SSDB Best Search Result

KEGG ID :ttl:TtJL18_1540 (327 a.a.)
Definition:malate dehydrogenase; K00024 malate dehydrogenase
Update status:T02009
Show : Best-best Best Paralogs Gene clusters
Threshold:
  

Search Result : 4382 hits

         Entry                    KO   len  SW-score(margin) bits identity overlap best(all)
------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
tth:TT_C0168 malate dehydrogenase            K00024   327   2083 ( 1904)   481  0.982  327   <-> 2
ttj:TTHA0536 malate dehydrogenase            K00024   327   2083 ( 1906)   481  0.982  327   <-> 2
tts:Ththe16_0535 Malate dehydrogenase          K00024   327   2083 ( 1907)   481  0.982  327   <-> 2
taq:TO73_1768 malate dehydrogenase           K00024   327   2030 (  -)   469  0.951  327   <-> 1
tbc:A0O31_01698 malate dehydrogenase          K00024   327   2000 (  -)   462  0.933  327   <-> 1
tos:Theos_0764 malate dehydrogenase           K00024   327   1992 (  -)   460  0.924  327   <-> 1
thc:TCCBUS3UF1_8010 Malate dehydrogenase        K00024   327   1989 (  -)   459  0.924  327   <-> 1
tsc:TSC_c07070 malate dehydrogenase           K00024   327   1986 (  -)   459  0.911  327   <-> 1
msv:Mesil_1713 malate dehydrogenase           K00024   329   1629 (  -)   377  0.747  328   <-> 1
dge:Dgeo_2161 malate dehydrogenase           K00024   334   1602 (  -)   371  0.733  326   <-> 1
mrb:Mrub_0978 malate dehydrogenase           K00024   329   1596 ( 1477)   370  0.732  328   <-> 2
mre:K649_04530 malate dehydrogenase           K00024   329   1596 ( 1477)   370  0.732  328   <-> 2
dpd:Deipe_0633 malate dehydrogenase           K00024   331   1584 (  -)   367  0.729  325   <-> 1
ddr:Deide_20240 malate dehydrogenase (malic dehydrogena K00024   330   1581 (  -)   366  0.727  326   <-> 1
dmr:Deima_0786 Malate dehydrogenase           K00024   328   1581 (  -)   366  0.723  328   <-> 1
dab:AUC44_03110 malate dehydrogenase          K00024   330   1572 ( 1468)   364  0.715  326   <-> 2
dsw:QR90_14795 malate dehydrogenase           K00024   330   1571 ( 1464)   364  0.715  326   <-> 2
dch:SY84_11860 malate dehydrogenase           K00024   330   1559 ( 1454)   361  0.709  326   <-> 2
dgo:DGo_CA2493 Malate dehydrogenase subfamily      K00024   330   1546 (  -)   358  0.706  326   <-> 1
dpt:Deipr_0097 Malate dehydrogenase           K00024   328   1546 (  -)   358  0.709  327   <-> 1
dpu:SU48_02680 malate dehydrogenase           K00024   330   1539 (  -)   357  0.699  326   <-> 1
tra:Trad_2990 malate dehydrogenase           K00024   326   1534 ( 1432)   356  0.716  324   <-> 2
apac:S7S_08695 malate dehydrogenase           K00024   326   1533 (  -)   355  0.701  324   <-> 1
dra:DR_0325 malate dehydrogenase            K00024   330   1531 ( 1343)   355  0.700  327   <-> 2
ssal:SPISAL_07340 malate dehydrogenase         K00024   326   1518 (  -)   352  0.688  324   <-> 1
mthd:A3224_07820 malate dehydrogenase          K00024   326   1516 (  -)   351  0.710  324   <-> 1
dtx:ATSB10_02090 malate dehydrogenase          K00024   328   1513 ( 1401)   351  0.707  324   <-> 2
dja:HY57_16170 malate dehydrogenase           K00024   328   1512 ( 1410)   350  0.698  324   <-> 2
gbi:PG2T_13255 malate dehydrogenase           K00024   325   1511 (  -)   350  0.704  324   <-> 1
fau:Fraau_1156 malate dehydrogenase           K00024   328   1510 ( 1410)   350  0.688  324   <-> 2
dji:CH75_12480 malate dehydrogenase           K00024   328   1508 (  -)   350  0.698  324   <-> 1
mii:BTJ40_13305 malate dehydrogenase          K00024   326   1508 (  -)   350  0.707  324   <-> 1
axe:P40_11820 malate dehydrogenase           K00024   326   1506 (  -)   349  0.691  324   <-> 1
adi:B5T_02434 Malate dehydrogenase           K00024   326   1504 (  -)   349  0.691  324   <-> 1
jeu:BJP62_00865 malate dehydrogenase          K00024   326   1503 (  -)   348  0.698  325   <-> 1
micc:AUP74_02622 Malate dehydrogenase          K00024   326   1503 ( 1386)   348  0.707  324   <-> 2
ceb:B0D95_05370 malate dehydrogenase          K00024   327   1502 (  -)   348  0.694  324   <-> 1
abo:ABO_1248 malate dehydrogenase            K00024   328   1501 (  -)   348  0.682  324   <-> 1
aln:AS19_13200 malate dehydrogenase           K00024   326   1501 (  -)   348  0.682  324   <-> 1
rhd:R2APBS1_1541 malate dehydrogenase          K00024   328   1497 (  -)   347  0.698  324   <-> 1
cja:CJA_1983 malate dehydrogenase            K00024   327   1496 (  -)   347  0.691  324   <-> 1
psya:AOT82_2344 malate dehydrogenase          K00024   329   1496 (  -)   347  0.702  325   <-> 1
maga:Mag101_08825 malate dehydrogenase         K00024   326   1495 ( 1388)   347  0.698  324   <-> 2
spiu:SPICUR_08155 malate dehydrogenase         K00024   326   1494 (  -)   346  0.685  324   <-> 1
hha:Hhal_0830 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   326   1491 (  -)   346  0.688  324   <-> 1
ebs:ECTOBSL9_0512 malate dehydrogenase         K00024   326   1488 (  -)   345  0.691  324   <-> 1
hhc:M911_15375 malate dehydrogenase           K00024   326   1487 (  -)   345  0.688  324   <-> 1
sde:Sde_1659 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   327   1485 (  -)   344  0.688  324   <-> 1
sdf:ACG33_14070 malate dehydrogenase          K00024   325   1482 (  -)   344  0.676  324   <-> 1
pspg:AK823_11235 malate dehydrogenase          K00024   327   1475 (  -)   342  0.686  325   <-> 1
saga:M5M_03600 malate dehydrogenase           K00024   326   1475 (  -)   342  0.673  324   <-> 1
gpb:HDN1F_34290 Malate dehydrogenase          K00024   326   1474 (  -)   342  0.673  324   <-> 1
nlc:EBAPG3_006400 malate dehydrogenase         K00024   327   1474 ( 165)   342  0.658  325   <-> 2
prw:PsycPRwf_1873 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   327   1470 (  -)   341  0.683  325   <-> 1
lrz:BJI69_15735 malate dehydrogenase          K00024   327   1467 (  -)   340  0.676  324   <-> 1
psyg:AK825_11665 malate dehydrogenase          K00024   327   1466 ( 1364)   340  0.683  325   <-> 2
spoi:IMCC21906_02339 malate dehydrogenase        K00024   326   1465 ( 1354)   340  0.676  324   <-> 2
pali:A3K91_2269 Malate dehydrogenase          K00024   329   1463 ( 1363)   339  0.680  325   <-> 2
pur:AOC03_04310 malate dehydrogenase          K00024   327   1463 (  -)   339  0.680  325   <-> 1
woc:BA177_02310 malate dehydrogenase          K00024   326   1463 (  -)   339  0.664  324   <-> 1
aeh:Mlg_0487 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   326   1462 (  -)   339  0.673  324   <-> 1
dko:I596_3073 Malate dehydrogenase           K00024   328   1459 (  -)   338  0.676  324   <-> 1
cell:CBR65_02335 malate dehydrogenase          K00024   327   1458 (  -)   338  0.667  324   <-> 1
jab:VN23_10105 malate dehydrogenase           K00024   326   1458 (  -)   338  0.680  325   <-> 1
nmu:Nmul_A0864 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1455 (  -)   338  0.655  325   <-> 1
zal:AZF00_10720 malate dehydrogenase          K00024   326   1452 ( 1339)   337  0.676  324   <-> 2
hja:BST95_13020 malate dehydrogenase          K00024   326   1447 (  -)   336  0.667  324   <-> 1
pcr:Pcryo_2044 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1447 (  -)   336  0.668  325   <-> 1
mph:MLP_12700 malate dehydrogenase           K00024   329   1445 (  -)   335  0.671  328   <-> 1
pso:PSYCG_11080 malate dehydrogenase          K00024   329   1445 (  -)   335  0.668  325   <-> 1
psyc:DABAL43B_2341 malate dehydrogenase         K00024   327   1444 (  -)   335  0.668  325   <-> 1
mos:AXE82_03975 malate dehydrogenase          K00024   328   1443 (  -)   335  0.680  325   <-> 1
aid:CTZ23_12940 malate dehydrogenase          K00024   328   1440 (  -)   334  0.688  320   <-> 1
cap:CLDAP_38950 malate dehydrogenase          K00024   328   1439 ( 1338)   334  0.640  325   <-> 2
pspi:PS2015_1201 Malate dehydrogenase          K00024   326   1439 (  -)   334  0.690  323   <-> 1
wma:WM2015_1977 Malate dehydrogenase          K00024   327   1438 (  -)   334  0.687  326   <-> 1
bpsi:IX83_01755 malate dehydrogenase          K00024   327   1435 (  -)   333  0.679  327   <-> 1
ttu:TERTU_1732 malate dehydrogenase           K00024   327   1435 (  -)   333  0.667  324   <-> 1
oto:ADJ79_02165 malate dehydrogenase          K00024   328   1434 (  -)   333  0.672  326   <-> 1
kak:Kalk_20930 malate dehydrogenase           K00024   326   1433 ( 1328)   332  0.660  324   <-> 2
sall:SAZ_26715 malate dehydrogenase           K00024   329   1431 ( 1330)   332  0.651  327   <-> 2
salu:DC74_5001 malate dehydrogenase           K00024   329   1431 (  -)   332  0.651  327   <-> 1
asj:AsACE_CH02435 malate dehydrogenase         K00024   328   1429 (  -)   332  0.679  324   <-> 1
cvi:CV_1062 malate dehydrogenase            K00024   326   1429 (  -)   332  0.674  325   <-> 1
par:Psyc_1763 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1429 (  -)   332  0.668  325   <-> 1
tfu:Tfu_0092 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   330   1428 ( 1325)   331  0.654  327   <-> 2
aci:ACIAD3155 malate dehydrogenase           K00024   328   1427 (  -)   331  0.688  320   <-> 1
tcu:Tcur_4209 malate dehydrogenase           K00024   329   1427 (  -)   331  0.668  325   <-> 1
aei:AOY20_06050 malate dehydrogenase          K00024   328   1426 (  -)   331  0.672  320   <-> 1
stre:GZL_03869 malate dehydrogenase           K00024   329   1425 (  -)   331  0.651  327   <-> 1
iva:Isova_0771 Malate dehydrogenase           K00024   342   1424 ( 1205)   330  0.652  328   <-> 2
hel:HELO_1693 malate dehydrogenase           K00024   324   1423 (  -)   330  0.673  324   <-> 1
asol:BEN76_10880 malate dehydrogenase          K00024   328   1421 (  -)   330  0.681  320   <-> 1
hco:LOKO_00699 Malate dehydrogenase           K00024   324   1420 ( 1320)   330  0.660  324   <-> 2
hsi:BOX17_03420 malate dehydrogenase          K00024   324   1420 (  -)   330  0.670  324   <-> 1
osg:BST96_15540 malate dehydrogenase          K00024   326   1420 (  -)   330  0.664  324   <-> 1
salj:SMD11_2688 malate dehydrogenase          K00024   329   1420 (  -)   330  0.648  327   <-> 1
snr:SNOUR_17130 Malate dehydrogenase          K00024   329   1420 (  -)   330  0.648  327   <-> 1
aym:YM304_07280 malate dehydrogenase          K00024   333   1419 (  -)   329  0.667  333   <-> 1
cvc:BKX93_18380 malate dehydrogenase          K00024   326   1419 (  -)   329  0.668  325   <-> 1
hbe:BEI_2830 malate dehydrogenase            K00024   324   1419 (  -)   329  0.670  324   <-> 1
pse:NH8B_1004 malate dehydrogenase           K00024   325   1419 (  -)   329  0.674  325   <-> 1
sgu:SGLAU_20745 Malate dehydrogenase          K00024   329   1419 ( 1307)   329  0.654  327   <-> 3
ppc:HMPREF9154_2106 malate dehydrogenase        K00024   340   1416 ( 132)   329  0.648  327   <-> 3
tmb:Thimo_0239 malate dehydrogenase           K00024   328   1416 (  -)   329  0.665  325   <-> 1
scw:TU94_20055 malate dehydrogenase           K00024   329   1415 (  -)   328  0.651  327   <-> 1
splu:LK06_020325 malate dehydrogenase          K00024   329   1415 (  -)   328  0.651  327   <-> 1
tfa:BW733_13245 malate dehydrogenase          K00024   334   1415 ( 1247)   328  0.657  327   <-> 2
abaa:IX88_18070 malate dehydrogenase          K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abab:BJAB0715_03375 Malate/lactate dehydrogenase    K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abad:ABD1_29100 malate dehydrogenase          K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abaj:BJAB0868_03267 Malate/lactate dehydrogenase    K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abal:ABLAC_04880 malate dehydrogenase          K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abaz:P795_2300 malate dehydrogenase           K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abb:ABBFA_000492 Malate dehydrogenase          K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abc:ACICU_03222 Malate/lactate dehydrogenase      K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abd:ABTW07_3437 malate dehydrogenase          K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abh:M3Q_3453 malate dehydrogenase            K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abj:BJAB07104_03310 Malate/lactate dehydrogenase    K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abk:LX00_16230 malate dehydrogenase           K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abn:AB57_3474 malate dehydrogenase           K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abr:ABTJ_00472 malate dehydrogenase           K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abw:BL01_17455 malate dehydrogenase           K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abx:ABK1_3272 Malate dehydrogenase           K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
aby:ABAYE0465 malate dehydrogenase           K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
abz:ABZJ_03404 malate dehydrogenase           K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
acb:A1S_3025 malate dehydrogenase            K00024   328   1414 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
sle:sle_28550 Malate dehydrogenase           K00024   329   1414 ( 1314)   328  0.651  327   <-> 2
ajn:BVL33_15025 malate dehydrogenase          K00024   328   1413 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
ala:BFG52_14215 malate dehydrogenase          K00024   328   1413 (  -)   328  0.667  327   <-> 1
ano:RR32_02485 malate dehydrogenase           K00024   328   1413 (  -)   328  0.672  320   <-> 1
melm:C7H73_07145 malate dehydrogenase          K00024   328   1413 (  -)   328  0.663  326   <-> 1
sld:T261_3233 Malate dehydrogenase           K00024   329   1413 ( 1312)   328  0.642  327   <-> 2
strt:A8713_19320 malate dehydrogenase          K00024   329   1413 ( 1306)   328  0.654  327   <-> 2
abm:ABSDF0482 malate dehydrogenase           K00024   328   1412 (  -)   328  0.675  320   <-> 1
ajo:RZ95_02300 malate dehydrogenase           K00024   328   1412 (  -)   328  0.681  320   <-> 1
chro:CXB49_16870 malate dehydrogenase          K00024   326   1412 (  -)   328  0.662  325   <-> 1
strf:ASR50_22055 malate dehydrogenase          K00024   329   1412 ( 1312)   328  0.645  327   <-> 2
pbh:AAW51_1576 malate dehydrogenase           K00024   328   1411 (  -)   327  0.656  326   <-> 1
scb:SCAB_35681 malate dehydrogenase           K00024   329   1411 (  -)   327  0.648  327   <-> 1
ahl:AHTJS_14070 malate dehydrogenase          K00024   328   1410 (  -)   327  0.669  320   <-> 1
aql:BXU06_03455 malate dehydrogenase          K00024   326   1410 ( 1300)   327  0.658  325   <-> 2
blep:AL038_03325 malate dehydrogenase          K00024   325   1410 (  -)   327  0.651  324   <-> 1
hhu:AR456_04850 malate dehydrogenase          K00024   324   1410 (  -)   327  0.664  324   <-> 1
sgv:B1H19_25205 malate dehydrogenase          K00024   329   1410 (  -)   327  0.642  327   <-> 1
slc:SL103_31600 malate dehydrogenase          K00024   329   1410 (  -)   327  0.636  327   <-> 1
acv:AMD27_13775 malate dehydrogenase          K00024   328   1409 (  -)   327  0.662  320   <-> 1
ami:Amir_6492 malate dehydrogenase           K00024   329   1409 ( 1305)   327  0.657  327   <-> 2
apre:CNX65_31860 malate dehydrogenase          K00024   329   1409 ( 1304)   327  0.657  327   <-> 2
mbl:AAX09_02585 malate dehydrogenase          K00024   329   1409 (  -)   327  0.656  326   <-> 1
para:BTO02_20635 malate dehydrogenase          K00024   326   1409 ( 1306)   327  0.669  326   <-> 2
tez:BKM78_04050 malate dehydrogenase          K00024   338   1409 ( 1221)   327  0.653  326   <-> 2
abau:IX87_11825 malate dehydrogenase          K00024   328   1408 (  -)   327  0.672  320   <-> 1
moi:MOVS_07335 malate dehydrogenase           K00024   329   1408 (  -)   327  0.656  326   <-> 1
nml:Namu_2256 malate dehydrogenase           K00024   328   1408 ( 1162)   327  0.644  326   <-> 3
sgb:WQO_22020 malate dehydrogenase           K00024   329   1408 ( 1308)   327  0.642  327   <-> 2
bcai:K788_0000949 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   327   1407 (  -)   327  0.672  326   <-> 1
phs:C2L64_31960 malate dehydrogenase          K00024   327   1407 (  -)   327  0.672  326   <-> 1
pter:C2L65_28695 malate dehydrogenase          K00024   327   1407 (  -)   327  0.672  326   <-> 1
tbi:Tbis_2659 malate dehydrogenase           K00024   325   1407 (  -)   327  0.647  323   <-> 1
tes:BW730_09745 malate dehydrogenase          K00024   329   1407 (  -)   327  0.651  327   <-> 1
acal:BUM88_17095 malate dehydrogenase               328   1406 (  -)   326  0.669  320   <-> 1
acd:AOLE_02365 malate dehydrogenase           K00024   328   1406 (  -)   326  0.669  320   <-> 1
bhz:ACR54_03240 Malate dehydrogenase          K00024   329   1405 (  -)   326  0.660  326   <-> 1
salb:XNR_3877 Malate dehydrogenase           K00024   329   1405 ( 1297)   326  0.636  327   <-> 4
buo:BRPE64_BCDS12990 malate dehydrogenase        K00024   328   1404 ( 1282)   326  0.664  324   <-> 2
mcat:MC25239_01399 Malate dehydrogenase         K00024   328   1404 (  -)   326  0.651  327   <-> 1
mcs:DR90_485 malate dehydrogenase            K00024   328   1404 (  -)   326  0.651  327   <-> 1
xsa:SB85_08030 malate dehydrogenase           K00024   328   1404 (  -)   326  0.667  327   <-> 1
acc:BDGL_002485 malate dehydrogenase          K00024   328   1403 (  -)   326  0.669  320   <-> 1
acw:A0J50_02290 malate dehydrogenase          K00024   328   1403 (  -)   326  0.669  320   <-> 1
alc:OTEC02_02395 malate dehydrogenase          K00024   328   1403 (  -)   326  0.669  320   <-> 1
bpx:BUPH_01453 malate dehydrogenase           K00024   327   1403 (  -)   326  0.666  326   <-> 1
bue:BRPE67_BCDS15670 malate dehydrogenase        K00024   328   1403 (  -)   326  0.664  324   <-> 1
byi:BYI23_B011890 malate dehydrogenase         K00024   328   1403 (  -)   326  0.664  324   <-> 1
jte:ASJ30_11695 malate dehydrogenase          K00024   331   1403 (  -)   326  0.646  325   <-> 1
ssx:SACTE_4083 malate dehydrogenase           K00024   329   1403 (  -)   326  0.639  327   <-> 1
bpdz:BBN53_06255 malate dehydrogenase          K00024   329   1402 (  -)   325  0.660  326   <-> 1
ssia:A7J05_14480 malate dehydrogenase          K00024   329   1402 (  -)   325  0.642  327   <-> 1
aer:AERYTH_03930 malate dehydrogenase          K00024   328   1401 (  -)   325  0.649  328   <-> 1
bph:Bphy_4358 malate dehydrogenase           K00024   327   1401 (  -)   325  0.666  326   <-> 1
sbh:SBI_04749 malate dehydrogenase           K00024   329   1401 ( 1295)   325  0.642  327   <-> 2
sci:B446_22630 malate dehydrogenase           K00024   329   1401 (  -)   325  0.645  327   <-> 1
serj:SGUI_3084 Malate dehydrogenase           K00024   328   1401 (  -)   325  0.646  328   <-> 1
strd:NI25_14820 malate dehydrogenase          K00024   329   1401 (  -)   325  0.645  327   <-> 1
sen:SACE_3674 malate dehydrogenase           K00024   328   1400 (  -)   325  0.641  326   <-> 1
brh:RBRH_00167 Malate dehydrogenase (EC 1.1.1.37)    K00024   339   1399 ( 1298)   325  0.660  326   <-> 2
cyq:Q91_1444 Malate dehydrogenase 1           K00024   325   1399 (  -)   325  0.648  324   <-> 1
cyy:CPC19_05585 malate dehydrogenase          K00024   325   1399 (  -)   325  0.648  324   <-> 1
cza:CYCME_1020 Malate dehydrogenase           K00024   325   1399 (  -)   325  0.648  324   <-> 1
mela:C6568_02095 malate dehydrogenase          K00024   328   1399 (  -)   325  0.666  326   <-> 1
phd:102332683 probable malate dehydrogenase 2, mitochon      328   1399 ( 1005)   325  0.675  320   <-> 5
sco:SCO4827 malate dehydrogenase            K00024   329   1399 (  -)   325  0.648  327   <-> 1
slv:SLIV_14235 Malate dehydrogenase           K00024   329   1399 (  -)   325  0.648  327   <-> 1
beba:BWI17_17685 malate dehydrogenase          K00024   327   1398 (  -)   325  0.645  327   <-> 1
boh:AKI39_17565 malate dehydrogenase          K00024   329   1398 (  -)   325  0.669  326   <-> 1
bxb:DR64_5227 malate dehydrogenase           K00024   327   1398 (  -)   325  0.660  326   <-> 1
bxe:Bxe_B2898 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1398 (  -)   325  0.660  326   <-> 1
mct:MCR_1446 malate dehydrogenase            K00024   328   1398 (  -)   325  0.648  327   <-> 1
pdq:CL55_00011260 malate dehydrogenase         K00024   329   1398 (  -)   325  0.663  326   <-> 1
pnr:AT302_24445 malate dehydrogenase          K00024   327   1398 ( 1294)   325  0.667  324   <-> 2
pnu:Pnuc_0756 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1398 (  -)   325  0.663  326   <-> 1
psal:PSLF89_1417 malate dehydrogenase          K00024   325   1398 (  -)   325  0.642  324   <-> 1
salf:SMD44_05349 malate dehydrogenase          K00024   329   1398 ( 1294)   325  0.642  327   <-> 2
sesp:BN6_77990 Malate dehydrogenase           K00024   329   1398 ( 1244)   325  0.654  327   <-> 3
svu:B1H20_22380 malate dehydrogenase          K00024   329   1398 (  -)   325  0.636  327   <-> 1
bav:BAV1180 malate dehydrogenase            K00024   329   1397 (  -)   324  0.660  326   <-> 1
bgf:BC1003_4608 malate dehydrogenase          K00024   327   1397 (  -)   324  0.663  326   <-> 1
bug:BC1001_4885 malate dehydrogenase          K00024   327   1397 (  -)   324  0.663  326   <-> 1
buq:AC233_25660 malate dehydrogenase          K00024   327   1397 (  -)   324  0.663  326   <-> 1
cwo:Cwoe_5280 malate dehydrogenase           K00024   331   1397 (  -)   324  0.655  328   <-> 1
lhk:LHK_02423 Mdh                    K00024   329   1397 (  -)   324  0.671  328   <-> 1
snw:BBN63_12330 malate dehydrogenase          K00024   329   1397 (  -)   324  0.633  327   <-> 1
srw:TUE45_05340 Malate dehydrogenase          K00024   329   1397 ( 1297)   324  0.645  327   <-> 2
cser:CCO03_12935 malate dehydrogenase          K00024   328   1396 (  -)   324  0.663  326   <-> 1
kab:B7C62_22725 malate dehydrogenase          K00024   329   1396 (  -)   324  0.636  327   <-> 1
papi:SG18_16905 malate dehydrogenase          K00024   327   1396 ( 1296)   324  0.664  324   <-> 3
pecq:AD017_02390 malate dehydrogenase          K00024   328   1396 (  -)   324  0.645  324   <-> 1
psee:FRP1_15150 malate dehydrogenase          K00024   328   1396 (  -)   324  0.645  324   <-> 1
pseq:AD006_22805 malate dehydrogenase          K00024   328   1396 (  -)   324  0.645  324   <-> 1
scz:ABE83_13255 malate dehydrogenase          K00024   329   1396 ( 1288)   324  0.636  327   <-> 2
sxi:SXIM_34080 malate dehydrogenase           K00024   329   1396 ( 1290)   324  0.645  327   <-> 2
bmj:BMULJ_03862 malate dehydrogenase                328   1395 (  -)   324  0.663  326   <-> 1
bmk:DM80_3851 malate dehydrogenase           K00024   328   1395 (  -)   324  0.663  326   <-> 1
bmu:Bmul_4651 malate dehydrogenase           K00024   328   1395 (  -)   324  0.663  326   <-> 1
bmul:NP80_3923 malate dehydrogenase           K00024   328   1395 (  -)   324  0.663  326   <-> 1
masz:C9I28_21425 malate dehydrogenase          K00024   329   1395 (  -)   324  0.653  326   <-> 1
mphl:MPHLCCUG_04022 Malate dehydrogenase        K00024   329   1395 (  -)   324  0.646  325   <-> 1
pra:PALO_02260 malate dehydrogenase           K00024   327   1395 ( 1175)   324  0.650  326   <-> 2
bge:BC1002_5195 malate dehydrogenase          K00024   327   1394 (  -)   324  0.656  326   <-> 1
buk:MYA_4051 Malate dehydrogenase            K00024   328   1394 (  81)   324  0.669  326   <-> 2
bve:AK36_4401 malate dehydrogenase           K00024   328   1394 (  81)   324  0.669  326   <-> 2
bvi:Bcep1808_4408 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   328   1394 (  79)   324  0.669  326   <-> 2
phn:PAEH1_12290 malate dehydrogenase          K00024   329   1394 (  -)   324  0.669  326   <-> 1
sdv:BN159_3592 Malate dehydrogenase           K00024   329   1394 ( 1278)   324  0.639  327   <-> 3
sfa:Sfla_2410 malate dehydrogenase           K00024   329   1394 (  -)   324  0.636  327   <-> 1
sfi:SFUL_4622 MDH Malate dehydrogenase         K00024   329   1394 (  -)   324  0.636  327   <-> 1
sgr:SGR_2711 putative malate dehydrogenase       K00024   329   1394 (  -)   324  0.636  327   <-> 1
spri:SPRI_3065 malate dehydrogenase           K00024   329   1394 ( 1276)   324  0.636  327   <-> 3
aaa:Acav_2936 malate dehydrogenase           K00024   328   1393 (  -)   323  0.663  326   <-> 1
aav:Aave_2206 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1393 (  -)   323  0.663  326   <-> 1
amq:AMETH_3421 malate dehydrogenase           K00024   329   1393 (  -)   323  0.648  327   <-> 1
bcen:DM39_3991 malate dehydrogenase           K00024   328   1393 ( 1291)   323  0.663  326   <-> 2
bpsl:WS57_08970 malate dehydrogenase          K00024   328   1393 (  -)   323  0.663  326   <-> 1
ctes:O987_19985 malate dehydrogenase          K00024   329   1393 ( 1290)   323  0.673  327   <-> 3
ctt:CtCNB1_3388 malate dehydrogenase          K00024   329   1393 ( 1284)   323  0.673  327   <-> 3
parb:CJU94_29170 malate dehydrogenase          K00024   327   1393 (  -)   323  0.656  326   <-> 1
pspw:BJG93_21080 malate dehydrogenase          K00024   327   1393 (  -)   323  0.656  326   <-> 1
sclf:BB341_09975 malate dehydrogenase          K00024   329   1393 ( 1282)   323  0.639  327   <-> 2
ajs:Ajs_2791 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   350   1392 (  -)   323  0.663  326   <-> 1
hse:Hsero_2976 malate dehydrogenase protein       K00024   329   1392 (  -)   323  0.647  326   <-> 1
hsz:ACP92_14920 malate dehydrogenase          K00024   329   1392 (  -)   323  0.647  326   <-> 1
nfa:NFA_36620 putative malate dehydrogenase       K00024   334   1392 ( 1291)   323  0.654  324   <-> 2
nfr:ERS450000_00391 Malate dehydrogenase        K00024   334   1392 (  -)   323  0.654  324   <-> 1
rbn:RBXJA2T_09929 malate dehydrogenase         K00024   328   1392 ( 1213)   323  0.653  326   <-> 2
rge:RGE_12240 malate dehydrogenase Mdh         K00024   328   1392 ( 1200)   323  0.656  326   <-> 2
sgs:AVL59_04875 malate dehydrogenase          K00024   329   1392 ( 1250)   323  0.645  327   <-> 3
btrm:SAMEA390648702641 malate dehydrogenase       K00024   329   1391 ( 1264)   323  0.653  326   <-> 2
pseh:XF36_15360 malate dehydrogenase          K00024   328   1391 ( 1287)   323  0.642  324   <-> 2
hak:KO116_00954 Malate dehydrogenase          K00024   324   1390 (  -)   323  0.654  324   <-> 1
ham:HALO3233 Malate dehydrogenase            K00024   324   1390 (  -)   323  0.654  324   <-> 1
mao:MAP4_1280 malate dehydrogenase           K00024   329   1390 (  -)   323  0.650  326   <-> 1
mavi:RC58_06335 malate dehydrogenase          K00024   329   1390 (  -)   323  0.650  326   <-> 1
mavu:RE97_06330 malate dehydrogenase          K00024   329   1390 (  -)   323  0.650  326   <-> 1
mpa:MAP_2541c Mdh                    K00024   329   1390 (  -)   323  0.650  326   <-> 1
ppul:RO07_18175 malate dehydrogenase          K00024   327   1390 (  -)   323  0.657  324   <-> 1
sho:SHJGH_5712 malate dehydrogenase           K00024   329   1390 (  -)   323  0.636  327   <-> 1
shy:SHJG_5950 malate dehydrogenase           K00024   329   1390 (  -)   323  0.636  327   <-> 1
bprc:D521_1014 Malate dehydrogenase           K00024   329   1389 (  -)   322  0.660  326   <-> 1
cet:B8281_17115 malate dehydrogenase          K00024   328   1389 ( 1167)   322  0.628  328   <-> 3
hee:hmeg3_08740 malate dehydrogenase          K00024   329   1389 (  -)   322  0.650  326   <-> 1
psea:WY02_27565 malate dehydrogenase          K00024   328   1389 ( 1282)   322  0.639  324   <-> 2
srn:A4G23_03498 Malate dehydrogenase          K00024   329   1389 ( 1280)   322  0.627  327   <-> 3
stsi:A4E84_24935 malate dehydrogenase          K00024   329   1389 (  -)   322  0.639  327   <-> 1
svi:Svir_19950 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1389 (  -)   322  0.642  327   <-> 1
bhm:D558_2370 malate dehydrogenase           K00024   329   1388 (  -)   322  0.656  326   <-> 1
bho:D560_2385 malate dehydrogenase           K00024   329   1388 (  -)   322  0.656  326   <-> 1
bub:BW23_4688 malate dehydrogenase           K00024   327   1388 (  -)   322  0.660  326   <-> 1
gca:Galf_1330 malate dehydrogenase           K00024   327   1388 (  -)   322  0.628  325   <-> 1
ido:I598_1491 Malate dehydrogenase           K00024   328   1388 ( 1199)   322  0.649  328   <-> 3
strp:F750_4388 malate dehydrogenase           K00024   329   1388 (  -)   322  0.633  327   <-> 1
bbro:BAU06_18345 malate dehydrogenase          K00024   329   1387 ( 1284)   322  0.666  326   <-> 2
bdl:AK34_4490 malate dehydrogenase           K00024   328   1387 (  -)   322  0.660  326   <-> 1
cdn:BN940_13146 Malate dehydrogenase          K00024   329   1387 (  -)   322  0.666  326   <-> 1
hhh:CLM76_17925 malate dehydrogenase          K00024   324   1387 (  -)   322  0.651  324   <-> 1
ppk:U875_14925 malate dehydrogenase           K00024   327   1387 ( 1286)   322  0.654  324   <-> 2
ppnm:LV28_23875 malate dehydrogenase          K00024   327   1387 ( 1286)   322  0.654  324   <-> 2
ppno:DA70_06810 malate dehydrogenase          K00024   327   1387 ( 1286)   322  0.654  324   <-> 2
prb:X636_19865 malate dehydrogenase           K00024   327   1387 ( 1286)   322  0.654  324   <-> 2
rme:Rmet_2489 malate dehydrogenase           K00024   327   1387 ( 1281)   322  0.648  324   <-> 3
sauo:BV401_20145 malate dehydrogenase          K00024   329   1387 (  -)   322  0.630  327   <-> 1
smal:SMALA_3333 malate dehydrogenase          K00024   329   1387 (  -)   322  0.630  327   <-> 1
stem:CLM74_04235 malate dehydrogenase          K00024   328   1387 (  -)   322  0.654  327   <-> 1
bfn:OI25_5314 malate dehydrogenase           K00024   327   1386 ( 151)   322  0.656  326   <-> 2
bpy:Bphyt_6858 malate dehydrogenase           K00024   327   1386 (  -)   322  0.653  326   <-> 1
btd:BTI_4233 malate dehydrogenase            K00024   327   1386 (  -)   322  0.660  326   <-> 1
bud:AQ610_22035 malate dehydrogenase          K00024   327   1386 (  -)   322  0.660  326   <-> 1
bul:BW21_3773 malate dehydrogenase           K00024   327   1386 (  -)   322  0.660  326   <-> 1
hyr:BSY239_2489 malate dehydrogenase          K00024   328   1386 (  -)   322  0.650  326   <-> 1
mav:MAV_1380 malate dehydrogenase            K00024   329   1386 (  -)   322  0.650  326   <-> 1
mava:LA64_06310 malate dehydrogenase          K00024   329   1386 (  -)   322  0.650  326   <-> 1
mavd:NF84_06170 malate dehydrogenase          K00024   329   1386 (  -)   322  0.650  326   <-> 1
mavr:LA63_06295 malate dehydrogenase          K00024   329   1386 (  -)   322  0.650  326   <-> 1
scx:AS200_19665 malate dehydrogenase          K00024   329   1386 (  -)   322  0.636  327   <-> 1
slm:BIZ42_13205 malate dehydrogenase          K00024   328   1386 (  -)   322  0.654  327   <-> 1
strc:AA958_21755 malate dehydrogenase          K00024   332   1386 ( 1280)   322  0.632  326   <-> 2
amim:MIM_c13210 malate dehydrogenase          K00024   329   1385 (  -)   322  0.663  326   <-> 1
bcew:DM40_3939 malate dehydrogenase           K00024   328   1385 (  -)   322  0.660  326   <-> 1
blat:WK25_22255 malate dehydrogenase          K00024   328   1385 (  -)   322  0.660  326   <-> 1
bte:BTH_II0658 malate dehydrogenase           K00024   327   1385 ( 156)   322  0.660  326   <-> 2
btha:DR62_5614 malate dehydrogenase           K00024   327   1385 ( 172)   322  0.660  326   <-> 2
bthe:BTN_5437 malate dehydrogenase           K00024   327   1385 ( 156)   322  0.660  326   <-> 2
bthl:BG87_3405 malate dehydrogenase           K00024   327   1385 ( 156)   322  0.660  326   <-> 2
bthm:BTRA_5712 malate dehydrogenase           K00024   327   1385 ( 156)   322  0.660  326   <-> 2
btj:BTJ_4982 malate dehydrogenase            K00024   327   1385 ( 156)   322  0.660  326   <-> 2
btq:BTQ_3950 malate dehydrogenase            K00024   327   1385 ( 156)   322  0.660  326   <-> 2
btv:BTHA_4435 malate dehydrogenase           K00024   327   1385 ( 156)   322  0.660  326   <-> 2
btz:BTL_3450 malate dehydrogenase            K00024   327   1385 ( 161)   322  0.660  326   <-> 2
dia:Dtpsy_2281 malate dehydrogenase           K00024   328   1385 (  -)   322  0.660  326   <-> 1
dpy:BA022_02280 malate dehydrogenase          K00024   328   1385 (  -)   322  0.660  326   <-> 1
noa:BKM31_39755 malate dehydrogenase          K00024   328   1385 (  -)   322  0.648  324   <-> 1
sct:SCAT_3714 Malate dehydrogenase           K00024   329   1385 ( 1280)   322  0.633  327   <-> 2
scy:SCATT_37030 malate dehydrogenase          K00024   329   1385 ( 1280)   322  0.633  327   <-> 2
src:M271_28465 malate dehydrogenase           K00024   329   1385 ( 1284)   322  0.630  327   <-> 2
buz:AYM40_22075 malate dehydrogenase          K00024   327   1384 (  -)   321  0.653  326   <-> 1
cke:B5M06_10925 malate dehydrogenase          K00024   328   1384 (  -)   321  0.660  326   <-> 1
rbu:PG1C_04135 malate dehydrogenase           K00024   329   1384 ( 1278)   321  0.653  326   <-> 2
sfk:KY5_4913 Malate dehydrogenase            K00024   329   1384 (  -)   321  0.636  327   <-> 1
xal:XALC_0546 probable malate dehydrogenase protein   K00024   328   1384 (  -)   321  0.661  327   <-> 1
bced:DM42_4121 malate dehydrogenase           K00024   328   1383 ( 1273)   321  0.660  326   <-> 2
bceo:I35_4885 Malate dehydrogenase           K00024   328   1383 ( 1273)   321  0.660  326   <-> 2
bcj:BCAM0965 malate dehydrogenase            K00024   328   1383 ( 1273)   321  0.660  326   <-> 2
bdf:WI26_18400 malate dehydrogenase           K00024   328   1383 (  -)   321  0.660  326   <-> 1
btei:WS51_03095 malate dehydrogenase          K00024   328   1383 ( 150)   321  0.660  326   <-> 2
hcs:FF32_18625 malate dehydrogenase           K00024   324   1383 (  -)   321  0.648  324   <-> 1
pspu:NA29_19010 malate dehydrogenase          K00024   327   1383 ( 1281)   321  0.657  324   <-> 2
tfl:RPIT_09820 malate dehydrogenase           K00024   329   1383 (  -)   321  0.647  326   <-> 1
all:CRK59891 Malate dehydrogenase            K00024   327   1382 ( 1274)   321  0.653  326   <-> 2
bch:Bcen2424_3932 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   328   1382 ( 1271)   321  0.660  326   <-> 2
bcm:Bcenmc03_3596 malate dehydrogenase         K00024   328   1382 ( 1271)   321  0.660  326   <-> 2
bcn:Bcen_4435 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1382 ( 1271)   321  0.660  326   <-> 2
bct:GEM_4822 malate dehydrogenase            K00024   328   1382 (  -)   321  0.656  326   <-> 1
bfz:BAU07_07945 malate dehydrogenase          K00024   329   1382 (  -)   321  0.663  326   <-> 1
bgl:bglu_2g08210 malate dehydrogenase          K00024   327   1382 (  -)   321  0.660  326   <-> 1
bgu:KS03_5095 malate dehydrogenase           K00024   327   1382 (  -)   321  0.660  326   <-> 1
cgd:CR3_1909 malate dehydrogenase            K00024   322   1382 (  -)   321  0.648  321   <-> 1
cnc:CNE_1c25170 malate dehydrogenase Mdh        K00024   327   1382 (  -)   321  0.651  324   <-> 1
hyl:LPB072_16625 malate dehydrogenase          K00024   328   1382 (  -)   321  0.653  326   <-> 1
kal:KALB_8067 hypothetical protein           K00024   328   1382 ( 1276)   321  0.646  328   <-> 6
otk:C6570_08485 malate dehydrogenase          K00024   328   1382 ( 1266)   321  0.656  326   <-> 2
phh:AFB00_00355 malate dehydrogenase          K00024   328   1382 ( 1281)   321  0.639  324   <-> 2
pne:Pnec_1065 malate dehydrogenase           K00024   329   1382 (  -)   321  0.656  326   <-> 1
reh:H16_A2634 malate dehydrogenase           K00024   327   1382 ( 1231)   321  0.651  324   <-> 3
rmn:TK49_13630 malate dehydrogenase           K00024   329   1382 ( 1279)   321  0.647  326   <-> 2
rpj:N234_14935 malate dehydrogenase           K00024   327   1382 (  -)   321  0.651  324   <-> 1
sls:SLINC_5195 malate dehydrogenase           K00024   329   1382 (  -)   321  0.636  327   <-> 1
aey:CDG81_10365 malate dehydrogenase          K00024   328   1381 (  -)   321  0.635  326   <-> 1
bgd:bgla_2g18330 malate dehydrogenase          K00024   327   1381 (  22)   321  0.660  326   <-> 2
bgo:BM43_5552 malate dehydrogenase           K00024   327   1381 (  16)   321  0.660  326   <-> 3
cuh:BJN34_14110 malate dehydrogenase          K00024   327   1381 ( 1248)   321  0.651  324   <-> 2
cup:BKK80_15905 malate dehydrogenase          K00024   327   1381 (  -)   321  0.648  324   <-> 1
mgg:MPLG2_2262 Malate dehydrogenase           K00024   328   1381 ( 1164)   321  0.631  328   <-> 2
mms:mma_1504 malate dehydrogenase            K00024   329   1381 (  -)   321  0.647  326   <-> 1
sma:SAVERM_3436 putative malate/lactate dehydrogenase  K00024   329   1381 ( 1276)   321  0.636  327   <-> 2
spav:Spa2297_20360 malate dehydrogenase         K00024   329   1381 ( 1272)   321  0.630  327   <-> 2
vam:C4F17_11260 malate dehydrogenase          K00024   328   1381 (  -)   321  0.650  326   <-> 1
odi:ODI_R2886 Malate dehydrogenase           K00024   329   1380 (  -)   320  0.653  326   <-> 1
pox:MB84_13710 malate dehydrogenase           K00024   327   1380 ( 1278)   320  0.654  324   <-> 2
xax:XACM_0988 malate dehydrogenase           K00024   328   1380 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xcv:XCV1034 Malate dehydrogenase            K00024   328   1380 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xfu:XFF4834R_chr10120 Probable malate dehydrogenase   K00024   328   1380 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xpe:BJD13_11740 malate dehydrogenase          K00024   328   1380 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xph:XppCFBP6546_06460 malate dehydrogenase       K00024   328   1380 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
bgm:CAL15_16330 malate dehydrogenase          K00024   329   1379 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
boc:BG90_4669 malate dehydrogenase           K00024   327   1379 ( 1274)   320  0.656  326   <-> 2
bpyr:ABD05_16975 malate dehydrogenase          K00024   328   1379 ( 1266)   320  0.656  326   <-> 2
ccup:BKK81_14955 malate dehydrogenase          K00024   327   1379 (  -)   320  0.648  324   <-> 1
cti:RALTA_A2133 MALATE DEHYDROGENASE          K00024   327   1379 (  -)   320  0.648  324   <-> 1
cuu:BKK79_17045 malate dehydrogenase          K00024   327   1379 (  -)   320  0.648  324   <-> 1
dac:Daci_2429 malate dehydrogenase           K00024   328   1379 (  -)   320  0.663  326   <-> 1
dts:BI380_12120 malate dehydrogenase          K00024   328   1379 ( 1278)   320  0.663  326   <-> 2
hyb:Q5W_14920 malate dehydrogenase           K00024   328   1379 ( 1278)   320  0.660  326   <-> 2
nal:B005_3677 malate dehydrogenase family protein    K00024   329   1379 (  -)   320  0.630  327   <-> 1
rdp:RD2015_2760 malate dehydrogenase          K00024   328   1379 (  -)   320  0.653  326   <-> 1
sals:SLNWT_4746 malate dehydrogenase          K00024   329   1379 ( 1273)   320  0.642  327   <-> 2
spun:BFF78_16855 malate dehydrogenase          K00024   329   1379 ( 1274)   320  0.636  327   <-> 2
xor:XOC_1069 malate dehydrogenase            K00024   328   1379 (  -)   320  0.657  327   <-> 1
xoz:BE73_19095 malate dehydrogenase           K00024   328   1379 (  -)   320  0.657  327   <-> 1
bac:BamMC406_3825 malate dehydrogenase         K00024   328   1378 (  55)   320  0.656  326   <-> 2
bam:Bamb_3309 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1378 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
beb:AEM42_06000 malate dehydrogenase          K00024   327   1378 (  -)   320  0.664  327   <-> 1
bmec:WJ16_23765 malate dehydrogenase          K00024   328   1378 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bsem:WJ12_25065 malate dehydrogenase          K00024   328   1378 ( 1273)   320  0.656  326   <-> 2
bstl:BBJ41_32605 malate dehydrogenase          K00024   328   1378 ( 1271)   320  0.653  326   <-> 2
har:HEAR1780 malate dehydrogenase            K00024   329   1378 (  -)   320  0.644  326   <-> 1
req:REQ_21010 L-malate dehydrogenase          K00024   334   1378 ( 1276)   320  0.645  327   <-> 2
slx:SLAV_15340 Malate dehydrogenase           K00024   329   1378 (  -)   320  0.633  327   <-> 1
xac:XAC1006 malate dehydrogenase            K00024   328   1378 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xao:XAC29_05090 malate dehydrogenase          K00024   328   1378 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xcf:J172_01124 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1378 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xci:XCAW_03576 Malate dehydrogenase           K00024   328   1378 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xcj:J158_01130 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1378 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xcm:J164_01129 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1378 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xcn:J169_01129 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1378 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xcr:J163_01129 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1378 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xct:J151_01133 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1378 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xcu:J159_01130 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1378 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
xcw:J162_01129 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1378 (  -)   320  0.654  327   <-> 1
bcep:APZ15_19625 malate dehydrogenase          K00024   328   1377 (  -)   320  0.653  326   <-> 1
bcon:NL30_07535 malate dehydrogenase          K00024   328   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bgp:BGL_2c18220 malate dehydrogenase Mdh        K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bma:BMAA1751 malate dehydrogenase            K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bmab:BM45_4101 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bmae:DM78_4918 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bmaf:DM51_3445 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bmai:DM57_07240 malate dehydrogenase          K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bmal:DM55_3326 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bmaq:DM76_4024 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bmaz:BM44_3263 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bml:BMA10229_1826 malate dehydrogenase         K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bmn:BMA10247_A0497 malate dehydrogenase         K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bmv:BMASAVP1_1619 malate dehydrogenase         K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bpd:BURPS668_A2474 malate dehydrogenase         K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bpk:BBK_4441 malate dehydrogenase            K00024   327   1377 ( 1276)   320  0.656  326   <-> 2
bpl:BURPS1106A_A2336 malate dehydrogenase        K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bpla:bpln_2g18990 malate dehydrogenase         K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bpm:BURPS1710b_A0795 malate dehydrogenase        K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bpq:BPC006_II2309 malate dehydrogenase         K00024   333   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bps:BPSS1722 malate dehydrogenase            K00024   327   1377 ( 1276)   320  0.656  326   <-> 2
bpsa:BBU_4303 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bpsd:BBX_4242 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bpse:BDL_5076 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bpsh:DR55_3546 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bpsm:BBQ_4418 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bpso:X996_5823 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 ( 1277)   320  0.656  326   <-> 2
bpsu:BBN_5177 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bpz:BP1026B_II1843 malate dehydrogenase         K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
bstg:WT74_23990 malate dehydrogenase          K00024   327   1377 (  -)   320  0.653  326   <-> 1
but:X994_5384 malate dehydrogenase           K00024   327   1377 (  -)   320  0.656  326   <-> 1
hag:BB497_09380 malate dehydrogenase          K00024   324   1377 (  -)   320  0.645  324   <-> 1
lim:L103DPR2_02396 Malate dehydrogenase         K00024   328   1377 (  -)   320  0.650  326   <-> 1
miu:ABE85_10635 malate dehydrogenase          K00024   328   1377 (  -)   320  0.647  326   <-> 1
ngv:CDO52_19750 malate dehydrogenase          K00024   329   1377 ( 1268)   320  0.621  327   <-> 2
rta:Rta_28060 Candidate malate dehydrogenase      K00024   328   1377 (  -)   320  0.647  326   <-> 1
sfu:Sfum_0460 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1377 (  -)   320  0.635  326   <-> 1
bok:DM82_5969 malate dehydrogenase           K00024   327   1376 ( 1271)   319  0.656  326   <-> 2
cpra:CPter91_2284 malate dehydrogenase         K00024   329   1376 (  -)   319  0.644  326   <-> 1
pve:UC34_09340 malate dehydrogenase           K00024   327   1376 ( 1274)   319  0.651  324   <-> 2
strm:M444_21260 malate dehydrogenase          K00024   329   1376 (  -)   319  0.630  327   <-> 1
vaa:AX767_15285 malate dehydrogenase          K00024   329   1376 (  -)   319  0.650  326   <-> 1
xfr:BER92_02190 malate dehydrogenase          K00024   328   1376 (  -)   319  0.654  327   <-> 1
care:LT85_2903 Malate dehydrogenase           K00024   329   1375 (  -)   319  0.644  326   <-> 1
cceu:CBR64_14175 malate dehydrogenase          K00024   328   1375 ( 1151)   319  0.622  328   <-> 3
nda:Ndas_0774 malate dehydrogenase           K00024   329   1375 ( 1262)   319  0.624  327   <-> 3
pbr:PB2503_01232 malate dehydrogenase          K00024   326   1375 (  -)   319  0.648  324   <-> 1
shd:SUTH_01798 malate dehydrogenase           K00024   329   1375 (  -)   319  0.660  326   <-> 1
svt:SVTN_23400 malate dehydrogenase           K00024   329   1375 ( 1275)   319  0.630  327   <-> 2
asw:CVS48_27920 malate dehydrogenase          K00024   329   1374 ( 1273)   319  0.650  326   <-> 2
del:DelCs14_4230 Malate dehydrogenase          K00024   328   1374 ( 1274)   319  0.660  326   <-> 2
dhk:BO996_11345 malate dehydrogenase          K00024   328   1374 (  -)   319  0.660  326   <-> 1
mnr:ACZ75_26580 malate dehydrogenase          K00024   329   1374 (  -)   319  0.641  326   <-> 1
xga:BI317_05825 malate dehydrogenase          K00024   328   1374 (  -)   319  0.651  327   <-> 1
xhr:XJ27_10400 malate dehydrogenase           K00024   328   1374 (  -)   319  0.651  327   <-> 1
xva:C7V42_05445 malate dehydrogenase          K00024   328   1374 (  -)   319  0.654  327   <-> 1
arr:ARUE_c05390 malate dehydrogenase Mdh        K00024   328   1372 (  -)   319  0.640  328   <-> 1
bur:Bcep18194_B2154 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   328   1372 (  -)   319  0.650  326   <-> 1
hht:F506_10795 malate dehydrogenase           K00024   329   1372 (  -)   319  0.644  326   <-> 1
hrb:Hrubri_3001 malate dehydrogenase protein      K00024   324   1372 (  -)   319  0.644  323   <-> 1
mpt:Mpe_A2172 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1372 ( 1135)   319  0.650  326   <-> 2
mul:MUL_4504 malate dehydrogenase Mdh          K00024   329   1372 (  -)   319  0.644  326   <-> 1
rhy:RD110_07205 malate dehydrogenase          K00024   328   1372 ( 1271)   319  0.641  326   <-> 2
stek:AXG53_13365 malate dehydrogenase          K00024   327   1372 (  -)   319  0.661  327   <-> 1
xcb:XC_3307 malate dehydrogenase            K00024   328   1372 (  -)   319  0.654  327   <-> 1
xcc:XCC0928 malate dehydrogenase            K00024   328   1372 (  -)   319  0.654  327   <-> 1
xcp:XCR_1121 malate dehydrogenase            K00024   328   1372 (  -)   319  0.654  327   <-> 1
cacn:RN83_09025 malate dehydrogenase          K00024   327   1371 ( 1177)   318  0.638  326   <-> 3
cbw:RR42_m2937 Malate dehydrogenase           K00024   322   1371 (  -)   318  0.642  321   <-> 1
mli:MULP_04372 malate dehydrogenase Mdh         K00024   329   1371 (  -)   318  0.644  326   <-> 1
mmae:MMARE11_40100 malate dehydrogenase Mdh       K00024   329   1371 (  -)   318  0.644  326   <-> 1
mmi:MMAR_4198 malate dehydrogenase Mdh         K00024   329   1371 (  -)   318  0.644  326   <-> 1
pad:TIIST44_01520 malate dehydrogenase         K00024   327   1371 ( 1177)   318  0.638  326   <-> 3
reu:Reut_A2327 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1371 (  -)   318  0.648  324   <-> 1
sacz:AOT14_08890 malate dehydrogenase          K00024   327   1371 ( 1266)   318  0.657  327   <-> 2
samb:SAM23877_4639 Malate dehydrogenase         K00024   329   1371 (  -)   318  0.630  327   <-> 1
aoa:dqs_1670 malate dehydrogenase            K00024   330   1370 (  -)   318  0.651  327   <-> 1
att:AMQ28_10480 malate dehydrogenase          K00024   328   1370 (  -)   318  0.645  327   <-> 1
azo:azo1547 malate dehydrogenase            K00024   330   1370 (  -)   318  0.651  327   <-> 1
lum:CNR27_06360 malate dehydrogenase          K00024   328   1370 (  -)   318  0.648  327   <-> 1
mhad:B586_07795 malate dehydrogenase          K00024   329   1370 (  -)   318  0.638  326   <-> 1
neu:NE0773 Lactate/malate dehydrogenase         K00024   327   1370 (  -)   318  0.602  327   <-> 1
xve:BJD12_17980 malate dehydrogenase          K00024   328   1370 (  -)   318  0.651  327   <-> 1
bpt:Bpet1818 Malate dehydrogenase            K00024   329   1369 ( 1267)   318  0.647  326   <-> 2
buj:BurJV3_0796 malate dehydrogenase          K00024   328   1369 (  -)   318  0.648  327   <-> 1
kfl:Kfla_1287 malate dehydrogenase           K00024   330   1369 (  -)   318  0.637  325   <-> 1
pmad:BAY61_15355 malate dehydrogenase          K00024   329   1369 (  -)   318  0.633  327   <-> 1
ptx:ABW99_10185 malate dehydrogenase          K00024   327   1369 (  -)   318  0.651  324   <-> 1
sml:Smlt0944 putative malate dehydrogenase       K00024   328   1369 (  -)   318  0.648  327   <-> 1
smz:SMD_0819 Malate dehydrogenase            K00024   328   1369 (  -)   318  0.648  327   <-> 1
sten:CCR98_04270 malate dehydrogenase          K00024   328   1369 (  -)   318  0.648  327   <-> 1
aau:AAur_0570 malate dehydrogenase           K00024   328   1368 (  -)   318  0.640  328   <-> 1
adt:APT56_07150 malate dehydrogenase          K00024   329   1368 (  -)   318  0.647  326   <-> 1
cgrn:4412665_00730 Malate dehydrogenase         K00024   327   1368 (  -)   318  0.649  325   <-> 1
ksk:KSE_30550 putative malate dehydrogenase       K00024   330   1368 ( 1268)   318  0.622  328   <-> 2
pfg:AB870_19960 malate dehydrogenase          K00024   327   1368 ( 1267)   318  0.645  324   <-> 2
rgu:A4W93_11585 malate dehydrogenase          K00024   328   1368 (  -)   318  0.644  326   <-> 1
smt:Smal_0790 malate dehydrogenase           K00024   328   1368 (  -)   318  0.645  327   <-> 1
xom:XOO0886 malate dehydrogenase            K00024   328   1368 (  -)   318  0.654  327   <-> 1
xoo:XOO0971 malate dehydrogenase            K00024   328   1368 (  -)   318  0.654  327   <-> 1
xoy:AZ54_19815 malate dehydrogenase           K00024   328   1368 (  -)   318  0.654  327   <-> 1
afq:AFA_04840 malate dehydrogenase           K00024   329   1367 (  -)   317  0.653  326   <-> 1
arn:CGK93_03060 malate dehydrogenase          K00024   328   1367 (  -)   317  0.637  328   <-> 1
axn:AX27061_1534 Malate dehydrogenase          K00024   329   1367 (  -)   317  0.647  326   <-> 1
axo:NH44784_004521 Malate dehydrogenase         K00024   329   1367 (  -)   317  0.647  326   <-> 1
axs:LH59_06880 malate dehydrogenase           K00024   329   1367 (  -)   317  0.647  326   <-> 1
axx:ERS451415_01526 Malate dehydrogenase        K00024   329   1367 (  -)   317  0.647  326   <-> 1
fri:FraEuI1c_4622 malate dehydrogenase         K00024   328   1367 ( 1257)   317  0.623  326   <-> 2
psu:Psesu_2303 malate dehydrogenase           K00024   328   1367 (  -)   317  0.651  327   <-> 1
srh:BAY15_0959 malate dehydrogenase           K00024   328   1367 (  -)   317  0.648  327   <-> 1
xca:xcc-b100_3426 malate dehydrogenase         K00024   328   1367 (  -)   317  0.651  327   <-> 1
xff:XFLM_07870 malate dehydrogenase           K00024   328   1367 (  -)   317  0.636  327   <-> 1
xfn:XfasM23_0485 malate dehydrogenase          K00024   328   1367 (  -)   317  0.636  327   <-> 1
xft:PD_0492 malate dehydrogenase            K00024   328   1367 (  -)   317  0.636  327   <-> 1
achr:C2U31_13405 malate dehydrogenase          K00024   329   1366 ( 1253)   317  0.647  326   <-> 2
aez:C3E78_14285 malate dehydrogenase          K00024   329   1366 (  -)   317  0.637  325   <-> 1
axy:AXYL_01627 malate dehydrogenase           K00024   329   1366 (  -)   317  0.644  326   <-> 1
bbh:BN112_4732 malate dehydrogenase           K00024   329   1366 (  -)   317  0.641  326   <-> 1
pac:PPA1740 malate dehydrogenase            K00024   327   1366 ( 1172)   317  0.635  326   <-> 3
pav:TIA2EST22_08545 malate dehydrogenase        K00024   327   1366 ( 1172)   317  0.635  326   <-> 3
paw:PAZ_c18140 malate dehydrogenase           K00024   327   1366 ( 1172)   317  0.635  326   <-> 4
pax:TIA2EST36_08530 malate dehydrogenase        K00024   327   1366 ( 1253)   317  0.635  326   <-> 2
paz:TIA2EST2_08470 malate dehydrogenase         K00024   327   1366 ( 1172)   317  0.635  326   <-> 3
pcn:TIB1ST10_08945 malate dehydrogenase         K00024   327   1366 ( 1172)   317  0.635  326   <-> 3
bbm:BN115_3355 malate dehydrogenase           K00024   329   1365 (  -)   317  0.641  326   <-> 1
bbr:BB3684 malate dehydrogenase             K00024   329   1365 (  -)   317  0.641  326   <-> 1
bbx:BBS798_3463 malate dehydrogenase          K00024   329   1365 (  -)   317  0.641  326   <-> 1
bpa:BPP3232 malate dehydrogenase            K00024   329   1365 (  -)   317  0.641  326   <-> 1
bpar:BN117_3196 malate dehydrogenase          K00024   329   1365 (  -)   317  0.641  326   <-> 1
bpc:BPTD_2323 malate dehydrogenase           K00024   329   1365 (  -)   317  0.641  326   <-> 1
bpe:BP2365 malate dehydrogenase             K00024   329   1365 (  -)   317  0.641  326   <-> 1
bper:BN118_2572 malate dehydrogenase          K00024   329   1365 (  -)   317  0.641  326   <-> 1
bpet:B1917_2277 malate dehydrogenase          K00024   329   1365 (  -)   317  0.641  326   <-> 1
bpeu:Q425_22640 malate dehydrogenase          K00024   329   1365 (  -)   317  0.641  326   <-> 1
cfu:CFU_1743 Malate dehydrogenase            K00024   329   1365 (  -)   317  0.638  326   <-> 1
prl:BCB70_09675 malate dehydrogenase          K00024   327   1365 ( 1176)   317  0.635  326   <-> 3
simp:C6571_12585 malate dehydrogenase          K00024   328   1365 (  -)   317  0.638  326   <-> 1
ske:Sked_28070 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1365 ( 1163)   317  0.618  325   <-> 2
slt:Slit_1842 malate dehydrogenase           K00024   330   1365 (  -)   317  0.625  328   <-> 1
vbo:CKY39_25590 malate dehydrogenase          K00024   328   1365 ( 1265)   317  0.644  326   <-> 2
kki:KKKWG1_2077 malate dehydrogenase          K00024   325   1364 (  -)   317  0.643  325   <-> 1
svl:Strvi_8642 Malate dehydrogenase           K00024   329   1364 (  -)   317  0.618  327   <-> 1
vpe:Varpa_1576 malate dehydrogenase           K00024   328   1364 (  -)   317  0.644  326   <-> 1
xop:PXO_02545 malate dehydrogenase           K00024   328   1364 (  -)   317  0.654  327   <-> 1
kse:Ksed_07840 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   342   1363 (  -)   317  0.634  325   <-> 1
nel:NELON_09555 malate dehydrogenase          K00024   325   1363 (  -)   317  0.628  325   <-> 1
slau:SLA_4685 malate dehydrogenase           K00024   329   1363 (  -)   317  0.618  327   <-> 1
afa:UZ73_05440 malate dehydrogenase           K00024   329   1362 (  -)   316  0.650  326   <-> 1
masw:AM586_20810 malate dehydrogenase          K00024   330   1362 (  -)   316  0.647  326   <-> 1
nwe:SAMEA3174300_0887 Malate dehydrogenase       K00024   325   1362 (  -)   316  0.634  325   <-> 1
pacn:TIA1EST1_08590 malate dehydrogenase        K00024   327   1362 ( 1168)   316  0.632  326   <-> 3
ais:BUW96_18275 malate dehydrogenase          K00024   329   1361 (  -)   316  0.644  326   <-> 1
jag:GJA_3501 malate dehydrogenase            K00024   324   1361 (  -)   316  0.647  323   <-> 1
pach:PAGK_1669 malate dehydrogenase           K00024   327   1361 ( 1167)   316  0.632  326   <-> 3
pak:HMPREF0675_4794 malate dehydrogenase        K00024   327   1361 ( 1167)   316  0.632  326   <-> 3
xtn:FD63_03970 malate dehydrogenase           K00024   328   1361 (  -)   316  0.645  327   <-> 1
krh:KRH_08010 malate dehydrogenase           K00024   328   1360 ( 1167)   316  0.639  324   <-> 2
lez:GLE_3745 malate dehydrogenase            K00024   328   1360 ( 1255)   316  0.661  327   <-> 2
lih:L63ED372_01915 Malate dehydrogenase         K00024   328   1360 (  -)   316  0.647  326   <-> 1
lmoi:VV02_09835 malate dehydrogenase          K00024   330   1360 (  -)   316  0.631  325   <-> 1
pacc:PAC1_08950 malate dehydrogenase          K00024   327   1360 ( 1172)   316  0.632  326   <-> 3
thk:CCZ27_06420 malate dehydrogenase          K00024   330   1360 ( 1247)   316  0.651  327   <-> 2
xfs:D934_03610 malate dehydrogenase           K00024   328   1360 ( 1244)   316  0.636  327   <-> 2
ars:ADJ73_16370 malate dehydrogenase          K00024   325   1359 (  -)   316  0.642  324   <-> 1
blin:BLSMQ_0526 Malate dehydrogenase          K00024   328   1359 (  39)   316  0.631  328   <-> 2
lem:LEN_1392 malate dehydrogenase            K00024   328   1359 ( 1253)   316  0.661  327   <-> 2
psuw:WQ53_03595 malate dehydrogenase          K00024   328   1359 (  -)   316  0.650  320   <-> 1
rpi:Rpic_2153 malate dehydrogenase           K00024   328   1359 ( 1257)   316  0.641  326   <-> 3
xfl:P303_01950 malate dehydrogenase           K00024   328   1359 ( 1242)   316  0.633  327   <-> 2
dsu:Dsui_2209 malate dehydrogenase           K00024   328   1358 (  -)   315  0.645  327   <-> 1
pol:Bpro_3598 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1358 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
sve:SVEN_4498 Malate dehydrogenase           K00024   329   1358 ( 1250)   315  0.618  327   <-> 2
dpr:Despr_2759 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   326   1357 (  -)   315  0.637  322   <-> 1
msa:Mycsm_04842 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   329   1357 (  -)   315  0.634  325   <-> 1
amyb:BKN51_13360 malate dehydrogenase          K00024   329   1356 ( 1247)   315  0.630  327   <-> 2
kit:CFP65_2859 malate dehydrogenase           K00024   329   1356 (  -)   315  0.633  327   <-> 1
mbb:BCG_1300 Probable malate dehydrogenase mdh     K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mbk:K60_013310 malate dehydrogenase mdh         K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mbm:BCGMEX_1272 Malate dehydrogenase          K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mbo:BQ2027_MB1272 PROBABLE MALATE DEHYDROGENASE MDH   K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mbt:JTY_1275 malate dehydrogenase            K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mbx:BCGT_1072 Malate dehydrogenase           K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mbz:LH58_06800 malate dehydrogenase           K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mce:MCAN_12541 putative malate dehydrogenase MDH    K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mcq:BN44_11386 Putative malate dehydrogenase Mdh    K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mcv:BN43_30314 Putative malate dehydrogenase Mdh    K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mra:MRA_1249 malate dehydrogenase            K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtb:TBMG_02741 malate dehydrogenase mdh         K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtc:MT1278 malate dehydrogenase             K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtd:UDA_1240 mdh                    K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mte:CCDC5079_1147 malate dehydrogenase         K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtg:MRGA327_07780 malate dehydrogenase         K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mti:MRGA423_07730 malate dehydrogenase         K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtj:J112_06680 malate dehydrogenase           K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtk:TBSG_02755 malate dehydrogenase mdh         K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtl:CCDC5180_1139 malate dehydrogenase         K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtn:ERDMAN_1386 malate dehydrogenase          K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mto:MTCTRI2_1271 malate dehydrogenase          K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtq:HKBS1_1322 malate dehydrogenase           K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtu:Rv1240 malate dehydrogenase             K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtub:MT7199_1269 putative MALATE DEHYDROGENASE MDH   K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtuc:J113_08685 malate dehydrogenase          K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtue:J114_06685 malate dehydrogenase          K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtul:TBHG_01224 malate dehydrogenase Mdh        K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtur:CFBS_1320 malate dehydrogenase           K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtut:HKBT1_1318 malate dehydrogenase          K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtuu:HKBT2_1324 malate dehydrogenase          K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtv:RVBD_1240 malate dehydrogenase Mdh         K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtx:M943_06485 malate dehydrogenase           K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
mtz:TBXG_002721 malate dehydrogenase mdh        K00024   329   1356 (  -)   315  0.641  326   <-> 1
pdx:Psed_2875 Malate dehydrogenase           K00024   328   1356 ( 1133)   315  0.636  324   <-> 3
put:PT7_0418 malate dehydrogenase            K00024   329   1356 ( 1243)   315  0.644  326   <-> 2
rbh:B4966_07190 malate dehydrogenase          K00024   330   1356 (  -)   315  0.657  327   <-> 1
sro:Sros_1259 malate dehydrogenase           K00024   325   1356 ( 1235)   315  0.620  326   <-> 2
zpa:C3497_07100 malate dehydrogenase          K00024   330   1356 (  -)   315  0.657  327   <-> 1
mia:OCU_12850 malate dehydrogenase           K00024   355   1355 (  -)   315  0.632  326   <-> 1
mid:MIP_02041 Malate dehydrogenase           K00024   355   1355 (  -)   315  0.632  326   <-> 1
mie:LG41_06220 malate dehydrogenase           K00024   329   1355 (  -)   315  0.632  326   <-> 1
mir:OCQ_12870 malate dehydrogenase           K00024   355   1355 (  -)   315  0.632  326   <-> 1
mit:OCO_12890 malate dehydrogenase           K00024   355   1355 (  -)   315  0.632  326   <-> 1
rpf:Rpic12D_1829 malate dehydrogenase          K00024   328   1355 (  -)   315  0.638  326   <-> 1
vap:Vapar_1432 malate dehydrogenase           K00024   328   1355 ( 1255)   315  0.641  326   <-> 2
ack:C380_16910 malate dehydrogenase           K00024   328   1354 ( 1252)   314  0.638  326   <-> 2
cbab:SMCB_1635 malate/lactate dehydrogenase       K00024   328   1354 (  -)   314  0.650  326   <-> 1
kau:B6264_14800 malate dehydrogenase          K00024   330   1354 ( 1251)   314  0.622  328   <-> 3
mass:CR152_16890 malate dehydrogenase          K00024   329   1354 (  -)   314  0.638  326   <-> 1
mchi:AN480_07475 malate dehydrogenase          K00024   329   1354 (  -)   314  0.632  326   <-> 1
mcz:BN45_30303 Putative malate dehydrogenase Mdh    K00024   329   1354 (  -)   314  0.641  326   <-> 1
mmm:W7S_06285 malate dehydrogenase           K00024   329   1354 (  -)   314  0.632  326   <-> 1
myo:OEM_13040 malate dehydrogenase           K00024   329   1354 ( 1253)   314  0.632  326   <-> 2
pfr:PFREUD_06860 Malate dehydrogenase          K00024   328   1354 ( 1126)   314  0.625  325   <-> 2
pfre:RM25_0648 Malate dehydrogenase           K00024   328   1354 ( 1131)   314  0.625  325   <-> 2
tat:KUM_0429 malate dehydrogenase            K00024   329   1354 (  -)   314  0.656  326   <-> 1
acid:CBP33_06315 malate dehydrogenase          K00024   328   1353 (  -)   314  0.638  326   <-> 1
acin:CBP34_06095 malate dehydrogenase          K00024   328   1353 (  -)   314  0.638  326   <-> 1
acip:CBP36_06750 malate dehydrogenase          K00024   328   1353 (  -)   314  0.638  326   <-> 1
acis:CBP35_12190 malate dehydrogenase          K00024   328   1353 (  -)   314  0.638  326   <-> 1
aja:AJAP_18420 Malate dehydrogenase           K00024   329   1353 (  -)   314  0.627  327   <-> 1
aoi:AORI_4095 malate dehydrogenase           K00024   329   1353 (  -)   314  0.627  327   <-> 1
are:AL755_17560 malate dehydrogenase          K00024   331   1353 ( 1253)   314  0.628  325   <-> 2
cbaa:SRAA_1684 malate/lactate dehydrogenase       K00024   328   1353 (  -)   314  0.647  326   <-> 1
maf:MAF_12590 putative malate dehydrogenase MDH     K00024   329   1353 (  -)   314  0.638  326   <-> 1
mcx:BN42_21113 Putative malate dehydrogenase Mdh    K00024   329   1353 (  -)   314  0.638  326   <-> 1
psd:DSC_12665 malate dehydrogenase           K00024   328   1353 (  -)   314  0.648  327   <-> 1
vpd:VAPA_1c15250 malate dehydrogenase Mdh        K00024   328   1353 ( 1249)   314  0.641  326   <-> 2
led:BBK82_18295 malate dehydrogenase          K00024   326   1352 (  -)   314  0.636  327   <-> 1
mjd:JDM601_1212 malate dehydrogenase Mdh        K00024   329   1352 (  -)   314  0.628  325   <-> 1
nno:NONO_c45650 malate dehydrogenase          K00024   335   1352 ( 1250)   314  0.633  327   <-> 2
tas:TASI_1024 Malate dehydrogenase           K00024   329   1352 (  -)   314  0.656  326   <-> 1
amd:AMED_4640 malate dehydrogenase           K00024   328   1351 (  -)   314  0.623  326   <-> 1
amm:AMES_4584 malate dehydrogenase           K00024   328   1351 (  -)   314  0.623  326   <-> 1
amn:RAM_23625 malate dehydrogenase           K00024   328   1351 (  -)   314  0.623  326   <-> 1
amz:B737_4584 malate dehydrogenase           K00024   328   1351 (  -)   314  0.623  326   <-> 1
jal:BZG29_21430 malate dehydrogenase          K00024   329   1351 (  -)   314  0.641  326   <-> 1
jaz:YQ44_06375 malate dehydrogenase           K00024   329   1351 ( 1246)   314  0.641  326   <-> 2
lab:LA76x_3888 malate dehydrogenase           K00024   328   1351 ( 1247)   314  0.661  327   <-> 3
laq:GLA29479_3362 malate dehydrogenase         K00024   328   1351 ( 1246)   314  0.661  327   <-> 3
xfa:XF_1211 malate dehydrogenase            K00024   335   1351 (  -)   314  0.627  327   <-> 1
xfh:XFHB_09580 malate dehydrogenase           K00024   328   1351 (  -)   314  0.627  327   <-> 1
jsv:CNX70_21610 malate dehydrogenase          K00024   329   1350 ( 1247)   314  0.638  326   <-> 2
mki:LH54_06805 malate dehydrogenase           K00024   329   1350 (  -)   314  0.641  326   <-> 1
mkn:MKAN_06865 malate dehydrogenase           K00024   329   1350 (  -)   314  0.641  326   <-> 1
mks:LG40_06795 malate dehydrogenase           K00024   329   1350 (  -)   314  0.641  326   <-> 1
our:CEQ07_04430 malate dehydrogenase          K00024   329   1349 (  -)   313  0.656  326   <-> 1
dar:Daro_2867 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1348 (  -)   313  0.633  327   <-> 1
lcp:LC55x_3906 malate dehydrogenase           K00024   328   1348 (  -)   313  0.651  327   <-> 1
pkt:AT984_09425 malate dehydrogenase          K00024   328   1348 (  -)   313  0.635  326   <-> 1
xfm:Xfasm12_0550 Malate dehydrogenase          K00024   328   1348 (  -)   313  0.630  327   <-> 1
adk:Alide2_2216 malate dehydrogenase          K00024   328   1347 ( 1237)   313  0.641  326   <-> 2
adn:Alide_1963 malate dehydrogenase           K00024   328   1347 (  -)   313  0.641  326   <-> 1
ntp:CRH09_22675 malate dehydrogenase          K00024   335   1347 ( 1235)   313  0.638  326   <-> 2
tcl:Tchl_2315 Malate dehydrogenase           K00024   330   1347 (  -)   313  0.651  327   <-> 1
aaci:ASQ49_09730 malate dehydrogenase          K00024   327   1346 ( 1244)   313  0.637  325   <-> 3
acra:BSY15_252 malate dehydrogenase family protein   K00024   328   1346 (  -)   313  0.641  326   <-> 1
mlb:MLBr01091 malate dehydrogenase           K00024   329   1346 (  -)   313  0.640  325   <-> 1
mle:ML1091 malate dehydrogenase             K00024   329   1346 (  -)   313  0.640  325   <-> 1
mmal:CKJ54_06275 malate dehydrogenase          K00024   329   1346 ( 1242)   313  0.626  326   <-> 3
mter:4434518_01160 malate dehydrogenase              329   1346 (  -)   313  0.618  327   <-> 1
mtf:TBFG_11265 malate dehydrogenase mdh         K00024   329   1346 (  -)   313  0.638  326   <-> 1
net:Neut_1633 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1346 (  -)   313  0.600  325   <-> 1
pbo:PACID_24560 Malate dehydrogenase          K00024   327   1346 ( 1244)   313  0.637  325   <-> 3
rsl:RPSI07_1431 Malate dehydrogenase          K00024   329   1346 (  -)   313  0.629  326   <-> 1
aon:DEH84_12280 malate dehydrogenase          K00024   328   1345 (  -)   312  0.635  326   <-> 1
lch:Lcho_2708 malate dehydrogenase           K00024   328   1345 ( 1242)   312  0.641  326   <-> 2
rsc:RCFBP_11387 Malate dehydrogenase          K00024   329   1343 (  -)   312  0.629  326   <-> 1
rsn:RSPO_c01440 malate dehydrogenase protein      K00024   329   1343 (  -)   312  0.629  326   <-> 1
acom:CEW83_01350 malate dehydrogenase               330   1342 (  -)   312  0.648  327   <-> 1
mrh:MycrhN_3713 malate dehydrogenase          K00024   329   1342 (  -)   312  0.626  326   <-> 1
tak:Tharo_1477 Malate dehydrogenase           K00024   330   1342 (  -)   312  0.648  327   <-> 1
mah:MEALZ_3220 malate dehydrogenase           K00024   327   1341 (  -)   312  0.613  326   <-> 1
pna:Pnap_3030 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1341 (  -)   312  0.635  326   <-> 1
lgu:LG3211_3721 malate dehydrogenase          K00024   328   1340 ( 1238)   311  0.651  327   <-> 2
nbr:O3I_028540 malate dehydrogenase           K00024   336   1340 (  -)   311  0.637  325   <-> 1
rsm:CMR15_11376 Malate dehydrogenase          K00024   329   1340 (  -)   311  0.626  326   <-> 1
fal:FRAAL5612 Malate dehydrogenase           K00024   329   1339 (  -)   311  0.615  325   <-> 1
mmt:Metme_2714 Malate dehydrogenase           K00024   325   1339 ( 1238)   311  0.623  324   <-> 2
tea:KUI_0978 malate dehydrogenase            K00024   329   1339 (  -)   311  0.650  326   <-> 1
teg:KUK_1306 malate dehydrogenase            K00024   329   1339 (  -)   311  0.650  326   <-> 1
amyc:CU254_19595 malate dehydrogenase          K00024   329   1338 ( 1234)   311  0.621  327   <-> 3
rse:F504_1948 Malate dehydrogenase           K00024   329   1338 (  -)   311  0.626  326   <-> 1
rso:RSc1998 probable malate dehydrogenase . oxidoreduct K00024   329   1338 (  -)   311  0.626  326   <-> 1
azi:AzCIB_1872 malate dehydrogenase           K00024   329   1337 (  -)   311  0.639  324   <-> 1
bcv:Bcav_3006 malate dehydrogenase           K00024   328   1336 ( 1146)   310  0.622  328   <-> 2
kphy:AOZ06_48955 malate dehydrogenase          K00024   329   1336 ( 1233)   310  0.621  327   <-> 2
nca:Noca_3578 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1336 ( 1231)   310  0.622  325   <-> 2
dco:SAMEA4475696_0760 Malate dehydrogenase       K00024   326   1334 (  -)   310  0.620  324   <-> 1
dfa:DFA_12066 malate dehydrogenase           K00024   345   1334 ( 244)   310  0.615  325   <-> 3
bba:Bd0928 malate dehydrogenase             K00024   359   1333 (  -)   310  0.633  335   <-> 1
mtim:DIR46_20705 malate dehydrogenase               329   1333 (  -)   310  0.632  326   <-> 1
rin:ACS15_1169 malate dehydrogenase           K00024   329   1333 (  -)   310  0.629  326   <-> 1
bbat:Bdt_0879 malate dehydrogenase           K00024   335   1332 (  -)   309  0.630  335   <-> 1
cbx:Cenrod_2474 malate dehydrogenase          K00024   328   1332 ( 1222)   309  0.620  326   <-> 2
teq:TEQUI_1590 Malate dehydrogenase           K00024   329   1332 (  -)   309  0.647  326   <-> 1
acts:ACWT_2255 malate dehydrogenase           K00024   329   1330 ( 1228)   309  0.613  326   <-> 2
ase:ACPL_2382 malate dehydrogenase           K00024   329   1330 ( 1228)   309  0.613  326   <-> 2
bbac:EP01_14760 malate dehydrogenase          K00024   335   1330 (  -)   309  0.633  335   <-> 1
ecor:SAMEA4412678_2119 Malate dehydrogenase       K00024   331   1330 (  -)   309  0.630  324   <-> 1
tmz:Tmz1t_2552 malate dehydrogenase           K00024   329   1330 (  -)   309  0.627  324   <-> 1
eba:ebA6695 Malate dehydrogenase            K00024   329   1329 ( 1221)   309  0.639  324   <-> 2
arw:MB46_12740 malate dehydrogenase           K00024   331   1328 (  -)   309  0.622  325   <-> 1
fra:Francci3_3441 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   329   1328 (  -)   309  0.615  325   <-> 1
thu:AC731_003285 malate dehydrogenase          K00024   329   1328 (  -)   309  0.627  324   <-> 1
cfi:Celf_1123 malate dehydrogenase           K00024   330   1327 ( 1113)   308  0.615  325   <-> 2
rfr:Rfer_1803 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1327 ( 223)   308  0.623  326   <-> 2
cai:Caci_7973 malate dehydrogenase           K00024   329   1326 ( 1208)   308  0.627  327   <-> 2
deo:CAY53_05260 malate dehydrogenase          K00024   326   1326 (  -)   308  0.630  322   <-> 1
ica:Intca_1119 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   321   1325 ( 1138)   308  0.619  323   <-> 2
nco:AAW31_11350 malate dehydrogenase          K00024   327   1324 (  -)   308  0.594  325   <-> 1
aqu:100633529 uncharacterized protein LOC100633529         327   1323 ( 203)   307  0.602  324   <-> 4
cga:Celgi_0934 malate dehydrogenase           K00024   348   1323 ( 1105)   307  0.617  326   <-> 4
vff:VITFI_CDS2968 malate dehydrogenase         K00024   328   1323 (  -)   307  0.627  327   <-> 1
ncy:NOCYR_3552 Malate dehydrogenase           K00024   325   1322 (  -)   307  0.644  320   <-> 1
cfl:Cfla_2522 malate dehydrogenase           K00024   330   1321 ( 1121)   307  0.618  325   <-> 3
kpd:CW740_11415 malate dehydrogenase          K00024   325   1321 (  -)   307  0.605  324   <-> 1
tig:THII_3446 malate dehydrogenase           K00024   324   1321 (  -)   307  0.630  324   <-> 1
arm:ART_1958 malate dehydrogenase            K00024   329   1320 (  -)   307  0.625  325   <-> 1
rop:ROP_63030 malate dehydrogenase           K00024   331   1320 (  -)   307  0.612  325   <-> 1
aza:AZKH_1816 malate dehydrogenase           K00024   329   1319 (  -)   307  0.630  324   <-> 1
rsb:RS694_06390 malate dehydrogenase          K00024   328   1319 ( 1211)   307  0.613  326   <-> 2
acr:Acry_3063 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1317 ( 1207)   306  0.620  324   <-> 2
amv:ACMV_34090 malate dehydrogenase           K00024   327   1317 ( 1207)   306  0.620  324   <-> 2
app:CAP2UW1_2380 malate dehydrogenase          K00024   328   1316 ( 1043)   306  0.618  327   <-> 3
nur:ATY38_06300 malate dehydrogenase          K00024   328   1316 (  -)   306  0.612  327   <-> 1
metr:BSY238_311 malate dehydrogenase family protein   K00024   330   1315 (  -)   306  0.631  328   <-> 1
rha:RHA1_ro06244 malate dehydrogenase          K00024   331   1315 ( 1210)   306  0.609  325   <-> 3
vei:Veis_4356 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   328   1315 (  -)   306  0.623  326   <-> 1
atw:C0099_09415 malate dehydrogenase          K00024   329   1314 (  -)   305  0.627  327   <-> 1
reb:XU06_13620 malate dehydrogenase           K00024   329   1314 ( 1130)   305  0.607  326   <-> 2
ari:UM93_01555 malate dehydrogenase           K00024   329   1313 (  -)   305  0.610  328   <-> 1
kge:TQ33_0150 malate dehydrogenase           K00024   325   1313 (  -)   305  0.596  324   <-> 1
ndk:I601_0266 Malate dehydrogenase           K00024   328   1313 (  -)   305  0.618  325   <-> 1
actn:L083_7396 Malate dehydrogenase           K00024   327   1312 (  -)   305  0.606  325   <-> 1
ksd:KS2013_182 malate dehydrogenase           K00024   325   1312 (  -)   305  0.596  324   <-> 1
nit:NAL212_2821 malate dehydrogenase          K00024   328   1312 (  -)   305  0.618  327   <-> 1
tin:Tint_2342 malate dehydrogenase           K00024   328   1312 ( 1205)   305  0.638  326   <-> 2
hoh:Hoch_4268 malate dehydrogenase           K00024   325   1311 (  -)   305  0.608  324   <-> 1
thi:THI_2717 Malate dehydrogenase            K00024   328   1311 (  -)   305  0.635  326   <-> 1
kko:Kkor_2420 malate dehydrogenase           K00024   325   1310 (  -)   304  0.599  324   <-> 1
azc:AZC_4186 malate dehydrogenase            K00024   327   1309 ( 982)   304  0.636  324   <-> 2
roa:Pd630_LPD02895 Malate dehydrogenase         K00024   331   1309 ( 1204)   304  0.601  326   <-> 2
mdh:AYM39_08880 malate dehydrogenase          K00024   325   1306 (  -)   304  0.620  324   <-> 1
mko:MKLM6_1851 malate dehydrogenase           K00024   325   1306 (  -)   304  0.620  324   <-> 1
mca:MCA0610 malate dehydrogenase            K00024   325   1305 (  -)   303  0.596  324   <-> 1
mcu:HMPREF0573_10269 malate dehydrogenase        K00024   328   1305 (  -)   303  0.583  326   <-> 1
rer:RER_29370 malate dehydrogenase           K00024   329   1305 ( 1120)   303  0.604  326   <-> 2
rey:O5Y_13405 malate dehydrogenase           K00024   329   1305 ( 1121)   303  0.604  326   <-> 2
rhod:AOT96_24840 malate dehydrogenase               329   1305 ( 1114)   303  0.604  326   <-> 2
rqi:C1M55_14635 malate dehydrogenase          K00024   329   1305 (  -)   303  0.604  326   <-> 1
dpp:DICPUDRAFT_91190 malate dehydrogenase        K00024   350   1304 ( 211)   303  0.604  326   <-> 3
nsr:NS506_05546 Malate dehydrogenase          K00024   333   1304 (  -)   303  0.620  324   <-> 1
cez:CBP52_08835 malate dehydrogenase          K00024   333   1302 ( 1087)   303  0.607  326   <-> 2
rac:RA876_05275 malate dehydrogenase          K00024   328   1302 (  -)   303  0.607  326   <-> 1
nii:Nit79A3_1154 Malate dehydrogenase          K00024   328   1301 (  -)   302  0.613  326   <-> 1
nsi:A6J88_11465 malate dehydrogenase          K00024   328   1301 (  -)   302  0.589  326   <-> 1
mpsy:CEK71_10725 malate dehydrogenase          K00024   325   1297 (  -)   301  0.605  324   <-> 1
psim:KR76_07020 malate dehydrogenase          K00024   328   1297 (  -)   301  0.618  325   <-> 1
nmj:NM96_05755 malate dehydrogenase           K00024   328   1296 (  -)   301  0.589  326   <-> 1
xce:Xcel_0743 malate dehydrogenase           K00024   328   1294 ( 1075)   301  0.598  328   <-> 2
dps:DP0661 probable malate dehydrogenase        K00024   325   1292 (  -)   300  0.621  322   <-> 1
mdn:JT25_018055 malate dehydrogenase          K00024   325   1292 (  -)   300  0.611  324   <-> 1
brx:BH708_14835 malate dehydrogenase          K00024   328   1290 ( 1190)   300  0.610  328   <-> 2
gbr:Gbro_2783 malate dehydrogenase           K00024   329   1289 (  -)   300  0.591  323   <-> 1
avu:BK816_06670 malate dehydrogenase          K00024   328   1288 ( 1080)   299  0.586  326   <-> 2
mgi:Mflv_3339 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   331   1288 ( 1171)   299  0.601  326   <-> 3
msp:Mspyr1_26700 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   331   1288 ( 1184)   299  0.601  326   <-> 2
ddi:DDB_G0292600 malate dehydrogenase          K00024   348   1287 ( 200)   299  0.595  326   <-> 3
salv:SALWKB2_1301 Malate dehydrogenase         K00024   325   1286 (  -)   299  0.591  325   <-> 1
xau:Xaut_1673 malate dehydrogenase           K00024   327   1286 (  97)   299  0.617  324   <-> 4
acto:C3V41_01430 malate dehydrogenase          K00024   328   1285 (  -)   299  0.623  326   <-> 1
aua:M673_09125 hypothetical protein           K00024   325   1284 (  -)   299  0.600  325   <-> 1
brz:CFK38_01140 malate dehydrogenase          K00024   328   1284 (  -)   299  0.601  328   <-> 1
ams:AMIS_33680 putative lactate/malate dehydrogenase  K00024   330   1283 (  -)   298  0.595  328   <-> 1
aaq:AOC05_12155 malate dehydrogenase          K00024   331   1282 (  -)   298  0.614  324   <-> 1
tet:TTHERM_00030190 cytoplasmic and cytosolic malate de K00025   349   1282 ( 208)   298  0.594  323   <-> 4
mvq:MYVA_3008 malate dehydrogenase           K00024   331   1281 ( 1166)   298  0.609  325   <-> 2
tsy:THSYN_10310 malate dehydrogenase          K00024   328   1281 ( 1180)   298  0.599  327   <-> 2
smur:BWP33_10380 malate dehydrogenase          K00024   328   1278 (  -)   297  0.592  326   <-> 1
agl:PYTT_0984 malatedh-sf1: malate dehydrogenase    K00024   327   1277 (  -)   297  0.607  323   <-> 1
mva:Mvan_3067 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   332   1275 ( 1106)   296  0.604  326   <-> 2
ome:OLMES_0200 malate dehydrogenase           K00024   366   1274 (  -)   296  0.586  324   <-> 1
cphy:B5808_14610 malate dehydrogenase          K00024   348   1271 (  -)   296  0.608  324   <-> 1
jde:Jden_0688 malate dehydrogenase           K00024   327   1271 ( 1047)   296  0.580  326   <-> 2
mars:A8C75_09385 malate dehydrogenase          K00024   366   1271 ( 1045)   296  0.586  324   <-> 3
nre:BES08_29845 malate dehydrogenase          K00024   327   1270 ( 988)   295  0.611  321   <-> 2
bbag:E1O_15770 malate dehydrogenase           K00024   336   1267 (  -)   295  0.590  324   <-> 1
ard:AXF14_00890 malate dehydrogenase          K00024   328   1266 ( 1064)   294  0.598  326   <-> 3
thw:BMG03_03940 malate dehydrogenase          K00024   327   1265 ( 996)   294  0.611  324   <-> 2
amu:Amuc_1436 malate dehydrogenase           K00024   329   1264 (  -)   294  0.595  326   <-> 1
actc:CHIBA101_0785 malate dehydrogenase         K00024   329   1261 (  -)   293  0.601  326   <-> 1
tpy:CQ11_04230 malate dehydrogenase           K00024   330   1260 (  -)   293  0.590  327   <-> 1
myv:G155_09170 malate dehydrogenase           K00024   331   1258 (  -)   293  0.603  325   <-> 1
mft:XA26_18340 Malate dehydrogenase           K00024   331   1257 (  -)   292  0.603  325   <-> 1
acq:AM609_09175 malate dehydrogenase          K00024   328   1256 ( 1056)   292  0.610  326   <-> 2
gai:IMCC3135_24095 Malate dehydrogenase         K00024   327   1256 (  -)   292  0.590  324   <-> 1
git:C6V83_11795 malate dehydrogenase          K00024   331   1256 (  -)   292  0.585  325   <-> 1
actt:DDD63_04425 malate dehydrogenase          K00024   329   1255 (  -)   292  0.590  327   <-> 1
ahe:Arch_1287 malate dehydrogenase           K00024   331   1254 ( 1152)   292  0.579  328   <-> 2
tpyo:X956_03555 malate dehydrogenase          K00024   330   1254 (  -)   292  0.587  327   <-> 1
mne:D174_15655 malate dehydrogenase           K00024   329   1250 (  -)   291  0.595  326   <-> 1
myn:MyAD_15380 malate dehydrogenase           K00024   329   1250 (  -)   291  0.595  326   <-> 1
nao:Y958_16915 malate dehydrogenase           K00024   325   1249 ( 945)   291  0.599  324   <-> 2
srt:Srot_0534 malate dehydrogenase           K00024   336   1246 (  -)   290  0.592  326   <-> 1
abai:IMCC26256_112037 malate dehydrogenase       K00024   332   1244 (  -)   289  0.584  329   <-> 1
bbay:A4V04_02935 malate dehydrogenase          K00024   329   1243 (  -)   289  0.596  327   <-> 1
gor:KTR9_2656 Malate dehydrogenase / lactate dehydrogen K00024   327   1242 ( 1037)   289  0.575  322   <-> 2
aos:AXE84_08505 malate dehydrogenase          K00024   328   1241 ( 1027)   289  0.595  326   <-> 2
brg:A4249_01140 malate dehydrogenase          K00024   329   1241 ( 981)   289  0.576  323   <-> 2
rxy:Rxyl_1290 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   325   1241 (  -)   289  0.602  322   <-> 1
gta:BCM27_14090 malate dehydrogenase          K00024   327   1239 ( 1035)   288  0.581  322   <-> 2
lve:103080714 probable malate dehydrogenase 2, mitochon      341   1239 (  67)   288  0.713  275   <-> 5
actp:B6G06_06330 malate dehydrogenase          K00024   329   1237 (  -)   288  0.586  326   <-> 1
ngr:NAEGRDRAFT_60960 hypothetical protein        K00024   328   1234 (  35)   287  0.588  325   <-> 3
amy:ADJ76_00935 malate dehydrogenase          K00024   329   1230 ( 1017)   286  0.585  328   <-> 2
gpo:GPOL_174p00680 malate dehydrogenase Mdh       K00024   330   1229 (  -)   286  0.573  323   <-> 1
caa:Caka_2804 malate dehydrogenase           K00024   327   1226 (  -)   285  0.580  324   <-> 1
cbc:CbuK_1102 malate dehydrogenase           K00024   328   1226 (  -)   285  0.570  330   <-> 1
cbs:COXBURSA331_A1384 malate dehydrogenase       K00024   328   1226 (  -)   285  0.570  330   <-> 1
dni:HX89_03955 malate dehydrogenase           K00024   327   1226 ( 1019)   285  0.596  327   <-> 2
slr:L21SP2_2810 Malate dehydrogenase          K00024   326   1225 ( 1121)   285  0.576  321   <-> 2
cbg:CbuG_0769 malate dehydrogenase           K00024   328   1224 (  -)   285  0.570  330   <-> 1
crd:CRES_0628 malate dehydrogenase           K00024   358   1220 (  -)   284  0.564  326   <-> 1
cbd:CBUD_1325 malate dehydrogenase           K00024   328   1219 (  -)   284  0.567  330   <-> 1
cbu:CBU_1241 malate dehydrogenase            K00024   328   1215 (  -)   283  0.567  330   <-> 1
kfv:AS188_09165 malate dehydrogenase          K00024   341   1214 ( 1005)   283  0.565  329   <-> 3
satk:SA2016_2780 malate dehydrogenase          K00024   329   1212 ( 983)   282  0.564  326   <-> 2
cqu:CpipJ_CPIJ002460 malate dehydrogenase        K00025   329   1210 ( 984)   282  0.575  325   <-> 4
tva:TVAG_193000 Malate dehydrogenase          K00025   329   1208 (  87)   281  0.576  328   <-> 18
ptm:GSPATT00028542001 hypothetical protein       K00025   352   1207 (  73)   281  0.573  323   <-> 9
mio:AOA12_21275 malate dehydrogenase          K00024   333   1206 ( 996)   281  0.594  330   <-> 2
brl:BZG35_02225 malate dehydrogenase          K00024   328   1203 ( 948)   280  0.563  325   <-> 2
csx:CSING_10430 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   1203 ( 992)   280  0.570  321   <-> 2
rtn:A6122_2499 malate dehydrogenase           K00024   327   1201 ( 1065)   280  0.573  323   <-> 2
agm:DCE93_12210 malate dehydrogenase          K00024   337   1200 ( 971)   279  0.564  335   <-> 2
ssdc:SSDC_00395 malate dehydrogenase          K00024   329   1199 (  -)   279  0.521  328   <-> 1
car:cauri_1878 malate dehydrogenase           K00024   320   1197 ( 983)   279  0.570  321   <-> 2
cax:CATYP_08145 malate dehydrogenase          K00024   324   1197 ( 1009)   279  0.577  319   <-> 2
csph:CSPHI_03270 malate dehydrogenase          K00024   327   1197 ( 1038)   279  0.576  323   <-> 2
agy:ATC03_16005 malate dehydrogenase          K00024   336   1196 ( 996)   278  0.565  333   <-> 3
ccj:UL81_08880 malate dehydrogenase           K00024   317   1194 ( 977)   278  0.565  324   <-> 2
ckp:ckrop_1368 malate dehydrogenase           K00024   331   1194 ( 1012)   278  0.567  326   <-> 2
micr:BMW26_02480 malate dehydrogenase          K00024   329   1194 ( 966)   278  0.572  327   <-> 2
dpx:DAPPUDRAFT_308915 cytosolic malate dehydrogenase  K00025   333   1193 ( 959)   278  0.558  330   <-> 3
kso:CKSOR_00428 Malate dehydrogenase          K00024   330   1190 (  -)   277  0.531  326   <-> 1
cpho:CPHO_03200 malate dehydrogenase          K00024   322   1189 ( 999)   277  0.568  324   <-> 2
mvd:AWU67_00270 malate dehydrogenase          K00024   340   1189 (  -)   277  0.545  336   <-> 1
dnx:107170335 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1188 ( 1020)   277  0.555  326   <-> 2
ipa:Isop_3050 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   333   1188 ( 972)   277  0.557  325   <-> 2
mim:AKG07_15395 malate dehydrogenase          K00024   329   1188 ( 960)   277  0.569  327   <-> 2
dpa:109544302 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1187 ( 939)   276  0.572  325   <-> 4
dpl:KGM_200490 cytosolic malate dehydrogenase      K00025   331   1187 ( 948)   276  0.576  323   <-> 3
cfk:CFRA_09100 malate dehydrogenase           K00024   324   1186 ( 982)   276  0.567  321   <-> 3
cfn:CFAL_03245 malate dehydrogenase           K00024   332   1186 ( 1014)   276  0.552  324   <-> 3
bmor:692952 cytosolic malate dehydrogenase       K00025   331   1185 ( 895)   276  0.582  325   <-> 2
cva:CVAR_0899 malate dehydrogenase           K00024   336   1184 ( 1010)   276  0.581  329   <-> 2
mip:AXH82_09170 malate dehydrogenase          K00024   329   1183 ( 983)   276  0.572  327   <-> 3
nvl:108556428 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1183 ( 895)   276  0.551  332   <-> 2
api:100163431 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1182 ( 177)   275  0.555  326   <-> 4
pbs:Plabr_2919 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   329   1180 (  -)   275  0.543  328   <-> 1
phu:Phum_PHUM154200 malate dehydrogenase, putative   K00025   343   1180 ( 762)   275  0.570  323   <-> 4
pbf:CFX0092_A1712 Malate dehydrogenase         K00024   329   1178 (  -)   274  0.558  326   <-> 1
ame:411014 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   333   1177 ( 746)   274  0.557  327   <-> 3
mix:AB663_001315 hypothetical protein          K00024   329   1177 (  -)   274  0.560  327   <-> 1
fcd:110845081 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   335   1176 ( 928)   274  0.540  324   <-> 4
oas:101116035 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1176 ( 779)   274  0.569  325   <-> 2
csl:COCSUDRAFT_29829 NAD-dependent malate dehydrogenase K00025   332   1175 ( 193)   274  0.558  326   <-> 6
ecb:100051612 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1175 ( 768)   274  0.572  325   <-> 3
epz:103561022 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1175 ( 787)   274  0.572  325   <-> 3
biu:109566205 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1174 ( 784)   273  0.569  325   <-> 3
bom:102270407 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1174 ( 777)   273  0.569  325   <-> 2
bta:535182 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform MD K00025   334   1174 ( 785)   273  0.569  325   <-> 3
chx:102176699 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1174 ( 778)   273  0.569  325   <-> 2
coa:DR71_1712 malate dehydrogenase           K00024   327   1174 ( 966)   273  0.567  323   <-> 2
eai:106828371 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1174 ( 765)   273  0.572  325   <-> 3
bacu:103016557 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1172 ( 749)   273  0.569  325   <-> 3
cdk:105101816 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1172 ( 757)   273  0.572  325   <-> 3
cfr:102516914 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1172 ( 757)   273  0.572  325   <-> 3
oor:101288343 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1172 ( 741)   273  0.569  325   <-> 3
prap:110996738 malate dehydrogenase, cytoplasmic isofor K00025   357   1172 ( 909)   273  0.582  323   <-> 2
pvt:110084218 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1172 ( 671)   273  0.569  325   <-> 3
pxy:105383268 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   331   1172 ( 924)   273  0.567  323   <-> 4
pmac:106719505 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   331   1171 ( 919)   273  0.576  323   <-> 2
afo:Afer_1880 malate dehydrogenase           K00024   329   1170 (  -)   273  0.557  325   <-> 1
aju:106973479 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1170 ( 792)   273  0.572  325   <-> 3
cgy:CGLY_11510 Malate dehydrogenase           K00024   328   1170 (  -)   273  0.565  324   <-> 1
mhos:CXR34_16265 malate dehydrogenase          K00024   334   1170 ( 946)   273  0.570  330   <-> 2
cmd:B841_10120 malate dehydrogenase           K00024   323   1169 ( 1065)   272  0.580  319   <-> 2
crg:105343888 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1169 (  98)   272  0.551  325   <-> 5
cstr:CBE89_03945 malate dehydrogenase          K00024   321   1169 ( 963)   272  0.555  321   <-> 2
acs:100553622 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1168 ( 694)   272  0.566  325   <-> 2
cfa:474614 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   334   1168 ( 762)   272  0.563  325   <-> 2
plh:VT85_01485 Malate dehydrogenase           K00024   331   1167 ( 967)   272  0.540  326   <-> 2
pnl:PNK_0854 malate dehydrogenase            K00024   328   1167 ( 490)   272  0.550  327   <-> 2
ssc:396894 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   334   1167 ( 747)   272  0.563  325   <-> 4
xla:398872 malate dehydrogenase 1 S homeolog      K00025   334   1167 (  5)   272  0.575  325   <-> 5
amex:103033607 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   333   1166 (  17)   272  0.545  334   <-> 5
aml:100482261 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1166 ( 747)   272  0.563  325   <-> 3
hai:109378994 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1166 ( 965)   272  0.563  325   <-> 2
mpal:BO218_09540 malate dehydrogenase          K00024   334   1166 ( 911)   272  0.573  330   <-> 2
oro:101376601 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   334   1166 ( 771)   272  0.563  325   <-> 3
sko:100375508 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   338   1166 ( 539)   272  0.556  331   <-> 3
umr:103671312 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1166 ( 746)   272  0.563  325   <-> 3
bpec:110157014 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   333   1165 (  17)   271  0.554  334   <-> 4
clv:102084654 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   334   1165 ( 690)   271  0.575  325   <-> 3
fca:493924 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   334   1165 ( 796)   271  0.566  325   <-> 3
ptg:102951622 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1165 ( 786)   271  0.569  325   <-> 3
cvt:B843_09935 malate dehydrogenase           K00024   325   1163 ( 999)   271  0.554  323   <-> 2
lco:104931836 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   333   1163 (  22)   271  0.559  333   <-> 4
phi:102108399 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1163 ( 667)   271  0.572  325   <-> 3
pmaj:107202297 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   334   1163 ( 664)   271  0.572  325   <-> 4
dre:399662 malate dehydrogenase 1Aa, cytoplasmic isofor K00025   350   1162 (  26)   271  0.562  320   <-> 5
mmu:17449 malate dehydrogenase 1, NAD (soluble)     K00025   334   1162 ( 780)   271  0.560  325   <-> 3
wch:wcw_1241 malate dehydrogenase            K00024   333   1162 (  -)   271  0.564  328   <-> 1
rno:24551 malate dehydrogenase 1            K00025   334   1160 ( 759)   270  0.563  325   <-> 3
amj:102566997 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1159 ( 692)   270  0.563  325   <-> 3
mcc:694703 malate dehydrogenase 1            K00025   334   1159 ( 743)   270  0.557  325   <-> 2
sfm:108933708 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   350   1159 (  4)   270  0.553  320   <-> 4
aam:106499922 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1158 ( 710)   270  0.566  325   <-> 2
cge:100764352 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1158 ( 760)   270  0.563  325   <-> 2
cjo:107310702 malate dehydrogenase 1          K00025   375   1158 ( 939)   270  0.566  325   <-> 3
csab:103220175 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1158 ( 751)   270  0.560  325   <-> 2
cjk:jk0548 malate dehydrogenase             K00024   330   1157 ( 995)   270  0.551  323   <-> 2
cme:CYME_CMP193C malate dehydrogenase, mitochondrial pr K00025   419   1157 ( 297)   270  0.561  321   <-> 2
fab:101814527 malate dehydrogenase 1          K00025   412   1157 ( 680)   270  0.575  322   <-> 4
lcf:108873238 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   333   1157 (  41)   270  0.554  334   <-> 4
mcf:101865736 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1157 ( 741)   270  0.557  325   <-> 3
mde:101889109 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1157 ( 914)   270  0.553  329   <-> 2
pps:100977785 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1157 ( 751)   270  0.557  325   <-> 2
pzu:PHZ_c0152 malate dehydrogenase           K00024   329   1157 (  -)   270  0.569  327   <-> 1
xtr:448318 malate dehydrogenase 1            K00025   334   1157 ( 711)   270  0.569  325   <-> 3
ccan:109701612 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   334   1156 ( 347)   269  0.566  325   <-> 3
myb:102253671 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1156 ( 726)   269  0.563  325   <-> 2
myd:102758532 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1156 ( 779)   269  0.563  325   <-> 2
ocu:100341412 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1156 ( 748)   269  0.560  325   <-> 3
pale:102878302 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1156 ( 754)   269  0.557  325   <-> 3
pon:100454132 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   334   1156 ( 812)   269  0.554  325   <-> 2
aplc:110976738 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   333   1155 ( 569)   269  0.554  325   <-> 4
hsa:4190 malate dehydrogenase 1             K00025   334   1155 ( 751)   269  0.557  325   <-> 2
ncc:104942001 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1155 ( 498)   269  0.554  334   <-> 5
rss:109438190 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1155 (  67)   269  0.557  325   <-> 8
asn:102372118 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1154 ( 685)   269  0.563  325   <-> 3
tgu:100190381 malate dehydrogenase cytoplasmic-like   K00025   334   1154 ( 664)   269  0.569  325   <-> 4
cbq:AL705_07105 malate dehydrogenase          K00024   328   1153 (  -)   269  0.560  327   <-> 1
kpl:KPaMU14_07045 malate dehydrogenase         K00024   346   1153 ( 908)   269  0.538  329   <-> 2
maur:BOH66_15415 malate dehydrogenase          K00024   334   1153 ( 934)   269  0.561  330   <-> 2
mlu:Mlut_00950 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   361   1153 (  -)   269  0.580  338   <-> 1
rbb:108517135 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1153 ( 741)   269  0.554  325   <-> 2
rro:104669214 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1153 ( 741)   269  0.554  325   <-> 3
sbq:101040730 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   334   1153 ( 743)   269  0.554  325   <-> 3
bim:100741753 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1152 ( 715)   268  0.556  322   <-> 4
caqu:CAQU_09465 malate dehydrogenase          K00024   325   1152 ( 965)   268  0.544  327   <-> 3
csp:WM42_2063 malate dehydrogenase           K00024   320   1152 (  -)   268  0.555  321   <-> 1
gga:421281 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform MD K00025   334   1152 ( 660)   268  0.563  325   <-> 2
pbar:105424381 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   332   1152 ( 913)   268  0.553  322   <-> 3
clw:CLAC_03650 malate dehydrogenase           K00024   327   1151 ( 950)   268  0.563  323   <-> 2
nle:100581689 malate dehydrogenase 1          K00025   352   1151 ( 759)   268  0.559  322   <-> 2
bter:100649206 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   333   1150 ( 909)   268  0.550  322   <-> 4
fch:102046600 malate dehydrogenase 1          K00025   386   1150 ( 691)   268  0.568  322   <-> 3
ggo:101134761 malate dehydrogenase 1          K00025   353   1150 ( 759)   268  0.559  322   <-> 2
nvi:100119291 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1150 ( 677)   268  0.556  322   <-> 4
cmy:102938108 malate dehydrogenase 1          K00025   371   1149 ( 683)   268  0.563  327   <-> 2
hst:105188233 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1149 ( 910)   268  0.556  322   <-> 3
lcd:clem_12205 Malate dehydrogenase           K00024   329   1149 ( 1046)   268  0.552  328   <-> 2
acyg:106045616 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   339   1148 ( 665)   268  0.565  322   <-> 3
fmr:Fuma_01502 Malate dehydrogenase           K00024   329   1148 ( 893)   268  0.547  327   <-> 2
mgp:100539955 malate dehydrogenase 1          K00025   356   1148 ( 638)   268  0.565  322   <-> 2
apla:101794999 malate dehydrogenase 1          K00025   367   1147 ( 656)   267  0.562  322   <-> 3
chm:B842_10060 malate dehydrogenase           K00024   325   1147 (  -)   267  0.545  323   <-> 1
ngi:103748091 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1147 ( 753)   267  0.563  325   <-> 3
shr:100925139 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1147 ( 723)   267  0.566  325   <-> 3
tmu:101349161 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1147 ( 749)   267  0.554  325   <-> 3
vbh:CMV30_10350 malate dehydrogenase          K00024   327   1147 (  -)   267  0.568  324   <-> 1
cef:CE2285 malate dehydrogenase             K00024   323   1146 ( 968)   267  0.552  324   <-> 3
gja:107120025 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1146 ( 634)   267  0.560  325   <-> 3
ipu:108258652 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1146 (  16)   267  0.563  323   <-> 4
oaa:100082315 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1146 ( 680)   267  0.563  325   <-> 2
pbor:BSF38_02841 Malate dehydrogenase          K00024   331   1146 (  -)   267  0.534  326   <-> 1
sanh:107675721 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   350   1146 (  25)   267  0.556  320   <-> 7
srx:107729383 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   350   1146 (  4)   267  0.556  320   <-> 6
aag:5569520 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform X K00025   333   1145 ( 936)   267  0.545  325   <-> 3
cdo:CDOO_10520 malate dehydrogenase           K00024   327   1145 ( 984)   267  0.564  321   <-> 2
cfc:CFLV_09305 malate dehydrogenase           K00024   320   1145 (  -)   267  0.554  323   <-> 1
cpic:101947638 malate dehydrogenase 1          K00025   349   1145 ( 688)   267  0.554  325   <-> 2
hgl:101719728 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1145 ( 707)   267  0.560  325   <-> 3
mdo:100031872 malate dehydrogenase 1          K00025   336   1145 ( 703)   267  0.568  322   <-> 2
saci:Sinac_1100 malate dehydrogenase          K00024   331   1145 ( 944)   267  0.531  326   <-> 2
xma:102234452 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   333   1145 (  15)   267  0.542  334   <-> 5
cgv:CGLAU_09775 Malate dehydrogenase          K00024   333   1144 (  -)   267  0.536  323   <-> 1
pbi:103058397 malate dehydrogenase 1          K00025   335   1144 ( 627)   267  0.567  326   <-> 4
ptr:459271 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform 1 K00025   352   1144 ( 738)   267  0.556  322   <-> 2
puv:PUV_14460 malate dehydrogenase           K00024   329   1144 (  -)   267  0.552  319   <-> 1
sgh:107583187 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like is K00025   350   1144 (  2)   267  0.556  320   <-> 7
splk:AV944_17570 malate dehydrogenase          K00024   329   1144 ( 869)   267  0.549  324   <-> 2
cku:UL82_03410 malate dehydrogenase           K00024   323   1143 ( 973)   266  0.558  319   <-> 2
epa:110243790 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   332   1143 ( 683)   266  0.544  329   <-> 4
plm:Plim_1133 malate dehydrogenase           K00024   329   1143 ( 937)   266  0.520  327   <-> 2
bsto:C0V70_08480 malate dehydrogenase          K00024   330   1142 (  -)   266  0.547  327   <-> 1
lbf:LBF_1102 Malate dehydrogenase            K00024   327   1142 (  -)   266  0.532  325   <-> 1
lbi:LEPBI_I1144 Malate dehydrogenase          K00024   327   1142 (  -)   266  0.532  325   <-> 1
lav:100665411 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1141 ( 747)   266  0.554  325   <-> 2
lcm:102357680 malate dehydrogenase 1          K00025   335   1141 ( 674)   266  0.545  325   <-> 3
dcr:108199904 malate dehydrogenase           K00025   328   1140 (  22)   266  0.562  317   <-> 11
pls:VT03_12825 Malate dehydrogenase           K00024   331   1140 ( 882)   266  0.526  327   <-> 2
pret:103476495 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   333   1140 (  19)   266  0.539  334   <-> 4
ola:100049475 cytosolic malate dehydrogenase B     K00025   333   1138 (  10)   265  0.550  331   <-> 4
caz:CARG_07565 malate dehydrogenase           K00024   325   1137 ( 943)   265  0.544  327   <-> 3
hmg:100208718 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   334   1137 ( 786)   265  0.554  323   <-> 3
csem:103383894 malate dehydrogenase, cytoplasmic isofor K00025   333   1136 ( 327)   265  0.557  323   <-> 5
pss:102463290 malate dehydrogenase 1          K00025   334   1136 ( 692)   265  0.563  323   <-> 3
tru:101073761 malate dehydrogenase 1          K00025   333   1136 (  2)   265  0.548  323   <-> 4
apro:F751_0245 Malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   330   1135 ( 182)   265  0.565  315   <-> 5
cbr:CBG18957 Hypothetical protein CBG18957       K00025   336   1135 ( 902)   265  0.560  323   <-> 2
els:105021528 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   350   1135 (  19)   265  0.553  320   <-> 4
spu:591635 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   335   1135 ( 677)   265  0.549  324   <-> 3
cgb:cg2613 MALATE DEHYDROGENASE OXIDOREDUCTASE PROTEIN K00024   328   1134 ( 951)   264  0.561  319   <-> 2
cgj:AR0_11395 malate dehydrogenase           K00024   328   1134 ( 951)   264  0.561  319   <-> 3
cgl:NCgl2297 malate dehydrogenase            K00024   328   1134 ( 951)   264  0.561  319   <-> 2
cgm:cgp_2613 malate dehydrogenase            K00024   328   1134 ( 951)   264  0.561  319   <-> 2
cgq:CGLAR1_11245 malate dehydrogenase          K00024   328   1134 ( 951)   264  0.561  319   <-> 3
cgu:WA5_2297 malate dehydrogenase            K00024   328   1134 ( 951)   264  0.561  319   <-> 2
cgx:SB89_11050 malate dehydrogenase           K00024   328   1134 ( 960)   264  0.561  319   <-> 3
cii:CIMIT_09325 malate dehydrogenase          K00024   324   1134 (  -)   264  0.552  317   <-> 1
diz:CT688_05535 malate dehydrogenase          K00024   330   1134 ( 949)   264  0.522  324   <-> 2
ccjz:ccrud_10585 malate dehydrogenase          K00024   328   1132 ( 953)   264  0.553  322   <-> 3
ccg:CCASEI_11010 malate dehydrogenase          K00024   336   1131 ( 921)   264  0.537  322   <-> 2
cey:CleRT_08050 Malate dehydrogenase          K00024   330   1131 (  -)   264  0.536  330   <-> 1
lsv:111883301 malate dehydrogenase           K00025   328   1131 ( 114)   264  0.555  317   <-> 9
tca:664447 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   333   1131 ( 876)   264  0.547  333   <-> 2
cjc:100402890 malate dehydrogenase 1          K00025   355   1130 ( 718)   263  0.541  327   <-> 3
mpp:MICPUCDRAFT_57848 NADP-dependent malate dehydrogena K00051   439   1130 ( 146)   263  0.546  326   <-> 5
ccn:H924_10025 malate dehydrogenase           K00024   323   1129 ( 935)   263  0.546  324   <-> 3
cter:A606_03520 malate dehydrogenase          K00024   340   1129 (  -)   263  0.535  333   <-> 1
hcq:109526679 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like is K00025   333   1129 ( 180)   263  0.548  325   <-> 5
lhu:105671860 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1129 ( 881)   263  0.543  322   <-> 3
lst:LSS_09479 malate dehydrogenase           K00024   326   1129 (  -)   263  0.517  325   <-> 1
soc:105204759 retrovirus-related Pol polyprotein from t K00025  1169   1129 ( 893)   263  0.552  319   <-> 4
thj:104806834 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   375   1129 (  7)   263  0.539  321   <-> 11
cfo:105258207 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1128 ( 888)   263  0.547  322   <-> 4
cgg:C629_11565 malate dehydrogenase           K00024   328   1128 ( 940)   263  0.558  319   <-> 3
cgs:C624_11555 malate dehydrogenase           K00024   328   1128 ( 940)   263  0.558  319   <-> 3
cgt:cgR_2262 hypothetical protein            K00024   328   1128 ( 940)   263  0.558  319   <-> 3
ccar:109108013 malate dehydrogenase, cytoplasmic isofor K00025   333   1127 ( 542)   263  0.541  333   <-> 6
cel:CELE_F46E10.10 Malate dehydrogenase         K00025   336   1127 ( 893)   263  0.557  323   <-> 2
mtuh:I917_08815 malate dehydrogenase          K00024   328   1127 (  -)   263  0.646  271   <-> 1
nve:NEMVE_v1g185681 hypothetical protein        K00025   333   1127 ( 418)   263  0.538  331   <-> 6
smo:SELMODRAFT_269798 hypothetical protein       K00025   331   1127 (  1)   263  0.554  323   <-> 16
lbj:LBJ_1874 Malate dehydrogenase            K00024   326   1126 (  -)   263  0.520  325   <-> 1
lbl:LBL_1410 Malate dehydrogenase            K00024   326   1126 (  -)   263  0.520  325   <-> 1
nfu:107376059 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   333   1126 (  10)   263  0.539  332   <-> 5
sasa:106564857 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   350   1126 (  3)   263  0.547  320   <-> 9
cted:CTEST_09965 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   325   1125 ( 931)   262  0.553  322   <-> 3
laj:A0128_09220 malate dehydrogenase          K00024   326   1125 (  -)   262  0.517  325   <-> 1
lgi:LOTGIDRAFT_188534 hypothetical protein       K00025   332   1123 ( 559)   262  0.560  323   <-> 3
nai:NECAME_00374 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00025   378   1123 ( 971)   262  0.552  326   <-> 2
sita:101765343 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   358   1123 (  25)   262  0.540  322   <-> 14
acan:ACA1_166070 malate dehydrogenase          K00025   343   1122 (  65)   262  0.592  299   <-> 3
cdx:CDES_10830 Malate dehydrogenase           K00024   323   1122 ( 936)   262  0.543  324   <-> 3
cvr:CHLNCDRAFT_32420 malate dehydrogenase, cytoplasmic K00025   331   1122 ( 120)   262  0.543  324   <-> 5
lha:LHA_0553 Malate dehydrogenase            K00024   329   1122 (  -)   262  0.537  328   <-> 1
pgc:109853049 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1122 ( 912)   262  0.553  322   <-> 4
tbr:Tb11.01.3040 cytosolic malate dehydrogenase, putati K00025   328   1122 ( 890)   262  0.564  319   <-> 3
aec:105146275 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1121 ( 877)   261  0.547  322   <-> 3
csta:CSTAT_10245 malate dehydrogenase          K00024   333   1121 ( 902)   261  0.537  322   <-> 2
egu:105044322 malate dehydrogenase           K00025   332   1121 (  8)   261  0.555  321   <-> 14
mze:101463565 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   350   1121 (  3)   261  0.550  320   <-> 5
pcu:pc1772 probable NADP-dependent malate dehydrogenase K00024   330   1121 (  -)   261  0.523  327   <-> 1
bfv:C628_11525 malate dehydrogenase           K00024   328   1119 ( 945)   261  0.558  319   <-> 3
gtt:GUITHDRAFT_163842 hypothetical protein       K00025   332   1119 (  98)   261  0.553  322   <-> 3
ote:Oter_0511 malate dehydrogenase           K00024   329   1119 ( 910)   261  0.555  321   <-> 2
vba:IMCC26134_13635 malate dehydrogenase        K00024   331   1119 (  -)   261  0.563  318   <-> 1
ghi:107940531 malate dehydrogenase           K00025   332   1118 (  5)   261  0.557  323   <-> 20
han:110900006 malate dehydrogenase-like isoform X1   K00025   361   1118 (  12)   261  0.555  321   <-> 12
olu:OSTLU_42336 predicted protein            K00051   430   1118 ( 121)   261  0.545  319   <-> 6
sind:105158461 malate dehydrogenase           K00025   332   1118 (  10)   261  0.558  321   <-> 11
camg:CAMM_10195 malate dehydrogenase          K00024   333   1117 ( 911)   260  0.537  322   <-> 2
dlu:A6035_05630 malate dehydrogenase          K00024   330   1117 ( 907)   260  0.533  323   <-> 2
lie:LIF_A1738 malate dehydrogenase           K00024   326   1117 (  -)   260  0.505  325   <-> 1
lil:LA_2139 malate dehydrogenase            K00024   326   1117 (  -)   260  0.505  325   <-> 1
lis:LIL_11906 malate dehydrogenase           K00024   326   1117 (  -)   260  0.505  325   <-> 1
obt:OPIT5_04620 malate dehydrogenase          K00024   328   1117 (  -)   260  0.550  327   <-> 1
dan:Dana_GF14102 uncharacterized protein        K00025   337   1116 ( 862)   260  0.529  325   <-> 5
nsy:104220782 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1115 (  21)   260  0.551  321   <-> 9
nta:107763505 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1115 (  8)   260  0.551  321   <-> 21
aga:AgaP_AGAP009510 AGAP009510-PA            K00025   313   1114 ( 889)   260  0.563  309   <-> 3
cei:CEPID_09730 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   324   1114 ( 937)   260  0.549  324   <-> 2
lang:109336136 malate dehydrogenase-like        K00025   332   1114 (  1)   260  0.551  321   <-> 15
gra:105796729 malate dehydrogenase           K00025   332   1113 (  8)   260  0.557  323   <-> 15
hro:HELRODRAFT_186114 hypothetical protein       K00025   335   1113 ( 635)   260  0.523  325   <-> 5
lja:Lj6g3v0028890.1 -                  K00025   332   1113 (  5)   260  0.548  321   <-> 17
nnu:104600872 malate dehydrogenase           K00025   332   1113 (  19)   260  0.551  321   <-> 11
dme:Dmel_CG5362 malate dehydrogenase 1, isoform B    K00025   337   1112 ( 856)   259  0.526  325   <-> 4
sbi:8055966 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   354   1112 (  18)   259  0.530  321   <-> 10
dit:C3V38_11370 malate dehydrogenase          K00024   330   1110 ( 907)   259  0.529  323   <-> 2
dya:Dyak_GE25998 uncharacterized protein        K00025   337   1110 ( 851)   259  0.526  325   <-> 4
jcu:105632136 malate dehydrogenase           K00025   332   1110 (  15)   259  0.555  321   <-> 8
pop:7467536 malate dehydrogenase            K00025   332   1110 (  15)   259  0.548  321   <-> 17
cit:102577998 malate dehydrogenase           K00025   332   1109 (  19)   259  0.545  321   <-> 8
gmx:100811402 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   328   1109 (  15)   259  0.543  317   <-> 16
obr:102703924 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1109 (  9)   259  0.567  321   <-> 11
ppp:112273839 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1109 (  30)   259  0.542  321   <-> 14
dct:110113907 malate dehydrogenase isoform X1      K00025   332   1107 (  32)   258  0.552  319   <-> 7
nto:104096678 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1107 (  5)   258  0.551  321   <-> 12
adu:107473168 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   412   1106 (  9)   258  0.539  323   <-> 10
aip:107624813 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   382   1106 (  11)   258  0.539  323   <-> 9
cda:CDHC04_1694 malate dehydrogenase          K00024   326   1105 ( 928)   258  0.533  319   <-> 2
cdb:CDBH8_1759 malate dehydrogenase           K00024   326   1105 ( 928)   258  0.533  319   <-> 2
cde:CDHC02_1715 malate dehydrogenase          K00024   326   1105 ( 928)   258  0.533  319   <-> 2
cdi:DIP1787 malate dehydrogenase            K00024   326   1105 ( 928)   258  0.533  319   <-> 2
cdr:CDHC03_1698 malate dehydrogenase          K00024   326   1105 ( 928)   258  0.533  319   <-> 2
cdv:CDVA01_1659 malate dehydrogenase          K00024   326   1105 ( 928)   258  0.533  319   <-> 2
cmq:B840_09570 Malate dehydrogenase           K00024   325   1105 (  -)   258  0.536  323   <-> 1
dsi:Dsimw501_GD22263 GD22263 gene product from transcri K00025   337   1105 ( 849)   258  0.523  325   <-> 4
dtm:BJL86_1199 Malate dehydrogenase           K00024   335   1105 (  -)   258  0.531  335   <-> 1
dvi:Dvir_GJ17520 uncharacterized protein        K00025   333   1105 ( 839)   258  0.547  322   <-> 5
cdd:CDCE8392_1682 malate dehydrogenase         K00024   326   1104 ( 927)   257  0.533  319   <-> 2
cdh:CDB402_1675 malate dehydrogenase          K00024   326   1104 ( 927)   257  0.533  319   <-> 2
dgr:Dgri_GH13357 GH13357 gene product from transcript G K00025   333   1104 ( 839)   257  0.547  322   <-> 3
dse:Dsec_GM11692 Dsec\GM11692-PA            K00025   337   1104 ( 848)   257  0.523  325   <-> 4
ini:109176113 malate dehydrogenase           K00025   332   1104 (  2)   257  0.548  321   <-> 12
mus:103983870 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1104 (  8)   257  0.542  321   <-> 15
ota:OT_ostta08g00930 Lactate dehydrogenase/glycoside hy K00051   440   1104 (  54)   257  0.534  326   <-> 6
pda:103718268 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1104 (  6)   257  0.545  321   <-> 12
cdip:ERS451417_01803 malate dehydrogenase        K00024   326   1103 ( 926)   257  0.533  319   <-> 2
cds:CDC7B_1769 malate dehydrogenase           K00024   326   1103 ( 926)   257  0.533  319   <-> 2
cdw:CDPW8_1780 malate dehydrogenase           K00024   326   1103 ( 926)   257  0.533  319   <-> 2
cry:B7495_04120 malate dehydrogenase          K00024   333   1103 ( 926)   257  0.520  323   <-> 2
csat:104738960 malate dehydrogenase, cytoplasmic 1-like K00025   332   1103 (  1)   257  0.548  321   <-> 25
mtr:MTR_1g076130 cytoplasmic-like malate dehydrogenase K00025   332   1103 (  21)   257  0.542  321   <-> 10
tng:GSTEN00003840G001 unnamed protein product      K00025   393   1103 ( 180)   257  0.526  340   <-> 3
crb:111832567 malate dehydrogenase 1, cytoplasmic    K00025   332   1102 (  7)   257  0.548  321   <-> 9
hbr:110659499 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1102 (  7)   257  0.548  321   <-> 15
pxb:103932290 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1102 (  5)   257  0.545  321   <-> 16
bdi:100841049 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1101 (  5)   257  0.548  321   <-> 9
bmx:BMS_1465 malate dehydrogenase            K00024   328   1101 (  -)   257  0.531  324   <-> 1
cam:101498271 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   332   1101 (  4)   257  0.548  321   <-> 10
vra:106773703 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   373   1101 (  12)   257  0.541  327   <-> 7
cin:100187217 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   335   1100 ( 598)   257  0.556  324   <-> 2
lpf:lpl2274 Malate dehydrogenase            K00024   330   1100 (  -)   257  0.522  324   <-> 1
oeu:111393345 malate dehydrogenase           K00025   332   1100 (  8)   257  0.548  321   <-> 18
zju:107422883 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1100 (  45)   257  0.542  321   <-> 12
dosa:Os04t0551200-01 Similar to Cytoplasmic malate dehy K00025   352   1099 (  6)   256  0.536  321   <-> 11
jre:108981044 malate dehydrogenase           K00025   332   1099 (  4)   256  0.545  321   <-> 14
lpa:lpa_03369 malate dehydrogenase           K00024   330   1099 (  -)   256  0.525  324   <-> 1
lpc:LPC_1821 malate dehydrogenase            K00024   330   1099 (  -)   256  0.525  324   <-> 1
lpe:lp12_2345 malate dehydrogenase           K00024   330   1099 (  -)   256  0.525  324   <-> 1
lph:LPV_2625 Malate dehydrogenase            K00024   330   1099 (  -)   256  0.525  324   <-> 1
lpm:LP6_2381 malate dehydrogenase            K00024   330   1099 (  -)   256  0.525  324   <-> 1
lpn:lpg2352 malate dehydrogenase            K00024   330   1099 (  -)   256  0.525  324   <-> 1
lpp:lpp2301 Malate dehydrogenase            K00024   330   1099 (  -)   256  0.525  324   <-> 1
lpu:LPE509_00733 Malate dehydrogenase          K00024   330   1099 (  -)   256  0.525  324   <-> 1
osa:4336595 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like   K00025   352   1099 (  6)   256  0.536  321   <-> 11
vvi:100248145 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1099 (  0)   256  0.548  323   <-> 11
cua:CU7111_1356 malate dehydrogenase          K00024   334   1098 (  -)   256  0.543  322   <-> 1
cur:cu1376 malate dehydrogenase             K00024   334   1098 (  -)   256  0.543  322   <-> 1
der:Dere_GG23937 uncharacterized protein        K00025   337   1098 ( 842)   256  0.520  325   <-> 2
dzi:111292056 malate dehydrogenase-like         K00025   332   1098 (  2)   256  0.548  323   <-> 14
ccp:CHC_T00008733001 malate dehydrogenase, mitochondria K00024   369   1097 (  4)   256  0.545  323   <-> 3
cdp:CD241_1719 malate dehydrogenase           K00024   326   1097 ( 920)   256  0.533  319   <-> 2
cdt:CDHC01_1721 malate dehydrogenase          K00024   326   1097 ( 920)   256  0.533  319   <-> 2
cic:CICLE_v10021075mg hypothetical protein       K00025   332   1097 ( 132)   256  0.545  321   <-> 8
tcc:18603218 malate dehydrogenase            K00025   332   1097 (  13)   256  0.551  321   <-> 9
zma:542598 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   332   1097 (  2)   256  0.548  321   <-> 16
cann:107864181 malate dehydrogenase           K00025   332   1096 (  15)   256  0.548  321   <-> 9
cmo:103483128 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   364   1096 (  8)   256  0.542  321   <-> 7
cpap:110815859 malate dehydrogenase           K00025   332   1096 ( 542)   256  0.548  321   <-> 6
mcha:111014482 malate dehydrogenase-like isoform X1   K00025   364   1096 (  53)   256  0.539  321   <-> 8
obg:Verru16b_00981 Malate dehydrogenase         K00024   327   1096 (  -)   256  0.548  321   <-> 1
pper:18779761 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   332   1096 (  3)   256  0.548  321   <-> 10
sly:101253131 malate dehydrogenase           K00025   332   1096 (  34)   256  0.545  321   <-> 10
soe:110787385 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1096 (  80)   256  0.545  321   <-> 7
spen:107031106 malate dehydrogenase           K00025   332   1096 (  25)   256  0.545  321   <-> 10
rcu:8280438 malate dehydrogenase, cytoplasmic      K00025   332   1095 (  6)   255  0.545  321   <-> 10
bna:111200414 malate dehydrogenase 1, cytoplasmic    K00025   332   1094 (  7)   255  0.545  321   <-> 30
boe:106319444 malate dehydrogenase, cytoplasmic 1    K00025   332   1094 (  7)   255  0.548  321   <-> 20
brp:103839246 malate dehydrogenase, cytoplasmic 1    K00025   332   1094 (  13)   255  0.548  321   <-> 15
csv:101204387 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1094 (  1)   255  0.537  322   <-> 8
eus:EUTSA_v10003243mg hypothetical protein       K00025   332   1094 (  0)   255  0.548  321   <-> 9
lpo:LPO_2431 Malate dehydrogenase            K00024   330   1094 (  -)   255  0.522  324   <-> 1
obi:106879647 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   332   1094 ( 771)   255  0.529  323   <-> 3
pavi:110760310 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like i K00025   364   1094 (  12)   255  0.548  321   <-> 11
cart:PA27867_0833 Malate dehydrogenase         K00024   332   1093 ( 917)   255  0.520  323   <-> 2
npr:108786327 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   334   1093 ( 614)   255  0.545  323   <-> 3
tmc:LMI_0793 Malate dehydrogenase            K00024   329   1093 (  -)   255  0.530  328   <-> 1
aly:ARALYDRAFT_470418 hypothetical protein       K00025   332   1092 (  1)   255  0.539  321   <-> 10
cuc:CULC809_01675 malate dehydrogenase         K00024   326   1092 ( 876)   255  0.533  319   <-> 3
cue:CULC0102_1811 malate dehydrogenase         K00024   326   1092 ( 876)   255  0.533  319   <-> 2
cuj:CUL131002_1693c Malate dehydrogenase        K00024   326   1092 ( 876)   255  0.533  319   <-> 4
cul:CULC22_01752 malate dehydrogenase          K00024   326   1092 ( 878)   255  0.533  319   <-> 2
cuz:Cul05146_1755 Malate dehydrogenase         K00024   326   1092 ( 875)   255  0.533  319   <-> 2
egr:104414491 malate dehydrogenase           K00025   332   1092 (  29)   255  0.545  321   <-> 12
ath:AT1G04410 Lactate/malate dehydrogenase family prote K00025   332   1091 (  5)   255  0.539  321   <-> 10
cmax:111479208 malate dehydrogenase-like isoform X1   K00025   364   1091 (  9)   255  0.545  321   <-> 12
cuq:Cul210931_1669 Malate dehydrogenase         K00024   326   1091 ( 874)   255  0.533  319   <-> 2
fve:101301095 malate dehydrogenase           K00025   332   1091 (  3)   255  0.548  321   <-> 8
pvu:PHAVU_007G273500g hypothetical protein       K00025   332   1091 (  41)   255  0.545  321   <-> 8
cdz:CD31A_1790 malate dehydrogenase           K00024   326   1090 ( 913)   254  0.530  319   <-> 2
pmum:103324094 malate dehydrogenase           K00025   332   1090 (  70)   254  0.548  321   <-> 10
cun:Cul210932_1771 Malate dehydrogenase         K00024   326   1089 ( 873)   254  0.533  319   <-> 2
cut:CUTER_08325 malate dehydrogenase          K00024   327   1089 ( 934)   254  0.550  322   <-> 3
mdm:103435358 malate dehydrogenase-like         K00025   376   1089 (  14)   254  0.545  321   <-> 16
var:108347049 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   373   1089 (  8)   254  0.535  327   <-> 8
cus:CulFRC11_1670 Malate dehydrogenase         K00024   326   1088 ( 872)   254  0.533  319   <-> 3
dwi:Dwil_GK23502 uncharacterized protein        K00025   337   1088 ( 829)   254  0.528  322   <-> 5
loa:LOAG_10359 malate dehydrogenase           K00025   330   1088 ( 847)   254  0.528  322   <-> 3
mbr:MONBRDRAFT_15806 hypothetical protein        K00025   331   1088 ( 340)   254  0.530  321   <-> 3
xii:AMD24_00075 Malate dehydrogenase          K00024   336   1088 (  -)   254  0.502  325   <-> 1
lma:LMJF_28_2860 cytosolic malate dehydrogenase     K00025   324   1087 ( 847)   254  0.550  318   <-> 5
smm:Smp_035270.1 putative malate dehydrogenase     K00025   329   1087 ( 837)   254  0.512  322   <-> 3
lak:106154959 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   336   1086 ( 499)   253  0.544  329   <-> 4
lok:Loa_00771 malate dehydrogenase           K00024   339   1086 (  -)   253  0.509  338   <-> 1
sot:102577663 malate dehydrogenase-like protein     K00025   332   1086 (  3)   253  0.542  321   <-> 11
cod:Cp106_1555 Malate dehydrogenase           K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
coe:Cp258_1597 Malate dehydrogenase           K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
coi:CpCIP5297_1607 Malate dehydrogenase         K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cos:Cp4202_1585 Malate dehydrogenase          K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cpg:Cp316_1633 Malate dehydrogenase           K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cpk:Cp1002_1594 Malate dehydrogenase          K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cpl:Cp3995_1635 Malate dehydrogenase          K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cpp:CpP54B96_1622 Malate dehydrogenase         K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cpq:CpC231_1596 Malate dehydrogenase          K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cpse:CPTA_02190 Malate dehydrogenase          K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cpsf:CPTC_02189 Malate dehydrogenase          K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cpsu:CPTB_01566 Malate dehydrogenase          K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cpu:cpfrc_01600 malate dehydrogenase          K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cpx:CpI19_1601 malate dehydrogenase           K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
cpz:CpPAT10_1596 Malate dehydrogenase          K00024   326   1085 ( 857)   253  0.530  319   <-> 2
dpe:Dper_GL19158 GL19158 gene product from transcript G K00025   335   1084 ( 849)   253  0.519  322   <-> 7
myi:110456733 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   332   1084 ( 524)   253  0.534  328   <-> 3
lfa:LFA_3252 Malate dehydrogenase            K00024   330   1083 (  -)   253  0.528  324   <-> 1
ccaj:109805010 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   332   1082 (  32)   252  0.536  321   <-> 9
chn:A605_11020 malate dehydrogenase           K00024   325   1082 ( 926)   252  0.536  319   <-> 2
cou:Cp162_1571 Malate dehydrogenase           K00024   345   1082 ( 854)   252  0.527  319   <-> 2
cmos:111464491 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   333   1081 (  4)   252  0.531  322   <-> 11
cpep:111807156 malate dehydrogenase           K00025   333   1081 (  2)   252  0.534  320   <-> 12
llo:LLO_2851 Malate dehydrogenase            K00024   329   1081 (  -)   252  0.526  323   <-> 1
mis:MICPUN_104869 NADP-dependent malate dehydrogenase  K00051   434   1078 (  73)   252  0.534  326   <-> 5
cop:Cp31_1590 Malate dehydrogenase           K00024   326   1077 ( 849)   251  0.524  319   <-> 2
tad:TRIADDRAFT_63987 expressed hypothetical protein   K00025   385   1077 ( 553)   251  0.543  315   <-> 3
cmv:CMUST_12145 malate dehydrogenase          K00024   325   1075 ( 889)   251  0.524  319   <-> 2
ges:VT84_10750 Malate dehydrogenase           K00024   329   1075 ( 969)   251  0.512  326   <-> 3
lsh:CAB17_01030 malate dehydrogenase          K00024   329   1075 (  -)   251  0.517  323   <-> 1
aof:109827575 malate dehydrogenase           K00025   332   1074 (  34)   251  0.539  321   <-> 10
cor:Cp267_1658 Malate dehydrogenase           K00024   326   1074 ( 846)   251  0.527  319   <-> 2
ats:109742567 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   333   1073 (  31)   250  0.545  321   <-> 10
cuv:CUREI_08880 malate dehydrogenase          K00024   317   1071 ( 906)   250  0.545  312   <-> 2
bvg:104887939 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1069 (  26)   250  0.536  319   <-> 8
gsl:Gasu_00540 malate dehydrogenase           K00025   333   1068 ( 134)   249  0.515  326   <-> 4
phm:PSMK_18250 malate dehydrogenase           K00024   325   1067 ( 960)   249  0.543  326   <-> 2
ldo:LDBPK_283090 cytosolic malate dehydrogenase     K00025   324   1064 ( 832)   248  0.544  318   <-> 5
lif:LINJ_28_3090 cytosolic malate dehydrogenase     K00025   324   1064 ( 827)   248  0.544  318   <-> 5
cmk:103177941 malate dehydrogenase 1          K00025   336   1062 ( 112)   248  0.492  333   <-> 3
bpg:Bathy04g00930 malate dehydrogenase         K00051   452   1061 ( 824)   248  0.527  319   <-> 4
mgm:Mmc1_0813 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   327   1058 (  -)   247  0.506  326   <-> 1
tsp:Tsp_08379 malate dehydrogenase           K00025   333   1056 (  -)   247  0.517  327   <-> 1
lmi:LMXM_28_2860 putative cytosolic malate dehydrogenas K00025   324   1055 ( 804)   246  0.538  318   <-> 5
sng:SNE_A07010 malate dehydrogenase           K00024   330   1051 (  -)   245  0.508  329   <-> 1
sre:PTSG_02165 cytosolic malate dehydrogenase      K00025   335   1050 ( 824)   245  0.526  325   <-> 2
mcw:A8L33_04715 malate dehydrogenase          K00024   346   1047 ( 816)   245  0.524  338   <-> 2
zne:110834552 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   332   1044 (  -)   244  0.519  322   <-> 1
mng:MNEG_0778 hypothetical protein           K00051   388   1042 ( 612)   243  0.506  326   <-> 6
tut:107364466 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   330   1042 ( 853)   243  0.528  326   <-> 3
lbz:LBRM_28_3070 cytosolic malate dehydrogenase     K00025   324   1038 ( 783)   242  0.514  321   <-> 5
cea:Z664_02795 malate dehydrogenase           K00024   330   1023 (  -)   239  0.479  332   <-> 1
vcn:VOLCADRAFT_76573 hypothetical protein        K00051   415   1015 ( 118)   237  0.494  330   <-> 4
dmo:Dmoj_GI18261 uncharacterized protein        K00025   328   1013 ( 755)   237  0.508  325   <-> 4
atr:18432968 malate dehydrogenase [NADP] 1, chloroplast K00051   438   1012 (  74)   237  0.494  326   <-> 9
pif:PITG_15476 malate dehydrogenase           K00025   336   1010 ( 837)   236  0.519  322   <-> 2
cre:CHLREDRAFT_192083 NADP-Malate dehydrogenase     K00051   415   1007 (  26)   235  0.494  330   <-> 5
psoj:PHYSODRAFT_358973 hypothetical protein       K00025   336   995 ( 809)   233  0.503  324   <-> 3
gla:GL50803_3331 Malate dehydrogenase          K00025   331   983 (  -)   230  0.506  326   <-> 1
gfr:102043811 malate dehydrogenase 1          K00025   289   981 ( 522)   229  0.559  279   <-> 4
lic:LIC_11781 malate dehydrogenase           K00024   298   979 (  -)   229  0.478  297   <-> 1
egz:104129206 malate dehydrogenase, cytoplasmic isoform K00025   289   977 ( 507)   229  0.559  279   <-> 2
ccw:104696612 malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   289   976 ( 497)   228  0.559  279   <-> 3
fpg:101913475 malate dehydrogenase 1          K00025   289   976 ( 531)   228  0.559  279   <-> 2
tcr:506937.10 cytosolic malate dehydrogenase      K00025   332   972 (  13)   227  0.486  327   <-> 5
cav:M832_05030 Malate dehydrogenase           K00024   328   957 (  -)   224  0.461  321   <-> 1
tps:THAPS_41425 cytosolic malate dehydrogenase     K00025   374   946 ( 748)   221  0.471  329   <-> 2
edi:EDI_082420 malate dehydrogenase           K00025   355   941 (  10)   220  0.491  318   <-> 3
cfe:CF0282 malate dehyrogenase             K00024   328   939 (  -)   220  0.449  323   <-> 1
eiv:EIN_498870 malate dehydrogenase, putative      K00025   355   937 (  46)   219  0.469  318   <-> 2
cgz:M787_000520 malate dehydrogenase          K00024   328   936 (  -)   219  0.449  323   <-> 1
ehi:EHI_152670 malate dehydrogenase           K00025   354   933 (  2)   219  0.478  320   <-> 3
cpsv:B600_0839 malate dehydrogenase           K00024   328   930 (  -)   218  0.453  322   <-> 1
clp:CPK_ORF00455 malate dehydrogenase          K00024   328   929 (  -)   218  0.443  327   <-> 1
cpec:CPE3_0704 malate dehydrogenase           K00024   328   929 (  -)   218  0.458  323   <-> 1
cpeo:CPE1_0703 malate dehydrogenase           K00024   328   929 (  -)   218  0.458  323   <-> 1
cper:CPE2_0704 malate dehydrogenase           K00024   328   929 (  -)   218  0.458  323   <-> 1
cpm:G5S_0001 malate dehydrogenase            K00024   328   929 (  -)   218  0.458  323   <-> 1
cpsw:B603_0789 malate dehydrogenase family protein   K00024   328   929 (  -)   218  0.457  322   <-> 1
chb:G5O_0769 Malate dehydrogenase            K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
chc:CPS0C_0797 malate dehydrogenase           K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
chi:CPS0B_0787 malate dehydrogenase           K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
chp:CPSIT_0779 malate dehydrogenase           K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
chr:Cpsi_7181 putative NADP-dependent malate dehydrogen K00024   330   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
chs:CPS0A_0797 malate dehydrogenase           K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cht:CPS0D_0794 malate dehydrogenase           K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cpa:CP_0824 malate dehydrogenase            K00024   328   928 (  -)   217  0.446  327   <-> 1
cpj:mdhC malate dehydrogenase              K00024   328   928 (  -)   217  0.446  327   <-> 1
cpn:CPn1028 malate dehydrogenase            K00024   328   928 (  -)   217  0.446  327   <-> 1
cpsb:B595_0841 malate dehydrogenase           K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cpsc:B711_0843 malate dehydrogenase           K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cpsd:BN356_7221 putative NADP-dependent malate dehydrog K00024   330   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cpsg:B598_0781 malate dehydrogenase           K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cpsi:B599_0786 malate dehydrogenase           K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cpsm:B602_0786 malate dehydrogenase           K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cpst:B601_0782 malate dehydrogenase           K00024   328   928 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cpt:CpB1067 malate dehydrogenase            K00024   333   928 (  -)   217  0.446  327   <-> 1
cca:CCA_00734 malate dehydrogenase           K00024   330   927 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cmg:NC81_03315 malate dehydrogenase           K00024   326   927 (  -)   217  0.455  321   <-> 1
cmm:NC80_03300 malate dehydrogenase           K00024   326   927 (  -)   217  0.455  321   <-> 1
cmn:BB17_03495 malate dehydrogenase           K00024   326   927 (  -)   217  0.455  321   <-> 1
cmu:TC_0655 malate dehydrogenase            K00024   326   927 (  -)   217  0.455  321   <-> 1
cmur:Y015_03440 malate dehydrogenase          K00024   326   927 (  -)   217  0.455  321   <-> 1
cmx:DNC_03320 malate dehydrogenase           K00024   326   927 (  -)   217  0.455  321   <-> 1
cmz:TAC_03440 malate dehydrogenase           K00024   326   927 (  -)   217  0.455  321   <-> 1
cpsn:B712_0785 malate dehydrogenase           K00024   328   927 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cab:CAB701 putative NADP-dependent malate dehydrogenase K00024   330   926 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
cabo:AB7_7781 putative NADP-dependent malate dehydrogen K00024   330   926 (  -)   217  0.453  322   <-> 1
ces:ESW3_3811 malate dehydrogenase           K00024   326   920 (  -)   216  0.455  321   <-> 1
csw:SW2_3811 malate dehydrogenase            K00024   326   920 (  -)   216  0.455  321   <-> 1
ctec:EC599_3871 malate dehydrogenase          K00024   326   920 (  -)   216  0.455  321   <-> 1
ctg:E11023_01965 malate dehydrogenase          K00024   326   920 (  -)   216  0.455  321   <-> 1
ctk:E150_01980 malate dehydrogenase           K00024   326   920 (  -)   216  0.455  321   <-> 1
ctra:BN442_3791 malate dehydrogenase          K00024   326   920 (  -)   216  0.455  321   <-> 1
ctrb:BOUR_00400 malate dehydrogenase          K00024   326   920 (  -)   216  0.455  321   <-> 1
ctre:SOTONE4_00395 malate dehydrogenase         K00024   326   920 (  -)   216  0.455  321   <-> 1
ctri:BN197_3791 malate dehydrogenase          K00024   326   920 (  -)   216  0.455  321   <-> 1
ctrs:SOTONE8_00401 malate dehydrogenase         K00024   326   920 (  -)   216  0.455  321   <-> 1
ctfs:CTRC342_01995 malate dehydrogenase         K00024   322   918 (  -)   215  0.457  317   <-> 1
cpsa:AO9_03765 malate dehydrogenase           K00024   340   913 (  -)   214  0.444  320   <-> 1
ctb:CTL0630 malate dehydrogenase            K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctcf:CTRC69_01985 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctcj:CTRC943_01955 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
cthf:CTRC852_02005 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctjs:CTRC122_01990 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctl:CTLon_0628 malate dehydrogenase           K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctla:L2BAMS2_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctlb:L2B795_00390 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctlc:L2BCAN1_00391 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctlf:CTLFINAL_03300 malate dehydrogenase        K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctli:CTLINITIAL_03295 malate dehydrogenase       K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctlj:L1115_00390 malate dehydrogenase          K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctll:L1440_00392 malate dehydrogenase          K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctlm:L2BAMS3_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctln:L2BCAN2_00390 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctlq:L2B8200_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctls:L2BAMS4_00390 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctlx:L1224_00390 malate dehydrogenase          K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctlz:L2BAMS5_00390 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctmj:CTRC966_01965 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
cto:CTL2C_743 malate dehydrogenase family protein    K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctrc:CTRC55_01965 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctrl:L2BLST_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctrm:L2BAMS1_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctrn:L3404_00390 malate dehydrogenase          K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctrp:L11322_00390 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctrr:L225667R_00391 malate dehydrogenase        K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctru:L2BUCH2_00389 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctrv:L2BCV204_00389 malate dehydrogenase        K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctrw:CTRC3_01990 malate dehydrogenase          K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ctry:CTRC46_01965 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
cttj:CTRC971_01955 malate dehydrogenase         K00024   326   911 (  -)   214  0.452  321   <-> 1
ovi:T265_04260 hypothetical protein           K00025   284   911 ( 673)   214  0.514  278   <-> 2
cfs:FSW4_3811 malate dehydrogenase           K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
cfw:FSW5_3811 malate dehydrogenase           K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
cra:CTO_0410 Malate dehydrogenase            K00024   337   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctch:O173_02060 malate dehydrogenase          K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctct:CTW3_02055 malate dehydrogenase          K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctd:CTDEC_0376 Malate dehydrogenase           K00024   337   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctf:CTDLC_0376 Malate dehydrogenase           K00024   337   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctfw:SWFP_4041 malate dehydrogenase           K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
cthj:CTRC953_01950 malate dehydrogenase         K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctj:JALI_3741 malate dehydrogenase           K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctjt:CTJTET1_01965 malate dehydrogenase         K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctn:G11074_01945 malate dehydrogenase          K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctq:G11222_01945 malate dehydrogenase          K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctr:CT_376 malate dehydrogenase             K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctrd:SOTOND1_00397 malate dehydrogenase         K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctrf:SOTONF3_00395 malate dehydrogenase         K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctrg:SOTONG1_00395 malate dehydrogenase         K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctrh:SOTONIA1_00396 malate dehydrogenase        K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctrj:SOTONIA3_00396 malate dehydrogenase        K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctrk:SOTONK1_00394 malate dehydrogenase         K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctro:SOTOND5_00394 malate dehydrogenase         K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctrq:A363_00403 malate dehydrogenase          K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctrt:SOTOND6_00394 malate dehydrogenase         K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctrx:A5291_00402 malate dehydrogenase          K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctrz:A7249_00402 malate dehydrogenase          K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctv:CTG9301_01945 malate dehydrogenase         K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctw:G9768_01945 malate dehydrogenase          K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
cty:CTR_3741 malate dehydrogenase            K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
ctz:CTB_3741 malate dehydrogenase            K00024   326   909 (  -)   213  0.452  321   <-> 1
cta:CTA_0410 malate dehydrogenase            K00024   326   903 (  -)   212  0.449  321   <-> 1
isc:IscW_ISCW007624 malate dehydrogenase, putative   K00025   302   900 ( 185)   211  0.476  330   <-> 8
tpn:TPPCIT_149 putative malate dehydrogenase      K00024   324   888 (  -)   208  0.464  319   <-> 1
tpq:TCP_136 malate dehydrogenase            K00024   324   888 (  -)   208  0.464  319   <-> 1
tup:102501679 malate dehydrogenase 1          K00025   271   882 ( 507)   207  0.547  256   <-> 2
les:CCU22_01325 malate dehydrogenase          K00024   335   876 (  -)   206  0.418  330   <-> 1
adf:107337641 malate dehydrogenase, cytoplasmic-like  K00025   270   869 ( 277)   204  0.495  317   <-> 3
acep:105620456 malate dehydrogenase, cytoplasmic    K00025   269   862 ( 608)   202  0.532  252   <-> 2
mmic:RN08_1387 malate dehydrogenase           K00024   201   824 ( 438)   194  0.627  201   <-> 2
shx:MS3_07730 Malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   280   776 ( 513)   183  0.449  287   <-> 4
bmy:Bm1_04060 Malate dehydrogenase, cytoplasmic     K00025   233   762 ( 534)   180  0.541  229   <-> 3
spar:SPRG_09101 hypothetical protein          K00025   332   738 ( 539)   174  0.400  335   <-> 2
hch:HCH_01978 malate dehydrogenase           K00024   193   649 ( 546)   154  0.545  176   <-> 2
bfo:BRAFLDRAFT_129976 hypothetical protein             522   484 (  85)   116  0.296  328   <-> 5
pru:PRU_2158 putative malate dehydrogenase       K00024   328   437 ( 333)   105  0.324  327   <-> 2
toh:BCB71_04030 malate dehydrogenase          K00024   332   412 (  -)   100  0.319  332   <-> 1
parc:CI960_07505 malate dehydrogenase          K00024   333   409 ( 151)   99  0.322  329   <-> 2
pdi:BDI_0711 malate dehydrogenase            K00024   333   409 ( 151)   99  0.322  329   <-> 2
pah:Poras_0700 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   332   407 (  -)   99  0.305  328   <-> 1
pdn:HMPREF9137_0880 lactate/malate dehydrogenase, NAD b K00024   330   407 (  -)   99  0.340  303   <-> 1
pgi:PG_1949 malate dehydrogenase            K00024   334   402 (  -)   97  0.316  332   <-> 1
pje:CRM71_01410 malate dehydrogenase          K00024   330   402 (  -)   97  0.353  252   <-> 1
psac:PSM36_2514 malate dehydrogenase          K00024   332   402 (  -)   97  0.318  333   <-> 1
pbt:ING2E5B_1765 malate dehydrogenase          K00024   332   401 (  -)   97  0.308  331   <-> 1
pfus:ADJ77_04960 malate dehydrogenase          K00024   330   399 (  -)   97  0.353  252   <-> 1
pgn:PGN_1880 malate dehydrogenase            K00024   334   398 (  -)   97  0.311  331   <-> 1
pgt:PGTDC60_0221 malate dehydrogenase          K00024   334   398 (  -)   97  0.311  331   <-> 1
bdh:GV66_02515 malate dehydrogenase           K00024   333   395 ( 138)   96  0.304  329   <-> 2
bdo:EL88_21690 malate dehydrogenase           K00024   333   395 ( 138)   96  0.304  329   <-> 2
pit:PIN17_A0937 lactate/malate dehydrogenase, NAD bindi K00024   330   393 (  -)   95  0.309  327   <-> 1
pmz:HMPREF0659_A5283 lactate/malate dehydrogenase, NAD K00024   330   391 (  -)   95  0.349  252   <-> 1
bvu:BVU_0462 malate dehydrogenase            K00024   333   390 ( 131)   95  0.301  329   <-> 2
tfo:BFO_0515 lactate/malate dehydrogenase, NAD binding K00024   332   390 (  -)   95  0.306  330   <-> 1
pmuc:ING2E5A_2725 Malate dehydrogenase {ECO:0000255|HAM K00024   332   389 (  -)   95  0.299  334   <-> 1
pdt:Prede_0197 malate/lactate dehydrogenase       K00024   330   386 (  -)   94  0.344  253   <-> 1
bhl:Bache_0270 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   333   383 ( 135)   93  0.315  330   <-> 2
bsa:Bacsa_2823 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   333   381 (  -)   93  0.311  328   <-> 1
bcel:BcellWH2_02060 Malate dehydrogenase        K00024   333   380 ( 127)   92  0.329  322   <-> 2
bcae:A4V03_15615 malate dehydrogenase          K00024   333   379 ( 110)   92  0.303  330   <-> 2
bfs:BF9343_0467 putative malate dehydrogenase      K00024   333   377 ( 117)   92  0.318  330   <-> 2
bfg:BF638R_0537 putative malate dehydrogenase      K00024   333   376 ( 116)   92  0.315  330   <-> 2
bfr:BF0541 malate dehydrogenase             K00024   333   376 ( 116)   92  0.315  330   <-> 2
pary:A4V02_05220 malate dehydrogenase          K00024   332   376 ( 110)   92  0.312  330   <-> 2
afd:Alfi_1169 malate/lactate dehydrogenase       K00024   332   374 ( 113)   91  0.311  328   <-> 2
ash:AL1_22080 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   332   374 ( 124)   91  0.323  328   <-> 2
bvs:BARVI_03165 malate dehydrogenase          K00024   333   374 ( 126)   91  0.318  330   <-> 2
bcac:CGC64_01200 malate dehydrogenase          K00024   333   371 ( 100)   90  0.305  331   <-> 2
bfb:VU15_01885 malate dehydrogenase           K00024   333   370 ( 110)   90  0.312  330   <-> 2
bth:BT_2510 malate dehydrogenase            K00024   333   370 ( 117)   90  0.303  330   <-> 2
btho:Btheta7330_04371 Malate dehydrogenase       K00024   333   370 ( 117)   90  0.303  330   <-> 2
bxy:BXY_17090 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   333   370 ( 100)   90  0.297  330   <-> 2
peo:AS203_10025 malate dehydrogenase          K00024   330   361 ( 257)   88  0.313  259   <-> 2
dav:DESACE_02010 malate dehydrogenase          K00024   316   354 (  70)   87  0.285  333   -> 2
boa:Bovatus_02656 Malate dehydrogenase         K00024   333   353 (  83)   86  0.291  330   <-> 2
shv:AAT16_08315 malate dehydrogenase          K00024   310   337 (  -)   83  0.272  323   -> 1
oac:Oscil6304_5304 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   327   336 (  -)   82  0.286  325   -> 1
hmr:Hipma_0134 Malate dehydrogenase           K00024   316   334 (  -)   82  0.281  334   -> 1
mol:YLM1_0649 malate dehydrogenase Mdh         K00024   318   332 (  -)   82  0.268  325   -> 1
pro:HMPREF0669_01467 hypothetical protein        K00024   357   332 (  -)   82  0.312  269   <-> 1
spas:STP1_1779 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   332 (  -)   82  0.260  323   -> 1
mif:Metin_1004 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   312   329 (  -)   81  0.245  331   -> 1
spet:CEP67_02605 malate dehydrogenase          K00024   311   329 (  89)   81  0.265  310   -> 2
swa:A284_09860 malate dehydrogenase           K00024   315   325 (  -)   80  0.256  312   -> 1
txi:TH3_01305 malate dehydrogenase           K00024   316   324 (  -)   80  0.268  332   -> 1
skl:C7J89_02220 malate dehydrogenase          K00024   311   321 (  -)   79  0.250  320   -> 1
mfe:Mefer_0722 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   313   320 (  -)   79  0.280  329   -> 1
noe:CLI64_18375 malate dehydrogenase          K00024   327   320 (  -)   79  0.303  330   -> 1
hjo:AY555_04755 malate dehydrogenase          K00024   319   318 (  -)   78  0.303  310   -> 1
naf:GQ61_00445 malate dehydrogenase           K00024   324   316 (  -)   78  0.285  302   -> 1
alp:LPB137_03920 malate dehydrogenase          K00024   313   314 (  -)   77  0.292  325   -> 1
rdi:CMV14_08430 malate dehydrogenase          K00024   320   314 ( 207)   77  0.279  337   -> 2
ahu:A6A40_00810 malate dehydrogenase          K00024   322   313 ( 124)   77  0.279  330   -> 2
ava:Ava_1273 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   324   313 (  -)   77  0.304  326   -> 1
lyz:DCE79_13305 malate dehydrogenase                312   313 (  54)   77  0.271  321   -> 2
rce:RC1_4080 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   319   313 (  -)   77  0.285  309   -> 1
amx:AM2010_541 malate dehydrogenase           K00024   320   312 (  -)   77  0.273  330   -> 1
mcg:GL4_0105 malate dehydrogenase            K00024   322   312 (  -)   77  0.308  325   -> 1
ncb:C0V82_10445 malate dehydrogenase          K00024   321   312 (  -)   77  0.285  337   -> 1
glp:Glo7428_0432 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   323   311 (  -)   77  0.266  320   -> 1
gsn:YC6258_01039 malate/lactate dehydrogenase      K00024   313   311 (  -)   77  0.259  321   -> 1
thac:CSC3H3_01640 malate dehydrogenase         K00024   316   311 (  -)   77  0.289  308   -> 1
ali:AZOLI_0207 malate dehydrogenase           K00024   322   310 ( 201)   77  0.274  332   -> 2
azl:AZL_025750 malate dehydrogenase           K00024   322   310 ( 120)   77  0.274  332   -> 3
nsp:BMF81_01925 malate dehydrogenase          K00024   318   310 (  -)   77  0.284  328   -> 1
ati:AL072_02315 malate dehydrogenase          K00024   322   309 ( 194)   76  0.277  332   -> 2
rpc:RPC_4584 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   320   309 (  30)   76  0.287  324   -> 2
rpm:RSPPHO_02650 Malate dehydrogenase          K00024   368   309 (  -)   76  0.294  316   -> 1
mig:Metig_0031 Malate dehydrogenase           K00024   313   308 (  -)   76  0.275  306   -> 1
mjh:JH146_1406 Malate dehydrogenase           K00024   313   308 (  -)   76  0.260  331   -> 1
sfla:SPHFLASMR4Y_02193 malate dehydrogenase       K00024   320   308 (  -)   76  0.286  329   -> 1
deq:XM25_17310 Malate dehydrogenase           K00024   320   307 (  -)   76  0.287  335   -> 1
snl:BJD96_11405 malate dehydrogenase          K00024   312   307 (  -)   76  0.249  321   -> 1
hcb:HCBAA847_1811 malate dehydrogenase         K00024   315   306 (  -)   76  0.246  329   -> 1
hcp:HCN_1584 malate dehydrogenase            K00024   315   306 (  -)   76  0.246  329   -> 1
mpro:BJP34_06010 malate dehydrogenase          K00024   323   306 (  -)   76  0.267  326   -> 1
fsy:FsymDg_3885 Malate dehydrogenase          K00024   310   305 (  -)   75  0.273  326   -> 1
pub:SAR11_0240 Malate dehydrogenase           K00024   320   305 (  -)   75  0.288  333   -> 1
mfs:MFS40622_1761 Malate dehydrogenase (NADP(+))    K00024   313   304 (  -)   75  0.258  325   -> 1
rhm:B5V46_04460 malate dehydrogenase          K00024   320   304 ( 116)   75  0.312  288   -> 3
sphy:CHN51_04650 malate dehydrogenase          K00024   320   304 (  -)   75  0.283  329   -> 1
cna:AB433_05925 malate dehydrogenase          K00024   320   303 (  -)   75  0.282  330   -> 1
mai:MICA_643 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   316   303 (  -)   75  0.303  310   -> 1
man:A11S_560 Malate dehydrogenase            K00024   316   303 (  -)   75  0.303  310   -> 1
aay:WYH_00117 Malate dehydrogenase           K00024   320   302 ( 179)   75  0.273  330   -> 2
apm:HIMB5_00000160 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   302 (  -)   75  0.280  329   -> 1
blq:L21SP5_02967 Malate dehydrogenase          K00024   313   302 (  15)   75  0.247  324   -> 2
clz:BIU88_03150 malate dehydrogenase          K00024   310   302 (  -)   75  0.288  295   -> 1
mja:MJ_0490 L-lactate dehydrogenase EGAD|7256|705    K00024   313   302 (  -)   75  0.258  329   -> 1
rva:Rvan_0646 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   323   302 ( 191)   75  0.289  315   -> 2
tgr:Tgr7_2971 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   302 (  -)   75  0.256  320   -> 1
clg:Calag_1244 malate/lactate dehydrogenase       K00024   308   301 (  -)   74  0.286  325   -> 1
ljf:FI9785_863 L-lactate dehydrogenase         K00016   308   301 (  83)   74  0.286  304   -> 2
abf:AMK58_02575 malate dehydrogenase          K00024   322   300 (  -)   74  0.273  330   -> 1
abq:ABAZ39_12205 malate dehydrogenase          K00024   322   300 (  -)   74  0.273  330   -> 1
ljh:LJP_0837 L-lactate dehydrogenase          K00016   308   300 (  82)   74  0.289  280   -> 2
mzh:Mzhil_1752 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   300 (  -)   74  0.272  331   -> 1
cak:Caul_5004 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   299 (  -)   74  0.290  335   -> 1
fsi:Flexsi_0688 Malate dehydrogenase          K00024   324   299 (  -)   74  0.272  338   -> 1
hsu:HLASF_0041 malate dehydrogenase           K00024   304   299 (  -)   74  0.255  321   -> 1
hty:BN2458_PEG0489 Malate dehydrogenase         K00024   315   299 (  -)   74  0.251  327   -> 1
ljn:T285_04105 L-lactate dehydrogenase         K00016   308   299 (  82)   74  0.286  304   -> 2
ljo:LJ_1403 L-lactate dehydrogenase           K00016   308   299 (  82)   74  0.286  304   -> 2
mpur:MARPU_15675 malate dehydrogenase          K00024   311   299 ( 196)   74  0.271  325   -> 2
cyh:Cyan8802_0539 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   298 (  -)   74  0.270  333   -> 1
cyp:PCC8801_0522 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   298 (  -)   74  0.270  333   -> 1
mcub:MCBB_1647 Malate dehydrogenase {ECO:0000255|HAMAP- K00024   317   298 (  -)   74  0.264  329   -> 1
npu:Npun_R3934 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   327   298 (  78)   74  0.291  330   -> 2
rsu:NHU_00721 malate dehydrogenase           K00024   320   298 ( 112)   74  0.309  288   -> 3
sgi:SGRAN_0932 Malate dehydrogenase           K00024   320   298 (  -)   74  0.291  323   -> 1
sphi:TS85_21465 malate dehydrogenase          K00024   320   298 (  -)   74  0.293  335   -> 1
spho:C3E99_01040 malate dehydrogenase          K00024   320   298 (  -)   74  0.291  323   -> 1
ssp:SSP2027 malate dehydrogenase            K00024   312   298 (  64)   74  0.249  321   -> 2
caq:IM40_07240 malate dehydrogenase           K00024   314   297 (  -)   74  0.272  313   -> 1
gee:GM3708_3239 malate dehydrogenase          K00024   324   297 (  94)   74  0.269  323   -> 2
rmr:Rmar_0912 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   297 (  -)   74  0.248  326   -> 1
slz:B5P37_07880 malate dehydrogenase          K00024   314   297 (  92)   74  0.251  307   -> 2
tti:THITH_16370 malate dehydrogenase          K00024   307   296 (  -)   73  0.271  306   -> 1
mhd:Marky_1259 Malate dehydrogenase           K00024   317   295 (  -)   73  0.284  328   -> 1
npn:JI59_15555 malate dehydrogenase           K00024   320   295 (  -)   73  0.287  324   -> 1
npp:PP1Y_AT17313 malate dehydrogenase          K00024   320   295 (  -)   73  0.287  324   -> 1
ctm:Cabther_B0639 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   307   294 ( 140)   73  0.282  319   -> 2
hsf:HLASA_0041 malate dehydrogenase           K00024   304   294 (  -)   73  0.252  321   -> 1
mvr:X781_18320 Malate dehydrogenase           K00024   320   294 (  -)   73  0.266  320   <-> 1
nfl:COO91_04456 mdh, malate dehydrogenase        K00024   323   294 (  91)   73  0.282  330   -> 2
noc:Noc_2802 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   311   294 (  -)   73  0.251  319   -> 1
rmg:Rhom172_1954 Malate dehydrogenase          K00024   312   294 (  -)   73  0.245  326   -> 1
scoh:BZ166_02095 malate dehydrogenase          K00024   312   294 (  -)   73  0.248  322   -> 1
abs:AZOBR_200162 malate dehydrogenase          K00024   322   293 (  -)   73  0.270  330   -> 1
azt:TSH58p_09425 malate dehydrogenase               322   293 ( 135)   73  0.270  330   -> 3
cni:Calni_0463 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   324   293 (  -)   73  0.271  336   -> 1
cse:Cseg_4147 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   293 (  -)   73  0.289  336   -> 1
dei:C4375_12750 malate dehydrogenase          K00024   320   293 (  -)   73  0.295  302   -> 1
fil:BN1229_v1_1122 Malate dehydrogenase         K00024   321   293 (  -)   73  0.283  339   -> 1
fiy:BN1229_v1_1122 Malate dehydrogenase         K00024   321   293 (  -)   73  0.283  339   -> 1
non:NOS3756_08560 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   293 (  -)   73  0.272  327   -> 1
nwa:Nwat_0286 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   293 (  -)   73  0.250  320   -> 1
phl:KKY_3192 Malate dehydrogenase            K00024   320   293 (  -)   73  0.272  334   -> 1
sva:SVA_3852 malate dehydrogenase            K00024   308   293 ( 184)   73  0.256  313   -> 2
asl:Aeqsu_0584 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   292 (  -)   72  0.265  313   -> 1
opr:Ocepr_1164 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   317   292 (  -)   72  0.271  328   -> 1
rbar:AWN76_004160 malate dehydrogenase         K00024   311   292 (  -)   72  0.257  327   -> 1
red:roselon_01728 Malate dehydrogenase         K00024   325   292 (  -)   72  0.302  308   -> 1
sep:SE0461 malate dehydrogenase             K00024   315   292 (  -)   72  0.245  322   -> 1
sepp:SEB_00380 Malate dehydrogenase           K00024   313   292 (  -)   72  0.245  322   -> 1
seps:DP17_1762 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   292 (  -)   72  0.245  322   -> 1
ser:SERP0347 malate dehydrogenase            K00024   313   292 (  -)   72  0.245  322   -> 1
sphl:LPB140_02925 malate dehydrogenase         K00024   320   292 (  -)   72  0.288  333   -> 1
sphp:LH20_16175 malate dehydrogenase          K00024   320   292 (  -)   72  0.279  330   -> 1
lga:LGAS_0849 malate dehydrogenase (NAD)        K00016   308   291 (  80)   72  0.279  301   -> 2
lhr:R0052_07105 L-lactate dehydrogenase         K00016   308   291 (  43)   72  0.284  306   -> 2
mvu:Metvu_0361 Malate dehydrogenase (NADP(+))      K00024   313   291 (  -)   72  0.264  318   -> 1
mxa:MXAN_3538 malate dehydrogenase           K00024   314   291 (  -)   72  0.269  327   -> 1
ots:OTBS_1845 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   291 (  -)   72  0.258  333   -> 1
shyd:CJD35_01610 malate dehydrogenase          K00024   320   291 (  -)   72  0.278  331   -> 1
pseu:Pse7367_0256 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   322   290 (  -)   72  0.268  332   -> 1
rhz:RHPLAN_04990 malate dehydrogenase          K00024   322   290 (  -)   72  0.296  334   -> 1
tpx:Turpa_0360 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   323   290 (  -)   72  0.281  331   -> 1
aca:ACP_0090 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   308   289 (  -)   72  0.291  296   -> 1
cfj:CFIO01_13106 malate dehydrogenase          K00026   329   289 (  52)   72  0.280  332   <-> 4
kst:KSMBR1_3373 strongly similar to malate dehydrogenas K00024   313   289 (  -)   72  0.265  324   -> 1
magq:MGMAQ_3621 malate dehydrogenase          K00024   317   289 (  -)   72  0.284  306   -> 1
malg:MALG_02748 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   289 (  -)   72  0.275  331   -> 1
mhz:Metho_2062 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   316   289 (  -)   72  0.292  301   -> 1
nse:NSE_0956 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   315   289 (  -)   72  0.248  311   -> 1
saq:Sare_4174 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   316   289 ( 174)   72  0.285  302   -> 2
scap:AYP1020_0057 Malate dehydrogenase         K00024   313   289 (  -)   72  0.239  326   -> 1
spaa:SPAPADRAFT_60080 hypothetical protein       K00026   346   289 (  54)   72  0.269  349   <-> 3
aht:ANTHELSMS3_02124 malate dehydrogenase        K00024   320   288 (  -)   71  0.267  333   -> 1
brs:S23_03860 malate dehydrogenase           K00024   322   288 ( 188)   71  0.279  333   -> 2
ccr:CC_3655 malate dehydrogenase            K00024   320   288 ( 187)   71  0.289  336   -> 2
ccs:CCNA_03770 malate dehydrogenase           K00024   320   288 ( 187)   71  0.289  336   -> 2
cid:P73_3870 malate dehydrogenase            K00024   320   288 (  -)   71  0.277  336   -> 1
pha:PSHAa2658 malate dehydrogenase, NAD(P)-binding   K00024   310   288 (  -)   71  0.276  308   <-> 1
png:PNIG_a3396 malate dehydrogenase           K00024   310   288 (  -)   71  0.276  308   <-> 1
psy:PCNPT3_02470 malate dehydrogenase          K00024   314   288 (  -)   71  0.280  328   <-> 1
ptn:PTRA_a3193 malate dehydrogenase           K00024   310   288 (  -)   71  0.276  308   <-> 1
sdt:SPSE_2052 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   288 (  84)   71  0.243  321   -> 2
sno:Snov_3299 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   288 (  -)   71  0.291  337   -> 1
spht:K426_14880 malate dehydrogenase          K00024   320   288 (  -)   71  0.276  330   -> 1
ssd:SPSINT_0402 Malate dehydrogenase          K00024   312   288 (  84)   71  0.243  321   -> 2
ttk:TST_0784 malate dehydrogenase            K00024   315   288 ( 183)   71  0.268  332   -> 2
ttt:THITE_2120059 hypothetical protein         K00026   330   288 (  60)   71  0.278  331   <-> 2
vma:VAB18032_00480 lactate/malate dehydrogenase     K00024   316   288 ( 188)   71  0.280  304   -> 2
bja:bll0456 malate dehydrogenase            K00024   322   287 ( 187)   71  0.279  333   -> 2
gob:Gobs_4414 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   287 (  -)   71  0.283  315   -> 1
lhd:HUO_07205 lactate dehydrogenase           K00016   308   287 (  39)   71  0.278  302   -> 2
lhe:lhv_0978 L-lactate dehydrogenase          K00016   308   287 (  40)   71  0.278  302   -> 2
lhh:LBH_0808 L-lactate dehydrogenase 2         K00016   308   287 (  39)   71  0.275  302   -> 2
lhv:lhe_0913 L-lactate dehydrogenase          K00016   308   287 (  39)   71  0.275  302   -> 2
mru:mru_1255 malate dehydrogenase Mdh          K00024   316   287 (  -)   71  0.259  328   -> 1
nar:Saro_1182 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   287 ( 181)   71  0.277  336   -> 2
nhl:Nhal_0324 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   287 (  -)   71  0.245  319   -> 1
nmv:NITMOv2_4066 Malate dehydrogenase          K00024   312   287 (  -)   71  0.278  317   -> 1
ocg:OCA5_c33630 malate dehydrogenase Mdh        K00024   322   287 (  -)   71  0.278  331   -> 1
oco:OCA4_c33110 malate dehydrogenase Mdh        K00024   322   287 (  -)   71  0.278  331   -> 1
ott:OTT_1326 malate dehydrogenase            K00024   318   287 (  -)   71  0.253  332   -> 1
pla:Plav_1450 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   333   287 (  -)   71  0.284  313   -> 1
rrf:F11_06265 malate dehydrogenase           K00024   318   287 (  -)   71  0.284  310   -> 1
rru:Rru_A1210 malate dehydrogenase           K00024   318   287 (  -)   71  0.284  310   -> 1
sgn:SGRA_0963 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   374   287 ( 182)   71  0.258  329   -> 2
tmo:TMO_3009 malate dehydrogenase            K00024   314   287 ( 187)   71  0.290  307   -> 2
bjp:RN69_02060 malate dehydrogenase           K00024   322   286 (  -)   71  0.279  333   -> 1
bju:BJ6T_04250 malate dehydrogenase           K00024   322   286 (  -)   71  0.279  333   -> 1
ddf:DEFDS_0919 malate dehydrogenase           K00024   325   286 (  -)   71  0.273  344   -> 1
lai:LAC30SC_04560 L-lactate dehydrogenase        K00016   308   286 (  50)   71  0.290  276   -> 3
lam:LA2_04745 L-lactate dehydrogenase          K00016   308   286 (  50)   71  0.290  276   -> 3
lay:LAB52_04530 L-lactate dehydrogenase         K00016   308   286 (  50)   71  0.290  276   -> 3
lgl:AO203_07455 L-lactate dehydrogenase         K00016   308   286 (  42)   71  0.287  303   -> 2
lke:WANG_0755 L-lactate dehydrogenase 1         K00016   309   286 (  41)   71  0.278  273   -> 3
mfu:LILAB_25675 malate dehydrogenase          K00024   314   286 ( 172)   71  0.264  326   -> 2
mod:AS202_12340 malate dehydrogenase          K00024   309   286 (  -)   71  0.273  326   -> 1
ppr:PBPRA0391 putative malate dehydrogenase       K00024   312   286 (  -)   71  0.282  333   -> 1
rhc:RGUI_0625 Malate dehydrogenase           K00024   320   286 ( 178)   71  0.306  288   -> 2
sya:A6768_02450 malate dehydrogenase          K00024   320   286 (  -)   71  0.275  331   -> 1
acad:UA74_27580 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   318   285 (  -)   71  0.295  339   -> 1
acti:UA75_28125 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   318   285 (  -)   71  0.295  339   -> 1
bvr:BVIR_2648 Malate dehydrogenase           K00024   321   285 (  -)   71  0.296  314   -> 1
gba:J421_3301 Malate dehydrogenase           K00024   309   285 ( 121)   71  0.273  326   -> 3
hdn:Hden_3231 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   323   285 (  -)   71  0.271  332   -> 1
hdt:HYPDE_39493 malate dehydrogenase          K00024   323   285 (  -)   71  0.278  335   -> 1
mpw:MPR_1249 malate dehydrogenase            K00024   309   285 (  -)   71  0.273  326   -> 1
mve:X875_4510 Malate dehydrogenase           K00024   320   285 (  -)   71  0.263  320   <-> 1
mvg:X874_15520 Malate dehydrogenase           K00024   320   285 (  -)   71  0.263  320   <-> 1
mvi:X808_16560 Malate dehydrogenase           K00024   320   285 (  -)   71  0.263  320   <-> 1
nos:Nos7107_0916 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   321   285 (  -)   71  0.282  330   -> 1
sphb:EP837_00682 Malate dehydrogenase          K00024   320   285 ( 184)   71  0.275  331   -> 2
sphd:HY78_20070 malate dehydrogenase          K00024   320   285 ( 175)   71  0.278  331   -> 3
swi:Swit_1300 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   285 ( 175)   71  0.278  331   -> 5
tom:BWR18_01005 malate dehydrogenase          K00024   320   285 (  -)   71  0.272  334   -> 1
ado:A6F68_01317 Malate dehydrogenase          K00024   320   284 (  -)   71  0.275  331   -> 1
ceh:CEW89_10115 malate dehydrogenase          K00024   320   284 (  -)   71  0.283  332   -> 1
dol:Dole_2374 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   284 (  -)   71  0.282  330   -> 1
fgl:EM308_08770 malate dehydrogenase          K00024   311   284 (  -)   71  0.268  328   -> 1
gbm:Gbem_2900 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   284 (  -)   71  0.275  334   -> 1
mhae:F382_05065 malate dehydrogenase          K00024   322   284 (  -)   71  0.259  320   <-> 1
mhal:N220_11205 malate dehydrogenase          K00024   322   284 (  -)   71  0.259  320   <-> 1
mham:J450_04395 malate dehydrogenase          K00024   322   284 (  -)   71  0.259  320   <-> 1
mhao:J451_05305 malate dehydrogenase          K00024   322   284 (  -)   71  0.259  320   <-> 1
mhaq:WC39_03015 malate dehydrogenase          K00024   322   284 (  -)   71  0.259  320   <-> 1
mhat:B824_20180 malate dehydrogenase          K00024   322   284 (  -)   71  0.259  320   <-> 1
mhay:VK67_03015 malate dehydrogenase          K00024   322   284 (  -)   71  0.259  320   <-> 1
mhq:D650_5980 malate dehydrogenase           K00024   322   284 (  -)   71  0.259  320   <-> 1
mht:D648_20230 malate dehydrogenase           K00024   322   284 (  -)   71  0.259  320   <-> 1
mhx:MHH_c28760 malate dehydrogenase Mdh         K00024   322   284 (  -)   71  0.259  320   <-> 1
mlr:MELLADRAFT_56433 hypothetical protein        K00026   332   284 (  37)   71  0.281  342   <-> 3
mmr:Mmar10_2829 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   284 (  -)   71  0.291  306   -> 1
msk:MSUIS_02480 L-lactate dehydrogenase         K00016   323   284 (  -)   71  0.246  341   -> 1
mss:MSU_0299 L-lactate dehydrogenase          K00016   323   284 (  -)   71  0.246  341   -> 1
rbt:NOVO_04595 Malate dehydrogenase           K00024   315   284 (  -)   71  0.272  331   -> 1
ssch:LH95_09770 malate dehydrogenase          K00024   317   284 (  83)   71  0.245  318   -> 2
sscz:RN70_10535 malate dehydrogenase          K00024   317   284 (  83)   71  0.245  318   -> 2
cpi:Cpin_1656 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   283 (  -)   70  0.271  328   -> 1
cte:CT1507 malate dehydrogenase             K00024   310   283 (  -)   70  0.270  318   -> 1
gem:GM21_1325 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   283 (  -)   70  0.272  334   -> 1
lhl:LBHH_1205 L-lactate dehydrogenase 2         K00016   308   283 (  35)   70  0.275  302   -> 2
myr:MYRA21_2480 Malate/lactate dehydrogenase      K00024   309   283 (  -)   70  0.272  323   -> 1
myz:BK054_11895 malate dehydrogenase          K00024   309   283 (  -)   70  0.273  326   -> 1
nhe:NECHADRAFT_62182 hypothetical protein        K00026   331   283 (  29)   70  0.278  309   <-> 2
prr:AT705_15805 malate dehydrogenase          K00024   310   283 (  -)   70  0.266  308   <-> 1
rbc:BN938_2168 Malate dehydrogenase           K00024   313   283 (  -)   70  0.269  327   -> 1
rbm:TEF_19555 malate dehydrogenase           K00024   320   283 (  -)   70  0.285  333   -> 1
brad:BF49_0402 Malate dehydrogenase EC 11137      K00024   322   282 (  -)   70  0.289  304   -> 1
dap:Dacet_2346 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   326   282 (  -)   70  0.252  333   -> 1
flu:CHH17_06380 malate dehydrogenase          K00024   312   282 (  -)   70  0.274  329   -> 1
fpc:FPSM_01809 Malate dehydrogenase           K00024   311   282 (  -)   70  0.288  312   -> 1
fpk:IA06_02590 malate dehydrogenase           K00024   311   282 (  -)   70  0.288  312   -> 1
fpo:FPG3_05070 malate dehydrogenase           K00024   311   282 (  -)   70  0.288  312   -> 1
fpq:IB65_02560 malate dehydrogenase           K00024   311   282 (  -)   70  0.288  312   -> 1
fps:FP0528 Malate dehydrogenase             K00024   311   282 (  -)   70  0.288  312   -> 1
fpv:IA03_02640 malate dehydrogenase           K00024   311   282 (  -)   70  0.288  312   -> 1
fpw:IA04_02550 malate dehydrogenase           K00024   311   282 (  -)   70  0.288  312   -> 1
fpy:FPG101_08985 malate dehydrogenase          K00024   311   282 (  -)   70  0.288  312   -> 1
hdi:HDIA_4731 Malate dehydrogenase           K00024   320   282 (  -)   70  0.298  305   -> 1
nri:NRI_0913 malate dehydrogenase            K00024   315   282 (  -)   70  0.241  311   -> 1
sch:Sphch_1354 Malate dehydrogenase           K00024   320   282 (  -)   70  0.275  331   -> 1
tkm:TK90_2377 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   307   282 (  -)   70  0.261  303   -> 1
bbt:BBta_0392 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   322   281 (  -)   70  0.279  333   -> 1
bid:Bind_3604 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   281 ( 177)   70  0.301  302   -> 2
bra:BRADO0403 malate dehydrogenase           K00024   322   281 ( 176)   70  0.273  333   -> 3
bro:BRAD285_7240 malate dehydrogenase          K00024   322   281 ( 169)   70  0.273  333   -> 2
bto:WQG_6720 Malate dehydrogenase            K00024   314   281 (  -)   70  0.267  322   -> 1
btra:F544_7050 Malate dehydrogenase           K00024   314   281 (  -)   70  0.267  322   -> 1
btre:F542_15340 Malate dehydrogenase          K00024   314   281 (  -)   70  0.267  322   -> 1
btrh:F543_17010 Malate dehydrogenase          K00024   314   281 (  -)   70  0.267  322   -> 1
chq:AQ619_17490 malate dehydrogenase          K00024   320   281 (  -)   70  0.304  319   -> 1
csg:Cylst_4943 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   326   281 (  -)   70  0.280  329   -> 1
gma:AciX8_1289 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   281 (  -)   70  0.282  323   -> 1
kvl:KVU_2458 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   320   281 (  -)   70  0.292  312   -> 1
kvu:EIO_0118 malate dehydrogenase            K00024   320   281 (  -)   70  0.292  312   -> 1
mau:Micau_5383 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   316   281 ( 177)   70  0.280  304   -> 2
mil:ML5_0476 Lactate/malate dehydrogenase        K00024   316   281 ( 181)   70  0.280  304   -> 2
pin:Ping_0297 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   319   281 (  -)   70  0.271  329   <-> 1
rpa:RPA0192 malate dehydrogenase            K00024   322   281 ( 181)   70  0.297  303   -> 2
rpt:Rpal_0187 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   322   281 ( 181)   70  0.297  303   -> 2
sfq:C7J90_01265 malate dehydrogenase                316   281 (  75)   70  0.242  322   -> 2
sinb:SIDU_02840 malate dehydrogenase          K00024   320   281 (  -)   70  0.275  331   -> 1
sjp:SJA_C1-24340 malate dehydrogenase          K00024   320   281 ( 166)   70  0.275  331   -> 2
sphg:AZE99_01200 malate dehydrogenase          K00024   320   281 (  -)   70  0.274  329   -> 1
tre:TRIREDRAFT_4009 hypothetical protein        K00026   330   281 (  37)   70  0.285  281   <-> 2
ttf:THTE_1184 Malate dehydrogenase           K00024   315   281 (  -)   70  0.272  327   -> 1
aex:Astex_0205 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   280 (  -)   70  0.282  337   -> 1
cmb:CSW64_19915 malate dehydrogenase          K00024   320   280 ( 175)   70  0.296  314   -> 2
fre:Franean1_5970 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   310   280 ( 169)   70  0.287  303   -> 4
fvr:FVEG_09181 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00026   336   280 (  51)   70  0.289  284   <-> 2
hmn:HM131_05500 malate dehydrogenase          K00024   317   280 (  31)   70  0.252  321   -> 3
lmd:METH_03295 malate dehydrogenase           K00024   320   280 (  -)   70  0.291  309   -> 1
magx:XM1_1392 Malate dehydrogenase(Malate dehydrogenase K00024   319   280 (  -)   70  0.267  330   -> 1
meso:BSQ44_00040 malate dehydrogenase          K00024   321   280 ( 176)   70  0.287  314   -> 2
mthe:MSTHC_2003 Malate dehydrogenase          K00024   307   280 (  -)   70  0.241  323   -> 1
mthr:MSTHT_1283 Malate dehydrogenase          K00024   307   280 (  -)   70  0.241  323   -> 1
pfp:PFL1_06301 hypothetical protein           K00026   342   280 (  17)   70  0.276  326   <-> 2
psen:PNC201_13700 Malate dehydrogenase               310   280 (  -)   70  0.261  307   <-> 1
rpx:Rpdx1_0446 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   280 ( 178)   70  0.280  332   -> 3
sca:SCA_0338 putative malate dehydrogenase       K00024   311   280 (  77)   70  0.270  326   -> 2
siv:SSIL_1187 malate/lactate dehydrogenase       K00024   312   280 (  -)   70  0.247  320   -> 1
slim:SCL_2752 malate dehydrogenase           K00024   308   280 ( 166)   70  0.266  319   -> 2
snj:A7E77_14565 malate dehydrogenase          K00024   320   280 (  -)   70  0.281  324   -> 1
ssan:NX02_16545 malate dehydrogenase          K00024   320   280 ( 176)   70  0.280  328   -> 3
tbn:TBH_C0159 malate dehydrogenase           K00024   311   280 (  -)   70  0.263  320   -> 1
uma:UMAG_00403 putative malate dehydrogenase precursor K00026   344   280 (  42)   70  0.276  326   <-> 2
lagg:B0E33_09070 malate dehydrogenase          K00024   320   279 (  -)   69  0.285  302   -> 1
lap:ACP90_25650 malate dehydrogenase          K00024   320   279 (  -)   69  0.285  302   -> 1
lul:LPB138_13870 malate dehydrogenase          K00024   308   279 (  -)   69  0.286  318   -> 1
mhaz:BHR79_07980 malate dehydrogenase          K00024   307   279 (  -)   69  0.258  318   -> 1
nop:Nos7524_4278 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   327   279 (  -)   69  0.271  329   -> 1
pph:Ppha_1029 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   279 (  -)   69  0.284  328   -> 1
rpb:RPB_0281 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   279 (  -)   69  0.276  333   -> 1
sit:TM1040_3517 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   320   279 (  -)   69  0.300  287   -> 1
tgo:TGME49_318430 malate dehydrogenase MDH             511   279 (  75)   69  0.282  312   -> 2
abl:A7H1H_1311 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   314   278 (  -)   69  0.264  307   -> 1
cnb:CNBG1650 hypothetical protein            K00026   336   278 (  30)   69  0.295  275   <-> 2
cne:CNG03100 L-malate dehydrogenase           K00026   336   278 (  30)   69  0.295  275   <-> 2
cthr:CTHT_0070260 malate dehydrogenase-like protein   K00026   330   278 (  23)   69  0.263  331   <-> 2
hne:HNE_3218 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   278 (  -)   69  0.273  297   -> 1
mtm:MYCTH_2315052 hypothetical protein         K00026   330   278 (  56)   69  0.276  319   <-> 2
nis:NIS_0835 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   278 (  -)   69  0.273  333   -> 1
pros:CHL67_03245 malate dehydrogenase          K00024   310   278 (  -)   69  0.287  307   -> 1
rpd:RPD_0535 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   278 (  -)   69  0.276  333   -> 1
sulr:B649_06125 hypothetical protein          K00024   320   278 (  -)   69  0.265  328   -> 1
val:VDBG_08654 malate dehydrogenase           K00026   330   278 (  26)   69  0.273  319   <-> 2
ade:Adeh_1626 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   277 (  7)   69  0.269  327   -> 2
amr:AM1_2135 malate dehydrogenase            K00024   328   277 (  -)   69  0.277  339   -> 1
brk:CWS35_07155 malate dehydrogenase          K00024   322   277 (  -)   69  0.281  331   -> 1
bvv:BHK69_03170 malate dehydrogenase          K00024   320   277 (  -)   69  0.270  333   -> 1
ccro:CMC5_021150 malate dehydrogenase          K00024   313   277 (  -)   69  0.271  325   -> 1
cfus:CYFUS_004557 malate dehydrogenase         K00024   313   277 (  64)   69  0.255  322   -> 4
cwa:CwatDRAFT_5886 Malate dehydrogenase, NAD-dependent K00024   323   277 (  -)   69  0.257  339   -> 1
dal:Dalk_0818 Malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   277 (  -)   69  0.277  325   -> 1
fgr:FGSG_02504 malate dehydrogenase           K00026   331   277 (  32)   69  0.277  278   <-> 2
fox:FOXG_10533 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00026   336   277 (  49)   69  0.289  284   <-> 3
fpu:FPSE_08625 hypothetical protein           K00026   330   277 (  32)   69  0.277  278   <-> 2
mef:MSWH1_2588 Malate dehydrogenase           K00024   307   277 (  -)   69  0.263  320   -> 1
meq:MSWHS_2448 Malate dehydrogenase           K00024   307   277 (  -)   69  0.263  320   -> 1
mro:MROS_2852 malate dehydrogenase           K00024   321   277 (  -)   69  0.259  332   -> 1
pcon:B0A89_09540 malate dehydrogenase          K00024   320   277 (  -)   69  0.279  337   -> 1
pds:CAY62_01175 malate dehydrogenase          K00024   312   277 (  -)   69  0.279  333   -> 1
pmar:B0X71_06770 malate dehydrogenase          K00024   312   277 (  -)   69  0.263  320   -> 1
ppeo:ABE82_13575 lactate dehydrogenase         K00016   309   277 (  38)   69  0.264  322   -> 2
sagu:CDO87_04405 malate dehydrogenase          K00024   320   277 (  -)   69  0.271  332   -> 1
sbd:ATN00_19025 malate dehydrogenase          K00024   320   277 (  -)   69  0.272  331   -> 1
sxy:BE24_01215 malate dehydrogenase           K00024   311   277 (  46)   69  0.239  326   -> 2
tcm:HL41_05185 malate dehydrogenase           K00024   309   277 (  -)   69  0.263  319   -> 1
din:Selin_2133 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   321   276 (  -)   69  0.270  330   -> 1
mym:A176_003373 Malate dehydrogenase          K00024   314   276 ( 163)   69  0.258  326   -> 2
oni:Osc7112_4586 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   317   276 (  -)   69  0.273  337   -> 1
porl:BG023_112265 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   276 (  -)   69  0.266  331   -> 1
ppy:PPE_02467 lactate dehydrogenase           K00016   309   276 (  37)   69  0.264  322   -> 2
psf:PSE_0614 Malate dehydrogenase            K00024   320   276 (  -)   69  0.290  307   -> 1
slw:BRW62_08380 malate dehydrogenase          K00024   311   276 (  -)   69  0.287  327   -> 1
ssil:SOLI23_12340 malate dehydrogenase         K00024   312   276 (  -)   69  0.244  320   -> 1
sxo:SXYL_02158 Malate dehydrogenase           K00024   311   276 (  42)   69  0.239  326   -> 2
synp:Syn7502_00257 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   321   276 (  -)   69  0.291  333   -> 1
vda:VDAG_06317 malate dehydrogenase           K00026   330   276 (  44)   69  0.273  319   <-> 2
chel:AL346_08860 malate dehydrogenase          K00024   321   275 (  -)   69  0.281  335   -> 1
cmag:CBW24_13090 malate dehydrogenase          K00024   320   275 (  -)   69  0.310  290   -> 1
cmt:CCM_05784 malate dehydrogenase           K00026   347   275 (  17)   69  0.298  252   <-> 2
dau:Daud_1121 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   309   275 (  -)   69  0.288  302   -> 1
elq:Ga0102493_112187 malate dehydrogenase        K00024   320   275 (  -)   69  0.259  332   -> 1
geb:GM18_2787 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   275 (  -)   69  0.266  334   -> 1
hlr:HALLA_19555 malate dehydrogenase          K00024   304   275 (  -)   69  0.246  321   -> 1
msl:Msil_2501 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   321   275 (  -)   69  0.278  306   -> 1
mtt:Ftrac_0965 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   306   275 (  -)   69  0.279  319   -> 1
plj:VFPFJ_04844 malate dehydrogenase, mitochondrial pre K00026   330   275 (  43)   69  0.282  280   <-> 2
ppq:PPSQR21_026220 L-lactate dehydrogenase 2      K00016   309   275 (  43)   69  0.264  322   -> 2
rcp:RCAP_rcc00718 malate dehydrogenase         K00024   320   275 ( 170)   69  0.290  317   -> 2
scv:A4G25_05995 malate dehydrogenase          K00024   312   275 (  -)   69  0.270  326   -> 1
stp:Strop_3794 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   316   275 ( 166)   69  0.281  302   -> 2
suam:BOO69_13660 malate dehydrogenase          K00024   320   275 (  -)   69  0.305  308   -> 1
cbot:ATE48_10030 malate dehydrogenase          K00024   320   274 ( 174)   68  0.294  310   -> 2
don:BSK21_11450 malate dehydrogenase          K00024   320   274 (  -)   68  0.276  333   -> 1
hje:HacjB3_00765 malate dehydrogenase          K00024   304   274 (  -)   68  0.242  322   -> 1
hni:W911_02285 malate dehydrogenase           K00024   321   274 (  -)   68  0.283  332   -> 1
hsw:Hsw_0857 malate dehydrogenase            K00024   313   274 (  -)   68  0.249  329   -> 1
lamy:B1745_03165 L-lactate dehydrogenase        K00016   309   274 (  51)   68  0.268  276   -> 2
mag:amb3957 Malate/lactate dehydrogenase        K00024   319   274 (  -)   68  0.269  335   -> 1
mar:MAE_09540 malate dehydrogenase           K00024   325   274 (  88)   68  0.281  317   -> 2
mch:Mchl_1925 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   274 (  -)   68  0.269  334   -> 1
mea:Mex_1p1537 malate dehydrogenase           K00024   320   274 (  -)   68  0.269  334   -> 1
mex:Mext_1643 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   274 (  -)   68  0.269  334   -> 1
miq:B5D77_24260 malate dehydrogenase          K00024   325   274 (  88)   68  0.281  317   -> 2
mmas:MYMAC_003480 malate dehydrogenase         K00024   314   274 ( 160)   68  0.258  326   -> 2
mza:B2G69_15875 malate dehydrogenase          K00024   320   274 (  -)   68  0.269  334   -> 1
nhm:NHE_0911 malate dehydrogenase            K00024   315   274 (  -)   68  0.242  327   -> 1
pbw:D172_002400 malate dehydrogenase          K00024   310   274 (  -)   68  0.266  308   <-> 1
pgb:H744_2c3385 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   274 ( 174)   68  0.268  314   -> 2
pic:PICST_78343 malate dehydrogenase          K00026   346   274 (  37)   68  0.274  339   <-> 3
pkb:B4V02_11805 L-lactate dehydrogenase         K00016   309   274 (  31)   68  0.261  322   -> 2
rbi:RB2501_10467 putative malate dehydrogenase     K00024   308   274 (  -)   68  0.264  314   -> 1
rei:IE4771_CH04217 malate dehydrogenase         K00024   320   274 (  -)   68  0.286  308   -> 1
rmb:K529_020730 malate dehydrogenase          K00024   320   274 (  -)   68  0.300  287   -> 1
rsq:Rsph17025_0080 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   320   274 (  -)   68  0.301  289   -> 1
sus:Acid_1549 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   310   274 (  -)   68  0.269  320   -> 1
tni:TVNIR_0224 Malate dehydrogenase           K00024   307   274 (  -)   68  0.265  302   -> 1
wcl:WCLE_005380 malate dehydrogenase          K00024   316   274 (  -)   68  0.273  337   -> 1
yan:AYJ57_04580 malate dehydrogenase          K00024   320   274 (  -)   68  0.269  331   -> 1
aba:Acid345_1951 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   308   273 (  73)   68  0.279  294   -> 2
abt:ABED_1228 malate dehydrogenase           K00024   314   273 (  -)   68  0.243  321   -> 1
aol:S58_04110 malate dehydrogenase           K00024   322   273 ( 167)   68  0.270  333   -> 3
cmar:IMCC12053_3022 malate dehydrogenase        K00024   322   273 (  -)   68  0.282  333   -> 1
cyt:cce_1850 malate dehydrogenase            K00024   324   273 (  61)   68  0.272  320   -> 2
ial:IALB_2127 Malate dehydrogenase           K00024   321   273 (  -)   68  0.266  331   -> 1
labr:CHH27_21910 malate dehydrogenase          K00024   320   273 (  -)   68  0.288  302   -> 1
lgy:T479_08305 malate dehydrogenase           K00024   314   273 (  51)   68  0.252  310   -> 2
magn:WV31_15070 malate dehydrogenase          K00024   319   273 (  -)   68  0.269  331   -> 1
phz:CHX26_12485 malate dehydrogenase          K00024   320   273 ( 173)   68  0.269  331   -> 2
pko:PKOR_02215 malate dehydrogenase           K00024   313   273 (  -)   68  0.245  327   -> 1
psin:CAK95_07480 malate dehydrogenase          K00024   321   273 (  -)   68  0.282  337   -> 1
rba:RB7652 malate dehydrogenase             K00024   315   273 (  -)   68  0.276  297   -> 1
slg:SLGD_02139 Malate dehydrogenase           K00024   314   273 (  61)   68  0.254  323   -> 2
sln:SLUG_21110 lactate/malate dehydrogenase family prot K00024   314   273 (  61)   68  0.254  323   -> 2
aae:aq_1665 malate dehydrogenase            K00024   334   272 (  44)   68  0.267  341   -> 2
brc:BCCGELA001_01930 malate dehydrogenase        K00024   322   272 ( 159)   68  0.273  333   -> 2
cdq:BOQ54_01960 malate dehydrogenase          K00024   321   272 ( 166)   68  0.278  335   -> 2
clu:CLUG_05128 hypothetical protein           K00026   343   272 (  50)   68  0.308  247   <-> 3
clus:A9F13_03g01100 putative malate dehydrogenase    K00026   343   272 (  50)   68  0.308  247   <-> 3
cman:A9D14_04230 malate dehydrogenase          K00024   320   272 ( 169)   68  0.264  330   -> 2
lau:G293_04755 malate dehydrogenase           K00024   320   272 (  -)   68  0.295  305   -> 1
mek:MSKOL_0418 Malate dehydrogenase           K00024   307   272 (  -)   68  0.280  322   -> 1
mes:Meso_3395 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   321   272 (  -)   68  0.284  317   -> 1
mrs:Murru_0501 Malate dehydrogenase           K00024   308   272 (  -)   68  0.276  315   -> 1
mvc:MSVAZ_0435 Malate dehydrogenase           K00024   307   272 (  -)   68  0.280  322   -> 1
plab:C6361_33230 malate dehydrogenase          K00024   316   272 ( 172)   68  0.272  302   -> 2
plat:C6W10_23915 malate dehydrogenase          K00024   316   272 ( 172)   68  0.272  302   -> 2
plx:CW734_08030 malate dehydrogenase          K00024   312   272 (  -)   68  0.255  310   -> 1
ppis:B1L02_03235 malate dehydrogenase          K00024   310   272 (  -)   68  0.254  307   <-> 1
pth:PTH_1367 malate dehydrogenase            K00024   312   272 ( 107)   68  0.256  324   -> 2
shg:Sph21_3933 Malate dehydrogenase           K00024   312   272 (  -)   68  0.266  316   -> 1
sphq:BWQ93_11265 malate dehydrogenase          K00024   320   272 (  -)   68  0.264  329   -> 1
sscu:CEP64_04835 malate dehydrogenase          K00024   310   272 (  70)   68  0.244  311   -> 2
syb:TZ53_14850 malate dehydrogenase           K00024   320   272 (  -)   68  0.275  331   -> 1
thas:C6Y53_10225 malate dehydrogenase          K00024   320   272 (  -)   68  0.314  290   -> 1
acp:A2cp1_1722 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   316   271 (  0)   68  0.266  331   -> 2
ank:AnaeK_2234 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   312   271 (  1)   68  0.263  327   -> 2
apak:AP3564_19360 malate dehydrogenase         K00024   312   271 (  -)   68  0.242  318   -> 1
cal:CAALFM_C210480WA malate dehydrogenase        K00026   342   271 (  44)   68  0.279  344   <-> 3
cli:Clim_1713 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   271 (  -)   68  0.253  328   -> 1
dml:Dmul_21750 Mdh: malate dehydrogenase        K00024   310   271 (  -)   68  0.259  324   -> 1
dori:FH5T_10725 malate dehydrogenase          K00024   306   271 (  -)   68  0.281  317   -> 1
dto:TOL2_C28250 Mdh: malate dehydrogenase        K00024   319   271 (  -)   68  0.252  326   -> 1
eaa:I862_00315 malate/lactate dehydrogenase       K00024   318   271 (  -)   68  0.268  314   -> 1
fsc:FSU_3185 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   313   271 (  -)   68  0.291  306   -> 1
fsu:Fisuc_2615 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   313   271 (  -)   68  0.291  306   -> 1
lru:HMPREF0538_20655 L-lactate dehydrogenase      K00016   313   271 (  19)   68  0.266  323   -> 2
mam:Mesau_01058 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   271 ( 163)   68  0.267  315   -> 2
metd:C0214_09615 malate dehydrogenase               320   271 ( 170)   68  0.282  305   -> 2
mmil:sm9_1029 malate dehydrogenase Mdh         K00024   317   271 (  -)   68  0.245  327   -> 1
mop:Mesop_1025 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   322   271 (  -)   68  0.264  314   -> 1
msc:BN69_1515 Malate dehydrogenase           K00024   320   271 (  -)   68  0.269  331   -> 1
nmg:Nmag_1974 malate dehydrogenase           K00024   304   271 (  -)   68  0.246  321   -> 1
spmi:K663_05330 malate dehydrogenase          K00024   320   271 (  -)   68  0.269  331   -> 1
top:TOPB45_0217 Malate dehydrogenase          K00024   308   271 (  -)   68  0.268  295   -> 1
vgo:GJW-30_1_01225 malate dehydrogenase         K00024   321   271 (  -)   68  0.290  303   -> 1
vtu:IX91_13315 malate dehydrogenase           K00024   310   271 (  68)   68  0.284  313   -> 3
ypac:CEW88_11195 malate dehydrogenase          K00024   320   271 (  -)   68  0.272  331   -> 1
afw:Anae109_1589 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   316   270 (  31)   67  0.265  336   -> 2
con:TQ29_02430 malate dehydrogenase           K00024   320   270 (  -)   67  0.297  310   -> 1
fin:KQS_07850 Malate dehydrogenase           K00024   311   270 (  -)   67  0.263  304   -> 1
for:FORMB_18340 malate dehydrogenase          K00024   308   270 (  -)   67  0.267  315   -> 1
fpsz:AMR72_04740 malate dehydrogenase          K00024   311   270 (  -)   67  0.257  303   -> 1
glz:GLAREA_10284 LDH C-terminal             K00026   331   270 (  38)   67  0.298  242   -> 2
gsb:GSUB_04815 malate dehydrogenase           K00024   318   270 (  -)   67  0.267  318   -> 1
hmo:HM1_1472 malate dehydrogenase, nad-dependent    K00024   309   270 (  65)   67  0.262  324   -> 2
meta:Y590_07735 malate dehydrogenase          K00024   320   270 (  -)   67  0.279  305   -> 1
mlo:mll4308 malate dehydrogenase            K00024   322   270 ( 160)   67  0.267  315   -> 2
mpo:Mpop_1587 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   270 (  -)   67  0.283  311   -> 1
ndo:DDD_0422 malate dehydrogenase            K00024   306   270 (  -)   67  0.278  316   -> 1
nha:Nham_0545 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   322   270 (  -)   67  0.275  331   -> 1
paru:CYR75_02965 malate dehydrogenase          K00024   320   270 (  -)   67  0.306  288   -> 1
pft:JBW_00783 Malate dehydrogenase           K00024   312   270 (  -)   67  0.287  314   -> 1
pns:A9D12_13695 malate dehydrogenase          K00024   320   270 (  -)   67  0.266  331   -> 1
ppla:BBI15_02290 malate dehydrogenase          K00024   312   270 (  -)   67  0.252  310   -> 1
ppol:X809_29550 lactate dehydrogenase          K00016   309   270 (  33)   67  0.261  322   -> 2
prn:BW723_02085 malate dehydrogenase          K00024   308   270 (  -)   67  0.265  313   -> 1
rec:RHECIAT_CH0004174 malate dehydrogenase protein   K00024   320   270 ( 170)   67  0.270  307   -> 2
rel:REMIM1_CH03984 malate dehydrogenase         K00024   320   270 ( 170)   67  0.270  307   -> 2
rep:IE4803_CH04275 malate dehydrogenase         K00024   320   270 ( 166)   67  0.270  307   -> 2
ret:RHE_CH03891 malate dehydrogenase protein      K00024   320   270 ( 170)   67  0.270  307   -> 2
rhn:AMJ98_CH04120 malate dehydrogenase         K00024   320   270 ( 158)   67  0.270  307   -> 4
rhx:AMK02_CH04018 malate dehydrogenase         K00024   320   270 ( 159)   67  0.270  307   -> 3
rpha:AMC79_CH04107 malate dehydrogenase         K00024   320   270 ( 170)   67  0.270  307   -> 2
sal:Sala_2230 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   270 (  -)   67  0.261  329   -> 1
smy:BJP26_07915 malate dehydrogenase          K00024   320   270 (  -)   67  0.272  324   -> 1
sxl:SXYLSMQ121_2005 Malate dehydrogenase        K00024   311   270 (  36)   67  0.236  326   -> 2
vne:CFK40_04660 malate dehydrogenase          K00024   311   270 (  30)   67  0.255  322   -> 2
bacy:QF06_12760 malate dehydrogenase          K00024   312   269 (  62)   67  0.242  318   -> 2
bgi:BGM20_08505 malate dehydrogenase          K00024   312   269 (  64)   67  0.242  318   -> 2
bjs:MY9_2904 malate dehydrogenase            K00024   312   269 (  57)   67  0.242  318   -> 2
bsl:A7A1_0769 Malate dehydrogenase           K00024   312   269 (  62)   67  0.242  318   -> 2
bsn:BSn5_05390 malate dehydrogenase           K00024   312   269 (  61)   67  0.242  318   -> 2
bss:BSUW23_14155 malate dehydrogenase          K00024   312   269 (  70)   67  0.242  318   -> 2
bst:GYO_3164 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   269 (  58)   67  0.242  318   -> 2
bsus:Q433_15775 malate dehydrogenase          K00024   312   269 (  63)   67  0.242  318   -> 2
bsy:I653_13910 malate dehydrogenase           K00024   312   269 (  71)   67  0.242  318   -> 2
cdu:CD36_24490 malate dehydrogenase, mitochondrial prec K00026   342   269 (  29)   67  0.286  346   <-> 3
cgi:CGB_G2280C L-malate dehydrogenase          K00026   335   269 (  11)   67  0.301  276   <-> 2
cpc:Cpar_1594 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   269 (  -)   67  0.278  295   -> 1
hau:Haur_4206 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   314   269 (  -)   67  0.253  324   -> 1
law:LACWKB8_1018 L-lactate dehydrogenase        K00016   309   269 (  -)   67  0.275  305   -> 1
lep:Lepto7376_2148 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   323   269 (  -)   67  0.274  328   -> 1
mbar:MSBR2_2906 Malate dehydrogenase          K00024   307   269 (  -)   67  0.283  322   -> 1
mby:MSBRM_2946 Malate dehydrogenase           K00024   307   269 (  -)   67  0.283  322   -> 1
mci:Mesci_0987 malate dehydrogenase NAD-dependent    K00024   322   269 (  -)   67  0.279  312   -> 1
mesw:A9K65_005100 malate dehydrogenase         K00024   322   269 (  -)   67  0.279  312   -> 1
nou:Natoc_4026 malate/lactate dehydrogenase       K00024   304   269 ( 166)   67  0.253  324   -> 2
npa:UCRNP2_1446 putative malate nad-dependent protein  K00026   330   269 (  44)   67  0.262  336   <-> 2
orh:Ornrh_0641 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   269 (  -)   67  0.286  311   -> 1
ori:Q785_06525 malate dehydrogenase           K00024   308   269 (  -)   67  0.286  311   -> 1
paih:ASL14_25085 L-lactate dehydrogenase        K00016   309   269 (  32)   67  0.247  320   -> 2
pfy:PFICI_03757 Malate dehydrogenase          K00026   330   269 (  29)   67  0.274  307   <-> 3
pir:VN12_20515 Malate dehydrogenase           K00024   316   269 (  -)   67  0.279  301   -> 1
prt:AUC31_03460 malate dehydrogenase          K00024   312   269 (  -)   67  0.252  310   -> 1
pta:HPL003_20695 L-lactate dehydrogenase        K00016   309   269 (  28)   67  0.247  320   -> 2
sclo:SCLO_1014500 malate dehydrogenase         K00024   320   269 (  -)   67  0.286  325   -> 1
shu:SHYC_10245 malate dehydrogenase           K00024   315   269 (  57)   67  0.239  310   -> 2
smag:AN936_01325 malate dehydrogenase          K00024   320   269 (  -)   67  0.272  324   -> 1
smaz:LH19_01365 malate dehydrogenase          K00024   320   269 (  -)   67  0.272  324   -> 1
taj:C1A40_03470 malate dehydrogenase          K00024   308   269 ( 167)   67  0.275  316   -> 2
tvr:TVD_12750 malate dehydrogenase           K00024   307   269 ( 166)   67  0.244  320   -> 2
abu:Abu_1315 malate dehydrogenase            K00024   314   268 (  -)   67  0.257  307   -> 1
acm:AciX9_1376 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   309   268 (  -)   67  0.269  320   -> 1
bic:LMTR13_37670 malate dehydrogenase          K00024   322   268 (  -)   67  0.270  333   -> 1
bsr:I33_2970 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   312   268 (  53)   67  0.242  318   -> 2
bvc:CEP68_06805 malate dehydrogenase          K00024   320   268 ( 164)   67  0.284  338   -> 2
cyc:PCC7424_2178 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   326   268 (  61)   67  0.268  317   -> 2
fis:FIS3754_09590 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   328   268 (  -)   67  0.271  336   -> 1
geo:Geob_2664 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   268 (  -)   67  0.268  328   -> 1
gho:AL542_11605 malate dehydrogenase          K00024   311   268 (  -)   67  0.270  333   -> 1
ise:JBKA6_0939 malate dehydrogenase           K00024   310   268 (  -)   67  0.257  323   -> 1
lar:lam_773 Malate/lactate dehydrogenase        K00024   319   268 (  -)   67  0.279  301   -> 1
mac:MA_0819 malate dehydrogenase            K00024   307   268 (  -)   67  0.289  298   -> 1
maes:Ga0123461_1447 malate dehydrogenase (NAD)     K00024   326   268 (  -)   67  0.248  323   -> 1
mbak:MSBR3_1756 Malate dehydrogenase          K00024   307   268 (  -)   67  0.252  322   -> 1
metm:MSMTP_2623 Malate dehydrogenase          K00024   307   268 (  -)   67  0.282  323   -> 1
mln:A9174_05025 malate dehydrogenase          K00024   322   268 ( 162)   67  0.266  312   -> 2
naj:B1756_08360 malate dehydrogenase          K00024   304   268 (  -)   67  0.243  321   -> 1
paln:B0W48_10625 malate dehydrogenase          K00024   310   268 (  -)   67  0.263  308   -> 1
part:PARC_a3493 malate dehydrogenase          K00024   310   268 (  -)   67  0.263  308   -> 1
pga:PGA1_c03650 malate dehydrogenase Mdh        K00024   320   268 (  -)   67  0.302  288   -> 1
pgd:Gal_03137 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   268 (  -)   67  0.302  288   -> 1
pgl:PGA2_c03210 malate dehydrogenase Mdh        K00024   320   268 (  -)   67  0.302  288   -> 1
pgv:SL003B_4234 Malate dehydrogenase 1         K00024   320   268 (  -)   67  0.287  307   -> 1
pphr:APZ00_05485 malate dehydrogenase          K00024   320   268 ( 165)   67  0.296  307   -> 3
rco:RC0520 malate dehydrogenase             K00024   314   268 (  -)   67  0.275  334   -> 1
rga:RGR602_CH03811 malate dehydrogenase         K00024   320   268 ( 164)   67  0.274  303   -> 2
sku:Sulku_1463 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   319   268 (  -)   67  0.260  323   -> 1
span:AWL63_01975 malate dehydrogenase          K00024   320   268 (  -)   67  0.268  332   -> 1
sphk:SKP52_03330 Malate dehydrogenase          K00024   320   268 (  -)   67  0.261  329   -> 1
sur:STAUR_4051 Malate dehydrogenase           K00024   314   268 (  -)   67  0.252  322   -> 1
ahg:AHOG_25445 Malate dehydrogenase           K00024   318   267 (  -)   67  0.299  308   -> 1
bne:DA69_11885 malate dehydrogenase           K00024   320   267 (  -)   67  0.290  307   -> 1
bsj:UP17_18150 malate dehydrogenase           K00024   311   267 (  -)   67  0.257  300   -> 1
bso:BSNT_09333 malate dehydrogenase           K00024   312   267 (  60)   67  0.242  318   -> 2
cij:WG74_14065 malate dehydrogenase           K00024   324   267 (  -)   67  0.261  330   -> 1
daa:AKL17_3634 malate dehydrogenase           K00024   320   267 ( 167)   67  0.306  288   -> 2
dsh:Dshi_2876 malate dehydrogenase           K00024   320   267 ( 164)   67  0.294  309   -> 2
enm:EBS_2362 malate dehydrogenase            K00024   312   267 (  -)   67  0.267  303   -> 1
fek:C1H87_17590 malate dehydrogenase          K00024   310   267 (  -)   67  0.281  317   -> 1
flm:MY04_1163 Malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   267 (  -)   67  0.278  316   -> 1
grs:C7S20_01690 malate dehydrogenase          K00024   308   267 (  -)   67  0.266  316   -> 1
hym:N008_03740 malate dehydrogenase           K00024   313   267 (  -)   67  0.246  329   -> 1
kro:BVG79_00132 malate dehydrogenase          K00024   320   267 (  -)   67  0.309  288   -> 1
mmh:Mmah_1107 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   307   267 (  -)   67  0.263  319   -> 1
moc:BB934_14045 malate dehydrogenase          K00024   320   267 (  -)   67  0.267  333   -> 1
nja:NSJP_0411 Malate dehydrogenase           K00024   340   267 (  -)   67  0.278  316   -> 1
ppoy:RE92_23580 lactate dehydrogenase          K00016   309   267 (  35)   67  0.261  322   -> 3
rau:MC5_05255 malate dehydrogenase           K00024   314   267 (  -)   67  0.274  332   -> 1
rmm:ROSMUCSMR3_02508 malate dehydrogenase        K00024   320   267 ( 165)   67  0.286  304   -> 2
rrp:RPK_03550 malate dehydrogenase           K00024   314   267 (  -)   67  0.271  336   -> 1
samy:DB32_003679 Malate dehydrogenase          K00024   312   267 ( 165)   67  0.264  295   -> 2
scl:sce1050 Malate dehydrogenase            K00024   313   267 (  84)   67  0.276  326   -> 3
tmn:UCRPA7_1622 putative malate dehydrogenase protein  K00026   330   267 (  36)   67  0.271  332   <-> 2
bmur:ABE28_016950 malate dehydrogenase         K00024   311   266 (  -)   66  0.268  302   -> 1
bos:BSY19_4237 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   320   266 (  -)   66  0.261  333   -> 1
hda:BB347_13810 malate dehydrogenase          K00024   304   266 (  73)   66  0.240  321   -> 2
lae:LBAT_0817 L-lactate dehydrogenase          K00016   309   266 (  66)   66  0.272  305   -> 2
macr:BHM04_02065 malate dehydrogenase          K00024   313   266 (  89)   66  0.255  325   -> 2
mdi:METDI2311 malate dehydrogenase           K00024   320   266 (  -)   66  0.266  334   -> 1
mor:MOC_1133 Malate dehydrogenase            K00024   320   266 (  -)   66  0.284  317   -> 1
mphy:MCBMB27_00514 malate dehydrogenase         K00024   320   266 (  -)   66  0.284  317   -> 1
mtw:CQW49_18955 malate dehydrogenase          K00024   320   266 ( 166)   66  0.264  333   -> 2
nev:NTE_02800 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   304   266 (  -)   66  0.252  325   -> 1
nvn:NVIE_013940 malate dehydrogenase          K00024   304   266 (  -)   66  0.252  325   -> 1
phr:C6569_01345 malate dehydrogenase          K00024   321   266 ( 156)   66  0.270  307   -> 4
pphe:PP2015_2765 Malate dehydrogenase          K00024   313   266 (  -)   66  0.269  309   -> 1
ster:AOA14_10225 malate dehydrogenase          K00024   320   266 (  -)   66  0.269  324   -> 1
vsp:VS_0358 Malate dehydrogenase            K00024   311   266 ( 165)   66  0.281  327   -> 2
wen:wHa_09390 Malate dehydrogenase           K00024   316   266 (  -)   66  0.271  328   -> 1
wol:WD_1121 malate dehydrogenase            K00024   316   266 (  -)   66  0.271  328   -> 1
wri:WRi_012940 malate dehydrogenase           K00024   316   266 (  -)   66  0.271  328   -> 1
apb:SAR116_1831 Malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   315   265 (  -)   66  0.269  309   -> 1
drm:Dred_1867 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   308   265 (  49)   66  0.277  310   -> 2
ery:CP97_07310 malate dehydrogenase           K00024   320   265 (  -)   66  0.267  330   -> 1
gei:GEI7407_3380 malate dehydrogenase (NAD)       K00024   330   265 (  57)   66  0.266  331   -> 2
gen:GM3709_1605 malate dehydrogenase          K00024   325   265 (  75)   66  0.264  318   -> 2
jan:Jann_0818 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   265 ( 165)   66  0.299  288   -> 2
mba:Mbar_A1748 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   307   265 (  -)   66  0.253  320   -> 1
mbw:MSBRW_2990 Malate dehydrogenase           K00024   307   265 (  -)   66  0.253  320   -> 1
mlt:VC82_669 malate dehydrogenase            K00024   319   265 (  -)   66  0.260  315   -> 1
pai:PAE2370 malate dehydrogenase            K00024   309   265 (  -)   66  0.288  316   -> 1
pbn:PADG_07210 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00026   340   265 (  64)   66  0.272  324   <-> 2
plk:CIK06_04775 malate dehydrogenase          K00024   316   265 (  -)   66  0.297  229   -> 1
pseo:OM33_13805 malate dehydrogenase          K00024   312   265 (  -)   66  0.278  316   -> 1
rak:A1C_02825 malate dehydrogenase           K00024   314   265 (  -)   66  0.289  305   -> 1
rhe:Rh054_02960 malate dehydrogenase          K00024   314   265 (  -)   66  0.261  329   -> 1
rhi:NGR_c31300 malate dehydrogenase           K00024   321   265 (  -)   66  0.280  304   -> 1
sfd:USDA257_c55800 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   265 (  -)   66  0.276  304   -> 1
sfh:SFHH103_03162 malate dehydrogenase         K00024   320   265 (  -)   66  0.275  302   -> 1
aep:AMC99_01505 Malate dehydrogenase          K00024   320   264 ( 158)   66  0.261  330   -> 2
ahz:APS56_13830 malate dehydrogenase          K00024   308   264 (  -)   66  0.273  315   -> 1
balt:CFN77_13735 malate dehydrogenase          K00024   312   264 (  81)   66  0.245  319   -> 2
bpu:BPUM_2554 malate dehydrogenase           K00024   312   264 (  80)   66  0.245  319   -> 2
bpus:UP12_13075 malate dehydrogenase          K00024   312   264 (  78)   66  0.245  319   -> 2
bsd:BLASA_4209 Malate dehydrogenase           K00024   317   264 (  -)   66  0.261  299   -> 1
bsx:C663_2757 malate dehydrogenase           K00024   312   264 (  66)   66  0.242  318   -> 2
cbae:COR50_09945 malate dehydrogenase          K00024   313   264 (  -)   66  0.264  329   -> 1
chu:CHU_3020 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   312   264 (  -)   66  0.245  322   -> 1
clh:IX49_11450 malate dehydrogenase           K00024   308   264 (  -)   66  0.273  315   -> 1
cly:Celly_2294 Malate dehydrogenase           K00024   308   264 (  -)   66  0.273  315   -> 1
esj:SJ05684_c31350 Malate dehydrogenase         K00024   338   264 (  -)   66  0.270  307   -> 1
fjg:BB050_00387 Malate dehydrogenase          K00024   311   264 (  -)   66  0.260  304   -> 1
hbo:Hbor_02300 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   304   264 (  -)   66  0.246  321   -> 1
hyp:A0257_02130 malate dehydrogenase          K00024   312   264 (  -)   66  0.252  326   -> 1
lyb:C3943_09560 malate dehydrogenase          K00024   314   264 (  30)   66  0.245  310   -> 3
mno:Mnod_1123 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   320   264 (  -)   66  0.269  305   -> 1
mok:Metok_0887 Malate dehydrogenase           K00024   313   264 (  -)   66  0.255  326   -> 1
nte:NEUTE1DRAFT116885 malate dehydrogenase mitochondria K00026   331   264 (  33)   66  0.270  333   <-> 3
paro:CUV01_17730 malate dehydrogenase          K00024   320   264 (  -)   66  0.288  337   -> 1
pfm:Pyrfu_0636 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   318   264 (  -)   66  0.255  329   -> 1
ppm:PPSC2_13220 lactate dehydrogenase          K00016   309   264 (  32)   66  0.261  322   -> 2
ppo:PPM_2535 L-lactate dehydrogenase          K00016   309   264 (  32)   66  0.261  322   -> 2
rmo:MCI_06790 malate dehydrogenase           K00024   314   264 (  -)   66  0.275  334   -> 1
rpe:RPE_0300 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   264 (  -)   66  0.286  304   -> 1
rph:RSA_02890 malate dehydrogenase           K00024   314   264 (  -)   66  0.278  334   -> 1
rra:RPO_02935 malate dehydrogenase           K00024   314   264 (  -)   66  0.254  331   -> 1
rrb:RPN_03980 malate dehydrogenase           K00024   314   264 (  -)   66  0.254  331   -> 1
rrc:RPL_02920 malate dehydrogenase           K00024   314   264 (  -)   66  0.254  331   -> 1
rrh:RPM_02915 malate dehydrogenase           K00024   314   264 (  -)   66  0.254  331   -> 1
rri:A1G_02950 malate dehydrogenase           K00024   314   264 (  -)   66  0.254  331   -> 1
rrj:RrIowa_0618 malate dehydrogenase          K00024   314   264 (  -)   66  0.254  331   -> 1
rrm:RRM_02805 malate dehydrogenase           K00024   314   264 (  -)   66  0.254  331   -> 1
rrn:RPJ_02910 malate dehydrogenase           K00024   314   264 (  -)   66  0.254  331   -> 1
rrr:RRR_02800 malate dehydrogenase           K00024   314   264 (  -)   66  0.254  331   -> 1
scu:SCE1572_07600 malate dehydrogenase         K00024   313   264 (  80)   66  0.277  325   -> 3
spor:SporoP33_02255 malate dehydrogenase        K00024   312   264 (  42)   66  0.259  313   -> 3
ssy:SLG_00710 malate dehydrogenase           K00024   320   264 ( 157)   66  0.289  325   -> 3
tne:Tneu_1509 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   308   264 (  -)   66  0.285  326   -> 1
acta:C1701_13925 malate dehydrogenase          K00024   318   263 (  -)   66  0.273  300   -> 1
bacl:BS34A_31750 malate dehydrogenase          K00024   312   263 (  55)   66  0.239  318   -> 2
balm:BsLM_2892 malate dehydrogenase           K00024   312   263 (  54)   66  0.239  318   -> 2
bpum:BW16_13780 malate dehydrogenase          K00024   312   263 (  81)   66  0.242  318   -> 2
bsh:BSU6051_29120 malate dehydrogenase Mdh       K00024   312   263 (  55)   66  0.239  318   -> 2
bsp:U712_14415 Malate dehydrogenase           K00024   312   263 (  55)   66  0.239  318   -> 2
bsq:B657_29120 Malate dehydrogenase           K00024   312   263 (  55)   66  0.239  318   -> 2
bsu:BSU29120 malate dehydrogenase            K00024   312   263 (  55)   66  0.239  318   -> 2
bsul:BSUA_03100 malate dehydrogenase          K00024   312   263 (  55)   66  0.239  318   -> 2
bsut:BSUB_03100 malate dehydrogenase          K00024   312   263 (  55)   66  0.239  318   -> 2
geh:HYN69_13125 malate dehydrogenase          K00024   320   263 (  -)   66  0.273  333   -> 1
hhy:Halhy_0859 Malate dehydrogenase           K00024   310   263 (  -)   66  0.265  325   -> 1
jeo:JMA_24220 malate dehydrogenase           K00024   314   263 (  -)   66  0.254  319   -> 1
lac:LBA0910 L-lactate dehydrogenase           K00016   308   263 (  26)   66  0.275  276   -> 3
lad:LA14_0931 L-lactate dehydrogenase          K00016   308   263 (  26)   66  0.275  276   -> 3
laf:SD55_0931 L-lactate dehydrogenase          K00016   308   263 (  26)   66  0.275  276   -> 3
lrr:N134_08430 L-lactate dehydrogenase         K00016   311   263 (  12)   66  0.250  320   -> 2
lrt:LRI_0436 L-lactate dehydrogenase          K00016   311   263 (  11)   66  0.250  320   -> 2
lth:KLTH0C01188g KLTH0C01188p              K00026   333   263 (  41)   66  0.279  330   <-> 6
nwi:Nwi_0419 malate dehydrogenase (NAD)         K00024   322   263 (  -)   66  0.274  332   -> 1
pde:Pden_0561 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   263 (  -)   66  0.304  289   -> 1
rpp:MC1_02935 malate dehydrogenase           K00024   314   263 (  -)   66  0.275  334   -> 1
skr:BRX40_08475 malate dehydrogenase          K00024   320   263 (  -)   66  0.284  324   -> 1
sna:Snas_0615 Lactate/malate dehydrogenase       K00024   316   263 (  -)   66  0.263  297   -> 1
syne:Syn6312_0208 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   314   263 (  -)   66  0.255  325   -> 1
tdi:AUW17_09825 malate dehydrogenase          K00024   308   263 (  -)   66  0.265  313   -> 1
zro:ZYRO0A08470g hypothetical protein          K00026   328   263 (  44)   66  0.256  344   -> 3
avr:B565_3497 Malate dehydrogenase           K00024   311   262 ( 159)   66  0.269  316   -> 2
bag:Bcoa_2522 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   262 (  38)   66  0.252  318   -> 2
brd:JL11_04760 malate dehydrogenase           K00024   320   262 ( 160)   66  0.290  307   -> 2
calh:IJ00_19110 malate dehydrogenase          K00024   329   262 (  -)   66  0.274  328   -> 1
calo:Cal7507_2202 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   323   262 (  -)   66  0.274  332   -> 1
ccx:COCOR_04502 malate dehydrogenase          K00024   313   262 ( 160)   66  0.245  322   -> 3
exu:ESP131_14340 malate dehydrogenase          K00024   312   262 (  45)   66  0.242  322   -> 2
let:O77CONTIG1_04010 Malate dehydrogenase        K00024   321   262 (  -)   66  0.269  334   -> 1
lpg:BB562_11800 L-lactate dehydrogenase         K00016   309   262 (  -)   66  0.265  321   -> 1
lvs:LOKVESSMR4R_02806 malate dehydrogenase       K00024   320   262 (  -)   66  0.303  304   -> 1
mej:Q7A_97 malate dehydrogenase             K00024   314   262 (  -)   66  0.250  316   -> 1
mhg:MHY_19490 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   320   262 (  -)   66  0.262  313   -> 1
mls:MSLAZ_2638 Malate dehydrogenase           K00024   307   262 (  -)   66  0.279  298   -> 1
mrd:Mrad2831_0919 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   320   262 ( 159)   66  0.279  305   -> 2
ncv:NCAV_1613 malate dehydrogenase           K00024   304   262 (  -)   66  0.245  302   -> 1
oho:Oweho_0241 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   308   262 (  -)   66  0.276  315   -> 1
ppic:PhaeoP14_00282 malate dehydrogenase Mdh      K00024   320   262 ( 152)   66  0.299  288   -> 2
rja:RJP_0405 malate dehydrogenase            K00024   314   262 (  -)   66  0.261  329   -> 1
rpk:RPR_05955 malate dehydrogenase           K00024   321   262 (  -)   66  0.275  334   -> 1
rsv:Rsl_608 Malate dehydrogenase            K00024   314   262 (  -)   66  0.275  334   -> 1
rsw:MC3_02965 malate dehydrogenase           K00024   314   262 (  -)   66  0.275  334   -> 1
smd:Smed_2944 malate dehydrogenase           K00024   320   262 (  -)   66  0.280  304   -> 1
ape:APE_0672.1 malate dehydrogenase           K00024   308   261 (  -)   65  0.268  314   -> 1
cgn:OK18_02195 malate dehydrogenase           K00024   308   261 (  -)   65  0.270  300   -> 1
cts:Ctha_0098 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   310   261 (  -)   65  0.252  325   -> 1
efv:CHH26_06480 malate dehydrogenase          K00024   320   261 (  -)   65  0.252  329   -> 1
hmc:HYPMC_4529 malate dehydrogenase           K00024   323   261 (  -)   65  0.274  310   -> 1
paby:Ga0080574_TMP3140 malate dehydrogenase (NAD)    K00024   320   261 (  -)   65  0.263  331   -> 1
pami:JCM7686_2576 malate dehydrogenase         K00024   320   261 (  -)   65  0.294  313   -> 1
pye:A6J80_13285 malate dehydrogenase          K00024   320   261 (  -)   65  0.294  309   -> 1
raf:RAF_ORF0481 Malate dehydrogenase          K00024   314   261 (  -)   65  0.258  329   -> 1
sdl:Sdel_1088 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   316   261 (  -)   65  0.260  308   -> 1
ssif:AL483_08155 malate dehydrogenase          K00024   312   261 (  47)   65  0.243  321   -> 2
wfu:AXE80_12365 malate dehydrogenase          K00024   308   261 (  -)   65  0.273  300   -> 1
ahm:TL08_24505 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   318   260 (  -)   65  0.279  340   -> 1
asc:ASAC_0288 Putative L-lactate dehydrogenase     K00024   308   260 (  -)   65  0.270  318   -> 1
avi:Avi_4129 malate dehydrogenase            K00024   320   260 (  -)   65  0.271  303   -> 1
avo:AMS64_20310 malate dehydrogenase          K00024   311   260 (  -)   65  0.269  316   -> 1
barw:BWD162_014600 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   321   260 (  -)   65  0.277  307   -> 1
cgh:CGC50_10690 malate dehydrogenase          K00024   310   260 (  -)   65  0.278  316   -> 1
csn:Cyast_0397 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   321   260 (  63)   65  0.251  319   -> 2
cyj:Cyan7822_3004 malate dehydrogenase, NAD-dependent  K00024   329   260 (  64)   65  0.261  337   -> 2
fba:FIC_02092 Malate dehydrogenase           K00024   308   260 (  -)   65  0.263  319   -> 1
hxa:Halxa_1475 Malate dehydrogenase           K00024   304   260 (  -)   65  0.249  321   -> 1
mee:DA075_12060 malate dehydrogenase          K00024   320   260 ( 160)   65  0.272  305   -> 3
mgy:MGMSRv2__3606 malate dehydrogenase         K00024   318   260 (  -)   65  0.258  325   -> 1
msj:MSSAC_0757 Malate dehydrogenase           K00024   307   260 (  -)   65  0.275  298   -> 1
msw:MSSIT_0729 Malate dehydrogenase           K00024   307   260 (  -)   65  0.275  298   -> 1
msz:MSSIH_0701 Malate dehydrogenase           K00024   307   260 (  -)   65  0.275  298   -> 1
mvs:MVIS_4062 malate dehydrogenase           K00024   312   260 (  -)   65  0.267  333   -> 1
nde:NIDE3562 Malate dehydrogenase            K00024   313   260 ( 160)   65  0.259  320   -> 2
pamn:JCM7685_2546 malate dehydrogenase               320   260 (  -)   65  0.304  289   -> 1
pbl:PAAG_00053 malate dehydrogenase           K00026   340   260 (  26)   65  0.269  324   <-> 2
pea:PESP_a3389 malate dehydrogenase           K00024   310   260 (  -)   65  0.268  310   -> 1
pspo:PSPO_a2361 malate dehydrogenase          K00024   312   260 (  -)   65  0.269  316   -> 1
puf:UFO1_4059 Malate dehydrogenase           K00024   312   260 (  -)   65  0.282  312   -> 1
same:SAMCFNEI73_Ch3500 malate dehydrogenase       K00024   339   260 (  -)   65  0.273  304   -> 1
sil:SPO0349 malate dehydrogenase, NAD-dependent     K00024   320   260 (  -)   65  0.292  288   -> 1
spop:SporoP37_02915 malate dehydrogenase        K00024   312   260 (  38)   65  0.256  313   -> 3
sth:STH2543 malate dehydrogenase            K00024   315   260 (  -)   65  0.255  325   -> 1
vpa:VP0325 malate dehydrogenase             K00024   311   260 (  49)   65  0.283  315   -> 3
vpb:VPBB_0334 Malate dehydrogenase           K00024   311   260 (  49)   65  0.283  315   -> 3
vpf:M634_03605 malate dehydrogenase           K00024   311   260 ( 160)   65  0.283  315   -> 2
vph:VPUCM_0347 Malate dehydrogenase           K00024   311   260 (  57)   65  0.283  315   -> 3
vpk:M636_20135 malate dehydrogenase           K00024   311   260 (  49)   65  0.283  315   -> 3
vvy:VV0467 malate/lactate dehydrogenase         K00024   310   260 (  -)   65  0.275  316   -> 1
aac:Aaci_2347 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   311   259 (  -)   65  0.258  310   -> 1
aal:EP13_16350 malate dehydrogenase           K00024   312   259 ( 158)   65  0.257  307   -> 2
bacw:QR42_12885 malate dehydrogenase          K00024   312   259 (  72)   65  0.238  319   -> 2
bcl:ABC2713 malate dehydrogenase            K00024   314   259 ( 153)   65  0.234  321   -> 2
blr:BRLA_c009170 malate dehydrogenase          K00024   312   259 (  51)   65  0.246  317   -> 2
blu:K645_2896 Malate dehydrogenase           K00024   316   259 (  -)   65  0.260  304   -> 1
bmd:BMD_3656 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   318   259 (  17)   65  0.248  327   -> 3
bsaf:BSL056_14480 malate dehydrogenase         K00024   312   259 (  71)   65  0.238  319   -> 2
bxi:BK049_14250 malate dehydrogenase          K00024   312   259 (  76)   65  0.238  319   -> 2
bzg:C4H11_12545 malate dehydrogenase          K00024   313   259 (  -)   65  0.257  323   -> 1
elb:VO54_01892 Malate dehydrogenase           K00024   308   259 (  -)   65  0.254  323   -> 1
exm:U719_12235 malate dehydrogenase           K00024   312   259 (  38)   65  0.239  322   -> 2
fco:FCOL_06830 malate dehydrogenase           K00024   310   259 (  -)   65  0.259  313   -> 1
gbe:GbCGDNIH1_2071 Malate dehydrogenase         K00024   324   259 (  -)   65  0.272  309   -> 1
gbh:GbCGDNIH2_2071 Malate dehydrogenase         K00024   324   259 (  -)   65  0.272  309   -> 1
gfl:GRFL_0715 Malate dehydrogenase           K00024   308   259 (  -)   65  0.271  317   -> 1
gpi:GPICK_08730 malate dehydrogenase          K00024   317   259 (  -)   65  0.288  306   -> 1
hyd:PK28_05915 malate dehydrogenase           K00024   313   259 (  -)   65  0.247  328   -> 1
hye:AM218_10320 malate dehydrogenase          K00024   313   259 (  -)   65  0.247  328   -> 1
marb:CJ263_02895 malate dehydrogenase          K00024   308   259 (  -)   65  0.256  313   -> 1
marm:YQ22_12685 malate dehydrogenase          K00024   308   259 (  -)   65  0.285  316   -> 1
mfn:Ga0123462_0964 malate dehydrogenase (NAD)      K00024   326   259 (  -)   65  0.251  327   -> 1
mhor:MSHOH_3396 Malate dehydrogenase          K00024   307   259 (  -)   65  0.260  323   -> 1
muc:MuYL_3137 malate dehydrogenase (NAD)        K00024   312   259 ( 156)   65  0.253  324   -> 2
ncr:NCU06211 tricarboxylic acid-16           K00026   331   259 (  28)   65  0.267  333   <-> 4
nga:Ngar_c01960 malate dehydrogenase          K00024   305   259 (  -)   65  0.266  327   -> 1
paeh:H70357_11235 malate dehydrogenase         K00024   313   259 (  -)   65  0.257  315   -> 1
php:PhaeoP97_02991 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   259 (  -)   65  0.304  289   -> 1
psez:HME7025_01280 Malate dehydrogenase              311   259 (  -)   65  0.285  302   -> 1
ptq:P700755_002629 malate dehydrogenase Mdh       K00024   307   259 (  -)   65  0.256  312   -> 1
seqo:SE1039_05180 malate dehydrogenase         K00024   311   259 (  27)   65  0.221  321   -> 2
shal:SHALO_1420 malate dehydrogenase          K00024   322   259 (  55)   65  0.243  321   -> 2
sob:CSE16_15930 malate dehydrogenase          K00024   312   259 (  -)   65  0.244  320   -> 1
sulj:SJPD1_1421 malate dehydrogenase          K00024   317   259 (  -)   65  0.265  306   -> 1
tml:GSTUM_00001731001 hypothetical protein       K00026   347   259 (  19)   65  0.275  291   <-> 2
tum:CBW65_00665 malate dehydrogenase          K00024   314   259 (  -)   65  0.243  309   -> 1
ztr:MYCGRDRAFT_105501 malate DEHYDROGENASE, NAD-depende K00026   334   259 (  54)   65  0.276  337   <-> 3
aem:CK911_19830 malate dehydrogenase          K00024   311   258 (  -)   65  0.272  316   -> 1
afv:AFLA_054750 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00026   331   258 (  15)   65  0.278  335   <-> 2
asr:WL1483_240 malate dehydrogenase           K00024   311   258 (  -)   65  0.267  333   -> 1
bbe:BBR47_56130 malate dehydrogenase          K00024   313   258 (  4)   65  0.252  310   -> 2
bgy:BGLY_3447 Malate dehydrogenase           K00024   312   258 (  42)   65  0.236  318   -> 2
cih:ATE47_10855 malate dehydrogenase          K00024   308   258 (  -)   65  0.273  300   -> 1
ctp:CTRG_02024 malate dehydrogenase, mitochondrial prec K00026   342   258 (  25)   65  0.271  343   <-> 3
dly:Dehly_0359 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00024   306   258 (  -)   65  0.277  314   -> 1
gme:Gmet_1360 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   317   258 (  -)   65  0.278  335   -> 1
laa:WSI_04580 malate dehydrogenase           K00024   320   258 (  -)   65  0.288  299   -> 1
las:CLIBASIA_04750 malate dehydrogenase         K00024   320   258 (  -)   65  0.288  299   -> 1
lat:CGUJ_04750 malate dehydrogenase           K00024   320   258 (  -)   65  0.288  299   -> 1
lut:Lupro_11510 malate dehydrogenase          K00024   307   258 (  -)   65  0.261  310   -> 1
mamo:A6B35_03305 malate dehydrogenase          K00024   322   258 ( 154)   65  0.264  314   -> 2
nom:AAT17_09980 malate dehydrogenase          K00024   307   258 (  -)   65  0.274  314   -> 1
nsd:BST91_08835 malate dehydrogenase          K00024   307   258 (  -)   65  0.274  314   -> 1
oat:OAN307_c41550 malate dehydrogenase Mdh       K00024   320   258 (  -)   65  0.299  288   -> 1
pgr:PGTG_04865 malate dehydrogenase, NAD-dependent   K00026   332   258 (  41)   65  0.255  333   <-> 2
rab:AL573_03215 malate dehydrogenase          K00024   314   258 (  -)   65  0.275  334   -> 1
ram:MCE_03470 malate dehydrogenase           K00024   314   258 (  -)   65  0.275  334   -> 1
scm:SCHCODRAFT_85988 hypothetical protein        K00026   341   258 (  44)   65  0.296  247   <-> 3
spse:SULPSESMR1_00391 malate dehydrogenase       K00024   320   258 (  -)   65  0.293  290   -> 1
sun:SUN_0572 malate dehydrogenase, NAD-dependent    K00024   314   258 (  21)   65  0.231  321   -> 2
sze:AW14_08620 malate dehydrogenase           K00024   306   258 (  -)   65  0.274  325   -> 1
vct:JV59_37375 malate dehydrogenase           K00024   310   258 (  -)   65  0.272  312   -> 1
vcy:IX92_01165