)   286  0.457  479   <-> 43
masz:C9I28_24425 aldehyde dehydrogenase family protein       492   1230 ( 286)   286  0.448  495   <-> 12
mmed:Mame_00936 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehydr K00128   474   1230 ( 123)   286  0.443  479   <-> 21
phs:C2L64_27945 aldehyde dehydrogenase               489   1229 (  16)   286  0.439  490   <-> 60
sco:SCO1706 aldehyde dehydrogenase           K00128   462   1229 (  96)   286  0.450  484   <-> 23
sen:SACE_1341 aldehyde dehydrogenase          K00128   474   1229 (  21)   286  0.459  479   <-> 28
slv:SLIV_29210 aldehyde dehydrogenase          K00128   462   1229 (  99)   286  0.450  484   <-> 23
azo:azo2852 probable aldehyde dehydrogenase (NAD+)   K00128   477   1228 ( 143)   286  0.451  481   <-> 14
bpyr:ABD05_14905 aldehyde dehydrogenase              478   1226 ( 135)   285  0.439  488   <-> 43
para:BTO02_10455 aldehyde dehydrogenase family protein       478   1226 ( 102)   285  0.437  485   <-> 30
led:BBK82_38140 aldehyde dehydrogenase               481   1225 (  56)   285  0.443  490   <-> 29
sbh:SBI_07593 aldehyde dehydrogenase                488   1225 (  29)   285  0.418  490   <-> 37
bsj:UP17_25100 aldehyde dehydrogenase               473   1224 ( 138)   285  0.445  483   <-> 25
vma:VAB18032_17735 aldehyde dehydrogenase             472   1221 ( 273)   284  0.436  486   <-> 23
pecq:AD017_20345 aldehyde dehydrogenase              496   1220 (  0)   284  0.444  507   <-> 30
pseq:AD006_12515 aldehyde dehydrogenase              496   1220 (  0)   284  0.444  507   <-> 28
pter:C2L65_20560 aldehyde dehydrogenase              489   1220 (  2)   284  0.439  490   <-> 61
bgf:BC1003_1908 Aldehyde Dehydrogenase               474   1219 ( 109)   284  0.439  485   <-> 35
strc:AA958_04595 aldehyde dehydrogenase         K00128   472   1219 ( 275)   284  0.449  486   <-> 20
eba:ebA4621 putative betaine aldehyde dehydrogenase (BA K00130   475   1218 ( 289)   283  0.444  480   <-> 13
src:M271_34055 aldehyde dehydrogenase               488   1218 (  33)   283  0.425  487   <-> 42
vpe:Varpa_0617 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   472   1218 ( 225)   283  0.451  481   <-> 21
parb:CJU94_13770 aldehyde dehydrogenase family protein       474   1217 (  41)   283  0.436  489   <-> 43
rgu:A4W93_26880 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1217 ( 109)   283  0.445  481   <-> 19
tbi:Tbis_2533 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   468   1217 ( 232)   283  0.467  486   <-> 11
zpa:C3497_03115 aldehyde dehydrogenase family protein       475   1216 ( 302)   283  0.443  481   <-> 5
bpd:BURPS668_2129 aldehyde dehydrogenase (NAD) family p K00128   478   1213 ( 160)   282  0.440  480   <-> 26
bxb:DR64_5051 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   473   1212 (  17)   282  0.429  480   <-> 60
bxe:Bxe_B2718 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   473   1212 (  17)   282  0.429  480   <-> 60
sle:sle_54100 Putative aldehyde dehydrogenase SAUSA300_ K00128   462   1211 ( 224)   282  0.444  484   <-> 18
bpk:BBK_3049 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1210 ( 157)   282  0.438  480   <-> 30
bpl:BURPS1106A_2184 aldehyde dehydrogenase (NAD) family K00128   478   1210 ( 168)   282  0.438  480   <-> 27
bpm:BURPS1710b_2317 aldehyde dehydrogenase       K00128   478   1210 ( 162)   282  0.438  480   <-> 29
bpq:BPC006_I2229 aldehyde dehydrogenase (NAD) family pr K00128   478   1210 ( 168)   282  0.438  480   <-> 27
bpr:GBP346_A2256 aldehyde dehydrogenase         K00128   478   1210 ( 157)   282  0.438  480   <-> 13
bps:BPSL1550 betaine aldehyde dehydrogenase       K00128   478   1210 ( 168)   282  0.438  480   <-> 30
bpsa:BBU_248 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1210 ( 157)   282  0.438  480   <-> 29
bpsh:DR55_2665 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1210 ( 157)   282  0.438  480   <-> 29
bpsm:BBQ_1421 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1210 ( 157)   282  0.438  480   <-> 30
bpso:X996_2257 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1210 ( 157)   282  0.438  480   <-> 30
bpsu:BBN_1545 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1210 ( 157)   282  0.438  480   <-> 30
bpz:BP1026B_I1487 aldehyde dehydrogenase        K00128   478   1210 ( 157)   282  0.438  480   <-> 29
but:X994_684 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1210 ( 157)   282  0.438  480   <-> 32
srn:A4G23_00950 Putative aldehyde dehydrogenase     K00128   463   1209 ( 313)   281  0.456  478   <-> 16
tsm:ASU32_21110 aldehyde dehydrogenase family protein       473   1209 (  95)   281  0.429  482   <-> 24
bpsd:BBX_2034 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   478   1208 ( 163)   281  0.438  480   <-> 30
bpse:BDL_98 aldehyde dehydrogenase family protein    K00128   478   1208 ( 163)   281  0.438  480   <-> 30
pman:OU5_1974 aldehyde dehydrogenase                471   1208 ( 133)   281  0.439  487   <-> 36
ppuu:PputUW4_02747 aldehyde dehydrogenase             471   1208 ( 163)   281  0.441  481   <-> 40
npn:JI59_08400 aldehyde dehydrogenase               493   1207 (  29)   281  0.441  494   <-> 32
pfe:PSF113_2572 Aldehyde dehydrogenase               489   1207 ( 241)   281  0.439  503   <-> 36
pdx:Psed_1899 Aldehyde Dehydrogenase                474   1206 (  30)   281  0.456  480   <-> 15
scw:TU94_07230 aldehyde dehydrogenase          K00128   462   1206 ( 218)   281  0.438  484   <-> 19
rbh:B4966_03365 aldehyde dehydrogenase family protein       476   1203 ( 289)   280  0.437  485   <-> 5
strt:A8713_06150 aldehyde dehydrogenase         K00128   462   1203 (  37)   280  0.448  484   <-> 24
bma:BMA1306 aldehyde dehydrogenase           K00128   478   1202 ( 149)   280  0.435  480   <-> 23
bmab:BM45_1591 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1202 ( 151)   280  0.435  480   <-> 23
bmae:DM78_1638 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1202 ( 149)   280  0.435  480   <-> 24
bmaf:DM51_1025 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1202 ( 149)   280  0.435  480   <-> 24
bmai:DM57_3101 aldehyde dehydrogenase          K00128   478   1202 ( 149)   280  0.435  480   <-> 24
bmal:DM55_3154 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1202 ( 149)   280  0.435  480   <-> 20
bmaq:DM76_3138 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1202 ( 149)   280  0.435  480   <-> 20
bmaz:BM44_2027 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1202 ( 149)   280  0.435  480   <-> 23
bml:BMA10229_A0102 aldehyde dehydrogenase        K00128   478   1202 ( 151)   280  0.435  480   <-> 22
bmn:BMA10247_1063 aldehyde dehydrogenase        K00128   478   1202 ( 149)   280  0.435  480   <-> 22
bmv:BMASAVP1_A1793 aldehyde dehydrogenase        K00128   478   1202 ( 149)   280  0.435  480   <-> 18
lagg:B0E33_23035 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   474   1202 ( 237)   280  0.429  485   <-> 24
lap:ACP90_11100 aldehyde dehydrogenase         K00128   474   1202 ( 242)   280  0.431  485   <-> 22
acad:UA74_07955 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        476   1201 (  27)   280  0.434  491   <-> 15
acti:UA75_07935 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        476   1201 (  27)   280  0.434  491   <-> 15
phh:AFB00_27180 aldehyde dehydrogenase               496   1200 ( 202)   279  0.434  502   <-> 23
ppuh:B479_15820 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1198 ( 186)   279  0.444  482   <-> 27
mau:Micau_2279 Aldehyde Dehydrogenase               480   1197 ( 301)   279  0.439  490   <-> 17
plab:C6361_00515 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   475   1196 ( 257)   278  0.441  478   <-> 19
plat:C6W10_21140 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   475   1196 ( 261)   278  0.444  478   <-> 20
ag:AFD54464 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehydrogen K19700   477   1195 ( 256)   278  0.435  481   <-> 17
auh:AWM75_04260 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   467   1195 ( 378)   278  0.431  480   <-> 2
aac:Aaci_0152 Aldehyde Dehydrogenase                510   1194 (  88)   278  0.418  483   -> 12
rhy:RD110_24395 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   479   1194 ( 261)   278  0.437  481   <-> 15
ppj:RK21_01450 aldehyde dehydrogenase          K00128   471   1192 ( 180)   278  0.444  482   <-> 31
pmon:X969_15330 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1191 (  44)   277  0.444  482   <-> 30
pmot:X970_14975 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1191 (  44)   277  0.444  482   <-> 30
ppt:PPS_3188 aldehyde dehydrogenase           K00128   471   1191 (  44)   277  0.444  482   <-> 34
ppud:DW66_3459 aldehyde dehydrogenase          K00128   471   1191 ( 179)   277  0.444  482   <-> 35
mil:ML5_2391 Aldehyde Dehydrogenase                480   1190 ( 294)   277  0.437  490   <-> 18
pset:THL1_3996 aldehyde dehydrogenase               472   1190 ( 146)   277  0.442  480   <-> 47
sfa:Sfla_5121 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   464   1190 ( 237)   277  0.452  485   <-> 20
sro:Sros_5222 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   494   1190 (  29)   277  0.433  492   <-> 30
kphy:AOZ06_11325 aldehyde dehydrogenase              476   1189 ( 265)   277  0.443  488   <-> 36
strp:F750_1517 aldehyde dehydrogenase          K00128   464   1187 ( 235)   276  0.449  485   <-> 22
pkc:PKB_0125 Putative aldehyde dehydrogenase SAB2006c       472   1185 ( 117)   276  0.446  482   <-> 36
pol:Bpro_2450 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   496   1185 ( 229)   276  0.415  489   <-> 24
buo:BRPE64_DCDS06590 betaine-aldehyde dehydrogenase   K00128   473   1184 ( 113)   276  0.429  482   <-> 31
cgg:C629_00790 aldehyde dehydrogenase               499   1184 ( 123)   276  0.420  490   <-> 17
cgs:C624_00790 aldehyde dehydrogenase               499   1184 ( 123)   276  0.420  490   <-> 17
ctes:O987_00965 aldehyde dehydrogenase         K00128   476   1184 ( 239)   276  0.420  481   <-> 18
vam:C4F17_28600 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   480   1184 (  99)   276  0.437  481   <-> 28
azi:AzCIB_3387 betaine aldehyde dehydrogenase (BADH) ox      476   1183 ( 133)   276  0.421  482   <-> 16
bph:Bphy_1284 Aldehyde Dehydrogenase                478   1182 (  44)   275  0.424  486   <-> 46
nda:Ndas_3410 Aldehyde Dehydrogenase                473   1182 ( 214)   275  0.435  483   <-> 15
amq:AMETH_4643 aldehyde dehydrogenase               499   1181 (  4)   275  0.432  509   <-> 46
fsy:FsymDg_2027 Betaine-aldehyde dehydrogenase           486   1181 (  54)   275  0.433  490   <-> 9
strf:ASR50_08170 aldehyde dehydrogenase         K00128   462   1181 ( 179)   275  0.433  487   <-> 20
marr:BKP56_01095 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   467   1180 ( 689)   275  0.428  481   <-> 3
rbm:TEF_07425 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1180 ( 217)   275  0.426  479   <-> 8
ams:AMIS_73930 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   470   1177 (  10)   274  0.451  479   <-> 26
meso:BSQ44_09725 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   476   1176 (  17)   274  0.423  487   <-> 25
rhw:BFN03_00735 aldehyde dehydrogenase               482   1176 (  23)   274  0.406  485   <-> 15
svi:Svir_17840 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        517   1176 ( 221)   274  0.407  506   <-> 16
acts:ACWT_7541 aldehyde dehydrogenase               469   1175 ( 246)   274  0.450  482   <-> 15
asan:AWM72_05845 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   469   1175 (  70)   274  0.435  480   <-> 3
ase:ACPL_7671 betaine-aldehyde dehydrogenase            469   1175 ( 280)   274  0.450  482   <-> 15
afs:AFR_38975 putative aldehyde dehydrogenase           466   1172 ( 262)   273  0.445  483   <-> 20
pef:A7E78_02320 aldehyde dehydrogenase               476   1172 ( 445)   273  0.420  483   <-> 3
aad:TC41_0193 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   510   1171 (  64)   273  0.419  489   -> 14
moc:BB934_36160 aldehyde dehydrogenase         K00128   476   1170 (  86)   273  0.411  479   <-> 22
nal:B005_0518 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   473   1170 ( 234)   273  0.438  480   <-> 13
pcz:PCL1606_34590 aldehyde dehydrogenase              471   1170 (  95)   273  0.434  484   <-> 31
pla:Plav_1036 aldehyde dehydrogenase          K00146   494   1170 (  19)   273  0.414  488   <-> 11
rht:NT26_2456 Betaine aldehyde dehydrogenase            489   1169 (  93)   272  0.415  491   <-> 23
smi:BN406_03712 Putative aldehyde dehydrogenase SAB2006 K00128   477   1169 (  45)   272  0.426  488   <-> 36
swi:Swit_0382 aldehyde dehydrogenase                491   1169 (  39)   272  0.417  487   <-> 38
tpro:Ga0080559_TMP4188 betaine-aldehyde dehydrogenase       489   1169 (  68)   272  0.424  486   <-> 18
ctt:CtCNB1_0198 aldehyde dehydrogenase         K00128   476   1168 ( 225)   272  0.414  481   <-> 20
labr:CHH27_09460 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   474   1168 ( 243)   272  0.429  485   <-> 19
pmar:B0X71_06430 aldehyde dehydrogenase         K00128   508   1168 ( 335)   272  0.430  486   -> 11
baa:BAA13334_II01126 Aldehyde dehydrogenase       K00128   481   1167 ( 198)   272  0.416  486   <-> 20
babb:DK48_2148 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1167 ( 198)   272  0.416  486   <-> 20
babc:DO78_2512 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1167 ( 198)   272  0.416  486   <-> 20
babo:DK55_2543 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1167 ( 198)   272  0.416  486   <-> 20
babr:DO74_2958 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1167 ( 198)   272  0.416  486   <-> 20
babs:DK51_3129 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1167 ( 198)   272  0.416  486   <-> 19
babt:DK49_2696 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1167 ( 198)   272  0.416  486   <-> 20
babu:DK53_2546 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1167 ( 198)   272  0.416  486   <-> 20
bmc:BAbS19_II05330 Aldehyde dehydrogenase        K00128   481   1167 ( 198)   272  0.416  486   <-> 18
bmee:DK62_2764 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1167 ( 198)   272  0.416  486   <-> 19
bmg:BM590_B0640 Aldehyde dehydrogenase         K00128   481   1167 ( 197)   272  0.416  486   <-> 21
bmw:BMNI_II0627 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   481   1167 ( 197)   272  0.416  486   <-> 21
bmz:BM28_B0642 Aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1167 ( 197)   272  0.416  486   <-> 21
sals:SLNWT_6185 betaine aldehyde dehydrogenase     K00128   462   1167 (  24)   272  0.438  484   <-> 25
sphd:HY78_26190 aldehyde dehydrogenase               491   1167 (  49)   272  0.413  491   <-> 29
psem:TO66_13295 aldehyde dehydrogenase               471   1166 (  93)   272  0.434  484   <-> 31
ssx:SACTE_1149 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   464   1166 ( 201)   272  0.443  485   <-> 24
smaz:LH19_12130 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1165 (  5)   271  0.426  486   <-> 24
cak:Caul_3244 Aldehyde dehydrogenase                492   1164 (  66)   271  0.418  498   -> 21
rdi:CMV14_05915 aldehyde dehydrogenase               491   1164 (  7)   271  0.406  497   <-> 25
syb:TZ53_01910 aldehyde dehydrogenase          K00128   486   1164 (  7)   271  0.417  496   <-> 18
dac:Daci_0333 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   485   1162 ( 136)   271  0.418  483   <-> 17
abo:ABO_0962 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   474   1161 ( 250)   270  0.409  492   <-> 7
all:CRK55372 Aldehyde dehydrogenase           K00128   473   1161 (  86)   270  0.428  488   <-> 23
aln:AS19_10240 aldehyde dehydrogenase          K00128   474   1161 ( 243)   270  0.409  492   <-> 7
bcet:V910_200594 Aldehyde dehydrogenase         K00128   481   1161 ( 192)   270  0.414  486   <-> 17
bov:BOV_A0631 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   481   1161 ( 192)   270  0.414  486   <-> 14
mthd:A3224_05955 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1161 ( 140)   270  0.421  484   <-> 14
dhk:BO996_01315 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   485   1160 ( 128)   270  0.418  483   <-> 18
osg:BST96_20245 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1160 (  81)   270  0.419  480   <-> 19
sesp:BN6_13450 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   451   1160 ( 161)   270  0.453  464   <-> 24
shyd:CJD35_15955 aldehyde dehydrogenase         K00128   496   1159 (  48)   270  0.429  497   <-> 20
smag:AN936_15245 aldehyde dehydrogenase              494   1159 (  70)   270  0.426  488   <-> 24
cwo:Cwoe_1420 Aldehyde Dehydrogenase                499   1157 ( 146)   270  0.427  482   <-> 31
del:DelCs14_0339 Betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   485   1157 ( 117)   270  0.416  483   <-> 21
oah:DR92_2710 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1157 ( 178)   270  0.419  487   <-> 18
oan:Oant_3782 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1157 ( 178)   270  0.419  487   <-> 17
bop:AXW83_12410 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1156 ( 254)   269  0.421  485   <-> 14
bpv:DK65_2961 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1156 ( 187)   269  0.412  486   <-> 19
cser:CCO03_08925 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   478   1156 ( 298)   269  0.414  481   <-> 9
ngl:RG1141_CH21750 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase      1027   1156 ( 137)   269  0.428  484   <-> 25
pdr:H681_24925 aldehyde dehydrogenase               472   1156 (  97)   269  0.433  487   <-> 25
spht:K426_23394 aldehyde dehydrogenase               499   1156 (  10)   269  0.433  483   <-> 16
bcar:DK60_2376 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1155 ( 186)   269  0.414  486   <-> 18
bcas:DA85_13700 aldehyde dehydrogenase         K00128   481   1155 ( 186)   269  0.414  486   <-> 18
ble:BleG1_3881 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1155 ( 207)   269  0.403  484   <-> 13
rhz:RHPLAN_33890 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   477   1155 ( 243)   269  0.412  481   <-> 8
spoi:IMCC21906_00619 NAD-dependent aldehyde dehydrogena      479   1155 (  9)   269  0.420  481   <-> 7
bsg:IY72_13945 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1154 ( 185)   269  0.414  483   <-> 20
bsw:IY71_14405 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1154 ( 185)   269  0.414  483   <-> 19
mars:A8C75_11505 aldehyde dehydrogenase         K00128   473   1154 (  98)   269  0.421  489   <-> 35
ppun:PP4_21020 aldehyde dehydrogenase               470   1154 ( 137)   269  0.429  482   <-> 33
actn:L083_7403 aldehyde dehydrogenase               464   1153 ( 214)   269  0.435  487   <-> 17
ahm:TL08_07930 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   476   1153 ( 243)   269  0.426  488   <-> 14
kak:Kalk_16740 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1153 ( 480)   269  0.419  482   <-> 10
ppg:PputGB1_2186 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   470   1153 ( 133)   269  0.427  482   <-> 31
bue:BRPE67_CCDS02050 aldehyde dehydrogenase       K00128   475   1152 (  27)   268  0.428  479   <-> 47
cfus:CYFUS_003329 aldehyde dehydrogenase        K00128   473   1152 ( 304)   268  0.426  488   <-> 13
dts:BI380_23560 aldehyde dehydrogenase         K00128   485   1152 (  65)   268  0.414  483   <-> 22
maad:AZF01_14455 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1152 (  69)   268  0.421  484   <-> 22
psul:AU252_12555 aldehyde dehydrogenase              497   1152 ( 115)   268  0.416  510   <-> 27
mrd:Mrad2831_3253 Aldehyde Dehydrogenase        K00128   478   1151 ( 181)   268  0.437  490   <-> 12
rst:ATY39_00865 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1151 ( 162)   268  0.412  488   <-> 9
nar:Saro_2599 aldehyde dehydrogenase                472   1150 (  16)   268  0.430  481   <-> 25
sfh:SFHH103_06568 aldehyde dehydrogenase        K00128   476   1150 (  26)   268  0.410  480   <-> 32
dbr:Deba_1258 Aldehyde Dehydrogenase                886   1149 (  -)   268  0.420  486   -> 1
ngg:RG540_CH22630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase      1027   1149 (  48)   268  0.424  484   <-> 20
sphi:TS85_07915 aldehyde dehydrogenase         K00128   481   1149 (  70)   268  0.400  492   <-> 20
ppx:T1E_1733 aldehyde dehydrogenase           K00128   470   1148 ( 137)   268  0.432  482   <-> 33
pvr:PverR02_12275 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   472   1148 (  82)   268  0.418  479   <-> 39
aza:AZKH_3333 betaine aldehyde dehydrogenase (BADH) oxi      476   1147 (  87)   267  0.413  482   <-> 22
bsz:DK67_2642 aldehyde dehydrogenase          K00128   481   1147 ( 178)   267  0.412  486   <-> 18
cps:CPS_0387 aldehyde dehydrogenase family protein         473   1147 (  91)   267  0.408  485   <-> 21
dit:C3V38_04240 aldehyde dehydrogenase               490   1147 ( 183)   267  0.421  489   <-> 11
rpd:RPD_2215 aldehyde dehydrogenase           K00128   476   1147 ( 184)   267  0.410  483   <-> 8
sphc:CVN68_17340 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   481   1147 (  20)   267  0.398  492   <-> 12
avs:AWM76_06885 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   471   1145 (  -)   267  0.435  478   <-> 1
pzu:PHZ_c2846 aldehyde dehydrogenase          K00128   477   1145 ( 222)   267  0.416  486   <-> 10
otk:C6570_08105 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   482   1144 ( 214)   267  0.412  488   <-> 12
pre:PCA10_28180 putative aldehyde dehydrogenase          496   1143 (  97)   266  0.403  496   <-> 42
npp:PP1Y_AT11682 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   478   1142 (  84)   266  0.404  478   <-> 24
cbot:ATE48_10815 aldehyde dehydrogenase         K00128   479   1141 ( 154)   266  0.409  482   <-> 11
shd:SUTH_01175 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   479   1141 ( 221)   266  0.411  491   <-> 4
six:BSY16_5433 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   477   1141 (  31)   266  0.417  482   <-> 44
aez:C3E78_17335 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   490   1140 (  25)   266  0.416  503   -> 15
splm:BXU08_09395 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   474   1140 ( 178)   266  0.399  479   <-> 9
tap:GZ22_14185 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1140 ( 294)   266  0.403  494   -> 11
woc:BA177_07070 aldehyde dehydrogenase         K00128   479   1140 ( 126)   266  0.415  479   <-> 13
rpe:RPE_2260 aldehyde dehydrogenase           K00128   476   1139 ( 302)   265  0.410  490   <-> 7
sinb:SIDU_13890 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1139 ( 187)   265  0.413  479   <-> 12
rpc:RPC_3193 aldehyde dehydrogenase           K00128   476   1138 ( 185)   265  0.415  487   <-> 11
cola:DBO93_07150 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   472   1137 ( 151)   265  0.394  480   <-> 10
cse:Cseg_0581 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   479   1137 ( 203)   265  0.413  482   <-> 12
coz:A3Q34_17635 aldehyde dehydrogenase         K00128   472   1136 ( 274)   265  0.388  480   <-> 9
xpe:BJD13_12385 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1136 ( 183)   265  0.434  479   <-> 10
baco:OXB_3335 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1135 (  57)   265  0.414  478   <-> 19
pput:L483_19360 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   470   1135 ( 121)   265  0.423  482   <-> 34
rpb:RPB_3249 Aldehyde dehydrogenase           K00128   476   1135 ( 225)   265  0.404  483   <-> 10
oar:OA238_c44970 aldehyde dehydrogenase         K00128   478   1134 (  30)   264  0.398  483   <-> 18
eah:FA04_13330 aldehyde dehydrogenase          K00128   477   1133 (  76)   264  0.409  486   <-> 35
magn:WV31_06295 aldehyde dehydrogenase         K00128   479   1133 ( 152)   264  0.425  482   <-> 6
ppi:YSA_09439 aldehyde dehydrogenase          K00128   470   1133 ( 110)   264  0.432  482   <-> 28
vgo:GJW-30_1_00311 3-succinoylsemialdehyde-pyridine deh K00128   475   1133 ( 260)   264  0.404  485   <-> 8
cted:CTEST_02900 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase       481   1132 ( 244)   264  0.401  481   <-> 12
magx:XM1_3403 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydroge K00128   479   1132 ( 166)   264  0.423  482   <-> 8
sino:SS05631_c26510 Aldehyde dehydrogenase       K00128   477   1132 (  16)   264  0.409  486   <-> 29
bko:CKF48_07530 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1130 (  42)   263  0.403  481   <-> 18
colw:A3Q33_05695 aldehyde dehydrogenase              472   1130 (  18)   263  0.406  483   <-> 20
pfz:AV641_11060 aldehyde dehydrogenase         K00128   472   1130 ( 154)   263  0.421  478   <-> 19
aui:APT62_03390 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   471   1129 (  -)   263  0.429  478   <-> 1
same:SAMCFNEI73_Ch2874 aldehyde dehydrogenase      K00128   477   1129 (  58)   263  0.405  486   <-> 28
gtm:GT3921_00415 aldehyde dehydrogenase         K00128   513   1128 (  27)   263  0.414  481   -> 13
ssy:SLG_28320 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         490   1128 (  10)   263  0.421  485   <-> 26
apb:SAR116_0754 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   480   1127 ( 150)   263  0.398  487   <-> 13
gsr:GS3922_14685 aldehyde dehydrogenase         K00128   513   1127 (  26)   263  0.414  500   -> 10
rel:REMIM1_PE00458 aldehyde dehydrogenase protein    K00128   474   1127 (  19)   263  0.405  484   <-> 30
rhi:NGR_c25410 aldehyde dehydrogenase          K00128   477   1127 (  11)   263  0.407  486   <-> 35
gse:GT50_05360 aldehyde dehydrogenase               496   1126 (  17)   263  0.417  487   -> 11
hyl:LPB072_04155 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   476   1126 (  60)   263  0.394  487   <-> 17
och:CES85_4130 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   481   1126 (  11)   263  0.393  486   <-> 26
pmad:BAY61_24625 hypothetical protein               481   1126 (  4)   263  0.427  485   <-> 24
cdq:BOQ54_17645 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1125 ( 234)   262  0.397  486   <-> 14
ceh:CEW89_03575 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   479   1124 ( 199)   262  0.403  486   <-> 16
far:ABE41_003565 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1124 (  80)   262  0.402  487   -> 9
fpn:ABE65_003495 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1124 (  86)   262  0.398  487   -> 9
mag:amb2593 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00130   479   1124 ( 173)   262  0.417  482   <-> 7
oih:OB0222 aldehyde dehydrogenase            K00128   521   1124 ( 231)   262  0.408  478   <-> 15
ops:A8A54_14450 aldehyde dehydrogenase         K00128   481   1124 ( 105)   262  0.407  487   <-> 21
ppsy:AOC04_08350 aldehyde dehydrogenase         K00128   472   1124 ( 185)   262  0.424  479   <-> 17
rep:IE4803_PC00600 aldehyde dehydrogenase protein    K00128   474   1124 ( 101)   262  0.405  481   <-> 25
rhl:LPU83_pLPU83d0719 putative aldehyde dehydrogenase S K00128   506   1124 (  26)   262  0.405  491   <-> 28
sme:SMc01971 aldehyde dehydrogenase           K00128   477   1124 ( 134)   262  0.414  486   <-> 28
smeg:C770_GR4Chr2605 NAD-dependent aldehyde dehydrogena K00128   477   1124 ( 134)   262  0.414  486   <-> 29
smel:SM2011_c01971 Putative gamma-glutamyl-gamma-aminob K00128   481   1124 ( 134)   262  0.414  486   <-> 28
smer:DU99_13925 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1124 ( 105)   262  0.414  486   <-> 30
smk:Sinme_2553 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00128   477   1124 ( 110)   262  0.414  486   <-> 27
smq:SinmeB_2333 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00128   477   1124 ( 134)   262  0.414  486   <-> 29
smx:SM11_chr2659 putative gamma-glutamyl-gamma-aminobut K00128   477   1124 ( 110)   262  0.414  486   <-> 29
xfu:XFF4834R_chr08850 putative aldehyde dehydrogenase  K00128   489   1124 ( 170)   262  0.429  487   <-> 10
bmb:BruAb2_0555 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   452   1123 ( 154)   262  0.420  462   <-> 17
bmf:BAB2_0566 Aldehyde dehydrogenase          K00128   452   1123 ( 154)   262  0.420  462   <-> 17
bmi:BMEA_B0646 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   452   1123 ( 153)   262  0.420  462   <-> 14
chq:AQ619_01955 aldehyde dehydrogenase         K00128   479   1123 ( 195)   262  0.398  482   <-> 13
gya:GYMC52_2808 Aldehyde Dehydrogenase               496   1123 (  17)   262  0.417  487   -> 14
gyc:GYMC61_0744 Betaine-aldehyde dehydrogenase           496   1123 (  17)   262  0.417  487   -> 14
psyr:N018_17140 aldehyde dehydrogenase         K00128   488   1123 ( 124)   262  0.400  498   <-> 24
tro:trd_1825 aldehyde dehydrogenase aldh              501   1123 ( 287)   262  0.410  483   -> 5
xax:XACM_0863 aldehyde dehydrogenase          K00128   488   1123 ( 169)   262  0.432  479   <-> 10
xcv:XCV0917 putative aldehyde dehydrogenase       K00128   489   1123 ( 167)   262  0.430  479   <-> 10
apf:APA03_20430 aldehyde dehydrogenase         K00128   502   1122 ( 175)   262  0.417  484   <-> 14
apg:APA12_20430 aldehyde dehydrogenase         K00128   502   1122 ( 175)   262  0.417  484   <-> 14
apq:APA22_20430 aldehyde dehydrogenase         K00128   502   1122 ( 175)   262  0.417  484   <-> 14
apt:APA01_20430 aldehyde dehydrogenase         K00128   502   1122 ( 175)   262  0.417  484   <-> 14
apu:APA07_20430 aldehyde dehydrogenase         K00128   502   1122 ( 175)   262  0.417  484   <-> 14
apw:APA42C_20430 aldehyde dehydrogenase         K00128   502   1122 ( 175)   262  0.417  484   <-> 13
apx:APA26_20430 aldehyde dehydrogenase         K00128   502   1122 ( 175)   262  0.417  484   <-> 14
apz:APA32_20430 aldehyde dehydrogenase         K00128   502   1122 ( 175)   262  0.417  484   <-> 14
bmr:BMI_II669 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   452   1122 ( 153)   262  0.420  462   <-> 19
nao:Y958_26435 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   486   1122 (  3)   262  0.408  497   <-> 28
aun:AWM73_00945 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   468   1121 ( 169)   261  0.425  480   <-> 2
chel:AL346_21760 aldehyde dehydrogenase         K00128   478   1121 (  84)   261  0.395  486   <-> 20
ead:OV14_4069 aldehyde dehydrogenase          K00128   477   1121 (  58)   261  0.402  482   <-> 36
sch:Sphch_3249 Betaine-aldehyde dehydrogenase           499   1121 (  20)   261  0.403  501   <-> 27
esj:SJ05684_c25990 Aldehyde dehydrogenase        K00128   477   1120 (  19)   261  0.407  486   <-> 28
pfs:PFLU_4056 putative betaine aldehyde dehydrogenase  K00128   487   1120 ( 139)   261  0.406  502   <-> 32
vei:Veis_3509 aldehyde dehydrogenase          K00128   477   1120 ( 133)   261  0.413  479   <-> 27
ccjz:ccrud_11055 aldehyde dehydrogenase              481   1119 ( 178)   261  0.400  483   <-> 10
ggh:GHH_c28490 aldehyde dehydrogenase               496   1119 (  76)   261  0.415  496   -> 15
pavl:BKM03_10940 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   491   1119 ( 184)   261  0.396  500   <-> 20
rbg:BG454_07550 aldehyde dehydrogenase               487   1119 (  30)   261  0.414  490   <-> 14
pht:BLM14_08100 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   482   1118 (  6)   261  0.395  484   <-> 34
rmm:ROSMUCSMR3_02673 3-succinoylsemialdehyde-pyridine d K00128   480   1118 ( 195)   261  0.400  483   <-> 12
aay:WYH_02889 Geranial dehydrogenase                490   1117 ( 114)   260  0.406  493   <-> 16
apk:APA386B_909 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   483   1117 ( 173)   260  0.417  484   <-> 12
aur:HMPREF9243_1816 aldehyde dehydrogenase (NAD) family K00128   468   1117 ( 161)   260  0.423  482   <-> 2
brk:CWS35_17355 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   477   1117 (  53)   260  0.399  484   <-> 21
bsm:BSM4216_1665 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1117 ( 157)   260  0.402  487   -> 8
gtk:GT3570_01010 aldehyde dehydrogenase         K00128   513   1117 (  33)   260  0.401  499   -> 14
rei:IE4771_PD00611 aldehyde dehydrogenase protein    K00128   474   1117 ( 106)   260  0.401  481   <-> 33
cij:WG74_06050 aldehyde dehydrogenase               495   1116 ( 296)   260  0.418  490   <-> 15
gct:GC56T3_0175 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   513   1116 (  1)   260  0.415  482   -> 16
gka:GK0199 aldehyde dehydrogenase            K00128   513   1116 (  32)   260  0.401  499   -> 17
pfb:VO64_1158 Aldehyde dehydrogenase          K00128   472   1116 (  48)   260  0.425  478   <-> 23
hoe:IMCC20628_00542 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00128   478   1115 (  44)   260  0.408  483   <-> 22
ppf:Pput_2043 aldehyde dehydrogenase                470   1115 (  95)   260  0.427  482   <-> 27
ppz:H045_13860 putative betaine aldehyde dehydrogenase K00128   487   1115 (  44)   260  0.400  497   <-> 25
rpa:RPA2153 aldehyde dehydrogenase           K00128   476   1115 ( 211)   260  0.408  483   <-> 10
rpt:Rpal_2445 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   476   1115 ( 200)   260  0.408  483   <-> 10
bmh:BMWSH_3664 Betaine aldehyde dehydrogenase (Badh)  K00128   479   1114 (  8)   260  0.402  487   <-> 18
bon:A361_12885 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1114 ( 100)   260  0.396  487   -> 17
cap:CLDAP_19320 putative aldehyde dehydrogenase     K00130   480   1114 (  55)   260  0.407  484   <-> 5
prh:LT40_15485 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1114 ( 160)   260  0.410  480   <-> 20
rbu:PG1C_11295 aldehyde dehydrogenase               474   1114 ( 185)   260  0.413  489   <-> 6
bmd:BMD_1546 aldehyde dehydrogenase (NAD) Family Protei K00128   479   1113 (  7)   260  0.402  487   <-> 20
slg:SLGD_00902 Aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1113 ( 146)   260  0.405  481   <-> 5
sln:SLUG_09450 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1113 ( 147)   260  0.405  481   <-> 5
thal:A1OE_1173 aldehyde dehydrogenase          K00128   482   1113 (  -)   260  0.391  483   <-> 1
xac:XAC0882 aldehyde dehydrogenase           K00128   489   1113 ( 170)   260  0.430  479   <-> 10
xao:XAC29_04490 aldehyde dehydrogenase               489   1113 ( 170)   260  0.430  479   <-> 9
xcf:J172_01000 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        489   1113 ( 170)   260  0.430  479   <-> 10
xci:XCAW_03698 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        489   1113 ( 170)   260  0.430  479   <-> 10
xcj:J158_01006 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        489   1113 ( 170)   260  0.430  479   <-> 10
xcm:J164_01005 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        489   1113 ( 170)   260  0.430  479   <-> 10
xcn:J169_01005 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        489   1113 ( 170)   260  0.430  479   <-> 10
xcr:J163_01005 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        489   1113 ( 170)   260  0.430  479   <-> 10
xct:J151_01009 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        489   1113 ( 170)   260  0.430  479   <-> 10
xcu:J159_01006 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        489   1113 ( 170)   260  0.430  479   <-> 10
xcw:J162_01005 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        489   1113 ( 170)   260  0.430  479   <-> 10
bpp:BPI_II729 aldehyde dehydrogenase          K00128   452   1112 (  14)   259  0.416  462   <-> 20
gth:Geoth_1573 Betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1112 (  55)   259  0.405  484   -> 17
ptl:AOT13_14975 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1112 (  55)   259  0.405  484   -> 17
bcs:BCAN_B0673 aldehyde dehydrogenase          K00128   452   1111 ( 142)   259  0.418  462   <-> 18
bms:BRA0673 aldehyde dehydrogenase family protein    K00128   452   1111 ( 142)   259  0.418  462   <-> 18
bol:BCOUA_II0673 unnamed protein product        K00128   452   1111 ( 142)   259  0.418  462   <-> 18
bsf:BSS2_II0641 aldehyde dehydrogenase         K00128   452   1111 ( 142)   259  0.418  462   <-> 18
bsi:BS1330_II0666 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   452   1111 ( 142)   259  0.418  462   <-> 18
bsv:BSVBI22_B0665 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   452   1111 ( 142)   259  0.418  462   <-> 18
ret:RHE_PF00359 probable aldehyde dehydrogenase protein K00128   475   1111 ( 161)   259  0.406  478   <-> 24
gmc:GY4MC1_1481 Aldehyde Dehydrogenase               489   1110 (  54)   259  0.403  484   -> 16
mpt:Mpe_A2577 aldehyde dehydrogenase          K00128   477   1110 ( 100)   259  0.403  479   <-> 9
ccr:CC_0419 aldehyde dehydrogenase           K00128   479   1109 ( 148)   259  0.405  482   <-> 15
ccs:CCNA_00424 aldehyde dehydrogenase          K00128   479   1109 ( 148)   259  0.405  482   <-> 15
lmoi:VV02_05065 aldehyde dehydrogenase         K00128   479   1109 ( 185)   259  0.403  479   <-> 20
sfd:USDA257_c20490 putative aldehyde dehydrogenase   K00128   475   1109 (  2)   259  0.405  479   <-> 26
apom:CPF11_10225 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   483   1108 ( 197)   258  0.417  484   <-> 10
sbac:BVH56_01200 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   477   1108 ( 135)   258  0.424  490   <-> 5
xga:BI317_05230 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1108 ( 149)   258  0.421  482   <-> 10
xhr:XJ27_10985 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1108 ( 149)   258  0.421  482   <-> 10
bdl:AK34_5724 aldehyde dehydrogenase family protein        485   1107 (  89)   258  0.408  498   <-> 31
bmeg:BG04_4339 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   487   1106 (  3)   258  0.398  487   -> 23
bmq:BMQ_2038 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00146   497   1106 (  5)   258  0.398  487   -> 22
cfu:CFU_0325 Aldehyde dehydrogenase                485   1106 ( 197)   258  0.406  480   <-> 17
crg:105330695 uncharacterized protein LOC105330695         478   1106 ( 159)   258  0.395  489   <-> 19
mbry:B1812_01610 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   474   1106 ( 223)   258  0.422  479   <-> 8
efv:CHH26_14825 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   472   1105 ( 185)   258  0.390  480   <-> 10
hni:W911_11700 aldehyde dehydrogenase          K00128   478   1105 ( 120)   258  0.403  486   <-> 6
sti:Sthe_0359 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   502   1105 (  80)   258  0.398  485   -> 6
adn:Alide_2947 Aldehyde Dehydrogenase               490   1104 (  73)   257  0.400  490   <-> 20
pamg:BKM19_019925 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   486   1104 ( 160)   257  0.398  492   <-> 21
ppro:PPC_0846 aldehyde dehydrogenase          K00128   472   1104 (  47)   257  0.420  479   <-> 30
rlu:RLEG12_09640 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1104 (  9)   257  0.397  481   <-> 29
spho:C3E99_01645 aldehyde dehydrogenase              487   1104 (  59)   257  0.416  510   <-> 19
aav:Aave_2805 aldehyde dehydrogenase          K00128   490   1103 ( 253)   257  0.432  481   <-> 14
ara:Arad_4484 aldehyde dehydrogenase protein      K00128   475   1103 (  58)   257  0.407  479   <-> 25
bcl:ABC0047 aldehyde dehydrogenase           K00128   498   1103 ( 142)   257  0.390  497   -> 14
mtim:DIR46_10390 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   476   1103 ( 227)   257  0.418  481   <-> 8
rpx:Rpdx1_3373 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   476   1103 ( 182)   257  0.400  487   <-> 10
salc:C2138_02730 betaine-aldehyde dehydrogenase          484   1103 ( 176)   257  0.416  493   -> 14
shu:SHYC_03670 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1103 (  93)   257  0.407  486   <-> 7
byi:BYI23_D005810 aldehyde dehydrogenase              492   1102 (  7)   257  0.416  498   <-> 45
lrz:BJI69_01035 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   474   1102 ( 313)   257  0.413  480   <-> 8
pst:PSPTO_3644 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   491   1102 ( 178)   257  0.396  500   <-> 21
rsh:Rsph17029_1032 aldehyde dehydrogenase             472   1102 (  69)   257  0.414  481   <-> 11
aal:EP13_17940 aldehyde dehydrogenase          K00128   473   1101 ( 260)   257  0.400  485   <-> 11
apak:AP3564_13090 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   494   1101 (  7)   257  0.398  487   -> 13
bfx:BC359_13045 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   498   1101 ( 229)   257  0.405  487   -> 8
bic:LMTR13_29060 aldehyde dehydrogenase         K00128   476   1101 (  54)   257  0.407  487   <-> 16
brs:S23_51810 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   1101 (  67)   257  0.402  483   <-> 10
pbc:CD58_11455 aldehyde dehydrogenase          K00128   486   1101 ( 107)   257  0.400  498   <-> 35
spse:SULPSESMR1_02237 3-succinoylsemialdehyde-pyridine K00128   479   1101 (  56)   257  0.401  484   <-> 22
xcp:XCR_0989 betaine aldehyde dehydrogenase            489   1101 ( 155)   257  0.432  484   <-> 11
agc:BSY240_2780 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   477   1100 (  55)   257  0.387  483   <-> 18
bbt:BBta_2831 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   1100 ( 134)   257  0.398  485   <-> 21
rfa:A3L23_01007 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehydr      480   1100 (  43)   257  0.402  493   <-> 23
skr:BRX40_19620 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   474   1100 ( 177)   257  0.403  477   <-> 13
sphb:EP837_00236 Succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00128   479   1100 (  59)   257  0.402  487   <-> 14
ati:AL072_27450 aldehyde dehydrogenase         K00128   484   1099 (  15)   256  0.408  485   <-> 18
brc:BCCGELA001_12655 aldehyde dehydrogenase       K00128   476   1099 (  76)   256  0.400  483   <-> 14
saga:M5M_06530 aldehyde dehydrogenase          K00128   470   1099 (  26)   256  0.398  480   <-> 11
aak:AA2016_1866 aldehyde dehydrogenase         K00128   482   1098 (  59)   256  0.399  484   <-> 35
apm:HIMB5_00009680 aldehyde dehydrogenase family protei K00128   477   1098 ( 245)   256  0.383  480   <-> 5
bha:BH0539 NADP-dependent aldehyde dehydrogenase    K00128   498   1098 ( 164)   256  0.397  486   -> 14
malg:MALG_03430 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   475   1098 ( 152)   256  0.400  483   <-> 24
sagq:EP23_06400 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1098 ( 102)   256  0.407  486   <-> 8
scap:AYP1020_1309 Putative aldehyde dehydrogenase    K00128   475   1097 (  88)   256  0.401  481   <-> 6
aht:ANTHELSMS3_02054 NAD-dependent succinate-semialdehy K00128   479   1096 ( 124)   256  0.386  485   <-> 18
bgo:BM43_4438 aldehyde dehydrogenase family protein        489   1096 (  36)   256  0.400  500   <-> 41
bjp:RN69_33705 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   1096 (  67)   256  0.400  483   <-> 20
bju:BJ6T_69460 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   1096 (  67)   256  0.400  483   <-> 22
lpil:LIP_2324 betaine-aldehyde dehydrogenase            493   1096 ( 185)   256  0.405  487   -> 9
pff:PFLUOLIPICF721905 betaine-aldehyde dehydrogenase  K00128   476   1096 (  14)   256  0.411  491   <-> 27
pfw:PF1751_v1c28580 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyralde K00128   476   1096 (  11)   256  0.411  491   <-> 26
psp:PSPPH_3324 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   486   1096 ( 160)   256  0.398  492   <-> 18
ssch:LH95_03500 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1096 ( 102)   256  0.398  483   <-> 6
bja:blr2816 aldehyde dehydrogenase           K00128   503   1095 (  41)   255  0.395  496   <-> 16
bmur:ABE28_013555 aldehyde dehydrogenase        K00128   475   1095 (  21)   255  0.388  480   <-> 23
eas:Entas_0509 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   471   1095 ( 190)   255  0.412  481   <-> 14
efk:P856_637 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   482   1095 (  -)   255  0.381  483   <-> 1
enf:AKI40_3025 Aldehyde dehydrogenase          K00128   471   1095 ( 229)   255  0.418  479   <-> 10
scoh:BZ166_08295 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   476   1095 (  58)   255  0.398  482   <-> 7
apc:HIMB59_00011230 aldehyde dehydrogenase family prote K00128   478   1094 ( 174)   255  0.374  479   <-> 8
beo:BEH_09470 aldehyde dehydrogenase          K00128   479   1094 (  25)   255  0.395  484   <-> 25
con:TQ29_11680 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1094 (  10)   255  0.417  480   <-> 16
pae:PA4073 aldehyde dehydrogenase            K00146   495   1094 ( 139)   255  0.399  481   -> 22
paec:M802_4201 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   495   1094 ( 139)   255  0.401  481   -> 21
paeg:AI22_29150 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   1094 ( 150)   255  0.401  481   -> 23
paei:N296_4203 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   495   1094 ( 139)   255  0.399  481   -> 22
pael:T223_04415 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   1094 ( 134)   255  0.401  481   -> 22
paem:U769_04475 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   1094 ( 136)   255  0.399  481   -> 23
paeo:M801_4069 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   495   1094 ( 139)   255  0.399  481   -> 21
paev:N297_4203 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   495   1094 ( 139)   255  0.399  481   -> 22
paf:PAM18_0867 putative aldehyde dehydrogenase     K00146   495   1094 ( 139)   255  0.399  481   -> 21
pag:PLES_09031 probable aldehyde dehydrogenase     K00146   495   1094 ( 134)   255  0.401  481   -> 22
prp:M062_21485 aldehyde dehydrogenase          K00146   495   1094 ( 139)   255  0.399  481   -> 21
aol:S58_51290 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   1093 ( 130)   255  0.394  487   <-> 16
bgd:bgla_2g08260 betaine-aldehyde dehydrogenase          489   1093 (  31)   255  0.398  500   <-> 43
bpy:Bphyt_6154 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   475   1093 (  13)   255  0.406  480   <-> 42
csv:101219029 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      507   1093 ( 127)   255  0.392  513   -> 16
rhx:AMK02_PD00317 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00128   475   1093 (  80)   255  0.401  479   <-> 21
sbd:ATN00_09930 hypothetical protein                497   1093 (  79)   255  0.415  513   <-> 11
amih:CO731_02001 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehyd K00128   482   1092 (  75)   255  0.397  484   <-> 18
azl:AZL_d03890 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   474   1092 (  33)   255  0.401  486   <-> 22
bmet:BMMGA3_08330 Putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   494   1092 ( 115)   255  0.388  487   -> 7
bro:BRAD285_4865 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehyd K00128   476   1092 (  59)   255  0.394  485   <-> 16
psg:G655_04315 putative aldehyde dehydrogenase     K00146   495   1092 ( 131)   255  0.397  481   -> 23
rsp:RSP_2372 aldehyde dehydrogenase (NAD-dependent)   K00128   472   1092 (  53)   255  0.410  481   <-> 14
hhd:HBHAL_2984 aldehyde dehydrogenase          K00128   474   1091 ( 144)   255  0.412  481   <-> 15
paes:SCV20265_0899 Phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   495   1091 ( 136)   255  0.399  481   -> 24
rlt:Rleg2_6310 Aldehyde Dehydrogenase               474   1091 (  4)   255  0.388  480   <-> 36
sscz:RN70_03770 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1091 ( 105)   255  0.395  483   <-> 6
lmd:METH_21530 aldehyde dehydrogenase          K00128   516   1090 (  68)   254  0.401  479   <-> 29
paep:PA1S_04465 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   1089 ( 134)   254  0.399  481   -> 22
paer:PA1R_gp1962 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   495   1089 ( 134)   254  0.399  481   -> 20
pdk:PADK2_03960 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   1089 ( 134)   254  0.397  481   -> 20
ster:AOA14_18355 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1089 (  18)   254  0.418  479   <-> 13
adi:B5T_01630 Aldehyde dehydrogenase (NAD) family prote K00128   474   1088 (  44)   254  0.398  485   <-> 18
bgp:BGL_2c16200 aldehyde dehydrogenase               485   1088 (  88)   254  0.401  481   <-> 28
bmyo:BG05_2457 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   494   1088 (  81)   254  0.373  499   -> 12
bpla:bpln_2g16870 Aldehyde dehydrogenase              485   1088 (  89)   254  0.401  481   <-> 30
cman:A9D14_14665 aldehyde dehydrogenase              496   1088 (  50)   254  0.410  490   <-> 11
micc:AUP74_03191 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehyd K00128   477   1088 (  54)   254  0.409  484   <-> 18
pau:PA14_11190 putative aldehyde dehydrogenase     K00146   495   1088 ( 128)   254  0.397  481   -> 23
skl:C7J89_05365 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1088 ( 104)   254  0.395  489   <-> 10
smo:SELMODRAFT_180171 hypothetical protein       K00128   500   1088 (  8)   254  0.402  502   -> 84
bgl:bglu_2g10450 Aldehyde dehydrogenase              485   1087 (  77)   254  0.407  481   <-> 30
bgu:KS03_4876 aldehyde dehydrogenase family protein        485   1087 (  77)   254  0.407  481   <-> 30
bra:BRADO2486 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   1087 ( 228)   254  0.394  485   <-> 12
msq:BKP64_14210 aldehyde dehydrogenase family protein       471   1087 ( 139)   254  0.406  485   <-> 18
paeb:NCGM1900_0887 putative aldehyde dehydrogenase   K00146   495   1087 (  76)   254  0.395  481   -> 21
pnc:NCGM2_5274 putative aldehyde dehydrogenase     K00146   495   1087 (  76)   254  0.395  481   -> 24
psb:Psyr_3402 aldehyde dehydrogenase          K00128   486   1087 ( 160)   254  0.396  497   <-> 20
stp:Strop_2603 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          532   1087 ( 187)   254  0.400  485   <-> 17
acry:AC20117_22570 aldehyde dehydrogenase             495   1086 (  79)   253  0.403  489   <-> 33
brad:BF49_1867 Aldehyde dehydrogenase EC 1213      K00128   476   1086 (  52)   253  0.395  483   <-> 11
bwe:BcerKBAB4_3257 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00128   494   1086 (  97)   253  0.373  499   -> 11
keu:S101446_00292 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00128   484   1086 ( 203)   253  0.383  488   <-> 9
oat:OAN307_c09540 aldehyde dehydrogenase        K00128   479   1086 (  35)   253  0.388  487   <-> 15
pmw:B2K_14470 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1086 (  38)   253  0.394  487   -> 9
xoz:BE73_19725 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1086 ( 372)   253  0.407  501   <-> 8
bww:bwei_1385 Aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1085 (  91)   253  0.371  499   -> 12
cgi:CGB_D4470W aldehyde dehydrogenase (ALDDH)      K00128   495   1085 (  76)   253  0.405  482   -> 13
sha:SH0913 unnamed protein product; hypothetical protei K00128   476   1085 (  68)   253  0.397  481   <-> 7
shh:ShL2_00804 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1085 (  67)   253  0.397  481   <-> 7
sphj:BSL82_08615 aldehyde dehydrogenase              499   1085 (  6)   253  0.413  501   <-> 15
bcx:BCA_3648 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00128   494   1084 (  56)   253  0.374  497   -> 10
ccro:CMC5_069450 aldehyde dehydrogenase         K00128   473   1084 (  81)   253  0.402  485   <-> 16
gte:GTCCBUS3UF5_31170 Betaine-aldehyde dehydrogenase        496   1084 (  53)   253  0.401  501   -> 13
hrb:Hrubri_0945 aldehyde dehydrogenase protein           488   1084 (  97)   253  0.392  498   <-> 22
pba:PSEBR_a3511 Putative aldehyde dehydrogenase (NAD(+) K00128   482   1084 (  38)   253  0.412  481   <-> 40
pcg:AXG94_05130 aldehyde dehydrogenase         K00128   485   1084 (  18)   253  0.410  481   <-> 33
spas:STP1_0556 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot K00128   475   1084 ( 102)   253  0.397  481   <-> 6
xca:xcc-b100_3543 betaine-aldehyde dehydrogenase          489   1084 ( 142)   253  0.424  483   <-> 9
axe:P40_07680 aldehyde dehydrogenase          K00128   474   1083 (  38)   253  0.393  486   <-> 17
bah:BAMEG_1021 aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1083 ( 101)   253  0.372  497   -> 9
bai:BAA_3638 aldehyde dehydrogenase (NAD)        K00128   494   1083 ( 101)   253  0.372  497   -> 9
ban:BA_3609 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1083 ( 101)   253  0.372  497   -> 9
banh:HYU01_17660 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1083 ( 101)   253  0.372  497   -> 9
banr:A16R_36620 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1083 ( 101)   253  0.372  497   -> 9
bans:BAPAT_3457 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1083 ( 101)   253  0.372  497   -> 9
bant:A16_36160 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1083 ( 101)   253  0.372  497   -> 9
banv:DJ46_2329 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   494   1083 ( 101)   253  0.372  497   -> 9
bar:GBAA_3609 aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   494   1083 ( 101)   253  0.372  497   -> 9
bat:BAS3348 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1083 ( 101)   253  0.372  497   -> 9
bax:H9401_3432 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1083 ( 101)   253  0.372  497   -> 9
bcf:bcf_17615 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1083 (  55)   253  0.372  497   -> 10
bck:BCO26_1277 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   494   1083 ( 257)   253  0.387  488   -> 6
bcq:BCQ_3348 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1083 (  96)   253  0.376  497   -> 7
bcu:BCAH820_3562 aldehyde dehydrogenase (NAD)      K00128   494   1083 ( 100)   253  0.372  497   -> 9
bcz:BCE33L3263 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1083 ( 105)   253  0.372  497   -> 10
btk:BT9727_3313 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1083 ( 102)   253  0.372  497   -> 9
btl:BALH_3195 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   494   1083 (  55)   253  0.372  497   -> 10
cau:Caur_3336 aldehyde dehydrogenase                510   1083 ( 119)   253  0.406  500   -> 7
chl:Chy400_3598 Aldehyde Dehydrogenase               510   1083 ( 119)   253  0.406  500   -> 7
mii:BTJ40_07440 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   477   1083 ( 116)   253  0.403  484   <-> 16
pbj:VN24_13180 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1083 (  61)   253  0.413  487   -> 12
sam:MW2046 ORFID:MW2046; hypothetical protein, similar K00128   475   1083 (  76)   253  0.402  482   <-> 5
sas:SAS2025 aldehyde dehydrogenase family protein    K00128   475   1083 (  76)   253  0.402  482   <-> 5
swa:A284_03855 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1083 (  94)   253  0.395  481   <-> 6
bal:BACI_c34980 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1082 ( 218)   252  0.372  497   -> 10
bca:BCE_3569 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1082 (  41)   252  0.374  497   -> 10
bvc:CEP68_04985 aldehyde dehydrogenase         K00128   491   1082 ( 260)   252  0.416  483   -> 7
cna:AB433_13455 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1082 ( 140)   252  0.390  480   -> 13
gwc:GWCH70_0886 Aldehyde Dehydrogenase         K00146   473   1082 ( 217)   252  0.397  481   -> 9
krd:A3780_10625 aldehyde dehydrogenase         K00128   472   1082 ( 192)   252  0.413  477   <-> 11
pch:EY04_20920 aldehyde dehydrogenase          K00146   496   1082 (  88)   252  0.402  490   -> 29
pcp:JM49_10290 aldehyde dehydrogenase          K00146   496   1082 (  81)   252  0.400  490   -> 24
red:roselon_00796 Aldehyde dehydrogenase        K00128   477   1082 ( 153)   252  0.370  479   <-> 10
rsk:RSKD131_0683 Aldehyde dehydrogenase precursor    K00128   472   1082 (  48)   252  0.407  481   <-> 14
siv:SSIL_2519 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   475   1082 (  72)   252  0.383  480   <-> 14
sot:102591575 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      500   1082 ( 125)   252  0.392  503   -> 18
sphm:G432_16955 aldehyde dehydrogenase         K00128   476   1082 (  56)   252  0.397  494   <-> 16
ssil:SOLI23_06025 aldehyde dehydrogenase        K00128   475   1082 (  72)   252  0.383  480   <-> 14
xor:XOC_0933 aldehyde dehydrogenase           K00128   489   1082 ( 362)   252  0.405  501   <-> 9
btw:BF38_4728 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1081 (  98)   252  0.372  497   -> 9
cmo:103501546 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      507   1081 ( 128)   252  0.385  512   -> 16
cyb:CYB_0715 aldehyde dehydrogenase family protein   K00130   480   1081 ( 380)   252  0.399  486   <-> 3
mey:TM49_09110 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1081 ( 175)   252  0.372  484   <-> 11
ptv:AA957_24605 aldehyde dehydrogenase         K00128   486   1081 ( 131)   252  0.396  497   <-> 32
sly:101247788 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      500   1081 ( 119)   252  0.389  504   -> 17
bag:Bcoa_3250 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   494   1080 (  73)   252  0.385  488   -> 9
btc:CT43_CH3498 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1080 (  90)   252  0.374  497   -> 8
btg:BTB_c36300 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   1080 (  90)   252  0.374  497   -> 8
btht:H175_ch3556 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1080 (  90)   252  0.374  497   -> 8
dal:Dalk_3586 Aldehyde dehydrogenase                885   1080 ( 294)   252  0.409  489   -> 4
hee:hmeg3_03795 aldehyde dehydrogenase family protein       485   1080 ( 105)   252  0.403  481   <-> 21
sscu:CEP64_02765 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   476   1080 (  96)   252  0.407  492   <-> 11
sue:SAOV_2163c aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1080 (  73)   252  0.402  482   <-> 5
amim:MIM_c20850 aldehyde dehydrogenase               502   1079 (  2)   252  0.403  484   -> 25
asz:ASN_2160 aldehyde dehydrogenase           K00128   477   1079 ( 188)   252  0.392  480   <-> 17
bcb:BCB4264_A3662 aldehyde dehydrogenase (NAD)     K00128   494   1079 (  88)   252  0.374  497   -> 8
bce:BC3555 aldehyde dehydrogenase            K00128   494   1079 (  88)   252  0.374  497   -> 8
bcoa:BF29_303 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1079 ( 242)   252  0.385  488   -> 4
bts:Btus_2341 Aldehyde Dehydrogenase                489   1079 (  27)   252  0.394  480   -> 13
cnb:CNBD4300 hypothetical protein            K00128   495   1079 (  97)   252  0.406  480   -> 14
cne:CND02060 Aldehyde dehydrogenase (ALDDH)       K00128   495   1079 (  97)   252  0.406  480   -> 14
dsu:Dsui_0105 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         476   1079 ( 233)   252  0.414  490   <-> 4
mpro:BJP34_10025 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1079 ( 271)   252  0.387  494   -> 6
pfk:PFAS1_02690 aldehyde dehydrogenase         K00146   496   1079 (  89)   252  0.398  490   -> 30
rhc:RGUI_2379 Aldehyde dehydrogenase          K00128   480   1079 ( 139)   252  0.386  484   <-> 11
sab:SAB2006c aldehyde dehydrogenase           K00128   475   1079 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
sar:SAR2210 aldehyde dehydrogenase family protein    K00128   475   1079 (  73)   252  0.402  482   <-> 5
saua:SAAG_02336 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1079 (  73)   252  0.402  482   <-> 5
saue:RSAU_001960 aldehyde dehydrogenase, putative    K00128   475   1079 (  72)   252  0.402  482   <-> 5
suj:SAA6159_02036 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   475   1079 (  73)   252  0.402  482   <-> 5
suq:HMPREF0772_11068 aldehyde dehydrogenase (NAD) famil K00128   475   1079 (  73)   252  0.402  482   <-> 5
bfn:OI25_5053 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   496   1078 (  27)   252  0.416  490   -> 53
saa:SAUSA300_2076 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   475   1078 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
sac:SACOL2114 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1078 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
sae:NWMN_2026 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   475   1078 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
sah:SaurJH1_2196 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
saj:SaurJH9_2158 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
sao:SAOUHSC_02363 aldehyde dehydrogenase        K00128   475   1078 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
sau:SA1924 ORFID:SA1924; hypothetical protein, similar K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
saub:C248_2136 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1078 (  74)   252  0.402  482   <-> 5
saud:CH52_08350 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
sauf:X998_2101 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1078 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
saug:SA268_2035 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1078 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
saui:AZ30_11205 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1078 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
sauj:SAI2T2_1015640 Aldehyde dehydrogenase family prote K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
sauk:SAI3T3_1015630 Aldehyde dehydrogenase family prote K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
saum:BN843_21590 Aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1078 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
saun:SAKOR_02089 Aldehyde dehydrogenase         K00128   481   1078 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
sauq:SAI4T8_1015640 Aldehyde dehydrogenase family prote K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
saur:SABB_02447 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   475   1078 (  72)   252  0.402  482   <-> 5
saut:SAI1T1_2015630 Aldehyde dehydrogenase family prote K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
sauv:SAI7S6_1015640 Putative aldehyde dehydrogenase SA1 K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
sauw:SAI5S5_1015580 Putative aldehyde dehydrogenase SA1 K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
saux:SAI6T6_1015590 Putative aldehyde dehydrogenase SA1 K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
sauy:SAI8T7_1015620 Putative aldehyde dehydrogenase SA1 K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
sauz:SAZ172_2226 Aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1078 (  72)   252  0.402  482   <-> 5
sav:SAV2122 aldehyde dehydrogenase           K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
saw:SAHV_2106 hypothetical protein           K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
sax:USA300HOU_2110 aldehyde dehydrogenase        K00128   475   1078 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
suc:ECTR2_1978 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
sud:ST398NM01_2164 Aldehyde dehydrogenase        K00128   481   1078 (  74)   252  0.402  482   <-> 5
sug:SAPIG2164 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00128   475   1078 (  74)   252  0.402  482   <-> 5
suk:SAA6008_02160 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   475   1078 (  72)   252  0.402  482   <-> 5
sut:SAT0131_02285 Putative aldehyde dehydrogenase    K00128   475   1078 (  72)   252  0.402  482   <-> 5
suv:SAVC_09485 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1078 (  71)   252  0.402  482   <-> 5
suw:SATW20_22600 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   475   1078 (  72)   252  0.402  482   <-> 5
sux:SAEMRSA15_20300 aldehyde dehydrogenase family prote K00128   475   1078 (  72)   252  0.402  482   <-> 5
suy:SA2981_2062 Aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1078 (  69)   252  0.402  482   <-> 5
suz:MS7_2138 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   475   1078 (  68)   252  0.402  482   <-> 5
syg:sync_2080 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   480   1078 ( 403)   252  0.386  479   <-> 3
vdi:Vdis_1653 Aldehyde Dehydrogenase                530   1078 ( 312)   252  0.389  499   -> 3
buz:AYM40_06095 aldehyde dehydrogenase         K00128   478   1077 (  39)   251  0.391  483   <-> 32
gjf:M493_14325 betaine-aldehyde dehydrogenase           496   1077 (  58)   251  0.400  492   -> 14
hne:HNE_3109 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   476   1077 ( 183)   251  0.396  482   <-> 12
lax:APT61_19590 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1077 ( 154)   251  0.402  478   <-> 16
maga:Mag101_11055 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   477   1077 (  78)   251  0.399  484   <-> 21
slz:B5P37_02620 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   477   1077 (  77)   251  0.406  485   <-> 7
aba:Acid345_1535 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00130   493   1076 (  56)   251  0.395  501   -> 9
asv:WG31_10405 aldehyde dehydrogenase          K00128   466   1076 ( 165)   251  0.419  463   <-> 8
bby:CY96_16765 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1076 (  81)   251  0.372  497   -> 8
bmyc:DJ92_537 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1076 (  28)   251  0.375  502   -> 14
btf:YBT020_17405 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1076 (  91)   251  0.374  497   -> 8
bthi:BTK_18820 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1076 (  83)   251  0.372  497   -> 9
bthr:YBT1520_18880 aldehyde dehydrogenase        K00128   494   1076 (  83)   251  0.372  497   -> 9
bthu:YBT1518_19495 Aldehyde dehydrogenase        K00128   494   1076 (  96)   251  0.372  497   -> 8
bthy:AQ980_12190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1076 (  83)   251  0.372  497   -> 9
btt:HD73_3826 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1076 (  83)   251  0.372  497   -> 9
gai:IMCC3135_07310 3-succinoylsemialdehyde-pyridine deh K00128   527   1076 ( 153)   251  0.379  507   <-> 35
paby:Ga0080574_TMP4994 NAD-dependent aldehyde dehydroge      495   1076 (  9)   251  0.419  482   <-> 23
sams:NI36_10415 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1076 (  69)   251  0.402  482   <-> 4
saus:SA40_1881 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1076 (  69)   251  0.402  482   <-> 5
sauu:SA957_1965 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1076 (  69)   251  0.402  482   <-> 5
sod:Sant_P0356 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00128   478   1076 (  55)   251  0.414  485   <-> 10
suu:M013TW_2081 Aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1076 (  69)   251  0.402  482   <-> 5
bif:N288_12280 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1075 ( 249)   251  0.384  487   -> 11
noe:CLI64_13470 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   489   1075 ( 240)   251  0.393  484   -> 6
rde:RD1_0633 aldehyde dehydrogenase family protein, put K00128   475   1075 ( 186)   251  0.383  483   <-> 10
saq:Sare_2802 aldehyde dehydrogenase          K00128   502   1075 ( 156)   251  0.401  486   <-> 17
sauc:CA347_2201 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1075 (  66)   251  0.400  482   <-> 5
aua:M673_06745 hypothetical protein           K00128   476   1074 ( 166)   251  0.388  479   <-> 13
bgy:BGLY_2501 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   1074 (  40)   251  0.374  489   -> 9
bsb:Bresu_2132 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   501   1074 ( 214)   251  0.404  483   -> 12
hav:AT03_02870 aldehyde dehydrogenase          K00128   472   1074 ( 155)   251  0.385  483   <-> 14
psil:PMA3_20260 aldehyde dehydrogenase         K00146   496   1074 (  56)   251  0.391  504   -> 43
sgi:SGRAN_1062 Aldehyde dehydrogenase               487   1074 (  32)   251  0.410  495   <-> 15
bcg:BCG9842_B1655 aldehyde dehydrogenase (NAD)     K00128   494   1073 (  85)   250  0.370  497   -> 8
bti:BTG_01610 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1073 (  81)   250  0.370  497   -> 8
btm:MC28_2703 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1073 ( 106)   250  0.370  497   -> 11
btn:BTF1_15525 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1073 (  84)   250  0.370  497   -> 8
cpra:CPter91_0400 aldehyde dehydrogenase family protein      452   1073 ( 151)   250  0.409  462   <-> 17
gel:IB49_05715 aldehyde dehydrogenase               496   1073 ( 223)   250  0.399  494   -> 7
gtn:GTNG_3154 NADP-dependent aldehyde dehydrogenase   K10217   487   1073 (  49)   250  0.401  484   -> 15
obr:102722059 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      506   1073 (  65)   250  0.407  491   -> 18
pap:PSPA7_1028 probable aldehyde dehydrogenase     K00146   495   1073 ( 125)   250  0.398  487   -> 22
pmq:PM3016_2846 DhaS                  K00128   493   1073 (  23)   250  0.390  487   -> 11
pms:KNP414_02599 DhaS                  K00128   493   1073 (  23)   250  0.390  487   -> 9
sdt:SPSE_0703 aldehyde dehydrogenase, putative     K00128   477   1073 (  95)   250  0.392  482   <-> 6
seqo:SE1039_18120 aldehyde dehydrogenase        K00128   475   1073 ( 109)   250  0.392  482   <-> 7
ssd:SPSINT_1785 Aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1073 (  85)   250  0.392  482   <-> 6
vpd:VAPA_2c09910 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   493   1073 (  33)   250  0.408  500   <-> 27
bty:Btoyo_0767 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1072 (  70)   250  0.368  497   -> 12
cid:P73_4467 aldehyde dehydrogenase                495   1072 (  58)   250  0.414  498   <-> 21
sad:SAAV_2177 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1072 ( 143)   250  0.400  482   <-> 4
baci:B1NLA3E_08450 betaine aldehyde dehydrogenase    K10217   490   1071 ( 141)   250  0.360  486   -> 9
bcy:Bcer98_2229 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00128   494   1071 (  20)   250  0.373  502   -> 10
smac:SMDB11_1578 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1071 (  66)   250  0.405  482   <-> 20
spen:107007705 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      500   1071 ( 107)   250  0.385  504   -> 16
ypac:CEW88_19170 aldehyde dehydrogenase family protein       487   1071 (  33)   250  0.400  480   <-> 21
ato:CIW82_01880 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   473   1070 ( 116)   250  0.390  480   <-> 14
bcer:BCK_17490 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1070 (  36)   250  0.370  497   -> 10
maqu:Maq22A_c15750 aldehyde dehydrogenase             485   1070 ( 175)   250  0.408  480   <-> 19
mus:103978737 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      502   1070 (  51)   250  0.399  486   -> 20
ncb:C0V82_19835 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   476   1070 (  23)   250  0.400  485   <-> 25
opo:DSM2777_00145 aldehyde dehydrogenase        K00128   472   1070 ( 144)   250  0.388  484   <-> 13
pazo:AYR47_20510 aldehyde dehydrogenase              492   1070 ( 137)   250  0.400  485   -> 29
rhn:AMJ98_PE00461 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00128   475   1070 ( 125)   250  0.397  479   <-> 21
sep:SE1720 aldehyde dehydrogenase            K00128   475   1070 (  79)   250  0.387  481   <-> 6
seps:DP17_664 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   475   1070 (  76)   250  0.387  481   <-> 6
ser:SERP1729 aldehyde dehydrogenase           K00128   475   1070 (  71)   250  0.387  481   <-> 6
smd:Smed_2414 aldehyde dehydrogenase          K00128   477   1070 (  22)   250  0.393  486   <-> 28
ssp:SSP0762 putative aldehyde dehydrogenase       K00128   475   1070 ( 111)   250  0.392  482   <-> 7
care:LT85_0521 Aldehyde dehydrogenase          K00128   474   1069 ( 123)   250  0.398  480   <-> 15
gbi:PG2T_01975 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   487   1069 (  74)   250  0.385  486   -> 10
pde:Pden_3211 aldehyde dehydrogenase          K00128   477   1069 (  35)   250  0.404  478   <-> 30
pkt:AT984_07935 aldehyde dehydrogenase         K00130   496   1069 (  65)   250  0.401  491   -> 11
psos:POS17_4225 phenylacetaldehyde dehydrogenase PeaE  K00146   496   1069 (  56)   250  0.400  490   -> 33
sepp:SEB_01731 Aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1069 (  70)   250  0.387  481   <-> 6
smm:Smp_050390 aldehyde dehydrogenase,putative     K00128   491   1069 (  97)   250  0.387  491   -> 6
baml:BAM5036_1837 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1068 ( 128)   249  0.380  487   -> 9
cmb:CSW64_17620 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1068 ( 376)   249  0.394  485   <-> 8
lei:C2U54_07720 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   471   1068 (  99)   249  0.401  481   <-> 17
por:APT59_14950 aldehyde dehydrogenase         K00130   493   1068 (  82)   249  0.408  490   -> 22
rhb:NY08_4046 Aldehyde dehydrogenase                506   1068 ( 101)   249  0.395  504   -> 21
ror:RORB6_01060 aldehyde dehydrogenase         K00128   472   1068 (  84)   249  0.398  483   <-> 23
bkw:BkAM31D_08815 Betaine aldehyde dehydrogenase          497   1067 (  97)   249  0.365  499   -> 12
bvv:BHK69_22725 aldehyde dehydrogenase               485   1067 (  36)   249  0.400  480   <-> 16
hlr:HALLA_02535 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   1067 (  58)   249  0.407  482   -> 13
hse:Hsero_1138 NAD-dependent betaine aldehyde dehydroge      486   1067 (  94)   249  0.393  496   <-> 21
hsz:ACP92_05705 aldehyde dehydrogenase               486   1067 (  94)   249  0.393  496   <-> 21
ipa:Isop_0423 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   500   1067 (  52)   249  0.381  499   -> 7
pcq:PcP3B5_29840 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   497   1067 (  32)   249  0.401  504   -> 44
plh:VT85_12500 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   492   1067 ( 173)   249  0.387  501   -> 5
alc:OTEC02_08410 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   473   1066 ( 127)   249  0.395  479   <-> 25
bacp:SB24_19165 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1066 ( 126)   249  0.383  488   -> 9
bamt:AJ82_10825 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1066 ( 131)   249  0.380  487   -> 9
cyj:Cyan7822_5005 Aldehyde Dehydrogenase        K00128   490   1066 ( 273)   249  0.388  484   -> 5
cyt:cce_3229 aldehyde dehydrogenase           K00128   490   1066 ( 373)   249  0.378  502   -> 5
ddr:Deide_2p00500 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   475   1066 ( 150)   249  0.394  480   <-> 8
nsy:104248982 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      500   1066 (  80)   249  0.390  503   -> 15
nta:107783292 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      500   1066 (  54)   249  0.390  503   -> 33
tom:BWR18_17945 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   479   1066 ( 184)   249  0.373  483   <-> 9
tum:CBW65_02735 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   501   1066 (  74)   249  0.395  483   -> 5
asoc:CB4_02976 Betaine aldehyde dehydrogenase           496   1065 (  26)   249  0.391  483   -> 12
bama:RBAU_1875 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1065 ( 126)   249  0.380  487   -> 9
bamb:BAPNAU_1840 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   495   1065 ( 127)   249  0.383  488   -> 9
bami:KSO_009835 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1065 ( 121)   249  0.380  487   -> 9
bamn:BASU_1856 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1065 ( 127)   249  0.380  487   -> 9
baq:BACAU_1906 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   1065 ( 121)   249  0.380  487   -> 9
bgj:AWC36_00635 aldehyde dehydrogenase               493   1065 ( 204)   249  0.410  485   -> 10
bmp:NG74_01984 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00128   495   1065 ( 127)   249  0.383  488   -> 9
htu:Htur_4196 Aldehyde Dehydrogenase                483   1065 ( 160)   249  0.409  482   -> 18
rli:RLO149_c039070 aldehyde dehydrogenase        K00128   475   1065 ( 161)   249  0.379  483   <-> 8
xom:XOO3521 aldehyde dehydrogenase           K00128   489   1065 ( 376)   249  0.414  483   <-> 6
xoy:AZ54_05250 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1065 ( 384)   249  0.414  483   <-> 6
atf:Ach5_47420 aldehyde dehydrogenase          K00128   474   1064 (  17)   248  0.405  477   <-> 19
bbe:BBR47_29750 probable aldehyde dehydrogenase     K10217   488   1064 ( 162)   248  0.393  496   -> 13
bvm:B9C48_09715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1064 ( 125)   248  0.383  488   -> 9
hdi:HDIA_1869 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehydrog K00128   476   1064 ( 116)   248  0.403  484   <-> 16
mlo:mlr6969 aldehyde dehydrogenase           K00128   496   1064 (  42)   248  0.409  484   <-> 26
ssif:AL483_01750 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   476   1064 (  46)   248  0.408  488   <-> 6
suf:SARLGA251_19230 aldehyde dehydrogenase family prote K00128   475   1064 (  57)   248  0.402  483   <-> 5
xoo:XOO3729 aldehyde dehydrogenase           K00128   489   1064 ( 370)   248  0.412  483   <-> 6
bacs:AUL54_00850 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1063 (  86)   248  0.376  487   -> 10
bamc:U471_19650 dhaS                  K00128   495   1063 ( 123)   248  0.383  488   -> 9
bamf:U722_10395 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1063 ( 119)   248  0.383  488   -> 9
bamp:B938_09865 DhaS                  K00128   495   1063 ( 121)   248  0.383  488   -> 9
bamy:V529_19360 DhaS                  K00128   495   1063 ( 124)   248  0.383  488   -> 9
bay:RBAM_019060 DhaS                  K00128   495   1063 ( 123)   248  0.383  488   -> 9
esc:Entcl_0755 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   471   1063 ( 179)   248  0.407  484   <-> 16
kle:AO703_17800 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1063 ( 184)   248  0.407  484   <-> 17
spet:CEP67_04635 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   475   1063 (  41)   248  0.382  489   <-> 6
sphp:LH20_16385 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1063 (  2)   248  0.377  483   <-> 21
xop:PXO_04627 aldehyde dehydrogenase          K00128   489   1063 ( 379)   248  0.412  483   <-> 6
bsx:C663_1983 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   490   1062 ( 105)   248  0.376  487   -> 11
calh:IJ00_18675 hypothetical protein                495   1062 ( 235)   248  0.386  487   -> 6
gba:J421_2194 Aldehyde Dehydrogenase                485   1062 ( 249)   248  0.407  487   -> 11
mhd:Marky_1279 Betaine-aldehyde dehydrogenase           482   1062 ( 114)   248  0.404  492   -> 6
non:NOS3756_31890 aldehyde dehydrogenase        K00128   488   1062 ( 187)   248  0.392  485   -> 6
ron:TE10_20355 aldehyde dehydrogenase          K00128   473   1062 (  88)   248  0.393  484   <-> 18
sfq:C7J90_00285 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1062 (  58)   248  0.398  487   <-> 6
bsy:I653_09995 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1061 ( 104)   248  0.376  487   -> 11
gsb:GSUB_01250 betaine-aldehyde dehydrogenase           491   1061 ( 379)   248  0.391  486   -> 3
sphq:BWQ93_06870 aldehyde dehydrogenase              491   1061 (  74)   248  0.409  472   <-> 11
tab:CIG75_04085 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   501   1061 ( 227)   248  0.393  483   -> 4
bacb:OY17_12660 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1060 ( 122)   247  0.381  488   -> 9
bqy:MUS_2280 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1060 ( 122)   247  0.381  488   -> 9
bya:BANAU_2029 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   1060 ( 122)   247  0.381  488   -> 9
pses:PSCI_2443 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00130   493   1060 ( 108)   247  0.387  488   -> 31
vig:BKP57_05580 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1060 (  65)   247  0.406  483   <-> 15
vil:CFK37_01210 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   472   1060 (  40)   247  0.390  485   <-> 17
vne:CFK40_17260 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   474   1060 (  41)   247  0.390  479   <-> 23
geh:HYN69_09725 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   476   1059 (  6)   247  0.391  481   <-> 11
masw:AM586_11160 aldehyde dehydrogenase         K00128   476   1059 (  60)   247  0.413  479   <-> 17
pprc:PFLCHA0_c41910 putative aldehyde dehydrogenase Dha K00146   496   1059 (  57)   247  0.396  490   -> 29
saci:Sinac_6246 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   491   1059 ( 141)   247  0.390  502   -> 9
sca:SCA_1625 putative aldehyde dehydrogenase family pro K00128   475   1059 (  60)   247  0.395  486   <-> 8
scv:A4G25_12040 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1059 (  71)   247  0.395  486   <-> 8
bpf:BpOF4_16920 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1058 ( 102)   247  0.398  480   <-> 12
pfl:PFL_4130 phenylacetaldehyde dehydrogenase PeaE   K00146   496   1058 (  58)   247  0.396  490   -> 28
aaa:Acav_2451 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   502   1057 (  79)   247  0.412  490   <-> 23
bsr:I33_2169 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1057 ( 101)   247  0.374  487   -> 11
fau:Fraau_1946 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   474   1057 ( 119)   247  0.398  480   <-> 14
shv:AAT16_00740 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1057 (  20)   247  0.405  479   <-> 9
bacl:BS34A_21420 aldehyde dehydrogenase DhaS      K00128   495   1056 (  98)   247  0.376  487   -> 11
balm:BsLM_2053 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1056 (  98)   247  0.376  487   -> 11
bao:BAMF_2002 DhaS                   K00128   495   1056 ( 109)   247  0.378  487   -> 8
baz:BAMTA208_07510 DhaS                 K00128   495   1056 ( 109)   247  0.378  487   -> 8
bql:LL3_02102 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   495   1056 ( 109)   247  0.378  487   -> 8
bsh:BSU6051_19310 putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   495   1056 (  98)   247  0.376  487   -> 11
bso:BSNT_08494 aldehyde dehydrogenase          K00128   490   1056 ( 100)   247  0.376  487   -> 10
bsp:U712_10180 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   495   1056 (  98)   247  0.376  487   -> 11
bsq:B657_19310 Putative aldehyde dehydrogenase     K00128   502   1056 (  98)   247  0.376  487   -> 11
bsu:BSU19310 aldehyde dehydrogenase DhaS        K00128   495   1056 (  98)   247  0.376  487   -> 11
bsul:BSUA_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1056 (  98)   247  0.376  487   -> 11
bsut:BSUB_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1056 (  98)   247  0.376  487   -> 11
bxh:BAXH7_01527 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1056 ( 109)   247  0.378  487   -> 8
cwa:CwatDRAFT_0842 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00128   490   1056 ( 360)   247  0.382  484   -> 4
haf:C8233_04465 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   477   1056 ( 133)   247  0.404  480   <-> 26
mlq:ASQ50_08480 aldehyde dehydrogenase               471   1056 (  9)   247  0.406  478   <-> 11
xve:BJD12_17325 aldehyde dehydrogenase         K00128   469   1056 ( 108)   247  0.412  476   <-> 11
abq:ABAZ39_31365 aldehyde dehydrogenase         K00128   479   1055 (  85)   246  0.402  480   <-> 17
bacy:QF06_08780 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1055 (  94)   246  0.374  487   -> 11
bgi:BGM20_04240 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1055 (  97)   246  0.374  487   -> 11
bsl:A7A1_2801 Aldehyde dehydrogenase          K00128   498   1055 (  97)   246  0.374  487   -> 11
bsn:BSn5_01000 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1055 (  97)   246  0.374  487   -> 11
bsus:Q433_11500 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1055 (  97)   246  0.374  487   -> 11
gxl:H845_1157 aldehyde dehydrogenase          K00128   484   1055 ( 155)   246  0.379  480   <-> 9
mamo:A6B35_16790 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1055 (  4)   246  0.395  481   <-> 32
rhs:A3Q41_01169 Phenylacetaldehyde dehydrogenase          494   1055 (  3)   246  0.393  504   -> 23
satk:SA2016_3865 Aldehyde dehydrogenase              528   1055 ( 139)   246  0.400  500   <-> 23
snl:BJD96_04190 aldehyde dehydrogenase         K00128   476   1055 (  11)   246  0.388  482   <-> 10
vni:VIBNI_A1233 6-oxolauric acid dehydrogenase     K00128   474   1055 ( 112)   246  0.394  482   <-> 24
bbro:BAU06_18830 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   506   1054 (  6)   246  0.391  493   -> 28
bld:BLi02249 putative aldehyde dehydrogenase DhaS    K00146   498   1054 (  63)   246  0.370  489   -> 10
bli:BL00585 aldehyde dehydrogenase           K00146   495   1054 (  63)   246  0.370  489   -> 10
enl:A3UG_02880 aldehyde dehydrogenase          K00128   471   1054 (  76)   246  0.403  481   <-> 16
kfv:AS188_04315 aldehyde dehydrogenase               491   1054 (  99)   246  0.395  483   <-> 18
leh:C3F35_08955 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   471   1054 ( 120)   246  0.395  478   <-> 17
nop:Nos7524_1322 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   489   1054 ( 247)   246  0.381  485   -> 6
plv:ERIC2_c20610 putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   494   1054 ( 103)   246  0.388  495   -> 5
psk:U771_16265 aldehyde dehydrogenase          K00128   472   1054 (  1)   246  0.399  484   <-> 37
rhp:LPB142_07230 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   476   1054 (  63)   246  0.400  480   <-> 17
sil:SPO3382 aldehyde dehydrogenase family protein    K00128   479   1054 (  88)   246  0.369  482   <-> 21
sno:Snov_2051 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   513   1054 ( 113)   246  0.400  493   -> 17
sxl:SXYLSMQ121_0796 Aldehyde dehydrogenase       K00128   475   1054 (  17)   246  0.393  483   <-> 9
sxo:SXYL_00811 Aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1054 (  19)   246  0.393  483   <-> 9
zma:541914 aldehyde dehydrogenase 5           K12355   511   1054 (  18)   246  0.398  492   -> 31
achr:C2U31_25700 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   1053 ( 104)   246  0.394  480   -> 23
ppb:PPUBIRD1_2101 Aldehyde dehydrogenase        K00128   477   1053 (  34)   246  0.394  482   <-> 25
pse:NH8B_2194 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00146   497   1053 (  62)   246  0.395  499   -> 24
smon:AWR27_11420 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1053 ( 407)   246  0.406  490   -> 7
suh:SAMSHR1132_19450 aldehyde dehydrogenase family prot K00128   475   1053 (  34)   246  0.396  482   <-> 5
amin:AUMI_19480 NAD(+)-dependent aldehyde dehydrogenase      485   1052 ( 104)   246  0.390  484   <-> 12
avi:Avi_3559 aldehyde dehydrogenase           K00128   475   1052 (  8)   246  0.380  484   <-> 22
blh:BaLi_c23350 putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   498   1052 (  70)   246  0.370  489   -> 10
dosa:Os01t0591300-01 Similar to Cytosolic aldehyde dehy K12355   507   1052 (  47)   246  0.401  491   -> 19
kor:AWR26_13385 aldehyde dehydrogenase         K00128   472   1052 ( 154)   246  0.413  477   <-> 10
msr:AU15_18945 aldehyde dehydrogenase               471   1052 ( 101)   246  0.394  485   <-> 14
osa:4326376 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4  K12355   507   1052 (  47)   246  0.401  491   -> 19
rrs:RoseRS_0265 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   512   1052 ( 139)   246  0.426  486   -> 8
arn:CGK93_04235 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       492   1051 ( 104)   245  0.381  494   -> 19
bjs:MY9_2113 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00128   495   1051 (  93)   245  0.374  487   -> 11
bst:GYO_2333 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1051 ( 105)   245  0.374  487   -> 10
cag:Cagg_1018 Aldehyde Dehydrogenase                510   1051 (  91)   245  0.395  499   -> 7
gst:HW35_13035 betaine-aldehyde dehydrogenase      K10217   486   1051 ( 123)   245  0.387  483   -> 7
miu:ABE85_07415 aldehyde dehydrogenase               500   1051 ( 201)   245  0.401  496   -> 11
nou:Natoc_0759 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   483   1051 ( 179)   245  0.399  486   -> 8
pfo:Pfl01_2261 putative betaine aldehyde dehydrogenase K00128   472   1051 (  70)   245  0.396  482   <-> 26
shx:MS3_08925 Aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial  K00128   512   1051 ( 312)   245  0.381  491   -> 5
vpn:A21D_02305 Putative aldehyde dehydrogenase     K00128   475   1051 (  87)   245  0.390  480   <-> 14
abs:AZOBR_p440112 aldehyde dehydrogenase        K00128   479   1050 (  87)   245  0.402  480   <-> 15
bcef:BcrFT9_02713 Aldehyde dehydrogenase        K00128   471   1050 (  64)   245  0.382  477   -> 8
dsq:DICSQDRAFT_158024 aldehyde dehydrogenase      K00128   500   1050 (  95)   245  0.386  484   -> 17
mee:DA075_29320 aldehyde dehydrogenase family protein       485   1050 ( 124)   245  0.407  481   <-> 15
rca:Rcas_0272 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   517   1050 ( 123)   245  0.422  486   -> 9
spar:SPRG_08538 hypothetical protein          K00128   504   1050 ( 202)   245  0.373  490   -> 16
sxy:BE24_08080 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1050 (  13)   245  0.391  483   <-> 9
abf:AMK58_27160 aldehyde dehydrogenase         K00128   479   1049 (  85)   245  0.400  480   <-> 15
cmai:BFX80_10625 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1049 ( 111)   245  0.406  473   <-> 22
ecls:LI67_003815 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1049 ( 123)   245  0.398  480   <-> 14
gqu:AWC35_08235 aldehyde dehydrogenase         K00128   474   1049 (  97)   245  0.386  484   <-> 21
mbs:MRBBS_3078 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   477   1049 ( 111)   245  0.371  482   <-> 20
snj:A7E77_11225 aldehyde dehydrogenase         K00128   474   1049 ( 153)   245  0.385  483   <-> 11
cdn:BN940_12981 Aldehyde dehydrogenase         K09472   495   1048 (  15)   245  0.396  487   -> 24
enx:NI40_002755 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1048 ( 139)   245  0.388  480   <-> 13
ido:I598_2666 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehyd K00146   496   1048 ( 127)   245  0.392  492   -> 10
lef:LJPFL01_0571 Aldehyde dehydrogenase         K00128   469   1048 ( 152)   245  0.401  481   <-> 12
mrm:A7982_05804 Aldehyde dehydrogenase         K00128   472   1048 (  31)   245  0.395  484   <-> 13
sita:101753824 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      553   1048 (  9)   245  0.392  497   -> 20
smy:BJP26_16120 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   474   1048 ( 131)   245  0.387  483   <-> 13
azt:TSH58p_21130 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   479   1047 (  85)   245  0.400  480   <-> 16
laz:A8A57_02890 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   471   1047 (  66)   245  0.395  481   <-> 15
mpq:ABA45_14505 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1047 ( 111)   245  0.371  482   <-> 20
rtr:RTCIAT899_PC01250 betaine aldehyde dehydrogenase  K00128   477   1047 (  41)   245  0.405  482   <-> 27
sagu:CDO87_23015 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   1047 (  8)   245  0.365  491   -> 13
bss:BSUW23_10320 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1046 (  92)   244  0.372  487   -> 11
enr:H650_03315 aldehyde dehydrogenase          K00128   471   1046 ( 119)   244  0.407  487   <-> 10
git:C6V83_04085 aldehyde dehydrogenase               488   1046 (  65)   244  0.411  487   <-> 12
hau:Haur_3788 aldehyde dehydrogenase          K00128   510   1046 ( 229)   244  0.407  481   -> 7
kyr:CVV65_09905 betaine-aldehyde dehydrogenase           492   1046 (  5)   244  0.383  496   -> 11
paru:CYR75_01225 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   483   1046 (  77)   244  0.380  482   <-> 14
pspw:BJG93_33745 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   481   1046 (  54)   244  0.385  481   <-> 29
sal:Sala_0154 aldehyde dehydrogenase          K00128   477   1046 (  3)   244  0.370  492   <-> 11
sbi:8082171 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4  K12355   504   1046 (  16)   244  0.394  492   -> 20
thac:CSC3H3_16215 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   475   1046 ( 104)   244  0.403  491   <-> 18
kin:AB182_11770 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1045 ( 170)   244  0.400  480   <-> 8
pbd:PBOR_18055 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1045 ( 195)   244  0.408  483   <-> 4
pep:AQ505_18645 aldehyde dehydrogenase         K00128   472   1045 ( 224)   244  0.376  482   <-> 9
otm:OSB_23990 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehydrog K00128   479   1044 (  88)   244  0.377  483   <-> 8
psl:Psta_2398 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   492   1044 ( 328)   244  0.376  489   -> 5
ptp:RCA23_c28920 aldehyde dehydrogenase         K00128   480   1044 (  24)   244  0.367  490   <-> 20
gli:GLN3_03115 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   1043 ( 192)   244  0.367  490   -> 9
lpc:LPC_0314 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   488   1043 ( 382)   244  0.379  488   -> 8
pzh:CX676_11095 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   483   1043 (  93)   244  0.370  486   <-> 15
thd:BHV28_04780 Aldehyde dehydrogenase         K00128   478   1043 ( 137)   244  0.378  484   <-> 5
ctm:Cabther_B0254 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase K00128   483   1042 (  40)   243  0.393  481   -> 5
eec:EcWSU1_00526 Putative aldehyde dehydrogenase    K00128   517   1042 (  64)   243  0.396  482   <-> 14
lni:CWR52_09385 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   471   1042 ( 129)   243  0.391  481   <-> 13
naj:B1756_07100 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   1042 ( 201)   243  0.398  488   -> 7
plp:Ple7327_0161 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   504   1042 ( 192)   243  0.383  493   -> 4
pub:SAR11_1328 Aldehyde dehydrogenase family      K00128   478   1042 (  93)   243  0.377  478   <-> 8
sclo:SCLO_1006760 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   491   1042 (  45)   243  0.388  500   -> 14
spop:SporoP37_09290 betaine-aldehyde dehydrogenase   K00128   496   1042 ( 175)   243  0.392  482   -> 10
spor:SporoP33_08900 betaine-aldehyde dehydrogenase   K00128   496   1042 ( 164)   243  0.392  482   -> 13
bme:BMEII0608 aldehyde dehydrogenase          K00128   429   1041 (  67)   243  0.434  403   <-> 23
bmel:DK63_2638 aldehyde dehydrogenase          K00128   429   1041 (  72)   243  0.434  403   <-> 21
don:BSK21_00035 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1041 ( 153)   243  0.390  484   <-> 12
elg:BH714_17530 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1041 (  67)   243  0.396  482   <-> 14
hir:HETIRDRAFT_439152 hypothetical protein       K00128   504   1041 (  79)   243  0.388  492   -> 15
hmn:HM131_12570 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   474   1041 ( 104)   243  0.406  483   <-> 17
pphr:APZ00_23545 aldehyde dehydrogenase              494   1041 ( 144)   243  0.386  479   <-> 20
psoj:PHYSODRAFT_353899 hypothetical protein       K00128   520   1041 (  7)   243  0.388  502   -> 23
rle:pRL110175 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1041 (  15)   243  0.392  482   -> 29
tgo:TGME49_222160 aldehyde dehydrogenase        K07249   497   1041 ( 345)   243  0.389  499   -> 6
jan:Jann_4025 aldehyde dehydrogenase          K00128   477   1040 ( 121)   243  0.370  484   <-> 19
tvs:TRAVEDRAFT_26150 aldehyde dehydrogenase       K00128   501   1040 (  61)   243  0.376  492   -> 17
hht:F506_16155 aldehyde dehydrogenase          K00128   482   1039 (  53)   243  0.390  502   <-> 18
sphk:SKP52_17925 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehyd K00128   478   1039 (  69)   243  0.367  482   <-> 14
tsn:W908_03365 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1039 ( 172)   243  0.367  479   <-> 11
vvi:100246770 betaine aldehyde dehydrogenase 2, mitocho K00130   503   1039 (  39)   243  0.387  488   -> 21
balt:CFN77_09595 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   475   1038 (  19)   242  0.391  488   <-> 8
cann:107841038 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      500   1038 (  31)   242  0.373  502   -> 16
cya:CYA_0364 aldehyde dehydrogenase family protein   K00130   480   1038 (  -)   242  0.393  486   -> 1
cyh:Cyan8802_1556 Retinal dehydrogenase         K00128   490   1038 ( 375)   242  0.376  484   -> 4
ekb:BFV64_02550 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1038 (  77)   242  0.394  480   <-> 15
gej:A0V43_07835 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   1038 (  25)   242  0.365  490   -> 16
pgd:Gal_03362 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   479   1038 (  80)   242  0.364  489   <-> 21
shz:shn_25370 aldehyde dehydrogenase          K00130   491   1038 (  14)   242  0.395  483   -> 38
bmul:NP80_5221 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   474   1037 (  21)   242  0.389  476   <-> 38
pfn:HZ99_13805 aldehyde dehydrogenase               499   1037 (  84)   242  0.392  502   -> 26
pmac:106714979 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial- K00128   488   1037 (  43)   242  0.396  492   -> 19
avd:AvCA6_18440 Aldehyde dehydrogenase family protein       499   1036 (  64)   242  0.398  483   -> 20
avl:AvCA_18440 Aldehyde dehydrogenase family protein        499   1036 (  64)   242  0.398  483   -> 20
avn:Avin_18440 Aldehyde dehydrogenase family protein        499   1036 (  64)   242  0.398  483   -> 20
axy:AXYL_02121 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   503   1036 (  81)   242  0.384  495   -> 26
bae:BATR1942_08325 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   1036 (  87)   242  0.363  488   -> 12
batr:TD68_07525 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1036 (  87)   242  0.363  488   -> 12
ccx:COCOR_06121 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1036 ( 183)   242  0.386  484   -> 13
lpf:lpl0292 hypothetical protein            K00130   488   1036 ( 371)   242  0.377  488   -> 8
sit:TM1040_0074 aldehyde dehydrogenase         K00128   480   1036 (  49)   242  0.363  482   <-> 20
asw:CVS48_14405 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   1035 (  21)   242  0.390  480   -> 28
ats:109783397 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      495   1035 (  17)   242  0.388  497   -> 21
bacw:QR42_09040 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1035 (  15)   242  0.391  488   <-> 8
bpu:BPUM_1776 aldehyde dehydrogenase          K00128   475   1035 (  11)   242  0.389  488   -> 6
bsaf:BSL056_10030 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   475   1035 (  15)   242  0.391  488   <-> 9
eclz:LI64_02915 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1035 (  86)   242  0.388  480   <-> 14
lpa:lpa_00426 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   483   1035 ( 386)   242  0.377  488   -> 8
mesw:A9K65_020830 aldehyde dehydrogenase family protein      484   1035 (  16)   242  0.385  480   <-> 29
rcu:8284818 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4  K12355   501   1035 (  29)   242  0.367  504   -> 20
rsq:Rsph17025_2910 aldehyde dehydrogenase        K00128   486   1035 (  41)   242  0.388  485   <-> 11
thas:C6Y53_08765 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   479   1035 (  59)   242  0.360  483   -> 15
thk:CCZ27_00415 aldehyde dehydrogenase         K00146   500   1035 (  94)   242  0.388  492   -> 11
met:M446_3859 Aldehyde Dehydrogenase_          K09472   497   1034 ( 105)   242  0.402  490   -> 15
mlr:MELLADRAFT_42404 hypothetical protein        K00128   502   1034 (  97)   242  0.378  498   -> 12
pgl:PGA2_c31290 aldehyde dehydrogenase         K00128   479   1034 (  53)   242  0.362  489   <-> 21
bpum:BW16_09750 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1033 (  14)   241  0.393  489   <-> 8
dcr:108215465 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1033 (  1)   241  0.384  490   -> 25
lpe:lp12_0242 glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   488   1033 ( 374)   241  0.383  493   -> 8
lpm:LP6_0239 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   488   1033 ( 374)   241  0.383  493   -> 8
lpn:lpg0238 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   488   1033 ( 374)   241  0.383  493   -> 8
lpu:LPE509_02987 Aldehyde dehydrogenase         K00130   488   1033 ( 380)   241  0.383  493   -> 8
nwa:Nwat_1262 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1033 (  70)   241  0.379  491   -> 6
pco:PHACADRAFT_258089 hypothetical protein       K00128   500   1033 (  12)   241  0.402  485   -> 24
php:PhaeoP97_03209 aldehyde dehydrogenase        K00128   479   1033 ( 152)   241  0.368  484   <-> 24
sphn:BV902_16980 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   471   1033 ( 131)   241  0.383  478   <-> 7
ecln:ECNIH4_19990 aldehyde dehydrogenase        K00128   471   1032 (  67)   241  0.394  480   <-> 15
eno:ECENHK_03000 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1032 (  69)   241  0.394  480   <-> 15
hbc:AEM38_01470 aldehyde dehydrogenase         K00128   479   1032 (  76)   241  0.386  479   <-> 10
kpl:KPaMU14_05395 aldehyde dehydrogenase              489   1032 (  36)   241  0.392  485   <-> 10
mad:HP15_3945 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   471   1032 (  75)   241  0.389  486   <-> 15
pami:JCM7686_3319 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   483   1032 (  6)   241  0.368  487   <-> 21
psea:WY02_17595 aldehyde dehydrogenase               507   1032 (  24)   241  0.381  491   -> 16
put:PT7_3279 aldehyde dehydrogenase                487   1032 ( 107)   241  0.383  483   -> 18
riv:Riv7116_5722 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   489   1032 ( 396)   241  0.390  487   -> 6
rmb:K529_000435 aldehyde dehydrogenase         K00128   480   1032 (  28)   241  0.367  482   -> 23
azc:AZC_1789 aldehyde dehydrogenase           K00128   474   1031 ( 132)   241  0.373  480   <-> 14
cbe:Cbei_0727 aldehyde dehydrogenase                484   1031 ( 117)   241  0.370  481   <-> 6
cbz:Cbs_0727 aldehyde dehydrogenase           K00128   484   1031 ( 117)   241  0.370  481   <-> 6
dai:Desaci_2682 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00130   503   1031 ( 585)   241  0.396  482   -> 3
lph:LPV_0320 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depend K00130   488   1031 ( 371)   241  0.388  492   -> 8
lpp:lpp0308 hypothetical protein            K00130   488   1031 ( 371)   241  0.377  488   -> 8
mari:ACP86_10465 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1031 (  14)   241  0.389  486   <-> 17
pop:7484775 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chloropla K00130   503   1031 (  28)   241  0.380  487   -> 24
anx:ACH33_11720 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K10217   488   1030 (  7)   241  0.375  483   -> 13
atr:18432065 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4       501   1030 (  74)   241  0.368  495   -> 12
bfm:BP422_09705 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K10217   488   1030 ( 122)   241  0.379  496   -> 12
csr:Cspa_c49650 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   482   1030 ( 118)   241  0.368  484   <-> 5
haa:A5892_18290 aldehyde dehydrogenase         K00128   481   1030 (  39)   241  0.398  493   <-> 20
lpo:LPO_0277 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depend K00130   488   1030 ( 370)   241  0.375  488   -> 8
ppic:PhaeoP14_03101 aldehyde dehydrogenase       K00128   479   1030 (  48)   241  0.362  489   <-> 19
psv:PVLB_12825 aldehyde dehydrogenase          K00146   497   1030 (  62)   241  0.388  495   -> 26
dpl:KGM_201994B mitochondrial aldehyde dehydrogenase  K00128   513   1029 (  63)   240  0.396  492   -> 9
eclx:LI66_02935 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1029 (  54)   240  0.388  480   <-> 15
enc:ECL_00728 aldehyde dehydrogenase          K00128   471   1029 (  78)   240  0.397  481   <-> 16
exf:BFV63_02890 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1029 (  64)   240  0.390  480   <-> 15
jag:GJA_2759 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   479   1029 (  57)   240  0.399  484   <-> 15
ksa:C813_03930 aldehyde dehydrogenase          K00128   471   1029 (  93)   240  0.400  487   <-> 10
ntr:B0W44_14265 betaine-aldehyde dehydrogenase           494   1029 (  47)   240  0.380  482   -> 12
psu:Psesu_2109 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   500   1029 ( 356)   240  0.397  486   -> 7
rsu:NHU_01525 aldehyde dehydrogenase          K00128   473   1029 (  97)   240  0.396  482   <-> 14
sje:AAV35_010790 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   475   1029 (  47)   240  0.391  481   <-> 11
thw:BMG03_18585 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   478   1029 (  94)   240  0.377  483   -> 19
bpus:UP12_09105 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1028 (  12)   240  0.389  488   -> 8
ppw:PputW619_2946 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00146   497   1028 (  30)   240  0.394  495   -> 27
eau:DI57_15715 aldehyde dehydrogenase          K00128   471   1027 (  98)   240  0.385  480   <-> 14
lyb:C3943_00225 betaine-aldehyde dehydrogenase           502   1027 (  49)   240  0.365  480   -> 14
ppq:PPSQR21_037100 aldehyde dehydrogenase        K00128   476   1027 ( 279)   240  0.379  485   <-> 3
shs:STEHIDRAFT_95865 NAD-aldehyde dehydrogenase     K00128   504   1027 (  45)   240  0.385  493   -> 24
vhl:BME96_06500 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1027 (  5)   240  0.389  481   <-> 16
acta:C1701_01315 aldehyde dehydrogenase family protein       475   1026 (  95)   240  0.397  486   <-> 15
age:AA314_08033 Aldehyde dehydrogenase         K00128   496   1026 ( 193)   240  0.386  495   -> 11
dor:Desor_2970 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        504   1026 ( 342)   240  0.377  486   <-> 4
hbr:110637342 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1026 (  5)   240  0.358  505   -> 30
hmc:HYPMC_3784 Betaine aldehyde dehydrogenase 1, chloro K00130   490   1026 (  0)   240  0.391  488   -> 16
nfl:COO91_02963 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1026 ( 365)   240  0.375  485   -> 5
tmo:TMO_1026 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   510   1026 (  1)   240  0.387  506   <-> 21
bcee:V568_200677 hypothetical protein          K00128   393   1025 (  56)   239  0.431  399   <-> 15
gmx:100792798 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1025 (  15)   239  0.366  503   -> 45
lvs:LOKVESSMR4R_03772 3-succinoylsemialdehyde-pyridine K00128   479   1025 (  75)   239  0.394  487   <-> 12
paen:P40081_18440 aldehyde dehydrogenase        K00128   475   1025 ( 182)   239  0.404  483   <-> 4
pswu:SY83_19865 aldehyde dehydrogenase         K00128   475   1025 (  10)   239  0.379  477   <-> 5
vmo:VMUT_2307 aldehyde dehydrogenase                513   1025 ( 218)   239  0.369  499   -> 5
bge:BC1002_1150 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   474   1024 (  34)   239  0.398  485   <-> 33
bxi:BK049_17985 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   475   1024 (  7)   239  0.384  487   -> 8
cbei:LF65_00800 aldehyde dehydrogenase         K00128   484   1024 ( 112)   239  0.370  481   <-> 4
halo:BWR19_05610 carnitine dehydratase         K00128   492   1024 (  92)   239  0.399  486   -> 21
pamn:JCM7685_2993 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   483   1024 ( 114)   239  0.382  484   <-> 13
rxy:Rxyl_3194 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   453   1024 (  90)   239  0.406  468   -> 17
adk:Alide2_1535 Betaine-aldehyde dehydrogenase           497   1023 (  37)   239  0.405  484   -> 19
bdi:100832456 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4 K12355   504   1023 (  11)   239  0.393  491   -> 17
mam:Mesau_02979 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   477   1023 (  48)   239  0.367  485   <-> 24
pbor:BSF38_00050 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00128   491   1023 ( 164)   239  0.381  499   -> 7
psh:Psest_0905 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        499   1023 (  84)   239  0.388  502   -> 13
rox:BV494_18695 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   473   1023 ( 156)   239  0.395  484   <-> 10
dpx:DAPPUDRAFT_215225 hypothetical protein       K00128   484   1022 (  90)   239  0.379  491   -> 13
ppu:PP_2487 aldehyde dehydrogenase                 503   1022 (  7)   239  0.388  502   -> 31
ssan:NX02_22645 hypothetical protein          K00128   495   1022 ( 103)   239  0.371  507   -> 18
vir:X953_15930 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1022 (  26)   239  0.374  487   -> 15
cyn:Cyan7425_1966 Aldehyde Dehydrogenase              478   1021 (  47)   239  0.393  484   -> 3
jre:108997881 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      502   1021 (  8)   239  0.375  491   -> 34
mln:A9174_15965 aldehyde dehydrogenase         K00128   477   1021 (  57)   239  0.379  480   <-> 31
msl:Msil_3881 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   507   1021 ( 176)   239  0.388  490   -> 6
pga:PGA1_c33040 aldehyde dehydrogenase         K00128   479   1021 (  22)   239  0.360  489   <-> 22
pls:VT03_07540 Aldehyde dehydrogenase PuuC       K00128   493   1021 ( 106)   239  0.377  488   -> 6
soe:110778019 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      502   1021 (  1)   239  0.380  484   -> 22
xsa:SB85_04725 aldehyde dehydrogenase               500   1021 ( 193)   239  0.407  486   -> 13
yan:AYJ57_16490 aldehyde dehydrogenase         K00128   479   1021 (  99)   239  0.371  485   <-> 22
ccaj:109813458 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      503   1020 (  14)   238  0.375  502   -> 32
eclg:EC036_05640 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1020 (  58)   238  0.395  481   <-> 16
pen:PSEEN2978 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   497   1020 (  54)   238  0.384  508   -> 24
psuw:WQ53_02590 aldehyde dehydrogenase               500   1020 ( 256)   238  0.400  488   -> 7
rfo:REIFOR_00600 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyd K12254   513   1020 ( 103)   238  0.410  488   -> 11
rge:RGE_26320 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d      498   1020 ( 133)   238  0.398  485   -> 8
bna:106361781 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1019 (  0)   238  0.367  485   -> 47
cel:CELE_K04F1.15 ALdehyde deHydrogenase        K00128   514   1019 (  68)   238  0.373  485   -> 13
lfb:C1X05_03530 betaine-aldehyde dehydrogenase           499   1019 (  1)   238  0.366  494   -> 4
mop:Mesop_3113 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   477   1019 (  40)   238  0.368  486   <-> 29
pcon:B0A89_07585 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   483   1019 ( 185)   238  0.374  481   <-> 7
pda:103720725 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1019 (  9)   238  0.391  488   -> 17
pgv:SL003B_3174 Phenylacetaldehyde dehydrogenase (PAD) K00146   497   1019 ( 110)   238  0.386  497   -> 21
pte:PTT_19133 hypothetical protein           K00128   763   1019 (  45)   238  0.370  478   -> 23
cyc:PCC7424_3759 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   490   1018 ( 230)   238  0.378  484   -> 5
glp:Glo7428_1824 Betaine-aldehyde dehydrogenase          503   1018 (  52)   238  0.381  499   -> 6
lgi:LOTGIDRAFT_218707 hypothetical protein       K07249   499   1018 (  75)   238  0.370  486   -> 16
oeu:111399385 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1018 (  25)   238  0.364  505   -> 24
pif:PITG_10940 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pr K00128   525   1018 (  1)   238  0.382  500   -> 16
slm:BIZ42_15785 aldehyde dehydrogenase PuuC            500   1018 (  75)   238  0.403  486   -> 13
tos:Theos_1541 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   492   1018 (  76)   238  0.381  483   -> 8
afq:AFA_01695 aldehyde dehydrogenase          K00146   496   1017 ( 155)   238  0.381  485   -> 15
bter:100648346 retinal dehydrogenase 1         K00128   494   1017 ( 158)   238  0.381  486   -> 8
daa:AKL17_4669 aldehyde dehydrogenase          K00128   479   1017 (  4)   238  0.392  487   <-> 25
dba:Dbac_2823 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   491   1017 ( 200)   238  0.373  488   -> 4
len:LEP3755_26660 aldehyde dehydrogenase              472   1017 (  9)   238  0.392  487   -> 5
pir:VN12_11985 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   491   1017 ( 114)   238  0.388  492   -> 6
plm:Plim_1868 Retinal dehydrogenase           K00128   492   1017 ( 374)   238  0.372  489   -> 6
pnp:IJ22_33180 aldehyde dehydrogenase               493   1017 (  4)   238  0.388  482   -> 25
prap:110992247 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial- K00128   488   1017 (  46)   238  0.379  486   -> 12
pxb:103929434 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1017 (  5)   238  0.378  502   -> 27
rce:RC1_1452 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde de K09472   497   1017 (  52)   238  0.385  493   -> 6
yli:YALI0E00264g YALI0E00264p              K00128   522   1017 (  37)   238  0.379  485   -> 13
dct:110095088 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop K00130   503   1016 (  23)   237  0.376  487   -> 18
egu:105047732 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1016 (  12)   237  0.381  486   -> 20
ini:109148250 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      502   1016 (  4)   237  0.382  487   -> 26
lhu:105674482 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00128   488   1016 ( 141)   237  0.383  486   -> 9
rbn:RBXJA2T_08640 aldehyde dehydrogenase              498   1016 ( 148)   237  0.396  485   -> 7
agr:AGROH133_15101 aldehyde dehydrogenase        K00128   471   1015 (  83)   237  0.396  487   <-> 19
brp:103860041 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1015 (  27)   237  0.365  485   -> 21
atu:Atu3950 aldehyde dehydrogenase           K00128   485   1014 (  77)   237  0.400  487   <-> 20
chry:CEY12_05780 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   471   1014 ( 157)   237  0.379  480   <-> 10
kau:B6264_05945 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       503   1014 (  82)   237  0.388  472   -> 16
let:O77CONTIG1_03038 NAD/NADP-dependent betaine aldehyd      482   1014 ( 100)   237  0.402  482   -> 5
mes:Meso_4607 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   505   1014 (  21)   237  0.384  502   -> 24
phr:C6569_18930 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   476   1014 ( 143)   237  0.377  480   <-> 8
pmos:O165_011590 aldehyde dehydrogenase         K00146   497   1014 (  41)   237  0.386  495   -> 28
art:Arth_2001 aldehyde dehydrogenase                506   1013 (  33)   237  0.388  498   <-> 26
bid:Bind_0041 Aldehyde Dehydrogenase                469   1013 ( 115)   237  0.398  480   <-> 14
egr:104438296 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      505   1013 (  10)   237  0.369  493   -> 34
nnu:104595226 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1013 (  1)   237  0.367  485   -> 20
nto:104118179 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      524   1013 (  32)   237  0.376  527   -> 17
pfv:Psefu_3752 succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   486   1013 (  44)   237  0.384  485   -> 27
ppsl:BJP27_15490 aldehyde dehydrogenase PuuC      K12254   497   1013 (  84)   237  0.398  485   -> 21
rec:RHECIAT_PC0000645 probable betaine-aldehyde dehydro K00130   498   1013 (  55)   237  0.386  487   -> 22
arr:ARUE_c07600 putative gamma-aminobutyraldehyde dehyd      492   1012 (  48)   237  0.374  479   -> 25
cmax:111485175 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      502   1012 (  6)   237  0.373  502   -> 20
cpep:111793231 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      501   1012 (  1)   237  0.369  502   -> 23
gtt:GUITHDRAFT_64806 hypothetical protein        K00128   482   1012 (  25)   237  0.379  488   -> 13
lbf:LBF_2575 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00130   481   1012 ( 184)   237  0.355  484   -> 4
lbi:LEPBI_I2656 Putative betaine aldehyde dehydrogenase K00130   481   1012 ( 184)   237  0.355  484   -> 4
mdm:103424949 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      503   1012 (  12)   237  0.369  499   -> 43
aprs:BI364_04885 aldehyde dehydrogenase PuuC            500   1011 ( 195)   236  0.376  498   -> 5
gtr:GLOTRDRAFT_70580 NAD-aldehyde dehydrogenase     K00128   504   1011 (  0)   236  0.389  494   -> 16
psq:PUNSTDRAFT_109421 aldehyde dehydrogenase      K00128   500   1011 (  14)   236  0.376  482   -> 17
pstt:CH92_13675 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1011 (  69)   236  0.388  487   -> 18
cmos:111433130 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      501   1010 (  2)   236  0.371  502   -> 20
cre:CHLREDRAFT_135609 aldehyde dehydrogenase      K00128   536   1010 (  66)   236  0.381  493   -> 10
mcha:111014471 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      501   1010 (  41)   236  0.369  501   -> 14
min:Minf_1839 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   512   1010 ( 270)   236  0.360  491   -> 3
panr:A7J50_2074 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   471   1010 (  81)   236  0.372  479   <-> 23
pao:Pat9b_1863 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   472   1010 (  94)   236  0.387  481   <-> 18
psab:PSAB_12595 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   1010 ( 105)   236  0.370  484   <-> 3
thj:104821636 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1010 (  13)   236  0.364  494   -> 25
fve:101300274 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      502   1009 (  2)   236  0.373  490   -> 18
wse:WALSEDRAFT_54711 aldehyde dehydrogenase       K00128   504   1009 ( 116)   236  0.384  485   -> 8
xtn:FD63_11895 aldehyde dehydrogenase               500   1009 ( 289)   236  0.399  486   -> 11
boe:106335834 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1008 (  8)   236  0.365  485   -> 25
lsv:111897919 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      495   1008 (  2)   236  0.377  485   -> 24
mci:Mesci_2729 aldehyde dehydrogenase          K00128   477   1008 (  35)   236  0.372  486   <-> 29
psec:CCOS191_2323 putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00146   497   1008 (  33)   236  0.384  495   -> 27
serf:L085_08170 aldehyde dehydrogenase         K00130   489   1008 (  82)   236  0.383  481   -> 19
sfla:SPHFLASMR4Y_02619 NAD-dependent succinate-semialde K00146   501   1008 (  35)   236  0.376  481   -> 13
thu:AC731_017195 aldehyde dehydrogenase         K00146   500   1008 (  36)   236  0.382  492   -> 9
zal:AZF00_17805 aldehyde dehydrogenase               481   1008 (  58)   236  0.375  483   <-> 11
aof:109819736 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      499   1007 (  39)   235  0.387  489   -> 24
arb:A9P82_04085 aldehyde dehydrogenase         K00128   471   1007 ( 127)   235  0.367  479   <-> 4
lbc:LACBIDRAFT_191009 NAD-dependent aldehyde dehydrogen K00128   500   1007 (  43)   235  0.364  486   -> 14
lja:Lj2g3v0777190.1 -                       503   1007 (  31)   235  0.373  501   -> 37
mrr:Moror_3161 aldehyde dehydrogenase          K00128   500   1007 (  12)   235  0.362  484   -> 17
mts:MTES_0184 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         488   1007 (  91)   235  0.388  484   -> 12
pbar:105428442 retinal dehydrogenase 1         K00128   488   1007 ( 116)   235  0.379  486   -> 8
pxy:105394354 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial-l K00128   488   1007 (  21)   235  0.388  487   -> 23
spu:581706 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial    K00128   525   1007 ( 114)   235  0.377  493   -> 20
tmz:Tmz1t_0766 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   500   1007 (  88)   235  0.390  492   -> 11
uma:UMAG_10596 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   512   1007 (  33)   235  0.381  499   -> 16
pcs:Pc14g01040 Pc14g01040                     500   1006 (  37)   235  0.371  510   -> 32
pfq:QQ39_00805 aldehyde dehydrogenase          K00130   489   1006 (  92)   235  0.383  472   -> 8
rba:RB10172 aldehyde dehydrogenase           K00128   489   1006 ( 198)   235  0.359  499   -> 5
sjp:SJA_C1-13910 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   499   1006 (  53)   235  0.374  479   -> 14
hlc:CHINAEXTREME09180 aldehyde dehydrogenase            477   1005 ( 304)   235  0.404  490   -> 4
pgc:109852853 retinal dehydrogenase 2          K00128   511   1005 ( 101)   235  0.374  486   -> 8
rfr:Rfer_0356 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   489   1005 ( 142)   235  0.380  495   -> 13
tca:659438 retinal dehydrogenase 1           K00128   489   1005 ( 139)   235  0.379  486   -> 14
aamy:GFC30_1765 aldehyde dehydrogenase family protein       505   1004 (  70)   235  0.360  480   -> 10
kfl:Kfla_4176 Aldehyde Dehydrogenase                498   1004 (  24)   235  0.373  491   -> 18
rcp:RCAP_rcc00282 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   478   1004 (  61)   235  0.366  487   <-> 12
ter:Tery_2599 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   490   1004 ( 335)   235  0.362  486   -> 4
vra:106765648 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      497   1004 (  12)   235  0.361  504   -> 22
bly:A2T55_11065 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   501   1003 (  67)   234  0.364  511   -> 22
mass:CR152_10820 aldehyde dehydrogenase PuuC            499   1003 (  83)   234  0.385  501   -> 9
mos:AXE82_11575 aldehyde dehydrogenase               492   1003 ( 151)   234  0.364  494   -> 6
pbs:Plabr_2163 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   496   1003 ( 333)   234  0.356  500   -> 6
pfr:PFREUD_19300 Lactaldehyde dehydrogenase            498   1003 (  90)   234  0.406  485   -> 4
pfre:RM25_1838 Putative aldehyde dehydrogenase AldA        498   1003 (  88)   234  0.406  485   -> 4
ppp:112282926 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   586   1003 (  22)   234  0.364  497   -> 20
pvu:PHAVU_004G162200g hypothetical protein             502   1003 (  7)   234  0.378  492   -> 23
var:108346954 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      504   1003 (  10)   234  0.362  500   -> 24
bpt:Bpet4702 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   492   1002 (  3)   234  0.371  490   -> 17
brl:BZG35_16440 betaine-aldehyde dehydrogenase           497   1002 ( 146)   234  0.388  484   -> 7
pgr:PGTG_15008 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   500   1002 (  38)   234  0.364  492   -> 9
aau:AAur_0809 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prote K00130   492   1001 (  42)   234  0.372  479   -> 32
cef:CE0555 putative aldehyde dehydrogenase       K00128   502   1001 ( 139)   234  0.381  494   <-> 8
cgra:CGRAC_0397 acetaldehyde dehydrogenase             488   1001 (  -)   234  0.398  482   -> 1
hbe:BEI_1148 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde de K09472   502   1001 (  11)   234  0.398  490   -> 23
lao:AOX59_16840 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1001 (  7)   234  0.376  484   -> 17
msd:MYSTI_06222 2-aminomuconic semialdehyde dehydrogena K00128   496   1001 ( 161)   234  0.381  491   -> 15
ata:AWN88_01740 aldehyde dehydrogenase         K00128   472   1000 (  61)   234  0.383  483   <-> 17
axo:NH44784_028111 Aldehyde dehydrogenase             491   1000 (  34)   234  0.379  496   -> 20
bim:100743044 retinal dehydrogenase 1          K00128   494   1000 ( 151)   234  0.374  486   -> 8
cpap:110818570 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      501   1000 (  15)   234  0.370  492   -> 18
kmi:VW41_10500 aldehyde dehydrogenase          K00128   472   1000 ( 100)   234  0.390  479   <-> 16
mtr:MTR_6g086340 cytosolic aldehyde dehydrogenase         500   1000 (  9)   234  0.371  493   -> 30
vff:VITFI_CDS2202 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehy      496   1000 (  92)   234  0.403  491   -> 10
adt:APT56_25290 aldehyde dehydrogenase               491   999 (  20)   234  0.387  493   -> 17
adu:107490259 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      498   999 (  10)   234  0.364  497   -> 32
anl:GFC29_1205 aldehyde dehydrogenase family protein        505   999 (  89)   234  0.352  480   -> 9
anm:GFC28_419 aldehyde dehydrogenase family protein        505   999 (  89)   234  0.352  480   -> 9
crb:17894604 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chloropl K00130   501   999 (  17)   234  0.380  490   -> 15
ncn:BZZ01_08485 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   503   999 ( 166)   234  0.361  501   -> 8
sphy:CHN51_07615 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   501   999 (  18)   234  0.368  481   -> 17
afa:UZ73_08900 aldehyde dehydrogenase          K00146   496   998 (  62)   233  0.376  484   -> 15
aly:ARALYDRAFT_895359 ALDH10A8             K00130   501   998 (  38)   233  0.382  490   -> 17
amx:AM2010_1953 Aldehyde dehydrogenase (Acceptor)    K00146   504   998 ( 103)   233  0.388  497   -> 10
ary:ATC04_02110 aldehyde dehydrogenase         K00128   500   998 (  75)   233  0.382  484   <-> 17
bfz:BAU07_01935 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   495   998 (  45)   233  0.388  492   -> 22
btrm:SAMEA390648703042 aldehyde dehydrogenase      K09472   494   998 ( 110)   233  0.390  480   -> 12
csat:104702223 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chloro K00130   501   998 (  7)   233  0.384  490   -> 48
hcs:FF32_04505 aldehyde dehydrogenase          K00146   494   998 (  19)   233  0.365  501   -> 23
lang:109332398 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      503   998 (  9)   233  0.368  500   -> 30
mgl:MGL_1733 hypothetical protein            K00128   511   998 ( 126)   233  0.368  497   -> 6
paro:CUV01_04645 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   483   998 (  79)   233  0.370  486   <-> 16
rga:RGR602_CH00669 aldehyde dehydrogenase protein         484   998 (  35)   233  0.379  480   <-> 24
soc:105192904 retinal dehydrogenase 1          K00128   482   998 ( 108)   233  0.374  484   -> 11
spe:Spro_3957 aldehyde dehydrogenase          K00130   489   998 (  61)   233  0.371  491   -> 20
syne:Syn6312_0979 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase       510   998 ( 316)   233  0.376  497   -> 3
bvg:104894202 betaine aldehyde dehydrogenase, chloropla      500   997 (  8)   233  0.370  487   -> 25
fcd:110862347 retinal dehydrogenase 1-like       K00128   489   997 (  75)   233  0.380  492   -> 16
sap:Sulac_1635 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   498   997 (  6)   233  0.364  497   -> 9
say:TPY_3276 Aldehyde Dehydrogenase                498   997 (  6)   233  0.364  497   -> 9
wic:J056_000206 Aldehyde dehydrogenase         K00128   504   997 (  48)   233  0.394  492   -> 8
ame:408559 retinal dehydrogenase 1           K00128   489   996 ( 114)   233  0.368  486   -> 8
apro:F751_3645 Aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   481   996 (  68)   233  0.376  481   -> 7
axn:AX27061_5509 Aldehyde dehydrogenase              491   996 (  21)   233  0.376  495   -> 20
axx:ERS451415_05536 Putative aldehyde dehydrogenase Ald      491   996 (  21)   233  0.376  495   -> 20
han:110886875 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      502   996 (  19)   233  0.359  501   -> 34
pavi:110757256 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chloro      503   996 (  1)   233  0.378  487   -> 18
pdu:PDUR_22930 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   996 ( 336)   233  0.375  485   <-> 4
rir:BN877_II1903 putative Aldehyde dehydrogenase (NAD(+ K00128   545   996 (  62)   233  0.383  483   <-> 21
tmr:Tmar_1513 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   552   996 (  3)   233  0.391  489   -> 7
xal:XALC_2105 putative aldehyde dehydrogenase protein  K09472   500   996 ( 249)   233  0.402  488   -> 8
ath:AT1G74920 aldehyde dehydrogenase 10A8        K00130   501   995 (  23)   233  0.378  490   -> 15
boh:AKI39_23985 carnitine dehydratase          K00128   492   995 ( 110)   233  0.389  491   -> 18
cem:LH23_16295 aldehyde dehydrogenase          K00128   472   995 (  73)   233  0.400  482   <-> 15
cmag:CBW24_15195 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   485   995 ( 139)   233  0.360  500   -> 15
hru:Halru_3145 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   479   995 ( 173)   233  0.397  486   -> 5
psc:A458_06530 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrogen K10217   486   995 (  46)   233  0.358  486   -> 14
pstu:UIB01_22730 betaine-aldehyde dehydrogenase     K10217   486   995 (  39)   233  0.358  486   -> 15
xdo:XDD1_1021 Succinate-semialdehyde dehydrogenase, NAD K00135   495   995 (  71)   233  0.381  499   -> 10
bhk:B4U37_11775 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   994 (  80)   232  0.349  481   -> 8
cen:LH86_15290 aldehyde dehydrogenase          K00128   472   994 (  81)   232  0.397  479   <-> 14
exm:U719_02030 betaine-aldehyde dehydrogenase           502   994 (  69)   232  0.358  480   -> 9
fme:FOMMEDRAFT_89325 NAD-aldehyde dehydrogenase     K00128   500   994 (  13)   232  0.380  490   -> 16
cbaa:SRAA_2187 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K09472   494   993 ( 120)   232  0.386  500   -> 7
csg:Cylst_5773 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   489   993 ( 308)   232  0.370  484   -> 6
pmum:103340918 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      503   993 (  7)   232  0.360  500   -> 19
elq:Ga0102493_113006 phenylacetaldehyde dehydrogenase  K00146   496   992 (  15)   232  0.360  491   -> 13
fbl:Fbal_1146 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   494   992 (  61)   232  0.380  500   -> 10
panp:PSNIH2_01800 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   992 (  54)   232  0.375  483   -> 12
serj:SGUI_0764 Betaine aldehyde dehydrogenase           506   992 (  79)   232  0.395  486   -> 9
smw:SMWW4_v1c40660 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   992 (  57)   232  0.376  481   -> 18
adl:AURDEDRAFT_112300 aldehyde dehydrogenase      K00128   500   991 (  25)   232  0.365  499   -> 15
aru:ASPU41_06410 aldehyde dehydrogenase              506   991 (  43)   232  0.376  498   <-> 19
btb:BMB171_C2534 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   991 (  40)   232  0.366  487   -> 8
dgg:DGI_0746 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   477   991 ( 338)   232  0.397  486   <-> 2
dmr:Deima_1099 Betaine-aldehyde dehydrogenase           483   991 (  61)   232  0.371  488   -> 7
haz:A9404_08905 aldehyde dehydrogenase PuuC            495   991 ( 117)   232  0.387  499   -> 4
lcc:B488_08390 Aldehyde dehydrogenase          K00128   485   991 (  -)   232  0.363  479   <-> 1
spsy:AZE41_18795 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   496   991 (  47)   232  0.373  482   -> 13
acom:CEW83_16460 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semi K00151   484   990 (  83)   232  0.378  481   -> 11
gea:GARCT_01451 Betaine aldehyde dehydrogenase           490   990 ( 142)   232  0.359  485   -> 7
jcu:105637699 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   990 (  11)   232  0.363  490   -> 17
pbm:CL52_14700 betaine-aldehyde dehydrogenase      K10217   486   990 (  50)   232  0.358  486   -> 12
poi:BOP93_13180 betaine-aldehyde dehydrogenase           484   990 (  3)   232  0.397  489   -> 21
smar:SM39_3549 aldehyde dehydrogenase          K00130   489   990 (  61)   232  0.374  481   -> 21
stek:AXG53_02925 aldehyde dehydrogenase         K09472   500   990 ( 167)   232  0.383  486   -> 9
tin:Tint_0186 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   504   990 ( 102)   232  0.398  488   -> 7
bqu:BQ02840 Aldehyde dehydrogenase           K00128   476   989 (  -)   231  0.356  480   <-> 1
cfj:CFIO01_01939 aldehyde dehydrogenase         K00129   739   989 (  19)   231  0.362  519   -> 29
cpk:Cp1002_1783 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   501   989 ( 107)   231  0.378  484   -> 3
cpl:Cp3995_1830 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   501   989 ( 107)   231  0.378  484   -> 3
cpp:CpP54B96_1811 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   501   989 ( 107)   231  0.378  484   -> 3
cpse:CPTA_00163 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   501   989 ( 107)   231  0.378  484   -> 6
cpsf:CPTC_01036 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   501   989 ( 107)   231  0.378  484   -> 6
cpsu:CPTB_01366 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   501   989 ( 107)   231  0.378  484   -> 6
cpu:cpfrc_01781 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   501   989 ( 107)   231  0.378  484   -> 4
cpx:CpI19_1791 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   501   989 ( 107)   231  0.378  484   -> 3
cpz:CpPAT10_1783 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   501   989 ( 107)   231  0.378  484   -> 3
lfu:HR49_02810 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   989 ( 142)   231  0.384  482   -> 12
mtm:MYCTH_2140820 hypothetical protein         K00128   497   989 (  57)   231  0.363  504   -> 14
pbl:PAAG_03221 aldehyde dehydrogenase          K00129   502   989 ( 102)   231  0.366  486   -> 13
pper:18782155 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop K00130   503   989 (  1)   231  0.378  487   -> 18
tps:THAPSDRAFT_268550 aldehyde dehydrogenase      K00128   520   989 ( 223)   231  0.354  494   -> 7
aip:107644359 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      499   988 (  10)   231  0.361  498   -> 34
arl:AFL94_15830 aldehyde dehydrogenase         K00128   500   988 (  65)   231  0.372  484   <-> 18
baus:BAnh1_02110 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   476   988 (  -)   231  0.364  481   <-> 1
bhn:PRJBM_00388 aldehyde dehydrogenase         K00128   476   988 (  -)   231  0.354  480   <-> 1
magq:MGMAQ_0648 2-hydroxymuconate semialdehyde dehydrog K10217   486   988 (  51)   231  0.365  482   -> 4
rgi:RGI145_21750 carnitine dehydratase         K00128   495   988 (  52)   231  0.397  501   -> 12
sply:Q5A_020970 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde deh      489   988 (  21)   231  0.369  491   -> 17
aer:AERYTH_08055 betaine-aldehyde dehydrogenase          501   987 ( 101)   231  0.395  488   -> 12
ali:AZOLI_p30377 Succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   486   987 (  24)   231  0.368  484   -> 12
bmor:692889 mitochondrial aldehyde dehydrogenase    K00128   488   987 (  16)   231  0.393  486   -> 11
cmd:B841_09460 aldehyde dehydrogenase               482   987 ( 129)   231  0.377  483   -> 10
exu:ESP131_04475 betaine-aldehyde dehydrogenase          502   987 (  66)   231  0.358  480   -> 8
ghi:107962664 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      497   987 (  17)   231  0.353  507   -> 44
gsn:YC6258_05871 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K12254   500   987 (  51)   231  0.378  484   -> 14
hbo:Hbor_36330 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   483   987 ( 156)   231  0.383  486   -> 7
lbz:LBRM_25_1100 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   987 ( 136)   231  0.380  503   -> 5
maw:MAC_06861 aldehyde dehydrogenase          K00129   508   987 (  3)   231  0.382  505   -> 23
mng:MNEG_0954 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   853   987 (  58)   231  0.374  489   -> 12
nvi:100119754 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial  K00128   487   987 (  2)   231  0.363  493   -> 11
oca:OCAR_5100 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   987 (  8)   231  0.373  482   -> 6
ocg:OCA5_c28640 aldehyde dehydrogenase (NAD)      K00128   495   987 (  8)   231  0.373  482   -> 6
oco:OCA4_c28660 aldehyde dehydrogenase (NAD)      K00128   495   987 (  8)   231  0.373  482   -> 6
ofo:BRW83_2234 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   483   987 ( 103)   231  0.380  481   -> 2
sers:SERRSCBI_19770 aldehyde dehydrogenase       K00130   489   987 (  70)   231  0.374  481   -> 19
bhs:BM1374165_00361 aldehyde dehydrogenase       K00128   476   986 (  -)   231  0.352  480   <-> 1
bqr:RM11_0263 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   986 (  -)   231  0.354  480   <-> 1
cvr:CHLNCDRAFT_50233 hypothetical protein        K00128   597   986 (  78)   231  0.376  498   -> 7
pye:A6J80_10045 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   483   986 (  80)   231  0.376  492   <-> 20
rhv:BA939_16815 aldehyde dehydrogenase         K00128   472   986 (  51)   231  0.381  483   <-> 15
thi:THI_0208 Gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde de K09472   504   986 (  98)   231  0.393  488   -> 8
bapi:BBC0122_019410 betaine-aldehyde dehydrogenase         491   985 (  3)   230  0.374  487   -> 9
barw:BWD162_001250 aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00128   476   985 (  -)   230  0.349  481   <-> 1
bhe:BH03830 Aldehyde dehydrogenase           K00128   476   985 (  -)   230  0.354  480   <-> 1
ebt:EBL_c05940 aldehyde dehydrogenase B         K00130   489   985 (  70)   230  0.379  470   -> 10
hab:SG26_00555 aldehyde dehydrogenase          K00128   483   985 ( 100)   230  0.386  482   -> 6
mas:Mahau_2111 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          491   985 (  79)   230  0.382  484   -> 4
nhl:Nhal_3492 Retinal dehydrogenase           K00128   494   985 ( 304)   230  0.352  492   -> 6
rpln:B1209_03925 aldehyde dehydrogenase              489   985 (  55)   230  0.389  460   -> 16
rrd:RradSPS_2749 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase       458   985 (  28)   230  0.401  469   -> 15
xpo:XPG1_2734 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   495   985 (  96)   230  0.381  493   -> 4
cam:101514219 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      503   984 (  12)   230  0.372  497   -> 19
cor:Cp267_1851 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   501   984 ( 102)   230  0.378  484   -> 4
cos:Cp4202_1772 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   501   984 ( 107)   230  0.376  484   -> 3
cpq:CpC231_1773 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   501   984 ( 107)   230  0.376  484   -> 3
eus:EUTSA_v10002492mg hypothetical protein             501   984 (  4)   230  0.366  486   -> 17
hna:Hneap_2372 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K09472   495   984 ( 126)   230  0.382  500   -> 5
lgy:T479_19630 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrogen K10217   491   984 ( 164)   230  0.340  488   -> 12
rhu:A3Q40_02638 Succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   495   984 (  61)   230  0.380  487   -> 12
sra:SerAS13_4164 Betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   489   984 (  31)   230  0.372  481   -> 15
srl:SOD_c39130 betaine aldehyde dehydrogenase BetB   K00130   489   984 (  19)   230  0.367  491   -> 18
srr:SerAS9_4163 Betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   489   984 (  31)   230  0.372  481   -> 15
srs:SerAS12_4164 Betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   489   984 (  31)   230  0.372  481   -> 15
srt:Srot_2020 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   495   984 (  56)   230  0.389  481   -> 9
act:ACLA_043350 aldehyde dehydrogenase ALDH       K00129   504   983 (  0)   230  0.379  493   -> 20
afv:AFLA_132180 aldehyde dehydrogenase ALDH       K00129   505   983 (  31)   230  0.375  491   -> 31
aor:AO090026000741 unnamed protein product; aldehyde de K00129   505   983 (  31)   230  0.375  491   -> 30
cbr:CBG23008 C. briggsae CBR-ALH-1 protein       K00128   511   983 (  73)   230  0.373  483   -> 10
cgt:cgR_0659 hypothetical protein                 497   983 ( 116)   230  0.375  502   -> 14
cnt:JT31_01655 aldehyde dehydrogenase          K00128   472   983 (  24)   230  0.394  482   <-> 15
nfi:NFIA_057120 aldehyde dehydrogenase         K00128   497   983 (  36)   230  0.371  490   -> 29
phz:CHX26_03690 aldehyde dehydrogenase               475   983 ( 139)   230  0.368  492   <-> 9
scm:SCHCODRAFT_83849 hypothetical protein        K00128   502   983 (  26)   230  0.375  491   -> 16
sind:105162106 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      501   983 (  12)   230  0.360  505   -> 17
acx:Achr_32710 2-hydroxymuconic semi-aldehyde dehydroge K10217   486   982 (  71)   230  0.349  487   -> 10
aep:AMC99_02261 Aldehyde dehydrogenase               475   982 ( 133)   230  0.375  493   <-> 9
afm:AFUA_6G11430 aldehyde dehydrogenase AldA      K00128   559   982 (  32)   230  0.369  490   -> 24
bcr:BCAH187_A2882 aldehyde dehydrogenase (NAD) family p K00128   494   982 ( 129)   230  0.358  486   -> 9
bfv:C628_03185 hypothetical protein                497   982 ( 114)   230  0.362  494   <-> 10
bnc:BCN_2693 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   982 ( 129)   230  0.358  486   -> 8
cci:CC1G_05826 aldehyde dehydrogenase          K00128   500   982 (  53)   230  0.359  487   -> 13
cgx:SB89_02965 aldehyde dehydrogenase               497   982 ( 121)   230  0.362  494   <-> 9
lha:LHA_0256 Betaine aldehyde dehydrogenase            488   982 ( 340)   230  0.376  490   -> 8
sry:M621_21020 aldehyde dehydrogenase          K00130   489   982 (  16)   230  0.367  491   -> 19
vbo:CKY39_10380 carnitine dehydratase          K00128   492   982 (  7)   230  0.379  483   -> 26
bbk:BARBAKC583_0289 aldehyde dehydrogenase (NAD) family K00128   476   981 (  -)   229  0.343  484   <-> 1
bcd:BARCL_0229 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   981 (  -)   229  0.348  480   <-> 1
blep:AL038_06330 aldehyde dehydrogenase         K12254   499   981 (  31)   229  0.386  490   -> 5
bze:COCCADRAFT_41438 hypothetical protein        K00128   480   981 (  11)   229  0.371  490   <-> 27
cuc:CULC809_01853 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   501   981 (  85)   229  0.372  495   -> 6
cun:Cul210932_1982 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   501   981 (  89)   229  0.372  495   -> 6
cuz:Cul05146_1970 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   501   981 (  85)   229  0.372  495   -> 6
dha:DEHA2C01562g DEHA2C01562p              K00128   512   981 (  60)   229  0.365  499   -> 12
hhu:AR456_06875 aldehyde dehydrogenase               488   981 (  9)   229  0.365  488   -> 23
hta:BVU17_15250 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   981 ( 165)   229  0.380  482   -> 5
mtp:Mthe_0395 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00130   475   981 (  -)   229  0.394  490   -> 1
pbb:AKN87_05355 aldehyde dehydrogenase         K00146   496   981 (  68)   229  0.364  494   -> 8
pbn:PADG_03099 hypothetical protein           K00129   537   981 ( 139)   229  0.364  486   -> 13
pcd:C2E16_17275 aldehyde dehydrogenase               489   981 (  43)   229  0.371  483   -> 11
sfo:Z042_06935 aldehyde dehydrogenase          K00130   489   981 (  36)   229  0.370  481   -> 15
sfw:WN53_02565 aldehyde dehydrogenase          K00130   489   981 (  65)   229  0.378  481   -> 15
tbc:A0O31_02243 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K00128   492   981 (  30)   229  0.372  481   -> 8
ais:BUW96_05515 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   498   980 (  36)   229  0.390  479   -> 21
caur:QG37_03389 hypothetical protein          K00128   512   980 (  72)   229  0.344  508   -> 10
cdm:AFK67_08750 aldehyde dehydrogenase         K09472   499   980 (  71)   229  0.388  498   -> 9
hba:Hbal_2560 Betaine-aldehyde dehydrogenase            493   980 (  99)   229  0.367  498   -> 12
jaz:YQ44_01245 aldehyde dehydrogenase               496   980 (  70)   229  0.376  498   -> 14
psd:DSC_07485 aldehyde dehydrogenase                498   980 (  93)   229  0.381  485   -> 9
ttt:THITE_2123173 hypothetical protein         K00128   497   980 (  45)   229  0.355  504   -> 19
apac:S7S_06985 betaine aldehyde dehydrogenase      K10217   486   979 (  86)   229  0.352  486   -> 9
cuq:Cul210931_1927 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   492   979 (  83)   229  0.376  479   -> 6
hhi:HAH_4360 aldehyde dehydrogenase           K00128   483   979 (  94)   229  0.386  482   -> 6
hhn:HISP_17025 aldehyde dehydrogenase          K00128   483   979 (  94)   229  0.386  482   -> 6
lih:L63ED372_01614 Aldehyde dehydrogenase PuuC     K09472   494   979 ( 124)   229  0.384  497   -> 8
mde:101889026 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial  K00128   485   979 (  65)   229  0.373  485   -> 10
prg:RB151_008080 Glutarate-semialdehyde dehydrogenase D K00135   487   979 (  63)   229  0.371  491   -> 11
sfg:AV650_25290 aldehyde dehydrogenase               489   979 (  61)   229  0.376  481   -> 16
tre:TRIREDRAFT_65142 hypothetical protein        K00129   502   979 (  14)   229  0.374  492   -> 21
aaq:AOC05_00390 aldehyde dehydrogenase               474   978 (  18)   229  0.382  479   -> 21
app:CAP2UW1_2841 succinic semialdehyde dehydrogenase  K00135   483   978 ( 503)   229  0.389  486   -> 4
baro:B11Cv2_001290 aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00128   476   978 (  -)   229  0.346  480   <-> 1
fjg:BB050_00986 3-succinoylsemialdehyde-pyridine dehydr K00128   473   978 ( 128)   229  0.356  483   <-> 8
mor:MOC_0181 Aldehyde Dehydrogenase           K00128   493   978 (  48)   229  0.383  486   -> 11
tsc:TSC_c16730 aldehyde dehydrogenase          K00128   493   978 (  59)   229  0.360  495   -> 8
agy:ATC03_14650 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K00151   502   977 (  73)   229  0.366  497   -> 15
api:100164885 aldehyde dehydrogenase          K00128   485   977 (  39)   229  0.360  486   -> 18
axs:LH59_25405 aldehyde dehydrogenase               481   977 (  6)   229  0.384  463   -> 20
bpdz:BBN53_17525 carnitine dehydratase         K00128   487   977 (  7)   229  0.367  493   -> 21
ean:Eab7_0371 aldehyde dehydrogenase dhaS             502   977 (  54)   229  0.348  480   -> 8
paeu:BN889_04522 putative aldehyde dehydrogenase    K00146   396   977 (  35)   229  0.446  350   -> 25
slq:M495_20665 aldehyde dehydrogenase          K00130   489   977 (  51)   229  0.372  497   -> 23
suam:BOO69_16530 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   479   977 (  47)   229  0.346  485   -> 16
sxi:SXIM_05150 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   977 (  91)   229  0.374  492   -> 17
bbm:BN115_0718 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   473   976 (  16)   228  0.399  486   <-> 27
hdn:Hden_0973 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   484   976 (  56)   228  0.372  489   -> 5
noc:Noc_2605 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   494   976 ( 159)   228  0.350  492   -> 5
ppa:PAS_chr2-1_0853 hypothetical protein        K00128   525   976 (  10)   228  0.363  493   -> 9
arq:BWQ92_09670 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase       495   975 (  31)   228  0.377  485   -> 29
bhz:ACR54_00461 Putative aldehyde dehydrogenase AldA        504   975 (  2)   228  0.380  463   -> 24
cthr:CTHT_0024230 aldehyde dehydrogenase [NAD(P)+]-like K00129   497   975 (  26)   228  0.377  483   -> 10
cue:CULC0102_2003 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   501   975 (  83)   228  0.370  495   -> 6
cul:CULC22_02012 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   501   975 (  79)   228  0.370  495   -> 6
esi:Exig_0395 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   502   975 (  43)   228  0.346  480   -> 8
fpu:FPSE_10398 hypothetical protein           K00129   559   975 (  18)   228  0.376  484   -> 31
hyr:BSY239_4049 aldehyde dehydrogenase family protein       489   975 (  67)   228  0.374  495   -> 16
med:MELS_1156 aldehyde dehydrogenase family protein        492   975 (  90)   228  0.388  484   -> 2
mmar:MODMU_2923 Aldehyde dehydrogenase         K00128   492   975 (  56)   228  0.398  500   -> 14
mpal:BO218_07725 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semi K00151   503   975 (  52)   228  0.366  497   -> 7
npa:UCRNP2_4374 putative aldehyde dehydrogenase protein K00129   501   975 (  35)   228  0.376  489   -> 27
abp:AGABI1DRAFT108032 hypothetical protein       K00128   502   974 (  6)   228  0.359  507   -> 24
arx:ARZXY2_1999 aldehyde dehydrogenase               519   974 (  41)   228  0.355  485   -> 21
cmh:VO01_09050 betaine-aldehyde dehydrogenase           499   974 (  30)   228  0.377  499   -> 9
cou:Cp162_1758 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   501   974 (  99)   228  0.374  484   -> 4
dpi:BN4_10270 Betaine aldehyde dehydrogenase            491   974 ( 248)   228  0.357  482   -> 3
fmr:Fuma_04383 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   493   974 (  97)   228  0.358  500   -> 7
lcd:clem_13885 Betaine aldehyde dehydrogenase           488   974 ( 329)   228  0.367  490   -> 8
mphy:MCBMB27_05157 betaine aldehyde dehydrogenase    K00128   493   974 (  85)   228  0.381  486   -> 12
ppse:BN5_0372 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   974 (  40)   228  0.389  496   -> 15
smaf:D781_3678 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00130   489   974 (  25)   228  0.377  485   -> 16
stem:CLM74_07570 aldehyde dehydrogenase PuuC            498   974 (  29)   228  0.400  478   -> 11
tae:TepiRe1_0142 aldehyde dehydrogenase B             491   974 ( 322)   228  0.375  493   -> 2
tep:TepRe1_0132 Aldehyde Dehydrogenase               491   974 ( 322)   228  0.375  493   -> 2
arz:AUT26_09790 aldehyde dehydrogenase               484   973 (  24)   228  0.358  480   -> 23
bbev:BBEV_3197 Betaine aldehyde dehydrogenase           490   973 ( 106)   228  0.365  490   -> 8
cmi:CMM_1951 putative glycine betaine aldehyde dehydrog K00130   499   973 (  62)   228  0.376  500   -> 9
fgr:FGSG_04194 aldehyde dehydrogenase          K00129   500   973 (  16)   228  0.373  485   -> 31
glz:GLAREA_01562 ALDH-like protein           K00128   496   973 (  48)   228  0.362  500   -> 21
koc:AB185_11490 aldehyde dehydrogenase               489   973 (  44)   228  0.383  460   -> 18
kro:BVG79_02045 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   477   973 ( 194)   228  0.362  486   -> 6
lmi:LMXM_25_1120 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   973 ( 127)   228  0.383  501   -> 5
mmw:Mmwyl1_4166 aldehyde dehydrogenase         K00128   473   973 (  27)   228  0.374  486   <-> 34
pno:SNOG_06925 hypothetical protein           K00128   499   973 ( 133)   228  0.367  499   -> 22
thl:TEH_04590 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   973 ( 249)   228  0.364  483   -> 4
aec:105147180 retinal dehydrogenase 1          K00128   486   972 ( 115)   227  0.362  486   -> 8
are:AL755_14125 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00151   507   972 (  66)   227  0.358  491   -> 20
pan:PODANSg7034 hypothetical protein          K00128   498   972 (  54)   227  0.352  500   -> 14
plu:plu0984 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   490   972 (  6)   227  0.377  478   -> 12
span:AWL63_23855 aldehyde dehydrogenase              468   972 (  19)   227  0.387  489   <-> 17
abv:AGABI2DRAFT135276 NAD-aldehyde dehydrogenase    K00128   505   971 (  1)   227  0.365  510   -> 23
acip:CBP36_18385 aldehyde dehydrogenase              483   971 (  34)   227  0.378  481   -> 13
acis:CBP35_00525 aldehyde dehydrogenase              483   971 (  34)   227  0.378  481   -> 10
bara:BA1379B_001020 aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00128   476   971 (  -)   227  0.344  480   <-> 1
cic:CICLE_v10008077mg hypothetical protein             501   971 (  23)   227  0.367  493   -> 18
cit:102617281 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   971 (  17)   227  0.367  493   -> 18
cod:Cp106_1740 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   501   971 (  93)   227  0.374  484   -> 3
coe:Cp258_1798 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   501   971 (  93)   227  0.374  484   -> 4
coi:CpCIP5297_1800 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   501   971 (  93)   227  0.374  484   -> 4
cop:Cp31_1775 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   501   971 (  90)   227  0.374  484   -> 4
cpg:Cp316_1836 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   501   971 (  93)   227  0.374  484   -> 4
cuj:CUL131002_1894c Betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   501   971 (  66)   227  0.372  495   -> 6
lsp:Bsph_1812 Aldehyde dehydrogenase          K00128   482   971 (  4)   227  0.354  491   -> 13
salb:XNR_1178 4-aminobutyraldehyde dehydrogenase          505   971 (  54)   227  0.387  481   -> 20
scu:SCE1572_51840 betaine-aldehyde dehydrogenase          480   971 ( 100)   227  0.380  490   -> 18
agm:DCE93_10225 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K00151   500   970 (  68)   227  0.366  495   -> 13
ang:ANI_1_1748184 aldehyde dehydrogenase        K00129   549   970 (  4)   227  0.368  489   -> 26
arth:C3B78_18500 betaine-aldehyde dehydrogenase          505   970 (  16)   227  0.384  492   -> 20
banc:PU02_0022 Aldehyde dehydrogenase          K00128   476   970 (  -)   227  0.349  481   <-> 1
bsc:COCSADRAFT_183174 hypothetical protein       K00129   498   970 (  2)   227  0.377  491   -> 26
drt:Dret_0129 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   494   970 ( 127)   227  0.371  482   -> 4
gra:105773894 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      497   970 (  1)   227  0.356  509   -> 25
kma:B9H00_09780 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   482   970 (  48)   227  0.381  472   -> 13
meh:M301_1070 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K12254   497   970 (  36)   227  0.379  486   -> 7
spaa:SPAPADRAFT_136378 hypothetical protein       K00128   501   970 (  84)   227  0.363  491   -> 9
sus:Acid_6729 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   469   970 ( 212)   227  0.387  473   -> 11
xne:XNC1_0818 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, N K00135   490   970 (  33)   227  0.366  492   -> 11
xnm:XNC2_0803 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, N K00135   490   970 (  33)   227  0.366  492   -> 11
zju:107434265 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop K00130   503   970 (  4)   227  0.373  504   -> 24
apre:CNX65_14100 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   487   969 (  68)   227  0.380  495   -> 16
bsk:BCA52141_I0824 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   487   969 (  0)   227  0.389  489   -> 17
ddi:DDB_G0290479 aldehyde dehydrogenase         K07249   494   969 (  9)   227  0.346  485   -> 12
dzi:111283158 betaine aldehyde dehydrogenase 1, chlorop      503   969 (  9)   227  0.370  487   -> 36
fvr:FVEG_10377 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00129   562   969 (  23)   227  0.376  484   -> 41
ges:VT84_32325 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   495   969 (  82)   227  0.365  490   -> 7
kus:B9G99_05395 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   482   969 (  24)   227  0.381  472   -> 12
nhe:NECHADRAFT_42156 hypothetical protein        K00128   493   969 (  9)   227  0.357  482   -> 66
sce:YER073W aldehyde dehydrogenase (NAD(P)(+)) ALD5   K00128   520   969 (  26)   227  0.368  487   -> 9
sna:Snas_2393 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   501   969 (  21)   227  0.367  493   -> 11
tcc:18588624 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4       504   969 (  1)   227  0.356  497   -> 17
bor:COCMIDRAFT_7628 hypothetical protein        K00129   501   968 (  20)   226  0.377  485   -> 29
bvn:BVwin_02810 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   476   968 (  -)   226  0.350  480   <-> 1
cus:CulFRC11_1872 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   501   968 (  58)   226  0.370  495   -> 4
malk:MalAC0309_0171 aldehyde dehydrogenase             508   968 (  47)   226  0.381  499   -> 15
sla:SERLADRAFT_471507 hypothetical protein       K00128   504   968 (  34)   226  0.379  488   -> 17
ace:Acel_1850 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   453   967 ( 106)   226  0.406  471   -> 9
aql:BXU06_01570 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   484   967 (  2)   226  0.380  490   -> 13
bmt:BSUIS_A0580 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   967 (  7)   226  0.389  489   -> 18
bsuc:BSSP2_I0561 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   967 (  7)   226  0.389  489   -> 20
cbab:SMCB_2218 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        494   967 (  77)   226  0.380  497   -> 8
cceu:CBR64_16580 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   494   967 (  75)   226  0.382  487   -> 7
cgn:OK18_20455 aldehyde dehydrogenase          K00128   471   967 ( 336)   226  0.376  482   <-> 8
cmt:CCM_05126 aldehyde dehydrogenase          K00128   549   967 (  15)   226  0.352  488   -> 18
cput:CONPUDRAFT_85182 aldehyde dehydrogenase      K00128   502   967 (  8)   226  0.359  490   -> 17
hro:HELRODRAFT_186284 hypothetical protein             498   967 (  43)   226  0.362  505   -> 12
ksk:KSE_52730 putative aldehyde dehydrogenase      K00130   504   967 (  33)   226  0.378  484   -> 17
srz:AXX16_1407 Aldehyde dehydrogenase               489   967 (  27)   226  0.375  485   -> 15
taz:TREAZ_1835 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot      493   967 ( 379)   226  0.379  486   -> 3
avr:B565_2859 Succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   487   966 (  71)   226  0.378  487   -> 8
csl:COCSUDRAFT_37718 betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   498   966 (  9)   226  0.382  484   -> 10
lma:LMJF_25_1120 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   966 ( 111)   226  0.374  497   -> 5
scl:sce9189 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+)).      K00128   480   966 ( 107)   226  0.378  482   -> 16
zdf:AN401_14365 aldehyde dehydrogenase               488   966 (  6)   226  0.385  496   -> 23
avo:AMS64_17065 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   487   965 (  70)   226  0.376  487   -> 7
barr:Bra60_001050 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   476   965 (  -)   226  0.342  480   <-> 1
bfo:BRAFLDRAFT_290739 hypothetical protein       K07249   497   965 (  22)   226  0.365  496   -> 20
bvl:BF3285c1_0209 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate sem K00130   487   965 (  10)   226  0.387  489   -> 17
hst:105188920 retinal dehydrogenase 1          K00128   488   965 ( 104)   226  0.363  487   -> 8
hyb:Q5W_22305 aldehyde dehydrogenase PuuC             496   965 (  9)   226  0.362  508   -> 14
lal:AT746_07175 aldehyde dehydrogenase         K12254   498   965 (  33)   226  0.372  492   -> 13
pmy:Pmen_0482 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   965 (  55)   226  0.382  497   -> 18
porl:BG023_11671 aldehyde dehydrogenase (NAD+)           475   965 ( 192)   226  0.368  484   <-> 7
rsa:RSal33209_3001 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   507   965 (  87)   226  0.363  490   -> 12
aalt:CC77DRAFT_1019268 aldehyde dehydrogenase      K00128   497   964 (  8)   226  0.369  482   -> 22
arc:ABLL_2445 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrogena K10217   485   964 ( 165)   226  0.338  482   -> 3
atw:C0099_08870 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   486   964 (  90)   226  0.374  481   -> 6
hco:LOKO_01214 Glutarate-semialdehyde dehydrogenase Dav K00135   485   964 (  4)   226  0.376  484   -> 17
hel:HELO_1860 betaine aldehyde dehydrogenase BetB    K00130   489   964 (  15)   226  0.385  499   -> 23
hsi:BOX17_05715 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   508   964 (  54)   226  0.389  488   -> 17
ldo:LDBPK_251160 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   964 ( 102)   226  0.378  497   -> 5
lif:LINJ_25_1160 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   964 ( 102)   226  0.378  497   -> 5
aem:CK911_02525 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   491   963 (  52)   225  0.376  495   -> 7
fox:FOXG_11443 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00129   559   963 (  10)   225  0.374  484   -> 51
hak:KO116_01525 Betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   475   963 (  32)   225  0.372  479   -> 30
isc:IscW_ISCW023288 aldehyde dehydrogenase, putative  K00128   497   963 (  14)   225  0.360  491   -> 17
palh:B1H58_17975 betaine-aldehyde dehydrogenase          486   963 (  84)   225  0.381  499   -> 10
pgu:PGUG_02417 hypothetical protein           K00128   512   963 (  37)   225  0.346  506   -> 13
sacn:SacN8_05345 aldehyde dehydrogenase              504   963 ( 203)   225  0.354  483   -> 7
sacr:SacRon12I_05335 aldehyde dehydrogenase            493   963 ( 203)   225  0.354  483   -> 7
sai:Saci_1099 aldehyde dehydrogenase          K00130   493   963 ( 203)   225  0.354  483   -> 7
sphl:LPB140_02195 aldehyde dehydrogenase              470   963 ( 183)   225  0.378  489   <-> 8
vat:B7L28_07005 aldehyde dehydrogenase               494   963 (  -)   225  0.389  491   -> 1
glj:GKIL_0036 aldehyde dehydrogenase          K00128   506   962 ( 123)   225  0.370  487   -> 6
goh:B932_0665 L-sorbosone dehydrogenase, NAD(P) depende      512   962 (  83)   225  0.370  503   -> 8
jsv:CNX70_26655 aldehyde dehydrogenase PuuC            495   962 (  35)   225  0.373  498   -> 13
nae:BHE16_09325 betaine-aldehyde dehydrogenase           496   962 (  91)   225  0.389  486   -> 8
apn:Asphe3_35000 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semi K00151   512   961 (  12)   225  0.349  498   -> 21
bne:DA69_00610 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA K00135   481   961 (  89)   225  0.384  477   -> 8
bpc:BPTD_2262 putative aldehyde dehydrogenase      K09472   497   961 (  93)   225  0.378  487   -> 15
bpe:BP2303 aldehyde dehydrogenase            K09472   497   961 (  93)   225  0.378  487   -> 15
bper:BN118_0765 putative aldehyde dehydrogenase     K09472   497   961 (  93)   225  0.378  487   -> 16
bpet:B1917_2211 aldehyde dehydrogenase         K09472   497   961 (  93)   225  0.378  487   -> 14
bpeu:Q425_16080 aldehyde dehydrogenase         K09472   497   961 (  93)   225  0.378  487   -> 15
pmk:MDS_0518 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   961 (  41)   225  0.383  496   -> 20
pns:A9D12_05910 aldehyde dehydrogenase               475   961 ( 148)   225  0.368  492   <-> 9
psi:S70_06450 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   488   961 (  12)   225  0.369  491   -> 10
psta:BGK56_09495 succinate-semialdehyde dehydrogenase ( K00135   488   961 (  13)   225  0.369  491   -> 10
psw:LK03_20525 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   496   961 (  40)   225  0.379  488   -> 20
psx:DR96_1977 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   488   961 (  14)   225  0.369  491   -> 10
txi:TH3_10790 aldehyde dehydrogenase          K12254   501   961 (  45)   225  0.375  488   -> 16
bsui:BSSP1_I1845 Aldehyde dehydrogenase              504   960 (  3)   225  0.369  493   -> 20
bsup:BSPT1_I1861 Aldehyde dehydrogenase              504   960 (  3)   225  0.369  493   -> 20
bsuv:BSPT2_I1845 Aldehyde dehydrogenase              504   960 (  3)   225  0.369  493   -> 20
cgj:AR0_03350 aldehyde dehydrogenase                497   960 (  86)   225  0.371  502   -> 11
cgq:CGLAR1_03210 aldehyde dehydrogenase              497   960 (  86)   225  0.371  502   -> 11
gal:A0U94_00425 aldehyde dehydrogenase         K09472   494   960 ( 121)   225  0.370  505   -> 6
rtc:APU90_07865 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   496   960 ( 493)   225  0.372  487   -> 4
rtx:TI83_09210 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   496   960 ( 493)   225  0.372  487   -> 4
ani:AN0554.2 DHAL_EMENI Aldehyde dehydrogenase (ALDDH) K00128   497   959 (  2)   224  0.362  481   -> 27
dds:Ddes_1689 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   500   959 (  89)   224  0.357  510   -> 3
hmg:100205406 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   488   959 (  83)   224  0.360  494   -> 16
oce:GU3_07990 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         475   959 (  20)   224  0.375  480   <-> 18
rsb:RS694_08970 aldehyde dehydrogenase PuuC            489   959 ( 134)   224  0.364  500   -> 8
smt:Smal_1330 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   498   959 (  10)   224  0.388  485   -> 9
xbo:XBJ1_0871 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, N K00135   494   959 (  59)   224  0.377  483   -> 9
aag:5572673 retinal dehydrogenase 1                488   958 (  17)   224  0.359  490   -> 11
acin:CBP34_01100 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrog K10217   484   958 (  21)   224  0.349  484   -> 9
afl:Aflv_1184 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         513   958 ( 115)   224  0.368  489   -> 8
cfo:105252397 retinal dehydrogenase 1          K00128   488   958 ( 101)   224  0.368  487   -> 8
ddn:DND132_1039 Aldehyde Dehydrogenase         K00130   480   958 ( 161)   224  0.355  488   -> 4
dvi:Dvir_GJ10208 uncharacterized protein        K00139   501   958 (  4)   224  0.344  483   -> 10
ecly:LI62_20100 aldehyde dehydrogenase         K00130   489   958 (  33)   224  0.378  460   -> 14
fcy:FRACYDRAFT_208181 4-trimethylaminobutyraldehyde deh K00128   494   958 (  1)   224  0.364  492   -> 11
hma:rrnB0246 aldehyde dehydrogenase           K00128   483   958 (  75)   224  0.371  482   -> 10
kvl:KVU_1913 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   477   958 ( 181)   224  0.364  486   -> 8
pfy:PFICI_02200 hypothetical protein          K00129   502   958 (  18)   224  0.371  491   -> 40
rpha:AMC79_CH01179 betaine aldehyde dehydrogenase         487   958 (  47)   224  0.381  494   -> 26
rpm:RSPPHO_00962 Aldehyde dehydrogenase (Acceptor)   K12254   501   958 (  73)   224  0.375  488   -> 7
srub:C2R22_04295 aldehyde dehydrogenase              482   958 (  8)   224  0.382  487   -> 7
vpr:Vpar_1382 Aldehyde Dehydrogenase                494   958 (  -)   224  0.383  499   -> 1
xph:XppCFBP6546_16530 betaine-aldehyde dehydrogenase        490   958 ( 258)   224  0.379  499   -> 6
aga:AgaP_AGAP003578 AGAP003578-PA            K00128   489   957 (  46)   224  0.366  489   -> 10
bbr:BB1875 putative aldehyde dehydrogenase       K09472   497   957 (  5)   224  0.378  487   -> 27
bpa:BPP2426 putative aldehyde dehydrogenase       K09472   497   957 (  29)   224  0.378  487   -> 24
cgb:cg0637 PUTATIVE BETAINE ALDEHYDE DEHYDROGENASE (BAD K00130   497   957 (  91)   224  0.369  502   -> 10
cgl:NCgl0523 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00128   497   957 (  91)   224  0.369  502   -> 10
cgm:cgp_0637 putative betaine aldehyde dehydrogenase (B      497   957 (  91)   224  0.369  502   -> 9
cgu:WA5_0523 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         497   957 (  91)   224  0.369  502   -> 10
cmw:AFK63_09880 aldehyde dehydrogenase         K09472   499   957 (  21)   224  0.391  488   -> 10
ebf:D782_0776 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00130   489   957 (  35)   224  0.360  483   -> 15
epa:110253627 retinal dehydrogenase 1-like             488   957 (  18)   224  0.352  491   -> 17
pdp:PDIP_73110 hypothetical protein           K00129   502   957 (  11)   224  0.381  488   -> 26
ptt:VY86_14745 aldehyde dehydrogenase               494   957 (  15)   224  0.366  484   -> 9
rss:109440802 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K17761   522   957 (  12)   224  0.361  479   -> 26
tdl:TDEL_0H01830 hypothetical protein          K00128   516   957 (  14)   224  0.370  484   -> 9
wvi:Weevi_R0033 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   500   957 ( 164)   224  0.379  493   -> 4
ami:Amir_2785 aldehyde dehydrogenase                487   956 (  54)   224  0.378  495   -> 14
bbh:BN112_2691 aldehyde dehydrogenase          K00128   479   956 (  8)   224  0.383  491   <-> 28
brh:RBRH_02259 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NA K00135   490   956 (  89)   224  0.378  482   -> 7
ccg:CCASEI_10865 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   491   956 (  79)   224  0.348  483   -> 13
cphy:B5808_02400 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   502   956 (  47)   224  0.365  499   -> 20
dpd:Deipe_0854 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        482   956 (  83)   224  0.372  489   -> 10
thc:TCCBUS3UF1_12440 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate K00151   516   956 (  83)   224  0.380  490   -> 7
yro:CH64_1867 acyl-CoA reductase family protein     K00130   489   956 (  72)   224  0.365  482   -> 5
ysi:BF17_03505 aldehyde dehydrogenase          K00130   489   956 (  13)   224  0.370  476   -> 7
bbx:BBS798_1776 aldehyde dehydrogenase         K09472   497   955 (  11)   224  0.378  487   -> 27
btr:BT_0571 aldehyde dehydrogenase           K00128   476   955 (  -)   224  0.350  480   -> 1
btx:BM1374166_00535 aldehyde dehydrogenase       K00128   476   955 (  -)   224  0.350  480   -> 1
ica:Intca_2254 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   482   955 (  30)   224  0.371  482   -> 15
leo:AMK43_04410 aldehyde dehydrogenase               494   955 ( 375)   224  0.377  491   -> 2
mno:Mnod_6789 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   495   955 (  10)   224  0.384  482   -> 24
pfp:PFL1_05937 hypothetical protein           K00128   514   955 (  6)   224  0.362  492   -> 12
sml:Smlt2238 putative betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   490   955 (  22)   224  0.380  490   -> 8
vrm:44547418_01474 Putative aldehyde dehydrogenase AldA      494   955 (  -)   224  0.383  499   -> 1
ach:Achl_3495 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   499   954 (  9)   223  0.371  488   -> 20
dan:Dana_GF22966 uncharacterized protein, isoform A   K00128   485   954 (  16)   223  0.361  493   -> 10
dej:AWY79_00445 betaine-aldehyde dehydrogenase           491   954 ( 148)   223  0.365  479   -> 4
ecla:ECNIH3_17950 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   954 (  20)   223  0.376  460   -> 12
eclc:ECR091_17885 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   954 (  20)   223  0.376  460   -> 12
ecli:ECNIH5_17870 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   954 (  20)   223  0.376  460   -> 12
fsi:Flexsi_0773 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   954 ( 255)   223  0.354  483   -> 4
smz:SMD_2019 Betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   954 (  4)   223  0.386  490   -> 8
vsh:BSZ05_23820 aldehyde dehydrogenase PuuC            495   954 (  24)   223  0.356  506   -> 17
cet:B8281_14810 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   494   953 ( 112)   223  0.384  487   -> 5
cmar:IMCC12053_1992 aldehyde dehydrogenase B      K00135   476   953 (  62)   223  0.356  483   -> 7
cyy:CPC19_03895 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K10217   486   953 (  55)   223  0.346  482   -> 7
eclo:ENC_31760 NAD-dependent aldehyde dehydrogenases  K00130   489   953 (  29)   223  0.376  460   -> 8
psa:PST_1745 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   953 (  19)   223  0.384  490   -> 12
psr:PSTAA_1761 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   953 (  20)   223  0.384  490   -> 12
sten:CCR98_09820 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   953 (  20)   223  0.380  490   -> 8
buj:BurJV3_1891 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   952 (  15)   223  0.380  490   -> 8
cjo:107314831 aldehyde dehydrogenase 1 family member L2 K00289  1032   952 (  33)   223  0.353  493   -> 13
cqu:CpipJ_CPIJ014581 aldehyde dehydrogenase       K00128   488   952 (  15)   223  0.370  492   -> 10
gan:UMN179_01656 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase      495   952 ( 250)   223  0.380  490   -> 5
pay:PAU_00927 succinate-semialdehyde dehydrogenase, nad K00135   491   952 (  14)   223  0.366  478   -> 11
bgr:Bgr_03900 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   951 (  -)   223  0.350  480   -> 1
bpsi:IX83_00025 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   476   951 (  97)   223  0.347  484   -> 6
chn:A605_02615 aldehyde dehydrogenase               512   951 (  32)   223  0.363  498   -> 16
ela:UCREL1_10039 putative aldehyde dehydrogenase protei K00129   527   951 (  13)   223  0.366  483   -> 31
mcw:A8L33_07010 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K00151   499   951 (  34)   223  0.354  500   -> 8
pprf:DPRO_1092 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depe      491   951 ( 255)   223  0.360  481   -> 2
spmi:K663_19783 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   499   951 (  5)   223  0.390  485   -> 12
bfu:BCIN_03g01130 hypothetical protein               558   950 (  30)   222  0.357  484   -> 12
bpar:BN117_1752 aldehyde dehydrogenase         K09472   497   950 (  76)   222  0.376  487   -> 21
der:Dere_GG12233 uncharacterized protein        K00139   509   950 (  14)   222  0.343  484   -> 10
maj:MAA_02770 aldehyde dehydrogenase ALDH        K00129   500   950 (  3)   222  0.370  484   -> 23
rlg:Rleg_0890 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   950 (  26)   222  0.382  482   -> 25
smav:CFF01_14550 aldehyde dehydrogenase PuuC      K09472   498   950 ( 133)   222  0.370  484   -> 9
tut:107368752 retinal dehydrogenase 1-like             489   950 (  2)   222  0.365  485   -> 11
vin:AKJ08_0456 Aldehyde dehydrogenase          K00128   492   950 ( 155)   222  0.361  485   -> 10
aai:AARI_07260 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   508   949 (  46)   222  0.384  495   -> 14
bart:BJB15x_001000 aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00128   476   949 (  -)   222  0.341  481   -> 1
cgr:CAGL0D06688g hypothetical protein          K00128   524   949 (  4)   222  0.347  501   -> 8
cyq:Q91_1784 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrogenas K10217   486   949 (  51)   222  0.344  482   -> 7
eho:A9798_13625 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   949 ( 124)   222  0.373  477   -> 4
jal:BZG29_26390 aldehyde dehydrogenase PuuC       K12254   495   949 (  12)   222  0.369  499   -> 15
rno:291133 aldehyde dehydrogenase 5 family, member A1  K00139   523   949 (  15)   222  0.372  495   -> 21
taq:TO73_1003 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semiald K00151   517   949 ( 231)   222  0.376  490   -> 4
vej:VEJY3_21581 succinate semialdehyde dehydrogenase  K00135   479   949 (  17)   222  0.357  482   -> 19
vna:PN96_22225 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   479   949 (  18)   222  0.357  482   -> 21
acep:105617526 retinal dehydrogenase 1         K00128   494   948 (  79)   222  0.354  491   -> 8
bacu:103016976 aldehyde dehydrogenase 5 family member A K00139   512   948 (  55)   222  0.372  494   -> 18
cdo:CDOO_04195 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   487   948 ( 167)   222  0.370  484   -> 6
csab:103222054 aldehyde dehydrogenase 5 family member A K00139   535   948 (  47)   222  0.376  484   -> 21
cza:CYCME_0670 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconic-semiald K10217   486   948 (  50)   222  0.344  482   -> 7
des:DSOUD_1083 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   486   948 ( 234)   222  0.372  489   -> 3
deu:DBW_1562 aldehyde dehydrogenase           K00135   490   948 ( 292)   222  0.369  477   -> 3
dwi:Dwil_GK12053 uncharacterized protein        K00128   486   948 (  44)   222  0.360  497   -> 11
ham:HALO2728 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehydr K00130   489   948 (  9)   222  0.388  490   -> 25
kpa:KPNJ1_00874 Aldehyde dehydrogenase B        K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 21
kpb:FH42_12775 aldehyde dehydrogenase          K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 21
kpc:KPNIH10_22050 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 20
kpg:KPNIH32_23150 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 21
kph:KPNIH24_06745 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 21
kpj:N559_0876 putative aldehyde dehydrogenase      K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 21
kpm:KPHS_44270 putative aldehyde dehydrogenase     K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 24
kpn:KPN_03361 putative aldehyde dehydrogenase      K00130   489   948 (  23)   222  0.376  460   -> 20
kpne:KU54_004285 aldehyde dehydrogenase         K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 19
kpnu:LI86_04290 aldehyde dehydrogenase         K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 21
kpq:KPR0928_21560 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 20
kps:KPNJ2_00908 Aldehyde dehydrogenase B        K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 21
kpt:VK055_4121 aldehyde dehydrogenase family protein  K00130   489   948 (  17)   222  0.376  460   -> 22
kpw:KPNIH30_22295 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   948 (  21)   222  0.376  460   -> 20
kpy:KPNIH31_21550 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   948 (  14)   222  0.376  460   -> 23
mlu:Mlut_20000 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semial K00151   514   948 (  97)   222  0.344  497   -> 13
tml:GSTUM_00004330001 hypothetical protein       K00128   496   948 ( 170)   222  0.354  483   -> 10
xbv:XBW1_1474 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   494   948 (  53)   222  0.369  483   -> 10
arw:MB46_07075 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrogen K00151   497   947 (  39)   222  0.348  491   -> 17
cui:AFK65_08610 aldehyde dehydrogenase         K09472   499   947 (  22)   222  0.384  489   -> 10
goy:GLS_c22680 aldehyde dehydrogenase               498   947 ( 114)   222  0.373  493   -> 8
hag:BB497_11480 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   947 (  28)   222  0.379  485   -> 17
rla:Rhola_00000830 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase      502   947 (  39)   222  0.385  488   -> 6
salh:HMF8227_00223 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))   K00128   473   947 (  55)   222  0.365  482   <-> 9
aace:A0U92_13855 aldehyde dehydrogenase              502   946 (  52)   221  0.351  487   -> 10
asr:WL1483_3169 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   946 (  2)   221  0.369  482   -> 9
ckp:ckrop_0230 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   514   946 ( 235)   221  0.376  497   -> 5
hdl:HALDL1_15555 aldehyde dehydrogenase              489   946 (  77)   221  0.387  486   -> 9
idi:CWC33_02810 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   946 ( 132)   221  0.370  484   -> 6
ipi:CEW91_09785 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   946 ( 126)   221  0.370  484   -> 6
lth:KLTH0A04796g KLTH0A04796p              K00128   517   946 (  15)   221  0.374  494   -> 10
nvl:108566979 retinal dehydrogenase 1-like       K00128   489   946 (  53)   221  0.353  490   -> 9
pala:CO695_00770 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   487   946 (  96)   221  0.363  493   -> 7
zne:110838041 retinal dehydrogenase 2-like       K00128   487   946 (  5)   221  0.378  500   -> 12
aid:CTZ23_07270 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   945 ( 104)   221  0.375  491   -> 7
bpec:110162751 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   519   945 (  53)   221  0.366  497   -> 18
bta:532724 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mitoch K00139   526   945 (  27)   221  0.376  482   -> 18
crd:CRES_1279 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   524   945 ( 149)   221  0.377  494   -> 7
hjo:AY555_10385 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   489   945 (  60)   221  0.374  492   -> 4
jte:ASJ30_07645 betaine-aldehyde dehydrogenase           502   945 (  28)   221  0.382  487   -> 12
lel:LELG_03249 similar to aldehyde dehydrogenase    K00129   502   945 (  19)   221  0.372  487   -> 11
ncr:NCU03415 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   945 (  10)   221  0.334  503   -> 15
nmg:Nmag_2465 aldehyde dehydrogenase                485   945 (  58)   221  0.389  483   -> 12
pana:BBH88_18345 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   945 (  63)   221  0.362  494   -> 11
rac:RA876_10025 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   489   945 ( 117)   221  0.360  492   -> 7
seds:AAY24_02355 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   485   945 ( 197)   221  0.362  481   -> 7
tnr:Thena_0877 Aldehyde Dehydrogenase               493   945 ( 491)   221  0.379  486   -> 4
aeo:O23A_p2286 Succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   487   944 (  31)   221  0.367  482   -> 9
amed:B224_3811 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   487   944 (  51)   221  0.373  482   -> 9
arh:AHiyo8_37390 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semi K00151   503   944 ( 329)   221  0.348  494   -> 28
bcv:Bcav_0735 Aldehyde Dehydrogenase          K00135   490   944 (  41)   221  0.364  489   -> 11
eca:ECA1745 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   944 (  87)   221  0.367  490   -> 9
hme:HFX_6374 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   483   944 ( 162)   221  0.376  482   -> 6
kvd:KR75_17260 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   495   944 (  20)   221  0.360  489   -> 21
lch:Lcho_1737 Aldehyde Dehydrogenase                498   944 (  32)   221  0.372  492   -> 15
mbe:MBM_05218 putative Aldehyde dehydrogenase      K00128   638   944 (  34)   221  0.364  494   -> 14
ome:OLMES_1544 succinate-semialdehyde dehydrogenase sub K00135   486   944 ( 166)   221  0.356  489   -> 8
phu:Phum_PHUM222120 restnal dehydrogenase, putative   K00128   491   944 (  26)   221  0.364  483   -> 7
slb:AWJ20_1884 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) ALD2   K00129   499   944 (  20)   221  0.361  482   -> 14
abc:ACICU_00918 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        488   943 (  20)   221  0.365  468   -> 24
abd:ABTW07_1047 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        488   943 (  20)   221  0.365  468   -> 22
abh:M3Q_1255 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         488   943 (  19)   221  0.365  468   -> 22
abj:BJAB07104_01052 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas      488   943 (  19)   221  0.365  468   -> 21
abr:ABTJ_02854 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        488   943 (  19)   221  0.365  468   -> 22
abw:BL01_11490 aldehyde dehydrogenase               488   943 (  20)   221  0.365  468   -> 20
abx:ABK1_0942 Aldehyde dehydrogenase                488   943 (  19)   221  0.365  468   -> 21
abz:ABZJ_01058 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        488   943 (  24)   221  0.365  468   -> 21
cjk:jk1187 putative betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   523   943 ( 118)   221  0.355  498   -> 5
eae:EAE_15920 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   495   943 (  4)   221  0.360  489   -> 21
hdt:HYPDE_32913 succinic semialdehyde dehydrogenase   K00135   484   943 (  67)   221  0.369  488   -> 5
mcc:707902 aldehyde dehydrogenase 5 family member A1  K00139   535   943 (  38)   221  0.374  484   -> 19
mcf:102126652 aldehyde dehydrogenase 5 family member A1 K00139   535   943 (  42)   221  0.374  484   -> 19
mmk:MU9_76 Aldehyde dehydrogenase B                494   943 (  64)   221  0.350  491   -> 3
nml:Namu_0561 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   490   943 (  6)   221  0.380  482   -> 13
pkr:AYO71_18175 carnitine dehydratase               493   943 (  9)   221  0.368  486   -> 21
ros:CTJ15_01145 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   502   943 (  0)   221  0.363  490   -> 13
tpz:Tph_c21630 aldehyde dehydrogenase AldA             491   943 (  -)   221  0.363  491   -> 1
zro:ZYRO0C08646g hypothetical protein          K00128   517   943 (  31)   221  0.358  491   -> 8
abaa:IX88_06790 aldehyde dehydrogenase               488   942 (  18)   221  0.365  468   -> 19
abaz:P795_12925 betaine aldehyde dehydrogenase           488   942 (  14)   221  0.365  468   -> 24
acd:AOLE_14560 Betaine aldehyde dehydrogenase(BADH)        488   942 (  30)   221  0.365  468   -> 18
ado:A6F68_00779 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [N      474   942 ( 148)   221  0.371  485   <-> 11
ano:RR32_13350 aldehyde dehydrogenase               488   942 (  23)   221  0.365  468   -> 19
blin:BLSMQ_0327 Aldehyde dehydrogenase         K00146   503   942 (  14)   221  0.344  509   -> 19
ccap:AES38_04225 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   491   942 ( 293)   221  0.369  504   -> 6
cmj:AFK66_010930 aldehyde dehydrogenase         K09472   499   942 (  13)   221  0.375  504   -> 9
csa:Csal_1290 succinate semialdehyde dehydrogenase   K00135   482   942 (  3)   221  0.366  483   -> 21
csi:P262_03233 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde K09472   499   942 (  13)   221  0.375  504   -> 9
dse:Dsec_GM10152 Dsec\GM10152-PA            K00128   485   942 (  7)   221  0.362  492   -> 10
gfe:Gferi_15490 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   475   942 ( 467)   221  0.344  485   -> 3
kaf:KAFR_0C04880 hypothetical protein          K00128   513   942 (  39)   221  0.344  494   -> 8
kur:ASO14_2822 aldehyde dehydrogenase family protein        497   942 ( 161)   221  0.364  483   -> 10
kvq:SP68_23640 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   495   942 (  19)   221  0.360  489   -> 22
mvd:AWU67_11425 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K00151   501   942 (  24)   221  0.355  499   -> 18
tgu:100230131 aldehyde dehydrogenase 1 family member L2 K00289  1083   942 (  36)   221  0.353  493   -> 16
vbr:A6E01_17925 aldehyde dehydrogenase PuuC            495   942 (  2)   221  0.354  503   -> 7
xcb:XC_0761 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   942 ( 116)   221  0.383  494   -> 12
xcc:XCC3403 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   942 ( 116)   221  0.383  494   -> 12
abab:BJAB0715_01070 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas      488   941 (  22)   220  0.365  468   -> 21
abal:ABLAC_17230 aldehyde dehydrogenase (NAD) family pr      488   941 (  22)   220  0.365  468   -> 19
abb:ABBFA_002655 Betaine aldehyde dehydrogenase(BADH)       488   941 (  18)   220  0.365  468   -> 22
abn:AB57_1032 aldehyde dehydrogenase                488   941 (  18)   220  0.365  468   -> 23
aby:ABAYE2837 putative aldehyde dehydrogenase           488   941 (  18)   220  0.365  468   -> 20
acw:A0J50_12665 aldehyde dehydrogenase               488   941 (  33)   220  0.365  468   -> 16
amb:AMBAS45_13940 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   488   941 ( 215)   220  0.381  486   -> 8
bsd:BLASA_1706 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NA K00135   483   941 (  23)   220  0.366  483   -> 13
dme:Dmel_CG31075 uncharacterized protein, isoform B   K00128   508   941 (  7)   220  0.365  498   -> 10
ear:CCG33382 Aldehyde dehydrogenase (EC 1.2.1.3)    K00130   489   941 (  1)   220  0.374  460   -> 20
palc:A0T30_02725 NAD-dependent succinate-semialdehyde d K00135   483   941 (  3)   220  0.363  477   -> 12
pfc:PflA506_2651 aldehyde dehydrogenase (NAD) family pr K09472   496   941 (  10)   220  0.367  480   -> 21
pfj:MYCFIDRAFT_56853 hypothetical protein        K00128   498   941 (  18)   220  0.355  482   -> 21
raq:Rahaq2_1448 glycine betaine aldehyde dehydrogenase K00130   489   941 (  76)   220  0.360  489   -> 10
smp:SMAC_06449 uncharacterized protein         K00129   495   941 (  49)   220  0.363  485   -> 15
abau:IX87_00750 aldehyde dehydrogenase               488   940 (  12)   220  0.365  468   -> 26
abk:LX00_04810 aldehyde dehydrogenase               488   940 (  12)   220  0.365  468   -> 26
acal:BUM88_04610 aldehyde dehydrogenase              488   940 (  34)   220  0.368  468   -> 20
acb:A1S_0957 putative aldehyde dehydrogenase            488   940 (  27)   220  0.365  468   -> 18
amac:MASE_13420 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   488   940 ( 214)   220  0.381  486   -> 9
amg:AMEC673_13730 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   488   940 ( 214)   220  0.381  486   -> 9
kpk:A593_19590 aldehyde dehydrogenase          K09472   495   940 (  11)   220  0.364  489   -> 22
mtw:CQW49_06105 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   484   940 (  99)   220  0.362  489   -> 5
plj:VFPFJ_08828 retinal dehydrogenase 2         K00129   484   940 (  10)   220  0.378  484   -> 25
psz:PSTAB_0055 aldehyde dehydrogenase family protein  K12254   497   940 (  12)   220  0.381  486   -> 11
ssm:Spirs_2741 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   498   940 (  11)   220  0.351  484   -> 5
abe:ARB_05929 aldehyde dehydrogenase ALDH        K00129   564   939 (  6)   220  0.373  485   -> 14
acid:CBP33_05365 aldehyde dehydrogenase              511   939 (  22)   220  0.361  488   -> 11
cms:CMS0193 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   491   939 ( 292)   220  0.364  505   -> 7
dmo:Dmoj_GI10356 uncharacterized protein        K00139   501   939 (  5)   220  0.340  483   -> 12
ecle:ECNIH2_18960 aldehyde dehydrogenase        K00130   489   939 (  14)   220  0.370  460   -> 15
ehm:AB284_07150 aldehyde dehydrogenase               489   939 (  14)   220  0.370  460   -> 14
eta:ETA_17820 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   485   939 (  17)   220  0.379  493   -> 7
fpg:101912914 aldehyde dehydrogenase 1 family member L2 K00289   965   939 (  31)   220  0.351  493   -> 14
koe:A225_1582 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   939 (  38)   220  0.373  493   -> 17
maur:BOH66_13320 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semi K00151   504   939 (  11)   220  0.352  492   -> 16
mip:AXH82_11150 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K00151   499   939 (  10)   220  0.349  495   -> 14
pgz:C2E15_09990 betaine-aldehyde dehydrogenase           488   939 (  50)   220  0.375  483   -> 9
rbb:108533666 aldehyde dehydrogenase 5 family member A1 K00139   535   939 (  44)   220  0.372  484   -> 20
rro:104663880 aldehyde dehydrogenase 5 family member A1 K00139   535   939 (  44)   220  0.372  484   -> 19
simp:C6571_13610 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrog K10217   484   939 (  96)   220  0.352  483   -> 11
tts:Ththe16_0955 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semi K00151   518   939 ( 134)   220  0.376  490   -> 7
xho:A9255_20590 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   490   939 (  25)   220  0.370  479   -> 11
ypf:BZ19_594 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   939 (  75)   220  0.366  487   -> 8
ypi:YpsIP31758_2830 betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   490   939 (  75)   220  0.366  487   -> 8
aam:106488260 aldehyde dehydrogenase 1 family member L2 K00289   933   938 (  59)   220  0.352  486   -> 16
aaw:AVL56_00590 aldehyde dehydrogenase               488   938 (  56)   220  0.378  489   -> 11
arv:C7N77_10035 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   487   938 (  43)   220  0.371  482   -> 9
chro:CXB49_03835 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrog K10217   487   938 (  9)   220  0.344  482   -> 10
dsi:Dsimw501_GD18107 GD18107 gene product from transcri K00128   485   938 (  5)   220  0.362  494   -> 10
eha:Ethha_0578 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   494   938 ( 336)   220  0.357  504   -> 2
kom:HR38_12560 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   938 (  37)   220  0.373  493   -> 16
kqu:AVR78_00680 aldehyde dehydrogenase               489   938 (  5)   220  0.372  460   -> 23
ngi:103745192 aldehyde dehydrogenase 5 family member A1 K00139   525   938 (  9)   220  0.376  492   -> 19
phn:PAEH1_07370 aldehyde dehydrogenase               489   938 (  29)   220  0.360  486   -> 7
pmr:PMI2113 aldehyde dehydrogenase                 493   938 (  84)   220  0.366  495   -> 5
pvl:AOB99_12375 aldehyde dehydrogenase               493   938 (  84)   220  0.366  495   -> 5
rlb:RLEG3_14875 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydroge K00130   487   938 (  15)   220  0.378  482   -> 25
tms:TREMEDRAFT_34131 hypothetical protein        K00128   507   938 (  50)   220  0.357  488   -> 9
tve:TRV_03424 aldehyde dehydrogenase, putative     K00128   682   938 (  14)   220  0.349  499   -> 13
ure:UREG_04722 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   938 (  41)   220  0.346  503   -> 14
vfu:vfu_B00029 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00135   479   938 (  37)   220  0.350  480   -> 13
ypq:DJ40_1045 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   938 (  78)   220  0.366  487   -> 9
ypr:BZ20_796 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   938 (  78)   220  0.366  487   -> 8
amk:AMBLS11_13370 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   488   937 ( 207)   219  0.379  486   -> 8
bfa:Bfae_31630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K09472   491   937 (  29)   219  0.371  502   -> 7
bprc:D521_1797 succinic semialdehyde dehydrogenase         506   937 (  38)   219  0.357  487   -> 6
cten:CANTEDRAFT_117236 hypothetical protein       K00128   517   937 (  13)   219  0.365  485   -> 10
eam:EAMY_1714 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   485   937 ( 117)   219  0.375  493   -> 8
eay:EAM_1686 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   485   937 ( 117)   219  0.375  493   -> 8
kmx:KLMA_40404 aldehyde dehydrogenase 5         K00128   514   937 (  9)   219  0.350  491   -> 10
mbd:MEBOL_007655 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrog K10217   491   937 ( 105)   219  0.363  482   -> 9
obi:106876776 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   521   937 (  21)   219  0.367  499   -> 14
pci:PCH70_21920 aldehyde dehydrogenase               493   937 (  10)   219  0.364  483   -> 21
tpar:AV541_05915 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrog K00151   531   937 ( 128)   219  0.368  497   -> 3
ala:BFG52_10355 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   936 (  9)   219  0.369  488   -> 13
asp:AOR13_3401 Aldehyde dehydrogenase               509   936 (  53)   219  0.378  489   -> 12
asq:AVL57_01780 aldehyde dehydrogenase               488   936 (  53)   219  0.378  489   -> 12
chx:102169437 aldehyde dehydrogenase 5 family member A1 K00139   526   936 (  18)   219  0.373  482   -> 18
cko:CKO_02583 hypothetical protein           K00130   487   936 (  21)   219  0.375  493   -> 10
csz:CSSP291_09900 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehy K09472   499   936 (  16)   219  0.380  489   -> 10
dco:SAMEA4475696_1216 Betaine aldehyde dehydrogenase        497   936 (  54)   219  0.378  489   -> 7
dpa:109543090 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   519   936 (  29)   219  0.380  489   -> 16
dpn:BCB69_00320 aldehyde dehydrogenase               495   936 (  -)   219  0.369  491   -> 1
dya:Dyak_GE10603 uncharacterized protein, isoform A   K00128   485   936 (  5)   219  0.362  494   -> 11
kpe:KPK_3542 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde de K09472   495   936 (  13)   219  0.360  489   -> 23
lhk:LHK_02213 Probable aldehyde dehydrogenase      K09472   493   936 (  47)   219  0.376  510   -> 7
lve:103091159 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik      497   936 (  1)   219  0.372  486   -> 30
mgp:100545356 aldehyde dehydrogenase 1 family member L2 K00289   920   936 (  67)   219  0.349  493   -> 17
nte:NEUTE1DRAFT65925 hypothetical protein        K00128   494   936 (  1)   219  0.330  503   -> 14
ppoa:BJK05_08070 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   936 (  64)   219  0.365  490   -> 9
ssl:SS1G_00782 hypothetical protein           K00129   502   936 ( 101)   219  0.355  484   -> 14
acyg:106035909 mitochondrial 10-formyltetrahydrofolate K00289   908   935 (  49)   219  0.348  492   -> 15
cdk:105089130 aldehyde dehydrogenase 5 family member A1 K00139   488   935 (  33)   219  0.372  484   -> 19
cfc:CFLV_03315 succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   493   935 (  16)   219  0.357  504   -> 13
cge:100768654 retinal dehydrogenase 1          K07249   528   935 (  16)   219  0.354  508   -> 21
cot:CORT_0D04080 trimethylaminobutyraldehyde dehydrogen K00129   501   935 (  25)   219  0.359  490   -> 10
dpe:Dper_GL23630 GL23630 gene product from transcript G K00128   485   935 (  26)   219  0.353  493   -> 17
edl:AAZ33_02705 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   935 (  27)   219  0.371  477   -> 4
ete:ETEE_2333 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   482   935 (  27)   219  0.371  477   -> 5
kco:BWI95_02775 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   935 (  48)   219  0.355  490   -> 9
kox:KOX_13815 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   935 (  34)   219  0.371  493   -> 18
koy:J415_23725 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   935 (  34)   219  0.371  493   -> 17
ndi:NDAI_0E04930 hypothetical protein          K00128   518   935 (  24)   219  0.364  489   -> 9
our:CEQ07_01290 NADP-dependent succinate-semialdehyde d K00135   484   935 (  99)   219  0.368  478   -> 5
pad:TIIST44_05005 aldehyde dehydrogenase        K00135   485   935 ( 445)   219  0.348  491   -> 5
val:VDBG_05141 aldehyde dehydrogenase          K00129   495   935 (  0)   219  0.373  483   -> 25
ypa:YPA_1074 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 8
ypb:YPTS_1276 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   935 (  77)   219  0.366  487   -> 8
ypd:YPD4_1015 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 8
ype:YPO1166 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 6
yph:YPC_1226 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 5
ypj:CH55_3927 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 7
ypl:CH46_3966 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 8
ypm:YP_0993 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 6
ypn:YPN_2835 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 7
ypp:YPDSF_2531 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 8
ypt:A1122_19715 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 7
ypu:BZ21_459 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   935 (  77)   219  0.366  487   -> 8
ypv:BZ15_2391 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 8
ypw:CH59_678 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 8
ypx:YPD8_1112 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 8
ypz:YPZ3_1056 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   935 ( 101)   219  0.366  487   -> 7
abaj:BJAB0868_01066 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas      488   934 (  18)   219  0.363  468   -> 23
acan:ACA1_280650 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial, K00128   534   934 ( 138)   219  0.344  514   -> 15
ccan:109688344 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mi K00139   535   934 (  20)   219  0.368  500   -> 26
csk:ES15_2238 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   499   934 (  21)   219  0.380  489   -> 10
dar:Daro_3787 2-hydroxymuconate semialdehyde dehydrogen K10217   484   934 (  18)   219  0.332  482   -> 6
esa:ESA_02082 hypothetical protein           K09472   499   934 (  14)   219  0.378  489   -> 9
hgi:ABY42_17375 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   934 (  41)   219  0.378  482   -> 8
kvu:EIO_2382 aldehyde dehydrogenase           K00128   454   934 ( 157)   219  0.363  465   -> 7
micr:BMW26_10285 betaine-aldehyde dehydrogenase          480   934 (  2)   219  0.394  475   -> 18
mim:AKG07_05785 betaine-aldehyde dehydrogenase           480   934 (  2)   219  0.394  475   -> 16
mmu:214579 aldhehyde dehydrogenase family 5, subfamily K00139   523   934 (  25)   219  0.366  500   -> 20
ncs:NCAS_0I00370 hypothetical protein          K00128   520   934 (  7)   219  0.348  494   -> 8
raa:Q7S_06705 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   934 (  69)   219  0.360  489   -> 8
rah:Rahaq_1389 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   934 (  69)   219  0.360  489   -> 8
smiz:4412673_03182 Acetaldehyde dehydrogenase 2     K00138   500   934 (  27)   219  0.376  490   -> 6
tmn:UCRPA7_8036 putative aldehyde dehydrogenase protein K00129   499   934 (  20)   219  0.345  481   -> 30
ypc:BZ23_790 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   934 (  76)   219  0.366  487   -> 8
acc:BDGL_000234 putative aldehyde dehydrogenase          488   933 (  21)   219  0.363  468   -> 23
ago:AGOS_ACL044W ACL044Wp                K00128   513   933 (  26)   219  0.357  485   -> 6
amt:Amet_4338 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   497   933 (  -)   219  0.349  487   -> 1
dpo:Dpse_GA22496 uncharacterized protein        K00128   485   933 (  4)   219  0.353  493   -> 13
etc:ETAC_02765 Succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   482   933 ( 296)   219  0.373  477   -> 3
pmib:BB2000_2185 aldehyde dehydrogenase              475   933 (  77)   219  0.367  488   -> 5
png:PNIG_b0572 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   933 ( 103)   219  0.364  483   -> 11
tbl:TBLA_0F01820 hypothetical protein          K00128   520   933 ( 230)   219  0.343  493   -> 5
vda:VDAG_08802 aldehyde dehydrogenase          K00129   495   933 (  5)   219  0.364  503   -> 23
ypo:BZ17_1331 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   933 (  75)   219  0.364  489   -> 8
yps:YPTB1196 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   933 (  75)   219  0.364  489   -> 8
ypy:YPK_2916 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   933 (  80)   219  0.363  487   -> 8
afo:Afer_1202 Aldehyde Dehydrogenase          K00135   487   932 (  38)   218  0.364  486   -> 6
arm:ART_3193 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semialde K00151   498   932 (  7)   218  0.350  489   -> 14
ccj:UL81_11395 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00135   491   932 (  6)   218  0.353  490   -> 7
cvc:BKX93_10395 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   485   932 (  8)   218  0.362  480   -> 11
etd:ETAF_0519 Succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   483   932 ( 466)   218  0.373  477   -> 2
etr:ETAE_0571 succinate-semialdehyde dehydrogenase I  K00135   483   932 ( 466)   218  0.373  477   -> 2
kla:KLLA0C07777g hypothetical protein          K00128   514   932 (  19)   218  0.354  486   -> 11
krh:KRH_18110 putative betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   497   932 (  35)   218  0.378  490   -> 13
meta:Y590_22195 aldehyde dehydrogenase               477   932 (  58)   218  0.386  490   -> 9
oor:101288482 succinate-semialdehyde dehydrogenase, mit K00139   526   932 (  31)   218  0.370  484   -> 18
pha:PSHAb0419 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydroge K00130   499   932 ( 102)   218  0.356  503   -> 11
tad:TRIADDRAFT_37388 expressed hypothetical protein   K00128   494   932 ( 107)   218  0.348  497   -> 10
ztr:MYCGRDRAFT_105791 aldehyde dehydrogenase      K00128   497   932 (  34)   218  0.351  481   -> 21
apla:101803074 aldehyde dehydrogenase 1 family member L K00289   909   931 (  45)   218  0.343  493   -> 14
cmc:CMN_00896 putative succinate-semialdehyde dehydroge K00135   491   931 ( 169)   218  0.362  505   -> 9
eoi:ECO111_1683 gamma-Glu-gamma-aminobutyraldehyde dehy K09472   495   931 (  18)   218  0.362  489   -> 10
eoj:ECO26_1867 gamma-Glu-gamma-aminobutyraldehyde dehyd K09472   495   931 (  26)   218  0.362  489   -> 12
kpi:D364_05295 aldehyde dehydrogenase          K09472   495   931 (  9)   218  0.358  489   -> 21
kpnk:BN49_2106 highly similar to gamma-glutamyl-gamma-a K09472   495   931 (  13)   218  0.358  489   -> 20
kpp:A79E_3215 Gamma-glutamyl-aminobutyraldehyde dehydro K09472   495   931 (  5)   218  0.358  489   -> 20
kpr:KPR_3504 highly similar to gamma-glutamyl-gamma-ami K09472   495   931 (  9)   218  0.358  489   -> 20
kpu:KP1_2002 aldehyde dehydrogenase           K09472   495   931 (  5)   218  0.358  489   -> 20
kpz:KPNIH27_08940 aldehyde dehydrogenase        K09472   495   931 (  2)   218  0.358  489   -> 23
kva:Kvar_3361 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   495   931 (  8)   218  0.362  489   -> 22
mnr:ACZ75_21885 aldehyde dehydrogenase               503   931 (  49)   218  0.375  491   -> 13
pdq:CL55_00002730 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   492   931 (  56)   218  0.344  491   -> 5
shl:Shal_0987 aldehyde dehydrogenase          K09472   499   931 (  71)   218  0.370  479   -> 12
tth:TT_C0593 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semialde K00151   515   931 ( 131)   218  0.373  490   -> 5
ttj:TTHA0959 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semialde K00151   515   931 (  39)   218  0.373  490   -> 6
aey:CDG81_10270 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   494   930 (  4)   218  0.356  503   -> 13
ccw:104696244 mitochondrial 10-formyltetrahydrofolate d K00289   914   930 (  26)   218  0.349  493   -> 13
ctu:CTU_18830 Gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehydede K09472   499   930 (  9)   218  0.378  489   -> 11
cvi:CV_1222 probable aldehyde dehydrogenase       K09472   497   930 (  8)   218  0.360  491   -> 11
dei:C4375_14195 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   492   930 (  28)   218  0.361  501   -> 10
deo:CAY53_05565 aldehyde dehydrogenase               495   930 (  15)   218  0.367  490   -> 5
kpo:KPN2242_08150 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehy K09472   495   930 (  7)   218  0.358  489   -> 19
kpv:KPNIH29_09470 aldehyde dehydrogenase        K09472   495   930 (  6)   218  0.358  489   -> 22
mix:AB663_001715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00151   499   930 (  3)   218  0.349  495   -> 12
pct:PC1_2555 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   930 (  53)   218  0.367  490   -> 9
psco:LY89DRAFT_161533 aldehyde dehydrogenase      K00128   496   930 (  19)   218  0.342  497   -> 24
psj:PSJM300_18745 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   930 (  17)   218  0.366  478   -> 10
rpla:A4Z71_00370 aldehyde dehydrogenase PuuC      K09472   504   930 (  5)   218  0.378  498   -> 8
sacs:SUSAZ_05125 aldehyde dehydrogenase              493   930 ( 174)   218  0.352  483   -> 6
senj:CFSAN001992_19565 succinate-semialdehyde dehydroge K00135   482   930 (  58)   218  0.366  481   -> 10
tbn:TBH_C0927 2-hydroxymuconic semi-aldehyde dehydrogen K10217   493   930 ( 162)   218  0.342  486   -> 2
vag:N646_0405 putative aldehyde dehydrogenase      K09472   494   930 (  47)   218  0.364  486   -> 14
abad:ABD1_09090 aldehyde dehydrogenase               488   929 (  3)   218  0.363  468   -> 18
ain:Acin_0724 aldehyde dehydrogenase                495   929 ( 491)   218  0.377  488   -> 2
bav:BAV2204 putative aldehyde dehydrogenase       K09472   493   929 (  8)   218  0.364  484   -> 12
cmr:Cycma_4851 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   492   929 (  95)   218  0.344  480   -> 6
dni:HX89_06590 betaine-aldehyde dehydrogenase           498   929 (  18)   218  0.375  496   -> 9
dpp:DICPUDRAFT_81217 hypothetical protein             502   929 (  33)   218  0.349  505   -> 13
eck:EC55989_1462 gamma-Glu-gamma-aminobutyraldehyde deh K09472   495   929 (  12)   218  0.362  489   -> 11
ecr:ECIAI1_1325 gamma-Glu-gamma-aminobutyraldehyde dehy K09472   495   929 (  17)   218  0.362  489   -> 12
esl:O3K_13830 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   495   929 (  12)   218  0.362  489   -> 11
esm:O3M_13805 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   495   929 (  12)   218  0.362  489   -> 11
eso:O3O_11800 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   495   929 (  12)   218  0.362  489   -> 11
gdj:Gdia_1587 succinic semialdehyde dehydrogenase    K00135   489   929 (  84)   218  0.375  480   -> 13
kpx:PMK1_03358 Aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   495   929 (  3)   218  0.358  489   -> 20
pato:GZ59_28570 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   929 (  68)   218  0.363  490   -> 9
patr:EV46_08340 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   929 (  68)   218  0.363  490   -> 9
pbi:103063078 aldehyde dehydrogenase 5 family member A1 K00139   535   929 (  34)   218  0.378  487   -> 19
pmaj:107205083 mitochondrial 10-formyltetrahydrofolate K00289   951   929 (  13)   218  0.349  493   -> 16
ppv:NJ69_20245 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   929 (  6)   218  0.365  488   -> 16
slo:Shew_0967 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   498   929 (  96)   218  0.372  484   -> 8
acs:100567651 aldehyde dehydrogenase 5 family member A1 K00139   519   928 (  49)   217  0.370  492   -> 15
amag:I533_13550 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   488   928 ( 208)   217  0.379  486   -> 10
aro:B0909_09320 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   928 (  58)   217  0.367  482   -> 17
dko:I596_481 2-aminomuconic semialdehyde dehydrogenase K10217   485   928 (  95)   217  0.369  488   -> 7
erj:EJP617_28500 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   485   928 (  92)   217  0.371  493   -> 8
eyy:EGYY_18160 hypothetical protein                494   928 ( 427)   217  0.368  492   -> 2
gdi:GDI0418 putative succinate-semialdehyde dehydrogena K00135   489   928 (  85)   217  0.375  480   -> 14
iva:Isova_1932 Succinate-semialdehyde dehydrogenase   K00135   489   928 (  2)   217  0.374  487   -> 7
mcs:DR90_1152 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   498   928 ( 138)   217  0.357  502   -> 3
metr:BSY238_2881 succinate-semialdehyde dehydrogenase f K00135   492   928 (  76)   217  0.374  481   -> 5
pds:CAY62_08580 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   483   928 ( 364)   217  0.360  486   -> 4
clv:102096623 mitochondrial 10-formyltetrahydrofolate d K00289   922   927 (  41)   217  0.348  494   -> 16
csu:CSUB_C1159 betaine-aldehyde dehydrogenase           496   927 ( 179)   217  0.356  486   -> 6
dgr:Dgri_GH18609 GH18609 gene product from transcript G K00139   501   927 (  8)   217  0.335  483   -> 10
dre:368239 aldehyde dehydrogenase 2 family member, tand K00128   516   927 (  1)   217  0.360  509   -> 22
mdo:100020879 aldehyde dehydrogenase 1 family, member A K07249   508   927 (  9)   217  0.363  499   -> 21
moi:MOVS_05640 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   927 (  47)   217  0.359  504   -> 5
nle:100598672 aldehyde dehydrogenase 5 family member A1 K00139   535   927 (  35)   217  0.372  484   -> 20
pac:PPA0079 aldehyde dehydrogenase           K00135   485   927 ( 439)   217  0.352  491   -> 5
pacn:TIA1EST1_00390 succinate-semialdehyde dehdyrogenas K00135   485   927 ( 607)   217  0.352  491   -> 3
pav:TIA2EST22_00380 aldehyde dehydrogenase       K00135   485   927 ( 434)   217  0.352  491   -> 4
paw:PAZ_c00820 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA K00135   485   927 ( 449)   217  0.352  491   -> 4
pax:TIA2EST36_00390 aldehyde dehydrogenase       K00135   485   927 ( 449)   217  0.352  491   -> 3
paz:TIA2EST2_00375 aldehyde dehydrogenase        K00135   485   927 ( 434)   217  0.352  491   -> 4
pcn:TIB1ST10_00390 aldehyde dehydrogenase        K00135   485   927 ( 439)   217  0.352  491   -> 5
rta:Rta_01800 Candidate 5-carboxymethyl-2-hydroxymucona K00151   485   927 ( 127)   217  0.378  479   -> 6
sali:L593_02430 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   927 (  82)   217  0.364  484   -> 5
sea:SeAg_B2904 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
seb:STM474_2926 succinate-semialdehyde dehydrogenase I K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
seeb:SEEB0189_006220 succinate-semialdehyde dehdyrogena K00135   482   927 (  55)   217  0.366  481   -> 11
seeh:SEEH1578_22765 succinate-semialdehyde dehydrogenas K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 10
seen:SE451236_20050 succinate-semialdehyde dehdyrogenas K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
sef:UMN798_3030 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
seh:SeHA_C2971 succinate-semialdehyde dehydrogenase (NA K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 10
sei:SPC_2834 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   927 (  53)   217  0.366  481   -> 8
sej:STMUK_2779 succinate-semialdehyde dehydrogenase I  K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
sem:STMDT12_C28440 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
senc:SEET0819_20765 succinate-semialdehyde dehydrogenas K00135   482   927 (  55)   217  0.366  481   -> 11
send:DT104_27931 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
senh:CFSAN002069_18315 succinate-semialdehyde dehdyroge K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 10
seni:CY43_14590 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
sens:Q786_13405 succinate-semialdehyde dehdyrogenase  K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
seo:STM14_3367 succinate-semialdehyde dehydrogenase I  K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 10
setc:CFSAN001921_03125 succinate-semialdehyde dehdyroge K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
setu:STU288_14125 succinate-semialdehyde dehydrogenase K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
sev:STMMW_27581 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
sey:SL1344_2775 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
shb:SU5_03276 Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 10
spl:Spea_0937 aldehyde dehydrogenase          K09472   499   927 (  43)   217  0.361  479   -> 11
spq:SPAB_03467 hypothetical protein           K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
stm:STM2791 succinate-semialdehyde dehydrogenase I   K00135   482   927 (  54)   217  0.366  481   -> 11
tpr:Tpau_2793 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   505   927 (  21)   217  0.379  501   -> 17
vpf:M634_10390 aldehyde dehydrogenase          K09472   494   927 (  18)   217  0.364  486   -> 11
bgg:CFK41_02790 NAD-dependent succinate-semialdehyde de K00135   489   926 (  72)   217  0.365  488   -> 8
csj:CSK29544_03374 gamma-glutamyl-aminobutyraldehyde de K09472   499   926 (  4)   217  0.376  489   -> 10
epr:EPYR_02019 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   507   926 ( 101)   217  0.371  493   -> 8
epy:EpC_18730 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   485   926 ( 101)   217  0.371  493   -> 8
erc:Ecym_5004 hypothetical protein           K00128   517   926 (  82)   217  0.351  481   -> 5
gob:Gobs_2828 Aldehyde Dehydrogenase          K00135   483   926 (  27)   217  0.360  483   -> 19
lge:C269_04715 aldehyde dehydrogenase          K00128   473   926 ( 285)   217  0.349  481   -> 2
lgs:LEGAS_0957 aldehyde dehydrogenase          K00128   473   926 ( 292)   217  0.349  481   -> 2
lyz:DCE79_01740 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K10217   486   926 ( 108)   217  0.335  486   -> 9
ocu:100351836 aldehyde dehydrogenase 5 family member A1 K00139   522   926 (  32)   217  0.373  483   -> 18
pacc:PAC1_00390 aldehyde dehydrogenase         K00135   485   926 ( 433)   217  0.352  491   -> 4
pbo:PACID_02230 Succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   490   926 (  6)   217  0.341  502   -> 10
ptn:PTRA_b0609 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   487   926 (  94)   217  0.362  483   -> 14
rus:RBI_II00438 aldehyde dehydrogenase               493   926 (  -)   217  0.343  487   -> 1
sbg:SBG_2416 succinate-semialdehyde dehydrogenase    K00135   482   926 (  59)   217  0.362  481   -> 8
spsw:Sps_02564 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde K09472   503   926 (  26)   217  0.355  484   -> 14
ttl:TtJL18_1093 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K00151   518   926 (  25)   217  0.371  490   -> 7
asa:ASA_3020 succinate-semialdehyde dehydrogenase         487   925 (  22)   217  0.363  482   -> 8
cpi:Cpin_2087 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   560   925 (  87)   217  0.353  484   <-> 10
ecw:EcE24377A_1510 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldeh K09472   495   925 (  10)   217  0.358  489   -> 11
ecy:ECSE_1352 aldehyde dehydrogenase          K09472   495   925 (  14)   217  0.360  489   -> 12
egz:104132735 mitochondrial 10-formyltetrahydrofolate d K00289   914   925 (  41)   217  0.347  493   -> 15
ele:Elen_1838 Aldehyde Dehydrogenase                494   925 ( 434)   217  0.364  492   -> 2
jeu:BJP62_10315 succinate-semialdehyde dehydrogenase (N K00135   486   925 (  11)   217  0.359  490   -> 6
kok:KONIH1_07765 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   925 (  21)   217  0.371  493   -> 17
pagg:AL522_15280 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   925 (  3)   217  0.358  491   -> 12
pea:PESP_b0685 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   925 (  98)   217  0.366  483   -> 9
sbv:N643_11790 succinate-semialdehyde dehdyrogenase   K00135   482   925 (  78)   217  0.360  481   -> 7
sec:SCH_2723 succinate-semialdehyde dehydrogenase I, NA K00135   482   925 (  47)   217  0.366  481   -> 7
vpb:VPBB_1634 Gamma-glutamyl-aminobutyraldehyde dehydro K09472   494   925 (  18)   217  0.368  486   -> 11
aplc:110991022 LOW QUALITY PROTEIN: aldehyde dehydrogen K00128   521   924 (  37)   216  0.358  492   -> 14
bcom:BAUCODRAFT_311185 hypothetical protein       K00128   498   924 (  13)   216  0.346  482   -> 19
camg:CAMM_10065 succinate-semialdehyde dehydrogenase  K00135   491   924 (  43)   216  0.335  489   -> 16
eai:106836116 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   500   924 (  15)   216  0.358  506   -> 20
ebd:ECBD_2317 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   495   924 (  5)   216  0.360  489   -> 11
ebe:B21_01288 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   495   924 (  5)   216  0.360  489   -> 11
ebl:ECD_01277 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   495   924 (  5)   216  0.360  489   -> 11
ebr:ECB_01277 gamma-Glu-gamma-aminobutyraldehyde dehydr K09472   495   924 (  5)   216  0.360  489   -> 11
ebw:BWG_1132 gamma-Glu-gamma-aminobutyraldehyde dehydro K09472   495   924 (  16)   216  0.360  489   -> 10
ecb:100054931 retinal dehydrogenase 1          K07249   500   924 (  24)   216  0.358  506   -> 22
ecd:ECDH10B_1417 gamma-Glu-gamma-aminobutyraldehyde deh K09472   495   924 (  1)   216  0.360  489   -> 10
ecj:JW1293 gamma-Glu-gamma-aminobutyraldehyde dehydroge K09472   495   924 (  1)   216  0.360  489   -> 11
eco:b1300 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde dehyd K09472   495   924 (  1)   216  0.360  489   -> 11
ecoh:ECRM13516_0288 Betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   490   924 (  1)   216  0.370  492   -> 13
ecok:ECMDS42_1098 gamma-Glu-gamma-aminobutyraldehyde de K09472   495   924 (  1)   216  0.360  489   -> 9
ecoo:ECRM13514_0540 Betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   490   924 (  1)   216  0.370  492   -> 12
ecx:EcHS_A1415 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde K09472   495   924 (  11)   216  0.360  489   -> 12
edh:EcDH1_2346 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   495   924 (  1)   216  0.360  489   -> 11
edj:ECDH1ME8569_1242 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyrald K09472   495   924 (  1)   216  0.360  489   -> 11
elh:ETEC_1404 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   495   924 (  1)   216  0.360  489   -> 11
elp:P12B_c1794 Gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde K09472   495   924 (  1)   216  0.360  489   -> 11
epz:103565224 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   500   924 (  27)   216  0.358  506   -> 20
eun:U