SSDB Best Search Result

KEGG ID :tps:THAPSDRAFT_268550 (520 a.a.)
Definition:aldehyde dehydrogenase; K00128 aldehyde dehydrogenase (NAD+)
Update status:T01078
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 4752 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
fcy:FRACYDRAFT_208181 4-trimethylaminobutyraldehyde deh K00128   494   2026 ( 1130)   468  0.618  495   <-> 11
gtt:GUITHDRAFT_64806 hypothetical protein        K00128   482   1879 (  10)   434  0.589  492   <-> 13
cyc:PCC7424_3759 Aldehyde Dehydrogenase         K00128   490   1770 ( 835)   409  0.561  488   <-> 7
hmg:100201630 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   469   1761 ( 128)   407  0.564  477   <-> 16
aplc:110991022 LOW QUALITY PROTEIN: aldehyde dehydrogen K00128   521   1751 ( 148)   405  0.548  487   <-> 14
riv:Riv7116_5722 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   489   1744 ( 955)   403  0.550  489   <-> 7
cjo:107321157 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   580   1739 (  51)   402  0.550  487   <-> 14
ccw:104688675 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   520   1737 (  68)   402  0.550  487   <-> 13
phi:102102503 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   520   1736 (  68)   402  0.550  487   <-> 16
bfo:BRAFLDRAFT_290739 hypothetical protein       K07249   497   1734 (  42)   401  0.533  518   <-> 20
fpg:101923880 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   492   1733 (  52)   401  0.542  493   <-> 15
hro:HELRODRAFT_194011 hypothetical protein       K00128   523   1732 (  26)   401  0.542  487   <-> 12
pmaj:107211700 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   520   1731 (  60)   400  0.548  487   <-> 15
tgu:100217978 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   520   1727 (  60)   400  0.546  487   <-> 16
cfa:481620 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial   K00128   520   1726 (  33)   399  0.541  488   <-> 18
cin:100183764 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   495   1726 ( 200)   399  0.554  487   <-> 18
cyj:Cyan7822_5005 Aldehyde Dehydrogenase        K00128   490   1724 ( 799)   399  0.545  488   <-> 7
csg:Cylst_5773 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   489   1720 ( 927)   398  0.547  503   <-> 7
lgi:LOTGIDRAFT_177987 hypothetical protein       K00128   495   1719 (  64)   398  0.528  487   <-> 15
smm:Smp_022960 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   519   1719 (  93)   398  0.548  482   <-> 6
dre:100536795 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   516   1716 (  2)   397  0.531  503   <-> 22
els:105019148 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   518   1715 (  53)   397  0.551  485   <-> 19
obi:106876776 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   521   1715 ( 103)   397  0.521  507   <-> 14
eai:106842261 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   521   1713 (  65)   396  0.553  486   <-> 19
nfu:107378988 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   517   1713 (  59)   396  0.559  485   <-> 18
ccan:109700680 retinal dehydrogenase 1         K07249   501   1711 (  9)   396  0.540  489   <-> 24
shr:100918704 retinal dehydrogenase 1          K07249   510   1708 (  4)   395  0.538  489   <-> 21
ecb:100057622 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   521   1707 (  55)   395  0.551  486   <-> 21
oor:101282652 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial  K00128   517   1707 (  4)   395  0.537  486   <-> 18
phu:Phum_PHUM222120 restnal dehydrogenase, putative   K00128   491   1707 (  11)   395  0.540  487   <-> 7
xla:446857 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondri K00128   521   1707 (  18)   395  0.540  487   <-> 26
psoj:PHYSODRAFT_541556 hypothetical protein       K00128   525   1706 (  23)   395  0.550  487   <-> 22
lcf:108886103 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   518   1705 (  36)   394  0.553  485   <-> 21
zne:110838041 retinal dehydrogenase 2-like       K00128   487   1705 (  26)   394  0.541  488   <-> 11
sasa:106605645 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-li K00128   518   1704 (  4)   394  0.547  486   <-> 41
sko:100366585 retinal dehydrogenase 1-like       K07249   488   1704 (  7)   394  0.548  493   <-> 19
pbi:103056376 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   513   1703 (  24)   394  0.527  509   <-> 20
rss:109449937 retinal dehydrogenase 1          K07249   501   1703 (  2)   394  0.538  489   <-> 25
lak:106150950 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   518   1702 (  27)   394  0.542  489   <-> 25
lav:100661242 retinal dehydrogenase 1          K07249   501   1702 (  25)   394  0.540  489   <-> 22
myb:102251586 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 K00128   517   1702 (  16)   394  0.537  486   <-> 19
oaa:100090227 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 K00128   517   1702 (  17)   394  0.535  488   <-> 18
ptr:464931 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial   K00128   517   1702 (  20)   394  0.535  486   <-> 18
mdo:100019618 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 K00128   517   1701 (  0)   394  0.531  488   <-> 23
pps:100981893 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 K00128   517   1701 (  19)   394  0.535  486   <-> 18
rno:29539 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondria K00128   519   1701 (  16)   394  0.545  486   <-> 21
tup:102470232 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 K00128   516   1701 (  18)   394  0.538  485   <-> 21
aml:100483231 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   521   1700 (  40)   393  0.543  486   <-> 20
ggo:101138620 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 K00128   517   1700 (  24)   393  0.535  486   <-> 21
hsa:219 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1    K00128   517   1700 (  18)   393  0.533  486   <-> 18
xma:102228682 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   517   1699 (  46)   393  0.548  485   <-> 23
cyt:cce_3229 aldehyde dehydrogenase           K00128   490   1698 ( 896)   393  0.541  488   <-> 5
fca:101082267 LOW QUALITY PROTEIN: aldehyde dehydrogena K00128   517   1698 (  11)   393  0.548  489   <-> 18
hai:109387016 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   501   1698 (  5)   393  0.534  489   <-> 19
lcm:102360306 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   523   1698 (  32)   393  0.515  513   <-> 18
ngi:103737700 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   521   1698 (  5)   393  0.508  514   <-> 19
nop:Nos7524_1322 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   489   1698 ( 673)   393  0.535  508   <-> 7
sbq:101051338 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial  K00128   517   1698 (  18)   393  0.533  486   <-> 18
ssc:733685 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial precur K00128   521   1698 (  8)   393  0.547  486   <-> 19
xtr:448267 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondri K00128   521   1698 (  7)   393  0.544  487   <-> 17
bacu:103016136 aldehyde dehydrogenase 1 family member B K00128   517   1697 (  46)   393  0.533  486   <-> 18
mpro:BJP34_10025 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1697 ( 782)   393  0.527  512   <-> 5
tca:659438 retinal dehydrogenase 1           K00128   489   1697 (  95)   393  0.546  489   <-> 15
epa:110253421 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   524   1696 (  9)   392  0.535  488   <-> 19
mmu:11669 aldehyde dehydrogenase 2, mitochondrial    K00128   519   1696 (  7)   392  0.545  486   <-> 20
ncc:104961728 retinal dehydrogenase 1-like       K07249   554   1696 (  70)   392  0.514  518   <-> 26
sanh:107662045 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-li K00128   516   1696 (  40)   392  0.526  504   <-> 33
lve:103085237 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   501   1695 (  15)   392  0.536  489   <-> 31
mcc:716092 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1  K00128   517   1695 (  16)   392  0.530  489   <-> 18
csab:103239134 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitocho K00128   557   1694 (  4)   392  0.536  496   <-> 19
mcf:102122135 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   557   1694 (  3)   392  0.536  496   <-> 18
tmu:101349890 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   521   1694 (  21)   392  0.536  489   <-> 17
pon:100174654 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial p K00128   517   1693 (  6)   392  0.537  486   <-> 18
tad:TRIADDRAFT_37388 expressed hypothetical protein   K00128   494   1692 ( 269)   392  0.506  520   <-> 10
mze:101468171 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   547   1691 (  37)   391  0.545  488   <-> 21
npr:108788543 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial iso K00128   522   1691 (  5)   391  0.542  487   <-> 19
sfm:108934828 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial iso K00128   526   1691 (  43)   391  0.544  485   <-> 20
rbb:108516218 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 K00128   517   1690 (  5)   391  0.533  486   <-> 19
rro:104667527 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 K00128   517   1690 (  5)   391  0.533  486   <-> 19
bpec:110162751 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   519   1689 (  33)   391  0.540  485   <-> 19
cge:100765516 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 K00128   519   1689 (  18)   391  0.535  486   <-> 21
dpx:DAPPUDRAFT_51170 hypothetical protein        K00128   501   1689 (  76)   391  0.534  491   <-> 16
hcq:109521879 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   518   1689 (  51)   391  0.551  485   <-> 17
myi:110445647 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   519   1689 (  36)   391  0.545  486   <-> 16
nve:NEMVE_v1g179476 hypothetical protein        K00128   523   1689 (  97)   391  0.518  512   <-> 27
biu:109571183 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   520   1688 (  20)   391  0.542  489   <-> 18
aju:106967069 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   501   1687 (  6)   390  0.530  489   <-> 18
bta:508629 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial precur K00128   520   1687 (  20)   390  0.542  489   <-> 18
noe:CLI64_13470 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   489   1687 ( 657)   390  0.540  489   <-> 6
ptg:102949855 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   501   1687 (  16)   390  0.530  489   <-> 18
cpic:101952242 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitocho K00128   532   1684 (  31)   390  0.533  486   <-> 15
chx:102170543 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   520   1683 (  4)   389  0.541  486   <-> 18
cyh:Cyan8802_1556 Retinal dehydrogenase         K00128   490   1683 ( 879)   389  0.538  489   <-> 4
nfl:COO91_02963 aldehyde dehydrogenase         K00128   489   1683 ( 906)   389  0.546  489   <-> 7
oro:101376607 retinal dehydrogenase 1 isoform X1    K07249   501   1683 (  0)   389  0.528  489   <-> 19
cmk:103184053 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   522   1682 (  32)   389  0.524  487   <-> 15
egz:104123840 retinal dehydrogenase 1          K07249   509   1682 (  63)   389  0.530  491   <-> 14
hgl:101706449 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   521   1682 (  8)   389  0.535  486   <-> 21
ipu:100304853 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   518   1682 (  52)   389  0.539  488   <-> 17
oas:101116511 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   520   1682 (  7)   389  0.541  486   <-> 18
fch:102048413 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   509   1681 (  60)   389  0.530  491   <-> 17
gga:395264 retinal dehydrogenase 1           K07249   509   1681 (  38)   389  0.506  518   <-> 14
acyg:106044484 retinal dehydrogenase 1         K07249   509   1680 (  60)   389  0.530  492   <-> 14
amex:103036383 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   521   1680 (  22)   389  0.538  483   <-> 16
clv:102091373 retinal dehydrogenase 1 isoform X1    K07249   571   1680 (  59)   389  0.533  488   <-> 15
phd:102329822 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   501   1680 ( 200)   389  0.516  504   <-> 107
crg:105344389 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   519   1677 ( 130)   388  0.529  488   <-> 20
csem:103388719 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   518   1677 (  29)   388  0.538  485   <-> 18
cjc:100388478 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   517   1676 (  7)   388  0.540  485   <-> 19
ter:Tery_2599 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   490   1676 ( 868)   388  0.535  488   <-> 4
dmo:Dmoj_GI18107 uncharacterized protein        K00128   516   1675 (  13)   388  0.535  486   <-> 11
tng:GSTEN00009913G001 unnamed protein product      K00128   518   1675 ( 232)   388  0.544  485   <-> 25
tru:101077479 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   518   1675 (  66)   388  0.528  504   <-> 23
fab:101812539 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   509   1674 (  26)   387  0.533  492   <-> 13
pif:PITG_10940 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pr K00128   525   1674 (  2)   387  0.542  487   <-> 15
non:NOS3756_31890 aldehyde dehydrogenase        K00128   488   1673 ( 660)   387  0.524  508   <-> 6
aga:AgaP_AGAP003578 AGAP003578-PA            K00128   489   1672 (  69)   387  0.537  488   <-> 9
cdk:105106124 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   500   1670 (  27)   387  0.530  489   <-> 19
cfr:102517350 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   500   1670 (  28)   387  0.530  489   <-> 20
cwa:CwatDRAFT_0842 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)    K00128   490   1670 ( 878)   387  0.537  488   <-> 4
pale:102895099 aldehyde dehydrogenase 1 family member A K07249   501   1670 (  41)   387  0.519  491   <-> 19
pxy:105394354 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial-l K00128   488   1670 (  28)   387  0.525  488   <-> 23
spu:581706 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial    K00128   525   1670 ( 228)   387  0.536  487   <-> 22
gfr:102043637 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   509   1668 (  15)   386  0.526  492   <-> 15
nvi:100120559 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   511   1668 (  32)   386  0.534  485   <-> 11
ola:101172271 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   520   1668 (  7)   386  0.534  498   <-> 18
pvt:110072975 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   513   1668 (  41)   386  0.531  488   <-> 16
cfo:105251959 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   513   1667 (  53)   386  0.539  497   <-> 8
dpl:KGM_201994B mitochondrial aldehyde dehydrogenase  K00128   513   1667 ( 169)   386  0.508  508   <-> 9
ocu:100338523 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   521   1667 (  13)   386  0.535  486   <-> 17
saci:Sinac_6246 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   491   1666 ( 207)   386  0.509  491   <-> 8
nle:100584839 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   501   1665 (  27)   385  0.526  492   <-> 19
pmac:106714979 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial- K00128   488   1665 (  52)   385  0.523  486   <-> 19
dpe:Dper_GL26144 GL26144 gene product from transcript G K00128   520   1664 (  12)   385  0.538  487   <-> 20
mde:101888165 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   526   1664 (  0)   385  0.538  493   <-> 10
amj:102571914 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   510   1663 (  16)   385  0.533  488   <-> 18
cbr:CBG23008 C. briggsae CBR-ALH-1 protein       K00128   511   1663 ( 327)   385  0.537  486   <-> 10
cmy:102939103 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   1663 (  25)   385  0.535  488   <-> 15
gja:107112148 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochon K00128   525   1663 (  10)   385  0.539  486   <-> 16
lco:104929720 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   1662 (  28)   385  0.516  488   <-> 20
dwi:Dwil_GK24201 uncharacterized protein        K00128   521   1658 (  61)   384  0.541  492   <-> 11
nvl:108566979 retinal dehydrogenase 1-like       K00128   489   1658 (  61)   384  0.537  486   <-> 10
acs:100555228 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   514   1656 (  6)   383  0.517  507   <-> 15
dvi:Dvir_GJ17859 uncharacterized protein        K00128   519   1656 (  30)   383  0.541  490   <-> 10
dpo:Dpse_GA25309 uncharacterized protein        K00128   557   1655 (  1)   383  0.534  487   <-> 15
isc:IscW_ISCW014613 aldehyde dehydrogenase, putative  K00128   520   1655 (  66)   383  0.525  488   <-> 20
spar:SPRG_08538 hypothetical protein          K00128   504   1655 ( 596)   383  0.534  487   <-> 14
pbar:105429237 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   510   1654 (  79)   383  0.531  490   <-> 9
epz:103557113 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   511   1652 (  4)   382  0.527  488   <-> 18
lhu:105671548 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   510   1652 (  58)   382  0.549  486   <-> 9
prap:111000584 aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial- K00128   488   1652 (  7)   382  0.514  488   <-> 12
acep:105623312 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial  K00128   478   1651 ( 105)   382  0.537  486   <-> 8
cel:CELE_F54D8.3 ALdehyde deHydrogenase         K00128   510   1651 (  9)   382  0.533  486   <-> 12
cqu:CpipJ_CPIJ014581 aldehyde dehydrogenase       K00128   488   1651 (  17)   382  0.530  489   <-> 11
plh:VT85_12500 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   492   1651 ( 676)   382  0.524  489   <-> 5
bmor:733015 mitochondrial aldehyde dehydrogenase    K00128   513   1650 (  9)   382  0.530  491   <-> 11
dme:Dmel_CG3752 aldehyde dehydrogenase, isoform B    K00128   520   1650 (  48)   382  0.539  490   <-> 10
dse:Dsec_GM17439 Dsec\GM17439-PA            K00128   520   1650 (  48)   382  0.539  490   <-> 10
dsi:Dsimw501_GD23600 GD23600 gene product from transcri K00128   520   1650 (  47)   382  0.539  490   <-> 11
sgh:107563436 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   511   1649 (  2)   382  0.517  489   <-> 30
bim:100743044 retinal dehydrogenase 1          K00128   494   1648 (  50)   382  0.531  488   <-> 8
dya:Dyak_GE18837 uncharacterized protein        K00128   520   1647 (  43)   381  0.535  490   <-> 12
fcd:110862347 retinal dehydrogenase 1-like       K00128   489   1647 (  17)   381  0.533  488   <-> 16
der:Dere_GG25345 uncharacterized protein        K00128   520   1646 (  42)   381  0.539  490   <-> 11
soc:105197432 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   510   1646 (  73)   381  0.535  490   <-> 11
bter:100648346 retinal dehydrogenase 1         K00128   494   1644 (  24)   381  0.529  488   <-> 8
srx:107742307 aldehyde dehydrogenase family 1 member A3 K00129   511   1644 (  8)   381  0.515  489   <-> 35
dgr:Dgri_GH13324 GH13324 gene product from transcript G K00128   521   1643 (  14)   380  0.535  490   <-> 10
pss:102453636 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   511   1643 (  16)   380  0.527  491   <-> 13
pret:103462518 retinal dehydrogenase 2         K07249   518   1642 (  30)   380  0.528  489   <-> 20
aag:5572673 retinal dehydrogenase 1                488   1641 (  16)   380  0.531  490   <-> 11
ame:408559 retinal dehydrogenase 1           K00128   489   1641 (  55)   380  0.528  487   <-> 11
mgp:100546607 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   512   1640 ( 121)   380  0.529  488   <-> 16
ani:AN0554.2 DHAL_EMENI Aldehyde dehydrogenase (ALDDH) K00128   497   1639 ( 180)   379  0.540  483   <-> 26
rba:RB10172 aldehyde dehydrogenase           K00128   489   1638 ( 637)   379  0.519  489   <-> 7
bom:102271327 aldehyde dehydrogenase 1 family member A2 K07249   518   1635 (  3)   379  0.521  489   <-> 20
fmr:Fuma_04383 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1633 ( 613)   378  0.522  490   <-> 7
tut:107368714 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   489   1630 (  18)   377  0.527  490   <-> 11
umr:103660039 aldehyde dehydrogenase 1 family member A3 K00129   535   1630 (  65)   377  0.527  486   <-> 19
shx:MS3_08925 Aldehyde dehydrogenase X, mitochondrial  K00128   512   1629 ( 538)   377  0.512  488   <-> 6
pgc:109863680 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   510   1627 (  76)   377  0.529  490   <-> 8
myd:102774541 aldehyde dehydrogenase 1 family member B1 K00128   545   1624 (  57)   376  0.523  486   <-> 18
dan:Dana_GF22728 uncharacterized protein        K00128   520   1621 (  26)   375  0.530  489   <-> 10
apla:101801759 aldehyde dehydrogenase 1 family member A K07249   499   1620 (  90)   375  0.519  489   <-> 14
aam:106496536 aldehyde dehydrogenase 1 family member A2 K07249   518   1619 ( 100)   375  0.519  489   <-> 18
api:100169093 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   515   1618 (  21)   375  0.521  486   <-> 19
pbor:BSF38_00050 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00128   491   1616 ( 643)   374  0.509  489   <-> 6
dcr:108215217 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      503   1613 (  37)   374  0.533  488   <-> 25
mus:103978737 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      502   1613 (  61)   374  0.520  490   <-> 19
dpa:109538341 retinal dehydrogenase 1          K00128   490   1610 (  48)   373  0.523  491   <-> 17
aec:105148298 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   504   1607 (  31)   372  0.529  490   <-> 8
aof:109819736 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      499   1605 ( 117)   372  0.510  490   <-> 26
act:ACLA_066620 aldehyde dehydrogenase         K00128   496   1602 (  71)   371  0.506  502   <-> 20
psl:Psta_2398 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   492   1602 ( 828)   371  0.500  490   <-> 4
plm:Plim_1868 Retinal dehydrogenase           K00128   492   1601 ( 923)   371  0.517  489   <-> 6
pfy:PFICI_03403 Aldehyde dehydrogenase         K00128   496   1599 (  72)   370  0.509  505   <-> 39
hst:105188920 retinal dehydrogenase 1          K00128   488   1598 ( 212)   370  0.507  489   <-> 7
apak:AP3564_13090 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   494   1597 (  30)   370  0.513  487   <-> 13
egu:105047732 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1597 (  26)   370  0.521  489   <-> 20
ini:109147675 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      503   1596 (  44)   370  0.524  489   <-> 29
ztr:MYCGRDRAFT_105791 aldehyde dehydrogenase      K00128   497   1596 ( 218)   370  0.519  489   <-> 20
acan:ACA1_280650 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial, K00128   534   1595 ( 255)   369  0.515  518   <-> 16
pfj:MYCFIDRAFT_56853 hypothetical protein        K00128   498   1593 ( 161)   369  0.514  488   <-> 21
pls:VT03_07540 Aldehyde dehydrogenase PuuC       K00128   493   1590 ( 106)   368  0.511  489   <-> 6
dnx:107167460 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   516   1589 ( 102)   368  0.514  486   <-> 9
nsy:104248982 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      500   1588 (  53)   368  0.507  489   <-> 16
nta:107783292 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      500   1588 (  56)   368  0.507  489   <-> 33
bcom:BAUCODRAFT_311185 hypothetical protein       K00128   498   1587 ( 144)   368  0.518  488   <-> 18
glz:GLAREA_01562 ALDH-like protein           K00128   496   1585 ( 175)   367  0.516  488   <-> 20
nai:NECAME_12145 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   478   1585 ( 565)   367  0.502  486   <-> 16
aad:TC41_2804 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   497   1584 ( 387)   367  0.515  487   <-> 14
mgr:MGG_03900 aldehyde dehydrogenase          K00128   496   1584 (  85)   367  0.514  494   <-> 16
vhl:BME96_15645 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1584 ( 363)   367  0.510  490   <-> 17
vir:X953_15930 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1584 ( 349)   367  0.510  490   <-> 15
aac:Aaci_2504 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   497   1583 ( 391)   367  0.515  487   <-> 12
bif:N288_12280 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1583 ( 712)   367  0.493  505   <-> 11
ncr:NCU03415 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1583 ( 142)   367  0.505  503   <-> 14
nte:NEUTE1DRAFT65925 hypothetical protein        K00128   494   1583 ( 142)   367  0.507  503   <-> 14
asn:102378695 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1 K07249   527   1582 (  67)   366  0.511  505   <-> 17
atr:18432065 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4       501   1582 ( 111)   366  0.506  498   <-> 12
sind:105162106 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      501   1578 (  71)   366  0.509  489   <-> 17
pcs:Pc06g00180 Pc06g00180                K00128   495   1577 (  68)   365  0.513  483   <-> 31
afm:AFUA_7G01000 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1575 (  3)   365  0.494  500   <-> 23
fve:101300842 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      506   1575 (  0)   365  0.512  488   <-> 20
pir:VN12_11985 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   491   1575 ( 601)   365  0.506  486   <-> 6
ges:VT84_32325 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   495   1574 ( 579)   365  0.500  490   <-> 7
afv:AFLA_108790 aldehyde dehydrogenase AldA, putative  K00128   497   1573 ( 127)   364  0.529  484   <-> 32
aor:AO090023000467 unnamed protein product; aldehyde de K00128   497   1573 ( 127)   364  0.529  484   <-> 30
obr:102722059 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      506   1573 (  33)   364  0.511  485   <-> 18
sita:101753824 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      553   1573 (  32)   364  0.500  502   <-> 18
cre:CHLREDRAFT_135609 aldehyde dehydrogenase      K00128   536   1572 ( 443)   364  0.481  516   <-> 8
oeu:111399385 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1572 (  18)   364  0.507  489   <-> 23
tap:GZ22_14185 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1572 ( 597)   364  0.503  487   <-> 11
dosa:Os01t0591300-01 Similar to Cytosolic aldehyde dehy K12355   507   1571 (  47)   364  0.503  485   <-> 19
osa:4326376 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4  K12355   507   1571 (  45)   364  0.503  485   <-> 19
bld:BLi02249 putative aldehyde dehydrogenase DhaS    K00146   498   1570 ( 358)   364  0.505  489   <-> 10
bli:BL00585 aldehyde dehydrogenase           K00146   495   1570 ( 358)   364  0.505  489   <-> 10
tcc:18588624 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4       504   1570 (  87)   364  0.502  488   <-> 18
pic:PICST_29563 Aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1569 ( 124)   363  0.513  493   <-> 10
bcz:BCE33L2556 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1568 (  56)   363  0.513  487   <-> 10
baco:OXB_3499 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1567 ( 135)   363  0.513  487   <-> 19
cthr:CTHT_0006570 mitochondrial aldehyde dehydrogenase- K00128   590   1567 ( 143)   363  0.517  491   <-> 9
soe:110782931 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   537   1567 (  2)   363  0.509  489   <-> 22
blh:BaLi_c23350 putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   498   1566 ( 351)   363  0.503  489   <-> 10
bah:BAMEG_1765 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot K00128   494   1565 (  53)   363  0.513  487   <-> 9
bai:BAA_2893 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00128   494   1565 (  53)   363  0.513  487   <-> 9
ban:BA_2831 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1565 (  53)   363  0.513  487   <-> 9
banh:HYU01_14035 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1565 (  53)   363  0.513  487   <-> 9
banr:A16R_29070 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1565 (  53)   363  0.513  487   <-> 9
bans:BAPAT_2720 Aldehyde dehydrogenase (NAD) family pro K00128   494   1565 (  53)   363  0.513  487   <-> 9
bant:A16_28640 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1565 (  53)   363  0.513  487   <-> 9
banv:DJ46_1606 acyl-CoA reductase family protein    K00128   494   1565 (  53)   363  0.513  487   <-> 9
bar:GBAA_2831 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prote K00128   494   1565 (  53)   363  0.513  487   <-> 9
bat:BAS2640 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1565 (  53)   363  0.513  487   <-> 9
bax:H9401_2700 Aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot K00128   494   1565 (  53)   363  0.513  487   <-> 9
pno:SNOG_06925 hypothetical protein           K00128   499   1565 ( 410)   363  0.512  488   <-> 21
bcu:BCAH820_2837 aldehyde dehydrogenase (NAD) family pr K00128   494   1564 (  52)   362  0.511  487   <-> 9
btm:MC28_2020 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1564 (  63)   362  0.515  487   <-> 10
btw:BF38_3999 acyl-CoA reductase family protein     K00128   494   1564 (  54)   362  0.511  487   <-> 9
mtm:MYCTH_2140820 hypothetical protein         K00128   497   1564 ( 117)   362  0.505  493   <-> 13
pda:103720725 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1564 (  24)   362  0.512  488   <-> 19
tmn:UCRPA7_861 putative aldehyde dehydrogenase protein K00128   496   1564 (  83)   362  0.503  505   <-> 29
bag:Bcoa_3250 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   494   1563 ( 274)   362  0.503  489   <-> 10
bcf:bcf_13855 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1563 (  51)   362  0.513  487   <-> 10
bcx:BCA_2912 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00128   494   1563 (  50)   362  0.513  487   <-> 10
btk:BT9727_2591 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1563 (  51)   362  0.517  487   <-> 9
btl:BALH_2540 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   494   1563 (  51)   362  0.513  487   <-> 10
zma:541913 cytosolic aldehyde dehydrogenase RF2C    K12355   502   1563 (  16)   362  0.505  489   <-> 26
ats:109783397 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      495   1562 (  54)   362  0.511  485   <-> 22
pmw:B2K_14470 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1562 ( 275)   362  0.510  492   <-> 9
pxb:103938843 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      503   1562 (  29)   362  0.499  489   <-> 25
bcef:BcrFT9_02222 Aldehyde dehydrogenase in 4-hydroxypr K00128   494   1560 (  74)   361  0.520  487   <-> 8
btf:YBT020_14150 aldehyde dehydrogenase (NAD) family pr K00128   494   1559 (  55)   361  0.511  487   <-> 8
cit:102616973 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      502   1559 (  57)   361  0.513  489   <-> 18
csl:COCSUDRAFT_54894 aldehyde dehydrogenase       K00128   565   1559 (  53)   361  0.516  490   <-> 10
bcoa:BF29_303 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   494   1558 ( 581)   361  0.501  489   <-> 4
hbr:110637319 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      518   1558 (  11)   361  0.507  489   <-> 28
bck:BCO26_1277 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   494   1557 ( 573)   361  0.499  489   <-> 6
bgy:BGLY_2501 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   1557 ( 342)   361  0.495  491   <-> 9
bvg:104902157 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      502   1557 (  23)   361  0.495  489   <-> 24
cmt:CCM_05126 aldehyde dehydrogenase          K00128   549   1557 ( 152)   361  0.488  516   <-> 17
bna:106361781 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1556 (  0)   361  0.510  490   <-> 53
bthi:BTK_15610 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1556 (  53)   361  0.520  487   <-> 9
bthr:YBT1520_15510 aldehyde dehydrogenase        K00128   494   1556 (  53)   361  0.520  487   <-> 9
bthy:AQ980_15425 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1556 (  53)   361  0.520  487   <-> 9
btt:HD73_3146 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1556 (  53)   361  0.520  487   <-> 9
bwe:BcerKBAB4_2634 aldehyde dehydrogenase        K00128   494   1556 (  50)   361  0.520  487   <-> 11
nfi:NFIA_113710 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1556 (  6)   361  0.482  506   <-> 28
pan:PODANSg7034 hypothetical protein          K00128   498   1556 ( 114)   361  0.502  498   <-> 14
bcr:BCAH187_A2882 aldehyde dehydrogenase (NAD) family p K00128   494   1555 ( 569)   360  0.517  487   <-> 9
bmyo:BG05_3192 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   494   1555 (  46)   360  0.522  487   <-> 12
bnc:BCN_2693 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1555 ( 569)   360  0.517  487   <-> 8
bti:BTG_05180 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1555 (  51)   360  0.520  487   <-> 8
mdm:103424949 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      503   1555 (  15)   360  0.499  489   <-> 44
bcq:BCQ_2670 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1554 (  51)   360  0.515  487   <-> 7
bty:Btoyo_0116 Aldehyde dehydrogenase in 4-hydroxyproli K00128   494   1554 (  54)   360  0.511  487   <-> 12
dct:110102649 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      497   1554 (  43)   360  0.507  491   <-> 17
eus:EUTSA_v10002492mg hypothetical protein             501   1554 (  27)   360  0.500  490   <-> 15
smo:SELMODRAFT_180171 hypothetical protein       K00128   500   1554 (  11)   360  0.506  488   <-> 88
bon:A361_12885 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1553 (  96)   360  0.501  487   <-> 17
tgo:TGME49_222160 aldehyde dehydrogenase        K07249   497   1553 ( 831)   360  0.510  494   <-> 3
bdi:100832456 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4 K12355   504   1552 (  14)   360  0.509  485   <-> 17
brp:103860041 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1552 (  34)   360  0.508  490   <-> 20
bcg:BCG9842_B2450 aldehyde dehydrogenase (NAD) family p K00128   494   1551 (  47)   359  0.517  487   <-> 8
bko:CKF48_21155 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1551 ( 278)   359  0.501  487   <-> 19
bor:COCMIDRAFT_95216 hypothetical protein        K00128   499   1551 ( 103)   359  0.512  488   <-> 25
pmq:PM3016_2846 DhaS                  K00128   493   1551 ( 272)   359  0.508  492   <-> 11
pms:KNP414_02599 DhaS                  K00128   493   1551 ( 272)   359  0.508  492   <-> 9
rcu:8284818 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4  K12355   501   1551 (  14)   359  0.505  489   <-> 22
bby:CY96_12925 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1550 (  47)   359  0.517  487   <-> 8
bca:BCE_2860 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1550 (  47)   359  0.515  487   <-> 10
bcb:BCB4264_A2843 aldehyde dehydrogenase (NAD) family p K00128   494   1550 (  50)   359  0.520  487   <-> 8
bce:BC2832 aldehyde dehydrogenase            K00128   494   1550 (  50)   359  0.520  487   <-> 8
btn:BTF1_11690 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1550 (  46)   359  0.517  487   <-> 8
pavi:110768298 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      503   1550 (  67)   359  0.495  489   <-> 20
bmet:BMMGA3_08330 Putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   494   1549 ( 102)   359  0.502  488   <-> 7
bww:bwei_2198 Aldehyde dehydrogenase in 4-hydroxyprolin K00128   494   1549 (  42)   359  0.520  487   <-> 12
cfj:CFIO01_04319 aldehyde dehydrogenase         K00128   496   1549 ( 142)   359  0.499  505   <-> 28
bze:COCCADRAFT_7575 hypothetical protein        K00128   499   1547 ( 105)   358  0.510  488   <-> 25
ttt:THITE_2123173 hypothetical protein         K00128   497   1547 ( 141)   358  0.501  493   <-> 15
bthu:YBT1518_15615 Aldehyde dehydrogenase in 4-hydroxyp K00128   494   1546 (  43)   358  0.520  487   <-> 8
lsv:111897913 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      495   1546 (  1)   358  0.500  488   <-> 25
yli:YALI0E00264g YALI0E00264p              K00128   522   1546 (  11)   358  0.505  489   <-> 13
bsj:UP17_06420 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   495   1545 (  34)   358  0.496  488   <-> 26
btc:CT43_CH2825 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1545 (  48)   358  0.517  487   <-> 8
btg:BTB_c29500 putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   494   1545 (  48)   358  0.517  487   <-> 8
btht:H175_ch2874 Aldehyde dehydrogenase in 4-hydroxypro K00128   494   1545 (  48)   358  0.517  487   <-> 8
jre:108992687 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      511   1545 (  0)   358  0.504  488   <-> 32
nnu:104595226 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1545 (  25)   358  0.509  489   <-> 19
pmum:103340918 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      503   1545 (  61)   358  0.496  488   <-> 18
aalt:CC77DRAFT_1019268 aldehyde dehydrogenase      K00128   497   1544 (  95)   358  0.508  488   <-> 22
bcer:BCK_20715 aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1544 (  27)   358  0.515  487   <-> 10
sot:102588058 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   529   1544 (  16)   358  0.487  489   <-> 18
btb:BMB171_C2534 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1543 ( 198)   358  0.517  487   <-> 8
han:110886875 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      502   1543 (  16)   358  0.488  500   <-> 39
bsc:COCSADRAFT_28936 hypothetical protein        K00128   499   1542 (  89)   357  0.512  488   <-> 24
ela:UCREL1_4791 putative aldehyde dehydrogenase protein K00128   496   1542 (  72)   357  0.503  497   <-> 32
pte:PTT_20217 hypothetical protein           K00128   499   1542 (  92)   357  0.515  489   <-> 23
sbi:8082171 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4  K12355   504   1542 (  11)   357  0.492  498   <-> 19
thj:104821636 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1542 (  25)   357  0.506  490   <-> 26
aly:ARALYDRAFT_479960 ALDH2C4              K12355   501   1541 (  44)   357  0.508  490   <-> 18
plj:VFPFJ_07154 aldehyde dehydrogenase         K00128   497   1541 (  66)   357  0.500  498   <-> 25
spo:SPAC9E9.09c aldehyde dehydrogenase (predicted)   K00128   503   1541 ( 182)   357  0.482  510   <-> 7
pper:18769769 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      503   1540 (  51)   357  0.499  489   <-> 18
boe:106335834 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      501   1539 (  38)   357  0.506  490   <-> 24
bsm:BSM4216_1665 Aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1539 ( 243)   357  0.487  505   <-> 8
ghi:107901219 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      497   1539 (  1)   357  0.497  489   <-> 48
gra:105773894 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      497   1539 (  8)   357  0.497  489   <-> 26
vda:VDAG_02013 aldehyde dehydrogenase          K00128   617   1539 ( 138)   357  0.499  505   <-> 22
ang:ANI_1_1024074 aldehyde dehydrogenase        K00128   497   1538 ( 144)   356  0.509  483   <-> 26
bmur:ABE28_006590 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1538 ( 228)   356  0.492  488   <-> 24
jcu:105637698 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      504   1538 (  28)   356  0.504  488   <-> 17
ovi:T265_11661 hypothetical protein           K00128   422   1538 ( 786)   356  0.555  429   <-> 8
tre:TRIREDRAFT_78683 aldehyde dehydrogenase       K00128   496   1538 (  48)   356  0.509  491   <-> 21
fpn:ABE65_003495 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1537 ( 357)   356  0.505  485   <-> 9
lang:109331610 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   539   1537 (  19)   356  0.487  495   <-> 32
spen:107007705 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      500   1537 (  1)   356  0.499  491   <-> 16
zju:107428629 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   537   1537 (  51)   356  0.497  489   <-> 25
far:ABE41_003565 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1536 ( 352)   356  0.507  485   <-> 10
psco:LY89DRAFT_161533 aldehyde dehydrogenase      K00128   496   1536 ( 155)   356  0.506  490   <-> 24
bsaf:BSL056_10470 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   494   1535 ( 310)   356  0.483  491   <-> 9
dpp:DICPUDRAFT_97970 hypothetical protein        K00128   502   1535 (  1)   356  0.493  487   <-> 13
sly:101254485 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   529   1535 (  3)   356  0.487  489   <-> 18
bmyc:DJ92_5297 acyl-CoA reductase family protein    K00128   494   1534 (  20)   356  0.505  487   <-> 15
pgu:PGUG_03008 hypothetical protein           K00128   514   1534 (  67)   356  0.492  488   <-> 13
pop:7458755 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4       501   1534 (  28)   356  0.512  488   <-> 25
abp:AGABI1DRAFT86450 hypothetical protein        K00128   500   1533 (  27)   355  0.477  511   <-> 25
ath:AT3G24503 aldehyde dehydrogenase 2C4        K12355   501   1533 (  33)   355  0.504  490   <-> 14
cmax:111496434 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   535   1533 (  19)   355  0.496  488   <-> 20
cpep:111798692 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   535   1533 (  12)   355  0.496  488   <-> 24
egr:104438296 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      505   1533 (  4)   355  0.496  488   <-> 32
ure:UREG_04722 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1533 ( 150)   355  0.490  486   <-> 15
vra:106779020 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   532   1533 (  20)   355  0.486  488   <-> 23
abv:AGABI2DRAFT196116 aldehyde dehydrogenase      K00128   500   1532 (  23)   355  0.479  511   <-> 23
cmos:111454450 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   535   1532 (  10)   355  0.496  488   <-> 21
abe:ARB_01730 aldehyde dehydrogenase, putative     K00128   740   1530 ( 111)   355  0.485  485   <-> 13
bpus:UP12_09505 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1530 ( 314)   355  0.483  491   <-> 8
bxi:BK049_17635 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1530 ( 322)   355  0.483  491   <-> 8
maw:MAC_00094 aldehyde dehydrogenase          K00128   496   1530 ( 104)   355  0.499  491   <-> 23
var:108335268 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   538   1530 (  14)   355  0.484  488   <-> 24
balt:CFN77_10025 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   494   1529 ( 304)   354  0.483  491   <-> 8
bpum:BW16_10190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1529 ( 304)   354  0.483  491   <-> 8
maj:MAA_01758 aldehyde dehydrogenase          K00128   496   1529 ( 109)   354  0.499  491   <-> 24
bacw:QR42_09450 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1528 ( 316)   354  0.481  491   <-> 8
bae:BATR1942_08325 aldehyde dehydrogenase        K00128   495   1528 ( 315)   354  0.499  491   <-> 11
batr:TD68_07525 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1528 ( 315)   354  0.499  491   <-> 11
bcy:Bcer98_2229 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00128   494   1528 ( 125)   354  0.495  491   <-> 10
bpu:BPUM_1857 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1528 ( 305)   354  0.483  491   <-> 6
tve:TRV_03424 aldehyde dehydrogenase, putative     K00128   682   1528 ( 121)   354  0.466  522   <-> 13
cam:101492709 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   539   1527 (  37)   354  0.498  494   <-> 20
mbe:MBM_05218 putative Aldehyde dehydrogenase      K00128   638   1527 ( 148)   354  0.490  488   <-> 15
nto:104105620 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   536   1527 (  23)   354  0.484  488   <-> 16
ppa:PAS_chr4_0043 Mitochondrial aldehyde dehydrogenase K00128   501   1527 (  21)   354  0.481  495   <-> 9
pvu:PHAVU_004G162200g hypothetical protein             502   1527 (  14)   354  0.486  488   <-> 24
aip:107631463 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   535   1526 (  19)   354  0.493  493   <-> 40
beo:BEH_02420 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   496   1525 (  25)   353  0.498  488   <-> 24
cpap:110813141 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   533   1525 (  18)   353  0.501  489   <-> 19
crb:17892119 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4       501   1525 (  27)   353  0.498  490   <-> 14
ddi:DDB_G0290535 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1525 (  1)   353  0.498  498   <-> 12
mlr:MELLADRAFT_42404 hypothetical protein        K00128   502   1524 ( 105)   353  0.523  491   <-> 12
gmx:100777399 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   536   1523 (  2)   353  0.491  495   <-> 48
val:VDBG_01542 aldehyde dehydrogenase          K00128   496   1523 ( 122)   353  0.492  504   <-> 24
scm:SCHCODRAFT_83849 hypothetical protein        K00128   502   1522 (  28)   353  0.485  499   <-> 16
adu:107481311 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   535   1521 (  19)   353  0.491  493   <-> 32
mtr:MTR_8g064170 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase f K00128   541   1521 (  20)   353  0.490  488   <-> 32
ngr:NAEGRDRAFT_81202 aldehyde dehydrogenase 2 family  K00128   529   1519 ( 409)   352  0.501  497   <-> 11
mcha:111014471 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      501   1518 (  1)   352  0.499  489   <-> 14
pbl:PAAG_05249 aldehyde dehydrogenase          K00128   496   1518 ( 106)   352  0.477  501   <-> 13
bacs:AUL54_00850 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1517 ( 309)   352  0.487  491   <-> 10
bacy:QF06_08780 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1517 ( 290)   352  0.485  491   <-> 11
bsn:BSn5_01000 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1517 ( 286)   352  0.485  491   <-> 11
csat:104746994 aldehyde dehydrogenase family 2 member C      501   1517 (  22)   352  0.494  490   <-> 46
bacl:BS34A_21420 aldehyde dehydrogenase DhaS      K00128   495   1516 ( 285)   351  0.483  491   <-> 11
balm:BsLM_2053 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1516 ( 285)   351  0.483  491   <-> 11
bsh:BSU6051_19310 putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   495   1516 ( 285)   351  0.483  491   <-> 11
bso:BSNT_08494 aldehyde dehydrogenase          K00128   490   1516 ( 285)   351  0.483  491   <-> 10
bsp:U712_10180 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   495   1516 ( 285)   351  0.483  491   <-> 11
bsq:B657_19310 Putative aldehyde dehydrogenase     K00128   502   1516 ( 285)   351  0.483  491   <-> 11
bst:GYO_2333 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1516 ( 282)   351  0.485  491   <-> 10
bsu:BSU19310 aldehyde dehydrogenase DhaS        K00128   495   1516 ( 285)   351  0.483  491   <-> 11
bsul:BSUA_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1516 ( 285)   351  0.483  491   <-> 11
bsut:BSUB_02078 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1516 ( 285)   351  0.483  491   <-> 11
cmo:103501546 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      507   1516 (  18)   351  0.497  489   <-> 15
nhe:NECHADRAFT_42156 hypothetical protein        K00128   493   1516 (  16)   351  0.489  505   <-> 66
bsr:I33_2169 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1515 ( 281)   351  0.483  491   <-> 11
csv:101219029 aldehyde dehydrogenase family 2 member C4      507   1515 (  1)   351  0.490  490   <-> 16
dha:DEHA2G03740g DEHA2G03740p              K00128   521   1515 (  16)   351  0.496  496   <-> 12
kaf:KAFR_0C04880 hypothetical protein          K00128   513   1515 ( 106)   351  0.475  493   <-> 8
bmd:BMD_1994 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00146   497   1514 ( 264)   351  0.505  487   <-> 20
bmeg:BG04_4339 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   487   1514 ( 252)   351  0.505  487   <-> 23
bmh:BMWSH_3238 Aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1514 ( 256)   351  0.505  487   <-> 18
bmq:BMQ_2038 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00146   497   1514 ( 256)   351  0.505  487   <-> 22
bal:BACI_c34980 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1513 ( 429)   351  0.489  491   <-> 10
bamb:BAPNAU_1840 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   495   1513 ( 300)   351  0.487  491   <-> 9
baml:BAM5036_1837 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1513 ( 304)   351  0.485  491   <-> 9
bao:BAMF_2002 DhaS                   K00128   495   1513 ( 301)   351  0.487  491   <-> 8
baz:BAMTA208_07510 DhaS                 K00128   495   1513 ( 301)   351  0.487  491   <-> 8
bmp:NG74_01984 Phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00128   495   1513 ( 300)   351  0.487  491   <-> 9
bql:LL3_02102 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   495   1513 ( 301)   351  0.487  491   <-> 8
bxh:BAXH7_01527 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1513 ( 301)   351  0.487  491   <-> 8
npa:UCRNP2_1208 putative aldehyde dehydrogenase protein K00128   496   1513 (  69)   351  0.503  489   <-> 28
bacb:OY17_12660 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1512 ( 299)   350  0.487  491   <-> 9
bgi:BGM20_04240 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1512 ( 281)   350  0.483  491   <-> 11
bqy:MUS_2280 aldehyde dehydrogenase           K00128   495   1512 ( 299)   350  0.487  491   <-> 9
bsl:A7A1_2801 Aldehyde dehydrogenase          K00128   498   1512 ( 281)   350  0.483  491   <-> 11
bsus:Q433_11500 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1512 ( 281)   350  0.483  491   <-> 11
bya:BANAU_2029 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   1512 ( 299)   350  0.487  491   <-> 9
ccaj:109808416 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   536   1512 (  3)   350  0.485  495   <-> 33
zro:ZYRO0C00484g hypothetical protein          K00128   519   1512 (  70)   350  0.473  493   <-> 8
bacp:SB24_19165 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1511 ( 302)   350  0.485  491   <-> 9
bha:BH0539 NADP-dependent aldehyde dehydrogenase    K00128   498   1511 ( 340)   350  0.493  487   <-> 13
fox:FOXG_00928 aldehyde dehydrogenase          K00128   493   1511 (  32)   350  0.487  495   <-> 53
tab:CIG75_04085 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   501   1511 ( 519)   350  0.497  489   <-> 4
bjs:MY9_2113 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K00128   495   1510 ( 296)   350  0.481  491   <-> 11
bss:BSUW23_10320 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1510 ( 303)   350  0.483  491   <-> 11
bsx:C663_1983 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   490   1510 ( 278)   350  0.483  491   <-> 11
bsy:I653_09995 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1510 ( 279)   350  0.483  491   <-> 11
apro:F751_3645 Aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   481   1509 ( 242)   350  0.501  491   <-> 7
anx:ACH33_13110 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   497   1508 (  51)   350  0.486  492   <-> 14
bama:RBAU_1875 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1508 ( 302)   350  0.485  491   <-> 9
bami:KSO_009835 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1508 ( 302)   350  0.485  491   <-> 9
bamn:BASU_1856 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1508 ( 295)   350  0.485  491   <-> 9
baq:BACAU_1906 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   495   1508 ( 302)   350  0.485  491   <-> 9
bcl:ABC0047 aldehyde dehydrogenase           K00128   498   1508 ( 284)   350  0.489  487   <-> 14
lth:KLTH0A04796g KLTH0A04796p              K00128   517   1508 (  53)   350  0.480  502   <-> 10
bamt:AJ82_10825 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1507 ( 299)   349  0.483  491   <-> 10
bamc:U471_19650 dhaS                  K00128   495   1506 ( 304)   349  0.485  491   <-> 9
bamf:U722_10395 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1506 ( 300)   349  0.485  491   <-> 9
bamp:B938_09865 DhaS                  K00128   495   1506 ( 289)   349  0.485  491   <-> 10
bamy:V529_19360 DhaS                  K00128   495   1506 ( 295)   349  0.485  491   <-> 9
bay:RBAM_019060 DhaS                  K00128   495   1506 ( 304)   349  0.485  491   <-> 9
pdp:PDIP_11200 Aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1506 (  81)   349  0.482  502   <-> 27
vvi:100267386 aldehyde dehydrogenase family 2 member B4 K00128   538   1506 (  18)   349  0.494  488   <-> 21
bfu:BCIN_13g05810 hypothetical protein         K00128   496   1505 (  75)   349  0.488  504   <-> 12
bfx:BC359_13045 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   498   1505 ( 500)   349  0.499  487   <-> 8
bvm:B9C48_09715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1505 ( 294)   349  0.483  491   <-> 9
gwc:GWCH70_0886 Aldehyde Dehydrogenase         K00146   473   1503 ( 427)   348  0.500  486   <-> 10
lja:Lj0g3v0133709.1 -                  K00128   533   1503 (  15)   348  0.473  512   <-> 39
plv:ERIC2_c20610 putative aldehyde dehydrogenase DhaS  K00128   494   1503 ( 264)   348  0.491  489   <-> 5
vpo:Kpol_538p48 hypothetical protein          K00128   516   1503 ( 355)   348  0.466  498   <-> 7
cann:107862407 aldehyde dehydrogenase family 2 member B K00128   537   1502 (  2)   348  0.489  489   <-> 17
cgr:CAGL0D06688g hypothetical protein          K00128   524   1502 ( 108)   348  0.470  498   <-> 8
cic:CICLE_v10008077mg hypothetical protein             501   1502 (  20)   348  0.491  489   <-> 18
fvr:FVEG_00585 aldehyde dehydrogenase          K00128   493   1502 (  46)   348  0.483  495   <-> 42
sce:YOR374W aldehyde dehydrogenase (NADP(+)) ALD4    K00128   519   1502 (  75)   348  0.470  496   <-> 9
dzi:111284558 LOW QUALITY PROTEIN: aldehyde dehydrogena      500   1500 (  21)   348  0.498  488   <-> 37
fme:FOMMEDRAFT_89325 NAD-aldehyde dehydrogenase     K00128   500   1498 (  84)   347  0.493  491   <-> 16
ppp:112282926 aldehyde dehydrogenase family 2 member B7 K00128   586   1498 (  4)   347  0.479  491   <-> 19
vne:CFK40_05825 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1498 (  21)   347  0.498  486   <-> 24
fgr:FGSG_00979 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1496 (  64)   347  0.485  495   <-> 30
fpu:FPSE_01472 hypothetical protein           K00128   492   1496 (  57)   347  0.485  495   <-> 31
tml:GSTUM_00004330001 hypothetical protein       K00128   496   1495 ( 385)   347  0.485  491   <-> 9
kmx:KLMA_50012 potassium-activated aldehyde dehydrogena K00128   521   1494 (  42)   346  0.477  497   <-> 11
mrr:Moror_17523 aldehyde dehydrogenase         K00128   504   1494 (  34)   346  0.485  499   <-> 18
cim:CIMG_09805 aldehyde dehydrogenase          K00128   496   1493 ( 110)   346  0.488  486   <-> 15
psq:PUNSTDRAFT_132791 NAD-aldehyde dehydrogenase    K00128   503   1493 (  50)   346  0.489  487   <-> 15
cpw:CPC735_022760 aldehyde dehydrogenase, putative   K00128   496   1492 ( 108)   346  0.488  486   <-> 15
ctm:Cabther_B0098 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00146   499   1490 ( 215)   345  0.492  490   <-> 4
ldo:LDBPK_251160 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   1490 ( 558)   345  0.474  494   <-> 6
lif:LINJ_25_1160 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   1490 ( 566)   345  0.474  494   <-> 6
slb:AWJ20_1758 aldehyde dehydrogenase (NADP(+)) ALD4  K00128   495   1489 (  85)   345  0.491  495   <-> 13
clu:CLUG_04537 hypothetical protein           K00128   518   1488 ( 102)   345  0.489  493   <-> 9
clus:A9F13_25g00330 putative aldehyde dehydrogenase (NA K00128   518   1488 ( 102)   345  0.489  493   <-> 9
dfa:DFA_06161 aldehyde dehydrogenase          K00128   484   1487 (  19)   345  0.485  487   <-> 10
tum:CBW65_02735 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   501   1487 ( 281)   345  0.485  489   <-> 5
sla:SERLADRAFT_471507 hypothetical protein       K00128   504   1484 ( 125)   344  0.489  485   <-> 16
salj:SMD11_4129 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   487   1483 ( 255)   344  0.480  494   <-> 22
tpf:TPHA_0N00180 hypothetical protein          K00128   527   1481 ( 873)   343  0.472  494   <-> 5
gtr:GLOTRDRAFT_70580 NAD-aldehyde dehydrogenase     K00128   504   1480 (  67)   343  0.491  487   <-> 14
cyp:PCC8801_1527 transposase, IS605 OrfB family     K00128   421   1478 ( 672)   343  0.542  419   <-> 3
shs:STEHIDRAFT_95865 NAD-aldehyde dehydrogenase     K00128   504   1478 (  50)   343  0.475  493   <-> 22
tvs:TRAVEDRAFT_27280 NAD-aldehyde dehydrogenase     K00128   504   1478 (  9)   343  0.466  504   <-> 18
aaf:AURANDRAFT_59565 hypothetical protein        K00128   420   1477 ( 656)   343  0.532  425   <-> 18
kla:KLLA0F00440g hypothetical protein          K00128   522   1477 (  8)   343  0.471  497   <-> 10
ncs:NCAS_0I00370 hypothetical protein          K00128   520   1477 (  29)   343  0.474  494   <-> 8
tdl:TDEL_0H04450 hypothetical protein          K00128   519   1477 (  37)   343  0.459  497   <-> 9
min:Minf_1839 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   512   1476 ( 613)   342  0.470  521   <-> 3
ndi:NDAI_0A08890 hypothetical protein          K00128   526   1476 (  48)   342  0.464  496   <-> 9
cgi:CGB_D4470W aldehyde dehydrogenase (ALDDH)      K00128   495   1474 (  28)   342  0.500  496   <-> 13
nwa:Nwat_0513 Retinal dehydrogenase           K00128   494   1474 (  1)   342  0.477  488   <-> 6
hir:HETIRDRAFT_439152 hypothetical protein       K00128   504   1473 (  68)   342  0.479  499   <-> 15
nhl:Nhal_3492 Retinal dehydrogenase           K00128   494   1473 ( 770)   342  0.473  488   <-> 6
noc:Noc_2605 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   494   1470 ( 375)   341  0.473  488   <-> 5
cten:CANTEDRAFT_117236 hypothetical protein       K00128   517   1469 ( 113)   341  0.482  502   <-> 10
dsq:DICSQDRAFT_158024 aldehyde dehydrogenase      K00128   500   1469 (  10)   341  0.482  490   <-> 17
cput:CONPUDRAFT_81879 NAD-aldehyde dehydrogenase    K00128   503   1467 (  44)   340  0.474  498   <-> 17
lbc:LACBIDRAFT_256254 aldehyde dehydrogenase      K00128   502   1466 (  11)   340  0.493  495   <-> 14
pfp:PFL1_05937 hypothetical protein           K00128   514   1466 ( 377)   340  0.482  494   <-> 11
cnb:CNBD4300 hypothetical protein            K00128   495   1465 (  14)   340  0.501  495   <-> 14
cne:CND02060 Aldehyde dehydrogenase (ALDDH)       K00128   495   1465 (  14)   340  0.501  495   <-> 14
lsp:Bsph_1812 Aldehyde dehydrogenase          K00128   482   1465 (  82)   340  0.460  489   <-> 14
tbl:TBLA_0F01820 hypothetical protein          K00128   520   1465 ( 593)   340  0.464  494   <-> 5
cvr:CHLNCDRAFT_133364 hypothetical protein       K00128   497   1463 ( 183)   339  0.477  499   <-> 7
asoc:CB4_03347 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   496   1461 ( 178)   339  0.473  488   <-> 12
ago:AGOS_ADR417W ADR417Wp                K00128   507   1460 (  26)   339  0.472  492   <-> 6
uma:UMAG_02508 aldehyde dehydrogenase (NADP(+)) ALD4  K00128   497   1459 (  88)   338  0.485  497   <-> 16
pgr:PGTG_15008 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   500   1458 (  23)   338  0.481  491   <-> 10
spaa:SPAPADRAFT_136378 hypothetical protein       K00128   501   1458 (  47)   338  0.468  498   <-> 9
lma:LMJF_25_1120 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   1457 ( 536)   338  0.462  493   <-> 5
lmi:LMXM_25_1120 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   1457 ( 526)   338  0.466  494   <-> 6
lbz:LBRM_25_1100 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial K00128   499   1456 ( 521)   338  0.462  494   <-> 5
ipa:Isop_1288 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   489   1455 (  13)   338  0.467  490   <-> 6
lel:LELG_01092 potassium-activated aldehyde dehydrogena K00128   501   1455 (  68)   338  0.476  487   <-> 11
cci:CC1G_05826 aldehyde dehydrogenase          K00128   500   1450 (  25)   336  0.479  493   <-> 12
vig:BKP57_03305 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   494   1448 ( 164)   336  0.477  486   <-> 16
smp:SMAC_08869 uncharacterized protein         K00128   474   1447 (  9)   336  0.486  490   <-> 15
caur:QG37_05236 hypothetical protein          K00128   520   1445 (  22)   335  0.484  492   <-> 10
pco:PHACADRAFT_146141 hypothetical protein       K00128   500   1443 (  10)   335  0.476  515   <-> 24
erc:Ecym_5004 hypothetical protein           K00128   517   1439 ( 198)   334  0.469  490   <-> 5
tsp:Tsp_07907 retinal dehydrogenase 2               462   1438 ( 240)   334  0.487  468   <-> 6
aje:HCAG_06205 aldehyde dehydrogenase          K00129   510   1437 (  9)   333  0.481  505   <-> 12
cal:CAALFM_C202970CA aldehyde dehydrogenase (NAD(P)(+)) K00128   499   1436 (  50)   333  0.446  502   <-> 11
oca:OCAR_5100 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1435 ( 382)   333  0.475  491   <-> 6
ocg:OCA5_c28640 aldehyde dehydrogenase (NAD)      K00128   495   1435 ( 382)   333  0.475  491   <-> 6
oco:OCA4_c28660 aldehyde dehydrogenase (NAD)      K00128   495   1435 ( 382)   333  0.475  491   <-> 6
amih:CO731_01161 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00128   484   1433 ( 108)   332  0.485  497   <-> 18
lfb:C1X05_01075 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   500   1433 ( 195)   332  0.475  491   <-> 4
sap:Sulac_1635 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   498   1433 ( 255)   332  0.479  489   <-> 9
say:TPY_3276 Aldehyde Dehydrogenase                498   1433 ( 255)   332  0.479  489   <-> 9
cdu:CD36_17740 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pr K00128   499   1432 (  38)   332  0.444  502   <-> 9
mng:MNEG_0954 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   853   1432 (  5)   332  0.476  498   <-> 15
cot:CORT_0D04080 trimethylaminobutyraldehyde dehydrogen K00129   501   1430 (  29)   332  0.477  511   <-> 10
lyb:C3943_19300 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   470   1430 ( 123)   332  0.471  484   <-> 15
pbs:Plabr_2163 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   496   1430 ( 719)   332  0.459  488   <-> 5
msd:MYSTI_06222 2-aminomuconic semialdehyde dehydrogena K00128   496   1429 ( 363)   332  0.480  488   <-> 14
sphj:BSL82_04275 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   495   1426 ( 146)   331  0.465  493   <-> 13
spop:SporoP37_09290 betaine-aldehyde dehydrogenase   K00128   496   1425 ( 360)   331  0.474  489   <-> 10
spor:SporoP33_08900 betaine-aldehyde dehydrogenase   K00128   496   1425 ( 366)   331  0.474  489   <-> 13
spsy:AZE41_18795 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   496   1424 ( 248)   330  0.462  504   <-> 13
gmc:GY4MC1_1481 Aldehyde Dehydrogenase               489   1422 (  93)   330  0.463  490   <-> 15
ptl:AOT13_14975 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1422 (  93)   330  0.463  490   <-> 16
brk:CWS35_17270 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1420 (  24)   330  0.477  486   <-> 19
pbn:PADG_03099 hypothetical protein           K00129   537   1419 ( 146)   329  0.473  491   <-> 13
vil:CFK37_09310 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   496   1419 ( 218)   329  0.468  487   <-> 17
bic:LMTR13_33760 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   498   1416 ( 328)   329  0.461  492   <-> 14
psim:KR76_25715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   496   1416 ( 152)   329  0.479  476   <-> 26
gth:Geoth_1573 Betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1415 (  81)   328  0.461  490   <-> 16
bjp:RN69_29485 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1414 (  40)   328  0.473  486   <-> 20
bju:BJ6T_60890 betaine aldehyde dehydrogenase      K00128   494   1414 (  40)   328  0.473  486   <-> 22
fre:Franean1_6857 aldehyde dehydrogenase        K00128   502   1411 ( 260)   327  0.462  496   <-> 34
ssan:NX02_22645 hypothetical protein          K00128   495   1410 ( 326)   327  0.470  504   <-> 18
bts:Btus_1063 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   505   1408 (  50)   327  0.459  490   <-> 13
sclo:SCLO_1013980 aldehyde dehydrogenase family protein      505   1408 ( 109)   327  0.447  508   <-> 14
aba:Acid345_1381 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K00146   496   1406 ( 140)   326  0.467  488   <-> 9
adl:AURDEDRAFT_180223 NAD-aldehyde dehydrogenase    K00128   503   1404 (  26)   326  0.465  486   <-> 14
aez:C3E78_17335 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   490   1404 ( 224)   326  0.450  507   <-> 14
ofo:BRW83_2234 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehy K00128   483   1404 ( 356)   326  0.466  487   <-> 2
tmr:Tmar_1513 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   552   1404 ( 318)   326  0.458  520   <-> 7
gbi:PG2T_01975 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   487   1403 ( 320)   326  0.460  494   <-> 9
axe:P40_21335 aldehyde dehydrogenase          K00146   504   1402 ( 126)   325  0.453  492   <-> 16
bbt:BBta_3841 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   508   1402 ( 164)   325  0.480  488   <-> 20
brad:BF49_1272 Aldehyde dehydrogenase EC 1213      K00128   494   1401 (  28)   325  0.473  486   <-> 11
brc:BCCGELA001_15665 betaine-aldehyde dehydrogenase   K00128   494   1401 (  29)   325  0.465  486   <-> 15
bja:blr3776 betaine aldehyde dehydrogenase       K00128   495   1400 (  16)   325  0.469  486   <-> 16
tms:TREMEDRAFT_34131 hypothetical protein        K00128   507   1398 ( 128)   325  0.455  494   <-> 9
shyd:CJD35_15010 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   502   1397 ( 288)   324  0.455  501   <-> 20
age:AA314_08033 Aldehyde dehydrogenase         K00128   496   1396 ( 276)   324  0.464  491   <-> 10
blin:BLSMQ_0327 Aldehyde dehydrogenase         K00146   503   1394 ( 284)   324  0.447  494   <-> 19
sscu:CEP64_01055 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1394 ( 201)   324  0.472  487   <-> 11
flm:MY04_1482 Aldehyde dehydrogenase          K00128   482   1393 ( 375)   323  0.454  491   <-> 12
aol:S58_41550 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1392 ( 299)   323  0.468  487   <-> 16
lfu:HR49_02810 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1391 ( 301)   323  0.454  489   <-> 12
adi:B5T_04380 Aldehyde dehydrogenase          K00146   504   1390 ( 242)   323  0.452  500   <-> 18
cman:A9D14_14490 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   493   1390 (  93)   323  0.470  492   <-> 11
ssl:SS1G_00782 hypothetical protein           K00129   502   1390 ( 361)   323  0.464  506   <-> 14
ctp:CTRG_00532 aldehyde dehydrogenase          K00129   501   1389 (  5)   322  0.466  504   <-> 14
ncn:BZZ01_08485 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   503   1388 ( 407)   322  0.449  494   <-> 7
sphr:BSY17_2019 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   495   1388 ( 141)   322  0.461  503   <-> 20
rdi:CMV14_03975 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   498   1387 ( 115)   322  0.458  489   <-> 25
fri:FraEuI1c_5500 Aldehyde Dehydrogenase        K00128   502   1386 ( 156)   322  0.456  491   <-> 47
bbro:BAU06_18830 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   506   1384 ( 107)   321  0.446  489   <-> 28
mlq:ASQ50_13200 aldehyde dehydrogenase         K00146   504   1384 ( 189)   321  0.443  494   <-> 11
ccx:COCOR_06121 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1382 ( 276)   321  0.470  491   <-> 13
kyr:CVV65_10965 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   497   1382 ( 139)   321  0.450  489   <-> 12
aay:WYH_03336 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehyd K00128   493   1381 (  24)   321  0.463  510   <-> 17
reb:XU06_08970 betaine-aldehyde dehydrogenase           499   1379 ( 262)   320  0.455  494   <-> 30
rey:O5Y_08730 aldehyde dehydrogenase                499   1379 ( 262)   320  0.455  494   <-> 23
rhod:AOT96_19570 betaine-aldehyde dehydrogenase          499   1379 (  73)   320  0.455  494   <-> 35
rqi:C1M55_09205 betaine-aldehyde dehydrogenase           499   1379 ( 262)   320  0.455  494   <-> 26
amyc:CU254_29820 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   1376 ( 139)   319  0.454  493   <-> 37
bxb:DR64_1261 aldehyde dehydrogenase family protein   K00146   494   1376 (  12)   319  0.454  493   <-> 61
bxe:Bxe_A3562 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K10618   494   1376 (  12)   319  0.454  493   <-> 61
rer:RER_18200 probable aldehyde dehydrogenase           499   1376 ( 200)   319  0.455  494   <-> 32
rgu:A4W93_01725 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   496   1373 ( 144)   319  0.450  496   <-> 19
brs:S23_62250 putative betaine aldehyde dehydrogenase  K00128   498   1372 ( 243)   319  0.455  492   <-> 10
wse:WALSEDRAFT_54711 aldehyde dehydrogenase       K00128   504   1372 (  28)   319  0.467  493   <-> 8
plp:Ple7327_0161 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   504   1371 ( 406)   318  0.457  492   <-> 5
magx:XM1_2532 aldehyde dehydrogenase DhaS        K00146   501   1370 ( 313)   318  0.455  490   <-> 8
rha:RHA1_ro02498 aldehyde dehydrogenase         K00128   502   1370 (  6)   318  0.449  494   <-> 75
amq:AMETH_2022 aldehyde dehydrogenase          K00146   499   1369 (  61)   318  0.455  494   <-> 43
rop:ROP_22240 aldehyde dehydrogenase                502   1369 (  12)   318  0.449  494   <-> 78
shv:AAT16_12695 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1369 ( 298)   318  0.457  488   <-> 10
roa:Pd630_LPD06724 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS K00146   502   1368 (  48)   318  0.449  494   <-> 88
dhk:BO996_15345 aldehyde dehydrogenase         K00146   502   1366 ( 227)   317  0.450  493   <-> 18
tsm:ASU32_16575 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   498   1366 ( 271)   317  0.451  501   <-> 23
dac:Daci_3350 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00146   502   1364 ( 272)   317  0.450  493   <-> 17
req:REQ_36080 aldehyde dehydrogenase          K00146   497   1364 ( 261)   317  0.449  494   <-> 18
swi:Swit_1745 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          498   1364 ( 113)   317  0.446  489   <-> 38
pmon:X969_10815 aldehyde dehydrogenase         K10618   494   1363 (  98)   317  0.457  495   <-> 29
pmot:X970_10470 aldehyde dehydrogenase         K10618   494   1363 (  98)   317  0.457  495   <-> 29
ppf:Pput_2904 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K10618   494   1363 (  74)   317  0.457  495   <-> 27
ppx:T1E_4242 aldehyde dehydrogenase           K10618   494   1363 (  79)   317  0.457  495   <-> 33
sphd:HY78_16860 betaine-aldehyde dehydrogenase           498   1363 (  5)   317  0.444  489   <-> 29
buo:BRPE64_BCDS02370 aldehyde Dehydrogenase       K00128   483   1362 (  75)   316  0.455  486   <-> 30
mari:ACP86_11845 aldehyde dehydrogenase         K00146   501   1362 ( 135)   316  0.435  494   <-> 17
del:DelCs14_3419 Aldehyde Dehydrogenase         K00146   502   1361 ( 216)   316  0.450  493   <-> 20
nno:NONO_c61390 aldehyde dehydrogenase         K00128   499   1361 (  66)   316  0.445  492   <-> 52
diz:CT688_07010 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   493   1360 (  44)   316  0.452  493   <-> 13
dts:BI380_02435 aldehyde dehydrogenase         K00146   502   1360 ( 234)   316  0.450  493   <-> 20
mdx:BTO20_38210 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   500   1358 (  2)   315  0.446  507   <-> 41
ssy:SLG_09510 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   499   1358 ( 174)   315  0.440  521   <-> 24
byi:BYI23_B010500 Aldehyde Dehydrogenase        K00128   483   1357 (  34)   315  0.453  486   <-> 45
dmr:Deima_1099 Betaine-aldehyde dehydrogenase           483   1357 ( 197)   315  0.480  488   <-> 7
goc:CXX93_18465 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   1357 ( 255)   315  0.452  502   <-> 16
bstl:BBJ41_38030 betaine-aldehyde dehydrogenase          496   1356 (  42)   315  0.476  490   <-> 49
bue:BRPE67_BCDS14650 aldehyde dehydrogenase       K00128   483   1356 (  23)   315  0.449  497   <-> 47
sus:Acid_6729 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   469   1356 ( 407)   315  0.459  475   <-> 10
bfn:OI25_5053 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   496   1355 (  54)   315  0.446  493   <-> 50
bkw:BkAM31D_08815 Betaine aldehyde dehydrogenase          497   1355 ( 156)   315  0.461  501   <-> 12
cnc:CNE_BB1p05980 aldehyde dehydrogenase DhaS           503   1354 (  34)   314  0.457  488   <-> 52
mhd:Marky_1279 Betaine-aldehyde dehydrogenase           482   1354 ( 171)   314  0.463  488   <-> 6
nao:Y958_15340 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   501   1353 ( 148)   314  0.448  495   <-> 28
amim:MIM_c20850 aldehyde dehydrogenase               502   1352 (  64)   314  0.450  487   <-> 25
bly:A2T55_11065 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   501   1352 ( 241)   314  0.429  494   <-> 22
cuh:BJN34_35275 betaine-aldehyde dehydrogenase           499   1352 (  7)   314  0.455  488   <-> 46
cbw:RR42_s0862 Aldehyde dehydrogenase               503   1350 (  38)   314  0.462  485   <-> 42
gta:BCM27_19715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   504   1350 ( 129)   314  0.449  501   <-> 32
pecq:AD017_32245 hypothetical protein          K00146   489   1350 ( 130)   314  0.462  491   <-> 29
psee:FRP1_29390 hypothetical protein          K00146   489   1350 ( 141)   314  0.462  491   <-> 28
git:C6V83_16360 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   498   1349 ( 233)   313  0.451  501   <-> 12
gpo:GPOL_c36840 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   498   1349 (  41)   313  0.449  501   <-> 28
rme:Rmet_4856 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   483   1349 (  68)   313  0.459  486   <-> 22
gbr:Gbro_3822 Aldehyde Dehydrogenase                498   1348 ( 250)   313  0.455  501   <-> 17
goq:ACH46_16235 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   1348 ( 121)   313  0.442  502   <-> 16
mrh:MycrhN_3032 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   500   1348 ( 237)   313  0.448  493   <-> 30
para:BTO02_27055 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   1347 ( 118)   313  0.450  496   <-> 29
rpy:Y013_25440 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   499   1347 ( 243)   313  0.442  509   <-> 22
rrz:CS378_07900 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   1345 (  57)   312  0.441  494   <-> 25
tsc:TSC_c16730 aldehyde dehydrogenase          K00128   493   1345 ( 291)   312  0.473  491   <-> 10
pba:PSEBR_a2344 putative aldehyde dehydrogenase (NAD(+) K00146   496   1343 (  72)   312  0.451  495   <-> 40
rav:AAT18_18380 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   1342 (  44)   312  0.445  494   <-> 28
strt:A8713_28775 betaine-aldehyde dehydrogenase          487   1341 (  68)   312  0.457  486   <-> 22
wic:J056_001597 Aldehyde dehydrogenase         K00128   500   1341 (  23)   312  0.449  486   <-> 8
kfl:Kfla_4176 Aldehyde Dehydrogenase                498   1340 (  77)   311  0.468  494   <-> 16
pfe:PSF113_2487 Aldehyde dehydrogenase               496   1340 (  79)   311  0.450  496   <-> 36
phs:C2L64_28275 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   1340 (  23)   311  0.449  486   <-> 62
aza:AZKH_3024 succinate semialdehyde dehydrogenase [NAD K00146   500   1339 (  80)   311  0.444  496   <-> 21
tos:Theos_1541 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   492   1339 ( 308)   311  0.468  491   <-> 8
gor:KTR9_3764 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   504   1338 (  9)   311  0.441  522   <-> 27
pter:C2L65_20235 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   1338 (  21)   311  0.449  486   <-> 60
bcai:K788_0005310 Aldehyde dehydrogenase              483   1337 (  25)   311  0.447  486   <-> 57
bur:Bcep18194_C7306 aldehyde dehydrogenase (acceptor)       496   1337 (  15)   311  0.469  486   <-> 59
ppt:PPS_2384 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00146   500   1336 (  71)   310  0.430  507   <-> 33
ppud:DW66_2643 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   500   1336 (  71)   310  0.430  507   <-> 34
bph:Bphy_4700 Aldehyde Dehydrogenase                483   1335 (  27)   310  0.442  486   <-> 44
bpy:Bphyt_5059 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1335 (  33)   310  0.455  490   -> 41
meso:BSQ44_09990 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   1335 ( 120)   310  0.435  492   <-> 25
msl:Msil_3881 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   507   1335 ( 238)   310  0.450  489   <-> 6
sti:Sthe_0359 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   502   1335 ( 180)   310  0.438  498   <-> 6
tet:TTHERM_00729250 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00128   490   1335 (  3)   310  0.462  494   <-> 11
vcn:VOLCADRAFT_73567 hypothetical protein        K00128   528   1335 ( 493)   310  0.446  498   <-> 7
bpsl:WS57_16980 betaine-aldehyde dehydrogenase           496   1334 (  53)   310  0.463  490   <-> 57
con:TQ29_05675 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   487   1334 ( 129)   310  0.446  493   <-> 15
nbr:O3I_021245 aldehyde dehydrogenase               495   1334 ( 180)   310  0.465  490   <-> 30
bcen:DM39_6420 acyl-CoA reductase family protein          496   1333 (  51)   310  0.461  490   <-> 57
bgo:BM43_4017 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   497   1333 (  62)   310  0.447  492   <-> 41
cwo:Cwoe_4862 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   498   1333 ( 276)   310  0.441  494   <-> 30
pao:Pat9b_1728 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   488   1333 ( 212)   310  0.461  490   -> 18
csr:Cspa_c29000 betaine aldehyde dehydrogenase GbsA   K00130   493   1332 ( 376)   309  0.457  494   <-> 5
psk:U771_16400 betaine-aldehyde dehydrogenase           496   1332 (  89)   309  0.453  495   <-> 37
tbc:A0O31_02243 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K00128   492   1332 ( 282)   309  0.466  489   <-> 8
dit:C3V38_02315 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   491   1331 ( 225)   309  0.434  493   <-> 10
rpj:N234_29290 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   489   1331 (  73)   309  0.460  487   <-> 42
scoh:BZ166_02825 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   496   1331 ( 109)   309  0.441  488   <-> 7
psw:LK03_20525 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   496   1328 (  77)   309  0.457  495   <-> 20
buq:AC233_24115 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   1327 (  29)   308  0.443  494   <-> 37
poi:BOP93_13125 betaine-aldehyde dehydrogenase           496   1327 (  66)   308  0.439  494   <-> 21
aprs:BI364_04885 aldehyde dehydrogenase PuuC            500   1326 ( 431)   308  0.427  511   <-> 5
cbe:Cbei_4936 aldehyde dehydrogenase          K00130   493   1326 (  43)   308  0.451  494   <-> 6
cbz:Cbs_4936 aldehyde dehydrogenase                493   1326 (  43)   308  0.451  494   <-> 6
gea:GARCT_01451 Betaine aldehyde dehydrogenase           490   1326 ( 257)   308  0.460  494   <-> 7
pput:L483_17040 aldehyde dehydrogenase         K00146   500   1326 (  39)   308  0.440  486   <-> 34
mam:Mesau_02915 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   498   1325 ( 160)   308  0.469  490   <-> 22
sno:Snov_2051 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   513   1324 ( 151)   308  0.457  497   <-> 16
bgf:BC1003_4291 Aldehyde Dehydrogenase               480   1323 (  12)   307  0.444  486   <-> 35
bug:BC1001_5191 Aldehyde Dehydrogenase               480   1323 (  28)   307  0.447  486   <-> 40
msa:Mycsm_05414 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   500   1323 ( 200)   307  0.428  502   <-> 24
bpx:BUPH_05890 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K00128   481   1322 (  33)   307  0.447  486   <-> 52
gai:IMCC3135_31335 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde       490   1322 ( 161)   307  0.454  493   -> 35
hmc:HYPMC_2755 Gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde K09472   495   1322 (  48)   307  0.445  508   <-> 16
pse:NH8B_2312 aldehyde dehydrogenase          K09472   496   1322 (  50)   307  0.465  499   <-> 22
malg:MALG_04872 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   489   1321 ( 155)   307  0.468  496   <-> 25
ncb:C0V82_19155 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   498   1321 (  58)   307  0.440  495   <-> 25
pfs:PFLU_3086 putative phenylacetaldehyde dehydrogenase K00146   496   1321 (  71)   307  0.443  494   <-> 32
txi:TH3_10790 aldehyde dehydrogenase          K12254   501   1321 ( 105)   307  0.429  511   <-> 17
azo:azo2250 probable succinate semialdehyde dehydrogena K00146   500   1320 (  85)   307  0.435  494   <-> 14
dlu:A6035_12340 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   509   1320 ( 115)   307  0.428  493   <-> 18
azi:AzCIB_2961 Succinate semialdehyde dehydrogenase [NA K00146   500   1319 (  55)   307  0.435  494   <-> 15
sbd:ATN00_07585 betaine aldehyde dehydrogenase     K00128   492   1319 (  47)   307  0.437  503   <-> 10
cgd:CR3_4330 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         500   1318 (  21)   306  0.442  513   <-> 22
adn:Alide_2912 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   497   1317 ( 105)   306  0.443  510   <-> 19
aoa:dqs_2381 succinate semialdehyde dehydrogenase    K00146   500   1317 (  64)   306  0.433  494   <-> 14
ksa:C813_08815 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1317 ( 282)   306  0.453  494   -> 10
mgl:MGL_1733 hypothetical protein            K00128   511   1317 ( 210)   306  0.442  493   <-> 6
cid:P73_0506 aldehyde dehydrogenase           K00128   492   1316 ( 195)   306  0.453  490   <-> 20
psu:Psesu_2109 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   500   1315 ( 656)   306  0.437  513   <-> 7
psyr:N018_13910 betaine-aldehyde dehydrogenase           496   1315 (  78)   306  0.439  494   <-> 24
vin:AKJ08_0456 Aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1315 ( 503)   306  0.443  490   <-> 9
nou:Natoc_0759 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   483   1314 ( 205)   305  0.447  490   <-> 8
pphe:PP2015_1235 Glycine betaine aldehyde dehydrogenase K00130   487   1314 ( 245)   305  0.445  490   -> 9
pspw:BJG93_18705 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   1314 ( 199)   305  0.438  495   <-> 27
bcm:Bcenmc03_5183 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1313 (  42)   305  0.441  490   -> 37
pbj:VN24_13180 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1313 (  33)   305  0.447  488   <-> 12
aak:AA2016_5420 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   493   1312 (  47)   305  0.456  491   <-> 34
bcew:DM40_5513 aldehyde dehydrogenase family protein        496   1312 (  5)   305  0.456  491   <-> 39
bvi:Bcep1808_3430 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1312 (  69)   305  0.439  490   -> 34
bch:Bcen2424_5099 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1311 (  34)   305  0.441  490   -> 40
bcn:Bcen_3269 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1311 (  34)   305  0.441  490   -> 37
bpyr:ABD05_23905 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   489   1311 (  73)   305  0.443  490   -> 42
ppz:H045_07750 putative phenylacetaldehyde dehydrogenas K00146   496   1311 (  80)   305  0.437  494   <-> 26
pvr:PverR02_10425 betaine-aldehyde dehydrogenase          496   1311 (  52)   305  0.440  493   <-> 38
tro:trd_1825 aldehyde dehydrogenase aldh              501   1311 ( 327)   305  0.445  490   <-> 4
bceo:I35_6235 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1310 (  36)   304  0.439  490   -> 43
bge:BC1002_3382 Betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   483   1310 (  95)   304  0.440  486   <-> 31
mln:A9174_15570 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   498   1310 ( 136)   304  0.461  490   <-> 29
parb:CJU94_32300 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   1310 (  28)   304  0.442  486   <-> 38
adk:Alide2_1535 Betaine-aldehyde dehydrogenase           497   1309 (  97)   304  0.441  510   <-> 17
bced:DM42_5648 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1309 (  35)   304  0.439  490   -> 43
bmec:WJ16_30045 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1309 (  76)   304  0.439  490   -> 41
boc:BG90_5069 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1309 (  18)   304  0.447  490   -> 28
bok:DM82_5542 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1309 (  10)   304  0.447  490   -> 28
bve:AK36_3331 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1309 (  69)   304  0.439  490   -> 30
enr:H650_21665 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1308 ( 271)   304  0.453  494   -> 10
gsr:GS3922_02390 aldehyde dehydrogenase              495   1308 (  56)   304  0.451  499   <-> 11
kqu:AVR78_11580 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1308 ( 110)   304  0.454  493   -> 21
mlo:mll2319 aldehyde dehydrogenase           K00128   498   1308 ( 143)   304  0.461  490   <-> 26
blat:WK25_27695 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1307 (  73)   304  0.442  491   -> 34
dpc:A6048_13210 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   509   1307 ( 222)   304  0.423  494   <-> 11
lha:LHA_0256 Betaine aldehyde dehydrogenase            488   1307 ( 594)   304  0.453  490   <-> 8
pcg:AXG94_01825 betaine-aldehyde dehydrogenase           496   1307 (  49)   304  0.440  495   <-> 33
sya:A6768_05950 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   491   1307 ( 159)   304  0.441  494   <-> 21
ekb:BFV64_05630 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1306 (  82)   304  0.453  492   -> 15
gka:GK2772 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase     K00128   498   1306 (  56)   304  0.447  503   <-> 18
gte:GTCCBUS3UF5_31170 Betaine-aldehyde dehydrogenase        496   1306 (  59)   304  0.447  503   <-> 14
ido:I598_2666 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehyd K00146   496   1306 ( 202)   304  0.452  493   <-> 9
ppsl:BJP27_15490 aldehyde dehydrogenase PuuC      K12254   497   1306 (  60)   304  0.440  493   <-> 21
bcj:BCAM2342 putative betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   489   1305 (  31)   303  0.437  490   -> 39
bdf:WI26_24550 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1305 (  15)   303  0.437  490   -> 39
nar:Saro_2869 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00146   504   1305 (  67)   303  0.428  493   <-> 25
bsem:WJ12_31630 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1304 (  46)   303  0.439  490   -> 41
dpd:Deipe_0854 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        482   1304 ( 191)   303  0.455  488   <-> 9
glp:Glo7428_1824 Betaine-aldehyde dehydrogenase          503   1304 ( 169)   303  0.431  499   <-> 6
htu:Htur_4196 Aldehyde Dehydrogenase                483   1304 (  99)   303  0.440  491   <-> 19
bcon:NL30_00805 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   489   1303 (  50)   303  0.441  490   -> 46
cmw:AFK63_09705 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1303 ( 106)   303  0.451  494   -> 10
eau:DI57_12915 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1303 (  66)   303  0.456  493   -> 15
ecln:ECNIH4_16705 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1303 (  72)   303  0.451  492   -> 15
mesw:A9K65_029450 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   498   1303 ( 134)   303  0.455  490   <-> 26
bcep:APZ15_27390 betaine-aldehyde dehydrogenase          489   1302 (  25)   303  0.439  490   -> 45
eclg:EC036_11400 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1302 (  75)   303  0.452  493   -> 16
pset:THL1_338 betaine-aldehyde dehydrogenase            490   1302 (  39)   303  0.449  492   -> 47
sagu:CDO87_23015 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   1302 ( 235)   303  0.429  490   <-> 15
bac:BamMC406_5036 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1301 (  13)   302  0.437  490   -> 42
bam:Bamb_4511 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1301 (  66)   302  0.439  490   -> 40
eno:ECENHK_05995 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1301 (  83)   302  0.451  492   -> 15
epr:EPYR_02019 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   507   1301 ( 276)   302  0.443  508   -> 8
hdn:Hden_0974 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   495   1301 ( 188)   302  0.447  506   <-> 5
rhb:NY08_4046 Aldehyde dehydrogenase                506   1301 ( 101)   302  0.431  520   <-> 20
slau:SLA_4772 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   479   1301 ( 233)   302  0.438  480   <-> 21
btd:BTI_76 aldehyde dehydrogenase family protein    K00146   501   1300 (  8)   302  0.450  478   <-> 29
btei:WS51_08780 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1300 (  62)   302  0.437  490   -> 36
bud:AQ610_23935 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   489   1300 (  3)   302  0.445  490   -> 29
bul:BW21_5853 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1300 (  3)   302  0.445  490   -> 30
eta:ETA_17820 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   485   1300 ( 245)   302  0.451  490   -> 8
gtk:GT3570_13560 aldehyde dehydrogenase         K00146   495   1300 (  58)   302  0.452  502   <-> 15
scz:ABE83_12820 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1300 ( 203)   302  0.431  478   <-> 27
sve:SVEN_4580 Aldehyde dehydrogenase          K00128   478   1300 ( 167)   302  0.437  478   <-> 21
buk:MYA_3053 Betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   489   1299 (  58)   302  0.437  490   -> 30
pbc:CD58_17345 hypothetical protein           K00146   496   1299 (  45)   302  0.438  495   <-> 34
pbm:CL52_11940 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1299 (  87)   302  0.437  490   -> 12
tmz:Tmz1t_0766 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   500   1299 ( 232)   302  0.429  494   <-> 10
baci:B1NLA3E_08450 betaine aldehyde dehydrogenase    K10217   490   1298 ( 154)   302  0.418  500   <-> 9
bct:GEM_3343 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   489   1298 (  24)   302  0.437  490   -> 41
buz:AYM40_32075 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   1298 (  23)   302  0.442  486   <-> 32
eam:EAMY_1714 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   485   1298 ( 271)   302  0.452  489   -> 8
eay:EAM_1686 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   485   1298 ( 271)   302  0.452  489   -> 8
eclz:LI64_06090 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1298 ( 140)   302  0.458  493   -> 14
pmos:O165_022555 aldehyde dehydrogenase         K12254   497   1298 (  56)   302  0.439  494   <-> 27
bgj:AWC36_00635 aldehyde dehydrogenase               493   1297 ( 172)   301  0.434  491   <-> 10
blep:AL038_06330 aldehyde dehydrogenase         K12254   499   1297 ( 162)   301  0.451  495   <-> 5
sbh:SBI_01426 aldehyde dehydrogenase          K00146   508   1297 (  51)   301  0.428  514   <-> 37
sch:Sphch_0986 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   491   1297 ( 113)   301  0.435  494   <-> 27
smon:AWR27_11420 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1297 ( 551)   301  0.440  491   <-> 7
tpro:Ga0080559_TMP184 aldehyde dehydrogenase (NAD+)   K00128   495   1297 ( 144)   301  0.448  496   <-> 19
xve:BJD12_08660 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1297 ( 255)   301  0.446  491   -> 10
achr:C2U31_25700 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   1296 ( 121)   301  0.444  496   <-> 23
bdl:AK34_3457 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1296 (  32)   301  0.439  490   -> 29
cbut:ATN24_15065 betaine-aldehyde dehydrogenase          493   1296 (  20)   301  0.449  494   <-> 3
cvi:CV_2019 probable aldehyde dehydrogenase       K09472   495   1296 (  41)   301  0.459  495   <-> 11
dpi:BN4_10270 Betaine aldehyde dehydrogenase            491   1296 ( 555)   301  0.451  492   <-> 3
drt:Dret_0129 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   494   1296 ( 231)   301  0.448  491   <-> 3
ege:EM595_p0485 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1296 ( 244)   301  0.443  492   -> 9
erj:EJP617_28500 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   485   1296 ( 260)   301  0.454  489   -> 8
kab:B7C62_23155 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1296 ( 197)   301  0.429  478   <-> 20
mamo:A6B35_10605 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   497   1296 ( 126)   301  0.454  491   <-> 32
mgo:AFA91_12440 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   499   1296 (  82)   301  0.428  502   <-> 47
psc:A458_12055 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1296 (  66)   301  0.439  490   -> 14
sfi:SFUL_4716 Aldehyde dehydrogenase          K00128   478   1296 ( 211)   301  0.433  478   <-> 22
palk:PSAKL28_29080 aldehyde dehydrogenase        K00146   502   1295 (  53)   301  0.427  489   <-> 28
sgr:SGR_2630 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   478   1295 ( 196)   301  0.429  478   <-> 24
sphc:CVN68_17410 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   504   1295 (  55)   301  0.437  497   <-> 12
bmj:BMULJ_04980 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1294 (  17)   301  0.433  490   -> 39
bmk:DM80_4926 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1294 (  11)   301  0.437  490   -> 43
bmu:Bmul_3537 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1294 (  17)   301  0.433  490   -> 40
cvc:BKX93_00325 aldehyde dehydrogenase         K09472   495   1294 ( 235)   301  0.455  495   <-> 11
epy:EpC_18730 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   485   1294 ( 269)   301  0.452  489   -> 8
gel:IB49_05715 aldehyde dehydrogenase               496   1294 ( 198)   301  0.449  503   <-> 7
laz:A8A57_05830 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1294 (  72)   301  0.449  492   -> 17
lpil:LIP_2324 betaine-aldehyde dehydrogenase            493   1294 ( 127)   301  0.440  495   <-> 9
pge:LG71_22055 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1294 ( 129)   301  0.436  500   -> 21
psa:PST_1745 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1294 (  36)   301  0.429  490   -> 12
axo:NH44784_037041 Phenylacetaldehyde dehydrogenase   K00146   502   1293 ( 133)   301  0.471  473   <-> 17
bstg:WT74_30535 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1293 (  75)   301  0.435  490   -> 35
eec:EcWSU1_01154 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1293 ( 157)   301  0.450  493   -> 14
enx:NI40_005450 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1293 ( 155)   301  0.454  493   -> 14
pdr:H681_11570 aldehyde dehydrogenase          K00146   497   1293 (  16)   301  0.430  498   <-> 26
pkc:PKB_5709 Betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1293 (  21)   301  0.443  490   -> 36
psr:PSTAA_1761 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1293 (  37)   301  0.429  490   -> 12
scu:SCE1572_51840 betaine-aldehyde dehydrogenase          480   1293 (  96)   301  0.440  496   <-> 15
sfa:Sfla_2345 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   487   1293 ( 193)   301  0.432  481   <-> 19
sgb:WQO_22415 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   478   1293 ( 187)   301  0.427  478   <-> 23
sphg:AZE99_04665 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   500   1293 (  84)   301  0.438  495   <-> 18
strp:F750_4457 aldehyde dehydrogenase          K00128   487   1293 ( 203)   301  0.432  481   <-> 19
bpk:BBK_3959 BADH: betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1292 (  20)   300  0.443  490   -> 28
bpl:BURPS1106A_A1836 betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   489   1292 (  21)   300  0.443  490   -> 26
bpm:BURPS1710b_A0376 betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   489   1292 (  21)   300  0.443  490   -> 28
bpq:BPC006_II1820 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1292 (  21)   300  0.443  490   -> 26
bpsh:DR55_3925 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1292 (  20)   300  0.443  490   -> 28
bpsm:BBQ_4797 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1292 (  20)   300  0.443  490   -> 29
bpso:X996_3713 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1292 (  20)   300  0.443  490   -> 28
bpsu:BBN_4796 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1292 (  20)   300  0.443  490   -> 29
bpz:BP1026B_II1439 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1292 (  20)   300  0.443  490   -> 28
brl:BZG35_16440 betaine-aldehyde dehydrogenase           497   1292 ( 354)   300  0.438  489   <-> 6
bte:BTH_II1073 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   492   1292 (  10)   300  0.441  490   -> 28
btha:DR62_1239 aldehyde dehydrogenase          K00146   501   1292 (  0)   300  0.448  478   <-> 29
bthe:BTN_3854 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1292 (  10)   300  0.441  490   -> 28
bthl:BG87_3819 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1292 (  10)   300  0.441  490   -> 28
bthm:BTRA_3802 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1292 (  10)   300  0.441  490   -> 28
btq:BTQ_4363 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   489   1292 (  10)   300  0.441  490   -> 28
btv:BTHA_4074 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1292 (  10)   300  0.441  490   -> 28
btz:BTL_318 aldehyde dehydrogenase family protein    K00146   501   1292 (  0)   300  0.448  478   <-> 29
mci:Mesci_5394 aldehyde dehydrogenase          K00128   498   1292 (  83)   300  0.453  490   <-> 27
pstu:UIB01_13325 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1292 (  38)   300  0.439  490   -> 15
rtr:RTCIAT899_PC06200 aldehyde dehydrogenase      K00128   505   1292 (  86)   300  0.457  490   <-> 26
scl:sce9189 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+)).      K00128   480   1292 (  97)   300  0.444  496   <-> 14
swd:Swoo_1115 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   502   1292 ( 148)   300  0.421  511   <-> 14
bps:BPSS1354 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   489   1291 (  20)   300  0.443  490   -> 29
gjf:M493_14325 betaine-aldehyde dehydrogenase           496   1291 (  26)   300  0.448  502   <-> 15
gtm:GT3921_05575 aldehyde dehydrogenase              496   1291 (  50)   300  0.451  503   <-> 13
lgy:T479_19630 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydrogen K10217   491   1291 ( 187)   300  0.417  503   <-> 12
nfr:ERS450000_02905 Aldehyde dehydrogenase PuuC     K00146   505   1291 (  58)   300  0.453  495   <-> 26
pant:PSNIH1_p01065 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1291 ( 181)   300  0.447  492   -> 9
salb:XNR_4007 Aldehyde dehydrogenase          K00128   494   1291 ( 219)   300  0.444  480   <-> 18
bub:BW23_3495 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   484   1290 (  69)   300  0.433  490   -> 31
cdm:AFK67_08925 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1290 (  60)   300  0.444  493   -> 9
cdn:BN940_17516 Aldehyde dehydrogenase         K00146   497   1290 (  3)   300  0.444  482   <-> 22
eclo:ENC_21590 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1290 ( 215)   300  0.454  493   -> 8
enc:ECL_03122 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1290 (  58)   300  0.446  493   -> 16
exf:BFV63_05705 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1290 ( 127)   300  0.452  493   -> 14
psen:PNC201_19700 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde d      487   1290 ( 175)   300  0.447  492   -> 9
psuw:WQ53_02590 aldehyde dehydrogenase               500   1290 ( 430)   300  0.440  505   <-> 7
rfa:A3L23_02217 Phenylacetaldehyde dehydrogenase          494   1290 ( 113)   300  0.436  495   <-> 21
rpln:B1209_19845 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1290 (  78)   300  0.449  492   -> 18
salc:C2138_02730 betaine-aldehyde dehydrogenase          484   1290 (  64)   300  0.444  487   <-> 12
slx:SLAV_30305 Aldehyde dehydrogenase PuuC       K00128   494   1290 (  6)   300  0.451  492   <-> 21
sse:Ssed_1045 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K09472   503   1290 ( 159)   300  0.418  512   <-> 11
axs:LH59_08930 aldehyde dehydrogenase          K00146   485   1289 ( 119)   300  0.469  473   <-> 17
bmul:NP80_5000 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1289 (  16)   300  0.435  490   -> 39
elg:BH714_01885 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1289 ( 153)   300  0.448  493   -> 14
hhu:AR456_12110 aldehyde dehydrogenase               498   1289 (  73)   300  0.432  493   <-> 22
nfa:NFA_12040 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   507   1289 (  60)   300  0.453  495   <-> 24
ppb:PPUBIRD1_5072 Aldehyde dehydrogenase family protein K12254   497   1289 (  38)   300  0.431  494   <-> 25
ppu:PP_5278 4-guanidinobutyraldehyde dehydrogenase   K12254   497   1289 (  42)   300  0.431  494   <-> 31
psec:CCOS191_5174 Aldehyde dehydrogenase PuuC      K12254   497   1289 (  58)   300  0.435  494   <-> 26
sci:B446_23045 aldehyde dehydrogenase          K00128   478   1289 ( 209)   300  0.435  478   <-> 21
vsh:BSZ05_19085 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   494   1289 (  65)   300  0.425  506   <-> 18
adt:APT56_09275 aldehyde dehydrogenase         K00146   502   1288 ( 124)   299  0.450  496   <-> 16
axn:AX27061_1935 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   502   1288 ( 120)   299  0.469  473   <-> 17
axx:ERS451415_01933 Phenylacetaldehyde dehydrogenase  K00146   502   1288 ( 120)   299  0.469  473   <-> 17
ecle:ECNIH2_06575 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1288 ( 130)   299  0.452  493   -> 14
ecly:LI62_06485 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1288 ( 134)   299  0.452  493   -> 13
ehm:AB284_19315 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1288 ( 130)   299  0.452  493   -> 13
gse:GT50_05360 aldehyde dehydrogenase               496   1288 (  69)   299  0.446  502   <-> 12
kok:KONIH1_07765 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1288 (  92)   299  0.450  493   -> 18
mop:Mesop_6015 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   498   1288 (  90)   299  0.449  490   <-> 29
ppis:B1L02_20855 betaine-aldehyde dehydrogenase          487   1288 ( 455)   299  0.447  492   -> 8
pre:PCA10_03940 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1288 (  10)   299  0.443  492   -> 41
snw:BBN63_11915 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   476   1288 ( 206)   299  0.441  478   <-> 22
strm:M444_21565 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1288 (  10)   299  0.427  478   <-> 21
xph:XppCFBP6546_16530 betaine-aldehyde dehydrogenase        490   1288 ( 592)   299  0.445  490   -> 6
axy:AXYL_02121 phenylacetaldehyde dehydrogenase     K00146   503   1287 (  52)   299  0.473  474   <-> 26
bma:BMAA0915 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 23
bmab:BM45_3623 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 23
bmae:DM78_3524 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 23
bmaf:DM51_4600 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 23
bmai:DM57_08900 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 23
bmal:DM55_4470 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 19
bmaq:DM76_3420 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 19
bmaz:BM44_4499 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 23
bml:BMA10229_0180 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 22
bmn:BMA10247_A1427 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 22
bmv:BMASAVP1_0467 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 18
bpsa:BBU_4690 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 28
bpsd:BBX_3819 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 30
bpse:BDL_4656 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 30
but:X994_5769 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1287 (  15)   299  0.443  490   -> 31
caqu:CAQU_01290 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   481   1287 ( 174)   299  0.437  492   <-> 7
chro:CXB49_08640 aldehyde dehydrogenase         K09472   495   1287 ( 258)   299  0.444  495   <-> 11
cna:AB433_13455 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1287 ( 187)   299  0.431  487   <-> 13
koc:AB185_28355 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1287 (  96)   299  0.450  493   -> 19
koe:A225_1582 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1287 (  87)   299  0.450  493   -> 18
ppun:PP4_53430 aldehyde dehydrogenase          K12254   497   1287 (  28)   299  0.433  494   <-> 33
sit:TM1040_3321 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   495   1287 ( 114)   299  0.443  490   <-> 20
thac:CSC3H3_10525 aldehyde dehydrogenase PuuC      K12254   501   1287 (  54)   299  0.429  496   <-> 18
cko:CKO_02583 hypothetical protein           K00130   487   1286 ( 180)   299  0.445  492   -> 11
ecla:ECNIH3_05715 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1286 ( 133)   299  0.450  493   -> 12
eclc:ECR091_05695 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1286 ( 133)   299  0.450  493   -> 12
ecli:ECNIH5_05705 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1286 ( 133)   299  0.450  493   -> 12
kom:HR38_12560 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1286 (  86)   299  0.450  493   -> 16
kpt:VK055_1952 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1286 (  59)   299  0.450  493   -> 20
skl:C7J89_02190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   496   1286 (  97)   299  0.425  489   <-> 11
hse:Hsero_3954 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase pro      484   1285 ( 147)   299  0.432  493   <-> 21
hsz:ACP92_19735 betaine-aldehyde dehydrogenase           484   1285 ( 147)   299  0.432  493   <-> 21
pcr:Pcryo_0873 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   504   1285 ( 165)   299  0.453  501   -> 12
ppg:PputGB1_5330 Aldehyde Dehydrogenase         K12254   497   1285 (  15)   299  0.433  494   <-> 31
reh:H16_A1495 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   493   1285 (  73)   299  0.435  494   <-> 35
vpn:A21D_01573 Putative aldehyde dehydrogenase AldA        497   1285 ( 117)   299  0.417  501   <-> 15
amx:AM2010_1953 Aldehyde dehydrogenase (Acceptor)    K00146   504   1284 ( 283)   299  0.423  501   <-> 9
gsb:GSUB_01250 betaine-aldehyde dehydrogenase           491   1284 ( 540)   299  0.431  492   <-> 3
kox:KOX_13815 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1284 (  84)   299  0.450  493   -> 19
koy:J415_23725 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1284 (  84)   299  0.450  493   -> 18
kpi:D364_03070 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1284 (  60)   299  0.450  493   -> 20
kpn:KPN_00585 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydroge K00130   487   1284 (  66)   299  0.450  493   -> 19
kpr:KPR_3974 highly similar to betaine aldehyde dehydro K00130   490   1284 (  60)   299  0.450  493   -> 20
kpv:KPNIH29_07255 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1284 (  57)   299  0.450  493   -> 20
kpy:KPNIH31_07170 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1284 (  61)   299  0.450  493   -> 21
kpz:KPNIH27_06565 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1284 (  65)   299  0.450  493   -> 21
palh:B1H58_17975 betaine-aldehyde dehydrogenase          486   1284 ( 230)   299  0.446  489   -> 10
ppi:YSA_04677 aldehyde dehydrogenase          K12254   497   1284 (  28)   299  0.431  494   <-> 28
ppuu:PputUW4_01868 aldehyde dehydrogenase        K00146   503   1284 (  36)   299  0.415  491   <-> 40
psz:PSTAB_1639 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1284 (  25)   299  0.427  490   -> 11
rhs:A3Q41_01169 Phenylacetaldehyde dehydrogenase          494   1284 (  80)   299  0.434  495   <-> 23
sfr:Sfri_3021 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   498   1284 ( 123)   299  0.419  511   <-> 10
ssia:A7J05_14060 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1284 ( 123)   299  0.423  508   <-> 21
xax:XACM_0719 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1284 ( 256)   299  0.443  490   -> 10
ctu:CTU_19210 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1283 (  42)   298  0.452  493   -> 10
kpp:A79E_3656 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1283 (  59)   298  0.450  493   -> 19
kpu:KP1_1529 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydrogen K00130   490   1283 (  59)   298  0.450  493   -> 19
kpx:PMK1_02912 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1283 (  61)   298  0.450  493   -> 19
med:MELS_1156 aldehyde dehydrogenase family protein        492   1283 ( 351)   298  0.435  490   <-> 2
pbb:AKN87_05355 aldehyde dehydrogenase         K00146   496   1283 (  74)   298  0.432  491   <-> 8
pprf:DPRO_1092 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depe      491   1283 ( 522)   298  0.454  487   <-> 2
reu:Reut_B4074 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00146   499   1283 ( 137)   298  0.432  495   <-> 39
sphb:EP837_00049 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00128   491   1283 ( 219)   298  0.434  495   <-> 14
ssx:SACTE_4172 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   478   1283 ( 158)   298  0.429  478   <-> 22
aql:BXU06_02570 aldehyde dehydrogenase         K09472   495   1282 (  64)   298  0.440  504   <-> 13
btj:BTJ_2376 aldehyde dehydrogenase family protein   K00146   501   1282 (  53)   298  0.446  478   <-> 28
ear:CCG31268 Betaine aldehyde dehydrogenase (EC 1.2.1.8 K00130   487   1282 (  46)   298  0.447  492   -> 21
kpa:KPNJ1_04000 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1282 (  64)   298  0.450  493   -> 20
kpb:FH42_23950 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1282 (  64)   298  0.450  493   -> 20
kpc:KPNIH10_07080 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1282 (  64)   298  0.450  493   -> 19
kpg:KPNIH32_07395 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1282 (  64)   298  0.450  493   -> 20
kph:KPNIH24_21710 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1282 (  64)   298  0.450  493   -> 20
kpj:N559_3742 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1282 (  64)   298  0.450  493   -> 20
kpm:KPHS_14160 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydrog K00130   490   1282 (  63)   298  0.450  493   -> 22
kpne:KU54_019365 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1282 (  64)   298  0.450  493   -> 19
kpnu:LI86_19190 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1282 (  64)   298  0.450  493   -> 20
kpq:KPR0928_06990 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1282 (  64)   298  0.450  493   -> 19
kps:KPNJ2_04044 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1282 (  64)   298  0.450  493   -> 20
kpw:KPNIH30_07290 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1282 (  64)   298  0.450  493   -> 19
len:LEP3755_35170 aldehyde dehydrogenase              503   1282 (  61)   298  0.430  500   <-> 5
micc:AUP74_02645 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde de      487   1282 (  34)   298  0.424  495   -> 15
sho:SHJGH_5788 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   1282 ( 120)   298  0.425  508   <-> 29
shy:SHJG_6026 aldehyde dehydrogenase          K00128   476   1282 ( 120)   298  0.425  508   <-> 32
sls:SLINC_5296 aldehyde dehydrogenase          K00128   482   1282 (  98)   298  0.435  478   <-> 31
thk:CCZ27_00415 aldehyde dehydrogenase         K00146   500   1282 (  79)   298  0.428  493   <-> 10
xcv:XCV0775 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1282 ( 253)   298  0.443  490   -> 10
bpd:BURPS668_A1924 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1281 (  14)   298  0.441  490   -> 25
colw:A3Q33_03995 aldehyde dehydrogenase              502   1281 (  33)   298  0.441  508   <-> 20
eclx:LI66_05580 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1281 ( 118)   298  0.446  493   -> 14
enl:A3UG_05920 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1281 (  57)   298  0.447  492   -> 15
kco:BWI95_02775 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1281 ( 211)   298  0.448  493   -> 8
kpo:KPN2242_05775 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1281 (  54)   298  0.450  493   -> 19
spun:BFF78_16460 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1281 ( 189)   298  0.435  478   <-> 25
svu:B1H20_22910 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1281 ( 194)   298  0.429  478   <-> 23
thu:AC731_017195 aldehyde dehydrogenase         K00146   500   1281 ( 189)   298  0.425  494   <-> 9
xfu:XFF4834R_chr07270 Probable betaine aldehyde dehydro K00130   490   1281 ( 248)   298  0.443  490   -> 11
lcd:clem_13885 Betaine aldehyde dehydrogenase           488   1280 ( 538)   298  0.450  491   <-> 8
paby:Ga0080574_TMP321 aldehyde dehydrogenase (NAD+)   K00128   496   1280 (  83)   298  0.436  498   <-> 24
syb:TZ53_19615 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   491   1280 (  94)   298  0.431  494   <-> 18
vte:BHY08_03710 aldehyde dehydrogenase               492   1280 ( 428)   298  0.428  495   <-> 3
ggh:GHH_c28490 aldehyde dehydrogenase               496   1279 (  22)   297  0.449  503   <-> 16
gya:GYMC52_2808 Aldehyde Dehydrogenase               496   1279 (  25)   297  0.444  502   <-> 14
gyc:GYMC61_0744 Betaine-aldehyde dehydrogenase           496   1279 (  25)   297  0.444  502   <-> 14
hlr:HALLA_02535 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   1279 (  55)   297  0.429  490   <-> 13
kpnk:BN49_1639 highly similar to betaine aldehyde dehyd      490   1279 (  55)   297  0.448  493   -> 19
macr:BHM04_07695 aldehyde dehydrogenase         K00128   492   1279 ( 342)   297  0.429  490   <-> 4
pae:PA5373 betaine aldehyde dehydrogenase        K00130   490   1279 (  45)   297  0.440  493   -> 22
paei:N296_5558 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1279 (  45)   297  0.440  493   -> 22
pael:T223_29505 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1279 (  42)   297  0.440  493   -> 22
paeo:M801_5423 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1279 (  45)   297  0.440  493   -> 21
paev:N297_5558 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1279 (  45)   297  0.440  493   -> 22
pag:PLES_57681 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1279 (  42)   297  0.440  493   -> 22
pala:CO695_16465 betaine-aldehyde dehydrogenase          492   1279 ( 181)   297  0.440  493   -> 8
pdk:PADK2_28600 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1279 (  45)   297  0.440  493   -> 20
prp:M062_28315 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1279 (  45)   297  0.440  493   -> 21
rla:Rhola_00000830 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase      502   1279 ( 314)   297  0.421  492   <-> 6
sma:SAVERM_3347 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1279 ( 123)   297  0.427  478   <-> 24
srw:TUE45_05455 Putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   476   1279 ( 140)   297  0.423  508   <-> 23
afq:AFA_01695 aldehyde dehydrogenase          K00146   496   1278 ( 143)   297  0.434  493   <-> 15
aqu:100632196 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial-lik K00128   427   1278 ( 258)   297  0.447  486   <-> 18
caz:CARG_02985 hypothetical protein                480   1278 ( 150)   297  0.451  472   <-> 5
eae:EAE_13520 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1278 (  52)   297  0.447  492   -> 22
fnt:HMPREF0405_01251 hypothetical protein             491   1278 (  -)   297  0.441  494   <-> 1
paeg:AI22_04945 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1278 (  41)   297  0.438  493   -> 23
paep:PA1S_29045 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1278 (  41)   297  0.438  493   -> 22
paer:PA1R_gp3308 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1278 (  41)   297  0.438  493   -> 20
paf:PAM18_5493 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1278 (  44)   297  0.438  493   -> 21
pap:PSPA7_6158 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1278 (  21)   297  0.440  493   -> 22
rxy:Rxyl_1561 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          503   1278 ( 136)   297  0.433  497   <-> 17
splu:LK06_020725 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   476   1278 ( 184)   297  0.419  508   <-> 21
src:M271_28960 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   486   1278 (  47)   297  0.439  481   <-> 41
stsi:A4E84_25380 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1278 (  82)   297  0.419  508   <-> 34
xga:BI317_19860 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1278 ( 235)   297  0.452  491   -> 9
xhr:XJ27_19710 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1278 ( 236)   297  0.452  491   -> 9
cbei:LF65_00802 aldehyde dehydrogenase               493   1277 ( 331)   297  0.431  492   <-> 4
gct:GC56T3_0720 Aldehyde Dehydrogenase               496   1277 (  18)   297  0.446  500   <-> 16
lao:AOX59_16520 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1277 (  23)   297  0.436  488   <-> 18
paeu:BN889_05963 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1277 (  48)   297  0.438  493   -> 22
paj:PAJ_1483 betaine aldehyde dehydrogenase BetB    K00130   490   1277 ( 213)   297  0.440  493   -> 13
pam:PANA_2167 BetB                   K00130   490   1277 ( 224)   297  0.440  493   -> 13
paq:PAGR_g1928 betaine aldehyde dehydrogenase BetB   K00130   490   1277 ( 217)   297  0.440  493   -> 13
plf:PANA5342_2004 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1277 ( 217)   297  0.440  493   -> 13
psg:G655_28265 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1277 (  44)   297  0.438  493   -> 22
rce:RC1_1452 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde de K09472   497   1277 ( 231)   297  0.440  493   <-> 6
svt:SVTN_23795 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   478   1277 ( 151)   297  0.427  478   <-> 25
csj:CSK29544_03338 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1276 (  29)   297  0.446  493   -> 10
csz:CSSP291_09710 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1276 (  21)   297  0.446  493   -> 10
fal:FRAAL0200 NAD+-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   519   1276 ( 187)   297  0.432  493   <-> 24
haa:A5892_15850 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1276 (  88)   297  0.447  490   -> 20
hdt:HYPDE_32908 aldehyde dehydrogenase         K09472   495   1276 ( 193)   297  0.435  506   <-> 5
osg:BST96_02810 hypothetical protein          K00146   505   1276 (  4)   297  0.456  498   <-> 19
pmy:Pmen_0482 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1276 (  62)   297  0.439  494   -> 17
scx:AS200_19180 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1276 ( 117)   297  0.429  478   <-> 27
xac:XAC0719 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1276 ( 241)   297  0.441  490   -> 10
xao:XAC29_03655 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1276 ( 241)   297  0.441  490   -> 9
xcf:J172_00832 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1276 ( 241)   297  0.441  490   -> 10
xci:XCAW_03863 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00130   490   1276 ( 241)   297  0.441  490   -> 10
xcj:J158_00838 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1276 ( 241)   297  0.441  490   -> 10
xcm:J164_00837 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1276 ( 241)   297  0.441  490   -> 10
xcn:J169_00837 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1276 ( 241)   297  0.441  490   -> 10
xcr:J163_00837 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1276 ( 241)   297  0.441  490   -> 10
xct:J151_00841 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1276 ( 241)   297  0.441  490   -> 10
xcu:J159_00838 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1276 ( 241)   297  0.441  490   -> 10
xcw:J162_00837 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1276 ( 241)   297  0.441  490   -> 10
xpe:BJD13_13120 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1276 ( 247)   297  0.441  490   -> 10
csk:ES15_2204 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1275 (  22)   296  0.446  493   -> 10
ecls:LI67_006675 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1275 (  37)   296  0.444  493   -> 14
fpd:CTM68_06535 aldehyde dehydrogenase               491   1275 (  -)   296  0.443  494   <-> 1
kus:B9G99_16625 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1275 ( 199)   296  0.431  503   -> 12
pcq:PcP3B5_29840 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   497   1275 (  12)   296  0.422  498   <-> 44
pct:PC1_2555 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1275 ( 164)   296  0.442  491   -> 9
psil:PMA3_17240 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   502   1275 (  9)   296  0.419  489   <-> 43
spht:K426_13765 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   491   1275 ( 160)   296  0.426  495   <-> 15
esa:ESA_02048 hypothetical protein           K00130   491   1274 (  19)   296  0.444  493   -> 9
fnc:HMPREF0946_00010 hypothetical protein             491   1274 (  -)   296  0.441  494   <-> 1
mrm:A7982_12627 Aldehyde dehydrogenase               486   1274 ( 205)   296  0.432  493   <-> 14
paec:M802_5556 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1274 (  37)   296  0.438  493   -> 21
paem:U769_29545 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1274 (  40)   296  0.438  493   -> 22
paes:SCV20265_6101 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1274 (  36)   296  0.438  493   -> 23
ppj:RK21_02430 aldehyde dehydrogenase          K00146   502   1274 (  9)   296  0.417  489   <-> 30
psh:Psest_2634 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1274 (  33)   296  0.431  490   -> 13
pstw:DSJ_15130 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1274 ( 206)   296  0.442  493   -> 10
salf:SMD44_05508 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   486   1274 ( 183)   296  0.429  478   <-> 22
sdv:BN159_3486 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   476   1274 ( 118)   296  0.421  482   <-> 22
sesp:BN6_48470 putative aldehyde dehydrogease           494   1274 (  55)   296  0.428  502   <-> 22
smac:SMDB11_0784 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-de K00130   490   1274 (  81)   296  0.433  490   -> 20
spsw:Sps_03940 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00146   508   1274 (  12)   296  0.424  516   <-> 14
fnu:FN0454 aldehyde dehydrogenase                 491   1273 (  -)   296  0.435  494   <-> 1
hav:AT03_07535 aldehyde dehydrogenase          K09472   498   1273 ( 130)   296  0.421  494   <-> 13
ntr:B0W44_14265 betaine-aldehyde dehydrogenase           494   1273 ( 119)   296  0.439  488   <-> 12
psv:PVLB_25000 aldehyde dehydrogenase          K12254   497   1273 (  24)   296  0.431  494   <-> 25
srz:AXX16_3660 Betaine aldehyde dehydrogenase           490   1273 (  78)   296  0.443  490   -> 17
zdf:AN401_04110 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   502   1273 (  44)   296  0.434  489   <-> 23
bpr:GBP346_A4247 phenylacetaldehyde dehydrogenase (PAD) K00146   501   1272 ( 163)   296  0.444  478   <-> 12
kur:ASO14_2822 aldehyde dehydrogenase family protein        497   1272 ( 317)   296  0.449  490   <-> 11
lni:CWR52_06540 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1272 ( 128)   296  0.443  492   -> 13
panp:PSNIH2_08605 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   488   1272 ( 195)   296  0.455  475   -> 11
pau:PA14_70950 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1272 (  40)   296  0.436  493   -> 22
pcd:C2E16_10060 betaine-aldehyde dehydrogenase           488   1272 ( 195)   296  0.455  475   -> 11
pcp:JM49_02585 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1272 (  5)   296  0.446  491   -> 24
smaf:D781_1432 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1272 (  65)   296  0.441  490   -> 17
smar:SM39_0956 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depe K00130   490   1272 (  69)   296  0.431  490   -> 21
asw:CVS48_14405 aldehyde dehydrogenase         K00146   499   1271 (  19)   296  0.442  491   <-> 27
bgd:bgla_2g07160 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   489   1271 (  44)   296  0.436  491   -> 42
bsd:BLASA_4185 aldehyde dehydrogenase               496   1271 ( 276)   296  0.444  480   <-> 13
cmai:BFX80_13970 betaine-aldehyde dehydrogenase          493   1271 (  4)   296  0.436  489   -> 23
cti:RALTA_A1429 aldehyde dehydrogenase         K09472   499   1271 (  95)   296  0.428  493   <-> 26
cui:AFK65_08800 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1271 (  13)   296  0.445  492   -> 10
haf:C8233_07930 betaine-aldehyde dehydrogenase           493   1271 (  14)   296  0.436  489   -> 27
kpe:KPK_3994 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1271 (  55)   296  0.448  493   -> 22
kva:Kvar_3784 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1271 (  73)   296  0.448  493   -> 20
mars:A8C75_14400 aldehyde dehydrogenase PuuC      K09472   497   1271 (  12)   296  0.440  489   <-> 34
mau:Micau_0804 Aldehyde Dehydrogenase               476   1271 ( 207)   296  0.436  477   <-> 17
mil:ML5_1047 Aldehyde Dehydrogenase                476   1271 ( 207)   296  0.436  477   <-> 18
prg:RB151_015530 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde de      492   1271 ( 172)   296  0.440  493   -> 12
pso:PSYCG_04860 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   504   1271 ( 147)   296  0.444  500   -> 13
spri:SPRI_2965 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   478   1271 ( 181)   296  0.423  482   <-> 23
sro:Sros_7521 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   481   1271 (  43)   296  0.441  494   <-> 26
xcp:XCR_3741 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1271 ( 235)   296  0.442  491   -> 10
bcv:Bcav_0209 Aldehyde Dehydrogenase                477   1270 ( 205)   295  0.416  507   <-> 9
cure:CUREO_1291 aldehyde dehydrogenase               486   1270 (  -)   295  0.425  494   <-> 1
dba:Dbac_2823 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   491   1270 ( 288)   295  0.427  492   <-> 3
elq:Ga0102493_113006 phenylacetaldehyde dehydrogenase  K00146   496   1270 (  80)   295  0.426  491   <-> 13
kvq:SP68_21465 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1270 (  44)   295  0.448  493   -> 21
paeb:NCGM1900_6223 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1270 (  36)   295  0.436  493   -> 20
pch:EY04_31790 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1270 (  4)   295  0.444  491   -> 29
pnc:NCGM2_6145 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1270 (  36)   295  0.436  493   -> 23
ppoa:BJK05_08070 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1270 ( 166)   295  0.435  490   -> 9
rrd:RradSPS_2074 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K09472   502   1270 (  54)   295  0.415  496   <-> 15
serf:L085_20985 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1270 (  74)   295  0.431  490   -> 19
sgv:B1H19_25715 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   476   1270 ( 155)   295  0.420  507   <-> 23
smw:SMWW4_v1c14950 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD- K00130   490   1270 (  69)   295  0.431  490   -> 19
ypf:BZ19_594 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1270 ( 188)   295  0.445  492   -> 9
ypi:YpsIP31758_2830 betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   490   1270 ( 188)   295  0.445  492   -> 9
ceh:CEW89_13840 carnitine dehydratase          K00128   492   1269 ( 134)   295  0.433  490   <-> 16
fus:HMPREF0409_00162 hypothetical protein             491   1269 (  -)   295  0.441  494   <-> 1
kvd:KR75_14835 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1269 (  45)   295  0.448  493   -> 20
psem:TO66_21665 aldehyde dehydrogenase         K00146   496   1269 (  21)   295  0.428  493   <-> 31
ror:RORB6_12145 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1269 (  63)   295  0.446  493   -> 25
sfk:KY5_5045c Aldehyde dehydrogenase          K00128   479   1269 (  72)   295  0.427  478   <-> 28
slv:SLIV_13810 Aldehyde dehydrogenase 5         K00128   480   1269 ( 191)   295  0.433  478   <-> 24
afa:UZ73_08900 aldehyde dehydrogenase          K00146   496   1268 ( 141)   295  0.430  493   <-> 15
fhw:RN87_05310 aldehyde dehydrogenase               491   1268 (  -)   295  0.437  494   <-> 1
kpk:A593_17375 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1268 (  51)   295  0.448  493   -> 20
lal:AT746_07175 aldehyde dehydrogenase         K12254   498   1268 (  36)   295  0.424  498   <-> 13
ops:A8A54_19085 carnitine dehydratase          K00128   501   1268 (  52)   295  0.443  499   <-> 22
pami:JCM7686_3330 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   495   1268 ( 100)   295  0.434  491   <-> 19
pen:PSEEN5424 aldehyde dehydrogenase          K12254   497   1268 (  24)   295  0.433  494   <-> 23
pfk:PFAS1_13460 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1268 (  20)   295  0.448  491   -> 30
sers:SERRSCBI_07100 betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   490   1268 (  74)   295  0.431  490   -> 19
strd:NI25_14340 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1268 ( 193)   295  0.435  478   <-> 24
tbi:Tbis_1741 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K09472   504   1268 (  21)   295  0.403  516   <-> 12
yan:AYJ57_19410 betaine-aldehyde dehydrogenase           486   1268 (  30)   295  0.440  484   -> 21
ead:OV14_b0283 putative Aldehyde dehydrogenase Aldedh  K00146   502   1267 (  20)   295  0.427  489   <-> 36
hcs:FF32_04505 aldehyde dehydrogenase          K00146   494   1267 (  1)   295  0.426  509   <-> 22
mor:MOC_0592 Aldehyde Dehydrogenase           K00128   515   1267 (  13)   295  0.431  517   <-> 9
sbac:BVH56_00400 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1267 ( 292)   295  0.425  492   <-> 6
sgu:SGLAU_21165 Aldehyde dehydrogenase 5        K00128   478   1267 ( 172)   295  0.433  478   <-> 16
siv:SSIL_1880 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   498   1267 (  81)   295  0.432  493   <-> 14
stek:AXG53_02925 aldehyde dehydrogenase         K09472   500   1267 ( 203)   295  0.421  515   <-> 9
asol:BEN76_08590 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1266 ( 127)   294  0.432  498   -> 21
bfz:BAU07_01935 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   495   1266 (  47)   294  0.436  491   <-> 23
pman:OU5_3933 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1266 (  20)   294  0.446  491   -> 34
rhi:NGR_b04600 aldehyde dehydrogenase          K00146   502   1266 (  36)   294  0.423  489   <-> 33
sco:SCO4913 aldehyde dehydrogenase           K00128   480   1266 ( 188)   294  0.431  478   <-> 24
ain:Acin_0724 aldehyde dehydrogenase                495   1265 ( 790)   294  0.431  492   <-> 2
cct:CC1_34210 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          494   1265 ( 765)   294  0.419  489   <-> 2
cmj:AFK66_010760 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1265 (  2)   294  0.444  493   -> 9
csi:P262_03184 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   491   1265 (  2)   294  0.444  493   -> 9
daa:AKL17_3300 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1265 (  67)   294  0.445  490   <-> 25
npe:Natpe_2488 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   506   1265 ( 341)   294  0.428  509   <-> 12
pcc:PCC21_026600 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1265 ( 154)   294  0.434  491   -> 9
pfn:HZ99_15515 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1265 (  31)   294  0.446  491   -> 27
ppuh:B479_26140 aldehyde dehydrogenase         K12254   497   1265 (  11)   294  0.427  494   <-> 27
scb:SCAB_34751 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1265 (  80)   294  0.423  482   <-> 38
slc:SL103_31135 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   476   1265 ( 158)   294  0.420  507   <-> 24
ccon:AFK62_08805 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1264 ( 191)   294  0.440  493   -> 9
gba:J421_2194 Aldehyde Dehydrogenase                485   1264 ( 209)   294  0.431  489   <-> 10
kma:B9H00_15005 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1264 ( 199)   294  0.425  504   -> 13
opo:DSM2777_12820 aldehyde dehydrogenase        K09472   498   1264 ( 127)   294  0.423  494   <-> 12
por:APT59_00855 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1264 (  8)   294  0.451  492   -> 21
samb:SAM23877_4732 putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00128   480   1264 ( 103)   294  0.431  478   <-> 22
sld:T261_3121 hypothetical protein           K00128   478   1264 ( 148)   294  0.436  477   <-> 23
ypa:YPA_1074 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 9
ypb:YPTS_1276 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1264 ( 184)   294  0.443  492   -> 9
ypd:YPD4_1015 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 9
ype:YPO1166 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 7
yph:YPC_1226 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 6
ypj:CH55_3927 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 8
ypl:CH46_3966 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 9
ypm:YP_0993 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 7
ypn:YPN_2835 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 8
ypp:YPDSF_2531 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 9
ypt:A1122_19715 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 7
ypu:BZ21_459 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1264 ( 184)   294  0.443  492   -> 9
ypv:BZ15_2391 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 9
ypw:CH59_678 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 8
ypx:YPD8_1112 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 9
ypz:YPZ3_1056 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1264 ( 277)   294  0.443  492   -> 8
bvc:CEP68_04985 aldehyde dehydrogenase         K00128   491   1263 ( 147)   294  0.418  502   <-> 7
cem:LH23_16995 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1263 (  89)   294  0.437  492   -> 16
cuu:BKK79_26545 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   499   1263 (  5)   294  0.421  494   <-> 29
ebi:EbC_19410 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   488   1263 ( 193)   294  0.438  491   -> 13
mos:AXE82_11575 aldehyde dehydrogenase               492   1263 ( 180)   294  0.443  490   <-> 6
mvq:MYVA_4209 carnitine dehydratase           K00128   513   1263 ( 131)   294  0.436  491   <-> 38
pali:A3K91_2048 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde deh      500   1263 ( 179)   294  0.437  499   -> 16
pbh:AAW51_3569 aldehyde dehydrogenase          K00146   491   1263 (  46)   294  0.429  499   <-> 9
pgz:C2E15_09990 betaine-aldehyde dehydrogenase           488   1263 ( 189)   294  0.453  475   -> 9
ssil:SOLI23_09390 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   498   1263 (  77)   294  0.430  493   <-> 14
xsa:SB85_04725 aldehyde dehydrogenase               500   1263 ( 215)   294  0.429  497   <-> 13
aex:Astex_1794 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   506   1262 ( 162)   294  0.412  512   <-> 8
cha:CHAB381_1759 aldehyde dehydrogenase B             486   1262 ( 327)   294  0.427  496   <-> 2
pazo:AYR47_04585 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1262 (  41)   294  0.440  491   -> 29
pcz:PCL1606_20470 aldehyde dehydrogenase        K00146   496   1262 (  14)   294  0.424  493   <-> 31
sgs:AVL59_13455 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   495   1262 (  3)   294  0.449  474   <-> 35
ypq:DJ40_1045 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1262 ( 188)   294  0.443  492   -> 10
ypr:BZ20_796 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1262 ( 188)   294  0.443  492   -> 9
cspf:CSF_0503 aldehyde dehydrogenase B               486   1261 ( 846)   293  0.427  489   <-> 2
ecr:ECIAI1_0309 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-dep K00130   490   1261 (  50)   293  0.433  496   -> 12
ecs:ECs0358 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1261 (  58)   293  0.431  496   -> 9
haz:A9404_08905 aldehyde dehydrogenase PuuC            495   1261 ( 208)   293  0.438  493   <-> 4
hsi:BOX17_05715 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   508   1261 (  39)   293  0.415  520   <-> 17
pfx:A7318_25130 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1261 (  73)   293  0.442  491   -> 20
pfz:AV641_01740 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1261 (  38)   293  0.446  491   -> 19
ppse:BN5_0372 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1261 (  45)   293  0.441  492   -> 13
rmb:K529_019960 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1261 (  77)   293  0.435  490   <-> 23
stro:STRMOE7_24350 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   476   1261 ( 160)   293  0.422  507   <-> 25
xcc:XCC3403 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1261 ( 221)   293  0.437  490   -> 11
chq:AQ619_14545 aldehyde dehydrogenase         K09472   496   1260 ( 196)   293  0.449  490   <-> 10
ecoa:APECO78_05085 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1260 (  47)   293  0.431  496   -> 12
fne:FSDG_01109 hypothetical protein                491   1260 (  -)   293  0.439  494   <-> 1
pfc:PflA506_4981 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1260 (  52)   293  0.440  491   -> 21
ppw:PputW619_2946 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))    K00146   497   1260 (  0)   293  0.445  474   <-> 27
prr:AT705_22890 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1260 ( 432)   293  0.431  492   -> 9
pspo:PSPO_b0608 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1260 ( 184)   293  0.426  491   -> 8
rpd:RPD_0049 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   505   1260 ( 205)   293  0.410  517   <-> 8
rpla:A4Z71_00370 aldehyde dehydrogenase PuuC      K09472   504   1260 ( 259)   293  0.418  493   <-> 8
sle:sle_27650 Putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   483   1260 ( 194)   293  0.433  478   <-> 19
spav:Spa2297_20795 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   478   1260 ( 107)   293  0.429  478   <-> 23
ypy:YPK_2916 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1260 ( 174)   293  0.443  492   -> 9
cgra:CGRAC_0397 acetaldehyde dehydrogenase             488   1259 (  -)   293  0.428  495   <-> 1
gej:A0V43_07835 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   1259 (  3)   293  0.420  512   <-> 17
pff:PFLUOLIPICF710445 betaine-aldehyde dehydrogenase  K00130   490   1259 (  72)   293  0.440  491   -> 26
pfw:PF1751_v1c51090 betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   490   1259 (  72)   293  0.440  491   -> 25
psi:S70_18480 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   492   1259 ( 134)   293  0.440  493   -> 10
sca:SCA_2103 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   510   1259 (  61)   293  0.417  496   <-> 8
scw:TU94_20550 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   481   1259 ( 209)   293  0.431  478   <-> 18
xca:xcc-b100_0794 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1259 ( 223)   293  0.437  490   -> 9
xcb:XC_0761 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1259 ( 219)   293  0.437  490   -> 11
ypc:BZ23_790 betaine-aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1259 ( 179)   293  0.443  492   -> 9
ypo:BZ17_1331 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1259 ( 179)   293  0.443  492   -> 9
yps:YPTB1196 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1259 ( 179)   293  0.443  492   -> 9
ccup:BKK81_24655 carnitine dehydratase         K00128   493   1258 (  0)   293  0.429  490   <-> 31
cup:BKK80_31680 carnitine dehydratase          K00128   493   1258 (  2)   293  0.429  490   <-> 29
hco:LOKO_02562 Aldehyde dehydrogenase PuuC             501   1258 (  66)   293  0.422  512   <-> 18
pprc:PFLCHA0_c41910 putative aldehyde dehydrogenase Dha K00146   496   1258 (  11)   293  0.419  497   <-> 29
abq:ABAZ39_27695 carnitine dehydratase         K00128   492   1257 (  86)   292  0.425  492   <-> 15
blas:BSY18_3499 aldehyde dehydrogenase family protein  K00146   499   1257 (  67)   292  0.414  522   <-> 23
bsb:Bresu_2132 Aldehyde Dehydrogenase          K00146   501   1257 ( 163)   292  0.437  492   <-> 12
ccr:CC_3141 aldehyde dehydrogenase           K09472   496   1257 ( 153)   292  0.428  488   <-> 15
ccs:CCNA_03243 NADP+-dependent gamma-glutamyl-gamma-ami K09472   499   1257 ( 153)   292  0.428  488   <-> 15
ebf:D782_3546 glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   490   1257 (  44)   292  0.437  492   -> 14
ecw:EcE24377A_0327 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1257 (  51)   292  0.433  496   -> 11
gli:GLN3_03115 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   1257 ( 182)   292  0.422  512   <-> 9
maga:Mag101_02170 aldehyde dehydrogenase PuuC      K12254   505   1257 ( 220)   292  0.417  518   <-> 20
nre:BES08_19960 betaine-aldehyde dehydrogenase           497   1257 (  69)   292  0.432  509   <-> 28
prh:LT40_17705 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1257 (  51)   292  0.444  491   -> 19
pses:PSCI_4407 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1257 (  11)   292  0.430  495   -> 31
psos:POS17_2858 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   495   1257 (  0)   292  0.419  503   <-> 32
rei:IE4771_PA00076 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00128   492   1257 (  68)   292  0.427  490   <-> 32
saga:M5M_11425 aldehyde dehydrogenase family protein  K12254   497   1257 ( 196)   292  0.425  497   <-> 11
srn:A4G23_03586 Putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   498   1257 ( 161)   292  0.428  481   <-> 17
tae:TepiRe1_0142 aldehyde dehydrogenase B             491   1257 ( 511)   292  0.422  490   <-> 2
tep:TepRe1_0132 Aldehyde Dehydrogenase               491   1257 ( 511)   292  0.422  490   <-> 2
afs:AFR_39505 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   475   1256 ( 175)   292  0.437  478   <-> 19
ams:AMIS_74700 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   474   1256 ( 148)   292  0.416  507   <-> 25
bgp:BGL_2c07450 betaine aldehyde dehydrogenase BetB   K00130   489   1256 (  45)   292  0.429  490   -> 27
bpla:bpln_2g08310 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   489   1256 (  45)   292  0.429  490   -> 29
ece:Z0399 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydrogenase K00130   490   1256 (  53)   292  0.431  496   -> 9
ecf:ECH74115_0374 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1256 (  53)   292  0.431  496   -> 9
ecl:EcolC_3311 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1256 (  50)   292  0.431  496   -> 12
elr:ECO55CA74_01980 betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   490   1256 (  53)   292  0.431  496   -> 9
elx:CDCO157_0349 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1256 (  53)   292  0.431  496   -> 9
eok:G2583_0416 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1256 (  53)   292  0.431  496   -> 9
etw:ECSP_0367 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depen K00130   490   1256 (  53)   292  0.431  496   -> 9
gtn:GTNG_1922 Putative betaine-aldehyde dehydrogenase  K00130   506   1256 (  19)   292  0.423  511   <-> 15
pstt:CH92_13675 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1256 (  13)   292  0.431  492   -> 18
spe:Spro_1514 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1256 (  47)   292  0.429  490   -> 20
strf:ASR50_22520 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   478   1256 (  75)   292  0.429  478   <-> 21
ajo:RZ95_06790 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1255 ( 176)   292  0.428  498   -> 10
cak:Caul_3955 Aldehyde dehydrogenase          K09472   495   1255 ( 113)   292  0.433  503   <-> 20
ecx:EcHS_A0371 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1255 (  51)   292  0.433  496   -> 12
pdx:Psed_2977 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   491   1255 ( 184)   292  0.446  491   <-> 15
pfb:VO64_2570 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1255 (  68)   292  0.438  491   -> 23
plk:CIK06_25030 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1255 ( 237)   292  0.433  483   <-> 11
rga:RGR602_PA00059 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prot K00128   492   1255 (  87)   292  0.429  490   <-> 23
aaa:Acav_1721 Aldehyde Dehydrogenase                497   1254 ( 148)   292  0.431  490   <-> 22
ari:UM93_06885 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   481   1254 ( 124)   292  0.436  493   <-> 10
cps:CPS_2053 aldehyde dehydrogenase family protein   K09472   499   1254 (  20)   292  0.431  492   <-> 21
ecd:ECDH10B_0299 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-de K00130   490   1254 (  50)   292  0.431  496   -> 10
ecj:JW0304 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-dependen K00130   490   1254 (  50)   292  0.431  496   -> 11
eco:b0312 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-dependent K00130   490   1254 (  50)   292  0.431  496   -> 11
ecok:ECMDS42_0235 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-d K00130   490   1254 (  50)   292  0.431  496   -> 9
edh:EcDH1_3294 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1254 (  50)   292  0.431  496   -> 11
edj:ECDH1ME8569_0300 betaine aldehyde dehydrogenase, NA K00130   490   1254 (  50)   292  0.431  496   -> 11
elh:ETEC_0368 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1254 (  50)   292  0.431  496   -> 11
elp:P12B_c0331 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1254 (  50)   292  0.431  496   -> 11
eun:UMNK88_359 betaine aldehyde dehydrogenase BetB   K00130   490   1254 (  50)   292  0.431  496   -> 11
lpf:lpl0292 hypothetical protein            K00130   488   1254 ( 496)   292  0.435  490   <-> 8
raa:Q7S_06705 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1254 ( 135)   292  0.435  490   -> 8
rah:Rahaq_1389 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1254 ( 136)   292  0.435  490   -> 8
afl:Aflv_1184 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase         513   1253 ( 157)   291  0.433  492   <-> 8
bgl:bglu_2g05630 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   489   1253 (  25)   291  0.431  490   -> 30
bgu:KS03_5351 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1253 (  25)   291  0.431  490   -> 30
ecy:ECSE_0333 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1253 (  48)   291  0.429  496   -> 12
eoh:ECO103_0289 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-dep K00130   490   1253 (  51)   291  0.429  496   -> 12
pfo:Pfl01_5243 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1253 (  29)   291  0.440  491   -> 26
pfv:Psefu_0701 Aldehyde Dehydrogenase          K12254   497   1253 (  7)   291  0.425  494   <-> 27
ppsy:AOC04_21925 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1253 (  47)   291  0.444  491   -> 17
pspg:AK823_10400 betaine-aldehyde dehydrogenase          504   1253 ( 134)   291  0.444  502   -> 14
psta:BGK56_00700 betaine-aldehyde dehydrogenase          492   1253 ( 137)   291  0.438  493   -> 10
psx:DR96_2629 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   492   1253 ( 127)   291  0.438  493   -> 10
rle:pRL110175 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   493   1253 (  75)   291  0.441  492   <-> 29
xbo:XBJ1_3307 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydroge K00130   492   1253 (  86)   291  0.443  492   -> 9
xbv:XBW1_3662 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   492   1253 (  98)   291  0.443  492   -> 10
ypac:CEW88_17205 betaine-aldehyde dehydrogenase          486   1253 ( 160)   291  0.439  485   -> 20
amd:AMED_7558 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   471   1252 (  55)   291  0.458  474   <-> 30
amm:AMES_7446 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   471   1252 (  55)   291  0.458  474   <-> 30
amn:RAM_38835 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   471   1252 (  55)   291  0.458  474   <-> 30
amz:B737_7446 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   471   1252 (  55)   291  0.458  474   <-> 30
mthd:A3224_14415 aldehyde dehydrogenase              502   1252 ( 147)   291  0.424  512   <-> 13
pagg:AL522_15280 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1252 ( 195)   291  0.435  492   -> 12
pfl:PFL_4130 phenylacetaldehyde dehydrogenase PeaE   K00146   496   1252 (  6)   291  0.416  497   <-> 28
psya:AOT82_1050 4-hydroxyphenylacetate catabolism         500   1252 ( 178)   291  0.434  500   -> 10
psyc:DABAL43B_1030 betaine-aldehyde dehydrogenase         500   1252 ( 133)   291  0.433  499   -> 11
sali:L593_02430 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   1252 ( 411)   291  0.427  492   <-> 6
asj:AsACE_CH01397 betaine aldehyde dehydrogenase          491   1251 ( 173)   291  0.440  491   -> 10
ccro:CMC5_010990 aldehyde dehydrogenase         K00128   485   1251 (  56)   291  0.439  488   <-> 13
cola:DBO93_13250 aldehyde dehydrogenase              491   1251 ( 191)   291  0.428  493   <-> 10
flu:CHH17_00720 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1251 ( 193)   291  0.428  509   <-> 7
lpe:lp12_0242 glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   488   1251 ( 503)   291  0.432  491   <-> 8
lpm:LP6_0239 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   488   1251 ( 503)   291  0.432  491   <-> 8
lpn:lpg0238 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   488   1251 ( 503)   291  0.432  491   <-> 8
lpu:LPE509_02987 Aldehyde dehydrogenase         K00130   488   1251 ( 545)   291  0.432  491   <-> 8
naj:B1756_07100 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   1251 ( 378)   291  0.419  492   <-> 7
nmo:Nmlp_1730 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1251 ( 437)   291  0.392  508   <-> 4
panr:A7J50_5411 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1251 (  57)   291  0.436  491   -> 23
pmar:B0X71_06430 aldehyde dehydrogenase         K00128   508   1251 ( 169)   291  0.423  503   <-> 11
ppro:PPC_4231 phenylacetaldehyde dehydrogenase PeaE   K00146   496   1251 (  5)   291  0.416  497   <-> 30
raq:Rahaq2_1448 glycine betaine aldehyde dehydrogenase K00130   489   1251 ( 135)   291  0.433  490   -> 11
sxi:SXIM_35010 aldehyde dehydrogenase          K00128   478   1251 (  86)   291  0.433  478   <-> 15
tcu:Tcur_0851 Aldehyde Dehydrogenase                480   1251 ( 150)   291  0.441  478   <-> 14
csa:Csal_1187 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   509   1250 (  30)   291  0.429  508   <-> 21
got:AXE85_04955 aldehyde dehydrogenase               492   1250 ( 300)   291  0.435  494   <-> 3
psp:PSPPH_0215 aldehyde dehydrogenase family protein  K12254   497   1250 (  4)   291  0.426  495   <-> 18
psul:AU252_01555 carnitine dehydratase         K00128   508   1250 ( 122)   291  0.432  493   <-> 27
ssif:AL483_11865 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1250 (  59)   291  0.413  496   <-> 6
vej:VEJY3_08285 aldehyde dehydrogenase         K09472   494   1250 (  22)   291  0.403  496   <-> 19
ysi:BF17_14880 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1250 ( 262)   291  0.439  492   -> 7
ahl:AHTJS_12705 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1249 ( 183)   291  0.430  488   -> 11
amk:AMBLS11_13370 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   488   1249 ( 200)   291  0.433  490   -> 8
elo:EC042_0345 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1249 (  39)   291  0.429  496   -> 9
hma:rrnAC0201 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1249 (  20)   291  0.400  508   <-> 10
lmoi:VV02_10170 betaine-aldehyde dehydrogenase           485   1249 ( 101)   291  0.418  505   <-> 16
pmk:MDS_0518 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1249 (  25)   291  0.441  492   -> 17
sdn:Sden_3034 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   499   1249 (  58)   291  0.417  494   <-> 10
slo:Shew_0967 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   498   1249 ( 172)   291  0.414  512   <-> 9
sply:Q5A_007565 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde deh      490   1249 (  33)   291  0.427  490   -> 17
svl:Strvi_8542 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   486   1249 (  28)   291  0.430  481   <-> 34
amb:AMBAS45_13940 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   488   1248 ( 200)   290  0.431  490   -> 8
ccv:CCV52592_1278 aldehyde dehydrogenase B             492   1248 (  -)   290  0.418  493   <-> 1
cfar:CI104_07190 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1248 ( 156)   290  0.427  497   -> 10
cpy:Cphy_0958 Aldehyde Dehydrogenase                492   1248 ( 515)   290  0.413  496   <-> 3
eab:ECABU_c04080 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1248 ( 145)   290  0.429  496   -> 8
ebd:ECBD_3346 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1248 (  44)   290  0.429  496   -> 11
ebe:B21_00271 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1248 (  44)   290  0.429  496   -> 11
ebl:ECD_00268 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depen K00130   490   1248 (  44)   290  0.429  496   -> 11
ebr:ECB_00268 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depen K00130   490   1248 (  44)   290  0.429  496   -> 11
ebs:ECTOBSL9_0667 betaine-aldehyde dehydrogenase          492   1248 ( 510)   290  0.430  488   -> 3
eca:ECA1745 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1248 ( 110)   290  0.429  490   -> 10
ecc:c0432 Betaine aldehyde dehydrogenase        K00130   491   1248 ( 145)   290  0.429  496   -> 8
efl:EF62_0622 acetaldehyde dehydrogenase 2 domain prote      496   1248 (  -)   290  0.413  509   <-> 1
efn:DENG_00232 Aldehyde dehydrogenase               496   1248 ( 477)   290  0.413  509   <-> 2
efs:EFS1_0194 aldehyde dehydrogenase                496   1248 (  -)   290  0.413  509   <-> 1
elc:i14_0417 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   491   1248 ( 145)   290  0.429  496   -> 8
eld:i02_0417 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   491   1248 ( 145)   290  0.429  496   -> 8
eoj:ECO26_0346 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depe K00130   490   1248 (  37)   290  0.429  496   -> 12
hna:Hneap_2372 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K09472   495   1248 ( 176)   290  0.438  493   <-> 4
sals:SLNWT_4834 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   483   1248 ( 100)   290  0.427  478   <-> 24
sbn:Sbal195_1187 Aldehyde Dehydrogenase         K09472   498   1248 (  68)   290  0.408  512   <-> 10
sbt:Sbal678_1215 Aldehyde Dehydrogenase         K09472   498   1248 (  68)   290  0.408  512   <-> 10
shq:A0259_05230 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1248 (  44)   290  0.429  496   -> 11
vtu:IX91_18770 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   486   1248 (  71)   290  0.425  492   -> 13
ahh:RY45_01495 aldehyde dehydrogenase          K12254   498   1247 ( 172)   290  0.437  494   <-> 9
ahi:VU14_21275 aldehyde dehydrogenase          K12254   498   1247 ( 169)   290  0.437  494   <-> 10
ahj:V469_22020 aldehyde dehydrogenase          K12254   498   1247 ( 175)   290  0.437  494   <-> 11
ahp:V429_01300 aldehyde dehydrogenase          K12254   498   1247 ( 175)   290  0.437  494   <-> 10
ahr:V428_01300 aldehyde dehydrogenase          K12254   498   1247 ( 175)   290  0.437  494   <-> 10
ahy:AHML_01190 aldehyde dehydrogenase          K12254   498   1247 ( 175)   290  0.437  494   <-> 11
aid:CTZ23_07270 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1247 ( 152)   290  0.426  498   -> 7
alc:OTEC02_08735 betaine-aldehyde dehydrogenase          488   1247 (  13)   290  0.424  493   <-> 25
amac:MASE_13420 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   488   1247 ( 199)   290  0.431  490   -> 9
amg:AMEC673_13730 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   488   1247 ( 199)   290  0.431  490   -> 9
don:BSK21_08430 betaine-aldehyde dehydrogenase           486   1247 ( 125)   290  0.433  497   -> 12
eck:EC55989_0314 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-de K00130   490   1247 (  36)   290  0.427  496   -> 11
ecol:LY180_01940 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1247 (  36)   290  0.427  496   -> 11
ekf:KO11_22040 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1247 (  36)   290  0.427  496   -> 12
eko:EKO11_3533 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1247 (  36)   290  0.427  496   -> 12
ell:WFL_01895 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1247 (  36)   290  0.427  496   -> 12
elw:ECW_m0386 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depen K00130   490   1247 (  36)   290  0.427  496   -> 12
esl:O3K_19940 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1247 (  36)   290  0.427  496   -> 11
esm:O3M_19920 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1247 (  36)   290  0.427  496   -> 11
eso:O3O_05360 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1247 (  36)   290  0.427  496   -> 11
hme:HFX_6374 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   483   1247 ( 200)   290  0.427  487   <-> 5
kal:KALB_6020 hypothetical protein                 478   1247 (  16)   290  0.435  490   <-> 30
leo:AMK43_04410 aldehyde dehydrogenase               494   1247 ( 519)   290  0.425  497   <-> 2
met:M446_3859 Aldehyde Dehydrogenase_          K09472   497   1247 ( 113)   290  0.426  484   <-> 13
mphy:MCBMB27_05157 betaine aldehyde dehydrogenase    K00128   493   1247 ( 127)   290  0.426  491   <-> 9
pub:SAR11_0796 aldehyde dehydrogenase (NAD)       K00128   493   1247 ( 175)   290  0.418  493   <-> 8
rhl:LPU83_pLPU83d1722 Betaine aldehyde dehydrogenase  K00128   493   1247 (  77)   290  0.439  492   <-> 25
sfd:USDA257_c24430 putative aldehyde dehydrogenase DhaS K00130   491   1247 (  29)   290  0.431  492   <-> 26
sfh:SFHH103_02517 aldehyde dehydrogenase family protein K00128   498   1247 (  50)   290  0.421  489   <-> 30
all:CRK56111 Aldehyde dehydrogenase           K00146   520   1246 (  25)   290  0.409  526   <-> 22
azt:TSH58p_23590 carnitine dehydratase               492   1246 (  64)   290  0.429  492   <-> 14
cbac:JI75_06690 aldehyde dehydrogenase               494   1246 ( 1137)   290  0.420  490   <-> 2
eoi:ECO111_0346 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-dep K00130   490   1246 (  35)   290  0.429  496   -> 10
ese:ECSF_0290 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   491   1246 ( 142)   290  0.429  496   -> 8
hmn:HM131_18865 betaine-aldehyde dehydrogenase           488   1246 (  1)   290  0.431  492   <-> 17
och:CES85_3661 aldehyde dehydrogenase family protein  K00128   496   1246 (  43)   290  0.418  488   <-> 25
sbm:Shew185_1153 aldehyde dehydrogenase         K09472   498   1246 (  53)   290  0.408  512   <-> 10
sfv:SFV_0323 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydrogen K00130   490   1246 (  42)   290  0.429  496   -> 7
vbr:A6E01_13685 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   494   1246 (  1)   290  0.416  495   <-> 7
vna:PN96_04990 aldehyde dehydrogenase          K09472   494   1246 (  15)   290  0.401  496   <-> 21
vpb:VPBB_1634 Gamma-glutamyl-aminobutyraldehyde dehydro K09472   494   1246 (  20)   290  0.400  495   <-> 11
zal:AZF00_02795 betaine-aldehyde dehydrogenase           492   1246 (  53)   290  0.423  497   <-> 11
aaj:BOQ57_01100 aldehyde dehydrogenase PuuC       K12254   498   1245 ( 172)   290  0.435  494   <-> 10
ahu:A6A40_13475 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1245 ( 714)   290  0.446  489   -> 4
amag:I533_13550 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   488   1245 ( 190)   290  0.432  491   -> 10
bro:BRAD285_2513 Aldehyde dehydrogenase (ALDDH)     K00128   492   1245 ( 169)   290  0.427  489   <-> 17
ecoh:ECRM13516_0288 Betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   490   1245 (  28)   290  0.427  496   -> 12
ecoo:ECRM13514_0540 Betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   490   1245 (  28)   290  0.427  496   -> 12
lpa:lpa_00426 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   483   1245 ( 537)   290  0.433  490   <-> 8
pseo:OM33_19480 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1245 ( 166)   290  0.420  491   -> 8
swp:swp_4177 Aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K09472   499   1245 (  99)   290  0.411  511   <-> 13
apc:HIMB59_00005160 aldehyde dehydrogenase family prote K09472   488   1244 ( 153)   289  0.414  498   <-> 8
ene:ENT_03190 NAD-dependent aldehyde dehydrogenases        496   1244 (  -)   289  0.411  509   <-> 1
hta:BVU17_15250 aldehyde dehydrogenase         K00128   483   1244 ( 375)   289  0.435  492   <-> 5
pamg:BKM19_002630 aldehyde dehydrogenase        K12254   497   1244 (  2)   289  0.426  495   <-> 21
pana:BBH88_16660 aldehyde dehydrogenase         K00128   480   1244 (  5)   289  0.422  490   <-> 11
scv:A4G25_09700 aldehyde dehydrogenase         K00128   510   1244 (  41)   289  0.417  496   <-> 8
vqi:CCZ37_14435 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1244 ( 621)   289  0.427  492   -> 4
dej:AWY79_00445 betaine-aldehyde dehydrogenase           491   1243 ( 512)   289  0.446  487   <-> 4
efa:EF0253 aldehyde dehydrogenase                 496   1243 (  -)   289  0.411  508   <-> 1
efi:OG1RF_10198 aldehyde dehydrogenase (NAD(+))          496   1243 ( 471)   289  0.411  508   <-> 2
hab:SG26_12565 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   508   1243 (  34)   289  0.400  508   <-> 7
hbe:BEI_1148 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde de K09472   502   1243 (  6)   289  0.423  511   <-> 23
hhi:HAH_0949 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   508   1243 (  33)   289  0.400  508   <-> 7
hhn:HISP_04880 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   508   1243 (  33)   289  0.400  508   <-> 7
pagc:BEE12_17990 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1243 ( 182)   289  0.433  492   -> 9
pci:PCH70_04440 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1243 (  11)   289  0.436  491   -> 20
psyg:AK825_10645 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1243 ( 123)   289  0.440  502   -> 15
vbo:CKY39_03555 aldehyde dehydrogenase         K00146   500   1243 (  10)   289  0.448  487   <-> 26
vph:VPUCM_1857 Gamma-glutamyl-aminobutyraldehyde dehydr K09472   494   1243 (  30)   289  0.400  495   <-> 11
abau:IX87_00895 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1242 (  88)   289  0.431  490   -> 27
abaz:P795_13070 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1242 (  92)   289  0.431  490   -> 25
abh:M3Q_1226 betB                    K00130   490   1242 (  91)   289  0.431  490   -> 23
abj:BJAB07104_01023 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00130   490   1242 (  91)   289  0.431  490   -> 22
abk:LX00_04665 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1242 (  88)   289  0.431  490   -> 27
abr:ABTJ_02883 glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   490   1242 (  91)   289  0.431  490   -> 23
abx:ABK1_0914 betB                   K00130   490   1242 (  91)   289  0.431  490   -> 22
aoi:AORI_3567 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   477   1242 (  21)   289  0.435  490   <-> 31
efq:DR75_2276 acyl-CoA reductase family protein          496   1242 (  -)   289  0.420  488   <-> 1
gqu:AWC35_04570 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1242 ( 119)   289  0.435  490   -> 20
lagg:B0E33_18845 carnitine dehydratase         K00128   492   1242 (  44)   289  0.432  481   <-> 24
lpp:lpp0308 hypothetical protein            K00130   488   1242 ( 489)   289  0.433  490   <-> 8
msq:BKP64_09480 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   505   1242 (  25)   289  0.420  519   <-> 18
oah:DR92_4590 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   496   1242 (  11)   289  0.412  498   <-> 17
oan:Oant_4697 aldehyde dehydrogenase                496   1242 (  11)   289  0.412  498   <-> 17
ptv:AA957_16625 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1242 (  51)   289  0.432  491   -> 32
slm:BIZ42_15785 aldehyde dehydrogenase PuuC            500   1242 (  17)   289  0.422  500   <-> 11
slq:M495_07135 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1242 (  43)   289  0.427  490   -> 23
smav:CFF01_14550 aldehyde dehydrogenase PuuC      K09472   498   1242 ( 158)   289  0.413  511   <-> 9
srl:SOD_c13930 betaine aldehyde dehydrogenase BetB   K00130   490   1242 (  21)   289  0.424  490   -> 18
vam:C4F17_23435 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1242 (  5)   289  0.424  491   <-> 26
abab:BJAB0715_01041 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00130   490   1241 ( 195)   289  0.429  490   -> 22
abal:ABLAC_16940 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00130   490   1241 ( 192)   289  0.429  490   -> 20
abz:ABZJ_01029 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00130   490   1241 (  90)   289  0.429  490   -> 22
acb:A1S_0927 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydrogen K00130   490   1241 ( 192)   289  0.429  490   -> 19
cai:Caci_0798 Aldehyde Dehydrogenase                483   1241 ( 171)   289  0.427  478   <-> 25
cama:F384_02495 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1241 ( 160)   289  0.425  497   -> 11
cbot:ATE48_09385 aldehyde dehydrogenase         K09472   496   1241 ( 201)   289  0.414  493   <-> 11
dfn:CVE23_14015 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1241 ( 138)   289  0.443  490   -> 9
ecp:ECP_0387 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   490   1241 ( 226)   289  0.429  496   -> 7
efd:EFD32_0195 acetaldehyde dehydrogenase 2 domain prot      496   1241 (  -)   289  0.411  508   <-> 1
eum:ECUMN_0350 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1241 (  36)   289  0.427  496   -> 10
lpc:LPC_0314 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   488   1241 ( 489)   289  0.433  490   <-> 8
pato:GZ59_28570 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1241 ( 103)   289  0.427  490   -> 10
patr:EV46_08340 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1241 ( 103)   289  0.427  490   -> 10
smal:SMALA_3246 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   477   1241 (  43)   289  0.433  478   <-> 32
sphi:TS85_05645 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   489   1241 (  1)   289  0.441  497   <-> 20
sry:M621_07725 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1241 (  19)   289  0.424  490   -> 18
aha:AHA_0243 aldehyde dehydrogenase           K09472   498   1240 ( 166)   288  0.435  494   <-> 10
ahd:AI20_18260 aldehyde dehydrogenase          K12254   498   1240 ( 172)   288  0.435  494   <-> 11
cen:LH86_15975 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1240 (  72)   288  0.429  492   -> 15
ecg:E2348C_0274 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-dep K00130   490   1240 ( 137)   288  0.429  496   -> 8
ect:ECIAI39_0374 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1240 (  41)   288  0.427  496   -> 8
elf:LF82_0220 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1240 ( 145)   288  0.429  496   -> 8
eln:NRG857_01530 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1240 ( 134)   288  0.429  496   -> 8
eoc:CE10_0277 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depen K00130   490   1240 ( 140)   288  0.427  496   -> 9
hdl:HALDL1_15555 aldehyde dehydrogenase              489   1240 ( 244)   288  0.430  493   <-> 9
pfae:AJGP001_04525 aldehyde dehydrogenase        K00128   480   1240 ( 167)   288  0.422  490   <-> 11
ptx:ABW99_20690 betaine-aldehyde dehydrogenase           483   1240 ( 147)   288  0.422  490   <-> 20
pye:A6J80_14410 aldehyde dehydrogenase         K09472   501   1240 (  84)   288  0.431  508   <-> 18
aace:A0U92_04600 betaine-aldehyde dehydrogenase          698   1239 (  68)   288  0.442  489   -> 10
abaa:IX88_06645 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1239 ( 190)   288  0.429  490   -> 19
aci:ACIAD1009 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydroge K00130   490   1239 (  95)   288  0.424  490   -> 17
avd:AvCA6_48030 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K12254   497   1239 (  19)   288  0.421  494   <-> 19
avl:AvCA_48030 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K12254   497   1239 (  19)   288  0.421  494   <-> 19
avn:Avin_48030 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K12254   497   1239 (  19)   288  0.421  494   <-> 19
lpo:LPO_0277 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depend K00130   488   1239 ( 483)   288  0.433  490   <-> 8
msr:AU15_09750 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde K09472   487   1239 ( 185)   288  0.424  498   <-> 14
sen:SACE_6565 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   482   1239 ( 111)   288  0.416  505   <-> 27
sra:SerAS13_1486 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1239 (  25)   288  0.422  490   -> 15
srr:SerAS9_1485 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1239 (  25)   288  0.422  490   -> 15
srs:SerAS12_1485 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1239 (  25)   288  0.422  490   -> 15
tpz:Tph_c21630 aldehyde dehydrogenase AldA             491   1239 ( 1130)   288  0.410  490   <-> 2
xtn:FD63_11895 aldehyde dehydrogenase               500   1239 ( 447)   288  0.413  511   <-> 9
aja:AJAP_21295 Putative aldehyde dehydrogenase DhaS   K00128   477   1238 (  17)   288  0.435  490   <-> 29
azl:AZL_018080 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1238 (  11)   288  0.444  489   -> 22
cls:CXIVA_06100 hypothetical protein                506   1238 ( 230)   288  0.415  513   <-> 3
cpas:Clopa_2141 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        499   1238 ( 418)   288  0.410  488   <-> 5
dpn:BCB69_00320 aldehyde dehydrogenase               495   1238 (  -)   288  0.421  494   <-> 1
ecm:EcSMS35_0343 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1238 (  24)   288  0.427  496   -> 9
lvs:LOKVESSMR4R_02137 NAD/NADP-dependent betaine aldehy      483   1238 ( 203)   288  0.443  483   -> 12
pht:BLM14_27650 aldehyde dehydrogenase PuuC            498   1238 (  21)   288  0.421  489   <-> 33
psb:Psyr_4733 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1238 (  12)   288  0.432  491   -> 20
rfo:REIFOR_00600 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyd K12254   513   1238 ( 177)   288  0.432  493   <-> 11
snl:BJD96_00475 aldehyde dehydrogenase         K00128   495   1238 (  25)   288  0.412  488   <-> 10
vag:N646_0405 putative aldehyde dehydrogenase      K09472   494   1238 (  8)   288  0.399  496   <-> 14
abc:ACICU_00889 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00130   490   1237 (  86)   288  0.429  490   -> 25
adh:CK627_04995 aldehyde dehydrogenase PuuC       K12254   498   1237 ( 169)   288  0.433  494   <-> 9
bhk:B4U37_13950 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K10217   491   1237 (  53)   288  0.400  493   <-> 9
cnt:JT31_00965 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1237 (  58)   288  0.433  492   -> 16
gar:AOZ07_15110 carnitine dehydratase          K00128   494   1237 ( 111)   288  0.450  487   <-> 20
plat:C6W10_09700 betaine-aldehyde dehydrogenase          476   1237 ( 279)   288  0.428  479   <-> 16
pva:Pvag_1615 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1237 ( 178)   288  0.431  492   -> 11
sbb:Sbal175_3178 Aldehyde Dehydrogenase         K09472   498   1237 (  46)   288  0.406  512   <-> 11
sera:Ser39006_016965 betaine-aldehyde dehydrogenase        490   1237 ( 135)   288  0.436  491   -> 15
shew:CKQ84_02005 aldehyde dehydrogenase PuuC      K09472   498   1237 (  52)   288  0.404  512   <-> 10
six:BSY16_2385 aldehyde dehydrogenase family protein  K09472   493   1237 (  15)   288  0.415  492   <-> 43
thas:C6Y53_01525 betaine-aldehyde dehydrogenase          485   1237 ( 150)   288  0.430  498   -> 14
abad:ABD1_08800 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1236 ( 187)   288  0.429  490   -> 19
abb:ABBFA_002683 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1236 (  85)   288  0.427  490   -> 23
abd:ABTW07_1018 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1236 (  85)   288  0.427  490   -> 22
abn:AB57_1003 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1236 (  85)   288  0.427  490   -> 24
abw:BL01_11345 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1236 (  85)   288  0.427  490   -> 21
aby:ABAYE2867 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydroge K00130   490   1236 (  85)   288  0.427  490   -> 21
amaa:amad1_14335 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   488   1236 ( 187)   288  0.430  491   -> 10
amad:I636_13935 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   488   1236 ( 187)   288  0.430  491   -> 9
amai:I635_14310 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   488   1236 ( 187)   288  0.430  491   -> 10
ecoj:P423_01695 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1236 ( 134)   288  0.427  496   -> 8
ecos:EC958_0464 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   491   1236 ( 134)   288  0.427  496   -> 8
ena:ECNA114_0303 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1236 ( 134)   288  0.427  496   -> 8
halo:BWR19_05610 carnitine dehydratase         K00128   492   1236 (  2)   288  0.436  493   <-> 21
mrd:Mrad2831_0174 Aldehyde Dehydrogenase        K00128   493   1236 ( 107)   288  0.426  491   <-> 12
noa:BKM31_14230 carnitine dehydratase          K00128   491   1236 (  3)   288  0.433  494   <-> 32
pgv:SL003B_3174 Phenylacetaldehyde dehydrogenase (PAD) K00146   497   1236 (  81)   288  0.429  475   <-> 20
pmib:BB2000_1490 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   491   1236 (  53)   288  0.430  493   -> 5
pmr:PMI1460 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   491   1236 (  50)   288  0.430  493   -> 5
pvl:AOB99_09220 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   491   1236 (  50)   288  0.430  493   -> 4
same:SAMCFNEI73_pC1952 betaine aldehyde dehydrogenase G      491   1236 (  47)   288  0.435  492   <-> 27
sbl:Sbal_1093 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   498   1236 (  38)   288  0.404  512   <-> 10
sbs:Sbal117_1196 Aldehyde Dehydrogenase         K09472   498   1236 (  38)   288  0.404  512   <-> 10
sino:SS05631_b51940 Aldehyde dehydrogenase             491   1236 (  47)   288  0.437  492   <-> 28
amae:I876_13940 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   488   1235 ( 186)   287  0.430  491   -> 9
amal:I607_13555 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   488   1235 ( 186)   287  0.430  491   -> 8
amao:I634_13785 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   488   1235 ( 186)   287  0.430  491   -> 9
amc:MADE_000001022435 4-trimethylaminobutyraldehyde deh K00130   488   1235 ( 479)   287  0.430  491   -> 8
pkr:AYO71_28080 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1235 (  17)   287  0.438  491   -> 21
vma:VAB18032_08730 aldehyde dehydrogenase             476   1235 ( 156)   287  0.423  477   <-> 20
vpf:M634_10390 aldehyde dehydrogenase          K09472   494   1235 (  6)   287  0.398  495   <-> 11
woc:BA177_02065 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   504   1235 (  59)   287  0.423  489   <-> 13
abaj:BJAB0868_01037 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas K00130   490   1234 (  83)   287  0.429  490   -> 24
acts:ACWT_7624 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   472   1234 ( 149)   287  0.436  477   <-> 14
ase:ACPL_7755 aldehyde dehydrogenase (NAD+)       K00128   472   1234 ( 149)   287  0.436  477   <-> 14
avr:B565_3831 Aldehyde dehydrogenase family protein   K12254   498   1234 ( 153)   287  0.438  495   <-> 9
bpt:Bpet4702 aldehyde dehydrogenase family protein   K00128   492   1234 (  27)   287  0.427  492   <-> 17
ddd:Dda3937_03412 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1234 ( 132)   287  0.438  493   -> 7
maad:AZF01_21445 aldehyde dehydrogenase         K00146   502   1234 (  61)   287  0.436  482   <-> 24
shm:Shewmr7_3008 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K09472   498   1234 ( 168)   287  0.410  512   <-> 8
vex:VEA_000365 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   486   1234 ( 136)   287  0.419  489   -> 12
abam:B1s21122_01175 aldehyde dehydrogenase (NAD+)         484   1233 ( 248)   287  0.429  482   <-> 9
ais:BUW96_10285 betaine-aldehyde dehydrogenase           486   1233 (  77)   287  0.434  491   <-> 21
ano:RR32_13505 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1233 ( 187)   287  0.429  490   -> 20
lag:N175_15450 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydrogen K00130   486   1233 ( 280)   287  0.429  490   -> 6
lph:LPV_0320 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depend K00130   488   1233 ( 478)   287  0.431  490   <-> 8
mad:HP15_943 aldehyde dehydrogenase family protein   K09472   505   1233 (  28)   287  0.415  521   <-> 15
mgg:MPLG2_0028 putative aldehyde dehydrogenase DhaS        476   1233 ( 254)   287  0.433  478   <-> 6
nhi:B1s21160_00985 aldehyde dehydrogenase (NAD+)          484   1233 ( 267)   287  0.438  480   <-> 9
pnp:IJ22_49210 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1233 (  4)   287  0.415  491   <-> 23
sbp:Sbal223_3202 Aldehyde Dehydrogenase         K09472   498   1233 (  38)   287  0.404  512   <-> 10
shw:Sputw3181_3079 aldehyde dehydrogenase (acceptor)  K09472   498   1233 ( 153)   287  0.402  512   <-> 9
van:VAA_01522 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   486   1233 ( 280)   287  0.429  490   -> 6
vau:VANGNB10_cII0723 betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   486   1233 ( 281)   287  0.429  490   -> 6
vdb:AL552_06040 betaine-aldehyde dehydrogenase           486   1233 ( 135)   287  0.419  489   -> 12
abm:ABSDF2439 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydroge K00130   490   1232 ( 181)   287  0.429  490   -> 8
acw:A0J50_12810 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1232 ( 186)   287  0.429  490   -> 16
bpf:BpOF4_12595 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K10217   487   1232 ( 130)   287  0.407  494   <-> 12
ean:Eab7_0371 aldehyde dehydrogenase dhaS             502   1232 ( 150)   287  0.432  488   <-> 8
sclf:BB341_09620 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   483   1232 ( 111)   287  0.418  478   <-> 21
shp:Sput200_1086 Aldehyde Dehydrogenase         K09472   498   1232 ( 152)   287  0.404  512   <-> 10
spc:Sputcn32_1085 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K09472   498   1232 ( 151)   287  0.404  512   <-> 9
tci:A7K98_09790 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1232 ( 207)   287  0.439  494   -> 12
acc:BDGL_000205 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydro K00130   490   1231 (  79)   286  0.427  490   -> 24
boh:AKI39_23985 carnitine dehydratase          K00128   492   1231 ( 215)   286  0.421  497   <-> 18
cir:C2U53_16405 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1231 ( 135)   286  0.415  496   -> 10
cpae:CPAST_c23760 putative aldehyde dehydrogenase AldA       498   1231 ( 442)   286  0.397  496   <-> 3
cpat:CLPA_c23760 putative aldehyde dehydrogenase AldA       498   1231 ( 442)   286  0.397  496   <-> 3
gob:Gobs_1708 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   494   1231 (  2)   286  0.430  488   <-> 19
hyl:LPB072_08410 betaine-aldehyde dehydrogenase          489   1231 (  28)   286  0.430  491   -> 17
kmi:VW41_11355 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1231 (  50)   286  0.429  492   -> 17
sbj:CF168_05320 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   498   1231 ( 165)   286  0.408  512   <-> 8
aeo:O23A_p3467 Aldehyde dehydrogenase          K12254   498   1230 (  37)   286  0.438  495   <-> 9
dso:A4U42_01135 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1230 ( 126)   286  0.438  489   -> 8
frf:LO80_06185 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   485   1230 ( 402)   286  0.419  492   -> 4
mii:BTJ40_20510 aldehyde dehydrogenase PuuC       K12254   502   1230 (  38)   286  0.418  510   <-> 16
mmar:MODMU_4802 aldehyde dehydrogenase               480   1230 ( 149)   286  0.436  486   <-> 13
npn:JI59_12160 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   489   1230 ( 152)   286  0.434  486   <-> 32
pfr:PFREUD_19300 Lactaldehyde dehydrogenase            498   1230 ( 261)   286  0.419  494   <-> 5
pfre:RM25_1838 Putative aldehyde dehydrogenase AldA        498   1230 ( 262)   286  0.419  494   <-> 5
pmad:BAY61_03525 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   477   1230 ( 118)   286  0.425  503   <-> 24
ppv:NJ69_20245 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1230 (  6)   286  0.435  492   -> 17
shl:Shal_0987 aldehyde dehydrogenase          K09472   499   1230 (  68)   286  0.409  511   <-> 12
sil:SPOA0112 phenylacetaldehyde dehydrogenase      K00146   504   1230 (  5)   286  0.423  508   <-> 21
asa:ASA_4155 aldehyde dehydrogenase family protein   K09472   498   1229 (  55)   286  0.438  495   <-> 8
ced:LH89_20975 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1229 ( 126)   286  0.440  489   -> 9
kphy:AOZ06_31320 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   477   1229 (  10)   286  0.429  489   <-> 31
shn:Shewana3_3105 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K09472   498   1229 ( 162)   286  0.410  512   <-> 8
thd:BHV28_01370 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde deh      490   1229 ( 241)   286  0.430  491   -> 5
xdo:XDD1_1183 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   492   1229 (  58)   286  0.435  492   -> 10
acav:VI35_20215 aldehyde dehydrogenase PuuC       K12254   498   1228 ( 174)   286  0.433  494   <-> 7
aea:C2U39_00445 aldehyde dehydrogenase         K12254   498   1228 ( 166)   286  0.433  494   <-> 9
ag:BAH79100 2-hydroxymuconate-6-semialdehyde dehydrogen      486   1228 (  94)   286  0.402  503   <-> 18
ajn:BVL33_05140 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1228 ( 144)   286  0.422  488   -> 8
caf:AL524_19790 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1228 ( 132)   286  0.413  496   -> 10
eci:UTI89_C0341 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   491   1228 ( 124)   286  0.425  496   -> 8
ecoi:ECOPMV1_00315 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   490   1228 ( 124)   286  0.425  496   -> 8
ecv:APECO1_1678 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-dep K00130   491   1228 ( 124)   286  0.425  496   -> 8
ecz:ECS88_0320 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-depe K00130   490   1228 ( 124)   286  0.425  496   -> 8
eih:ECOK1_0306 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1228 ( 124)   286  0.425  496   -> 8
elu:UM146_15740 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1228 ( 124)   286  0.425  496   -> 8
ptt:VY86_14745 aldehyde dehydrogenase               494   1228 ( 141)   286  0.401  489   <-> 9
smz:SMD_1402 Aldehyde dehydrogenase                498   1228 (  8)   286  0.428  488   <-> 8
svi:Svir_05500 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          479   1228 (  2)   286  0.419  506   <-> 15
vpa:VPA1113 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   486   1228 ( 133)   286  0.415  489   -> 12
dai:Desaci_2682 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00130   503   1227 ( 704)   286  0.440  491   <-> 4
gsn:YC6258_05871 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K12254   500   1227 (  11)   286  0.420  498   <-> 14
mcak:MCCS_05940 Putative aldehyde dehydrogenase AldA  K00128   492   1227 ( 248)   286  0.406  488   <-> 4
mne:D174_13780 aldehyde dehydrogenase               496   1227 ( 134)   286  0.423  496   <-> 24
myn:MyAD_13535 aldehyde dehydrogenase               496   1227 ( 134)   286  0.423  496   <-> 24
plab:C6361_12590 betaine-aldehyde dehydrogenase          476   1227 ( 269)   286  0.424  479   <-> 16
pphr:APZ00_02235 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1227 ( 116)   286  0.436  488   -> 22
saq:Sare_0771 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   476   1227 ( 105)   286  0.432  477   <-> 15
sdt:SPSE_0240 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   497   1227 (  13)   286  0.419  496   <-> 6
vpk:M636_04955 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydrogen K00130   486   1227 ( 132)   286  0.415  489   -> 11
acal:BUM88_04450 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1226 ( 179)   285  0.428  491   -> 20
acx:Achr_37390 aldehyde dehydrogenase (NAD+)      K12254   497   1226 ( 132)   285  0.423  494   <-> 11
ali:AZOLI_p10975 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   502   1226 ( 135)   285  0.420  483   <-> 12
amyb:BKN51_14675 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   477   1226 (  6)   285  0.429  489   <-> 27
apf:APA03_42000 aldehyde dehydrogenase         K09472   493   1226 (  56)   285  0.421  494   <-> 14
apg:APA12_42000 aldehyde dehydrogenase         K09472   493   1226 (  56)   285  0.421  494   <-> 14
apq:APA22_42000 aldehyde dehydrogenase         K09472   493   1226 (  56)   285  0.421  494   <-> 14
apt:APA01_42000 aldehyde dehydrogenase         K09472   493   1226 (  56)   285  0.421  494   <-> 14
apu:APA07_42000 aldehyde dehydrogenase         K09472   493   1226 (  56)   285  0.421  494   <-> 14
apw:APA42C_42000 aldehyde dehydrogenase         K09472   493   1226 (  56)   285  0.421  494   <-> 13
apx:APA26_42000 aldehyde dehydrogenase         K09472   493   1226 (  56)   285  0.421  494   <-> 14
apz:APA32_42000 aldehyde dehydrogenase         K09472   493   1226 (  56)   285  0.421  494   <-> 14
eha:Ethha_0578 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   494   1226 ( 571)   285  0.415  494   -> 2
hgi:ABY42_16225 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   507   1226 (  8)   285  0.404  508   <-> 8
hru:Halru_3145 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   479   1226 ( 405)   285  0.434  484   <-> 5
par:Psyc_0729 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   500   1226 ( 109)   285  0.431  501   -> 7
saz:Sama_2648 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   498   1226 ( 185)   285  0.416  495   <-> 10
sphy:CHN51_07615 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   501   1226 (  99)   285  0.437  490   <-> 17
suh:SAMSHR1132_01410 putative aldehyde dehydrogenase  K00128   495   1226 (  22)   285  0.410  488   <-> 5
aem:CK911_16265 aldehyde dehydrogenase PuuC       K12254   498   1225 ( 145)   285  0.429  494   <-> 7
care:LT85_3661 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1225 ( 171)   285  0.433  494   -> 15
jsv:CNX70_26655 aldehyde dehydrogenase PuuC            495   1225 ( 122)   285  0.434  491   <-> 13
masz:C9I28_04250 aldehyde dehydrogenase PuuC      K12254   494   1225 ( 139)   285  0.426  493   <-> 10
mes:Meso_4607 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K00128   505   1225 (  39)   285  0.437  499   <-> 24
nab:B1sIIB91_00910 aldehyde dehydrogenase (NAD+)          484   1225 ( 226)   285  0.420  507   <-> 7
pavl:BKM03_02520 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1225 (  6)   285  0.430  491   -> 20
seqo:SE1039_23560 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   497   1225 ( 143)   285  0.422  495   <-> 7
shz:shn_10740 aldehyde dehydrogenase PuuC        K09472   493   1225 (  23)   285  0.423  487   <-> 38
ssch:LH95_01505 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   499   1225 (  28)   285  0.423  497   <-> 6
vow:A9237_22835 betaine-aldehyde dehydrogenase           486   1225 ( 147)   285  0.433  478   -> 11
vpd:VAPA_2c10470 putative aldehyde dehydrogenase          502   1225 ( 110)   285  0.410  505   <-> 27
xal:XALC_2105 putative aldehyde dehydrogenase protein  K09472   500   1225 ( 454)   285  0.422  493   <-> 8
acd:AOLE_14720 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1224 ( 176)   285  0.424  490   -> 19
amed:B224_5460 putative aldehyde dehydrogenase     K12254   498   1224 ( 156)   285  0.427  494   <-> 9
hlc:CHINAEXTREME09180 aldehyde dehydrogenase            477   1224 ( 407)   285  0.429  485   <-> 4
meh:M301_1070 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K12254   497   1224 (  5)   285  0.428  495   <-> 6
phh:AFB00_09770 carnitine dehydratase          K00128   491   1224 (  48)   285  0.431  497   <-> 19
sscz:RN70_01845 betaine-aldehyde dehydrogenase           499   1224 (  24)   285  0.422  498   <-> 6
xne:XNC1_1245 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydroge K00130   492   1224 (  65)   285  0.427  492   -> 12
xnm:XNC2_1220 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydroge K00130   492   1224 (  65)   285  0.427  492   -> 11
fte:Fluta_1926 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   500   1223 ( 163)   285  0.416  507   <-> 8
mter:4434518_03487 aldehyde dehydrogenase             485   1223 (  20)   285  0.438  473   <-> 19
pkt:AT984_07330 aldehyde dehydrogenase               500   1223 (  43)   285  0.427  492   <-> 10
pst:PSPTO_0441 betaine aldehyde dehydrogenase BADH   K00130   490   1223 (  4)   285  0.430  491   -> 21
stp:Strop_0827 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   476   1223 (  81)   285  0.428  477   <-> 16
strc:AA958_22140 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   480   1223 ( 179)   285  0.423  477   <-> 18
tnr:Thena_0877 Aldehyde Dehydrogenase               493   1223 ( 699)   285  0.408  490   <-> 4
apom:CPF11_13705 aldehyde dehydrogenase PuuC      K09472   493   1222 ( 217)   284  0.421  494   <-> 10
asv:WG31_13925 aldehyde dehydrogenase          K09472   493   1222 ( 213)   284  0.421  494   <-> 8
esi:Exig_0395 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   502   1222 ( 128)   284  0.426  488   <-> 8
hhd:HBHAL_1448 glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   490   1222 ( 130)   284  0.423  496   <-> 15
hla:Hlac_3047 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   508   1222 ( 313)   284  0.392  520   <-> 5
msb:LJ00_31130 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   511   1222 ( 121)   284  0.412  490   <-> 39
msg:MSMEI_6132 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   511   1222 ( 121)   284  0.412  490   <-> 39
msh:LI98_31140 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   511   1222 ( 121)   284  0.412  490   <-> 39
msm:MSMEG_6297 aldehyde dehydrogenase          K00128   511   1222 ( 112)   284  0.412  490   <-> 39
msn:LI99_31135 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   511   1222 ( 121)   284  0.412  490   <-> 39
nsl:BOX37_12995 carnitine dehydratase          K00128   492   1222 (  30)   284  0.434  475   <-> 24
pde:Pden_4941 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   498   1222 (  17)   284  0.412  488   <-> 30
sab:SAB2487c glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   496   1222 (  5)   284  0.415  494   <-> 5
spl:Spea_0937 aldehyde dehydrogenase          K09472   499   1222 (  54)   284  0.403  511   <-> 11
srub:C2R22_24385 carnitine dehydratase         K00128   494   1222 (  73)   284  0.436  495   <-> 6
tpx:Turpa_0510 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   513   1222 ( 484)   284  0.431  476   <-> 6
acry:AC20117_23040 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00146   494   1221 (  34)   284  0.432  477   <-> 33
esj:SJ05684_b59180 Aldehyde dehydrogenase             491   1221 (  34)   284  0.425  492   <-> 27
mio:AOA12_05020 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00146   493   1221 (  19)   284  0.427  490   <-> 29
rst:ATY39_01215 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   1221 ( 131)   284  0.422  488   <-> 9
she:Shewmr4_2926 aldehyde dehydrogenase (acceptor)   K09472   498   1221 ( 155)   284  0.406  512   <-> 8
tra:Trad_0840 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   812   1221 (  73)   284  0.414  503   <-> 9
cse:Cseg_0813 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   496   1220 ( 128)   284  0.423  496   <-> 12
csh:Closa_1722 Aldehyde Dehydrogenase               495   1220 ( 553)   284  0.422  490   <-> 3
exm:U719_02030 betaine-aldehyde dehydrogenase           502   1220 ( 122)   284  0.432  491   <-> 9
mme:Marme_3789 Aldehyde Dehydrogenase          K12254   499   1220 (  25)   284  0.395  499   <-> 20
pseq:AD006_19345 betaine-aldehyde dehydrogenase          483   1220 (  18)   284  0.427  487   <-> 27
sct:SCAT_3804 putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   484   1220 (  86)   284  0.404  507   <-> 20
scy:SCATT_37930 aldehyde dehydrogenase         K00128   484   1220 (  91)   284  0.404  507   <-> 20
sml:Smlt2238 putative betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   490   1220 (  8)   284  0.431  490   -> 8
sob:CSE16_14645 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia K10217   485   1220 ( 126)   284  0.411  496   <-> 10
suv:SAVC_00605 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1220 (  3)   284  0.406  488   <-> 5
vro:BSZ04_01520 betaine-aldehyde dehydrogenase           486   1220 ( 138)   284  0.431  478   -> 9
mas:Mahau_2111 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          491   1219 ( 204)   284  0.407  489   <-> 5
mcl:MCCL_0390 aldehyde dehydrogenase          K00128   492   1219 ( 252)   284  0.398  487   <-> 4
palc:A0T30_00975 aldehyde dehydrogenase         K12254   497   1219 ( 190)   284  0.416  495   <-> 12
pgd:Gal_01233 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   485   1219 (  84)   284  0.434  484   -> 21
rge:RGE_26320 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d      498   1219 ( 110)   284  0.410  510   <-> 6
sje:AAV35_002775 betaine-aldehyde dehydrogenase          488   1219 ( 126)   284  0.419  489   <-> 11
snr:SNOUR_16710 aldehyde dehydrogenase dhaS       K00128   476   1219 ( 115)   284  0.421  477   <-> 25
ssd:SPSINT_2230 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   497   1219 (  5)   284  0.417  496   <-> 6
sten:CCR98_09820 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1219 (  21)   284  0.429  490   -> 8
suf:SARLGA251_23850 putative betaine aldehyde dehydroge K00130   496   1219 (  2)   284  0.413  494   <-> 5
vap:Vapar_6130 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   492   1219 ( 106)   284  0.416  493   <-> 22
vhr:AL538_25895 betaine-aldehyde dehydrogenase           486   1219 ( 152)   284  0.431  478   -> 9
avo:AMS64_22450 aldehyde dehydrogenase         K12254   498   1218 ( 152)   283  0.432  495   <-> 8
ccoc:CCON33237_0809 aldehyde dehydrogenase B            491   1218 (  -)   283  0.409  492   <-> 1
ess:ATZ33_15855 aldehyde dehydrogenase               498   1218 ( 421)   283  0.409  496   <-> 5
glj:GKIL_0036 aldehyde dehydrogenase          K00128   506   1218 ( 138)   283  0.430  493   <-> 6
hau:Haur_3788 aldehyde dehydrogenase          K00128   510   1218 (  96)   283  0.435  494   <-> 7
hba:Hbal_2560 Betaine-aldehyde dehydrogenase            493   1218 ( 103)   283  0.414  488   <-> 12
hdi:HDIA_4710 Betaine aldehyde dehydrogenase            707   1218 ( 110)   283  0.410  500   -> 16
mjd:JDM601_3511 aldehyde dehydrogenase               485   1218 (  5)   283  0.433  473   <-> 25
pku:AUO94_12670 aldehyde dehydrogenase         K00128   480   1218 ( 143)   283  0.414  490   <-> 11
rbn:RBXJA2T_08640 aldehyde dehydrogenase              498   1218 ( 102)   283  0.424  491   <-> 6
sar:SAR2691 putative betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   496   1218 (  1)   283  0.415  494   <-> 6
saua:SAAG_00432 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1218 (  1)   283  0.415  494   <-> 6
saur:SABB_02022 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1218 (  1)   283  0.415  494   <-> 6
sauz:SAZ172_2730 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1218 (  1)   283  0.415  494   <-> 5
shf:CEQ32_21670 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   498   1218 ( 151)   283  0.420  491   <-> 8
ssm:Spirs_2638 Aldehyde Dehydrogenase               493   1218 (  94)   283  0.406  490   <-> 5
stre:GZL_03769 putative aldehyde dehydrogenase dhaS   K00128   462   1218 ( 115)   283  0.421  477   <-> 25
suk:SAA6008_02670 glycine betaine aldehyde dehydrogenas K00130   496   1218 (  1)   283  0.415  494   <-> 5
suq:HMPREF0772_10578 betaine-aldehyde dehydrogenase   K00130   496   1218 (  1)   283  0.415  494   <-> 6
sut:SAT0131_02846 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   496   1218 (  1)   283  0.415  494   <-> 6
suw:SATW20_27510 putative betaine aldehyde dehydrogenas K00130   496   1218 (  1)   283  0.415  494   <-> 5
asr:WL1483_1298 aldehyde dehydrogenase         K12254   498   1217 ( 157)   283  0.434  498   <-> 9
buj:BurJV3_1891 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1217 (  10)   283  0.429  490   -> 8
cbaa:SRAA_2187 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K09472   494   1217 ( 174)   283  0.421  496   <-> 7
chel:AL346_05180 carnitine dehydratase         K00128   492   1217 ( 147)   283  0.414  495   <-> 20
saa:SAUSA300_2546 glycine betaine aldehyde dehydrogenas K00130   496   1217 (  1)   283  0.413  494   <-> 5
sac:SACOL2628 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   496   1217 (  1)   283  0.413  494   <-> 5
sad:SAAV_0135 aldehyde dehydrogenase          K00128   495   1217 ( 236)   283  0.406  488   <-> 5
sae:NWMN_2510 glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   496   1217 (  1)   283  0.413  494   <-> 5
sah:SaurJH1_2689 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
saj:SaurJH9_2635 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
sall:SAZ_27160 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   476   1217 ( 117)   283  0.408  507   <-> 29
salu:DC74_5090 hypothetical protein           K00128   476   1217 ( 117)   283  0.408  507   <-> 25
sam:MW2532 glycine betaine aldehyde dehydrogenase gbsA K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
sams:NI36_13100 betaine-aldehyde dehydrogenase           496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 4
sao:SAOUHSC_02933 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   496   1217 (  1)   283  0.413  494   <-> 5
sas:SAS2498 putative betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   496   1217 (  1)   283  0.413  494   <-> 5
sau:SA2406 glycine betaine aldehyde dehydrogenase gbsA K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 6
saud:CH52_05945 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
saue:RSAU_002453 glycine betaine aldehyde dehydrogenase K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 6
sauf:X998_2594 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   496   1217 (  1)   283  0.413  494   <-> 5
saug:SA268_2548 putative betaine aldehyde dehydrogenase K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
saui:AZ30_13665 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1217 (  1)   283  0.413  494   <-> 5
sauj:SAI2T2_1019520 Glycine betaine aldehyde dehydrogen K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
sauk:SAI3T3_1019510 Glycine betaine aldehyde dehydrogen K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
saum:BN843_26480 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1217 (  1)   283  0.413  494   <-> 5
saun:SAKOR_02607 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1217 (  6)   283  0.413  494   <-> 5
sauq:SAI4T8_1019520 Glycine betaine aldehyde dehydrogen K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
saus:SA40_2367 putative betaine aldehyde dehydrogenase K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
saut:SAI1T1_2019510 Glycine betaine aldehyde dehydrogen K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
sauu:SA957_2451 putative betaine aldehyde dehydrogenase K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
sauv:SAI7S6_1019510 Glycine betaine aldehyde dehydrogen K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
sauw:SAI5S5_1019450 Glycine betaine aldehyde dehydrogen K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
saux:SAI6T6_1019460 Glycine betaine aldehyde dehydrogen K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
sauy:SAI8T7_1019490 Glycine betaine aldehyde dehydrogen K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
sav:SAV2613 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 6
saw:SAHV_2597 glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 6
sax:USA300HOU_2606 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   496   1217 (  1)   283  0.413  494   <-> 5
sfla:SPHFLASMR4Y_02619 NAD-dependent succinate-semialde K00146   501   1217 (  78)   283  0.442  477   <-> 13
sphm:G432_10310 aldehyde dehydrogenase         K09472   505   1217 ( 178)   283  0.409  504   <-> 16
sphp:LH20_19200 aldehyde dehydrogenase         K00128   493   1217 ( 218)   283  0.421  494   <-> 19
suc:ECTR2_2466 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
sue:SAOV_2658c glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
suj:SAA6159_00151 putative aldehyde dehydrogenase    K00128   495   1217 (  4)   283  0.406  488   <-> 5
suu:M013TW_2590 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
sux:SAEMRSA15_25170 putative betaine aldehyde dehydroge K00130   496   1217 (  2)   283  0.413  494   <-> 5
suy:SA2981_2551 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1217 (  0)   283  0.413  494   <-> 5
suz:MS7_2617 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   496   1217 (  5)   283  0.413  494   <-> 5
actn:L083_7506 aldehyde dehydrogenase          K00128   472   1216 ( 117)   283  0.423  477   <-> 16
cfu:CFU_1149 Betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   495   1216 (  90)   283  0.430  493   -> 17
gal:A0U94_00425 aldehyde dehydrogenase         K09472   494   1216 ( 224)   283  0.407  489   <-> 6
geh:HYN69_11815 betaine-aldehyde dehydrogenase           484   1216 (  97)   283  0.418  491   -> 11
hae:halTADL_2368 aldehyde dehydrogenase (NAD+)     K00128   508   1216 ( 379)   283  0.390  520   <-> 5
rht:NT26_0754 Betaine aldehyde dehydrogenase            487   1216 ( 135)   283  0.432  491   -> 23
saub:C248_0156 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   495   1216 (  7)   283  0.406  488   <-> 5
sauc:CA347_2689 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   496   1216 (  3)   283  0.411  494   <-> 5
son:SO_3496 succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD(P K09472   498   1216 ( 144)   283  0.420  491   <-> 7
sud:ST398NM01_0181 Aldehyde dehydrogenase B       K00128   495   1216 (  7)   283  0.406  488   <-> 5
sug:SAPIG0181 aldehyde dehydrogenase B         K00128   495   1216 (  7)   283  0.406  488   <-> 5
aamy:GFC30_1765 aldehyde dehydrogenase family protein       505   1215 (  58)   283  0.415  501   <-> 10
ati:AL072_22370 carnitine dehydratase          K00128   492   1215 (  4)   283  0.421  492   <-> 20
cco:CCC13826_1326 aldehyde dehydrogenase B             491   1215 (  -)   283  0.411  492   <-> 1
cro:ROD_03591 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   495   1215 ( 120)   283  0.423  492   <-> 9
ksk:KSE_30090 putative aldehyde dehydrogenase      K00128   498   1215 ( 114)   283  0.410  481   <-> 16
smt:Smal_1833 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1215 (  8)   283  0.429  490   -> 9
sxy:BE24_10960 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   497   1215 ( 170)   283  0.414  493   <-> 9
vat:B7L28_07005 aldehyde dehydrogenase               494   1215 (  -)   283  0.422  490   <-> 1
vca:M892_21105 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydrogen K00130   486   1215 ( 135)   283  0.431  478   -> 8
vha:VIBHAR_06180 hypothetical protein          K00130   486   1215 ( 135)   283  0.431  478   -> 8
vpi:BW732_09025 aldehyde dehydrogenase               492   1215 ( 400)   283  0.412  488   <-> 4
btrm:SAMEA390648703042 aldehyde dehydrogenase      K09472   494   1214 ( 138)   283  0.412  497   <-> 12
cpra:CPter91_3937 betaine aldehyde dehydrogenase          490   1214 ( 147)   283  0.434  493   -> 16
deo:CAY53_05565 aldehyde dehydrogenase               495   1214 ( 272)   283  0.422  495   <-> 5
hel:HELO_3918 aldehyde dehydrogenase          K09472   518   1214 (  1)   283  0.425  497   <-> 23
jaz:YQ44_01245 aldehyde dehydrogenase               496   1214 ( 115)   283  0.434  491   <-> 13
mip:AXH82_16425 betaine-aldehyde dehydrogenase           480   1214 ( 110)   283  0.433  478   <-> 14
pia:PI2015_3507 Betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1214 ( 118)   283  0.428  495   -> 9
png:PNIG_b0572 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1214 ( 128)   283  0.421  492   -> 11
ptd:PTET_b0615 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1214 ( 122)   283  0.428  495   -> 9
stax:MC45_16650 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   490   1214 ( 350)   283  0.420  495   <-> 8
apb:SAR116_0055 aldehyde dehydrogenase family protein  K09472   496   1213 (  2)   282  0.421  499   <-> 13
bcar:DK60_629 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1213 ( 117)   282  0.432  488   -> 17
bcas:DA85_02615 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1213 ( 117)   282  0.432  488   -> 17
bcs:BCAN_A0564 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1213 ( 117)   282  0.432  488   -> 17
bms:BR0552 betaine aldehyde dehydrogenase        K00130   487   1213 ( 118)   282  0.432  488   -> 17
bol:BCOUA_I0552 betB                  K00130   487   1213 ( 117)   282  0.432  488   -> 17
bsf:BSS2_I0536 betB                   K00130   487   1213 ( 118)   282  0.432  488   -> 17
bsg:IY72_02550 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1213 ( 118)   282  0.432  488   -> 19
bsi:BS1330_I0548 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1213 ( 118)   282  0.432  488   -> 17
bsk:BCA52141_I0824 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   487   1213 ( 117)   282  0.432  488   -> 16
bsv:BSVBI22_A0548 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   487   1213 ( 118)   282  0.432  488   -> 17
bsw:IY71_02820 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1213 ( 118)   282  0.432  488   -> 18
bsz:DK67_1476 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1213 ( 117)   282  0.432  488   -> 17
bvl:BF3285c1_0209 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate sem K00130   487   1213 ( 120)   282  0.434  488   -> 15
mao:MAP4_2180 Aldehyde dehydrogenase                484   1213 (  56)   282  0.430  477   <-> 16
mav:MAV_2765 P-cumic aldehyde dehydrogenase       K00128   484   1213 (  5)   282  0.430  477   <-> 26
mava:LA64_12445 betaine-aldehyde dehydrogenase           484   1213 (  5)   282  0.430  477   <-> 24
mavd:NF84_12310 betaine-aldehyde dehydrogenase           484   1213 (  5)   282  0.430  477   <-> 22
mavi:RC58_10850 betaine-aldehyde dehydrogenase           484   1213 (  56)   282  0.430  477   <-> 17
mavr:LA63_12455 betaine-aldehyde dehydrogenase           484   1213 (  5)   282  0.430  477   <-> 24
mavu:RE97_10860 betaine-aldehyde dehydrogenase           484   1213 (  56)   282  0.430  477   <-> 17
mpa:MAP_1658 hypothetical protein            K00128   512   1213 (  56)   282  0.430  477   <-> 22
phc:BBI08_16745 aldehyde dehydrogenase         K00128   480   1213 ( 142)   282  0.408  490   <-> 12
psea:WY02_17810 carnitine dehydratase          K00128   491   1213 (  26)   282  0.436  498   <-> 14
scap:AYP1020_1792 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   496   1213 (  31)   282  0.422  495   <-> 6
sfo:Z042_24800 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1213 (  9)   282  0.424  491   -> 16
vrm:44547418_01474 Putative aldehyde dehydrogenase AldA      494   1213 (  -)   282  0.424  490   <-> 1
gan:UMN179_01656 gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase      495   1212 ( 288)   282  0.412  490   <-> 5
kle:AO703_13455 aldehyde dehydrogenase         K09472   495   1212 (  93)   282  0.410  490   <-> 17
lyz:DCE79_01740 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semia      486   1212 ( 120)   282  0.416  503   <-> 10
php:PhaeoP97_02134 betaine aldehyde dehydrogenase BetB       485   1212 ( 119)   282  0.436  484   -> 21
psj:PSJM300_18690 aldehyde dehydrogenase family protein K12254   497   1212 ( 167)   282  0.416  495   <-> 10
ptn:PTRA_b0609 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1212 ( 126)   282  0.419  492   -> 14
ron:TE10_11010 aldehyde dehydrogenase          K09472   495   1212 (  83)   282  0.412  495   <-> 19
sxl:SXYLSMQ121_0225 Betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   497   1212 ( 166)   282  0.414  493   <-> 9
sxo:SXYL_00225 Glycine betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   497   1212 ( 155)   282  0.414  493   <-> 9
thl:TEH_04590 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1212 ( 556)   282  0.432  491   <-> 4
thw:BMG03_13640 betaine-aldehyde dehydrogenase           483   1212 (  91)   282  0.408  485   -> 20
xho:A9255_10345 betaine-aldehyde dehydrogenase           497   1212 (  22)   282  0.429  497   -> 12
arv:C7N77_03345 aldehyde dehydrogenase PuuC            498   1211 ( 150)   282  0.421  494   <-> 9
bme:BMEI1382 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   500   1211 ( 124)   282  0.422  516   -> 22
bths:CNY62_03440 aldehyde dehydrogenase              491   1211 ( 244)   282  0.410  488   <-> 4
cfd:CFNIH1_11610 aldehyde dehydrogenase         K09472   495   1211 ( 108)   282  0.412  490   <-> 10
exu:ESP131_04475 betaine-aldehyde dehydrogenase          502   1211 ( 109)   282  0.430  491   <-> 8
nca:Noca_3529 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          484   1211 (  11)   282  0.422  479   <-> 29
pdg:BCM40_12040 aldehyde dehydrogenase         K00128   480   1211 ( 145)   282  0.410  490   <-> 12
pea:PESP_b0685 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1211 ( 107)   282  0.417  494   -> 9
pseh:XF36_23770 carnitine dehydratase          K00128   491   1211 (  31)   282  0.432  498   <-> 19
sfw:WN53_19605 aldehyde dehydrogenase          K09472   498   1211 (  55)   282  0.410  495   <-> 15
shu:SHYC_01665 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   499   1211 (  35)   282  0.420  498   <-> 7
sjp:SJA_C1-13910 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00146   499   1211 (  87)   282  0.410  490   <-> 14
spkc:KC8_12730 aldehyde dehydrogenase          K09472   501   1211 ( 136)   282  0.421  504   <-> 15
ssp:SSP0195 glycine betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   497   1211 ( 235)   282  0.418  498   <-> 7
suam:BOO69_05090 betaine-aldehyde dehydrogenase          485   1211 ( 126)   282  0.431  492   -> 16
acad:UA74_27400 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   477   1210 (  38)   282  0.415  504   <-> 14
aur:HMPREF9243_1132 aldehyde dehydrogenase (NAD) family      493   1210 ( 173)   282  0.417  501   <-> 3
cbra:A6J81_11680 aldehyde dehydrogenase PuuC      K09472   495   1210 ( 100)   282  0.410  490   <-> 11
llu:AKJ09_08174 Aldehyde dehydrogenase               503   1210 ( 123)   282  0.429  478   <-> 17
masw:AM586_25595 aldehyde dehydrogenase         K12254   494   1210 (  58)   282  0.421  494   <-> 17
micr:BMW26_10285 betaine-aldehyde dehydrogenase          480   1210 ( 121)   282  0.416  510   <-> 17
mim:AKG07_05785 betaine-aldehyde dehydrogenase           480   1210 ( 121)   282  0.416  510   <-> 16
plu:plu3739 Aldehyde dehydrogenase B (Lactaldehyde dehy      494   1210 (  49)   282  0.407  489   <-> 11
slz:B5P37_04130 aldehyde dehydrogenase         K00128   496   1210 (  6)   282  0.406  490   <-> 7
ahm:TL08_24300 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00128   477   1209 ( 216)   281  0.421  504   <-> 13
bmg:BM590_A0564 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1209 ( 112)   281  0.432  488   -> 20
bmi:BMEA_A0589 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1209 ( 112)   281  0.432  488   -> 13
bmw:BMNI_I0562 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1209 ( 112)   281  0.432  488   -> 20
bmz:BM28_A0563 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1209 ( 112)   281  0.432  488   -> 20
clb:Clo1100_0596 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase       495   1209 (  -)   281  0.394  498   <-> 1
hoe:IMCC20628_02661 betaine-aldehyde dehydrogenase   K00130   488   1209 (  82)   281  0.417  494   -> 21
kit:CFP65_2804 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00128   496   1209 ( 120)   281  0.413  477   <-> 19
leh:C3F35_07030 aldehyde dehydrogenase         K09472   500   1209 (  79)   281  0.423  492   <-> 16
malk:MalAC0309_1714 NAD-dependent aldehyde dehydrogenas      511   1209 ( 111)   281  0.407  514   <-> 14
vfu:vfu_A02173 hypothetical aldehyde dehydrogenase   K09472   495   1209 (  88)   281  0.420  493   <-> 13
ala:BFG52_10355 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1208 ( 126)   281  0.403  496   -> 13
anl:GFC29_1205 aldehyde dehydrogenase family protein        505   1208 (  60)   281  0.408  512   <-> 9
anm:GFC28_419 aldehyde dehydrogenase family protein        505   1208 (  60)   281  0.408  512   <-> 9
baa:BAA13334_I03068 betaine aldehyde dehydrogenase   K00130   487   1208 ( 120)   281  0.432  488   -> 18
babb:DK48_1539 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1208 ( 120)   281  0.432  488   -> 18
babc:DO78_485 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1208 ( 120)   281  0.432  488   -> 18
babo:DK55_578 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1208 ( 120)   281  0.432  488   -> 18
babr:DO74_1310 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1208 ( 120)   281  0.432  488   -> 18
babs:DK51_892 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1208 ( 114)   281  0.432  488   -> 17
babt:DK49_340 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1208 ( 120)   281  0.432  488   -> 18
babu:DK53_567 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1208 ( 120)   281  0.432  488   -> 18
bcee:V568_101583 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1208 ( 121)   281  0.432  488   -> 14
bcet:V910_101413 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1208 ( 114)   281  0.432  488   -> 16
bhz:ACR54_02961 Aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   494   1208 (  56)   281  0.413  496   <-> 23
bmb:BruAb1_0574 BetB, betaine aldehyde dehydrogenase  K00130   487   1208 ( 120)   281  0.432  488   -> 15
bmc:BAbS19_I05370 Aldehyde dehydrogenase        K00130   487   1208 ( 120)   281  0.432  488   -> 16
bmee:DK62_853 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1208 ( 113)   281  0.432  488   -> 18
bmel:DK63_21 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   487   1208 ( 118)   281  0.432  488   -> 20
bmf:BAB1_0576 Aldehyde dehydrogenase          K00130   487   1208 ( 120)   281  0.432  488   -> 15
bmr:BMI_I551 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   487   1208 ( 113)   281  0.432  488   -> 17
bmt:BSUIS_A0580 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1208 ( 112)   281  0.432  488   -> 16
bov:BOV_0553 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   487   1208 ( 117)   281  0.432  488   -> 12
bpp:BPI_I585 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   487   1208 ( 114)   281  0.432  488   -> 18
bpv:DK65_809 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   487   1208 ( 114)   281  0.432  488   -> 17
bsuc:BSSP2_I0561 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1208 ( 112)   281  0.432  488   -> 18
ibu:IB211_02280 Aldehyde dehydrogenase B              513   1208 ( 717)   281  0.406  495   <-> 4
nwe:SAMEA3174300_1081 putative succinate-semialdehyde d      493   1208 ( 193)   281  0.420  486   <-> 5
sagq:EP23_08475 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   499   1208 (  16)   281  0.422  498   <-> 8
sfg:AV650_14980 aldehyde dehydrogenase         K09472   498   1208 (  48)   281  0.412  495   <-> 16
vfl:AL536_14600 aldehyde dehydrogenase         K09472   495   1208 (  30)   281  0.418  493   <-> 12
acti:UA75_27945 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K00128   477   1207 (  35)   281  0.415  504   <-> 14
hbo:Hbor_36330 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   483   1207 (  26)   281  0.421  492   <-> 7
hwc:Hqrw_2140 aldehyde dehydrogenase          K00128   508   1207 ( 490)   281  0.394  520   <-> 2
pga:PGA1_c21670 betaine aldehyde dehydrogenase BetB   K00130   485   1207 ( 118)   281  0.436  484   -> 22
vpr:Vpar_1382 Aldehyde Dehydrogenase                494   1207 (  -)   281  0.420  490   <-> 1
acta:C1701_14210 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   479   1206 ( 158)   281  0.416  507   <-> 14
aun:AWM73_04225 aldehyde dehydrogenase               493   1206 ( 174)   281  0.417  499   <-> 3
fbl:Fbal_1146 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   494   1206 ( 144)   281  0.423  496   <-> 10
hwa:HQ_1972A aldehyde dehydrogenase           K00128   508   1206 ( 494)   281  0.394  520   <-> 2
mass:CR152_10820 aldehyde dehydrogenase PuuC            499   1206 (  89)   281  0.419  508   <-> 10
mbs:MRBBS_3063 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1206 ( 107)   281  0.424  490   -> 20
ntp:CRH09_09040 betaine-aldehyde dehydrogenase           493   1206 ( 129)   281  0.440  473   <-> 31
pha:PSHAb0419 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydroge K00130   499   1206 ( 120)   281  0.419  492   -> 11
tmo:TMO_b0414 aldehyde dehydrogenase protein      K09472   501   1206 (  73)   281  0.405  514   <-> 20
avi:Avi_5435 aldehyde dehydrogenase           K00146   504   1205 (  45)   281  0.429  476   <-> 22
moi:MOVS_05640 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   1205 ( 122)   281  0.408  503   -> 5
paln:B0W48_00820 betaine-aldehyde dehydrogenase          487   1205 ( 107)   281  0.417  494   -> 10
pgl:PGA2_c20590 betaine aldehyde dehydrogenase BetB   K00130   485   1205 ( 115)   281  0.434  484   -> 20
vsp:VS_II0057 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00130   486   1205 (  16)   281  0.414  490   -> 9
ahg:AHOG_13525 Aldehyde dehydrogenase PuuC             494   1204 (  4)   280  0.414  488   <-> 13
bav:BAV2204 putative aldehyde dehydrogenase       K09472   493   1204 ( 101)   280  0.416  495   <-> 12
bpdz:BBN53_07210 aldehyde dehydrogenase PuuC      K09472   494   1204 (  39)   280  0.412  500   <-> 19
ebw:BWG_1132 gamma-Glu-gamma-aminobutyraldehyde dehydro K09472   495   1204 (  73)   280  0.403  491   <-> 10
esc:Entcl_1707 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   495   1204 (  85)   280  0.408  490   <-> 16
mmk:MU9_76 Aldehyde dehydrogenase B                494   1204 ( 106)   280  0.392  490   <-> 3
sbc:SbBS512_E1536 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehy K09472   495   1204 ( 100)   280  0.405  491   <-> 7
eah:FA04_16125 aldehyde dehydrogenase               492   1203 (  11)   280  0.421  492   <-> 37
ica:Intca_1221 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          491   1203 ( 107)   280  0.407  511   <-> 13
kqv:B8P98_18180 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   495   1203 ( 105)   280  0.407  491   <-> 16
lap:ACP90_23890 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1203 (  29)   280  0.416  498   -> 22
lax:APT61_17805 aldehyde dehydrogenase         K09472   500   1203 (  61)   280  0.423  492   <-> 16
mpq:ABA45_14435 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   489   1203 ( 104)   280  0.422  490   -> 20
psd:DSC_07485 aldehyde dehydrogenase                498   1203 ( 155)   280  0.413  496   <-> 9
alt:ambt_06935 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1202 ( 152)   280  0.419  496   -> 10
jal:BZG29_26390 aldehyde dehydrogenase PuuC       K12254   495   1202 ( 102)   280  0.429  492   <-> 15
maq:Maqu_3841 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   489   1202 ( 121)   280  0.422  491   -> 9
mmal:CKJ54_11730 betaine-aldehyde dehydrogenase          484   1202 (  60)   280  0.430  477   <-> 24
oar:OA238_c05880 betaine aldehyde dehydrogenase BetB  K00130   485   1202 ( 168)   280  0.419  485   -> 18
rfr:Rfer_0356 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   489   1202 (  46)   280  0.414  493   <-> 14
salh:HMF8227_01738 Succinate-semialdehyde dehydrogenase      487   1202 ( 136)   280  0.434  488   -> 9
aon:DEH84_18605 carnitine dehydratase          K00128   491   1201 (  16)   280  0.418  486   <-> 9
bbh:BN112_1640 aldehyde dehydrogenase          K09472   497   1201 (  51)   280  0.409  504   <-> 28
dru:Desru_3510 Aldehyde Dehydrogenase               491   1201 ( 422)   280  0.402  490   <-> 4
eas:Entas_1530 Aldehyde Dehydrogenase          K09472   499   1201 (  61)   280  0.428  491   <-> 14
mol:YLM1_1594 aldehyde dehydrogenase                497   1201 ( 328)   280  0.408  493   <-> 2
ndk:I601_0232 Putative aldehyde dehydrogenase AldA         483   1201 ( 149)   280  0.409  504   <-> 17
rde:RD1_2023 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   485   1201 ( 165)   280  0.423  496   -> 8
rin:ACS15_0249 betaine aldehyde dehydrogenase           507   1201 (  96)   280  0.420  490   <-> 18
sbo:SBO_1762 aldehyde dehydrogenase           K09472   495   1201 ( 100)   280  0.403  491   <-> 7
labr:CHH27_24710 betaine-aldehyde dehydrogenase          487   1200 (  8)   279  0.410  498   -> 19
lmd:METH_06070 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydrogen K00130   485   1200 (  24)   279  0.429  483   -> 29
mabb:MASS_4814 aldehyde dehydrogenase               494   1200 ( 114)   279  0.391  491   <-> 18
meb:Abm4_1628 aldehyde dehydrogenase family protein        498   1200 ( 353)   279  0.406  498   <-> 2
miz:BAB75_12775 aldehyde dehydrogenase               494   1200 ( 118)   279  0.391  491   <-> 27
ngv:CDO52_03540 betaine-aldehyde dehydrogenase           508   1200 (  9)   279  0.405  516   <-> 18
oce:GU3_14510 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde d K09472   494   1200 (  13)   279  0.412  498   <-> 18
part:PARC_b0652 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1200 ( 114)   279  0.415  492   -> 11
ppic:PhaeoP14_01978 betaine aldehyde dehydrogenase BetB      485   1200 (  82)   279  0.432  484   -> 18
asp:AOR13_1354 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   524   1199 (  12)   279  0.415  508   -> 12
cceu:CBR64_15200 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1199 ( 136)   279  0.441  478   <-> 7
mix:AB663_002843 betaine-aldehyde dehydrogenase          480   1199 ( 107)   279  0.412  507   <-> 11
mmw:Mmwyl1_4080 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   485   1199 (  0)   279  0.413  489   -> 35
mpc:Mar181_2522 Betaine-aldehyde dehydrogenase     K09472   494   1199 (  16)   279  0.418  493   <-> 22
nmg:Nmag_2465 aldehyde dehydrogenase                485   1199 (  41)   279  0.412  483   <-> 12
bsan:CHH28_12310 betaine-aldehyde dehydrogenase          484   1198 ( 112)   279  0.413  492   -> 9
bsui:BSSP1_I1157 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1198 ( 102)   279  0.430  488   -> 18
bsup:BSPT1_I1167 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1198 ( 102)   279  0.430  488   -> 18
bsuv:BSPT2_I1152 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1198 ( 102)   279  0.430  488   -> 18
hyr:BSY239_4049 aldehyde dehydrogenase family protein       489   1198 ( 108)   279  0.411  496   <-> 16
jeu:BJP62_10295 aldehyde dehydrogenase         K09472   488   1198 ( 219)   279  0.428  493   <-> 6
mchi:AN480_13655 betaine-aldehyde dehydrogenase          484   1198 (  46)   279  0.428  477   <-> 27
mmm:W7S_12585 hypothetical protein                 484   1198 (  50)   279  0.428  477   <-> 26
myo:OEM_24380 hypothetical protein                 484   1198 (  52)   279  0.428  477   <-> 24
myv:G155_24160 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00146   485   1198 (  97)   279  0.431  478   <-> 28
ngg:RG540_PA12490 Aldehyde dehydrogenase        K09472   499   1198 (  25)   279  0.417  508   <-> 19
psm:PSM_B0494 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   491   1198 ( 106)   279  0.424  495   -> 9
taz:TREAZ_1835 aldehyde dehydrogenase (NAD) family prot      493   1198 ( 527)   279  0.407  492   <-> 3
tom:BWR18_04160 betaine-aldehyde dehydrogenase           483   1198 ( 101)   279  0.434  491   -> 9
csta:CSTAT_03505 carnitine dehydratase         K00128   493   1197 (  45)   279  0.444  493   <-> 16
gag:Glaag_1673 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   487   1197 ( 112)   279  0.419  492   -> 11
mhc:MARHY3769 NAD+-dependent betaine aldehyde dehydroge K00130   483   1197 ( 103)   279  0.427  492   -> 8
myl:C3E77_04550 betaine-aldehyde dehydrogenase           520   1197 ( 175)   279  0.415  508   <-> 7
pvn:A7sIIA15_05740 aldehyde dehydrogenase (NAD+)          483   1197 (  38)   279  0.433  478   <-> 9
rpm:RSPPHO_00962 Aldehyde dehydrogenase (Acceptor)   K12254   501   1197 ( 153)   279  0.411  501   <-> 5
sfq:C7J90_04995 aldehyde dehydrogenase               495   1197 (  9)   279  0.406  490   <-> 6
spet:CEP67_07125 betaine-aldehyde dehydrogenase          497   1197 (  47)   279  0.405  494   <-> 7
mia:OCU_25790 hypothetical protein                 484   1196 (  30)   278  0.426  477   <-> 29
mie:LG41_12225 betaine-aldehyde dehydrogenase           484   1196 (  30)   278  0.426  477   <-> 26
nal:B005_0205 aldehyde dehydrogenase family protein        476   1196 (  38)   278  0.413  508   <-> 15
ppla:BBI15_00220 aldehyde dehydrogenase         K00128   480   1196 ( 155)   278  0.400  490   <-> 8
spse:SULPSESMR1_00648 NAD/NADP-dependent betaine aldehy      484   1196 (  84)   278  0.422  491   -> 20
asq:AVL57_11880 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1195 (  8)   278  0.419  492   -> 12
bbm:BN115_3160 putative aldehyde dehydrogenase     K09472   497   1195 (  67)   278  0.403  504   <-> 27
bbr:BB1875 putative aldehyde dehydrogenase       K09472   497   1195 (  45)   278  0.401  504   <-> 28
bpa:BPP2426 putative aldehyde dehydrogenase       K09472   497   1195 (  49)   278  0.401  504   <-> 23
hja:BST95_16365 aldehyde dehydrogenase PuuC       K12254   497   1195 ( 146)   278  0.419  492   <-> 10
mid:MIP_03617 Aldehyde dehydrogenase family 2 member B7      484   1195 (  47)   278  0.426  477   <-> 23
mir:OCQ_24510 hypothetical protein                 484   1195 (  10)   278  0.426  477   <-> 27
nda:Ndas_3248 Betaine-aldehyde dehydrogenase            476   1195 (  32)   278  0.408  507   <-> 17
pamn:JCM7685_0343 Aldehyde dehydrogenase              499   1195 (  0)   278  0.417  506   <-> 12
rli:RLO149_c011680 betaine aldehyde dehydrogenase BetB K00130   485   1195 ( 148)   278  0.419  496   -> 8
rus:RBI_II00438 aldehyde dehydrogenase               493   1195 (  -)   278  0.399  496   -> 1
spiu:SPICUR_08855 hypothetical protein         K00130   487   1195 ( 177)   278  0.420  493   -> 8
sru:SRU_1228 aldehyde dehydrogenase, mitochondrial   K00128   529   1195 ( 199)   278  0.415  491   <-> 6
aaw:AVL56_11070 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1194 (  6)   278  0.419  492   -> 12
bbx:BBS798_1776 aldehyde dehydrogenase         K09472   497   1194 (  44)   278  0.401  504   <-> 28
bpar:BN117_1752 aldehyde dehydrogenase         K09472   497   1194 (  49)   278  0.401  504   <-> 20
eal:EAKF1_ch0118c gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehy K09472   495   1194 ( 100)   278  0.399  491   <-> 7
mit:OCO_25930 hypothetical protein                 484   1194 (  28)   278  0.426  477   <-> 27
rep:IE4803_PC00471 betaine aldehyde dehydrogenase prote K00130   496   1194 (  8)   278  0.424  493   <-> 24
srm:SRM_01418 Aldehyde dehydrogenase, mitochondrial pre K00128   529   1194 ( 197)   278  0.415  491   <-> 6
vta:B0191 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-dependent      488   1194 ( 112)   278  0.422  495   -> 7
rsb:RS694_08970 aldehyde dehydrogenase PuuC            489   1193 ( 109)   278  0.413  492   <-> 8
shh:ShL2_02157 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1193 (  4)   278  0.399  489   <-> 7
cpor:BED41_15810 aldehyde dehydrogenase              497   1192 ( 314)   278  0.417  494   <-> 4
hag:BB497_11480 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1192 ( 107)   278  0.412  490   -> 16
phl:KKY_26 aldehyde dehydrogenase            K00128   786   1192 ( 133)   278  0.416  478   <-> 16
pll:I858_003530 aldehyde dehydrogenase         K00128   480   1192 ( 121)   278  0.408  490   <-> 7
sphk:SKP52_01035 Phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   500   1192 ( 268)   278  0.412  490   <-> 13
stem:CLM74_10265 betaine-aldehyde dehydrogenase          490   1192 (  0)   278  0.420  490   -> 11
arq:BWQ92_12920 carnitine dehydratase          K00128   493   1191 (  56)   277  0.444  487   <-> 29
coz:A3Q34_00610 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1191 ( 175)   277  0.417  489   -> 9
miu:ABE85_07415 aldehyde dehydrogenase               500   1191 ( 102)   277  0.409  491   <-> 11
nat:NJ7G_1141 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   505   1191 ( 233)   277  0.390  508   <-> 6
oat:OAN307_c11370 betaine aldehyde dehydrogenase BetB  K00130   485   1191 (  73)   277  0.414  485   -> 14
gbc:GbCGDNIH3_1608 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   505   1190 ( 103)   277  0.407  523   -> 5
mjl:Mjls_4075 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          496   1190 (  31)   277  0.410  503   <-> 34
mno:Mnod_6789 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   495   1190 (  8)   277  0.427  490   <-> 21
mnr:ACZ75_21885 aldehyde dehydrogenase               503   1190 ( 141)   277  0.418  491   <-> 12
pin:Ping_2071 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   488   1190 ( 157)   277  0.422  490   -> 9
sha:SH0428 glycine betaine aldehyde dehydrogenase, GbsA K00130   496   1190 (  24)   277  0.415  494   <-> 7
vga:BSQ33_08610 betaine-aldehyde dehydrogenase           494   1190 ( 113)   277  0.418  490   -> 6
bpc:BPTD_2262 putative aldehyde dehydrogenase      K09472   497   1189 (  73)   277  0.401  504   <-> 14
bpe:BP2303 aldehyde dehydrogenase            K09472   497   1189 (  73)   277  0.401  504   <-> 14
bper:BN118_0765 putative aldehyde dehydrogenase     K09472   497   1189 (  54)   277  0.401  504   <-> 15
bpet:B1917_2211 aldehyde dehydrogenase         K09472   497   1189 (  73)   277  0.401  504   <-> 13
bpeu:Q425_16080 aldehyde dehydrogenase         K09472   497   1189 (  73)   277  0.401  504   <-> 14
cbab:SMCB_2218 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase        494   1189 ( 128)   277  0.416  495   <-> 8
let:O77CONTIG1_03038 NAD/NADP-dependent betaine aldehyd      482   1189 ( 101)   277  0.431  487   <-> 6
msx:AU14_15645 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydrogen K00130   489   1189 ( 335)   277  0.421  494   -> 6
pat:Patl_2588 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   491   1189 ( 104)   277  0.411  496   -> 13
psf:PSE_0427 Betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   498   1189 (  87)   277  0.427  490   -> 13
vei:Veis_3572 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   506   1189 (  37)   277  0.404  517   <-> 26
ach:Achl_0085 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   493   1188 (  40)   277  0.446  487   <-> 20
gbe:GbCGDNIH1_1608 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   505   1188 ( 101)   277  0.423  478   -> 4
hoh:Hoch_4370 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   486   1188 ( 333)   277  0.425  480   -> 9
hvo:HVO_A0512 aldehyde dehydrogenase                483   1188 ( 250)   277  0.420  491   <-> 7
kau:B6264_15020 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00128   493   1188 ( 100)   277  0.411  477   <-> 16
mbl:AAX09_05030 betaine-aldehyde dehydrogenase           505   1188 ( 104)   277  0.406  503   -> 4
otm:OSB_22380 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehyd K00130   485   1188 (  46)   277  0.416  485   -> 10
pln:Plano_0720 aldehyde dehydrogenase          K00128   480   1188 ( 118)   277  0.400  490   <-> 9
rbm:TEF_11255 betaine-aldehyde dehydrogenase            498   1188 ( 168)   277  0.404  500   -> 7
sepp:SEB_02169 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   496   1188 (  4)   277  0.408  495   <-> 6
ser:SERP2177 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   496   1188 (  4)   277  0.408  495   <-> 6
vff:VITFI_CDS2202 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehy      496   1188 (  91)   277  0.415  491   <-> 9
ara:Arad_4300 aldehyde dehydrogenase protein      K09472   499   1187 (  3)   276  0.395  501   <-> 24
ccu:Ccur_13620 aldehyde dehydrogenase (acceptor)          497   1187 (  -)   276  0.402  497   <-> 1
harc:HARCEL1_01255 betaine-aldehyde dehydrogenase    K00128   506   1187 (  -)   276  0.408  490   <-> 1
lxy:O159_07860 aldehyde dehydrogenase               498   1187 ( 163)   276  0.406  515   <-> 8
pbw:D172_019425 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1187 (  83)   276  0.411  492   -> 11
rhp:LPB142_12255 aldehyde dehydrogenase PuuC      K09472   499   1187 (  5)   276  0.420  495   <-> 17
rsp:RSP_4003 Aldehyde dehydrogenase           K09472   498   1187 (  9)   276  0.413  509   <-> 13
sfl:SF1305 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde dehy K09472   495   1187 (  83)   276  0.401  491   <-> 6
sfn:SFy_1874 AldH                    K09472   495   1187 (  83)   276  0.401  491   <-> 9
sfs:SFyv_1932 AldH                   K09472   495   1187 (  83)   276  0.401  491   <-> 9
sft:NCTC1_01380 gamma-glutamyl-gamma-aminobutyraldehyde K09472   495   1187 (  83)   276  0.401  491   <-> 8
sme:SMa2213 aldehyde dehydrogenase           K00128   494   1187 (  17)   276  0.414  488   -> 28
smel:SM2011_a2213 aldehyde dehydrogenase,NAD(P)-depende K00128   494   1187 (  17)   276  0.414  488   -> 28
smi:BN406_04000 Potassium-activated aldehyde dehydrogen K00128   494   1187 (  18)   276  0.414  488   -> 36
vcy:IX92_19265 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   486   1187 (  84)   276  0.411  491   -> 12
vvu:VV2_1687 Betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   486   1187 ( 105)   276  0.430  484   -> 8
asan:AWM72_02690 aldehyde dehydrogenase              493   1186 ( 218)   276  0.419  489   <-> 3
ble:BleG1_0968 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   493   1186 (  72)   276  0.413  492   <-> 13
dmi:Desmer_3357 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase  K09472   499   1186 ( 701)   276  0.413  509   <-> 4
fsi:Flexsi_0773 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   490   1186 ( 412)   276  0.401  491   <-> 4
rbg:BG454_08850 betaine-aldehyde dehydrogenase           483   1186 (  72)   276  0.414  485   -> 15
srh:BAY15_3153 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1186 ( 461)   276  0.424  490   -> 7
awd:AWOD_II_1234 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   486   1185 ( 392)   276  0.407  491   -> 6
ham:HALO2728 NAD/NADP-dependent betaine aldehyde dehydr K00130   489   1185 (  24)   276  0.410  490   -> 25
led:BBK82_18670 betaine-aldehyde dehydrogenase           475   1185 (  86)   276  0.410  505   <-> 26
ngl:RG1141_CH06810 Betaine-aldehyde dehydrogenase    K00130   487   1185 (  50)   276  0.423  489   -> 23
rel:REMIM1_PE00416 aldehyde dehydrogenase protein    K09472   498   1185 (  1)   276  0.402  498   <-> 28
sfx:S1387 aldehyde dehydrogenase            K09472   495   1185 (  81)   276  0.401  491   <-> 6
gbh:GbCGDNIH2_1608 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   505   1184 (  99)   276  0.423  478   -> 4
hat:RC74_00755 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   481   1184 (  72)   276  0.426  488   -> 16
sep:SE2071 aldehyde dehydrogenase            K00128   497   1184 (  4)   276  0.404  488   <-> 6
seps:DP17_1013 putative aldehyde dehydrogenase AldA   K00128   497   1184 (  1)   276  0.404  488   <-> 6
atf:Ach5_07470 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   493   1183 (  76)   276  0.420  486   -> 18
bvv:BHK69_09025 aldehyde dehydrogenase         K09472   507   1183 (  63)   276  0.416  505   <-> 16
gbs:GbCGDNIH4_1608 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   505   1183 (  96)   276  0.425  478   -> 5
mmed:Mame_00834 Betaine aldehyde dehydrogenase           487   1183 ( 119)   276  0.409  491   -> 20
rca:Rcas_0272 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   517   1183 ( 170)   276  0.425  496   <-> 8
rlt:Rleg2_4844 Aldehyde Dehydrogenase          K00130   496   1183 (  6)   276  0.424  493   <-> 35
splm:BXU08_06950 aldehyde dehydrogenase         K00128   497   1183 ( 229)   276  0.415  492   <-> 8
spoi:IMCC21906_00391 aldehyde dehydrogenase (acceptor)       490   1183 ( 156)   276  0.410  490   <-> 7
azc:AZC_1184 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   700   1182 (  70)   275  0.418  483   -> 15
bfa:Bfae_31630 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K09472   491   1182 ( 106)   275  0.427  496   <-> 7
fau:Fraau_1723 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate semial K00151   490   1182 ( 171)   275  0.425  492   <-> 13
mey:TM49_05245 betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1182 (  89)   275  0.423  496   -> 12
smd:Smed_0563 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1182 (  37)   275  0.419  489   -> 28
smq:SinmeB_5578 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00128   494   1182 (  12)   275  0.414  488   -> 28
agr:AGROH133_04538 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   493   1181 (  76)   275  0.420  486   -> 18
mvd:AWU67_03690 betaine-aldehyde dehydrogenase           503   1181 (  93)   275  0.393  507   <-> 17
pay:PAU_01081 aldehyde dehydrogenase b (lactaldehyde de      494   1181 (  81)   275  0.391  489   <-> 10
rgi:RGI145_21750 carnitine dehydratase         K00128   495   1181 (  70)   275  0.433  473   <-> 13
spas:STP1_1015 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1181 (  12)   275  0.401  489   <-> 6
swa:A284_01890 aldehyde dehydrogenase          K00128   497   1181 (  2)   275  0.401  489   <-> 6
aht:ANTHELSMS3_04217 NAD-dependent succinate-semialdehy      486   1180 (  90)   275  0.427  492   -> 20
asd:AS9A_2470 Aldehyde dehydrogenase (Acceptor)     K00130   496   1180 ( 108)   275  0.419  489   <-> 24
cap:CLDAP_09440 betaine aldehyde dehydrogenase           499   1180 (  81)   275  0.419  494   <-> 5
cbol:CGC65_02880 aldehyde dehydrogenase              495   1180 ( 347)   275  0.403  501   <-> 2
red:roselon_02275 Betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   484   1180 ( 132)   275  0.431  485   -> 9
rpha:AMC79_PD00604 aldehyde dehydrogenase protein    K09472   505   1180 (  11)   275  0.406  512   <-> 25
rrs:RoseRS_0265 aldehyde dehydrogenase (acceptor)    K00128   512   1180 ( 185)   275  0.425  496   <-> 7
mph:MLP_24600 aldehyde dehydrogenase          K09472   491   1179 ( 123)   275  0.425  497   <-> 20
rhv:BA939_13350 betaine-aldehyde dehydrogenase           493   1179 (  74)   275  0.414  486   -> 14
sna:Snas_0742 Betaine-aldehyde dehydrogenase            478   1179 (  99)   275  0.418  479   <-> 11
bpsi:IX83_01675 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1178 (  42)   274  0.429  490   -> 6
camu:CA2015_4661 Betaine aldehyde dehydrogenase          492   1178 ( 100)   274  0.409  492   <-> 6
put:PT7_3279 aldehyde dehydrogenase                487   1178 (  74)   274  0.407  489   <-> 17
rhx:AMK02_PD00375 betaine aldehyde dehydrogenase protei      496   1178 (  8)   274  0.426  493   <-> 20
aka:TKWG_01325 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase   K00138   507   1177 (  79)   274  0.414  505   <-> 12
arl:AFL94_06485 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00151   501   1177 (  86)   274  0.407  492   <-> 18
ary:ATC04_11485 2-hydroxymuconic semialdehyde dehydroge K00151   501   1177 (  91)   274  0.407  492   <-> 17
tsn:W908_00500 aldehyde dehydrogenase          K09472   500   1177 (  5)   274  0.409  504   <-> 11
vvl:VV93_v1c35140 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   486   1177 ( 102)   274  0.428  484   -> 8
aro:B0909_09320 betaine-aldehyde dehydrogenase           490   1176 (  26)   274  0.416  486   -> 17
mrb:Mrub_2233 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))      K00128   788   1176 (  35)   274  0.400  505   <-> 10
mre:K649_11370 Aldehyde dehydrogenase (NAD(+))     K00128   788   1176 (  35)   274  0.400  505   <-> 10
pla:Plav_1036 aldehyde dehydrogenase          K00146   494   1176 ( 148)   274  0.413  489   <-> 11
rir:BN877_I0811 betaine aldehyde dehydrogenase, NAD-dep K00130   493   1176 (  71)   274  0.414  486   -> 20
rlu:RLEG12_10550 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   498   1176 (  17)   274  0.420  493   <-> 29
rsh:Rsph17029_3176 aldehyde dehydrogenase (acceptor)  K09472   495   1176 (  5)   274  0.407  489   <-> 11
vvy:VVA0507 NAD-dependent aldehyde dehydrogenase    K00130   486   1176 (  68)   274  0.434  486   -> 12
ata:AWN88_23760 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   493   1175 (  70)   274  0.414  486   -> 17
dal:Dalk_3586 Aldehyde dehydrogenase                885   1175 ( 185)   274  0.412  495   <-> 4
rsk:RSKD131_3700 Aldehyde dehydrogenase         K09472   495   1175 (  9)   274  0.407  489   <-> 13
sfe:SFxv_1478 Aldehyde dehydrogenase          K09472   490   1175 (  71)   274  0.401  486   <-> 7
vvm:VVMO6_03453 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   486   1175 (  93)   274  0.428  484   -> 8
dds:Ddes_1981 Aldehyde Dehydrogenase                502   1174 (  7)   273  0.403  499   <-> 3
eyy:EGYY_18160 hypothetical protein                494   1174 ( 723)   273  0.408  500   <-> 2
hch:HCH_00850 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1174 (  67)   273  0.411  494   -> 14
mpt:Mpe_A1909 aldehyde dehydrogenase (acceptor)     K09472   499   1174 ( 106)   273  0.415  491   <-> 10
rcp:RCAP_rcc02448 aldehyde dehydrogenase-2 (NAD(+))   K09472   499   1174 (  25)   273  0.411  494   <-> 11
rec:RHECIAT_CH0001220 betaine aldehyde dehydrogenase (B K00130   487   1174 (  1)   273  0.418  490   -> 22
agc:BSY240_1542 betaine-aldehyde dehydrogenase           487   1173 (  36)   273  0.414  500   -> 17
def:CNY67_02230 aldehyde dehydrogenase               493   1173 ( 208)   273  0.404  497   <-> 2
kpl:KPaMU14_06585 aldehyde dehydrogenase        K09472   491   1173 (  67)   273  0.423  497   <-> 10
are:AL755_20035 carnitine dehydratase          K00128   495   1172 (  45)   273  0.426  495   <-> 20
cter:A606_11175 aldehyde dehydrogenase         K00128   494   1172 ( 108)   273  0.444  489   <-> 9
oai:OLEAN_C35550 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   484   1172 ( 436)   273  0.415  494   -> 6
psai:C3B54_11803 aldehyde dehydrogenase (NAD+)           486   1172 (  91)   273  0.395  511   <-> 10
sht:KO02_19370 aldehyde dehydrogenase          K00138   500   1172 (  83)   273  0.405  509   <-> 7
slg:SLGD_00479 Aldehyde dehydrogenase B         K00128   497   1172 (  3)   273  0.395  488   <-> 5
sln:SLUG_04770 putative aldehyde dehydrogenase     K00128   497   1172 (  6)   273  0.395  488   <-> 5
abf:AMK58_03455 aldehyde dehydrogenase         K00138   506   1171 (  56)   273  0.420  493   <-> 14
arb:A9P82_13190 aldehyde dehydrogenase         K00138   516   1171 ( 203)   273  0.407  494   <-> 3
bbev:BBEV_3197 Betaine aldehyde dehydrogenase           490   1171 ( 206)   273  0.421  489   <-> 9
bse:Bsel_0170 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   490   1171 ( 389)   273  0.415  494   -> 7
apk:APA386B_1069 phenylacetaldehyde dehydrogenase    K00146   495   1170 ( 161)   273  0.390  505   <-> 12
gst:HW35_13035 betaine-aldehyde dehydrogenase      K10217   486   1170 ( 138)   273  0.395  491   <-> 7
hhh:CLM76_16080 betaine-aldehyde dehydrogenase           489   1170 (  64)   273  0.410  490   -> 18
rlg:Rleg_4835 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K09472   505   1170 (  4)   273  0.402  510   <-> 25
smeg:C770_GR4Chr0950 glycine betaine aldehyde dehydroge K00130   487   1170 (  15)   273  0.423  489   -> 29
smer:DU99_04900 betaine-aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1170 (  15)   273  0.423  489   -> 29
smk:Sinme_0658 Betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1170 (  8)   273  0.423  489   -> 26
smx:SM11_chr0607 betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   487   1170 (  15)   273  0.423  489   -> 28
sod:Sant_1601 Aldehyde dehydrogenase, NAD(P)-dependent K00128   496   1170 ( 108)   273  0.412  488   -> 10
deq:XM25_19245 Aldehyde dehydrogenase          K00128   790   1169 (  82)   272  0.401  504   <-> 18
hak:KO116_02477 Betaine aldehyde dehydrogenase     K00130   489   1169 (  28)   272  0.408  490   -> 30
jag:GJA_494 aldehyde dehydrogenase family protein    K12254   495   1169 ( 115)   272  0.410  493   <-> 14
ptp:RCA23_c28240 betaine aldehyde dehydrogenase BetB  K00130   484   1169 (  21)   272  0.416  488   -> 20
rhn:AMJ98_PB00029 aldehyde dehydrogenase (NAD(+)) prote K00128   487   1169 (  8)   272  0.411  487   <-> 20
cio:CEQ15_12655 aldehyde dehydrogenase         K00138   509   1168 ( 334)   272  0.403  494   <-> 10
ret:RHE_CH01137 betaine aldehyde dehydrogenase (BADH) p K00130   487   1168 (  1)   272  0.413  489   -> 22
aau:AAur_pTC20091 5-carboxymethyl-2-hydroxymuconate sem K00151   513   1167 (  25)   272  0.419  508   <-> 32
atu:Atu0829 betaine aldehyde dehydrogenase       K00130   493   1167 (  14)   272  0.412  486   -> 20
chz:CHSO_3821 aldehyde dehydrogenase          K00138   509   1167 ( 533)   272  0.407  494   <-> 8
lih:L63ED372_01614 Aldehyde dehydrogenase PuuC     K09472   494   1167 (  63)   272  0.405  489   <-> 8
rsq:Rsph17025_2836 aldehyde dehydrogenase (acceptor)  K09472   495   1167 (  10)   272  0.405  489   <-> 10
cmar:IMCC12053_328 betaine aldehyde dehydrogenase    K00130   486   1166 (  47)   272  0.404  493   -> 9
cmd:B841_09460 aldehyde dehydrogenase               482   1166 ( 136)   272  0.413  489   <-> 10
hah:Halar_2158 Aldehyde Dehydrogenase          K00128   487   1166 ( 258)   272  0.406  495   <-> 6
smaz:LH19_26305 hypothetical protein          K00146   495   1166 ( 150)   272  0.408  493   <-> 23
acr:Acry_0990 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1165 ( 130)   271  0.418  476   -> 12
amv:ACMV_08970 betaine aldehyde dehydrogenase      K00130   487   1165 (  20)   271  0.418  476   -> 14
bapi:BBC0122_019410 betaine-aldehyde dehydrogenase         491   1165 ( 168)   271  0.392  492   <-> 9
dbr:Deba_1258 Aldehyde Dehydrogenase                886   1165 (  -)   271  0.410  495   <-> 1
mkm:Mkms_4738 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   507   1164 (  33)   271  0.410  498   <-> 30
mmc:Mmcs_4650 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   507   1164 (  33)   271  0.410  498   <-> 28
rac:RA876_10025 aldehyde dehydrogenase PuuC       K09472   489   1164 (  67)   271  0.404  497   <-> 7
agm:DCE93_05205 betaine-aldehyde dehydrogenase           524   1163 (  74)   271  0.399  506   <-> 13
mva:Mvan_0014 Betaine-aldehyde dehydrogenase      K00130   505   1163 (  80)   271  0.398  495   <-> 29
bbe:BBR47_29750 probable aldehyde dehydrogenase     K10217   488   1162 (  96)   271  0.393  491   <-> 13
cag:Cagg_1018 Aldehyde Dehydrogenase                510   1162 ( 103)   271  0.422  495   <-> 7
ecor:SAMEA4412678_1070 Putative aldehyde dehydrogenase       491   1162 ( 117)   271  0.415  491   <-> 4
hsw:Hsw_0099 aldehyde dehydrogenase (NAD) family protei K10217   480   1162 (  2)   271  0.405  496   <-> 9
hym:N008_07450 hypothetical protein           K10217   480   1162 (  56)   271  0.402  495   <-> 8
rlb:RLEG3_14875 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydroge K00130   487   1162 (  13)   271  0.411  489   -> 24
sphn:BV902_24835 aldehyde dehydrogenase         K00138   500   1162 ( 112)   271  0.414  495   <-> 8
span:AWL63_01660 aldehyde dehydrogenase         K00128   491   1161 (  73)   270  0.415  489   <-> 17
wvi:Weevi_R0033 Aldehyde Dehydrogenase         K00138   500   1161 ( 391)   270  0.407  494   <-> 4
adf:107327307 aldehyde dehydrogenase family 9 member A1 K00149   528   1160 (  46)   270  0.382  513   -> 15
asi:ASU2_11155 aldehyde dehydrogenase aldA             493   1160 ( 575)   270  0.409  487   <-> 3
ass:ASU1_11175 aldehyde dehydrogenase aldA             493   1160 ( 575)   270  0.409  487   <-