SSDB Best Search Result

KEGG ID :tbr:Tb11.01.7240 (566 a.a.)
Definition:histone deacetylase; K06067 histone deacetylase 1/2
Update status:T01013
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 3794 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
tcr:506821.140 histone deacetylase           K06067   511   1693 (  22)   392  0.530  506   <-> 143
sfm:108929090 histone deacetylase 2           K06067   489   627 (  17)   149  0.334  431   -> 184
acep:105621344 histone deacetylase Rpd3-like      K06067   497   624 (  28)   148  0.322  422   -> 66
pret:103458004 histone deacetylase 2          K06067   458   622 (  6)   148  0.334  419   -> 243
lcf:108899297 histone deacetylase 2           K06067   489   621 (  12)   147  0.333  430   -> 300
amex:103028934 histone deacetylase 2          K06067   488   620 (  32)   147  0.336  429   -> 272
lav:100666845 histone deacetylase 1 isoform X2     K06067   482   619 (  37)   147  0.331  417   -> 139
tmu:101357779 histone deacetylase 1           K06067   482   619 (  32)   147  0.329  423   -> 146
aec:105150076 histone deacetylase Rpd3 isoform X1    K06067   497   618 (  21)   147  0.320  422   -> 76
bfo:BRAFLDRAFT_217516 hypothetical protein       K06067   462   618 ( 111)   147  0.330  406   -> 152
dya:Dyak_GE21462 Rpd3                  K06067   521   618 ( 133)   147  0.325  419   -> 100
nle:100591033 histone deacetylase 1           K06067   482   618 (  30)   147  0.331  417   -> 146
pmaj:107214077 histone deacetylase 1          K06067   475   618 (  40)   147  0.341  416   -> 120
aam:106493331 histone deacetylase 1           K06067   451   617 (  30)   146  0.341  416   -> 116
cjo:107323875 histone deacetylase 1           K06067   451   617 (  30)   146  0.341  416   -> 132
clv:102085406 histone deacetylase 1           K06067   451   617 (  37)   146  0.341  416   -> 108
egu:105054960 histone deacetylase 19-like isoform X1  K06067   507   617 (  12)   146  0.309  398   -> 102
egz:104134931 histone deacetylase 1           K06067   451   617 (  35)   146  0.341  416   -> 97
fch:102055405 histone deacetylase 1           K06067   443   617 (  30)   146  0.341  416   -> 102
fpg:101920073 histone deacetylase 1           K06067   443   617 (  30)   146  0.341  416   -> 105
gga:373961 histone deacetylase 1            K06067   480   617 (  30)   146  0.341  416   -> 134
mgp:100546927 histone deacetylase 1           K06067   488   617 (  30)   146  0.341  416   -> 117
mze:101478271 histone deacetylase 2           K06067   489   617 (  12)   146  0.323  430   -> 252
phi:102102768 histone deacetylase 1           K06067   482   617 (  39)   146  0.341  416   -> 125
csab:103225192 histone deacetylase 1          K06067   482   616 (  28)   146  0.331  417   -> 154
ggo:101151959 histone deacetylase 1           K06067   482   616 (  30)   146  0.333  417   -> 151
gmx:100804681 histone deacetylase 19-like        K06067   497   616 (  17)   146  0.312  430   -> 166
mcc:708441 histone deacetylase 1            K06067   482   616 (  28)   146  0.331  417   -> 162
mcf:102125039 histone deacetylase 1           K06067   482   616 (  28)   146  0.331  417   -> 164
pps:100980497 histone deacetylase 1           K06067   482   616 (  30)   146  0.331  417   -> 161
ptr:107966150 histone deacetylase 1 isoform X3           453   616 (  0)   146  0.331  417   -> 165
rbb:108524017 histone deacetylase 1           K06067   411   616 (  28)   146  0.331  417   -> 159
rro:104654770 histone deacetylase 1           K06067   482   616 (  28)   146  0.331  417   -> 157
xma:102236362 probable histone deacetylase 1-B     K06067   482   616 (  6)   146  0.325  421   -> 253
dme:Dmel_CG7471 histone deacetylase 1          K06067   521   615 ( 129)   146  0.325  419   -> 75
dwi:Dwil_GK16595 Rpd3                  K06067   531   615 ( 112)   146  0.319  417   -> 79
eai:106829049 histone deacetylase 1           K06067   502   615 (  30)   146  0.329  423   -> 154
ecb:100070281 histone deacetylase 1           K06067   482   615 (  30)   146  0.329  423   -> 164
hai:109391669 histone deacetylase 1           K06067   482   615 (  28)   146  0.326  423   -> 141
hcq:109514575 probable histone deacetylase 1-B     K06067   481   615 (  11)   146  0.325  428   -> 209
bacu:102998477 histone deacetylase 1          K06067   482   614 (  29)   146  0.326  423   -> 154
cjc:100399690 histone deacetylase 1           K06067   482   614 (  26)   146  0.331  417   -> 167
csem:103380629 histone deacetylase 2          K06067   488   614 (  20)   146  0.325  431   -> 263
dpl:KGM_207273 histone deacetylase Rpd3         K06067   483   614 ( 136)   146  0.315  416   -> 42
dpx:DAPPUDRAFT_442930 putative histone deacetylase Rpd3 K06067   538   614 (  85)   146  0.322  438   -> 143
jre:108997370 histone deacetylase 19-like        K06067   497   614 (  30)   146  0.320  419   -> 104
sbq:101039964 histone deacetylase 1           K06067   482   614 ( 118)   146  0.331  417   -> 166
biu:109572356 histone deacetylase 1 isoform X1     K06067   482   613 ( 117)   146  0.326  423   -> 141
bom:102265183 histone deacetylase 1           K06067   482   613 (  25)   146  0.326  423   -> 150
bta:404126 histone deacetylase 1            K06067   482   613 (  25)   146  0.326  423   -> 155
dan:Dana_GF25085 Rpd3                  K06067   525   613 ( 114)   146  0.322  419   -> 115
dpe:Dper_GL22935 GL22935 gene product from transcript G K06067   530   613 ( 123)   146  0.325  419   -> 93
els:105030237 probable histone deacetylase 1-B     K06067   488   613 (  14)   146  0.316  430   -> 217
fab:101819193 histone deacetylase 1           K06067   457   613 (  34)   146  0.339  416   -> 120
oas:100820752 histone deacetylase 1 isoform X1     K06067   482   613 (  27)   146  0.326  423   -> 153
oor:101271170 histone deacetylase 1           K06067   482   613 (  28)   146  0.326  423   -> 138
ccan:109692991 histone deacetylase 1          K06067   482   612 (  57)   145  0.329  417   -> 133
ccw:104694685 histone deacetylase 1           K06067   470   612 (  34)   145  0.339  416   -> 119
cdk:105085792 histone deacetylase 1           K06067   482   612 (  25)   145  0.326  423   -> 151
cfr:102508320 histone deacetylase 1           K06067   453   612 (  25)   145  0.326  423   -> 139
der:Dere_GG15241 Rpd3                  K06067   521   612 ( 125)   145  0.322  419   -> 87
dse:Dsec_GM14673 Dsec\GM14673-PA            K06067   521   612 ( 128)   145  0.322  419   -> 74
dsi:Dsimw501_GD13856 GD13856 gene product from transcri K06067   521   612 ( 125)   145  0.322  419   -> 83
gfr:102045090 histone deacetylase 1           K06067   448   612 (  34)   145  0.338  429   -> 103
hgl:101715102 histone deacetylase 1           K06067   482   612 (  25)   145  0.329  417   -> 161
hsa:3065 histone deacetylase 1             K06067   482   612 (  26)   145  0.329  417   -> 171
lco:104920778 probable histone deacetylase 1-B     K06067   482   612 (  29)   145  0.325  428   -> 298
mmu:433759 histone deacetylase 1            K06067   482   612 (  32)   145  0.329  417   -> 153
ngi:103745919 histone deacetylase 1           K06067   482   612 (  27)   145  0.329  417   -> 138
nvi:100116051 Rpd3 histone deacetylase         K06067   492   612 (  97)   145  0.327  422   -> 91
pon:100172663 histone deacetylase 1           K06067   482   612 ( 117)   145  0.329  417   -> 167
rno:297893 histone deacetylase 1            K06067   482   612 (  27)   145  0.329  417   -> 162
acyg:106038059 histone deacetylase 1          K06067   536   611 (  24)   145  0.339  416   -> 113
aju:106982428 histone deacetylase 1           K06067   482   611 (  24)   145  0.326  423   -> 139
apla:101797531 histone deacetylase 1          K06067   451   611 (  24)   145  0.339  416   -> 107
cfa:487309 histone deacetylase 1 isoform X1       K06067   521   611 (  24)   145  0.326  423   -> 163
chx:102187544 histone deacetylase 1           K06067   482   611 (  25)   145  0.326  423   -> 155
fca:101099228 histone deacetylase 1 isoform X3     K06067   482   611 (  24)   145  0.326  423   -> 169
ipu:108255500 histone deacetylase 2           K06067   489   611 (  23)   145  0.330  430   -> 212
lve:103070161 histone deacetylase 1           K06067   538   611 (  27)   145  0.338  423   -> 125
ola:101166025 histone deacetylase 2           K06067   489   611 (  13)   145  0.312  433   -> 220
oro:101384069 histone deacetylase 1 isoform X1     K06067   482   611 (  24)   145  0.326  423   -> 149
ptg:102968123 histone deacetylase 1           K06067   453   611 (  24)   145  0.326  423   -> 141
shr:100913322 histone deacetylase 1           K06067   495   611 (  23)   145  0.326  417   -> 154
ccaj:109816932 histone deacetylase 19-like isoform X1  K06067   496   610 (  14)   145  0.310  435   -> 94
myd:102764610 histone deacetylase 1           K06067   453   610 (  23)   145  0.331  426   -> 141
ocu:100355156 histone deacetylase 1           K06067   482   610 ( 114)   145  0.329  425   -> 165
rss:109446534 histone deacetylase 1           K06067   482   610 (  31)   145  0.331  426   -> 156
ssc:100622482 histone deacetylase 1           K06067   482   610 (  23)   145  0.328  424   -> 154
amj:106737180 histone deacetylase 1           K06067   480   609 (  22)   145  0.337  416   -> 125
asn:102375203 histone deacetylase 1           K06067   480   609 (  22)   145  0.337  416   -> 118
bpec:110162903 histone deacetylase 2          K06067   489   609 (  5)   145  0.310  420   -> 210
mcha:111011171 histone deacetylase 19          K06067   492   609 (  20)   145  0.324  392   -> 59
pop:7453794 histone deacetylase 6            K06067   467   609 (  21)   145  0.325  446   -> 127
soc:105194879 histone deacetylase Rpd3-like       K06067   497   609 (  58)   145  0.322  422   -> 78
tru:101079482 histone deacetylase 2           K06067   487   609 (  1)   145  0.331  420   -> 171
tup:102468100 histone deacetylase 1           K06067   481   609 (  22)   145  0.329  416   -> 148
cfo:105253689 histone deacetylase Rpd3         K06067   499   608 (  16)   144  0.310  436   -> 61
cqu:CpipJ_CPIJ006836 histone deacetylase Rpd3      K06067   489   608 ( 114)   144  0.325  418   -> 98
fve:101311924 histone deacetylase 19          K06067   495   608 (  41)   144  0.306  412   -> 96
lhu:105671719 histone deacetylase Rpd3-like       K06067   497   608 (  22)   144  0.316  424   -> 63
mdm:103412136 histone deacetylase 19-like        K06067   495   608 (  0)   144  0.315  406   -> 152
pale:102890938 histone deacetylase 1          K06067   482   608 (  21)   144  0.331  426   -> 139
pvu:PHAVU_009G115300g hypothetical protein       K06067   498   608 (  35)   144  0.302  440   -> 97
sasa:101448007 histone deacetylase 1          K06067   498   608 (  1)   144  0.321  424   -> 431
aml:100477725 histone deacetylase 1           K06067   482   607 (  20)   144  0.324  423   -> 144
ats:109748937 probable histone deacetylase 19      K06067   519   607 (  28)   144  0.333  408   -> 224
cge:100752721 histone deacetylase 1           K06067   482   607 (  25)   144  0.329  417   -> 138
dpo:Dpse_GA20378 Rpd3, isoform A            K06067   530   607 ( 117)   144  0.325  419   -> 90
egr:104426234 histone deacetylase 6           K06067   470   607 (  31)   144  0.316  408   -> 111
lja:Lj0g3v0201999.2 -                  K06067   486   607 (  1)   144  0.301  428   -> 153
nnu:104593108 histone deacetylase 6-like        K06067   467   607 (  12)   144  0.327  410   -> 98
thj:104804076 histone deacetylase 19          K06067   502   607 (  37)   144  0.320  422   -> 148
umr:103666443 histone deacetylase 1           K06067   482   607 (  20)   144  0.324  423   -> 139
epz:103552097 histone deacetylase 1           K06067   550   606 (  21)   144  0.326  423   -> 145
ame:411503 histone deacetylase Rpd3           K06067   492   605 ( 120)   144  0.311  434   -> 86
cmk:103182606 histone deacetylase 2           K06067   540   605 (  5)   144  0.322  422   -> 129
pbar:105428909 histone deacetylase Rpd3-like isoform X1 K06067   497   605 (  3)   144  0.322  422   -> 67
phd:102339088 histone deacetylase 1           K06067   482   605 (  16)   144  0.324  423   -> 135
myb:102242800 histone deacetylase 1           K06067   482   604 (  17)   144  0.329  422   -> 145
obi:106878991 histone deacetylase 2-like        K06067   476   604 ( 198)   144  0.330  409   -> 107
cmo:103490434 histone deacetylase 19          K06067   492   603 (  14)   143  0.306  408   -> 83
cpep:111777450 histone deacetylase 19-like       K06067   492   603 (  9)   143  0.324  392   -> 107
dre:192302 histone deacetylase 1            K06067   480   603 (  96)   143  0.324  414   -> 240
pavi:110754510 histone deacetylase 19          K06067   495   602 (  30)   143  0.316  402   -> 103
csv:101214717 histone deacetylase 19-like        K06067   492   601 (  20)   143  0.304  408   -> 72
nfu:107397144 probable histone deacetylase 1-B     K06067   482   601 (  15)   143  0.323  421   -> 199
nto:104088225 histone deacetylase 6           K06067   472   601 (  11)   143  0.321  411   -> 113
xtr:594953 histone deacetylase 1            K06067   480   601 (  21)   143  0.320  415   -> 130
bim:100748118 histone deacetylase Rpd3         K06067   492   600 ( 113)   143  0.311  434   -> 75
bter:100642763 histone deacetylase Rpd3         K06067   492   600 ( 110)   143  0.311  434   -> 70
cmy:102938055 histone deacetylase 1           K06067   480   600 (  15)   143  0.319  411   -> 115
cpic:101943126 histone deacetylase 1          K06067   480   600 (  15)   143  0.319  411   -> 131
epa:110239685 histone deacetylase 1-like        K06067   606   600 (  0)   143  0.329  404   -> 118
nsy:104229546 histone deacetylase 6           K06067   473   600 (  10)   143  0.320  412   -> 99
nta:107830951 histone deacetylase 6           K06067   473   600 (  10)   143  0.320  412   -> 193
cmos:111449108 histone deacetylase 19-like       K06067   492   599 (  5)   142  0.325  385   -> 108
ini:109150883 histone deacetylase 6           K06067   473   599 (  30)   142  0.325  409   -> 146
pgc:109852353 histone deacetylase Rpd3         K06067   497   599 ( 110)   142  0.313  434   -> 69
vvi:100244967 histone deacetylase 19          K06067   502   599 (  6)   142  0.312  414   -> 86
acs:100554517 histone deacetylase 1           K06067   482   598 (  8)   142  0.329  429   -> 163
dvi:Dvir_GJ15512 Rpd3                  K06067   527   598 ( 120)   142  0.318  421   -> 67
hst:105192422 histone deacetylase Rpd3         K06067   498   598 ( 119)   142  0.316  427   -> 72
mde:101901606 histone deacetylase Rpd3         K06067   485   598 (  98)   142  0.315  425   -> 122
mus:103984086 probable histone deacetylase 19      K06067   518   598 (  6)   142  0.315  406   -> 102
pmum:103334650 histone deacetylase 19          K06067   495   598 (  92)   142  0.313  402   -> 82
pper:18766630 histone deacetylase 19          K06067   495   598 (  30)   142  0.317  404   -> 93
pss:102447815 histone deacetylase 1           K06067   475   598 (  15)   142  0.325  415   -> 106
cmax:111483689 histone deacetylase 19-like       K06067   492   597 (  6)   142  0.316  392   -> 108
dmo:Dmoj_GI12742 Rpd3                  K06067   525   597 ( 107)   142  0.318  421   -> 71
hro:HELRODRAFT_194553 hypothetical protein       K06067   628   597 ( 121)   142  0.334  410   -> 127
lang:109339231 histone deacetylase 6-like        K06067   472   597 (  18)   142  0.333  375   -> 110
pvt:110082788 histone deacetylase 1           K06067   451   597 (  4)   142  0.329  407   -> 151
aof:109835566 histone deacetylase 19-like        K06067   479   596 (  10)   142  0.310  416   -> 112
dosa:Os06t0583400-01 Class-I type histone deacetylase, K06067   518   596 (  23)   142  0.327  392   -> 101
osa:4341387 probable histone deacetylase 19       K06067   518   596 (  23)   142  0.327  392   -> 136
aag:5565108 histone deacetylase Rpd3          K06067   487   595 (  94)   141  0.316  418   -> 103
gja:107107742 histone deacetylase 1           K06067   480   595 (  16)   141  0.327  425   -> 142
myi:110457536 probable histone deacetylase 1-B     K06067   517   595 (  72)   141  0.317  420   -> 152
oeu:111366506 histone deacetylase 19-like        K06067   505   595 (  5)   141  0.311  409   -> 99
pmac:106711646 histone deacetylase Rpd3         K06067   490   595 ( 108)   141  0.325  394   -> 51
tng:GSTEN00009146G001 unnamed protein product      K06067   490   595 (  25)   141  0.323  431   -> 112
crg:105337120 probable histone deacetylase 1-B     K06067   522   594 (  63)   141  0.325  412   -> 150
lgi:LOTGIDRAFT_178649 hypothetical protein       K06067   470   594 ( 107)   141  0.324  420   -> 61
bdi:100828770 histone deacetylase 1           K06067   521   593 (  3)   141  0.330  415   -> 104
npr:108795331 histone deacetylase 1           K06067   480   593 (  2)   141  0.316  418   -> 108
tgo:TGME49_249620 histone deacetylase HDAC2            624   593 (  98)   141  0.322  391   -> 210
zne:110831612 histone deacetylase Rpd3 isoform X1    K06067   495   593 ( 110)   141  0.311  437   -> 67
lcm:102364559 histone deacetylase 1           K06067   430   592 (  89)   141  0.317  416   -> 151
pda:103709297 histone deacetylase 6-like        K06067   444   592 (  4)   141  0.327  382   -> 105
pxy:105394770 histone deacetylase Rpd3         K06067   485   592 (  97)   141  0.318  422   -> 54
fcd:110842105 probable histone deacetylase 1-B     K06067   546   591 (  63)   141  0.317  407   -> 109
mdo:100032301 histone deacetylase 1           K06067   471   591 (  4)   141  0.317  417   -> 167
cit:102617679 histone deacetylase 6           K06067   465   590 (  8)   140  0.312  401   -> 89
lak:106169904 probable histone deacetylase 1-B isoform K06067   525   590 (  83)   140  0.328  403   -> 175
pxb:103949529 histone deacetylase 19 isoform X1     K06067   498   590 (  35)   140  0.300  406   -> 142
sbi:8065038 probable histone deacetylase 19       K06067   518   590 (  6)   140  0.312  394   -> 107
srx:107745719 probable histone deacetylase 1-B isoform K06067   484   590 (  3)   140  0.331  411   -> 375
dgr:Dgri_GH15691 GH15691 gene product from transcript G K06067   559   589 ( 110)   140  0.332  374   -> 87
prap:111003029 histone deacetylase Rpd3         K06067   481   589 ( 107)   140  0.327  395   -> 31
tut:107361765 probable histone deacetylase 1-B     K06067   531   589 (  2)   140  0.316  399   -> 86
cin:100186761 histone deacetylase 1-like        K06067   569   588 (  56)   140  0.296  426   -> 60
ncc:104946727 histone deacetylase 1           K06067   490   588 (  99)   140  0.324  426   -> 243
aplc:110985520 histone deacetylase 1-like        K06067   558   587 (  47)   140  0.311  408   -> 97
nve:NEMVE_v1g79092 hypothetical protein         K06067   442   587 (  61)   140  0.334  386   -> 52
sgh:107562876 probable histone deacetylase 1-B isoform K06067   484   587 (  0)   140  0.333  411   -> 376
sko:100375702 histone deacetylase 2-like        K06067   559   587 (  90)   140  0.325  416   -> 124
aga:AgaP_AGAP006511 AGAP006511-PA            K06067   470   586 (  86)   139  0.320  406   -> 95
hbr:110642591 histone deacetylase 6-like        K06067   469   586 (  8)   139  0.310  445   -> 124
jcu:105640322 histone deacetylase 6           K06067   467   586 (  18)   139  0.311  444   -> 80
rcu:8267962 histone deacetylase 19           K06067   462   586 (  11)   139  0.331  362   -> 73
sanh:107691506 histone deacetylase 1 isoform X1     K06067   484   586 (  88)   139  0.321  424   -> 366
sly:101254943 histone deacetylase 19          K06067   498   586 (  10)   139  0.311  409   -> 80
tgu:100220830 histone deacetylase 1           K06067   470   586 (  8)   139  0.358  358   -> 92
zma:541681 histone deacetylase             K06067   458   586 (  9)   139  0.309  421   -> 161
mtr:MTR_3g118535 histone deacetylase family protein   K06067   498   585 (  4)   139  0.311  424   -> 132
spen:107031546 histone deacetylase 19          K06067   498   585 (  9)   139  0.311  409   -> 76
sre:PTSG_01904 Hdac1 protein              K06067   677   585 (  76)   139  0.314  401   -> 211
xla:397868 histone deacetylase 1 L homeolog       K06067   480   585 (  4)   139  0.323  421   -> 228
pbi:103058754 histone deacetylase 2           K06067   488   584 (  76)   139  0.301  425   -> 130
cam:101513443 histone deacetylase 19          K06067   496   583 (  1)   139  0.322  363   -> 95
sita:101756624 histone deacetylase 1          K06067   518   583 (  5)   139  0.315  394   -> 99
var:108319954 histone deacetylase 19-like        K06067   496   583 (  1)   139  0.300  426   -> 105
cann:107851186 histone deacetylase 6          K06067   471   582 (  8)   139  0.320  413   -> 108
dpa:109541726 histone deacetylase Rpd3 isoform X1    K06067   482   582 (  95)   139  0.303  409   -> 39
tcc:18608405 histone deacetylase 19           K06067   499   582 (  7)   139  0.319  417   -> 73
zju:107410367 histone deacetylase 19          K06067   497   582 (  10)   139  0.316  392   -> 113
atr:18430622 histone deacetylase 6 isoform X1      K06067   492   581 (  4)   138  0.319  439   -> 69
obr:102704710 probable histone deacetylase 19      K06067   518   581 (  19)   138  0.319  426   -> 91
sind:105165913 histone deacetylase 19          K06067   464   581 (  7)   138  0.306  402   -> 78
vra:106761958 histone deacetylase 6 isoform X1     K06067   465   581 (  1)   138  0.328  399   -> 114
api:100159920 histone deacetylase Rpd3-like       K06067   491   580 (  12)   138  0.320  387   -> 54
nvl:108563590 histone deacetylase Rpd3         K06067   490   580 ( 112)   138  0.301  418   -> 65
sot:102606021 histone deacetylase 19          K06067   498   580 (  10)   138  0.307  407   -> 100
ghi:107900973 histone deacetylase 19-like        K06067   499   579 (  0)   138  0.308  416   -> 169
ngd:NGA_0147500 histone deacetylase 1/2         K06067   437   579 ( 358)   138  0.338  361   -> 26
ppp:112279805 histone deacetylase 19-like isoform X1  K06067   723   579 (  8)   138  0.315  447   -> 121
scm:SCHCODRAFT_77889 hypothetical protein        K06067   554   579 (  50)   138  0.306  428   -> 85
spu:373339 histone deacetylase             K06067   576   579 (  63)   138  0.304  427   -> 248
bmor:101744526 histone deacetylase Rpd3         K06067   454   578 ( 108)   138  0.318  396   -> 46
bvg:104894337 histone deacetylase 6           K06067   450   578 (  7)   138  0.332  371   -> 93
soe:110792549 histone deacetylase 6           K06067   459   578 (  11)   138  0.309  459   -> 120
tca:655044 histone deacetylase Rpd3           K06067   490   578 ( 106)   138  0.306  441   -> 57
han:110917736 histone deacetylase 19          K06067   494   577 (  25)   137  0.316  392   -> 225
cic:CICLE_v10028261mg hypothetical protein       K06067   493   576 (  27)   137  0.318  415   -> 77
gra:105773807 histone deacetylase 19          K06067   499   576 (  12)   137  0.308  416   -> 95
lsv:111921090 histone deacetylase 19          K06067   496   576 (  17)   137  0.319  392   -> 182
dcr:108222875 histone deacetylase 6-like        K06067   434   575 (  12)   137  0.365  310   -> 107
boe:106333790 histone deacetylase 19 isoform X1     K06067   502   574 (  8)   137  0.325  366   -> 228
adu:107479044 histone deacetylase 6           K06067   452   573 (  11)   136  0.314  382   -> 138
oaa:100093591 histone deacetylase 2           K06067   456   573 ( 113)   136  0.311  415   -> 114
aly:ARALYDRAFT_327775 hypothetical protein       K06067   500   571 (  8)   136  0.328  366   -> 150
ath:AT4G38130 histone deacetylase 1           K06067   501   571 (  2)   136  0.328  366   -> 133
cbr:CBG04588 C. briggsae CBR-HDA-1 protein       K06067   455   571 (  26)   136  0.328  406   -> 126
tms:TREMEDRAFT_68989 hypothetical protein        K11483   434   569 (  48)   136  0.309  447   -> 77
cpap:110813649 LOW QUALITY PROTEIN: histone deacetylase K06067   488   568 (  7)   135  0.299  415   -> 68
dnx:107164123 histone deacetylase Rpd3         K06067   491   568 (  74)   135  0.329  401   -> 45
dzi:111282992 histone deacetylase 19-like        K06067   499   568 (  5)   135  0.301  418   -> 127
bna:106365662 histone deacetylase 19          K06067   502   567 (  1)   135  0.315  394   -> 493
brp:103850038 histone deacetylase 19          K06067   502   567 (  4)   135  0.315  394   -> 209
nai:NECAME_14453 histone deacetylase family protein   K06067   500   567 (  29)   135  0.308  439   -> 37
aqu:100635349 histone deacetylase 1-like        K06067   539   566 (  45)   135  0.302  417   -> 134
csat:104773695 histone deacetylase 19          K06067   500   566 (  1)   135  0.303  413   -> 430
crb:17879361 histone deacetylase 19           K06067   499   565 (  0)   135  0.325  366   -> 145
dct:110097632 histone deacetylase 19          K06067   511   565 (  12)   135  0.327  358   -> 64
spar:SPRG_11722 hypothetical protein          K06067   435   565 (  9)   135  0.339  387   -> 53
wse:WALSEDRAFT_60044 histone deacetylase        K06067   448   562 (  40)   134  0.304  392   -> 48
hir:HETIRDRAFT_155388 hypothetical protein       K06067   547   561 (  40)   134  0.335  388   -> 67
ovi:T265_09811 hypothetical protein           K06067   505   560 ( 103)   133  0.300  440   -> 46
aip:107608060 histone deacetylase 6-like        K06067   452   559 (  3)   133  0.286  455   -> 138
dsq:DICSQDRAFT_73148 hypothetical protein        K06067   582   559 (  9)   133  0.321  402   -> 70
smm:Smp_005210 histone deacetylase 1          K06067   469   558 (  65)   133  0.298  436   -> 23
abp:AGABI1DRAFT110107 hypothetical protein       K06067   577   557 (  51)   133  0.309  405   -> 51
abv:AGABI2DRAFT198321 hypothetical protein       K06067   577   557 (  51)   133  0.309  405   -> 56
mbr:MONBRDRAFT_34892 hypothetical protein        K06067   462   557 (  35)   133  0.320  422   -> 62
psq:PUNSTDRAFT_82602 histone deacetylase        K06067   517   557 (  2)   133  0.315  403   -> 57
cel:CELE_C53A5.3 Histone deacetylase 1         K06067   461   556 (  14)   133  0.380  287   -> 91
loa:LOAG_05318 histone deacetylase 1          K06067   465   555 (  39)   132  0.302  417   -> 40
tps:THAPSDRAFT_32098 histone deactylase 1 HDAC Hda1p HD K06067   419   555 (  43)   132  0.323  359   -> 49
cgi:CGB_I4200W histone deacetylase 1 (hd1)       K06067   622   554 (  26)   132  0.328  387   -> 72
ngr:NAEGRDRAFT_35589 histone deacetylase        K06067   421   553 (  77)   132  0.324  349   -> 89
shs:STEHIDRAFT_138470 hypothetical protein       K06067   597   553 (  23)   132  0.298  410   -> 98
apro:F751_0936 Histone deacetylase 1          K06067   418   551 (  81)   131  0.346  306   -> 18
cci:CC1G_04427 histone deacetylase Hda1         K06067   590   551 (  15)   131  0.298  399   -> 116
cmt:CCM_00128 histone deacetylase RpdA/Rpd3       K06067   638   551 (  74)   131  0.316  408   -> 58
gtt:GUITHDRAFT_157414 hypothetical protein       K06067   386   551 (  37)   131  0.315  397   -> 264
cme:CYME_CMS068C histone deacetylase          K06067   427   550 (  40)   131  0.321  361   -> 8
npa:UCRNP2_4759 putative histone deacetylase rpd3 prote K06067   571   550 (  75)   131  0.300  397   -> 63
tvs:TRAVEDRAFT_56557 histone deacetylase        K06067   592   550 (  7)   131  0.311  425   -> 63
mrr:Moror_2014 histone deacetylase 1          K06067   526   549 (  9)   131  0.304  454   -> 65
sla:SERLADRAFT_462682 hypothetical protein       K06067   538   549 (  22)   131  0.287  415   -> 30
cnb:CNBI3250 hypothetical protein            K06067   621   548 (  10)   131  0.307  443   -> 65
cne:CNH03520 histone deacetylase 1 (hd1)        K06067   621   548 (  10)   131  0.307  443   -> 72
ela:UCREL1_9750 putative histone deacetylase rpd3 prote K06067   671   548 (  94)   131  0.317  439   -> 63
gsl:Gasu_08740 histone deacetylase 1/2         K06067   475   548 (  49)   131  0.308  426   -> 19
dpp:DICPUDRAFT_40779 hypothetical protein        K06067   473   547 (  49)   131  0.311  399   -> 145
pno:SNOG_00508 hypothetical protein           K06067   616   547 ( 123)   131  0.317  419   -> 49
ehx:EMIHUDRAFT_453147 histone deacetylase 1       K06067   406   546 (  23)   130  0.332  328   -> 115
psoj:PHYSODRAFT_542338 hypothetical protein       K06067   459   546 (  56)   130  0.318  403   -> 114
ddi:DDB_G0268024 histone deacetylase family protein   K06067   495   545 (  52)   130  0.309  398   -> 182
maj:MAA_05232 histone deacetylase RpdA/Rpd3       K06067   649   545 (  80)   130  0.314  411   -> 57
pif:PITG_01897 histone deacetylase, putative      K06067   461   545 (  54)   130  0.314  411   -> 73
tad:TRIADDRAFT_64072 hypothetical protein        K06067   565   545 (  50)   130  0.306  386   -> 27
bmy:Bm1_09295 Histone deacetylase 1           K06067   481   543 (  22)   130  0.322  407   -> 38
ein:Eint_031270 histone deacetylase 1          K06067   414   543 ( 107)   130  0.323  362   -> 6
ztr:MYCGRDRAFT_51809 histone deacetylase        K06067   508   543 ( 107)   130  0.310  400   -> 58
cput:CONPUDRAFT_114725 histone deacetylase complex cata K06067   560   542 (  8)   129  0.308  396   -> 86
tsp:Tsp_11745 histone deacetylase 1           K06067   363   541 (  24)   129  0.340  294   -> 36
pfj:MYCFIDRAFT_154253 hypothetical protein       K06067   578   540 ( 112)   129  0.304  425   -> 54
pfp:PFL1_04210 hypothetical protein           K06067   616   540 (  0)   129  0.315  378   -> 77
wic:J056_003875 Histone deacetylase 3          K11404   715   540 (  35)   129  0.285  438   -> 33
fme:FOMMEDRAFT_81600 hypothetical protein        K06067   592   539 (  9)   129  0.301  428   -> 56
mis:MICPUN_79903 histone deacetylase          K06067   508   539 (  55)   129  0.287  418   -> 99
tmn:UCRPA7_8694 putative histone deacetylase rpd3 prote K06067   630   539 ( 108)   129  0.323  393   -> 66
fvr:FVEG_00400 histone deacetylase 1/2         K06067   650   538 (  74)   128  0.312  445   -> 67
ota:OT_ostta02g02580 Histone deacetylase superfamily  K06067   459   538 (  45)   128  0.301  389   -> 54
smo:SELMODRAFT_114783 hypothetical protein       K06067   410   538 (  0)   128  0.345  296   -> 112
maw:MAC_05475 histone deacetylase RpdA/Rpd3       K06067   649   537 (  76)   128  0.314  411   -> 57
pte:PTT_14524 hypothetical protein           K06067   497   537 ( 118)   128  0.309  411   -> 70
aalt:CC77DRAFT_1052243 hypothetical protein       K06067   615   534 ( 127)   128  0.301  405   -> 54
plj:VFPFJ_09891 histone deacetylase RPD3        K06067   653   534 (  79)   128  0.306  418   -> 45
vda:VDAG_06000 histone deacetylase RPD3         K06067   635   534 ( 115)   128  0.314  442   -> 54
smp:SMAC_01503 uncharacterized protein         K06067   655   533 ( 206)   127  0.311  409   -> 108
bor:COCMIDRAFT_96381 hypothetical protein        K06067   648   532 ( 127)   127  0.302  394   -> 48
bsc:COCSADRAFT_181272 hypothetical protein       K06067   648   532 ( 127)   127  0.288  406   -> 49
bze:COCCADRAFT_30528 hypothetical protein        K06067   648   532 ( 127)   127  0.302  394   -> 60
cim:CIMG_04528 histone deacetylase RPD3         K06067   626   532 (  67)   127  0.309  391   -> 39
cpw:CPC735_072530 histone deacetylase RPD3, putative  K06067   626   532 (  71)   127  0.309  391   -> 39
mgl:MGL_0609 hypothetical protein            K11404   372   531 (  10)   127  0.344  291   -> 34
ctp:CTRG_05635 histone deacetylase RPD3         K06067   615   530 (  43)   127  0.290  407   -> 114
fcy:FRACYDRAFT_223488 histone deacetylase-like protein K06067   423   530 (  11)   127  0.330  352   -> 105
fgr:FGSG_00780 histone deacetylase RPD3         K06067   649   529 (  70)   126  0.320  397   -> 62
fpu:FPSE_09235 hypothetical protein           K06067   649   529 (  70)   126  0.320  397   -> 65
mgr:MGG_05857 histone deacetylase RPD3         K06067   659   529 (  77)   126  0.295  413   -> 57
pdp:PDIP_72250 Histone deacetylase RpdA/Rpd3      K06067   625   529 (  67)   126  0.295  441   -> 44
glz:GLAREA_08590 Arginase/deacetylase          K06067   624   528 (  80)   126  0.298  396   -> 75
gtr:GLOTRDRAFT_64258 histone deacetylase        K06067   546   528 (  6)   126  0.323  365   -> 72
ncr:NCU00824 histone deacetylase-3           K06067   658   528 ( 111)   126  0.315  394   -> 109
nte:NEUTE1DRAFT132812 histone deacetylase RPD3     K06067   644   528 ( 111)   126  0.312  385   -> 97
tre:TRIREDRAFT_48386 hypothetical protein        K06067   455   528 (  52)   126  0.330  391   -> 84
adl:AURDEDRAFT_109783 hypothetical protein       K06067   575   527 (  24)   126  0.303  402   -> 69
pco:PHACADRAFT_247052 hypothetical protein       K06067   541   527 (  11)   126  0.289  418   -> 54
tva:TVAG_166720 acetylpolyamine aminohydrolase     K06067   417   527 (  25)   126  0.317  363   -> 129
pti:PHATRDRAFT_49800 histone deacetylase 1 isoform   K06067   426   526 (  5)   126  0.321  377   -> 36
cdu:CD36_86930 histone deacetylase, putative      K06067   575   525 (  26)   126  0.292  432   -> 77
tve:TRV_06317 hypothetical protein           K06067   676   525 (  82)   126  0.297  435   -> 64
yli:YALI0C06061g YALI0C06061p              K11483   433   525 (  12)   126  0.328  357   -> 73
cho:Chro.60173 histone deacetylase           K06067   432   524 (  21)   125  0.351  282   -> 27
cpv:cgd6_1380 histone deacetylase            K06067   440   524 (  19)   125  0.351  282   -> 33
mpp:MICPUCDRAFT_31447 histone deacetylase        K06067   531   524 (  22)   125  0.287  421   -> 86
pfy:PFICI_13548 hypothetical protein          K06067   676   524 (  60)   125  0.313  412   -> 67
ure:UREG_01737 histone deacetylase RPD3         K06067   630   524 (  45)   125  0.306  435   -> 39
abe:ARB_00299 hypothetical protein           K06067   675   523 (  80)   125  0.297  435   -> 71
mtm:MYCTH_76403 histone deacetylase RPD3-like protein  K06067   647   523 (  64)   125  0.297  427   -> 75
mbe:MBM_03926 histone deacetylase RpdA/Rpd3       K06067   642   521 (  78)   125  0.306  379   -> 70
nhe:NECHADRAFT_31703 hypothetical protein        K06067   650   521 (  62)   125  0.320  428   -> 67
ppl:POSPLDRAFT_89580 predicted protein         K06067   448   521 (  45)   125  0.310  387   -> 27
ttt:THITE_134990 histone deacetylase-like protein    K06067   643   521 (  55)   125  0.302  414   -> 73
cfj:CFIO01_06730 histone deacetylase          K06067   679   519 (  61)   124  0.312  426   -> 65
pcs:Pc18g03850 Pc18g03850                K06067   641   519 (  59)   124  0.302  410   -> 48
bpg:Bathy14g03360 histone deacetylase 1         K06067   458   518 (  33)   124  0.303  413   -> 183
eus:EUTSA_v10002540mg hypothetical protein       K06067   426   518 (  20)   124  0.312  394   -> 122
lth:KLTH0E06446g KLTH0E06446p              K11483   449   517 (  59)   124  0.301  415   -> 43
uma:UMAG_11828 putative histone deacetylase HOS2    K11483   442   517 (  6)   124  0.324  296   -> 40
pan:PODANSg09787 hypothetical protein          K06067   783   516 (  68)   123  0.293  413   -> 77
cre:CHLREDRAFT_103457 histone deacetylase        K06067   419   515 (  55)   123  0.408  228   -> 54
ptm:GSPATT00025447001 hypothetical protein       K06067   481   515 (  6)   123  0.285  404   -> 69
pkn:PKH_072280 histone deacetylase           K06067   448   514 ( 321)   123  0.286  398   -> 106
ssl:SS1G_05823 hypothetical protein           K06067   626   514 (  89)   123  0.287  404   -> 82
nfi:NFIA_035740 histone deacetylase RpdA        K06067   688   513 (  53)   123  0.298  429   -> 55
bfu:BCIN_05g02590 Bcrpd3                K06067   633   512 (  91)   123  0.290  404   -> 88
cthr:CTHT_0055570 histone deacetylase-like protein   K06067   681   512 (  69)   123  0.300  417   -> 72
cot:CORT_0C00320 Rpd31 histone deacetylase       K06067   554   510 (  33)   122  0.300  424   -> 66
csl:COCSUDRAFT_52257 class I RPD3 type histone deacetyl K06067   428   510 (  3)   122  0.299  384   -> 40
lbc:LACBIDRAFT_186850 histone deacetylase complex, cata K06067   548   510 (  8)   122  0.284  419   -> 78
lel:LELG_03023 histone deacetylase RPD3         K06067   576   510 (  33)   122  0.293  437   -> 122
pbl:PAAG_06742 histone deacetylase RPD3         K06067   691   510 (  13)   122  0.304  382   -> 53
pbn:PADG_04450 histone deacetylase RPD3         K06067   689   510 (  6)   122  0.304  382   -> 48
tet:TTHERM_00663829 class I histone deacetylase family K06067   472   510 (  14)   122  0.281  452   -> 144
vcn:VOLCADRAFT_66043 hypothetical protein        K06067   414   510 (  43)   122  0.396  227   -> 139
afm:AFUA_2G03390 histone deacetylase RpdA/Rpd3     K06067   688   509 (  54)   122  0.304  401   -> 41
ani:AN4493.2 hypothetical protein            K06067   687   509 (  44)   122  0.307  388   -> 53
eiv:EIN_096050 histone deacetylase, putative      K06067   449   509 (  7)   122  0.375  232   -> 39
olu:OSTLU_119545 histone deacetylase          K06067   487   509 (  15)   122  0.296  395   -> 41
pgr:PGTG_06484 histone deacetylase 1/2         K06067   606   509 (  2)   122  0.299  378   -> 114
slb:AWJ20_5009 histone deacetylase RPD3         K06067   438   509 (  11)   122  0.299  408   -> 76
afv:AFLA_092360 histone deacetylase RpdA/Rpd3      K06067   685   508 (  17)   122  0.294  435   -> 48
pcy:PCYB_073330 histone deacetylase           K06067   421   508 ( 313)   122  0.285  400   -> 138
act:ACLA_091130 histone deacetylase RpdA        K06067   689   507 (  45)   121  0.291  443   -> 58
cal:CAALFM_C307000WA histone deacetylase        K06067   577   507 (  12)   121  0.304  441   -> 83
cten:CANTEDRAFT_116007 histone deacetylase       K06067   468   507 (  30)   121  0.305  406   -> 18
psco:LY89DRAFT_679613 histone deacetylase        K06067   547   507 (  31)   121  0.308  390   -> 65
spaa:SPAPADRAFT_140568 hypothetical protein       K06067   468   506 (  48)   121  0.300  404   -> 89
isc:IscW_ISCW012528 histone deacetylase 1, 2, 3, putati K11404   392   505 (  2)   121  0.368  288   -> 38
ang:ANI_1_980064 histone deacetylase 1         K06067   688   504 (  14)   121  0.301  425   -> 62
bcom:BAUCODRAFT_54799 hypothetical protein       K06067   481   504 (  71)   121  0.283  396   -> 41
caur:QG37_06894 histone deacetylase transcription modif K06067   504   504 (  34)   121  0.296  402   -> 37
clus:A9F13_13g02090 putative histone deacetylase    K06067   463   504 (  20)   121  0.296  402   -> 64
dfa:DFA_00614 histone deacetylase family protein    K06067   491   504 (  37)   121  0.290  400   -> 185
lma:LMJF_21_0680 putative histone deacetylase      K06067   428   504 (  97)   121  0.374  254   -> 17
pfa:PF3D7_0925700 histone deacetylase 1         K06067   449   504 ( 300)   121  0.285  361   -> 152
pfd:PFDG_01704 hypothetical protein           K06067   449   504 ( 305)   121  0.285  361   -> 114
pfh:PFHG_01386 histone deacetylase           K06067   449   504 ( 308)   121  0.285  361   -> 139
pvx:PVX_099700 histone deacetylase           K06067   448   504 ( 306)   121  0.288  368   -> 166
aaf:AURANDRAFT_69603 hypothetical protein        K06067   453   503 (  7)   121  0.355  301   -> 32
cvr:CHLNCDRAFT_23482 hypothetical protein        K06067   414   503 (  10)   121  0.388  227   -> 54
lbz:LBRM_21_0740 putative histone deacetylase      K06067   432   503 (  93)   121  0.327  327   -> 19
lif:LINJ_21_0740 putative histone deacetylase      K06067   430   503 (  89)   121  0.374  254   -> 26
lmi:LMXM_21_0680 putative histone deacetylase      K06067   455   503 (  89)   121  0.333  333   -> 20
pic:PICST_81035 histone deacetylase transcription modif K06067   500   503 (  20)   121  0.294  415   -> 58
ccp:CHC_T00008970001 histone deacetylase        K06067   426   502 (  38)   120  0.310  352   -> 23
ppa:PAS_chr1-4_0125 Histone deacetylase         K06067   476   501 (  33)   120  0.308  390   -> 49
pcb:PCHAS_082680 histone deacetylase, putative     K06067   447   500 ( 308)   120  0.288  375   -> 98
ehe:EHEL_031290 histone deacetylase           K06067   415   499 (  59)   120  0.308  354   -> 5
ldo:LDBPK_210740 histone deacetylase, putative     K06067   430   499 (  85)   120  0.370  254   -> 23
phu:Phum_PHUM260560 histone deacetylase, putative    K11404   428   497 (  30)   119  0.302  427   -> 63
shx:MS3_02212 Histone deacetylase 3           K11404   418   497 (  80)   119  0.344  294   -> 24
gla:GL50803_3281 Histone deacetylase          K06067   467   496 ( 330)   119  0.278  522   -> 9
mpr:MPER_10713 hypothetical protein           K06067   306   496 ( 295)   119  0.333  288   -> 22
edi:EDI_183810 histone deacetylase Rpd3         K06067   448   495 ( 300)   119  0.388  214   -> 35
nce:NCER_100451 hypothetical protein          K06067   417   495 (  65)   119  0.379  219   -> 5
pbe:PBANKA_082650 histone deacetylase, putative     K06067   447   495 ( 279)   119  0.278  371   -> 68
acan:ACA1_296720 histone deacetylase 1, putative    K06067   328   494 (  91)   118  0.396  225   -> 270
ehi:EHI_119320 histone deacetylase           K06067   448   494 ( 288)   118  0.383  214   -> 43
mlr:MELLADRAFT_118370 hypothetical protein       K11483   571   493 (  7)   118  0.269  499   -> 98
pyo:PY17X_0829800 histone deacetylase, putative     K06067   447   493 ( 285)   118  0.288  372   -> 109
tml:GSTUM_00007198001 hypothetical protein       K11483   378   493 (  11)   118  0.310  316   -> 43
aor:AO090012000132 unnamed protein product; histone dea K06067   430   489 ( 245)   117  0.303  356   -> 39
dha:DEHA2F02420g DEHA2F02420p              K06067   497   489 (  21)   117  0.299  411   -> 67
ecu:ECU03_1370 HISTONE DEACETYLASE 1          K06067   416   489 (  39)   117  0.299  365   -> 4
tot:TOT_020000025 histone deacetylase          K06067   445   487 ( 216)   117  0.314  354   -> 17
bbo:BBOV_III011020 histone deacetylase         K06067   449   486 ( 346)   117  0.307  362   -> 11
beq:BEWA_017550 histone deacetylase, putative      K06067   448   486 ( 194)   117  0.317  360   -> 20
pgu:PGUG_03521 similar to potential SET3 histone deacet K11483   452   486 (  8)   117  0.293  369   -> 42
spo:SPAC3G9.07c histone deacetylase (class I) Hos2   K11483   434   485 (  23)   116  0.332  292   -> 21
tpv:TP02_0039 histone deacetylase            K06067   447   485 ( 198)   116  0.311  354   -> 18
ago:AGOS_AFR172C AFR172Cp                K11483   449   484 (  13)   116  0.303  350   -> 30
clu:CLUG_01343 hypothetical protein           K11483   449   484 (  18)   116  0.295  359   -> 66
sce:YPR068C histone deacetylase             K11482   470   484 (  10)   116  0.310  335   <-> 48
cgr:CAGL0B01441g hypothetical protein          K06067   433   483 (  40)   116  0.301  372   -> 44
tan:TA12690 histone deacetylase, putative        K06067   446   483 ( 201)   116  0.337  294   -> 19
ndi:NDAI_0G03740 hypothetical protein          K06067   433   481 (  32)   115  0.302  384   -> 79
aje:HCAG_04474 histone deacetylase phd1         K11483   481   480 ( 168)   115  0.302  368   -> 48
erc:Ecym_2346 Hypothetical protein           K11483   485   480 (  12)   115  0.292  363   -> 32
kla:KLLA0F09119g hypothetical protein          K11483   452   479 (  12)   115  0.319  295   -> 52
ero:EROM_031240 histone deacetylase 1          K06067   415   478 (  65)   115  0.323  288   -> 4
kmx:KLMA_20297 probable histone deacetylase HOS2    K11483   452   478 (  8)   115  0.282  415   -> 63
adf:107334457 histone deacetylase 1-like        K06067   498   476 (  29)   114  0.403  206   -> 127
hmg:100200676 histone deacetylase 3-like        K11404   428   476 (  10)   114  0.315  355   -> 45
ncs:NCAS_0C04320 hypothetical protein          K06067   434   476 (  22)   114  0.298  376   -> 56
kaf:KAFR_0A08630 hypothetical protein          K06067   433   473 (  20)   114  0.300  373   -> 55
tdl:TDEL_0B04580 hypothetical protein          K11483   446   472 (  7)   113  0.335  272   -> 54
zro:ZYRO0C03498g hypothetical protein          K06067   433   471 (  20)   113  0.304  381   -> 79
mcn:Mcup_1562 histone deacetylase superfamily protein  K04768   348   470 ( 201)   113  0.381  223   -> 3
vpo:Kpol_1038p11 hypothetical protein          K06067   433   470 (  7)   113  0.287  383   -> 58
tpf:TPHA_0A00300 hypothetical protein          K06067   433   467 (  9)   112  0.301  352   -> 34
mse:Msed_0533 histone deacetylase superfamily      K04768   348   466 ( 154)   112  0.361  233   -> 3
fox:FOXG_00027 histone deacetylase HOS2         K11483   499   464 (  89)   112  0.285  383   -> 71
tbl:TBLA_0I00560 hypothetical protein          K06067   433   462 (  20)   111  0.295  349   -> 53
aman:B6F84_02070 acetoin utilization protein AcuC    K04768   317   459 ( 126)   110  0.351  242   -> 2
aho:Ahos_0051 histone deacetylase superfamily      K04768   352   456 ( 137)   110  0.335  230   -> 3
ccar:109094311 histone deacetylase 8 isoform X1     K11405   378   456 (  17)   110  0.345  293   -> 116
srm:SRM_02566 acetoin utilization protein acuC     K04768   378   452 ( 244)   109  0.374  243   -> 6
bgg:CFK41_04295 acetoin utilization protein AcuC    K04768   425   446 ( 323)   108  0.302  398   -> 6
sacs:SUSAZ_01075 acetylpolyamine aminohydrolase     K04768   346   441 ( 230)   106  0.344  215   -> 2
mtp:Mthe_1425 histone deacetylase superfamily      K04768   370   440 ( 156)   106  0.377  223   -> 5
psea:WY02_06185 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   440 ( 322)   106  0.343  268   -> 3
sru:SRU_2345 acetoin utilization protein acuC      K04768   378   439 ( 231)   106  0.366  243   -> 6
mcj:MCON_1162 histone deacetylase family protein    K04768   373   438 ( 161)   106  0.352  247   -> 5
sula:BFU36_05710 acetylpolyamine aminohydrolase     K04768   351   438 ( 142)   106  0.353  224   -> 3
svi:Svir_27490 deacetylase, histone deacetylase/acetoin K04768   393   436 ( 327)   105  0.355  290   -> 2
sto:STK_23050 protein deacetylase            K04768   350   435 ( 140)   105  0.369  217   -> 4
brz:CFK38_06595 acetoin utilization protein AcuC    K04768   430   433 ( 330)   105  0.320  350   -> 2
sacn:SacN8_01025 histone deacetylase          K04768   346   432 ( 211)   104  0.340  215   -> 2
sacr:SacRon12I_01025 histone deacetylase        K04768   346   432 ( 211)   104  0.340  215   -> 2
sai:Saci_0213 histone deacetylase            K04768   346   432 ( 211)   104  0.340  215   -> 2
gpi:GPICK_10005 histone deacetylase           K04768   385   431 (  -)   104  0.385  231   -> 1
pdx:Psed_3982 Histone deacetylase            K04768   388   429 ( 285)   104  0.343  271   -> 11
phh:AFB00_01615 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   429 ( 294)   104  0.331  272   -> 4
sia:M1425_2086 histone deacetylase superfamily     K04768   351   429 ( 119)   104  0.339  224   -> 3
sic:SiL_1941 Deacetylase                K04768   322   429 ( 119)   104  0.339  224   -> 3
sid:M164_2093 histone deacetylase superfamily      K04768   351   429 ( 119)   104  0.339  224   -> 3
sii:LD85_2355 histone deacetylase superfamily      K04768   351   429 ( 125)   104  0.339  224   -> 3
sim:M1627_2168 histone deacetylase superfamily     K04768   351   429 ( 119)   104  0.339  224   -> 3
sin:YN1551_0701 histone deacetylase superfamily     K04768   351   429 ( 125)   104  0.339  224   -> 3
sir:SiRe_1967 histone deacetylase superfamily      K04768   351   429 ( 119)   104  0.339  224   -> 3
sis:LS215_2251 histone deacetylase superfamily     K04768   351   429 ( 125)   104  0.339  224   -> 4
siy:YG5714_2215 histone deacetylase superfamily     K04768   351   429 ( 125)   104  0.339  224   -> 3
pecq:AD017_03105 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   428 ( 304)   103  0.327  272   -> 4
psee:FRP1_15865 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   428 ( 309)   103  0.327  272   -> 2
pseq:AD006_23515 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   428 ( 304)   103  0.327  272   -> 4
mhi:Mhar_0851 Histone deacetylase family protein    K04768   374   427 ( 160)   103  0.357  238   -> 4
ncy:NOCYR_3679 Acetoin dehydrogenase          K04768   418   427 ( 314)   103  0.367  264   -> 2
sol:Ssol_1012 Histone deacetylase            K04768   351   427 (  97)   103  0.348  224   -> 3
sso:SSO0028 Acetylpolyamine aminohydrolase       K04768   351   427 (  97)   103  0.348  224   -> 3
ssoa:SULA_1044 acetylpolyamine aminohydrolase      K04768   351   427 (  97)   103  0.348  224   -> 3
ssof:SULC_1045 acetylpolyamine aminohydrolase      K04768   351   427 (  97)   103  0.348  224   -> 3
ssol:SULB_1046 acetylpolyamine aminohydrolase      K04768   351   427 (  97)   103  0.348  224   -> 3
aja:AJAP_26920 acetoin utilization protein AcuC     K04768   390   426 (  -)   103  0.326  288   -> 1
kphy:AOZ06_14410 acetoin utilization protein AcuC    K04768   394   425 ( 112)   103  0.316  304   -> 5
pseh:XF36_08590 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   425 ( 321)   103  0.328  268   -> 2
brv:CFK39_04575 acetoin utilization protein AcuC    K04768   429   424 ( 319)   102  0.313  348   -> 3
dbr:Deba_1277 Histone deacetylase            K04768   379   424 ( 152)   102  0.393  239   -> 4
sih:SiH_2033 histone deacetylase superfamily      K04768   351   423 ( 113)   102  0.347  225   -> 3
tpe:Tpen_0570 histone deacetylase superfamily      K04768   360   422 ( 322)   102  0.344  224   -> 2
aoi:AORI_2383 acetoin utilization protein AcuC     K04768   390   421 ( 320)   102  0.323  288   -> 2
geo:Geob_2918 histone deacetylase family protein    K04768   385   421 ( 113)   102  0.357  244   -> 2
amyb:BKN51_04535 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   420 ( 302)   102  0.358  260   -> 3
pmad:BAY61_23465 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   419 ( 245)   101  0.357  241   -> 3
req:REQ_20150 putative histone deacetylase       K04768   424   419 ( 298)   101  0.326  304   -> 5
kal:KALB_6903 hypothetical protein           K04768   383   418 ( 304)   101  0.367  256   -> 4
brx:BH708_08685 acetoin utilization protein AcuC    K04768   436   415 ( 288)   100  0.282  465   -> 8
ahg:AHOG_08215 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   396   414 ( 307)   100  0.344  270   -> 3
arq:BWQ92_14255 acetoin utilization protein AcuC    K04768   403   413 ( 311)   100  0.311  280   -> 2
nbr:O3I_029660 acetoin dehydrogenase          K04768   425   412 ( 306)   100  0.369  222   -> 2
apre:CNX65_07290 acetoin utilization protein AcuC    K04768   397   411 ( 183)   100  0.358  246   -> 8
gem:GM21_1137 Histone deacetylase            K04768   385   411 ( 290)   100  0.382  207   -> 2
opr:Ocepr_1497 Histone deacetylase           K04768   378   411 (  -)   100  0.357  244   -> 1
ami:Amir_1468 histone deacetylase superfamily      K04768   397   410 ( 187)   99  0.354  246   -> 6
sesp:BN6_17410 Deacetylase superfamily         K04768   391   410 (  93)   99  0.323  285   -> 8
gbm:Gbem_3125 histone deacetylase family protein    K04768   385   409 ( 289)   99  0.382  207   -> 2
amq:AMETH_4968 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   408 ( 300)   99  0.358  246   -> 2
geb:GM18_3095 Histone deacetylase            K04768   645   408 (  -)   99  0.341  249   -> 1
noc:Noc_0962 Histone deacetylase superfamily      K04768   321   408 ( 306)   99  0.347  242   -> 2
ach:Achl_3143 histone deacetylase superfamily      K04768   403   407 (  -)   99  0.364  239   -> 1
amyc:CU254_09895 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   407 ( 279)   99  0.344  253   -> 3
gao:A2G06_10720 histone deacetylase           K04768   385   407 ( 303)   99  0.379  232   -> 2
gsk:KN400_1196 histone deacetylase family protein    K04768   385   407 (  -)   99  0.379  232   -> 1
gsu:GSU1222 histone deacetylase family protein     K04768   385   407 (  -)   99  0.379  232   -> 1
gme:Gmet_1739 histone deacetylase family protein    K04768   385   405 ( 300)   98  0.372  231   -> 2
gpo:GPOL_c21320 putative acetoin dehydrogenase     K04768   414   405 ( 305)   98  0.336  241   -> 2
arth:C3B78_16415 acetoin utilization protein AcuC         403   404 ( 298)   98  0.347  239   -> 2
git:C6V83_00625 acetoin utilization protein AcuC    K04768   413   404 (  50)   98  0.361  230   -> 2
sdf:ACG33_10515 histone deacetylase           K04768   316   403 (  -)   98  0.342  231   -> 1
psul:AU252_14580 acetoin utilization protein AcuC    K04768   403   402 ( 287)   97  0.325  283   -> 2
acta:C1701_04940 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   401 ( 119)   97  0.356  247   -> 4
rhu:A3Q40_01501 Acetoin utilization protein AcuC    K04768   413   401 ( 295)   97  0.295  383   -> 4
tcb:TCARB_1706 Acetoin utilization protein       K04768   306   401 (  -)   97  0.332  229   -> 1
thb:N186_03205 hypothetical protein           K04768   348   401 (  -)   97  0.332  229   -> 1
arr:ARUE_c34630 acetoin utilization protein AcuC    K04768   408   399 (  -)   97  0.312  269   -> 1
car:cauri_0876 putative acetoin utilization protein   K04768   377   399 ( 280)   97  0.301  299   -> 2
rmg:Rhom172_0110 Histone deacetylase          K04768   378   399 (  51)   97  0.336  226   -> 5
tum:CBW65_22055 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   399 ( 273)   97  0.335  233   -> 3
aau:AAur_3327 Acetoin utilization protein acuC     K04768   408   398 ( 291)   97  0.312  269   -> 3
are:AL755_19940 acetoin utilization protein AcuC    K04768   403   397 ( 294)   96  0.308  266   -> 2
dpc:A6048_07425 acetoin utilization protein AcuC    K04768   410   397 (  -)   96  0.320  250   -> 1
art:Arth_3345 histone deacetylase superfamily      K04768   407   396 (  -)   96  0.341  246   -> 1
bfa:Bfae_24330 deacetylase, histone deacetylase/acetoin K04768   424   396 ( 256)   96  0.330  321   -> 7
fre:Franean1_1239 histone deacetylase superfamily    K04768   435   396 ( 289)   96  0.365  233   -> 4
fri:FraEuI1c_1165 Histone deacetylase          K04768   480   396 ( 285)   96  0.362  243   -> 3
nwa:Nwat_2073 Histone deacetylase            K04768   321   396 (  -)   96  0.347  216   -> 1
plat:C6W10_14990 acetoin utilization protein AcuC    K04768   393   396 ( 273)   96  0.332  319   -> 4
apn:Asphe3_32740 deacetylase, histone deacetylase/aceto K04768   403   395 (  -)   96  0.344  241   -> 1
nga:Ngar_c32690 putative histone deacetylase superfamil K04768   322   395 ( 281)   96  0.326  221   -> 2
plab:C6361_15360 acetoin utilization protein AcuC    K04768   393   395 ( 265)   96  0.332  319   -> 3
rhb:NY08_1250 NAD-independent protein deacetylase AcuC K04768   422   395 ( 282)   96  0.286  378   -> 3
arz:AUT26_15940 acetoin utilization protein AcuC    K04768   408   394 ( 292)   96  0.308  286   -> 2
gur:Gura_2297 histone deacetylase superfamily      K04768   385   394 ( 290)   96  0.355  231   -> 2
kyr:CVV65_04370 acetoin utilization protein AcuC    K04768   391   394 ( 282)   96  0.301  289   -> 2
lpil:LIP_1202 histone deacetylase            K04768   392   394 ( 275)   96  0.388  219   -> 4
nno:NONO_c53400 putative acetoin dehydrogenase     K04768   410   394 ( 285)   96  0.343  245   -> 2
rhw:BFN03_06420 acetoin utilization protein AcuC    K04768   423   394 ( 238)   96  0.369  222   -> 2
amd:AMED_2418 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   393 ( 279)   95  0.339  239   -> 4
amm:AMES_2391 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   393 ( 279)   95  0.339  239   -> 4
amn:RAM_12300 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   393 ( 279)   95  0.339  239   -> 4
amz:B737_2392 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   393 ( 279)   95  0.339  239   -> 4
mhd:Marky_0478 Histone deacetylase           K04768   377   393 ( 164)   95  0.336  220   -> 2
snw:BBN63_13920 acetoin utilization protein AcuC    K04768   383   393 ( 254)   95  0.333  312   -> 5
rfa:A3L23_04490 Acetoin utilization protein AcuC    K04768   422   392 (  -)   95  0.280  375   -> 1
rhs:A3Q41_03778 Acetoin utilization protein AcuC    K04768   422   392 (  -)   95  0.280  375   -> 1
rmr:Rmar_0112 histone deacetylase superfamily      K04768   378   392 (  44)   95  0.332  226   -> 5
loki:Lokiarch_41760 Acetoin utilization protein AcuC  K04768   400   391 (  13)   95  0.306  232   -> 6
bts:Btus_0595 Histone deacetylase            K04768   391   390 ( 260)   95  0.304  289   -> 2
dth:DICTH_1869 histone deacetylase superfamily     K04768   314   390 (  -)   95  0.340  215   <-> 1
nsr:NS506_05977 Acetoin utilization protein AcuC    K04768   385   390 ( 287)   95  0.346  217   -> 2
rxy:Rxyl_1014 histone deacetylase superfamily      K04768   387   390 (  41)   95  0.371  197   -> 3
aru:ASPU41_02520 acetoin utilization protein AcuC    K04768   407   389 ( 257)   95  0.328  265   -> 5
pbv:AR543_12750 histone deacetylase           K04768   392   389 (  -)   95  0.307  264   -> 1
rrs:RoseRS_3190 histone deacetylase superfamily          344   389 ( 126)   95  0.340  256   -> 3
bfm:BP422_16590 acetoin utilization protein AcuC    K04768   385   388 ( 229)   94  0.346  231   -> 4
glo:Glov_0517 histone deacetylase superfamily      K04768   383   388 ( 279)   94  0.329  249   -> 2
mrb:Mrub_0834 histone deacetylase superfamily      K04768   378   388 ( 155)   94  0.313  265   -> 3
mre:K649_03810 histone deacetylase superfamily protein K04768   378   388 ( 155)   94  0.313  265   -> 3
rrd:RradSPS_0966 Deacetylase              K04768   422   388 (  96)   94  0.293  331   -> 4
sva:SVA_3873 histone deacetylase            K04768   313   388 (  -)   94  0.346  231   -> 1
nsl:BOX37_20570 acetoin utilization protein AcuC    K04768   413   387 (  -)   94  0.353  235   -> 1
pfm:Pyrfu_0996 histone deacetylase superfamily     K04768   376   387 (  92)   94  0.312  224   <-> 2
rav:AAT18_12135 acetoin utilization protein AcuC    K04768   423   387 (  -)   94  0.342  240   -> 1
aaq:AOC05_13980 acetoin utilization protein AcuC    K04768   403   386 (  -)   94  0.306  255   -> 1
bacy:QF06_13060 histone deacetylase           K04768   387   386 ( 272)   94  0.339  236   -> 3
bbe:BBR47_41620 acetoin utilization protein AcuC    K04768   385   386 ( 219)   94  0.342  231   -> 3
bsn:BSn5_05710 protein deacetylase           K04768   387   386 ( 272)   94  0.339  236   -> 2
bso:BSNT_09390 acetoin dehydrogenase          K04768   396   386 ( 279)   94  0.339  236   -> 2
rhq:IM25_15760 acetoin utilization protein AcuC     K04768   423   386 ( 231)   94  0.356  222   -> 5
rpy:Y013_01710 acetoin utilization protein AcuC     K04768   423   386 ( 230)   94  0.356  222   -> 5
rrz:CS378_01905 acetoin utilization protein AcuC    K04768   423   386 ( 249)   94  0.332  295   -> 4
arn:CGK93_18675 acetoin utilization protein AcuC    K04768   408   385 ( 276)   94  0.301  269   -> 2
led:BBK82_01625 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   385 ( 122)   94  0.357  241   -> 6
nml:Namu_3788 Histone deacetylase            K04768   393   385 ( 272)   94  0.345  249   -> 3
acts:ACWT_7010 acetoin utilization protein AcuC     K04768   395   384 ( 244)   93  0.317  347   -> 4
arx:ARZXY2_400 acetoin utilization protein AcuC     K04768   408   384 (  -)   93  0.304  286   -> 1
ase:ACPL_7141 Histone deacetylase 1           K04768   395   384 ( 244)   93  0.317  347   -> 4
bcl:ABC2763 acetoin utilization protein AcuC      K04768   396   384 ( 228)   93  0.332  232   -> 6
bjs:MY9_2974 acetoin utilization protein AcuC      K04768   396   384 ( 270)   93  0.343  230   -> 2
bsr:I33_3025 acetoin utilization protein AcuC      K04768   387   384 ( 270)   93  0.343  230   -> 3
bacl:BS34A_32380 acetoin utilization protein AcuC    K04768   387   383 ( 268)   93  0.343  230   -> 2
balm:BsLM_2957 acetoin dehydrogenase A         K04768   387   383 ( 269)   93  0.343  230   -> 2
bsh:BSU6051_29710 protein deacetylase AcuC       K04768   387   383 ( 268)   93  0.343  230   -> 2
bsl:A7A1_1703 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   387   383 ( 260)   93  0.343  230   -> 2
bsp:U712_14755 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   387   383 ( 268)   93  0.343  230   -> 2
bsq:B657_29710 Protein deacetylase           K04768   387   383 ( 268)   93  0.343  230   -> 2
bsu:BSU29710 acetoin utilization protein AcuC      K04768   387   383 ( 268)   93  0.343  230   -> 2
bsul:BSUA_03163 protein deacetylase           K04768   387   383 ( 268)   93  0.343  230   -> 2
bsus:Q433_16135 histone deacetylase           K04768   387   383 ( 268)   93  0.343  230   -> 2
bsut:BSUB_03163 protein deacetylase           K04768   387   383 ( 268)   93  0.343  230   -> 2
bsx:C663_2819 protein deacetylase            K04768   396   383 ( 268)   93  0.343  230   -> 2
bsy:I653_14225 protein deacetylase           K04768   387   383 ( 268)   93  0.343  230   -> 2
mau:Micau_1571 Histone deacetylase           K04768   393   383 (  86)   93  0.352  253   -> 3
mil:ML5_1830 Histone deacetylase            K04768   393   383 ( 222)   93  0.352  253   -> 3
tpr:Tpau_1832 Histone deacetylase            K04768   410   383 (  -)   93  0.329  246   -> 1
anx:ACH33_13820 histone deacetylase           K04768   385   382 ( 121)   93  0.338  231   -> 3
asoc:CB4_03505 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   385   382 (  -)   93  0.364  195   -> 1
gor:KTR9_2150 Deacetylase, including histone deacetylas K04768   393   382 ( 253)   93  0.324  241   -> 2
tab:CIG75_07660 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   382 ( 255)   93  0.315  241   -> 2
all:CRK55794 NAD-independent protein deacetylase AcuC  K04768   391   381 ( 148)   93  0.339  239   -> 4
bsm:BSM4216_2913 NAD-independent protein deacetylase Ac K04768   394   381 (  -)   93  0.339  218   -> 1
cfi:Celf_0893 Histone deacetylase            K04768   400   381 (  -)   93  0.347  236   -> 1
gta:BCM27_11520 acetoin utilization protein AcuC    K04768   414   381 (  90)   93  0.327  260   -> 3
nfa:NFA_37780 putative acetoin dehydrogenase      K04768   421   381 (  73)   93  0.356  222   -> 2
nfr:ERS450000_00121 Acetoin utilization protein AcuC  K04768   437   381 (  72)   93  0.356  222   -> 4
rhc:RGUI_1291 Deacetylase                K04768   378   381 ( 152)   93  0.339  242   -> 3
arh:AHiyo8_44890 acetoin utilization protein AcuC    K04768   324   380 (  -)   92  0.361  205   -> 1
deu:DBW_1995 histone deacetylase family protein     K04768   389   380 ( 141)   92  0.362  232   -> 2
rop:ROP_67960 putative acetoin utilization protein   K04768   423   380 ( 251)   92  0.309  288   -> 3
rsa:RSal33209_2724 acetoin utilization protein     K04768   402   380 ( 277)   92  0.315  292   -> 2
tbc:A0O31_01882 acetoin utilization protein AcuC    K04768   375   380 ( 169)   92  0.330  270   -> 2
ari:UM93_11170 acetoin utilization protein AcuC     K04768   402   379 ( 271)   92  0.309  278   -> 2
bae:BATR1942_12665 protein deacetylase         K04768   389   379 ( 239)   92  0.361  219   -> 2
batr:TD68_11690 histone deacetylase           K04768   389   379 ( 239)   92  0.361  219   -> 2
gbr:Gbro_2236 Histone deacetylase            K04768   414   379 ( 255)   92  0.335  242   -> 4
lao:AOX59_07005 histone deacetylase           K04768   389   379 ( 123)   92  0.303  267   -> 7
mlu:Mlut_18020 deacetylase, histone deacetylase/acetoin K04768   417   379 ( 278)   92  0.311  286   -> 2
spun:BFF78_18800 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   379 ( 238)   92  0.347  239   -> 6
tfu:Tfu_2707 putative acetoin utilization protein    K04768   392   379 ( 273)   92  0.353  215   -> 2
asd:AS9A_1754 Putative acetoin utilization protein   K04768   418   378 ( 269)   92  0.329  237   -> 2
dtu:Dtur_0141 histone deacetylase superfamily protein  K04768   315   378 (  -)   92  0.326  215   -> 1
vdi:Vdis_0842 Histone deacetylase            K04768   352   378 (  72)   92  0.333  222   -> 3
vmo:VMUT_1688 histone deacetylase            K04768   352   378 (  62)   92  0.344  218   -> 2
ams:AMIS_68840 hypothetical protein           K04768   393   377 ( 250)   92  0.324  293   -> 3
diz:CT688_07550 acetoin utilization protein AcuC    K04768   410   377 (  -)   92  0.308  250   -> 1
goq:ACH46_09210 acetoin utilization protein AcuC    K04768   414   377 ( 272)   92  0.323  248   -> 2
rbar:AWN76_010530 acetoin utilization protein AcuC   K04768   379   377 (  72)   92  0.338  234   -> 4
bkw:BkAM31D_18935 Acetoin utilization protein AcuC   K04768   388   376 ( 259)   92  0.342  225   -> 6
seds:AAY24_02365 histone deacetylase          K04768   310   376 ( 202)   92  0.349  218   -> 2
acad:UA74_08750 deacetylase, histone deacetylase/acetoi K04768   403   375 ( 264)   91  0.332  223   -> 3
acti:UA75_08720 deacetylase, histone deacetylase/acetoi K04768   403   375 ( 264)   91  0.332  223   -> 3
bst:GYO_3219 acetoin utilization protein AcuC      K04768   397   375 ( 262)   91  0.328  232   -> 3
reb:XU06_13120 acetoin utilization protein AcuC     K04768   423   375 ( 271)   91  0.329  246   -> 2
rer:RER_28020 putative acetoin utilization protein   K04768   423   375 ( 271)   91  0.329  246   -> 3
rey:O5Y_12895 acetoin utilization protein        K04768   423   375 ( 271)   91  0.329  246   -> 2
rha:RHA1_ro06811 possible acetoin dehydrogenase     K04768   423   375 ( 223)   91  0.346  217   -> 6
roa:Pd630_LPD03434 Acetoin utilization protein AcuC   K04768   423   375 ( 212)   91  0.346  217   -> 4
bss:BSUW23_14400 protein deacetylase          K04768   388   374 ( 253)   91  0.328  232   -> 3
nhl:Nhal_1532 Histone deacetylase            K04768   322   374 (  -)   91  0.330  224   -> 1
rhod:AOT96_24330 acetoin utilization protein AcuC         423   374 ( 270)   91  0.325  246   -> 2
rqi:C1M55_14130 acetoin utilization protein AcuC    K04768   423   374 ( 270)   91  0.325  246   -> 2
splu:LK06_013440 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   374 ( 270)   91  0.327  284   -> 2
tth:TT_C0104 putative T-histone deacetylase       K04768   375   374 ( 150)   91  0.356  222   -> 2
ttl:TtJL18_1607 deacetylase, histone deacetylase/acetoi K04768   375   374 ( 149)   91  0.356  222   -> 2
tts:Ththe16_0473 Histone deacetylase          K04768   375   374 ( 154)   91  0.356  222   -> 2
nvn:NVIE_021870 putative histone deacetylase superfamil K04768   541   373 ( 269)   91  0.323  269   -> 2
stp:Strop_1461 histone deacetylase superfamily     K04768   393   373 ( 256)   91  0.321  318   -> 3
ble:BleG1_2754 acetoin utilization protein       K04768   388   372 ( 217)   91  0.342  225   -> 10
hmo:HM1_2367 acetoin utilization protein, subunit c   K04768   390   372 (  -)   91  0.325  231   -> 1
nev:NTE_03552 deacetylase, histone deacetylase/acetoin K04768   319   372 (  -)   91  0.327  269   -> 1
sgr:SGR_4144 putative acetoin dehydrogenase       K04768   382   372 ( 261)   91  0.346  243   -> 2
sgs:AVL59_03130 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   372 ( 236)   91  0.350  240   -> 9
tos:Theos_1830 deacetylase, histone deacetylase/acetoin K04768   375   372 ( 119)   91  0.347  222   -> 3
tsm:ASU32_09900 acetoin utilization protein AcuC    K04768   409   372 ( 258)   91  0.329  231   -> 4
ttk:TST_0911 acetoin utilization protein AcuC      K04768   360   372 ( 215)   91  0.340  235   -> 2
actn:L083_6718 histone deacetylase superfamily protein K04768   394   371 ( 268)   90  0.323  337   -> 5
cez:CBP52_10085 acetoin utilization protein AcuC    K04768   391   371 ( 261)   90  0.329  231   -> 3
pswu:SY83_15460 histone deacetylase           K04768   400   371 ( 244)   90  0.266  376   -> 2
aey:CDG81_15945 acetoin utilization protein AcuC    K04768   391   370 ( 230)   90  0.306  297   -> 4
blr:BRLA_c039060 acetoin utilization protein AcuC    K04768   384   370 ( 252)   90  0.316  231   -> 2
src:M271_22530 acetoin utilization protein AcuC     K04768   383   370 ( 241)   90  0.323  310   -> 7
ttr:Tter_0750 histone deacetylase superfamily      K04768   374   370 (  -)   90  0.319  226   -> 1
aer:AERYTH_03070 acetoin utilization protein AcuC    K04768   368   369 ( 263)   90  0.289  301   -> 2
goc:CXX93_13725 acetoin utilization protein AcuC    K04768   414   369 (  -)   90  0.323  248   -> 1
scw:TU94_18590 acetoin utilization protein AcuC     K04768   390   369 ( 260)   90  0.315  267   -> 3
ssx:SACTE_2791 Histone deacetylase           K04768   390   369 ( 203)   90  0.340  244   -> 3
ttj:TTHA0475 acetoin utilization protein AcuC      K04768   374   369 ( 143)   90  0.347  222   -> 2
ahm:TL08_08685 deacetylase, histone deacetylase/acetoin K04768   409   368 ( 252)   90  0.319  216   -> 5
arm:ART_3083 histone deacetylase superfamily protein  K04768   371   368 ( 267)   90  0.295  264   -> 2
bko:CKF48_16095 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   368 ( 232)   90  0.330  233   -> 4
bmet:BMMGA3_13320 Acetoin utilization protein AcuC   K04768   395   368 ( 222)   90  0.325  234   -> 3
bco:Bcell_3269 Histone deacetylase           K04768   384   367 ( 237)   90  0.299  311   -> 13
dtm:BJL86_1541 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   412   367 ( 241)   90  0.340  241   -> 5
ntr:B0W44_10225 acetoin utilization protein AcuC    K04768   391   367 ( 227)   90  0.320  225   -> 3
spav:Spa2297_18535 acetoin utilization protein AcuC   K04768   390   367 ( 242)   90  0.321  277   -> 3
srw:TUE45_04974 Acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   367 ( 197)   90  0.346  240   -> 3
tra:Trad_2884 Histone deacetylase            K04768   400   367 ( 147)   90  0.312  266   -> 2
val:VDBG_07293 histone deacetylase           K06067   587   367 ( 131)   90  0.299  354   -> 44
bbev:BBEV_0780 NAD-independent protein deacetylase AcuC K04768   391   366 ( 211)   89  0.314  274   -> 11
bif:N288_19900 histone deacetylase           K04768   390   366 ( 161)   89  0.303  271   -> 6
bmur:ABE28_017315 histone deacetylase          K04768   393   366 ( 232)   89  0.308  279   -> 2
exu:ESP131_14505 histone deacetylase          K04768   397   366 ( 244)   89  0.299  284   -> 2
plk:CIK06_08030 acetoin utilization protein AcuC    K04768   393   366 ( 256)   89  0.346  231   -> 2
sauo:BV401_25310 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   366 ( 251)   89  0.327  309   -> 4
sgb:WQO_14855 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   366 (  -)   89  0.333  243   -> 1
smal:SMALA_4294 acetoin dehydrogenase          K04768   390   366 ( 252)   89  0.327  309   -> 4
cga:Celgi_2564 Histone deacetylase           K04768   391   365 ( 254)   89  0.344  224   -> 4
lmoi:VV02_22585 acetoin utilization protein AcuC    K04768   406   365 ( 260)   89  0.327  251   -> 2
sbac:BVH56_03025 acetoin utilization protein AcuC    K04768   378   365 ( 226)   89  0.293  246   -> 5
strc:AA958_20145 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   365 ( 228)   89  0.311  315   -> 7
svl:Strvi_0693 histone deacetylase superfamily     K04768   390   365 ( 230)   89  0.324  309   -> 7
svu:B1H20_20030 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   365 ( 228)   89  0.333  243   -> 7
des:DSOUD_1825 histone deacetylase           K04768   386   364 ( 129)   89  0.335  254   -> 2
far:ABE41_014555 histone deacetylase          K04768   384   364 ( 229)   89  0.297  256   -> 4
kab:B7C62_14230 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   364 ( 256)   89  0.328  244   -> 2
kra:Krad_0611 histone deacetylase superfamily      K04768   394   364 (  -)   89  0.287  324   -> 1
sho:SHJGH_5358 acetoin dehydrogenase          K04768   367   364 ( 227)   89  0.335  239   -> 2
shy:SHJG_5595 acetoin dehydrogenase           K04768   367   364 ( 227)   89  0.335  239   -> 2
thac:CSC3H3_10640 acetylpolyamine amidohydrolase          343   364 (  45)   89  0.324  216   -> 6
tsc:TSC_c19660 acetoin utilization protein AcuC     K04768   374   364 ( 121)   89  0.332  232   -> 2
bck:BCO26_2025 histone deacetylase superfamily     K04768   384   363 ( 240)   89  0.362  196   -> 3
bcoa:BF29_1100 histone deacetylase domain protein    K04768   384   363 ( 249)   89  0.362  196   -> 3
dlu:A6035_07370 acetoin utilization protein AcuC    K04768   410   363 ( 258)   89  0.315  257   -> 2
sct:SCAT_3413 Acetoin utilization protein acuC     K04768   390   363 ( 254)   89  0.348  247   -> 3
scy:SCATT_33990 putative acetoin dehydrogenase     K04768   393   363 ( 254)   89  0.348  247   -> 3
bag:Bcoa_2461 histone deacetylase superfamily      K04768   384   362 ( 233)   88  0.362  196   -> 3
dit:C3V38_13215 acetoin utilization protein AcuC    K04768   410   362 ( 256)   88  0.339  221   -> 2
scap:AYP1020_1015 Acetoin utilization protein AcuC   K04768   390   362 ( 245)   88  0.312  224   -> 2
sle:sle_31710 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   390   362 ( 250)   88  0.322  239   -> 3
tig:THII_2381 histone deacetylase            K04768   314   362 ( 262)   88  0.333  216   -> 2
ace:Acel_0246 histone deacetylase superfamily      K04768   392   361 (  -)   88  0.367  199   -> 1
aez:C3E78_15825 acetoin utilization protein AcuC    K04768   368   361 (  -)   88  0.296  280   -> 1
cceu:CBR64_12915 acetoin utilization protein AcuC    K04768   413   361 ( 246)   88  0.314  283   -> 5
exm:U719_12400 histone deacetylase           K04768   397   361 ( 234)   88  0.299  284   -> 2
vig:BKP57_02730 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   361 ( 144)   88  0.326  233   -> 2
bacs:AUL54_16385 histone deacetylase          K04768   388   360 ( 232)   88  0.336  235   -> 4
bhk:B4U37_17000 acetoin utilization protein AcuC    K04768   393   360 ( 224)   88  0.333  210   -> 4
gst:HW35_05915 histone deacetylase           K04768   390   360 ( 241)   88  0.319  232   -> 2
mox:DAMO_1148 Histone deacetylase/AcuC/AphA family prot K04768   379   360 (  -)   88  0.327  205   -> 1
scb:SCAB_39181 putative acetoin utilization protein   K04768   391   360 ( 221)   88  0.338  240   -> 6
sfa:Sfla_3538 Histone deacetylase            K04768   390   360 ( 189)   88  0.328  244   -> 4
sfi:SFUL_3005 Histone deacetylase            K04768   390   360 ( 250)   88  0.332  244   -> 2
strp:F750_3186 NAD-independent protein deacetylase AcuC K04768   390   360 ( 195)   88  0.328  244   -> 4
svt:SVTN_16605 acetoin utilization protein AcuC     K04768   384   360 ( 224)   88  0.351  245   -> 7
arw:MB46_17515 acetoin utilization protein AcuC     K04768   403   359 (  -)   88  0.333  207   -> 1
bon:A361_22460 histone deacetylase           K04768   390   359 ( 244)   88  0.332  232   -> 5
cet:B8281_18245 acetoin utilization protein AcuC    K04768   408   359 ( 249)   88  0.341  223   -> 4
dni:HX89_12410 acetoin utilization protein AcuC     K04768   398   359 ( 253)   88  0.314  239   -> 2
iis:EYM_07110 acetylpolyamine aminohydrolase      K04768   334   359 ( 116)   88  0.305  292   -> 2
oih:OB2223 acetoin utilization protein         K04768   395   359 ( 236)   88  0.301  286   -> 7
salf:SMD44_04929 acetoin utilization protein AcuC    K04768   383   359 ( 219)   88  0.345  226   -> 4
scu:SCE1572_37155 hypothetical protein               363   359 ( 152)   88  0.333  225   -> 9
sve:SVEN_3192 NAD-independent protein deacetylase AcuC K04768   384   359 ( 204)   88  0.355  245   -> 4
barc:AOA65_0325 Histone deacetylase domain protein   K04768   355   358 ( 129)   87  0.322  211   -> 2
bpu:BPUM_2619 histone deacetylase            K04768   386   358 ( 245)   87  0.336  229   -> 2
gsb:GSUB_06705 histone deacetylase           K04768   379   358 ( 254)   87  0.339  245   -> 2
ncv:NCAV_0335 putative histone deacetylase superfamily K04768   365   358 (  -)   87  0.318  217   -> 1
sap:Sulac_0095 Histone deacetylase           K04768   385   358 ( 250)   87  0.401  152   -> 2
say:TPY_0105 Histone deacetylase            K04768   385   358 ( 250)   87  0.401  152   -> 2
tcu:Tcur_4452 Histone deacetylase            K04768   412   358 ( 254)   87  0.349  215   -> 3
bcv:Bcav_3268 histone deacetylase superfamily      K04768   411   357 ( 244)   87  0.343  233   -> 4
bpf:BpOF4_03805 acetoin dehydrogenase          K04768   393   357 ( 195)   87  0.329  225   -> 11
jeo:JMA_24880 histone deacetylase            K04768   397   357 ( 190)   87  0.326  233   -> 9
jte:ASJ30_12490 acetoin utilization protein AcuC    K04768   396   357 (  -)   87  0.324  238   -> 1
msv:Mesil_0963 Histone deacetylase           K04768   378   357 ( 142)   87  0.321  221   -> 3
satk:SA2016_3274 Histone deacetylase superfamily    K04768   412   357 (  -)   87  0.352  199   -> 1
sbh:SBI_05999 putative acetoin utilization protein   K04768   383   357 ( 247)   87  0.319  310   -> 5
scz:ABE83_20925 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   357 ( 257)   87  0.337  243   -> 2
spse:SULPSESMR1_03139 acetoin utilization protein AcuC K04768   375   357 (  95)   87  0.348  244   -> 4
bamf:U722_14510 histone deacetylase           K04768   388   356 ( 235)   87  0.342  237   -> 3
bami:KSO_005635 acetoin utilization protein AcuC    K04768   388   356 ( 235)   87  0.342  237   -> 3
baq:BACAU_2699 acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   356 ( 235)   87  0.342  237   -> 3
ngv:CDO52_25620 acetoin utilization protein AcuC    K04768   392   356 ( 250)   87  0.319  295   -> 3
sco:SCO3330 acetoin utilization protein         K04768   367   356 ( 221)   87  0.328  250   -> 4
slv:SLIV_21145 acetoin utilization protein       K04768   390   356 ( 214)   87  0.328  250   -> 5
taq:TO73_1859 NAD-independent protein deacetylase AcuC K04768   374   356 ( 143)   87  0.336  232   -> 3
aae:aq_2110 acetoin utilization protein              310   355 (  40)   87  0.353  187   -> 2
acry:AC20117_02565 acetoin utilization protein AcuC   K04768   400   355 ( 246)   87  0.387  155   -> 3
afs:AFR_35430 hypothetical protein           K04768   394   355 ( 248)   87  0.315  314   -> 3
bao:BAMF_2771 protein deacetylase            K04768   388   355 ( 234)   87  0.325  240   -> 2
dco:SAMEA4475696_0677 Acetoin utilization protein AcuC K04768   392   355 (  -)   87  0.308  276   -> 1
ido:I598_1747 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   391   355 ( 241)   87  0.321  265   -> 2
lfu:HR49_06160 histone deacetylase           K04768   386   355 ( 217)   87  0.324  216   -> 3
pdg:BCM40_10135 acetoin utilization protein AcuC    K04768   383   355 ( 246)   87  0.282  280   -> 5
bacb:OY17_16735 histone deacetylase           K04768   388   354 ( 232)   87  0.342  237   -> 2
bamb:BAPNAU_0872 acetoin utilization protein AcuC    K04768   388   354 ( 232)   87  0.342  237   -> 2
bmp:NG74_02826 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   354 ( 232)   87  0.342  237   -> 2
bqy:MUS_3264 acetoin dehydrogenase           K04768   397   354 ( 232)   87  0.342  237   -> 2
bya:BANAU_2897 acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   354 ( 232)   87  0.342  237   -> 2
fpn:ABE65_015740 histone deacetylase          K04768   384   354 ( 210)   87  0.330  197   -> 3
ica:Intca_0646 Histone deacetylase           K04768   398   354 ( 219)   87  0.298  238   -> 2
mgm:Mmc1_2224 histone deacetylase superfamily      K04768   327   354 ( 228)   87  0.322  233   -> 2
mmar:MODMU_3953 Acetoin dehydrogenase          K04768   394   354 ( 254)   87  0.300  270   -> 2
strd:NI25_16790 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   354 ( 226)   87  0.332  250   -> 6
woc:BA177_06300 histone deacetylase           K04768   316   354 (  85)   87  0.330  215   -> 2
arl:AFL94_12725 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   353 ( 239)   86  0.294  248   -> 2
ary:ATC04_05245 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   353 ( 239)   86  0.294  248   -> 3
bacw:QR42_13210 histone deacetylase           K04768   386   353 ( 250)   86  0.332  229   -> 2
beo:BEH_21360 histone deacetylase            K04768   391   353 (  77)   86  0.313  243   -> 5
bsaf:BSL056_14805 acetoin utilization protein AcuC   K04768   386   353 ( 229)   86  0.332  229   -> 3
bwh:A9C19_04515 histone deacetylase           K04768   384   353 ( 232)   86  0.349  195   -> 6
dpr:Despr_1521 histone deacetylase superfamily           364   353 (  94)   86  0.353  190   -> 4
kur:ASO14_850 histone deacetylase domain protein    K04768   393   353 ( 253)   86  0.335  206   -> 2
mph:MLP_48130 putative deacetylase           K04768   380   353 ( 242)   86  0.311  299   -> 3
pll:I858_001545 acetoin utilization protein AcuC    K04768   383   353 ( 250)   86  0.288  292   -> 3
slim:SCL_2775 histone deacetylase            K04768   318   353 ( 253)   86  0.338  198   -> 2
bacp:SB24_15290 histone deacetylase           K04768   388   352 ( 232)   86  0.339  233   -> 2
bama:RBAU_2821 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   352 ( 235)   86  0.339  233   -> 2
bamc:U471_27950 acetoin dehydrogenase          K04768   397   352 ( 235)   86  0.339  233   -> 2
baml:BAM5036_2621 protein deacetylase          K04768   388   352 ( 232)   86  0.339  233   -> 2
bamn:BASU_2626 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   352 ( 235)   86  0.339  233   -> 2
bamt:AJ82_15195 histone deacetylase           K04768   388   352 ( 235)   86  0.339  233   -> 2
bamy:V529_29670 acetoin utilization protein AcuC    K04768   388   352 ( 235)   86  0.339  233   -> 2
bay:RBAM_026830 AcuC                  K04768   388   352 ( 235)   86  0.339  233   -> 2
baz:BAMTA208_14615 hypothetical protein         K04768   388   352 ( 231)   86  0.338  237   -> 2
bql:LL3_03061 protein deacetylase            K04768   388   352 ( 231)   86  0.338  237   -> 2
bsj:UP17_18455 histone deacetylase           K04768   398   352 ( 252)   86  0.333  219   -> 2
bvm:B9C48_13735 acetoin utilization protein AcuC    K04768   388   352 ( 235)   86  0.339  233   -> 2
bxh:BAXH7_02993 acetoin dehydrogenase          K04768   388   352 ( 231)   86  0.338  237   -> 2
ccj:UL81_04045 deacetylase, histone deacetylase/acetoin K04768   376   352 ( 221)   86  0.270  304   -> 4
csu:CSUB_C1497 acetoin utilization protein AcuC     K04768   317   352 (  -)   86  0.335  218   -> 1
maes:Ga0123461_2361 acetoin utilization protein AcuC  K04768   316   352 (  -)   86  0.303  218   -> 1
plim:PHILAsVB114_04700 acetoin utilization protein         373   352 (  -)   86  0.305  256   -> 1
stsi:A4E84_23025 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   352 ( 193)   86  0.329  243   -> 7
bamp:B938_13880 hypothetical protein          K04768   388   351 ( 234)   86  0.332  232   -> 2
bpus:UP12_13410 histone deacetylase           K04768   386   351 ( 238)   86  0.317  230   -> 2
cthi:THC_1775 histone deacetylase                 350   351 (  -)   86  0.317  243   -> 1
salb:XNR_3519 Acetoin dehydrogenase           K04768   390   351 ( 101)   86  0.326  239   -> 7
balt:CFN77_14080 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   350 ( 246)   86  0.328  229   -> 3
caz:CARG_08400 hypothetical protein           K04768   382   350 (  -)   86  0.291  244   -> 1
fra:Francci3_3503 histone deacetylase superfamily    K04768   426   350 (  -)   86  0.340  244   -> 1
lys:LBYS11_17210 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   350 ( 239)   86  0.290  255   -> 4
nae:BHE16_10810 acetoin utilization protein AcuC    K04768   403   350 ( 222)   86  0.304  240   -> 5
samb:SAM23877_4229 Acetoin utilization protein AcuC   K04768   393   350 ( 212)   86  0.333  240   -> 9
sfk:KY5_4530 NAD-independent protein deacetylase AcuC  K04768   391   350 ( 175)   86  0.328  250   -> 4
smin:v1.2.021912.t1 -                  K11407   432   350 (  8)   86  0.340  188   -> 366
azl:AZL_b03220 acetylpolyamine aminohydrolase           350   349 (  43)   85  0.310  258   -> 9
bpum:BW16_14135 histone deacetylase           K04768   386   349 ( 248)   85  0.320  225   -> 2
chy:CHY_0174 acetoin utilization protein AcuC      K04768   383   349 (  38)   85  0.338  231   -> 2
gob:Gobs_3565 Histone deacetylase            K04768   393   349 ( 240)   85  0.324  216   -> 3
kfl:Kfla_6393 Histone deacetylase            K04768   391   349 ( 232)   85  0.351  222   -> 5
lsp:Bsph_4199 Acetoin utilization protein        K04768   386   349 ( 241)   85  0.290  255   -> 2
mfn:Ga0123462_0107 acetoin utilization protein AcuC   K04768   320   349 ( 245)   85  0.306  235   -> 2
pms:KNP414_03911 Acetoin utilization protein AcuC    K04768   398   349 ( 218)   85  0.284  317   -> 2
slg:SLGD_01197 NAD-independent protein deacetylase AcuC K04768   385   349 ( 239)   85  0.311  244   -> 3
sln:SLUG_11950 histone deacetylase family protein    K04768   385   349 ( 239)   85  0.311  244   -> 3
srn:A4G23_03161 Acetoin utilization protein AcuC    K04768   394   349 (  90)   85  0.333  246   -> 5
bgy:BGLY_3518 acetoin dehydrogenase           K04768   386   348 (  -)   85  0.303  244   -> 1
bld:BLi03122 acetoin utilization protein AcuC      K04768   386   348 ( 238)   85  0.326  233   -> 3
blh:BaLi_c31920 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   348 (  -)   85  0.318  242   -> 1
bli:BL00378 acetoin dehydrogenase            K04768   386   348 ( 238)   85  0.326  233   -> 3
cthm:CFE_1642 acetoin utilization protein AcuC     K04768   387   348 (  90)   85  0.386  145   -> 2
ppla:BBI15_02070 acetoin utilization protein AcuC    K04768   384   348 ( 245)   85  0.295  292   -> 2
prt:AUC31_03675 histone deacetylase           K04768   384   348 ( 243)   85  0.296  291   -> 3
sci:B446_20990 acetoin utilization protein       K04768   390   348 ( 207)   85  0.329  234   -> 5
sclf:BB341_16635 acetoin utilization protein AcuC    K04768   384   348 ( 248)   85  0.320  244   -> 2
shv:AAT16_08680 histone deacetylase           K04768   382   348 ( 179)   85  0.283  240   -> 9
baci:B1NLA3E_17425 histone deacetylase superfamily prot K04768   390   347 (  -)   85  0.298  258   -> 1
bxi:BK049_13925 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   347 ( 212)   85  0.319  232   -> 2
lgy:T479_17740 histone deacetylase           K04768   386   347 ( 227)   85  0.319  216   -> 3
nal:B005_2591 histone deacetylase domain protein    K04768   386   347 ( 207)   85  0.327  202   -> 12
nda:Ndas_5005 Histone deacetylase            K04768   396   347 ( 176)   85  0.357  224   -> 5
stre:GZL_04921 putative acetoin utilization protein   K04768   368   347 ( 243)   85  0.312  295   -> 3
fal:FRAAL5695 Acetoin dehydrogenase           K04768   422   346 ( 227)   85  0.328  232   -> 4
mcak:MCCS_18220 Acetoin utilization protein AcuC    K04768   378   346 ( 238)   85  0.296  274   -> 4
sgu:SGLAU_19110 acetoin utilization protein       K04768   390   346 ( 231)   85  0.316  244   -> 8
snr:SNOUR_22475 putative acetoin utilization protein  K04768   391   346 ( 246)   85  0.312  295   -> 2
gtn:GTNG_2714 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   345 ( 236)   84  0.333  219   -> 2
pmw:B2K_27350 histone deacetylase            K04768   398   345 ( 214)   84  0.284  317   -> 2
ssia:A7J05_15990 acetoin utilization protein AcuC    K04768   391   345 ( 231)   84  0.325  240   -> 6
vil:CFK37_12660 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   345 (  88)   84  0.312  234   -> 3
xce:Xcel_0430 histone deacetylase superfamily      K04768   390   345 ( 241)   84  0.339  227   -> 3
cfl:Cfla_2745 Histone deacetylase            K04768   406   344 ( 229)   84  0.326  224   -> 4
phc:BBI08_02055 acetoin utilization protein AcuC    K04768   383   344 ( 227)   84  0.279  280   -> 2
sab:SAB1595 acetoin utilization protein         K04768   389   344 ( 243)   84  0.292  233   -> 2
sam:MW1678 acetoin utilization protein         K04768   389   344 (  -)   84  0.296  233   -> 1
saq:Sare_1422 histone deacetylase superfamily      K04768   393   344 ( 244)   84  0.314  290   -> 2
sas:SAS1661 histone deacetylase family protein     K04768   389   344 (  -)   84  0.296  233   -> 1
saum:BN843_17380 NAD-independent protein deacetylase Ac K04768   389   344 (  -)   84  0.296  233   -> 1
sdv:BN159_3990 acetoin utilization protein       K04768   391   344 ( 244)   84  0.323  232   -> 2
suf:SARLGA251_16250 histone deacetylase family protein K04768   389   344 ( 243)   84  0.283  240   -> 2
sux:SAEMRSA15_16430 histone deacetylase family protein K04768   389   344 ( 244)   84  0.296  233   -> 2
ali:AZOLI_p30404 Acetylpolyamine aminohydrolase          350   343 (  27)   84  0.298  258   <-> 8
caby:Cabys_672 Acetoin utilization deacetylase AcuC        314   343 ( 126)   84  0.370  162   -> 3
clw:CLAC_11385 acetoin dehydrogenase          K04768   385   343 ( 240)   84  0.321  224   -> 2
gte:GTCCBUS3UF5_31610 Acetoin utilization protein AcuC K04768   388   343 ( 239)   84  0.321  234   -> 2
gtm:GT3921_05395 acetoin utilization protein AcuC    K04768   388   343 ( 241)   84  0.321  234   -> 2
kau:B6264_13590 acetoin utilization protein AcuC    K04768   398   343 (  -)   84  0.333  243   -> 1
mrm:A7982_11627 Acetylspermidine deacetylase            365   343 ( 124)   84  0.357  199   -> 13
pln:Plano_1064 NAD-independent protein deacetylase   K04768   383   343 ( 236)   84  0.285  267   -> 2
saa:SAUSA300_1681 acetoin utilization protein AcuC   K04768   389   343 (  -)   84  0.296  233   -> 1
sac:SACOL1785 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   343 (  -)   84  0.296  233   -> 1
sad:SAAV_1745 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
sae:NWMN_1628 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   343 (  -)   84  0.296  233   -> 1
sah:SaurJH1_1825 histone deacetylase superfamily    K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
saj:SaurJH9_1790 histone deacetylase superfamily    K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
sao:SAOUHSC_01849 acetoin utilization protein AcuC   K04768   389   343 (  -)   84  0.296  233   -> 1
saud:CH52_10430 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
sauf:X998_1750 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   343 (  -)   84  0.296  233   -> 1
saui:AZ30_08780 histone deacetylase           K04768   389   343 (  -)   84  0.296  233   -> 1
sauj:SAI2T2_1012740 Histone deacetylase superfamily   K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
sauk:SAI3T3_1012720 Histone deacetylase superfamily   K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
sauq:SAI4T8_1012730 Histone deacetylase superfamily   K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
saur:SABB_01860 Acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   343 ( 192)   84  0.296  233   -> 2
saut:SAI1T1_2012720 Histone deacetylase superfamily   K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
sauv:SAI7S6_1012740 Acetoin utilization protein acuC  K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
sauw:SAI5S5_1012690 Acetoin utilization protein acuC  K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
saux:SAI6T6_1012700 Acetoin utilization protein acuC  K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
sauy:SAI8T7_1012730 Acetoin utilization protein acuC  K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
sauz:SAZ172_1748 NAD-independent protein deacetylase Ac K04768   389   343 (  -)   84  0.296  233   -> 1
sax:USA300HOU_1724 acetoin utilization protein AcuC   K04768   389   343 (  -)   84  0.296  233   -> 1
sld:T261_4491 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   384   343 ( 228)   84  0.318  296   -> 5
suc:ECTR2_1575 acetoin utilization protein acuC     K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
suk:SAA6008_01705 histone deacetylase family protein  K04768   389   343 ( 192)   84  0.296  233   -> 2
sut:SAT0131_01840 Acetoin utilization protein AcuC   K04768   389   343 ( 192)   84  0.296  233   -> 2
suv:SAVC_07885 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   343 (  -)   84  0.296  233   -> 1
suw:SATW20_17250 histone deacetylase family protein   K04768   389   343 ( 192)   84  0.296  233   -> 2
suy:SA2981_1693 NAD-independent protein deacetylase Acu K04768   389   343 ( 193)   84  0.296  233   -> 2
suz:MS7_1741 acetoin utilization protein AcuC      K04768   389   343 (  -)   84  0.296  233   -> 1
vma:VAB18032_12450 Histone deacetylase         K04768   393   343 (  53)   84  0.306  330   -> 4
lyb:C3943_09960 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   342 ( 239)   84  0.319  216   -> 3
sals:SLNWT_2822 acetoin utilization protein AcuC    K04768   367   342 ( 190)   84  0.332  244   -> 8
sma:SAVERM_4729 putative acetoin dehydrogenase     K04768   367   342 ( 187)   84  0.321  243   -> 8
spri:SPRI_3366 acetoin utilization protein       K04768   385   342 ( 210)   84  0.327  245   -> 2
vne:CFK40_08055 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   342 (  99)   84  0.323  232   -> 5
barb:AOA66_1650 Histone deacetylase domain protein   K04768   355   341 (  54)   84  0.341  211   -> 5
krh:KRH_04810 putative acetoin utilization protein   K04768   403   341 ( 233)   84  0.306  278   -> 2
spsy:AZE41_07500 histone deacetylase          K04768   388   341 ( 209)   84  0.317  227   -> 5
strf:ASR50_20245 acetoin utilization protein AcuC    K04768   367   341 ( 197)   84  0.312  253   -> 3
suh:SAMSHR1132_15850 Acetoin utilization protein acuC  K04768   389   341 (  -)   84  0.307  225   -> 1
ars:ADJ73_07460 acetoin utilization protein AcuC    K04768   398   340 ( 231)   83  0.297  236   -> 2
bsd:BLASA_3337 Acetoin dehydrogenase          K04768   393   340 ( 239)   83  0.319  216   -> 2
llu:AKJ09_06629 Acetylspermidine deacetylase            344   340 (  89)   83  0.350  203   -> 6
pfae:AJGP001_06530 acetoin utilization protein AcuC   K04768   383   340 ( 228)   83  0.283  283   -> 2
pmq:PM3016_5293 acetoin utilization protein AcuC    K04768   398   340 ( 209)   83  0.278  317   -> 2
rca:Rcas_2918 histone deacetylase superfamily           345   340 (  62)   83  0.333  228   -> 3
salj:SMD11_3699 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   340 ( 237)   83  0.312  234   -> 2
sall:SAZ_21010 acetoin utilization protein AcuC     K04768   391   340 ( 207)   83  0.312  295   -> 4
salu:DC74_3976 acetoin dehydrogenase          K04768   391   340 ( 204)   83  0.312  295   -> 6
sams:NI36_09300 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   340 ( 239)   83  0.292  233   -> 2
sau:SA1556 acetoin utilization protein         K04768   389   340 ( 190)   83  0.292  233   -> 2
saue:RSAU_001591 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   340 ( 239)   83  0.292  233   -> 2
saug:SA268_1684 histone deacetylase family protein   K04768   389   340 ( 239)   83  0.292  233   -> 2
saun:SAKOR_01676 Acetoin utilization acuC protein    K04768   396   340 (  -)   83  0.292  233   -> 1
saus:SA40_1597 histone deacetylase family protein    K04768   389   340 ( 239)   83  0.292  233   -> 2
sauu:SA957_1680 histone deacetylase family protein   K04768   389   340 ( 239)   83  0.292  233   -> 2
sav:SAV1735 acetoin utilization protein         K04768   389   340 ( 190)   83  0.292  233   -> 2
saw:SAHV_1721 acetoin utilization protein        K04768   389   340 ( 190)   83  0.292  233   -> 2
scl:sce6159 histone deacetylase family protein           369   340 ( 126)   83  0.332  211   -> 10
slau:SLA_3253 NAD-independent protein deacetylase acuC K04768   385   340 ( 235)   83  0.319  238   -> 4
sro:Sros_0535 Histone deacetylase            K04768   387   340 ( 206)   83  0.305  285   -> 4
sti:Sthe_3080 Histone deacetylase                 375   340 (  65)   83  0.321  224   -> 3
stro:STRMOE7_18410 acetoin utilization protein AcuC   K04768   391   340 ( 187)   83  0.318  274   -> 5
suj:SAA6159_01658 histone deacetylase family protein  K04768   389   340 ( 239)   83  0.292  233   -> 2
suu:M013TW_1749 NAD-independent protein deacetylase Acu K04768   375   340 ( 239)   83  0.292  233   -> 2
bmq:BMQ_4815 acetoin utilization protein AcuC      K04768   387   339 ( 119)   83  0.338  201   -> 4
lyz:DCE79_10170 class II histone deacetylase            370   339 (  3)   83  0.317  199   -> 3
pku:AUO94_10740 histone deacetylase           K04768   383   339 ( 217)   83  0.283  283   -> 4
sure:SporoP32a_03085 histone deacetylase        K04768   384   339 (  46)   83  0.314  271   -> 2
thc:TCCBUS3UF1_17680 Histone deacetylase superfamily  K04768   374   339 ( 129)   83  0.339  221   -> 2
gar:AOZ07_12795 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   338 ( 226)   83  0.288  257   -> 3
gmc:GY4MC1_0784 Histone deacetylase           K04768   396   338 (  -)   83  0.316  234   -> 1
gth:Geoth_0852 Histone deacetylase           K04768   396   338 (  -)   83  0.316  234   -> 1
hhd:HBHAL_3807 acetoin utilization protein AcuC     K04768   390   338 ( 209)   83  0.292  284   -> 9
kit:CFP65_3158 acetoin utilization protein AcuC     K04768   394   338 (  -)   83  0.345  235   -> 1
ptl:AOT13_18360 histone deacetylase           K04768   396   338 (  -)   83  0.316  234   -> 1
apak:AP3564_03270 acetoin utilization protein AcuC   K04768   393   337 (  -)   83  0.311  219   -> 1
bcy:Bcer98_3338 histone deacetylase superfamily     K04768   388   337 ( 222)   83  0.326  215   -> 4
esi:Exig_2240 histone deacetylase superfamily      K04768   397   337 (  -)   83  0.304  214   -> 1
kfv:AS188_14615 acetoin utilization protein AcuC    K04768   401   337 (  -)   83  0.299  254   -> 1
nca:Noca_0483 histone deacetylase superfamily      K04768   394   337 ( 196)   83  0.336  217   -> 2
rbm:TEF_05380 acetylpolyamine aminohydrolase            340   337 (  38)   83  0.306  245   <-> 11
sje:AAV35_004300 acetoin utilization protein AcuC    K04768   388   337 ( 205)   83  0.333  219   -> 4
bha:BH3237 acetoin dehydrogenase            K04768   389   336 ( 218)   82  0.302  225   -> 4
bpt:Bpet3085 acetylpolyamine aminohydrolase            355   336 (  74)   82  0.318  274   -> 3
cgc:Cyagr_0966 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      321   336 ( 143)   82  0.308  253   -> 3
dak:DaAHT2_1109 Histone deacetylase                332   336 (  18)   82  0.323  217   -> 3
eat:EAT1b_0698 histone deacetylase superfamily     K04768   389   336 ( 206)   82  0.315  222   -> 3
gct:GC56T3_0684 Histone deacetylase           K04768   389   336 ( 232)   82  0.329  219   -> 2
gea:GARCT_02839 Acetoin utilization protein AcuC    K04768   388   336 (  -)   82  0.335  218   -> 1
gel:IB49_05900 histone deacetylase           K04768   388   336 (  -)   82  0.329  219   -> 1
ggh:GHH_c28840 acetoin utilization protein       K04768   389   336 ( 232)   82  0.329  219   -> 2
gjf:M493_14505 histone deacetylase           K04768   389   336 ( 229)   82  0.329  219   -> 3
gka:GK2809 acetoin utilization protein         K04768   389   336 ( 232)   82  0.329  219   -> 2
gli:GLN3_06740 acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   336 ( 234)   82  0.329  219   -> 2
gse:GT50_05565 histone deacetylase           K04768   389   336 ( 225)   82  0.329  219   -> 2
gsr:GS3922_02200 histone deacetylase          K04768   389   336 ( 232)   82  0.329  219   -> 2
gtk:GT3570_13745 histone deacetylase          K04768   389   336 ( 232)   82  0.329  219   -> 2
gya:GYMC52_2844 Histone deacetylase           K04768   389   336 ( 231)   82  0.329  219   -> 2
gyc:GYMC61_0708 Histone deacetylase           K04768   389   336 ( 231)   82  0.329  219   -> 2
kcr:Kcr_0725 histone deacetylase superfamily      K04768   329   336 ( 115)   82  0.315  257   -> 2
strm:M444_19900 acetoin utilization protein AcuC    K04768   382   336 ( 230)   82  0.331  242   -> 2
sue:SAOV_1721 acetoin utilization protein        K04768   389   336 ( 231)   82  0.288  233   -> 2
sulf:CAP31_09510 acetoin utilization protein AcuC    K04768   397   336 (  -)   82  0.355  197   -> 1
txi:TH3_08280 histone deacetylase            K04768   386   336 (  6)   82  0.307  228   -> 6
vpn:A21D_02927 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   391   336 ( 199)   82  0.296  233   -> 5
aai:AARI_24700 putative acetoin utilization protein Acu K04768   400   335 (  -)   82  0.299  251   -> 1
aamy:GFC30_3099 histone deacetylase domain protein   K04768   392   335 (  -)   82  0.332  196   -> 1
bse:Bsel_1279 Histone deacetylase            K04768   389   335 ( 214)   82  0.292  274   -> 7
ccz:CCALI_01200 Deacetylases, including yeast histone d K04768   381   335 (  -)   82  0.315  216   -> 1
cpho:CPHO_06810 acetoin dehydrogenase          K04768   380   335 (  -)   82  0.275  251   -> 1
macr:BHM04_01825 histone deacetylase          K04768   378   335 ( 232)   82  0.292  284   -> 2
mln:A9174_24400 acetylpolyamine aminohydrolase           342   335 (  27)   82  0.353  207   -> 8
sar:SAR1813 histone deacetylase family protein     K04768   389   335 (  -)   82  0.289  225   -> 1
saua:SAAG_01637 acetoin utilization protein acuC    K04768   389   335 ( 190)   82  0.289  225   -> 2
siv:SSIL_1143 deacetylase, including yeast histone deac K04768   387   335 ( 210)   82  0.307  231   -> 3
ssil:SOLI23_12555 histone deacetylase          K04768   387   335 ( 210)   82  0.307  231   -> 3
suq:HMPREF0772_11418 histone deacetylase family     K04768   389   335 (  -)   82  0.289  225   -> 1
iho:Igni_0111 histone deacetylase superfamily      K04768   326   334 (  77)   82  0.372  199   -> 2
mcl:MCCL_1412 acetoin utilization protein AcuC homolog K04768   378   334 (  -)   82  0.297  232   -> 1
sauc:CA347_1725 acetoin utilization protein AcuC    K04768   389   334 ( 233)   82  0.288  233   -> 2
sen:SACE_1779 acetoin dehydrogenase           K04768   391   334 ( 185)   82  0.327  248   -> 5
spop:SporoP37_03150 acetoin utilization protein AcuC  K04768   384   334 ( 207)   82  0.347  219   -> 3
spor:SporoP33_02475 histone deacetylase         K04768   384   334 ( 211)   82  0.347  219   -> 3
strt:A8713_17690 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   334 ( 176)   82  0.328  244   -> 3
vhl:BME96_07345 acetoin utilization protein AcuC    K04768   385   334 ( 205)   82  0.332  220   -> 5
halh:HTSR_1277 histone deacetylase family protein         357   333 ( 177)   82  0.323  220   -> 9
hhsr:HSR6_1350 histone deacetylase family protein         357   333 ( 161)   82  0.323  220   -> 9
pbor:BSF38_02506 Histone deacetylase-like amidohydrolas      318   333 ( 204)   82  0.333  210   -> 4
pca:Pcar_1648 histone deacetylase family protein    K04768   381   333 ( 151)   82  0.359  206   -> 2
plv:ERIC2_c23060 acetoin utilization protein AcuC    K04768   392   333 (  -)   82  0.313  201   -> 1
slc:SL103_01455 acetoin utilization protein AcuC    K04768   391   333 ( 191)   82  0.314  274   -> 3
baco:OXB_3313 deacetylase, including yeast histone   K04768   388   332 ( 192)   82  0.307  228   -> 3
gwc:GWCH70_2732 histone deacetylase superfamily     K04768   396   332 ( 230)   82  0.320  219   -> 2
scx:AS200_21445 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   332 ( 189)   82  0.321  234   -> 6
sgv:B1H19_19735 acetoin utilization protein AcuC    K04768   391   332 ( 180)   82  0.314  242   -> 5
bmd:BMD_4801 acetoin utilization protein AcuC      K04768   387   331 ( 179)   81  0.333  201   -> 5
bmeg:BG04_1805 histone deacetylase domain protein    K04768   387   331 ( 217)   81  0.333  201   -> 3
bmh:BMWSH_0433 Histone deacetylase family protein, invo K04768   387   331 ( 209)   81  0.333  201   -> 4
chm:B842_02570 acetoin utilization protein       K04768   375   331 ( 214)   81  0.308  276   -> 3
ean:Eab7_2086 Histone deacetylase superfamily      K04768   396   331 (  -)   81  0.299  214   -> 1
mlo:mll0103 acetylpolyamine aminohydrolase             342   331 (  50)   81  0.353  207   -> 8
noa:BKM31_43200 acetoin utilization protein AcuC    K04768   381   331 ( 184)   81  0.330  215   -> 4
rhp:LPB142_12140 class II histone deacetylase           366   331 (  73)   81  0.330  224   -> 4
sob:CSE16_16140 acetoin utilization protein AcuC    K04768   387   331 (  35)   81  0.313  217   -> 2
camg:CAMM_03850 acetoin dehydrogenase          K04768   372   330 (  85)   81  0.294  221   -> 4
hmn:HM131_07955 acetoin utilization protein AcuC    K04768   391   330 ( 202)   81  0.342  196   -> 9
kpl:KPaMU14_10390 acetoin utilization protein AcuC   K04768   396   330 ( 216)   81  0.380  142   -> 4
mam:Mesau_04386 deacetylase, histone deacetylase/acetoi      342   330 (  27)   81  0.331  242   -> 7
mci:Mesci_4329 histone deacetylase superfamily protein       342   330 (  36)   81  0.343  207   -> 7
mop:Mesop_4768 histone deacetylase superfamily           342   330 (  27)   81  0.321  243   -> 8
pnp:IJ22_11450 histone deacetylase           K04768   393   330 ( 215)   81  0.299  221   -> 3
saub:C248_1779 histone deacetylase family protein    K04768   389   330 (  -)   81  0.288  233   -> 1
sud:ST398NM01_1787 Acetoin utilization acuC protein   K04768   396   330 (  -)   81  0.288  233   -> 1
sug:SAPIG1787 acetoin utilization protein AcuC     K04768   389   330 (  -)   81  0.288  233   -> 1
trd:THERU_00025 acetoin utilization protein       K04768   378   330 (  13)   81  0.310  232   -> 2
abac:LuPra_04419 Histone deacetylase-like amidohydrolas      340   329 ( 104)   81  0.349  192   -> 5
jan:Jann_3274 histone deacetylase superfamily      K04768   375   329 (  97)   81  0.295  295   -> 5
mamo:A6B35_17990 acetylpolyamine aminohydrolase          343   329 (  88)   81  0.343  207   -> 6
rst:ATY39_09285 histone deacetylase           K04768   387   329 ( 195)   81  0.307  218   -> 2
ati:AL072_15165 acetylpolyamine aminohydrolase           354   328 (  3)   81  0.298  258   -> 7
bmyc:DJ92_1760 histone deacetylase domain protein    K04768   397   328 ( 208)   81  0.316  215   -> 4
cmv:CMUST_05290 deacetylase, histone deacetylase/acetoi K04768   387   328 ( 205)   81  0.329  216   -> 2
dao:Desac_2063 histone deacetylase superfamily           320   328 (  44)   81  0.305  210   -> 3
kse:Ksed_24430 deacetylase, histone deacetylase/acetoin K04768   406   328 ( 226)   81  0.287  244   -> 3
sscu:CEP64_04595 acetoin utilization protein AcuC    K04768   381   328 ( 225)   81  0.299  231   -> 2
vir:X953_08445 histone deacetylase           K04768   385   328 ( 191)   81  0.323  226   -> 8
afl:Aflv_0459 Histone deacetylase family protein, invol K04768   399   327 (  -)   80  0.320  219   -> 1
azt:TSH58p_04250 acetoin utilization protein AcuC         393   327 (  51)   80  0.330  221   -> 9
iva:Isova_0550 Histone deacetylase           K04768   391   327 (  -)   80  0.326  227   -> 1
mesw:A9K65_023965 acetylpolyamine amidohydrolase          342   327 (  33)   80  0.343  207   -> 7
sfu:Sfum_0936 histone deacetylase superfamily           316   327 (  60)   80  0.333  210   -> 2
swa:A284_05105 histone deacetylase family protein    K04768   386   327 (  -)   80  0.284  222   -> 1
tee:Tel_16025 histone deacetylase            K04768   315   327 (  -)   80  0.298  215   -> 1
tid:Thein_1907 histone deacetylase superfamily           347   327 (  39)   80  0.352  199   -> 2
fpl:Ferp_0652 Histone deacetylase                 359   326 ( 167)   80  0.283  240   -> 3
seqo:SE1039_15570 histone deacetylase          K04768   384   326 ( 193)   80  0.302  232   -> 5
tbi:Tbis_0250 histone deacetylase superfamily      K04768   387   326 (  -)   80  0.330  215   -> 1
agn:AFK25_11870 histone deacetylase           K04768   390   325 (  -)   80  0.320  219   -> 1
anl:GFC29_2067 histone deacetylase domain protein    K04768   392   325 ( 215)   80  0.320  219   -> 2
anm:GFC28_3367 histone deacetylase domain protein    K04768   392   325 ( 215)   80  0.320  219   -> 2
bfx:BC359_03655 histone deacetylase           K04768   392   325 ( 192)   80  0.333  195   -> 5
blin:BLSMQ_1051 NAD-independent protein deacetylase Acu K04768   401   325 ( 218)   80  0.267  273   -> 3
bthi:BTK_24490 acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   325 ( 169)   80  0.316  215   -> 3
bthr:YBT1520_24645 acetoin utilization protein AcuC   K04768   388   325 ( 169)   80  0.316  215   -> 4
bthy:AQ980_06535 histone deacetylase          K04768   397   325 ( 219)   80  0.316  215   -> 3
bti:BTG_25535 acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   325 ( 220)   80  0.321  215   -> 2
btt:HD73_4968 hypothetical protein           K04768   388   325 ( 169)   80  0.316  215   -> 4
oah:DR92_3652 histone deacetylase domain protein          342   325 ( 106)   80  0.344  218   -> 4
oan:Oant_2856 histone deacetylase superfamily           342   325 ( 106)   80  0.344  218   -> 4
pmar:B0X71_06600 acetoin utilization protein AcuC    K04768   392   325 ( 221)   80  0.314  207   -> 5
saf:SULAZ_0816 histone deacetylase 14               306   325 (  -)   80  0.301  209   -> 1
sxi:SXIM_29820 acetoin utilization protein       K04768   384   325 ( 182)   80  0.359  220   -> 3
hho:HydHO_0632 Histone deacetylase           K04768   379   324 (  52)   80  0.292  226   -> 2
hys:HydSN_0647 deacetylase, histone deacetylase/acetoin K04768   379   324 (  52)   80  0.292  226   -> 2
mzh:Mzhil_0760 Histone deacetylase                 340   324 (  -)   80  0.332  214   -> 1
spas:STP1_0298 acetoin utilization protein AcuC     K04768   386   324 ( 173)   80  0.283  223   -> 3
sxo:SXYL_01130 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   385   324 (  -)   80  0.284  229   -> 1
sxy:BE24_06325 acetoin utilization protein AcuC     K04768   385   324 ( 200)   80  0.284  229   -> 2
dau:Daud_0262 histone deacetylase superfamily           331   323 ( 221)   79  0.317  252   -> 2
halo:BWR19_04315 histone deacetylase                365   323 (  11)   79  0.339  218   -> 5
ssp:SSP1028 acetoin utilization protein         K04768   385   323 ( 209)   79  0.302  222   -> 2
bwe:BcerKBAB4_4496 histone deacetylase superfamily   K04768   388   322 ( 210)   79  0.316  215   -> 3
bww:bwei_0224 acetoin utilization protein AcuC     K04768   339   322 ( 217)   79  0.316  215   -> 3
mhu:Mhun_0929 histone deacetylase superfamily           364   322 (  24)   79  0.302  199   -> 2
ndk:I601_0823 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   397   322 (  -)   79  0.327  217   -> 1
sca:SCA_1340 putative acetoin utilization protein    K04768   384   322 ( 213)   79  0.274  230   -> 2
sxl:SXYLSMQ121_1067 NAD-independent protein deacetylase K04768   385   322 ( 202)   79  0.284  229   -> 3
bcb:BCB4264_A4778 acetoin utilization protein AcuC   K04768   388   321 ( 209)   79  0.316  215   -> 3
bce:BC4662 acetoin utilization protein AcuC       K04768   397   321 ( 209)   79  0.316  215   -> 3
bcg:BCG9842_B0461 acetoin utilization protein AcuC   K04768   388   321 ( 216)   79  0.316  215   -> 2
bmyo:BG05_1372 histone deacetylase domain protein    K04768   397   321 ( 212)   79  0.316  215   -> 3
btb:BMB171_C4305 acetoin utilization protein AcuC    K04768   388   321 ( 207)   79  0.316  215   -> 3
btc:CT43_CH4688 acetoin utilization protein AcuC    K04768   339   321 ( 217)   79  0.316  215   -> 2
btg:BTB_c48190 acetoin utilization protein AcuB     K04768   397   321 ( 217)   79  0.316  215   -> 2
btht:H175_ch4763 NAD-independent protein deacetylase Ac K04768   388   321 ( 140)   79  0.316  215   -> 4
bthu:YBT1518_25845 acetoin utilization protein AcuC   K04768   388   321 ( 217)   79  0.316  215   -> 2
btm:MC28_3945 Acetoin utilization protein acuC     K04768   339   321 ( 216)   79  0.316  215   -> 3
btn:BTF1_21865 acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   321 ( 145)   79  0.316  215   -> 6
bty:Btoyo_1903 NAD-independent protein deacetylase AcuC K04768   388   321 ( 215)   79  0.316  215   -> 3
ccg:CCASEI_04190 acetoin utilization protein      K04768   372   321 ( 197)   79  0.270  282   -> 6
ksk:KSE_33750 putative deacetylase           K04768   395   321 (  -)   79  0.337  243   -> 1
pow:IJ21_20350 histone deacetylase           K04768   391   321 (  -)   79  0.304  237   -> 1
rci:RCIX1174 putative acetoin utilization protein (hist      331   321 ( 217)   79  0.305  239   -> 2
ske:Sked_07000 deacetylase, histone deacetylase/acetoin K04768   398   321 ( 213)   79  0.378  164   -> 3
slx:SLAV_21450 Acetoin utilization protein AcuC     K04768   392   321 ( 202)   79  0.322  239   -> 4
spet:CEP67_03120 acetoin utilization protein AcuC    K04768   383   321 ( 185)   79  0.288  240   -> 3
bah:BAMEG_4950 acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
bai:BAA_4929 acetoin utilization protein AcuC      K04768   388   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
ban:BA_4918 acetoin utilization protein AcuC      K04768   388   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
banh:HYU01_23960 histone deacetylase          K04768   397   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
banr:A16R_49740 acetoin utilization protein AcuC    K04768   397   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
bans:BAPAT_4716 Acetoin utilization protein       K04768   339   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
bant:A16_49100 acetoin utilization protein AcuC     K04768   397   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
banv:DJ46_3581 histone deacetylase domain protein    K04768   397   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
bar:GBAA_4918 acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
bat:BAS4563 acetoin utilization protein AcuC      K04768   388   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
bax:H9401_4694 Acetoin utilization protein       K04768   339   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
bby:CY96_22500 histone deacetylase           K04768   397   320 ( 163)   79  0.316  215   -> 3
bca:BCE_4804 acetoin utilization protein AcuC      K04768   388   320 ( 215)   79  0.316  215   -> 2
bcf:bcf_23420 NAD-independent protein deacetylase AcuC K04768   388   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
bcu:BCAH820_4783 acetoin utilization protein AcuC    K04768   388   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
bcz:BCE33L4414 acetoin utilization protein       K04768   388   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
bpc:BPTD_2259 putative acetylpolyamine aminohydrolase       344   320 (  53)   79  0.289  273   <-> 3
bpe:BP2300 acetylpolyamine aminohydrolase             344   320 (  53)   79  0.289  273   <-> 3
bper:BN118_0768 putative acetylpolyamine aminohydrolase      344   320 (  53)   79  0.289  273   <-> 3
bpet:B1917_2208 acetylpolyamine aminohydrolase           344   320 (  53)   79  0.289  273   <-> 3
bpeu:Q425_16110 acetylpolyamine aminohydrolase           344   320 (  53)   79  0.289  273   <-> 3
btl:BALH_4245 acetoin utilization protein        K04768   397   320 ( 206)   79  0.316  215   -> 3
btw:BF38_427 histone deacetylase domain protein     K04768   397   320 ( 144)   79  0.316  215   -> 8
cei:CEPID_11410 deacetylase, histone deacetylase/acetoi K04768   380   320 ( 208)   79  0.316  212   -> 2
hya:HY04AAS1_0643 histone deacetylase superfamily    K04768   379   320 (  52)   79  0.292  226   -> 2
pbf:CFX0092_A0727 Histone deacetylase-like amidohydrola      343   320 (  69)   79  0.295  234   -> 2
bal:BACI_c46640 acetoin utilization protein       K04768   388   319 ( 205)   79  0.309  217   -> 3
bcer:BCK_11855 acetoin utilization protein AcuC     K04768   388   319 ( 214)   79  0.316  215   -> 2
bcq:BCQ_4481 acetoin utilization protein        K04768   388   319 ( 216)   79  0.309  217   -> 3
bcr:BCAH187_A4800 acetoin utilization protein AcuC   K04768   388   319 ( 216)   79  0.309  217   -> 3
bcx:BCA_4783 acetoin utilization protein AcuC      K04768   388   319 ( 205)   79  0.309  217   -> 3
bnc:BCN_4575 acetoin utilization protein AcuC      K04768   388   319 ( 216)   79  0.309  217   -> 3
btf:YBT020_22965 acetoin utilization protein AcuC    K04768   388   319 ( 214)   79  0.309  217   -> 2
btk:BT9727_4397 acetoin utilization protein       K04768   388   319 ( 214)   79  0.309  217   -> 2
ccro:CMC5_025980 histone deacetylase                364   319 (  67)   79  0.324  222   -> 11
dfo:Dform_02091 Acetoin utilization deacetylase AcuC        345   319 ( 215)   79  0.305  246   -> 2
hag:BB497_14585 histone deacetylase                362   319 (  67)   79  0.345  220   -> 3
hsi:BOX17_00590 class II histone deacetylase            369   319 (  19)   79  0.315  270   -> 5
pjd:Pjdr2_3798 Histone deacetylase           K04768   391   319 ( 185)   79  0.281  224   -> 2
afg:AFULGI_00001270 Deacetylase                  359   318 ( 180)   78  0.308  227   -> 4
afu:AF_0130 acetylpolyamine aminohydrolase (aphA)         359   318 ( 182)   78  0.308  227   -> 4
dti:Desti_2766 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      354   318 (  35)   78  0.309  230   -> 7
meu:ACJ67_13675 histone deacetylase                343   318 (  -)   78  0.320  228   -> 1
mfc:BRM9_0970 histone deacetylase family protein          347   318 (  -)   78  0.273  286   -> 1
mfi:DSM1535_0940 putative protein MTH_1194             347   318 (  -)   78  0.273  286   -> 1
snl:BJD96_05705 acetoin utilization protein AcuC    K04768   384   318 ( 185)   78  0.307  225   -> 4
tal:Thal_1352 Histone deacetylase                 309   318 (  45)   78  0.320  219   -> 2
aprs:BI364_04350 histone deacetylase          K04768   411   317 ( 122)   78  0.322  236   -> 2
bbh:BN112_1637 acetylpolyamine aminohydrolase           354   317 (  19)   78  0.293  273   -> 4
cma:Cmaq_1949 histone deacetylase superfamily           346   317 (  -)   78  0.348  204   -> 1
con:TQ29_05575 acetoin utilization protein       K04768   373   317 (  93)   78  0.319  235   -> 2
drt:Dret_0223 Histone deacetylase                 446   317 (  -)   78  0.333  189   <-> 1
mbs:MRBBS_3755 histone deacetylase family protein         367   316 (  60)   78  0.325  249   -> 2
saci:Sinac_1714 deacetylase, histone deacetylase/acetoi      332   316 (  73)   78  0.332  208   -> 4
ank:AnaeK_3520 histone deacetylase superfamily           336   315 ( 100)   78  0.332  253   -> 4
bbm:BN115_3157 putative acetylpolyamine aminohydrolase       354   315 (  17)   78  0.289  273   -> 3
bbr:BB1878 putative acetylpolyamine aminohydrolase         354   315 (  17)   78  0.289  273   -> 4
bbx:BBS798_1779 acetylpolyamine aminohydrolase           354   315 (  17)   78  0.289  273   -> 4
bpa:BPP2429 putative acetylpolyamine aminohydrolase        354   315 (  48)   78  0.296  274   -> 2
gac:GACE_0527 histone deacetylase                 361   315 ( 177)   78  0.316  247   -> 3
hco:LOKO_01785 Histone deacetylase-like amidohydrolase       368   315 (  16)   78  0.299  264   -> 4
mbg:BN140_1763 Histone deacetylase                 330   315 (  43)   78  0.364  209   -> 2
mew:MSWAN_2086 histone deacetylase superfamily           350   315 ( 196)   78  0.280  250   -> 2
gah:GAH_01179 hypothetical protein                 362   314 ( 143)   77  0.298  242   -> 3
red:roselon_02045 Deacetylase              K04768   354   314 (  56)   77  0.323  220   -> 4
scv:A4G25_00815 acetoin utilization protein AcuC    K04768   384   314 ( 191)   77  0.265  230   -> 3
ave:Arcve_0604 histone deacetylase superfamily           359   313 ( 208)   77  0.287  230   -> 2
bly:A2T55_05505 acetoin utilization protein AcuC    K04768   401   313 (  -)   77  0.308  224   -> 1
hbu:Hbut_0839 predicted Histone deacetylase            357   313 (  -)   77  0.356  191   -> 1
metn:BK008_03245 acetylpolyamine amidohydrolase          341   313 (  -)   77  0.269  264   -> 1
msub:BK009_07590 acetylpolyamine amidohydrolase          341   313 (  -)   77  0.269  264   -> 1
ppun:PP4_36540 putative deacetylase                372   313 (  79)   77  0.322  227   -> 7
samy:DB32_004222 Acetylspermidine deacetylase           359   313 (  47)   77  0.320  250   -> 11
serj:SGUI_1434 NAD-independent protein deacetylase AcuC K04768   390   313 ( 211)   77  0.306  248   -> 2
ssch:LH95_05155 acetoin utilization protein AcuC    K04768   384   313 ( 208)   77  0.294  228   -> 3
sscz:RN70_05345 acetoin utilization protein AcuC    K04768   384   313 ( 207)   77  0.294  228   -> 3
ssif:AL483_03250 acetoin utilization protein AcuC    K04768   384   313 ( 185)   77  0.274  223   -> 4
lmd:METH_22850 hypothetical protein                371   312 (  14)   77  0.292  253   -> 3
mbat:BN1208_0574 Histone deacetylase superfamily protei      333   312 (  -)   77  0.343  175   -> 1
mema:MMAB1_2273 Histone deacetylase 18               330   312 (  69)   77  0.373  193   -> 2
nde:NIDE3222 putative Deacetylase, histone deacetylase       314   312 ( 210)   77  0.310  239   -> 2
aeh:Mlg_2048 histone deacetylase superfamily            365   311 (  27)   77  0.339  224   -> 3
pzh:CX676_08760 histone deacetylase family protein         349   311 (  68)   77  0.335  260   <-> 3
rsp:RSP_2390 putative Acetoin utilization protein    K04768   375   311 (  10)   77  0.341  214   -> 6
aep:AMC99_00786 Deacetylase, including histone deacetyl K04768   384   310 (  31)   77  0.316  234   -> 3
bpar:BN117_1755 acetylpolyamine aminohydrolase           354   310 (  43)   77  0.286  273   -> 3
btrm:SAMEA390648703045 acetylpolyamine aminohydrolase       354   310 (  3)   77  0.308  273   -> 4
cvt:B843_04830 acetoin utilization protein       K04768   378   310 ( 197)   77  0.311  264   -> 2
hbe:BEI_1488 histone deacetylase and acetoin utilizatio      384   310 (  28)   77  0.338  231   -> 5
jde:Jden_0507 histone deacetylase superfamily      K04768   395   310 ( 210)   77  0.310  226   -> 2
sul:SYO3AOP1_1212 histone deacetylase superfamily         306   310 (  -)   77  0.317  189   -> 1
afa:UZ73_17585 acetoin utilization protein             369   309 ( 139)   76  0.269  301   -> 2
ahu:A6A40_05150 acetoin utilization protein       K04768   373   309 (  25)   76  0.345  229   -> 4
bpdz:BBN53_07225 acetylpolyamine aminohydrolase          354   309 (  18)   76  0.286  297   -> 3
dsh:Dshi_2054 histone deacetylase family protein    K04768   374   309 (  94)   76  0.326  236   -> 2
mari:ACP86_18070 histone deacetylase                367   309 (  35)   76  0.324  253   -> 5
mem:Memar_0594 histone deacetylase superfamily           330   309 (  25)   76  0.365  208   -> 2
plh:VT85_02785 Histone deacetylase-like amidohydrolase       317   309 ( 101)   76  0.317  218   -> 4
ros:CTJ15_09015 acetoin utilization protein AcuC    K04768   384   309 (  22)   76  0.336  223   -> 5
scoh:BZ166_09720 acetoin utilization protein AcuC    K04768   384   309 ( 172)   76  0.284  232   -> 4
ham:HALO1937 Histone deacetylase superfamily protein        362   308 (  7)   76  0.339  221   -> 6
hoh:Hoch_4049 Histone deacetylase                 359   308 (  56)   76  0.320  206   -> 10
mad:HP15_1414 histone deacetylase superfamily protein       368   308 (  32)   76  0.324  253   -> 3
ntp:CRH09_34150 class II histone deacetylase            376   308 ( 207)   76  0.296  250   -> 3
sdt:SPSE_1058 acetoin utilization protein        K04768   385   308 ( 202)   76  0.285  228   -> 3
ssd:SPSINT_1502 NAD-independent protein deacetylase Acu K04768   385   308 ( 199)   76  0.285  228   -> 4
acp:A2cp1_3588 histone deacetylase superfamily           324   307 (  94)   76  0.340  238   -> 4
afq:AFA_08305 class II histone deacetylase             369   307 ( 133)   76  0.269  301   -> 2
aym:YM304_31220 putative acetylpolyamine aminohydrolase      337   307 (  79)   76  0.290  335   -> 2
hte:Hydth_0357 Histone deacetylase           K04768   375   307 (  9)   76  0.281  235   -> 2
hth:HTH_0359 acetoin utilization protein        K04768   375   307 (  9)   76  0.281  235   -> 2
mpq:ABA45_07460 acetoin utilization protein            376   307 (  50)   76  0.345  200   -> 4
rsk:RSKD131_0706 Histone deacetylase superfamily    K04768   375   307 (  11)   76  0.336  214   -> 6
sus:Acid_0301 histone deacetylase superfamily           312   307 (  31)   76  0.307  228   -> 4
vej:VEJY3_22506 histone deacetylase superfamily protein      367   307 (  97)   76  0.323  232   -> 2
bhz:ACR54_02958 Acetylpolyamine aminohydrolase           354   306 (  6)   76  0.283  297   -> 3
drm:Dred_1885 histone deacetylase superfamily           451   306 (  -)   76  0.316  237   -> 1
hak:KO116_01771 Histone deacetylase domain             362   306 (  7)   76  0.336  220   -> 6
kst:KSMBR1_2175 hypothetical protein                313   306 ( 203)   76  0.283  251   -> 2
laj:A0128_14740 histone deacetylase                313   306 ( 111)   76  0.314  229   -> 3
vpd:VAPA_1c54390 putative acetylpolyamine aminohydrolas      352   306 (  45)   76  0.314  277   -> 4
ais:BUW96_01640 acetylpolyamine amidohydrolase           354   305 (  23)   75  0.300  277   <-> 5
hsf:HLASA_1282 histone deacetylase family protein         354   305 (  19)   75  0.309  220   -> 9
hsu:HLASF_1294 histone deacetylase family protein         354   305 (  19)   75  0.309  220   -> 10
skl:C7J89_07240 acetoin utilization protein AcuC    K04768   383   305 (  -)   75  0.299  224   -> 1
slz:B5P37_00960 acetoin utilization protein AcuC    K04768   385   305 ( 203)   75  0.293  215   -> 2
bgd:bgla_2g28120 acetylpolyamine aminohydrolase          344   304 (  5)   75  0.295  268   <-> 3
bop:AXW83_10800 hypothetical protein                344   304 (  4)   75  0.322  242   <-> 4
cau:Caur_0342 histone deacetylase superfamily protein       352   304 (  8)   75  0.367  169   -> 3
chl:Chy400_0369 histone deacetylase superfamily          352   304 (  8)   75  0.367  169   -> 3
dsf:UWK_01080 deacetylase, histone deacetylase/acetoin       354   304 (  57)   75  0.317  189   -> 5
nmv:NITMOv2_3599 hypothetical protein               314   304 ( 198)   75  0.303  241   -> 2
rsq:Rsph17025_2841 histone deacetylase superfamily         344   304 (  26)   75  0.300  270   -> 6
caqu:CAQU_10525 acetoin dehydrogenase          K04768   387   303 (  -)   75  0.299  224   -> 1
hel:HELO_2878 histone deacetylase superfamily protein       368   303 (  27)   75  0.319  232   -> 5
mka:MK1055 Predicted deacetylase                  352   303 ( 200)   75  0.316  215   -> 2
ppuu:PputUW4_02215 histone deacetylase               388   303 (  82)   75  0.308  224   -> 3
sha:SH1187 acetoin utilization protein         K04768   385   303 ( 173)   75  0.283  233   -> 4
tgr:Tgr7_2162 histone deacetylase superfamily      K04768   404   303 ( 134)   75  0.303  264   -> 2
tpro:Ga0080559_TMP4436 acetoin utilization protein AcuC K04768   368   303 (  13)   75  0.350  206   -> 4
achr:C2U31_24875 histone deacetylase family protein        352   302 (  15)   75  0.305  275   -> 3
cdq:BOQ54_17610 acetylpolyamine amidohydrolase           347   302 ( 105)   75  0.329  237   -> 3
chel:AL346_21795 acetylpolyamine aminohydrolase          347   302 ( 101)   75  0.332  235   <-> 2
mng:MNEG_10904 histone deacetylase 6/10         K11407   802   302 (  21)   75  0.284  324   -> 87
mxa:MXAN_5908 histone deacetylase family protein          347   302 (  29)   75  0.333  225   -> 10
nio:NITINOP_3275 conserved protein of unknown function       314   302 (  -)   75  0.301  239   -> 1
sat:SYN_00740 histone deacetylase family protein          350   302 (  61)   75  0.284  243   -> 2
axo:NH44784_038741 Acetylpolyamine aminohydrolase         352   301 (  36)   74  0.313  275   <-> 3
ddf:DEFDS_0493 acetoin utilization protein AcuC          331   301 ( 185)   74  0.291  220   -> 3
hxa:Halxa_1785 histone deacetylase superfamily           342   301 ( 133)   74  0.321  187   -> 27
pmx:PERMA_1880 histone deacetylase 14               306   301 (  -)   74  0.328  192   -> 1
rtr:RTCIAT899_PC01245 acetylpolyamine aminohydrolase        346   301 (  51)   74  0.308  247   -> 4
six:BSY16_54 histone deacetylase domain protein          367   301 (  24)   74  0.329  207   -> 8
adg:Adeg_1009 Histone deacetylase                 450   300 (  -)   74  0.264  273   -> 1
ate:Athe_1031 histone deacetylase superfamily           438   300 (  -)   74  0.283  254   -> 1
axn:AX27061_2059 Acetylpolyamine aminohydrolase          352   300 (  32)   74  0.313  275   -> 3
axx:ERS451415_02052 Acetylpolyamine aminohydrolase         352   300 (  32)   74  0.313  275   -> 3
brs:S23_57870 probable acetylpolyamine aminohydrolase       341   300 (  60)   74  0.302  258   -> 4
cki:Calkr_1020 histone deacetylase superfamily           438   300 (  -)   74  0.307  225   -> 1
clc:Calla_0448 histone deacetylase superfamily           438   300 (  -)   74  0.276  257   -> 1
hrb:Hrubri_0875 putative aminohydrolase protein          339   300 (  92)   74  0.312  199   -> 3
mpd:MCP_0084 putative histone deacetylase             326   300 (  -)   74  0.353  173   -> 1
bjp:RN69_36955 acetylpolyamine aminohydrolase           341   299 (  64)   74  0.312  234   -> 3
bju:BJ6T_76130 hypothetical protein                341   299 (  64)   74  0.312  234   -> 3
brc:BCCGELA001_07860 acetylpolyamine aminohydrolase        341   299 (  50)   74  0.290  259   -> 2
dae:Dtox_2127 Histone deacetylase                 447   299 (  -)   74  0.310  216   <-> 1
lie:LIF_A0746 histone deacetylase                 313   299 ( 102)   74  0.315  219   -> 5
lil:LA_0915 histone deacetylase                  313   299 ( 102)   74  0.315  219   -> 5
mfu:LILAB_16730 histone deacetylase family protein         341   299 (  87)   74  0.321  243   -> 9
mmas:MYMAC_005690 histone deacetylase               341   299 (  87)   74  0.321  243   -> 5
mor:MOC_1998 Histone deacetylase superfamily protein        341   299 (  93)   74  0.283  343   <-> 7
pht:BLM14_23500 acetylpolyamine amidohydrolase           341   299 (  67)   74  0.319  207   -> 3
pth:PTH_1341 deacetylases                     465   299 (  19)   74  0.339  168   -> 4
sfq:C7J90_10205 acetoin utilization protein AcuC          385   299 ( 144)   74  0.271  277   -> 3
bgo:BM43_1682 histone deacetylase domain protein          341   298 (  3)   74  0.313  198   -> 4
cob:COB47_1494 histone deacetylase superfamily           438   298 (  -)   74  0.307  225   -> 1
lic:LIC_12727 acetoin-histone deacetylase family          313   298 ( 106)   74  0.315  216   -> 4
lis:LIL_12817 histone deacetylase                 313   298 ( 106)   74  0.315  216   -> 6
mphy:MCBMB27_01253 acetylpolyamine aminohydrolase         341   298 (  91)   74  0.283  343   <-> 6
rsh:Rsph17029_3171 histone deacetylase superfamily         344   298 (  3)   74  0.306  271   <-> 6
shh:ShL2_01075 histone deacetylase family protein    K04768   385   298 ( 180)   74  0.279  233   -> 3
sil:SPO2177 acetoin utilization protein AcuC      K04768   368   298 (  41)   74  0.335  209   -> 9
simp:C6571_17250 acetylpolyamine amidohydrolase          348   298 ( 197)   74  0.310  210   <-> 2
adt:APT56_09895 acetylpolyamine aminohydrolase           352   297 (  27)   74  0.310  277   -> 3
cow:Calow_0847 histone deacetylase superfamily           438   297 (  -)   74  0.307  225   -> 1
geh:HYN69_03970 acetoin utilization protein AcuC    K04768   390   297 (  10)   74  0.303  300   -> 2
lvs:LOKVESSMR4R_00713 acetoin utilization protein AcuC K04768   384   297 (  63)   74  0.315  222   -> 3
mym:A176_000988 Acetylspermidine deacetylase            341   297 (  83)   74  0.318  220   -> 5
pazo:AYR47_20505 hypothetical protein               363   297 (  28)   74  0.302  225   -> 7
rde:RD1_0096 acetoin utilization protein, putative   K04768   376   297 (  40)   74  0.299  224   -> 3
rgi:RGI145_08360 acetoin utilization protein      K04768   382   297 (  4)   74  0.390  164   -> 6
tye:THEYE_A0662 acetoin utilization protein            304   297 (  -)   74  0.300  203   -> 1
ckn:Calkro_1663 histone deacetylase superfamily          438   296 ( 193)   73  0.280  254   -> 2
mrd:Mrad2831_1612 histone deacetylase superfamily         341   296 (  72)   73  0.290  314   -> 5
ncb:C0V82_03770 acetoin utilization protein AcuC    K04768   382   296 (  94)   73  0.319  238   -> 4
rmm:ROSMUCSMR3_01409 acetoin utilization protein AcuC  K04768   371   296 (  27)   73  0.323  229   -> 4
abq:ABAZ39_06495 acetoin utilization protein      K04768   387   295 (  13)   73  0.310  229   -> 8
ade:Adeh_3438 Histone deacetylase superfamily           324   295 (  73)   73  0.343  204   -> 3
amv:ACMV_11730 putative acetoin utilization protein   K04768   364   295 (  90)   73  0.314  226   -> 4
asw:CVS48_15065 histone deacetylase family protein         354   295 (  3)   73  0.290  276   <-> 4
cgy:CGLY_10785 Histone deacetylase-like amidohydrolase       376   295 (  -)   73  0.327  220   -> 1
hau:Haur_0154 histone deacetylase superfamily           345   295 ( 182)   73  0.301  246   -> 2
hhh:CLM76_09575 class II histone deacetylase            368   295 (  12)   73  0.317  208   -> 5
msd:MYSTI_06523 histone deacetylase                342   295 (  39)   73  0.323  248   -> 5
paby:Ga0080574_TMP3922 acetoin utilization protein AcuC K04768   368   295 (  1)   73  0.328  235   -> 7
tro:trd_0179 histone deacetylase family protein          319   295 (  10)   73  0.333  207   -> 4
acr:Acry_0697 histone deacetylase superfamily      K04768   357   294 (  89)   73  0.314  226   -> 3
byi:BYI23_B010590 histone deacetylase superfamily         341   294 ( 134)   73  0.303  198   -> 3
chd:Calhy_1705 histone deacetylase superfamily           438   294 ( 168)   73  0.307  205   -> 3
csc:Csac_2090 histone deacetylase superfamily           440   294 (  -)   73  0.279  258   -> 1
dai:Desaci_2909 deacetylase, histone deacetylase/acetoi      441   294 (  -)   73  0.287  251   -> 1
meth:MBMB1_1717 putative protein MTH_1194             347   294 (  -)   73  0.259  286   -> 1
msq:BKP64_15710 histone deacetylase                373   294 (  21)   73  0.298  225   -> 5
naj:B1756_07410 histone deacetylase                338   294 ( 137)   73  0.302  189   -> 22
puf:UFO1_3085 Histone deacetylase domain containing pro      438   294 (  -)   73  0.310  213   -> 1
axs:LH59_09535 acetylpolyamine aminohydrolase           352   293 (  28)   73  0.309  275   -> 3
brad:BF49_2690 Acetylpolyamine aminohydrolase           341   293 (  50)   73  0.286  259   -> 3
cgd:CR3_3233 deacetylase                      356   293 ( 124)   73  0.330  224   -> 3
dca:Desca_1411 histone deacetylase superfamily           451   293 (  -)   73  0.333  168   -> 1
dpg:DESPIGER_1833 Deacetylases, including yeast histone      442   293 (  62)   73  0.293  229   -> 3
ead:OV14_a0668 histone deacetylase superfamily           343   293 (  78)   73  0.330  206   -> 7
shu:SHYC_05960 acetoin utilization protein AcuC     K04768   385   293 ( 120)   73  0.303  218   -> 3
tch:CHITON_1500 Uncharacterized protein MJ0535           335   293 (  -)   73  0.323  192   -> 1
top:TOPB45_0437 histone deacetylase superfamily          350   293 (  -)   73  0.302  202   -> 1
bja:blr2234 acetylpolyamine aminohydrolase             341   292 (  50)   72  0.286  259   -> 4
dfi:AXF13_14455 histone deacetylase                444   292 ( 192)   72  0.294  228   -> 2
gba:J421_2819 Histone deacetylase domain protein          325   292 ( 100)   72  0.318  214   -> 4
hah:Halar_3356 histone deacetylase superfamily           335   292 ( 149)   72  0.322  183   -> 9
hoe:IMCC20628_02683 deacetylase, histone deacetylase/ac      340   292 (  47)   72  0.268  321   -> 5
htu:Htur_0417 Histone deacetylase                 340   292 ( 123)   72  0.323  189   -> 33
mev:Metev_0721 histone deacetylase superfamily           454   292 (  10)   72  0.267  236   -> 2
oce:GU3_00205 histone deacetylase superfamily protein       368   292 (  -)   72  0.335  158   -> 1
phr:C6569_04770 acetylpolyamine amidohydrolase           341   292 (  43)   72  0.297  185   -> 4
slp:Slip_1075 histone deacetylase superfamily           467   292 ( 129)   72  0.312  199   -> 5
tvr:TVD_10530 histone deacetylase            K04768   400   292 (  86)   72  0.305  236   -> 2
bbro:BAU06_18985 acetylpolyamine aminohydrolase          339   291 (  88)   72  0.322  202   -> 2
maqu:Maq22A_c08110 acetylpolyamine aminohydrolase         342   291 (  58)   72  0.338  219   -> 6
msx:AU14_15600 histone deacetylase                 369   291 (  19)   72  0.398  133   -> 4
nmg:Nmag_3860 HdaI-type histone deacetylase            372   291 (  9)   72  0.284  275   -> 51
pls:VT03_24920 Histone deacetylase-like amidohydrolase       313   291 (  90)   72  0.337  181   -> 4
tkm:TK90_0653 Histone deacetylase            K04768   406   291 (  99)   72  0.322  236   -> 2
ttf:THTE_3808 Acetylspermidine deacetylase             320   291 ( 133)   72  0.345  200   -> 2
cag:Cagg_0375 histone deacetylase superfamily           354   290 (  3)   72  0.330  227   -> 5
def:CNY67_00705 histone deacetylase                473   290 (  -)   72  0.298  228   -> 1
dml:Dmul_31900 histone deacetylase family protein         318   290 (  14)   72  0.308  208   -> 3
mee:DA075_12865 histone deacetylase family protein         342   290 (  65)   72  0.344  189   -> 7
min:Minf_2406 Deacetylase family enzyme              314   290 ( 154)   72  0.283  223   -> 2
naf:GQ61_05910 hypothetical protein           K04768   318   290 (  -)   72  0.275  244   -> 1
pga:PGA1_c32070 conserved hypothetical protein, histone K04768   394   290 (  73)   72  0.313  214   -> 2
rli:RLO149_p940300 deacetylase             K04768   376   290 (  37)   72  0.297  229   -> 4
adi:B5T_00343 Histone deacetylase superfamily           369   289 (  -)   72  0.284  204   -> 1
ccup:BKK81_02590 acetylpolyamine amidohydrolase          342   289 (  13)   72  0.338  222   -> 5
cup:BKK80_01935 acetylpolyamine amidohydrolase           342   289 (  13)   72  0.338  222   -> 5
cuu:BKK79_10340 acetylpolyamine amidohydrolase           342   289 (  13)   72  0.338  222   -> 5
dat:HRM2_28820 AcuC                        316   289 (  30)   72  0.311  193   -> 4
dds:Ddes_0126 histone deacetylase superfamily           473   289 (  -)   72  0.298  228   -> 1
dpy:BA022_08860 acetylpolyamine aminohydrolase           348   289 (  37)   72  0.305  249   <-> 3
msr:AU15_05255 histone deacetylase                 368   289 (  14)   72  0.308  221   -> 2
mthe:MSTHC_0358 Deacetylase                    525   289 ( 173)   72  0.318  173   <-> 3
mthr:MSTHT_0364 Deacetylase                    525   289 ( 173)   72  0.318  173   <-> 3
ppic:PhaeoP14_00041 Deacetylase             K04768   394   289 (  77)   72  0.315  213   -> 2
abf:AMK58_07590 acetoin utilization protein       K04768   387   288 (  6)   71  0.321  221   -> 7
age:AA314_01798 Deacetylase                    343   288 (  1)   71  0.287  307   -> 7
axy:AXYL_03104 histone deacetylase domain protein 2        339   288 (  19)   71  0.318  201   -> 4
bmj:BMULJ_01904 acetoin utilization protein            373   288 (  11)   71  0.278  306   -> 2
bmu:Bmul_1341 histone deacetylase superfamily           373   288 (  11)   71  0.278  306   -> 2
bur:Bcep18194_A4392 Histone deacetylase superfamily        340   288 (  19)   71  0.303  198   -> 4
mac:MA_2888 histone deacetylase                  546   288 ( 149)   71  0.341  173   <-> 4
nja:NSJP_0085 conserved protein of unknown function        314   288 (  -)   71  0.322  205   -> 1
pft:JBW_01504 Histone deacetylase domain containing pro      439   288 (  -)   71  0.329  173   -> 1
ctm:Cabther_A2000 Deacetylase, including histone deacet      329   287 ( 105)   71  0.300  237   -> 2
mpur:MARPU_16440 histone deacetylase                437   287 ( 124)   71  0.312  173   -> 3
nat:NJ7G_0706 histone deacetylase superfamily           343   287 ( 131)   71  0.276  232   -> 10
pter:C2L65_34055 histone deacetylase family protein        343   287 (  22)   71  0.265  309   -> 3
pyr:P186_1551 histone deacetylase superfamily           336   287 (  -)   71  0.319  185   -> 1
pyw:PYWP30_01865 Deacetylase, including histone deacety      336   287 ( 170)   71  0.319  185   -> 2
vgo:GJW-30_1_00356 acetylpolyamine aminohydrolase         341   287 (  72)   71  0.287  216   -> 4
yan:AYJ57_12830 acetylpolyamine aminohydrolase           345   287 (  32)   71  0.265  260   -> 5
amih:CO731_01058 Acetylpolyamine aminohydrolase          341   286 (  4)   71  0.317  224   -> 7
bos:BSY19_1393 histone deacetylase domain protein         348   286 (  65)   71  0.289  266   -> 3
dfg:B0537_09325 histone deacetylase                451   286 (  -)   71  0.339  168   -> 1
hat:RC74_12905 acetylpolyamine aminohydrolase           340   286 (  56)   71  0.300  210   -> 3
mls:MSLAZ_1103 Deacetylase                     542   286 ( 149)   71  0.318  173   -> 4
pfx:A7318_06565 acetylpolyamine aminohydrolase           345   286 (  51)   71  0.300  200   -> 5
pgd:Gal_00041 Deacetylase                K04768   421   286 (  49)   71  0.318  214   -> 3
rbg:BG454_06230 acetoin utilization protein AcuC    K04768   379   286 (  19)   71  0.299  221   -> 3
rpd:RPD_1276 histone deacetylase superfamily            370   286 (  92)   71  0.311  193   -> 2
ttn:TTX_1005a Histone deacetylase family enzyme          336   286 ( 186)   71  0.283  237   -> 2
aak:AA2016_0946 acetylpolyamine aminohydrolase           341   285 (  7)   71  0.305  243   -> 7
bav:BAV2201 acetylpolyamine aminohydrolase             354   285 (  27)   71  0.293  304   -> 2
cwo:Cwoe_1860 Histone deacetylase                 341   285 (  55)   71  0.317  205   -> 5
harc:HARCEL1_09720 histone deacetylase               338   285 ( 170)   71  0.310  216   -> 7
hcs:FF32_09455 acetoin utilization protein             368   285 (  45)   71  0.307  202   -> 2
hlc:CHINAEXTREME02810 histone deacetylase             348   285 ( 125)   71  0.324  182   -> 37
mbak:MSBR3_0810 Deacetylase                    528   285 ( 163)   71  0.318  173   -> 5
meso:BSQ44_09760 acetylpolyamine amidohydrolase          342   285 (  21)   71  0.309  243   -> 8
vbo:CKY39_02465 class II histone deacetylase            370   285 (  22)   71  0.262  301   -> 3
jag:GJA_5183 acetylpolyamine aminohydrolase            347   284 (  -)   71  0.313  246   -> 1
nou:Natoc_0253 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      339   284 ( 101)   71  0.324  188   -> 47
npe:Natpe_3437 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      344   284 (  10)   71  0.307  189   -> 14
php:PhaeoP97_00075 Deacetylase             K04768   394   284 (  67)   71  0.318  214   -> 2
sali:L593_01685 deacetylase, histone deacetylase/acetoi      337   284 (  7)   71  0.316  231   -> 21
bcai:K788_0007426 Deacetylase                   343   283 (  21)   70  0.269  305   -> 3
bmul:NP80_1996 histone deacetylase domain protein         373   283 (  4)   70  0.278  306   -> 2
btei:WS51_00630 acetylpolyamine aminohydrolase           345   283 (  1)   70  0.268  299   <-> 4
dba:Dbac_0778 histone deacetylase superfamily           435   283 (  57)   70  0.292  216   -> 3
gai:IMCC3135_20645 Acetylpolyamine aminohydrolase         343   283 (  18)   70  0.304  237   -> 3
hlr:HALLA_06300 acetoin utilization protein            337   283 ( 113)   70  0.333  192   -> 34
lst:LSS_01282 histone deacetylase                 313   283 (  53)   70  0.276  293   -> 4
mca:MCA2486 histone deacetylase/AcuC/AphA family protei      310   283 ( 180)   70  0.318  223   -> 2
pol:Bpro_0416 histone deacetylase superfamily           342   283 (  0)   70  0.321  221   -> 5
pyc:TQ32_10765 hypothetical protein                335   283 (  -)   70  0.301  216   <-> 1
suam:BOO69_14260 class II histone deacetylase           371   283 (  57)   70  0.288  215   -> 3
ypac:CEW88_05880 acetylpolyamine amidohydrolase          345   283 (  49)   70  0.278  259   -> 4
aar:Acear_1821 Histone deacetylase                 446   282 ( 167)   70  0.309  181   -> 3
bgm:CAL15_15365 acetylpolyamine amidohydrolase           352   282 (  -)   70  0.292  277   -> 1
ccx:COCOR_06433 histone deacetylase family protein         348   282 (  59)   70  0.324  238   -> 6
fmr:Fuma_00594 Histone deacetylase-like amidohydrolase       312   282 (  39)   70  0.324  182   -> 8
mhor:MSHOH_1406 Deacetylase                    575   282 ( 166)   70  0.312  173   -> 3
mnr:ACZ75_18575 acetylpolyamine aminohydrolase           348   282 (  -)   70  0.315  216   <-> 1
pfc:PflA506_1501 acetylpolyamine aminohydrolase          350   282 (  28)   70  0.281  260   -> 4
bch:Bcen2424_1254 histone deacetylase superfamily         340   281 (  16)   70  0.307  199   -> 3
bcm:Bcenmc03_1226 histone deacetylase superfamily         340   281 (  16)   70  0.307  199   -> 3
bcn:Bcen_0773 histone deacetylase superfamily           340   281 (  16)   70  0.307  199   -> 3
bcon:NL30_09415 acetylpolyamine aminohydrolase           340   281 (  18)   70  0.293  198   -> 3
cti:RALTA_A1426 Putative acetylpolyamine aminohydrolase      357   281 (  56)   70  0.323  201   -> 4
dej:AWY79_01470 histone deacetylase                444   281 ( 181)   70  0.254  299   -> 2
fil:BN1229_v1_3999 Histone deacetylase superfamily prot      594   281 (  24)   70  0.283  290   -> 3
fiy:BN1229_v1_3986 Histone deacetylase superfamily prot      594   281 (  24)   70  0.283  290   -> 3
haa:A5892_04645 acetylpolyamine aminohydrolase           339   281 (  17)   70  0.295  200   -> 3
ipa:Isop_2908 Histone deacetylase                 309   281 ( 178)   70  0.313  230   -> 2
mba:Mbar_A2932 histone deacetylase                 528   281 ( 172)   70  0.319  163   -> 3
mbw:MSBRW_1807 Deacetylase                     528   281 ( 172)   70  0.319  163   -> 3
rgu:A4W93_10700 acetylpolyamine aminohydrolase           347   281 (  14)   70  0.278  306   -> 3
shz:shn_25760 hypothetical protein                 360   281 (  2)   70  0.306  229   -> 7
vin:AKJ08_1888 Deacetylase                     342   281 (  27)   70  0.286  346   -> 5
bceo:I35_1138 Acetylpolyamine aminohydrolase            340   280 (  10)   70  0.293  198   -> 4
bcep:APZ15_09955 acetylpolyamine aminohydrolase          340   280 (  25)   70  0.307  199   -> 5
bcj:BCAL1225 putative aminohydrolase                340   280 (  10)   70  0.293  198   -> 4
cbw:RR42_s0115 Acetylpolyamine aminohydrolase           357   280 (  20)   70  0.298  255   -> 5
dor:Desor_3206 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      443   280 (  -)   70  0.296  216   -> 1
masz:C9I28_02475 acetylpolyamine amidohydrolase          348   280 (  -)   70  0.319  216   <-> 1
mef:MSWH1_1485 Deacetylase                     526   280 ( 148)   70  0.324  173   -> 4
meq:MSWHS_1846 Deacetylase                     526   280 ( 148)   70  0.324  173   -> 4
phs:C2L64_38080 histone deacetylase family protein         343   280 (  12)   70  0.257  304   -> 4
acu:Atc_2331 acetoin utilization protein AcuC      K04768   386   279 (  -)   69  0.330  188   -> 1
acx:Achr_38840 Acetylpolyamine aminohydrolase           347   279 (  71)   69  0.328  253   -> 3
afe:Lferr_2162 histone deacetylase superfamily     K04768   404   279 (  -)   69  0.312  237   -> 1
afi:Acife_2455 histone deacetylase superfamily     K04768   404   279 (  -)   69  0.312  240   -> 1
afr:AFE_2534 histone deacetylase family protein     K04768   388   279 ( 175)   69  0.312  237   -> 2
bct:GEM_2201 histone deacetylase superfamily            340   279 (  20)   69  0.307  199   -> 3
bdf:WI26_09185 acetoin utilization protein             369   279 (  8)   69  0.278  324   -> 3
bmk:DM80_395 histone deacetylase domain protein          340   279 (  0)   69  0.307  199   -> 2
bpyr:ABD05_12005 acetylpolyamine aminohydrolase          340   279 (  16)   69  0.288  198   -> 4
cfus:CYFUS_008226 histone deacetylase               343   279 (  6)   69  0.312  231   -> 3
hdi:HDIA_4561 Acetylpolyamine aminohydrolase            346   279 (  46)   69  0.270  319   <-> 2
mbar:MSBR2_0603 hypothetical protein                528   279 ( 172)   69  0.312  173   -> 3
mbd:MEBOL_001599 histone deacetylase                344   279 ( 159)   69  0.303  221   -> 4
mby:MSBRM_1802 Deacetylase                     528   279 ( 164)   69  0.312  173   -> 5
mek:MSKOL_1258 Deacetylase                     528   279 ( 110)   69  0.312  173   -> 5
mhc:MARHY3761 Acetylpolyamine aminohydrolase            330   279 (  22)   69  0.271  247   <-> 3
mvc:MSVAZ_1319 Deacetylase                     528   279 ( 120)   69  0.312  173   -> 9
toc:Toce_0853 histone deacetylase superfamily           437   279 (  -)   69  0.300  217   -> 1
bdl:AK34_1909 histone deacetylase domain protein          340   278 (  23)   69  0.307  199   -> 5
bmec:WJ16_05910 acetylpolyamine aminohydrolase           340   278 (  19)   69  0.307  199   -> 3
bro:BRAD285_5831 Acetylpolyamine aminohydrolase (Histon      341   278 (  48)   69  0.299  221   -> 3
dgi:Desgi_1930 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      462   278 ( 139)   69  0.321  168   -> 2
mcub:MCBB_2016 putative protein MTH_1194              353   278 ( 158)   69  0.275  229   -> 2
pff:PFLUOLIPICF700990 acetylpolyamine aminohydrolase        342   278 (  42)   69  0.295  200   -> 6
pfw:PF1751_v1c14680 acetylpolyamine aminohydrolase         342   278 (  42)   69  0.295  200   -> 6
pis:Pisl_0381 histone deacetylase superfamily           336   278 (  -)   69  0.292  185   -> 1
rme:Rmet_1621 putative acetylpolyamine aminohydrolase       357   278 (  65)   69  0.283  258   -> 3
vam:C4F17_01290 histone deacetylase family protein         345   278 (  11)   69  0.304  217   -> 7
abs:AZOBR_p210188 acetylpolyamine aminohydrolase          353   277 (  1)   69  0.280  243   -> 10
bced:DM42_466 histone deacetylase domain protein          340   277 (  7)   69  0.293  198   -> 3
bcen:DM39_1125 histone deacetylase domain protein         340   277 (  0)   69  0.307  199   -> 5
bpsl:WS57_23955 acetylpolyamine aminohydrolase           340   277 (  0)   69  0.307  199   -> 5
btd:BTI_11 histone deacetylase-like amidohydrolase         370   277 (  20)   69  0.284  243   -> 4
bud:AQ610_18120 histone deacetylase                370   277 (  20)   69  0.284  243   -> 4
bul:BW21_99 histone deacetylase-like amidohydrolase        370   277 (  20)   69  0.284  243   -> 4
hda:BB347_15455 histone deacetylase                344   277 (  97)   69  0.307  189   -> 43
met:M446_0674 histone deacetylase superfamily           346   277 (  26)   69  0.309  223   -> 6
metm:MSMTP_1502 hypothetical protein                521   277 ( 102)   69  0.325  163   -> 12
pami:JCM7686_2434 histone deacetylase               364   277 (  34)   69  0.312  260   -> 2
psv:PVLB_10190 histone deacetylase superfamily protein       340   277 (  42)   69  0.325  194   -> 5
acz:Acaty_c2174 acetoin utilization protein AcuC    K04768   386   276 (  -)   69  0.330  188   -> 1
bvi:Bcep1808_3908 histone deacetylase superfamily         345   276 (  5)   69  0.268  299   -> 3
cad:Curi_c10230 histone deacetylase                438   276 ( 176)   69  0.311  196   -> 2
deo:CAY53_09220 histone deacetylase                435   276 (  -)   69  0.306  183   -> 1
dol:Dole_3163 histone deacetylase superfamily           438   276 (  2)   69  0.295  200   -> 4
dru:Desru_1981 histone deacetylase superfamily           451   276 (  -)   69  0.333  168   -> 1
hje:HacjB3_18493 histone deacetylase superfamily protei      363   276 (  2)   69  0.309  204   -> 14
hyl:LPB072_18870 acetylpolyamine amidohydrolase          353   276 (  77)   69  0.269  353   -> 3
lip:LI0620 Deacetylases, including yeast histone deacet      432   276 (  -)   69  0.291  220   -> 1
lir:LAW_00639 histone deacetylase domain-containing pro      432   276 (  -)   69  0.291  220   -> 1
mfo:Metfor_2304 deacetylase, histone deacetylase/acetoi      333   276 (  14)   69  0.298  248   -> 2
mma:MM_0067 hypothetical protein                  514   276 ( 149)   69  0.317  164   -> 5
mmac:MSMAC_2613 Deacetylase                    514   276 ( 148)   69  0.317  164   -> 5
mmaz:MmTuc01_0074 Deacetylase                   514   276 ( 148)   69  0.317  164   -> 5
mmj:MSMAS_1262 Deacetylase                     514   276 ( 148)   69  0.317  164   -> 5
psem:TO66_21755 acetylpolyamine aminohydrolase           341   276 (  46)   69  0.316  196   -> 3
sno:Snov_4436 Histone deacetylase                 309   276 (  24)   69  0.305  220   -> 3
vat:B7L28_02295 histone deacetylase                457   276 ( 170)   69  0.293  205   -> 2
bac:BamMC406_1145 histone deacetylase superfamily         340   275 (  30)   69  0.307  199   -> 3
buk:MYA_3571 Histone deacetylase superfamily protein        345   275 (  7)   69  0.268  299   -> 2
bvv:BHK69_10265 acetylpolyamine aminohydrolase           346   275 (  80)   69  0.331  154   -> 3
oar:OA238_c33590 histone deacetylase-like amidohydrolas      366   275 (  60)   69  0.257  307   -> 4
pcz:PCL1606_20290 acetylpolyamine aminohydrolase          341   275 (  36)   69  0.316  196   -> 4
pgl:PGA2_c00630 hypothetical protein          K04768   394   275 (  58)   69  0.315  197   -> 2
ppg:PputGB1_2035 histone deacetylase superfamily          340   275 (  43)   69  0.325  194   -> 6
rlg:Rleg_4525 histone deacetylase superfamily           341   275 (  61)   69  0.278  299   -> 4
srz:AXX16_4551 Deacetylase                     370   275 (  -)   69  0.291  265   -> 1
vpe:Varpa_5328 histone deacetylase superfamily           348   275 (  79)   69  0.329  213   -> 2
bcew:DM40_1908 histone deacetylase domain protein         340   274 (  -)   68  0.303  198   -> 1
blat:WK25_06265 acetylpolyamine aminohydrolase           340   274 ( 174)   68  0.303  198   -> 2
bsem:WJ12_06135 acetylpolyamine aminohydrolase           340   274 (  9)   68  0.302  199   -> 3
bve:AK36_4804 histone deacetylase domain protein          345   274 (  11)   68  0.268  299   -> 4
msj:MSSAC_2879 hypothetical protein                518   274 ( 144)   68  0.324  173   -> 2
msl:Msil_0844 histone deacetylase superfamily           309   274 (  36)   68  0.285  288   -> 2
msw:MSSIT_2578 hypothetical protein                518   274 ( 117)   68  0.324  173   -> 3
msz:MSSIH_2535 Deacetylase                     518   274 ( 112)   68  0.324  173   -> 4
pfb:VO64_4627 Acetylpolyamine aminohydrolase            345   274 (  29)   68  0.295  200   -> 4
pmon:X969_08730 acetylpolyamine aminohydrolase           340   274 (  48)   68  0.325  194   -> 4
pmot:X970_08390 acetylpolyamine aminohydrolase           340   274 (  48)   68  0.325  194   -> 4
ppt:PPS_2083 histone deacetylase superfamily protein        340   274 (  48)   68  0.325  194   -> 5
ppud:DW66_2343 histone deacetylase protein             340   274 (  48)   68  0.325  194   -> 4
puv:PUV_00310 uncharacterized protein slr0245           321   274 ( 128)   68  0.294  218   -> 2
rsb:RS694_03425 acetylpolyamine amidohydrolase           344   274 (  76)   68  0.283  276   -> 3
smaf:D781_0558 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      370   274 (  -)   68  0.293  242   -> 1
bbt:BBta_6484 Acetylpolyamine aminohydrolase (Histone d      341   273 (  46)   68  0.294  221   -> 2
bpr:GBP346_A0044 histone deacetylase family protein        370   273 (  11)   68  0.308  221   -> 3
hae:halTADL_1072 acetoin utilization deacetylase AcuC-l      335   273 (  87)   68  0.293  181   -> 17
pdr:H681_19400 histone deacetylase superfamily protein       338   273 (  29)   68  0.292  202   -> 6
rlt:Rleg2_4260 histone deacetylase superfamily           341   273 (  57)   68  0.282  301   <-> 4
sagq:EP23_04445 acetoin utilization protein AcuC    K04768   385   273 (  94)   68  0.298  218   -> 2
sur:STAUR_6566 Histone deacetylase family protein         342   273 (  60)   68  0.305  256   -> 5
bpsa:BBU_1992 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   272 (  11)   68  0.308  221   -> 5
bpsd:BBX_229 histone deacetylase-like amidohydrolase        370   272 (  10)   68  0.308  221   -> 5
bpse:BDL_1839 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   272 (  10)   68  0.308  221   -> 5
daf:Desaf_0513 histone deacetylase superfamily           441   272 (  59)   68  0.314  185   -> 3
keu:S101446_02127 Histone deacetylase               371   272 (  -)   68  0.295  227   -> 1
maad:AZF01_21480 acetoin utilization protein            373   272 (  38)   68  0.293  246   -> 3
mhz:Metho_0874 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      636   272 (  -)   68  0.296  199   -> 1
otm:OSB_23580 Histone deacetylase-like amidohydrolase       366   272 (  33)   68  0.269  275   -> 3
pys:Py04_1190 putative histone deacetylase-like protein      335   272 (  -)   68  0.300  220   -> 1
sagu:CDO87_20080 acetoin utilization protein AcuC    K04768   370   272 (  70)   68  0.340  194   -> 6
blas:BSY18_1273 histone deacetylase domain protein         335   271 ( 171)   68  0.287  230   <-> 3
dku:Desku_1332 histone deacetylase superfamily           456   271 ( 130)   68  0.333  168   -> 3
hgi:ABY42_02440 acetoin utilization protein            337   271 ( 137)   68  0.293  225   -> 13
mfv:Mfer_0399 Histone deacetylase                 346   271 (  -)   68  0.278  198   -> 1
mmm:W7S_15980 histone deacetylase superfamily protein       309   271 ( 148)   68  0.300  237   -> 3
pas:Pars_1348 histone deacetylase superfamily           336   271 (  -)   68  0.289  197   -> 1
pnr:AT302_09735 acetylpolyamine aminohydrolase           342   271 (  97)   68  0.301  216   -> 4
ppuh:B479_10865 histone deacetylase superfamily protein      340   271 (  43)   68  0.311  193   -> 4
rlb:RLEG3_33785 acetylpolyamine aminohydrolase           341   271 (  54)   68  0.274  299   <-> 4
tjr:TherJR_1491 Histone deacetylase                449   271 (  -)   68  0.306  173   -> 1
bgp:BGL_2c20660 putative acetylpolyamine aminohydrolase      342   270 ( 158)   67  0.329  222   -> 3
bma:BMA0124 histone deacetylase family protein           350   270 (  9)   67  0.308  221   -> 4
bmab:BM45_454 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   270 (  21)   67  0.308  221   -> 6
bmae:DM78_462 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   270 (  9)   67  0.308  221   -> 5
bmaf:DM51_3103 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   270 (  9)   67  0.308  221   -> 5
bmai:DM57_2027 histone deacetylase                 370   270 (  9)   67  0.308  221   -> 6
bmal:DM55_1528 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   270 (  7)   67  0.308  221   -> 5
bmaq:DM76_1506 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   270 (  7)   67  0.308  221   -> 5
bmaz:BM44_949 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   270 (  7)   67  0.308  221   -> 5
bml:BMA10229_A2258 histone deacetylase family protein       370   270 (  21)   67  0.308  221   -> 4
bmn:BMA10247_2309 histone deacetylase/AcuC/AphA family       370   270 (  0)   67  0.308  221   -> 5
bmv:BMASAVP1_A2827 histone deacetylase family protein       370   270 (  9)   67  0.308  221   -> 5
bpd:BURPS668_0125 histone deacetylase family            370   270 (  6)   67  0.308  221   -> 5
bpk:BBK_1323 histone deacetylase-like amidohydrolase        370   270 (  9)   67  0.308  221   -> 5
bpm:BURPS1710b_0332 histone deacetylase family protein       350   270 (  8)   67  0.308  221   -> 5
bps:BPSL0109 histone deacetylase                  370   270 (  8)   67  0.308  221   -> 5
bpsh:DR55_949 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   270 (  6)   67  0.308  221   -> 5
bpsm:BBQ_3293 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   270 (  9)   67  0.308  221   -> 5
bpso:X996_563 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   270 (  6)   67  0.308  221   -> 5
bpsu:BBN_3415 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   270 (  9)   67  0.308  221   -> 5
bstg:WT74_06465 acetylpolyamine aminohydrolase           344   270 (  7)   67  0.283  198   -> 2
but:X994_2553 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   270 (  8)   67  0.308  221   -> 5
daa:AKL17_1168 deacetylase / acetylpolyamine aminohydro      367   270 (  23)   67  0.302  242   -> 3
lbj:LBJ_2213 Histone deacetylase                  317   270 (  49)   67  0.269  264   -> 2
lbl:LBL_2206 Histone deacetylase                  317   270 (  49)   67  0.269  264   -> 3
pcl:Pcal_1126 histone deacetylase superfamily           336   270 ( 167)   67  0.299  197   -> 2
ppj:RK21_02763 histone deacetylase superfamily protein       340   270 (  44)   67  0.320  194   -> 4
tne:Tneu_1746 histone deacetylase superfamily           336   270 ( 162)   67  0.284  197   -> 2
vsc:VSVS12_01318 Histone deacetylase                347   270 (  72)   67  0.264  276   <-> 2
aon:DEH84_05390 histone deacetylase                305   269 (  71)   67  0.324  210   -> 3
bam:Bamb_1919 histone deacetylase superfamily           369   269 (  15)   67  0.266  323   -> 5
bstl:BBJ41_05855 acetylpolyamine aminohydrolase          340   269 (  5)   67  0.296  199   -> 4
hru:Halru_2788 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      337   269 ( 110)   67  0.326  190   -> 15
hti:HTIA_2001 histone deacetylase family protein          336   269 ( 116)   67  0.280  232   -> 11
hyr:BSY239_514 histone deacetylase domain protein         353   269 (  58)   67  0.296  247   -> 3
mchi:AN480_16740 acetoin utilization protein            309   269 ( 169)   67  0.300  237   -> 3
mmg:MTBMA_c15720 histone deacetylase-related protein        331   269 (  -)   67  0.378  98    -> 1
myo:OEM_31480 histone deacetylase superfamily protein       309   269 ( 166)   67  0.300  237   -> 3
nph:NP_0318A HdaI-type histone deacetylase             336   269 ( 122)   67  0.282  202   -> 12
otk:C6570_12305 acetylpolyamine amidohydrolase           345   269 (  54)   67  0.312  224   -> 2
pfo:Pfl01_3895 putative aminohydrolase               341   269 (  44)   67  0.301  193   -> 4
tte:TTE1122 Deacetylases, including yeast histone deace      435   269 ( 167)   67  0.294  201   -> 2
dto:TOL2_C05990 putative histone deacetylase family pro      436   268 ( 143)   67  0.320  169   -> 3
haf:C8233_14425 histone deacetylase                293   268 ( 110)   67  0.314  207   -> 2
jaz:YQ44_26060 acetylpolyamine aminohydrolase           347   268 (  -)   67  0.299  211   -> 1
maq:Maqu_3834 histone deacetylase superfamily           361   268 (  9)   67  0.267  247   -> 3
pphr:APZ00_00600 acetoin utilization protein            309   268 (  42)   67  0.270  248   -> 4
swo:Swol_0976 conserved hypothetical protein            448   268 ( 165)   67  0.317  164   -> 2
tom:BWR18_18685 class II histone deacetylase            368   268 (  23)   67  0.282  195   -> 3
bra:BRADO1570 Acetylpolyamine aminohydrolase (Histone d      374   267 (  35)   67  0.294  221   -> 4
dsa:Desal_3443 Histone deacetylase                 439   267 ( 160)   67  0.278  216   -> 2
mao:MAP4_2681 histone deacetylase superfamily protein       309   267 ( 115)   67  0.298  242   -> 3
mavi:RC58_13305 acetoin utilization protein            309   267 ( 160)   67  0.298  242   -> 2
mavu:RE97_13330 acetoin utilization protein            309   267 ( 115)   67  0.298  242   -> 3
mpa:MAP_1172c hypothetical protein                 309   267 ( 115)   67  0.298  242   -> 3
mpg:Theba_0534 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      320   267 (  -)   67  0.260  331   -> 1
nge:Natgr_1291 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      342   267 ( 130)   67  0.269  223   -> 22
pch:EY04_20980 acetylpolyamine aminohydrolase           341   267 (  12)   67  0.301  196   -> 5
rrf:F11_06085 histone deacetylase superfamily protein       342   267 (  32)   67  0.376  141   -> 5
rru:Rru_A1176 histone deacetylase superfamily protein       342   267 (  32)   67  0.376  141   -> 5
tuz:TUZN_0672 histone deacetylase superfamily           336   267 (  -)   67  0.286  196   -> 1
ddn:DND132_2538 histone deacetylase superfamily          444   266 ( 147)   66  0.252  282   -> 3
hhy:Halhy_2916 histone deacetylase superfamily           320   266 (  77)   66  0.337  181   -> 3
mass:CR152_02460 acetylpolyamine amidohydrolase          347   266 ( 163)   66  0.298  248   -> 2
mlq:ASQ50_12240 acetylpolyamine aminohydrolase           337   266 (  43)   66  0.286  199   -> 3
pgv:SL003B_3674 Histone deacetylase family, putative        343   266 (  10)   66  0.343  207   -> 4
reh:H16_B2068 Deacetylase, histone deacetylase family       343   266 (  23)   66  0.275  229   -> 6
rei:IE4771_CH00275 acetylpolyamine aminohydrolase         341   266 (  47)   66  0.271  306   <-> 3
sit:TM1040_2066 histone deacetylase superfamily          342   266 ( 146)   66  0.297  212   -> 2
xdo:XDD1_0339 Histone deacetylase-like amidohydrolase       371   266 (  -)   66  0.271  258   -> 1
xne:XNC1_0377 Histone deacetylase-like amidohydrolase (      371   266 (  -)   66  0.318  157   -> 1
xnm:XNC2_0369 Histone deacetylase-like amidohydrolase (      371   266 (  -)   66  0.318  157   -> 1
bpl:BURPS1106A_0141 histone deacetylase family protein       370   265 (  4)   66  0.303  221   -> 6
bpq:BPC006_I0129 histone deacetylase family protein        370   265 (  4)   66  0.303  221   -> 5
bpz:BP1026B_I0102 histone deacetylase family protein        370   265 (  3)   66  0.303  221   -> 5
cmai:BFX80_03065 histone deacetylase                324   265 ( 164)   66  0.314  207   -> 2
dvg:Deval_1988 histone deacetylase superfamily           439   265 (  -)   66  0.304  224   -> 1
dvl:Dvul_1093 histone deacetylase superfamily           439   265 ( 163)   66  0.304  224   -> 2
dvu:DVU2139 histone deacetylase                  439   265 (  -)   66  0.304  224   -> 1
labr:CHH27_01430 acetylpolyamine amidohydrolase          340   265 (  3)   66  0.273  304   -> 7
marn:LN42_09320 hypothetical protein          K04768   300   265 (  46)   66  0.272  217   -> 4
mia:OCU_31760 histone deacetylase superfamily protein       309   265 ( 153)   66  0.300  237   -> 3
mid:MIP_04782 Histone deacetylase 14                309   265 ( 106)   66  0.300  237   -> 4
mie:LG41_15030 acetoin utilization protein             309   265 ( 112)   66  0.300  237   -> 3
mir:OCQ_32960 histone deacetylase superfamily protein       309   265 ( 106)   66  0.300  237   -> 4
mit:OCO_31880 histone deacetylase superfamily protein       309   265 ( 110)   66  0.300  237   -> 3
mpy:Mpsy_0476 histone deacetylase superfamily           630   265 (  13)   66  0.274  226   -> 2
mpz:Marpi_1752 deacetylase, histone deacetylase/acetoin K04768   300   265 (  46)   66  0.272  217   -> 5
pai:PAE2981 acetylpolyamine aminohydrolase, putative        336   265 (  -)   66  0.297  185   -> 1
pho:PH1267 335aa long hypothetical protein             335   265 (  -)   66  0.322  152   -> 1
rpb:RPB_1654 Histone deacetylase superfamily            341   265 (  79)   66  0.306  219   -> 3
rpm:RSPPHO_01446 Histone deacetylase superfamily          309   265 (  -)   66  0.263  304   -> 1
cak:Caul_0555 histone deacetylase superfamily           379   264 (  41)   66  0.277  224   -> 4
dmt:DESME_07615 histone deacetylase                441   264 (  -)   66  0.292  171   -> 1
hbo:Hbor_26810 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      338   264 ( 125)   66  0.297  192   -> 18
hhu:AR456_13910 acetylpolyamine aminohydrolase           343   264 (  14)   66  0.286  269   -> 4
hvo:HVO_0522 HdaI-type histone deacetylase             337   264 ( 116)   66  0.293  225   -> 10
hwa:HQ_1437A HdaI-type histone deacetylase             337   264 ( 154)   66  0.295  183   -> 4
hwc:Hqrw_1518 HdaI-type histone deacetylase            337   264 ( 154)   66  0.295  183   -> 3
mno:Mnod_1504 histone deacetylase superfamily           341   264 (  29)   66  0.369  157   -> 5
pcp:JM49_10230 acetylpolyamine aminohydrolase           341   264 (  8)   66  0.291  196   -> 5
pfl:PFL_4136 acetylpolyamine aminohydrolase            341   264 (  15)   66  0.314  204   -> 6
ppb:PPUBIRD1_3137 Histone deacetylase superfamily prote      340   264 (  18)   66  0.323  195   -> 4
pprc:PFLCHA0_c41970 acetylpolyamine aminohydrolase AphA      341   264 (  8)   66  0.314  204   -> 6
ppro:PPC_4237 acetylpolyamine aminohydrolase            341   264 (  8)   66  0.314  204   -> 6
psi:S70_04130 histone deacetylase family protein          370   264 (  9)   66  0.270  226   -> 2
psta:BGK56_07355 acetoin utilization protein            370   264 (  9)   66  0.270  226   -> 2
psx:DR96_4 histone deacetylase domain protein           370   264 (  9)   66  0.270  226   -> 2
rle:RL0259 putative acetylpolyamine aminohydrolase         341   264 (  63)   66  0.278  299   -> 3
ajs:Ajs_2137 histone deacetylase superfamily            358   263 ( 161)   66  0.283  272   -> 2
bte:BTH_II1164 acetylpolyamine aminohydrolase           340   263 (  5)   66  0.281  196   -> 3
bthe:BTN_1955 histone deacetylase domain protein          340   263 (  0)   66  0.299  187   -> 3
bthl:BG87_3903 histone deacetylase domain protein         340   263 (  5)   66  0.281  196   -> 3
bthm:BTRA_4470 histone deacetylase domain protein         340   263 (  6)   66  0.281  196   -> 3
btj:BTJ_5429 histone deacetylase domain protein          340   263 (  6)   66  0.281  196   -> 3
btq:BTQ_4447 histone deacetylase domain protein          340   263 (  5)   66  0.281  196   -> 3
btv:BTHA_3989 histone deacetylase domain protein          340   263 (  5)   66  0.281  196   -> 3
cap:CLDAP_08560 putative deacetylase                334   263 (  88)   66  0.297  192   -> 3
dia:Dtpsy_1645 histone deacetylase superfamily           345   263 ( 161)   66  0.283  272   -> 2
dtn:DTL3_1677 deacetylase                     435   263 ( 120)   66  0.299  164   -> 2
hal:VNG_0136G acetoin utilization protein             338   263 ( 139)   66  0.315  181   -> 4
hor:Hore_22480 histone deacetylase superfamily           480   263 ( 129)   66  0.311  164   -> 4
hsl:OE_1221F HdaI-type histone deacetylase             338   263 ( 139)   66  0.315  181   -> 3
hut:Huta_2249 histone deacetylase superfamily           336   263 (  98)   66  0.284  208   -> 9
mdi:METDI4515 Histone deacetylase family protein          341   263 (  2)   66  0.350  160   -> 6
mea:Mex_1p3777 Histone deacetylase family protein         284   263 (  42)   66  0.350  160   -> 5
metc:MTCT_1087 acetylpolyamine aminohydolase            331   263 ( 131)   66  0.345  119   -> 3
pay:PAU_02628 histone deacetylase family protein          370   263 ( 162)   66  0.268  257   -> 2
phm:PSMK_09060 putative deacetylase                315   263 (  13)   66  0.304  230   -> 3
psyg:AK825_06835 acetylpolyamine aminohydrolase          341   263 (  8)   66  0.286  175   -> 3
afo:Afer_0024 histone deacetylase superfamily           343   262 (  -)   66  0.257  300   -> 1
brk:CWS35_15465 acetoin utilization protein            308   262 (  9)   66  0.286  220   -> 4
chro:CXB49_10385 histone deacetylase                308   262 (  4)   66  0.292  236   -> 3
dhy:DESAM_21076 Histone deacetylase                439   262 ( 161)   66  0.273  216   -> 2
lagg:B0E33_05830 acetylpolyamine amidohydrolase          340   262 (  27)   66  0.289  211   -> 7
lim:L103DPR2_01944 Acetylpolyamine aminohydrolase         334   262 (  44)   66  0.263  281   -> 2
mej:Q7A_827 histone deacetylase                  329   262 ( 161)   66  0.291  165   -> 2
mete:tca_01151 Histone deacetylase-like amidohydrolase       331   262 ( 147)   66  0.345  119   -> 2
mne:D174_09150 acetoin utilization protein             369   262 ( 129)   66  0.268  246   -> 3
mpl:Mpal_0609 histone deacetylase superfamily           328   262 ( 157)   66  0.351  171   -> 2
mth:MTH_1194 acetylpolyamine aminohydolase             331   262 ( 146)   66  0.345  119   -> 3
myn:MyAD_08980 acetoin utilization protein             369   262 ( 129)   66  0.268  246   -> 3
pog:Pogu_0866 Deacetylase                     336   262 (  -)   66  0.284  197   -> 1
psk:U771_08540 acetylpolyamine aminohydrolase           341   262 (  20)   66  0.285  200   -> 5
sfo:Z042_16735 acetoin utilization protein             370   262 (  -)   66  0.271  258   -> 1
sry:M621_02560 acetoin utilization protein             370   262 (  -)   66  0.274  234   -> 1
tit:Thit_0506 Histone deacetylase                 435   262 (  -)   66  0.280  200   -> 1
vpr:Vpar_0434 histone deacetylase superfamily           474   262 (  -)   66  0.269  171   -> 1
acra:BSY15_3649 histone deacetylase domain protein         345   261 (  78)   65  0.291  230   -> 4
aol:S58_59660 acetylpolyamine aminohydrolase            343   261 (  34)   65  0.320  197   -> 4
btha:DR62_3809 acetylpolyamine aminohydrolase           340   261 (  14)   65  0.275  233   -> 3
btz:BTL_3888 histone deacetylase domain protein          340   261 (  14)   65  0.275  233   -> 3
dal:Dalk_3011 Putative sirtuin-type regulators for CoA       437   261 (  20)   65  0.322  174   -> 8
dec:DCF50_p661 Deacetylase                     443   261 (  -)   65  0.269  271   -> 1
ded:DHBDCA_p603 Deacetylase                    443   261 (  -)   65  0.269  271   -> 1
dgg:DGI_0310 putative histone deacetylase             439   261 (  -)   65  0.287  216   -> 1
dmi:Desmer_2471 deacetylase, histone deacetylase/acetoi      444   261 (  -)   65  0.278  216   -> 1
fsi:Flexsi_1447 histone deacetylase superfamily          335   261 ( 157)   65  0.273  242   -> 3
lap:ACP90_22405 acetylpolyamine aminohydrolase           340   261 (  26)   65  0.286  210   -> 6
mav:MAV_3333 histone deacetylase superfamily protein        309   261 ( 107)   65  0.295  237   -> 5
mava:LA64_15200 acetoin utilization protein            309   261 ( 107)   65  0.295  237   -> 5
mavd:NF84_15060 acetoin utilization protein            309   261 ( 107)   65  0.295  237   -> 5
mavr:LA63_15195 acetoin utilization protein            309   261 ( 107)   65  0.295  237   -> 5
mey:TM49_11795 acetylpolyamine aminohydrolase           343   261 ( 151)   65  0.261  314   -> 2
mgo:AFA91_07735 acetoin utilization protein            309   261 ( 104)   65  0.314  207   -> 8
rep:IE4803_CH00274 acetylpolyamine aminohydrolase         341   261 (  49)   65  0.268  306   -> 4
vap:Vapar_5227 Histone deacetylase                 342   261 (  17)   65  0.297  273   -> 3
vrm:44547418_00451 Histone deacetylase-like amidohydrol      489   261 (  -)   65  0.280  207   -> 1
bok:DM82_3291 histone deacetylase-like amidohydrolase       371   260 (  3)   65  0.280  243   -> 5
cnc:CNE_2c20200 acetylpolyamine aminohydrolase AphA        343   260 (  18)   65  0.286  227   -> 5
das:Daes_0245 histone deacetylase superfamily           444   260 (  21)   65  0.292  178   -> 2
dpi:BN4_11843 Histone deacetylase                 444   260 ( 156)   65  0.259  216   -> 2
dps:DP2831 hypothetical protein                  324   260 (  33)   65  0.373  110   -> 3
drs:DEHRE_07395 histone deacetylase                443   260 (  -)   65  0.269  271   -> 1
pfi:PFC_03265 aminohydrolase                    335   260 ( 148)   65  0.277  242   -> 2
pfu:PF0818 aminohydrolase                     335   260 (  -)   65  0.277  242   -> 1
psl:Psta_1949 histone deacetylase superfamily           310   260 ( 110)   65  0.337  199   -> 3
rmb:K529_003535 acetylpolyamine aminohydrolase           342   260 (  54)   65  0.311  193   -> 4
ack:C380_11350 histone deacetylase superfamily protein       351   259 (  85)   65  0.287  209   -> 3
boc:BG90_1476 histone deacetylase-like amidohydrolase       373   259 (  2)   65  0.280  243   -> 5
ddh:Desde_2194 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      441   259 ( 154)   65  0.289  197   -> 2
glj:GKIL_4113 histone deacetylase superfamily protein       305   259 (  45)   65  0.310  187   -> 3
idi:CWC33_09315 histone deacetylase                321   259 ( 106)   65  0.284  250   -> 2
ipi:CEW91_03815 histone deacetylase                321   259 (  91)   65  0.313  198   -> 3
lih:L63ED372_02050 Acetylpolyamine aminohydrolase         350   259 (  20)   65  0.276  217   -> 2
msb:LJ00_00865 acetoin utilization protein             309   259 ( 107)   65  0.314  207   -> 3
msg:MSMEI_0167 Histone deacetylase superfamily           324   259 ( 107)   65  0.314  207   -> 4
msh:LI98_00865 acetoin utilization protein             309   259 ( 107)   65  0.314  207   -> 3
msm:MSMEG_0171 histone deacetylase superfamily protein       309   259 ( 107)   65  0.314  207   -> 3
msn:LI99_00865 acetoin utilization protein             309   259 ( 107)   65  0.314  207   -> 3
pmos:O165_006790 acetylpolyamine aminohydrolase          340   259 (  32)   65  0.305  203   -> 4
ppsl:BJP27_20025 acetylpolyamine amidohydrolase          338   259 (  62)   65  0.302  182   -> 4
dde:Dde_2337 histone deacetylase superfamily            439   258 ( 151)   65  0.282  216   -> 2
hjo:AY555_00605 acetoin utilization protein            309   258 (  -)   65  0.277  220   -> 1
lfc:LFE_2040 putative histone deacetylase superfamily       306   258 (  -)   65  0.278  284   -> 1
palk:PSAKL28_20170 acetylpolyamine aminohydrolase         341   258 (  25)   65  0.306  193   -> 4
por:APT59_21795 acetylpolyamine aminohydrolase           343   258 (  7)   65  0.271  262   -> 3
psos:POS17_3341 histone deacetylase superfamily protein      377   258 (  29)   65  0.297  222   -> 5
srub:C2R22_00855 class II histone deacetylase           386   258 (  15)   65  0.319  182   -> 14
vaa:AX767_13410 acetylpolyamine aminohydrolase           348   258 (  -)   65  0.288  319   -> 1
xbv:XBW1_4543 Histone deacetylase-like amidohydrolase       371   258 ( 157)   65  0.300  210   -> 2
hdl:HALDL1_04090 acetoin utilization protein            338   257 ( 119)   64  0.293  181   -> 8
jal:BZG29_01970 acetylpolyamine amidohydrolase           347   257 (  -)   64  0.294  211   -> 1
oat:OAN307_c10100 histone deacetylase-like amidohydrola      366   257 (  41)   64  0.266  316   -> 3
paro:CUV01_01485 acetylpolyamine amidohydrolase          345   257 (  33)   64  0.285  235   -> 2
sgy:Sgly_1769 histone deacetylase superfamily           451   257 (  -)   64  0.256  254   -> 1
slq:M495_02425 acetoin utilization protein             370   257 ( 143)   64  0.274  234   -> 2
thas:C6Y53_03790 acetylpolyamine amidohydrolase          342   257 (  22)   64  0.292  250   -> 3
xbo:XBJ1_4188 Histone deacetylase-like amidohydrolase (      371   257 (  -)   64  0.301  239   -> 1
ape:APE_0092.1 conserved hypothetical protein           366   256 (  47)   64  0.317  180   -> 2
bic:LMTR13_13210 acetylpolyamine aminohydrolase          341   256 (  6)   64  0.324  188   -> 4
dte:Dester_0506 histone deacetylase superfamily          301   256 (  -)   64  0.316  187   -> 1
nwi:Nwi_0635 histone deacetylase superfamily            309   256 (  -)   64  0.269  249   -> 1
pspg:AK823_06770 acetylpolyamine aminohydrolase          341   256 (  6)   64  0.280  175   -> 3
thu:AC731_003850 deacetylase                    306   256 (  -)   64  0.314  245   -> 1
bmx:BMS_0833 putative acetylpolyamine aminohydrolase        343   255 (  80)   64  0.279  251   -> 5
hla:Hlac_2921 histone deacetylase superfamily           386   255 (  3)   64  0.304  204   -> 15
jsv:CNX70_02060 acetylpolyamine amidohydrolase           347   255 (  -)   64  0.294  211   -> 1
kqu:AVR78_11210 class II histone deacetylase            371   255 (  -)   64  0.259  294   -> 1
phl:KKY_593 acetylspermidine deacetylase              317   255 ( 130)   64  0.281  228   -> 3
pns:A9D12_10695 acetylpolyamine aminohydrolase           338   255 (  82)   64  0.283  244   -> 3
pvr:PverR02_07605 acetylpolyamine amidohydrolase          341   255 (  31)   64  0.286  196   -> 4
spe:Spro_0616 histone deacetylase superfamily           370   255 ( 153)   64  0.274  234   -> 2
tam:Theam_0581 histone deacetylase superfamily           301   255 (  -)   64  0.326  193   -> 1
tki:TKV_c00350 histone deacetylase superfamily           436   255 ( 144)   64  0.250  268   -> 2
ton:TON_1310 Hypothetical acetylpolyamine aminohydrolas      335   255 ( 130)   64  0.260  219   -> 2
aht:ANTHELSMS3_04181 acetylpolyamine aminohydrolase        342   254 (  8)   64  0.283  212   -> 4
buo:BRPE64_DCDS06080 putative aminohydrolase            348   254 (  92)   64  0.280  200   -> 3
bvr:BVIR_1908 Histone deacetylase-like amidohydrolase       308   254 (  86)   64  0.272  235   -> 3
dvm:DvMF_0024 histone deacetylase superfamily           439   254 (  -)   64  0.292  185   -> 1
kpf:IX53_00105 histone deacetylase                 322   254 (  -)   64  0.288  215   -> 1
msa:Mycsm_02187 deacetylase, histone deacetylase/acetoi      309   254 (  64)   64  0.301  206   -> 6
pmk:MDS_0126 histone deacetylase superfamily protein        342   254 (  49)   64  0.280  250   -> 2
pset:THL1_2759 deacetylase                     372   254 (  11)   64  0.280  207   -> 6
smi:BN406_04034 acetylpolyamine aminohydrolase           341   254 (  49)   64  0.269  308   <-> 5
smz:SMD_0703 acetoin utilization family protein          312   254 ( 146)   64  0.289  280   -> 3
sun:SUN_1512 acetoin utilization protein              307   254 (  -)   64  0.306  186   -> 1
xho:A9255_14260 acetoin utilization protein            371   254 ( 111)   64  0.288  205   -> 2
aaa:Acav_2766 histone deacetylase superfamily           356   253 (  -)   64  0.299  211   -> 1
iag:Igag_0391 Histone deacetylase                 354   253 (  -)   64  0.297  182   -> 1
lbf:LBF_0756 Histone deacetylase                  311   253 (  75)   64  0.302  169   -> 3
lbi:LEPBI_I0781 Putative deacetylase                311   253 (  75)   64  0.302  169   -> 3
lhk:LHK_01977 Probable acetylpolyamine aminohydrolase       350   253 (  -)   64  0.305  239   -> 1
malg:MALG_01247 Deacetylase                    341   253 (  84)   64  0.295  251   -> 2
plu:plu2353 unnamed protein product; Highly similar to       370   253 (  -)   64  0.276  228   -> 1
sphk:SKP52_06900 Acetylpolyamine aminohydrolase          337   253 (  -)   64  0.269  327   -> 1
fia:NA23_04915 histone deacetylase                 327   252 ( 139)   63  0.291  230   -> 2
gsn:YC6258_01973 deacetylase, including histone deacety      346   252 (  79)   63  0.276  217   -> 2
hhb:Hhub_1324 HdaI-type histone deacetylase            335   252 ( 120)   63  0.301  183   -> 10
mgy:MGMSRv2__1272 Histone deacetylase superfamily         310   252 (  11)   63  0.302  212   -> 4
mmal:CKJ54_14825 acetoin utilization protein            309   252 ( 143)   63  0.292  226   -> 3
panr:A7J50_2999 Histone deacetylase family protein         370   252 (  12)   63  0.315  203   -> 4
pdu:PDUR_11710 acetoin utilization protein             376   252 ( 108)   63  0.293  191   -> 2
sphp:LH20_09325 acetylpolyamine aminohydrolase           335   252 ( 141)   63  0.297  229   -> 2
sten:CCR98_03685 acetoin utilization protein            312   252 ( 149)   63  0.289  280   -> 2
cuh:BJN34_32705 acetylpolyamine amidohydrolase           343   251 (  24)   63  0.271  229   -> 4
cyc:PCC7424_0475 histone deacetylase superfamily          343   251 (  17)   63  0.288  226   -> 4
dly:Dehly_1464 histone deacetylase superfamily           309   251 (  -)   63  0.261  234   -> 1
eae:EAE_13380 putative deacetylase                 371   251 ( 148)   63  0.282  227   -> 2
ear:CCG31298 Deacetylases, including yeast histone deac      371   251 (  -)   63  0.282  227   -> 1
hbc:AEM38_01465 histone deacetylase                302   251 (  8)   63  0.324  210   -> 2
psec:CCOS191_3149 Acetylpolyamine aminohydrolase          345   251 (  27)   63  0.310  197   -> 5
ptp:RCA23_c04400 putative deacytelase, histone deacetyl      309   251 (  15)   63  0.277  242   -> 3
ssal:SPISAL_01170 acetylpolyamine aminohydrolase aphA       340   251 (  38)   63  0.322  199   -> 3
tae:TepiRe1_0756 Histone deacetylase superfamily          438   251 ( 148)   63  0.293  164   -> 2
tbs:A3L01_07195 hypothetical protein                336   251 (  -)   63  0.274  219   -> 1
tep:TepRe1_0697 histone deacetylase superfamily          438   251 ( 148)   63  0.293  164   -> 2
masw:AM586_01480 acetylpolyamine aminohydrolase          347   250 (  -)   63  0.299  211   -> 1
ppse:BN5_0075 Acetylpolyamine aminohydrolase            342   250 (  59)   63  0.280  250   -> 2
rec:RHECIAT_CH0000288 acetylpolyamine aminohydrolase pr      341   250 (  35)   63  0.268  299   -> 5
rge:RGE_12860 acetylpolyamine aminohydrolase AphA         348   250 (  13)   63  0.293  273   -> 3
apc:HIMB59_00009740 histone deacetylase family protein       307   249 (  56)   63  0.291  196   -> 2
buj:BurJV3_0684 histone deacetylase superfamily          312   249 ( 146)   63  0.289  280   -> 2
ddl:Desdi_1864 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      441   249 ( 140)   63  0.289  197   -> 4
kus:B9G99_07580 histone deacetylase                308   249 (  -)   63  0.273  293   -> 1
mec:Q7C_1448 deacetylase                      330   249 (  -)   63  0.291  165   -> 1
rbn:RBXJA2T_00859 acetylpolyamine aminohydrolase          348   249 (  19)   63  0.308  211   -> 3
ror:RORB6_12405 deacetylase                    371   249 (  -)   63  0.294  228   -> 1
abad:ABD1_05500 acetylpolyamine aminohydrolase           354   248 ( 131)   62  0.267  221   -> 2
ges:VT84_01580 Acetylpolyamine aminohydrolase           341   248 (  67)   62  0.273  271   -> 4
kpnk:BN49_1579 unnamed protein product; highly similar       371   248 (  -)   62  0.281  228   -> 1
paem:U769_06005 acetoin utilization protein            380   248 (  22)   62  0.297  212   -> 6
paeu:BN889_04195 putative acetylpolyamine aminohydrolas      380   248 (  22)   62  0.292  212   -> 5
serf:L085_01250 histone deacetylase superfamily protein      370   248 (  -)   62  0.272  257   -> 1
ara:Arad_0431 acetylpolyamine aminohydrolase protein        341   247 (  20)   62  0.278  317   -> 4
dhd:Dhaf_2733 histone deacetylase superfamily           441   247 ( 141)   62  0.284  197   -> 3
dmy:X793_01340 histone deacetylase                 341   247 (  -)   62  0.318  192   -> 1
dsy:DSY1590 hypothetical protein                  441   247 ( 141)   62  0.284  197   -> 3
pcq:PcP3B5_01290 Histone deacetylase-like amidohydrolas      370   247 (  8)   62  0.316  228   -> 8
pfn:HZ99_17215 acetylpolyamine aminohydrolase           346   247 (  50)   62  0.258  279   -> 2
rhy:RD110_06685 acetylpolyamine amidohydrolase           347   247 (  89)   62  0.273  352   -> 2
sers:SERRSCBI_02700 histone deacetylase superfamily pro      370   247 (  -)   62  0.272  257   -> 1
sphq:BWQ93_08445 acetylpolyamine amidohydrolase          334   247 ( 126)   62  0.305  233   -> 2
aav:Aave_2450 histone deacetylase superfamily           356   246 (  -)   62  0.292  202   -> 1
apb:SAR116_1761 histone deacetylase/AcuC/AphA family pr      376   246 (  54)   62  0.235  289   -> 4
bub:BW23_4166 histone deacetylase domain protein          347   246 (  87)   62  0.266  256   -> 2
cvi:CV_3558 probable acetylpolyamine aminohydrolase        343   246 (  1)   62  0.292  257   -> 2
hali:BV210_07000 histone deacetylase                336   246 (  95)   62  0.261  238   -> 19
pfs:PFLU_6061 acetylpolyamine aminohydrolase            344   246 (  6)   62  0.281  210   -> 5
pyn:PNA2_1845 histone deacetylase related protein         334   246 (  -)   62  0.316  152   -> 1
rpln:B1209_20110 class II histone deacetylase           371   246 (  -)   62  0.289  228   -> 1
smac:SMDB11_4690 putative deacetylase               370   246 ( 146)   62  0.272  257   -> 2
srl:SOD_c04850 histone deacetylase-like amidohydrolase       370   246 (  -)   62  0.269  234   -> 1
wch:wcw_1260 histone deacetylase family protein          318   246 ( 129)   62  0.282  238   -> 2
acj:ACAM_0072 histone deacetylase                 365   245 (  48)   62  0.317  199   -> 3
agr:AGROH133_14251 acetylpolyamine aminohydrolase         341   245 (  52)   62  0.261  303   -> 3
bfn:OI25_3691 histone deacetylase domain protein          340   245 (  4)   62  0.275  193   -> 5
kpa:KPNJ1_04069 Acetoin utilization acuC protein          387   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpb:FH42_23630 acetoin utilization protein             371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpc:KPNIH10_06760 acetoin utilization protein           371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpg:KPNIH32_07065 acetoin utilization protein           371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kph:KPNIH24_22045 acetoin utilization protein           371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpj:N559_3809 putative deacetylase                 371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpm:KPHS_13490 putative deacetylase                371   245 ( 130)   62  0.281  228   -> 2
kpn:KPN_00530 putative deacetylase                 371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpne:KU54_019695 acetoin utilization protein            371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpnu:LI86_19525 acetoin utilization protein            371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpo:KPN2242_05460 putative deacetylase               371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpp:A79E_3719 putative deacetylase                 371   245 ( 122)   62  0.281  228   -> 2
kpq:KPR0928_06675 acetoin utilization protein           371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpr:KPR_4027 unnamed protein product; highly similar to      629   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kps:KPNJ2_04091 Acetoin utilization acuC protein          387   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpt:VK055_2012 histone deacetylase-like amidohydrolase       371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpu:KP1_1457 putative deacetylase                 371   245 ( 122)   62  0.281  228   -> 2
kpw:KPNIH30_06960 acetoin utilization protein           371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
kpx:PMK1_02861 Histone deacetylase-like amidohydrolase       371   245 (  -)   62  0.281  228   -> 1
mwo:MWSIV6_1587 putative protein MTH_1194             331   245 ( 139)   62  0.300  140   -> 2
pap:PSPA7_1341 probable acetylpolyamine aminohydrolase       380   245 (  13)   62  0.305  213   -> 4
ppu:PP_5340 acetylpolyamine aminohydrolase             347   245 (  33)   62  0.297  192   -> 3
ppx:T1E_3972 histone deacetylase superfamily protein        347   245 (  66)   62  0.297  192   -> 3
smar:SM39_4947 putative deacetylase                370   245 (  -)   62  0.272  257   -> 1
agc:BSY240_2551 acetylpolyamine aminohydrolase           342   244 (  42)   61  0.248  298   -> 6
dma:DMR_45730 histone deacetylase superfamily protein       438   244 (  -)   61  0.292  185   -> 1
dpt:Deipr_0720 Histone deacetylase                 307   244 ( 143)   61  0.341  220   -> 2
kpi:D364_02755 acetoin utilization protein             371   244 (  -)   61  0.281  228   -> 1
kpv:KPNIH29_06950 acetoin utilization protein           371   244 (  -)   61  0.285  228   -> 1
kpy:KPNIH31_06865 acetoin utilization protein           371   244 (  -)   61  0.276  228   -> 1
mdn:JT25_021355 acetoin utilization protein            315   244 (  -)   61  0.263  312   -> 1
smt:Smal_0672 histone deacetylase superfamily           312   244 ( 133)   61  0.282  277   -> 3
ther:Y592_06790 histone deacetylase                318   244 (  -)   61  0.308  172   -> 1
thp:BG95_06710 histone deacetylase                 318   244 (  -)   61  0.308  172   -> 1
tpz:Tph_c13870 histone deacetylase                 450   244 (  -)   61  0.271  221   -> 1
aql:BXU06_10085 histone deacetylase                299   243 (  19)   61  0.271  210   -> 2
aua:M673_09620 acetoin utilization protein             308   243 (  48)   61  0.261  353   -> 5
bid:Bind_0946 histone deacetylase superfamily           348   243 ( 138)   61  0.272  246   -> 2
cvc:BKX93_08660 acetylpolyamine amidohydrolase           343   243 (  33)   61  0.291  258   -> 5
hme:HFX_0494 histone deacetylase                  337   243 ( 105)   61  0.288  198   -> 18
kpk:A593_17075 acetoin utilization protein             371   243 (  -)   61  0.273  227   -> 1
pael:T223_05910 acetoin utilization protein            380   243 (  17)   61  0.291  213   -> 5
paes:SCV20265_1228 Deacetylase                   380   243 (  17)   61  0.291  213   -> 5
pag:PLES_12001 probable acetylpolyamine aminohydrolase       380   243 (  17)   61  0.291  213   -> 5
pfk:PFAS1_11490 acetylpolyamine amidohydrolase           343   243 (  50)   61  0.276  210   -> 3
psf:PSE_1660 Histone deacetylase family protein          306   243 (  35)   61  0.267  247   -> 10
ptv:AA957_14830 acetylpolyamine aminohydrolase           345   243 (  24)   61  0.275  218   -> 6
rlu:RLEG12_32595 acetylpolyamine aminohydrolase          341   243 (  25)   61  0.264  345   -> 4
stem:CLM74_03660 acetoin utilization protein            312   243 ( 142)   61  0.284  271   -> 2
cmag:CBW24_10440 class II histone deacetylase           374   242 ( 122)   61  0.297  276   -> 3
dmg:GY50_0258 histone deacetylase                 341   242 (  -)   61  0.298  255   -> 1
dmx:X792_01590 histone deacetylase                 341   242 (  -)   61  0.298  255   -> 1
hyg:AUC43_08670 deacetylase                    301   242 (  64)   61  0.290  224   -> 2
kpe:KPK_4052 histone deacetylase family protein          371   242 (  -)   61  0.273  227   -> 1
kva:Kvar_3844 Histone deacetylase                 371   242 ( 119)   61  0.273  227   -> 2
kvd:KR75_14510 acetoin utilization protein             371   242 (  -)   61  0.273  227   -> 1
kvq:SP68_21165 acetoin utilization protein             371   242 (  -)   61  0.273  227   -> 1
mmt:Metme_2612 histone deacetylase superfamily           309   242 (  -)   61  0.280  243   -> 1
pbs:Plabr_1966 histone deacetylase superfamily           322   242 (  11)   61  0.308  182   -> 4
reu:Reut_B4605 Histone deacetylase superfamily           314   242 (  64)   61  0.271  240   -> 5
rpha:AMC79_CH00292 acetylpolyamine aminohydrolase         341   242 (  14)   61  0.275  258   -> 5
slh:YH65_04180 acetoin utilization protein             307   242 (  -)   61  0.295  183   -> 1
bph:Bphy_5804 histone deacetylase superfamily           315   241 (  83)   61  0.292  202   -> 3
duc:UCH007_02660 putative deacetylase               341   241 (  -)   61  0.318  192   -> 1
kpz:KPNIH27_06280 acetoin utilization protein           371   241 (  -)   61  0.276  228   -> 1
magn:WV31_18075 acetoin utilization protein            312   241 (  4)   61  0.278  237   -> 3
mes:Meso_0732 histone deacetylase superfamily           308   241 ( 137)   61  0.300  200   -> 2
mja:MJ_0535 acetylpolyamine aminohydrolase (aphA)         343   241 (  -)   61  0.270  178   -> 1
mpt:Mpe_A1507 conserved hypothetical protein            324   241 (  0)   61  0.280  246   -> 3
paeg:AI22_27405 acetoin utilization protein            380   241 (  16)   61  0.292  212   -> 5
pprf:DPRO_2430 Histone deacetylase                 444   241 (  -)   61  0.260  219   -> 1
ppsy:AOC04_19965 acetylpolyamine aminohydrolase          343   241 (  44)   61  0.280  214   -> 3
pye:A6J80_08320 acetoin utilization protein            305   241 (  -)   61  0.310  203   -> 1
sml:Smlt0822 putative histone deacetylase family protei      312   241 (  -)   61  0.286  280   -> 1
tme:Tmel_1181 histone deacetylase superfamily           315   241 (  -)   61  0.338  157   -> 1
tmo:TMO_0963 histone deacetylase-like amidohydrolase        312   241 (  29)   61  0.294  221   -> 10
deb:DehaBAV1_0310 histone deacetylase superfamily         341   240 (  -)   61  0.346  159   -> 1
deg:DehalGT_0281 Histone deacetylase                341   240 (  -)   61  0.346  159   -> 1
deh:cbdbA270 histone deacetylase family protein          341   240 (  -)   61  0.346  159   -> 1
det:DET0330 histone deacetylase family protein           341   240 (  -)   61  0.318  192   -> 1
dev:DhcVS_272 acetoin utilization protein/histone deace      341   240 (  -)   61  0.323  192   -> 1
dmc:btf_306 histone deacetylase superfamily protein        341   240 (  -)   61  0.346  159   -> 1
dmd:dcmb_344 histone deacetylase superfamily protein        341   240 (  -)   61  0.346  159   -> 1
dmz:X794_01105 histone deacetylase                 341   240 (  -)   61  0.346  159   -> 1
fno:Fnod_0789 histone deacetylase superfamily           325   240 (  -)   61  0.295  193   -> 1
kma:B9H00_07435 histone deacetylase                305   240 (  -)   61  0.309  207   -> 1
mmed:Mame_02014 Acetylpolyamine aminohydrolase           343   240 ( 115)   61  0.284  250   -> 3
mta:Moth_0989 histone deacetylase superfamily protein       437   240 (  -)   61  0.290  200   -> 1
pae:PA3774 acetylpolyamine aminohydrolase             380   240 (  11)   61  0.292  212   -> 5
paec:M802_3897 histone deacetylase domain protein         380   240 (  14)   61  0.292  212   -> 5
paei:N296_3899 histone deacetylase domain protein         380   240 (  11)   61  0.292  212   -> 5
paeo:M801_3765 histone deacetylase domain protein         380   240 (  11)   61  0.292  212   -> 5
paep:PA1S_06195 acetoin utilization protein            380   240 (  14)   61  0.292  212   -> 5
paer:PA1R_gp1638 Deacetylase                    380   240 (  14)   61  0.292  212   -> 5
paev:N297_3899 histone deacetylase domain protein         380   240 (  11)   61  0.292  212   -> 5
paf:PAM18_1165 putative acetylpolyamine aminohydrolase       380   240 (  14)   61  0.292  212   -> 5
pau:PA14_15260 putative deacetylase                380   240 (  14)   61  0.292  212   -> 5
pdk:PADK2_05460 acetylpolyamine aminohydrolase           380   240 (  14)   61  0.292  212   -> 5
pge:LG71_12720 acetoin utilization protein             372   240 ( 140)   61  0.265  260   -> 2
phy:AJ81_02735 histone deacetylase                 322   240 (  -)   61  0.294  201   -> 1
pmy:Pmen_0123 histone deacetylase superfamily           342   240 (  38)   61  0.268  250   -> 2
ppf:Pput_5249 histone deacetylase superfamily           347   240 (  30)   61  0.292  192   -> 3
ppi:YSA_04916 histone deacetylase superfamily protein       347   240 (  28)   61  0.292  192   -> 3
prp:M062_19950 acetoin utilization protein             380   240 (  10)   61  0.292  212   -> 5
psg:G655_05840 acetylpolyamine aminohydrolase           380   240 (  14)   61  0.292  212   -> 5
psil:PMA3_29755 acetylpolyamine aminohydrolase           343   240 (  38)   61  0.278  227   -> 4
tta:Theth_0181 histone deacetylase superfamily           320   240 ( 140)   61  0.312  189   -> 2
kol:Kole_0021 Histone deacetylase                 321   239 (  -)   60  0.279  262   -> 1
palc:A0T30_03165 acetylpolyamine aminohydrolase          344   239 (  24)   60  0.258  267   -> 4
thv:ADU37_CDS00620 Uncharacterized protein             334   239 ( 126)   60  0.276  225   -> 2
tpie:A7C91_02170 hypothetical protein               335   239 (  -)   60  0.256  223   -> 1
dpu:SU48_08005 deacetylase                     315   238 (  25)   60  0.317  199   -> 2
gei:GEI7407_0864 Histone deacetylase                305   238 (  70)   60  0.321  212   -> 3
pab:PAB0764 Histone deacetylase                  334   238 (  -)   60  0.303  152   -> 1
paeb:NCGM1900_1206 putative acetylpolyamine aminohydrol      380   238 (  12)   60  0.292  212   -> 5
pfv:Psefu_1658 histone deacetylase superfamily           342   238 (  38)   60  0.257  265   -> 2
pnc:NCGM2_4958 putative acetylpolyamine aminohydrolase       380   238 (  12)   60  0.292  212   -> 5
rhx:AMK02_CH00263 acetylpolyamine aminohydrolase          341   238 (  26)   60  0.261  299   -> 4
rin:ACS15_0555 acetylpolyamine aminohydrolase           348   238 (  64)   60  0.253  198   -> 3
spiu:SPICUR_01260 hypothetical protein               340   238 (  25)   60  0.358  148   -> 4
srh:BAY15_0858 acetoin utilization protein             303   238 ( 127)   60  0.324  179   -> 2
ssan:NX02_25765 hypothetical protein                335   238 (  53)   60  0.308  227   -> 4
tcx:Tcr_1785 Histone deacetylase family protein          379   238 ( 135)   60  0.243  189   -> 2
cyj:Cyan7822_3514 histone deacetylase superfamily         343   237 (  8)   60  0.285  228   -> 3
dmr:Deima_2603 Histone deacetylase                 299   237 (  50)   60  0.320  219   -> 2
hyb:Q5W_15740 acetylpolyamine aminohydrolase            353   237 (  28)   60  0.292  212   -> 3
mcg:GL4_1076 acetylspermidine deacetylase             317   237 (  -)   60  0.296  233   -> 1
mtim:DIR46_05950 acetoin utilization protein            310   237 (  5)   60  0.296  203   -> 3
pkr:AYO71_00460 acetylpolyamine aminohydrolase           341   237 (  44)   60  0.252  250   -> 3
poi:BOP93_25975 acetylpolyamine amidohydrolase           345   237 (  27)   60  0.277  220   -> 4
sfw:WN53_11420 acetoin utilization protein             370   237 (  -)   60  0.261  261   -> 1
cij:WG74_01120 acetylpolyamine aminohydrolase           335   236 (  63)   60  0.287  223   -> 5
cyl:AA637_06095 deacetylase                    303   236 ( 125)   60  0.280  250   -> 4
magx:XM1_2760 putative Histone deacetylase superfamily       310   236 (  -)   60  0.307  176   -> 1
ppv:NJ69_19395 acetylpolyamine aminohydrolase           346   236 (  34)   60  0.286  227   -> 3
sra:SerAS13_0552 histone deacetylase superfamily          370   236 ( 132)   60  0.261  234   -> 2
srr:SerAS9_0552 histone deacetylase superfamily          370   236 ( 132)   60  0.261  234   -> 2
srs:SerAS12_0552 histone deacetylase superfamily          370   236 ( 132)   60  0.261  234   -> 2
hhg:XM38_028170 Acetoin utilization protein AcuC          282   235 (  49)   59  0.295  220   -> 2
pcg:AXG94_15000 acetylpolyamine aminohydrolase           343   235 (  42)   59  0.271  210   -> 4
pkc:PKB_4003 Acetylpolyamine aminohydrolase            346   235 (  2)   59  0.249  301   -> 6
plp:Ple7327_1116 deacetylase, histone deacetylase/aceto      308   235 (  61)   59  0.287  209   -> 3
rac:RA876_15600 acetylpolyamine amidohydrolase           354   235 (  -)   59  0.284  211   -> 1
ret:RHE_CH00253 acetylpolyamine aminohydrolase protein       341   235 (  21)   59  0.261  299   -> 3
rhz:RHPLAN_26410 Acetylspermidine deacetylase           309   235 ( 113)   59  0.262  229   -> 2
tmz:Tmz1t_2469 Histone deacetylase                 305   235 (  18)   59  0.302  215   -> 2
azi:AzCIB_3579 hypothetical protein                308   234 (  12)   59  0.264  303   -> 3
bgj:AWC36_09705 acetylpolyamine aminohydrolase           344   234 (  -)   59  0.258  302   -> 1
ceu:A7L45_15500 hypothetical protein                379   234 (  -)   59  0.274  285   -> 1
idt:C5610_09210 histone deacetylase                302   234 (  96)   59  0.266  203   -> 3
pre:PCA10_18760 acetylpolyamine aminohydrolase           346   234 (  20)   59  0.276  275   -> 3
thk:CCZ27_07065 histone deacetylase                312   234 (  26)   59  0.293  229   -> 2
tpep:A0127_03350 hypothetical protein               334   234 ( 126)   59  0.298  198   -> 2
vni:VIBNI_A0434 Histone deacetylase-like amidohydrolase      374   234 (  48)   59  0.247  308   -> 3
aza:AZKH_3521 hypothetical protein                 308   233 (  41)   59  0.261  303   -> 3
gag:Glaag_3235 Histone deacetylase                 318   233 (  -)   59  0.275  258   -> 1
pman:OU5_3534 histone deacetylase superfamily protein       343   233 (  41)   59  0.280  211   -> 3
psin:CAK95_15915 acetoin utilization protein            309   233 (  97)   59  0.275  244   -> 3
smw:SMWW4_v1c05630 histone deacetylase superfamily prot      370   233 (  -)   59  0.265  257   -> 1
tsl:A3L11_00790 hypothetical protein                334   233 (  -)   59  0.299  164   -> 1
atw:C0099_00135 acetoin utilization protein            309   232 (  83)   59  0.254  284   -> 2
ptx:ABW99_05680 acetoin utilization protein            311   232 (  -)   59  0.282  227   -> 1
shc:Shell_1276 Histone deacetylase                 352   232 (  -)   59  0.307  215   -> 1
syd:Syncc9605_1764 putative histone deacetylase/AcuC/Ap      316   232 ( 130)   59  0.319  204   -> 2
thh:CDI07_07145 hypothetical protein                336   232 ( 132)   59  0.269  219   -> 2
abat:CFX1CAM_0734 Histone deacetylase superfamily         344   231 (  -)   59  0.248  270   -> 1
care:LT85_1523 Deacetylase                     300   231 (  15)   59  0.283  223   -> 2
mms:mma_0843 acetoin utilization protein              434   231 (  5)   59  0.261  180   -> 2
pen:PSEEN5488 acetylpolyamine aminohydrolase            346   231 (  14)   59  0.286  192   -> 3
ppw:PputW619_0133 histone deacetylase superfamily         347   231 (  18)   59  0.278  194   -> 3
sfd:USDA257_c61160 acetylpolyamine aminohydrolase AphA       341   231 (  15)   59  0.297  236   -> 2
syc:syc0162_c similar to histone deacetylase/AcuC/AphA       304   231 (  50)   59  0.307  218   -> 2
ter:Tery_1827 histone deacetylase superfamily           303   231 (  51)   59  0.284  268   -> 7
tsn:W908_03075 acetoin utilization protein             312   231 (  -)   59  0.292  185   -> 1
zpa:C3497_06350 histone deacetylase                307   231 (  20)   59  0.297  229   -> 3
cse:Cseg_4138 Histone deacetylase                 304   230 (  98)   58  0.329  222   -> 2
esj:SJ05684_c36090 Acetylpolyamine aminohydrolase         341   230 (  32)   58  0.283  237   -> 3
hma:rrnAC2299 acetoin utilization protein             335   230 (  89)   58  0.270  174   -> 14
lfi:LFML04_2241 histone deacetylase family protein         334   230 (  -)   58  0.280  243   -> 1
mch:Mchl_0726 histone deacetylase superfamily           297   230 (  15)   58  0.312  221   -> 4
metd:C0214_03120 histone deacetylase                298   230 (  17)   58  0.298  228   -> 5
nis:NIS_0735 acetoin utilization protein              302   230 (  -)   58  0.276  181   -> 1
pba:PSEBR_a5579 putative acetylpolyamine aminohydrolase      343   230 (  11)   58  0.288  212   -> 5
pbc:CD58_29435 acetylpolyamine aminohydrolase           343   230 (  35)   58  0.276  210   -> 2
pdl:Pyrde_1570 hypothetical protein                351   230 (  -)   58  0.275  218   -> 1
pfe:PSF113_5835 AphA                        343   230 (  5)   58  0.288  212   -> 3
rel:REMIM1_CH00255 acetylpolyamine aminohydrolase         341   230 (  7)   58  0.258  299   -> 3
rmn:TK49_05800 acetylpolyamine aminohydrolase           344   230 (  47)   58  0.258  198   -> 4
rpj:N234_36250 deacetylase                     314   230 (  1)   58  0.272  228   -> 4
trl:A3L10_06620 hypothetical protein                336   230 (  -)   58  0.298  178   -> 1
ttd:A3L14_09530 hypothetical protein                336   230 (  -)   58  0.275  178   -> 1
amx:AM2010_1239 Histone deacetylase superfamily          336   229 ( 112)   58  0.279  226   -> 4
dch:SY84_00680 deacetylase                     329   229 (  30)   58  0.321  218   -> 2
glp:Glo7428_3212 Histone deacetylase                304   229 (  64)   58  0.283  237   -> 2
har:HEAR0868 Putative deacetylase                 434   229 (  20)   58  0.244  221   -> 2
hhi:HAH_2752 acetoin utilization protein / histone deac      335   229 (  95)   58  0.259  193   -> 14
hhn:HISP_13990 acetoin utilization protein             335   229 (  95)   58  0.259  193   -> 14
lfp:Y981_11635 histone deacetylase                 322   229 (  -)   58  0.273  260   -> 1
mpsy:CEK71_03790 acetoin utilization protein            308   229 ( 126)   58  0.266  259   -> 2
pde:Pden_0397 histone deacetylase superfamily           319   229 ( 126)   58  0.266  289   -> 2
psu:Psesu_0597 histone deacetylase superfamily           303   229 ( 125)   58  0.306  222   -> 3
syf:Synpcc7942_1393 histone deacetylase/AcuC/AphA famil      304   229 (  48)   58  0.307  218   -> 2
syu:M744_09630 histone deacetylase                 304   229 (  48)   58  0.307  218   -> 2
bbau:AEM51_08475 deacetylase                    300   228 (  -)   58  0.280  239   -> 1
eah:FA04_02565 acetoin utilization protein             309   228 (  5)   58  0.266  229   -> 5
hab:SG26_06270 acetoin utilization protein             335   228 ( 102)   58  0.270  174   -> 12
hmc:HYPMC_2956 Histone deacetylase family protein         314   228 (  -)   58  0.285  253   -> 1
lal:AT746_11955 histone deacetylase                299   228 (  45)   58  0.282  220   -> 4
marb:CJ263_06000 histone deacetylase                300   228 ( 108)   58  0.261  218   -> 2
nha:Nham_0780 histone deacetylase superfamily           309   228 (  -)   58  0.265  238   -> 1
pfz:AV641_22515 acetylpolyamine aminohydrolase           343   228 ( 125)   58  0.284  218   -> 2
rhn:AMJ98_CH00262 acetylpolyamine aminohydrolase          341   228 (  3)   58  0.258  299   -> 3
sfg:AV650_06695 acetoin utilization protein            370   228 (  -)   58  0.255  235   -> 1
acid:CBP33_11610 acetylpolyamine amidohydrolase          343   227 (  52)   58  0.239  297   -> 2
cfu:CFU_3043 Deacetylase                      311   227 (  17)   58  0.304  217   -> 2
cthe:Chro_2547 Histone deacetylase                 305   227 (  30)   58  0.294  211   -> 2
dab:AUC44_07125 deacetylase                    316   227 (  29)   58  0.314  236   -> 2
leg:ABH19_12270 hypothetical protein                322   227 (  -)   58  0.278  230   -> 1
pkt:AT984_09970 acetylpolyamine aminohydrolase           344   227 (  24)   58  0.273  209   -> 2
rbh:B4966_06785 histone deacetylase                307   227 (  11)   58  0.301  229   -> 3
swi:Swit_3248 histone deacetylase superfamily           369   227 (  4)   58  0.275  218   -> 5
fpe:Ferpe_0993 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      327   226 (  -)   57  0.288  191   -> 1
gau:GAU_0921 histone deacetylase family protein          319   226 (  22)   57  0.284  215   -> 2
hni:W911_16655 histone deacetylase                 316   226 (  -)   57  0.290  186   -> 1
len:LEP3755_34780 histone deacetylase/AcuC/AphA family       305   226 (  -)   57  0.287  251   -> 1
lep:Lepto7376_2237 Histone deacetylase               300   226 (  35)   57  0.275  236   -> 10
mic:Mic7113_0981 deacetylase, histone deacetylase/aceto      305   226 (  3)   57  0.281  196   -> 2
mpo:Mpop_0686 histone deacetylase superfamily           294   226 (  3)   57  0.291  223   -> 6
nmo:Nmlp_1373 HdaI-type histone deacetylase            336   226 (  94)   57  0.256  195   -> 7
pput:L483_31835 acetylpolyamine aminohydrolase           347   226 (  12)   57  0.286  192   -> 4
synd:KR52_07580 hypothetical protein                287   226 (  -)   57  0.330  188   -> 1
cpra:CPter91_4578 histone deacetylase domain protein        312   225 (  19)   57  0.244  287   -> 2
dka:DKAM_0983 histone deacetylase superfamily           344   225 (  -)   57  0.275  262   -> 1
let:O77CONTIG1_00749 Acetoin utilization protein AcuC       305   225 (  -)   57  0.291  220   -> 1
rhi:NGR_c36100 histone deacetylase superfamily protein       341   225 (  2)   57  0.300  237   -> 4
ruf:TH63_15335 deacetylase                     300   225 (  -)   57  0.302  212   -> 1
tle:Tlet_0342 histone deacetylase superfamily           321   225 (  -)   57  0.275  273   -> 1
tpar:AV541_09065 deacetylase                    294   225 (  -)   57  0.345  220   -> 1
brg:A4249_15625 histone deacetylase                313   224 (  27)   57  0.308  234   -> 3
calh:IJ00_00660 hypothetical protein                307   224 (  8)   57  0.258  217   -> 2
dko:I596_2158 Histone deacetylase superfamily           307   224 ( 122)   57  0.258  295   -> 2
hdt:HYPDE_28623 histone deacetylase superfamily protein      314   224 (  -)   57  0.271  229   -> 1
lbo:LBWT_57850 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      283   224 ( 116)   57  0.277  285   -> 3
mbry:B1812_12190 acetoin utilization protein            325   224 (  17)   57  0.289  246   -> 2
oac:Oscil6304_3222 deacetylase, histone deacetylase/ace      305   224 (  91)   57  0.302  179   -> 5
acom:CEW83_03985 histone deacetylase                299   223 (  13)   57  0.301  236   -> 2
cate:C2869_10560 histone deacetylase                280   223 (  40)   57  0.261  264   -> 3
cell:CBR65_21485 histone deacetylase                300   223 (  59)   57  0.271  229   -> 4
evi:Echvi_3294 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      300   223 (  -)   57  0.293  181   -> 1
gph:GEMMAAP_16060 deacetylase                   300   223 (  7)   57  0.314  175   -> 4
mtw:CQW49_23375 histone deacetylase family protein         333   223 (  11)   57  0.290  231   -> 6
nfl:COO91_05036 Acetoin utilization deacetylase AcuC or      305   223 (  17)   57  0.292  209   -> 4
ofo:BRW83_1106 Histone deacetylase-like amidohydrolase       436   223 (  27)   57  0.272  180   -> 2
para:BTO02_06410 acetoin utilization protein            317   223 (  69)   57  0.268  231   -> 5
rti:DC20_05635 deacetylase                     300   223 (  -)   57  0.316  193   -> 1
slm:BIZ42_12670 acetoin utilization protein            303   223 (  -)   57  0.313  179   -> 1
cbot:ATE48_03085 acetoin utilization protein            306   222 (  -)   56  0.274  248   -> 1
chon:NIES4102_22550 histone deacetylase superfamily pro      305   222 (  50)   56  0.247  263   -> 2
dtx:ATSB10_22780 histone deacetylase                306   222 (  -)   56  0.285  242   -> 1
hta:BVU17_13395 histone deacetylase                335   222 (  50)   56  0.264  174   -> 7
mfs:MFS40622_0305 Histone deacetylase               339   222 (  -)   56  0.349  106   -> 1
npu:Npun_R6092 histone deacetylase superfamily           305   222 (  16)   56  0.276  254   -> 2
rhl:LPU83_1029 deacetylase                     311   222 ( 110)   56  0.284  176   -> 3
sfh:SFHH103_03845 histone deacetylase superfamily         341   222 (  4)   56  0.275  236   -> 4
sino:SS05631_c40180 Acetylpolyamine aminohydrolase         341   222 (  9)   56  0.295  237   -> 4
sphd:HY78_09315 class II histone deacetylase            369   222 (  69)   56  0.271  218   -> 3
csg:Cylst_0968 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      306   221 (  19)   56  0.247  194   -> 3
dfd:Desfe_1101 histone deacetylase superfamily           344   221 (  -)   56  0.283  230   -> 1
fbt:D770_03420 deacetylase                     300   221 (  28)   56  0.295  200   -> 2
hao:PCC7418_1915 Histone deacetylase                300   221 (  7)   56  0.277  260   -> 7
msc:BN69_0721 Histone deacetylase superfamily           339   221 (  1)   56  0.266  297   -> 3
pamn:JCM7685_2788 histone deacetylase               305   221 (  -)   56  0.283  187   -> 1
pub:SAR11_0460 histone deacetylase family protein         309   221 (  -)   56  0.250  232   -> 1
rfo:REIFOR_01301 histone deacetylase superfamily protei      342   221 (  -)   56  0.234  337   -> 1
tko:TK0134 probable acetylpolyamine aminohydrolase, his      334   221 ( 113)   56  0.284  201   -> 2
abo:ABO_0251 deacetylase family protein              290   220 (  -)   56  0.264  280   -> 1
aln:AS19_02600 deacetylase                     290   220 (  -)   56  0.264  280   -> 1
azc:AZC_0414 histone deacetylase superfamily            309   220 (  14)   56  0.263  247   -> 4
ccr:CC_3648 histone deacetylase                  304   220 (  31)   56  0.310  229   -> 2
ccs:CCNA_03763 deacetylase                     304   220 (  31)   56  0.310  229   -> 2
cmr:Cycma_3724 histone deacetylase superfamily           300   220 (  -)   56  0.272  213   -> 1
hba:Hbal_0907 Histone deacetylase                 300   220 (  85)   56  0.307  179   -> 3
ili:K734_09370 histone deacetylase/AcuC/AphA family pro      311   220 (  61)   56  0.296  203   -> 4
ilo:IL1861 Histone deacetylase/AcuC/AphA family protein      311   220 (  61)   56  0.296  203   -> 4
mex:Mext_0713 histone deacetylase superfamily           308   220 (  2)   56  0.308  221   -> 4
pse:NH8B_1793 histone deacetylase superfamily protein       312   220 (  7)   56  0.294  218   -> 3
smon:AWR27_03965 deacetylase                    301   220 (  -)   56  0.282  227   -> 1
sye:Syncc9902_1459 putative histone deacetylase/AcuC/Ap      305   220 (  -)   56  0.295  224   -> 1
tag:Tagg_0096 Histone deacetylase                 333   220 (  -)   56  0.285  214   -> 1
ths:TES1_1342 acetylpolyamine aminohydrolase            334   220 (  -)   56  0.281  178   -> 1
aba:Acid345_2789 histone deacetylase superfamily          298   219 (  48)   56  0.303  218   -> 2
afw:Anae109_3454 histone deacetylase superfamily          589   219 ( 110)   56  0.276  301   -> 3
ddr:Deide_09570 putative Histone deacetylase superfamil      312   219 (  3)   56  0.313  252   -> 2
hdn:Hden_1979 histone deacetylase superfamily           314   219 (  -)   56  0.296  189   -> 1
oni:Osc7112_4436 Histone deacetylase                305   219 (  49)   56  0.293  208   -> 6
riv:Riv7116_1989 deacetylase, histone deacetylase/aceto      305   219 (  34)   56  0.300  210   -> 3
sacz:AOT14_29420 histone deacetylase family protein        305   219 (  -)   56  0.331  148   -> 1
same:SAMCFNEI73_Ch0237 acetylpolyamine aminohydrolase A      341   219 (  3)   56  0.300  237   -> 3
csn:Cyast_2502 Histone deacetylase                 303   218 (  93)   56  0.275  218   -> 2
cyn:Cyan7425_2706 histone deacetylase superfamily         305   218 ( 118)   56  0.275  244   -> 2
eba:ebA775 conserved hypothetical protein             308   218 (  -)   56  0.252  302   -> 1
fis:FIS3754_44200 histone deacetylase superfamily prote      305   218 (  8)   56  0.287  209   -> 2
lez:GLE_3908 histone deacetylase family              279   218 ( 118)   56  0.297  222   -> 2
mza:B2G69_10330 histone deacetylase                297   218 (  0)   56  0.299  221   -> 5
papi:SG18_17475 deacetylase                    313   218 (  36)   56  0.291  230   -> 3
pko:PKOR_05055 deacetylase                     300   218 (  -)   56  0.285  200   -> 1
syh:Syncc8109_0914 putative histone deacetylase/AcuC/Ap      283   218 ( 115)   56  0.324  188   -> 2
can:Cyan10605_2126 Histone deacetylase               300   217 (  48)   55  0.273  249   -> 3
cyb:CYB_0059 histone deacetylase family protein          303   217 (  18)   55  0.292  209   -> 2
deq:XM25_01750 acetoin utilization protein             310   217 (  87)   55  0.305  187   -> 3
hsw:Hsw_1605 deacetylase                      300   217 (  24)   55  0.322  208   -> 2
hym:N008_10200 hypothetical protein                302   217 (  11)   55  0.272  224   -> 2
mah:MEALZ_1704 conserved protein of unknown function        315   217 (  67)   55  0.259  212   -> 5
mdh:AYM39_10355 acetoin utilization protein            315   217 (  -)   55  0.287  202   -> 1
miu:ABE85_15310 deacetylase                    312   217 ( 109)   55  0.307  202   -> 2
oca:OCAR_6893 histone deacetylase superfamily           310   217 (  -)   55  0.277  213   -> 1
ocg:OCA5_c11880 histone deacetylase family protein         310   217 (  -)   55  0.277  213   -> 1
oco:OCA4_c11880 histone deacetylase family protein         310   217 (  -)   55  0.277  213   -> 1
aoa:dqs_1205 histone deacetylase family protein          308   216 (  11)   55  0.252  301   -> 2
app:CAP2UW1_3303 histone deacetylase superfamily          306   216 ( 115)   55  0.277  311   -> 2
asol:BEN76_16570 acetylpolyamine amidohydrolase          345   216 (  -)   55  0.247  251   -> 1
avi:Avi_0999 deacetylase                      311   216 (  95)   55  0.254  240   -> 3
azo:azo1095 histone deacetylase family protein           308   216 (  13)   55  0.252  301   -> 2
blq:L21SP5_03526 Acetoin utilization protein AcuC         300   216 (  87)   55  0.273  216   -> 3
bsan:CHH28_03910 histone deacetylase                303   216 ( 106)   55  0.272  217   -> 2
dge:Dgeo_1420 histone deacetylase superfamily           306   216 (  -)   55  0.329  222   -> 1
mlt:VC82_1652 Histone deacetylase                 317   216 (  99)   55  0.272  206   -> 2
pna:Pnap_1613 histone deacetylase superfamily           333   216 (  28)   55  0.300  230   -> 2
psuw:WQ53_11850 acetoin utilization protein            303   216 (  -)   55  0.287  251   -> 1
rva:Rvan_1975 histone deacetylase superfamily           311   216 (  96)   55  0.265  200   -> 2
synk:KR100_06975 hypothetical protein               317   216 ( 115)   55  0.320  178   -> 2
brl:BZG35_12305 histone deacetylase                314   215 (  29)   55  0.291  234   -> 2
calt:Cal6303_5342 Histone deacetylase               303   215 (  15)   55  0.305  220   -> 3
cyp:PCC8801_3551 histone deacetylase superfamily          305   215 (  -)   55  0.286  227   -> 1
dsu:Dsui_2897 deacetylase, histone deacetylase/acetoin       300   215 (  16)   55  0.276  225   -> 3
flm:MY04_2609 Histone deacetylase superfamily           300   215 ( 111)   55  0.280  200   -> 2
gps:C427_2670 histone deacetylase superfamily protein       307   215 (  35)   55  0.238  298   -> 3
mko:MKLM6_2161 acetoin utilization protein             326   215 (  -)   55  0.288  198   -> 1
nop:Nos7524_3734 deacetylase, histone deacetylase/aceto      306   215 (  6)   55  0.257  191   -> 3
rpe:RPE_1069 histone deacetylase superfamily            309   215 (  79)   55  0.257  230   -> 2
apm:HIMB5_00012460 histone deacetylase family protein       309   214 (  53)   55  0.250  232   -> 3
cyh:Cyan8802_2562 Histone deacetylase               305   214 (  -)   55  0.286  227   -> 1
meta:Y590_02635 histone deacetylase                297   214 (  5)   55  0.299  221   -> 5
cgh:CGC50_05725 histone deacetylase                299   213 ( 105)   54  0.290  200   -> 2
smr:Smar_1192 histone deacetylase superfamily           352   213 (  -)   54  0.288  219   -> 1
stan:STA3757_16320 histone deacetylase/AcuC/AphA family      303   213 (  39)   54  0.289  211   -> 2
xau:Xaut_1155 histone deacetylase superfamily           323   213 (  95)   54  0.246  240   -> 4
hsz:ACP92_04950 deacetylase                    313   212 (  5)   54  0.242  236   -> 3
hyp:A0257_14405 deacetylase                    304   212 (  -)   54  0.286  227   -> 1
tba:TERMP_01313 acetylpolyamine aminohydrolase           334   212 (  79)   54  0.275  178   -> 2
thg:TCELL_0593 histone deacetylase superfamily           342   212 (  -)   54  0.274  179   -> 1
vsh:BSZ05_01330 histone deacetylase                309   212 (  -)   54  0.305  210   -> 1
cdn:BN940_07226 Deacetylases                    307   211 (  -)   54  0.251  295   -> 1
mjh:JH146_0199 histone deacetylase                 342   211 (  -)   54  0.327  107   -> 1
mrs:Murru_1637 Histone deacetylase                 300   211 (  -)   54  0.277  184   -> 1
tdn:Suden_1813 Histone deacetylase superfamily           577   211 (  -)   54  0.263  186   -> 1
ana:alr3350 histone deacetylase/AcuC/AphA family protei      305   210 (  15)   54  0.296  206   -> 4
dmu:Desmu_0119 histone deacetylase superfamily           344   210 ( 103)   54  0.311  196   -> 2
hyd:PK28_00140 deacetylase                     302   210 (  -)   54  0.276  214   -> 1
ngg:RG540_CH05200 Histone deacetylase family protein        310   210 ( 104)   54  0.253  225   -> 2
ngl:RG1141_CH05600 Histone deacetylase family protein       310   210 (  92)   54  0.253  225   -> 2
pnu:Pnuc_1529 histone deacetylase superfamily           299   210 (  11)   54  0.268  213   -> 2
rud:TH61_08675 deacetylase                     300   210 (  -)   54  0.292  212   -> 1
salh:HMF8227_02294 Histone deacetylase               309   210 (  -)   54  0.280  246   -> 1
syp:SYNPCC7002_A1628 histone deacetylase/AcuC/AphA fami      300   210 (  22)   54  0.270  267   -> 3
cep:Cri9333_0997 histone deacetylase superfamily          305   209 (  7)   53  0.258  194   -> 3
clk:CGC53_05315 histone deacetylase                296   209 (  -)   53  0.289  225   -> 1
don:BSK21_13660 acetoin utilization protein            308   209 ( 101)   53  0.255  247   -> 2
hht:F506_14510 deacetylase                     300   209 (  -)   53  0.273  231   -> 1
hmu:Hmuk_0563 histone deacetylase superfamily           335   209 (  66)   53  0.245  269   -> 6
hyz:AXW84_02105 deacetylase                    300   209 (  24)   53  0.293  229   -> 3
metr:BSY238_2752 histone deacetylase domain protein        297   209 (  49)   53  0.294  221   -> 2
nob:CW736_03240 histone deacetylase                307   209 (  -)   53  0.268  198   -> 1
rsu:NHU_03968 histone deacetylase family protein          311   209 ( 108)   53  0.270  289   -> 2
stek:AXG53_13985 acetoin utilization protein            307   209 ( 104)   53  0.297  222   -> 2
vna:PN96_03080 histone deacetylase                 305   209 ( 103)   53  0.273  231   -> 2
asr:WL1483_4463 histone deacetylase/AcuC/AphA family pr      299   208 (  -)   53  0.260  273   -> 1
calo:Cal7507_2997 Histone deacetylase               310   208 (  24)   53  0.289  204   -> 3
hye:AM218_15955 deacetylase                    302   208 (  -)   53  0.274  215   -> 1
mmr:Mmar10_0844 histone deacetylase superfamily          310   208 ( 106)   53  0.283  276   -> 2
non:NOS3756_00330 histone deacetylase/AcuC/AphA family       308   208 (  1)   53  0.298  205   -> 3
och:CES85_0481 histone deacetylase domain protein         316   208 (  75)   53  0.317  145   -> 5
pla:Plav_0778 histone deacetylase superfamily           309   208 (  88)   53  0.264  212   -> 3
spoi:IMCC21906_01073 deacetylase, histone deacetylase/a      302   208 (  93)   53  0.246  256   -> 2
xga:BI317_05165 acetoin utilization protein            302   208 (  -)   53  0.296  223   -> 1
xhr:XJ27_11050 acetoin utilization protein             302   208 (  -)   53  0.296  223   -> 1
ava:Ava_3192 Histone deacetylase superfamily            305   207 (  8)   53  0.295  207   -> 2
avo:AMS64_15305 histone deacetylase                298   207 (  -)   53  0.292  226   -> 1
avr:B565_2555 Histone deacetylase/AcuC/AphA family prot      298   207 (  -)   53  0.286  213   -> 1
bsb:Bresu_3008 Histone deacetylase                 313   207 (  10)   53  0.299  234   -> 3
buz:AYM40_10660 acetylpolyamine aminohydrolase           343   207 (  57)   53  0.280  211   -> 3
dei:C4375_03425 acetoin utilization protein            308   207 (  81)   53  0.302  189   -> 2
dsl:Dacsa_3111 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      307   207 (  24)   53  0.297  212   -> 5
hse:Hsero_1640 deacetylase protein                 331   207 ( 105)   53  0.292  202   -> 2
lgu:LG3211_3889 histone deacetylase domain protein         303   207 (  -)   53  0.266  267   -> 1
nos:Nos7107_0596 Histone deacetylase                305   207 (  12)   53  0.298  205   -> 3
ops:A8A54_01935 acetoin utilization protein            316   207 (  72)   53  0.310  145   -> 3
prr:AT705_14820 deacetylase                    305   207 (  34)   53  0.283  233   -> 4
pya:PYCH_04670 histone deacetylase                 335   207 (  85)   53  0.270  178   -> 2
rga:RGR602_CH00977 deacetylase protein               311   207 (  2)   53  0.284  176   -> 3
shyd:CJD35_08395 histone deacetylase                299   207 (  97)   53  0.290  245   -> 3
ssm:Spirs_3570 histone deacetylase superfamily           347   207 (  98)   53  0.298  238   <-> 5
synw:SynWH8103_00996 histone deacetylase domain protein      283   207 ( 107)   53  0.297  219   -> 2
syw:SYNW0877 Putative histone deacetylase/AcuC/AphA fam      323   207 ( 107)   53  0.297  219   -> 2
teu:TEU_00530 hypothetical protein                 333   207 ( 104)   53  0.260  192   -> 2
vff:VITFI_CDS2428 deacetylase                   311   207 (  99)   53  0.296  230   -> 3
xva:C7V42_04710 acetoin utilization protein            302   207 (  -)   53  0.290  224   -> 1
zal:AZF00_15895 histone deacetylase superfamily protein      320   207 (  -)   53  0.286  252   -> 1
acy:Anacy_1958 histone deacetylase superfamily           303   206 (  9)   53  0.292  144   -> 3
alm:AO498_10670 deacetylase                    300   206 (  -)   53  0.285  228   -> 1
avd:AvCA6_10030 histone deacetylase superfamily          316   206 (  -)   53  0.303  231   -> 1
avl:AvCA_10030 histone deacetylase superfamily           316   206 (  -)   53  0.303  231   -> 1
avn:Avin_10030 histone deacetylase superfamily           316   206 (  -)   53  0.303  231   -> 1
fli:Fleli_3045 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      300   206 (  -)   53  0.246  224   -> 1
lcp:LC55x_4089 histone deacetylase domain protein         303   206 (  -)   53  0.288  222   -> 1
nmc:NMC0548 hypothetical protein                  369   206 (  79)   53  0.246  240   -> 2
nmd:NMBG2136_0543 hypothetical protein               369   206 (  71)   53  0.246  240   -> 2
nmm:NMBM01240149_1490 hypothetical protein             369   206 (  79)   53  0.246  240   -> 2
nmn:NMCC_0551 histone deacetylase family protein          369   206 (  71)   53  0.246  240   -> 2
nms:NMBM01240355_0607 hypothetical protein             369   206 (  85)   53  0.246  240   -> 2
nmu:Nmul_A1558 Histone deacetylase superfamily           314   206 (  -)   53  0.252  313   -> 1
ppnm:LV28_24435 deacetylase                    325   206 (  21)   53  0.275  265   -> 3
prb:X636_20410 deacetylase                     325   206 (  23)   53  0.275  265   -> 3
thm:CL1_1412 putative histone deacetylase             332   206 (  -)   53  0.280  150   -> 1
tsy:THSYN_26950 deacetylase                    310   206 (  97)   53  0.249  297   -> 2
win:WPG_1518 deacetylases, including yeast histone deac      279   206 (  81)   53  0.241  224   -> 2
dsw:QR90_15630 deacetylase                     304   205 (  -)   53  0.307  218   -> 1
mart:BTR34_10010 histone deacetylase                300   205 (  -)   53  0.274  190   -> 1
ngo:NGO0187 deacetylase                      372   205 (  -)   53  0.274  186   -> 1
nma:NMA0810 hypothetical protein NMA0810              385   205 (  68)   53  0.253  241   -> 2
nmw:NMAA_0458 putative deacetylase                 369   205 (  70)   53  0.253  241   -> 2
nmx:NMA510612_0909 hypothetical protein              385   205 (  70)   53  0.253  241   -> 2
pbh:AAW51_2036 deacetylase                     298   205 (  -)   53  0.287  230   -> 1
rht:NT26_0489 putative deacetylase                 310   205 (  87)   53  0.250  220   -> 2
synr:KR49_03990 hypothetical protein                282   205 (  88)   53  0.292  233   -> 2
aal:EP13_12900 histone deacetylase                 300   204 (  -)   52  0.283  230   -> 1
aaus:EP12_13525 histone deacetylase                300   204 (  -)   52  0.283  230   -> 1
amb:AMBAS45_13300 histone deacetylase family protein        300   204 (  91)   52  0.270  211   -> 2
apo:Arcpr_0299 histone deacetylase superfamily           324   204 (  -)   52  0.309  152   -> 1
asl:Aeqsu_1144 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      300   204 (  88)   52  0.286  206   -> 2
lab:LA76x_4035 histone deacetylase domain protein         303   204 (  87)   52  0.283  198   -> 2
laq:GLA29479_4947 histone deacetylase domain protein        303   204 (  -)   52  0.283  198   -> 1
lch:Lcho_1991 histone deacetylase superfamily           318   204 (  39)   52  0.272  246   -> 2
lem:LEN_1249 acetoin utilization family protein          304   204 (  -)   52  0.279  219   -> 1
ngk:NGK_0316 Histone deacetylase family protein          372   204 (  68)   52  0.276  185   -> 2
nmq:NMBM04240196_1560 hypothetical protein             369   204 (  61)   52  0.253  241   -> 2
nmt:NMV_1807 putative deacetylase                 369   204 (  88)   52  0.253  241   -> 2
nmz:NMBNZ0533_0649 hypothetical protein              369   204 (  77)   52  0.253  241   -> 2
noe:CLI64_02790 histone deacetylase                305   204 (  -)   52  0.267  255   -> 1
psc:A458_17395 histone deacetylase family protein         306   204 (  97)   52  0.274  310   -> 2
pspu:NA29_18450 deacetylase                    313   204 (  29)   52  0.263  304   -> 3
slt:Slit_1540 Histone deacetylase                 307   204 (  -)   52  0.263  232   -> 1
tnu:BD01_1714 Deacetylase, histone deacetylase-like and      333   204 (  -)   52  0.254  213   -> 1
amac:MASE_12765 histone deacetylase family protein         300   203 (  75)   52  0.280  211   -> 2
amg:AMEC673_13080 histone deacetylase family protein        300   203 (  80)   52  0.280  211   -> 2
awd:AWOD_II_0369 putative deacetylase               300   203 (  76)   52  0.271  284   -> 2
dja:HY57_06395 acetoin utilization protein             307   203 (  -)   52  0.281  242   -> 1
hee:hmeg3_14525 histone deacetylase                300   203 (  1)   52  0.267  255   -> 3
moc:BB934_05515 acetoin utilization protein            313   203 (  4)   52  0.279  204   -> 5
nmi:NMO_0490 histone deacetylase family protein          369   203 (  -)   52  0.253  241   -> 1
pir:VN12_22985 Acetoin utilization protein AcuC          280   203 (  42)   52  0.320  175   -> 3
rta:Rta_24640 Histone deacetylase-like protein           309   203 (  99)   52  0.312  192   -> 3
saga:M5M_11210 deacetylase                     279   203 (  -)   52  0.268  261   -> 1
smd:Smed_0496 histone deacetylase superfamily protein       309   203 (  73)   52  0.284  176   -> 5
smur:BWP33_05855 histone deacetylase superfamily protei      347   203 (  -)   52  0.268  209   -> 1
stax:MC45_02425 histone deacetylase                298   203 (  99)   52  0.288  219   -> 2
beba:BWI17_14895 deacetylase                    307   202 (  -)   52  0.275  291   -> 1
dar:Daro_2377 Histone deacetylase superfamily           300   202 (  -)   52  0.277  213   -> 1
dji:CH75_16410 acetoin utilization protein             306   202 (  -)   52  0.305  220   -> 1
marm:YQ22_09945 deacetylase                    300   202 (  -)   52  0.279  190   -> 1
nsp:BMF81_00862 acetoin utilization protein AcuC          305   202 (  3)   52  0.307  212   -> 3
pfg:AB870_20525 deacetylase                    313   202 (  26)   52  0.263  304   -> 4
sme:SMc00969 hypothetical protein                 309   202 (  74)   52  0.271  203   -> 4
smeg:C770_GR4Chr0882 Deacetylase                  309   202 (  74)   52  0.271  203   -> 5
smel:SM2011_c00969 hypothetical protein              309   202 (  74)   52  0.271  203   -> 4
smer:DU99_04555 acetoin utilization protein            309   202 (  74)   52  0.271  203   -> 5
smk:Sinme_0590 histone deacetylase superfamily           309   202 (  74)   52  0.271  203   -> 6
smq:SinmeB_0495 histone deacetylase superfamily          309   202 (  74)   52  0.271  203   -> 5
smx:SM11_chr0538 acetylspermidine deacetylase           309   202 (  74)   52  0.271  203   -> 6
tgg:A3K92_07240 hypothetical protein                334   202 (  -)   52  0.298  151   -> 1
xtn:FD63_03470 acetoin utilization protein             301   202 (  -)   52  0.341  129   -> 1
cyi:CBM981_2686 conserved protein of unknown function       304   201 (  -)   52  0.379  132   -> 1
ppk:U875_14370 deacetylase                     325   201 (  18)   52  0.275  265   -> 3
ppno:DA70_06265 deacetylase                    325   201 (  16)   52  0.275  265   -> 3
pstt:CH92_18380 hypothetical protein                306   201 (  93)   52  0.293  307   -> 3
rpc:RPC_1151 histone deacetylase superfamily            309   201 (  -)   52  0.281  221   -> 1
syi:SB49_10525 deacetylase                     300   201 (  -)   52  0.273  209   -> 1
tga:TGAM_0429 Acetylpolyamine amidohydrolase, histone d      338   201 (  94)   52  0.325  120   -> 2
tje:TJEJU_3782 conserved protein of unknown function        300   201 (  -)   52  0.257  206   -> 1
vdb:AL552_19300 histone deacetylase                307   201 (  84)   52  0.263  251   -> 2
mpro:BJP34_09175 histone deacetylase                305   200 (  5)   51  0.288  219   -> 2
ncn:BZZ01_15870 histone deacetylase                305   200 (  94)   51  0.274  215   -> 2
pve:UC34_09955 deacetylase                     313   200 (  29)   51  0.289  232   -> 4
rsm:CMR15_11605 Histone deacetylase                327   200 (  23)   51  0.282  195   -> 3
tak:Tharo_1237 deacetylase                     289   200 (  99)   51  0.235  294   -> 2
vag:N646_1250 histone deacetylase/AcuC/AphA family prot      307   200 (  -)   51  0.259  251   -> 1
amk:AMBLS11_12785 histone deacetylase family protein        273   199 (  81)   51  0.292  212   -> 2
chq:AQ619_11670 acetoin utilization protein            306   199 (  13)   51  0.279  226   -> 3
cya:CYA_0211 histone deacetylase family protein          305   199 (  87)   51  0.296  206   -> 2
gvi:gll1619 histone deacetylase family protein           303   199 (  4)   51  0.274  237   -> 2
ndo:DDD_1690 deacetylase                      307   199 (  71)   51  0.273  198   -> 2
vg:16574811 Pseudomonas phage PaBG; hypothetical protei      150   199 (  4)   51  0.372  94    -> 328
xca:xcc-b100_3556 Histone deacetylase family protein        302   199 (  -)   51  0.305  203   -> 1
xcb:XC_3436 acetoin utilization family protein           302   199 (  -)   51  0.305  203   -> 1
xcc:XCC0795 acetoin utilization family protein           302   199 (  -)   51  0.305  203   -> 1
xcv:XCV0904 histone deacetylase family protein           302   199 (  -)   51  0.286  224   -> 1
xpe:BJD13_12455 acetoin utilization protein            302   199 (  -)   51  0.286  224   -> 1
mpc:Mar181_1157 histone deacetylase superfamily          317   198 (  -)   51  0.309  152   -> 1
nko:Niako_5097 Histone deacetylase                 307   198 (  77)   51  0.267  187   -> 4
pstu:UIB01_03830 hypothetical protein               306   198 (  94)   51  0.292  243   -> 2
rsi:Runsl_3578 histone deacetylase superfamily           305   198 (  88)   51  0.263  190   -> 2
vex:VEA_002921 histone deacetylase/AcuC/AphA family pro      307   198 (  81)   51  0.259  251   -> 2
wij:BWZ20_09950 histone deacetylase                300   198 (  67)   51  0.250  224   -> 2
xcp:XCR_0975 acetoin utilization family protein          302   198 (  -)   51  0.300  203   -> 1
xfu:XFF4834R_chr08720 putative histone deacetylase supe      315   198 (  -)   51  0.290  210   -> 1
ahh:RY45_08755 histone deacetylase                 298   197 (  -)   51  0.290  200   -> 1
bvc:CEP68_03255 acetoin utilization protein            307   197 (  -)   51  0.275  233   -> 1
rdp:RD2015_3896 Histone deacetylase superfamily protein      320   197 (  18)   51  0.295  200   -> 4
rsc:RCFBP_11612 Histone deacetylase                324   197 (  29)   51  0.281  192   -> 2
salt:AO058_02895 deacetylase                    300   197 (  75)   51  0.254  236   -> 3
scd:Spica_2234 histone deacetylase superfamily           363   197 (  79)   51  0.281  217   <-> 2
stq:Spith_0481 histone deacetylase superfamily           336   197 (  85)   51  0.275  298   -> 3
thw:BMG03_09345 acetoin utilization protein            307   197 (  96)   51  0.274  197   -> 2
xac:XAC0869 acetoin utilization family protein           303   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
xao:XAC29_04425 acetoin utilization family protein         303   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
xax:XACM_0849 histone deacetylase family protein          302   197 (  -)   51  0.286  224   -> 1
xcf:J172_00987 Deacetylase                     303   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
xci:XCAW_03711 Acetoin utilization family protein         303   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
xcj:J158_00993 Deacetylase                     303   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
xcm:J164_00992 Deacetylase                     303   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
xcn:J169_00992 Deacetylase                     303   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
xcr:J163_00992 Deacetylase                     303   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
xct:J151_00996 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      303   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
xcu:J159_00993 Deacetylase                     303   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
xcw:J162_00992 Deacetylase                     303   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
xor:XOC_0919 acetoin utilization family protein          302   197 (  -)   51  0.290  224   -> 1
xoz:BE73_19800 acetoin utilization protein             302   197 (  -)   51  0.290  224   -> 1
xph:XppCFBP6546_07170 acetoin utilization protein         315   197 (  -)   51  0.290  210   -> 1
amaa:amad1_13695 histone deacetylase family protein        324   196 (  27)   51  0.265  272   -> 3
amad:I636_13300 histone deacetylase family protein         324   196 (  27)   51  0.265  272   -> 2
amae:I876_13300 histone deacetylase family protein         324   196 (  27)   51  0.265  272   -> 3
amag:I533_12905 histone deacetylase family protein         324   196 (  29)   51  0.265  272   -> 3
amai:I635_13670 histone deacetylase family protein         324   196 (  27)   51  0.265  272   -> 3
amal:I607_12915 histone deacetylase family protein         324   196 (  27)   51  0.265  272   -> 3
amao:I634_13160 histone deacetylase family protein         324   196 (  27)   51  0.265  272   -> 2
amh:I633_14160 histone deacetylase family protein         273   196 (  27)   51  0.265  272   -> 5
arp:NIES39_L06750 histone deacetylase family protein        305   196 (  18)   51  0.270  215   -> 5
bbd:Belba_3060 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      301   196 (  -)   51  0.259  224   -> 1
eol:Emtol_3243 histone deacetylase superfamily           300   196 (  5)   51  0.261  226   -> 3
mup:A0256_18785 deacetylase                    300   196 (  -)   51  0.299  194   -> 1
pox:MB84_14275 deacetylase                     313   196 (  81)   51  0.261  303   -> 2
psz:PSTAB_0775 histone deacetylase family protein         306   196 (  90)   51  0.290  210   -> 2
vbr:A6E01_16340 histone deacetylase                305   196 (  -)   51  0.281  260   -> 1
aea:C2U39_14000 histone deacetylase                298   195 (  -)   50  0.290  200   -> 1
ahd:AI20_05425 histone deacetylase                 298   195 (  -)   50  0.290  200   -> 1
atu:Atu0748 deacetylase                      311   195 (  -)   50  0.274  212   -> 1
oll:CW732_01590 histone deacetylase                301   195 (  75)   50  0.272  206   -> 2
pat:Patl_1162 histone deacetylase superfamily           306   195 (  22)   50  0.287  178   -> 2
psr:PSTAA_0827 histone deacetylase family protein         306   195 (  89)   50  0.290  210   -> 2
rhm:B5V46_00780 acetoin utilization protein            311   195 (  -)   50  0.251  231   -> 1
rpa:RPA0954 possible histone deacetylase or acetylpolya      309   195 (  57)   50  0.274  212   -> 3
rpt:Rpal_1024 histone deacetylase superfamily           309   195 (  56)   50  0.274  212   -> 3
sli:Slin_2483 histone deacetylase                 300   195 (  -)   50  0.275  218   -> 1
tol:TOL_1778 Deacetylase                      310   195 (  -)   50  0.261  249   -> 1
tor:R615_08730 deacetylase                     310   195 (  -)   50  0.261  249   -> 1
ttu:TERTU_0820 conserved domain protein              311   195 (  -)   50  0.275  182   -> 1
xfr:BER92_04755 acetoin utilization protein            302   195 (  -)   50  0.336  128   -> 1
aro:B0909_09740 acetoin utilization protein            311   194 (  -)   50  0.260  227   -> 1
dod:DCS32_06960 histone deacetylase                300   194 (  -)   50  0.259  189   -> 1
naz:Aazo_0534 Histone deacetylase                 304   194 (  88)   50  0.292  144   -> 2
odi:ODI_R1532 Deacetylases, including yeast histone dea      307   194 (  -)   50  0.302  189   -> 1
pdq:CL55_00015670 Deacetylase                   306   194 (  2)   50  0.257  214   -> 2
vow:A9237_13370 histone deacetylase                306   194 (  -)   50  0.350  117   -> 1
anb:ANA_C10913 histone deacetylase-like protein          306   193 (  -)   50  0.257  171   -> 1
arv:C7N77_11495 histone deacetylase                316   193 (  -)   50  0.283  212   -> 1
ata:AWN88_23380 acetoin utilization protein            311   193 (  60)   50  0.260  227   -> 2
psa:PST_0882 histone deacetylase family protein          306   193 (  87)   50  0.290  210   -> 2
psh:Psest_3501 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      306   193 (  85)   50  0.286  210   -> 2
psp:PSPPH_4352 histone deacetylase family protein         305   193 (  -)   50  0.275  251   -> 1
rba:RB11991 histone deacetylase                  305   193 (  37)   50  0.253  245   -> 7
rce:RC1_0562 histone deacetylase                  308   193 (  -)   50  0.272  224   -> 1
rhv:BA939_12675 acetoin utilization protein            311   193 (  -)   50  0.260  227   -> 1
rir:BN877_I0723 putative deacetylase                311   193 (  -)   50  0.260  227   -> 1
spsw:Sps_02744 deacetylase, histone deacetylase/acetoin      315   193 (  -)   50  0.306  183   -> 1
srd:SD10_09250 deacetylase                     300   193 (  -)   50  0.274  219   -> 1
vpb:VPBB_1966 Histone deacetylase                 302   193 (  -)   50  0.324  142   -> 1
vpk:M636_11185 Histone deacetylase/AcuC/AphA family pro      302   193 (  -)   50  0.324  142   -> 1
atf:Ach5_06670 deacetylase                     311   192 (  72)   50  0.271  177   -> 2
cps:CPS_3373 histone deacetylase family protein          300   192 (  -)   50  0.270  178   -> 1
span:AWL63_17050 histone deacetylase                302   192 (  72)   50  0.290  224   -> 2
syj:D082_04180 Acetylspermidine deacetylase            304   192 (  -)   50  0.300  160   -> 1
syn:slr0245 acetylpolyamine aminohydolase             304   192 (  84)   50  0.264  193   -> 2
syo:C7I86_00685 histone deacetylase                304   192 (  84)   50  0.264  193   -> 2
syq:SYNPCCP_0133 acetylpolyamine aminohydolase           304   192 (  84)   50  0.264  193   -> 2
sys:SYNPCCN_0133 acetylpolyamine aminohydolase           304   192 (  84)   50  0.264  193   -> 2
syt:SYNGTI_0133 acetylpolyamine aminohydolase           304   192 (  84)   50  0.264  193   -> 2
syy:SYNGTS_0133 acetylpolyamine aminohydolase           304   192 (  84)   50  0.264  193   -> 2
syz:MYO_11310 acetylpolyamine aminohydolase            304   192 (  84)   50  0.264  193   -> 2
vfi:VF_A0367 deacetylase                      298   192 (  -)   50  0.285  214   -> 1
xop:PXO_04641 acetoin utilization family protein          302   192 (  -)   50  0.331  133   -> 1
ahi:VU14_07790 histone deacetylase                 298   191 (  -)   49  0.290  200   -> 1
ahj:V469_07560 histone deacetylase                 298   191 (  -)   49  0.290  200   -> 1
ahp:V429_15590 histone deacetylase                 298   191 (  -)   49  0.290  200   -> 1
ahr:V428_15555 histone deacetylase                 298   191 (  -)   49  0.290  200   -> 1
ahy:AHML_15040 histone deacetylase/AcuC/AphA family pro      298   191 (  -)   49  0.290  200   -> 1
grl:LPB144_11270 histone deacetylase                300   191 (  -)   49  0.255  208   -> 1
kdi:Krodi_1007 Histone deacetylase                 300   191 (  -)   49  0.265  189   -> 1
rpi:Rpic_1941 histone deacetylase superfamily           334   191 (  15)   49  0.303  195   -> 2
rso:RSc1606 conserved hypothetical protein             323   191 (  14)   49  0.276  228   -> 3
vtu:IX91_10700 histone deacetylase                 307   191 (  85)   49  0.415  94    -> 3
xom:XOO3534 acetoin utilization family protein           302   191 (  -)   49  0.331  133   -> 1
xoo:XOO3744 Deacetylases, including yeast histone deace      313   191 (  77)   49  0.331  133   -> 2
xoy:AZ54_05180 acetoin utilization protein             302   191 (  -)   49  0.331  133   -> 1
aha:AHA_2788 histone deacetylase/AcuC/AphA family prote      319   190 (  -)   49  0.313  179   -> 1
bpp:BPI_I460 histone deacetylase family protein          337   190 (  48)   49  0.290  145   -> 4
bpv:DK65_928 histone deacetylase domain protein          316   190 (  48)   49  0.290  145   -> 4
cwa:CwatDRAFT_1892 Histone deacetylase superfamily         305   190 (  2)   49  0.269  219   -> 2
fae:FAES_3418 Histone deacetylase                 305   190 (  -)   49  0.273  220   -> 1
nla:NLA_16280 putative histone deacetylase family prote      369   190 (  64)   49  0.253  174   -> 2
pamg:BKM19_025315 histone deacetylase               305   190 (  -)   49  0.275  251   -> 1
plm:Plim_3500 Histone deacetylase                 311   190 (  -)   49  0.299  194   -> 1
spl:Spea_2660 histone deacetylase superfamily           304   190 (  -)   49  0.262  214   -> 1
vpf:M634_12915 Histone deacetylase/AcuC/AphA family pro      302   190 (  84)   49  0.261  253   -> 2
aaj:BOQ57_14315 histone deacetylase                298   189 (  -)   49  0.313  179   -> 1
asa:ASA_1541 Histone deacetylase/AcuC/AphA family prote      309   189 (  -)   49  0.291  199   -> 1
babs:DK51_1007 histone deacetylase domain protein         316   189 (  49)   49  0.290  145   -> 3
bcar:DK60_514 histone deacetylase domain protein          316   189 (  47)   49  0.290  145   -> 4
bcas:DA85_02050 acetoin utilization protein            316   189 (  47)   49  0.290  145   -> 4
bcee:V568_101715 histone deacetylase family protein        316   189 (  47)   49  0.290  145   -> 4
bcet:V910_101528 histone deacetylase family protein        316   189 (  47)   49  0.290  145   -> 4
bcs:BCAN_A0434 histone deacetylase superfamily           316   189 (  47)   49  0.290  145   -> 4
bme:BMEI1504 acetylspermidine deacetylase             337   189 (  47)   49  0.290  145   ->