SSDB Search Result: ssc:397442 -> buy

ssc:397442(687 a.a.) : K01392 thimet oligopeptidase [EC:3.4.24.15] | (RefSeq) THOP1; thimet oligopeptidase

EntrySW_scorebitsidentityoverlap
buy:D8S85_002851071249.90.327658
buy:D8S85_036951146267.00.333639
buy:D8S85_08230886207.80.287641