SSDB Search Result: mmu:12830 -> gka

mmu:12830(1691 a.a.) : K06237 collagen, type IV, alpha | (RefSeq) Col4a5; collagen, type IV, alpha 5

EntrySW_scorebitsidentityoverlap
gka:GK098320051.40.296226
gka:GK210028871.40.52482
gka:GK216211431.80.34273
gka:GK216811832.70.310129
gka:GK242311030.90.363102
gka:GK259831076.50.255424
gka:GK318016343.00.34496
gka:GK333811030.90.306111